Sunteți pe pagina 1din 410

LEGIS R cutare | publicaii | nouti | repertoriu | tematici | acte urmrite | notificri | calendar Iesire

Folosii butonul de IEIRE din contul d s c!nd dorii s prsii ser iciul"

#entru a cuta un te$t %n fereastra curent folosii &'RL(F #arlamentul Rom!niei Imprimare &odul &i il din )*+,*+-,,. Versiune actualizata pana la data de: ,)+),+-,)) al Rom!niei

Adau/ la Acte urmrite Afi0ea1 ultimele ), acte &odul &i il din )*+,*+-,,. Ordonan de ur/en nr2 34 din -5+,5+-,), Ordonan de ur/en nr2 4- din ,4+,.+-,), 6otr!re nr2 )-47 din -*+)-+-,)) Le/e nr2 -58 din )5+)-+-,), Ordonan de ur/en nr2 8, din -,+,8+-,)) Ordin nr2 -5)4 din ,5+),+-,)) Ordonan de ur/en nr2 )-3 din -*+)-+-,)) Ordin nr2 -,)7 din ).+,3+-,)) 6otr!re nr2 )--3 din )7+)-+-,)) Afi0ea1 ersiuni in alte limbi

'ip

9ata

#ublicat Republicare &onsolidri %n -,)) Fi0a actului Afi0ea1 informaii /enerale Aciune Act

-7+,*+-,,.: ) din )3+,*+-,)): ,)+),+-,)):

9ata 'itlu act aciune )3+,*+Face parte din Le/e nr2 -4* ;r)< din )*+,*+-,,. pri ind &odul ci il ,)) )3+,*+- pentru punerea %n aplicare a Le/ii nr2 -4*+-,,. pri ind Republicat %n ba1a Le/e nr2 *) din ,8+,5+-,)) ,)) ci il Ascunde informaii /enerale Afi0ea1 a se edea Aciune Act

9ata 'itlu act aciune ,.+,)+A se edea 9eci1ie nr2 )7*3 din ,4+))+-,)) referitoare la respin/erea e$cepiei de neconstituionalitate a d ,),8+,)+A se edea Ordin nr2 ))- din )7+)-+-,)) pentru aprobarea Re/ulamentului nr2 )4+-,)) pri ind modifica ,)-.+)-+A se edea Re/ulament din -)+)-+-,)) pri ind stabilirea /rupelor de terenuri care intr %n perimetrele ,)) )5+)-+A se edea 9eci1ie nr2 )8*4 din )4+),+-,)) referitoare la respin/erea e$cepiei de neconstituionalitate a p ,)) 8,+))+A se edea 9eci1ie nr2 )38) din )3+))+-,)) referitoare la respin/erea e$cepiei de neconstituionalitate a d ,)) Ascunde a se edea Afi0ea1 pus %n aplicare Aciune Act

9ata 'itlu act aciune ,)+),+#us %n aplicare >etodolo/ie din -5+,)+-,)) cu pri ire la aplicarea unitar a dispo1iiilor %n materie d ,)) ,)+),+#us %n aplicare Le/e nr2 *) din ,8+,5+-,)) pentru punerea %n aplicare a Le/ii nr2 -4*+-,,. pri ind & ,)) ,)+),+- referitor la plasamentele pre 1ute de art2 48) din Le/ea #us %n aplicare Re/ulament nr2 ), din 8,+,.+-,)) ,)) ci il ,)+),+- referitor la plasamentele pre 1ute de art2 48) din Le/ea #us %n aplicare Re/ulament nr2 )3 din 8,+,.+-,)) ,)) ci il Ascunde pus %n aplicare Atenie!

Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificri de-a lungul timpului dar care nu au fost republicate n Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire n nici un document oficial ele avnd numai un caracter informativ. n caz contrar !ndaco "#stems $i declin rspunderea pentru orice consecin%e &uridice ar putea genera.

?ncrcare te$t222
#us %n aplicare B >etodolo/ia publicat %n >onitorul Oficial= #artea I B Le/ea nr2 *)+-,)) publicat %n >onitorul Oficial= #artea B Re/ulamentul nr2 )3+-,)) publicat %n >onitorul Oficial= #artea I nr2 5.7 din 8,+,.+-,))2 'I'LCL #RELI>IDAR 9espre le/ea ci ilEE< @@@@@@@@@@@ EE< 9ispo1iiile de punere %n aplicare a titlului preliminar sunt cuprinse %n art2 4 din Le/ea nr2 *)+-,))2 &A#I'OLCL I 9ispo1iii /enerale I1 oarele dreptului ci il Art2 )2 B ;)< Sunt i1 oare ale dreptului ci il le/ea= u1anele 0i principiile /enerale ale dreptului2 ;-< ?n ca1urile nepre 1ute de le/e se aplic u1anele= iar %n lipsa acestora= dispo1iiile le/ale pri itoare la situaii asemntoare= iar c!nd nu e$ist asemenea dispo1iii= principiile /enerale ale dreptului2 ;8< ?n materiile re/lementate prin le/e= u1anele se aplic numai %n msura %n care le/ea trimite %n mod e$pres la acestea2 ;7< Dumai u1anele conforme ordinii publice 0i bunelor mora uri sunt recunoscute ca i1 oare de drept2 ;3< #artea interesat trebuie s fac do ada e$istenei 0i a coninutului u1anelor2 C1anele publicate %n cule/eri elaborate de ctre entitile sau or/anismele autori1ate %n domeniu se pre1um c e$ist= p!n la proba contrar2 ;5< ?n sensul pre1entului cod= prin u1ane se %nele/e obiceiul ;cutuma< 0i u1urile profesionale2 Obiectul 0i coninutul &odului ci il Art2 -2 B ;)< 9ispo1iiile pre1entului cod re/lementea1 raporturile patrimoniale 0i nepatrimoniale dintre persoane= ca subiecte de drept ci il2 ;-< #re1entul cod este alctuit dintrBun ansamblu de re/uli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se refer litera sau spiritul dispo1iiilor sale2 Aplicarea /eneral a &odului ci il Art2 82 B ;)< 9ispo1iiile pre1entului cod se aplic 0i raporturilor dintre profesioni0ti= precum 0i raporturilor dintre ace0tia 0i orice alte subiecte de drept ci il2 ;-< Sunt considerai profesioni0ti toi cei care e$ploatea1 o %ntreprindere2 ;8< &onstituie e$ploatarea unei %ntreprinderi e$ercitarea sistematic= de ctre una sau mai multe persoane= a unei acti iti or/ani1ate ce const %n producerea= administrarea ori %nstrinarea de bunuri sau %n prestarea de ser icii= indiferent dac are sau nu un scop lucrati 2 Aplicarea prioritar a tratatelor internaionale pri ind drepturile omului nr2 I nr2 )3) 7,. din din @@@@@@@@@@@ prinA ,-+,8+-,))2 ),+,5+-,))2

Art2 72 B ;)< ?n materiile re/lementate de pre1entul cod= dispo1iiile pri ind drepturile 0i libertile persoanelor or fi interpretate 0i aplicate %n concordan cu &onstituia= 9eclaraia Cni ersal a 9repturilor Omului= pactele 0i celelalte tratate la care Rom!nia este parte2 ;-< 9ac e$ist neconcordane %ntre pactele 0i tratatele pri itoare la drepturile fundamentale ale omului= la care Rom!nia este parte= 0i pre1entul cod= au prioritate re/lementrile internaionale= cu e$cepia ca1ului %n care pre1entul cod conine dispo1iii mai fa orabile2 Aplicarea prioritar a dreptului Cniunii Europene Art2 32 B ?n materiile re/lementate de pre1entul cod= normele dreptului Cniunii Europene se aplic %n mod prioritar= indiferent de calitatea sau statutul prilor2 &A#I'OLCL II Aplicarea le/ii ci ile Aplicarea %n timp a le/ii ci ile Art2 52 B ;)< Le/ea ci il este aplicabil c!t timp este %n i/oare2 Aceasta nu are putere retroacti 2 ;-< Actele 0i faptele Furidice %ncGeiate ori= dup ca1= s !r0ite sau produse %nainte de intrarea %n i/oare a le/ii noi nu pot /enera alte efecte Furidice dec!t cele pre 1ute de le/ea %n i/oare la data %ncGeierii sau= dup ca1= a s !r0irii ori producerii lor2 ;8< Actele Furidice nule= anulabile sau afectate de alte cau1e de ineficacitate la data intrrii %n i/oare a le/ii noi sunt supuse dispo1iiilor le/ii ecGi= neput!nd fi considerate alabile ori= dup ca1= eficace potri it dispo1iiilor le/ii noi2 ;7< #rescripiile= decderile 0i u1ucapiunile %ncepute 0i ne%mplinite la data intrrii %n i/oare a le/ii noi sunt %n %ntre/ime supuse dispo1iiilor le/ale care leBau instituit2 ;3< 9ispo1iiile le/ii noi se aplic tuturor actelor 0i faptelor %ncGeiate sau= dup ca1= produse ori s !r0ite dup intrarea sa %n i/oare= precum 0i situaiilor Furidice nscute dup intrarea sa %n i/oare2 ;5< 9ispo1iiile le/ii noi sunt de asemenea aplicabile 0i efectelor iitoare ale situaiilor Furidice nscute anterior intrrii %n i/oare a acesteia= deri ate din starea 0i capacitatea persoanelor= din cstorie= filiaie= adopie 0i obli/aia le/al de %ntreinere= din raporturile de proprietate= inclusi re/imul /eneral al bunurilor= 0i din raporturile de ecintate= dac aceste situaii Furidice sub1ist dup intrarea %n i/oare a le/ii noi2 'eritorialitatea le/ii ci ile Art2 *2 B ;)< Actele normati e adoptate de autoritile 0i instituiile publice centrale se aplic pe %ntre/ teritoriul rii= afar de ca1ul %n care se pre ede altfel2 ;-< Actele normati e adoptate= %n condiiile le/ii= de autoritile 0i instituiile administraiei publice locale se aplic numai %n ra1a lor de competen teritorial2 E$trateritorialitatea le/ii ci ile Art2 42 B ?n ca1ul raporturilor Furidice cu element de e$traneitate= determinarea le/ii ci ile aplicabile se face in!nduBse seama de normele de drept internaional pri at cuprinse %n cartea a HIIBa din pre1entul cod2 &A#I'OLCL III Interpretarea 0i efectele le/ii ci ile Interpretarea le/ii Art2 .2 B ;)< &el care a adoptat norma ci il este competent s fac 0i interpretarea ei oficial2 ;-< Dorma interpretati produce efecte numai pentru iitor2 ;8< Interpretarea le/ii de ctre instan se face numai %n scopul aplicrii ei %n ca1ul dedus Fudecii2 Inter1icerea analo/iei

Art2 ),2 B Le/ile care dero/ de la o dispo1iie /eneral= care restr!n/ e$erciiul unor drepturi ci ile sau care pre d sanciuni ci ile se aplic numai %n ca1urile e$pres 0i limitati pre 1ute de le/e2 Respectarea ordinii publice 0i a bunelor mora uri Art2 ))2 B Du se poate dero/a prin con enii sau acte Furidice unilaterale de la le/ile care interesea1 ordinea public sau de la bunele mora uri2 Libertatea de a dispune Art2 )-2 B ;)< Oricine poate dispune liber de bunurile sale= dac le/ea nu pre ede %n mod e$pres altfel2 ;-< Dimeni nu poate dispune cu titlu /ratuit= dac este insol abil2 Renunarea la drept Art2 )82 B Renunarea la un drept nu se pre1um2 IunaBcredin Art2 )72 B ;)< Orice persoan fi1ic sau persoan Furidic trebuie s %0i e$ercite drepturile 0i s %0i e$ecute obli/aiile ci ile cu bunB credin= %n acord cu ordinea public 0i bunele mora uri2 ;-< IunaBcredin se pre1um p!n la proba contrar2 Abu1ul de drept Art2 )32 B Diciun drept nu poate fi e$ercitat %n scopul de a tma sau p/ubi pe altul ori %ntrBun mod e$cesi 0i nere1onabil= contrar buneiBcredine2 Hino ia Art2 )52 B ;)< 9ac prin le/e nu se pre ede altfel= persoana rspunde numai pentru faptele sale s !r0ite cu intenie sau din culp2 ;-< Fapta este s !r0it cu intenie c!nd autorul pre ede re1ultatul faptei sale 0i fie urmre0te producerea lui prin intermediul faptei= fie= de0i nu %l urmre0te= accept posibilitatea producerii acestui re1ultat2 ;8< Fapta este s !r0it din culp c!nd autorul fie pre ede re1ultatul faptei sale= dar nu %l accept= socotind fr temei c nu se a produce= fie nu pre ede re1ultatul faptei= de0i trebuia s %l pre ad2 &ulpa este /ra atunci c!nd autorul a acionat cu o ne/liFen sau impruden pe care nici persoana cea mai lipsit de dibcie nu ar fi manifestatBo fa de propriile interese2 ;7< Atunci c!nd le/ea condiionea1 efectele Furidice ale unei fapte de s !r0irea sa din culp= condiia este %ndeplinit 0i dac fapta a fost s !r0it cu intenie2 Eroarea comun 0i in incibil Art2 )*2 B ;)< Dimeni nu poate transmite sau constitui mai multe drepturi dec!t are el %nsu0i2 ;-< &u toate acestea= c!nd cine a= %mprt0ind o credin comun 0i in incibil= a considerat c o persoan are un anumit drept sau o anumit calitate Furidic= instana Fudectoreasc= in!nd seama de %mpreFurri= a putea Gotr% c actul %ncGeiat %n aceast stare a produce= fa de cel aflat %n eroare= acelea0i efecte ca 0i c!nd ar fi alabil= afar de ca1ul %n care desfiinarea lui nu iBar cau1a niciun preFudiciu2 ;8< Eroarea comun 0i in incibil nu se pre1um2 ;7< 9ispo1iiile pre1entului articol nu sunt aplicabile %n materie de carte funciar 0i nici %n alte materii %n care le/ea re/lementea1 un sistem de publicitate2 &A#I'OLCL IH

#ublicitatea drepturilor= a actelor 0i a faptelor Furidice Obiectul publicitii 0i modalitile de reali1are Art2 )42 B ;)< 9repturile= actele 0i faptele pri itoare la starea 0i capacitatea persoanelor= cele %n le/tur cu bunurile care aparin acestora= precum 0i orice alte raporturi Furidice sunt supuse publicitii %n ca1urile e$pres pre 1ute de le/e2 ;-< #ublicitatea se reali1ea1 prin cartea funciar= ArGi a Electronic de Garanii Reale >obiliare= denumit %n cuprinsul pre1entului cod 0i arGi = prin re/istrul comerului= precum 0i prin alte forme de publicitate pre 1ute de le/e2 &ondiiile de publicitate Art2 ).2 B ;)< #rocedura 0i condiiile de publicitate se stabilesc prin le/e2 ;-< ?ndeplinirea formalitii de publicitate poate fi cerut de orice persoan= cGiar dac este lipsit de capacitatea de e$erciiu2 ;8< Orice renunare sau restr!n/ere a dreptului de a %ndeplini o formalitate de publicitate= precum 0i orice clau1 penal sau alt sanciune stipulat pentru a %mpiedica e$ercitarea acestui drept sunt considerate nescrise2 ;7< Dimeni nu poate in oca faptul c nu a cunoscut dreptul= actul sau faptul supus publicitii= dac formalitatea de publicitate a fost le/al %ndeplinit2 Efectele publicitii Art2 -,2 B ;)< #ublicitatea asi/ur opo1abilitatea dreptului= actului= faptului= precum 0i a oricrui alt raport Furidic supus publicitii= stabile0te ran/ul acestora 0i= dac le/ea pre ede %n mod e$pres= condiionea1 constituirea sau efectele lor Furidice2 ;-< ?ntre pri sau succesorii lor= uni ersali ori cu titlu uni ersal= dup ca1= drepturile= actele sau faptele Furidice= precum 0i orice alte raporturi Furidice produc efecte depline= cGiar dac nu au fost %ndeplinite formalitile de publicitate= afar de ca1ul %n care prin le/e se dispune altfel2 ;8< #ublicitatea nu alidea1 dreptul= actul sau faptul supus ori admis la publicitate2 &u toate acestea= %n ca1urile 0i condiiile e$pres pre 1ute de le/e= ea poate produce efecte acGi1iti e %n fa oarea terilor dob!nditori de bunBcredin2 ;7< #ublicitatea nu %ntrerupe cursul prescripiei e$tincti e= afar de ca1ul %n care prin le/e se dispune altfel2 #re1umiile Art2 -)2 B ;)< 9ac un drept= act sau fapt a fost %nscris %ntrBun re/istru public= se pre1um c el e$ist= c!t timp nu a fost radiat sau modificat %n condiiile le/ii2 ;-< ?n ca1ul %n care un drept= act sau fapt a fost radiat= se pre1um c el nu e$ist2 Lipsa publicitii2 Sanciuni Art2 --2 B ;)< 9ac formalitatea de publicitate nu a fost reali1at= iar aceasta nu era pre 1ut de le/e cu caracter constituti = drepturile= actele= faptele sau alte raporturi Furidice supuse publicitii sunt inopo1abile terilor= afar de ca1ul %n care se do ede0te c ace0tia leBau cunoscut pe alt cale2 ;-< Atunci c!nd le/ea pre ede c simpla cunoa0tere de fapt nu supline0te lipsa de publicitate= absena acesteia poate fi in ocat de orice persoan interesat= inclusi de terul care a cunoscut= pe alt cale= dreptul= actul= faptul sau raportul Furidic supus publicitii2 ;8< ?n toate ca1urile %ns= simpla cunoa0tere a dreptului= actului= faptului sau raportului Furidic nu supline0te lipsa de publicitate fa de alte persoane dec!t terul care= %n fapt= leBa cunoscut2 &oncursul dintre formele de publicitate Art2 -82 B 9ac un drept= act= fapt sau orice raport Furidic este supus %n acela0i timp unor formaliti de publicitate diferite= neefectuarea unei cerine de publicitate nu este acoperit de %ndeplinirea alteia2 &onsultarea re/istrelor publice

Art2 -72 B Orice persoan= cGiar fr a Fustifica un interes= poate= %n condiiile le/ii= s consulte re/istrele publice pri itoare la un drept= act= fapt sau o anumit situaie Furidic 0i s obin e$trase sau copii certificate de pe acestea2 &AR'EA I 9espre persoaneE< @@@@@@@@@@@ E< 9ispo1iiile tran1itorii 0i de punere %n aplicare a crii I sunt cuprinse %n art2 )8B). din Le/ea nr2 *)+-,))2 'I'LCL I 9ispo1iii /enerale Subiectele de drept ci il Art2 -32 B ;)< Subiectele de drept ci il sunt persoanele fi1ice 0i persoanele Furidice2 ;-< #ersoana fi1ic este omul= pri it indi idual= ca titular de drepturi 0i de obli/aii ci ile2 ;8< #ersoana Furidic este orice form de or/ani1are care= %ntrunind condiiile cerute de le/e= este titular de drepturi 0i de obli/aii ci ile2 Recunoa0terea drepturilor 0i libertilor ci ile Art2 -52 B 9repturile 0i libertile ci ile ale persoanelor fi1ice= precum 0i drepturile 0i libertile ci ile ale persoanelor Furidice sunt ocrotite 0i /arantate de le/e2 &etenii strini 0i apatri1ii Art2 -*2 B ;)< &etenii strini 0i apatri1ii sunt asimilai= %n condiiile le/ii= cu cetenii rom!ni= %n ceea ce pri e0te drepturile 0i libertile lor ci ile2 ;-< Asimilarea se aplic %n mod corespun1tor 0i persoanelor Furidice strine2 &apacitatea ci il Art2 -42 B ;)< &apacitatea ci il este recunoscut tuturor persoanelor2 ;-< Orice persoan are capacitate de folosin 0i= cu e$cepia ca1urilor pre 1ute de le/e= capacitate de e$erciiu2 Limitele capacitii ci ile Art2 -.2 B ;)< Dimeni nu poate fi %n/rdit %n capacitatea de folosin sau lipsit= %n tot sau %n parte= de capacitatea de e$erciiu= dec!t %n ca1urile 0i condiiile e$pres pre 1ute de le/e2 ;-< Dimeni nu poate renuna= %n tot sau %n parte= la capacitatea de folosin sau la capacitatea de e$erciiu2 E/alitatea %n faa le/ii ci ile Art2 8,2 B Rasa= culoarea= naionalitatea= ori/inea etnic= limba= reli/ia= !rsta= se$ul sau orientarea se$ual= opinia= con in/erile personale= apartenena politic= sindical= la o cate/orie social ori la o cate/orie defa ori1at= a erea= ori/inea social= /radul de cultur= precum 0i orice alt situaie similar nu au nicio influen asupra capacitii ci ile2 #atrimoniul2 >ase patrimoniale 0i patrimonii de afectaiune Art2 8)2 B ;)< Orice persoan fi1ic sau persoan Furidic este titular a unui patrimoniu care include toate drepturile 0i datoriile ce pot fi e aluate %n bani 0i aparin acesteia2

;-< Acesta poate face obiectul unei di i1iuni sau unei afectaiuni numai %n ca1urile 0i condiiile pre 1ute de le/e2 ;8< #atrimoniile de afectaiune sunt masele patrimoniale fiduciare= constituite potri it dispo1iiilor titlului IH al crii a IIIBa= cele afectate e$ercitrii unei profesii autori1ate= precum 0i alte patrimonii determinate potri it le/ii2 'ransferul intrapatrimonial Art2 8-2 B ;)< ?n ca1 de di i1iune sau afectaiune= transferul drepturilor 0i obli/aiilor dintrBo mas patrimonial %n alta= %n cadrul aceluia0i patrimoniu= se face cu respectarea condiiilor pre 1ute de le/e 0i fr a preFudicia drepturile creditorilor asupra fiecrei mase patrimoniale2 ;-< ?n toate ca1urile pre 1ute la alin2 ;)<= transferul drepturilor 0i obli/aiilor dintrBo mas patrimonial %n alta nu constituie o %nstrinare2 #atrimoniul profesional indi idual Art2 882 B ;)< &onstituirea masei patrimoniale afectate e$ercitrii %n mod indi idual a unei profesii autori1ate se stabile0te prin actul %ncGeiat de titular= cu respectarea condiiilor de form 0i de publicitate pre 1ute de le/e2 ;-< 9ispo1iiile alin2 ;)< se aplic %n mod corespun1tor 0i %n ca1ul mririi sau mic0orrii patrimoniului profesional indi idual2 ;8< LicGidarea patrimoniului profesional indi idual se face %n conformitate cu dispo1iiile art2 )2.7)B)2.74= dac prin le/e nu se dispune altfel2 'I'LCL II #ersoana fi1ic &A#I'OLCL I &apacitatea ci il a persoanei fi1ice SE&ICDEA ) &apacitatea de folosin Doiune Art2 872 B &apacitatea de folosin este aptitudinea persoanei de a a ea drepturi 0i obli/aii ci ile2 9urata capacitii de folosin Art2 832 B &apacitatea de folosin %ncepe la na0terea persoanei 0i %ncetea1 odat cu moartea acesteia2 9repturile copilului conceput Art2 852 B 9repturile copilului sunt recunoscute de la concepiune= %ns numai dac el se na0te iu2 9ispo1iiile art2 7)- referitoare la timpul le/al al concepiunii sunt aplicabile2 SE&ICDEA a -Ba &apacitatea de e$erciiu Doiune Art2 8*2 B &apacitatea de e$erciiu este aptitudinea persoanei de a %ncGeia sin/ur acte Furidice ci ile2 ?nceputul capacitii de e$erciiu

Art2 842 B ;)< &apacitatea de e$erciiu deplin %ncepe la data c!nd persoana de ine maFor2 ;-< #ersoana de ine maFor la %mplinirea !rstei de )4 ani2 Situaia minorului cstorit Art2 8.2 B ;)< >inorul dob!nde0te= prin cstorie= capacitatea deplin de e$erciiu2 ;-< ?n ca1ul %n care cstoria este anulat= minorul care a fost de bunBcredin la %ncGeierea cstoriei pstrea1 capacitatea deplin de e$erciiu2 &apacitatea de e$erciiu anticipat Art2 7,2 B #entru moti e temeinice= instana de tutel poate recunoa0te minorului care a %mplinit !rsta de )5 ani capacitatea deplin de e$erciiu2 ?n acest scop= or fi ascultai 0i prinii sau tutorele minorului= lu!nduBse= c!nd este ca1ul= 0i a i1ul consiliului de familie2 &apacitatea de e$erciiu restr!ns Art2 7)2 B ;)< >inorul care a %mplinit !rsta de )7 ani are capacitatea de e$erciiu restr!ns2 ;-< Actele Furidice ale minorului cu capacitate de e$erciiu restr!ns se %ncGeie de ctre acesta= cu %ncu iinarea prinilor sau= dup ca1= a tutorelui= iar %n ca1urile pre 1ute de le/e= 0i cu autori1area instanei de tutel2 ?ncu iinarea sau autori1area poate fi dat= cel mai t!r1iu= %n momentul %ncGeierii actului2 ;8< &u toate acestea= minorul cu capacitate de e$erciiu restr!ns poate face sin/ur acte de conser are= acte de administrare care nu %l preFudicia1= precum 0i acte de dispo1iie de mic aloare= cu caracter curent 0i care se e$ecut la data %ncGeierii lor2 Re/imul unor acte ale minorului Art2 7-2 B ;)< >inorul poate s %ncGeie acte Furidice pri ind munca= %ndeletnicirile artistice sau sporti e ori referitoare la profesia sa= cu %ncu iinarea prinilor sau a tutorelui= precum 0i cu respectarea dispo1iiilor le/ii speciale= dac este ca1ul2 ;-< ?n acest ca1= minorul e$ercit sin/ur drepturile 0i e$ecut tot astfel obli/aiile i1 or!te din aceste acte 0i poate dispune sin/ur de eniturile dob!ndite2 Lipsa capacitii de e$erciiu Art2 782 B ;)< ?n afara altor ca1uri pre 1ute de le/e= nu au capacitate de e$erciiuA a< minorul care nu a %mplinit !rsta de )7 ani: b< inter1isul Fudectoresc2 ;-< #entru cei care nu au capacitate de e$erciiu= actele Furidice se %ncGeie= %n numele acestora= de repre1entanii lor le/ali= %n condiiile pre 1ute de le/e2 9ispo1iiile art2 7- alin2 ;)< sunt aplicabile %n mod corespun1tor2 ;8< &u toate acestea= persoana lipsit de capacitatea de e$erciiu poate %ncGeia sin/ur actele anume pre 1ute de le/e= actele de conser are= precum 0i actele de dispo1iie de mic aloare= cu caracter curent 0i care se e$ecut la momentul %ncGeierii lor2 ;7< Actele pe care minorul le poate %ncGeia sin/ur pot fi fcute 0i de repre1entantul su le/al= afar de ca1ul %n care le/ea ar dispune altfel sau natura actului nu iBar permite acest lucru2 Sanciune Art2 772 B ;)< Actele fcute de persoana lipsit de capacitate de e$erciiu sau cu capacitate de e$erciiu restr!ns= altele dec!t cele pre 1ute la art2 7) alin2 ;8< 0i la art2 78 alin2 ;8<= precum 0i actele fcute de tutore fr autori1area instanei de tutel= atunci c!nd aceast autori1are este cerut de le/e= sunt anulabile= cGiar fr do edirea unui preFudiciu2 ;-< &el lipsit de capacitate de e$erciiu sau cu capacitate de e$erciiu restr!ns poate in oca 0i sin/ur= %n aprare= anulabilitatea actului pentru incapacitatea sa re1ultat din minoritate ori din punerea sub interdicie Fudectoreasc2 Frauda comis de incapabil

Art2 732 B Simpla declaraie c este capabil s contracte1e= fcut de cel lipsit de capacitate de e$erciiu sau cu capacitate de e$erciiu restr!ns= nu %nltur anulabilitatea actului2 9ac %ns a folosit manopere dolosi e= instana= la cererea prii induse %n eroare= poate menine contractul atunci c!nd aprecia1 c aceasta ar constitui o sanciune ci il adec at2 Re/imul nulitii Art2 752 B ;)< #ersoanele capabile de a contracta nu pot opune minorului sau celui pus sub interdicie Fudectoreasc incapacitatea acestuia2 ;-< Aciunea %n anulare poate fi e$ercitat de repre1entantul le/al= de minorul care a %mplinit !rsta de )7 ani= precum 0i de ocrotitorul le/al2 ;8< Atunci c!nd actul sBa %ncGeiat fr autori1area instanei de tutel= necesar potri it le/ii= aceasta a sesi1a procurorul %n ederea e$ercitrii aciunii %n anulare2 Limitele obli/aiei de restituire Art2 7*2 B #ersoana lipsit de capacitate de e$erciiu sau cu capacitate de e$erciiu restr!ns nu este obli/at la restituire dec!t %n limita folosului reali1at2 9ispo1iiile art2 )2583B)257. se aplic %n mod corespun1tor2 &onfirmarea actului anulabil Art2 742 B >inorul de enit maFor poate confirma actul fcut sin/ur %n timpul minoritii= atunci c!nd el trebuia s fie repre1entat sau asistat2 9up descrcarea tutorelui= el poate= de asemenea= s confirme actul fcut de tutorele su fr respectarea tuturor formalitilor cerute pentru %ncGeierea lui alabil2 ?n timpul minoritii= confirmarea actului anulabil se poate face numai %n condiiile art2 )2-58 0i )2-572 SE&ICDEA a 8Ba 9eclararea Fudectoreasc a morii &a1ul /eneral Art2 7.2 B ;)< ?n ca1ul %n care o persoan este disprut 0i e$ist indicii c a %ncetat din ia= aceasta poate fi declarat moart prin Gotr!re Fudectoreasc= la cererea oricrei persoane interesate= dac au trecut cel puin - ani de la data primirii ultimelor informaii sau indicii din care re1ult c era %n ia2 ;-< 9ac data primirii ultimelor informaii sau indicii despre cel disprut nu se poate stabili cu e$actitate= termenul pre 1ut %n alin2 ;)< se socote0te de la sf!r0itul lunii %n care sBau primit ultimele informaii sau indicii= iar %n ca1ul %n care nu se poate stabili nici luna= de la sf!r0itul anului calendaristic2 &a1uri speciale Art2 3,2 B ;)< &el disprut %n %mpreFurri deosebite= cum sunt inundaiile= cutremurul= catastrofa de cale ferat ori aerian= naufra/iul= %n cursul unor fapte de r1boi sau %ntrBo alt %mpreFurare asemntoare= ce %ndrepte0te a se presupune decesul= poate fi declarat mort= dac au trecut cel puin 5 luni de la data %mpreFurrii %n care a a ut loc dispariia2 ;-< 9ac 1iua %n care a inter enit %mpreFurarea c!nd a a ut loc dispariia nu poate fi stabilit= sunt aplicabile= %n mod corespun1tor= dispo1iiile art2 7. alin2 ;-<2 ;8< Atunci c!nd este si/ur c decesul sBa produs= de0i cada rul nu poate fi /sit sau identificat= moartea poate fi declarat prin Gotr!re Fudectoreasc= fr a se a0tepta %mplinirea reunui termen de la dispariie2 #rocedura de declarare a morii Art2 3)2 B Soluionarea cererii de declarare a morii se face potri it dispo1iiilor &odului de procedur ci il2 9ata pre1umat a morii celui disprut

Art2 3-2 B ;)< &el declarat mort este socotit c a %ncetat din ia la data pe care Gotr!rea rmas definiti a stabilitBo ca fiind aceea a morii2 9ac Gotr!rea nu arat 0i ora morii= se socote0te c cel declarat mort a %ncetat din ia %n ultima or a 1ilei stabilite ca fiind aceea a morii2 ;-< ?n lipsa unor indicii %ndestultoare= se a stabili c cel declarat mort a %ncetat din ia %n ultima or a celei din urm 1ile a termenului pre 1ut de art2 7. sau 3,= dup ca12 ;8< Instana Fudectoreasc poate rectifica data morii stabilit potri it dispo1iiilor alin2 ;)< 0i ;-<= dac se do ede0te c nu era posibil ca persoana declarat moart s fi decedat la acea dat2 ?n acest ca1= data morii este cea stabilit prin Gotr!rea de rectificare2 #re1umie Art2 382 B &el disprut este socotit a fi %n ia= dac nu a inter enit o Gotr!re declarati de moarte rmas definiti 2 Anularea Gotr!rii de declarare a morii Art2 372 B ;)< 9ac cel declarat mort este %n ia= se poate cere= oric!nd= anularea Gotr!rii prin care sBa declarat moartea2 ;-< &el care a fost declarat mort poate cere= dup anularea Gotr!rii declarati e de moarte= %napoierea bunurilor sale %n natur= iar dac aceasta nu este cu putin= restituirea lor prin ecGi alent2 &u toate acestea= dob!nditorul cu titlu oneros nu este obli/at s le %napoie1e dec!t dac= sub re1er a dispo1iiilor %n materie de carte funciar= se a face do ada c la data dob!ndirii 0tia ori trebuia s 0tie c persoana declarat moart este %n ia2 9escoperirea certificatului de deces Art2 332 B Orice persoan interesat poate cere oric!nd anularea Gotr!rii declarati e de moarte= %n ca1ul %n care se descoper certificatul de deces al celui declarat mort2 #lata fcut mo0tenitorilor apareni Art2 352 B #lata fcut mo0tenitorilor le/ali sau le/atarilor unei persoane= care reapare ulterior Gotr!rii declarati e de moarte= este alabil 0i liberatorie= dac a fost fcut %nainte de radierea din re/istrul de stare ci il a meniunii pri itoare la deces= cu e$cepia ca1ului %n care cel care a fcut plata a cunoscut faptul c persoana declarat moart este %n ia2 9repturile mo0tenitorului aparent Art2 3*2 B >o0tenitorul aparent care afl c persoana care a fost declarat decedat prin Gotr!re Fudectoreasc este %n ia pstrea1 posesia bunurilor 0i dob!nde0te fructele acestora= c!t timp cel reaprut nu solicit restituirea lor2 &A#I'OLCL II Respectul datorat fiinei umane 0i drepturilor ei inerente SE&ICDEA ) 9ispo1iii comune 9repturi ale personalitii Art2 342 B ;)< Orice persoan are dreptul la ia= la sntate= la inte/ritate fi1ic 0i psiGic= la demnitate= la propria ima/ine= la respectarea ieii pri ate= precum 0i alte asemenea drepturi recunoscute de le/e2 ;-< Aceste drepturi nu sunt transmisibile2 Atributele de identificare Art2 3.2 B Orice persoan are dreptul la nume= la domiciliu= la re0edin= precum 0i la o stare ci il= dob!ndite %n condiiile le/ii2

9reptul de a dispune de sine %nsu0i Art2 5,2 B #ersoana fi1ic are dreptul s dispun de sine %ns0i= dac nu %ncalc drepturile 0i libertile altora= ordinea public sau bunele mora uri2 SE&ICDEA a -Ba 9repturile la ia= la sntate 0i la inte/ritate ale persoanei fi1ice Garantarea drepturilor inerente fiinei umane Art2 5)2 B ;)< Hiaa= sntatea 0i inte/ritatea fi1ic 0i psiGic a oricrei persoane sunt /arantate 0i ocrotite %n mod e/al de le/e2 ;-< Interesul 0i binele fiinei umane trebuie s prime1e asupra interesului unic al societii sau al 0tiinei2 Inter1icerea practicii eu/enice Art2 5-2 B ;)< Dimeni nu poate aduce atin/ere speciei umane2 ;-< Este inter1is orice practic eu/enic prin care se tinde la or/ani1area seleciei persoanelor2 Inter eniile asupra caracterelor /enetice Art2 582 B ;)< Sunt inter1ise orice inter enii medicale asupra caracterelor /enetice a !nd drept scop modificarea descendenei persoanei= cu e$cepia celor care pri esc pre enirea 0i tratamentul maladiilor /enetice2 ;-< Este inter1is orice inter enie a !nd drept scop crearea unei fiine umane /enetic identice unei alte fiine umane ii sau moarte= precum 0i crearea de embrioni umani %n scopuri de cercetare2 ;8< Ctili1area teGnicilor de reproducere uman asistat medical nu este admis pentru ale/erea se$ului iitorului copil dec!t %n scopul e itrii unei boli ereditare /ra e le/ate de se$ul acestuia2 In iolabilitatea corpului uman Art2 572 B ;)< &orpul uman este in iolabil2 ;-< Orice persoan are dreptul la inte/ritatea sa fi1ic 0i psiGic2 Du se poate aduce atin/ere inte/ritii fiinei umane dec!t %n ca1urile 0i %n condiiile e$pres 0i limitati pre 1ute de le/e2 E$amenul caracteristicilor /enetice Art2 532 B ;)< E$amenul caracteristicilor /enetice ale unei persoane nu poate fi %ntreprins dec!t %n scopuri medicale sau de cercetare 0tiinific= efectuate %n condiiile le/ii2 ;-< Identificarea unei persoane pe ba1a amprentelor sale /enetice nu poate fi efectuat dec!t %n cadrul unei proceduri Fudiciare ci ile sau penale= dup ca1= sau %n scopuri medicale ori de cercetare 0tiinific= efectuate %n condiiile le/ii2 Inter1icerea unor acte patrimoniale Art2 552 B Orice acte care au ca obiect conferirea unei alori patrimoniale corpului uman= elementelor sau produselor sale sunt lo ite de nulitate absolut= cu e$cepia ca1urilor e$pres pre 1ute de le/e2 Inter eniile medicale asupra unei persoane Art2 5*2 B Dicio persoan nu poate fi supus e$perienelor= testelor= prele rilor= tratamentelor sau altor inter enii %n scop terapeutic ori %n scop de cercetare 0tiinific dec!t %n ca1urile 0i %n condiiile e$pres 0i limitati pre 1ute de le/e2 #rele area 0i transplantul de la persoanele %n ia

Art2 542 B ;)< #rele area 0i transplantul de or/ane= esuturi 0i celule de ori/ine uman de la donatori %n ia se fac e$clusi %n ca1urile 0i condiiile pre 1ute de le/e= cu acordul scris= liber= prealabil 0i e$pres al acestora 0i numai dup ce au fost informai= %n prealabil= asupra riscurilor inter eniei2 ?n toate ca1urile= donatorul poate re eni asupra consimm!ntului dat= p!n %n momentul prele rii2 ;-< Se inter1ice prele area de or/ane= esuturi 0i celule de ori/ine uman de la minori= precum 0i de la persoanele aflate %n ia= lipsite de discernm!nt din cau1a unui Gandicap mintal= unei tulburri mintale /ra e sau dintrBun alt moti similar= %n afara ca1urilor e$pres pre 1ute de le/e2 Sesi1area instanei Fudectore0ti Art2 5.2 B La cererea persoanei interesate= instana poate lua toate msurile necesare pentru a %mpiedica sau a face s %ncete1e orice atin/ere ilicit adus inte/ritii corpului uman= precum 0i pentru a dispune repararea= %n condiiile pre 1ute la art2 -3-B-35= a daunelor materiale 0i morale suferite2 SE&ICDEA a 8Ba Respectul ieii pri ate 0i al demnitii persoanei umane 9reptul la libera e$primare Art2 *,2 B ;)< Orice persoan are dreptul la libera e$primare2 ;-< E$ercitarea acestui drept nu poate fi restr!ns dec!t %n ca1urile 0i limitele pre 1ute la art2 *32 9reptul la iaa pri at Art2 *)2 B ;)< Orice persoan are dreptul la respectarea ieii sale pri ate2 ;-< Dimeni nu poate fi supus reunor imi$tiuni %n iaa intim= personal sau de familie= nici %n domiciliul= re0edina sau corespondena sa= fr consimm!ntul su ori fr respectarea limitelor pre 1ute la art2 *32 ;8< Este= de asemenea= inter1is utili1area= %n orice mod= a corespondenei= manuscriselor sau a altor documente personale= precum 0i a informaiilor din iaa pri at a unei persoane= fr acordul acesteia ori fr respectarea limitelor pre 1ute la art2 *32 9reptul la demnitate Art2 *-2 B ;)< Orice persoan are dreptul la respectarea demnitii sale2 ;-< Este inter1is orice atin/ere adus onoarei 0i reputaiei unei persoane= fr consimm!ntul acesteia ori fr respectarea limitelor pre 1ute la art2 *32 9reptul la propria ima/ine Art2 *82 B ;)< Orice persoan are dreptul la propria ima/ine2 ;-< ?n e$ercitarea dreptului la propria ima/ine= ea poate s inter1ic ori s %mpiedice reproducerea= %n orice mod= a %nfi0rii sale fi1ice ori a ocii sale sau= dup ca1= utili1area unei asemenea reproduceri2 9ispo1iiile art2 *3 rm!n aplicabile2 Atin/eri aduse ieii pri ate Art2 *72 B Sub re1er a aplicrii dispo1iiilor art2 *3= pot fi considerate ca atin/eri aduse ieii pri ateA a< intrarea sau rm!nerea fr drept %n locuin sau luarea din aceasta a oricrui obiect fr acordul celui care o ocup %n mod le/al: b< interceptarea fr drept a unei con orbiri pri ate= s !r0it prin orice miFloace teGnice= sau utili1area= %n cuno0tin de cau1= a unei asemenea interceptri: c< captarea ori utili1area ima/inii sau a ocii unei persoane aflate %ntrBun spaiu pri at= fr acordul acesteia: d< difu1area de ima/ini care pre1int interioare ale unui spaiu pri at= fr acordul celui care %l ocup %n mod le/al: e< inerea ieii pri ate sub obser aie= prin orice miFloace= %n afar de ca1urile pre 1ute e$pres de le/e: f< difu1area de 0tiri= de1bateri= ancGete sau de reportaFe scrise ori audio i1uale pri ind iaa intim= personal sau de familie= fr

acordul persoanei %n cau1: /< difu1area de materiale conin!nd ima/ini pri ind o persoan aflat la tratament %n unitile de asisten medical= precum 0i a datelor cu caracter personal pri ind starea de sntate= problemele de dia/nostic= pro/nostic= tratament= circumstane %n le/tur cu boala 0i cu alte di erse fapte= inclusi re1ultatul autopsiei= fr acordul persoanei %n cau1= iar %n ca1ul %n care aceasta este decedat= fr acordul familiei sau al persoanelor %ndreptite: G< utili1area= cu reaBcredin= a numelui= ima/inii= ocii sau asemnrii cu o alt persoan: i< difu1area sau utili1area corespondenei= manuscriselor ori a altor documente personale= inclusi a datelor pri ind domiciliul= re0edina= precum 0i numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale= fr acordul persoanei creia acestea %i aparin sau care= dup ca1= are dreptul de a dispune de ele2 Limite Art2 *32 B ;)< Du constituie o %nclcare a drepturilor pre 1ute %n aceast seciune atin/erile care sunt permise de le/e sau de con eniile 0i pactele internaionale pri itoare la drepturile omului la care Rom!nia este parte2 ;-< E$ercitarea drepturilor 0i libertilor constituionale cu bunBcredin 0i cu respectarea pactelor 0i con eniilor internaionale la care Rom!nia este parte nu constituie o %nclcare a drepturilor pre 1ute %n pre1enta seciune2 #re1umia de consimm!nt Art2 *52 B &!nd %nsu0i cel la care se refer o informaie sau un material le pune la dispo1iia unei persoane fi1ice ori persoane Furidice despre care are cuno0tin c %0i desf0oar acti itatea %n domeniul informrii publicului= consimm!ntul pentru utili1area acestora este pre1umat= nefiind necesar un acord scris2 #relucrarea datelor personale Art2 **2 B Orice prelucrare a datelor cu caracter personal= prin miFloace automate sau neautomate= se poate face numai %n ca1urile 0i condiiile pre 1ute de le/ea special2 SE&ICDEA a 7Ba Respectul datorat persoanei 0i dup decesul su Respectul datorat persoanei decedate Art2 *42 B #ersoanei decedate i se datorea1 respect cu pri ire la memoria sa= precum 0i cu pri ire la corpul su2 Inter1icerea atin/erii memoriei persoanei decedate Art2 *.2 B >emoria persoanei decedate este proteFat %n acelea0i condiii ca 0i ima/inea 0i reputaia persoanei aflate %n ia2 Respectarea oinei persoanei decedate Art2 4,2 B ;)< Orice persoan poate determina felul propriilor funeralii 0i poate dispune cu pri ire la corpul su dup moarte2 ?n ca1ul celor lipsii de capacitate de e$erciiu sau al celor cu capacitate de e$erciiu restr!ns este necesar 0i consimm!ntul scris al prinilor sau= dup ca1= al tutorelui2 ;-< ?n lipsa unei opiuni e$prese a persoanei decedate= a fi respectat= %n ordine= oina soului= prinilor= descendenilor= rudelor %n linie colateral p!n la al patrulea /rad inclusi = le/atarilor uni ersali sau cu titlu uni ersal ori dispo1iia primarului comunei= ora0ului= municipiului sau al sectorului municipiului Iucure0ti %n a crui ra1 teritorial a a ut loc decesul2 ?n toate ca1urile se a ine seama de apartenena confesional a persoanei decedate2 #rele area de la persoanele decedate Art2 4)2 B #rele area de or/ane= esuturi 0i celule umane= %n scop terapeutic sau 0tiinific= de la persoanele decedate se efectuea1 numai %n condiiile pre 1ute de le/e= cu acordul scris= e$primat %n timpul ieii= al persoanei decedate sau= %n lipsa acestuia= cu acordul scris=

liber= prealabil 0i e$pres dat= %n ordine= de soul supra ieuitor= de prini= de descendeni ori= %n sf!r0it= de rudele %n linie colateral p!n la al patrulea /rad inclusi 2 &A#I'OLCL III Identificarea persoanei fi1ice SE&ICDEA ) Dumele 9reptul la nume Art2 4-2 B Orice persoan are dreptul la numele stabilit sau dob!ndit= potri it le/ii2 Structura numelui Art2 482 B Dumele cuprinde numele de familie 0i prenumele2 9ob!ndirea numelui Art2 472 B ;)< Dumele de familie se dob!nde0te prin efectul filiaiei 0i poate fi modificat prin efectul scGimbrii strii ci ile= %n condiiile pre 1ute de le/e2 ;-< #renumele se stabile0te la data %nre/istrrii na0terii= pe ba1a declaraiei de na0tere2 Este inter1is %nre/istrarea de ctre ofierul de stare ci il a prenumelor indecente= ridicole 0i a altora asemenea= de natur a afecta ordinea public 0i bunele mora uri ori interesele copilului= dup ca12 ;8< Dumele de familie 0i prenumele copilului /sit= nscut din prini necunoscui= precum 0i cele ale copilului care este prsit de ctre mam %n spital= iar identitatea acesteia nu a fost stabilit %n termenul pre 1ut de le/e= se stabilesc prin dispo1iia primarului comunei= ora0ului= municipiului sau al sectorului municipiului Iucure0ti %n a crui ra1 teritorial a fost /sit copilul ori= dup ca1= sBa constatat prsirea lui= %n condiiile le/ii speciale2 ScGimbarea numelui pe cale administrati Art2 432 B &etenii rom!ni pot obine= %n condiiile le/ii= scGimbarea pe cale administrati a numelui de familie 0i a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea2 SE&ICDEA a -Ba 9omiciliul 0i re0edina 9reptul la domiciliu 0i re0edin Art2 452 B ;)< &etenii rom!ni au dreptul s %0i stabileasc ori s %0i scGimbe= %n mod liber= domiciliul sau re0edina= %n ar sau %n strintate= cu e$cepia ca1urilor anume pre 1ute de le/e2 ;-< 9ac prin le/e nu se pre ede altfel= o persoan fi1ic nu poate s aib %n acela0i timp dec!t un sin/ur domiciliu 0i o sin/ur re0edin= cGiar 0i atunci c!nd deine mai multe locuine2 9omiciliul Art2 4*2 B 9omiciliul persoanei fi1ice= %n ederea e$ercitrii drepturilor 0i libertilor sale ci ile= este acolo unde aceasta declar c %0i are locuina principal2 Re0edina Art2 442 B Re0edina persoanei fi1ice este %n locul unde %0i are locuina secundar2

Stabilirea 0i scGimbarea domiciliului Art2 4.2 B ;)< Stabilirea sau scGimbarea domiciliului se face cu respectarea dispo1iiilor le/ii speciale2 ;-< Stabilirea sau scGimbarea domiciliului nu operea1 dec!t atunci c!nd cel care ocup sau se mut %ntrBun anumit loc a fcutBo cu intenia de a a ea acolo locuina principal2 ;8< 9o ada inteniei re1ult din declaraiile persoanei fcute la or/anele administrati e competente s opere1e stabilirea sau scGimbarea domiciliului= iar %n lipsa acestor declaraii= din orice alte %mpreFurri de fapt2 #re1umia de domiciliu Art2 .,2 B ;)< Re0edina a fi considerat domiciliu c!nd acesta nu este cunoscut2 ;-< ?n lips de re0edin= persoana fi1ic este considerat c domicilia1 la locul ultimului domiciliu= iar dac acesta nu se cunoa0te= la locul unde acea persoan se /se0te2 9o ada Art2 .)2 B ;)< 9o ada domiciliului 0i a re0edinei se face cu meniunile cuprinse %n cartea de identitate2 ;-< ?n lipsa acestor meniuni ori atunci c!nd acestea nu corespund realitii= stabilirea sau scGimbarea domiciliului ori a re0edinei nu a putea fi opus altor persoane2 ;8< 9ispo1iiile alin2 ;-< nu se aplic %n ca1ul %n care domiciliul sau re0edina a fost cunoscut prin alte miFloace de cel cruia i se opune2 9omiciliul minorului 0i al celui pus sub interdicie Fudectoreasc Art2 .-2 B ;)< 9omiciliul minorului care nu a dob!ndit capacitate deplin de e$erciiu %n condiiile pre 1ute de le/e este la prinii si sau la acela dintre prini la care el locuie0te %n mod statornic2 ;-< ?n ca1ul %n care prinii au domicilii separate 0i nu se %nele/ la care dintre ei a a ea domiciliul copilul= instana de tutel= ascult!nduBi pe prini= precum 0i pe copil= dac acesta a %mplinit !rsta de ), ani= a decide in!nd seama de interesele copilului2 #!n la rm!nerea definiti a Gotr!rii Fudectore0ti= minorul este pre1umat c are domiciliul la printele la care locuie0te %n mod statornic2 ;8< #rin e$cepie= %n situaiile pre 1ute de le/e= domiciliul minorului poate fi la bunici= la alte rude ori persoane de %ncredere= cu consimm!ntul acestora2 9e asemenea= domiciliul minorului poate fi 0i la o instituie de ocrotire2 ;7< 9omiciliul minorului= %n ca1ul %n care numai unul dintre prinii si %l repre1int ori %n ca1ul %n care se afl sub tutel= precum 0i domiciliul persoanei puse sub interdicie Fudectoreasc este la repre1entantul le/al2 &a1uri speciale Art2 .82 B 9omiciliul copilului lipsit= temporar sau definiti = de ocrotirea prinilor si 0i supus unor msuri de protecie special= %n ca1urile pre 1ute de le/e= se afl la instituia= la familia sau la persoanele crora leBa fost dat %n plasament2 9omiciliul persoanei puse sub curatel Art2 .72 B ?n ca1ul %n care sBa instituit o curatel asupra bunurilor celui care a disprut= acesta are domiciliul la curator= %n msura %n care acesta este %ndreptit s %l repre1inte2 9omiciliul la curatorul special Art2 .32 B 9ac a fost numit un curator special pentru administrarea bunurilor succesorale= cei cGemai la mo0tenire au domiciliul la curator= %n msura %n care acesta este %ndreptit s %i repre1inte2 9omiciliul profesional Art2 .52 B &el care e$ploatea1 o %ntreprindere are domiciliul 0i la locul acelei %ntreprinderi= %n tot ceea ce pri e0te obli/aiile

patrimoniale ce sBau nscut sau urmea1 a se e$ecuta %n acel loc2 9omiciliul ales Art2 .*2 B ;)< #rile unui act Furidic pot s alea/ un domiciliu %n ederea e$ercitrii drepturilor sau a e$ecutrii obli/aiilor nscute din acel act2 ;-< Ale/erea domiciliului nu se pre1um= ci trebuie fcut %n scris2 SE&ICDEA a 8Ba Actele de stare ci il Starea ci il Art2 .42 B Starea ci il este dreptul persoanei de a se indi iduali1a= %n familie 0i societate= prin calitile strict personale care decur/ din actele 0i faptele de stare ci il2 9o ada strii ci ile Art2 ..2 B ;)< Starea ci il se do ede0te prin actele de na0tere= cstorie 0i deces %ntocmite= potri it le/ii= %n re/istrele de stare ci il= precum 0i prin certificatele de stare ci il eliberate pe ba1a acestora2 ;-< Actele de stare ci il sunt %nscrisuri autentice 0i fac do ada= p!n la %nscrierea %n fals= pentru ceea ce repre1int constatrile personale ale ofierului de stare ci il 0i= p!n la proba contrar= pentru celelalte meniuni2 ;8< 6otr!rea Fudectoreasc dat cu pri ire la starea ci il a unei persoane este opo1abil oricrei alte persoane c!t timp printrBo nou Gotr!re nu sBa stabilit contrariul2 ;7< 9ac printrBo Gotr!re Fudectoreasc sBa stabilit o anumit stare ci il a unei persoane= iar printrBo Gotr!re Fudectoreasc ulterioar este admis o aciune prin care sBa contestat starea ci il astfel stabilit= prima Gotr!re %0i pierde efectele la data rm!nerii definiti e a celei de a doua Gotr!ri2 Anularea= completarea= modificarea sau rectificarea actelor de stare ci il Art2 ),,2 B ;)< Anularea= completarea sau modificarea actelor de stare ci il 0i a meniunilor %nscrise pe acestea se poate face numai %n temeiul unei Gotr!ri Fudectore0ti definiti e2 ;-< Rectificarea actelor de stare ci il 0i a meniunilor %nscrise pe mar/inea acestora se poate face= din oficiu sau la cerere= numai %n temeiul dispo1iiei primarului de la primria care are %n pstrare actul de stare ci il2 ;8< Starea ci il poate fi modificat %n ba1a unei Gotr!ri de anulare= completare sau modificare a unui act de stare ci il numai dac a fost formulat 0i o aciune de modificare a strii ci ile= admis printrBo Gotr!re Fudectoreasc rmas definiti 2 ;7< 6otr!rea Fudectoreasc prin care se dispune anularea= completarea sau modificarea unui act de stare ci il= precum 0i %nre/istrarea fcut %n temeiul unei asemenea Gotr!ri sunt opo1abile oricrei alte persoane c!t timp printrBo nou Gotr!re nu sBa stabilit contrariul2 Actul administrati prin care sBa dispus rectificarea unui act de stare ci il= precum 0i %nre/istrarea fcut %n ba1a lui sunt opo1abile oricrei persoane p!n la proba contrar2 ?nscrierea meniunilor pe actul de stare ci il Art2 ),)2 B Anularea= completarea= modificarea 0i rectificarea unui act de stare ci il sau a unei meniuni %nscrise pe acesta= dispuse prin Gotr!re Fudectoreasc rmas definiti ori= dup ca1= prin dispo1iie a primarului= se %nscriu numai prin meniune pe actul de stare ci il corespun1tor2 ?n acest scop= Gotr!rea Fudectoreasc rmas definiti se comunic de %ndat= din oficiu= de ctre instana care sBa pronunat ultima asupra fondului2 Actele %ntocmite de un ofier de stare ci il necompetent Art2 ),-2 B Actele de stare ci il %ntocmite de o persoan care a e$ercitat %n mod public atribuiile de ofier de stare ci il= cu respectarea tuturor pre ederilor le/ale= sunt alabile= cGiar dac acea persoan nu a ea aceast calitate= afar de ca1ul %n care beneficiarii acestor acte au cunoscut= %n momentul %ntocmirii lor= lipsa acestei caliti2

Alte miFloace de do ad a strii ci ile Art2 ),82 B Starea ci il se poate do edi= %naintea instanei Fudectore0ti= prin orice miFloace de prob= dacA a< nu au e$istat re/istre de stare ci il: b< re/istrele de stare ci il sBau pierdut ori au fost distruse= %n tot sau %n parte: c< nu este posibil procurarea din strintate a certificatului de stare ci il sau a e$trasului de pe actul de stare ci il: d< %ntocmirea actului de stare ci il a fost omis sau= dup ca1= refu1at2 'I'LCL III Ocrotirea persoanei fi1ice &A#I'OLCL I 9ispo1iii /enerale Interesul persoanei ocrotite Art2 ),72 B ;)< Orice msur de ocrotire a persoanei fi1ice se stabile0te numai %n interesul acesteia2 ;-< La luarea unei msuri de ocrotire trebuie s se in seama de posibilitatea persoanei fi1ice de aB0i e$ercita drepturile 0i de aB0i %ndeplini obli/aiile cu pri ire la persoana 0i bunurile sale2 #ersoanele ocrotite Art2 ),32 B Sunt supu0i unor msuri speciale de ocrotire minorii 0i cei care= de0i capabili= din cau1a btr!neii= a bolii sau a altor moti e pre 1ute de le/e nu pot s %0i administre1e bunurile 0i nici s %0i apere interesele %n condiii corespun1toare2 >surile de ocrotire Art2 ),52 B ;)< Ocrotirea minorului se reali1ea1 prin prini= prin instituirea tutelei= prin darea %n plasament sau= dup ca1= prin alte msuri de protecie special anume pre 1ute de le/e2 ;-< Ocrotirea maForului are loc prin punerea sub interdicie Fudectoreasc sau prin instituirea curatelei= %n condiiile pre 1ute de pre1entul cod2 Instana de tutel Art2 ),*2 B ;)< #rocedurile pre 1ute de pre1entul cod pri ind ocrotirea persoanei fi1ice sunt de competena instanei de tutel 0i de familie stabilite potri it le/ii= denumit %n continuare instana de tutel2 ;-< ?n toate ca1urile= instana de tutel soluionea1 de %ndat aceste cereri2 Ocrotirea persoanei prin tutel Art2 ),42 B ;)< Ocrotirea persoanei fi1ice prin tutel se reali1ea1 de ctre tutore= desemnat sau numit= %n condiiile pre1entului cod= precum 0i de ctre consiliul de familie= ca or/an consultati 2 ;-< &onsiliul de familie poate fi constituit de ctre instana de tutel numai la cererea persoanelor interesate2 ;8< ?n ca1ul %n care nu se constituie consiliul de familie= atribuiile acestuia or fi e$ercitate de ctre instana de tutel2 Ocrotirea persoanei prin curatel Art2 ),.2 B Ocrotirea persoanei fi1ice prin curatel are loc numai %n ca1urile 0i condiiile pre 1ute de le/e2 &A#I'OLCL II 'utela minorului

SE&ICDEA ) 9escGiderea tutelei &a1urile de instituire Art2 )),2 B 'utela minorului se instituie atunci c!nd ambii prini sunt= dup ca1= decedai= necunoscui= dec1ui din e$erciiul drepturilor printe0ti sau li sBa aplicat pedeapsa penal a inter1icerii drepturilor printe0ti= pu0i sub interdicie Fudectoreasc= disprui ori declarai Fudectore0te mori= precum 0i %n ca1ul %n care= la %ncetarea adopiei= instana Gotr0te c este %n interesul minorului instituirea unei tutele2 #ersoanele obli/ate s %n0tiine1e instana de tutel Art2 )))2 B Au obli/aia ca= de %ndat ce afl de e$istena unui minor lipsit de %n/riFire printeasc %n ca1urile pre 1ute la art2 )),= s %n0tiine1e instana de tutelA a< persoanele apropiate minorului= precum 0i administratorii 0i locatarii casei %n care locuie0te minorul: b< ser iciul de stare ci il= cu prileFul %nre/istrrii morii unei persoane= precum 0i notarul public= cu prileFul descGiderii unei proceduri succesorale: c< instanele Fudectore0ti= cu prileFul condamnrii la pedeapsa penal a inter1icerii drepturilor printe0ti: d< or/anele administraiei publice locale= instituiile de ocrotire= precum 0i orice alt persoan2 SE&ICDEA a -Ba 'utorele #ersoana care poate fi numit tutore Art2 ))-2 B ;)< #oate fi tutore o persoan fi1ic sau soul 0i soia= %mpreun= dac nu se afl %n reunul dintre ca1urile de incompatibilitate pre 1ute de pre1entul cod2 ;-< ?n ca1ul %n care %n situaia pre 1ut la art2 )), se afl mai muli minori care sunt frai sau surori= se nume0te= de re/ul= un sin/ur tutore2 #ersoanele care nu pot fi numite tutore Art2 ))82 B ;)< Du poate fi tutoreA a< minorul= persoana pus sub interdicie Fudectoreasc sau cel pus sub curatel: b< cel dec1ut din e$erciiul drepturilor printe0ti sau declarat incapabil de a fi tutore: c< cel cruia i sBa restr!ns e$erciiul unor drepturi ci ile= fie %n temeiul le/ii= fie prin Gotr!re Fudectoreasc= precum 0i cel cu rele purtri reinute ca atare de ctre o instan Fudectoreasc: d< cel care= e$ercit!nd o tutel= a fost %ndeprtat din aceasta %n condiiile art2 )34: e< cel aflat %n stare de insol abilitate: f< cel care= din cau1a intereselor potri nice cu cele ale minorului= nu ar putea %ndeplini sarcina tutelei: /< cel %nlturat prin %nscris autentic sau prin testament de ctre printele care e$ercita sin/ur= %n momentul morii= autoritatea printeasc2 ;-< 9ac una dintre %mpreFurrile pre 1ute la alin2 ;)< sur ine sau este descoperit %n timpul tutelei= tutorele a fi %ndeprtat= respect!nduBse aceea0i procedur ca 0i la numirea lui2 9esemnarea tutorelui de ctre printe Art2 ))72 B ;)< #rintele poate desemna= prin act unilateral sau prin contract de mandat= %ncGeiate %n form autentic= ori= dup ca1= prin testament= persoana care urmea1 a fi numit tutore al copiilor si2 ;-< 9esemnarea fcut de printele care %n momentul morii era dec1ut din drepturile printe0ti sau pus sub interdicie Fudectoreasc este lipsit de efecte2

;8< 9esemnarea fcut %n condiiile pre1entului articol poate fi re ocat oric!nd de ctre printe= cGiar 0i printrBun %nscris sub semntur pri at2 ;7< ?nscrisul prin care se re oc persoana desemnat pentru a fi numit tutore se a %nscrie %n re/istrul pre 1ut la art2 )2,75 sau la art2 -2,88= dup ca12 ;3< Dotarul public sau instana de tutel= dup ca1= are obli/aia s erifice la re/istrele pre 1ute la alin2 ;7< dac persoana desemnat pentru a fi tutore nu a fost re ocat2 9esemnarea mai multor tutori Art2 ))32 B ?n ca1ul %n care au fost desemnate mai multe persoane ca tutore= fr reo preferin= ori e$ist mai multe rude= afini sau prieteni ai familiei minorului %n stare s %ndeplineasc sarcinile tutelei 0i care %0i e$prim dorina de a fi tutore= instana de tutel a Gotr% in!nd seama de condiiile lor materiale= precum 0i de /araniile morale necesare de1 oltrii armonioase a minorului2 >suri pro i1orii Art2 ))52 B ;)< &el cGemat la tutel %n conformitate cu dispo1iiile art2 ))7 nu poate fi %nlturat de ctre instan fr acordul su dec!t dac se afl %n reunul dintre ca1urile pre 1ute la art2 ))8 sau dac prin numirea sa interesele minorului ar fi periclitate2 ;-< ?n ca1ul %n care cel cGemat la tutel este numai temporar %mpiedicat %n e$ercitarea atribuiilor ce iBau fost conferite= instana de tutel= dup %ncetarea %mpiedicrii= %l nume0te tutore la cererea sa= dar nu mai t!r1iu de 5 luni de la descGiderea tutelei2 #!n atunci= instana desemnea1 un tutore pro i1oriu2 ;8< 9up trecerea celor 5 luni= dac persoana desemnat nu a cerut numirea sa ca tutore= cel numit pro i1oriu tutore rm!ne s %ndeplineasc %n continuare sarcinile tutelei p!n la numirea unui tutore %n condiiile art2 ))42 Garanii Art2 ))*2 B La numirea sau= dup ca1= %n timpul tutelei= instana de tutel poate Gotr%= din oficiu sau la cererea consiliului de familie= ca tutorele s dea /aranii reale sau personale= dac interesele minorului cer o astfel de msur2 ?n acest ca1= ea stabile0te potri it cu %mpreFurrile felul 0i %ntinderea /araniilor2 Dumirea tutorelui de ctre instana de tutel Art2 ))42 B ?n lipsa unui tutore desemnat= instana de tutel nume0te cu prioritate ca tutore= dac nu se opun moti e %ntemeiate= o rud sau un afin ori un prieten al familiei minorului= %n stare s %ndeplineasc aceast sarcin= in!nd seama= dup ca1= de relaiile personale= de apropierea domiciliilor= de condiiile materiale 0i de /araniile morale pe care le pre1int cel cGemat la tutel2 #rocedura de numire Art2 )).2 B ;)< Dumirea tutorelui se face= cu acordul acestuia= de ctre instana de tutel %n camera de consiliu= prin %ncGeiere definiti 2 Atunci c!nd desemnarea tutorelui sBa fcut prin contract de mandat= cel desemnat tutore nu poate refu1a numirea dec!t pentru moti ele pre 1ute la art2 )-, alin2 ;-<2 ;-< Ascultarea minorului care a %mplinit !rsta de ), ani este obli/atorie2 ;8< ?n lipsa unui tutore desemnat= dac instana de tutel a constituit consiliul de familie= numirea tutorelui se face= potri it alin2 ;)<= cu consultarea consiliului de familie2 ;7< ?ncGeierea de numire se comunic %n scris tutorelui 0i se afi0ea1 la sediul instanei de tutel 0i la primria de la domiciliul minorului2 ;3< 9repturile 0i %ndatoririle tutorelui %ncep de la data comunicrii %ncGeierii de numire2 ;5< ?ntre timp= instana de tutel poate lua msuri pro i1orii cerute de interesele minorului= put!nd cGiar s numeasc un curator special2 Refu1ul continurii tutelei Art2 )-,2 B ;)< &el numit tutore este dator s continue %ndeplinirea sarcinilor tutelei2 ;-< #oate refu1a continuarea tuteleiA a< cel care are !rsta de 5, de ani %mplinii:

b< femeia %nsrcinat sau mama unui copil mai mic de 4 ani: c< cel care cre0te 0i educ - sau mai muli copii: d< cel care= din cau1a bolii= a infirmitii= a felului acti itilor desf0urate= a deprtrii domiciliului de locul unde se afl bunurile minorului sau din alte moti e %ntemeiate= nu ar mai putea s %ndeplineasc aceast sarcin2 ?nlocuirea tutorelui Art2 )-)2 B 9ac reuna dintre %mpreFurrile pre 1ute la art2 )-, alin2 ;-< sur ine %n timpul tutelei= tutorele poate cere s fie %nlocuit2 &ererea de %nlocuire se adresea1 instanei de tutel= care a Gotr% de ur/en2 #!n la soluionarea cererii sale de %nlocuire= el este obli/at s continue e$ercitarea atribuiilor2 &aracterul personal al tutelei Art2 )--2 B ;)< 'utela este o sarcin personal2 ;-< &u toate acestea= instana de tutel= cu a i1ul consiliului de familie= poate= in!nd seama de mrimea 0i compunerea patrimoniului minorului= s decid ca administrarea patrimoniului ori doar a unei pri a acestuia s fie %ncredinat= potri it le/ii= unei persoane fi1ice sau persoane Furidice speciali1ate2 Gratuitatea tutelei Art2 )-82 B ;)< 'utela este o sarcin /ratuit2 ;-< &u toate acestea= tutorele poate fi %ndreptit= pe perioada e$ercitrii sarcinilor tutelei= la o remuneraie al crei cuantum a fi stabilit de instana de tutel= cu a i1ul consiliului de familie= in!nd seama de munca depus %n administrarea a erii 0i de starea material a minorului 0i a tutorelui= dar nu mai mult de ),J din eniturile produse de bunurile minorului2 Instana de tutel= cu a i1ul consiliului de familie= a putea modifica sau suprima aceast remuneraie= potri it %mpreFurrilor2 SE&ICDEA a 8Ba &onsiliul de familie Rolul consiliului de familie Art2 )-72 B ;)< &onsiliul de familie se poate constitui pentru a supra e/Gea modul %n care tutorele %0i e$ercit drepturile 0i %0i %ndepline0te %ndatoririle cu pri ire la persoana 0i bunurile minorului2 ;-< ?n ca1ul ocrotirii minorului prin prini= prin darea %n plasament sau= dup ca1= prin alte msuri de protecie special pre 1ute de le/e nu se a institui consiliul de familie2 >embrii consiliului de familie Art2 )-32 B ;)< Instana de tutel poate constitui un consiliu de familie= compus din 8 rude sau afini= in!nd seama de /radul de rudenie 0i de relaiile personale cu familia minorului2 ?n lips de rude sau afini pot fi numite 0i alte persoane care au a ut le/turi de prietenie cu prinii minorului sau care manifest interes pentru situaia acestuia2 ;-< Soul 0i soia nu pot fi= %mpreun= membri ai aceluia0i consiliu de familie2 ;8< ?n acelea0i condiii= instana de tutel nume0te 0i - supleani2 ;7< 'utorele nu poate fi membru %n consiliul de familie2 Alte dispo1iii aplicabile consiliului de familie Art2 )-52 B 9ispo1iiile art2 ))8= art2 )-, alin2 ;)< 0i alin2 ;-< lit2 d<= art2 )-) 0i )7* se aplic %n mod corespun1tor 0i membrilor consiliului de familie2 >odificarea consiliului de familie

Art2 )-*2 B ?n afar de ca1ul pre 1ut la art2 )8)= alctuirea consiliului de familie nu se poate modifica %n timpul tutelei= afar numai dac interesele minorului ar cere o asemenea scGimbare sau dac= prin moartea ori dispariia unuia dintre membri= ar fi necesar completarea2 &onstituirea consiliului de familie Art2 )-42 B ;)< ?n ederea constituirii consiliului de familie= persoanele care %ndeplinesc condiiile pentru a fi membri sunt con ocate la domiciliul minorului de ctre instana de tutel= din oficiu sau la sesi1area minorului= dac acesta a %mplinit !rsta de )7 ani= a tutorelui desemnat= a oricror altor persoane care au cuno0tin despre situaia minorului2 ;-< Dumirea membrilor consiliului de familie se face cu acordul acestora2 ;8< >inorul care a %mplinit !rsta de ), ani a fi ascultat %n condiiile art2 -572 Funcionarea consiliului de familie Art2 )-.2 B ;)< &onsiliul de familie este con ocat cu cel puin ), 1ile %nainte de data %ntrunirii de ctre tutore= din propria iniiati sau la cererea oricruia dintre membrii acestuia= a minorului care a %mplinit !rsta de )7 ani sau a instanei de tutel2 &u acordul tuturor membrilor consiliului de familie= con ocarea se poate face 0i mai de reme de %mplinirea termenului de ), 1ile dinainte de data %ntrunirii2 ?n toate ca1urile= pre1ena tuturor membrilor consiliului de familie acoper nere/ularitatea con ocrii2 ;-< &ei con ocai sunt obli/ai s se pre1inte personal la locul indicat %n actul de con ocare2 ?n ca1ul %n care ace0tia nu se pot pre1enta= ei pot fi repre1entai de persoane care sunt rude sau afini cu prinii minorului= dac aceste persoane nu sunt desemnate sau con ocate %n nume propriu ca membri ai consiliului de familie2 Soii se pot repre1enta reciproc2 ;8< edinele consiliului de familie se in la domiciliul minorului2 ?n ca1ul %n care con ocarea a fost fcut la solicitarea instanei de tutel= 0edina se ine la sediul acesteia2 Atribuii Art2 )8,2 B ;)< &onsiliul de familie d a i1e consultati e= la solicitarea tutorelui sau a instanei de tutel= 0i ia deci1ii= %n ca1urile pre 1ute de le/e2 A i1ele consultati e 0i deci1iile se iau %n mod alabil cu otul maForitii membrilor si= consiliul fiind pre1idat de persoana cea mai %naintat %n !rst2 ;-< La luarea deci1iilor= minorul care a %mplinit !rsta de ), ani a fi ascultat= dispo1iiile art2 -57 fiind aplicabile %n mod corespun1tor2 ;8< 9eci1iile consiliului de familie or fi moti ate 0i consemnate %ntrBun re/istru special constituit= care se ine de unul dintre membrii consiliului= desemnat %n acest scop de instana de tutel2 ;7< Actele %ncGeiate de tutore %n lipsa a i1ului consultati sunt anulabile2 ?ncGeierea actului cu nerespectarea a i1ului atra/e numai rspunderea tutorelui2 9ispo1iiile art2 )33 sunt aplicabile %n mod corespun1tor2 ?nlocuirea consiliului de familie Art2 )8)2 B 'utorele poate cere instituirea unui nou consiliu= dac %n pl!n/erile formulate potri it pre1entului cod instana a Gotr!t de cel puin dou ori= %n mod definiti = %mpotri a deci1iilor consiliului de familie2 Imposibilitatea constituirii consiliului de familie Art2 )8-2 B 9ac %n ca1ul pre 1ut la art2 )8) nu este posibil constituirea unui nou consiliu= ca 0i %n ca1ul contrarietii de interese dintre minor 0i toi membrii consiliului de familie 0i supleani= tutorele poate cere instanei de tutel autori1aia de a e$ercita sin/ur tutela2 SE&ICDEA a 7Ba E$ercitarea tutelei K)2 9ispo1iii /enerale E$ercitarea tutelei %n interesul minorului Art2 )882 B 'utela se e$ercit numai %n interesul minorului at!t %n ceea ce pri e0te persoana= c!t 0i bunurile acestuia2

