Sunteți pe pagina 1din 4

Fundatia CliniClowns Romania CUI 23403711 Str. Occidentului nr.

44, Sector 1, Bucuresti

CONTRACT DE SPONSORIZARE
Inc eiat asta!i ..................

I. 1.1.

PARTILE CONTRACTANTE S.C. ...................................................................................................... S.".C.#S.C.S.#S.$.#S.R.%., cu sediul social in &localitatea' ..........................., str. ...................................... nr. ......................, (loc ................, scara ..................., eta) ........, a*artament ......., )udet#sector ............................, inre+istrata la O,iciul Re+istrului Comertului ..........................................., su( nr. ........................ din ......................................, cod ,iscal nr. ........................ din ..............................., a-and contul nr. ............................................., desc is la ............................................................, re*re!entata de ........................., cu ,unctia de ................................., in calitate de sponsor, *e de o *arte, si FUNDATIA CLINICLOWNS ROMANIA, cu sediul in Bucuresti, Str. Occidentului, nr 44, a*. 2, sector 1, cod ,iscal nr. 23403711 , a-and contul cu numarul RO.7I"/B0001000101140210, desc is la I"/ Ban3, Sucursala O*era, re*re!entata le+al de 45nul 6artin Sc iere, a-and ,unctia de 4irector 78ecuti-, in calitate de beneficiar,

1.2.

au con-enit sa inc eie *re!entul contract de s*onsori!are con,orm Cod ,iscal, 9itlul 2, Ca* II, art. 21, alineatul &4', litera &*' care sti*ulea!a: ;contri(ua(ilii care e,ectuea!a s*onsori!ari si#sau acte de mecenat, *otri-it *re-ederilor %e+ii nr. 32#1224 *ri-ind s*onsori!area, cu modi,icarile ulterioare, si ale %e+ii (i(liotecilor nr 334#2002, re*u(licata, cu modi,icarile si com*letarile ulterioare, *recum si cei care acorda (urse *ri-ate, *otri-it le+ii, scad din im*o!itul *e *ro,it datorat sumele a,erente, daca totalul acestor c eltuieli inde*lineste cumulati- urmatoarele conditii: 1. 7ste in limita a 3 la mie din ci,ra de a,aceri< 2. "u de*aseste mai mult de 20= din im*o!itul *e *ro,it datorat.> 4in *unctul de -edere al im*o!itului *e *ro,it c eltuielile de s*onsori!are sunt nededucti(ile la calculul im*o!itului *e *ro,it. In situatia in care entitatile e,ectuea!a s*onsori!ari *otri-it %e+ii *ri-ind s*onsori!area nr. 32#1224, in (a!a actualului contract de s*onsori!are, atunci acestea deduc din im*o!itul *e *ro,it datorat. Cand s*onsori!area se e,ectuea!a in (ani, nu a*ar im*licatii din *unctul de -edere al 9.?.$.

Fundatia CliniClowns Romania CUI 23403711 Str. Occidentului nr. 44, Sector 1, Bucuresti II. 2.1 O IECTUL CONTRACTULUI O(iectul *re!entului contract este re*re!entat de s*onsori!area de catre S*onsor a acti-itatilor des,asurate de catre Bene,iciar constand in sesiuni de ;9era*ie *rin !am(et> in s*italele de *ediatrie din Bucuresti, Braso-, Iasi si 9imisoara, *recum si in centre *entru co*iii cu autism si co*iii cu di!a(ilitati. Suma care ,ace o(iectul s*onsori!arii se -a *lati in contul (ene,iciarului RO.7I"/B0001000101140210 desc is la I"/ Ban3, Sucursala O*era, *ana la data de ........................... III. ".# O LI!ATIILE PARTILOR Drep$%ri&e si ob&i'a$ii&e SPONSORULUI

2.2

3.1.1 S*onsorul se o(li+a sa ac ite suma de ................ron con,orm *re-ederilor art. 2.1 3.1.2 S*onsorul este indre*tatit sa aduca la cunostinta *u(licului s*onsori!area e,ectuata *otri-it *re-ederilor *re!entului contract *rin *romo-area numelui, a marcii si a ima+inii acestora, ,ara insa ca aceasta sa le!e!e direct sau indirect acti-itatea s*onsori!ata, (unele mora-uri sau ordinea si linistea *u(lica. ".( Drep$%ri&e si ob&i'a$ii&e ENEFICIARULUI)