&oninutul tutelei Art2 )872 B ;)< 'utorele are %ndatorirea de a %n/riFi de minor2 ;-< El este obli/at s asi/ure %n/riFirea minorului= sntatea 0i de1 oltarea lui fi1ic 0i mental= educarea= %n tura 0i pre/tirea profesional a acestuia= potri it cu aptitudinile lui2 'utela e$ercitat de ambii soi Art2 )832 B ;)< ?n ca1ul %n care tutori sunt - soi= ace0tia rspund %mpreun pentru e$ercitarea atribuiilor tutelei2 9ispo1iiile pri ind autoritatea printeasc sunt aplicabile %n mod corespun1tor2 ;-< ?n ca1ul %n care unul dintre soi introduce aciunea de di or= instana= din oficiu= a %n0tiina instana de tutel pentru a dispune cu pri ire la e$ercitarea tutelei2 K-2 E$ercitarea tutelei cu pri ire la persoana minorului A i1ul consiliului de familie Art2 )852 B >surile pri ind persoana minorului se iau de ctre tutore= cu a i1ul consiliului de familie= cu e$cepia msurilor care au caracter curent2 9omiciliul minorului Art2 )8*2 B ;)< >inorul pus sub tutel are domiciliul la tutore2 Dumai cu autori1area instanei de tutel minorul poate a ea 0i o re0edin2 ;-< #rin e$cepie de la pre ederile alin2 ;)<= tutorele poate %ncu iina ca minorul s aib o re0edin determinat de educarea 0i pre/tirea sa profesional2 ?n acest ca1= instana de tutel a fi de %ndat %ncuno0tinat de tutore2 Felul %n tureii sau al pre/tirii profesionale Art2 )842 B ;)< Felul %n turii sau al pre/tirii profesionale pe care minorul care nu a %mplinit !rsta de )7 ani o primea la data instituirii tutelei nu poate fi scGimbat de acesta dec!t cu %ncu iinarea instanei de tutel2 ;-< Instana de tutel nu poate= %mpotri a oinei minorului care a %mplinit !rsta de )7 ani= s scGimbe felul %n turii acestuia= Gotr!t de prini sau pe care minorul o primea la data instituirii tutelei2 Ascultarea minorului care a %mplinit !rsta de ), ani Art2 )8.2 B Instana de tutel nu poate Gotr% fr ascultarea minorului= dac acesta a %mplinit !rsta de ), ani= dispo1iiile art2 -57 fiind aplicabile2 K82 E$ercitarea tutelei cu pri ire la bunurile minorului In entarul bunurilor minorului Art2 )7,2 B ;)< 9up numirea tutorelui 0i %n pre1ena acestuia 0i a membrilor consiliului de familie= un dele/at al instanei de tutel a erifica la faa locului toate bunurile minorului= %ntocmind un in entar= care a fi supus aprobrii instanei de tutel2 In entarul bunurilor minorului a %ncepe s fie %ntocmit %n ma$imum ), 1ile de la numirea tutorelui de ctre instana de tutel2 ;-< &u prileFul in entarierii= tutorele 0i membrii consiliului de familie sunt inui s declare %n scris= la %ntrebarea e$pres a dele/atului instanei de tutel= creanele= datoriile sau alte pretenii pe care le au fa de minor2 9eclaraiile or fi consemnate %n procesulB erbal de in entariere2 ;8< 'utorele sau membrii consiliului de familie care= cunosc!nd creanele sau preteniile proprii fa de minori= nu leBau declarat= de0i au fost somai s le declare= sunt pre1umai c au renunat la ele2 9ac tutorele sau membrii consiliului de familie nu declar datoriile pe care le au fa de minor= de0i au fost somai s le declare= pot fi %ndeprtai din funcie2

;7< &reanele pe care le au asupra minorului tutorele sau reunul dintre membrii consiliului de familie= soul= o rud %n linie dreapt ori fraii sau surorile acestora pot fi pltite oluntar numai cu autori1area instanei de tutel2 Actele fcute %n lipsa in entarului Art2 )7)2 B ?nainte de %ntocmirea in entarului= tutorele nu poate face= %n numele minorului= dec!t acte de conser are 0i acte de administrare ce nu sufer %nt!r1iere2 Administrarea bunurilor minorului Art2 )7-2 B ;)< 'utorele are %ndatorirea de a administra cu bunBcredin bunurile minorului2 ?n acest scop= tutorele acionea1 %n calitate de administrator %nsrcinat cu simpla administrare a bunurilor minorului= dispo1iiile titlului H din cartea a IIIBa aplic!nduBse %n mod corespun1tor= afar de ca1ul %n care prin pre1entul capitol se dispune altfel2 ;-< Du sunt supuse administrrii bunurile dob!ndite de minor cu titlu /ratuit dec!t dac testatorul sau donatorul a stipulat altfel2 Aceste bunuri sunt administrate de curatorul ori de cel desemnat prin actul de dispo1iie sau= dup ca1= numit de ctre instana de tutel2 Repre1entarea minorului Art2 )782 B 'utorele are %ndatorirea de aBl repre1enta pe minor %n actele Furidice= dar numai p!n c!nd acesta %mpline0te !rsta de )7 ani2 Re/imul Furidic al actelor de dispo1iie Art2 )772 B ;)< 'utorele nu poate= %n numele minorului= s fac donaii 0i nici s /arante1e obli/aia altuia2 Fac e$cepie darurile obi0nuite= potri ite cu starea material a minorului2 ;-< 'utorele nu poate= fr a i1ul consiliului de familie 0i autori1area instanei de tutel= s fac acte de %nstrinare= %mpreal= ipotecare ori de /re are cu alte sarcini reale a bunurilor minorului= s renune la drepturile patrimoniale ale acestuia= precum 0i s %ncGeie %n mod alabil orice alte acte ce dep0esc dreptul de administrare2 ;8< Actele fcute cu %nclcarea dispo1iiilor pre 1ute la alin2 ;)< 0i ;-< sunt anulabile2 ?n aceste ca1uri= aciunea %n anulare poate fi e$ercitat de tutore= de consiliul de familie sau de oricare membru al acestuia= precum 0i de ctre procuror= din oficiu sau la sesi1area instanei de tutel2 ;7< &u toate acestea= tutorele poate %nstrina= fr a i1ul consiliului de familie 0i fr autori1area instanei de tutel= bunurile supuse pieirii= de/radrii= alterrii ori deprecierii= precum 0i cele de enite nefolositoare pentru minor2 Autori1area instanei de tutel Art2 )732 B ;)< Instana de tutel acord tutorelui autori1area numai dac actul rspunde unei ne oi sau pre1int un folos ne%ndoielnic pentru minor2 ;-< Autori1area se a da pentru fiecare act %n parte= stabilinduBse= c!nd este ca1ul= condiiile de %ncGeiere a actului2 ;8< ?n ca1 de !n1are= autori1area a arta dac !n1area se a face prin acordul prilor= prin licitaie public sau %n alt mod2 ;7< ?n toate ca1urile= instana de tutel poate indica tutorelui modul %n care se %ntrebuinea1 sumele de bani obinute2 ?ncu iinarea 0i autori1area actelor minorului care a %mplinit !rsta de )7 ani Art2 )752 B ;)< >inorul care a %mplinit !rsta de )7 ani %ncGeie actele Furidice cu %ncu iinarea scris a tutorelui sau= dup ca1= a curatorului2 ;-< 9ac actul pe care minorul care a %mplinit !rsta de )7 ani urmea1 s %l %ncGeie face parte dintre acelea pe care tutorele nu le poate face dec!t cu autori1area instanei de tutel 0i cu a i1ul consiliului de familie= a fi necesar at!t autori1area acesteia= c!t 0i a i1ul consiliului de familie2 ;8< >inorul nu poate s fac donaii= altele dec!t darurile obi0nuite potri it strii lui materiale= 0i nici s /arante1e obli/aia altuia2 ;7< Actele fcute cu %nclcarea dispo1iiilor alin2 ;)<B;8< sunt anulabile= dispo1iiile art2 )77 alin2 ;8< fiind aplicabile %n mod corespun1tor2 Inter1icerea unor acte Furidice

Art2 )7*2 B ;)< Este inter1is= sub sanciunea nulitii relati e= %ncGeierea de acte Furidice %ntre tutore sau soul= o rud %n linie dreapt ori fraii sau surorile tutorelui= pe de o parte= 0i minor= pe de alt parte2 ;-< &u toate acestea= oricare dintre persoanele pre 1ute la alin2 ;)< poate cumpra la licitaie public un bun al minorului= dac are o /aranie real asupra acestui bun ori %l deine %n coproprietate cu minorul= dup ca12 Suma anual necesar pentru %ntreinerea minorului Art2 )742 B ;)< &onsiliul de familie stabile0te suma anual necesar pentru %ntreinerea minorului 0i administrarea bunurilor sale 0i poate modifica= potri it %mpreFurrilor= aceast sum2 9eci1ia consiliului de familie se aduce la cuno0tin= de %ndat= instanei de tutel2 ;-< &Geltuielile necesare pentru %ntreinerea minorului 0i administrarea bunurilor sale se acoper din eniturile acestuia2 ?n ca1ul %n care eniturile minorului nu sunt %ndestultoare= instana de tutel a dispune !n1area bunurilor minorului= prin acordul prilor sau prin licitaie public2 ;8< Obiectele ce au aloare afecti pentru familia minorului sau pentru minor nu or fi !ndute dec!t %n mod e$cepional2 ;7< 9ac minorul este lipsit de bunuri 0i nu are prini sau alte rude care sunt obli/ate prin le/e s %i acorde %ntreinere ori aceasta nu este suficient= minorul are dreptul la asisten social= %n condiiile le/ii2 &onstituirea de depo1ite bancare Art2 )7.2 B ;)< Sumele de bani care dep0esc ne oile %ntreinerii minorului 0i ale administrrii bunurilor sale= precum 0i instrumentele financiare se depun= pe numele minorului= la o instituie de credit indicat de consiliul de familie= %n termen de cel mult 3 1ile de la data %ncasrii lor2 ;-< 'utorele poate dispune de aceste sume 0i instrumente financiare numai cu autori1area prealabil a instanei de tutel= cu e$cepia operaiunilor pre 1ute la alin2 ;8<2 ;8< &u toate acestea= el nu a putea folosi= %n niciun ca1= sumele de bani 0i instrumentele financiare pre 1ute la alin2 ;)< pentru %ncGeierea= pe numele minorului= a unor tran1acii pe piaa de capital= cGiar dac ar fi obinut autori1area instanei de tutel2 ;7< 'utorele poate depune la o instituie de credit 0i sumele necesare %ntreinerii= tot pe numele minorului2 Acestea se trec %ntrBun cont separat 0i pot fi ridicate de tutore= fr autori1area instanei de tutel2 &a1urile de numire a curatorului special Art2 )3,2 B ;)< Ori de c!te ori %ntre tutore 0i minor se i esc interese contrare= care nu sunt dintre cele ce trebuie s duc la %nlocuirea tutorelui= instana de tutel a numi un curator special2 ;-< 9e asemenea= dac din cau1a bolii sau din alte moti e tutorele este %mpiedicat s %ndeplineasc un anumit act %n numele minorului pe care %l repre1int sau ale crui acte le %ncu iinea1= instana de tutel a numi un curator special2 ;8< #entru moti e temeinice= %n cadrul procedurilor succesorale= notarul public= la cererea oricrei persoane interesate sau din oficiu= poate numi pro i1oriu un curator special= care a fi alidat ori= dup ca1= %nlocuit de ctre instana de tutel2 SE&ICDEA a 3Ba &ontrolul e$ercitrii tutelei &ontrolul instanei de tutel Art2 )3)2 B ;)< Instana de tutel a efectua un control efecti 0i continuu asupra modului %n care tutorele 0i consiliul de familie %0i %ndeplinesc atribuiile cu pri ire la minor 0i bunurile acestuia2 ;-< ?n %ndeplinirea acti itii de control= instana de tutel a putea cere colaborarea autoritilor administraiei publice= a instituiilor 0i ser iciilor publice speciali1ate pentru protecia copilului sau a instituiilor de ocrotire= dup ca12 9area de seam Art2 )3-2 B ;)< 'utorele este dator s pre1inte anual instanei de tutel o dare de seam despre modul cum sBa %n/riFit de minor= precum 0i despre administrarea bunurilor acestuia2 ;-< 9area de seam se a pre1enta instanei de tutel %n termen de 8, de 1ile de la sf!r0itul anului calendaristic2

;8< 9ac a erea minorului este de mic %nsemntate= instana de tutel poate s autori1e1e ca darea de seam pri ind administrarea bunurilor minorului s se fac pe termene mai lun/i= care nu or dep0i %ns 8 ani2 ;7< ?n afar de darea de seam anual= tutorele este obli/at= la cererea instanei de tutel= s dea oric!nd dri de seam despre felul cum sBa %n/riFit de minor= precum 0i despre administrarea bunurilor acestuia2 9escrcarea tutorelui Art2 )382 B Instana de tutel a erifica socotelile pri itoare la eniturile minorului 0i la cGeltuielile fcute cu %ntreinerea acestuia 0i cu administrarea bunurilor sale 0i= dac sunt corect %ntocmite 0i corespund realitii= a da descrcare tutorelui2 Inter1icerea dispensei de a da socoteal Art2 )372 B 9ispensa de a da socoteal acordat de prini sau de o persoan care ar fi fcut minorului o liberalitate este considerat ca nescris2 #l!n/erea %mpotri a tutorelui Art2 )332 B ;)< >inorul care a %mplinit !rsta de )7 ani= consiliul de familie= oricare membru al acestuia= precum 0i toi cei pre 1ui la art2 ))) pot face pl!n/ere la instana de tutel cu pri ire la actele sau faptele tutorelui p/ubitoare pentru minor2 ;-< #l!n/erea se soluionea1 de ur/en= prin %ncGeiere e$ecutorie= de ctre instana de tutel= cu citarea prilor 0i a membrilor consiliului de familie2 >inorul care a %mplinit !rsta de ), ani a fi ascultat= dac instana de tutel consider c este necesar2 SE&ICDEA a 5Ba ?ncetarea tutelei &a1urile de %ncetare Art2 )352 B ;)< 'utela %ncetea1 %n ca1ul %n care nu se mai menine situaia care a dus la instituirea tutelei= precum 0i %n ca1ul morii minorului2 ;-< Funcia tutorelui %ncetea1 prin moartea acestuia= prin %ndeprtarea de la sarcina tutelei sau prin %nlocuirea tutorelui2 >oartea tutorelui Art2 )3*2 B ;)< ?n ca1ul morii tutorelui= mo0tenitorii si sau orice alt persoan dintre cele pre 1ute la art2 ))) au datoria de a %n0tiina= de %ndat= instana de tutel2 ;-< #!n la numirea unui nou tutore= mo0tenitorii or prelua sarcinile tutelei2 9ac sunt mai muli mo0tenitori= ace0tia pot desemna= prin procur special= pe unul dintre ei s %ndeplineasc %n mod pro i1oriu sarcinile tutelei2 ;8< 9ac mo0tenitorii sunt minori= %n0tiinarea instanei de tutel se poate face de orice persoan interesat= precum 0i de cele pre 1ute la art2 )))2 ?n acest ca1= mo0tenitorii tutorelui nu or prelua sarcinile tutelei= ci instana de tutel a numi de ur/en un curator special= care poate fi e$ecutorul testamentar2 ?ndeprtarea tutorelui Art2 )342 B ?n afar de alte ca1uri pre 1ute de le/e= tutorele este %ndeprtat dac s !r0e0te un abu1= o ne/liFen /ra sau alte fapte care %l fac nedemn de a fi tutore= precum 0i dac nu %0i %ndepline0te %n mod corespun1tor sarcina2 Dumirea curatorului special Art2 )3.2 B #!n la preluarea funciei de ctre noul tutore= %n ca1urile pre 1ute la art2 )3* 0i )34= instana de tutel poate numi un curator special2 9area de seam /eneral

Art2 )5,2 B ;)< La %ncetarea din orice cau1 a tutelei= tutorele sau= dup ca1= mo0tenitorii acestuia sunt datori ca= %n termen de cel mult 8, de 1ile= s pre1inte instanei de tutel o dare de seam /eneral2 'utorele are aceea0i %ndatorire 0i %n ca1 de %ndeprtare de la tutel2 ;-< 9ac funcia tutorelui %ncetea1 prin moartea acestuia= darea de seam /eneral a fi %ntocmit de mo0tenitorii si maFori sau= %n ca1 de incapacitate a tuturor mo0tenitorilor= de repre1entantul lor le/al= %n termen de cel mult 8, de 1ile de la data acceptrii mo0tenirii sau= dup ca1= de la data solicitrii de ctre instana de tutel2 ?n ca1ul %n care nu e$ist mo0tenitori ori ace0tia sunt %n imposibilitate de a aciona= darea de seam /eneral a fi %ntocmit de ctre un curator special= numit de instana de tutel= %n termenul stabilit de aceasta2 ;8< 9area de seam /eneral a trebui s cuprind situaiile eniturilor 0i cGeltuielilor pe ultimii ani= s indice acti ul 0i pasi ul= precum 0i stadiul %n care se afl procesele minorului2 ;7< Instana de tutel %l poate constr!n/e pe cel obli/at s fac darea de seam /eneral= potri it dispo1iiilor art2 )582 #redarea bunurilor Art2 )5)2 B Iunurile care au fost %n administrarea tutorelui or fi predate= dup ca1= fostului minor= mo0tenitorilor acestuia sau noului tutore de ctre tutore= mo0tenitorii acestuia sau repre1entantul lor le/al ori= %n lips= de curatorul special numit potri it dispo1iiilor art2 )5, alin2 ;-<2 9escrcarea de /estiune Art2 )5-2 B ;)< 9up predarea bunurilor= erificarea socotelilor 0i aprobarea lor= instana de tutel a da tutorelui descrcare de /estiunea sa2 ;-< &Giar dac instana de tutel a dat tutorelui descrcare de /estiune= acesta rspunde pentru preFudiciul cau1at din culpa sa2 ;8< 'utorele care %nlocuie0te un alt tutore are obli/aia s cear acestuia= cGiar 0i dup descrcarea de /estiune= repararea preFudiciilor pe care leBa cau1at minorului din culpa sa= sub sanciunea de a fi obli/at el %nsu0i de a repara aceste preFudicii2 Amenda ci il Art2 )582 B ;)< ?n ca1ul refu1ului de a continua sarcina tutelei= %n alte ca1uri dec!t cele pre 1ute la art2 )-, alin2 ;-<= tutorele poate fi sancionat cu amend ci il= %n folosul statului= care nu poate dep0i aloarea unui salariu minim pe economie2 Amenda poate fi repetat de cel mult 8 ori= la inter al de c!te * 1ile= dup care se a numi un alt tutore2 ;-< 9e asemenea= dac tutorele= din culpa sa= %ndepline0te defectuos sarcina tutelei= a fi obli/at la plata unei amen1i ci ile= %n folosul statului= care nu poate dep0i 8 salarii medii pe economie2 ;8< Amenda ci il se aplic de ctre instana de tutel= prin %ncGeiere e$ecutorie2 &A#I'OLCL III Ocrotirea inter1isului Fudectoresc &ondiii Art2 )572 B ;)< #ersoana care nu are discernm!ntul necesar pentru a se %n/riFi de interesele sale= din cau1a alienaiei ori debilitii mintale= a fi pus sub interdicie Fudectoreasc2 ;-< #ot fi pu0i sub interdicie Fudectoreasc 0i minorii cu capacitate de e$erciiu restr!ns2 #ersoanele care pot cere punerea sub interdicie Art2 )532 B Interdicia poate fi cerut de persoanele pre 1ute la art2 )))= care este aplicabil %n mod corespun1tor2 9esemnarea tutorelui Art2 )552 B Orice persoan care are capacitatea deplin de e$erciiu poate desemna prin act unilateral sau contract de mandat= %ncGeiate %n form autentic= persoana care urmea1 a fi numit tutore pentru a se %n/riFi de persoana 0i bunurile sale %n ca1ul %n care ar fi pus sub interdicie Fudectoreasc2 9ispo1iiile art2 ))7 alin2 ;8<B;3< se aplic %n mod corespun1tor2

Dumirea unui curator special Art2 )5*2 B ?n ca1 de ne oie 0i p!n la soluionarea cererii de punere sub interdicie Fudectoreasc= instana de tutel poate numi un curator special pentru %n/riFirea 0i repre1entarea celui a crui interdicie a fost cerut= precum 0i pentru administrarea bunurilor acestuia2 #rocedura Art2 )542 B Soluionarea cererii de punere sub interdicie Fudectoreasc se face potri it dispo1iiilor &odului de procedur ci il2 Opo1abilitatea interdiciei Art2 )5.2 B ;)< Interdicia %0i produce efectele de la data c!nd Gotr!rea Fudectoreasc a rmas definiti 2 ;-< &u toate acestea= lipsa de capacitate a celui inter1is nu poate fi opus unei tere persoane dec!t de la data %ndeplinirii formalitilor de publicitate pre 1ute de &odul de procedur ci il= afar numai dac cel deBal treilea a cunoscut punerea sub interdicie pe alt cale2 Dumirea tutorelui Art2 )*,2 B #rin Gotr!rea de punere sub interdicie= instana de tutel nume0te= de %ndat= un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdicie Fudectoreasc2 9ispo1iiile art2 ))7B)-, se aplic %n mod corespun1tor2 Aplicarea re/ulilor de la tutel Art2 )*)2 B Re/ulile pri itoare la tutela minorului care nu a %mplinit !rsta de )7 ani se aplic 0i %n ca1ul tutelei celui pus sub interdicie Fudectoreasc= %n msura %n care le/ea nu dispune altfel2 Actele %ncGeiate de cel pus sub interdicie Fudectoreasc Art2 )*-2 B Actele Furidice %ncGeiate de persoana pus sub interdicie Fudectoreasc= altele dec!t cele pre 1ute la art2 78 alin2 ;8<= sunt anulabile= cGiar dac la data %ncGeierii lor aceasta ar fi a ut discernm!nt2 ?nlocuirea tutorelui Art2 )*82 B ;)< 'utorele celui pus sub interdicie Fudectoreasc este %n drept s cear %nlocuirea sa dup 8 ani de la numire2 ;-< #entru moti e temeinice tutorele poate cere %nlocuirea sa 0i %naintea %mplinirii termenului de 8 ani2 Obli/aiile tutorelui Art2 )*72 B ;)< 'utorele este dator s %n/riFeasc de cel pus sub interdicie Fudectoreasc= spre aBi /rbi indecarea 0i aBi %mbunti condiiile de ia2 ?n acest scop= se or %ntrebuina eniturile 0i= la ne oie= toate bunurile celui pus sub interdicie Fudectoreasc2 ;-< Instana de tutel= lu!nd a i1ul consiliului de familie 0i consult!nd un medic de specialitate= a Gotr%= in!nd seama de %mpreFurri= dac cel pus sub interdicie Fudectoreasc a fi %n/riFit la locuina lui sau %ntrBo instituie sanitar2 ;8< &!nd cel pus sub interdicie Fudectoreasc este cstorit= a fi ascultat 0i soul acestuia2 Liberalitile primite de descendenii inter1isului Fudectoresc Art2 )*32 B 9in bunurile celui pus sub interdicie Fudectoreasc= descendenii acestuia pot fi /ratificai de ctre tutore= cu a i1ul consiliului de familie 0i cu autori1area instanei de tutel= fr %ns s se poat da scutire de raport2 >inorul pus sub interdicie Fudectoreasc Art2 )*52 B ;)< >inorul care= la data punerii sub interdicie Fudectoreasc= se afla sub ocrotirea prinilor rm!ne sub aceast ocrotire

p!n la data c!nd de ine maFor= fr a i se numi un tutore2 9ispo1iiile art2 )*7 sunt aplicabile 0i situaiei pre 1ute %n pre1entul alineat2 ;-< 9ac la data c!nd minorul de ine maFor acesta se afl %nc sub interdicie Fudectoreasc= instana de tutel nume0te un tutore2 ;8< ?n ca1ul %n care= la data punerii sub interdicie Fudectoreasc= minorul se afla sub tutel= instana de tutel a Gotr% dac fostul tutore al minorului pstrea1 sarcina tutelei sau dac trebuie numit un nou tutore2 Ridicarea interdiciei Fudectore0ti Art2 )**2 B ;)< 9ac au %ncetat cau1ele care au pro ocat interdicia= instana Fudectoreasc a pronuna ridicarea ei2 ;-< &ererea se poate introduce de cel pus sub interdicie Fudectoreasc= de tutore= precum 0i de persoanele sau instituiile pre 1ute la art2 )))2 ;8< 6otr!rea prin care se pronun ridicarea interdiciei Fudectore0ti %0i produce efectele de la data c!nd a rmas definiti 2 ;7< &u toate acestea= %ncetarea dreptului de repre1entare al tutorelui nu a putea fi opus dec!t %n condiiile pre 1ute la art2 )5. alin2 ;-<= care se aplic %n mod corespun1tor2 &A#I'OLCL IH &uratela &a1uri de instituire Art2 )*42 B ?n afar de ca1urile pre 1ute de le/e= instana de tutel poate institui curatelaA a< dac= din cau1a btr!neii= a bolii sau a unei infirmiti fi1ice= o persoan= de0i capabil= nu poate= personal= s %0i administre1e bunurile sau s %0i apere interesele %n condiii corespun1toare 0i= din moti e temeinice= nu %0i poate numi un repre1entant sau un administrator: b< dac= din cau1a bolii sau din alte moti e= o persoan= de0i capabil= nu poate= nici personal= nici prin repre1entant= s ia msurile necesare %n ca1uri a cror re1ol are nu sufer am!nare: c< dac o persoan= fiind obli/at s lipseasc reme %ndelun/at de la domiciliu= nu a lsat un mandatar sau un administrator /eneral: d< dac o persoan a disprut fr a e$ista informaii despre ea 0i nu a lsat un mandatar sau un administrator /eneral2 &ompetena instanei de tutel Art2 )*.2 B Instana de tutel competent esteA a< %n ca1ul pre 1ut la art2 )*4 lit2 a<= instana de la domiciliul persoanei repre1entate: b< %n ca1ul pre 1ut la art2 )*4 lit2 b<= fie instana de la domiciliul persoanei repre1entate= fie instana de la locul unde trebuie luate msurile ur/ente: c< %n ca1urile pre 1ute la art2 )*4 lit2 c< sau d<= instana de la ultimul domiciliu din ar al celui lips ori al celui disprut2 #ersoana care poate fi numit curator Art2 )4,2 B ;)< #oate fi numit curator orice persoan fi1ic a !nd deplin capacitate de e$erciiu 0i care este %n msur s %ndeplineasc aceast sarcin2 ;-< &!nd cel interesat a desemnat= prin act unilateral sau prin contract de mandat= %ncGeiate %n form autentic= o persoan care s fie numit curator= aceasta a fi numit cu prioritate2 Dumirea poate fi %nlturat numai pentru moti e temeinice= dispo1iiile art2 ))7B)-, aplic!nduBse %n mod corespun1tor2 Efectele curatelei Art2 )4)2 B ?n ca1urile pre 1ute la art2 )*4= instituirea curatelei nu aduce nicio atin/ere capacitii celui pe care curatorul %l repre1int2 #rocedura de instituire Art2 )4-2 B ;)< &uratela se poate institui la cererea celui care urmea1 a fi repre1entat= a soului su= a rudelor sau a celor pre 1ui la art2 )))2

;-< &uratela nu se poate institui dec!t cu consimm!ntul celui repre1entat= %n afar de ca1urile %n care consimm!ntul nu poate fi dat2 ;8< Dumirea curatorului se face de instana de tutel= cu acordul celui desemnat= printrBo %ncGeiere care se comunic %n scris curatorului 0i se afi0ea1 la sediul instanei de tutel= precum 0i la primria de la domiciliul celui repre1entat2 &oninutul curatelei Art2 )482 B ;)< ?n ca1urile %n care se instituie curatela= se aplic re/ulile de la mandat= cu e$cepia ca1ului %n care= la cererea persoanei interesate ori din oficiu= instana de tutel a Gotr% c se impune %n estirea curatorului cu drepturile 0i obli/aiile unui administrator %nsrcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia2 ;-< 9ac sunt aplicabile re/ulile de la mandat= instana de tutel poate stabili limitele mandatului 0i poate da instruciuni curatorului= %n locul celui repre1entat= %n toate ca1urile %n care acesta din urm nu este %n msur s o fac2 ?nlocuirea curatorului Art2 )472 B ;)< &uratorul este %n drept s cear %nlocuirea sa dup 8 ani de la numire2 ;-< #entru moti e temeinice curatorul poate cere %nlocuirea sa 0i %naintea %mplinirii termenului de 8 ani2 ?ncetarea curatelei Art2 )432 B 9ac au %ncetat cau1ele care au pro ocat instituirea curatelei= aceasta a fi ridicat de instana de tutel la cererea curatorului= a celui repre1entat sau a celor pre 1ui la art2 )))2 9ispo1iii speciale Art2 )452 B 9ispo1iiile pre1entului capitol nu se aplic 0i curatorului special pre 1ut la art2 )3,= )3. 0i )5*2 ?n aceste din urm ca1uri= drepturile 0i obli/aiile stabilite de le/e %n sarcina tutorelui se aplic= %n mod corespun1tor= 0i curatorului special2 'I'LCL IH #ersoana Furidic &A#I'OLCL I 9ispo1iii /enerale Elementele constituti e Art2 )4*2 B Orice persoan Furidic trebuie s aib o or/ani1are de sine stttoare 0i un patrimoniu propriu= afectat reali1rii unui anumit scop licit 0i moral= %n acord cu interesul /eneral2 &alitatea de persoan Furidic Art2 )442 B Sunt persoane Furidice entitile pre 1ute de le/e= precum 0i orice alte or/ani1aii le/al %nfiinate care= de0i nu sunt declarate de le/e persoane Furidice= %ndeplinesc toate condiiile pre 1ute la art2 )4*2 &ate/orii de persoane Furidice Art2 )4.2 B #ersoanele Furidice sunt de drept public sau de drept pri at2 #ersoana Furidic de drept pri at Art2 ).,2 B #ersoanele Furidice de drept pri at se pot constitui= %n mod liber= %n una dintre formele pre 1ute de le/e2

#ersoana Furidic de drept public Art2 ).)2 B ;)< #ersoanele Furidice de drept public se %nfiinea1 prin le/e2 ;-< #rin e$cepie de la dispo1iiile alin2 ;)<= %n ca1urile anume pre 1ute de le/e= persoanele Furidice de drept public se pot %nfiina prin acte ale autoritilor administraiei publice centrale sau locale ori prin alte moduri pre 1ute de le/e2 Re/imul Furidic aplicabil Art2 ).- B #ersoanele Furidice le/al %nfiinate se supun dispo1iiilor aplicabile cate/oriei din care fac parte= precum 0i celor cuprinse %n pre1entul cod= dac prin le/e nu se pre ede altfel2 Efectele personalitii Furidice Art2 ).82 B ;)< #ersoana Furidic particip %n nume propriu la circuitul ci il 0i rspunde pentru obli/aiile asumate cu bunurile proprii= afar de ca1ul %n care prin le/e sBar dispune altfel2 ;-< Dimeni nu poate in oca %mpotri a unei persoane de bunBcredin calitatea de subiect de drept a unei persoane Furidice= dac prin aceasta se urmre0te ascunderea unei fraude= a unui abu1 de drept sau a unei atin/eri aduse ordinii publice2 &A#I'OLCL II ?nfiinarea persoanei Furidice SE&ICDEA ) 9ispo1iii comune >odurile de %nfiinare Art2 ).72 B ;)< #ersoana Furidic se %nfiinea1A a< prin actul de %nfiinare al or/anului competent= %n ca1ul autoritilor 0i al instituiilor publice= al unitilor administrati Bteritoriale= precum 0i al operatorilor economici care se constituie de ctre stat sau de ctre unitile administrati Bteritoriale2 ?n toate ca1urile= actul de %nfiinare trebuie s pre ad %n mod e$pres dac autoritatea public sau instituia public este persoan Furidic: b< prin actul de %nfiinare al celor care o constituie= autori1at= %n condiiile le/ii: c< %n orice alt mod pre 1ut de le/e2 ;-< 9ac prin le/e nu se dispune altfel= prin act de %nfiinare se %nele/e actul de constituire a persoanei Furidice 0i= dup ca1= statutul acesteia2 9urata persoanei Furidice Art2 ).32 B #ersoana Furidic se %nfiinea1 pe durat nedeterminat= dac prin le/e= actul de constituire sau statut nu se pre ede altfel2 SE&ICDEA a -Ba Dulitatea persoanei Furidice &au1ele de nulitate Art2 ).52 B ;)< Dulitatea unei persoane Furidice poate fi constatat sau= dup ca1= declarat de instana Fudectoreasc numai atunci c!ndA a< lipse0te actul de %nfiinare sau nu a fost %ncGeiat %n forma autentic %n situaiile anume pre 1ute de le/e: b< toi fondatorii sau asociaii au fost= potri it le/ii= incapabili= la data %nfiinrii persoanei Furidice: c< obiectul de acti itate este ilicit= contrar ordinii publice ori bunelor mora uri: d< lipse0te autori1aia administrati necesar pentru %nfiinarea acesteia: e< actul de %nfiinare nu pre ede denumirea= sediul sau obiectul de acti itate: f< actul de %nfiinare nu pre ede aporturile fondatorilor sau ale asociailor ori capitalul social subscris 0i rsat:

/< sBau %nclcat dispo1iiile le/ale pri ind patrimoniul iniial sau capitalul social minim= subscris 0i rsat: G< nu sBa respectat numrul minim de fondatori sau asociai pre 1ut de le/e: i< au fost nesocotite alte dispo1iii le/ale imperati e pre 1ute sub sanciunea nulitii actului de %nfiinare a persoanei Furidice2 ;-< Derespectarea dispo1iiilor alin2 ;)< lit2 a<= c<B/< se sancionea1 cu nulitatea absolut2 Aspectele speciale pri ind re/imul nulitii Art2 ).*2 B ;)< Dulitatea relati a persoanei Furidice poate fi in ocat %n termen de un an de la data %nre/istrrii sau %nfiinrii acesteia= dup ca12 ;-< Dulitatea absolut sau relati a persoanei Furidice se acoper %n toate ca1urile= dac= p!n la %ncGiderea de1baterilor %n faa primei instane de Fudecat= cau1a de nulitate a fost %nlturat2 Efectele nulitii Art2 ).42 B ;)< 9e la data la care Gotr!rea Fudectoreasc de constatare sau declarare a nulitii a de enit definiti = persoana Furidic %ncetea1 fr efect retroacti 0i intr %n licGidare2 ;-< #rin Gotr!rea Fudectoreasc de constatare sau declarare a nulitii se numesc 0i licGidatorii2 ;8< 6otr!rea Fudectoreasc definiti se comunic= din oficiu= spre a fi notat %n toate re/istrele publice %n care persoana Furidic a fost %nre/istrat sau= dup ca1= menionat2 ;7< ?n toate ca1urile= fondatorii sau asociaii rspund= %n condiiile le/ii= pentru obli/aiile persoanei Furidice care sBau nscut %n sarcina acesteia de la data %nfiinrii ei 0i p!n la data notrii %n re/istrele publice a Gotr!rii Fudectore0ti pre 1ute la alin2 ;8<2 Re/imul actelor Furidice %ncGeiate cu terii Art2 )..2 B ;)< &onstatarea sau= dup ca1= declararea nulitii nu aduce atin/ere actelor %ncGeiate anterior %n numele persoanei Furidice de ctre or/anele de administrare= direct sau prin repre1entare= dup ca12 ;-< Dici persoana Furidic 0i nici fondatorii sau asociaii nu pot opune terilor nulitatea acesteia= %n afar de ca1ul %n care se do ede0te c ace0tia cuno0teau cau1a de nulitate la momentul %ncGeierii actului2 SE&ICDEA a 8Ba ?nre/istrarea persoanei Furidice ?nre/istrarea persoanei Furidice Art2 -,,2 B ;)< #ersoanele Furidice sunt supuse %nre/istrrii= dac le/ile care le sunt aplicabile pre d aceast %nre/istrare2 ;-< #rin %nre/istrare se %nele/e %nscrierea= %nmatricularea sau= dup ca1= orice alt formalitate de publicitate pre 1ut de le/e= fcut %n scopul dob!ndirii personalitii Furidice sau al lurii %n e iden a persoanelor Furidice le/al %nfiinate= dup ca12 ;8< ?nre/istrarea se face la cerere sau= %n ca1urile anume pre 1ute de le/e= din oficiu2 Obli/aia de erificare a documentelor publicate Art2 -,)2 B #ersoana Furidic este obli/at s erifice identitatea dintre te$tul actului constituti sau al statutului 0i te$tul depus la re/istrul public 0i cel aprut %ntrBo publicaie oficial2 ?n ca1 de neconcordan= terii pot opune persoanei Furidice oricare dintre aceste te$te= %n afar de ca1ul %n care se face do ada c ei cuno0teau te$tul depus la re/istru2 Lipsa %nre/istrrii Art2 -,-2 B ;)< 9ac %nre/istrarea persoanei Furidice are caracter constituti = persoana Furidic nu se consider le/al %nfiinat c!t timp %nre/istrarea nu a fost efectuat2 ;-< 9ac %ns %nre/istrarea este cerut numai pentru opo1abilitate fa de teri= actele sau faptele Furidice fcute %n numele sau %n contul persoanei Furidice= pentru care nu sBa efectuat publicitatea pre 1ut %n acest scop de le/e= nu pot fi opuse terilor= %n afar de ca1ul %n care se face do ada c ace0tia cuno0teau c publicitatea nu a fost %ndeplinit2

Rspunderea pentru neefectuarea formalitilor de %nre/istrare Art2 -,82 B Fondatorii= repre1entanii persoanei Furidice supuse %nre/istrrii= precum 0i primii membri ai or/anelor de conducere= de administrare 0i de control ale acesteia rspund nelimitat 0i solidar pentru preFudiciul cau1at prin ne%ndeplinirea formalitilor de %nre/istrare a persoanei Furidice= dac aceste formaliti trebuiau s fie cerute de aceste persoane2 ?nre/istrarea modificrilor aduse actului de %nfiinare Art2 -,72 B 9ispo1iiile art2 -,,B-,8 sunt aplicabile 0i %n ca1ul %nre/istrrii modificrilor aduse actului de %nfiinare a persoanei Furidice= reali1ate cu respectarea condiiilor pre 1ute de le/e sau de actul de %nfiinare a acesteia= dup ca12 &A#I'OLCL III &apacitatea ci il a persoanei Furidice SE&ICDEA ) &apacitatea de folosin a persoanei Furidice 9ata dob!ndirii capacitii de folosin Art2 -,32 B ;)< #ersoanele Furidice care sunt supuse %nre/istrrii au capacitatea de a a ea drepturi 0i obli/aii de la data %nre/istrrii lor2 ;-< &elelalte persoane Furidice au capacitatea de a a ea drepturi 0i obli/aii= dup ca1= potri it art2 ).7= de la data actului de %nfiinare= de la data autori1rii constituirii lor sau de la data %ndeplinirii oricrei alte cerine pre 1ute de le/e2 ;8< &u toate acestea= persoanele Furidice pre 1ute la alin2 ;)< pot= cGiar de la data actului de %nfiinare= s dob!ndeasc drepturi 0i s %0i asume obli/aii= %ns numai %n msura necesar pentru ca persoana Furidic s ia fiin %n mod alabil2 ;7< Fondatorii= asociaii= repre1entanii 0i orice alte persoane care au lucrat %n numele unei persoane Furidice %n curs de constituire rspund nelimitat 0i solidar fa de teri pentru actele Furidice %ncGeiate %n contul acesteia cu %nclcarea dispo1iiilor alin2 ;8<= %n afar de ca1ul %n care persoana Furidic nouBcreat= dup ce a dob!ndit personalitate Furidic= leBa preluat asupra sa2 Actele astfel preluate sunt considerate a fi ale persoanei Furidice %nc de la data %ncGeierii lor 0i produc efecte depline2 &oninutul capacitii de folosin Art2 -,52 B ;)< #ersoana Furidic poate a ea orice drepturi 0i obli/aii ci ile= afar de acelea care= prin natura lor sau potri it le/ii= nu pot aparine dec!t persoanei fi1ice2 ;-< #ersoanele Furidice fr scop lucrati pot a ea doar acele drepturi 0i obli/aii ci ile care sunt necesare pentru reali1area scopului stabilit prin le/e= actul de constituire sau statut2 ;8< Actul Furidic %ncGeiat cu %nclcarea dispo1iiilor alin2 ;)< 0i ;-< este lo it de nulitate absolut2 9esf0urarea acti itilor autori1ate Art2 -,*2 B ;)< ?n ca1ul acti itilor care trebuie autori1ate de or/anele competente= dreptul de a desf0ura asemenea acti iti se na0te numai din momentul obinerii autori1aiei respecti e= dac prin le/e nu se pre ede altfel2 ;-< Actele 0i operaiunile s !r0ite fr autori1aiile pre 1ute de le/e sunt lo ite de nulitate absolut= iar persoanele care leBau fcut rspund nelimitat 0i solidar pentru toate preFudiciile cau1ate= independent de aplicarea altor sanciuni pre 1ute de le/e2 &apacitatea de a primi liberaliti Art2 -,42 B #rin e$cepie de la pre ederile art2 -,3 alin2 ;8< 0i dac prin le/e nu se dispune altfel= orice persoan Furidic poate primi liberaliti %n condiiile dreptului comun= de la data actului de %nfiinare sau= %n ca1ul fundaiilor testamentare= din momentul descGiderii mo0tenirii testatorului= cGiar 0i %n ca1ul %n care liberalitile nu sunt necesare pentru ca persoana Furidic s ia fiin %n mod le/al2 SE&ICDEA a -Ba &apacitatea de e$erciiu 0i funcionarea persoanei Furidice

K)2 &apacitatea de e$erciiu 9ata dob!ndirii capacitii de e$erciiu Art2 -,.2 B ;)< #ersoana Furidic %0i e$ercit drepturile 0i %0i %ndepline0te obli/aiile prin or/anele sale de administrare= de la data constituirii lor2 ;-< Au calitatea de or/ane de administrare= %n sensul alin2 ;)<= persoanele fi1ice sau persoanele Furidice care= prin le/e= actul de constituire sau statut= sunt desemnate s acione1e= %n raporturile cu terii= indi idual sau colecti = %n numele 0i pe seama persoanei Furidice2 ;8< Raporturile dintre persoana Furidic 0i cei care alctuiesc or/anele sale de administrare sunt supuse= prin analo/ie= re/ulilor mandatului= dac nu sBa pre 1ut altfel prin le/e= actul de constituire sau statut2 Lipsa or/anelor de administrare Art2 -),2 B ;)< #!n la data constituirii or/anelor de administrare= e$ercitarea drepturilor 0i %ndeplinirea obli/aiilor care pri esc persoana Furidic se fac de ctre fondatori ori de ctre persoanele fi1ice sau persoanele Furidice desemnate %n acest scop2 ;-< Actele Furidice %ncGeiate de ctre fondatori sau de ctre persoanele desemnate cu dep0irea puterilor conferite potri it le/ii= actului de constituire ori statutului= pentru %nfiinarea persoanei Furidice= precum 0i actele %ncGeiate de alte persoane nedesemnate obli/ persoana Furidic %n condiiile /estiunii de afaceri2 ;8< &el care contractea1 pentru persoana Furidic rm!ne personal inut fa de teri dac aceasta nu se %nfiinea1 ori dac nu %0i asum obli/aia contractat= %n afara ca1ului c!nd prin contract a fost e$onerat de aceast obli/aie2 Incapaciti 0i incompatibiliti Art2 -))2 B ;)< Du pot face parte din or/anele de administrare 0i de control ale persoanei Furidice incapabilii= cei cu capacitate de e$erciiu restr!ns= cei dec1ui din dreptul de a e$ercita o funcie %n cadrul acestor or/ane= precum 0i cei declarai prin le/e sau prin actul de constituire incompatibili s ocupe o astfel de funcie2 ;-< Actele %ncGeiate cu %nclcarea dispo1iiilor alin2 ;)< sunt anulabile2 Acestea nu pot fi anulate pentru simplul fapt c persoanele care fac parte din aceste or/ane sunt incapabile ori incompatibile= dup ca1= sau pentru c acestea au fost numite cu %nclcarea dispo1iiilor le/ale ori statutare= dac nu sBa produs o tmare2 K-2 Funcionarea persoanei Furidice Actele emise de or/anele persoanei Furidice Art2 -)-2 B ;)< 6otr!rile 0i deci1iile luate de or/anele de conducere 0i administrare %n condiiile le/ii= actului de constituire sau statutului sunt obli/atorii cGiar pentru cei care nu au luat parte la deliberare sau au otat %mpotri 2 ;-< Fa de teri Gotr!rile 0i deci1iile luate %n condiiile le/ii= ale actului de constituire sau ale statutului produc efecte numai de la data publicrii lor= %n ca1urile 0i condiiile pre 1ute de le/e= %n afar de ca1ul %n care se face do ada c ace0tia leBau cunoscut pe alt cale2 Obli/aiile membrilor or/anelor de administrare Art2 -)82 B >embrii or/anelor de administrare ale unei persoane Furidice trebuie s acione1e %n interesul acesteia= cu prudena 0i dili/ena cerute unui bun proprietar2 Separarea patrimoniilor Art2 -)72 B ;)< >embrii or/anelor de administrare au obli/aia s asi/ure 0i s menin separaia dintre patrimoniul persoanei Furidice 0i propriul lor patrimoniu2 ;-< Ei nu pot folosi %n profitul ori %n interesul lor sau al unor teri= dup ca1= bunurile persoanei Furidice ori informaiile pe care le obin %n irtutea funciei lor= afar de ca1ul %n care ar fi autori1ai %n acest scop de ctre cei care iBau numit2

&ontrarietatea de interese Art2 -)32 B ;)< Este anulabil actul Furidic %ncGeiat %n frauda intereselor persoanei Furidice de un membru al or/anelor de administrare= dac acesta din urm= soul= ascendenii sau descendenii lui= rudele %n linie colateral sau afinii si= p!n la /radul al patrulea inclusi = a eau reun interes s se %ncGeie acel act 0i dac partea cealalt a cunoscut sau trebuia s cunoasc acest lucru2 ;-< Atunci c!nd cel care face parte din or/anele de administrare ale persoanei Furidice ori una dintre persoanele pre 1ute la alin2 ;)< are interes %ntrBo problem supus Gotr!rii acestor or/ane= trebuie s %n0tiine1e persoana Furidic 0i s nu ia parte la nicio deliberare pri itoare la aceasta2 ?n ca1 contrar= el rspunde pentru daunele cau1ate persoanei Furidice= dac fr otul lui nu sBar fi putut obine maForitatea cerut2 Dulitatea actelor emise de or/anele persoanei Furidice Art2 -)52 B ;)< 6otr!rile 0i deci1iile contrare le/ii= actului de constituire ori statutului pot fi atacate %n Fustiie de oricare dintre membrii or/anelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare ori care au otat %mpotri 0i au cerut s se insere1e aceasta %n procesulB erbal de 0edin= %n termen de )3 1ile de la data c!nd li sBa comunicat copia de pe Gotr!rea sau deci1ia respecti ori de la data c!nd a a ut loc 0edina= dup ca12 ;-< Administratorii nu pot %ns ataca Gotr!rea pri itoare la re ocarea lor din funcie2 Ei au numai dreptul de a fi desp/ubii= dac re ocarea a fost neFustificat sau intempesti 0i au suferit astfel un preFudiciu2 ;8< &ererea de anulare se soluionea1 %n camera de consiliu de ctre instana competent %n circumscripia creia persoana Furidic %0i are sediul= %n contradictoriu cu persoana Furidic %n cau1= repre1entat prin administratori2 6otr!rea instanei este supus numai apelului2 ;7< 9ac Gotr!rea este atacat de toi administratorii= persoana Furidic este repre1entat %n Fustiie de persoana desemnat de pre0edintele instanei dintre membrii persoanei Furidice= care a %ndeplini mandatul cu care a fost %nsrcinat p!n c!nd or/anul de conducere competent= con ocat %n acest scop= a ale/e o alt persoan2 ;3< 6otr!rea definiti de anulare a fi menionat %n re/istrul public %n care este %nre/istrat persoana Furidic= fiind opo1abil de la aceast dat fa de orice persoan= inclusi fa de membrii acelei persoane Furidice2 ;5< 9ac se in oc moti e de nulitate absolut= dreptul la aciunea %n constatarea nulitii este imprescriptibil= iar cererea poate fi formulat de orice persoan interesat2 9ispo1iiile alin2 ;8<B;3< rm!n aplicabile2 ;*< #re ederile pre1entului articol se aplic %n msura %n care prin le/i speciale nu se dispune altfel2 Suspendarea actelor atacate Art2 -)*2 B ;)< Odat cu intentarea aciunii %n anulare= reclamantul poate cere instanei= pe cale de ordonan pre0edinial= suspendarea e$ecutrii actelor atacate2 ;-< #entru a %ncu iina suspendarea= instana %l poate obli/a pe reclamant s depun o cauiune= %n condiiile le/ii2 #articiparea la circuitul ci il Art2 -)42 B ;)< Actele Furidice fcute de or/anele de administrare ale persoanei Furidice= %n limitele puterilor ce leBau fost conferite= sunt actele persoanei Furidice %nse0i2 ;-< ?n raporturile cu terii= persoana Furidic este an/aFat prin actele or/anelor sale= cGiar dac aceste acte dep0esc puterea de repre1entare conferit prin actul de constituire sau statut= %n afar de ca1ul %n care ea do ede0te c terii o cuno0teau la data %ncGeierii actului2 Simpla publicare a actului de constituire sau a statutului persoanei Furidice nu constituie do ada cunoa0terii acestui fapt2 ;8< &lau1ele sau dispo1iiile actului de constituire ori ale statutului= precum 0i Gotr!rile or/anelor statutare ale persoanei Furidice care limitea1 sau lr/esc puterile conferite e$clusi de le/e acestor or/ane sunt considerate nescrise= cGiar dac au fost publicate2 Rspunderea pentru fapte Furidice Art2 -).2 B ;)< Faptele licite sau ilicite s !r0ite de or/anele persoanei Furidice obli/ %ns0i persoana Furidic= %ns numai dac ele au le/tur cu atribuiile sau cu scopul funciilor %ncredinate2 ;-< Faptele ilicite atra/ 0i rspunderea personal 0i solidar a celor care leBau s !r0it= at!t fa de persoana Furidic= c!t 0i fa de teri2 Rspunderea membrilor or/anelor persoanei Furidice Art2 --,2 B ;)< Aciunea %n rspundere %mpotri a administratorilor= cen1orilor= directorilor 0i a altor persoane care au acionat %n calitate

de membri ai or/anelor persoanei Furidice= pentru preFudiciile cau1ate persoanei Furidice de ctre ace0tia prin %nclcarea %ndatoririlor stabilite %n sarcina lor= aparine= %n numele persoanei Furidice= or/anului de conducere competent= care a decide cu maForitatea cerut de le/e= iar %n lips= cu maForitatea cerut de pre ederile statutare2 ;-< 6otr!rea poate fi luat cGiar dac problema rspunderii persoanelor pre 1ute la alin2 ;)< nu fi/urea1 pe ordinea de 1i2 ;8< Or/anul de conducere competent desemnea1 cu aceea0i maForitate persoana %nsrcinat s e$ercite aciunea %n Fustiie2 ;7< 9ac sBa Gotr!t introducerea aciunii %n rspundere %mpotri a administratorilor= mandatul acestora %ncetea1 de drept 0i or/anul de conducere competent a proceda la %nlocuirea lor2 ;3< ?n ca1ul %n care aciunea se introduce %mpotri a directorilor an/aFai %n ba1a unui alt contract dec!t a unui contract indi idual de munc= ace0tia sunt suspendai de drept din funcie p!n la rm!nerea definiti a Gotr!rii Fudectore0ti2 K82 9ispo1iii speciale Rspunderea persoanelor Furidice de drept public Art2 --)2 B 9ac prin le/e nu se dispune altfel= persoanele Furidice de drept public sunt obli/ate pentru faptele licite sau ilicite ale or/anele lor= %n acelea0i condiii ca persoanele Furidice de drept pri at2 Independena patrimonial Art2 ---2 B #ersoana Furidic a !nd %n subordine o alt persoan Furidic nu rspunde pentru nee$ecutarea obli/aiilor acesteia din urm 0i nici persoana Furidic subordonat nu rspunde pentru persoana Furidic fa de care este subordonat= dac prin le/e nu se dispune altfel2 Statul 0i unitile administrati Bteritoriale Art2 --82 B ;)< ?n raporturile ci ile %n care se pre1int nemiFlocit= %n nume propriu= ca titular de drepturi 0i obli/aii= statul particip prin >inisterul Finanelor #ublice= afar de ca1ul %n care le/ea stabile0te un alt or/an %n acest sens2 ;-< 9ispo1iiile alin2 ;)< sunt aplicabile %n mod corespun1tor 0i unitilor administrati Bteritoriale care particip la raporturile ci ile %n nume propriu= prin or/anele pre 1ute de le/e2 Rspunderea ci il a statului 0i a unitilor administrati Bteritoriale Art2 --72 B ;)< 9ac prin le/e nu se dispune altfel= statul nu rspunde dec!t %n mod subsidiar pentru obli/aiile or/anelor= autoritilor 0i instituiilor publice care sunt persoane Furidice 0i niciuna dintre aceste persoane Furidice nu rspunde pentru obli/aiile statului2 ;-< 9ispo1iiile alin2 ;)< sunt aplicabile %n mod corespun1tor 0i unitilor administrati Bteritoriale care nu rspund dec!t %n mod subsidiar pentru obli/aiile or/anelor= instituiilor 0i ser iciilor publice din subordinea acestora atunci c!nd acestea au personalitate Furidic2 &A#I'OLCL IH Identificarea persoanei Furidice Daionalitatea persoanei Furidice Art2 --32 B Sunt de naionalitate rom!n toate persoanele Furidice al cror sediu= potri it actului de constituire sau statutului= este stabilit %n Rom!nia2 9enumirea persoanei Furidice Art2 --52 B ;)< #ersoana Furidic poart denumirea stabilit= %n condiiile le/ii= prin actul de constituire sau prin statut2 ;-< Odat cu %nre/istrarea persoanei Furidice se or trece %n re/istrul public denumirea ei 0i celelalte atribute de identificare2 Sediul persoanei Furidice

Art2 --*2 B ;)< Sediul persoanei Furidice se stabile0te potri it actului de constituire sau statutului2 ;-< ?n funcie de obiectul de acti itate= persoana Furidic poate a ea mai multe sedii cu caracter secundar pentru sucursalele= repre1entanele sale teritoriale 0i punctele de lucru2 9ispo1iiile art2 .* sunt aplicabile %n mod corespun1tor2 ScGimbarea denumirii 0i sediului Art2 --42 B #ersoana Furidic poate s %0i scGimbe denumirea sau sediul= %n condiiile pre 1ute de le/e2 9o ada denumirii 0i sediului Art2 --.2 B ;)< ?n raporturile cu terii= do ada denumirii 0i a sediului persoanei Furidice se face cu meniunile %nscrise %n re/istrele de publicitate sau de e iden pre 1ute de le/e pentru persoana Furidic respecti 2 ;-< ?n lipsa acestor meniuni= stabilirea sau scGimbarea denumirii 0i a sediului nu a putea fi opus altor persoane2 Alte atribute de identificare Art2 -8,2 B ?n funcie de specificul obiectului de acti itate= persoana Furidic mai poate a ea 0i alte atribute de identificare= cum sunt numrul de %nre/istrare %n re/istrul comerului sau %ntrBun alt re/istru public= codul unic de %nre/istrare 0i alte elemente de identificare= %n condiiile le/ii2 >eniuni obli/atorii Art2 -8)2 B 'oate documentele= indiferent de form= care eman de la persoana Furidic trebuie s cuprind denumirea 0i sediul= precum 0i alte atribute de identificare= %n ca1urile pre 1ute de le/e= sub sanciunea plii de dauneBinterese persoanei preFudiciate2 &A#I'OLCL H Reor/ani1area persoanei Furidice Doiune Art2 -8-2 B Reor/ani1area persoanei Furidice este operaiunea Furidic %n care pot fi implicate una sau mai multe persoane Furidice 0i care are ca efecte %nfiinarea= modificarea ori %ncetarea acestora2 >odurile de reor/ani1are Art2 -882 B ;)< Reor/ani1area persoanei Furidice se reali1ea1 prin fu1iune= prin di i1are sau prin transformare2 ;-< Reor/ani1area se face cu respectarea condiiilor pre 1ute pentru dob!ndirea personalitii Furidice= %n afar de ca1urile %n care prin le/e= actul de constituire sau statut se dispune altfel2 Fu1iunea Art2 -872 B Fu1iunea se face prin absorbia unei persoane Furidice de ctre o alt persoan Furidic sau prin contopirea mai multor persoane Furidice pentru a alctui o persoan Furidic nou2 Efectele fu1iunii Art2 -832 B ;)< ?n ca1ul absorbiei= drepturile 0i obli/aiile persoanei Furidice absorbite se transfer %n patrimoniul persoanei Furidice care o absoarbe2 ;-< ?n ca1ul contopirii persoanelor Furidice= drepturile 0i obli/aiile acestora se transfer %n patrimoniul persoanei Furidice nouB%nfiinate2

9i i1area Art2 -852 B ;)< 9i i1area poate fi total sau parial2 ;-< 9i i1area total se face prin %mprirea %ntre/ului patrimoniu al unei persoane Furidice %ntre dou sau mai multe persoane Furidice care e$ist deFa sau care se %nfiinea1 prin di i1are2 ;8< 9i i1area parial const %n desprinderea unei pri din patrimoniul unei persoane Furidice= care continu s e$iste= 0i %n transmiterea acestei pri ctre una sau mai multe persoane Furidice care e$ist sau care se %nfiinea1 %n acest mod2 Efectele di i1rii Art2 -8*2 B ;)< #atrimoniul persoanei Furidice care a %ncetat de a a ea fiin prin di i1are se %mparte %n mod e/al %ntre persoanele Furidice dob!nditoare= dac prin actul ce a dispus di i1area nu sBa stabilit o alt proporie2 ;-< ?n ca1ul di i1rii pariale= c!nd o parte din patrimoniul unei persoane Furidice se desprinde 0i se transmite unei sin/ure persoane Furidice deFa e$istente sau care se %nfiinea1 %n acest mod= reducerea patrimoniului persoanei Furidice di i1ate este proporional cu partea transmis2 ;8< ?n ca1ul %n care partea desprins se transmite mai multor persoane Furidice deFa e$istente sau care se %nfiinea1 %n acest mod= %mprirea patrimoniului %ntre persoana Furidic fa de care sBa fcut desprinderea 0i persoanele Furidice dob!nditoare se a face potri it dispo1iiilor alin2 ;-<= iar %ntre persoanele Furidice dob!nditoare= %mprirea prii desprinse se a face potri it dispo1iiilor alin2 ;)<= ce se or aplica %n mod corespun1tor2 ?ntinderea rspunderii %n ca1 de di i1are Art2 -842 B ;)< ?n ca1ul di i1rii= fiecare dintre persoanele Furidice dob!nditoare a rspundeA a< pentru obli/aiile le/ate de bunurile care formea1 obiectul drepturilor dob!ndite sau pstrate inte/ral: b< pentru celelalte obli/aii ale persoanei Furidice di i1ate= proporional cu aloarea drepturilor dob!ndite sau pstrate= socotit dup scderea obli/aiilor pre 1ute la lit2 a<2 ;-< 9ac o persoan Furidic %nfiinat %n condiiile art2 ).7 alin2 ;)< lit2 a< este supus di i1rii= prin actul de reor/ani1are se a putea stabili 0i un alt mod de reparti1are a obli/aiilor dec!t acela pre 1ut %n pre1entul articol2 Reparti1area contractelor %n ca1 de di i1are Art2 -8.2 B ?n ca1 de di i1are= contractele se or reparti1a= cu respectarea dispo1iiilor art2 -,5 alin2 ;-<= art2 -8* 0i -84= astfel %nc!t e$ecutarea fiecruia dintre ele s se fac %n %ntre/ime de ctre o sin/ur persoan Furidic dob!nditoare= afar numai dac aceasta nu este cu putin2 ?ncetarea unor contracte Art2 -7,2 B ;)< ?n ca1ul contractelor %ncGeiate %n considerarea calitii persoanei Furidice supuse reor/ani1rii= acestea nu %0i %ncetea1 efectele= cu e$cepia ca1ului %n care prile au stipulat e$pres contrariul sau meninerea ori reparti1area contractului este condiionat de acordul prii interesate2 ;-< 9ac meninerea sau reparti1area contractului este condiionat de acordul prii interesate= aceasta a fi notificat sau= dup ca1= %n0tiinat prin scrisoare recomandat= cu confirmare de primire= pentru aB0i da ori nu consimm!ntul %n termen de ), 1ile lucrtoare de la comunicarea notificrii sau %n0tiinrii2 Lipsa de rspuns %n acest termen ecGi alea1 cu refu1ul de meninere sau preluare a contractului de ctre persoana Furidic succesoare2 'ransformarea persoanei Furidice Art2 -7)2 B ;)< 'ransformarea persoanei Furidice inter ine %n ca1urile pre 1ute de le/e= atunci c!nd o persoan Furidic %0i %ncetea1 e$istena= concomitent cu %nfiinarea= %n locul ei= a unei alte persoane Furidice2 ;-< ?n ca1ul transformrii= drepturile 0i obli/aiile persoanei Furidice care 0iBa %ncetat e$istena se transfer %n patrimoniul persoanei Furidice nouB%nfiinate= cu e$cepia ca1ului %n care prin actul prin care sBa dispus transformarea se pre ede altfel2 ?n aceste din urm ca1uri= dispo1iiile art2 -8.= -7, 0i -78 rm!n aplicabile2 9ata transmiterii drepturilor 0i obli/aiilor

Art2 -7-2 B ;)< ?n ca1ul reor/ani1rii persoanelor Furidice supuse %nre/istrrii= transmiterea drepturilor 0i obli/aiilor se reali1ea1 at!t %ntre pri= c!t 0i fa de teri= numai prin %nre/istrarea operaiunii 0i de la data acesteia2 ;-< ?n ceea ce pri e0te celelalte persoane Furidice nesupuse %nre/istrrii= transmiterea drepturilor 0i obli/aiilor= %n ca1urile pre 1ute la alin2 ;)<= se reali1ea1 at!t %ntre pri= c!t 0i fa de teri= numai pe data aprobrii de ctre or/anul competent a in entarului= a bilanului contabil %ntocmit %n ederea predriiBprimirii= a e idenei 0i a reparti1rii tuturor contractelor %n curs de e$ecutare= precum 0i a oricror alte asemenea acte pre 1ute de le/e2 ;8< ?n ca1ul bunurilor imobile care fac obiectul transmisiunii= dreptul de proprietate 0i celelalte drepturi reale se dob!ndesc numai prin %nscrierea %n cartea funciar= %n ba1a actului de reor/ani1are %ncGeiat %n form autentic sau= dup ca1= a actului administrati prin care sBa dispus reor/ani1area= %n ambele situaii %nsoit= dac este ca1ul= de certificatul de %nre/istrare a persoanei Furidice nouB%nfiinate2 Opo1iii Art2 -782 B ;)< Actele prin care sBa Gotr!t reor/ani1area pot fi atacate= dac prin le/e nu se dispune altfel= prin opo1iie= de ctre creditori 0i orice alte persoane interesate= %n termen de 8, de 1ile de la data c!nd au luat cuno0tin de aprobarea reor/ani1rii= dar nu mai t!r1iu de un an de la data publicrii acesteia= sau= dup ca1= de la data aprobrii acesteia de ctre or/anul competent= potri it le/ii2 ;-< Opo1iia suspend e$ecutarea fa de oponeni p!n la rm!nerea definiti a Gotr!rii Fudectore0ti= %n afar de ca1ul %n care persoana Furidic debitoare face do ada e$ecutrii obli/aiilor sau ofer /aranii acceptate de creditori ori %ncGeie cu ace0tia un acord pentru plata datoriilor2 ;8< Opo1iia se Fudec %n camera de consiliu= cu citarea prilor= de ctre instana competent2 ;7< 6otr!rea pronunat asupra opo1iiei este supus numai apelului2 &A#I'OLCL HI ?ncetarea persoanei Furidice SE&ICDEA ) 9ispo1iii /enerale >odurile de %ncetare Art2 -772 B #ersoana Furidic %ncetea1= dup ca1= prin constatarea ori declararea nulitii= prin fu1iune= di i1are total= transformare= di1ol are sau desfiinare ori printrBun alt mod pre 1ut de actul constituti sau de le/e2 SE&ICDEA a -Ba 9i1ol area persoanei Furidice 9i1ol area persoanelor Furidice de drept pri at Art2 -732 B #ersoanele Furidice de drept pri at se di1ol A a< dac termenul pentru care au fost constituite sBa %mplinit: b< dac scopul a fost reali1at ori nu mai poate fi %ndeplinit: c< dac scopul pe care %l urmresc sau miFloacele %ntrebuinate pentru reali1area acestuia au de enit contrare le/ii sau ordinii publice ori dac ele urmresc un alt scop dec!t cel declarat: d< prin Gotr!rea or/anelor competente ale acestora: e< prin orice alt mod pre 1ut de le/e= actul de constituire sau statut2 9i1ol area persoanelor Furidice de drept public Art2 -752 B #ersoanele Furidice de drept public se di1ol numai %n ca1urile 0i %n condiiile anume pre 1ute de le/e2 Opo1iii

Art2 -7*2 B ?n ca1ul %n care persoana Furidic se di1ol prin Gotr!rea or/anului competent= creditorii sau orice alte persoane interesate pot face opo1iie= dispo1iiile art2 -78 aplic!nduBse %n mod corespun1tor2 LicGidarea Art2 -742 B ;)< #rin efectul di1ol rii persoana Furidic intr %n licGidare %n ederea alorificrii acti ului 0i a plii pasi ului2 ;-< #ersoana Furidic %0i pstrea1 capacitatea ci il pentru operaiunile necesare licGidrii p!n la finali1area acesteia2 ;8< 9ac %ncetarea persoanei Furidice are loc prin fu1iune= transformare sau prin di i1are total= nu se declan0ea1 procedura licGidrii2 9estinaia bunurilor rmase dup licGidare Art2 -7.2 B ;)< Oricare ar fi cau1ele di1ol rii= bunurile persoanei Furidice rmase dup licGidare or primi destinaia stabilit %n actul de constituire sau statut ori destinaia stabilit %n Gotr!rea or/anului competent luat %nainte de di1ol are2 ;-< ?n lipsa unei asemenea pre ederi %n actul de constituire sau statut ori %n lipsa unei Gotr!ri luate %n condiiile alin2 ;)<= precum 0i %n ca1ul %n care pre ederea sau Gotr!rea este contrar le/ii sau ordinii publice= la propunerea licGidatorului= bunurile rmase dup licGidare se atribuie de instana competent= prin Gotr!re supus numai apelului= unei persoane Furidice cu scop identic sau asemntor= dac prin le/e nu se pre ede altfel2 Atunci c!nd e$ist mai multe astfel de persoane Furidice= licGidatorul propune cel puin 8 persoane Furidice= ca1 %n care bunurile se atribuie prin tra/ere la sori2 ;8< ?n ca1ul %n care persoana Furidic a fost di1ol at pentru moti ele pre 1ute la art2 -73 lit2 d<= precum 0i %n ca1ul %n care nicio persoan Furidic nu este de acord cu preluarea bunurilor rmase dup licGidare %n condiiile alin2 ;-<= acestea or trece %n proprietatea comunei= ora0ului sau municipiului %n a crui ra1 teritorial se afl bunurile2 ;7< ?n toate ca1urile= transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rmase dup licGidare are loc la data prelurii lor de ctre beneficiari= dac prin le/e nu se pre ede altfel2 #rocesulB erbal de predareBprimire 0i Gotr!rea Fudectoreasc rmas definiti = %n ca1urile pre 1ute la alin2 ;-< ori ;8<= constituie titlu de proprietate sau= dup ca1= pot ser i drept temei Furidic pentru intabularea %n cartea funciar2 ?n ca1ul bunurilor imobile= dispo1iiile art2 )2-77 0i cele %n materie de carte funciar rm!n aplicabile2 SE&ICDEA a 8Ba 9ispo1iii speciale 9esfiinarea unor persoane Furidice Art2 -3,2 B ;)< #ersoanele Furidice %nfiinate de ctre autoritile publice centrale sau locale= nesupuse di1ol rii= pot fi desfiinate prin Gotr!rea or/anului care leBa %nfiinat2 ;-< ?n acest ca1= dac or/anul competent nu a dispus altfel= drepturile 0i obli/aiile persoanei Furidice desfiinate se transfer persoanei Furidice dob!nditoare= proporional cu aloarea bunurilor transmise acesteia= in!nduBse %ns seama 0i de natura obli/aiilor respecti e2 9ata %ncetrii personalitii Furidice Art2 -3)2 B ;)< #ersoanele Furidice supuse %nre/istrrii %ncetea1 la data radierii din re/istrele %n care au fost %nscrise2 ;-< &elelalte persoane Furidice %ncetea1 la data actului prin care sBa dispus %ncetarea sau= dup ca1= la data %ndeplinirii oricrei alte cerine pre 1ute de le/e2 'I'LCL H Aprarea drepturilor nepatrimoniale Ocrotirea personalitii umane Art2 -3-2 B Orice persoan fi1ic are dreptul la ocrotirea alorilor intrinseci fiinei umane= cum sunt iaa= sntatea= inte/ritatea fi1ic 0i psiGic= demnitatea= intimitatea ieii pri ate= libertatea de con0tiin= creaia 0tiinific= artistic= literar sau teGnic2 >iFloace de aprare Art2 -382 B ;)< #ersoana fi1ic ale crei drepturi nepatrimoniale au fost %nclcate ori ameninate poate cere oric!nd instaneiA

a< inter1icerea s !r0irii faptei ilicite= dac aceasta este iminent: b< %ncetarea %nclcrii 0i inter1icerea pentru iitor= dac aceasta durea1 %nc: c< constatarea caracterului ilicit al faptei s !r0ite= dac tulburarea pe care a produsBo sub1ist2 ;-< #rin e$cepie de la pre ederile alin2 ;)<= %n ca1ul %nclcrii drepturilor nepatrimoniale prin e$ercitarea dreptului la libera e$primare= instana poate dispune numai msurile pre 1ute la alin2 ;)< lit2 b< 0i c<2 ;8< 'otodat= cel care a suferit o %nclcare a unor asemenea drepturi poate cere instanei s %l obli/e pe autorul faptei s %ndeplineasc orice msuri socotite necesare de ctre instan spre a aFun/e la restabilirea dreptului atins= cum suntA a< obli/area autorului= pe cGeltuiala sa= la publicarea Gotr!rii de condamnare: b< orice alte msuri necesare pentru %ncetarea faptei ilicite sau pentru repararea preFudiciului cau1at2 ;7< 9e asemenea= persoana preFudiciat poate cere desp/ubiri sau= dup ca1= o reparaie patrimonial pentru preFudiciul= cGiar nepatrimonial= ce iBa fost cau1at= dac tmarea este imputabil autorului faptei preFudiciabile2 ?n aceste ca1uri= dreptul la aciune este supus prescripiei e$tincti e2 Aprarea dreptului la nume Art2 -372 B ;)< &el al crui nume este contestat poate s cear instanei Fudectore0ti recunoa0terea dreptului su la acel nume2 ;-< 9e asemenea= cel care este le1at prin u1urparea= %n tot sau %n parte= a numelui su poate s cear oric!nd instanei Fudectore0ti s dispun %ncetarea acestei atin/eri nele/itime2 ;8< 9ispo1iiile pre1entului articol se aplic= %n mod corespun1tor= 0i aprrii dreptului la pseudonim= ales %n condiiile le/ii2 >suri pro i1orii Art2 -332 B ;)< 9ac persoana care se consider le1at face do ada credibil c drepturile sale nepatrimoniale fac obiectul unei aciuni ilicite= actuale sau iminente 0i c aceast aciune risc s %i cau1e1e un preFudiciu /reu de reparat= poate s cear instanei Fudectore0ti luarea unor msuri pro i1orii2 ;-< Instana Fudectoreasc poate s dispun %n specialA a< inter1icerea %nclcrii sau %ncetarea ei pro i1orie: b< luarea msurilor necesare pentru a asi/ura conser area probelor2 ;8< ?n ca1ul preFudiciilor aduse prin miFloacele presei scrise sau audio i1uale= instana Fudectoreasc nu poate s dispun %ncetarea= cu titlu pro i1oriu= a aciunii preFudiciabile dec!t dac preFudiciile cau1ate reclamantului sunt /ra e= dac aciunea nu este %n mod e ident Fustificat= potri it art2 *3= 0i dac msura luat de instan nu apare ca fiind disproporionat %n raport cu preFudiciile cau1ate2 9ispo1iiile art2 -38 alin2 ;-< rm!n aplicabile2 ;7< Instana soluionea1 cererea potri it dispo1iiilor pri itoare la ordonana pre0edinial= care se aplic %n mod corespun1tor2 ?n ca1ul %n care cererea este formulat %nainte de introducerea aciunii de fond= prin Gotr!rea prin care sBa dispus msura pro i1orie se a fi$a 0i termenul %n care aciunea %n fond trebuie s fie introdus= sub sanciunea %ncetrii de drept a acelei msuri2 9ispo1iiile alin2 ;5< sunt aplicabile2 ;3< 9ac msurile luate sunt de natur s produc un preFudiciu prii ad erse= instana %l poate obli/a pe reclamant s dea o cauiune %n cuantumul fi$at de aceasta= sub sanciunea %ncetrii de drept a msurii dispuse2 ;5< >surile luate potri it pre1entului articol anterior introducerii aciunii %n Fustiie pentru aprarea dreptului nepatrimonial %nclcat %ncetea1 de drept= dac reclamantul nu a sesi1at instana %n termenul fi$at de aceasta= dar nu mai t!r1iu de 8, de 1ile de la luarea acestora2 ;*< Reclamantul este inut s repare= la cererea prii interesate= preFudiciul cau1at prin msurile pro i1orii luate= dac aciunea de fond este respins ca ne%ntemeiat2 &u toate acestea= dac reclamantul nu a fost %n culp ori a a ut o culp u0oar= instana= %n raport cu circumstanele concrete= poate fie s refu1e obli/area sa la desp/ubirile cerute de partea ad ers= fie s dispun reducerea acestora2 ;4< 9ac partea ad ers nu solicit dauneBinterese= instana a dispune eliberarea cauiunii= la cererea reclamantului= prin Gotr!re dat cu citarea prilor2 &ererea se Fudec potri it dispo1iiilor pri itoare la ordonana pre0edinial= care se aplic %n mod corespun1tor2 ?n ca1ul %n care p!r!tul se opune la eliberarea cauiunii= instana a fi$a un termen %n ederea introducerii aciunii de fond= care nu poate fi mai lun/ de 8, de 1ile de la data pronunrii Gotr!rii= sub sanciunea %ncetrii de drept a msurii de indisponibili1are a sumei depuse cu titlu de cauiune2 9ecesul titularului dreptului nepatrimonial Art2 -352 B ;)< Aciunea pentru restabilirea dreptului nepatrimonial %nclcat poate fi continuat sau pornit= dup moartea persoanei tmate= de ctre soul supra ieuitor= de oricare dintre rudele %n linie dreapt ale persoanei decedate= precum 0i de oricare dintre rudele sale colaterale p!n la /radul al patrulea inclusi 2

;-< Aciunea pentru restabilirea inte/ritii memoriei unei persoane decedate poate fi pornit de cei pre 1ui la alin2 ;)<2 Aprarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei Furidice Art2 -3*2 B 9ispo1iiile pre1entului titlu se aplic prin asemnare 0i drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor Furidice2 &AR'EA a IIBa 9espre familieE< @@@@@@@@@@@ E< 9ispo1iiile tran1itorii 0i de punere %n aplicare a crii a IIBa sunt cuprinse %n art2 -7B3) din Le/ea nr2 *)+-,))2 'I'LCL I 9ispo1iii /enerale Familia Art2 -342 B ;)< Familia se %ntemeia1 pe cstoria liber consimit %ntre soi= pe e/alitatea acestora= precum 0i pe dreptul 0i %ndatorirea prinilor de a asi/ura cre0terea 0i educarea copiilor lor2 ;-< Familia are dreptul la ocrotire din partea societii 0i a statului2 ;8< Statul este obli/at s spriFine= prin msuri economice 0i sociale= %ncGeierea cstoriei= precum 0i de1 oltarea 0i consolidarea familiei2 ;7< ?n sensul pre1entului cod= prin soi se %nele/e brbatul 0i femeia unii prin cstorie2 &storia Art2 -3.2 B ;)< &storia este uniunea liber consimit %ntre un brbat 0i o femeie= %ncGeiat %n condiiile le/ii2 ;-< Irbatul 0i femeia au dreptul de a se cstori %n scopul de a %ntemeia o familie2 ;8< &elebrarea reli/ioas a cstoriei poate fi fcut numai dup %ncGeierea cstoriei ci ile2 ;7< &ondiiile de %ncGeiere 0i cau1ele de nulitate ale cstoriei se stabilesc prin pre1entul cod2 ;3< &storia %ncetea1 prin decesul sau prin declararea Fudectoreasc a morii unuia dintre soi2 ;5< &storia poate fi desfcut prin di or= %n condiiile le/ii2 E/alitatea %n drepturi a copiilor Art2 -5,2 B &opiii din afara cstoriei sunt e/ali %n faa le/ii cu cei din cstorie= precum 0i cu cei adoptai2 ?ndatorirea prinilor Art2 -5)2 B #rinii sunt cei care au= %n primul r!nd= %ndatorirea de cre0tere 0i educare a copiilor lor minori2 Relaiile dintre prini 0i copii Art2 -5-2 B ;)< &opilul nu poate fi separat de prinii si fr %ncu iinarea acestora= cu e$cepia ca1urilor pre 1ute de le/e2 ;-< &opilul care nu locuie0te la prinii si sau= dup ca1= la unul dintre ei are dreptul de a a ea le/turi personale cu ace0tia2 E$erciiul acestui drept nu poate fi limitat dec!t %n condiiile pre 1ute de le/e= pentru moti e temeinice= lu!nd %n considerare interesul superior al copilului2 #rincipiul interesului superior al copilului Art2 -582 B ;)< Orice msur pri itoare la copil= indiferent de autorul ei= trebuie s fie luat cu respectarea interesului superior al

copilului2 ;-< #entru re1ol area cererilor care se refer la copii= autoritile competente sunt datoare s dea toate %ndrumrile necesare pentru ca prile s recur/ la metodele de soluionare a conflictelor pe cale amiabil2 ;8< #rocedurile referitoare la relaiile dintre prini 0i copii trebuie s /arante1e c dorinele 0i interesele prinilor referitoare la copii pot fi aduse la cuno0tina autoritilor 0i c acestea in cont de ele %n Gotr!rile pe care le iau2 ;7< #rocedurile pri itoare la copii trebuie s se desf0oare %ntrBun timp re1onabil= astfel %nc!t interesul superior al copilului 0i relaiile de familie s nu fie afectate2 ;3< ?n sensul pre ederilor le/ale pri ind protecia copilului= prin copil se %nele/e persoana care nu a %mplinit !rsta de )4 ani 0i nici nu a dob!ndit capacitatea deplin de e$erciiu= potri it le/ii2 Ascultarea copilului Art2 -572 B ;)< ?n procedurile administrati e sau Fudiciare care %l pri esc= ascultarea copilului care a %mplinit !rsta de ), ani este obli/atorie2 &u toate acestea= poate fi ascultat 0i copilul care nu a %mplinit !rsta de ), ani= dac autoritatea competent consider c acest lucru este necesar pentru soluionarea cau1ei2 ;-< 9reptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere 0i a primi orice informaie= potri it cu !rsta sa= de aB0i e$prima opinia 0i de a fi informat asupra consecinelor pe care le poate a ea aceasta= dac este respectat= precum 0i asupra consecinelor oricrei deci1ii care %l pri e0te2 ;8< Orice copil poate cere s fie ascultat= potri it pre ederilor alin2 ;)< 0i ;-<2 Respin/erea cererii de ctre autoritatea competent trebuie moti at2 ;7< Opiniile copilului ascultat or fi luate %n considerare %n raport cu !rsta 0i cu /radul su de maturitate2 ;3< 9ispo1iiile le/ale speciale pri ind consimm!ntul sau pre1ena copilului= %n procedurile care %l pri esc= precum 0i pre ederile referitoare la desemnarea de ctre instan a unui repre1entant %n ca1 de conflict de interese rm!n aplicabile2 Instana competent Art2 -532 B 'oate msurile date prin pre1enta carte %n competena instanei Fudectore0ti= toate liti/iile pri ind aplicarea dispo1iiilor pre1entei cri= precum 0i msurile de ocrotire a copilului pre 1ute %n le/i speciale sunt de competena instanei de tutel2 9ispo1iiile art2 ),* sunt aplicabile %n mod corespun1tor2 'I'LCL II &storia &A#I'OLCL I Lo/odna ?ncGeierea lo/odnei Art2 -552 B ;)< Lo/odna este promisiunea reciproc de a %ncGeia cstoria2 ;-< 9ispo1iiile pri ind condiiile de fond pentru %ncGeierea cstoriei sunt aplicabile %n mod corespun1tor= cu e$cepia a i1ului medical 0i a autori1rii instanei de tutel2 ;8< ?ncGeierea lo/odnei nu este supus niciunei formaliti 0i poate fi do edit cu orice miFloc de prob2 ;7< ?ncGeierea cstoriei nu este condiionat de %ncGeierea lo/odnei2 ;3< Lo/odna se poate %ncGeia doar %ntre brbat 0i femeie2 Ruperea lo/odnei Art2 -5*2 B ;)< Lo/odnicul care rupe lo/odna nu poate fi constr!ns s %ncGeie cstoria2 ;-< &lau1a penal stipulat pentru ruperea lo/odnei este considerat nescris2 ;8< Ruperea lo/odnei nu este supus niciunei formaliti 0i poate fi do edit cu orice miFloc de prob2 Restituirea darurilor

Art2 -542 B ;)< ?n ca1ul ruperii lo/odnei= sunt supuse restituirii darurile pe care lo/odnicii leBau primit %n considerarea lo/odnei sau= pe durata acesteia= %n ederea cstoriei= cu e$cepia darurilor obi0nuite2 ;-< 9arurile se restituie %n natur sau= dac aceasta nu mai este cu putin= %n msura %mbo/irii2 ;8< Obli/aia de restituire nu e$ist dac lo/odna a %ncetat prin moartea unuia dintre lo/odnici2 Rspunderea pentru ruperea lo/odnei Art2 -5.2 B ;)< #artea care rupe lo/odna %n mod abu1i poate fi obli/at la desp/ubiri pentru cGeltuielile fcute sau contractate %n ederea cstoriei= %n msura %n care au fost potri ite cu %mpreFurrile= precum 0i pentru orice alte preFudicii cau1ate2 ;-< #artea care= %n mod culpabil= lBa determinat pe cellalt s rup lo/odna poate fi obli/at la desp/ubiri %n condiiile alin2 ;)<2 'ermenul de prescripie Art2 -*,2 B 9reptul la aciune %ntemeiat pe dispo1iiile art2 -54 0i -5. se prescrie %ntrBun an de la ruperea lo/odnei2 &A#I'OLCL II ?ncGeierea cstoriei SE&ICDEA ) &ondiiile de fond pentru %ncGeierea cstoriei &onsimm!ntul la cstorie Art2 -*)2 B &storia se %ncGeie %ntre brbat 0i femeie prin consimm!ntul personal 0i liber al acestora2 H!rsta matrimonial Art2 -*-2 B ;)< &storia se poate %ncGeia dac iitorii soi au %mplinit !rsta de )4 ani2 ;-< #entru moti e temeinice= minorul care a %mplinit !rsta de )5 ani se poate cstori %n temeiul unui a i1 medical= cu %ncu iinarea prinilor si sau= dup ca1= a tutorelui 0i cu autori1area instanei de tutel %n a crei circumscripie minorul %0i are domiciliul2 ?n ca1ul %n care unul dintre prini refu1 s %ncu iine1e cstoria= instana de tutel Gotr0te 0i asupra acestei di er/ene= a !nd %n edere interesul superior al copilului2 ;8< 9ac unul dintre prini este decedat sau se afl %n imposibilitate de aB0i manifesta oina= %ncu iinarea celuilalt printe este suficient2 ;7< 9e asemenea= %n condiiile art2 8.4= este suficient %ncu iinarea printelui care e$ercit autoritatea printeasc2 ;3< 9ac nu e$ist nici prini= nici tutore care s poat %ncu iina cstoria= este necesar %ncu iinarea persoanei sau a autoritii care a fost abilitat s e$ercite drepturile printe0ti2 Ii/amia Art2 -*82 B Este inter1is %ncGeierea unei noi cstorii de ctre persoana care este cstorit2 Inter1icerea cstoriei %ntre rude Art2 -*72 B ;)< Este inter1is %ncGeierea cstoriei %ntre rudele %n linie dreapt= precum 0i %ntre cele %n linie colateral p!n la al patrulea /rad inclusi 2 ;-< #entru moti e temeinice= cstoria %ntre rudele %n linie colateral de /radul al patrulea poate fi autori1at de instana de tutel %n a crei circumscripie %0i are domiciliul cel care cere %ncu iinarea2 Instana se a putea pronuna pe ba1a unui a i1 medical special dat %n acest sens2 ;8< ?n ca1ul adopiei= dispo1iiile alin2 ;)< 0i ;-< sunt aplicabile at!t %ntre cei care au de enit rude prin adopie= c!t 0i %ntre cei a cror rudenie fireasc a %ncetat prin efectul adopiei2

Inter1icerea cstoriei %ntre tutore 0i persoana minor Art2 -*32 B &storia este oprit %ntre tutore 0i persoana minor care se afl sub tutela sa2 Alienaia 0i debilitatea mintal Art2 -*52 B Este inter1is s se cstoreasc alienatul mintal 0i debilul mintal2 Inter1icerea sau ecGi alarea unor forme de con ieuire cu cstoria Art2 -**2 B ;)< Este inter1is cstoria dintre persoane de acela0i se$2 ;-< &storiile dintre persoane de acela0i se$ %ncGeiate sau contractate %n strintate fie de ceteni rom!ni= fie de ceteni strini nu sunt recunoscute %n Rom!nia2 ;8< #arteneriatele ci ile dintre persoane de se$ opus sau de acela0i se$ %ncGeiate sau contractate %n strintate fie de ceteni rom!ni= fie de ceteni strini nu sunt recunoscute %n Rom!nia2 ;7< 9ispo1iiile le/ale pri ind libera circulaie pe teritoriul Rom!niei a cetenilor statelor membre ale Cniunii Europene 0i Spaiului Economic European rm!n aplicabile2 SE&ICDEA a -Ba Formalitile pentru %ncGeierea cstoriei &omunicarea strii de sntate Art2 -*42 B &storia nu se %ncGeie dac iitorii soi nu declar c 0iBau comunicat reciproc starea sntii lor2 9ispo1iiile le/ale prin care este oprit cstoria celor care sufer de anumite boli rm!n aplicabile2 Locul %ncGeierii cstoriei Art2 -*.2 B ;)< &storia se celebrea1 de ctre ofierul de stare ci il= la sediul primriei2 ;-< #rin e$cepie= cstoria se poate celebra= cu aprobarea primarului= de ctre un ofier de stare ci il de la o alt primrie dec!t cea %n a crei ra1 teritorial domicilia1 sau %0i au re0edina iitorii soi= cu obli/ati itatea %n0tiinrii primriei de domiciliu sau de re0edin a iitorilor soi= %n ederea publicrii2 9eclaraia de cstorie Art2 -4,2 B ;)< &ei care or s se cstoreasc or face personal declaraia de cstorie= potri it le/ii= la primria unde urmea1 a se %ncGeia cstoria2 ;-< ?n ca1urile pre 1ute de le/e= declaraia de cstorie se poate face 0i %n afara sediului primriei2 ;8< Atunci c!nd iitorul so este minor= prinii sau= dup ca1= tutorele or face personal o declaraie prin care %ncu iinea1 %ncGeierea cstoriei2 9ispo1iiile art2 -*- alin2 ;3< rm!n aplicabile2 ;7< 9ac unul dintre iitorii soi= prinii sau tutorele nu se afl %n localitatea unde urmea1 a se %ncGeia cstoria= ei pot face declaraia la primria %n a crei ra1 teritorial %0i au domiciliul sau re0edina= care o transmite= %n termen de 74 de ore= la primria unde urmea1 a se %ncGeia cstoria2 &oninutul declaraiei de cstorie Art2 -4)2 B ;)< ?n declaraia de cstorie= iitorii soi or arta c nu e$ist niciun impediment le/al la cstorie 0i or meniona numele de familie pe care %l or purta %n timpul cstoriei= precum 0i re/imul matrimonial ales2 ;-< Odat cu declaraia de cstorie= ei or pre1enta do e1ile cerute de le/e pentru %ncGeierea cstoriei2 Ale/erea numelui de familie

Art2 -4-2 B Hiitorii soi pot con eni s %0i pstre1e numele dinaintea cstoriei= s ia numele oricruia dintre ei sau numele lor reunite2 9e asemenea= un so poate s %0i pstre1e numele de dinaintea cstoriei= iar cellalt s poarte numele lor reunite2 #ublicitatea declaraiei de cstorie Art2 -482 B ;)< ?n aceea0i 1i cu primirea declaraiei de cstorie= ofierul de stare ci il dispune publicarea acesteia= prin afi0area %n e$tras= %ntrBun loc special amenaFat la sediul primriei 0i pe pa/ina de internet a acesteia unde urmea1 s se %ncGeie cstoria 0i= dup ca1= la sediul primriei unde cellalt so %0i are domiciliul sau re0edina2 ;-< E$trasul din declaraia de cstorie cuprinde= %n mod obli/atoriuA data afi0rii= datele de stare ci il ale iitorilor soi 0i= dup ca1= %ncu iinarea prinilor sau a tutorelui= precum 0i %n0tiinarea c orice persoan poate face opo1iie la cstorie= %n termen de ), 1ile de la data afi0rii2 ;8< &storia se %ncGeie dup ), 1ile de la afi0area declaraiei de cstorie= termen %n care se cuprind at!t data afi0rii= c!t 0i data %ncGeierii cstoriei2 ;7< #rimarul municipiului= al sectorului municipiului Iucure0ti= al ora0ului sau al comunei unde urmea1 a se %ncGeia cstoria poate s %ncu iine1e= pentru moti e temeinice= %ncGeierea cstoriei %nainte de %mplinirea termenului pre 1ut la alin2 ;8<2 Re%nnoirea declaraiei de cstorie Art2 -472 B ?n ca1ul %n care cstoria nu sBa %ncGeiat %n termen de 8, de 1ile de la data afi0rii declaraiei de cstorie sau dac iitorii soi doresc s modifice declaraia iniial= trebuie s se fac o nou declaraie de cstorie 0i s se dispun publicarea acesteia2 Opo1iia la cstorie Art2 -432 B ;)< Orice persoan poate face opo1iie la cstorie= dac e$ist un impediment le/al sau dac alte cerine ale le/ii nu sunt %ndeplinite2 ;-< Opo1iia la cstorie se face numai %n scris= cu artarea do e1ilor pe care se %ntemeia12 Refu1ul celebrrii cstoriei Art2 -452 B Ofierul de stare ci il refu1 s celebre1e cstoria dac= pe ba1a erificrilor pe care este obli/at s le efectue1e= a opo1iiilor primite sau a informaiilor pe care le deine= %n msura %n care acestea din urm sunt notorii= constat c nu sunt %ndeplinite condiiile pre 1ute de le/e2 &elebrarea cstoriei Art2 -4*2 B ;)< Hiitorii soi sunt obli/ai s se pre1inte %mpreun la sediul primriei= pentru aB0i da consimm!ntul la cstorie %n mod public= %n pre1ena a - martori= %n faa ofierului de stare ci il2 ;-< &u toate acestea= %n ca1urile pre 1ute de le/e= ofierul de stare ci il poate celebra cstoria 0i %n afara sediului ser iciului de stare ci il= cu respectarea celorlalte condiii menionate la alin2 ;)<2 ;8< #ersoanele care aparin minoritilor naionale pot solicita celebrarea cstoriei %n limba lor matern= cu condiia ca ofierul de stare ci il sau cel care oficia1 cstoria s cunoasc aceast limb2 >artorii la cstorie Art2 -442 B ;)< >artorii atest faptul c soii 0iBau e$primat consimm!ntul potri it art2 -4*2 ;-< Du pot fi martori la %ncGeierea cstoriei incapabilii= precum 0i cei care din cau1a unei deficiene psiGice sau fi1ice nu sunt api s ateste faptele pre 1ute la alin2 ;)<2 ;8< >artorii pot fi 0i rude sau afini= indiferent de /rad= cu oricare dintre iitorii soi2 >omentul %ncGeierii cstoriei Art2 -4.2 B &storia este %ncGeiat %n momentul %n care= dup ce ia consimm!ntul fiecruia dintre iitorii soi= ofierul de stare ci il %i declar cstorii2

&A#I'OLCL III Formaliti ulterioare %ncGeierii cstoriei Actul de cstorie Art2 -.,2 B 9up %ncGeierea cstoriei= ofierul de stare ci il %ntocme0te= de %ndat= %n re/istrul actelor de stare ci il= actul de cstorie= care se semnea1 de ctre soi= de cei - martori 0i de ctre ofierul de stare ci il2 Formalitile pri ind re/imul matrimonial Art2 -.)2 B Ofierul de stare ci il face meniune pe actul de cstorie despre re/imul matrimonial ales2 El are obli/aia ca= din oficiu 0i de %ndat= s comunice la re/istrul pre 1ut la art2 887 alin2 ;)<= precum 0i= dup ca1= notarului public care a autentificat con enia matrimonial o copie de pe actul de cstorie2 9o ada cstoriei Art2 -.-2 B ;)< &storia se do ede0te cu actul de cstorie 0i prin certificatul de cstorie eliberat pe ba1a acestuia2 ;-< &u toate acestea= %n situaiile pre 1ute de le/e= cstoria se poate do edi cu orice miFloc de prob2 &A#I'OLCL IH Dulitatea cstoriei SE&ICDEA ) Dulitatea absolut a cstoriei &a1urile de nulitate absolut Art2 -.82 B ;)< Este lo it de nulitate absolut cstoria %ncGeiat cu %nclcarea dispo1iiilor pre 1ute la art2 -*)= -*8= -*7= -*5 0i art2 -4* alin2 ;)<2 ;-< ?n ca1ul %n care soul unei persoane declarate moarte sBa recstorit 0i= dup aceasta= Gotr!rea declarati de moarte este anulat= noua cstorie rm!ne alabil= dac soul celui declarat mort a fost de bunBcredin2 #rima cstorie se consider desfcut pe data %ncGeierii noii cstorii2 Lipsa !rstei matrimoniale Art2 -.72 B ;)< &storia %ncGeiat de minorul care nu a %mplinit !rsta de )5 ani este lo it de nulitate absolut2 ;-< &u toate acestea= nulitatea cstoriei se acoper dac= p!n la rm!nerea definiti a Gotr!rii Fudectore0ti= ambii soi au %mplinit !rsta de )4 ani sau dac soia a nscut ori a rmas %nsrcinat2 &storia ficti Art2 -.32 B ;)< &storia %ncGeiat %n alte scopuri dec!t acela de a %ntemeia o familie este lo it de nulitate absolut2 ;-< &u toate acestea= nulitatea cstoriei se acoper dac= p!n la rm!nerea definiti a Gotr!rii Fudectore0ti= a inter enit con ieuirea soilor= soia a nscut sau a rmas %nsrcinat ori au trecut - ani de la %ncGeierea cstoriei2 #ersoanele care pot in oca nulitatea absolut Art2 -.52 B Orice persoan interesat poate introduce aciunea %n constatarea nulitii absolute a cstoriei2 &u toate acestea= procurorul nu poate introduce aciunea dup %ncetarea sau desfacerea cstoriei= cu e$cepia ca1ului %n care ar aciona pentru aprarea drepturilor minorilor sau a persoanelor puse sub interdicie2

SE&ICDEA a -Ba Dulitatea relati a cstoriei Lipsa %ncu iinrilor cerute de le/e Art2 -.*2 B ;)< Este anulabil cstoria %ncGeiat fr %ncu iinrile sau autori1area pre 1ute la art2 -*- alin2 ;-<= ;7< 0i ;3<2 ;-< Anulabilitatea poate fi in ocat numai de cel a crui %ncu iinare era necesar2 9ispo1iiile art2 75 alin2 ;7< se aplic %n mod corespun1tor2 Hiciile de consimm!nt Art2 -.42 B ;)< &storia poate fi anulat la cererea soului al crui consimm!nt a fost iciat prin eroare= prin dol sau prin iolen2 ;-< Eroarea constituie iciu de consimm!nt numai atunci c!nd pri e0te identitatea fi1ic a iitorului so2 Lipsa discernm!ntului Art2 -..2 B Este anulabil cstoria %ncGeiat de persoana lipsit remelnic de discernm!nt2 E$istena tutelei Art2 8,,2 B &storia %ncGeiat %ntre tutore 0i persoana minor aflat sub tutela sa este anulabil2 'ermenul de prescripie Art2 8,)2 B ;)< Anularea cstoriei poate fi cerut %n termen de 5 luni2 ;-< ?n ca1ul pre 1ut la art2 -.*= termenul cur/e de la data la care cei a cror %ncu iinare sau autori1are era necesar pentru %ncGeierea cstoriei au luat cuno0tin de aceasta2 ;8< ?n ca1ul nulitii pentru icii de consimm!nt ori pentru lipsa discernm!ntului= termenul cur/e de la data %ncetrii iolenei sau= dup ca1= de la data la care cel interesat a cunoscut dolul= eroarea ori lipsa remelnic a discernm!ntului2 ;7< ?n ca1ul pre 1ut la art2 8,,= termenul cur/e de la data %ncGeierii cstoriei2 &aracterul personal al aciunii Art2 8,-2 B 9reptul la aciunea %n anulare nu se transmite mo0tenitorilor2 &u toate acestea= dac aciunea a fost pornit de ctre unul dintre soi= ea poate fi continuat de ctre oricare dintre mo0tenitorii si2 Acoperirea nulitii Art2 8,82 B ;)< ?n ca1urile pre 1ute la art2 -*- alin2 ;-<= ;7< 0i ;3<= anulabilitatea cstoriei se acoper dac= p!n la rm!nerea definiti a Gotr!rii Fudectore0ti= sBau obinut %ncu iinrile 0i autori1area cerute de le/e2 ;-< &storia nu poate fi anulat dac soii au con ieuit timp de 5 luni de la data %ncetrii iolenei sau de la data descoperirii dolului= a erorii ori a lipsei remelnice a facultilor mintale2 ;8< ?n toate ca1urile= nulitatea cstoriei se acoper dac= %ntre timp= ambii soi au %mplinit !rsta de )4 ani sau dac soia a nscut ori a rmas %nsrcinat2 SE&ICDEA a 8Ba Efectele nulitii cstoriei &storia putati Art2 8,72 B ;)< Soul de bunBcredin la %ncGeierea unei cstorii nule sau anulate pstrea1= p!n la data c!nd Gotr!rea Fudectoreasc

rm!ne definiti = situaia unui so dintrBo cstorie alabil2 ;-< ?n situaia pre 1ut la alin2 ;)<= raporturile patrimoniale dintre fo0tii soi sunt supuse= prin asemnare= dispo1iiilor pri itoare la di or2 Situaia copiilor Art2 8,32 B ;)< Dulitatea cstoriei nu are niciun efect %n pri ina copiilor= care pstrea1 situaia de copii din cstorie2 ;-< ?n ceea ce pri e0te drepturile 0i obli/aiile dintre prini 0i copii se aplic= prin asemnare= dispo1iiile pri itoare la di or2 Opo1abilitatea Gotr!rii Fudectore0ti Art2 8,52 B ;)< 6otr!rea Fudectoreasc de constatare a nulitii sau de anulare a cstoriei este opo1abil terelor persoane= %n condiiile le/ii2 9ispo1iiile art2 -.)= 887 0i 883 sunt aplicabile %n mod corespun1tor2 ;-< Dulitatea cstoriei nu poate fi opus unei tere persoane %mpotri a unui act %ncGeiat anterior de aceasta cu unul dintre soi= %n afar de ca1ul %n care au fost %ndeplinite formalitile de publicitate pre 1ute de le/e cu pri ire la aciunea %n constatarea nulitii ori %n anulare sau terul a cunoscut= pe alt cale= %nainte de %ncGeierea actului= cau1a de nulitate a cstoriei2 9ispo1iiile art2 -.)= 887 0i 883 sunt aplicabile %n mod corespun1tor 0i publicitii aciunii %n constatarea nulitii sau %n anularea cstoriei2 &A#I'OLCL H 9repturile 0i %ndatoririle personale ale soilor Re/lementarea raporturilor personale dintre soi Art2 8,*2 B 9ispo1iiile pre1entului capitol se aplic raporturilor personale dintre soi= oricare ar fi re/imul lor matrimonial2 Luarea deci1iilor de ctre soi Art2 8,42 B Soii Gotrsc de comun acord %n tot ceea ce pri e0te cstoria2 ?ndatoririle soilor Art2 8,.2 B ;)< Soii %0i datorea1 reciproc respect= fidelitate 0i spriFin moral2 ;-< Ei au %ndatorirea de a locui %mpreun2 #entru moti e temeinice= ei pot Gotr% s locuiasc separat2 Independena soilor Art2 8),2 B Cn so nu are dreptul s cen1ure1e corespondena= relaiile sociale sau ale/erea profesiei celuilalt so2 ScGimbarea numelui de familie Art2 8))2 B ;)< Soii sunt obli/ai s poarte numele declarat la %ncGeierea cstoriei2 ;-< 9ac soii au con enit s poarte %n timpul cstoriei un nume comun 0i lBau declarat potri it dispo1iiilor art2 -4)= unul dintre soi nu poate cere scGimbarea acestui nume pe cale administrati dec!t cu consimm!ntul celuilalt so2 &A#I'OLCL HI 9repturile 0i obli/aiile patrimoniale ale soilor SE&ICDEA ) 9ispo1iii comune K)2 9espre re/imul matrimonial %n /eneral

Re/imurile matrimoniale Art2 8)-2 B ;)< Hiitorii soi pot ale/e ca re/im matrimonialA comunitatea le/al= separaia de bunuri sau comunitatea con enional2 ;-< Indiferent de re/imul matrimonial ales= nu se poate dero/a de la dispo1iiile pre1entei seciuni= dac prin le/e nu se pre ede altfel2 Efectele re/imului matrimonial Art2 8)82 B ;)< ?ntre soi= re/imul matrimonial produce efecte numai din 1iua %ncGeierii cstoriei2 ;-< Fa de teri= re/imul matrimonial este opo1abil de la data %ndeplinirii formalitilor de publicitate pre 1ute de le/e= afar de ca1ul %n care ace0tia lBau cunoscut pe alt cale2 ;8< De%ndeplinirea formalitilor de publicitate face ca soii s fie considerai= %n raport cu terii de bunBcredin= ca fiind cstorii sub re/imul matrimonial al comunitii le/ale2 >andatul con enional Art2 8)72 B Cn so poate s dea mandat celuilalt so s %l repre1inte pentru e$ercitarea drepturilor pe care le are potri it re/imului matrimonial2 >andatul Fudiciar Art2 8)32 B ;)< ?n ca1ul %n care unul dintre soi se afl %n imposibilitate de aB0i manifesta oina= cellalt so poate cere instanei de tutel %ncu iinarea de aBl repre1enta pentru e$ercitarea drepturilor pe care le are potri it re/imului matrimonial2 #rin Gotr!rea pronunat se stabilesc condiiile= limitele 0i perioada de alabilitate a acestui mandat2 ;-< ?n afara altor ca1uri pre 1ute de le/e= mandatul %ncetea1 atunci c!nd soul repre1entat nu se mai afl %n situaia pre 1ut la alin2 ;)< sau c!nd este numit un tutore ori= dup ca1= un curator2 ;8< 9ispo1iiile art2 875 0i 87* sunt aplicabile %n mod corespun1tor2 Actele de dispo1iie care pun %n pericol /ra interesele familiei Art2 8)52 B ;)< ?n mod e$cepional= dac unul dintre soi %ncGeie acte Furidice prin care pune %n pericol /ra interesele familiei= cellalt so poate cere instanei de tutel ca= pentru o durat determinat= dreptul de a dispune de anumite bunuri s poat fi e$ercitat numai cu consimm!ntul su e$pres2 9urata acestei msuri poate fi prelun/it= fr %ns a se dep0i %n total - ani2 6otr!rea de %ncu iinare a msurii se comunic %n ederea efecturii formalitilor de publicitate imobiliar sau mobiliar= dup ca12 ;-< Actele %ncGeiate cu nerespectarea Gotr!rii Fudectore0ti sunt anulabile2 9reptul la aciune se prescrie %n termen de un an= care %ncepe s cur/ de la data c!nd soul tmat a luat cuno0tin de e$istena actului2 ;8< 9ispo1iiile art2 875 0i 87* sunt aplicabile %n mod corespun1tor2 Independena patrimonial a soilor Art2 8)*2 B ;)< 9ac prin le/e nu se pre ede altfel= fiecare so poate s %ncGeie orice acte Furidice cu cellalt so sau cu tere persoane2 ;-< Fiecare so poate s fac sin/ur= fr consimm!ntul celuilalt= depo1ite bancare= precum 0i orice alte operaiuni %n le/tur cu acestea2 ;8< ?n raport cu instituia de credit= soul titular al contului are= cGiar 0i dup desfacerea sau %ncetarea cstoriei= dreptul de a dispune de fondurile depuse= dac prin Gotr!re Fudectoreasc e$ecutorie nu sBa decis altfel2 9reptul la informare Art2 8)42 B ;)< Fiecare so poate s %i cear celuilalt s %l informe1e cu pri ire la bunurile= eniturile 0i datoriile sale= iar %n ca1 de refu1 neFustificat se poate adresa instanei de tutel2 ;-< Instana poate s %l obli/e pe soul celui care a sesi1atBo sau pe orice ter s furni1e1e informaiile cerute 0i s depun probele necesare %n acest sens2

;8< 'erii pot s refu1e furni1area informaiilor cerute atunci c!nd= potri it le/ii= refu1ul este Fustificat de pstrarea secretului profesional2 ;7< Atunci c!nd informaiile solicitate de un so pot fi obinute= potri it le/ii= numai la cererea celuilalt so= refu1ul acestuia de a le solicita na0te pre1umia relati c susinerile soului reclamant sunt ade rate2 ?ncetarea re/imului matrimonial Art2 8).2 B ;)< Re/imul matrimonial %ncetea1 prin constatarea nulitii= anularea= desfacerea sau %ncetarea cstoriei2 ;-< ?n timpul cstoriei= re/imul matrimonial poate fi modificat= %n condiiile le/ii2 LicGidarea re/imului matrimonial Art2 8-,2 B ?n ca1 de %ncetare sau de scGimbare= re/imul matrimonial se licGidea1 potri it le/ii= prin bun %n oial sau= %n ca1 de ne%nele/ere= pe cale Fudiciar2 6otr!rea Fudectoreasc definiti sau= dup ca1= %nscrisul %ntocmit %n form autentic notarial constituie act de licGidare2 K-2 Locuina familiei Doiune Art2 8-)2 B ;)< Locuina familiei este locuina comun a soilor sau= %n lips= locuina soului la care se afl copiii2 ;-< Oricare dintre soi poate cere notarea %n cartea funciar= %n condiiile le/ii= a unui imobil ca locuin a familiei= cGiar dac nu este proprietarul imobilului2 Re/imul unor acte Furidice Art2 8--2 B ;)< Fr consimm!ntul scris al celuilalt so= niciunul dintre soi= cGiar dac este proprietar e$clusi = nu poate dispune de drepturile asupra locuinei familiei 0i nici nu poate %ncGeia acte prin care ar fi afectat folosina acesteia2 ;-< 9e asemenea= un so nu poate deplasa din locuin bunurile ce mobilea1 sau decorea1 locuina familiei 0i nu poate dispune de acestea fr consimm!ntul scris al celuilalt so2 ;8< ?n ca1ul %n care consimm!ntul este refu1at fr un moti le/itim= cellalt so poate s sesi1e1e instana de tutel= pentru ca aceasta s autori1e1e %ncGeierea actului2 ;7< Soul care nu 0iBa dat consimm!ntul la %ncGeierea actului poate cere anularea lui %n termen de un an de la data la care a luat cuno0tin despre acesta= dar nu mai t!r1iu de un an de la data %ncetrii re/imului matrimonial2 ;3< ?n lipsa notrii locuinei familiei %n cartea funciar= soul care nu 0iBa dat consimm!ntul nu poate cere anularea actului= ci numai dauneBinterese de la cellalt so= cu e$cepia ca1ului %n care terul dob!nditor a cunoscut= pe alt cale= calitatea de locuin a familiei2 ;5< 9ispo1iiile alin2 ;3< se aplic %n mod corespun1tor actelor %ncGeiate cu %nclcarea pre ederilor alin2 ;-<2 9repturile soilor asupra locuinei %ncGiriate Art2 8-82 B ;)< ?n ca1ul %n care locuina este deinut %n temeiul unui contract de %ncGiriere= fiecare so are un drept locati propriu= cGiar dac numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este %ncGeiat %nainte de cstorie2 ;-< 9ispo1iiile art2 8-- sunt aplicabile %n mod corespun1tor2 ;8< ?n ca1 de deces al unuia dintre soi= soul supra ieuitor continu e$ercitarea dreptului su locati = dac nu renun %n mod e$pres la acesta= %n termenul pre 1ut la art2 )24872 Atribuirea beneficiului contractului de %ncGiriere Art2 8-72 B ;)< La desfacerea cstoriei= dac nu este posibil folosirea locuinei de ctre ambii soi 0i ace0tia nu se %nele/= beneficiul contractului de %ncGiriere poate fi atribuit unuia dintre soi= in!nd seama= %n ordine= de interesul superior al copiilor minori= de culpa %n desfacerea cstoriei 0i de posibilitile locati e proprii ale fo0tilor soi2 ;-< Soul cruia i sBa atribuit beneficiul contractului de %ncGiriere este dator s plteasc celuilalt so o indemni1aie pentru acoperirea

cGeltuielilor de instalare %ntrBo alt locuin= cu e$cepia ca1ului %n care di orul a fost pronunat din culpa e$clusi a acestuia din urm2 9ac e$ist bunuri comune= indemni1aia se poate imputa= la partaF= asupra cotei cu enite soului cruia i sBa atribuit beneficiul contractului de %ncGiriere2 ;8< Atribuirea beneficiului contractului de %ncGiriere se face cu citarea locatorului 0i produce efecte fa de acesta de la data c!nd Gotr!rea Fudectoreasc a rmas definiti 2 ;7< #re ederile alin2 ;)<B;8< se aplic %n mod similar 0i %n ca1ul %n care bunul este proprietatea comun a celor - soi= atribuirea beneficiului locuinei conFu/ale produc!nd efecte p!n la data rm!nerii definiti e a Gotr!rii de partaF2 K82 &Geltuielile cstoriei &ontribuia soilor Art2 8-32 B ;)< Soii sunt obli/ai s %0i acorde spriFin material reciproc2 ;-< Ei sunt obli/ai s contribuie= %n raport cu miFloacele fiecruia= la cGeltuielile cstoriei= dac prin con enie matrimonial nu sBa pre 1ut altfel2 ;8< Orice con enie care pre ede c suportarea cGeltuielilor cstoriei re ine doar unuia dintre soi este considerat nescris2 >unca %n /ospodrie Art2 8-52 B >unca oricruia dintre soi %n /ospodrie 0i pentru cre0terea copiilor repre1int o contribuie la cGeltuielile cstoriei2 Heniturile din profesie Art2 8-*2 B Fiecare so este liber s e$ercite o profesie 0i s dispun= %n condiiile le/ii= de eniturile %ncasate= cu respectarea obli/aiilor ce %i re in pri ind cGeltuielile cstoriei2 9reptul la compensaie Art2 8-42 B Soul care a participat efecti la acti itatea profesional a celuilalt so poate obine o compensaie= %n msura %mbo/irii acestuia din urm= dac participarea sa a dep0it limitele obli/aiei de spriFin material 0i ale obli/aiei de a contribui la cGeltuielile cstoriei2 K72 Ale/erea re/imului matrimonial &on enia matrimonial Art2 8-.2 B Ale/erea unui alt re/im matrimonial dec!t cel al comunitii le/ale se face prin %ncGeierea unei con enii matrimoniale2 ?ncGeierea con eniei matrimoniale Art2 88,2 B ;)< Sub sanciunea nulitii absolute= con enia matrimonial se %ncGeie prin %nscris autentificat de notarul public= cu consimm!ntul tuturor prilor= e$primat personal sau prin mandatar cu procur autentic= special 0i a !nd coninut predeterminat2 ;-< &on enia matrimonial %ncGeiat %nainte de cstorie produce efecte numai de la data %ncGeierii cstoriei2 ;8< &on enia %ncGeiat %n timpul cstoriei produce efecte de la data pre 1ut de pri sau= %n lips= de la data %ncGeierii ei2 Simulaia con eniei matrimoniale Art2 88)2 B Actul secret= prin care se ale/e un alt re/im matrimonial sau se modific re/imul matrimonial pentru care sunt %ndeplinite formalitile de publicitate pre 1ute de le/e= produce efecte numai %ntre soi 0i nu poate fi opus terilor de bunBcredin2 Obiectul con eniei matrimoniale

Art2 88-2 B ;)< #rin con enia matrimonial nu se poate dero/a= sub sanciunea nulitii absolute= de la dispo1iiile le/ale pri ind re/imul matrimonial ales dec!t %n ca1urile anume pre 1ute de le/e2 ;-< 9e asemenea= con enia matrimonial nu poate aduce atin/ere e/alitii dintre soi= autoritii printe0ti sau de oluiunii succesorale le/ale2 &lau1a de preciput Art2 8882 B ;)< #rin con enie matrimonial se poate stipula ca soul supra ieuitor s preia fr plat= %nainte de partaFul mo0tenirii= unul sau mai multe dintre bunurile comune= deinute %n de lm0ie sau %n coproprietate2 &lau1a de preciput poate fi stipulat %n beneficiul fiecruia dintre soi sau numai %n fa oarea unuia dintre ei2 ;-< &lau1a de preciput nu este supus raportului donaiilor= ci numai reduciunii= %n condiiile art2 )2,.5 alin2 ;)< 0i ;-<2 ;8< &lau1a de preciput nu aduce nicio atin/ere dreptului creditorilor comuni de a urmri= cGiar %nainte de %ncetarea comunitii= bunurile ce fac obiectul clau1ei2 ;7< &lau1a de preciput de ine caduc atunci c!nd comunitatea %ncetea1 %n timpul ieii soilor= c!nd soul beneficiar a decedat %naintea soului dispuntor ori c!nd ace0tia au decedat %n acela0i timp sau c!nd bunurile care au fcut obiectul ei au fost !ndute la cererea creditorilor comuni2 ;3< E$ecutarea clau1ei de preciput se face %n natur sau= dac acest lucru nu este posibil= prin ecGi alent2 #ublicitatea con eniei matrimoniale Art2 8872 B ;)< #entru a fi opo1abile terilor= con eniile matrimoniale se %nscriu %n Re/istrul naional notarial al re/imurilor matrimoniale= or/ani1at potri it le/ii2 ;-< 9up autentificarea con eniei matrimoniale %n timpul cstoriei sau dup primirea copiei de pe actul cstoriei= potri it art2 -.)= notarul public e$pedia1= din oficiu= un e$emplar al con eniei la ser iciul de stare ci il unde a a ut loc celebrarea cstoriei= pentru a se face meniune pe actul de cstorie= la re/istrul menionat la alin2 ;)<= precum 0i la celelalte re/istre de publicitate= %n condiiile alin2 ;7<2 ;8< 9ispo1iiile alin2 ;-< nu e$clud dreptul oricruia dintre soi de a solicita %ndeplinirea formalitilor de publicitate2 ;7< in!nd seama de natura bunurilor= con eniile matrimoniale se or nota %n cartea funciar= se or %nscrie %n re/istrul comerului= precum 0i %n alte re/istre de publicitate pre 1ute de le/e2 ?n toate aceste ca1uri= ne%ndeplinirea formalitilor de publicitate speciale nu poate fi acoperit prin %nscrierea fcut %n re/istrul menionat la alin2 ;)<2 ;3< Orice persoan= fr a fi inut s Fustifice reun interes= poate cerceta re/istrul menionat la alin2 ;)< 0i poate solicita= %n condiiile le/ii= eliberarea de e$trase certificate2 Inopo1abilitatea con eniei matrimoniale Art2 8832 B ;)< &on enia matrimonial nu poate fi opus terilor cu pri ire la actele %ncGeiate de ace0tia cu unul dintre soi= dec!t dac au fost %ndeplinite formalitile de publicitate pre 1ute la art2 887 sau dac terii au cunoscutBo pe alt cale2 ;-< 9e asemenea= con enia matrimonial nu poate fi opus terilor cu pri ire la actele %ncGeiate de ace0tia cu oricare dintre soi %nainte de %ncGeierea cstoriei2 >odificarea con eniei matrimoniale Art2 8852 B &on enia matrimonial poate fi modificat %nainte de %ncGeierea cstoriei= cu respectarea condiiilor pre 1ute la art2 88, 0i 88-2 9ispo1iiile art2 887 0i 883 sunt aplicabile2 ?ncGeierea con eniei matrimoniale de ctre minor Art2 88*2 B ;)< >inorul care a %mplinit !rsta matrimonial poate %ncGeia sau modifica o con enie matrimonial numai cu %ncu iinarea ocrotitorului su le/al 0i cu autori1area instanei de tutel2 ;-< ?n lipsa %ncu iinrii sau a autori1rii pre 1ute la alin2 ;)<= con enia %ncGeiat de minor poate fi anulat %n condiiile art2 75= care se aplic %n mod corespun1tor2 ;8< Aciunea %n anulare nu poate fi formulat dac a trecut un an de la %ncGeierea cstoriei2

Dulitatea con eniei matrimoniale Art2 8842 B ?n ca1ul %n care con enia matrimonial este nul sau anulat= %ntre soi se aplic re/imul comunitii le/ale= fr a fi afectate drepturile dob!ndite de terii de bunBcredin2 SE&ICDEA a -Ba Re/imul comunitii le/ale Iunurile comune Art2 88.2 B Iunurile dob!ndite %n timpul re/imului comunitii le/ale de oricare dintre soi sunt= de la data dob!ndirii lor= bunuri comune %n de lm0ie ale soilor2 Iunurile proprii Art2 87,2 B Du sunt bunuri comune= ci bunuri proprii ale fiecrui soA a< bunurile dob!ndite prin mo0tenire le/al= le/at sau donaie= cu e$cepia ca1ului %n care dispuntorul a pre 1ut= %n mod e$pres= c ele or fi comune: b< bunurile de u1 personal: c< bunurile destinate e$ercitrii profesiei unuia dintre soi= dac nu sunt elemente ale unui fond de comer care face parte din comunitatea de bunuri: d< drepturile patrimoniale de proprietate intelectual asupra creaiilor sale 0i asupra semnelor distincti e pe care leBa %nre/istrat: e< bunurile dob!ndite cu titlu de premiu sau recompens= manuscrisele 0tiinifice sau literare= scGiele 0i proiectele artistice= proiectele de in enii 0i alte asemenea bunuri: f< indemni1aia de asi/urare 0i desp/ubirile pentru orice preFudiciu material sau moral adus unuia dintre soi: /< bunurile= sumele de bani sau orice alori care %nlocuiesc un bun propriu= precum 0i bunul dob!ndit %n scGimbul acestora: G< fructele bunurilor proprii2 Heniturile din munc 0i cele asimilate acestora Art2 87)2 B Heniturile din munc= sumele de bani cu enite cu titlu de pensie %n cadrul asi/urrilor sociale 0i altele asemenea= precum 0i eniturile cu enite %n temeiul unui drept de proprietate intelectual sunt bunuri comune= indiferent de data dob!ndirii lor= %ns numai %n ca1ul %n care creana pri ind %ncasarea lor de ine scadent %n timpul comunitii2 Re/imul Furidic al bunurilor proprii Art2 87-2 B Fiecare so poate folosi= administra 0i dispune liber de bunurile sale proprii= %n condiiile le/ii2 9o ada bunurilor soilor Art2 8782 B ;)< &alitatea de bun comun nu trebuie s fie do edit2 ;-< 9o ada c un bun este propriu se poate face %ntre soi prin orice miFloc de prob2 ?n ca1ul pre 1ut la art2 87, lit2 a<= do ada se face %n condiiile le/ii2 ;8< #entru bunurile mobile dob!ndite anterior cstoriei= %nainte de %ncGeierea acesteia se %ntocme0te un in entar de ctre notarul public sau sub semntur pri at= dac prile con in astfel2 ?n lipsa in entarului= se pre1um= p!n la proba contrar= c bunurile sunt comune2 Formalitile de publicitate Art2 8772 B Oricare dintre soi poate cere s se fac meniune %n cartea funciar ori= dup ca1= %n alte re/istre de publicitate pre 1ute de le/e despre apartenena unui bun la comunitate2

Actele de conser are= de folosin 0i de administrare Art2 8732 B ;)< Fiecare so are dreptul de a folosi bunul comun fr consimm!ntul e$pres al celuilalt so2 &u toate acestea= scGimbarea destinaiei bunului comun nu se poate face dec!t prin acordul soilor2 ;-< 9e asemenea= fiecare so poate %ncGeia sin/ur acte de conser are= acte de administrare cu pri ire la oricare dintre bunurile comune= precum 0i acte de dob!ndire a bunurilor comune2 ;8< 9ispo1iiile art2 8-- rm!n aplicabile2 ;7< ?n msura %n care interesele sale le/ate de comunitatea de bunuri au fost preFudiciate printrBun act Furidic= soul care nu a participat la %ncGeierea actului nu poate pretinde dec!t dauneBinterese de la cellalt so= fr a fi afectate drepturile dob!ndite de terii de bunB credin2 Actele de %nstrinare 0i de /re are Art2 8752 B ;)< Actele de %nstrinare sau de /re are cu drepturi reale a !nd ca obiect bunurile comune nu pot fi %ncGeiate dec!t cu acordul ambilor soi2 ;-< &u toate acestea= oricare dintre soi poate dispune sin/ur= cu titlu oneros= de bunurile mobile comune a cror %nstrinare nu este supus= potri it le/ii= anumitor formaliti de publicitate2 9ispo1iiile art2 873 alin2 ;7< rm!n aplicabile2 ;8< Sunt= de asemenea= e$ceptate de la pre ederile alin2 ;)< darurile obi0nuite2 Dulitatea relati Art2 87*2 B ;)< Actul %ncGeiat fr consimm!ntul e$pres al celuilalt so= atunci c!nd el este necesar potri it le/ii= este anulabil2 ;-< 'erul dob!nditor care a depus dili/ena necesar pentru a se informa cu pri ire la natura bunului este aprat de efectele nulitii2 9ispo1iiile art2 873 alin2 ;7< rm!n aplicabile2 Aportul de bunuri comune Art2 8742 B Iunurile comune pot face obiectul unui aport la societi= asociaii sau fundaii= %n condiiile le/ii2 Re/imul aporturilor Art2 87.2 B ;)< Sub sanciunea pre 1ut la art2 87*= niciunul dintre soi nu poate sin/ur= fr consimm!ntul scris al celuilalt so= s dispun de bunurile comune ca aport la o societate sau pentru dob!ndirea de pri sociale ori= dup ca1= de aciuni2 ?n ca1ul societilor comerciale ale cror aciuni sunt tran1acionate pe o pia re/lementat= soul care nu 0iBa dat consimm!ntul scris la %ntrebuinarea bunurilor comune nu poate pretinde dec!t dauneBinterese de la cellalt so= fr a fi afectate drepturile dob!ndite de teri2 ;-< ?n ca1ul pre 1ut la alin2 ;)<= calitatea de asociat este recunoscut soului care a aportat bunul comun= dar prile sociale sau aciunile sunt bunuri comune2 Soul asociat e$ercit sin/ur drepturile ce decur/ din aceast calitate 0i poate reali1a sin/ur transferul prilor sociale ori= dup ca1= al aciunilor deinute2 ;8< &alitatea de asociat poate fi recunoscut 0i celuilalt so= dac acesta 0iBa e$primat oina %n acest sens2 ?n acest ca1= fiecare dintre soi are calitatea de asociat pentru prile sociale sau aciunile atribuite %n scGimbul a Fumtate din aloarea bunului= dac= prin con enie= soii nu au stipulat alte coteBpri2 #rile sociale sau aciunile ce re in fiecruia dintre soi sunt bunuri proprii2 9ispo1iii testamentare Art2 83,2 B Fiecare so poate dispune prin le/at de partea ce i sBar cu eni= la %ncetarea cstoriei= din comunitatea de bunuri2 9atoriile comune ale soilor Art2 83)2 B Soii rspund cu bunurile comune pentruA a< obli/aiile nscute %n le/tur cu conser area= administrarea sau dob!ndirea bunurilor comune: b< obli/aiile pe care leBau contractat %mpreun: c< obli/aiile asumate de oricare dintre soi pentru acoperirea cGeltuielilor obi0nuite ale cstoriei:

d< repararea preFudiciului cau1at prin %nsu0irea= de ctre unul dintre soi= a bunurilor aparin!nd unui ter= %n msura %n care= prin aceasta= au sporit bunurile comune ale soilor2 Rspunderea subsidiar pentru datoriile comune Art2 83-2 B ;)< ?n msura %n care obli/aiile comune nu au fost acoperite prin urmrirea bunurilor comune= soii rspund solidar= cu bunurile proprii2 ?n acest ca1= cel care a pltit datoria comun se subro/ %n drepturile creditorului pentru ceea ce a suportat peste cotaB parte ce iBar re eni din comunitate dac licGidarea sBar face la data plii datoriei2 ;-< Soul care a pltit datoria comun %n condiiile alin2 ;)< are un drept de retenie asupra bunurilor celuilalt so p!n la acoperirea inte/ral a creanelor pe care acesta i le datorea12 Crmrirea bunurilor comune Art2 8382 B ;)< Iunurile comune nu pot fi urmrite de creditorii personali ai unuia dintre soi2 ;-< &u toate acestea= dup urmrirea bunurilor proprii ale soului debitor= creditorul su personal poate cere partaFul bunurilor comune= %ns numai %n msura necesar pentru acoperirea creanei sale2 ;8< Iunurile astfel %mprite de in bunuri proprii2 Crmrirea eniturilor din profesie Art2 8372 B Heniturile din munc ale unui so= precum 0i cele asimilate acestora nu pot fi urmrite pentru datoriile comune asumate de ctre cellalt so= cu e$cepia celor pre 1ute la art2 83) lit2 c<2 LicGidarea re/imului comunitii Art2 8332 B ;)< La %ncetarea comunitii= aceasta se licGidea1 prin Gotr!re Fudectoreasc sau act autentic notarial2 ;-< #!n la finali1area licGidrii= comunitatea sub1ist at!t %n pri ina bunurilor= c!t 0i %n pri ina obli/aiilor2 ;8< &!nd comunitatea %ncetea1 prin decesul unuia dintre soi= licGidarea se face %ntre soul supra ieuitor 0i mo0tenitorii soului decedat2 ?n acest ca1= obli/aiile soului decedat se di id %ntre mo0tenitori proporional cu cotele ce le re in din mo0tenire2 Efectele %ncetrii re/imului comunitii Art2 8352 B 9ac re/imul comunitii de bunuri %ncetea1 prin desfacerea cstoriei= fo0tii soi rm!n coproprietari %n de lm0ie asupra bunurilor comune p!n la stabilirea coteiBpri ce re ine fiecruia2 LicGidarea comunitii2 #artaFul Art2 83*2 B ;)< ?n cadrul licGidrii comunitii= fiecare dintre soi preia bunurile sale proprii= dup care se a proceda la partaFul bunurilor comune 0i la re/ulari1area datoriilor2 ;-< ?n acest scop= se determin mai %nt!i cotaBparte ce re ine fiecrui so= pe ba1a contribuiei sale at!t la dob!ndirea bunurilor comune= c!t 0i la %ndeplinirea obli/aiilor comune2 #!n la proba contrar= se pre1um c soii au a ut o contribuie e/al2 ;8< 9ispo1iiile art2 857 alin2 ;-< se aplic %n mod corespun1tor2 #artaFul %n timpul re/imului comunitii Art2 8342 B ;)< ?n timpul re/imului comunitii= bunurile comune pot fi %mprite= %n tot sau %n parte= prin act %ncGeiat %n form autentic notarial= %n ca1 de bun %n oial= ori pe cale Fudectoreasc= %n ca1 de ne%nele/ere2 ;-< #re ederile art2 83* alin2 ;-< se aplic %n mod corespun1tor2 ;8< Iunurile atribuite fiecrui so prin partaF de in bunuri proprii= iar bunurile ne%mprite rm!n bunuri comune2 ;7< Re/imul comunitii nu %ncetea1 dec!t %n condiiile le/ii= cGiar dac toate bunurile comune au fost %mprite potri it acestui articol2

&on eniile contrare re/imului comunitii le/ale Art2 83.2 B Orice con enie contrar dispo1iiilor pre1entei seciuni este lo it de nulitate absolut= %n msura %n care nu este compatibil cu re/imul comunitii con enionale2 SE&ICDEA a 8Ba Re/imul separaiei de bunuri Re/imul bunurilor Art2 85,2 B ;)< Fiecare dintre soi este proprietar e$clusi %n pri ina bunurilor dob!ndite %nainte de %ncGeierea cstoriei= precum 0i a celor pe care le dob!nde0te %n nume propriu dup aceast dat2 ;-< #rin con enie matrimonial= prile pot stipula clau1e pri ind licGidarea acestui re/im %n funcie de masa de bunuri acGi1iionate de fiecare dintre soi %n timpul cstoriei= %n ba1a creia se a calcula creana de participare2 9ac prile nu au con enit altfel= creana de participare repre1int Fumtate din diferena aloric dintre cele dou mase de acGi1iii nete 0i a fi datorat de ctre soul a crui mas de acGi1iii nete este mai mare= put!nd fi pltit %n bani sau %n natur2 In entarul bunurilor mobile Art2 85)2 B ;)< La adoptarea acestui re/im= notarul public %ntocme0te un in entar al bunurilor mobile proprii= indiferent de modul lor de dob!ndire 2 ;-< Se poate %ntocmi un in entar 0i pentru bunurile mobile dob!ndite %n timpul separaiei de bunuri2 ;8< ?n toate ca1urile= pentru opo1abilitate fa de teri= in entarul se ane$ea1 la con enia matrimonial= supun!nduBse acelora0i formaliti de publicitate ca 0i con enia matrimonial2 ;7< ?n lipsa in entarului se pre1um= p!n la proba contrar= c dreptul de proprietate e$clusi aparine soului posesor2 ;3< 9ac bunul a fost dob!ndit printrBun act Furidic supus= potri it le/ii= unei condiii de form pentru aliditate ori unor cerine de publicitate= dreptul de proprietate e$clusi nu se poate do edi dec!t prin %nscrisul care %ndepline0te formele cerute de le/e2 Iunurile proprietate comun pe coteBpri Art2 85-2 B ;)< Iunurile dob!ndite %mpreun de soi aparin acestora %n proprietate comun pe coteBpri= %n condiiile le/ii2 ;-< 9o ada coproprietii se face %n condiiile art2 85)= care se aplic %n mod corespun1tor2 Folosina bunurilor celuilalt so Art2 8582 B ;)< Soul care se folose0te de bunurile celuilalt so fr %mpotri irea acestuia din urm are obli/aiile unui u1ufructuar= cu e$cepia celor pre 1ute la art2 *-8= *-5 0i *-*2 El este dator s restituie numai fructele e$istente la data solicitrii lor de ctre cellalt so sau= dup ca1= la data %ncetrii ori scGimbrii re/imului matrimonial2 ;-< 9ac unul dintre soi %ncGeie sin/ur un act prin care dob!nde0te un bun= folosinduBse= %n tot sau %n parte= de bunuri aparin!nd celuilalt so= acesta din urm poate ale/e= %n proporia bunurilor proprii folosite fr acordul su= %ntre a reclama pentru sine proprietatea bunului acGi1iionat 0i a pretinde dauneBinterese de la soul dob!nditor2 #roprietatea nu poate fi %ns reclamat dec!t %nainte ca soul dob!nditor s dispun de bunul dob!ndit= cu e$cepia ca1ului %n care terul dob!nditor a cunoscut c bunul a fost acGi1iionat de ctre soul !n1tor prin alorificarea bunurilor celuilalt so2 Rspunderea pentru obli/aiile personale Art2 8572 B ;)< Diciunul dintre soi nu poate fi inut de obli/aiile nscute din acte s !r0ite de cellalt so2 ;-< &u toate acestea= soii rspund solidar pentru obli/aiile asumate de oricare dintre ei pentru acoperirea cGeltuielilor obi0nuite ale cstoriei 0i a celor le/ate de cre0terea 0i educarea copiilor2 9reptul de retenie Art2 8532 B La %ncetarea re/imului separaiei de bunuri= fiecare dintre soi are un drept de retenie asupra bunurilor celuilalt p!n la

acoperirea inte/ral a datoriilor pe care le au unul fa de cellalt2 SE&ICDEA a 7Ba Re/imul comunitii con enionale 9omeniul de aplicare Art2 8552 B Re/imul comunitii con enionale se aplic atunci c!nd= %n condiiile 0i limitele pre 1ute %n pre1enta seciune= se dero/= prin con enie matrimonial= de la dispo1iiile pri ind re/imul comunitii le/ale2 Obiectul con eniei matrimoniale Art2 85*2 B ?n ca1ul %n care se adopt comunitatea con enional= con enia matrimonial se poate referi la unul sau mai multe dintre urmtoarele aspecteA a< includerea %n comunitate= %n tot ori %n parte= a bunurilor dob!ndite sau a datoriilor proprii nscute %nainte ori dup %ncGeierea cstoriei= cu e$cepia bunurilor pre 1ute la art2 87, lit2 b< 0i c<: b< restr!n/erea comunitii la bunurile sau datoriile anume determinate %n con enia matrimonial= indiferent dac sunt dob!ndite ori= dup ca1= nscute %nainte sau %n timpul cstoriei= cu e$cepia obli/aiilor pre 1ute la art2 83) lit2 c<: c< obli/ati itatea acordului ambilor soi pentru %ncGeierea anumitor acte de administrare: %n acest ca1= dac unul dintre soi se afl %n imposibilitate de aB0i e$prima oina sau se opune %n mod abu1i = cellalt so poate s %ncGeie sin/ur actul= %ns numai cu %ncu iinarea prealabil a instanei de tutel: d< includerea clau1ei de preciput: e$ecutarea clau1ei de preciput se face %n natur sau= dac acest lucru nu este posibil= prin ecGi alent= din aloarea acti ului net al comunitii: e< modaliti pri ind licGidarea comunitii con enionale2 Alte dispo1iii aplicabile Art2 8542 B ?n msura %n care prin con enie matrimonial nu se pre ede altfel= re/imul Furidic al comunitii con enionale se completea1 cu dispo1iiile le/ale pri ind re/imul comunitii le/ale2 SE&ICDEA a 3Ba >odificarea re/imului matrimonial K)2 >odificarea con enional &ondiii Art2 85.2 B ;)< 9up cel puin un an de la %ncGeierea cstoriei= soii pot= ori de c!te ori doresc= s %nlocuiasc re/imul matrimonial e$istent cu un alt re/im matrimonial ori s %l modifice= cu respectarea condiiilor pre 1ute de le/e pentru %ncGeierea con eniilor matrimoniale2 ;-< 9ispo1iiile art2 -.)= 887= 883 0i 85) sunt aplicabile %n mod corespun1tor2 ;8< &reditorii preFudiciai prin scGimbarea sau licGidarea re/imului matrimonial pot formula aciunea re ocatorie %n termen de un an de la data la care au fost %ndeplinite formalitile de publicitate sau= dup ca1= de c!nd au luat cuno0tin mai %nainte de aceste %mpreFurri pe alt cale2 ;7< &reditorii pre 1ui la alin2 ;8< pot in oca oric!nd= pe cale de e$cepie= inopo1abilitatea modificrii sau licGidrii re/imului matrimonial fcute %n frauda intereselor lor2 K-2 >odificarea Fudiciar Separaia Fudiciar de bunuri Art2 8*,2 B ;)< 9ac re/imul matrimonial al soilor este cel al comunitii le/ale sau con enionale= instana= la cererea unuia dintre soi= poate pronuna separaia de bunuri= atunci c!nd cellalt so %ncGeie acte care pun %n pericol interesele patrimoniale ale familiei2

;-< 'otodat= instana a face aplicarea dispo1iiilor art2 83*2 ;8< 9ispo1iiile art2 -.)= 887= 883 0i 85) se aplic %n mod corespun1tor2 Efectele %ntre soi Art2 8*)2 B ;)< Separaia de bunuri pronunat de ctre instan face ca re/imul matrimonial anterior s %ncete1e= iar soilor li se aplic re/imul matrimonial pre 1ut la art2 85,B8532 ;-< ?ntre soi= efectele separaiei se produc de la data formulrii cererii= cu e$cepia ca1ului %n care instana= la cererea oricruia dintre ei= dispune ca aceste efecte s li se aplice de la data despririi %n fapt2 Efectele fa de teri Art2 8*-2 B ;)< &reditorii soilor nu pot cere separaia de bunuri= dar pot inter eni %n cau12 ;-< 9ispo1iiile art2 85. alin2 ;8< 0i ;7< se aplic %n mod corespun1tor2 &A#I'OLCL HII 9esfacerea cstoriei SE&ICDEA ) &a1urile de di or K)2 9ispo1iii /enerale >oti e de di or Art2 8*82 B 9i orul poate a ea locA a< prin acordul soilor= la cererea ambilor soi sau a unuia dintre soi acceptat de cellalt so: b< atunci c!nd= din cau1a unor moti e temeinice= raporturile dintre soi sunt /ra posibil: c< la cererea unuia dintre soi= dup o separare %n fapt care a durat cel puin - ani: tmate 0i continuarea cstoriei nu mai este

d< la cererea aceluia dintre soi a crui stare de sntate face imposibil continuarea cstoriei2 K-2 9i orul prin acordul soilor pe cale Fudiciar &ondiii Art2 8*72 B ;)< 9i orul prin acordul soilor poate fi pronunat indiferent de durata cstoriei 0i indiferent dac e$ist sau nu copii minori re1ultai din cstorie2 ;-< 9i orul prin acordul soilor nu poate fi admis dac unul dintre soi este pus sub interdicie2 ;8< Instana este obli/at s erifice e$istena consimm!ntului liber 0i ne iciat al fiecrui so2 K82 9i orul prin acordul soilor pe cale administrati sau prin procedur notarial &ondiii Art2 8*32 B ;)< 9ac soii sunt de acord cu di orul 0i nu au copii minori= nscui din cstorie= din afara cstoriei sau adoptai= ofierul de stare ci il ori notarul public de la locul cstoriei sau al ultimei locuine comune a soilor poate constata desfacerea cstoriei prin acordul soilor= eliber!nduBle un certificat de di or= potri it le/ii2 ;-< 9i orul prin acordul soilor poate fi constatat de notarul public 0i %n ca1ul %n care e$ist copii minori nscui din cstorie= din afara cstoriei sau adoptai= dac soii con in asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care s %l poarte dup di or= e$ercitarea autoritii printe0ti de ctre ambii prini= stabilirea locuinei copiilor dup di or= modalitatea de pstrare a le/turilor

personale dintre printele separat 0i fiecare dintre copii= precum 0i stabilirea contribuiei prinilor la cGeltuielile de cre0tere= educare= %n tur 0i pre/tire profesional a copiilor2 9ac din raportul de ancGet social re1ult c acordul soilor pri ind e$ercitarea %n comun a autoritii printe0ti sau cel pri ind stabilirea locuinei copiilor nu este %n interesul copilului= sunt aplicabile pre ederile art2 8*5 alin2 ;3<2 ;8< 9ispo1iiile art2 8*7 alin2 ;-< sunt aplicabile %n mod corespun1tor2

#unere %n aplicare Art2 8*32 prin >etodolo/ie cu pri ire la aplicarea unitar a dispo1iiilor %n materie de st222 din -5+, SE&ICDEA ) 9ispo1iii /enerale Art2 )572 B Ofierul de stare ci il constat desfacerea cstoriei= prin di or pe cale administrati = dac soii sunt de acord cu d 0i nu au copii minori= nscui din cstorie sau adoptai2 Art2 )532 B ;)< ?nre/istrarea cererilor de di or pe cale administrati se face separat %n Re/istrul de intrareBie0ire al cererilor de al crui model este stabilit %n ane$a nr2 5,2 ;-< Dumerele de %nre/istrare se reparti1ea1 de ctre structura de specialitate din cadrul unitii administrati B teritor mod distinct fa de cele reparti1ate pentru alte cate/orii de cereri2 ;8< E idena certificatelor de di or eliberate se ine %ntrBun re/istru al crui model este stabilit %n ane$a nr2 5)2 ADELA Dr2 5, la metodolo/ie B model B REGIS'RC pentru %nre/istrarea cererilor de di or
Nr. de Data nregistrare Solicitanii S/0UL S/012 Ultima locuin comun Termen procedural, conform art. 382 din Legea nr. !"#$3 % &odul familiei, repu'licat, cu modificrile (i completrile ulterioare )3* de +ile, &ertificat de di-or nr.!data

Dispo+iie de res .roces%-er'al

ADELA Dr2 5) la metodolo/ie B model B REGIS'RC de e iden a certificatelor de di or


Nr. crt. Nr. cererii T1TUL231 Nume dup di-or Nr.!data certificatului de di-or

Data nm4nrii (i semntura

#rocedura Art2 8*52 B ;)< &ererea de di or se depune de soi %mpreun2 Ofierul de stare ci il sau notarul public %nre/istrea1 cererea 0i le acord un termen de reflecie de 8, de 1ile2 ;-< #rin e$cepie de la pre ederile alin2 ;)<= cererea de di or se poate depune la notarul public 0i prin mandatar cu procur autentic2 ;8< La e$pirarea acestui termen= soii se pre1int personal= iar ofierul de stare ci il sau= dup ca1= notarul public erific dac soii struie s di ore1e 0i dac= %n acest sens= consimm!ntul lor este liber 0i ne iciat2 ;7< 9ac soii struie %n di or= ofierul de stare ci il sau= dup ca1= notarul public eliberea1 certificatul de di or fr s fac reo meniune cu pri ire la culpa soilor2 ;3< 9ispo1iiile art2 848 alin2 ;)< 0i ;8< se aplic %n mod corespun1tor2 9ac soii nu se %nele/ asupra numelui de familie pe care s %l poarte dup di or ori= %n ca1ul pre 1ut la art2 8*3 alin2 ;-<= asupra e$ercitrii %n comun a drepturilor printe0ti= ofierul de stare ci il sau= dup ca1= notarul public emite o dispo1iie de respin/ere a cererii de di or 0i %ndrum soii s se adrese1e instanei de Fudecat= potri it pre ederilor art2 8*72 ;5< Soluionarea cererilor pri ind alte efecte ale di orului asupra crora soii nu se %nele/ este de competena instanei Fudectore0ti2

#unere %n aplicare Art2 8*52 prin >etodolo/ie cu pri ire la aplicarea unitar a dispo1iiilor %n materie de st222 din -5+, SE&ICDEA a -Ba ?nre/istrarea cererii de di or pe cale administrati Art2 )552 B ;)< &ererea de di or pe cale administrati se face %n scris= se depune 0i se semnea1 personal de ctre ambii soi= %n ofierului de stare ci il dele/at de la primria care are %n pstrare actul de cstorie sau pe ra1a creia se afl ultima comun a soilor= potri it modelului pre 1ut %n ane$a nr2 5-2 ;-< ?n cererea de di or fiecare dintre soi declar pe propria rspundere cA a< este de acord cu desfacerea cstoriei: b< nu are copii minori cu cellalt so= nscui din cstorie sau adoptai %mpreun cu acesta: c< nu este pus sub interdicie: d< nu a mai solicitat altor autoriti desfacerea cstoriei2 ;8< ?n cererea de di or soii declar pe propria rspundereA a< adresa ultimei locuine comune: b< numele pe care fiecare sau= dup ca1= numai unul dintre ace0tia urmea1 s %l poarte dup desfacerea cstoriei2 Art2 )5*2 B ;)< La depunerea cererii de di or= ofierul de stare ci il dele/at solicit soilor urmtoarele documenteA a< certificatele de na0tere 0i cstorie ale soilor= %n ori/inal 0i %n copie: b< documentele cu care se face do ada identitii= %n ori/inal 0i copie2 ;-< 9ocumentele pre 1ute la alin2 ;)< trebuie %nsoite 0i de o declaraie dat %n faa ofierului de stare ci il= %n situa ultima locuin comun declarat potri it art2 )55 alin2 ;8< lit2 a< nu este aceea0i cu domiciliul sau re0edina ambilor %nscris+ %n actele de identitate2 ;8< ?n ca1ul cetenilor strini= certificatele de na0tere trebuie s %ndeplineasc cerinele de le/alitate pre 1ute %n co internaionale 0i tratatele %ncGeiate %ntre Rom!nia 0i statele ai cror ceteni sunt2 ;7< ?n ca1ul persoanelor care nu cunosc limba rom!n= depunerea cererii de di or se face %n pre1ena unui traducto iar %n ca1ul persoanelor surdomute= a unui interpret= %ncGeinduBse %n acest sens un procesB erbal= al crui model este %n ane$a nr2 582 ;3< 9up confruntarea datelor din documentele pre1entate conform alin2 ;)< 0i= dup ca1= alin2 ;-< cu datele %nscrise de di or= ofierul de stare ci il dele/at certific pentru conformitate copiile depuse= cu e$cepia certificatului de c ca1ul cruia se reine ori/inalul2 ;5< Halabilitatea documentelor cu care se face do ada identitii solicitanilor se erific de ctre ofierul de stare ci at!t la momentul depunerii cererii= c!t 0i la data eliberrii certificatului de di or2 Art2 )542 B 9o ada identitii se poate face de ctre soi cu unul dintre urmtoarele documenteA a< pentru cetenii rom!ni B cartea de identitate= cartea de identitate pro i1orie= buletinul de identitate sau= %n ca1ul c rom!ni cu domiciliul %n strintate= pa0aportul= care s se afle %n termenul de alabilitate at!t la momentul depunerii 0i la data eliberrii certificatului de di or: b< pentru cetenii Cniunii Europene sau ai Spaiului Economic European B documentul de identitate sau pa0aportul statul aparintor: c< pentru apatri1i B pa0aport emis %n ba1a &on eniei pri ind statutul apatri1ilor din anul ).37= %nsoit de permisul de temporar sau permanent= dup ca1:

d< pentru cetenii strini din statele tere B pa0aportul emis de statul ai crui ceteni sunt= %n care s fie aplicat i1a pe teritoriul Rom!niei: i1a trebuie s fie alabil at!t la data depunerii= c!t 0i la data eliberrii certificatului de di o e< pentru cetenii strini crora li sBa acordat o form de protecie %n Rom!nia B documentul de cltorie emis %n ba1 &on eniei de la Gene a din ).3) sau= dup ca1= documentul de cltorie pentru strinii care au obinut protecie su protecie umanitar condiionat: f< pentru cetenii strini solicitani de a1il %n Rom!nia B pa0aportul emis de statul ai crui ceteni sunt= %nsoit de do temporar de identitate2 Art2 )5.2 B Ofierul de stare ci il dele/at %nre/istrea1 cererea de di or %n 1iua %n care a fost primit 0i acord soilor un terme 1ile calendaristice= calculate de la data depunerii cererii= pentru e entuala retra/ere a acesteia2 Art2 )*,2 B ;)< &ererea de di or este %nsoit de documentele pre 1ute la art2 )5* 0i se constituie %ntrBun dosar de di or2 ;-< Dumerotarea dosarelor de di or se face cronolo/ic= %n ordinea primirii= pe ani calendaristici2 SE&ICDEA a 8Ba #rocedura di orului pe cale administrati 0i eliberarea certificatelor de di or Art2 )*)2 B ;)< La e$pirarea termenului de 8, de 1ile calendaristice= ofierul de stare ci il dele/at erific dac soii struie s d dac= %n acest sens= consimm!ntul lor este liber 0i ne iciat= solicit!nd soilor o declaraie= potri it modelului stabili nr2 572 ;-< ?n situaia %n care ambii soi sau numai unul dintre ace0tia %nele/+%nele/e s renune la di or= completea1 o de potri it modelului stabilit %n ane$a nr2 532 ;8< 9ispo1iiile art2 )5* alin2 ;8< se aplic %n mod corespun1tor2 Art2 )*-2 B ;)< 9ac soii nu se pre1int %mpreun= dup termenul pre 1ut la art2 )*) alin2 ;)<= dosarul de di or se clasea1= pr %ntocmirea unui referat= potri it modelului stabilit %n ane$a nr2 552 ;-< 9osarul de di or se clasea1 %n acelea0i condiii pre 1ute la alin2 ;)<= %n urmtoarele ca1uriA a< dac ambii soi sau numai unul dintre ace0tia %nele/+%nele/e s renune la di or= potri it art2 )*) alin2 ;-<: b< dac= %nainte de finali1area procedurii de di or= unul dintre soi este pus sub interdicie: c< dac= %nainte de finali1area procedurii de di or= inter ine na0terea unui copil: d< dac= %nainte de finali1area procedurii de di or= unul dintre soi a decedat= cstoria %ncet!nd prin deces2 ;8< Referatul %ntocmit %n condiiile alin2 ;)< sau ;-< se arGi ea1 la dosarul de di or2 Art2 )*82 B ;)< 9ac sunt %ntrunite condiiile pre 1ute la art2 )55 alin2 ;-< 0i alin2 ;8< lit2 b< 0i la art2 )*) alin2 ;)<= ofierul de sta constat desfacerea cstoriei prin acordul soilor 0i eliberea1 certificatul de di or= potri it modelului stabilit %n an care a fi %nm!nat fo0tilor soi %ntrBun termen ma$im de 3 1ile lucrtoare2 ;-< Dumrul certificatului de di or este distinct de numrul dosarului de di or= %n ordinea soluionrii dosarelor2 9 eliberrii certificatului de di or constituie data la care este desfcut cstoria2 ;8< La data desfacerii cstoriei= ofierul de stare ci il dele/at anulea1 cartea de identitate a fostului so care %0i scG numele de familie prin di or= prin tierea colului %n care se afl %nscris perioada de alabilitate2 ?n ca1ul crilor d pro i1orii 0i buletinelor de identitate= anularea se face prin %nscrierea meniunii M9esfcut cstoria cu 2222222222222222= %n la numrul 2222222222222222222222= prin &ertificatul de di or nr2 2222222222222222222222222222222222222222 din 2222222222222222222222222222222222222222222 al #rimriei 222222222222222222222222222= Fudeul 2222222222 2 'itularul a purta numele de familie 2222222222222222222222222 2 Actul de identitate prescGimbat p!n la data de 22222222222222222222222222 2M 'ermenul de prescGimbare este de )3 1ile2

;7< &ertificatul de cstorie reinut la dosarul de di or se transmite spre anulare primriei emitente la data eliberrii certificatului de di or2 Art2 )*72 B ;)< ?n ederea reali1rii e idenei centrali1ate a certificatelor de di or= la ni elul 92E2#2A2I292 se constituie Re/istr certificatelor de di or= care se poate ine 0i %n sistem informatic2 ;-< ?nainte de eliberarea certificatului de di or ca urmare a constatrii desfacerii cstoriei prin acordul soilor= ofie stare ci il dele/at solicit= prin intermediul structurii de stare ci il din cadrul direciei Fudeene de e iden a perso alocarea= din Re/istrul unic al certificatelor de di or= a numrului certificatului de di or= care urmea1 a fi %nscris p ;8< ?n ca1ul %n care= %n urma solicitrii adresate= se constat c pentru acela0i di or sBa alocat= din Re/istrul unic al certificatelor de di or= numr de certificat la cererea unui alt ofier de stare ci il sau a unui notar public= re/istrul solicitarea de %nre/istrare a certificatului de di or2 Art2 )*32 B &ertificatul de di or se %ntocme0te %n 8 e$emplare ori/inale= din care dou se %nm!nea1 prilor pe ba1 de semnt cererea de di or 0i %n re/istrul de e iden a certificatelor de di or= iar un e$emplar rm!ne la dosarul de di or2 Art2 )*52 B #e certificatul de di or nu se %nscriu meniuni cu pri ire la moti ele di orului sau culpa soilor2 Art2 )**2 B ;)< ?n ca1 de pierdere= distru/ere sau furt al certificatului de di or= ofierul de stare ci il dele/at eliberea1 un dup conform cu ori/inalul aflat %n arGi a proprie= %n ba1a cererii formulate de ctre unul dintre fo0tii soi= personal sau p %mputernicit cu procur special2 ;-< La eliberarea duplicatelor certificatelor de di or se menionea1 %n partea superioar dreapt meniunea M9C#L ;8< &ererea se depune la S2#2&2L2E2#2 sau= dup ca1= la primria unitii administrati Bteritoriale care are %n pstrare di or= fc!nduBse meniuni despre aceasta %n dosarul de di or2 ADELA Dr2 5- la metodolo/ie B fa B B model B
3/56N12 7UD80UL .......................... .rimria .................... Nr. .................. din ............................