3.2.1 Bene,iciarul se o(li+a sa utili!e!e suma transmisa de catre S*onsor *otri-it art. 2.1 Con,ormitate cu s*eci,icatiile cu*rinse in ra*ortul de acti-itate. I*. 4.1 DURATA CONTRACTULUI Suma s*onsori!ata -a ,i *usa la dis*o!itia (ene,iciarului de catre s*onsor *ana la data de ..................... *. ..1 5 5 INCETAREA CONTRACTULUI @re!entul contract incetea!a de *lin dre*t, ,ara a mai ,i necesara inter-entia unui tri(unal ar(itral sau a instantei )udecatoresti, in ca!ul in care una dintre *arti: nu isi e8ecuta una dintre o(li+atiile esentiale enumerate la *ct. III, din *re!entul contract< este declarata in stare de inca*acitate de *lati sau a ,ost declansata *rocedura de lic idare &,aliment' inainte de ince*erea e8ecutarii *re!entului contract<

Fundatia CliniClowns Romania CUI 23403711 Str. Occidentului nr. 44, Sector 1, Bucuresti 5 5 ..2 cesionea!a dre*turile si o(li+atiile sale *re-a!ute de *re!entul contract ,ara acordul celeilalte *arti< isi incalca -reuna dintre o(li+atiile sale, du*a ce a ,ost a-erti!ata, *rintr5o noti,icare scrisa, de catre cealalta *arte, ca o noua neres*ectare a acestora -a duce la re!olutiunea#re!ilierea *re!entului contract. Re!ilierea *re!entului contract nu -a a-ea nici un e,ect asu*ra o(li+atiilor de)a scadente intre *artile contractante. FORTA MA+ORA "ici una dintre *artile contractante nu ras*unde de nee8ecutarea la termen sau#si de e8ecutarea in mod necores*un!ator 5 total sau *artial 5 a oricarei o(li+atii care ii re-ine in (a!a *re!entului contract, daca nee8ecutarea sau e8ecutarea necores*un!atoare a o(li+atiei res*ecti-e a ,ost cau!ata de ,orta ma)ora, asa cum este de,inita de le+e. @artea care in-oca ,orta ma)ora este o(li+ata sa noti,ice celeilalte *arti, in termen de 3 !ile *roducerea e-enimentului si sa ia toate masurile *osi(ile in -ederea limitarii consecintelor lui. 4aca in termen de 3 !ile de la *roducere, e-enimentul res*ecti- nu incetea!a, *artile au dre*tul sa5si noti,ice incetarea de *lin dre*t a *re!entului contract ,ara ca -reuna dintre ele sa *retinda daune5interese. *II. 7.1 7.2 NOTIFICARI In acce*tiunea *artilor contractante, orice noti,icare adresata de una dintre acestea celeilalte este -ala(il inde*linita daca -a ,i transmisa la adresa#sediul *re-a!ut in *artea introducti-a a *re!entului contract. In ca!ul in care noti,icarea se ,ace *e cale *ostala, ea -a ,i transmisa, *rin scrisoare recomandata, cu con,irmare de *rimire &$.R.' si se considera *rimita de destinatar la data mentionata de o,iciul *ostal *rimitor *e aceasta con,irmare. 4aca noti,icarea se trimite *rin tele8 sau tele,a8, ea se considera *rimita in *rima !i lucratoare du*a cea in care a ,ost e8*ediata. "oti,icarile -er(ale nu se iau in considerare de nici una dintre *arti, daca nu sunt con,irmate, *rin intermediul uneia dintre modalitatile *re-a!ute la alineatele *recedente. LITI!II

*I. 1.1

1.2 1.3

7.3 7.4

*III. 0.1 0.2

@artile au con-enit ca toate neintele+erile *ri-ind -aliditatea *re!entului contract sau re!ultate din inter*retarea, e8ecutarea sau incetarea acestuia sa ,ie re!ol-ate *e cale amia(ila de re*re!entantii lor. In ca!ul in care nu este *osi(ila re!ol-area liti+iilor *e cale amia(ila, *artile se -or adresa instantelor )udecatoresti com*etente.

Fundatia CliniClowns Romania CUI 23403711 Str. Occidentului nr. 44, Sector 1, Bucuresti I,. CLAUZE FINALE 2.1 2.2 2.3 6odi,icarea *re!entului contract se ,ace numai *rin act aditional inc eiat intre *artile contractante. @re!entul contract, im*reuna cu ane8ele sale care ,ac *arte inte+ranta din cu*rinsul sau, re*re!inta -ointa *artilor si inlatura orice alta intele+ere -er(ala dintre acestea, anterioara sau ulterioara inc eierii lui In ca!ul in care *artile isi incalca o(li+atiile lor, nee8ercitarea de *artea care su,era -reun *re)udiciu a dre*tului de a cere e8ecutarea intocmai sau *rin ec i-alent (anesc a o(li+atiei res*ecti-e nu inseamna ca ea a renuntat la acest dre*t al sau. @re!entul contract a ,ost inc eiat intr5un numar de 2 e8em*lare, cate unul *entru ,iecare *arte, asta!i ..........................

2.4

S@O"SOR,

B7"7FICI$R, Fundatia Cliniclowns Romania Re*re!entata *rin 6artin Sc iere