Dat n faa mea ast+i, ............... /fier de stare ci-il delegat, ..............................................

&ERERE 9E 9IHOR Subsemnatul= 2222222222222222222222222222222222222222= fiul lui 2222222222222222222222222222 0i al 2222222222222222222222222222= nscut la data de 222222222222222 localitatea 2222222222222222222222222222= Fudeul 2222222222222222222222222222= titular al actului de identitate+pa0aportului seria 2222222 nr2 222222 &D# 222222222222222222222222222= cu domiciliul %n 2222222222222222222222= lu!nd cuno0tin de pre ederile art2 -.- din &odul penal cu pri ire la falsul %n declaraii= declar cA a< nu am copii minori din cstorie sau adoptai: b< nu sunt pus sub interdicie: c< nu am mai solicitat altor autoriti desfacerea cstoriei: d< locuina comun este cea declarat mai sus 0i subsemnata= 2222222222222222222222222222222222222222= fiica lui 2222222222222222222222222222 0i a 2222222222222222222222222222= nscut la data de 2222222222222222222222222222222222222222 %n localitatea 222222222222222222222222222= Fudeul 222222222222222222222222222= titular a actului de

identitate+pa0aportului seria 2222222 nr2 222222222222222222= &D# 222222222222222222222222222= cu domiciliul %n 2222222222222222222222= lu!nd cuno0tin de pre ederile art2 -.- din &odul penal cu pri ire la falsul %n declaraii= declar cA a< nu am copii minori din cstorie sau adoptai: b< nu sunt pus sub interdicie: c< nu am mai solicitat altor autoriti desfacerea cstoriei: d< locuina comun este cea declarat mai sus= cstorii la data de 2222222222222222222 la primria localitii 22222222222222222222222222222= Fudeul 222222222222222222222222222222= conform &ertif cstorie seria 222222222222 nr2 2222222222222222= eliberat %n ba1a Actului nr2 2222222222222+2222222222= cu ultima locuin comun %n 2222222222222222222222222222222222222222222222= str2 22222222222222222222222222222222 nr2 2222222222222= bl2 2222222= et2 22222222= ap2 222222222222= sectorul+Fudeul 22222222222222222222222222222222222222= de comun acord= ru/m s constatai desfacerea cstoriei 0i s eliberai certificatul de di or2 9up di or dorim s purtm numele de familie dup cum urmea1E<A B fostul soA 2222222222222222222222222222222222222222222222222222: B fosta soieA 2222222222222222222222222222222222222222222222222 2 E< #otri it dispo1iiilor art2 7, din Le/ea nr2 7+).38 B &odul familiei= republicat= cu modificrile 0i completrile ulte MLa desfacerea cstoriei prin di or= soii se pot %n oi ca soul care= potri it art2 -*= a purtat %n timpul cstoriei num familie al celuilalt so s poarte acest nume 0i dup desfacerea cstoriei2M De %ntemeiem cererea pe dispo1iiile art2 84) din Le/ea nr2 7+).38 B &odul familiei= republicat= cu modificrile 0i co ulterioare2
Semnturi So, ....................... Soie, ...............................

B erso B Ast1i= 22222222222222222222222222222222222= sBa eliberat &ertificatul de di or nr2 2222222 2


Semntur de primire 9ostul so, ...................... 9osta soie, ......................

ADELA Dr2 58 la metodolo/ie B model B RO>NDIA OC9ECL 22222222222222222222222222222222222222222222222 #rimria 22222222222222222222222222222222222222222222222222 Starea &i il Dr22 22222222 din 22222222222222222222222 #RO&ESBHERIAL ?ncGeiat ast1iA anul 222222222 luna 22222222222222 1iua 222222222222222 La depunerea cererii de di or prin acordul soilor+la luarea declaraiei pri ind meninerea cererii de di or prin acor soilor+la luarea declaraiei de renunare la cererea de di or prin acordul soilor= dl 222222222222222222222222222222222222222222 0i dna 222222222222222222222222222222222222222222= luarea consimm!ntului 0i aducerea la cuno0tin a dispo1iiilor din Le/ea nr2 7+).3 familiei= republicat= cu modificrile 0i completrile ulterioare= referitoare la di orul pe cale administrati sBau fc intermediul dlui ;dnei< 22222222222222222222222222222222222222222222222 din 222222222222222222222222222222222222= str2 222222222222222222222222222222 nr2 2222222222= in autori1at de 22222222222222222222222 sub nr2 22222222222= %ntruc!t 222222222222222222222222222222;soul+soia< este cetean strin+surdomut2
/fier de stare ci-il, 1nterpret, Soul ..............................

delegat, .............................. L.S.

..............................

Soia ..............................

ADELA Dr2 57 la metodolo/ie B model B 9at %n faa mea= 222222222222222222222222222222222 ;numele 0i prenumele+semntura< Ast1i= 22222222222222222222222222222222 9E&LARAIE Subsemnatul= 22222222222222222222222222222222222222222222222= fiul lui 2222222222222222222222222222222 0i al 22222222222222222222222222222222222222= nscut la 22222222222222222222222222222222222 %n 2222222222222222222222222222222222= domiciliat %n 22222222222222222222222222222222222222222222222222= posesor al actului de identitate+pa0aport seria 22222222222222222222222222222222222222222222222 nr2 2222222222222222222222222222222222222222= eliberat de 222222222222222222222222222222222 c %mi menin cererea pri ind desfacerea cstoriei de 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222;numele soiei< 0i subsemnata= 2222222222222222222222222222222222222222222= fiica lui 2222222222222222222222222222222222222222222 0i a 2222222222222222222222222222222= nscut la 222222222222222222222222222222222222222222222222 %n 2222222222222222222222222222222222= domiciliat %n 2222222222222222222222222222222222222= posesoare a actului identitate+pa0aportului seria 2222222222222 nr2 222222222222222222222= eliberat de 2222222222222222222222222222= declar c %mi menin cererea pr desfacerea cstoriei de 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ;numele soului< &ererea a fost %nre/istrat la #rimria 222222222222222222222222222222222 sub numrul 222222222222222222222222222222222222 2
Semntur so, ............................. Semntur soie, ..............................

ADELA Dr2 53 la metodolo/ie B model B 9at %n faa mea= 222222222222222222222222222222222 ;numele 0i prenumele+semntura< Ast1i= 22222222222222222222222222222222 9E&LARAIE Subsemnatul;a<= 22222222222222222222222222222222222222= fiul+fiica lui 22222222222222222222222222222 0i al+a 22222222222222222222222222= nscut;< la 222222222222222222222222222222222222222222 %n 222222222222222222222222222222222= domiciliat;< %n 222222222222222222222222222222222222222222= posesor+posesoare actului de identitate+pa0aportului seria 22222222 nr2 222222222222= eliberat de 222222222222222222222222= declar c REDCD la cererea m desfacerea cstoriei de 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ;numele soului+soiei< &ererea a fost %nre/istrat la #rimria 2222222222222222222222222222 sub numrul 2222222222222
Semntura ........................

ADELA Dr2 55 la metodolo/ie B model B Aprob #rimar= 222222222222222222222222222222222 REFERA' ?ncGeiat ast1i 1iua 222222= luna 22222222222= anul 2222222= de ctre 222222222222222222222222222222222222222222222222= ofier de ;numele 0i prenum ci il= %n cadrul #rimriei 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222;municipiului= ora0ului= comunei<= Fudeul 22222222222222222222222222222= a !nd spre soluionare cererea de desfacere a cstoriei %nre/istrat la nr2 22222222222222

din 2222222222222222222222= depus de 22222222222222222222222222222222222222;soul< 0i 22222222222222222222222222222222222222;soia<= constat!nd cE< 22222222222222222222222222222222222= 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222222222222= propun clasarea dosarului2 E< Ofierul de stare ci il a %nscrie= dup ca1= una din situaiile pre 1ute la art2 )*- alin2 ;)< sau ;-< din ane$a la 6 Gu ernului nr2 57+-,))2
/fierul de stare ci-il, .......................................... )semntura,

ADELA Dr2 5* la metodolo/ie B model B RO>NDIA OC9ECL 222222222222222222222222222222222222 #rimria 22222222222222222222222222222222222 9osar nr2 222222222222222222222222 &ER'IFI&A' 9E 9IHOR nr2 2222222222 din data de 222222222222222 &storia %nre/istrat la #rimria 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222;municipiului= ora0ului= comunei<= Fudeul 222222222 actul de cstorie nr2 22222222222222222222222222222 din 22222222222222222222222222222= pri ind pe 22222222222222222222222222222222222222222= nscut la data ; de 22222222222222222222222= %n localitatea 2222222222222222222222222222222= Fudeul 2222222222222222222222222= &D# 2222222222222222222222222222222= fiul lui 22222222 al 2222222222222222222= cu domiciliul %n localitatea 222222222222222222222= 0i pe 22222222222222222222222222222222= ;soia< nscut la data de 22222222222 localitatea 2222222222222222222222222222222222222= Fudeul 2222222222222222222222222222222222222= &D# 22222222222222222222222222222222222= fiica lui 2222222222222222222222222222222222222 0i a 22222222222222222222222222222222222= domiciliat %n 2222222222222222222222222222222= Fudeul 222222222222222222222222222222 desfcut %n temeiul art2 84) din Le/ea nr2 7+).38 B &odul familiei= republicat= cu modificrile 0i completrile ulter acordul ambilor soi2 9i orul a fost %nre/istrat la #rimria 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222;municipiului= ora0ului= comunei<= Fudeul 222222222222222222222 2 Dumele dup di orA B fostul so 2222222222222222222222222222222222222 B fosta soie 22222222222222222222222222222222222 #re1entul certificat de di or produce efecte %ntre pri %ncep!nd de ast1i 2222222222222222222222;1i+lun+an<2 Ofier stPleQMpaddin/BtopA,:paddin/BbottomA,:paddin/BleftA,:paddin/Bri/GtA,:borderBcollapseAcollapse:te$tBali/nAc si1eA )) p$:fontBfamilPA Arial:fontBstPleA normal:colorA R,,,,FFM de stare ci il= 222222222222222222222222222222222222222222 ;numele 0i prenumele< 222222222222222222222222222222222222222222 ;semntura< L2S2 ;si/iliu<
>eniunea %n actul de cstorie Art2 8**2 B ;)< &!nd cererea de di or este depus la primria unde sBa %ncGeiat cstoria= ofierul de stare ci il= dup emiterea certificatului de di or= face cu enita meniune %n actul de cstorie2 ;-< ?n ca1ul depunerii cererii la primria %n a crei ra1 teritorial soii au a ut ultima locuin comun= ofierul de stare ci il emite certificatul de di or 0i %naintea1= de %ndat= o copie certificat de pe acesta la primria locului unde sBa %ncGeiat cstoria= spre a se face meniune %n actul de cstorie2 ;8< ?n ca1ul constatrii di orului de ctre notarul public= acesta emite certificatul de di or 0i %naintea1= de %ndat= o copie certificat

de pe acesta la primria locului unde sBa %ncGeiat cstoria= spre a se face meniune %n actul de cstorie2

#unere %n aplicare Art2 8**2 prin >etodolo/ie cu pri ire la aplicarea unitar a dispo1iiilor %n materie de st222 din -5+,)+-,)) A SE&ICDEA a 3Ba ?nscrierea meniunilor de di or 0i actuali1area R2D2E2#2 Art2 )*.2 B ;)< ?n ca1ul %n care cererea de di or se depune la S2#2&2L2E2#2 sau= dup ca1= la primria unitii administrati B teritoriale care are %n pstrare actul de cstorie= dup emiterea certificatului de di or= ofierul de stare ci il dele/at %nscrie de %ndat pe mar/inea actului de cstorie urmtoarea meniuneA M9esfcut cstoria prin &ertificatul de di or nr2 222222222222222222222222222 din 222222222222222222222222222222222222222 al #rimriei 22222222222222222222222222222222= Fudeul 2222222222222222222222222222222222222222 2 Fostul so a purta numele de familie 2222222222222222222222222222222222222222222222222= iar fosta soie numele de familie 2222222222222222222222222222 2M ;-< ?n termen de ma$imum ), 1ile de la %nscrierea meniunii pre 1ute la alin2 ;)<= ofierul de stare ci il dele/at de la S2#2&2L2E2# sau= dup ca1= de la primria unitii administrati B teritoriale care are %n pstrare actul de cstorie transmiteA a< comunicare de meniune la e$emplarul II al actului de cstorie 0i la actele de na0tere ale fo0tilor soi: b< copia certificatului de di or la structura de e iden a persoanelor din cadrul S2#2&2L2E2# de la domiciliul soilor= %n ederea %nre/istrrii meniunii %n R2D2E2#2 ;8< ?n ca1ul cetenilor strini= %n acela0i termen stabilit la alin2 ;-<= ofierul de stare ci il dele/at de la S2#2&2L2E2#2 sau= dup ca1= de la primria unitii administrati Bteritoriale care are %n pstrare actul de cstorie transmite la 92E2#2A2I292 e$tras pentru u1 oficial de pe actul de cstorie= cu meniunea de di or= %nsoit de copia certificatului de di or2 Art2 )4,2 B ;)< ?n ca1ul %n care cererea de di or se depune la S2#2&2L2E2# sau= dup ca1= la primria unitii administrati B teritoriale de la ultima locuin comun a fo0tilor soi= care nu are %n pstrare actul de cstorie= ofierul de stare ci il dele/at transmiteA a< de %ndat= copia certificatului de di or la S2#2&2L2E2#2 sau= dup ca1= la primria unitii administrati Bteritoriale care are %n pstrare actul de cstorie= pentru %nscrierea meniunii de di or: b< %n termen de ma$imum ), 1ile= copia certificatului de di or la structura de e iden a persoanelor din cadrul S2#2&2L2E2#2 de la domiciliul soilor= %n ederea %nre/istrrii meniunii %n R2D2E2#2 ;-< Ofierul de stare ci il dele/at care prime0te copia certificatului de di or %nscrie de %ndat meniunea corespun1toare %n actul de cstorie 0i= %n termen de ma$imum ), 1ile= transmite comunicare de meniune la e$emplarul II al actului de cstorie= precum 0i la actele de na0tere ale fo0tilor soi2 ;8< #e actele de na0tere ale fo0tilor soi se %nscrie urmtoarea meniuneA M9esfcut cstoria prin &ertificatul de di or nr2 22222222222222222222222222222 din 2222222222222222222222222222222222222222222222 al #rimriei 2222222222222222222222= Fudeul 22222222222 2 9up di or a purta numele de familie 222222222222222222222222222 2M ;7< 9ispo1iiile art2 )*. alin2 ;8< se aplic %n mod corespun1tor 0i %n situaia menionat la alin2 ;-<2 Art2 )4)2 B ;)< Structura de stare ci il din cadrul direciei Fudeene de e iden a persoanelor pe ra1a creia se afl primria unitii administrati Bteritoriale care a %nre/istrat actul de cstorie prime0te copiile

certificatelor de di or transmise de notarii publici2 ;-< La primirea copiei certificatului de di or de la notarii publici= structura de stare ci il pre 1ut la alin2 ;)< %nscrie de %ndat pe mar/inea e$emplarului II al actului de cstorie urmtoarea meniuneA M9esfcut cstoria prin &ertificatul de di or nr2 22222222222222222222222222222222222 din 2222222222222222222222222222222 al Iiroului notarului public 2222222222222222222222222222 din 222222222222222222222222 2 Fostul so a purta numele de familie 22222222222222222222222222222222= iar fosta soie numele de familie 2222222222222222222222222222222222222222 2M 9up %nscrierea meniunii= se transmite= de %ndat= comunicare de meniune la e$emplarul I al actului de cstorie2 ;8< Ofierul de stare ci il dele/at de la primria unitii administrati Bteritoriale care a %nre/istrat actul de cstorie %nscrie meniunea de di or 0i transmite comunicrile stabilite la art2 )*. alin2 ;-< 0i ;8<2 Art2 )4-2 B ;)< &ertificatele de di or /re0it completate se retra/ %n ederea rectificrii2 9up rectificare= se eliberea1 certificatul de di or conform rectificrii= iar cel /re0it completat se anulea12 ;-< &ertificatele de di or retrase 0i anulate se clasea1 la dosarul de di or2 Art2 )482 B 9osarele de di or se arGi ea1 %n ordinea numerelor de %nre/istrare= pe ani calendaristici= 0i se pstrea1 %n arGi a de stare ci il 3, de ani= dup care se predau la ArGi ele Daionale2
Refu1ul ofierului de stare ci il sau notarului public Art2 8*42 B ;)< 9ac nu sunt %ndeplinite condiiile art2 8*3= ofierul de stare ci il sau= dup ca1= notarul public respin/e cererea de di or2 ;-< ?mpotri a refu1ului ofierului de stare ci il sau notarului public nu e$ist cale de atac= dar soii se pot adresa cu cererea de di or instanei de Fudecat= pentru a dispune desfacerea cstoriei prin acordul lor sau %n ba1a unui alt temei pre 1ut de le/e2 ;8< #entru repararea preFudiciului prin refu1ul abu1i al ofierului de stare ci il sau notarului public de a constata desfacerea cstoriei prin acordul soilor 0i de a emite certificatul de di or= oricare dintre soi se poate adresa= pe cale separat= instanei competente2

#unere %n aplicare Art2 8*42 prin >etodolo/ie cu pri ire la aplicarea unitar a dispo1iiilor %n materie de st222 din -5+,)+-,)) A SE&ICDEA a 7Ba #rocedura respin/erii cererii de di or pe cale administrati Art2 )*42 B ?n situaia %n care constat c nu sunt %ntrunite condiiile pre 1ute de &odul familiei pentru desfacerea cstoriei prin acordul prilor= ofierul de stare ci il dele/at %ntocme0te un referat= potri it modelului stabilit %n ane$a nr2 54= prin care propune respin/erea cererii de di or 0i emiterea unei dispo1iii de respin/ere de ctre primar2 #unere %n aplicare Art2 8*42 prin >etodolo/ie cu pri ire la aplicarea unitar a dispo1iiilor %n materie de st222 din -5+,)+-,)) A ADELA Dr2 54 la metodolo/ie B model B RO>NDIA OC9ECL 22222222222222222222222222222 #rimria 222222222222222222222222222 Starea &i il

Dr2 2222222222 din 222222222222222222 REFERA' ?ncGeiat ast1iA anul 222222222 luna 222222222222 1iua 222222 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222;numele 0i prenumele<= ofier de stare ci il dele/at= ca urmare a pre1entrii cererii de di or 0i a documentelor depuse de numiii 2222222222222222222222222222222222222 0i 2222222222222222222222222222222222222= cerere %nre/istrat la nr2 2222222222222222 din 222222222222222222222= din care re1ult cA 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222= constat!nd c nu sunt %ndeplinite cerinele art2 84) din Le/ea nr2 7+).38 B &odul familiei= republicat= cu modificrile 0i completrile ulterioare= pentru desfacerea cstoriei= %n temeiul art2 847 din &odul familiei= se propune respin/erea cererii pri ind desfacerea cstoriei 0i eliberarea certificatului de di or= urm!nd a se emite dispo1iie de respin/ere a cererii2 ?ntocmit %n 8 e$emplare= dintre care c!te unul sBa %nm!nat solicitanilor2 Of stPleQMpaddin/BtopA,:paddin/BbottomA,:paddin/BleftA,:paddin/Bri/GtA,:borderBcollapseAcollapse:te$tB ali/nAcenter:fontBsi1eA )) p$:fontBfamilPA Arial:fontBstPleA normal:colorA R,,,,FFMierul de stare ci il dele/at= 2222222222222222222222222222222222222222222222222 L2S2
K72 9i orul din culp &ondiii Art2 8*.2 B ;)< ?n ca1ul pre 1ut la art2 8*8 lit2 b<= di orul se poate pronuna dac instana stabile0te culpa unuia dintre soi %n destrmarea cstoriei2 &u toate acestea= dac din probele administrate re1ult culpa ambilor soi= instana poate pronuna di orul din culpa lor comun= cGiar dac numai unul dintre ei a fcut cerere de di or2 9ac culpa aparine %n totalitate reclamantului= sunt aplicabile pre ederile art2 8442 ;-< ?n ipote1a pre 1ut de art2 8*8 lit2 c<= di orul se pronun din culpa e$clusi a soului reclamant= cu e$cepia situaiei %n care p!r!tul se declar de acord cu di orul= c!nd acesta se pronun fr a se face meniune despre culpa soilor2 &ontinuarea aciunii de di or Art2 84,2 B ;)< ?n situaia pre 1ut la art2 8*. alin2 ;)<= dac soul reclamant decedea1 %n timpul procesului= mo0tenitorii si pot continua aciunea de di or2 ;-< Aciunea continuat de mo0tenitori este admis numai dac instana constat culpa e$clusi a soului p!r!t2 K32 9i orul din cau1a strii sntii unui so &ondiiile di orului Art2 84)2 B ?n ca1ul pre 1ut la art2 8*8 lit2 d<= desfacerea cstoriei se pronun fr a se face meniune despre culpa soilor2 SE&ICDEA a -Ba Efectele di orului K)2 9ata desfacerii cstoriei 9ata desfacerii cstoriei

Art2 84-2 B ;)< &storia este desfcut din 1iua c!nd Gotr!rea prin care sBa pronunat di orul a rmas definiti 2 ;-< #rin e$cepie= dac aciunea de di or este continuat de mo0tenitorii soului reclamant= potri it art2 84,= cstoria se socote0te desfcut la data decesului2 ;8< ?n ca1ul pre 1ut de art2 8*3= cstoria este desfcut pe data eliberrii certificatului de di or2 K-2 Efectele di orului cu pri ire la raporturile nepatrimoniale dintre soi Dumele de familie dup cstorie Art2 8482 B ;)< La desfacerea cstoriei prin di or= soii pot con eni s pstre1e numele purtat %n timpul cstoriei2 Instana ia act de aceast %nele/ere prin Gotr!rea de di or2 ;-< #entru moti e temeinice= Fustificate de interesul unuia dintre soi sau de interesul superior al copilului= instana poate s %ncu iine1e ca soii s pstre1e numele purtat %n timpul cstoriei= cGiar %n lipsa unei %nele/eri %ntre ei2 ;8< 9ac nu a inter enit o %nele/ere sau dac instana nu a dat %ncu iinarea= fiecare dintre fo0tii soi poart numele dinaintea cstoriei2 9repturile soului di orat Art2 8472 B ;)< 9i orul este considerat pronunat %mpotri a soului din a crui culp e$clusi sBa desfcut cstoria2 ;-< Soul %mpotri a cruia a fost pronunat di orul pierde drepturile pe care le/ea sau con eniile %ncGeiate anterior cu terii le atribuie acestuia2 ;8< Aceste drepturi nu sunt pierdute %n ca1ul culpei comune sau al di orului prin acordul soilor2 K82 Efectele di orului cu pri ire la raporturile patrimoniale dintre soi I2 Efecte cu pri ire la re/imul matrimonial ?ncetarea re/imului matrimonial Art2 8432 B ;)< ?n ca1ul di orului= re/imul matrimonial %ncetea1 %ntre soi la data introducerii cererii de di or2 ;-< &u toate acestea= oricare dintre soi sau am!ndoi= %mpreun= %n ca1ul di orului prin acordul lor= pot cere instanei de di or s constate c re/imul matrimonial a %ncetat de la data separaiei %n fapt2 ;8< #re ederile acestui articol se aplic %n mod corespun1tor 0i %n ca1ul di orului pre 1ut de art2 8*32 Actele %ncGeiate %n frauda celuilalt so Art2 8452 B ;)< Actele menionate la art2 875 alin2 ;-<= precum 0i actele din care se nasc obli/aii %n sarcina comunitii= %ncGeiate de unul dintre soi dup data introducerii cererii de di or sunt anulabile= dac au fost fcute %n frauda celuilalt so2 ;-< 9ispo1iiile art2 873 alin2 ;7< rm!n aplicabile2 Opo1abilitatea fa de teri Art2 84*2 B ;)< 6otr!rea Fudectoreasc prin care sBa pronunat di orul 0i= dup ca1= certificatul de di or pre 1ut la art2 8*3 sunt opo1abile fa de teri= %n condiiile le/ii2 ;-< 9ispo1iiile art2 -.)= 887 0i 883 sunt aplicabile %n mod corespun1tor= inclusi %n ca1ul pre 1ut la art2 8*32 II2 9reptul la desp/ubiri Acordarea desp/ubirilor

Art2 8442 B 9istinct de dreptul la prestaia compensatorie pre 1ut la art2 8.,= soul ne ino at= care sufer un preFudiciu prin desfacerea cstoriei= poate cere soului ino at s %l desp/ubeasc2 Instana de tutel soluionea1 cererea prin Gotr!rea de di or2 III2 Obli/aia de %ntreinere %ntre fo0tii soi Obli/aia de %ntreinere Art2 84.2 B ;)< #rin desfacerea cstoriei= obli/aia de %ntreinere %ntre soi %ncetea12 ;-< Soul di orat are dreptul la %ntreinere= dac se afl %n ne oie din pricina unei incapaciti de munc sur enite %nainte de cstorie ori %n timpul cstoriei2 El are drept la %ntreinere 0i atunci c!nd incapacitatea se i e0te %n decurs de un an de la desfacerea cstoriei= %ns numai dac incapacitatea este cau1at de o %mpreFurare %n le/tur cu cstoria2 ;8< ?ntreinerea datorat potri it dispo1iiilor alin2 ;-< se stabile0te p!n la o ptrime din enitul net al celui obli/at la plata ei= %n raport cu miFloacele sale 0i cu starea de ne oie a creditorului2 Aceast %ntreinere= %mpreun cu %ntreinerea datorat copiilor= nu a putea dep0i Fumtate din enitul net al celui obli/at la plat2 ;7< &!nd di orul este pronunat din culpa e$clusi a unuia dintre soi= acesta nu beneficia1 de pre ederile alin2 ;-< 0i ;8< dec!t timp de un an de la desfacerea cstoriei2 ;3< ?n afara altor ca1uri pre 1ute de le/e= obli/aia de %ntreinere %ncetea1 prin recstorirea celui %ndreptit2 IH2 #restaia compensatorie &ondiiile prestaiei compensatorii Art2 8.,2 B ;)< ?n ca1ul %n care di orul se pronun din culpa e$clusi a soului p!r!t= soul reclamant poate beneficia de o prestaie care s compense1e= at!t c!t este posibil= un de1ecGilibru semnificati pe care di orul lBar determina %n condiiile de ia ale celui care o solicit2 ;-< #restaia compensatorie se poate acorda numai %n ca1ul %n care cstoria a durat cel puin -, de ani2 ;8< Soul care solicit prestaia compensatorie nu poate cere de la fostul su so 0i pensie de %ntreinere= %n condiiile art2 84.2 Stabilirea prestaiei compensatorii Art2 8.)2 B ;)< #restaia compensatorie nu se poate solicita dec!t odat cu desfacerea cstoriei2 ;-< La stabilirea prestaiei compensatorii se ine seama at!t de resursele soului care o solicit= c!t 0i de miFloacele celuilalt so din momentul di orului= de efectele pe care le are sau le a a ea licGidarea re/imului matrimonial= precum 0i de orice alte %mpreFurri pre i1ibile de natur s le modifice= cum ar fi !rsta 0i starea de sntate a soilor= contribuia la cre0terea copiilor minori pe care a a utBo 0i urmea1 s o aib fiecare so= pre/tirea profesional= posibilitatea de a desf0ura o acti itate productoare de enituri 0i altele asemenea2 Forma prestaiei compensatorii Art2 8.-2 B ;)< #restaia compensatorie poate fi stabilit %n bani= sub forma unei sume /lobale sau a unei rente ia/ere= ori %n natur= sub forma u1ufructului asupra unor bunuri mobile sau imobile care aparin debitorului2 ;-< Renta poate fi stabilit %ntrBo cot procentual din enitul debitorului sau %ntrBo sum de bani determinat2 ;8< Renta 0i u1ufructul se pot constitui pe toat durata ieii celui care solicit prestaia compensatorie sau pentru o perioad mai scurt= care se stabile0te prin Gotr!rea de di or2 Garanii Art2 8.82 B Instana= la cererea soului creditor= %l poate obli/a pe soul debitor s constituie o /aranie real sau s dea cauiune pentru a asi/ura e$ecutarea rentei2 >odificarea prestaiei compensatorii

Art2 8.72 B ;)< Instana poate mri sau mic0ora prestaia compensatorie= dac se modific= %n mod semnificati = miFloacele debitorului 0i resursele creditorului2 ;-< ?n ca1ul %n care prestaia compensatorie const %ntrBo sum de bani= aceasta se inde$ea1 de drept= trimestrial= %n funcie de rata inflaiei2 ?ncetarea prestaiei compensatorii Art2 8.32 B #restaia compensatorie %ncetea1 prin decesul unuia dintre soi= prin recstorirea soului creditor= precum 0i atunci c!nd acesta obine resurse de natur s %i asi/ure condiii de ia asemntoare celor din timpul cstoriei2 K72 Efectele di orului cu pri ire la raporturile dintre prini 0i copiii lor minori Raporturile dintre prinii di orai 0i copiii lor minori Art2 8.52 B ;)< Instana de tutel Gotr0te= odat cu pronunarea di orului= asupra raporturilor dintre prinii di orai 0i copiii lor minori= in!nd seama de interesul superior al copiilor= de conclu1iile raportului de ancGet psiGosocial= precum 0i= dac este ca1ul= de %n oiala prinilor= pe care %i ascult2 ;-< 9ispo1iiile art2 -57 sunt aplicabile2 E$ercitarea autoritii printe0ti de ctre ambii prini Art2 8.*2 B 9up di or= autoritatea printeasc re ine %n comun ambilor prini= afar de ca1ul %n care instana decide altfel2 E$ercitarea autoritii printe0ti de ctre un sin/ur printe Art2 8.42 B ;)< 9ac e$ist moti e %ntemeiate= a !nd %n edere interesul superior al copilului= instana Gotr0te ca autoritatea printeasc s fie e$ercitat numai de ctre unul dintre prini2 ;-< &ellalt printe pstrea1 dreptul de a e/Gea asupra modului de cre0tere 0i educare a copilului= precum 0i dreptul de a consimi la adopia acestuia2 E$ercitarea autoritii printe0ti de ctre alte persoane Art2 8..2 B ;)< ?n mod e$cepional= instana de tutel poate Gotr% plasamentul copilului la o rud sau la o alt familie ori persoan= cu consimm!ntul acestora= sau %ntrBo instituie de ocrotire2 Acestea e$ercit drepturile 0i %ndatoririle care re in prinilor cu pri ire la persoana copilului2 ;-< Instana stabile0te dac drepturile cu pri ire la bunurile copilului se e$ercit de ctre prini %n comun sau de ctre unul dintre ei2 Locuina copilului dup di or Art2 7,,2 B ;)< ?n lipsa %nele/erii dintre prini sau dac aceasta este contrar interesului superior al copilului= instana de tutel stabile0te= odat cu pronunarea di orului= locuina copilului minor la printele cu care locuie0te %n mod statornic2 ;-< 9ac p!n la di or copilul a locuit cu ambii prini= instana %i stabile0te locuina la unul dintre ei= in!nd seama de interesul su superior2 ;8< ?n mod e$cepional= 0i numai dac este %n interesul superior al copilului= instana poate stabili locuina acestuia la bunici sau la alte rude ori persoane= cu consimm!ntul acestora= ori la o instituie de ocrotire2 Acestea e$ercit supra e/Gerea copilului 0i %ndeplinesc toate actele obi0nuite pri ind sntatea= educaia 0i %n tura sa2 9repturile printelui separat de copil Art2 7,)2 B ;)< ?n ca1urile pre 1ute la art2 7,,= printele sau= dup ca1= prinii separai de copilul lor au dreptul de a a ea le/turi personale cu acesta2 ;-< ?n ca1 de ne%nele/ere %ntre prini= instana de tutel decide cu pri ire la modalitile de e$ercitare a acestui drept2 Ascultarea

copilului este obli/atorie= art2 -57 fiind aplicabil2 Stabilirea contribuiei prinilor Art2 7,-2 B ;)< Instana de tutel= prin Gotr!rea de di or= stabile0te contribuia fiecrui printe la cGeltuielile de cre0tere= educare= %n tur 0i pre/tire profesional a copiilor2 ;-< 9ispo1iiile titlului H pri ind obli/aia de %ntreinere se aplic %n mod corespun1tor2 >odificarea msurilor luate cu pri ire la copil Art2 7,82 B ?n ca1ul scGimbrii %mpreFurrilor= instana de tutel poate modifica msurile cu pri ire la drepturile 0i %ndatoririle prinilor di orai fa de copiii lor minori= la cererea oricruia dintre prini sau a unui alt membru de familie= a copilului= a instituiei de ocrotire= a instituiei publice speciali1ate pentru protecia copilului sau a procurorului2 Raporturile dintre prini 0i copiii lor minori %n alte ca1uri Art2 7,72 B ?n ca1ul pre 1ut la art2 -.8 alin2 ;-<= instana Gotr0te asupra raporturilor dintre prini 0i copiii lor minori= dispo1iiile art2 8.5B7,8 fiind aplicabile %n mod corespun1tor2 'I'LCL III Rudenia &A#I'OLCL I 9ispo1iii /enerale Doiune Art2 7,32 B ;)< Rudenia fireasc este le/tura ba1at pe descendena unei persoane dintrBo alt persoan sau pe faptul c mai multe persoane au un ascendent comun2 ;-< Rudenia ci il este le/tura re1ultat din adopia %ncGeiat %n condiiile pre 1ute de le/e2 Rudenia %n linie dreapt sau colateral Art2 7,52 B ;)< Rudenia este %n linie dreapt %n ca1ul descendenei unei persoane dintrBo alt persoan 0i poate fi ascendent sau descendent2 ;-< Rudenia este %n linie colateral atunci c!nd re1ult din faptul c mai multe persoane au un ascendent comun2 ;8< Gradul de rudenie se stabile0te astfelA a< %n linie dreapt= dup numrul na0terilorA astfel= copiii 0i prinii sunt rude de /radul %nt!i= nepoii 0i bunicii sunt rude de /radul al doilea: b< %n linie colateral= dup numrul na0terilor= urc!nd de la una dintre rude p!n la ascendentul comun 0i cobor!nd de la acesta p!n la cealalt rud: astfel= fraii sunt rude de /radul al doilea= uncGiul sau mtu0a 0i nepotul= de /radul al treilea= erii primari= de /radul al patrulea2 Afinitatea Art2 7,*2 B ;)< Afinitatea este le/tura dintre un so 0i rudele celuilalt so2 ;-< Rudele soului sunt= %n aceea0i linie 0i acela0i /rad= afinii celuilalt so2 &A#I'OLCL II Filiaia SE&ICDEA )

Stabilirea filiaiei K)2 9ispo1iii /enerale >odurile de stabilire a filiaiei Art2 7,42 B ;)< Filiaia fa de mam re1ult din faptul na0terii: ea se poate stabili 0i prin recunoa0tere sau prin Gotr!re Fudectoreasc2 ;-< Filiaia fa de tatl din cstorie se stabile0te prin efectul pre1umiei de paternitate2 ;8< Filiaia fa de tatl din afara cstoriei se stabile0te prin recunoa0tere sau prin Gotr!re Fudectoreasc= dup ca12 9o ada filiaiei Art2 7,.2 B ;)< Filiaia se do ede0te prin actul de na0tere %ntocmit %n re/istrul de stare ci il= precum 0i cu certificatul de na0tere eliberat pe ba1a acestuia2 ;-< ?n ca1ul copilului din cstorie= do ada se face prin actul de na0tere 0i prin actul de cstorie al prinilor= trecute %n re/istrele de stare ci il= precum 0i prin certificatele de stare ci il corespun1toare2 #osesia de stat Art2 7),2 B ;)< #osesia de stat este starea de fapt care indic le/turile de filiaie 0i rudenie dintre copil 0i familia din care se pretinde c face parte2 Ea const= %n principal= %n oricare dintre urmtoarele %mpreFurriA a< o persoan se comport fa de un copil ca fiind al su= %n/riFinduBse de cre0terea 0i educarea sa= iar copilul se comport fa de aceast persoan ca fiind printele su: b< copilul este recunoscut de ctre familie= %n societate 0i= c!nd este ca1ul= de ctre autoritile publice= ca fiind al persoanei despre care se pretinde c este printele su: c< copilul poart numele persoanei despre care se pretinde c este printele su2 ;-< #osesia de stat trebuie s fie continu= pa0nic= public 0i neecGi oc2 #osesia de stat conform cu actul de na0tere Art2 7))2 B ;)< Dicio persoan nu poate reclama o alt filiaie fa de mam dec!t aceea ce re1ult din actul su de na0tere 0i posesia de stat conform cu acesta2 ;-< Dimeni nu poate contesta filiaia fa de mam a persoanei care are o posesie de stat conform cu actul su de na0tere2 ;8< &u toate acestea= dac printrBo Gotr!re Fudectoreasc sBa stabilit c a a ut loc o substituire de copil ori c a fost %nre/istrat ca mam a unui copil o alt femeie dec!t aceea care lBa nscut= se poate face do ada ade ratei filiaii cu orice miFloc de prob2 'impul le/al al concepiunii Art2 7)-2 B ;)< Inter alul de timp cuprins %ntre a trei suta 0i a o sut opt1ecea 1i dinaintea na0terii copilului este timpul le/al al concepiunii2 El se calculea1 1i cu 1i2 ;-< #rin miFloace de prob 0tiinifice se poate face do ada concepiunii copilului %ntrBo anumit perioad din inter alul de timp pre 1ut la alin2 ;)< sau cGiar %n afara acestui inter al2 9omeniul de aplicare Art2 7)82 B 9ispo1iiile pre1entului capitol referitoare la copil sunt aplicabile 0i persoanei maFore a crei filiaie este cercetat2 K-2 #re1umia de paternitate #re1umia de paternitate

Art2 7)72 B ;)< &opilul nscut sau conceput %n timpul cstoriei are ca tat pe soul mamei2 ;-< #aternitatea poate fi t/duit= dac este cu neputin ca soul mamei s fie tatl copilului2 K82 Recunoa0terea copilului Felurile recunoa0terii Art2 7)32 B ;)< 9ac na0terea nu a fost %nre/istrat %n re/istrul de stare ci il sau copilul a fost trecut %n re/istrul de stare ci il ca nscut din prini necunoscui= mama %l poate recunoa0te pe copil2 ;-< &opilul conceput 0i nscut %n afara cstoriei poate fi recunoscut de ctre tatl su2 ;8< 9up moartea copilului= acesta poate fi recunoscut numai dac a lsat descendeni fire0ti2 Formele recunoa0terii Art2 7)52 B ;)< Recunoa0terea poate fi fcut prin declaraie la ser iciul de stare ci il= prin %nscris autentic sau prin testament2 ;-< 9ac recunoa0terea este fcut prin %nscris autentic= o copie a acestuia este trimis din oficiu ser iciului de stare ci il competent= pentru a se face meniunea corespun1toare %n re/istrele de stare ci il2 ;8< Recunoa0terea= cGiar dac a fost fcut prin testament= este ire ocabil2 Recunoa0terea de ctre minorul necstorit Art2 7)*2 B >inorul necstorit %l poate recunoa0te sin/ur pe copilul su= dac are discernm!nt la momentul recunoa0terii2 Dulitatea absolut a recunoa0terii Art2 7)42 B Recunoa0terea este lo it de nulitate absolut dacA a< a fost recunoscut un copil a crui filiaie= stabilit potri it le/ii= nu a fost %nlturat2 &u toate acestea= dac filiaia anterioar a fost %nlturat prin Gotr!re Fudectoreasc= recunoa0terea este alabil: b< a fost fcut dup decesul copilului= iar acesta nu a lsat descendeni fire0ti: c< a fost fcut %n alte forme dec!t cele pre 1ute de le/e2 Dulitatea relati a recunoa0terii Art2 7).2 B ;)< Recunoa0terea poate fi anulat pentru eroare= dol sau iolen2 ;-< #rescripia dreptului la aciune %ncepe s cur/ de la data %ncetrii iolenei ori= dup ca1= a descoperirii erorii sau dolului2 &ontestarea recunoa0terii de filiaie Art2 7-,2 B ;)< Recunoa0terea care nu corespunde ade rului poate fi contestat oric!nd 0i de orice persoan interesat2 ;-< 9ac recunoa0terea este contestat de cellalt printe= de copilul recunoscut sau de descendenii acestuia= do ada filiaiei este %n sarcina autorului recunoa0terii sau a mo0tenitorilor si2 K72 Aciuni pri ind filiaia I2 &ontestarea filiaiei Aciunea %n contestaia filiaiei Art2 7-)2 B ;)< Orice persoan interesat poate contesta oric!nd= prin aciune %n Fustiie= filiaia stabilit printrBun act de na0tere ce nu este conform cu posesia de stat2

;-< ?n acest ca1= filiaia se do ede0te prin certificatul medical constatator al na0terii= prin e$perti1a medicoBle/al de stabilire a filiaiei sau= %n lipsa certificatului ori %n ca1ul imposibilitii efecturii e$perti1ei= prin orice miFloc de prob= inclusi prin posesia de stat2 ;8< &u toate acestea= do ada filiaiei nu se face prin martori dec!t %n ca1ul pre 1ut la art2 7)) alin2 ;8< sau atunci c!nd e$ist %nscrisuri care fac demn de cre1are aciunea formulat2 II2 Aciunea %n stabilirea filiaiei fa de mam Aciunea %n stabilirea maternitii Art2 7--2 B ?n ca1ul %n care= din orice moti = do ada filiaiei fa de mam nu se poate face prin certificatul constatator al na0terii ori %n ca1ul %n care se contest realitatea celor cuprinse %n certificatul constatator al na0terii= filiaia fa de mam se poate stabili printrBo aciune %n stabilirea maternitii= %n cadrul creia pot fi administrate orice miFloace de prob2 Re/imul Furidic al aciunii %n stabilirea maternitii Art2 7-82 B ;)< 9reptul la aciunea %n stabilirea filiaiei fa de mam aparine copilului 0i se porne0te= %n numele acestuia= de ctre repre1entantul su le/al2 ;-< Aciunea poate s fie pornit sau= dup ca1= continuat 0i de mo0tenitorii copilului= %n condiiile le/ii2 ;8< Aciunea poate fi introdus 0i %mpotri a mo0tenitorilor pretinsei mame2 ;7< 9reptul la aciune este imprescriptibil2 ;3< 9ac %ns copilul a decedat %nainte de a introduce aciunea= mo0tenitorii si pot s o introduc %n termen de un an de la data decesului2 III2 Aciunea %n stabilirea paternitii din afara cstoriei Stabilirea paternitii prin Gotr!re Fudectoreasc Art2 7-72 B 9ac tatl din afara cstoriei nu %l recunoa0te pe copil= paternitatea acestuia se poate stabili prin Gotr!re Fudectoreasc2 Aciunea %n stabilirea paternitii Art2 7-32 B ;)< Aciunea %n stabilirea paternitii din afara cstoriei aparine copilului 0i se porne0te %n numele lui de ctre mam= cGiar dac este minor= sau de ctre repre1entantul lui le/al2 ;-< Ea poate fi pornit sau= dup ca1= continuat 0i de mo0tenitorii copilului= %n condiiile le/ii2 ;8< Aciunea %n stabilirea paternitii poate fi pornit 0i %mpotri a mo0tenitorilor pretinsului tat2 #re1umia filiaiei fa de pretinsul tat Art2 7-52 B ;)< #aternitatea se pre1um dac se do ede0te c pretinsul tat a con ieuit cu mama copilului %n perioada timpului le/al al concepiunii2 ;-< #re1umia este %nlturat dac pretinsul tat do ede0te c este e$clus ca el s %l fi conceput pe copil2 'ermenul de prescripie Art2 7-*2 B ;)< 9reptul la aciunea %n stabilirea paternitii nu se prescrie %n timpul ieii copilului2 ;-< 9ispo1iiile art2 7-8 alin2 ;3< se aplic %n mod corespun1tor2 9esp/ubiri Art2 7-42 B ;)< >ama copilului poate cere pretinsului tat s %i plteasc Fumtate dinA a< cGeltuielile na0terii 0i ale leGu1iei:

b< cGeltuielile fcute cu %ntreinerea ei %n timpul sarcinii 0i %n perioada de leGu1ie2 ;-< >ama poate solicita aceste desp/ubiri cGiar 0i atunci c!nd copilul sBa nscut mort sau a murit %nainte de pronunarea Gotr!rii pri ind stabilirea paternitii2 ;8< 9reptul la aciune al mamei se prescrie %n termen de 8 ani de la na0terea copilului2 ;7< >ama nu poate cere aceste desp/ubiri dac nu a formulat 0i aciune pentru stabilirea paternitii2 ;3< ?n afara cGeltuielilor pre 1ute la alin2 ;)<= mama 0i mo0tenitorii ei au dreptul la desp/ubiri pentru orice alte preFudicii= potri it dreptului comun2 IH2 Aciuni pri ind filiaia fa de tatl din cstorie Aciunea %n t/ada paternitii Art2 7-.2 B ;)< Aciunea %n t/ada paternitii poate fi pornit de soul mamei= de mam= de tatl biolo/ic= precum 0i de copil2 Ea poate fi pornit sau= dup ca1= continuat 0i de mo0tenitorii acestora= %n condiiile le/ii2 ;-< Aciunea se introduce de ctre soul mamei %mpotri a copilului: c!nd acesta este decedat= aciunea se porne0te %mpotri a mamei sale 0i= dac este ca1ul= a altor mo0tenitori ai si2 ;8< 9ac soul este pus sub interdicie= aciunea poate fi pornit de tutore= iar %n lips= de un curator numit de instana Fudectoreasc2 ;7< >ama sau copilul poate introduce aciunea %mpotri a soului2 9ac acesta este decedat= aciunea se porne0te %mpotri a mo0tenitorilor lui2 ;3< 'atl biolo/ic poate introduce aciunea %mpotri a soului mamei 0i a copilului2 9ac ace0tia sunt decedai= aciunea se porne0te %mpotri a mo0tenitorilor2 '/ada paternitii de ctre soul mamei Art2 78,2 B ;)< Soul mamei poate introduce aciunea %n t/ada paternitii %n termen de 8 ani= care cur/e fie de la data la care soul a cunoscut c este pre1umat tat al copilului= fie de la o dat ulterioar= c!nd a aflat c pre1umia nu corespunde realitii2 ;-< 'ermenul nu cur/e %mpotri a soului pus sub interdicie Fudectoreasc 0i= cGiar dac aciunea nu a fost pornit de tutore= ea poate fi introdus de so %n termen de 8 ani de la data ridicrii interdiciei2 ;8< 9ac soul a murit %nainte de %mplinirea termenul menionat la alin2 ;)<= fr a porni aciunea= aceasta poate fi pornit de ctre mo0tenitori %n termen de un an de la data decesului2 '/ada paternitii de ctre mam Art2 78)2 B ;)< Aciunea %n t/ada paternitii poate fi pornit de ctre mam %n termen de 8 ani de la data na0terii copilului2 ;-< 9ispo1iiile art2 7-. alin2 ;8< 0i art2 78, alin2 ;-< 0i ;8< se aplic %n mod corespun1tor2 '/ada paternitii de ctre pretinsul tat biolo/ic Art2 78-2 B ;)< Aciunea %n t/ada paternitii introdus de ctre cel care se pretinde tat biolo/ic poate fi admis numai dac acesta face do ada paternitii sale fa de copil2 ;-< 9reptul la aciune nu se prescrie %n timpul ieii tatlui biolo/ic2 9ac acesta a decedat= aciunea poate fi formulat de mo0tenitorii si %n termen de cel mult un an de la data decesului2 ;8< 9ispo1iiile art2 7-. alin2 ;8< se aplic %n mod corespun1tor2 '/ada paternitii de ctre copil 0i de ctre mo0tenitori Art2 7882 B ;)< Aciunea %n t/ada paternitii se porne0te de copil= %n timpul minoritii sale= prin repre1entantul su le/al2 ;-< 9reptul la aciune nu se prescrie %n timpul ieii copilului2 ;8< 9ispo1iiile art2 7-8 alin2 ;3< 0i art2 7-. alin2 ;8< se aplic %n mod corespun1tor2 &ontestarea filiaiei fa de tatl din cstorie

Art2 7872 B Orice persoan interesat poate cere= oric!nd= instanei s constate c nu sunt %ntrunite condiiile pentru ca pre1umia de paternitate s se aplice unui copil %nre/istrat %n actele de stare ci il ca fiind nscut din cstorie2 H2 9ispo1iii comune pri ind aciunile referitoare la filiaie Filiaia le/al stabilit Art2 7832 B ;)< At!t timp c!t o le/tur de filiaie le/al stabilit nu a fost contestat %n Fustiie= nu se poate stabili= pe nicio cale= o alt filiaie2 ;-< 9ispo1iiile art2 .. alin2 ;7< rm!n aplicabile2 &itarea prinilor 0i a copilului Art2 7852 B #rinii 0i copilul or fi citai %n toate cau1ele referitoare la filiaie= cGiar 0i atunci c!nd nu au calitatea de reclamant sau de p!r!t2 Inadmisibilitatea renunrii Art2 78*2 B ;)< ?n aciunile pri itoare la filiaie nu se poate renuna la drept2 ;-< 9e asemenea= cel care introduce o aciune pri itoare la filiaie %n numele unui copil sau al unei persoane puse sub interdicie Fudectoreasc= precum 0i copilul minor care a introdus sin/ur= potri it le/ii= o astfel de aciune nu pot renuna la Fudecarea ei2 Situaia copilului Art2 7842 B ;)< #rin Gotr!rea de admitere a aciunii instana se pronun 0i cu pri ire la stabilirea numelui copilului= e$ercitarea autoritii printe0ti 0i obli/aia prinilor de aBl %ntreine pe copil2 ;-< ?n ca1ul %n care admite o aciune %n contestarea filiaiei= instana poate stabili= dac este ca1ul= modul %n care copilul pstrea1 le/turi personale cu acela care lBa crescut2 Aciunea formulat %n ca1 de mo0tenire acant Art2 78.2 B ?n ca1ul %n care= potri it le/ii= o aciune pri itoare la filiaie poate fi pornit %mpotri a mo0tenitorilor= iar mo0tenirea este acant= aciunea poate fi introdus %mpotri a comunei= ora0ului sau= dup ca1= municipiului de la locul descGiderii mo0tenirii2 &itarea %n proces a renuntorilor= dac e$ist= este obli/atorie2 Efectele stabilirii filiaiei asupra unui proces penal Art2 77,2 B ?n ca1ul infraciunilor a cror calificare presupune e$istena unui raport de filiaie care nu este le/al stabilit= Gotr!rea penal nu poate fi pronunat %nainte de rm!nerea definiti a Gotr!rii ci ile pri itoare la raportul de filiaie2 SE&ICDEA a -Ba Reproducerea uman asistat medical cu ter donator Re/imul filiaiei Art2 77)2 B ;)< Reproducerea uman asistat medical cu ter donator nu determin nicio le/tur de filiaie %ntre copil 0i donator2 ;-< ?n acest ca1= nicio aciune %n rspundere nu poate fi pornit %mpotri a donatorului2 ;8< #rini= %n sensul dat de pre1enta seciune= nu pot fi dec!t un brbat 0i o femeie sau o femeie sin/ur2 &ondiii

Art2 77-2 B ;)< #rinii care= pentru a a ea un copil= doresc s recur/ la reproducerea asistat medical cu ter donator trebuie s %0i dea consimm!ntul %n prealabil= %n condiii care s asi/ure deplina confidenialitate= %n faa unui notar public care s le e$plice= %n mod e$pres= consecinele actului lor cu pri ire la filiaie2 ;-< &onsimm!ntul rm!ne fr efect %n ca1ul decesului= al formulrii unei cereri de di or sau al separaiei %n fapt= sur enite anterior momentului concepiunii reali1ate %n cadrul reproducerii umane asistate medical2 El poate fi re ocat oric!nd= %n scris= inclusi %n faa medicului cGemat s asi/ure asistena pentru reproducerea cu ter donator2 &ontestarea filiaiei Art2 7782 B ;)< Dimeni nu poate contesta filiaia copilului pentru moti e ce in de reproducerea asistat medical 0i nici copilul astfel nscut nu poate contesta filiaia sa2 ;-< &u toate acestea= soul mamei poate t/dui paternitatea copilului= %n condiiile le/ii= dac nu a consimit la reproducerea asistat medical reali1at cu aFutorul unui ter donator2 ;8< ?n ca1ul %n care copilul nu a fost conceput %n acest mod= dispo1iiile pri ind t/duirea paternitii rm!n aplicabile2 Rspunderea tatlui Art2 7772 B &el care= dup ce a consimit la reproducerea asistat medical cu ter donator= nu recunoa0te copilul astfel nscut %n afara cstoriei rspunde fa de mam 0i fa de copil2 ?n acest ca1= paternitatea copilului este stabilit pe cale Fudectoreasc %n condiiile art2 7)) 0i 7-82 &onfidenialitatea informaiilor Art2 7732 B ;)< Orice informaii pri ind reproducerea uman asistat medical sunt confideniale2 ;-< &u toate acestea= %n ca1ul %n care= %n lipsa unor astfel de informaii= e$ist riscul unui preFudiciu /ra pentru sntatea unei persoane astfel concepute sau a descendenilor acesteia= instana poate autori1a transmiterea lor= %n mod confidenial= medicului sau autoritilor competente2 ;8< 9e asemenea= oricare dintre descendenii persoanei astfel concepute poate s se pre ale1e de acest drept= dac faptul de a fi pri at de informaiile pe care le cere poate s preFudicie1e /ra sntatea sa ori pe cea a unei persoane care %i este apropiat2 Raporturile dintre tat 0i copil Art2 7752 B 'atl are acelea0i drepturi 0i obli/aii fa de copilul nscut prin reproducere asistat medical cu ter donator ca 0i fa de un copil nscut prin concepiune natural2 Re/uli aplicabile Art2 77*2 B Reproducerea uman asistat medical cu ter donator= re/imul su Furidic= asi/urarea confidenialitii informaiilor care in de aceasta= precum 0i modul de transmitere a lor se stabilesc prin le/e special2 SE&ICDEA a 8Ba Situaia le/al a copilului E/alitatea %n drepturi a copiilor Art2 7742 B &opilul din afara cstoriei a crui filiaie a fost stabilit potri it le/ii are= fa de fiecare printe 0i rudele acestuia= aceea0i situaie ca 0i aceea a unui copil din cstorie2 Dumele copilului din cstorie Art2 77.2 B ;)< &opilul din cstorie ia numele de familie comun al prinilor si2

;-< 9ac prinii nu au un nume comun= copilul ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite2 ?n acest ca1 numele copilului se stabile0te prin acordul prinilor 0i se declar= odat cu na0terea copilului= la ser iciul de stare ci il2 ;8< ?n lipsa acordului prinilor= instana de tutel Gotr0te 0i comunic de %ndat Gotr!rea rmas definiti la ser iciul de stare ci il unde a fost %nre/istrat na0terea2 Dumele copilului din afara cstoriei Art2 73,2 B ;)< &opilul din afara cstoriei ia numele de familie al aceluia dintre prini fa de care filiaia a fost mai %nt!i stabilit2 ;-< ?n ca1ul %n care filiaia a fost stabilit ulterior 0i fa de cellalt printe= copilul= prin acordul prinilor= poate lua numele de familie al printelui fa de care 0iBa stabilit filiaia ulterior sau numele reunite ale acestora2 Doul nume de familie al copilului se declar de ctre prini= %mpreun= la ser iciul de stare ci il la care a fost %nre/istrat na0terea2 ?n lipsa acordului prinilor se aplic dispo1iiile art2 77. alin2 ;8<2 ;8< ?n ca1ul %n care copilul 0iBa stabilit filiaia %n acela0i timp fa de ambii prini= se aplic %n mod corespun1tor dispo1iiile art2 77. alin2 ;-< 0i ;8<2 &A#I'OLCL III Adopia SE&ICDEA ) 9ispo1iii /enerale Doiune Art2 73)2 B Adopia este operaiunea Furidic prin care se creea1 le/tura de filiaie %ntre adoptator 0i adoptat= precum 0i le/turi de rudenie %ntre adoptat 0i rudele adoptatorului2 #rincipiile adopiei Art2 73-2 B Adopia este supus cumulati urmtoarelor principiiA a< interesul superior al copilului: b< necesitatea de a asi/ura cre0terea 0i educarea copilului %ntrBun mediu familial: c< continuitatea cre0terii 0i educrii copilului= in!nduBse seama de ori/inea sa etnic= lin/ istic= reli/ioas 0i cultural: d< celeritatea %n %ndeplinirea oricror acte referitoare la procedura adopiei2 Adopia internaional Art2 7382 B &ondiiile 0i procedura adopiei internaionale= ca 0i efectele acesteia asupra ceteniei copilului se stabilesc prin le/e special2 #rocedura adopiei Art2 7372 B ;)< Adopia se %ncu iinea1 de ctre instana de tutel= dac este %n interesul superior al copilului 0i sunt %ndeplinite toate celelalte condiii pre 1ute de le/e2 ;-< #rocedura adopiei este re/lementat prin le/e special2 SE&ICDEA a -Ba &ondiiile de fond ale adopiei K)2 #ersoanele care pot fi adoptate H!rsta adoptatului

Art2 7332 B ;)< &opilul poate fi adoptat p!n la dob!ndirea capacitii depline de e$erciiu2 ;-< &u toate acestea= poate fi adoptat= %n condiiile le/ii= 0i persoana care a dob!ndit capacitate deplin de e$erciiu= dac a fost crescut %n timpul minoritii de ctre cel care dore0te s o adopte2 #luralitatea de adoptai B frai 0i surori Art2 7352 B Adopia frailor= indiferent de se$= de ctre persoane sau familii diferite se poate face numai dac acest lucru este %n interesul lor superior2 Inter1icerea adopiei %ntre frai Art2 73*2 B Adopia %ntre frai= indiferent de se$= este inter1is2 Situaia soilor Art2 7342 B Adopia a - soi sau fo0ti soi de ctre acela0i adoptator sau familie adoptatoare= precum 0i adopia %ntre soi sau fo0ti soi sunt inter1ise2 K-2 #ersoanele care pot adopta &apacitatea 0i starea de sntate Art2 73.2 B #ersoanele care nu au capacitate deplin de e$erciiu= precum 0i persoanele cu boli psiGice 0i Gandicap mintal nu pot adopta2 9iferena de !rst Art2 75,2 B ;)< Adoptatorul trebuie s fie cu cel puin )4 ani mai %n !rst dec!t adoptatul2 ;-< #entru moti e temeinice= instana de tutel poate %ncu iina adopia cGiar dac diferena de !rst dintre adoptat 0i adoptator este mai mic dec!t )4 ani= dar nu mai puin de )5 ani2 &ondiiile morale 0i materiale Art2 75)2 B ;)< Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie s %ndeplineasc /araniile morale 0i condiiile materiale necesare cre0terii= educrii 0i de1 oltrii armonioase a copilului2 ;-< ?ndeplinirea condiiilor pre 1ute la alin2 ;)< se atest de ctre autoritile competente= potri it le/ii speciale2 Adopia simultan sau succesi Art2 75-2 B ;)< 9ou persoane nu pot adopta %mpreun= nici simultan 0i nici succesi = cu e$cepia ca1ului %n care sunt so 0i soie2 ;-< &u toate acestea= o nou adopie poate fi %ncu iinat atunci c!ndA a< adoptatorul sau soii adoptatori au decedat: %n acest ca1= adopia anterioar se consider desfcut pe data rm!nerii definiti e a Gotr!rii Fudectore0ti de %ncu iinare a noii adopii: b< adopia anterioar a %ncetat din orice alt moti 2 ;8< 9ou persoane de acela0i se$ nu pot adopta %mpreun2 K82 &onsimm!ntul la adopie #ersoanele care consimt la adopie Art2 7582 B ;)< #entru %ncGeierea unei adopii este necesar consimm!ntul urmtoarelor persoaneA

a< prinii fire0ti ori= dup ca1= tutorele copilului ai crui prini fire0ti sunt decedai= necunoscui= declarai mori sau disprui ori pu0i sub interdicie= %n condiiile le/ii: b< adoptatul care a %mplinit ), ani: c< adoptatorul sau= dup ca1= soii din familia adoptatoare= c!nd ace0tia adopt %mpreun: d< soul celui care adopt= cu e$cepia ca1ului %n care lipsa discernm!ntului %l pune %n imposibilitatea de aB0i manifesta oina2 ;-< Du este alabil consimm!ntul dat %n considerarea promisiunii sau obinerii efecti e a unor foloase= indiferent de natura acestora2 Situaii speciale pri ind consimm!ntul prinilor Art2 7572 B ;)< 9ac unul dintre prinii fire0ti este necunoscut= mort= declarat mort= precum 0i dac se afl= din orice moti = %n imposibilitate de aB0i manifesta oina= consimm!ntul celuilalt printe este %ndestultor2 &!nd ambii prini se afl %n una dintre aceste situaii= adopia se poate %ncGeia fr consimm!ntul lor ;-< #rintele sau prinii dec1ui din e$erciiul drepturilor printe0ti ori crora li sBa aplicat pedeapsa inter1icerii drepturilor printe0ti pstrea1 dreptul de a consimi la adopia copilului2 ?n aceste ca1uri= consimm!ntul celui care e$ercit autoritatea printeasc este 0i el obli/atoriu2 ;8< #ersoana cstorit care a adoptat un copil trebuie s consimt la adopia aceluia0i copil de ctre soul su2 &onsimm!ntul prinilor fire0ti nu mai este necesar %n acest ca12 Libertatea consimm!ntului prinilor Art2 7532 B #rinii fire0ti ai copilului sau= dup ca1= tutorele trebuie s consimt la adopie %n mod liber= necondiionat 0i numai dup ce au fost informai %n mod corespun1tor asupra consecinelor adopiei= %n special asupra %ncetrii le/turilor de rudenie ale copilului cu familia sa de ori/ine2 9area 0i re ocarea consimm!ntului prinilor Art2 7552 B ;)< &onsimm!ntul la adopie al prinilor fire0ti sau= dup ca1= al tutorelui poate fi dat numai dup trecerea unui termen de 5, de 1ile de la data na0terii copilului2 ;-< &onsimm!ntul dat %n condiiile alin2 ;)< poate fi re ocat %n termen de 8, de 1ile de la data e$primrii lui2 Refu1ul prinilor de aB0i da consimm!ntul Art2 75*2 B ?n mod e$cepional= instana de tutel poate trece peste refu1ul prinilor fire0ti sau= dup ca1= al tutorelui de a consimi la adopie= dac se do ede0te= cu orice miFloc de prob= c acesta este abu1i 0i instana aprecia1 c adopia este %n interesul superior al copilului= in!nd seama 0i de opinia acestuia= dat %n condiiile le/ii= cu moti area e$pres a Gotr!rii %n aceast pri in2 &ondiiile e$primrii consimm!ntului Art2 7542 B &ondiiile %n care %0i e$prim consimm!ntul persoanele cGemate s consimt la adopie sunt re/lementate prin le/e special2 SE&ICDEA a 8Ba Efectele adopiei 9ata adopiei Art2 75.2 B Adopia produce efecte de la data rm!nerii definiti e a Gotr!rii Fudectore0ti prin care a fost %ncu iinat2 Efectele asupra rudeniei Art2 7*,2 B ;)< #rin adopie se stabilesc filiaia dintre adoptat 0i cel care adopt= precum 0i le/turi de rudenie %ntre adoptat 0i rudele adoptatorului2

;-< Raporturile de rudenie %ncetea1 %ntre adoptat 0i descendenii si= pe de o parte= 0i prinii fire0ti 0i rudele acestora= pe de alt parte2 ;8< &!nd adoptator este soul printelui firesc sau adopti = le/turile de rudenie ale adoptatului %ncetea1 numai %n raport cu printele firesc 0i rudele printelui firesc care nu este cstorit cu adoptatorul2 Raporturile dintre adoptator 0i adoptat Art2 7*)2 B ;)< Adoptatorul are fa de copilul adoptat drepturile 0i %ndatoririle printelui fa de copilul su firesc2 ;-< ?n ca1ul %n care cel care adopt este soul printelui firesc al adoptatului= drepturile 0i %ndatoririle printe0ti se e$ercit de ctre adoptator 0i printele firesc cstorit cu acesta2 ;8< Adoptatul are fa de adoptator drepturile 0i %ndatoririle pe care le are orice persoan fa de prinii si fire0ti2 9ecderea adoptatorului din e$erciiul drepturilor printe0ti Art2 7*-2 B 9ac adoptatorul este dec1ut din e$erciiul drepturilor printe0ti= instana de tutel= in!nd seama de interesul superior al copilului= poate s instituie tutela sau una dintre msurile de protecie pre 1ute de le/e2 Ascultarea copilului este obli/atorie= dispo1iiile art2 -57 fiind aplicabile2 Dumele adoptatului Art2 7*82 B ;)< &opilul adoptat dob!nde0te prin adopie numele de familie al celui care adopt2 ;-< 9ac adopia se face de ctre - soi ori de ctre soul care adopt copilul celuilalt so= iar soii au nume comun= copilul adoptat poart acest nume2 ?n ca1ul %n care soii nu au nume de familie comun= ei sunt obli/ai s declare instanei care %ncu iinea1 adopia numele pe care acesta urmea1 s %l poarte2 9ac soii nu se %nele/= Gotr0te instana2 9ispo1iiile art2 -57 rm!n aplicabile2 ;8< #entru moti e temeinice= instana= %ncu iin!nd adopia= la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare 0i cu consimm!ntul copilului care a %mplinit !rsta de ), ani= poate dispune scGimbarea prenumelui copilului adoptat2 ;7< ?n ca1ul adopiei unei persoane cstorite= care poart un nume comun cu cellalt so= soul adoptat poate lua numele adoptatorului= cu consimm!ntul celuilalt so= dat %n faa instanei care %ncu iinea1 adopia2 ;3< #e ba1a Gotr!rii definiti e de %ncu iinare a adopiei= ser iciul de stare ci il competent %ntocme0te= %n condiiile le/ii= un nou act de na0tere al copilului= %n care adoptatorii or fi trecui ca fiind prinii si fire0ti2 HecGiul act de na0tere se pstrea1= menion!nduBse pe mar/inea acestuia %ntocmirea noului act2 Informaiile cu pri ire la adopie Art2 7*72 B Informaiile cu pri ire la adopie sunt confideniale2 >odul %n care adoptatul este informat cu pri ire la adopie 0i la familia sa de ori/ine= precum 0i re/imul Furidic /eneral al informaiilor pri ind adopia se stabilesc prin le/e special2 SE&ICDEA a 7Ba ?ncetarea adopiei ?ncetarea adopiei Art2 7*32 B Adopia %ncetea1 prin desfacere sau ca urmare a anulrii ori a constatrii nulitii sale2 9esfacerea adopiei Art2 7*52 B ;)< Adopia este desfcut de drept %n ca1ul pre 1ut la art2 75- alin2 ;-< lit2 a<2 ;-< 9e asemenea= adopia poate fi desfcut %n ca1ul %n care fa de adoptat este necesar luarea unei msuri de protecie pre 1ute de le/e= dac desfacerea adopiei este %n interesul superior al copilului2 ?n acest ca1= adopia se consider desfcut la data rm!nerii definiti e a Gotr!rii Fudectore0ti prin care se dispune msura de protecie= %n condiiile le/ii2 9esfacerea adopiei la cererea adoptatorului

Art2 7**2 B ;)< Adopia poate fi desfcut la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare= dac adoptatul a atentat la iaa lor sau a ascendenilor ori descendenilor lor= precum 0i atunci c!nd adoptatul sBa fcut ino at fa de adoptatori de fapte penale pedepsite cu o pedeaps pri ati de libertate de cel puin - ani2 ;-< 9ac adoptatorul a decedat ca urmare a faptelor adoptatului= adopia poate fi desfcut la cererea celor care ar fi enit la mo0tenire %mpreun cu adoptatul sau %n lipsa acestuia2 ;8< Adopia poate fi desfcut la cererea adoptatorului numai dup ce adoptatul a dob!ndit capacitate deplin de e$erciiu= %n condiiile le/ii= cGiar dac faptele au fost s !r0ite anterior acestei date2 9esfacerea adopiei la cererea adoptatului Art2 7*42 B Adopia poate fi desfcut la cererea adoptatului dac adoptatorul sBa fcut ino at fa de adoptat de faptele pre 1ute la art2 7**2 Anularea adopiei Art2 7*.2 B ;)< Adopia poate fi anulat la cererea oricrei persoane cGemate s consimt la %ncGeierea ei 0i al crei consimm!nt a fost iciat prin eroare asupra identitii adoptatului= dol sau iolen2 ;-< Aciunea poate fi formulat %n termen de 5 luni de la descoperirea erorii sau a dolului ori de la data %ncetrii iolenei= dar nu mai t!r1iu de - ani de la %ncGeierea adopiei2 Dulitatea absolut a adopiei Art2 74,2 B ;)< Sunt nule adopia ficti = precum 0i cea %ncGeiat cu %nclcarea condiiilor de form sau de fond= dac= %n acest din urm ca1= le/ea nu o sancionea1 cu nulitatea relati 2 ;-< Adopia este ficti dac a fost %ncGeiat %n alt scop dec!t cel al ocrotirii interesului superior al copilului2 ;8< Aciunea %n constatarea nulitii adopiei poate fi formulat de orice persoan interesat2 >eninerea adopiei Art2 74)2 B Instana poate respin/e cererea pri ind nulitatea dac meninerea adopiei este %n interesul celui adoptat2 Acesta este %ntotdeauna ascultat= dispo1iiile art2 -57 aplic!nduBse %n mod corespun1tor2 Efectele %ncetrii adopiei Art2 74-2 B ;)< La %ncetarea adopiei= prinii fire0ti ai copilului redob!ndesc drepturile 0i %ndatoririle printe0ti= cu e$cepia ca1ului c!nd instana Gotr0te c este %n interesul superior al copilului s instituie tutela sau o alt msur de protecie a copilului= %n condiiile le/ii2 ;-< 9e asemenea= adoptatul redob!nde0te numele de familie 0i= dup ca1= prenumele a ut %nainte de %ncu iinarea adopiei2 &u toate acestea= pentru moti e temeinice= instana poate %ncu iina ca acesta s pstre1e numele dob!ndit prin adopie2 ;8< Adoptatul este %ntotdeauna ascultat %n condiiile art2 -572 'I'LCL IH Autoritatea printeasc &A#I'OLCL I 9ispo1iii /enerale Autoritatea printeasc Art2 7482 B ;)< Autoritatea printeasc este ansamblul de drepturi 0i %ndatoriri care pri esc at!t persoana= c!t 0i bunurile copilului 0i aparin %n mod e/al ambilor prini2 ;-< #rinii e$ercit autoritatea printeasc numai %n interesul superior al copilului= cu respectul datorat persoanei acestuia= 0i %l asocia1 pe copil la toate deci1iile care %l pri esc= in!nd cont de !rsta 0i de /radul su de maturitate2

;8< Ambii prini rspund pentru cre0terea copiilor lor minori2 9urata autoritii printe0ti Art2 7472 B Autoritatea printeasc se e$ercit p!n la data c!nd copilul dob!nde0te capacitatea deplin de e$erciiu2 ?ndatorirea de respect Art2 7432 B &opilul datorea1 respect prinilor si indiferent de !rsta sa2 De%nele/erile dintre prini Art2 7452 B Ori de c!te ori e$ist ne%nele/eri %ntre prini cu pri ire la e$erciiul drepturilor sau la %ndeplinirea %ndatoririlor printe0ti= instana de tutel= dup ce %i ascult pe prini 0i lu!nd %n considerare conclu1iile raportului referitor la ancGeta psiGosocial= Gotr0te potri it interesului superior al copilului2 Ascultarea copilului este obli/atorie= dispo1iiile art2 -57 fiind aplicabile2 &A#I'OLCL II 9repturile 0i %ndatoririle printe0ti &oninutul autoritii printe0ti Art2 74*2 B #rinii au dreptul 0i %ndatorirea de a cre0te copilul= %n/riFind de sntatea 0i de1 oltarea lui fi1ic= psiGic 0i intelectual= de educaia= %n tura 0i pre/tirea profesional a acestuia= potri it propriilor lor con in/eri= %nsu0irilor 0i ne oilor copilului: ei sunt datori s dea copilului orientarea 0i sfaturile necesare e$ercitrii corespun1toare a drepturilor pe care le/ea le recunoa0te acestuia2 ?ndatoririle specifice Art2 7442 B ;)< #rinii au %ndatorirea de a cre0te copilul %n condiii care s asi/ure de1 oltarea sa fi1ic= mental= spiritual= moral 0i social %n mod armonios2 ;-< ?n acest scop= prinii sunt obli/aiA a< s coopere1e cu copilul 0i s %i respecte iaa intim= pri at 0i demnitatea: b< s pre1inte 0i s permit informarea 0i lmurirea copilului despre toate actele 0i faptele care lBar putea afecta 0i s ia %n considerare opinia acestuia: c< s ia toate msurile necesare pentru proteFarea 0i reali1area drepturilor copilului: d< s coopere1e cu persoanele fi1ice 0i persoanele Furidice cu atribuii %n domeniul %n/riFirii= educrii 0i formrii profesionale a copilului2 >surile disciplinare Art2 74.2 B >surile disciplinare nu pot fi luate de prini dec!t cu respectarea demnitii copilului2 Sunt inter1ise luarea unor msuri= precum 0i aplicarea unor pedepse fi1ice= de natur a afecta de1 oltarea fi1ic= psiGic sau starea emoional a copilului2 9repturile printelui minor Art2 7.,2 B ;)< #rintele minor care a %mplinit !rsta de )7 ani are numai drepturile 0i %ndatoririle printe0ti cu pri ire la persoana copilului2 ;-< 9repturile 0i %ndatoririle cu pri ire la bunurile copilului re in tutorelui sau= dup ca1= altei persoane= %n condiiile le/ii2 Reli/ia copilului Art2 7.)2 B ;)< #rinii %ndrum copilul= potri it propriilor con in/eri= %n ale/erea unei reli/ii= %n condiiile le/ii= in!nd seama de opinia=

!rsta 0i de /radul de maturitate ale acestuia= fr aBl putea obli/a s adere la o anumit reli/ie sau la un anumit cult reli/ios2 ;-< &opilul care a %mplinit !rsta de )7 ani are dreptul s %0i alea/ liber confesiunea reli/ioas2 Dumele copilului Art2 7.-2 B #rinii ale/ prenumele 0i= c!nd este ca1ul= numele de familie al copilului= %n condiiile le/ii2 Supra e/Gerea copilului Art2 7.82 B #rinii au dreptul 0i %ndatorirea de supra e/Gere a copilului minor2 Relaiile sociale ale copilului Art2 7.72 B #rinii sau repre1entanii le/ali ai copilului pot= numai %n ba1a unor moti e temeinice= s %mpiedice corespondena 0i le/turile personale ale copilului %n !rst de p!n la )7 ani2 De%nele/erile se soluionea1 de ctre instana de tutel= cu ascultarea copilului= %n condiiile art2 -572 ?napoierea copilului de la alte persoane Art2 7.32 B ;)< #rinii pot cere oric!nd instanei de tutel %napoierea copilului de la orice persoan care %l ine fr drept2 ;-< Instana de tutel poate respin/e cererea numai dac %napoierea este dit contrar interesului superior al copilului2 ;8< Ascultarea copilului este obli/atorie= dispo1iiile art2 -57 fiind aplicabile2 Locuina copilului Art2 7.52 B ;)< &opilul minor locuie0te la prinii si2 ;-< 9ac prinii nu locuiesc %mpreun= ace0tia or stabili= de comun acord= locuina copilului2 ;8< ?n ca1 de ne%nele/ere %ntre prini= instana de tutel Gotr0te= lu!nd %n considerare conclu1iile raportului de ancGet psiGosocial 0i ascult!nduBi pe prini 0i pe copil= dac a %mplinit !rsta de ), ani2 9ispo1iiile art2 -57 rm!n aplicabile2 ;7< Locuina copilului= stabilit potri it pre1entului articol= nu poate fi scGimbat fr acordul prinilor dec!t %n ca1urile pre 1ute e$pres de le/e2 ;3< #rintele la care copilul nu locuie0te %n mod statornic are dreptul de a a ea le/turi personale cu minorul= la locuina acestuia2 Instana de tutel poate limita e$erciiul acestui drept= dac aceasta este %n interesul superior al copilului2 ScGimbarea locuinei copilului Art2 7.*2 B ;)< 9ac afectea1 e$erciiul autoritii sau al unor drepturi printe0ti= scGimbarea locuinei copilului= %mpreun cu printele la care locuie0te= nu poate a ea loc dec!t cu acordul prealabil al celuilalt printe2 ;-< ?n ca1 de ne%nele/ere %ntre prini= Gotr0te instana de tutel potri it interesului superior al copilului= lu!nd %n considerare conclu1iile raportului de ancGet psiGosocial 0i ascult!nduBi pe prini2 Ascultarea copilului este obli/atorie= dispo1iiile art2 -57 fiind aplicabile2 ScGimbarea felului %n turii ori al pre/tirii profesionale Art2 7.42 B ;)< &opilul care a %mplinit !rsta de )7 ani poate cere prinilor s %0i scGimbe felul %n turii sau al pre/tirii profesionale ori locuina necesar des !r0irii %n turii ori pre/tirii sale profesionale2 ;-< 9ac prinii se opun= copilul poate sesi1a instana de tutel= iar aceasta Gotr0te pe ba1a raportului de ancGet psiGosocial2 Ascultarea copilului este obli/atorie= dispo1iiile art2 -57 fiind aplicabile2 Obli/aia de %ntreinere

Art2 7..2 B ;)< 'atl 0i mama sunt obli/ai= %n solidar= s dea %ntreinere copilului lor minor= asi/ur!nduBi cele necesare traiului= precum 0i educaia= %n tura 0i pre/tirea sa profesional2 ;-< 9ac minorul are un enit propriu care nu este %ndestultor= prinii au obli/aia de aBi asi/ura condiiile necesare pentru cre0terea= educarea 0i pre/tirea sa profesional2 ;8< #rinii sunt obli/ai s %l %ntrein pe copilul de enit maFor= dac se afl %n continuarea studiilor= p!n la terminarea acestora= dar fr a dep0i !rsta de -5 de ani2 ;7< ?n ca1 de ne%nele/ere= %ntinderea obli/aiei de %ntreinere= felul 0i modalitile e$ecutrii= precum 0i contribuia fiecruia dintre prini se stabilesc de instana de tutel pe ba1a raportului de ancGet psiGosocial2 Independena patrimonial Art2 3,,2 B #rintele nu are niciun drept asupra bunurilor copilului 0i nici copilul asupra bunurilor printelui= %n afar de dreptul la mo0tenire 0i la %ntreinere2 Administrarea bunurilor copilului Art2 3,)2 B ;)< #rinii au dreptul 0i %ndatorirea de a administra bunurile copilului lor minor= precum 0i de aBl repre1enta %n actele Furidice ci ile ori de aBi %ncu iina aceste acte= dup ca12 ;-< 9up %mplinirea !rstei de )7 ani minorul %0i e$ercit drepturile 0i %0i e$ecut obli/aiile sin/ur= %n condiiile le/ii= %ns numai cu %ncu iinarea prinilor 0i= dup ca1= a instanei de tutel2 Alte dispo1iii aplicabile Art2 3,-2 B ;)< 9repturile 0i %ndatoririle prinilor cu pri ire la bunurile copilului sunt acelea0i cu cele ale tutorelui= dispo1iiile care re/lementea1 tutela fiind aplicabile %n mod corespun1tor2 ;-< &u toate acestea= nu se %ntocme0te in entarul pre 1ut la art2 )7,= %n ca1ul %n care copilul nu are alte bunuri dec!t cele de u1 personal2 &A#I'OLCL III E$ercitarea autoritii printe0ti >odul de e$ercitare a autoritii printe0ti Art2 3,82 B ;)< #rinii e$ercit %mpreun 0i %n mod e/al autoritatea printeasc2 ;-< Fa de terii de bunBcredin= oricare dintre prini= care %ndepline0te sin/ur un act curent pentru e$ercitarea drepturilor 0i %ndeplinirea %ndatoririlor printe0ti= este pre1umat c are 0i consimm!ntul celuilalt printe2 E$ercitarea autoritii printe0ti %n ca1 de di or Art2 3,72 B 9ac prinii sunt di orai= autoritatea printeasc se e$ercit potri it dispo1iiilor referitoare la efectele di orului %n raporturile dintre prini 0i copii2 &opilul din afara cstoriei Art2 3,32 B ;)< ?n ca1ul copilului din afara cstoriei a crui filiaie a fost stabilit concomitent sau= dup ca1= succesi fa de ambii prini= autoritatea printeasc se e$ercit %n comun 0i %n mod e/al de ctre prini= dac ace0tia con ieuiesc2 ;-< 9ac prinii copilului din afara cstoriei nu con ieuiesc= modul de e$ercitare a autoritii printe0ti se stabile0te de ctre instana de tutel= fiind aplicabile prin asemnare dispo1iiile pri itoare la di or2 ;8< Instana sesi1at cu o cerere pri ind stabilirea filiaiei este obli/at s dispun asupra modului de e$ercitare a autoritii printe0ti= fiind aplicabile prin asemnare dispo1iiile pri itoare la di or2 ?n oiala prinilor

Art2 3,52 B &u %ncu iinarea instanei de tutel prinii se pot %nele/e cu pri ire la e$ercitarea autoritii printe0ti sau cu pri ire la luarea unei msuri de protecie a copilului= dac este respectat interesul superior al acestuia2 Ascultarea copilului este obli/atorie= dispo1iiile art2 -57 fiind aplicabile2 E$ercitarea autoritii printe0ti de ctre un sin/ur printe Art2 3,*2 B 9ac unul dintre prini este decedat= declarat mort prin Gotr!re Fudectoreasc= pus sub interdicie= dec1ut din e$erciiul drepturilor printe0ti sau dac= din orice moti = se afl %n neputin de aB0i e$prima oina= cellalt printe e$ercit sin/ur autoritatea printeasc2 &A#I'OLCL IH 9ecderea din e$erciiul drepturilor printe0ti &ondiii Art2 3,42 B ;)< Instana de tutel= la cererea autoritilor administraiei publice cu atribuii %n domeniul proteciei copilului= poate pronuna decderea din e$erciiul drepturilor printe0ti dac printele pune %n pericol iaa= sntatea sau de1 oltarea copilului prin relele tratamente aplicate acestuia= prin consumul de alcool sau stupefiante= prin purtarea abu1i = prin ne/liFena /ra %n %ndeplinirea obli/aiilor printe0ti ori prin atin/erea /ra a interesului superior al copilului2 ;-< &ererea se Fudec de ur/en= cu citarea prinilor 0i pe ba1a raportului de ancGet psiGosocial2 #articiparea procurorului este obli/atorie2 ?ntinderea decderii Art2 3,.2 B ;)< 9ecderea din e$erciiul drepturilor printe0ti este total 0i se %ntinde asupra tuturor copiilor nscui la data pronunrii Gotr!rii2 ;-< &u toate acestea= instana poate dispune decderea numai cu pri ire la anumite drepturi printe0ti ori la anumii copii= dar numai dac= %n acest fel= nu sunt primeFduite cre0terea= educarea= %n tura 0i pre/tirea profesional a copiilor2 Obli/aia de %ntreinere Art2 3),2 B 9ecderea din e$erciiul drepturilor printe0ti nu scute0te printele de obli/aia sa de a da %ntreinere copilului2 Instituirea tutelei Art2 3))2 B ?n ca1ul %n care= dup decderea din e$erciiul drepturilor printe0ti= copilul se afl %n situaia de a fi lipsit de %n/riFirea ambilor prini= se instituie tutela2 Redarea e$erciiului drepturilor printe0ti Art2 3)-2 B ;)< Instana red printelui e$erciiul drepturilor printe0ti= dac au %ncetat %mpreFurrile care au dus la decderea din e$erciiul acestora 0i dac printele nu mai pune %n pericol iaa= sntatea 0i de1 oltarea copilului2 ;-< #!n la soluionarea cererii= instana poate %n/dui printelui s aib le/turi personale cu copilul= dac aceasta este %n interesul superior al copilului2 'I'LCL H Obli/aia de %ntreinere &A#I'OLCL I 9ispo1iii /enerale &aracterul le/al al obli/aiei de %ntreinere

Art2 3)82 B Obli/aia de %ntreinere e$ist numai %ntre persoanele pre 1ute de le/e2 Ea se datorea1 numai dac sunt %ntrunite condiiile cerute de le/e2 &aracterul personal al obli/aiei de %ntreinere Art2 3)72 B ;)< Obli/aia de %ntreinere are caracter personal2 ;-< Ea se stin/e prin moartea debitorului sau a creditorului obli/aiei de %ntreinere= dac prin le/e nu se pre ede altfel2 ;8< 9reptul la %ntreinere nu poate fi cedat 0i nu poate fi urmrit dec!t %n condiiile pre 1ute de le/e2 Inadmisibilitatea renunrii la %ntreinere Art2 3)32 B Dimeni nu poate renuna pentru iitor la dreptul su la %ntreinere2 &A#I'OLCL II #ersoanele %ntre care e$ist obli/aia de %ntreinere 0i ordinea %n care aceasta se datorea1 Subiectele obli/aiei de %ntreinere Art2 3)52 B ;)< Obli/aia de %ntreinere e$ist %ntre so 0i soie= rudele %n linie dreapt= %ntre frai 0i surori= precum 0i %ntre celelalte persoane anume pre 1ute de le/e2 ;-< 9ispo1iiile alin2 ;)< pri ind obli/aia de %ntreinere %ntre rudele %n linie dreapt= precum 0i %ntre frai 0i surori sunt aplicabile 0i %n ca1ul adopiei2 ;8< Obli/aia de %ntreinere e$ist %ntre fo0tii soi= %n condiiile pre 1ute de le/e2 ?ntreinerea copilului de ctre soul printelui su Art2 3)*2 B ;)< Soul care a contribuit la %ntreinerea copilului celuilalt so este obli/at s preste1e %ntreinere copilului c!t timp acesta este minor= %ns numai dac prinii si fire0ti au murit= sunt disprui ori sunt %n ne oie2 ;-< La r!ndul su= copilul poate fi obli/at s dea %ntreinere celui care lBa %ntreinut astfel timp de ), ani2 Obli/aia de %ntreinere aparin!nd mo0tenitorilor Art2 3)42 B ;)< >o0tenitorii persoanei care a fost obli/at la %ntreinerea unui minor sau care iBa dat %ntreinere fr a a ea obli/aia le/al sunt inui= %n msura alorii bunurilor mo0tenite= s continue %ntreinerea= dac prinii minorului au murit= sunt disprui sau sunt %n ne oie= %ns numai c!t timp cel %ntreinut este minor2 ;-< ?n ca1ul %n care sunt mai muli mo0tenitori= obli/aia este solidar= fiecare dintre ei contribuind la %ntreinerea minorului proporional cu aloarea bunurilor mo0tenite2 Ordinea de plat a %ntreinerii Art2 3).2 B ?ntreinerea se datorea1 %n ordinea urmtoareA a< soii 0i fo0tii soi %0i datorea1 %ntreinere %naintea celorlali obli/ai: b< descendentul este obli/at la %ntreinere %naintea ascendentului= iar dac sunt mai muli descendeni sau mai muli ascendeni= cel %n /rad mai apropiat %naintea celui mai %ndeprtat: c< fraii 0i surorile %0i datorea1 %ntreinere dup prini= %ns %naintea bunicilor2 ?ntreinerea %n ca1ul desfacerii adopiei Art2 3-,2 B 9up %ncetarea adopiei= adoptatul poate cere %ntreinere numai de la rudele sale fire0ti sau= dup ca1= de la soul su2

#luralitatea de debitori Art2 3-)2 B ;)< ?n ca1ul %n care mai multe dintre persoanele pre 1ute la art2 3)5 sunt obli/ate s %ntrein aceea0i persoan= ele or contribui la plata %ntreinerii= proporional cu miFloacele pe care le au2 ;-< 9ac printele are drept la %ntreinere de la mai muli copii= el poate= %n ca1 de ur/en= s porneasc aciunea numai %mpotri a unuia dintre ei2 &el care a pltit %ntreinerea se poate %ntoarce %mpotri a celorlali obli/ai pentru partea fiecruia2 Obli/aia subsidiar Art2 3--2 B ?n ca1ul %n care cel obli/at %n primul r!nd la %ntreinere nu are miFloace %ndestultoare pentru a acoperi ne oile celui care o cere= instana de tutel le poate obli/a pe celelalte persoane %ndatorate la %ntreinere s o complete1e= %n ordinea stabilit la art2 3).2 9i i1ibilitatea %ntreinerii Art2 3-82 B &!nd cel obli/at nu poate presta= %n acela0i timp= %ntreinere tuturor celor %ndreptii s o cear= instana de tutel= in!nd seama de ne oile fiecreia dintre aceste persoane= poate Gotr% fie ca %ntreinerea s se plteasc numai uneia dintre ele= fie ca %ntreinerea s se %mpart %ntre mai multe sau toate persoanele %ndreptite s o cear2 ?n acest ca1= instana Gotr0te= totodat= modul %n care se %mparte %ntreinerea %ntre persoanele care urmea1 a o primi2 &A#I'OLCL III &ondiiile obli/aiei de %ntreinere &reditorul %ntreinerii Art2 3-72 B Are drept la %ntreinere numai cel care se afl %n ne oie= neput!nduBse %ntreine din munca sau din bunurile sale2 9reptul la %ntreinere al minorului Art2 3-32 B ;)< >inorul care cere %ntreinere de la prinii si se afl %n ne oie dac nu se poate %ntreine din munca sa= cGiar dac ar a ea bunuri2 ;-< &u toate acestea= %n ca1ul %n care prinii nBar putea presta %ntreinerea fr aB0i primeFdui propria lor e$isten= instana de tutel poate %ncu iina ca %ntreinerea s se asi/ure prin alorificarea bunurilor pe care acesta le are= cu e$cepia celor de strict necesitate2 &omportamentul necorespun1tor Art2 3-52 B ;)< Du poate pretinde %ntreinere acela care sBa fcut ino at fa de cel obli/at la %ntreinere de fapte /ra e= contrare le/ii sau bunelor mora uri2 ;-< Acela care se afl %n stare de ne oie din culpa sa poate cere numai %ntreinerea de strict necesitate2 9ebitorul %ntreinerii Art2 3-*2 B ;)< #oate fi obli/at la %ntreinere numai cel care are miFloacele pentru a o plti sau are posibilitatea de a dob!ndi aceste miFloace2 ;-< La stabilirea miFloacelor celui care datorea1 %ntreinerea se ine seama de eniturile 0i bunurile acestuia= precum 0i de posibilitile de reali1are a acestora: de asemenea= or fi a ute %n edere celelalte obli/aii ale sale2 9o ada strii de ne oie Art2 3-42 B Starea de ne oie a persoanei %ndreptite la %ntreinere= precum 0i miFloacele celui care datorea1 %ntreinere pot fi do edite prin orice miFloc de prob2 &A#I'OLCL IH

Stabilirea 0i e$ecutarea obli/aiei de %ntreinere &uantumul %ntreinerii Art2 3-.2 B ;)< ?ntreinerea este datorat potri it cu ne oia celui care o cere 0i cu miFloacele celui care urmea1 a o plti2 ;-< &!nd %ntreinerea este datorat de printe= ea se stabile0te p!n la o ptrime din enitul su lunar net pentru un copil= o treime pentru - copii 0i o Fumtate pentru 8 sau mai muli copii2 ;8< &uantumul %ntreinerii datorate copiilor= %mpreun cu %ntreinerea datorat altor persoane= potri it le/ii= nu poate dep0i Fumtate din enitul net lunar al celui obli/at2 >odalitile de e$ecutare Art2 38,2 B ;)< Obli/aia de %ntreinere se e$ecut %n natur= prin asi/urarea celor necesare traiului 0i= dup ca1= a cGeltuielilor pentru educare= %n tur 0i pre/tire profesional2 ;-< 9ac obli/aia de %ntreinere nu se e$ecut de bun oie= %n natur= instana de tutel dispune e$ecutarea ei prin plata unei pensii de %ntreinere= stabilit %n bani2 ;8< #ensia de %ntreinere se poate stabili sub forma unei sume fi$e sau %ntrBo cot procentual din enitul net lunar al celui care datorea1 %ntreinere2 9ispo1iiile art2 3-. alin2 ;-< 0i ;8< rm!n aplicabile2 >odificarea 0i %ncetarea pensiei de %ntreinere Art2 38)2 B ;)< 9ac se i e0te o scGimbare %n ceea ce pri e0te miFloacele celui care prestea1 %ntreinerea 0i ne oia celui care o prime0te= instana de tutel= potri it %mpreFurrilor= poate mri sau mic0ora pensia de %ntreinere sau poate Gotr% %ncetarea plii ei2 ;-< #ensia de %ntreinere stabilit %ntrBo sum fi$ se inde$ea1 de drept= trimestrial= %n funcie de rata inflaiei2 9ata de la care se datorea1 pensia de %ntreinere Art2 38-2 B ;)< #ensia de %ntreinere se datorea1 de la data cererii de cGemare %n Fudecat2 ;-< &u toate acestea= pensia poate fi acordat 0i pentru o perioad anterioar= dac introducerea cererii de cGemare %n Fudecat a fost %nt!r1iat din culpa debitorului2 #lata pensiei de %ntreinere Art2 3882 B ;)< #ensia de %ntreinere se plte0te %n rate periodice= la termenele con enite de pri sau= %n lipsa acordului lor= la cele stabilite prin Gotr!re Fudectoreasc2 ;-< &Giar dac creditorul %ntreinerii a decedat %n perioada corespun1toare unei rate= %ntreinerea este datorat %n %ntre/ime pentru acea perioad2 ;8< 9e asemenea= prile pot con eni sau= dac sunt moti e temeinice= instana de tutel poate Gotr% ca %ntreinerea s se e$ecute prin plata anticipat a unei sume /lobale care s acopere ne oile de %ntreinere ale celui %ndreptit pe o perioad mai %ndelun/at sau pe %ntrea/a perioad %n care se datorea1 %ntreinerea= %n msura %n care debitorul %ntreinerii are miFloacele necesare acoperirii acestei obli/aii2 Restituirea %ntreinerii nedatorate Art2 3872 B 9ac= din orice moti = se do ede0te c %ntreinerea prestat= de bun oie sau ca urmare a unei Gotr!ri Fudectore0ti= nu era datorat= cel care a e$ecutat obli/aia poate s cear restituirea de la cel care a primitBo sau de la cel care a ea= %n realitate= obli/aia s o preste1e= %n acest din urm ca1= pe temeiul %mbo/irii fr Fust cau12 &AR'EA a IIIBa 9espre bunuriE< @@@@@@@@@@@ E< 9ispo1iiile tran1itorii 0i de punere %n aplicare a crii a IIIBa sunt cuprinse %n art2 33B4- din Le/ea nr2 *)+-,))2

'I'LCL I Iunurile 0i drepturile reale %n /eneral &A#I'OLCL I 9espre bunuri %n /eneral SE&ICDEA ) 9espre distincia bunurilor Doiune Art2 3832 B Sunt bunuri lucrurile= corporale sau necorporale= care constituie obiectul unui drept patrimonial2 Iunurile mobile 0i imobile Art2 3852 B Iunurile sunt mobile sau imobile2 Iunurile imobile Art2 38*2 B Sunt imobile terenurile= i1 oarele 0i cursurile de ap= plantaiile prinse %n rdcini= construciile 0i orice alte lucrri fi$ate %n pm!nt cu caracter permanent= platformele 0i alte instalaii de e$ploatare a resurselor submarine situate pe platoul continental= precum 0i tot ceea ce= %n mod natural sau artificial= este %ncorporat %n acestea cu caracter permanent2 Iunurile care rm!n sau de in imobile Art2 3842 B ;)< Rm!n bunuri imobile materialele separate %n mod pro i1oriu de un imobil= pentru a fi din nou %ntrebuinate= at!t timp c!t sunt pstrate %n aceea0i form= precum 0i prile inte/rante ale unui imobil care sunt temporar deta0ate de acesta= dac sunt destinate spre a fi reinte/rate2 ;-< >aterialele aduse pentru a fi %ntrebuinate %n locul celor ecGi de in bunuri imobile din momentul %n care au dob!ndit aceast destinaie2 Iunurile mobile Art2 38.2 B ;)< Iunurile pe care le/ea nu le consider imobile sunt bunuri mobile2 ;-< Sunt bunuri mobile 0i undele electroma/netice sau asimilate acestora= precum 0i ener/ia de orice fel produse= captate 0i transmise= %n condiiile le/ii= de orice persoan 0i puse %n ser iciul su= indiferent de natura mobiliar sau imobiliar a sursei acestora2 Iunurile mobile prin anticipaie Art2 37,2 B ;)< Io/iile de orice natur ale solului 0i subsolului= fructele neculese %nc= plantaiile 0i construciile %ncorporate %n sol de in mobile prin anticipaie= atunci c!nd= prin oina prilor= sunt pri ite %n natura lor indi idual %n ederea deta0rii lor2 ;-< #entru opo1abilitate fa de teri= este necesar notarea %n cartea funciar2 Cni ersalitatea de fapt Art2 37)2 B ;)< &onstituie o uni ersalitate de fapt ansamblul bunurilor care aparin aceleia0i persoane 0i au o destinaie comun stabilit prin oina acesteia sau prin le/e2 ;-< Iunurile care alctuiesc uni ersalitatea de fapt pot= %mpreun sau separat= s fac obiectul unor acte sau raporturi Furidice distincte2 Re/ulile aplicabile drepturilor purt!nd asupra bunurilor

Art2 37-2 B ;)< 9ac nu se pre ede altfel= sunt supuse re/ulilor referitoare la bunurile imobile 0i drepturile reale asupra acestora2 ;-< &elelalte drepturi patrimoniale sunt supuse= %n limitele pre 1ute de le/e= re/ulilor referitoare la bunurile mobile2 Iunurile fun/ibile 0i bunurile nefun/ibile Art2 3782 B ;)< Iunurile sunt fun/ibile sau nefun/ibile2 ;-< Sunt fun/ibile bunurile determinabile dup numr= msur sau /reutate= astfel %nc!t pot fi %nlocuite unele prin altele %n e$ecutarea unei obli/aii2 ;8< #rin act Furidic= un bun fun/ibil prin natura sa poate fi considerat ca nefun/ibil2 Iunurile consumptibile 0i bunurile neconsumptibile Art2 3772 B ;)< Iunurile sunt consumptibile sau neconsumptibile2 ;-< Sunt consumptibile bunurile mobile a cror %ntrebuinare obi0nuit implic %nstrinarea sau consumarea substanei2 ;8< Cn bun consumptibil prin natura sa poate de eni neconsumptibil dac= prin act Furidic= i se scGimb %ntrebuinarea2 Iunurile di i1ibile 0i bunurile indi i1ibile Art2 3732 B ;)< Iunurile sunt di i1ibile sau indi i1ibile2 ;-< Iunurile care nu pot fi %mprite %n natur fr a li se scGimba destinaia sunt bunuri indi i1ibile2 ;8< #rin act Furidic= un bun di i1ibil prin natura lui poate fi considerat indi i1ibil2 Iunurile principale 0i bunurile accesorii Art2 3752 B ;)< Iunul care a fost destinat= %n mod stabil 0i e$clusi = %ntrebuinrii economice a altui bun este accesoriu at!t timp c!t satisface aceast utili1are2 ;-< 9estinaia comun poate s fie stabilit numai de proprietarul ambelor bunuri2 ;8< 9ac nu se pre ede altfel= bunul accesoriu urmea1 situaia Furidic a bunului principal= inclusi %n ca1 de %nstrinare sau de /re are a bunului principal2 ;7< ?ncetarea calitii de bun accesoriu nu poate fi %ns opus unui ter care a dob!ndit anterior drepturi pri itoare la bunul principal2 ;3< Separarea temporar a unui bun accesoriu de bunul principal nu %i %nltur aceast calitate2 ;5< 9repturile unui ter pri itoare la un bun nu pot fi %nclcate prin transformarea acestuia %n bun accesoriu2 SE&ICDEA a -Ba #rodusele bunurilor #rodusele bunurilor Art2 37*2 B #rodusele bunurilor sunt fructele 0i productele2 Fructele Art2 3742 B ;)< Fructele repre1int acele produse care deri din folosirea unui bun= fr a diminua substana acestuia2 Fructele suntA naturale= industriale 0i ci ile2 Fructele ci ile se numesc 0i enituri2 ;-< Fructele naturale sunt produsele directe 0i periodice ale unui bun= obinute fr inter enia omului= cum ar fi acelea pe care pm!ntul le produce de la sine= producia 0i sporul animalelor2 ;8< Fructele industriale sunt produsele directe 0i periodice ale unui bun= obinute ca re1ultat al inter eniei omului= cum ar fi recoltele de orice fel2 ;7< Fructele ci ile sunt eniturile re1ultate din folosirea bunului de ctre o alt persoan %n irtutea unui act Furidic= precum cGiriile= aren1ile= dob!n1ile= enitul rentelor 0i di idendele2

#roductele Art2 37.2 B #roductele sunt produsele obinute dintrBun bun cu consumarea sau diminuarea substanei acestuia= precum copacii unei pduri= piatra dintrBo carier 0i altele asemenea2 9ob!ndirea fructelor 0i a productelor Art2 33,2 B ;)< Fructele 0i productele se cu in proprietarului= dac prin le/e nu se dispune altfel2 ;-< 9reptul de proprietate asupra fructelor naturale 0i industriale se dob!nde0te la data separrii de bunul care leBa produs2 ;8< 9reptul de proprietate asupra fructelor ci ile se dob!nde0te 1i cu 1i2 ;7< &el care= fr acordul proprietarului= a ansea1 cGeltuielile necesare pentru producerea 0i perceperea fructelor sau productelor poate cere restituirea cGeltuielilor2 ;3< ?n acest ca1= produsele sau contra aloarea acestora pot fi reinute p!n la restituirea cGeltuielilor2 &u toate acestea= proprietarul poate cere obli/area posesorului la predarea produselor ori a contra alorii acestora dac furni1ea1 o /aranie %ndestultoare2 &A#I'OLCL II 9repturile reale %n /eneral 9repturile reale Art2 33)2 B Sunt drepturi realeA )2 dreptul de proprietate: -2 dreptul de superficie: 82 dreptul de u1ufruct: 72 dreptul de u1: 32 dreptul de abitaie: 52 dreptul de ser itute: *2 dreptul de administrare: 42 dreptul de concesiune: .2 dreptul de folosin: ),2 drepturile reale de /aranie: ))2 alte drepturi crora le/ea le recunoa0te acest caracter2 Formele de proprietate Art2 33-2 B #roprietatea este public sau pri at2 #roprietatea pri at Art2 3382 B ;)< Sunt obiect al proprietii pri ate toate bunurile de u1 sau de interes pri at aparin!nd persoanelor fi1ice= persoanelor Furidice de drept pri at sau de drept public= inclusi bunurile care alctuiesc domeniul pri at al statului 0i al unitilor administrati B teritoriale2 ;-< >o0tenirile acante se constat prin certificat de acan succesoral 0i intr %n domeniul pri at al comunei= ora0ului sau municipiului= dup ca1= fr %nscriere %n cartea funciar2 Imobilele cu pri ire la care sBa renunat la dreptul de proprietate conform art2 35alin2 ;-< se dob!ndesc= fr %nscriere %n cartea funciar= de comun= ora0 sau municipiu= dup ca1= 0i intr %n domeniul pri at al acestora prin Gotr!rea consiliului local2 ;8< >o0tenirile acante 0i imobilele menionate la alin2 ;-<= aflate %n strintate= se cu in statului rom!n2 ;7< Iunurile obiect al proprietii pri ate= indiferent de titular= sunt 0i rm!n %n circuitul ci il= dac prin le/e nu se dispune altfel2 Ele pot fi %nstrinate= pot face obiectul unei urmriri silite 0i pot fi dob!ndite prin orice mod pre 1ut de le/e2

#roprietatea public Art2 3372 B ;)< Iunurile statului 0i ale unitilor administrati Bteritoriale care= prin natura lor sau prin declaraia le/ii= sunt de u1 sau de interes public formea1 obiectul proprietii publice= %ns numai dac au fost le/al dob!ndite de ctre acestea2 ;-< 9ac prin le/e nu se pre ede altfel= dispo1iiile aplicabile dreptului de proprietate pri at se aplic 0i dreptului de proprietate public= %ns numai %n msura %n care sunt compatibile cu acesta din urm2 'I'LCL II #roprietatea pri at &A#I'OLCL I 9ispo1iii /enerale SE&ICDEA ) &oninutul= %ntinderea 0i stin/erea dreptului de proprietate pri at &oninutul dreptului de proprietate pri at Art2 3332 B ;)< #roprietatea pri at este dreptul titularului de a poseda= folosi 0i dispune de un bun %n mod e$clusi = absolut 0i perpetuu= %n limitele stabilite de le/e2 ;-< ?n condiiile le/ii= dreptul de proprietate pri at este susceptibil de modaliti 0i de1membrminte= dup ca12 Limitele e$ercitrii dreptului de proprietate pri at Art2 3352 B ;)< 9reptul de proprietate poate fi e$ercitat %n limitele materiale ale obiectului su2 Acestea sunt limitele corporale ale bunului care formea1 obiectul dreptului de proprietate= cu %n/rdirile stabilite prin le/e2 ;-< #rin le/e poate fi limitat e$ercitarea atributelor dreptului de proprietate2 ;8< E$ercitarea dreptului de proprietate poate fi limitat 0i prin oina proprietarului= cu e$cepiile pre 1ute de le/e2 9ob!ndirea dreptului de proprietate Art2 33*2 B ;)< 9reptul de proprietate se poate dob!ndi= %n condiiile le/ii= prin con enie= mo0tenire le/al sau testamentar= accesiune= u1ucapiune= ca efect al posesiei de bunBcredin %n ca1ul bunurilor mobile 0i al fructelor= prin ocupaiune= tradiiune= precum 0i prin Gotr!re Fudectoreasc= atunci c!nd ea este translati de proprietate prin ea %ns0i2 ;-< ?n ca1urile pre 1ute de le/e= proprietatea se poate dob!ndi prin efectul unui act administrati 2 ;8< #rin le/e se pot re/lementa 0i alte moduri de dob!ndire a dreptului de proprietate2 ;7< &u e$cepia ca1urilor anume pre 1ute de le/e= %n ca1ul bunurilor imobile dreptul de proprietate se dob!nde0te prin %nscriere %n cartea funciar= cu respectarea dispo1iiilor pre 1ute la art2 4442 Riscul pieirii bunului Art2 3342 B #roprietarul suport riscul pieirii bunului= dac acesta nBa fost asumat de o alt persoan sau dac prin le/e nu se dispune altfel2 ?ntinderea dreptului de proprietate asupra terenurilor Art2 33.2 B ;)< #roprietatea terenului se %ntinde 0i asupra subsolului 0i a spaiului de deasupra terenului= cu respectarea limitelor le/ale2 ;-< #roprietarul poate face= deasupra 0i %n subsolul terenului= toate construciile= plantaiile 0i lucrrile pe care le /se0te de cu iin= %n afar de e$cepiile stabilite de le/e= 0i poate tra/e din ele toate foloasele pe care acestea leBar produce2 El este inut s respecte= %n condiiile 0i %n limitele determinate de le/e= drepturile terilor asupra resurselor minerale ale subsolului= i1 oarelor 0i apelor subterane= lucrrilor 0i instalaiilor subterane 0i altora asemenea2 ;8< Apele de suprafa 0i albiile acestora aparin proprietarului terenului pe care se formea1 sau cur/= %n condiiile pre 1ute de le/e2

#roprietarul unui teren are= de asemenea= dreptul de a apropria 0i de a utili1a= %n condiiile le/ii= apa i1 oarelor 0i a lacurilor aflate pe terenul respecti = apa freatic= precum 0i apele plu iale2 Obli/aia de /rniuire Art2 35,2 B #roprietarii terenurilor %n ecinate sunt obli/ai s contribuie la /rniuire prin reconstituirea Gotarului 0i fi$area semnelor corespun1toare= suport!nd= %n mod e/al= cGeltuielile oca1ionate de aceasta2 9reptul de %n/rdire Art2 35)2 B Orice proprietar poate s %0i %n/rdeasc proprietatea= suport!nd= %n condiiile le/ii= cGeltuielile oca1ionate2 Stin/erea dreptului de proprietate Art2 35-2 B ;)< 9reptul de proprietate pri at se stin/e prin pieirea bunului= dar nu se stin/e prin neu12 El poate fi %ns dob!ndit de altul prin u1ucapiune sau %ntrBun alt mod= %n ca1urile 0i condiiile anume determinate de le/e2 ;-< #roprietarul poate abandona bunul su mobil sau poate renuna= prin declaraie autentic= la dreptul de proprietate asupra bunului imobil= %nscris %n cartea funciar2 9reptul se stin/e %n momentul prsirii bunului mobil= iar dac bunul este imobil= prin %nscrierea %n cartea funciar= %n condiiile le/ii= a declaraiei de renunare2 ;8< E$proprierea se poate face numai pentru o cau1 de utilitate public stabilit potri it le/ii= cu Fust 0i prealabil desp/ubire= fi$at de comun acord %ntre proprietar 0i e$propriator2 ?n ca1 de di er/en asupra cuantumului desp/ubirilor= acesta se stabile0te pe cale Fudectoreasc2 ;7< Du pot fi supuse confiscrii dec!t bunurile destinate sau folosite pentru s !r0irea unei infraciuni ori contra enii sau cele re1ultate din acestea2 SE&ICDEA a -Ba Aprarea dreptului de proprietate pri at Aciunea %n re endicare Art2 3582 B ;)< #roprietarul unui bun are dreptul de aBl re endica de la posesor sau de la o alt persoan care %l deine fr drept2 El are= de asemenea= dreptul la desp/ubiri= dac este ca1ul2 ;-< 9reptul la aciunea %n re endicare este imprescriptibil= cu e$cepia ca1urilor %n care prin le/e se dispune altfel2 ;8< 9reptul de proprietate dob!ndit cu bunBcredin= %n condiiile le/ii= este pe deplin recunoscut2 ;7< 6otr!rea Fudectoreasc prin care sBa admis aciunea %n re endicare este opo1abil 0i poate fi e$ecutat 0i %mpotri a terului dob!nditor= %n condiiile &odului de procedur ci il2 Aciunea ne/atorie Art2 3572 B ;)< #roprietarul poate intenta aciunea ne/atorie contra oricrei persoane care pretinde c este titularul reunui drept real= altul dec!t cel de proprietate= asupra bunului su2 ;-< 9reptul la aciunea ne/atorie este imprescriptibil2 #roba dreptului de proprietate asupra imobilelor %nscrise %n cartea funciar Art2 3532 B ?n ca1ul imobilelor %nscrise %n cartea funciar= do ada dreptului de proprietate se face cu e$trasul de carte funciar2 Efectele admiterii aciunii %n re endicare Art2 3552 B ;)< #!r!tul a fi obli/at la restituirea bunului sau la desp/ubiri dac bunul a pierit din culpa sa ori a fost %nstrinat2 ?n acelea0i condiii= p!r!tul a fi obli/at la restituirea productelor sau a contra alorii acestora2 ?n toate ca1urile= desp/ubirile or fi e aluate %n raport cu momentul restituirii2

;-< #osesorul de reaBcredin sau detentorul precar a fi obli/at= la cerere= 0i la restituirea fructelor produse de bun p!n la %napoierea acestuia ctre proprietar2 ;8< #roprietarul poate fi obli/at= la cerere= s restituie posesorului cGeltuielile necesare pe care acesta leBa fcut2 ;7< &Geltuielile utile se restituie= la cerere= %n limita sporului de aloare= dac prin le/e nu se pre ede altfel2 ;3< 9e asemenea= proprietarul a putea fi obli/at= la cerere= la restituirea cGeltuielilor necesare pentru producerea 0i cule/erea fructelor sau a productelor2 ;5< #!r!tul are un drept de retenie asupra produselor p!n la restituirea cGeltuielilor fcute pentru producerea 0i cule/erea acestora= cu e$cepia ca1ului %n care proprietarul furni1ea1 p!r!tului o /aranie %ndestultoare2 ;*< 9reptul de retenie nu poate fi e$ercitat %n niciun ca1 asupra bunului fru/ifer sau c!nd intrarea %n stp!nirea material a bunului sBa fcut prin iolen ori fraud sau c!nd produsele sunt bunuri perisabile ori sunt supuse= ca urmare a trecerii unei perioade scurte de timp= unei scderi semnificati e a alorii lor2 ;4< #roprietarul nu este dator s acopere cGeltuielile oluptuare2 #osesorul are dreptul de aB0i %nsu0i lucrrile efectuate cu aceste cGeltuieli numai dac prin aceasta bunul nu se deteriorea12 ;.< 9ispo1iiile alin2 ;8<= ;7< 0i ;4< se aplic numai %n acele situaii %n care cGeltuielile nu se concreti1ea1 %ntrBo lucrare nou= ca1 %n care sunt incidente dispo1iiile corespun1toare din materia accesiunii imobiliare artificiale2 &A#I'OLCL II Accesiunea SE&ICDEA ) 9ispo1iii /enerale 9ob!ndirea dreptului de proprietate prin accesiune Art2 35*2 B #rin accesiune= proprietarul unui bun de ine proprietarul a tot ce se alipe0te cu bunul ori se %ncorporea1 %n acesta= dac le/ea nu pre ede altfel2 Formele accesiunii Art2 3542 B Accesiunea este natural= c!nd unirea sau %ncorporarea este urmarea unui e eniment natural= ori artificial= c!nd re1ult din fapta proprietarului ori a unei alte persoane2 SE&ICDEA a -Ba Accesiunea imobiliar natural Alu iunile Art2 35.2 B Adu/irile de teren la malurile apelor cur/toare re in proprietarului fondului ri eran= numai dac ele se formea1 treptat2 'erenul lsat de apele cur/toare Art2 3*,2 B #roprietarul fondului ri eran dob!nde0te= de asemenea= terenul lsat de apele cur/toare care sBau retras treptat de la rmul respecti 2 'erenul lsat de apele stttoare Art2 3*)2 B ;)< #roprietarul terenului %nconFurat de Gele0teie= ia1uri= canale 0i alte asemenea ape stttoare nu de ine proprietarul terenurilor aprute prin scderea temporar a acestor ape sub %nlimea de scur/ere2 ;-< 'ot astfel= proprietarul acestor ape nu dob!nde0te niciun drept asupra terenului acoperit ca urmare a unor re rsri sporadice2 A ulsiunea

Art2 3*-2 B #roprietarul terenului de la care o ap cur/toare a smuls brusc o poriune de mal din teren= alipindBo la terenul altui proprietar ri eran= nu pierde dreptul de proprietate asupra prii desprinse dac o re endic %n termen de un an de la data faptului2 Albiile r!urilor= insulele 0i prundi0urile Art2 3*82 B ;)< Albiile r!urilor aparin proprietarilor ri erani= cu e$cepia acelora care= potri it le/ii= fac obiectul proprietii publice2 ;-< Insulele 0i prundi0urile care nu sunt %n le/tur cu terenurile a !nd malul la ni elul mediu al apei re in proprietarului albiei2 ;8< 9ac insula aparine proprietarilor ri erani 0i trece peste Fumtatea apei= fiecare dintre ei are dreptul de proprietate asupra prii de insul ce se %ntinde spre el pornind de la Fumtatea apei2 9reptul de proprietate asupra insulelor nouBformate Art2 3*72 B ?n ca1ul %n care o ap cur/toare= form!nduB0i un bra nou= %nconFoar terenul unui proprietar ri eran= el rm!ne proprietar asupra insulei astfel create2 Albiile prsite de apele cur/toare Art2 3*32 B Albia prsit de o ap cur/toare care 0iBa format un nou curs a a ea re/imul Furidic stabilit %n le/ea special2 Accesiunea natural asupra animalelor Art2 3*52 B ;)< Animalele domestice rtcite pe terenul altuia %i re in acestuia din urm dac proprietarul nu le re endic %n termen de 8, de 1ile de la data declaraiei fcute la primrie de ctre proprietarul terenului2 ;-< #orumbeii= iepurii= pe0tii 0i alte asemenea animale care trec pe fondul altui proprietar aparin acestuia c!t timp rm!n pe fond= cu e$cepia ca1ului %n care trecerea a fost pro ocat prin fraud sau prin artificii2 ;8< Roiul de albine trecut pe terenul altuia re ine proprietarului acestuia numai dac proprietarul roiului nu %l urmre0te sau %ncetea1 s %l urmreasc timp de dou 1ile2 SE&ICDEA a 8Ba Accesiunea imobiliar artificial K)2 9ispo1iii comune 9ob!ndirea lucrrii de ctre proprietarul imobilului Art2 3**2 B ;)< &onstruciile= plantaiile 0i orice alte lucrri efectuate asupra unui imobil= denumite %n continuare lucrri= re in proprietarului acelui imobil dac prin le/e sau act Furidic nu se pre ede altfel2 ;-< &!nd lucrarea este reali1at de proprietarul imobilului cu materialele sale sau cu materialele altuia= dreptul de proprietate asupra lucrrii se na0te %n fa oarea proprietarului imobilului din momentul %nceperii lucrrii= pe msura reali1rii ei= dac prin le/e sau act Furidic nu se pre ede altfel2 &ate/oriile de lucrri Art2 3*42 B ;)< Lucrrile pot fi autonome sau adu/ate= cu caracter durabil sau pro i1oriu2 ;-< Lucrrile autonome sunt construciile= plantaiile 0i orice alte lucrri cu caracter de sine stttor reali1ate asupra unui imobil2 ;8< Lucrrile adu/ate nu au caracter de sine stttor2 Ele pot fiA a< necesare= atunci c!nd %n lipsa acestora imobilul ar pieri sau sBar deteriora: b< utile= atunci c!nd sporesc aloarea economic a imobilului: c< oluptuare= atunci c!nd sunt fcute pentru simpla plcere a celui care leBa reali1at= fr a spori aloarea economic a imobilului2 #re1umiile %n fa oarea proprietarului imobilului

Art2 3*.2 B ;)< Orice lucrare este pre1umat a fi fcut de proprietarul imobilului= cu cGeltuiala sa 0i c este a lui= p!n la proba contrar2 ;-< #roba contrar se poate face c!nd sBa constituit un drept de superficie= c!nd proprietarul imobilului nu 0iBa intabulat dreptul de proprietate asupra lucrrii noi sau %n alte ca1uri pre 1ute de le/e2 K-2 Reali1area lucrrii cu materialele altuia Re/imul Furidic Art2 34,2 B ;)< ?n ca1ul %n care a reali1at lucrarea cu materialele altuia= proprietarul imobilului de ine proprietarul lucrrii= neput!nd fi obli/at la desfiinarea acesteia 0i nici la restituirea materialelor %ntrebuinate2 ;-< #roprietarul materialelor are numai dreptul la contra aloarea materialelor= precum 0i la repararea= %n condiiile le/ii= a oricror alte preFudicii cau1ate2 K82 Reali1area unei lucrri autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia Lucrrile autonome cu caracter durabil efectuate cu bunBcredin Art2 34)2 B ?n ca1ul %n care autorul lucrrii autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia este de bunBcredin= proprietarul imobilului are dreptulA a< s cear instanei s dispun %nscrierea sa %n cartea funciar ca proprietar al lucrrii= pltind= la ale/erea sa= autorului lucrrii fie aloarea materialelor 0i a manoperei= fie sporul de aloare adus imobilului prin efectuarea lucrrii: sau b< s cear obli/area autorului lucrrii s cumpere imobilul la aloarea de circulaie pe care acesta ar fi a utBo dac lucrarea nu sBar fi efectuat2 Lucrrile autonome cu caracter durabil efectuate cu reaBcredin Art2 34-2 B ;)< ?n ca1ul %n care autorul lucrrii autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia este de reaBcredin= proprietarul imobilului are dreptulA a< s cear instanei s dispun %nscrierea sa %n cartea funciar ca proprietar al lucrrii= cu plata= la ale/erea sa= ctre autorul lucrrii= a Fumtate din aloarea materialelor 0i a manoperei ori din sporul de aloare adus imobilului: sau b< s cear obli/area autorului lucrrii la desfiinarea acesteia: sau c< s cear obli/area autorului lucrrii s cumpere imobilul la aloarea de circulaie pe care acesta ar fi a utBo dac lucrarea nu sBar fi efectuat2 ;-< 9esfiinarea lucrrii se face= cu respectarea dispo1iiilor le/ale %n materie= pe cGeltuiala autorului acesteia= care este inut totodat s repare orice preFudicii cau1ate= inclusi pentru lipsa de folosin2 K72 Reali1area unei lucrri adu/ate cu caracter durabil asupra imobilului altuia Lucrrile adu/ate necesare Art2 3482 B ;)< #roprietarul imobilului dob!nde0te dreptul de proprietate asupra lucrrii adu/ate necesare din momentul efecturii acesteia= pltind autorului cGeltuielile re1onabile fcute de acesta= cGiar dac imobilul nu mai e$ist2 ;-< ?n ca1ul %n care lucrarea a fost efectuat cu reaBcredin= din suma datorat de proprietarul imobilului se a putea deduce aloarea fructelor imobilului diminuat cu costurile necesare obinerii acestora2 Lucrrile adu/ate utile Art2 3472 B ;)< ?n ca1ul %n care autorul lucrrii utile este de bunBcredin= proprietarul imobilului de ine proprietarul lucrrii din momentul efecturii acesteia= cu plata= la ale/erea saA a< a alorii materialelor 0i a manoperei: sau b< a sporului de aloare adus imobilului2

;-< ?n ca1ul %n care autorul lucrrii utile este de reaBcredin= proprietarul imobilului are dreptulA a< s de in proprietarul lucrrii= %n funcie de re/imul acesteia= cu sau fr %nscriere %n cartea funciar= dup ca1= pltind= la ale/erea sa= autorului lucrrii fie Fumtate din aloarea materialelor 0i a manoperei= fie Fumtate din sporul de aloare adus imobilului: sau b< s cear obli/area autorului lucrrii la desfiinarea acesteia= cu repunerea imobilului %n situaia anterioar 0i plata de dauneBinterese2 ;8< ?n ambele ca1uri= c!nd aloarea lucrrii este considerabil= proprietarul imobilului poate cere obli/area autorului s %l cumpere la aloarea de circulaie pe care imobilul ar fi a utBo dac lucrarea nu sBar fi efectuat2 Lucrrile adu/ate oluptuare Art2 3432 B ;)< ?n ca1ul lucrrii oluptuare= proprietarul imobilului are dreptulA a< s de in proprietarul lucrrii= fr %nscriere %n cartea funciar 0i fr nicio obli/aie ctre autorul lucrrii: b< s cear obli/area autorului de reaBcredin al lucrrii la desfiinarea acesteia= cu readucerea imobilului %n situaia anterioar 0i plata de dauneBinterese2 ;-< Autorul de bunBcredin al lucrrii poate s o ridice %nainte de restituirea imobilului ctre proprietar= cu condiia de a readuce imobilul %n situaia anterioar2 K32 ?nelesul unor termeni IunaBcredin a autorului lucrrii Art2 3452 B ;)< Autorul lucrrii este de bunBcredin dac se %ntemeia1 fie pe cuprinsul crii funciare %n care= la data reali1rii lucrrii= era %nscris ca proprietar al imobilului= fie pe un mod de dob!ndire nesupus %nscrierii %n cartea funciar= dac= %n ambele ca1uri= nu re1ulta din cartea funciar 0i nu a cunoscut pe nicio alt cale iciul titlului su2 ;-< &u toate acestea= nu poate in oca bunaBcredin cel care construie0te %n lipsa sau cu nerespectarea autori1aiilor cerute de le/e2 ;8< 9ispo1iiile alin2 ;)< 0i ;-< sunt aplicabile 0i autorului lucrrii care se %ntemeia1 pe un drept de superficie sau pe orice alt drept care= potri it le/ii= %i permite= reali1!nd o lucrare asupra imobilului altuia= s de in proprietarul acesteia2 K52 9ispo1iii speciale Lucrrile reali1ate parial asupra imobilului autorului Art2 34*2 B ;)< ?n ca1ul lucrrii cu caracter durabil reali1ate cu bunBcredin parial asupra imobilului autorului 0i parial pe terenul proprietarului ecin= acesta din urm poate cere %nscrierea %ntrBo nou carte funciar a unui drept de coproprietate al ecinilor asupra imobilului re1ultat= inclu1!nd terenul aferent= %n raport cu aloarea contribuiei fiecruia2 ;-< 9ac lucrarea a fost reali1at cu reaBcredin= proprietarul terenului ecin poate opta %ntre a cere ridicarea lucrrii de pe teren= cu obli/area autorului acesteia la plata de dauneBinterese= dac este ca1ul= 0i a cere %nscrierea %n cartea funciar a unui drept de coproprietate al ecinilor2 La stabilirea cotelorBpri se a ine seama de aloarea terenului proprietarului ecin 0i de Fumtate din aloarea contribuiei autorului lucrrii2 ;8< ?n ca1 de ne%nele/ere %ntre pri= instana de Fudecat a stabili aloarea contribuiei fiecreia la imobilul re1ultat= respecti a cotelorBpri din dreptul de proprietate2 Lucrrile pro i1orii Art2 3442 B &!nd lucrarea are caracter pro i1oriu= %n absena unei %nele/eri contrare= autorul ei a fi obli/at s o desfiine1e= cu respectarea dispo1iiilor le/ale %n materie= 0i= dac este de reaBcredin= s plteasc desp/ubiri pentru preFudiciile cau1ate= inclusi pentru lipsa de folosin2 ?nscrierea dreptului de proprietate %n cartea funciar Art2 34.2 B Ori de c!te ori dob!ndirea dreptului de proprietate= e$clusi sau pe coteBpri= este condiionat= potri it re/lementrilor din pre1enta seciune= de %nscrierea %n cartea funciar= %nscrierea se face %n temeiul con eniei prilor= %ncGeiat %n form autentic= sau= dup ca1= al Gotr!rii Fudectore0ti2

9reptul autorului lucrrii la ridicarea materialelor Art2 3.,2 B ;)< #!n la data %ncGeierii con eniei sau a introducerii aciunii de ctre cel %ndreptit la %nscrierea %n cartea funciar= autorul lucrrii %0i poate ridica materialele2 ;-< 9ac lucrarea a fost efectuat cu reaBcredin= autorul acesteia a putea fi obli/at= dac este ca1ul= la plata de dauneBinterese2 Re/ulile pri ind e$ercitarea dreptului autorului lucrrii la indemni1aie Art2 3.)2 B ;)< #rescripia dreptului la aciune al autorului lucrrii pri ind plata indemni1aiei nu cur/e c!t timp el este lsat de proprietar s dein imobilul2 ;-< Autorul lucrrii de bunBcredin are un drept de ipotec le/al asupra imobilului pentru plata indemni1aiei 0i poate cere %nscrierea dreptului de ipotec %n ba1a con eniei %ncGeiate %n form autentic sau a unei Gotr!ri Fudectore0ti= potri it dispo1iiilor art2 34.2 Re/ulile pri ind obli/area autorului lucrrii la cumprarea imobilului Art2 3.-2 B ;)< Ori de c!te ori proprietarul optea1 pentru obli/area autorului lucrrii la cumprarea imobilului= %n absena %nele/erii prilor= proprietarul poate cere instanei Fudectore0ti stabilirea preului 0i pronunarea unei Gotr!ri care s in loc de contract de !n1areBcumprare2 ;-< #roprietarul iniial al imobilului are un drept de ipotec le/al asupra acestuia pentru plata preului de ctre autorul lucrrii2 #asi itatea proprietarului pe durata reali1rii lucrrii Art2 3.82 B Autorul de reaBcredin al lucrrii nu poate s opun proprietarului terenului pasi itatea pe care ar fi ditBo pe durata reali1rii lucrrii2 Autorul lucrrii care folose0te materialele altuia Art2 3.72 B 9ac nu sunt %ndeplinite condiiile le/ale pentru dob!ndirea bunurilor mobile prin posesia de bunBcredin= cel care reali1ea1 o lucrare asupra imobilului altuia folosind materialele unui ter este obli/at la plata contra alorii materialelor= precum 0i la repararea= %n condiiile le/ii= a oricror alte preFudicii cau1ate2 Stabilirea indemni1aiei sau a desp/ubirii Art2 3.32 B Ori de c!te ori= %n aplicarea unei dispo1iii din pre1enta seciune= instana este %n estit s stabileasc %ntinderea indemni1aiei sau a desp/ubirii= ea a ine seama de aloarea de circulaie a bunului calculat la data Gotr!rii Fudectore0ti2 &a1urile speciale de accesiune Art2 3.52 B ;)< 'itularul dreptului de superficie ori al altui drept real asupra imobilului altuia care %i permite s dob!ndeasc proprietatea asupra lucrrii reali1ate asupra acelui imobil a a ea= %n ca1 de accesiune= %n mod corespun1tor= drepturile 0i obli/aiile re/lementate pentru proprietarul imobilului= dac nu sBa pre 1ut altfel %n momentul constituirii dreptului real2 ;-< 9ispo1iiile art2 34- 0i art2 34* alin2 ;-< se aplic= %n mod corespun1tor= 0i lucrrilor autonome cu caracter durabil efectuate de titularul unui drept real asupra imobilului altuia care nu %i permite s dob!ndeasc proprietatea asupra lucrrii reali1ate asupra acelui imobil2 ;8< #entru lucrrile adu/ate efectuate de titularul unui drept real asupra imobilului altuia care nu %i permite s dob!ndeasc proprietatea lucrrii reali1ate asupra acelui imobil se aplic= %n mod corespun1tor= dispo1iiile art2 *)5= %n lipsa unei pre ederi contrare2 Lucrrile efectuate de un detentor precar Art2 3.*2 B Lucrrile fcute de un detentor precar sunt supuse= %n mod corespun1tor= re/ulilor aplicabile autorului de reaBcredin2 SE&ICDEA a 7Ba

Accesiunea mobiliar Accesiunea mobiliar Art2 3.42 B ;)< Iunul mobil produs cu materialele altuia aparine celui care lBa confecionat sau= dup ca1= proprietarului materialelor= %n funcie de raportul dintre manoper 0i aloarea materialelor= determinat la data confecionrii bunului2 ;-< #roprietarul bunului datorea1 desp/ubiri e/ale cu aloarea manoperei sau= dup ca1= cu aloarea materialelor2 Raportul dintre aloarea manoperei 0i aloarea materialelor Art2 3..2 B ?n toate ca1urile %n care aloarea materialelor este e/al cu manopera sau e$ist o diferen nesemnificati = proprietatea asupra bunului este comun 0i se e$ercit %n condiiile seciunii a -Ba a cap2 IH din pre1entul titlu2 Cnirea a dou bunuri mobile Art2 5,,2 B ?n ca1ul %n care se unesc dou bunuri mobile a !nd proprietari diferii= fiecare poate pretinde separarea bunurilor dac prin aceasta cellalt proprietar nu ar suferi un preFudiciu mai mare de o 1ecime din aloarea bunului su2 Re/ulile aplicabile %n ca1ul imposibilitii de separare a bunurilor unite Art2 5,)2 B 9ac nu se poate obine separarea bunurilor mobile unite sunt aplicabile= %n mod corespun1tor= dispo1iiile art2 3.4 0i 3..2 &A#I'OLCL III Limitele Furidice ale dreptului de proprietate pri at SE&ICDEA ) Limite le/ale K)2 9ispo1iii comune Interesul public 0i interesul pri at Art2 5,-2 B ;)< Le/ea poate limita e$ercitarea dreptului de proprietate fie %n interes public= fie %n interes pri at2 ;-< Limitele le/ale %n interes pri at pot fi modificate ori desfiinate temporar prin acordul prilor2 #entru opo1abilitate fa de teri este necesar %ndeplinirea formalitilor de publicitate pre 1ute de le/e2 Re/ulile pri ind protecia mediului 0i buna ecintate Art2 5,82 B 9reptul de proprietate obli/ la respectarea sarcinilor pri ind protecia mediului 0i asi/urarea bunei ecinti= precum 0i la respectarea celorlalte sarcini care= potri it le/ii sau obiceiului= re in proprietarului2 K-2 Folosirea apelor Re/ulile pri ind cur/erea fireasc a apelor Art2 5,72 B ;)< #roprietarul fondului inferior nu poate %mpiedica %n niciun fel cur/erea fireasc a apelor pro enite de pe fondul superior2 ;-< 9ac aceast cur/ere cau1ea1 preFudicii fondului inferior= proprietarul acestuia poate cere autori1area Fustiiei spre a face pe fondul su lucrrile necesare scGimbrii direciei apelor= suport!nd toate cGeltuielile oca1ionate2 ;8< La r!ndul su= proprietarul fondului superior este obli/at s nu efectue1e nicio lucrare de natur s a/ra e1e situaia fondului inferior2

Re/ulile pri ind cur/erea pro ocat a apelor Art2 5,32 B ;)< #roprietarul fondului inferior nu poate %mpiedica nici cur/erea pro ocat de proprietarul fondului superior sau de alte persoane= a0a cum este ca1ul apelor care !0nesc pe acest din urm fond datorit unor lucrri subterane %ntreprinse de proprietarul acestuia= al apelor pro enite din secarea terenurilor ml0tinoase= al apelor folosite %ntrBun scop casnic= a/ricol sau industrial= %ns numai dac aceast cur/ere preced rsarea %ntrBun curs de ap sau %ntrBun 0an2 ;-< ?n acest ca1= proprietarul fondului superior este obli/at s alea/ calea 0i miFloacele de scur/ere de natur s aduc preFudicii minime fondului inferior= rm!n!nd dator la plata unei desp/ubiri Fuste 0i prealabile ctre proprietarul acestui din urm fond2 ;8< 9ispo1iiile pre1entului articol nu se aplic atunci c!nd pe fondul inferior se afl o construcie= %mpreun cu /rdina 0i curtea aferent= sau un cimitir2 &Geltuielile referitoare la iri/aii Art2 5,52 B ;)< #roprietarul care rea s foloseasc pentru iri/area terenului su apele naturale 0i artificiale de care poate dispune %n mod efecti are dreptul ca= pe cGeltuiala sa e$clusi = s fac pe terenul ri eranului opus lucrrile necesare pentru captarea apei2 ;-< 9ispo1iiile art2 5,3 alin2 ;-< 0i ;8< se aplic %n mod corespun1tor2 Obli/aia proprietarului cruia %i prisose0te apa Art2 5,*2 B ;)< #roprietarul cruia %i prisose0te apa pentru necesitile curente este obli/at ca= %n scGimbul unei Fuste 0i prealabile compensaii= s ofere acest surplus pentru proprietarul care nu 0iBar putea procura apa necesar pentru fondul su dec!t cu o cGeltuial e$cesi 2 ;-< #roprietarul nu poate fi scutit de obli/aia pre 1ut la alin2 ;)< pretin1!nd c ar putea acorda surplusului de ap o alt destinaie dec!t satisfacerea necesitilor curente2 El poate %ns cere desp/ubiri suplimentare proprietarului aflat %n ne oie= cu condiia de a do edi e$istena real a destinaiei pretinse2 ?ntrebuinarea i1 oarelor Art2 5,42 B ;)< #roprietarul poate acorda orice %ntrebuinare i1 orului ce ar e$ista pe fondul su= sub re1er a de a nu aduce atin/ere drepturilor dob!ndite de proprietarul fondului inferior2 ;-< #roprietarul fondului pe care se afl i1 orul nu poate s %i scGimbe cursul dac prin aceast scGimbare ar lipsi locuitorii unei localiti de apa necesar pentru satisfacerea ne oilor curente2 9esp/ubirile datorate proprietarului fondului pe care se afl i1 orul Art2 5,.2 B ;)< #roprietarul fondului pe care se afl i1 orul poate cere repararea preFudiciilor cau1ate de persoana care= prin lucrrile efectuate= a secat= a mic0orat ori a alterat apele sale2 ;-< 9ac starea de fapt o permite= proprietarul fondului poate pretinde restabilirea situaiei anterioare atunci c!nd apa era indispensabil pentru e$ploatarea fondului su2 ;8< ?n ca1ul %n care i1 orul se %ntinde pe dou fonduri %n ecinate= dispo1iiile alin2 ;)< 0i ;-< se aplic %n mod corespun1tor= in!nd seama de %ntinderea i1 orului pe fiecare fond2 Re/ulile speciale pri ind folosirea apelor Art2 5),2 B 9ispo1iiile pre1entului para/raf se completea1 cu re/lementrile speciale %n materia re/imului apelor2 K82 #ictura stre0inii #ictura stre0inii Art2 5))2 B #roprietarul este obli/at s %0i fac strea0ina casei sale astfel %nc!t apele pro enind de la ploi s nu se scur/ pe fondul proprietarului ecin2

K72 9istana 0i lucrrile intermediare cerute pentru anumite construcii= lucrri 0i plantaii 9istana minim %n construcii Art2 5)-2 B Orice construcii= lucrri sau plantaii se pot face de ctre proprietarul fondului numai cu respectarea unei distane minime de 5, de cm fa de linia de Gotar= dac nu se pre ede altfel prin le/e sau prin re/ulamentul de urbanism= astfel %nc!t s nu se aduc atin/ere drepturilor proprietarului ecin2 Orice dero/are de la distana minim se poate face prin acordul prilor e$primat printrBun %nscris autentic2 9istana minim pentru arbori Art2 5)82 B ;)< ?n lipsa unor dispo1iii cuprinse %n le/e= re/ulamentul de urbanism sau a obiceiului locului= arborii trebuie sdii la o distan de cel puin - metri de linia de Gotar= cu e$cepia acelora mai mici de - metri= a plantaiilor 0i a /ardurilor ii2 ;-< ?n ca1 de nerespectare a distanei= proprietarul ecin este %ndreptit s cear scoaterea ori= dup ca1= tierea= la %nlimea cu enit= a arborilor= plantaiilor ori a /ardurilor ii= pe cGeltuiala proprietarului fondului pe care acestea sunt ridicate2 ;8< #roprietarul fondului peste care se %ntind rdcinile sau ramurile arborilor aparin!nd proprietarului ecin are dreptul de a le tia= precum 0i dreptul de a pstra fructele c1ute %n mod natural pe fondul su2 K32 Hederea asupra proprietii ecinului Fereastra sau descGiderea %n 1idul comun Art2 5)72 B Du este permis s se fac fereastr sau descGidere %n 1idul comun dec!t cu acordul proprietarilor2 9istana minim pentru fereastra de edere Art2 5)32 B ;)< Este obli/atorie pstrarea unei distane de cel puin - metri %ntre fondul= %n/rdit sau ne%n/rdit= aparin!nd proprietarului ecin 0i fereastra pentru edere= balconul ori alte asemenea lucrri ce ar fi orientate ctre acest fond2 ;-< Fereastra pentru edere= balconul ori alte asemenea lucrri neparalele cu linia de Gotar spre fondul %n ecinat sunt inter1ise la o distan mai mic de un metru2 ;8< 9istana se calculea1 de la punctul cel mai apropiat de linia de Gotar= e$istent pe faa 1idului %n care sBa descGis ederea sau= dup ca1= pe linia e$terioar a balconului= p!n la linia de Gotar2 9istana= 0i %n ca1ul lucrrilor neparalele= se msoar tot perpendicular= de la punctul cel mai apropiat al lucrrii de linia de Gotar 0i p!n la aceast linie2 Fereastra de lumin Art2 5)52 B 9ispo1iiile art2 5)3 nu e$clud dreptul proprietarului de aB0i descGide= fr limit de distan= ferestre de lumin dac sunt astfel construite %nc!t s %mpiedice ederea spre fondul %n ecinat2 K52 9reptul de trecere 9reptul de trecere Art2 5)*2 B ;)< #roprietarul fondului care este lipsit de acces la calea public are dreptul s i s permit trecerea pe fondul ecinului su pentru e$ploatarea fondului propriu2 ;-< 'recerea trebuie s se fac %n condiii de natur s aduc o minim st!nFenire e$ercitrii dreptului de proprietate asupra fondului ce are acces la calea public: %n ca1ul %n care mai multe fonduri ecine au acces la calea public= trecerea se a face pe fondul cruia i sBar aduce cele mai puine preFudicii2 ;8< 9reptul de trecere este imprescriptibil2 El se stin/e %n momentul %n care fondul dominant dob!nde0te un alt acces la calea public2 E$ercitarea dreptului de trecere %n situaii speciale

Art2 5)42 B ;)< 9ac lipsa accesului pro ine din !n1are= scGimb= partaF sau dintrBun alt act Furidic= trecerea nu a putea fi cerut dec!t celor care au dob!ndit partea de teren pe care se fcea anterior trecerea2 ;-< &!nd lipsa accesului este imputabil proprietarului care pretinde trecerea= aceasta poate fi stabilit numai cu consimm!ntul proprietarului fondului care are acces la calea public 0i cu plata dublului desp/ubirii2 ?ntinderea 0i modul de stabilire a dreptului de trecere Art2 5).2 B ?ntinderea 0i modul de e$ercitare a dreptului de trecere sunt determinate prin %nele/erea prilor= prin Gotr!re Fudectoreasc sau printrBo folosin continu pe timp de ), ani2 #rescripia aciunii %n desp/ubire 0i restituirea desp/ubirii %ncasate Art2 5-,2 B ;)< 'ermenul de prescripie pentru dreptul la aciunea %n desp/ubire pe care o are proprietarul fondului aser it %mpotri a proprietarului fondului dominant %ncepe s cur/ din momentul stabilirii dreptului de trecere2 ;-< ?n ca1ul %n care %ncetea1 dreptul de trecere= proprietarul fondului aser it este dator s restituie desp/ubirea %ncasat= cu deducerea pa/ubei suferite %n raport cu durata efecti a dreptului de trecere2 K*2 Alte limite le/ale 9reptul de trecere pentru utiliti Art2 5-)2 B ;)< #roprietarul este obli/at s permit trecerea prin fondul su a reelelor edilitare ce deser esc fonduri %n ecinate sau din aceea0i 1on= de natura conductelor de ap= /a1 sau altele asemenea= a canalelor 0i a cablurilor electrice= subterane ori aeriene= dup ca1= precum 0i a oricror alte instalaii sau materiale cu acela0i scop2 ;-< Aceast obli/aie sub1ist numai pentru situaia %n care trecerea prin alt parte ar fi imposibil= periculoas sau foarte costisitoare2 ;8< ?n toate ca1urile= proprietarul are dreptul la plata unei desp/ubiri Fuste2 9ac este orba despre utiliti noi= desp/ubirea trebuie s fie 0i prealabil2 ;7< &ldirile= curile 0i /rdinile acestora sunt e$ceptate de la acest drept de trecere= dac ea are ca obiect conducte 0i canale subterane= %n ca1ul %n care acestea sunt utiliti noi2 9reptul de trecere pentru efectuarea unor lucrri Art2 5--2 B ;)< 9e asemenea= proprietarul este obli/at s permit folosirea fondului su pentru efectuarea unor lucrri necesare fondului %n ecinat= precum 0i accesul ecinului pe terenul su pentru tierea cren/ilor 0i cule/erea fructelor= %n scGimbul unei desp/ubiri= dac este ca1ul2 ;-< 9ispo1iiile art2 5-) alin2 ;-< sunt aplicabile2 9reptul de trecere pentru reintrarea %n posesie Art2 5-82 B ;)< #roprietarul unui fond nu poate %mpiedica accesul altuia pentru a redob!ndi posesia unui bun al su= aFuns %nt!mpltor pe fondul respecti = dac a fost %n0tiinat %n prealabil2 ;-< ?n toate ca1urile= proprietarul fondului are dreptul la o Fust desp/ubire pentru preFudiciile oca1ionate de reintrarea %n posesie= precum 0i pentru cele pe care bunul leBa cau1at fondului2 Starea de necesitate Art2 5-72 B ;)< ?n ca1ul %n care o persoan a folosit sau a distrus un bun al altuia pentru a se apra pe sine ori pe altul de un pericol iminent= proprietarul bunului are dreptul s cear o desp/ubire ecGitabil numai de la cel care a fost sal at2 ;-< Du poate pretinde nicio desp/ubire proprietarul care a pro ocat sau a fa ori1at apariia pericolului2 Re/uli speciale

Art2 5-32 B ?n/rdirile cuprinse %n pre1enta seciune se completea1 cu dispo1iiile le/ilor speciale pri ind re/imul Furidic al anumitor bunuri= cum ar fi terenurile 0i construciile de orice fel= pdurile= bunurile din patrimoniul naionalBcultural= bunurile sacre ale cultelor reli/ioase= precum 0i altele asemenea2 SE&ICDEA a -Ba Limite con enionale Limitarea dreptului de proprietate prin acte Furidice Art2 5-52 B #roprietarul poate s consimt la limitarea dreptului su prin acte Furidice= dac nu %ncalc ordinea public 0i bunele mora uri2 &lau1a de inalienabilitate2 &ondiii2 9omeniu de aplicare Art2 5-*2 B ;)< #rin con enie sau testament se poate inter1ice %nstrinarea unui bun= %ns numai pentru o durat de cel mult 7. de ani 0i dac e$ist un interes serios 0i le/itim2 'ermenul %ncepe s cur/ de la data dob!ndirii bunului2 ;-< 9ob!nditorul poate fi autori1at de ctre instan s dispun de bun dac interesul care a Fustificat clau1a de inalienabilitate a bunului a disprut sau dac un interes superior o impune2 ;8< Dulitatea clau1ei de inalienabilitate stipulate %ntrBun contract atra/e nulitatea %ntre/ului contract dac a fost determinant la %ncGeierea acestuia2 ?n contractele cu titlu oneros= caracterul determinant se pre1um= p!n la proba contrar2 ;7< &lau1a de inalienabilitate este sub%neleas %n con eniile din care se na0te obli/aia de a transmite %n iitor proprietatea ctre o persoan determinat sau determinabil2 ;3< 'ransmiterea bunului pe cale de succesiune nu poate fi oprit prin stipularea inalienabilitii2 &ondiii de opo1abilitate Art2 5-42 B ;)< &lau1a de inalienabilitate nu poate fi in ocat %mpotri a dob!nditorilor bunului sau a creditorilor proprietarului care sBa obli/at s nu %nstrine1e dec!t dac este alabil 0i %ndepline0te condiiile de opo1abilitate2 ;-< #entru opo1abilitate= clau1a de inalienabilitate trebuie s fie supus formalitilor de publicitate pre 1ute de le/e= dac este ca1ul2 ;8< ?n ca1ul bunurilor mobile= sunt aplicabile= %n mod corespun1tor= re/ulile pre 1ute pentru dob!ndirea proprietii prin posesia de bunBcredin2 ;7< ?n ca1ul %n care clau1a de inalienabilitate a fost pre 1ut %ntrBun contract cu titlu /ratuit= ea este opo1abil 0i creditorilor anteriori ai dob!nditorului2 ;3< De%ndeplinirea condiiilor de opo1abilitate nu %l lipse0te pe beneficiarul clau1ei de inalienabilitate de dreptul de a pretinde dauneB interese proprietarului care nu se conformea1 acestei obli/aii2 Sanciunile pentru nerespectarea clau1ei de inalienabilitate Art2 5-.2 B ;)< ?nstrintorul poate s cear re1oluiunea contractului %n ca1ul %nclcrii clau1ei de inalienabilitate de ctre dob!nditor2 ;-< At!t %nstrintorul= c!t 0i terul= dac inalienabilitatea sBa stipulat %n fa oarea acestuia= pot s cear anularea actului de %nstrinare subsec ent %ncGeiat cu nerespectarea clau1ei2 ;8< Du pot fi supuse urmririi bunurile pentru care sBa stipulat inalienabilitatea= c!t timp clau1a produce efecte= dac prin le/e nu se pre ede altfel2 SE&ICDEA a 8Ba Limite Fudiciare 9ep0irea incon enientelor normale ale ecintii Art2 58,2 B ;)< 9ac proprietarul cau1ea1= prin e$ercitarea dreptului su= incon eniente mai mari dec!t cele normale %n relaiile de ecintate= instana de Fudecat poate= din considerente de ecGitate= s %l obli/e la desp/ubiri %n folosul celui tmat= precum 0i la restabilirea situaiei anterioare atunci c!nd acest lucru este posibil2 ;-< ?n ca1ul %n care preFudiciul cau1at ar fi minor %n raport cu necesitatea sau utilitatea desf0urrii acti itii preFudiciabile de ctre

proprietar= instana a putea %ncu iina desf0urarea acelei acti iti2 &el preFudiciat a a ea %ns dreptul la desp/ubiri2 ;8< 9ac preFudiciul este iminent sau foarte probabil= instana poate s %ncu iine1e= pe cale de ordonan pre0edinial= msurile necesare pentru pre enirea pa/ubei2 &A#I'OLCL IH #roprietatea comun SE&ICDEA ) 9ispo1iii /enerale Doiune Art2 58)2 B 9ispo1iiile pre1entului capitol se aplic ori de c!te ori= %n temeiul unui act Furidic sau al altui mod de dob!ndire pre 1ut de le/e= dreptul de proprietate pri at are - sau mai muli titulari2 Formele proprietii comune Art2 58-2 B ;)< Formele proprietii comune sunt urmtoareleA a< proprietatea pe coteBpri ;coproprietatea<: b< proprietatea %n de lm0ie ;de lm0ia<2 ;-< &oproprietatea poate fi obi0nuit sau forat2 ;8< &oproprietatea forat nu poate %nceta prin partaF Fudiciar2 #re1umia de coproprietate Art2 5882 B 9ac bunul este stp!nit %n comun= coproprietatea se pre1um= p!n la proba contrar2 SE&ICDEA a -Ba &oproprietatea obi0nuit ?ntinderea cotelorBpri Art2 5872 B ;)< Fiecare coproprietar este titularul e$clusi al unei coteBpri din dreptul de proprietate 0i poate dispune %n mod liber de aceasta %n lips de stipulaie contrar2 ;-< &oteleBpri sunt pre1umate a fi e/ale= p!n la proba contrar2 9ac bunul a fost dob!ndit prin act Furidic= proba contrar nu se a putea face dec!t prin %nscrisuri2 Reparti1area beneficiilor 0i a sarcinilor %ntre coproprietari Art2 5832 B &oproprietarii or %mpri beneficiile 0i or suporta sarcinile coproprietii= proporional cu cota lor parte din drept2 E$ercitarea %n comun a dreptului de folosin Art2 5852 B ;)< Fiecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul comun %n msura %n care nu scGimb destinaia 0i nu aduce atin/ere drepturilor celorlali coproprietari2 ;-< &el care= %mpotri a oinei celorlali proprietari= e$ercit %n mod e$clusi folosina bunului comun poate fi obli/at la desp/ubiri2 Fructele bunului comun Art2 58*2 B Fructele produse de bunul comun se cu in tuturor coproprietarilor= proporional cu cota lor parte din drept2

9reptul la restituirea cGeltuielilor Art2 5842 B ;)< &oproprietarul care a suportat sin/ur cGeltuielile producerii sau cule/erii fructelor are dreptul la restituirea acestor cGeltuieli de ctre coproprietari= %n proporie cu cotele lor pri2 ;-< Fructele naturale sau fructele industriale ale bunului comun %nsu0ite de un coproprietar fac parte din masa partaFabil c!t timp ele nu au fost consumate ori %nstrinate sau nu au pierit 0i pot fi identificate distinct2 ?n ca1 contrar= coproprietarul interesat are dreptul la desp/ubiri= cu e$cepia ca1ului %n care fructele au pierit %n mod fortuit2 9reptul la aciunea %n desp/ubiri este supus prescripiei= potri it dreptului comun2 ;8< 9reptul de a reclama fructele ci ile ale bunului comun %nsu0ite de un coproprietar este supus prescripiei= potri it dreptului comun2 >odul de folosire a bunului comun Art2 58.2 B >odul de folosire a bunului comun se stabile0te prin acordul coproprietarilor= iar %n ca1 de ne%nele/ere= prin Gotr!re Fudectoreasc2 Actele de conser are Art2 57,2 B Fiecare coproprietar poate s fac acte de conser are cu pri ire la bunul comun fr acordul celorlali coproprietari2 Actele de administrare 0i de dispo1iie Art2 57)2 B ;)< Actele de administrare= precum %ncGeierea sau denunarea unor contracte de locaiune= cesiunile de enituri imobiliare 0i altele asemenea= cu pri ire la bunul comun pot fi fcute numai cu acordul coproprietarilor ce dein maForitatea cotelorBpri2 ;-< Actele de administrare care limitea1 %n mod substanial posibilitatea unui coproprietar de a folosi bunul comun %n raport cu cota sa parte ori care impun acestuia o sarcin e$cesi prin raportare la cota sa parte sau la cGeltuielile suportate de ctre ceilali coproprietari nu or putea fi efectuate dec!t cu acordul acestuia2 ;8< &oproprietarul sau coproprietarii interesai pot cere instanei s suplineasc acordul coproprietarului aflat %n imposibilitate de aB0i e$prima oina sau care se opune %n mod abu1i la efectuarea unui act de administrare indispensabil meninerii utilitii sau alorii bunului2 ;7< Orice acte Furidice de dispo1iie cu pri ire la bunul comun= actele de folosin cu titlu /ratuit= cesiunile de enituri imobiliare 0i locaiunile %ncGeiate pe termen mai mare de 8 ani= precum 0i actele care urmresc e$clusi %nfrumusearea bunului nu se pot %ncGeia dec!t cu acordul tuturor coproprietarilor2 Orice act Furidic cu titlu /ratuit a fi considerat act de dispo1iie2 Sanciunile Art2 57-2 B ;)< Actele Furidice fcute cu nerespectarea re/ulilor pre 1ute la art2 57) sunt inopo1abile coproprietarului care nu a consimit= e$pres ori tacit= la %ncGeierea actului2 ;-< &oproprietarului tmat i se recunoa0te dreptul ca= %nainte de partaF= s e$ercite aciunile posesorii %mpotri a terului care ar fi intrat %n posesia bunului comun %n urma %ncGeierii actului2 ?n acest ca1= restituirea posesiei bunului se a face %n folosul tuturor coproprietarilor= cu dauneBinterese= dac este ca1ul= %n sarcina celor care au participat la %ncGeierea actului2 Aciunile %n Fustiie Art2 5782 B ;)< Fiecare coproprietar poate sta sin/ur %n Fustiie= indiferent de calitatea procesual= %n orice aciune pri itoare la coproprietate= inclusi %n ca1ul aciunii %n re endicare2 ;-< 6otr!rile Fudectore0ti pronunate %n folosul coproprietii profit tuturor coproprietarilor2 6otr!rile Fudectore0ti potri nice unui coproprietar nu sunt opo1abile celorlali coproprietari2 ;8< &!nd aciunea nu este introdus de toi coproprietarii= p!r!tul poate cere instanei de Fudecat introducerea %n cau1 a celorlali coproprietari %n calitate de reclamani= %n termenul 0i condiiile pre 1ute %n &odul de procedur ci il pentru cGemarea %n Fudecat a altor persoane2 &ontractele de administrare a coproprietii

Art2 5772 B ;)< Se poate dero/a de la dispo1iiile art2 583= 585= 57) 0i art2 57- alin2 ;)< printrBun contract de administrare a coproprietii %ncGeiat cu acordul tuturor coproprietarilor2 ;-< ?n ca1ul %n care oricare dintre coproprietari denun contractul de administrare= acesta %0i %ncetea1 e$istena= rm!n!nd aplicabile re/ulile din pre1enta seciune2 ;8< ?n ca1ul %n care= printre bunurile aflate %n coproprietate= se afl 0i bunuri imobile= contractele de administrare a coproprietii 0i declaraiile de denunare a acestora or fi notate %n cartea funciar= la cererea oricruia dintre coproprietari2 Re/ulile aplicabile %n ca1ul cotitularilor altor drepturi reale Art2 5732 B 9ispo1iiile pre1entei seciuni se aplic %n mod corespun1tor 0i %n ca1ul e$ercitrii %mpreun= de ctre dou sau mai multe persoane= a unui alt drept real principal2 SE&ICDEA a 8Ba &oproprietatea forat K)2 9ispo1iii comune &a1urile de coproprietate forat Art2 5752 B Se afl %n coproprietate foratA )2 bunurile pre 1ute la art2 57.= 55,= 54* 0i )2)7): -2 bunurile comune necesare sau utile pentru folosirea a dou imobile ecine= situate pe linia de Gotar %ntre acestea= cum ar fi potecile= f!nt!nile= drumurile 0i i1 oarele: 82 bunurile comune afectate utili1rii a dou sau a mai multor fonduri= cum ar fi o central termic sau alte instalaii care deser esc dou sau mai multe cldiri= un drum comun %ntrBun cartier de locuine sau alte asemenea bunuri: 72 orice alt bun comun pre 1ut de le/e2 Re/imul Furidic /eneral Art2 57*2 B ;)< Fiecare coproprietar poate e$ercita folosina bunului comun= cu condiia s respecte destinaia acestuia 0i s permit e$ercitarea folosinei de ctre ceilali coproprietari2 ;-< &!nd bunul comun are caracter accesoriu %n raport cu un bun principal= fiecare coproprietar poate s dispun cu pri ire la cota sa parte din dreptul de proprietate asupra bunului comun numai odat cu e$ercitarea dreptului de dispo1iie asupra bunului principal2 ;8< &Geltuielile pentru %ntreinerea 0i conser area bunului comun se suport %n mod proporional cu cotaBparte din drept a fiecrui coproprietar2 &!nd bunul comun are caracter accesoriu= %n absena unei con enii contrare= cotaBparte din drept a fiecrui coproprietar se stabile0te %n funcie de %ntinderea bunului principal2 K-2 &oproprietatea asupra prilor comune din cldirile cu mai multe etaFe sau apartamente I2 #rile comune Doiune Art2 5742 B ;)< 9ac %ntrBo cldire sau %ntrBun ansamblu re1idenial e$ist spaii cu destinaie de locuin sau cu alt destinaie a !nd proprietari diferii= prile din cldire care= fiind destinate %ntrebuinrii spaiilor respecti e= nu pot fi folosite dec!t %n comun sunt obiectul unui drept de coproprietate forat2 ;-< #rile comune sunt bunuri accesorii %n raport cu spaiile locati e= care constituie bunurile principale %n sensul art2 3752 #rile comune Art2 57.2 B ;)< Sunt considerate pri comune= %n msura %n care prin le/e ori prin act Furidic nu se pre ede altfelA a< terenul pe care se afl cldirea= compus at!t din suprafaa construit= c!t 0i din cea neconstruit necesar= potri it naturii sau

destinaiei construciei= pentru a asi/ura e$ploatarea normal a acesteia: pentru e entuala suprafa e$cedentar proprietarii sunt titularii unei coproprieti obi0nuite: b< fundaia= curtea interioar= structura= structura de re1isten= pereii perimetrali 0i despritori dintre proprieti 0i+sau spaiile comune= acoperi0ul= terasele= scrile 0i casa scrilor= Golurile= pi niele 0i subsolurile necompartimentate= re1er oarele de ap= centralele termice proprii 0i ascensoarele: c< instalaiile de ap 0i canali1are= electrice= de telecomunicaii= de %ncl1ire 0i de /a1e de la bran0ament+racord p!n la punctul de distribuie ctre prile aflate %n proprietate e$clusi = canalele plu iale= paratrsnetele= antenele colecti e= precum 0i alte asemenea pri: d< alte bunuri care= potri it le/ii sau oinei prilor= sunt %n folosin comun2 ;-< &o0urile de fum 0i de aerisire= precum 0i spaiile pentru spltorii 0i usctorii sunt considerate pri comune e$clusi pentru coproprietarii care utili1ea1 aceste utiliti %n conformitate cu proiectul cldirii2 Atribuirea %n folosin e$clusi a prilor comune Art2 53,2 B ;)< #rile comune pot fi atribuite coproprietarilor %n folosin e$clusi numai dac prin aceasta nu sunt le1ate drepturile celorlali coproprietari2 ;-< 9eci1ia de atribuire %n folosin e$clusi trebuie adoptat cu o maForitate de dou treimi din numrul coproprietarilor 0i al cotelorB pri2 ?n cldirile unde sunt constituite asociaii de proprietari= deci1ia se adopt de ctre adunarea /eneral= cu aceea0i maForitate2 Actele Furidice pri ind coteleBpri Art2 53)2 B &otaBparte din dreptul de proprietate asupra prilor comune are caracter accesoriu %n raport cu dreptul de proprietate asupra spaiului din cldire care constituie bunul principal: %nstrinarea sau ipotecarea coteiBpri nu se a putea face dec!t odat cu dreptul asupra spaiului care constituie bunul principal2 Stabilirea cotelorBpri Art2 53-2 B ?n lipsa unei stipulaii contrare e$istente %n titlurile de proprietate= coteleBpri se stabilesc prin raportarea suprafeei utile a fiecrui spaiu locati la totalul suprafeei utile a spaiilor locati e din cldire2 II2 9repturile 0i obli/aiile coproprietarilor E$ercitarea dreptului de folosin Art2 5382 B Fiecare coproprietar poate folosi= %n condiiile acordului de asociere= at!t spaiul care constituie bunul principal= c!t 0i prile comune= fr a aduce atin/ere drepturilor celorlali proprietari 0i fr a scGimba destinaia cldirii2 ?n lipsa acordului de asociere= dispo1iiile art2 57* rm!n aplicabile2 &Geltuielile le/ate de %ntreinerea= repararea 0i e$ploatarea prilor comune Art2 5372 B ;)< ?n lipsa unor pre ederi le/ale sau %nele/eri contrare= fiecare coproprietar suport cGeltuielile le/ate de %ntreinerea= repararea 0i e$ploatarea prilor comune= %n proporie cu cota sa parte2 ;-< &u toate acestea= cGeltuielile le/ate de prile comune folosite e$clusi de ctre unii dintre coproprietari cad %n sarcina acestora din urm2 Obli/aia de conser are a cldirii Art2 5332 B #roprietarul este obli/at s asi/ure %ntreinerea spaiului care constituie bunul principal= astfel %nc!t cldirea s se pstre1e %n stare bun2 Obli/aia de a permite accesul %n spaiile care constituie bunurile principale Art2 5352 B ;)< &oproprietarii sunt obli/ai s permit accesul %n spaiile care constituie bunuri principale pentru efectuarea lucrrilor necesare conser rii cldirii 0i %ntreinerii prilor comune2

;-< ?n aceast situaie= pentru preFudiciile cau1ate= ei or fi desp/ubii de ctre asociaia de proprietari sau= dup ca1= de ctre proprietarul %n interesul cruia au fost efectuate lucrrile2 Re/ulile aplicabile %n ca1ul distru/erii cldirii Art2 53*2 B ;)< ?n ca1ul %n care cldirea a fost distrus %n %ntre/ime ori %ntrBo proporie mai mare de Fumtate din aloarea ei= orice coproprietar poate= %n lipsa unei %nele/eri contrare= s solicite !n1area la licitaie public a terenului 0i a materialelor de construcie care au re1ultat2 ;-< ?n ca1 de distru/ere a unei pri mai mici dec!t cea pre 1ut la alin2 ;)<= coproprietarii or contribui la refacerea prilor comune= proporional cu coteleBpri2 9ac unul sau mai muli coproprietari refu1 sau nu pot s participe la refacere= ei sunt obli/ai s cede1e celorlali coproprietari cotele lor pri din dreptul de proprietate2 #reul se stabile0te de pri ori= %n ca1 de ne%nele/ere= de ctre instana Fudectoreasc2 ?ncetarea destinaiei folosinei comune Art2 5342 B ;)< ?ncetarea destinaiei de folosin comun pentru prile comune din cldirile cu mai multe etaFe sau apartamente se poate Gotr% moti at cu o maForitate de dou treimi din numrul coproprietarilor2 ;-< ?n acest ca1= de in aplicabile dispo1iiile pri itoare la coproprietatea obi0nuit 0i temporar2 &u toate acestea= %nstrinarea sau ipotecarea se poate reali1a dac e$ist o maForitate de dou treimi din numrul coproprietarilor2 ;8< ?n ca1urile pre 1ute la alin2 ;)< 0i ;-<= coproprietarii care nu au otat ori= dup ca1= sBau opus la %nstrinare sau ipotecare au dreptul la o desp/ubire Fust stabilit pe cale con enional ori= %n ca1 de ne%nele/ere= pe cale Fudectoreasc2 ;7< &onstatarea %ncetrii destinaiei de folosin comun pentru aceste pri se face prin Gotr!re a adunrii /enerale a asociaiei de proprietari adoptat cu o maForitate de dou treimi din numrul coproprietarilor2 ;3< Imobilul= respecti partea din imobil care re1ult din %ncetarea destinaiei folosinei comune se %nscrie %n mod corespun1tor %n cartea funciar pe ba1a documentaiei cadastrale %ntocmite %n acest scop2 III2 Asociaia de proprietari &onstituirea asociaiilor de proprietari Art2 53.2 B ?n ca1ul cldirilor cu mai multe etaFe ori apartamente sau %n ca1ul ansamblurilor re1ideniale formate din locuine indi iduale= amplasate i1olat= %n0iruit sau cuplat= %n care e$ist proprieti comune 0i proprieti indi iduale= se constituie asociaia de proprietari= care se or/ani1ea1 0i funcionea1 %n condiiile le/ii2 #re1umia de coproprietate asupra despriturilor comune Art2 55,2 B ;)< Sidul= 0anul= precum 0i orice alt despritur %ntre dou fonduri sunt pre1umate a fi %n proprietatea comun a ecinilor= dac nu re1ult contrariul din titlul de proprietate= dintrBun semn de necomunitate ori dac proprietatea comun nu a de enit proprietate e$clusi prin u1ucapiune= %n condiiile le/ii2 ;-< 9ispo1iiile art2 53) sunt aplicabile %n mod corespun1tor2 Semnele de necomunitate Art2 55)2 B ;)< E$ist semn de necomunitate a 1idului atunci c!nd culmea acestuia este dreapt 0i perpendicular spre un fond 0i %nclinat spre cellalt fond2 Sidul este pre1umat a fi %n proprietatea e$clusi a proprietarului fondului ctre care este %nclinat coama 1idului2 ;-< E$ist semn de necomunitate a 0anului atunci c!nd pm!ntul este aruncat ori %nlat e$clusi pe o parte a 0anului2 anul este pre1umat a fi %n proprietatea e$clusi a proprietarului fondului pe care este aruncat pm!ntul2 ;8< Hor fi considerate semne de necomunitate orice alte semne care fac s se pre1ume c 1idul a fost construit e$clusi de unul dintre proprietari2 Obli/aia de construire a despriturilor comune Art2 55-2 B ;)< Oricare dintre ecini %i poate obli/a pe proprietarii fondurilor %n ecinate s contribuie la construirea unei desprituri comune2

;-< ?n lipsa unor dispo1iii le/ale= a re/ulilor de urbanism sau a obiceiului locului= %nlimea 1idului comun se stabile0te de pri= dar fr a dep0i - metri= socotinduBse 0i coama 1idului2 &Geltuielile de %ntreinere 0i reparare a despriturilor comune Art2 5582 B ;)< &oproprietarii sunt inui s suporte cGeltuielile oca1ionate de %ntreinerea 0i repararea despriturii comune= proporional cu dreptul fiecruia2 ;-< &u toate acestea= fiecare coproprietar poate s nu participe la cGeltuielile de %ntreinere 0i reparare= renun!nd la dreptul su de proprietate asupra despriturii comune= dispo1iiile %n materie de carte funciar fiind aplicabile2 &oproprietarul nu a putea fi aprat de a participa la cGeltuieli= %n ca1ul %n care are o construcie spriFinit de 1idul comun ori %n ca1ul %n care tra/e un alt folos din e$ploatarea despriturii comune2 &onstruciile 0i instalaiile aflate %n le/tur cu 1idul comun Art2 5572 B ;)< Oricare dintre coproprietari are dreptul s spriFine construcii ori s instale1e /rin1i %n 1idul comun cu obli/aia de a lsa 5 centimetri spre cellalt coproprietar 0i fr a afecta dreptul acestuia de a spriFini construciile sale ori de a instala propriile /rin1i %n 1idul comun2 ;-< Cn coproprietar a a ea dreptul de a scurta /rin1ile puse de ecinul su p!n %n Fumtatea 1idului= %n ca1ul %n care ar dori s instale1e el %nsu0i /rin1i ori s construiasc un co0 de fum %n acela0i loc2 ?nlarea 1idului comun Art2 5532 B ;)< Oricare dintre coproprietari poate s %nale 1idul= cu %ndatorirea de a suporta sin/ur cGeltuielile de %nlare peste limita 1idului comun= precum 0i cGeltuielile de reparare a prii comune a 1idului ca urmare a %nlrii acestuia2 ;-< ?n ca1ul %n care 1idul nu poate re1ista %nlrii= proprietarul care dore0te s fac aceast %nlare este dator s reconstruiasc 1idul %n %ntre/ime lu!nd din fondul su suprafaa pentru a asi/ura /rosimea necesar 1idului nouBridicat2 ;8< Hecinul care nu a contribuit la %nlare poate dob!ndi coproprietatea= pltind Fumtate din aloarea actuali1at a materialelor 0i manoperei folosite= precum 0i= dac este ca1ul= Fumtate din aloarea terenului %ntrebuinat pentru %n/ro0area 1idului2 9ob!ndirea coproprietii asupra despriturilor Art2 5552 B Hecinul care nu a contribuit la reali1area despriturii comune poate dob!ndi un drept de coproprietate asupra despriturii= pltind Fumtate din aloarea actuali1at a materialelor 0i manoperei folosite 0i= dup ca1= Fumtate din aloarea terenului pe care despritura a fost construit2 9ispo1iiile %n materie de carte funciar rm!n aplicabile2 SE&ICDEA a 7Ba #roprietatea comun %n de lm0ie #roprietatea comun %n de lm0ie Art2 55*2 B E$ist proprietate %n de lm0ie atunci c!nd= prin efectul le/ii sau %n temeiul unui act Furidic= dreptul de proprietate aparine concomitent mai multor persoane fr ca reuna dintre acestea s fie titularul unei coteBpri determinate din dreptul de proprietate asupra bunului sau bunurilor comune2 Re/ulile aplicabile proprietii de lma0e Art2 5542 B ;)< 9ac se na0te prin efectul le/ii= proprietatea %n de lm0ie este supus dispo1iiilor acelei le/i care se completea1= %n mod corespun1tor= cu cele pri ind re/imul comunitii le/ale2 ;-< ?n ca1ul %n care i1 orul proprietii %n de lm0ie este un act Furidic= dispo1iiile pri itoare la re/imul comunitii le/ale se aplic %n mod corespun1tor2 SE&ICDEA a 3Ba #artaFul

Imprescriptibilitatea aciunii de partaF Art2 55.2 B ?ncetarea coproprietii prin partaF poate fi cerut oric!nd= afar de ca1ul %n care partaFul a fost suspendat prin le/e= act Furidic ori Gotr!re Fudectoreasc2 Felurile partaFului Art2 5*,2 B #artaFul poate fi fcut prin bun %n oial sau prin Gotr!re Fudectoreasc= %n condiiile le/ii2 ?mpreala prilor comune ale cldirilor Art2 5*)2 B ;)< #artaFul este inadmisibil %n ca1urile pre 1ute de seciunile a 8Ba 0i a 7Ba din pre1entul capitol= precum 0i %n alte ca1uri pre 1ute de le/e2 ;-< &u toate acestea= partaFul poate fi cerut %n ca1ul prilor comune din cldirile cu mai multe etaFe sau apartamente atunci c!nd aceste pri %ncetea1 de a mai fi destinate folosinei comune2 ;8< ?n ca1ul proprietii periodice 0i %n celelalte ca1uri de coproprietate forat= partaFul este posibil numai prin bun %n oial2 &on eniile pri itoare la suspendarea partaFului Art2 5*-2 B &on eniile pri ind suspendarea partaFului nu pot fi %ncGeiate pentru o perioad mai mare de 3 ani2 ?n ca1ul imobilelor= con eniile trebuie %ncGeiate %n form autentic 0i supuse formalitilor de publicitate pre 1ute de le/e2 Suspendarea pronunrii partaFului prin Gotr!re Fudectoreasc Art2 5*82 B Instana sesi1at cu cererea de partaF poate suspenda pronunarea partaFului= pentru cel mult un an= pentru a nu se aduce preFudicii /ra e intereselor celorlali coproprietari2 9ac pericolul acestor preFudicii este %nlturat %nainte de %mplinirea termenului= instana= la cererea prii interesate= a re eni asupra msurii2 &ondiiile speciale pri ind capacitatea de e$erciiu Art2 5*72 B 9ac un coproprietar este lipsit de capacitate de e$erciiu ori are capacitate de e$erciiu restr!ns= partaFul a putea fi fcut prin bun %n oial numai cu autori1area instanei de tutel= precum 0i= dac este ca1ul= a ocrotitorului le/al2 Inadmisibilitatea partaFului %n ca1ul u1ucapiunii Art2 5*32 B #artaFul poate fi cerut cGiar atunci c!nd unul dintre coproprietari a folosit e$clusi bunul= afar de ca1ul c!nd acesta lBa u1ucapat= %n condiiile le/ii2 Re/ulile pri itoare la modul de %mprire Art2 5*52 B ;)< #artaFul bunurilor comune se a face %n natur= proporional cu cotaBparte a fiecrui coproprietar2 ;-< 9ac bunul este indi i1ibil ori nu este comod partaFabil %n natur= partaFul se a face %n unul dintre urmtoarele moduriA a< atribuirea %ntre/ului bun= %n scGimbul unei sulte= %n fa oarea unuia ori a mai multor coproprietari= la cererea acestora: b< !n1area bunului %n modul stabilit de coproprietari ori= %n ca1 de ne%nele/ere= la licitaie public= %n condiiile le/ii= 0i distribuirea preului ctre coproprietari proporional cu cotaBparte a fiecruia dintre ei2 9atoriile nscute %n le/tur cu bunul comun Art2 5**2 B ;)< Oricare dintre coproprietari poate cere stin/erea datoriilor nscute %n le/tur cu coproprietatea 0i care sunt scadente ori de in scadente %n cursul anului %n care are loc partaFul2

;-< Suma necesar pentru stin/erea acestor obli/aii a fi preluat= %n lipsa unei stipulaii contrare= din preul !n1rii bunului comun cu oca1ia partaFului 0i a fi suportat de ctre coproprietari proporional cu cotaBparte a fiecruia2 E$ecutarea silit pri itoare la bunul comun Art2 5*42 B ;)< &reditorii unui coproprietar pot urmri silit cota lui parte din dreptul asupra bunului comun sau pot cere instanei %mpreala bunului= ca1 %n care urmrirea se a face asupra prii de bun sau= dup ca1= asupra sumei de bani cu enite debitorului2 ;-< ?n ca1ul !n1rii silite a unei coteBpri din dreptul de proprietate asupra unui bun= e$ecutorul Fudectoresc %i a notifica pe ceilali coproprietari cu cel puin dou sptm!ni %nainte de data stabilit pentru !n1are= %n0tiin!nduBi despre 1iua= ora 0i locul licitaiei2 La pre e/al= coproprietarii or fi preferai la adFudecarea coteiBpri2 ;8< &reditorii care au un drept de /aranie asupra bunului comun ori cei a cror crean sBa nscut %n le/tur cu conser area sau administrarea acestuia au dreptul s urmreasc silit bunul= %n m!inile oricui sBar /si= at!t %nainte= c!t 0i dup partaF2 ;7< &on eniile de suspendare a %mprelii pot fi opuse creditorilor numai dac= %nainte de na0terea creanelor= au dob!ndit dat cert %n ca1ul bunurilor mobile sau au fost autentificate %n ca1ul bunurilor imobile 0i sBau %ndeplinit formalitile de publicitate pre 1ute de le/e= dac este ca1ul2 9repturile creditorilor personali ai coproprietarului Art2 5*.2 B ;)< &reditorii personali ai unui coproprietar or putea= de asemenea= s inter in= pe cGeltuiala lor= %n partaFul cerut de coproprietari ori de un alt creditor2 Ei nu pot %ns s atace un partaF efectuat= afar numai dac acesta sBa fcut %n lipsa lor 0i fr s se in seama de opo1iia pe care au fcutBo= precum 0i %n ca1urile c!nd partaFul a fost simulat ori sBa fcut astfel %nc!t creditorii nu au putut s inter in %n proces2 ;-< 9ispo1iiile alin2 ;)< sunt aplicabile 0i %n ca1ul creditorilor care au un drept de /aranie asupra bunului comun ori al celor a cror crean sBa nscut %n le/tur cu conser area sau administrarea acestuia2 Efectele Furidice ale partaFului Art2 54,2 B ;)< Fiecare coproprietar de ine proprietarul e$clusi al bunurilor sau= dup ca1= al sumelor de bani ce iBau fost atribuite numai cu %ncepere de la data stabilit %n actul de partaF= dar nu mai de reme de data %ncGeierii actului= %n ca1ul %mprelii oluntare= sau= dup ca1= de la data rm!nerii definiti e a Gotr!rii Fudectore0ti2 ;-< ?n ca1ul imobilelor= efectele Furidice ale partaFului se produc numai dac actul de partaF %ncGeiat %n form autentic sau Gotr!rea Fudectoreasc rmas definiti = dup ca1= au fost %nscrise %n cartea funciar2 Opo1abilitatea unor acte Furidice Art2 54)2 B Actele %ncGeiate= %n condiiile le/ii= de un coproprietar cu pri ire la bunul comun rm!n alabile 0i sunt opo1abile celui cruia iBa fost atribuit bunul %n urma partaFului2 Strmutarea /araniilor Art2 54-2 B Garaniile constituite de un coproprietar asupra cotei sale pri se strmut de drept asupra bunului atribuit acestuia sau= dup ca1= a sumelor de bani care iBau fost atribuite prin partaF2 Garania pentru e iciune 0i icii ascunse Art2 5482 B ;)< &oproprietarii %0i datorea1= %n limita cotelorBpri= /aranie pentru e iciune 0i icii ascunse= dispo1iiile le/ale pri itoare la obli/aia de /aranie a !n1torului aplic!nduBse %n mod corespun1tor2 ;-< Fiecare este obli/at s %l desp/ubeasc pe coproprietarul preFudiciat prin efectul e iciunii sau al iciului ascuns2 9ac unul dintre coproprietari este insol abil= partea datorat de acesta se a suporta= proporional= de ctre ceilali coproprietari= inclusi de coproprietarul preFudiciat2 ;8< &oproprietarii nu datorea1 /aranie dac preFudiciul este urmarea faptei s !r0ite de un alt coproprietar sau dac au fost scutii prin actul de partaF2 9esfiinarea partaFului

Art2 5472 B ;)< #artaFul prin bun %n oial poate fi desfiinat pentru acelea0i cau1e ca 0i contractele2 ;-< #artaFul fcut fr participarea tuturor coproprietarilor este lo it de nulitate absolut2 ;8< #artaFul este %ns alabil cGiar dac nu cuprinde toate bunurile comune: pentru bunurile omise se poate face oric!nd un partaF suplimentar2 ?nstrinarea bunurilor atribuite Art2 5432 B Du poate in oca nulitatea relati a partaFului prin bun %n oial coproprietarul care= cunosc!nd cau1a de nulitate= %nstrinea1 %n tot sau %n parte bunurile atribuite2 Re/ulile aplicabile bunurilor aflate %n coproprietate 0i %n de lm0ie Art2 5452 B #re ederile pre1entei seciuni sunt aplicabile bunurilor aflate %n coproprietate= indiferent de i1 orul su= precum 0i celor aflate %n de lm0ie2 &A#I'OLCL H #roprietatea periodic #roprietatea periodic Art2 54*2 B 9ispo1iiile pre1entului capitol se aplic= %n absena unei re/lementri speciale= ori de c!te ori mai multe persoane e$ercit succesi 0i repetiti atributul folosinei specific dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil= %n inter ale de timp determinate= e/ale sau ine/ale2 'emeiul proprietii periodice Art2 5442 B #roprietatea periodic se na0te %n temeiul unui act Furidic= dispo1iiile %n materie de carte funciar aplic!nduBse %n mod corespun1tor2 Halabilitatea actelor %ncGeiate de coproprietar Art2 54.2 B ;)< ?n pri ina inter alului de timp ce %i re ine= orice coproprietar poate %ncGeia= %n condiiile le/ii= acte precum %ncGirierea= !n1area= ipotecarea 0i altele asemenea2 ;-< Actele de administrare sau de dispo1iie pri ind cotaBparte din dreptul de proprietate aferent unui alt inter al de timp sunt inopo1abile titularului coteiBpri respecti e2 9ispo1iiile art2 57- alin2 ;-< 0i art2 578 se aplic %n mod corespun1tor2 ;8< ?n raporturile cu terii cocontractani de bunBcredin= actele de administrare sau de dispo1iie menionate la alin2 ;-< sunt anulabile2 9repturile 0i obli/aiile coproprietarilor Art2 5.,2 B ;)< Fiecare coproprietar este obli/at s fac toate actele de conser are= %n a0a fel %nc!t s nu %mpiedice ori s nu %n/reune1e e$ercitarea drepturilor celorlali coproprietari2 #entru reparaiile mari= coproprietarul care a ansea1 cGeltuielile necesare are dreptul la desp/ubiri %n raport cu aloarea drepturilor celorlali coproprietari2 ;-< Actele prin care se consum %n tot sau %n parte substana bunului pot fi fcute numai cu acordul celorlali coproprietari2 ;8< La %ncetarea inter alului= coproprietarul este dator s predea bunul coproprietarului %ndreptit s %l foloseasc %n urmtorul inter al2 ;7< &oproprietarii pot %ncGeia un contract de administrare= dispo1iiile art2 577 alin2 ;-< aplic!nduBse %n mod corespun1tor2 Obli/aia de desp/ubire 0i e$cluderea Art2 5.)2 B ;)< Derespectarea obli/aiilor pre 1ute %n pre1entul capitol atra/e plata de desp/ubiri2 ;-< ?n ca1ul %n care unul dintre coproprietari tulbur %n mod /ra e$ercitarea proprietii periodice= acesta a putea fi e$clus= prin Gotr!re Fudectoreasc= la cererea coproprietarului tmat2

;8< E$cluderea a putea fi dispus numai dac unul dintre ceilali coproprietari sau un ter cumpr cotaBparte a celui e$clus2 ;7< ?n acest scop= se a pronuna= mai %nt!i= o %ncGeiere de admitere %n principiu a cererii de e$cludere= prin care se a stabili c sunt %ndeplinite condiiile e$cluderii= %ncGeiere care a putea fi atacat cu recurs pe cale separat2 ;3< 9up rm!nerea definiti a %ncGeierii de admitere %n principiu= %n absena %nele/erii prilor= se a stabili preul !n1rii silite pe ba1 de e$perti12 9up consemnarea preului la instituia de credit stabilit de instan= se a pronuna Gotr!rea care a ine loc de contract de !n1areBcumprare2 ;5< 9up rm!nerea definiti a acestei Gotr!ri= dob!nditorul %0i a putea %nscrie dreptul %n cartea funciar= iar transmitorul a putea s ridice suma consemnat la instituia de credit stabilit de instan2 ?ncetarea proprietii periodice Art2 5.-2 B #roprietatea periodic %ncetea1 prin radiere din cartea funciar %n temeiul dob!ndirii de ctre o sin/ur persoan a tuturor cotelorBpri din dreptul de proprietate periodic= precum 0i %n alte ca1uri pre 1ute de le/e2 'I'LCL III 9e1membrmintele dreptului de proprietate pri at &A#I'OLCL I Superficia Doiune Art2 5.82 B ;)< Superficia este dreptul de a a ea sau de a edifica o construcie pe terenul altuia= deasupra ori %n subsolul acelui teren= asupra cruia superficiarul dob!nde0te un drept de folosin2 ;-< 9reptul de superficie se dob!nde0te %n temeiul unui act Furidic= precum 0i prin u1ucapiune sau prin alt mod pre 1ut de le/e2 9ispo1iiile %n materie de carte funciar rm!n aplicabile2 ;8< Superficia se poate %nscrie 0i %n temeiul unui act Furidic prin care proprietarul %ntre/ului fond a transmis e$clusi construcia ori a transmis terenul 0i construcia= %n mod separat= ctre dou persoane= cGiar dac nu sBa stipulat e$pres constituirea superficiei2 ;7< ?n situaia %n care sBa construit pe terenul altuia= superficia se poate %nscrie pe ba1a renunrii proprietarului terenului la dreptul de a in oca accesiunea= %n fa oarea constructorului2 9e asemenea= ea se poate %nscrie %n fa oarea unui ter pe ba1a cesiunii dreptului de a in oca accesiunea2 9urata dreptului de superficie Art2 5.72 B 9reptul de superficie se poate constitui pe o durat de cel mult .. de ani2 La %mplinirea termenului= dreptul de superficie poate fi re%nnoit2 ?ntinderea 0i e$ercitarea dreptului de superficie Art2 5.32 B ;)< 9reptul de superficie se e$ercit %n limitele 0i %n condiiile actului constituti 2 ?n lipsa unei stipulaii contrare= e$ercitarea dreptului de superficie este delimitat de suprafaa de teren pe care urmea1 s se construiasc 0i de cea necesar e$ploatrii construciei sau= dup ca1= de suprafaa de teren aferent 0i de cea necesar e$ploatrii construciei edificate2 ;-< ?n ca1ul pre 1ut la art2 5.8 alin2 ;8<= %n absena unei stipulaii contrare= titularul dreptului de superficie nu poate modifica structura construciei2 El o poate %ns demola= dar cu obli/aia de a o reconstrui %n forma iniial2 ;8< ?n ca1ul %n care superficiarul modific structura construciei= proprietarul terenului poate s cear= %n termen de 8 ani= %ncetarea dreptului de superficie sau repunerea %n situaia anterioar2 ?n al doilea ca1= cur/erea termenului de prescripie de 8 ani este suspendat p!n la e$pirarea duratei superficiei2 ;7< 'itularul poate dispune %n mod liber de dreptul su2 &!t timp construcia e$ist= dreptul de folosin asupra terenului se poate %nstrina ori ipoteca numai odat cu dreptul de proprietate asupra construciei2 Aciunea confesorie de superficie Art2 5.52 B ;)< Aciunea confesorie de superficie poate fi intentat %mpotri a oricrei persoane care %mpiedic e$ercitarea dreptului= cGiar 0i a proprietarului terenului2

;-< 9reptul la aciune este imprescriptibil2 E aluarea prestaiei superficiarului Art2 5.*2 B ;)< ?n ca1ul %n care superficia sBa constituit cu titlu oneros= dac prile nu au pre 1ut alte modaliti de plat a prestaiei de ctre superficiar= titularul dreptului de superficie datorea1= sub form de rate lunare= o sum e/al cu cGiria stabilit pe piaa liber= in!nd seama de natura terenului= de destinaia construciei %n ca1ul %n care aceasta e$ist= de 1ona %n care se afl terenul= precum 0i de orice alte criterii de determinare a contra alorii folosinei2 ;-< ?n ca1 de ne%nele/ere %ntre pri= suma datorat proprietarului terenului a fi stabilit pe cale Fudectoreasc2 &a1urile de %ncetare a superficiei Art2 5.42 B 9reptul de superficie se stin/e prin radierea din cartea funciar= pentru una dintre urmtoarele cau1eA a< la e$pirarea termenului: b< prin consolidare= dac terenul 0i construcia de in proprietatea aceleia0i persoane: c< prin pieirea construciei= dac e$ist stipulaie e$pres %n acest sens: d< %n alte ca1uri pre 1ute de le/e2 Efectele %ncetrii superficiei prin e$pirarea termenului Art2 5..2 B ;)< ?n ca1ul pre 1ut la art2 5.4 lit2 a<= %n absena unei stipulaii contrare= proprietarul terenului dob!nde0te dreptul de proprietate asupra construciei edificate de superficiar prin accesiune= cu obli/aia de a plti aloarea de circulaie a acesteia de la data e$pirrii termenului2 ;-< &!nd construcia nu e$ista %n momentul constituirii dreptului de superficie= iar aloarea acesteia este e/al sau mai mare dec!t aceea a terenului= proprietarul terenului poate cere obli/area constructorului s cumpere terenul la aloarea de circulaie pe care acesta ar fi a utBo dac nu ar fi e$istat construcia2 &onstructorul poate refu1a s cumpere terenul dac ridic= pe cGeltuiala sa= construcia cldit pe teren 0i repune terenul %n situaia anterioar2 ;8< ?n absena unei %nele/eri contrare %ncGeiate cu proprietarul terenului= de1membrmintele consimite de superficiar se stin/ %n momentul %ncetrii dreptului de superficie2 Ipotecile care /re ea1 dreptul de superficie se strmut de drept asupra sumei primite de la proprietarul terenului %n ca1ul pre 1ut la alin2 ;)<= se e$tind de drept asupra terenului %n ca1ul pre 1ut la alin2 ;-< te1a I sau se strmut de drept asupra materialelor %n ca1ul pre 1ut la alin2 ;-< te1a a IIBa2 ;7< Ipotecile constituite cu pri ire la teren pe durata e$istenei superficiei nu se e$tind cu pri ire la %ntre/ul imobil %n momentul %ncetrii dreptului de superficie %n ca1ul pre 1ut la alin2 ;)<2 Ele se strmut de drept asupra sumei de bani primite de proprietarul terenului %n ca1ul pre 1ut la alin2 ;-< te1a I sau se e$tind de drept cu pri ire la %ntre/ul teren %n ca1ul pre 1ut la alin2 ;-< te1a a IIBa2 Efectele %ncetrii superficiei prin consolidare Art2 *,,2 B ;)< ?n ca1ul %n care dreptul de superficie sBa stins prin consolidare= %n absena unei stipulaii contrare= de1membrmintele consimite de superficiar se menin pe durata pentru care au fost constituite= dar nu mai t!r1iu de %mplinirea termenului iniial al superficiei2 ;-< Ipotecile nscute pe durata e$istenei superficiei se menin fiecare %n funcie de obiectul asupra cruia sBau constituit2 Efectele %ncetrii superficiei prin pieirea construciei Art2 *,)2 B ;)< ?n ca1ul stin/erii dreptului de superficie prin pieirea construciei= drepturile reale care /re ea1 dreptul de superficie se stin/= dac le/ea nu pre ede altfel2 ;-< Ipotecile nscute cu pri ire la nuda proprietate asupra terenului pe durata e$istenei dreptului de superficie se menin asupra dreptului de proprietate re%ntre/it2 Alte dispo1iii aplicabile Art2 *,-2 B 9ispo1iiile pre1entului capitol sunt aplicabile 0i %n ca1ul plantaiilor= precum 0i al altor lucrri autonome cu caracter durabil2

&A#I'OLCL II C1ufructul SE&ICDEA ) 9ispo1iii /enerale Doiune Art2 *,82 B C1ufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane 0i de a cule/e fructele acestuia= %ntocmai ca proprietarul= %ns cu %ndatorirea de aBi conser a substana2 &onstituirea u1ufructului Art2 *,72 B ;)< C1ufructul se poate constitui prin act Furidic= u1ucapiune sau alte moduri pre 1ute de le/e= dispo1iiile %n materie de carte funciar fiind aplicabile2 ;-< C1ufructul se poate constitui numai %n fa oarea unei persoane e$istente2 Aciunea confesorie de u1ufruct Art2 *,32 B 9ispo1iiile art2 5.5 alin2 ;)< se aplic u1ufructului %n mod corespun1tor2 Obiectul u1ufructului Art2 *,52 B #ot fi date %n u1ufruct orice bunuri mobile sau imobile= corporale ori incorporale= inclusi o mas patrimonial= o uni ersalitate de fapt ori o cotBparte din acestea2 Accesoriile bunurilor ce formea1 obiectul u1ufructului Art2 *,*2 B C1ufructul poart asupra tuturor accesoriilor bunului dat %n u1ufruct= precum 0i asupra a tot ce se une0te sau se %ncorporea1 %n acesta2 9urata u1ufructului Art2 *,42 B ;)< C1ufructul %n fa oarea unei persoane fi1ice este cel mult ia/er2 ;-< C1ufructul constituit %n fa oarea unei persoane Furidice poate a ea durata de cel mult 8, de ani2 Atunci c!nd este constituit cu dep0irea acestui termen= u1ufructul se reduce de drept la 8, de ani2 ;8< 9ac nu sBa pre 1ut durata u1ufructului= se pre1um c este ia/er sau= dup ca1= c este constituit pe o durat de 8, de ani2 ;7< C1ufructul constituit p!n la data la care o alt persoan a aFun/e la o anumit !rst durea1 p!n la acea dat= cGiar dac acea persoan ar muri %nainte de %mplinirea !rstei stabilite2 SE&ICDEA a -Ba 9repturile 0i obli/aiile u1ufructuarului 0i ale nudului proprietar K)2 9repturile u1ufructuarului 0i ale nudului proprietar 9repturile u1ufructuarului Art2 *,.2 B ?n lips de stipulaie contrar= u1ufructuarul are folosina e$clusi a bunului= inclusi dreptul de a cule/e fructele acestuia2 Fructele naturale 0i industriale

Art2 *),2 B Fructele naturale 0i industriale percepute dup constituirea u1ufructului aparin u1ufructuarului= iar cele percepute dup stin/erea u1ufructului re in nudului proprietar= fr a putea pretinde unul altuia desp/ubiri pentru cGeltuielile oca1ionate de producerea lor2 Fructele ci ile Art2 *))2 B Fructele ci ile se cu in u1ufructuarului proporional cu durata u1ufructului= dreptul de a le pretinde dob!ndinduBse 1i cu 1i2 & asiu1ufructul Art2 *)-2 B 9ac u1ufructul cuprinde= printre altele= 0i bunuri consumptibile= cum ar fi bani= /r!ne= buturi= u1ufructuarul are dreptul de a dispune de ele= %ns cu obli/aia de a restitui bunuri de aceea0i cantitate= calitate 0i aloare sau= la ale/erea proprietarului= contra aloarea lor la data stin/erii u1ufructului2 C1ufructul asupra bunurilor neconsumptibile Art2 *)82 B ;)< 9ac u1ufructul poart asupra unor bunuri care= fr a fi consumptibile= se u1ea1 ca urmare a utili1rii lor= u1ufructuarul are dreptul de a le folosi ca un bun proprietar 0i potri it destinaiei lor2 ;-< ?n acest ca1= el nu a fi obli/at s le restituie dec!t %n starea %n care se or afla la data stin/erii u1ufructului2 ;8< C1ufructuarul poate s dispun= ca un bun proprietar= de bunurile care= fr a fi consumptibile= se deteriorea1 rapid prin utili1are2 ?n acest ca1= la sf!r0itul u1ufructului= u1ufructuarul a restitui aloarea pe care ar fi a utBo bunul la aceast din urm dat2 &esiunea u1ufructului Art2 *)72 B ;)< ?n absena unei pre ederi contrare= u1ufructuarul poate ceda dreptul su unei alte persoane fr acordul nudului proprietar= dispo1iiile %n materie de carte funciar fiind aplicabile2 ;-< C1ufructuarul rm!ne dator e$clusi fa de nudul proprietar numai pentru obli/aiile nscute %nainte de cesiune2 #!n la notificarea cesiunii= u1ufructuarul 0i cesionarul rspund solidar pentru %ndeplinirea tuturor obli/aiilor fa de nudul proprietar2 ;8< 9up notificarea cesiunii= cesionarul este dator fa de nudul proprietar pentru toate obli/aiile nscute dup notificarea cesiunii2 ?n acest ca1= u1ufructuarului i se aplic= %n mod corespun1tor= dispo1iiile le/ale din materia fideiusiunii2 ;7< 9up cesiune= dreptul de u1ufruct continu= dup ca1= p!n la %mplinirea termenului iniial sau p!n la decesul u1ufructuarului iniial2 &ontractele de locaiune Art2 *)32 B ;)< C1ufructuarul are dreptul de a %ncGiria sau= dup ca1= de a arenda bunul primit %n u1ufruct2 ;-< Locaiunile de imobile %ncGeiate de u1ufructuar= %nscrise %n cartea funciar= sunt opo1abile proprietarului sau mo0tenitorilor acestuia= dup stin/erea u1ufructului prin decesul sau= dup ca1= %ncetarea e$istenei Furidice a u1ufructuarului= p!n la %mplinirea termenului lor= dar nu mai mult de 8 ani de la %ncetarea u1ufructului2 ;8< Re%nnoirile de %ncGirieri de imobile sau de arendri fcute de u1ufructuar 0i %nscrise %n cartea funciar %nainte de e$pirarea contractelor iniiale sunt opo1abile proprietarului 0i mo0tenitorilor si pe o perioad de cel mult 5 luni ori= dup ca1= de un an= dac la data stin/erii u1ufructului nu au fost puse %n e$ecutare2 ?n niciun ca1= locaiunile nu pot dura mai mult de 8 ani de la data stin/erii u1ufructului2 ;7< ?n ca1ul %n care u1ufructul sBa stins prin e$pirarea termenului= locaiunile %ncetea1= %n toate ca1urile= odat cu stin/erea u1ufructului2 Lucrrile 0i %mbuntirile Art2 *)52 B ;)< La %ncetarea u1ufructului= u1ufructuarul nu poate pretinde reo desp/ubire pentru lucrrile adu/ate unui bun imobil= cu e$cepia celor necesare= sau pentru %mbuntirile aduse unui bun mobil= cGiar atunci c!nd prin acestea sBa sporit aloarea bunului2 ;-< 9ac lucrrile sau %mbuntirile au fost fcute fr %ncu iinarea proprietarului= acesta poate cere obli/area u1ufructuarului la ridicarea lor 0i la readucerea bunului %n starea %n care iBa fost %ncredinat2 ;8< C1ufructuarul a putea cere o indemni1aie ecGitabil pentru lucrrile necesare adu/ate2 9e asemenea= el a putea cere o indemni1aie ecGitabil 0i pentru celelalte lucrri adu/ate sau pentru %mbuntirile fcute cu %ncu iinarea proprietarului= dac prin

acestea sBa sporit aloarea bunului2 ;7< ?n ca1ul lucrrilor autonome fcute de u1ufructuar asupra unui bun imobil= or fi aplicabile= %n mod corespun1tor= %n lips de stipulaie sau dispo1iie le/al contrar= dispo1iiile din materia accesiunii imobiliare artificiale2 E$ploatarea pdurilor tinere Art2 *)*2 B ;)< 9ac u1ufructul cuprinde pduri tinere destinate de proprietarul lor unor tieri periodice= u1ufructuarul este dator s pstre1e ordinea 0i c!timea tierii= potri it re/ulilor stabilite de proprietar %n conformitate cu dispo1iiile le/ale= fr ca u1ufructuarul s poat pretinde reo desp/ubire pentru prile lsate netiate %n timpul u1ufructului2 ;-< Arborii care se scot din pepiniere fr de/radarea acestora nu fac parte din u1ufruct dec!t cu obli/aia u1ufructuarului de a se conforma dispo1iiilor le/ale %n ce pri e0te %nlocuirea lor2 E$ploatarea pdurilor %nalte Art2 *)42 B ;)< C1ufructuarul poate= conform!nduBse dispo1iiilor le/ale 0i folosinei obi0nuite a proprietarului= s e$ploate1e prile de pduri %nalte care au fost destinate tierii re/ulate= fie c aceste tieri se fac periodic pe o %ntindere de pm!nt determinat= fie c se fac numai pentru un numr de arbori ale0i pe toat suprafaa fondului2 ;-< ?n celelalte ca1uri= u1ufructuarul nu poate tia arborii %nali: a putea %ns %ntrebuina= pentru a face reparaiile la care este obli/at= arbori c1ui accidental: %n acest scop poate cGiar s taie arborii trebuincio0i= cu %ndatorirea %ns de a constata= %n pre1ena nudului proprietar= aceast trebuin2 Alte drepturi ale u1ufructuarului asupra pdurilor ce fac obiectul u1ufructului Art2 *).2 B C1ufructuarul poate lua din pduri araci pentru ii: poate= de asemenea= lua produsele anuale sau periodice ale arborilor= cu respectarea folosinei obi0nuite a proprietarului= %n limitele dispo1iiilor le/ale2 9reptul asupra pomilor fructiferi Art2 *-,2 B #omii fructiferi ce se usuc 0i cei c1ui accidental se cu in u1ufructuarului cu %ndatorirea de aBi %nlocui cu alii2 9reptul asupra carierelor de piatr 0i de nisip aflate %n e$ploatare Art2 *-)2 B ?n condiiile le/ii= u1ufructuarul se folose0te %ntocmai ca nudul proprietar de carierele de piatr 0i de nisip ce sunt %n e$ploatare la constituirea dreptului de u1ufruct2 Situaia carierelor de piatr 0i de nisip nedescGise 0i a comorilor Art2 *--2 B C1ufructuarul nu are niciun drept asupra carierelor nedescGise %nc 0i nici asupra comorii ce sBar putea descoperi %n timpul u1ufructului2 K-2 Obli/aiile u1ufructuarului 0i ale nudului proprietar In entarierea bunurilor Art2 *-82 B ;)< C1ufructuarul preia bunurile %n starea %n care se afl la data constituirii u1ufructului: acesta nu a putea intra %ns %n posesia lor dec!t dup in entarierea bunurilor mobile 0i constatarea strii %n care se afl imobilele= cu e$cepia ca1ului %n care u1ufructul unui bun mobil este dob!ndit prin u1ucapiune2 ;-< In entarul se %ntocme0te numai %n pre1ena nudului proprietar ori dup notificarea acestuia2 Respectarea destinaiei bunurilor Art2 *-72 B ?n e$ercitarea dreptului su= u1ufructuarul este inut s respecte destinaia dat bunurilor de nudul proprietar= cu e$cepia

ca1ului %n care se asi/ur o cre0tere a alorii bunului sau cel puin nu se preFudicia1 %n niciun fel interesele proprietarului2 Rspunderea u1ufructuarului pentru preFudicii Art2 *-32 B C1ufructuarul este obli/at s %l desp/ubeasc pe nudul proprietar pentru orice preFudiciu cau1at prin folosirea necorespun1toare a bunurilor date %n u1ufruct2 &onstituirea /araniei pentru %ndeplinirea obli/aiilor u1ufructuarului Art2 *-52 B ;)< ?n lipsa unei stipulaii contrare= u1ufructuarul este obli/at s depun o /aranie pentru %ndeplinirea obli/aiilor sale2 ;-< Sunt scutii s depun /aranie !n1torul 0i donatorul care 0iBau re1er at dreptul de u1ufruct2 ;8< ?n ca1ul %n care u1ufructuarul este scutit de /aranie= instana poate dispune depunerea unei /aranii sau luarea unei msuri conser atorii atunci c!nd u1ufructuarul= prin fapta sa ori prin starea de insol abilitate %n care se afl= pune %n pericol drepturile nudului proprietar2 Dumirea administratorului Art2 *-*2 B ;)< 9ac u1ufructuarul nu poate oferi o /aranie= instana= la cererea nudului proprietar= a numi un administrator al imobilelor 0i a dispune ca fructele ci ile %ncasate 0i sumele ce repre1int contra aloarea fructelor naturale 0i industriale percepute s fie depuse la o instituie de credit aleas de pri2 ?n acest ca1= u1ufructuarul a %ncasa numai dob!n1ile aferente2 ;-< Dudul proprietar poate cere !n1area bunurilor ce se u1ea1 prin folosin 0i depunerea sumelor la o instituie de credit aleas de pri2 9ob!n1ile produse %n cursul u1ufructului re in u1ufructuarului2 ;8< &u toate acestea= u1ufructuarul a putea cere s %i fie lsate o parte din bunurile mobile necesare folosinei sale sau familiei sale= cu obli/aia de a le restitui la stin/erea u1ufructului2 ?nt!r1ierea %n depunerea /araniei Art2 *-42 B ?nt!r1ierea %n depunerea /araniei nu afectea1 dreptul u1ufructuarului de a percepe fructele care i se cu in de la data constituirii u1ufructului2 >odul de suportare a reparaiilor de ctre u1ufructuar 0i nudul proprietar Art2 *-.2 B ;)< C1ufructuarul este obli/at s efectue1e reparaiile de %ntreinere a bunului2 ;-< Reparaiile mari sunt %n sarcina nudului proprietar2 ;8< Sunt reparaii mari acelea ce au ca obiect o parte important din bun 0i care implic o cGeltuial e$cepional= cum ar fi cele referitoare la consolidarea ori reabilitarea construciilor pri ind structura de re1isten= 1idurile interioare 0i+sau e$terioare= acoperi0ul= instalaiile electrice= termice ori sanitare aferente acestora= la %nlocuirea sau repararea motorului ori caroseriei unui automobil sau a unui sistem electronic %n ansamblul su2 ;7< Reparaiile mari sunt %n sarcina u1ufructuarului atunci c!nd sunt determinate de neefectuarea reparaiilor de %ntreinere2 Efectuarea reparaiilor mari Art2 *8,2 B ;)< C1ufructuarul este obli/at s %l %n0tiine1e pe nudul proprietar despre necesitatea reparaiilor mari2 ;-< Atunci c!nd nudul proprietar nu efectuea1 la timp reparaiile mari= u1ufructuarul le poate face pe cGeltuiala sa= nudul proprietar fiind obli/at s restituie contra aloarea lor p!n la sf!r0itul anului %n curs= actuali1at la data plii2 9istru/erile datorate ecGimii ori ca1ului fortuit Art2 *8)2 B C1ufructuarul 0i nudul proprietar nu sunt obli/ai s reconstruiasc ceea ce sBa distrus datorit ecGimii ori dintrBun ca1 fortuit2 C1ufructul cu titlu particular

Art2 *8-2 B C1ufructuarul cu titlu particular nu este obli/at la plata datoriilor pentru care fondul este ipotecat= iar dac le a plti= are aciune contra nudului proprietar2 Suportarea sarcinilor 0i a cGeltuielilor %n ca1 de liti/iu Art2 *882 B ;)< C1ufructuarul suport toate sarcinile 0i cGeltuielile oca1ionate de liti/iile pri ind folosina bunului= cule/erea fructelor ori %ncasarea eniturilor2 ;-< 9ac bunul este asi/urat= pe durata u1ufructului primele de asi/urare sunt pltite de u1ufructuar2 ?n0tiinarea nudului proprietar Art2 *872 B C1ufructuarul este obli/at s aduc de %ndat la cuno0tina nudului proprietar orice u1urpare a fondului 0i orice contestare a dreptului de proprietate= sub sanciunea obli/rii la plata de dauneBinterese2 Suportarea sarcinilor 0i a cGeltuielilor proprietii Art2 *832 B ;)< &Geltuielile 0i sarcinile proprietii re in nudului proprietar2 ;-< Atunci c!nd sarcinile 0i cGeltuielile proprietarului au fost suportate de u1ufructuar= nudul proprietar este obli/at la rambursarea acestora= iar c!nd u1ufructul este cu titlu oneros= nudul proprietar datorea1 acestuia 0i dob!nda le/al2 Obli/aiile %n ca1 de pieire a turmei Art2 *852 B ;)< 9ac turma dat %n u1ufruct a pierit %n %ntre/ime din cau1e neimputabile u1ufructuarului= acesta a restitui numai pieile ori aloarea acestora2 ;-< 9ac turma nu a pierit %n %ntre/ime= u1ufructuarul este obli/at s %nlocuiasc animalele pierite cu cele de prsil2 K82 9ispo1iii speciale Opo1abilitatea u1ufructului asupra creanelor Art2 *8*2 B C1ufructul asupra unei creane este opo1abil terilor %n acelea0i condiii ca 0i cesiunea de crean 0i cu %ndeplinirea formalitilor de publicitate pre 1ute de le/e2 9repturile 0i obli/aiile %n ca1ul u1ufructului asupra creanelor Art2 *842 B ;)< C1ufructuarul are dreptul s %ncase1e capitalul 0i s perceap dob!n1ile creanei 0i s %ndeplineasc toate actele necesare pentru conser area ori %ncasarea dob!n1ilor2 'itularul dreptului de crean poate face toate actele de dispo1iie care nu aduc atin/ere drepturilor u1ufructuarului2 ;-< 9up plata creanei= u1ufructul continu asupra capitalului= cu obli/aia u1ufructuarului de aBl restitui creditorului la stin/erea u1ufructului2 ;8< C1ufructuarul suport toate cGeltuielile 0i sarcinile referitoare la dob!n1i2 C1ufructul rentei ia/ere Art2 *8.2 B C1ufructuarul rentei ia/ere are dreptul de a percepe= pe durata u1ufructului su= eniturile dob!ndite 1i cu 1i2 Acesta a fi obli/at numai la restituirea eniturilor %ncasate cu anticipaie2 9reptul de a spori capitalul Art2 *7,2 B ;)< 9reptul de a spori capitalul care face obiectul u1ufructului= cum ar fi cel de a dob!ndi alori mobiliare= aparine nudului

proprietar= iar u1ufructuarul are numai dreptul de a e$ercita u1ufructul asupra bunurilor astfel dob!ndite2 ;-< 9ac nudul proprietar cedea1 dreptul su= bunul dob!ndit %n urma %nstrinrii este predat u1ufructuarului= care a da socoteal la sf!r0itul u1ufructului2 9reptul de ot Art2 *7)2 B ;)< 9reptul de ot aferent unei aciuni sau altei alori mobiliare= unei pri indi i1e= unei coteBpri din dreptul de proprietate sau oricrui alt bun aparine u1ufructuarului2 ;-< &u toate acestea= aparine nudului proprietar otul care are ca efect modificarea substanei bunului principal= cum ar fi capitalul social sau bunul deinut %n coproprietate= ori scGimbarea destinaiei acestui bun sau %ncetarea societii= reor/ani1area ori %ncetarea persoanei Furidice sau= dup ca1= a unei %ntreprinderi2 ;8< Reparti1area e$ercitrii dreptului de ot %n alte condiii dec!t cele pre 1ute la alin2 ;)< 0i ;-< nu este opo1abil terilor= afar de ca1ul %n care ace0tia au cunoscutBo %n mod e$pres2 9reptul la di idende Art2 *7-2 B 9i idendele a cror distribuire a fost aprobat= %n condiiile le/ii= de adunarea /eneral %n timpul u1ufructului se cu in u1ufructuarului de la data stabilit prin Gotr!rea adunrii /enerale2 Obli/aia nudului proprietar de a restitui sumele a ansate de u1ufructuar Art2 *782 B ;)< 9ac u1ufructuarul uni ersal ori cu titlu uni ersal plte0te datoriile aferente masei patrimoniale sau prii din masa patrimonial date %n u1ufruct= nudul proprietar trebuie s restituie sumele a ansate= la stin/erea u1ufructului= fr nicio dob!nd2 ;-< ?n ca1ul %n care u1ufructuarul nu plte0te datoriile pre 1ute la alin2 ;)<= nudul proprietar poate= la ale/ere= s le plteasc el %nsu0i sau s !nd o parte suficient din bunurile date %n u1ufruct2 9ac %ns nudul proprietar plte0te aceste datorii= u1ufructuarul datorea1 dob!n1i pe toata durata u1ufructului2 ;8< Le/atarul u1ufructului uni ersal ori cu titlu uni ersal este obli/at s acGite= %n proporie cu obiectul u1ufructului 0i fr niciun drept de restituire= le/atele cu titlu particular a !nd ca obiect obli/aii de %ntreinere sau= dup ca1= rente ia/ere2 9reptul creditorilor asupra bunurilor u1ufructului Art2 *772 B 9ac plata datoriilor nu se a face %n modul pre 1ut la art2 *78= creditorii pot s urmreasc bunurile date %n u1ufruct2 C1ufructul fondului de comer Art2 *732 B ?n lips de stipulaie contrar= u1ufructuarul unui fond de comer nu poate s dispun de bunurile ce %l compun2 ?n situaia %n care dispune de aceste bunuri are obli/aia de a le %nlocui cu altele similare 0i de aloare e/al2 SE&ICDEA a 8Ba Stin/erea u1ufructului &a1urile de stin/ere a u1ufructului Art2 *752 B ;)< C1ufructul se stin/e pe cale principal prinA a< moartea u1ufructuarului ori= dup ca1= %ncetarea personalitii Furidice: b< aFun/erea la termen: c< consolidare= atunci c!nd calitatea de u1ufructuar 0i de nud proprietar se %ntrunesc %n aceea0i persoan: d< renunarea la u1ufruct: e< neu1ul timp de ), de ani sau= dup ca1= timp de - ani %n ca1ul u1ufructului unei creane2 ;-< C1ufructul se stin/e prin decesul ori= dup ca1= %ncetarea e$istenei Furidice a u1ufructuarului cGiar dac termenul nu sBa %mplinit2 ;8< ?n ca1ul imobilelor sunt aplicabile dispo1iiile %n materie de carte funciar2

Stin/erea u1ufructului %n ca1 de abu1 de folosin Art2 *7*2 B ;)< C1ufructul poate %nceta la cererea nudului proprietar atunci c!nd u1ufructuarul abu1ea1 de folosina bunului= aduce stricciuni acestuia ori %l las s se de/rade1e2 ;-< &reditorii u1ufructuarului pot inter eni %n proces pentru conser area drepturilor lor: ei se pot an/aFa s repare stricciunile 0i pot oferi /aranii pentru iitor2 ;8< Instana poate dispune= dup %mpreFurri= fie stin/erea u1ufructului= fie preluarea folosinei bunului de ctre nudul proprietar= cu obli/aia acestuia de a plti u1ufructuarului o rent pe durata u1ufructului2 &!nd bunul este imobil= pentru /arantarea rentei= instana poate dispune %nscrierea unei ipoteci %n cartea funciar2 Stin/erea u1ufructului %n ca1 de pieire a bunului Art2 *742 B ;)< C1ufructul se stin/e %n ca1ul %n care bunul a fost distrus %n %ntre/ime dintrBun ca1 fortuit2 &!nd bunul a fost distrus %n parte= u1ufructul continu asupra prii rmase2 ;-< ?n toate ca1urile= u1ufructul a continua asupra desp/ubirii pltite de ter sau= dup ca1= asupra indemni1aiei de asi/urare= dac aceasta nu este folosit pentru repararea bunului2 9ispo1iiile art2 *)- se aplic %n mod corespun1tor2 &A#I'OLCL III C1ul 0i abitaia 9reptul de u1 Art2 *7.2 B C1ul este dreptul unei persoane de a folosi lucrul altuia 0i de aBi cule/e fructele naturale 0i industriale numai pentru ne oile proprii 0i ale familiei sale2 9reptul de abitaie Art2 *3,2 B 'itularul dreptului de abitaie are dreptul de a locui %n locuina nudului proprietar %mpreun cu soul 0i copiii si= cGiar dac nu a fost cstorit sau nu a ea copii la data la care sBa constituit abitaia= precum 0i cu prinii ori alte persoane aflate %n %ntreinere2 &onstituirea u1ului 0i a abitaiei Art2 *3)2 B C1ul 0i abitaia se constituie %n temeiul unui act Furidic sau prin alte moduri pre 1ute de le/e2 Limitele dreptului de u1 0i abitaie Art2 *3-2 B 9reptul de u1 ori de abitaie nu poate fi cedat= iar bunul ce face obiectul acestor drepturi nu poate fi %ncGiriat sau= dup ca1= arendat2 Obli/aia u1uarului 0i a titularului dreptului de abitaie Art2 *382 B ;)< 9ac titularul dreptului de u1 sau de abitaie este %ndreptit s perceap toate fructele naturale 0i industriale produse de bun ori= dup ca1= s ocupe %ntrea/a locuin= este dator s plteasc toate cGeltuielile de cultur 0i reparaiile de %ntreinere %ntocmai ca 0i u1ufructuarul2 ;-< 9ac titularul dreptului de u1 sau de abitaie nu este %ndreptit s perceap dec!t o parte din fructe ori s ocupe dec!t o parte din locuin= a suporta cGeltuielile de cultur sau de %ntreinere %n proporie cu partea de care se folose0te2 Alte dispo1iii aplicabile Art2 *372 B 9ispo1iiile pre1entului capitol se completea1= %n mod corespun1tor= cu cele pri itoare la u1ufruct2 &A#I'OLCL IH

Ser ituile SE&ICDEA ) 9ispo1iii /enerale Doiune Art2 *332 B ;)< Ser itutea este sarcina care /re ea1 un imobil= pentru u1ul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar2 ;-< Ctilitatea re1ult din destinaia economic a fondului dominant sau const %ntrBo sporire a confortului acestuia2 &onstituirea ser ituii Art2 *352 B Ser itutea se poate constitui %n temeiul unui act Furidic ori prin u1ucapiune= dispo1iiile %n materie de carte funciar rm!n!nd aplicabile2 Aciunea confesorie de ser itute Art2 *3*2 B 9ispo1iiile art2 5.5 alin2 ;)< se aplic %n mod corespun1tor2 &onstituirea ser ituii %n ederea utilitii iitoare Art2 *342 B Ser itutea se poate constitui %n ederea unei utiliti iitoare a fondului dominant2 Obli/aiile %n sarcina proprietarului fondului aser it Art2 *3.2 B ;)< #rin actul de constituire se pot impune %n sarcina proprietarului fondului aser it anumite obli/aii pentru asi/urarea u1ului 0i utilitii fondului dominant2 ;-< ?n acest ca1= sub condiia notrii %n cartea funciar= obli/aia se transmite dob!nditorilor subsec eni ai fondului aser it2 Ser ituile aparente 0i neaparente Art2 *5,2 B ;)< Ser ituile sunt aparente sau neaparente2 ;-< Ser ituile aparente sunt acelea a cror e$isten este atestat de un semn i1ibil de ser itute= cum ar fi o u0= o fereastr= un apeduct2 ;8< Ser ituile neaparente sunt acelea a cror e$isten nu este atestat de reun semn i1ibil de ser itute= cum ar fi ser itutea de a nu construi ori de a nu construi peste o anumit %nlime2 Ser ituile continue 0i necontinue Art2 *5)2 B ;)< Ser ituile sunt continue sau necontinue2 ;-< Ser ituile continue sunt acelea al cror e$erciiu este sau poate fi continuu fr a fi necesar faptul actual al omului= cum ar fi ser itutea de edere ori ser itutea de a nu construi2 ;8< Ser ituile necontinue sunt acelea pentru a cror e$isten este necesar faptul actual al omului= cum ar fi ser itutea de trecere cu piciorul ori cu miFloace de transport2 Ser ituile po1iti e 0i ne/ati e Art2 *5-2 B ;)< Ser ituile sunt po1iti e sau ne/ati e2 ;-< Ser ituile po1iti e sunt acelea prin care proprietarul fondului dominant e$ercit o parte din prero/ati ele dreptului de proprietate asupra fondului aser it= cum ar fi ser itutea de trecere2 ;8< Ser ituile ne/ati e sunt acelea prin care proprietarul fondului aser it este obli/at s se abin de la e$ercitarea unora dintre

prero/ati ele dreptului su de proprietate= cum ar fi ser itutea de a nu construi2 9ob!ndirea ser ituii prin u1ucapiune Art2 *582 B #rin u1ucapiune tabular poate fi dob!ndit orice ser itute= iar prin u1ucapiune e$tratabular pot fi dob!ndite numai ser ituile po1iti e2 Alte dispo1iii aplicabile Art2 *572 B >odul de e$erciiu al ser ituii se dob!nde0te %n acelea0i condiii ca 0i dreptul de ser itute2 SE&ICDEA a -Ba 9repturile 0i obli/aiile proprietarilor Re/ulile pri ind e$ercitarea 0i conser area ser ituii Art2 *532 B ;)< ?n lipsa reunei pre ederi contrare= proprietarul fondului dominant poate lua toate msurile 0i poate face= pe cGeltuiala sa= toate lucrrile pentru a e$ercita 0i conser a ser itutea2 ;-< &Geltuielile le/ate de conser area acestor lucrri re in celor - proprietari= proporional cu a antaFele pe care le obin= %n msura %n care lucrrile efectuate pentru e$erciiul ser ituii sunt necesare 0i profit inclusi fondului aser it2 E$onerarea de rspundere Art2 *552 B ?n toate ca1urile %n care cGeltuielile lucrrilor necesare pentru e$ercitarea 0i conser area ser ituilor re in proprietarului fondului aser it= acesta se a putea e$onera de obli/aie renun!nd la dreptul de proprietate asupra fondului aser it %n %ntre/ime sau asupra prii din fondul aser it necesare pentru e$ercitarea ser ituii %n fa oarea proprietarului fondului dominant2 9ispo1iiile %n materie de carte funciar rm!n aplicabile2 ScGimbarea locului de e$ercitare a ser ituii Art2 *5*2 B ;)< #roprietarul fondului aser it este obli/at s se abin de la orice act care limitea1 ori %mpiedic e$erciiul ser ituii2 Astfel= el nu a putea scGimba starea locurilor ori strmuta e$ercitarea ser ituii %n alt loc2 ;-< 9ac are un interes serios 0i le/itim= proprietarul fondului aser it a putea scGimba locul prin care se e$ercit ser itutea %n msura %n care e$ercitarea ser ituii rm!ne la fel de comod pentru proprietarul fondului dominant2 Obli/aia de a nu a/ra a situaia fondului aser it Art2 *542 B #roprietarul fondului dominant nu poate a/ra a situaia fondului aser it 0i nu poate produce preFudicii proprietarului fondului aser it prin e$ercitarea ser ituii2 E$ercitarea ser ituii %n ca1 de %mprire a fondurilor Art2 *5.2 B ;)< 9ac fondul dominant se %mparte= ser itutea a putea fi e$ercitat pentru u1ul 0i utilitatea fiecrei pri= fr ca situaia fondului aser it s poat fi a/ra at2 ;-< 9ac fondul aser it se %mparte= ser itutea se poate e$ercita= pentru u1ul 0i utilitatea fondului dominant= pe toate prile re1ultate din %mprire= sub re1er a pre ederilor art2 *542 ;8< &u toate acestea= dac ser itutea este e$ercitat pentru u1ul 0i utilitatea e$clusi a uneia dintre prile desprite din fondul dominant ori nu se poate e$ercita dec!t pe una dintre prile desprite din fondul aser it= ser itutea asupra celorlalte pri se stin/e2 SE&ICDEA a 8Ba Stin/erea ser ituilor

&au1ele de stin/ere a ser ituilor Art2 **,2 B ;)< Ser ituile se stin/ pe cale principal prin radierea lor din cartea funciar pentru una dintre urmtoarele cau1eA a< consolidarea= atunci c!nd ambele fonduri aFun/ s aib acela0i proprietar: b< renunarea proprietarului fondului dominant: c< aFun/erea la termen: d< rscumprarea: e< imposibilitatea definiti de e$ercitare: f< neu1ul timp de ), de ani: /< dispariia oricrei utiliti a acestora2 ;-< Ser itutea se stin/e= de asemenea= prin e$proprierea fondului aser it= dac ser itutea este contrar utilitii publice creia %i a fi afectat bunul e$propriat2 Stin/erea ser ituii prin neu1 Art2 **)2 B ;)< 'ermenul de ), de ani pre 1ut la art2 **, alin2 ;)< lit2 f< cur/e de la data ultimului act de e$erciiu al ser ituilor necontinue ori de la data primului act contrar ser ituilor continue2 ;-< E$ercitarea ser ituii de ctre un coproprietar ori de ctre u1ufructuar profit 0i celorlali coproprietari= respecti nudului proprietar2 Rscumprarea ser ituii de trecere Art2 **-2 B ;)< Ser itutea de trecere a putea fi rscumprat de proprietarul fondului aser it dac e$ist o disproporie dit %ntre utilitatea care o procur fondului dominant 0i incon enientele sau deprecierea pro ocat fondului aser it2 ;-< ?n ca1 de ne%nele/ere %ntre pri= instana poate suplini consimm!ntul proprietarului fondului dominant2 La stabilirea preului de rscumprare= instana a ine cont de ecGimea ser ituii 0i de scGimbarea alorii celor dou fonduri2 'I'LCL IH Fiducia Doiune Art2 **82 B Fiducia este operaiunea Furidic prin care unul sau mai muli constituitori transfer drepturi reale= drepturi de crean= /aranii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi= pre1ente ori iitoare= ctre unul sau mai muli fiduciari care le e$ercit cu un scop determinat= %n folosul unuia sau mai multor beneficiari2 Aceste drepturi alctuiesc o mas patrimonial autonom= distinct de celelalte drepturi 0i obli/aii din patrimoniile fiduciarilor2 I1 oarele fiduciei Art2 **72 B ;)< Fiducia este stabilit prin le/e sau prin contract %ncGeiat %n form autentic2 Ea trebuie s fie e$pres2 ;-< Le/ea %n temeiul creia este stabilit fiducia se completea1 cu dispo1iiile pre1entului titlu= %n msura %n care nu cuprinde dispo1iii contrare2 Interdicia liberalitii indirecte Art2 **32 B &ontractul de fiducie este lo it de nulitate absolut dac prin el se reali1ea1 o liberalitate indirect %n folosul beneficiarului2 #rile contractului de fiducie Art2 **52 B ;)< Orice persoan fi1ic sau Furidic poate fi constituitor %n contractul de fiducie2 ;-< #ot a ea calitatea de fiduciari %n acest contract numai instituiile de credit= societile de in estiii 0i de administrare a in estiiilor= societile de ser icii de in estiii financiare= societile de asi/urare 0i de reasi/urare le/al %nfiinate2

;8< 9e asemenea= pot a ea calitatea de fiduciari notarii publici 0i a ocaii= indiferent de forma de e$ercitare a profesiei2 Ieneficiarul fiduciei Art2 ***2 B Ieneficiarul fiduciei poate fi constituitorul= fiduciarul sau o ter persoan2 Repre1entarea intereselor constituitorului Art2 **42 B ?n absena unei stipulaii contrare= constituitorul poate= %n orice moment= s desemne1e un ter care s %i repre1inte interesele %n e$ecutarea contractului 0i care s %i e$ercite drepturile nscute din contractul de fiducie2 &oninutul contractului de fiducie Art2 **.2 B &ontractul de fiducie trebuie s menione1e= sub sanciunea nulitii absoluteA a< drepturile reale= drepturile de crean= /araniile 0i orice alte drepturi patrimoniale transferate: b< durata transferului= care nu poate dep0i 88 de ani %ncep!nd de la data %ncGeierii sale: c< identitatea constituitorului sau a constituitorilor: d< identitatea fiduciarului sau a fiduciarilor: e< identitatea beneficiarului sau a beneficiarilor ori cel puin re/ulile care permit determinarea acestora: f< scopul fiduciei 0i %ntinderea puterilor de administrare 0i de dispo1iie ale fiduciarului ori ale fiduciarilor2 ?nre/istrarea fiscal Art2 *4,2 B ;)< Sub sanciunea nulitii absolute= contractul de fiducie 0i modificrile sale trebuie s fie %nre/istrate la cererea fiduciarului= %n termen de o lun de la data %ncGeierii acestora= la or/anul fiscal competent s administre1e sumele datorate de fiduciar bu/etului /eneral consolidat al statului2 ;-< &!nd masa patrimonial fiduciar cuprinde drepturi reale imobiliare= acestea sunt %nre/istrate= %n condiiile pre 1ute de le/e= sub aceea0i sanciune= la compartimentul de specialitate al autoritii administraiei publice locale competent pentru administrarea sumelor datorate bu/etelor locale ale unitilor administrati B teritoriale %n ra1a crora se afl imobilul= dispo1iiile de carte funciar rm!n!nd aplicabile2 ;8< 9esemnarea ulterioar a beneficiarului= %n ca1ul %n care acesta nu este preci1at cGiar %n contractul de fiducie= trebuie s fie fcut= sub aceea0i sanciune= printrBun act scris %nre/istrat %n acelea0i condiii2 ;7< 9ac pentru transmiterea unor drepturi este necesar %ndeplinirea unor cerine speciale de form= se a %ncGeia un act separat cu respectarea cerinelor le/ale2 ?n aceste ca1uri= lipsa %nre/istrrii fiscale atra/e aplicarea sanciunilor administrati e pre 1ute de le/e2 Opo1abilitatea fiduciei Art2 *4)2 B ;)< Fiducia este opo1abil terilor de la data menionrii sale %n ArGi a Electronic de Garanii Reale >obiliare2 ;-< ?nscrierea drepturilor reale imobiliare= inclusi a /araniilor reale imobiliare= care fac obiectul contractului de fiducie se face 0i %n cartea funciar= pentru fiecare drept %n parte2 #reci1area calitii fiduciarului Art2 *4-2 B ;)< &!nd fiduciarul acionea1 %n contul masei patrimoniale fiduciare= el poate s fac meniune e$pres %n acest sens= cu e$cepia ca1urilor %n care acest lucru este inter1is prin contractul de fiducie2 ;-< 9e asemenea= c!nd masa patrimonial fiduciar cuprinde drepturi a cror transmitere este supus publicitii= %n re/istrul de publicitate fiduciarul poate solicita s se menione1e denumirea fiduciarului 0i calitatea %n care acionea12 ;8< ?n toate ca1urile %n care constituitorul sau beneficiarul solicit acest lucru %n conformitate cu contractul de fiducie= fiduciarul a trebui s %0i preci1e1e calitatea %n care acionea12 ?n ca1 contrar= dac actul este p/ubitor pentru constituitor= se a considera c actul a fost %ncGeiat de fiduciar %n nume propriu2 Obli/aia de a da socoteal

Art2 *482 B &ontractul de fiducie trebuie s cuprind condiiile %n care fiduciarul d socoteal constituitorului cu pri ire la %ndeplinirea obli/aiilor sale2 9e asemenea= fiduciarul trebuie s dea socoteal= la inter ale preci1ate %n contractul de fiducie= beneficiarului 0i repre1entantului constituitorului= la cererea acestora2 #uterile 0i remunerarea fiduciarului Art2 *472 B ;)< ?n raporturile cu terii= se consider c fiduciarul are puteri depline asupra masei patrimoniale fiduciare= acion!nd ca un eritabil 0i unic titular al drepturilor %n cau1= cu e$cepia ca1ului %n care se do ede0te c terii a eau cuno0tin de limitarea acestor puteri2 ;-< Fiduciarul a fi remunerat potri it %nele/erii prilor= iar %n lipsa acesteia= potri it re/ulilor care c!rmuiesc administrarea bunurilor altuia2 Insol ena fiduciarului Art2 *432 B 9escGiderea procedurii insol enei %mpotri a fiduciarului nu afectea1 masa patrimonial fiduciar2 Limitarea rspunderii %n funcie de separaia maselor patrimoniale Art2 *452 B ;)< Iunurile din masa patrimonial fiduciar pot fi urmrite= %n condiiile le/ii= de titularii de creane nscute %n le/tur cu aceste bunuri sau de acei creditori ai constituitorului care au o /aranie real asupra bunurilor acestuia 0i a crei opo1abilitate este dob!ndit= potri it le/ii= anterior stabilirii fiduciei2 9reptul de urmrire poate fi e$ercitat 0i de ceilali creditori ai constituitorului= %ns numai %n temeiul Gotr!rii Fudectore0ti definiti e de admitere a aciunii prin care a fost desfiinat sau a de enit inopo1abil= %n orice mod= cu efect retroacti = contractul de fiducie2 ;-< 'itularii creanelor nscute %n le/tur cu bunurile din masa patrimonial fiduciar nu pot urmri dec!t aceste bunuri= cu e$cepia ca1ului %n care= prin contractul de fiducie= sBa pre 1ut obli/aia fiduciarului sau+0i a constituitorului de a rspunde pentru o parte sau pentru tot pasi ul fiduciei2 ?n acest ca1= a fi urmrit mai %nt!i acti ul masei patrimoniale fiduciare= iar apoi= dac este necesar= bunurile fiduciarului sau+0i ale constituitorului= %n limita 0i %n ordinea pre 1ute %n contractul de fiducie2 Rspunderea fiduciarului pentru preFudiciile cau1ate Art2 *4*2 B #entru preFudiciile cau1ate prin actele de conser are sau administrare a masei patrimoniale fiduciare= fiduciarul rspunde numai cu celelalte drepturi cuprinse %n patrimoniul su2 ?nlocuirea fiduciarului Art2 *442 B ;)< 9ac fiduciarul nu %0i %ndepline0te obli/aiile sau pune %n pericol interesele care iBau fost %ncredinate= constituitorul= repre1entantul su sau beneficiarul poate cere %n Fustiie %nlocuirea fiduciarului2 ;-< #!n la soluionarea cererii de %nlocuire= constituitorul= repre1entantul su sau= %n lipsa acestora= beneficiarul a numi un administrator pro i1oriu al masei patrimoniale fiduciare2 ?n ca1ul %n care constituitorul= repre1entantul su sau beneficiarul desemnea1 concomitent un administrator pro i1oriu= a pre ala desemnarea fcut de constituitorul ori de repre1entantul su le/al2 ;8< >andatul administratorului pro i1oriu %ncetea1 %n momentul %nlocuirii fiduciarului sau %n momentul respin/erii definiti e a cererii de %nlocuire2 Soluionarea cererii de %nlocuire a fiduciarului se reali1ea1 de ur/en 0i cu precdere2 ;7< Dumirea noului fiduciar 0i a administratorului pro i1oriu poate fi dispus de instana de Fudecat numai cu acordul acestora2 ;3< ?n ca1ul %n care instana de Fudecat a numit un nou fiduciar= acesta a a ea toate drepturile 0i obli/aiile pre 1ute %n contractul de fiducie2 ;5< &onstituitorul= repre1entatul acestuia= noul fiduciar sau administratorul pro i1oriu poate s %nre/istre1e aceast modificare a fiduciei= aplic!nduBse %n mod corespun1tor dispo1iiile art2 *4, 0i *4)2 ?nlocuirea fiduciarului se produce numai dup aceast %nre/istrare2 9enunarea= modificarea 0i re ocarea contractului de fiducie Art2 *4.2 B ;)< &!t timp nu a fost acceptat de ctre beneficiar= contractul de fiducie poate fi denunat unilateral de ctre constituitor2 ;-< 9up acceptarea de ctre beneficiar= contractul nu poate fi modificat sau re ocat de ctre pri ori denunat unilateral de ctre constituitor dec!t cu acordul beneficiarului sau= %n absena acestuia= cu autori1area instanei Fudectore0ti2

?ncetarea contractului de fiducie Art2 *.,2 B ;)< &ontractul de fiducie %ncetea1 prin %mplinirea termenului sau prin reali1area scopului urmrit c!nd aceasta inter ine %nainte de %mplinirea termenului2 ;-< El %ncetea1= de asemenea= %n ca1ul %n care toi beneficiarii renun la fiducie= iar %n contract nu sBa preci1at cum or continua raporturile fiduciare %ntrBo asemenea situaie2 9eclaraiile de renunare sunt supuse acelora0i formaliti de %nre/istrare ca 0i contractul de fiducie2 ?ncetarea se produce la data finali1rii formalitilor de %nre/istrare pentru ultima declaraie de renunare2 ;8< &ontractul de fiducie %ncetea1 0i %n momentul %n care sBa dispus descGiderea procedurii insol enei %mpotri a fiduciarului sau %n momentul %n care se produc= potri it le/ii= efectele reor/ani1rii persoanei Furidice2 Efectele %ncetrii contractului de fiducie Art2 *.)2 B ;)< &!nd contractul de fiducie %ncetea1= masa patrimonial fiduciar e$istent %n acel moment se transfer la beneficiar= iar %n absena acestuia= la constituitor2 ;-< &ontopirea masei patrimoniale fiduciare %n patrimoniul beneficiarului sau al constituitorului se a produce numai dup plata datoriilor fiduciare2 'I'LCL H Administrarea bunurilor altuia &A#I'OLCL I 9ispo1iii /enerale &alitatea de administrator al bunurilor altuia Art2 *.-2 B ;)< #ersoana care este %mputernicit= prin le/at sau con enie= cu administrarea unuia sau mai multor bunuri= a unei mase patrimoniale sau a unui patrimoniu care nu %i aparine are calitatea de administrator al bunurilor altuia2 ;-< ?mputernicirea prin le/at produce efecte dac este acceptat de administratorul desemnat2 ;8< #re ederile pre1entului titlu sunt aplicabile oricrei administrri a bunurilor altuia= cu e$cepia ca1ului %n care le/ea= actul constituti sau %mpreFurrile concrete impun aplicarea unui alt re/im Furidic de administrare2 ;7< Administratorul persoan fi1ic trebuie s aib capacitate deplin de e$erciiu2 Remuneraia administratorului Art2 *.82 B ;)< &u e$cepia ca1ului %n care= potri it le/ii= actului constituti sau %nele/erii ulterioare a prilor ori %mpreFurrilor concrete= administrarea se reali1ea1 cu titlu /ratuit= administratorul are dreptul la o remuneraie stabilit prin actul constituti sau prin %nele/erea ulterioar a prilor= prin le/e ori= %n lips= prin Gotr!re Fudectoreasc2 ?n acest ultim ca1= se a ine seama de u1ane 0i= %n lipsa unui asemenea criteriu= de aloarea ser iciilor prestate de administrator2 ;-< #ersoana care acionea1 fr a a ea acest drept sau fr a fi autori1at %n acest sens nu are dreptul la remuneraie= rm!n!nd aplicabile= dac este ca1ul= re/ulile de la /estiunea de afaceri2 9omeniul de aplicare Art2 *.72 B ?n absena unor dispo1iii le/ale speciale= pre ederile pre1entului titlu se aplic %n toate ca1urile de administrare a bunurilor altuia2 &A#I'OLCL II Formele de administrare SE&ICDEA ) Administrarea simpl

Doiune Art2 *.32 B #ersoana %mputernicit cu administrarea simpl este inut s efectue1e toate actele necesare pentru conser area bunurilor= precum 0i actele utile pentru ca acestea s poat fi folosite conform destinaiei lor obi0nuite2 Atribuiile administratorului Art2 *.52 B ;)< &el %mputernicit cu administrarea simpl este inut s culea/ fructele bunurilor 0i s e$ercite drepturile aferente administrrii acestora2 ;-< Administratorul %ncasea1 creanele administrate= eliber!nd %n mod alabil cGitanele corespun1toare= 0i e$ercit drepturile aferente alorilor mobiliare pe care le are %n administrare= precum dreptul de ot= de con ersie 0i de rscumprare2 >eninerea destinaiei bunurilor Art2 *.*2 B Administratorul este obli/at s continue modul de folosire sau de e$ploatare a bunurilor fru/ifere fr a scGimba destinaia acestora= cu e$cepia ca1ului %n care este autori1at de ctre beneficiar sau= %n ca1 de %mpiedicare a acestuia= de ctre instana Fudectoreasc2 In estirea sumelor de bani Art2 *.42 B ;)< Administratorul este obli/at s in esteasc sumele de bani aflate %n administrarea sa %n conformitate cu dispo1iiile pre1entului titlu referitoare la plasamentele considerate si/ure2 ;-< Administratorul poate= totodat= s modifice in estiiile efectuate anterior dob!ndirii de ctre acesta a calitii sale ori efectuate de el %nsu0i %n calitate de administrator2 Autori1area actelor de dispo1iie Art2 *..2 B ;)< &!nd administrarea are ca obiect un bun indi idual determinat= administratorul a putea s %nstrine1e cu titlu oneros bunul sau s %l /re e1e cu o /aranie real= atunci c!nd este necesar pentru conser area alorii bunului= acGitarea datoriilor ori meninerea modului de folosin potri it destinaiei obi0nuite a bunului= numai cu autori1area beneficiarului sau= %n ca1 de %mpiedicare a acestuia ori %n ca1ul %n care acesta nu a fost %nc determinat= a instanei Fudectore0ti2 ;-< Cn bun supus pericolului deprecierii sau pieirii imediate poate fi %nstrinat fr aceast autori1are2 ;8< &!nd administrarea are ca obiect o mas patrimonial sau un patrimoniu= administratorul poate s %nstrine1e un bun indi idual determinat sau s %l /re e1e cu o /aranie real ori de c!te ori este necesar pentru buna administrare a uni ersalitii2 ?n celelalte ca1uri= este necesar autori1area prealabil a beneficiarului sau= dup ca1= a instanei Fudectore0ti2 ;7< ?ncGeierea actului de %nstrinare %n lipsa autori1rii prealabile cerute potri it pre1entului articol atra/e= %n ca1ul %n care cau1ea1 preFudicii= obli/aia de reparare inte/ral 0i repre1int moti de %nlocuire a administratorului2 SE&ICDEA a -Ba Administrarea deplin Atribuiile administratorului Art2 4,,2 B #ersoana %mputernicit cu administrarea deplin este inut s conser e 0i s e$ploate1e %n mod profitabil bunurile= s sporeasc patrimoniul sau s reali1e1e afectaiunea masei patrimoniale= %n msura %n care aceasta este %n interesul beneficiarului2 ?ntinderea puterilor administratorului Art2 4,)2 B #entru aducerea la %ndeplinire a obli/aiilor sale= administratorul a putea s %nstrine1e= cu titlu oneros= bunurile sau s le /re e1e cu un drept real ori cGiar s le scGimbe destinaia= precum 0i s efectue1e orice alte acte necesare sau utile= inclusi orice form de in estiie2 &A#I'OLCL III

Re/imul Furidic al administrrii SE&ICDEA ) Obli/aiile administratorului fa de beneficiar Limitele rspunderii administratorului Art2 4,-2 B ;)< Administratorul bunurilor altuia acionea1 numai %n limitele puterilor ce %i sunt conferite 0i este inut= %n e$ercitarea atribuiilor sale= s respecte obli/aiile ce %i incumb potri it le/ii= actului constituti sau %nele/erii ulterioare a prilor2 ;-< Administratorul nu a fi rspun1tor pentru pieirea bunurilor pricinuit de fora maFor= ecGimea sau natura perisabil a bunurilor ori de folosirea obi0nuit 0i autori1at a acestora2 Obli/aia de dili/en= onestitate 0i loialitate Art2 4,82 B ;)< Administratorul trebuie s acione1e cu dili/ena pe care un bun proprietar o depune %n administrarea bunurilor sale2 ;-< Administratorul trebuie= totodat= s acione1e cu onestitate 0i loialitate %n ederea reali1rii optime a intereselor beneficiarului sau a scopului urmrit2 E itarea conflictului de interese Art2 4,72 B ;)< Administratorul nu %0i poate e$ercita atribuiile %n interesul su propriu sau al unei tere persoane2 ;-< Administratorul este obli/at s e ite apariia unui conflict %ntre interesul su propriu 0i obli/aiile sale de administrator2 ;8< ?n msura %n care administratorul %nsu0i este 0i beneficiar= acesta este inut s %0i e$ercite atribuiile %n interesul comun al tuturor beneficiarilor= prin acordarea unui tratament e/al interesului su 0i celui al celorlali beneficiari2 Anunarea conflictului de interese Art2 4,32 B Administratorul este obli/at s %l anune de %ndat pe beneficiar despre orice interes pe care lBar a ea %ntrBo anumit acti itate 0i care este de natur s %l pun %ntrBo situaie de conflict de interese= precum 0i drepturile pe care leBar putea in oca %mpotri a beneficiarului sau a bunurilor administrate= indic!nd= dup ca1= natura 0i aloarea drepturilor respecti e= cu e$cepia intereselor 0i drepturilor nscute din actul constituti al administrrii2 Interdicia dob!ndirii de drepturi %n le/tur cu bunurile administrate Art2 4,52 B ;)< ?n timpul e$ercitrii calitii sale= administratorul nu a putea de eni parte la niciun contract a !nd ca obiect bunurile administrate sau s dob!ndeasc= altfel dec!t prin succesiune= orice fel de drepturi asupra bunurilor respecti e sau %mpotri a beneficiarului2 ;-< #rin e$cepie de la dispo1iiile alin2 ;)<= administratorul a putea %ncGeia actele menionate= cu %mputernicirea e$pres a beneficiarului sau= %n ca1 de %mpiedicare a acestuia sau %n ca1ul %n care acesta nu a fost %nc determinat= a instanei Fudectore0ti2 Separaia bunurilor administrate Art2 4,*2 B Administratorul este obli/at s in o e iden a bunurilor sale proprii distinct de cea a bunurilor preluate %n administrare2 Aceast obli/aie sub1ist 0i %n ca1ul %n care= la preluarea bunurilor beneficiarului administrrii= nu a fost %ntocmit un in entar2 Interdicia folosirii bunurilor administrate %n interes propriu Art2 4,42 B ?n absena acordului beneficiarului sau a %mputernicirii conferite prin le/e= prin actul constituti ori prin %nele/erea ulterioar a prilor= administratorul este obli/at a nu folosi %n propriul su a antaF bunurile administrate= precum 0i datele sau informaiile care %i par in %n irtutea administrrii2 Interdicia actelor de dispo1iie cu titlu /ratuit

Art2 4,.2 B Administratorul nu a putea dispune cu titlu /ratuit de bunurile sau drepturile care %i sunt %ncredinate= cu e$cepia ca1ului %n care interesul unei bune administrri o impune2 9reptul de a repre1enta %n Fustiie Art2 4),2 B Administratorul poate sta %n Fustiie pentru orice cerere sau aciune referitoare la administrarea bunurilor 0i poate inter eni %n orice cerere sau aciune a !nd drept obiect bunurile administrate2 Imparialitatea administratorului Art2 4))2 B 9ac e$ist mai muli beneficiari= concomiteni sau succesi i= administratorul este inut s acione1e cu imparialitate= in!nd cont de drepturile 0i interesele fiecruia dintre ei2 Atenuarea rspunderii administratorului Art2 4)-2 B ?n aprecierea limitelor rspunderii administratorului 0i a desp/ubirilor datorate de acesta= instana Fudectoreasc a putea reduce %ntinderea acestora= in!nd cont de circumstanele asumrii administrrii sau de caracterul /ratuit al ser iciului administratorului2 SE&ICDEA a -Ba Obli/aiile administratorului 0i ale beneficiarului %n raporturile cu terii Rspunderea personal a administratorului Art2 4)82 B ;)< Administratorul care= %n limitele puterilor conferite= %0i asum obli/aii %n numele beneficiarului sau al fiduciarului= pentru masa patrimonial fiduciar= nu a fi inut personal rspun1tor fa de terii contractani2 ;-< Administratorul este personal rspun1tor fa de terii cu care contractea1 dac se obli/ %n nume propriu= sub re1er a drepturilor deinute de ace0tia %mpotri a beneficiarului sau= dup ca1= a fiduciarului= pentru masa patrimonial fiduciar2 Rspunderea personal a administratorului %n ca1ul dep0irii puterilor conferite Art2 4)72 B Administratorul care %0i dep0e0te puterile este inut personal fa de terii cu care a contractat= %n msura %n care ace0tia nu au cunoscut faptul dep0irii puterilor ori beneficiarul nu a ratificat %n mod e$pres sau tacit actul %ncGeiat de administrator cu dep0irea puterilor conferite2 9ep0irea puterilor %ncredinate mai multor persoane Art2 4)32 B ;)< Se consider o dep0ire a puterilor conferite fapta administratorului de a e$ercita %n mod indi idual atribuiile pe care trebuie s le e$ercite %mpreun cu altcine a2 ;-< #rin e$cepie de la pre ederile alin2 ;)<= nu constituie o %nclcare a puterilor e$ercitarea acestora %ntrBun mod mai a antaFos dec!t acela care %i era impus prin actul de %mputernicire2 Limitarea rspunderii beneficiarului fa de teri Art2 4)52 B ;)< Ieneficiarul rspunde fa de teri pentru preFudiciile pricinuite %n mod culpabil de administrator %n e$ercitarea atribuiilor sale numai p!n la concurena c!0ti/ului obinut2 ;-< #re ederile alin2 ;)< se aplic= %n mod corespun1tor= %n ca1ul masei patrimoniale fiduciare2 Administratorul aparent Art2 4)*2 B Orice persoan care= a !nd capacitate deplin de e$erciiu= creea1 aparena despre o alt persoan c este administratorul bunurilor sale a fi inut de toate contractele pe care aceast din urm persoan le %ncGeie cu terii de bunB credin2

SE&ICDEA a 8Ba In entar= /aranii 0i asi/urare I1 orul obli/aiei pri ind in entarul= /araniile 0i asi/urarea Art2 4)42 B ;)< Administratorul nu este obli/at s fac in entarul= s subscrie o poli de asi/urare sau s furni1e1e o alt /aranie pentru buna e$ecutare a %ndatoririlor sale= %n absena unei clau1e a actului constituti = a %nele/erii ulterioare a prilor= a unei dispo1iii le/ale contrare sau a unei Gotr!ri Fudectore0ti pronunate la cererea beneficiarului sau a oricrei persoane interesate2 ;-< ?n ca1ul %n care o asemenea obli/aie a fost stabilit %n sarcina administratorului prin le/e sau prin Gotr!re Fudectoreasc= administratorul a putea solicita instanei Fudectore0ti= pentru moti e temeinice= s fie dispensat de %ndeplinirea ei2 &riteriile pentru aprecierea moti elor temeinice Art2 4).2 B ;)< ?n soluionarea cererilor pre 1ute la art2 4)4= instana Fudectoreasc a ine seama de aloarea bunurilor= de situaia prilor= precum 0i de alte circumstane2 ;-< Instana nu a putea admite cererea de stabilire a obli/aiei administratorului pri ind in entarul= /araniile sau asi/urarea= dac pe aceast cale sBar %nclca o clau1 contrar din actul constituti sau din %nele/erea ulterioar a prilor2 &uprinsul in entarului Art2 4-,2 B ;)< ?n ca1urile %n care administratorul este obli/at s %ntocmeasc un in entar= acesta trebuie s cuprind o enumerare complet a bunurilor %ncredinate sau a coninutului masei patrimoniale ori a patrimoniului supus administrrii2 ;-< In entarul conine= ori de c!te ori este ca1ulA a< datele de identificare a bunurilor imobile 0i descrierea bunurilor mobile= cu indicarea alorii acestora= iar %n ca1ul unei uni ersaliti de bunuri mobile= o identificare corespun1toare a uni ersalitii respecti e: b< identificarea sumelor de bani: c< lista instrumentelor financiare2 ;8< 9e asemenea= %n ca1ul administrrii unei mase patrimoniale sau a unui patrimoniu= in entarul cuprinde lista datoriilor 0i se %ncGeie cu o recapitulaie a acti ului 0i pasi ului2 ;7< Administratorul are obli/aia s notifice beneficiarului= prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire= data 0i locul %ntocmirii in entarului2 ;3< In entarul se %ntocme0te fie prin %nscris autentic= fie prin %nscris sub semntur pri at cuprin1!nd data 0i locul %ntocmirii 0i semnat de autor 0i de beneficiar= iar %n absena acestuia din urm= de - martori2 &onstatrile cu pri ire la care beneficiarul nu a fcut obieciuni au deplin for probant fa de acesta din urm2 Iunurile de u1 personal Art2 4-)2 B ?n msura %n care patrimoniul administrat cuprinde bunuri de u1 personal ale titularului sau= dup ca1= ale defunctului= %n in entar se face o meniune de ordin /eneral cu pri ire la acestea= descriinduBse doar obiectele de %mbrcminte= %nscrisurile personale= biFuteriile sau obiectele de u1 curent a cror aloare indi idual dep0e0te ecGi alentul %n lei al sumei de ),, euro2 Starea bunurilor indicate %n in entar Art2 4--2 B Iunurile indicate %n in entar sunt pre1umate a fi %n bun stare la data %ntocmirii acestuia= cu e$cepia ca1ului %n care in entarul cuprinde o meniune contrar a/reat de beneficiar sau= %n absena acordului beneficiarului= meniunea este %nsoit de un document do editor2 &omunicarea 0i contestarea in entarului Art2 4-82 B ;)< O copie a in entarului a fi predat de administrator persoanei care lBa desemnat 0i beneficiarului= precum 0i oricrei alte persoane interesate despre care acesta are cuno0tin2 ;-< In entarul poate fi fcut public numai %n ca1urile 0i potri it procedurii pre 1ute de le/e2

;8< Orice persoan interesat poate contesta %n Fustiie in entarul sau oricare dintre meniunile coninute de acesta 0i a putea solicita %ntocmirea unui nou in entar= cu participarea unui e$pert Fudiciar2 Asi/urarea facultati Art2 4-72 B ;)< &Giar %n absena unei obli/aii stabilite prin le/e= prin actul constituti sau prin %nele/erea prilor ori prin Gotr!re Fudectoreasc= administratorul poate asi/ura bunurile %ncredinate %mpotri a riscurilor obi0nuite= precum furtul sau incendiul= pe cGeltuiala beneficiarului sau a patrimoniului fiduciar2 ;-< Administratorul poate subscrie totodat o poli de asi/urare profesional pentru buna e$ecutare a obli/aiilor sale2 ;8< &Geltuielile prileFuite de asi/urarea pre 1ut la alin2 ;-< sunt %n sarcina beneficiarului sau a patrimoniului fiduciar= %n ca1ul %n care administrarea este efectuat cu titlu /ratuit2 SE&ICDEA a 7Ba Administrarea colecti 0i dele/area Adoptarea Gotr!rilor Art2 4-32 B ?n ca1ul %n care sunt desemnate mai multe persoane %n calitate de administratori= dac le/ea sau actul de desemnare nu pre ede altfel= Gotr!rile se iau prin oina maForitii acestora2 Adoptarea Gotr!rilor %n situaii speciale Art2 4-52 B ;)< Administratorii or putea efectua %n mod indi idual acte de conser are2 ;-< ?n ca1ul %n care nu se pot lua Gotr!ri %n mod alabil din cau1a opunerii constante a unora dintre administratori= celelalte acte de administrare a bunurilor altuia or putea fi fcute= %n ca1 de ur/en= cu autori1area instanei Fudectore0ti2 ;8< ?n msura %n care ne%nele/erile dintre administratori persist= iar administrarea este serios afectat= instana a putea dispune= la solicitarea oricrei persoane interesate= una sau mai multe dintre urmtoarele msuriA a< stabilirea unui mecanism simplificat de adoptare a Gotr!rilor: b< reparti1area atribuiilor %ntre administratori: c< conferirea otului decisi = %n ca1 de paritate de oturi= unuia dintre administratori: d< %nlocuirea administratorului sau= dup ca1= a administratorilor crora le este imputabil situaia creat2 Rspunderea solidar Art2 4-*2 B ;)< Administratorii sunt rspun1tori %n mod solidar pentru %ndeplinirea atribuiilor lor2 ;-< &u toate acestea= %n ca1ul %n care atribuiile sunt reparti1ate prin le/e= actul de desemnare sau Gotr!re Fudectoreasc= iar reparti1area a fost respectat= fiecare administrator este rspun1tor doar pentru partea sa de administrare2 #re1umia de aprobare a Gotr!rilor Art2 4-42 B ;)< Se pre1um c administratorul a aprobat toate Gotr!rile adoptate de ceilali administratori 0i a rspunde pentru acestea %n solidar cu ei %n msura %n care nu sBa opus %n momentul adoptrii Gotr!rii 0i nu a notificat aceast opo1iie beneficiarului %ntrBun termen re1onabil2 ;-< Se pre1um c administratorul a aprobat Gotr!rea adoptat %n absena sa %n msura %n care nu %0i face cunoscut opo1iia celorlali administratori 0i beneficiarului %ntrBun termen re1onabil de la data la care a luat cuno0tin de Gotr!rea respecti 2 ;8< Administratorul nu a rspunde %n situaia %n care nu a putut= pentru moti e temeinice= s notifice opo1iia sa %n condiiile alin2 ;)<2 9ele/area Art2 4-.2 B ;)< Administratorul %0i poate dele/a parial atribuiile sau poate %mputernici un ter s %l repre1inte la %ncGeierea unui act determinat2 ;-< Administratorul nu poate dele/a unei tere persoane administrarea /eneral sau e$erciiul unei puteri discreionare= cu e$cepia

ca1ului %n care dele/area se face ctre un coadministrator2 ;8< Administratorul rspunde pentru faptele celui substituit %n msura %n care beneficiarul nu a autori1at %n mod e$pres substituirea= iar %n ca1ul %n care autori1area e$ist= rspunde numai pentru lipsa de dili/en %n ale/erea 0i %ndrumarea %nlocuitorului2 Rspunderea repre1entantului administratorului Art2 48,2 B ;)< Actele prin care repre1entantul administratorului a %nclcat pre ederile actului de desemnare sau u1anele sunt inopo1abile beneficiarului2 ;-< 9e asemenea= beneficiarul se poate %ndrepta %mpotri a repre1entantului administratorului pentru preFudiciile suferite= cGiar dac era autori1at e$pres s %ncredine1e repre1entarea2 SE&ICDEA a 3Ba #lasamentele considerate si/ure &ate/oriile de plasamente considerate si/ure Art2 48)2 B Sunt pre1umate a fi si/ure plasamentele stabilite periodic de Ianca Daional a Rom!niei 0i de &omisia Daional a Halorilor >obiliare2 @@@@@@@@@@@ #us %n aplicare prin Re/ulament nr2 )3+-,)) %ncep!nd cu ,)2),2-,))2 Limitele prudeniale ale efecturii plasamentelor Art2 48-2 B ;)< Administratorul Gotr0te cu pri ire la efectuarea plasamentelor %n funcie de randament 0i de cre0terea estimat a alorii2 Administratorul a cuta s reali1e1e un portofoliu di ersificat= care s produc enituri fi$e 0i= respecti = ariabile= %ntrBo proporie stabilit %n funcie de conFunctura economic2 ;-< Administratorul nu a putea acGi1iiona mai mult de 3J din aciunile aceleia0i societi comerciale 0i nici nu a putea acGi1iiona aciuni= obli/aiuni sau alte alori mobiliare ale unei persoane Furidice care nu 0iBa %ndeplinit obli/aia de plat a di idendelor ori dob!n1ilor sau acorda %mprumuturi persoanei Furidice respecti e2 #lasarea sumelor de bani Art2 4882 B ;)< Administratorul a putea depo1ita sumele de bani care %i sunt %ncredinate la o instituie de credit sau de asi/urare ori la un or/anism de plasament colecti = %n msura %n care depo1itul este rambursabil la edere sau %n urma unui a i1 de ma$imum 8, de 1ile2 ;-< Administratorul a putea efectua totodat depuneri pe perioade mai lun/i %n msura %n care acestea sunt /arantate inte/ral de Fondul de /arantare a depo1itelor %n sistemul bancar sau= dup ca1= de Fondul de proteFare a asi/urailor2 ;8< ?n lipsa /araniei pre 1ute la alin2 ;-<= administratorul nu a putea efectua depuneri pe perioade mai lun/i= cu e$cepia ca1ului %n care instana %l autori1ea1 %n acest sens 0i %n conformitate cu re/ulile determinate de aceasta2 >eninerea plasamentelor anterioare Art2 4872 B ;)< Administratorul a putea menine plasamentele e$istente la data prelurii funciei cGiar dac acestea nu sunt considerate si/ure2 ;-< Administratorul a putea totodat s dein alori mobiliare care le %nlocuiesc pe cele deinute anterior ca urmare a reor/ani1rii= licGidrii sau fu1iunii persoanei Furidice emitente2 Obli/aia de reparare a preFudiciului pentru plasamentele nesi/ure Art2 4832 B ;)< Se pre1um c un administrator acionea1 prudent dac %0i %ndepline0te atribuiile %n conformitate cu pre ederile pre1entei seciuni2 ;-< Administratorul care efectuea1 un alt plasament dec!t cele menionate la art2 48)0i care nu a fost autori1at e$pres de ctre beneficiar a fi inut s repare preFudiciul re1ultat fr a se ine seama de e$istena reunei culpe2

Obli/aia administratorului de aB0i arta calitatea Art2 4852 B ;)< Administratorul trebuie s indice calitatea sa 0i persoana beneficiarului pentru plasamentele fcute %n cursul administrrii2 ;-< ?n ca1 contrar= plasamentul 0i profitul aferent or re eni tot beneficiarului2 9ac plasamentele sunt nerentabile= administratorul a acoperi personal pierderile cau1ate beneficiarului2 SE&ICDEA a 5Ba Repartiia profiturilor 0i a pierderilor Repartiia profitului 0i a pierderilor Art2 48*2 B ;)< Repartiia profitului 0i a pierderilor %ntre beneficiarul fructelor 0i cel al capitalului se a reali1a %n conformitate cu pre ederile actului constituti 2 ;-< ?n lipsa unei indicaii e$prese %n act= repartiia se face ecGitabil= in!nd seama de obiectul administrrii= de circumstanele care au dat na0tere la administrare= precum 0i de practicile contabile /eneral acceptate2 9ebitarea contului de enituri Art2 4842 B ;)< &ontul de enituri se a debita cu sumele repre1ent!nd urmtoarele cGeltuieli 0i alte cGeltuieli de natur similar= %n urmtoarea ordineA a< impo1itele 0i ta$ele pltite= aferente bunurilor administrate: b< Fumtate din remuneraia administratorului 0i din cGeltuielile re1onabile efectuate de acesta pentru administrarea comun a capitalului 0i a dob!n1ilor: c< primele de asi/urare= costurile reparaiilor minore= precum 0i celelalte cGeltuieli obi0nuite ale administrrii: d< cGeltuielile efectuate pentru conser area drepturilor beneficiarului fructelor 0i Fumtate din costurile prileFuite de descrcarea Fudiciar de /estiune= %n msura %n care instana Fudectoreasc nu dispune altfel: e< costurile amorti1rii bunurilor= cu e$cepia celor utili1ate %n scop personal de ctre beneficiar2 ;-< Administratorul a putea reparti1a cGeltuielile importante pe o perioad de timp re1onabil= pentru a menine eniturile la un ni el constant2 9ebitarea contului de capital Art2 48.2 B ;)< &ontul de capital se a debita cu sumele repre1ent!nd cGeltuieli care nu sunt trecute %n debitul contului de enituri= precum cGeltuielile referitoare la in estiiile de capital= %nstrinarea de bunuri= conser area drepturilor beneficiarului capitalului sau a dreptului de proprietate a bunurilor administrate2 ;-< &ontul de capital se a debita totodat cu sumele repre1ent!nd ta$e 0i impo1ite pltite asupra c!0ti/urilor din capital= cGiar 0i atunci c!nd le/ea special le calific impo1ite pe enit2 >omentul na0terii dreptului beneficiarului la enitul net Art2 47,2 B Ieneficiarul fructelor este %ndreptit la enitul net re1ultat din administrarea bunurilor %ncep!nd cu data pre 1ut %n actul constituti sau= %n lipsa unei asemenea date= de la momentul %nceperii administrrii ori= dup ca1= al decesului testatorului2 9ob!ndirea fructelor Art2 47)2 B ;)< &!nd beneficiarul este proprietarul bunului fru/ifer= fructele se dob!ndesc potri it re/ulilor pre 1ute la art2 33, alin2 ;-< 0i ;8<2 ?n ca1ul %n care beneficiarul este o ter persoan= se aplic %n mod corespun1tor re/ulile pre 1ute la art2 *), 0i *))2 ;-< 9i idendele 0i distribuiile unei persoane Furidice se datorea1 de la data indicat %n Gotr!rea de distribuie sau= %n lipsa acesteia= de la data Gotr!rii respecti e2 Ieneficiarul nu a a ea dreptul la plata di idendelor stabilite ulterior momentului %ncetrii dreptului su2

SE&ICDEA a *Ba 9area de seam anual Obli/aia pri ind darea de seam Art2 47-2 B &el puin o dat pe an administratorul %i a pre1enta beneficiarului o dare de seam a /estiunii sale2 &oninutul 0i auditarea drii de seam Art2 4782 B ;)< 9area de seam trebuie s cuprind toate informaiile necesare erificrii e$actitii acesteia2 ;-< La cererea persoanei interesate= darea de seam poate fi auditat de ctre un e$pert independent2 ;8< ?n ca1ul %n care administratorul se opune auditrii= persoana interesat poate s solicite instanei Fudectore0ti desemnarea unui e$pert independent pentru a erifica darea de seam2 9area de seam %n ipote1a %n care sunt mai muli administratori Art2 4772 B 9ac sunt mai muli administratori= ace0tia or %ntocmi o sin/ur dare de seam= cu e$cepia ca1ului %n care atribuiile lor au fost reparti1ate prin le/e= prin actul constituti sau de ctre instana Fudectoreasc= iar aceast reparti1are a fost respectat2 E$aminarea re/istrelor Art2 4732 B Administratorul este obli/at s %i permit beneficiarului= %n orice moment= e$aminarea re/istrelor 0i a documentelor Fustificati e ce au le/tur cu /estiunea sa2 &A#I'OLCL IH ?ncetarea administrrii SE&ICDEA ) &au1ele de %ncetare &a1urile de %ncetare Art2 4752 B Administrarea %ncetea1A a< prin stin/erea dreptului beneficiarului asupra bunurilor administrate: b< prin e$pirarea termenului sau %mplinirea condiiei stipulate %n actul constituti : c< prin %ndeplinirea scopului administrrii sau prin %ncetarea cau1ei care a dat na0tere administrrii: d< prin denunarea de ctre beneficiar a actului de desemnare= ca urmare a solicitrii comunicate administratorului= prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire= de a restitui bunurile de %ndat: e< prin %nlocuirea administratorului de ctre beneficiar sau de ctre instana Fudectoreasc= la cererea altei persoane interesate: f< prin decesul= punerea sub interdicie Fudectoreasc= renunarea administratorului ori supunerea acestuia la procedura insol enei: /< prin punerea sub interdicie Fudectoreasc a beneficiarului sau supunerea acestuia la procedura insol enei= %n msura %n care aceasta afectea1 bunurile administrate2 Dotificarea renunrii Art2 47*2 B ;)< Administratorul poate renuna la atribuiile sale= pe ba1a notificrii adresate= prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire= beneficiarului 0i= dup ca1= celorlali administratori sau persoanei %mputernicite s desemne1e un %nlocuitor2 ;-< Dotificarea a cuprinde un termen de prea i1 re1onabil= care s %i permit beneficiarului s numeasc un alt administrator sau s preia el %nsu0i administrarea bunurilor2 ?n ca1 contrar= administratorul a repara preFudiciul cau1at prin renunarea sa intempesti 2 ;8< Renunarea administratorului produce efecte de la data e$pirrii termenului de prea i12

>oartea sau punerea sub interdicie a administratorului Art2 4742 B ;)< >oartea sau punerea sub interdicie a administratorului a fi comunicat beneficiarului 0i= dup ca1= celorlali administratori= de ctre mo0tenitorii acestuia sau e$ecutorul testamentar ori de ctre tutorele administratorului2 ;-< >o0tenitorii= e$ecutorul testamentar 0i tutorele= dup ca1= sunt obli/ai s %ntreprind= %n pri ina oricrei afaceri %ncepute= orice msur imediat care este necesar pentru pre enirea producerii unei pierderi= precum 0i s dea socoteal 0i s predea bunurile ctre persoana %ndreptit2 Obli/aiile asumate ulterior %ncetrii administrrii Art2 47.2 B ;)< Obli/aiile asumate fa de teri= ulterior %ncetrii administrrii= de un administrator de bunBcredin sunt pe deplin alabile 0i %l obli/ pe beneficiar sau= dup ca1= pe fiduciar2 ;-< #re ederile alin2 ;)< se aplic 0i %n ca1ul obli/aiilor asumate de administrator ulterior %ncetrii administrrii= atunci c!nd aceasta este o consecin necesar sau o msur necesar pentru pre enirea pierderilor2 ;8< Ieneficiarul sau fiduciarul este de asemenea inut de obli/aiile asumate fa de terii care nu au cunoscut faptul %ncetrii administrrii2 ;7< Fiduciarul rspunde numai %n limitele acti ului masei patrimoniale fiduciare2 SE&ICDEA a -Ba 9area de seam 0i predarea bunurilor 9area de seam final Art2 43,2 B ;)< La %ncetarea raporturilor de administrare= administratorul a pre1enta o dare de seam final beneficiarului 0i= dup ca1= administratorului %nlocuitor sau celorlali administratori2 ?n ca1ul %ncetrii simultane a raporturilor de administrare ale mai multor administratori= ace0tia or pre1enta o sin/ur dare de seam= cu e$cepia ca1ului %n care atribuiile acestora sunt separate2 ;-< 9area de seam a cuprinde toate datele necesare pentru a permite erificarea e$actitii sale2 Re/istrele 0i celelalte documente Fustificati e or putea fi consultate de persoanele interesate2 ;8< Acceptarea drii de seam de ctre beneficiar %l descarc pe administrator2 9escrcarea Fudiciar de /estiune Art2 43)2 B ;)< ?n ca1ul %n care oricare dintre beneficiari nu accept darea de seam= administratorul poate cere instanei Fudectore0ti s o %ncu iine1e2 ;-< Ori de c!te ori se consider necesar= instana Fudectoreasc a dispune efectuarea unei e$perti1e de specialitate2 Locul predrii bunurilor Art2 43-2 B ?n lipsa unei stipulaii contrare= administratorul pred bunurile administrate la locul unde se /sesc acestea2 ?ntinderea obli/aiei de restituire Art2 4382 B ;)< Administratorul este obli/at s predea tot ce a primit %n e$ercitarea atribuiilor sale= cGiar dac plata primit de la ter este nedatorat beneficiarului sau= dup ca1= fiduciarului= pentru masa patrimonial fiduciar2 ;-< Administratorul este= de asemenea= obli/at s restituie orice profit sau orice alt a antaF patrimonial reali1at %n folos personal prin utili1area= fr permisiune= a datelor 0i a informaiilor obinute %n irtutea calitii sale2 ;8< Administratorul care a folosit= fr permisiune= un bun este obli/at s %l indemni1e1e pe beneficiar sau= dup ca1= pe fiduciar= %n contul masei patrimoniale fiduciare cu ecGi alentul folosinei bunului2 Suportarea cGeltuielilor administrrii Art2 4372 B ;)< &Geltuielile administrrii= inclusi cele oca1ionate de pre1entarea drii de seam 0i de predarea bunurilor= sunt %n sarcina

beneficiarului sau= dup ca1= a fiduciarului= pentru masa patrimonial fiduciar2 ;-< ?n ca1ul renunrii= denunrii actului de desemnare sau al %nlocuirii administratorului= beneficiarul ori fiduciarul= %n contul masei patrimoniale fiduciare= are %n sarcin= pe l!n/ cGeltuielile menionate la alin2 ;)<= 0i plata remuneraiei cu enite administratorului %n raport cu durata acti itii sale2 9ata cur/erii dob!n1ilor Art2 4332 B ;)< Administratorul datorea1 dob!n1i asupra soldului de la data acceptrii ori a %ncu iinrii Fudiciare a drii de seam sau= dup ca1= de la data notificrii prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire sau prin orice alt miFloc pre 1ut de le/e2 ;-< Ieneficiarul sau fiduciarul= pentru masa patrimonial fiduciar= datorea1 dob!n1i pentru sumele cu enite administratorului doar de la punerea %n %nt!r1iere potri it alin2 ;)<2 9educerea remuneraiei Art2 4352 B ;)< Administratorul poate deduce din soldul administrrii remuneraia care %i este datorat de beneficiar sau de fiduciar= %n contul masei patrimoniale fiduciare= pentru acti itatea sa2 ;-< Administratorul are drept de retenie asupra bunului administrat p!n la plata inte/ral a datoriei fa de el2 Solidaritatea beneficiarilor Art2 43*2 B ?n ca1 de pluralitate de beneficiari= ace0tia sunt inui solidar la %ndeplinirea obli/aiilor fa de administrator2 'I'LCL HI #roprietatea public &A#I'OLCL I 9ispo1iii /enerale 9efiniia dreptului de proprietate public Art2 4342 B #roprietatea public este dreptul de proprietate ce aparine statului sau unei uniti administrati Bteritoriale asupra bunurilor care= prin natura lor sau prin declaraia le/ii= sunt de u1 ori de interes public= cu condiia s fie dob!ndite prin unul dintre modurile pre 1ute de le/e2 Obiectul proprietii publice2 9elimitarea de domeniul pri at Art2 43.2 B ;)< &onstituie obiect e$clusi al proprietii publice bo/iile de interes public ale subsolului= spaiul aerian= apele cu potenial ener/etic alorificabil= de interes naional= plaFele= marea teritorial= resursele naturale ale 1onei economice 0i ale platoului continental= precum 0i alte bunuri stabilite prin le/e or/anic2 ;-< &elelalte bunuri care aparin statului ori unitilor administrati Bteritoriale fac parte= dup ca1= din domeniul public sau din domeniul pri at al acestora= %ns numai dac au fost= la r!ndul lor= dob!ndite prin unul dintre modurile pre 1ute de le/e2 9omeniul public naional= Fudeean 0i local Art2 45,2 B ;)< Iunurile proprietate public fac parte din domeniul public naional= Fudeean sau= dup ca1= local2 ;-< 9elimitarea dintre domeniul public naional= Fudeean 0i local se face %n condiiile le/ii2 ;8< Iunurile care formea1 obiectul e$clusi al proprietii publice a statului sau a unitilor administrati Bteritoriale potri it unei le/i or/anice nu pot fi trecute din domeniul public al statului %n domeniul public al unitii administrati Bteritoriale sau in ers dec!t ca urmare a modificrii le/ii or/anice2 ?n celelalte ca1uri= trecerea unui bun din domeniul public al statului %n domeniul public al unitii administrati Bteritoriale 0i in ers se face %n condiiile le/ii2 &aracterele dreptului de proprietate public

Art2 45)2 B ;)< Iunurile proprietate public sunt inalienabile= imprescriptibile 0i insesi1abile2 ;-< #roprietatea asupra acestor bunuri nu se stin/e prin neu1 0i nu poate fi dob!ndit de teri prin u1ucapiune sau= dup ca1= prin posesia de bunBcredin asupra bunurilor mobile2 ;8< ?n condiiile le/ii= bunurile proprietate public pot fi date %n administrare sau %n folosin 0i pot fi concesionate ori %ncGiriate2 Limitele e$ercitrii dreptului de proprietate public Art2 45-2 B ;)< 9reptul de proprietate public este susceptibil de orice limite re/lementate de le/e sau de pre1entul cod pentru dreptul de proprietate pri at= %n msura %n care acestea sunt compatibile cu u1ul sau interesul public cruia %i sunt destinate bunurile afectate2 ;-< Incompatibilitatea se constat prin acordul dintre titularul proprietii publice 0i persoana interesat sau= %n ca1 de di er/en= pe cale Fudectoreasc2 ;8< ?n aceste ca1uri= persoana interesat are dreptul la o Fust 0i prompt desp/ubire din partea titularului proprietii publice2 &a1urile de dob!ndire a dreptului de proprietate public Art2 4582 B 9reptul de proprietate public se dob!nde0teA a< prin acGi1iie public= efectuat %n condiiile le/ii: b< prin e$propriere pentru cau1 de utilitate public= %n condiiile le/ii: c< prin donaie sau le/at= acceptat %n condiiile le/ii= dac bunul= prin natura lui sau prin oina dispuntorului= de ine de u1 ori de interes public: d< prin con enie cu titlu oneros= dac bunul= prin natura lui sau prin oina dob!nditorului= de ine de u1 ori de interes public: e< prin transferul unui bun din domeniul pri at al statului %n domeniul public al acestuia sau din domeniul pri at al unei uniti administrati Bteritoriale %n domeniul public al acesteia= %n condiiile le/ii: f< prin alte moduri stabilite de le/e2 Stin/erea dreptului de proprietate public Art2 4572 B 9reptul de proprietate public se stin/e dac bunul a pierit ori a fost trecut %n domeniul pri at= dac a %ncetat u1ul sau interesul public= cu respectarea condiiilor pre 1ute de le/e2 Aprarea dreptului de proprietate public Art2 4532 B ;)< Obli/aia aprrii %n Fustiie a proprietii publice re ine titularului2 ;-< 'itularii drepturilor corespun1toare proprietii publice sunt obli/aiA a< s %l informe1e pe proprietar cu pri ire la orice tulburare adus dreptului de proprietate public: b< s %l introduc %n proces pe titularul dreptului de proprietate public= %n condiiile pre 1ute de &odul de procedur ci il2 ;8< 9ispo1iiile art2 358 se aplic %n mod corespun1tor2 &A#I'OLCL II 9repturile reale corespun1toare proprietii publice SE&ICDEA ) 9ispo1iii /enerale 9repturile reale corespun1toare proprietii publice Art2 4552 B 9repturile reale corespun1toare proprietii publice sunt dreptul de administrare= dreptul de concesiune 0i dreptul de folosin cu titlu /ratuit2 SE&ICDEA a -Ba 9reptul de administrare

&onstituirea dreptului de administrare Art2 45*2 B ;)< 9reptul de administrare se constituie prin Gotr!re a Gu ernului= a consiliului Fudeean sau= dup ca1= a consiliului local2 ;-< Autoritile pre 1ute la alin2 ;)< controlea1 modul de e$ercitare a dreptului de administrare2 E$ercitarea dreptului de administrare Art2 4542 B ;)< 9reptul de administrare aparine re/iilor autonome sau= dup ca1= autoritilor administraiei publice centrale sau locale 0i altor instituii publice de interes naional= Fudeean ori local2 ;-< 'itularul dreptului de administrare poate folosi 0i dispune de bunul dat %n administrare %n condiiile stabilite de le/e 0i= dac este ca1ul= de actul de constituire2 Stin/erea dreptului de administrare Art2 45.2 B 9reptul de administrare %ncetea1 odat cu %ncetarea dreptului de proprietate public sau prin actul de re ocare emis= %n condiiile le/ii= dac interesul public o impune= de or/anul care lBa constituit2 Aprarea dreptului de administrare Art2 4*,2 B ;)< Aprarea %n Fustiie a dreptului de administrare re ine titularului dreptului2 ;-< 9ispo1iiile art2 5.5 alin2 ;)< se aplic %n mod corespun1tor2 SE&ICDEA a 8Ba 9reptul de concesiune &oninutul dreptului de concesiune Art2 4*)2 B ;)< &oncesionarul are dreptul 0i= %n acela0i timp= obli/aia de e$ploatare a bunului= %n scGimbul unei rede ene 0i pentru o durat determinat= cu respectarea condiiilor pre 1ute de le/e 0i a contractului de concesiune2 ;-< &alitatea de concesionar o poate a ea orice persoan fi1ic sau persoan Furidic2 ;8< #rocedura de concesionare= precum 0i %ncGeierea= e$ecutarea 0i %ncetarea contractului de concesiune sunt supuse condiiilor pre 1ute de le/e2 E$ercitarea dreptului de concesiune Art2 4*-2 B ;)< &oncesionarul poate efectua orice acte materiale sau Furidice necesare pentru a asi/ura e$ploatarea bunului2 &u toate acestea= sub sanciunea nulitii absolute= concesionarul nu poate %nstrina 0i nici /re a bunul dat %n concesiune sau= dup ca1= bunurile destinate ori re1ultate din reali1area concesiunii 0i care trebuie= potri it le/ii sau actului constituti = s fie predate concedentului la %ncetarea= din orice moti e= a concesiunii2 ;-< Fructele= precum 0i= %n limitele pre 1ute de le/e 0i %n actul de constituire= productele bunului concesionat re in concesionarului2 ;8< ?n toate ca1urile= e$ercitarea dreptului de concesiune este supus controlului din partea concedentului= %n condiiile le/ii 0i ale contractului de concesiune2 Aprarea dreptului de concesiune Art2 4*82 B ;)< Aprarea %n Fustiie a dreptului de concesiune re ine concesionarului2 ;-< 9ispo1iiile art2 5.5 alin2 ;)< se aplic %n mod corespun1tor2 SE&ICDEA a 7Ba 9reptul de folosin cu titlu /ratuit

&oninutul 0i limitele dreptului de folosin cu titlu /ratuit Art2 4*72 B ;)< 9reptul de folosin asupra bunurilor proprietate public se acord= cu titlu /ratuit= pe termen limitat= %n fa oarea instituiilor de utilitate public2 ;-< ?n lipsa unor dispo1iii contrare %n actul de constituire= titularul nu beneficia1 de fructele ci ile ale bunului2 ;8< 9ispo1iiile pri ind constituirea 0i %ncetarea dreptului de administrare se aplic %n mod corespun1tor2 Aprarea dreptului de folosin cu titlu /ratuit Art2 4*32 B ;)< Aprarea %n Fustiie a dreptului de folosin cu titlu /ratuit re ine titularului dreptului2 ;-< 9ispo1iiile art2 5.5 alin2 ;)< se aplic %n mod corespun1tor2 'I'LCL HII &artea funciar &A#I'OLCL I 9ispo1iii /enerale Scopul 0i obiectul crii funciare Art2 4*52 B ;)< &artea funciar descrie imobilele 0i arat drepturile reale ce au ca obiect aceste bunuri2 ;-< ?n ca1urile pre 1ute de le/e pot fi %nscrise %n cartea funciar 0i alte drepturi= fapte sau raporturi Furidice= dac au le/tur cu imobilele cuprinse %n cartea funciar2 ;8< #rin imobil= %n sensul pre1entului titlu= se %nele/e una sau mai multe parcele de teren alturate= indiferent de cate/oria de folosin= cu sau fr construcii= aparin!nd aceluia0i proprietar= situate pe teritoriul unei uniti administrati Bteritoriale 0i care sunt identificate printrBun numr cadastral unic2 9repturile tabulare Art2 4**2 B 9repturile reale imobiliare %nscrise %n cartea funciar sunt drepturi tabulare2 Ele se dob!ndesc= se modific 0i se stin/ numai cu respectarea re/ulilor de carte funciar2 Obiectul drepturilor tabulare Art2 4*42 B ;)< Obiectul drepturilor tabulare este imobilul= definit la art2 4*5 alin2 ;8<= care dup %nscrierea %n cartea funciar nu mai poate s fie modificat dec!t cu respectarea re/ulilor de carte funciar2 ;-< Aceea0i carte funciar nu poate cuprinde dec!t un sin/ur imobil2 ;8< >ai muli proprietari nu pot fi %nscri0i %n aceea0i carte funciar dec!t dac se afl %n coproprietate pe coteBpri ori %n de lm0ie2 >odificarea imobilului %nscris %n cartea funciar Art2 4*.2 B ;)< Imobilul %nscris %n cartea funciar se poate modifica prin alipiri= dac mai multe imobile alturate se unesc %ntrBun sin/ur imobil sau dac se adau/ o parte dintrBun imobil la un alt imobil ori= dup ca1= se mre0te %ntinderea acestuia2 ;-< 9e asemenea= imobilul %nscris %n cartea funciar se modific 0i prin de1lipiri= dac se desparte o parte din imobil sau se mic0orea1 %ntinderea acestuia2 ;8< Alipirea sau de1lipirea unui imobil /re at cu sarcini nu se poate face dec!t cu consimm!ntul titularilor acelor sarcini2 Refu1ul titularilor sarcinilor nu trebuie s fie abu1i = el put!nd fi cen1urat de ctre instana Fudectoreasc2 ;7< 9ac %ns creditorii ipotecari consimt la alipirea sau= dup ca1= at!t la de1lipirea= c!t 0i la alipirea imobilului /re at la un alt imobil= %n lips de con enie contrar= ipotecile or lua ran/ dup cele ce /re ea1 imobilul la care sBa fcut alipirea2 ;3< Operaiunile de modificare a imobilului %nscris %n cartea funciar= prin alipiri sau de1lipiri= au caracter material 0i nu implic niciun transfer de proprietate2

?nscrierile %n ca1 de alipire sau de1lipire Art2 44,2 B ;)< ?n ca1 de alipire sau de1lipire= imobilele re1ultate se or transcrie %n cri funciare noi= cu menionarea noului numr cadastral pentru fiecare imobil= iar cartea funciar sau= dup ca1= ecGile cri funciare se or %ncGide= fr a se mai putea redescGide pentru alte %nscrieri2 ;-< 9ac %ntre/ul imobil %nscris %n cartea funciar a fost transcris= aceasta se a %ncGide 0i nu a mai putea fi redescGis pentru noi %nscrieri2 Felurile %nscrierilor Art2 44)2 B ;)< ?nscrierile sunt de 8 feluriA intabularea= %nscrierea pro i1orie 0i notarea2 ;-< Intabularea 0i %nscrierea pro i1orie au ca obiect drepturile tabulare= iar notarea se refer la %nscrierea altor drepturi= acte= fapte sau raporturi Furidice %n le/tur cu imobilele cuprinse %n cartea funciar2 ;8< ?nscrierea pro i1orie 0i notarea se fac numai %n ca1urile anume pre 1ute de le/e2 ?nscrierea drepturilor reale afectate de modaliti Art2 44-2 B ;)< 9repturile reale sub condiie suspensi sau re1olutorie nu se intabulea12 Ele se pot %ns %nscrie pro i1oriu2 ;-< 'ermenul e$tincti sau sarcina liberalitii se a putea arta at!t %n cuprinsul intabulrii= c!t 0i al %nscrierii pro i1orii2 &ercetarea crii funciare Art2 4482 B ;)< Orice persoan= fr a fi inut s Fustifice reun interes= poate cerceta orice carte funciar= precum 0i celelalte documente cu care aceasta se %ntre/e0te= potri it le/ii2 >apa cu %nscrisurile care au stat la ba1a efecturii %nscrierilor %n cartea funciar poate fi consultat de orice persoan interesat= cu respectarea dispo1iiilor le/ale cu pri ire la prelucrarea datelor cu caracter personal 0i libera circulaie a acestor date2 ;-< La cerere= se or elibera e$trase sau copii certificate= conforme cu e$emplarul ori/inal aflat %n arGi 2 ;8< Dimeni nu a putea in oca faptul c nu a a ut cuno0tin de e$istena reunei %nscrieri efectuate %n cartea funciar sau= dup ca1= a unei cereri de %nscriere %nre/istrate la biroul de cadastru 0i publicitate imobiliar2 #rocedura de %nscriere Art2 4472 B #rocedura de %nscriere %n cartea funciar se a stabili prin le/e special2 &A#I'OLCL II ?nscrierea drepturilor tabulare 9ob!ndirea 0i stin/erea drepturilor reale asupra imobilelor Art2 4432 B ;)< Sub re1er a unor dispo1iii le/ale contrare= drepturile reale asupra imobilelor cuprinse %n cartea funciar se dob!ndesc= at!t %ntre pri= c!t 0i fa de teri= numai prin %nscrierea lor %n cartea funciar= pe ba1a actului sau faptului care a Fustificat %nscrierea2 ;-< 9repturile reale se or pierde sau stin/e numai prin radierea lor din cartea funciar= cu consimm!ntul titularului= dat prin %nscris autentic notarial2 Acest consimm!nt nu este necesar dac dreptul se stin/e prin %mplinirea termenului artat %n %nscriere ori prin decesul sau= dup ca1= prin %ncetarea e$istenei Furidice a titularului= dac acesta era o persoan Furidic2 ;8< 9ac dreptul ce urmea1 s fie radiat este /re at %n folosul unei tere persoane= radierea se a face cu pstrarea dreptului acestei persoane= cu e$cepia ca1urilor anume pre 1ute de le/e2 ;7< 6otr!rea Fudectoreasc definiti sau= %n ca1urile pre 1ute de le/e= actul autoritii administrati e a %nlocui acordul de oin sau= dup ca1= consimm!ntul titularului2 >odificarea drepturilor reale asupra imobilelor

Art2 4452 B >odificarea unui drept real imobiliar se face potri it re/ulilor stabilite pentru dob!ndirea sau stin/erea drepturilor reale= dac prin le/e nu se dispune altfel2 9ob!ndirea unor drepturi reale fr %nscriere Art2 44*2 B ;)< 9repturile reale se dob!ndesc fr %nscriere %n cartea funciar c!nd pro in din mo0tenire= accesiune natural= !n1are silit= e$propriere pentru cau1 de utilitate public= precum 0i %n alte ca1uri e$pres pre 1ute de le/e2 ;-< &u toate acestea= %n ca1ul !n1rii silite= dac urmrirea imobilului nu a fost %n prealabil notat %n cartea funciar= drepturile reale astfel dob!ndite nu or putea fi opuse terilor dob!nditori de bunBcredin2 ;8< ?n ca1urile pre 1ute la alin2 ;)<= titularul drepturilor astfel dob!ndite nu a putea %ns dispune de ele prin cartea funciar dec!t dup ce sBa fcut %nscrierea2 &ondiii de %nscriere Art2 4442 B ?nscrierea %n cartea funciar se efectuea1 %n ba1a %nscrisului autentic notarial= a Gotr!rii Fudectore0ti rmase definiti = a certificatului de mo0tenitor sau %n ba1a unui alt act emis de autoritile administrati e= %n ca1urile %n care le/ea pre ede aceasta2 Renunarea la dreptul de proprietate Art2 44.2 B ;)< #roprietarul poate renuna la dreptul su printrBo declaraie autentic notarial %nre/istrat la biroul de cadastru 0i publicitate imobiliar pentru a se %nscrie radierea dreptului2 ;-< ?n acest ca1= comuna= ora0ul sau municipiul= dup ca1= poate cere %nscrierea dreptului de proprietate %n folosul su= %n ba1a Gotr!rii consiliului local= cu respectarea dispo1iiilor le/ale pri ind transferul drepturilor reale imobiliare= dac o alt persoan nu a solicitat %nscrierea %n temeiul u1ucapiunii2 ;8< ?n situaia bunurilor /re ate de sarcini reale= unitatea administrati Bteritorial care a preluat bunul este inut %n limita alorii bunului2 9ata producerii efectelor %nscrierilor Art2 4.,2 B ;)< 9ac prin le/e nu se pre ede altfel= %nscrierile %n cartea funciar %0i or produce efectele de la data %nre/istrrii cererilor= in!nduBse %ns cont de data= ora 0i minutul %nre/istrrii acestora %n toate ca1urile %n care cererea a fost depus personal= prin mandatar ori notar public sau= dup ca1= comunicat prin telefa$= po0t electronic ori prin alte miFloace ce asi/ur transmiterea te$tului 0i confirmarea primirii cererii de %nscriere cu toate documentele Fustificati e2 ;-< ?n ca1ul drepturilor de ipotec= ordinea %nre/istrrii cererilor a determina 0i ran/ul acestora2 ;8< 9ac mai multe cereri sBau primit %n aceea0i 1i prin po0t sau curier= drepturile de ipotec or a ea acela0i ran/= iar celelalte drepturi or dob!ndi numai pro i1oriu ran/ e/al= urm!nd ca instana s se pronune= la cererea oricrei persoane interesate= asupra ran/ului 0i= dac a fi ca1ul= asupra radierii %nscrierii ne alabile2 ;7< ?n ca1ul %n care dou sau mai multe drepturi au primit pro i1oriu ran/ e/al= potri it dispo1iiilor alin2 ;8<= a fi preferat= indiferent de data cert a titlurilor aflate %n concurs= cel care a fost pus %n posesia bunului sau= dup ca1= cel fa de care debitorul 0iBa e$ecutat cel dint!i obli/aiile ce %i incumb= cu e$cepia drepturilor de ipotec care or a ea acela0i ran/2 ?n situaia %n care niciunul din dob!nditori nB a fost pus %n posesia bunului sau= dup ca1= debitorul nu 0iBa e$ecutat obli/aiile fa de niciunul dintre ei= a fi preferat cel care a sesi1at cel dint!i instana de Fudecat %n temeiul dispo1iiilor pre1entului articol2 ;3< 9ispo1iiile alin2 ;8< 0i ;7< se aplic 0i atunci c!nd= %n aceea0i 1i= o cerere de %nscriere a fost depus ori comunicat %n condiiile alin2 ;)<= iar alta primit prin po0t sau curier2 &onflictul dintre terii dob!nditori de la un autor comun Art2 4.)2 B ?n ca1ul %n care dou sau mai multe persoane au fost %ndreptite s dob!ndeasc= prin acte %ncGeiate cu acela0i autor= drepturi asupra aceluia0i imobil care se e$clud reciproc= cel care 0iBa %nscris primul dreptul a fi socotit titularul dreptului tabular= indiferent de data titlului %n temeiul cruia sBa s !r0it %nscrierea %n cartea funciar2 Situaia terului dob!nditor de reaBcredin Art2 4.-2 B ;)< &el care a fost %ndreptit= printrBun act Furidic alabil %ncGeiat= s %nscrie un drept real %n folosul su poate cere radierea

din cartea funciar a unui drept concurent sau= dup ca1= acordarea de ran/ preferenial fa de %nscrierea efectuat de alt persoan= %ns numai dac sunt %ntrunite urmtoarele 8 condiiiA a< actul Furidic %n temeiul cruia se solicit radierea sau acordarea ran/ului preferenial s fie anterior aceluia %n ba1a cruia terul 0iBa %nscris dreptul: b< dreptul reclamantului 0i cel al terului dob!nditor s pro in de la un autor comun: c< %nscrierea dreptului %n folosul reclamantului s fi fost %mpiedicat de terul dob!nditor prin iolen sau iclenie= dup ca12 ;-< Radierea sau acordarea ran/ului preferenial poate fi cerut 0i dac iolena ori iclenia a pro enit de la o alt persoan dec!t terul dob!nditor= dar numai dac acesta din urm a cunoscut sau= dup ca1= trebuia s cunoasc aceast %mpreFurare la data %ncGeierii contractului %n ba1a cruia a dob!ndit dreptul intabulat %n folosul su2 ;8< 9reptul la aciune se prescrie %n termen de 8 ani de la data %nscrierii de ctre ter a dreptului %n folosul su2 #ersoanele %mpotri a crora se poate face %nscrierea drepturilor tabulare Art2 4.82 B ?nscrierea unui drept real se poate efectua numaiA a< %mpotri a aceluia care= la data %nre/istrrii cererii= este %nscris ca titular al dreptului asupra cruia %nscrierea urmea1 s fie fcut: b< %mpotri a aceluia care= %nainte de a fi fost %nscris= 0iBa /re at dreptul= dac am!ndou %nscrierile se cer deodat2 ?nscrierea drepturilor reale %n ca1ul actelor Furidice succesi e Art2 4.72 B ?n ca1ul %n care un drept supus %nscrierii %n cartea funciar a fcut obiectul unor cesiuni succesi e fr ca %nscrierile s fi fost efectuate= cel din urm %ndreptit nu a putea cere %nscrierea dreptului %n folosul su dec!t dac solicit= odat cu %nscrierea acestuia= 0i %nscrierea dob!ndirilor succesi e anterioare pe care le a do edi cu %nscrisuri ori/inale sau copii le/ali1ate= dup ca12 ?nscrierile %ntemeiate pe obli/aiile defunctului Art2 4.32 B ?nscrierile %ntemeiate pe obli/aiile defunctului se or putea s !r0i 0i dup ce dreptul a fost %nscris pe numele mo0tenitorului= %ns numai %n msura %n care mo0tenitorul este inut de aceste obli/aii2 Aciunea %n prestaie tabular Art2 4.52 B ;)< ?n ca1urile %n care cel obli/at s transmit= s constituie ori s modifice %n folosul altuia un drept real asupra unui imobil nu %0i e$ecut obli/aiile necesare pentru %nscrierea %n cartea funciar= se a putea cere instanei Fudectore0ti s dispun %nscrierea: dreptul la aciune este prescriptibil %n condiiile le/ii2 ;-< 9ac aciunea %n prestaie tabular a fost notat %n cartea funciar= Gotr!rea Fudectoreasc se a %nscrie= din oficiu= 0i %mpotri a acelora care au dob!ndit reun drept tabular dup notare2 Efectele aciunii %n prestaie tabular fa de terul dob!nditor de reaBcredin Art2 4.*2 B ;)< Aciunea %n prestaie tabular se a putea %ndrepta 0i %mpotri a terului dob!nditor %nscris anterior %n cartea funciar= dac actul Furidic in ocat de reclamant este anterior celui %n temeiul cruia a fost %nscris dreptul terului dob!nditor= iar acesta a fost de reaB credin la data %ncGeierii actului2 ;-< 9reptul la aciune %mpotri a terului se prescrie %n termen de 8 ani de la data %nscrierii de ctre acesta a dreptului %n folosul su= cu e$cepia ca1ului %n care dreptul la aciune al reclamantului contra antecesorului tabular sBa prescris mai %nainte2 ?nscrierea pro i1orie Art2 4.42 B ?n afara altor ca1uri pre 1ute de le/e= %nscrierea pro i1orie %n cartea funciar se a putea cereA )2 dac dreptul real dob!ndit este afectat de o condiie suspensi ori re1olutorie sau dac pri e0te ori /re ea1 o construcie iitoare: %n ca1ul %nscrierii pro i1orii a !nd ca obiect o construcie iitoare= Fustificarea acesteia se face %n condiiile le/ii: -2 dac= %n temeiul unei Gotr!ri care nu este %nc definiti = partea c1ut %n pretenii a fost obli/at la strmutarea= constituirea sau stin/erea unui drept tabular ori cel care administrea1 bunurile unei alte persoane a fost obli/at s dea o /aranie ipotecar: 82 dac debitorul a consemnat sumele pentru care a fost %nscris ipoteca: 72 dac se dob!nde0te un drept tabular %nscris pro i1oriu:

32 dac ambele pri consimt doar pentru efectuarea unei %nscrieri pro i1orii2 Efectele %nscrierii pro i1orii Art2 4..2 B ;)< ?nscrierea pro i1orie are ca efect dob!ndirea= modificarea sau stin/erea unui drept tabular de la data %nre/istrrii cererii= sub condiia 0i %n msura Fustificrii ei2 ;-< Oustificarea unei %nscrieri pro i1orii se face cu consimm!ntul celui %mpotri a cruia sBa efectuat %nscrierea pro i1orie= dat %n form autentic= sau %n temeiul unei Gotr!ri Fudectore0ti definiti e2 ?n acest din urm ca1= dispo1iiile art2 4.5 0i 4.* se aplic= %n mod corespun1tor= 0i aciunii %n Fustificare tabular2 ;8< Oustificarea radierii dreptului de ipotec se face %n temeiul Gotr!rii Fudectore0ti de alidare rmase definiti = al consimm!ntului creditorului dat %n form autentic= al procesuluiB erbal %ntocmit de e$ecutorul Fudectoresc prin care se constat acceptarea plii sau= dup ca1= al %ncGeierii %ntocmite de acesta prin care se constat efectuarea plii= rmas definiti 2 ;7< Oustificarea unei %nscrieri pro i1orii %0i %ntinde efectul asupra tuturor %nscrierilor care sBau fcut condiionat de Fustificarea ei: neFustificarea unei %nscrieri pro i1orii atra/e= la cererea celui interesat= radierea ei 0i a tuturor %nscrierilor care sBau fcut condiionat de Fustificarea ei2 #re1umia e$istenei sau ine$istenei unui drept tabular Art2 .,,2 B ;)< 9ac %n cartea funciar sBa %nscris un drept real %n folosul unei persoane= se pre1um c dreptul e$ist %n folosul ei2 ;-< 9ac un drept real sBa radiat din cartea funciar= se pre1um c acel drept nu e$ist2 ;8< 9o ada contrar se poate face numai %n ca1urile pre 1ute la art2 44*= precum 0i pe calea aciunii %n rectificare2 9ob!ndirea cu bunBcredin a unui drept tabular Art2 .,)2 B ;)< Sub re1er a unor dispo1iii le/ale contrare= oricine a dob!ndit cu bunBcredin reun drept real %nscris %n cartea funciar= %n temeiul unui act Furidic cu titlu oneros= a fi socotit titularul dreptului %nscris %n folosul su= cGiar dac= la cererea ade ratului titular= dreptul autorului su este radiat din cartea funciar2 ;-< 'erul dob!nditor este considerat de bunBcredin numai dac= la data %nre/istrrii cererii de %nscriere a dreptului %n folosul su= sunt %ndeplinite urmtoarele condiiiA a< nu a fost %nre/istrat nicio aciune prin care se contest cuprinsul crii funciare: b< din cuprinsul crii funciare nu re1ult nicio cau1 care s Fustifice rectificarea acesteia %n fa oarea altei persoane: 0i c< nu a cunoscut= pe alt cale= ine$actitatea cuprinsului crii funciare2 ;8< 9ispo1iiile pre1entului articol sunt aplicabile 0i terului care a dob!ndit cu bunB credin un drept de ipotec %n temeiul unui act Furidic %ncGeiat cu titularul de carte funciar ori cu succesorul su %n drepturi= dup ca12 ;7< 9ispo1iiile pre1entului articol nu pot fi %ns opuse de o parte contractant celeilalte 0i nici de succesorii lor uni ersali sau cu titlu uni ersal= dup ca12 &A#I'OLCL III Dotarea unor drepturi= fapte 0i raporturi Furidice Actele sau faptele supuse notrii Art2 .,-2 B ;)< 9repturile= faptele sau alte raporturi Furidice pre 1ute la art2 4*5 alin2 ;-< de in opo1abile terelor persoane e$clusi prin notare= dac nu se do ede0te c au fost cunoscute pe alt cale= %n afara ca1ului %n care din le/e re1ult c simpla cunoa0tere a acestora nu este suficient pentru a suplini lipsa de publicitate2 ?n ca1 de conflict de drepturi care pro in de la un autor comun= dispo1iiile art2 4.,B 4.-= 4.5 0i 4.* se aplic %n mod corespun1tor2 ;-< ?n afara altor ca1uri pre 1ute de le/e= sunt supuse notrii %n cartea funciarA )2 punerea sub interdicie Fudectoreasc 0i ridicarea acestei msuri: -2 cererea de declarare a morii unei persoane fi1ice= Gotr!rea Fudectoreasc de declarare a morii 0i cererea de anulare sau de rectificare a Gotr!rii Fudectore0ti de declarare a morii: 82 calitatea de bun comun a unui imobil: 72 con enia matrimonial= precum 0i modificarea sau= dup ca1= %nlocuirea ei: 32 destinaia unui imobil de locuin a familiei:

52 locaiunea 0i cesiunea de enituri: *2 aportul de folosin la capitalul social al unei societi: 42 interdicia con enional de %nstrinare sau de /re are a unui drept %nscris: .2 !n1area fcut cu re1er a dreptului de proprietate: ),2 dreptul de a re oca sau denuna unilateral contractul: ))2 pactul comisoriu 0i declaraia de re1oluiune sau de re1iliere unilateral a contractului: )-2 antecontractul 0i pactul de opiune: )82 dreptul de preempiune nscut din con enii: )72 intenia de a %nstrina sau de a ipoteca: )32 scGimbarea ran/ului ipotecii= poprirea= /aFul sau constituirea altei /aranii reale asupra creanei ipotecare: )52 descGiderea procedurii insol enei= ridicarea dreptului de administrare al debitorului supus acestei msuri= precum 0i %ncGiderea acestei proceduri: )*2 secGestrul= urmrirea imobilului= a fructelor ori eniturilor sale: )42 aciunea %n prestaie tabular= aciunea %n Fustificare 0i aciunea %n rectificare: ).2 aciunile pentru aprarea drepturilor reale %nscrise %n cartea funciar= aciunea %n partaF= aciunile %n desfiinarea actului Furidic pentru nulitate= re1oluiune ori alte cau1e de ineficacitate= aciunea re ocatorie= precum 0i orice alte aciuni pri itoare la alte drepturi= fapte= alte raporturi Furidice %n le/tur cu imobilele %nscrise: -,2 punerea %n mi0care a aciunii penale pentru o %nscriere %n cartea funciar s !r0it printrBo fapt pre 1ut de le/ea penal2 ;8< ?n sensul pre1entului articol= prin teri se %nele/e orice persoan care a dob!ndit un drept real sau un alt drept %n le/tur cu imobilul %nscris %n cartea funciar2 Actele sau faptele care pot fi notate %n cartea funciar Art2 .,82 B Se or putea nota %n cartea funciar= fr %ns ca opo1abilitatea fa de teri s depind de aceast %nscriereA )2 incapacitatea sau restr!n/erea= prin efectul le/ii= a capacitii de e$erciiu ori de folosin: -2 declaraia de utilitate public %n ederea e$proprierii unui imobil: 82 orice alte fapte sau raporturi Furidice care au le/tur cu imobilul 0i care sunt pre 1ute %n acest scop de le/e2 Dotarea inteniei de a %nstrina sau de a ipoteca Art2 .,72 B ;)< #roprietarul unui imobil poate cere ca intenia sa de a %nstrina sau de a ipoteca %n folosul unei anumite persoane s fie notat= art!nd %n acest din urm ca1 0i suma ce corespunde obli/aiei /arantate2 ;-< 9ac %nstrinarea sau ipotecarea se reali1ea1 %n termen de 8 luni de la notarea inteniei de a %nstrina sau de a ipoteca= dreptul %nscris a a ea ran/ul notrii2 #ierderea efectului notrii Art2 .,32 B ;)< Dotarea inteniei de a %nstrina sau de a ipoteca %0i pierde efectul prin trecerea unui termen de 8 luni de la data %nre/istrrii cererii2 ;-< Anul= luna 0i 1iua %n care notarea %0i pierde efectul or fi menionate at!t %n notare= c!t 0i %n %ncGeierea ce a dispusBo2 Dotarea antecontractelor 0i a pactelor de opiune Art2 .,52 B ;)< #romisiunea de a %ncGeia un contract a !nd ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept %n le/tur cu acesta se poate nota %n cartea funciar= dac promitentul este %nscris %n cartea funciar ca titularul dreptului care face obiectul promisiunii= iar antecontractul= sub sanciunea respin/erii cererii de notare= pre ede termenul %n care urmea1 a fi %ncGeiat contractul2 Dotarea se poate efectua oric!nd %n termenul stipulat %n antecontract pentru e$ecutarea sa= dar nu mai t!r1iu de 5 luni de la e$pirarea lui2 ;-< #romisiunea se a putea radia= dac cel %ndreptit nu a cerut instanei pronunarea unei Gotr!ri care s in loc de contract= %n termen de 5 luni de la trecerea termenului fi$at pentru %ncGeierea lui sau dac= %ntre timp= imobilul a fost definiti adFudecat %n cadrul !n1rii silite de ctre un ter care nu este inut s rspund de obli/aiile promitentului2 ;8< Radierea se a dispune din oficiu= dac= p!n la e$pirarea termenului de 5 luni pre 1ut la alin2 ;-<= nBa fost cerut %nscrierea dreptului care a fcut obiectul promisiunii= cu e$cepia ca1ului c!nd cel %ndreptit a cerut notarea %n cartea funciar a aciunii pre 1ute la

alin2 ;-<2 9e asemenea= promisiunea se a radia din oficiu %n toate ca1urile c!nd= p!n la %ncGeierea contractului amintit mai sus ori p!n la soluionarea definiti a aciunii pre 1ute la alin2 ;-<= imobilul a fost definiti adFudecat %n cadrul !n1rii silite de ctre un ter care nu este inut s rspund de obli/aiile promitentului2 ;7< 9ispo1iiile pre1entului articol se aplic prin asemnare 0i pactelor de opiune notate %n cartea funciar2 ?n aceste ca1uri= dac= p!n la e$pirarea termenului stipulat %n contract pentru e$ercitarea opiunii= beneficiarul pactului nu solicit= %n ba1a declaraiei de opiune 0i a do e1ii comunicrii sale ctre cealalt parte= intabularea dreptului ce urmea1 a fi dob!ndit= se a dispune din oficiu radierea pactului %nscris %n folosul su2 &A#I'OLCL IH Rectificarea %nscrierilor de carte funciar Doiune Art2 .,*2 B ;)< &!nd o %nscriere fcut %n cartea funciar nu corespunde cu situaia Furidic real= se poate cere rectificarea acesteia2 ;-< #rin rectificare se %nele/e radierea= %ndreptarea sau corectarea oricrei %nscrieri ine$acte efectuate %n cartea funciar2 ;8< Situaia Furidic real trebuie s re1ulte dintrBo recunoa0tere fcut de titularul %nscrierii a crei rectificare se solicit= prin declaraie dat %n form autentic notarial= ori dintrBo Gotr!re Fudectoreasc definiti pronunat %mpotri a acestuia= prin care sBa admis aciunea de fond2 Aciunea de fond poate fi= dup ca1= o aciune %n anulare= re1oluiune= reduciune sau orice alt aciune %ntemeiat pe o cau1 de ineficacitate a actului Furidic2 Rectificarea intabulrii sau %nscrierii pro i1orii Art2 .,42 B ;)< Orice persoan interesat poate cere rectificarea unei intabulri sau %nscrieri pro i1orii= dacA )2 %nscrierea sau %ncGeierea nu este alabil ori actul %n temeiul cruia a fost efectuat %nscrierea a fost desfiinat= %n condiiile le/ii= pentru cau1e ori moti e anterioare sau concomitente %ncGeierii ori= dup ca1= emiterii lui: -2 dreptul %nscris a fost /re0it calificat: 82 nu mai sunt %ntrunite condiiile de e$isten a dreptului %nscris sau au %ncetat efectele actului Furidic %n temeiul cruia sBa fcut %nscrierea: 72 %nscrierea %n cartea funciar nu mai este= din orice alte moti e= %n concordan cu situaia Furidic real a imobilului2 ;-< Rectificarea %nscrierilor %n cartea funciar se poate face fie pe cale amiabil= prin declaraia autentic notarial a titularului dreptului ce urmea1 a fi radiat sau modificat= fie= %n ca1 de liti/iu= prin Gotr!re Fudectoreasc definiti 2 ;8< &!nd dreptul %nscris %n cartea funciar urmea1 a fi rectificat= titularul lui este obli/at s predea celui %ndreptit= odat cu consimm!ntul dat %n form autentic notarial pentru efectuarea rectificrii= 0i %nscrisurile necesare= iar %n ca1 contrar= persoana interesat a putea solicita instanei s dispun %nscrierea %n cartea funciar2 ?n acest din urm ca1= Gotr!rea instanei de Fudecat a suplini consimm!ntul la %nscriere al prii care are obli/aia de a preda %nscrisurile necesare rectificrii2 ;7< Aciunea %n rectificare poate fi introdus concomitent sau separat= dup ce a fost admis aciunea de fond= c!nd este ca1ul2 Ea poate fi formulat at!t %mpotri a dob!nditorului nemiFlocit= c!t 0i %mpotri a terilor dob!nditori= cu titlu oneros sau cu titlu /ratuit= %n condiiile pre 1ute la art2 .,.= cu e$cepia aciunii %ntemeiate pe dispo1iiile alin2 ;)< pct2 8 0i 7= care nu poate fi pornit %mpotri a terilor care 0iBau %nscris reun drept real= dob!ndit cu bunBcredin 0i printrBun act Furidic cu titlu oneros sau= dup ca1= %n temeiul unui contract de ipotec= %ntemeinduBse pe cuprinsul crii funciare2 'ermenele de e$ercitare a aciunii %n rectificare Art2 .,.2 B ;)< Sub re1er a prescripiei dreptului la aciunea %n fond= aciunea %n rectificare este imprescriptibil fa de dob!nditorul nemiFlocit= precum 0i fa de terul care a dob!ndit cu reaBcredin dreptul %nscris %n folosul su2 9ac aciunea de fond introdus pe cale separat a fost admis= aciunea %n rectificare este= de asemenea= imprescriptibil at!t %mpotri a celor care au fost cGemai %n Fudecat= c!t 0i %mpotri a terilor care au dob!ndit un drept real dup ce aciunea de fond a fost notat %n cartea funciar2 ;-< Fa de terele persoane care au dob!ndit cu bunBcredin un drept real prin donaie sau le/at cu titlu particular= aciunea %n rectificare= sub re1er a prescripiei dreptului la aciunea de fond= nu se a putea introduce dec!t %n termen de 3 ani= socotii de la %nre/istrarea cererii lor de %nscriere2 ;8< 9e asemenea= sub re1er a prescripiei dreptului la aciunea %n fond= aciunea %n rectificare= %ntemeiat e$clusi pe dispo1iiile art2 .,4 alin2 ;)< pct2 ) 0i -= se a putea %ndrepta 0i %mpotri a terelor persoane care 0iBau %nscris reun drept real= dob!ndit cu bunBcredin 0i printrBun act Furidic cu titlu oneros sau= dup ca1= %n temeiul unui contract de ipotec= %ntemeinduBse pe cuprinsul crii funciare2 ?n aceste ca1uri= termenul a fi de 8 ani= socotii de la data %nre/istrrii cererii de %nscriere formulate de ctre dob!nditorul nemiFlocit al dreptului a crui rectificare se cere= cu e$cepia ca1ului c!nd %ncGeierea= prin care sBa ordonat %nscrierea care face obiectul aciunii %n rectificare= a fost comunicat celui %ndreptit= ca1 %n care termenul a fi de un an de la comunicarea acesteia2

;7< 'ermenele pre 1ute la alin2 ;-< 0i ;8< sunt termene de decdere2 Efectele admiterii aciunii %n rectificare Art2 .),2 B ;)< 6otr!rea prin care se admite rectificarea unei %nscrieri nu a aduce atin/ere drepturilor %nscrise %n folosul celor care nu au fost pri %n cau12 ;-< 9ac %ns aciunea %n rectificare a fost notat %n cartea funciar= Gotr!rea Fudectoreasc de admitere se a %nscrie= din oficiu= 0i %mpotri a acelora care au dob!ndit reun drept tabular dup notare= care se a radia odat cu dreptul autorului lor2 Rectificarea notrii %n cartea funciar Art2 .))2 B ;)< ?n lipsa consimm!ntul titularului= orice persoan interesat a putea cere rectificarea unei notri %n ca1urile pre 1ute la art2 .,4= precum 0i ori de c!te ori= din alte cau1e= notarea nu este sau a %ncetat s fie e$act2 ;-< Rectificarea se a %ncu iina %n temeiul unei Gotr!ri Fudectore0ti definiti e: dreptul la aciune este imprescriptibil2 ;8< 9ispo1iiile art2 .), rm!n aplicabile2 Radierea drepturilor condiionale Art2 .)-2 B ;)< 9reptul afectat de o condiie suspensi se a radia din oficiu= dac nu se do ede0te %ndeplinirea condiiei care afectea1 dreptul= %n termen de 3 ani de la %nscriere2 ;-< 'ot astfel se a radia condiia re1olutorie= dac nu sBa cerut= %n temeiul ei= radierea dreptului %nscris sub o asemenea modalitate= timp de ), ani de la %nscriere2 ?ndreptarea erorilor materiale Art2 .)82 B Erorile materiale s !r0ite cu prileFul %nscrierilor efectuate %n cartea funciar= altele dec!t cele care constituie ca1uri de rectificare= se pot %ndrepta la cerere sau din oficiu2 9ispo1iiile art2 .,.B.)) sunt aplicabile %n mod corespun1tor2 >odificarea descrierii imobilului Art2 .)72 B #roprietarul imobilului %nscris %n cartea funciar a putea cere oric!nd modificarea meniunilor din cartea funciar pri itoare la descrierea= destinaia sau suprafaa acestuia= %n condiiile le/ii2 Rspunderea pentru inerea defectuoas a crii funciare Art2 .)32 B ;)< &el preFudiciat printrBo fapt s !r0it= cGiar din culp= %n pstrarea 0i administrarea crii funciare a putea cere obli/area= %n solidar= la plata de desp/ubiri a oficiului teritorial de cadastru 0i publicitate imobiliar de la locul siturii imobilului 0i a persoanei rspun1toare de preFudiciul astfel cau1at= dac preFudiciul nu a putut fi %nlturat= %n tot sau %n parte= prin e$ercitarea aciunilor 0i cilor de atac pre 1ute de le/e2 ;-< 9reptul la aciune se prescrie %ntrBun termen de un an= socotit din 1iua %n care cel tmat a cunoscut faptul p/ubitor= %ns nu mai t!r1iu de 8 ani de la data c!nd sBa s !r0it fapta prin care sBa cau1at preFudiciul2 #rescripia este suspendat prin e$ercitarea aciunilor 0i cilor de atac pre 1ute de le/e pentru %nlturarea efectelor faptei p/ubitoare2 'I'LCL HIII #osesia &A#I'OLCL I 9ispo1iii /enerale Doiune Art2 .)52 B ;)< #osesia este e$ercitarea %n fapt a prero/ati elor dreptului de proprietate asupra unui bun de ctre persoana care %l stp!ne0te 0i care se comport ca un proprietar2

;-< 9ispo1iiile pre1entului titlu se aplic= %n mod corespun1tor= 0i %n pri ina posesorului care se comport ca un titular al altui drept real= cu e$cepia drepturilor reale de /aranie2 E$ercitarea posesiei Art2 .)*2 B ;)< #osesorul poate e$ercita prero/ati ele dreptului de proprietate asupra bunului fie %n mod nemiFlocit= prin putere proprie= fie prin intermediul unei alte persoane2 ;-< #ersoanele lipsite de capacitate de e$erciiu 0i persoanele Furidice e$ercit posesia prin repre1entantul lor le/al2 &a1urile care nu constituie posesie Art2 .)42 B ;)< Du constituie posesie stp!nirea unui bun de ctre un detentor precar= precumA a< locatarul= comodatarul= depo1itarul= creditorul /aFist: b< titularul dreptului de superficie= u1ufruct= u1= abitaie sau ser itute= fa de nuda proprietate: c< fiecare coproprietar= %n proporie cu coteleBpri ce re in celorlali coproprietari: d< orice alt persoan care= dein!nd temporar un bun al altuia= este obli/at s %l restituie sau care %l stp!ne0te cu %n/duina acestuia2 ;-< 9etentorul precar poate in oca efectele recunoscute posesiei numai %n ca1urile 0i limitele pre 1ute de le/e2 #re1umia de posesie 0i pre1umia de proprietate Art2 .).2 B ;)< #!n la proba contrar= acela care stp!ne0te bunul este pre1umat posesor2 ;-< 9etenia precar= odat do edit= este pre1umat c se menine p!n la proba inter ertirii sale2 ;8< #!n la proba contrar= posesorul este considerat proprietar= cu e$cepia imobilelor %nscrise %n cartea funciar2 Inter ertirea precaritii %n posesie Art2 .-,2 B ;)< Inter ertirea deteniei precare %n posesie nu se poate face dec!t %n urmtoarele ca1uriA a< dac detentorul precar %ncGeie cu bunBcredin un act translati de proprietate cu titlu particular cu alt persoan dec!t cu proprietarul bunului: b< dac detentorul precar s !r0e0te %mpotri a posesorului acte de re1isten neecGi oce %n pri ina inteniei sale de a %ncepe s se comporte ca un proprietar: %n acest ca1= inter ertirea nu se a produce %ns mai %nainte de %mplinirea termenului pre 1ut pentru restituirea bunului: c< dac detentorul precar %nstrinea1 bunul= printrBun act translati de proprietate cu titlu particular= cu condiia ca dob!nditorul s fie de bunBcredin2 ;-< ?n ca1ul imobilelor %nscrise %n cartea funciar= dob!nditorul este de buncredin dac %nscrie dreptul %n folosul su %ntemeinduBse pe cuprinsul crii funciare2 ?n celelalte ca1uri= este de bunBcredin dob!nditorul care nu cuno0tea 0i nici nu trebuia= dup %mpreFurri= s cunoasc lipsa calitii de proprietar a celui de la care a dob!ndit bunul2 ?ncetarea posesiei Art2 .-)2 B #osesia %ncetea1 prinA a< transformarea sa %n detenie precar: b< %nstrinarea bunului: c< abandonarea bunului mobil sau %nscrierea %n cartea funciar a declaraiei de renunare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil: d< pieirea bunului: e< trecerea bunului %n proprietate public: f< %nscrierea dreptului de proprietate al comunei= ora0ului sau municipiului= dup ca1= conform art2 44. alin2 ;-<: /< deposedare= dac posesorul rm!ne lipsit de posesia bunului mai mult de un an2 &A#I'OLCL II

Hiciile posesiei Hiciile posesiei Art2 .--2 B ;)< ?n afara situaiilor pre 1ute de le/e= nu poate produce efecte Furidice dec!t posesia util2 ;-< Du este util posesia discontinu= tulburat sau clandestin2 #!n la proba contrar= posesia este pre1umat a fi util2 9iscontinuitatea Art2 .-82 B #osesia este discontinu at!t timp c!t posesorul o e$ercit cu intermitene anormale %n raport cu natura bunului2 Hiolena Art2 .-72 B #osesia este tulburat at!t timp c!t este dob!ndit sau conser at prin acte de iolen= fi1ic sau moral= care nu au fost pro ocate de o alt persoan2 &landestinitatea Art2 .-32 B #osesia este clandestin= dac se e$ercit astfel %nc!t nu poate fi cunoscut2 In ocarea iciilor posesiei Art2 .-52 B ;)< 9iscontinuitatea poate fi opus posesorului de ctre orice persoan interesat2 ;-< Dumai persoana fa de care posesia este tulburat sau clandestin poate in oca aceste icii2 ?ncetarea iciilor posesiei Art2 .-*2 B #osesia iciat de ine util %ndat ce iciul %ncetea12 &A#I'OLCL III Efectele posesiei SE&ICDEA ) 9ispo1iii /enerale C1ucapiunea 0i dob!ndirea fructelor Art2 .-42 B ?n condiiile pre1entului capitol= posesorul poate dob!ndi proprietatea asupra bunului posedat sau= dup ca1= asupra fructelor produse de acesta2 Iunurile care nu pot fi u1ucapate Art2 .-.2 B Du pot fi u1ucapate bunurile care= %nainte sau dup intrarea %n posesie= au fost declarate prin le/e inalienabile2 SE&ICDEA a -Ba C1ucapiunea imobiliar C1ucapiunea e$tratabular Art2 .8,2 B ;)< 9reptul de proprietate asupra unui imobil 0i de1membrmintele sale pot fi %nscrise %n cartea funciar= %n temeiul

u1ucapiunii= %n folosul celui care lBa posedat timp de ), ani= dacA a< proprietarul %nscris %n cartea funciar a decedat ori= dup ca1= 0iBa %ncetat e$istena: b< a fost %nscris %n cartea funciar declaraia de renunare la proprietate: c< imobilul nu era %nscris %n nicio carte funciar2 ;-< ?n toate ca1urile= u1ucapantul poate dob!ndi dreptul numai dac 0iBa %nre/istrat cererea de %nscriere %n cartea funciar %nainte ca o ter persoan s %0i fi %nre/istrat propria cerere de %nscriere a dreptului %n folosul su= pe ba1a unei cau1e le/itime= %n cursul sau cGiar dup %mplinirea termenului de u1ucapiune2 C1ucapiunea tabular Art2 .8)2 B ;)< 9repturile celui care a fost %nscris= fr cau1 le/itim= %n cartea funciar= ca proprietar al unui imobil sau titular al unui alt drept real= nu mai pot fi contestate c!nd cel %nscris cu bunBcredin a posedat imobilul timp de 3 ani dup momentul %nre/istrrii cererii de %nscriere= dac posesia sa a fost ne iciat2 ;-< Este suficient ca bunaBcredin s e$iste %n momentul %nre/istrrii cererii de %nscriere 0i %n momentul intrrii %n posesie2 &ur/erea termenului u1ucapiunii Art2 .8-2 B ;)< ?n ca1urile pre 1ute la art2 .8, alin2 ;)< lit2 a< 0i b<= termenul u1ucapiunii nu %ncepe s cur/ %nainte de data decesului sau= dup ca1= a %ncetrii e$istenei Furidice a proprietarului= respecti %nainte de data %nscrierii declaraiei de renunare la proprietate= cGiar dac intrarea %n posesie sBa produs la o dat anterioar2 ;-< Hiciile posesiei suspend cursul u1ucapiunii2 Oonciunea posesiilor Art2 .882 B ;)< Fiecare posesor este considerat c %ncepe %n persoana sa o nou posesie= indiferent dac bunul a fost transmis cu titlu uni ersal sau particular2 ;-< &u toate acestea= pentru a in oca u1ucapiunea= posesorul actual poate s uneasc propria posesie cu aceea a autorului su2 Alte dispo1iii aplicabile Art2 .872 B 9ispo1iiile pre1entei seciuni se completea1= %n mod corespun1tor= cu cele pri itoare la prescripia e$tincti 2 SE&ICDEA a 8Ba 9ob!ndirea proprietii mobiliare prin posesia de bunBcredin #re1umia de titlu de proprietate Art2 .832 B Oricine se afl la un moment dat %n posesia unui bun mobil este pre1umat c are un titlu de dob!ndire a dreptului de proprietate asupra bunului2 Opo1abilitatea fa de teri Art2 .852 B &u e$cepia ca1urilor pre 1ute de le/e= posesia de bunBcredin a bunului mobil asi/ur opo1abilitatea fa de teri a actelor Furidice constituti e sau translati e de drepturi reale2 9ob!ndirea proprietii mobiliare prin posesia de bunBcredin Art2 .8*2 B ;)< #ersoana care= cu bunBcredin= %ncGeie cu un neproprietar un act translati de proprietate cu titlu oneros a !nd ca obiect un bun mobil de ine proprietarul acelui bun din momentul lurii sale %n posesie efecti 2 ;-< &u toate acestea= bunul pierdut sau furat poate fi re endicat de la posesorul de bunBcredin= dac aciunea este intentat= sub sanciunea decderii= %n termen de 8 ani de la data la care proprietarul a pierdut stp!nirea material a bunului2 ;8< 9ac bunul pierdut sau furat a fost cumprat dintrBun loc ori de la o persoan care inde %n mod obi0nuit bunuri de acela0i fel ori

dac a fost adFudecat la o licitaie public= iar aciunea %n re endicare a fost introdus %nuntrul termenului de 8 ani= posesorul de bunB credin poate reine bunul p!n la indemni1area sa inte/ral pentru preul pltit !n1torului2 ;7< 9ispo1iiile pre1entului articol nu se aplic bunurilor mobile care sunt accesorii unui imobil2 ;3< 9ispo1iiile pre1entului articol se aplic %n mod corespun1tor 0i %n le/tur cu dob!ndirea dreptului de u1ufruct 0i a dreptului de u1 asupra unui bun mobil2 IunaBcredin Art2 .842 B ;)< Este de bunBcredin posesorul care nu cuno0tea 0i nici nu trebuia= dup %mpreFurri= s cunoasc lipsa calitii de proprietar a %nstrintorului2 ;-< IunaBcredin trebuie s e$iste la data intrrii %n posesia efecti a bunului2 9ob!ndirea bunului mobil %n temeiul u1ucapiunii Art2 .8.2 B Acela care posed bunul altuia timp de ), ani= %n alte condiii dec!t cele pre 1ute %n pre1enta seciune= poate dob!ndi dreptul de proprietate= %n temeiul u1ucapiunii2 9ispo1iiile art2 .8- alin2 ;-<= art2 .88 0i .87 se aplic %n mod corespun1tor2 #osesia titlurilor la purttor Art2 .7,2 B 9ispo1iiile pre1entei seciuni se aplic 0i titlurilor la purttor= %n msura %n care prin le/i speciale nu se dispune altfel2 SE&ICDEA a 7Ba Ocupaiunea 9ob!ndirea bunului prin ocupaiune Art2 .7)2 B ;)< #osesorul unui lucru mobil care nu aparine nimnui de ine proprietarul acestuia= prin ocupaiune= de la data intrrii %n posesie= %ns numai dac aceasta se face %n condiiile le/ii2 ;-< Sunt lucruri fr stp!n bunurile mobile abandonate= precum 0i bunurile care= prin natura lor= nu au un proprietar= cum sunt animalele slbatice= pe0tele 0i resursele ac atice ii din ba1inele piscicole naturale= fructele de pdure= ciupercile comestibile din flora spontan= plantele medicinale 0i aromatice 0i altele asemenea2 ;8< Lucrurile mobile de aloare foarte mic sau foarte deteriorate care sunt lsate %ntrBun loc public= inclusi pe un drum public sau %ntrB un miFloc de transport %n comun= sunt considerate lucruri abandonate2 #roprietatea bunului /sit Art2 .7-2 B ;)< Iunul mobil pierdut continu s aparin proprietarului su2 ;-< Gsitorul bunului este obli/at ca= %n termen de ), 1ile= s %l restituie proprietarului ori= dac acesta nu poate fi cunoscut= s %l predea or/anului de poliie din localitatea %n care a fost /sit2 Acesta are obli/aia de a pstra bunul timp de 5 luni= fiind aplicabile %n acest sens dispo1iiile pri itoare la depo1itul necesar2 ;8< Or/anul de poliie a afi0a la sediul su 0i pe pa/ina de internet un anun pri itor la pierderea bunului= cu menionarea tuturor elementelor de descriere a acestuia2 #roprietatea asupra bunului /sit %n loc public Art2 .782 B 9ac bunul a fost /sit %ntrBun loc public= el a fi predat= pe ba1 de procesB erbal= persoanei care deine un titlu= altul dec!t titlul de proprietate public= asupra locului respecti 2 ?n termen de 8 1ile de la data prelurii bunului pierdut= aceast persoan este obli/at s %l predea= pe ba1 de procesB erbal= or/anelor de poliie din localitate2 ?n acela0i termen= anunul menionat la art2 .7- alin2 ;8< se a afi0a la locul unde a fost /sit bunul2 H!n1area bunului /sit Art2 .772 B 9ac= datorit %mpreFurrilor sau naturii bunului= pstrarea sa tinde s %i diminue1e aloarea ori de ine prea costisitoare= el

a fi !ndut prin licitaie public= conform le/ii2 ?n acest ca1= drepturile 0i obli/aiile le/ate de bun se or e$ercita %n le/tur cu preul obinut %n urma !n1rii2 Restituirea bunului /sit ctre proprietar Art2 .732 B ;)< Iunul sau preul obinut din alorificarea lui se a remite proprietarului= dac acesta %l pretinde= sub sanciunea decderii= %n termenul pre 1ut la art2 .7- alin2 ;-< te1a a IIBa= %ns nu mai %nainte de a se acGita cGeltuielile le/ate de pstrarea bunului2 ;-< 9e asemenea= %n ca1ul bunurilor cu aloare comercial= proprietarul este obli/at s plteasc /sitorului o recompens repre1ent!nd a 1ecea parte din pre sau din aloarea actual a bunului2 Obli/aia de plat a recompensei nu e$ist %n ca1ul pre 1ut la art2 .78= dac /sitorul este persoana care deine spaiul ori un repre1entant sau un an/aFat al acesteia2 ;8< ?n ca1ul %n care proprietarul a fcut o ofert public de recompens= /sitorul are dreptul de a opta %ntre suma la care sBa obli/at proprietarul prin aceast ofert 0i recompensa fi$at de le/e ori stabilit de ctre instana Fudectoreasc2 ;7< 9ac bunul ori preul nu este pretins de proprietarul ori/inar= el a fi considerat lucru fr stp!n 0i remis /sitorului pe ba1 de procesB erbal2 ?n acest ca1= /sitorul dob!nde0te dreptul de proprietate prin ocupaiune2 9o ada ocupaiunii se poate face prin procesulB erbal menionat sau prin orice alt miFloc de prob2 ;3< 9ac /sitorul refu1 s preia bunul sau preul= acesta re ine comunei= ora0ului sau municipiului pe teritoriul cruia a fost /sit 0i intr %n domeniul pri at al acestuia2 9repturile asupra te1aurului /sit Art2 .752 B ;)< 'e1aurul este orice bun mobil ascuns sau %n/ropat= cGiar in oluntar= %n pri ina cruia nimeni nu poate do edi c este proprietar2 ;-< 9reptul de proprietate asupra te1aurului descoperit %ntrBun bun imobil sau %ntrBun bun mobil aparine= %n cote e/ale= proprietarului bunului imobil sau al bunului mobil %n care a fost descoperit 0i descoperitorului2 ;8< 9ispo1iiile pre1entului articol nu se aplic bunurilor mobile culturale= calificate astfel potri it le/ii= care sunt descoperite fortuit sau ca urmare a unor cercetri arGeolo/ice sistematice= 0i nici acelor bunuri care= potri it le/ii= fac obiectul proprietii publice2 Alte dispo1iii aplicabile Art2 .7*2 B 9ispo1iiile pre1entei seciuni se aplic %n mod corespun1tor 0i persoanelor care= pe un alt temei= au dreptul la restituirea bunului pierdut2 SE&ICDEA a 3Ba 9ob!ndirea fructelor prin posesia de bunBcredin &ondiiile dob!ndirii fructelor bunului posedat Art2 .742 B ;)< #osesorul de bunBcredin dob!nde0te dreptul de proprietate asupra fructelor bunului posedat2 ;-< #osesorul trebuie s fie de bunBcredin la data perceperii fructelor2 Fructele ci ile percepute anticipat re in posesorului %n msura %n care buna sa credin se menine la data scadenei acestora2 ;8< ?n ca1ul fructelor produse de imobile %nscrise %n cartea funciar= bunaBcredin se aprecia1 %n raport cu condiiile cerute terilor dob!nditori pentru a respin/e aciunea %n rectificare2 ;7< ?n celelalte ca1uri= posesorul este de bunBcredin atunci c!nd are con in/erea c este proprietarul bunului %n temeiul unui act translati de proprietate ale crui cau1e de ineficacitate nu le cunoa0te 0i nici nu ar trebui= dup %mpreFurri= s le cunoasc2 IunaBcredin %ncetea1 din momentul %n care cau1ele de ineficacitate %i sunt cunoscute2 ;3< #osesorul de reaBcredin trebuie s restituie fructele percepute= precum 0i contra aloarea acelora pe care a omis s le perceap2 &A#I'OLCL IH Aciunile posesorii Aciunile posesorii Art2 .7.2 B ;)< &el care a posedat un bun cel puin un an poate solicita instanei de Fudecat pre enirea ori %nlturarea oricrei tulburri a posesiei sale sau= dup ca1= restituirea bunului2 9e asemenea= posesorul este %ndreptit s pretind desp/ubiri pentru preFudiciile cau1ate2

;-< E$erciiul aciunilor posesorii este recunoscut 0i detentorului precar2 #ersoanele %mpotri a crora se pot introduce aciunile posesorii Art2 .3,2 B ;)< Aciunile posesorii pot fi introduse 0i %mpotri a proprietarului2 ;-< Aciunea posesorie nu poate fi %ns introdus %mpotri a persoanei fa de care e$ist obli/aia de restituire a bunului2 'ermenul de e$ercitare a aciunii posesorii Art2 .3)2 B ;)< ?n ca1 de tulburare ori de deposedare= pa0nic sau iolent= aciunea se introduce %n termenul de prescripie de un an de la data tulburrii sau deposedrii2 ;-< 9ac tulburarea ori deposedarea este iolent= aciunea poate fi introdus 0i de cel care e$ercit o posesie iciat= indiferent de durata posesiei sale2 Luarea msurilor pentru conser area bunului posedat Art2 .3-2 B ;)< 9ac e$ist moti e temeinice s se considere c bunul posedat poate fi distrus ori deteriorat de un lucru aflat %n posesia unei alte persoane sau ca urmare a unor lucrri= precum ridicarea unei construcii= tierea unor arbori ori efectuarea unor spturi pe fondul %n ecinat= posesorul poate s cear luarea msurilor necesare pentru e itarea pericolului sau= dac este ca1ul= %ncetarea lucrrilor2 ;-< #!n la soluionarea cererii= posesorul ori= dup ca1= cealalt persoan poate fi obli/at la plata unei cauiuni= lsate la aprecierea instanei= numai %n urmtoarele situaiiA a< dac instana dispune= %n mod pro i1oriu= deplasarea lucrului ori %ncetarea lucrrilor= cauiunea se stabile0te %n sarcina posesorului= astfel %nc!t s se poat repara preFudiciul ce sBar cau1a p!r!tului prin aceast msur: b< dac instana %ncu iinea1 meninerea lucrului %n starea sa actual ori continuarea lucrrilor= cauiunea se stabile0te %n sarcina p!r!tului astfel %nc!t s se asi/ure posesorului sumele necesare pentru restabilirea situaiei anterioare2 &AR'EA a IHBa 9espre mo0tenire 0i liberalitiE< @@@@@@@@@@@ E< 9ispo1iiile tran1itorii 0i de punere %n aplicare a crii a IHBa sunt cuprinse %n art2 .)B.4 din Le/ea nr2 *)+-,))2 'I'LCL I 9ispo1iii referitoare la mo0tenire %n /eneral &A#I'OLCL I 9ispo1iii /enerale Doiune Art2 .382 B >o0tenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fi1ice decedate ctre una sau mai multe persoane %n fiin2 9escGiderea mo0tenirii Art2 .372 B ;)< >o0tenirea unei persoane se descGide %n momentul decesului acesteia2 ;-< >o0tenirea se descGide la ultimul domiciliu al defunctului2 9o ada ultimului domiciliu se face cu certificatul de deces sau= dup ca1= cu Gotr!rea Fudectoreasc declarati de moarte rmas definiti 2 ;8< 9ac ultimul domiciliu al defunctului nu este cunoscut sau nu se afl pe teritoriul Rom!niei= mo0tenirea se descGide la locul din ar aflat %n circumscripia notarului public celui dint!i sesi1at= cu condiia ca %n aceast circumscripie s e$iste cel puin un bun imobil al celui care las mo0tenirea2 ?n ca1ul %n care %n patrimoniul succesoral nu e$ist bunuri imobile= locul descGiderii mo0tenirii este %n circumscripia notarului public celui dint!i sesi1at= cu condiia ca %n aceast circumscripie s se afle bunuri mobile ale celui ce las mo0tenirea2 Atunci c!nd %n patrimoniul succesoral nu e$ist bunuri situate %n Rom!nia= locul descGiderii mo0tenirii este %n circumscripia notarului public celui dint!i sesi1at2 ;7< 9ispo1iiile alin2 ;8< se aplic %n mod corespun1tor atunci c!nd primul or/an sesi1at %n ederea desf0urrii procedurii succesorale

este instana Fudectoreasc2 Felurile mo0tenirii Art2 .332 B ;)< #atrimoniul defunctului se transmite prin mo0tenire le/al= %n msura %n care cel care las mo0tenirea nu a dispus altfel prin testament2 ;-< O parte din patrimoniul defunctului se poate transmite prin mo0tenire testamentar= iar cealalt parte prin mo0tenire le/al2 Actele Furidice asupra mo0tenirii nedescGise Art2 .352 B 9ac prin le/e nu se pre ede altfel= sunt lo ite de nulitate absolut actele Furidice a !nd ca obiect drepturi e entuale asupra unei mo0teniri nedescGise %nc= precum actele prin care se accept mo0tenirea sau se renun la aceasta= %nainte de descGiderea ei= ori actele prin care se %nstrinea1 sau se promite %nstrinarea unor drepturi care sBar putea dob!ndi la descGiderea mo0tenirii2 &A#I'OLCL II &ondiiile /enerale ale dreptului de a mo0teni &apacitatea de a mo0teni Art2 .3*2 B ;)< O persoan poate mo0teni dac e$ist la momentul descGiderii mo0tenirii2 9ispo1iiile art2 85= 38 0i -,4 sunt aplicabile2 ;-< 9ac= %n ca1ul morii mai multor persoane= nu se poate stabili c una a supra ieuit alteia= acestea nu au capacitatea de a se mo0teni una pe alta2 Dedemnitatea de drept Art2 .342 B ;)< Este de drept nedemn de a mo0teniA a< persoana condamnat penal pentru s !r0irea unei infraciuni cu intenia de aBl ucide pe cel care las mo0tenirea: b< persoana condamnat penal pentru s !r0irea= %nainte de descGiderea mo0tenirii= a unei infraciuni cu intenia de aBl ucide pe un alt succesibil care= dac mo0tenirea ar fi fost descGis la data s !r0irii faptei= ar fi %nlturat sau ar fi restr!ns ocaia la mo0tenire a fptuitorului2 ;-< ?n ca1ul %n care condamnarea pentru faptele menionate la alin2 ;)< este %mpiedicat prin decesul autorului faptei= prin amnistie sau prin prescripia rspunderii penale= nedemnitatea operea1 dac acele fapte au fost constatate printrBo Gotr!re Fudectoreasc ci il definiti 2 ;8< Dedemnitatea de drept poate fi constatat oric!nd= la cererea oricrei persoane interesate sau din oficiu de ctre instana de Fudecat ori de ctre notarul public= pe ba1a Gotr!rii Fudectore0ti din care re1ult nedemnitatea2 Dedemnitatea Fudiciar Art2 .3.2 B ;)< #oate fi declarat nedemn de a mo0teniA a< persoana condamnat penal pentru s !r0irea= cu intenie= %mpotri a celui care las mo0tenirea a unor fapte /ra e de iolen= fi1ic sau moral= ori= dup ca1= a unor fapte care au a ut ca urmare moartea ictimei: b< persoana care= cu reaBcredin= a ascuns= a alterat= a distrus sau a falsificat testamentul defunctului: c< persoana care= prin dol sau iolen= lBa %mpiedicat pe cel care las mo0tenirea s %ntocmeasc= s modifice sau s re oce testamentul2 ;-< Sub sanciunea decderii= orice succesibil poate cere instanei Fudectore0ti s declare nedemnitatea %n termen de un an de la data descGiderii mo0tenirii2 Introducerea aciunii constituie un act de acceptare tacit a mo0tenirii de ctre succesibilul reclamant2 ;8< 9ac Gotr!rea de condamnare pentru faptele pre 1ute la alin2 ;)< lit2 a< se pronun ulterior datei descGiderii mo0tenirii= termenul de un an se calculea1 de la data rm!nerii definiti e a Gotr!rii de condamnare2 ;7< Atunci c!nd condamnarea pentru faptele menionate la alin2 ;)< lit2 a< este %mpiedicat prin decesul autorului faptei= prin amnistie sau prin prescripia rspunderii penale= nedemnitatea se poate declara dac acele fapte au fost constatate printrBo Gotr!re Fudectoreasc ci il definiti 2 ?n acest ca1= termenul de un an cur/e de la apariia cau1ei de %mpiedicare a condamnrii= dac aceasta a inter enit dup descGiderea mo0tenirii2 ;3< ?n ca1urile pre 1ute la alin2 ;)< lit2 b< 0i c<= termenul de un an cur/e de la data c!nd succesibilul a cunoscut moti ul de nedemnitate= dac aceast dat este ulterioar descGiderii mo0tenirii2

;5< &omuna= ora0ul sau= dup ca1= municipiul %n a crui ra1 teritorial se aflau bunurile la data descGiderii mo0tenirii poate introduce aciunea pre 1ut la alin2 ;-<= %n ca1ul %n care= cu e$cepia autorului uneia dintre faptele pre 1ute la alin2 ;)<= nu mai e$ist ali succesibili2 9ispo1iiile alin2 ;-<B;3< se aplic %n mod corespun1tor2 Efectele nedemnitii Art2 .5,2 B ;)< Dedemnul este %nlturat at!t de la mo0tenirea le/al= c!t 0i de la cea testamentar2 ;-< #osesia e$ercitat de nedemn asupra bunurilor mo0tenirii este considerat posesie de reaBcredin2 ;8< Actele de conser are= precum 0i actele de administrare= %n msura %n care profit mo0tenitorilor= %ncGeiate %ntre nedemn 0i teri= sunt alabile2 9e asemenea= se menin 0i actele de dispo1iie cu titlu oneros %ncGeiate %ntre nedemn 0i terii dob!nditori de bunBcredin= re/ulile din materia crii funciare fiind %ns aplicabile2 ?nlturarea efectelor nedemnitii Art2 .5)2 B ;)< Efectele nedemnitii de drept sau Fudiciare pot fi %nlturate e$pres prin testament sau printrBun act autentic notarial de ctre cel care las mo0tenirea2 Fr o declaraie e$pres= nu constituie %nlturare a efectelor nedemnitii le/atul lsat nedemnului dup s !r0irea faptei care atra/e nedemnitatea2 ;-< Efectele nedemnitii nu pot fi %nlturate prin reabilitarea nedemnului= amnistie inter enit dup condamnare= /raiere sau prin prescripia e$ecutrii pedepsei penale2 Hocaia la mo0tenire Art2 .5-2 B #entru a putea mo0teni= o persoan trebuie s aib calitatea cerut de le/e sau s fi fost desemnat de ctre defunct prin testament2 'I'LCL II >o0tenirea le/al &A#I'OLCL I 9ispo1iii /enerale >o0tenitorii le/ali Art2 .582 B ;)< >o0tenirea se cu ine= %n ordinea 0i dup re/ulile stabilite %n pre1entul titlu= soului supra ieuitor 0i rudelor defunctului= 0i anume descendenilor= ascendenilor 0i colateralilor acestuia= dup ca12 ;-< 9escendenii 0i ascendenii au ocaie la mo0tenire indiferent de /radul de rudenie cu defunctul= iar colateralii numai p!n la /radul al patrulea inclusi 2 ;8< ?n lipsa mo0tenitorilor le/ali sau testamentari= patrimoniul defunctului se transmite comunei= ora0ului sau= dup ca1= municipiului %n a crui ra1 teritorial se aflau bunurile la data descGiderii mo0tenirii2 #rincipiile /enerale ale de oluiunii le/ale a mo0tenirii Art2 .572 B ;)< Rudele defunctului in la mo0tenire %n urmtoarea ordineA a< clasa %nt!iA descendenii: b< clasa a douaA ascendenii pri ile/iai 0i colateralii pri ile/iai: c< clasa a treiaA ascendenii ordinari: d< clasa a patraA colateralii ordinari2 ;-< 9ac %n urma de1mo0tenirii rudele defunctului din clasa cea mai apropiat nu pot cule/e %ntrea/a mo0tenire= atunci partea rmas se atribuie rudelor din clasa subsec ent care %ndeplinesc condiiile pentru a mo0teni2 ;8< ?nuntrul fiecrei clase= rudele de /radul cel mai apropiat cu defunctul %nltur de la mo0tenire rudele de /rad mai %ndeprtat= cu e$cepia ca1urilor pentru care le/ea dispune altfel2 ;7< ?ntre rudele din aceea0i clas 0i de acela0i /rad= mo0tenirea se %mparte %n mod e/al= dac le/ea nu pre ede altfel2

&A#I'OLCL II Repre1entarea succesoral Doiune Art2 .532 B #rin repre1entare succesoral= un mo0tenitor le/al de un /rad mai %ndeprtat= numit repre1entant= urc= %n irtutea le/ii= %n drepturile ascendentului su= numit repre1entat= pentru a cule/e partea din mo0tenire ce i sBar fi cu enit acestuia dac nu ar fi fost nedemn fa de defunct sau decedat la data descGiderii mo0tenirii2 9omeniul de aplicare Art2 .552 B ;)< #ot eni la mo0tenire prin repre1entare succesoral numai descendenii copiilor defunctului 0i descendenii frailor sau surorilor defunctului2 ;-< ?n limitele pre 1ute la alin2 ;)< 0i dac sunt %ndeplinite condiiile pre 1ute la art2 .5*= repre1entarea operea1 %n toate ca1urile= fr a deosebi dup cum repre1entanii sunt rude de acela0i /rad ori de /rade diferite %n raport cu defunctul2 &ondiii Art2 .5*2 B ;)< #oate fi repre1entat persoana lipsit de capacitatea de a mo0teni= precum 0i nedemnul= cGiar aflat %n ia la data descGiderii mo0tenirii2 ;-< #entru a eni prin repre1entare succesoral la mo0tenirea defunctului= repre1entantul trebuie s %ndeplineasc toate condiiile /enerale pentru aBl mo0teni pe acesta2 ;8< Repre1entarea operea1 cGiar dac repre1entantul este nedemn fa de repre1entat sau a renunat la mo0tenirea lsat de acesta ori a fost de1mo0tenit de el2 Efectul /eneral al repre1entrii succesorale Art2 .542 B ;)< ?n ca1urile %n care operea1 repre1entarea succesoral= mo0tenirea se %mparte pe tulpin2 ;-< #rin tulpin se %nele/eA B %nuntrul clasei %nt!i= descendentul de /radul %nt!i care cule/e mo0tenirea sau este repre1entat la mo0tenire: B %nuntrul clasei a doua= colateralul pri ile/iat de /radul al doilea care cule/e mo0tenirea sau este repre1entat la mo0tenire2 ;8< 9ac aceea0i tulpin a produs mai multe ramuri= %n cadrul fiecrei ramuri subdi i1area se face tot pe tulpin= partea cu enit descendenilor de acela0i /rad din aceea0i ramur %mprinduBse %ntre ei %n mod e/al2 Efectul particular al repre1entrii succesorale Art2 .5.2 B ;)< &opiii nedemnului concepui %nainte de descGiderea mo0tenirii de la care nedemnul a fost e$clus or raporta la mo0tenirea acestuia din urm bunurile pe care leBau mo0tenit prin repre1entarea nedemnului= dac in la mo0tenirea lui %n concurs cu ali copii ai si= concepui dup descGiderea mo0tenirii de la care a fost %nlturat nedemnul2 Raportul se face numai %n ca1ul 0i %n msura %n care aloarea bunurilor primite prin repre1entarea nedemnului a dep0it aloarea pasi ului succesoral pe care repre1entantul a trebuit s %l suporte ca urmare a repre1entrii2 ;-< Raportul se face potri it dispo1iiilor pre 1ute %n seciunea a -Ba a cap2 IH din titlul IH al pre1entei cri2 &A#I'OLCL III >o0tenitorii le/ali SE&ICDEA ) Soul supra ieuitor &ondiii Art2 .*,2 B Soul supra ieuitor %l mo0tene0te pe soul decedat dac= la data descGiderii mo0tenirii= nu e$ist o Gotr!re de di or definiti 2

Hocaia la mo0tenire a soului supra ieuitor Art2 .*)2 B ;)< Soul supra ieuitor este cGemat la mo0tenire %n concurs cu oricare dintre clasele de mo0tenitori le/ali2 ;-< ?n absena persoanelor pre 1ute la alin2 ;)< sau dac niciuna dintre ele nu rea ori nu poate s supra ieuitor cule/e %ntrea/a mo0tenire2 &ota succesoral a soului supra ieuitor Art2 .*-2 B ;)< &ota soului supra ieuitor este deA a< un sfert din mo0tenire= dac ine %n concurs cu descendenii defunctului: b< o treime din mo0tenire= dac ine %n concurs at!t cu ascendeni pri ile/iai= c!t 0i cu colaterali pri ile/iai ai defunctului: c< o Fumtate din mo0tenire= dac ine %n concurs fie numai cu ascendeni pri ile/iai= fie numai cu colaterali pri ile/iai ai defunctului: d< trei sferturi din mo0tenire= dac ine %n concurs fie cu ascendeni ordinari= fie cu colaterali ordinari ai defunctului2 ;-< &ota soului supra ieuitor %n concurs cu mo0tenitori le/ali aparin!nd unor clase diferite se stabile0te ca 0i c!nd acesta ar fi enit %n concurs numai cu cea mai apropiat dintre ele2 ;8< 9ac= %n urma cstoriei putati e= dou sau mai multe persoane au situaia unui so supra ieuitor= cota stabilit potri it alin2 ;)< 0i ;-< se %mparte %n mod e/al %ntre acestea2 9reptul de abitaie al soului supra ieuitor Art2 .*82 B ;)< Soul supra ieuitor care nu este titular al niciunui drept real de a folosi o alt locuin corespun1toare ne oilor sale beneficia1 de un drept de abitaie asupra casei %n care a locuit p!n la data descGiderii mo0tenirii= dac aceast cas face parte din bunurile mo0tenirii2 ;-< 9reptul de abitaie este /ratuit= inalienabil 0i insesi1abil2 ;8< Oricare dintre mo0tenitori poate cere fie restr!n/erea dreptului de abitaie= dac locuina nu este necesar %n %ntre/ime soului supra ieuitor= fie scGimbarea obiectului abitaiei= dac pune la dispo1iia soului supra ieuitor o alt locuin corespun1toare2 ;7< 9reptul de abitaie se stin/e la partaF= dar nu mai de reme de un an de la data descGiderii mo0tenirii2 Acest drept %ncetea1= cGiar %nainte de %mplinirea termenului de un an= %n ca1 de recstorire a soului supra ieuitor2 ;3< 'oate liti/iile cu pri ire la dreptul de abitaie re/lementat prin pre1entul articol se soluionea1 de ctre instana competent s Fudece partaFul mo0tenirii= care a Gotr% de ur/en= %n camera de consiliu2 9reptul special de mo0tenire al soului supra ieuitor Art2 .*72 B &!nd nu ine %n concurs cu descendenii defunctului= soul supra ieuitor mo0tene0te= pe l!n/ cota stabilit potri it art2 .*-= mobilierul 0i obiectele de u1 casnic care au fost afectate folosinei comune a soilor2 SE&ICDEA a -Ba 9escendenii defunctului 9reptul de mo0tenire al descendenilor Art2 .*32 B ;)< 9escendenii sunt copiii defunctului 0i urma0ii lor %n linie dreapt la nesf!r0it2 ;-< 9escendenii defunctului %nltur mo0tenitorii din celelalte clase 0i in la mo0tenire %n ordinea pro$imitii /radului de rudenie2 9ispo1iiile art2 .57 alin2 ;-< se aplic %n mod corespun1tor2 ;8< ?n concurs cu soul supra ieuitor= descendenii defunctului= indiferent de numrul lor= cule/ %mpreun trei sferturi din mo0tenire2 ;7< >o0tenirea sau partea din mo0tenire care li se cu ine descendenilor se %mparte %ntre ace0tia %n mod e/al= c!nd in la mo0tenire %n nume propriu= ori pe tulpin= c!nd in la mo0tenire prin repre1entare succesoral2 SE&ICDEA a 8Ba Ascendenii pri ile/iai 0i colateralii pri ile/iai in la mo0tenire= soul

Hocaia la mo0tenire a ascendenilor pri ile/iai 0i a colateralilor pri ile/iai Art2 .*52 B ;)< Ascendenii pri ile/iai sunt tatl 0i mama defunctului2 ;-< &olateralii pri ile/iai sunt fraii 0i surorile defunctului= precum 0i descendenii acestora= p!n la al patrulea /rad inclusi cu defunctul2 ;8< Ascendenii pri ile/iai 0i colateralii pri ile/iai in la mo0tenire dac descendenii nu %ndeplinesc condiiile necesare pentru a mo0teni2 9ispo1iiile art2 .58 alin2 ;-< se aplic %n mod corespun1tor2 ?mprirea mo0tenirii %ntre soul supra ieuitor= ascendenii pri ile/iai 0i colateralii pri ile/iai Art2 .**2 B ;)< 9ac soul supra ieuitor ine la mo0tenire %n concurs at!t cu ascendeni pri ile/iai= c!t 0i cu colaterali pri ile/iai ai defunctului= partea cu enit clasei a doua este de dou treimi din mo0tenire2 ;-< 9ac soul supra ieuitor ine la mo0tenire %n concurs fie numai cu ascendeni pri ile/iai= fie numai cu colaterali pri ile/iai ai defunctului= partea cu enit clasei a doua este de o Fumtate din mo0tenire2 ?mprirea mo0tenirii %ntre ascendenii pri ile/iai 0i colateralii pri ile/iai Art2 .*42 B >o0tenirea sau partea din mo0tenire cu enit ascendenilor pri ile/iai 0i colateralilor pri ile/iai se %mparte %ntre ace0tia %n funcie de numrul ascendenilor pri ile/iai care in la mo0tenire= dup cum urmea1A a< %n ca1ul %n care la mo0tenire ine un sin/ur printe= acesta a cule/e un sfert= iar colateralii pri ile/iai= indiferent de numrul lor= or cule/e trei sferturi: b< %n ca1ul %n care la mo0tenire in - prini= ace0tia or cule/e %mpreun o Fumtate= iar colateralii pri ile/iai= indiferent de numrul lor= or cule/e cealalt Fumtate2 Absena ascendenilor pri ile/iai sau a colateralilor pri ile/iai Art2 .*.2 B ;)< ?n ca1ul %n care colateralii pri ile/iai nu %ndeplinesc condiiile necesare pentru a mo0teni= ascendenii pri ile/iai or cule/e mo0tenirea sau partea din mo0tenire cu enit clasei a doua2 ;-< ?n ca1ul %n care ascendenii pri ile/iai nu %ndeplinesc condiiile necesare pentru a mo0teni= colateralii pri ile/iai or cule/e mo0tenirea sau partea din mo0tenire cu enit clasei a doua2 ?mprirea mo0tenirii %ntre ascendenii pri ile/iai Art2 .4,2 B >o0tenirea sau partea din mo0tenire cu enit ascendenilor pri ile/iai se %mparte %ntre ace0tia %n mod e/al2 ?mprirea mo0tenirii %ntre colateralii pri ile/iai Art2 .4)2 B ;)< >o0tenirea sau partea din mo0tenire cu enit colateralilor pri ile/iai se %mparte %ntre ace0tia %n mod e/al2 ;-< ?n ca1ul %n care colateralii pri ile/iai in la mo0tenire prin repre1entare succesoral= mo0tenirea sau partea din mo0tenire ce li se cu ine se %mparte %ntre ei pe tulpin2 ;8< ?n ca1ul %n care colateralii pri ile/iai sunt rude cu defunctul pe linii colaterale diferite= mo0tenirea sau partea din mo0tenire ce li se cu ine se %mparte= %n mod e/al= %ntre linia matern 0i cea patern2 ?n cadrul fiecrei linii= sunt aplicabile dispo1iiile alin2 ;)< 0i ;-<2 ;7< ?n ipote1a pre 1ut la alin2 ;8<= colateralii pri ile/iai care sunt rude cu defunctul pe ambele linii or cule/e= pe fiecare dintre acestea= partea din mo0tenire ce li se cu ine2 SE&ICDEA a 7Ba Ascendenii ordinari 9reptul de mo0tenire al ascendenilor ordinari Art2 .4-2 B ;)< Ascendenii ordinari sunt rudele %n linie dreapt ascendent ale defunctului= cu e$cepia prinilor acestuia2 ;-< Ascendenii ordinari in la mo0tenire dac descendenii= ascendenii pri ile/iai 0i colateralii pri ile/iai nu %ndeplinesc condiiile necesare pentru a mo0teni2 9ispo1iiile art2 .57 alin2 ;-< se aplic %n mod corespun1tor2

;8< Ascendenii ordinari in la mo0tenire %n ordinea /radelor de rudenie cu defunctul2 ;7< ?n concurs cu soul supra ieuitor= ascendenii ordinari ai defunctului= indiferent de numrul lor= cule/ %mpreun un sfert din mo0tenire2 ;3< >o0tenirea sau partea din mo0tenire cu enit ascendenilor ordinari de acela0i /rad se %mparte %ntre ace0tia %n mod e/al2 SE&ICDEA a 3Ba &olateralii ordinari 9reptul de mo0tenire al colateralilor ordinari Art2 .482 B ;)< &olateralii ordinari sunt rudele colaterale ale defunctului p!n la /radul al patrulea inclusi = cu e$cepia colateralilor pri ile/iai2 ;-< &olateralii ordinari in la mo0tenire dac descendenii= ascendenii pri ile/iai= colateralii pri ile/iai 0i ascendenii ordinari nu %ndeplinesc condiiile necesare pentru a mo0teni2 9ispo1iiile art2 .57 alin2 ;-< se aplic %n mod corespun1tor2 ;8< &olateralii ordinari in la mo0tenire %n ordinea /radelor de rudenie cu defunctul2 ;7< ?n concurs cu soul supra ieuitor= colateralii ordinari ai defunctului= indiferent de numrul lor= cule/ %mpreun un sfert din mo0tenire2 ;3< >o0tenirea sau partea din mo0tenire cu enit colateralilor ordinari de acela0i /rad se %mparte %ntre ace0tia %n mod e/al2 'I'LCL III Liberalitile &A#I'OLCL I 9ispo1iii comune SE&ICDEA ) 9ispo1iii preliminare Doiune 0i cate/orii Art2 .472 B ;)< Liberalitatea este actul Furidic prin care o persoan dispune cu titlu /ratuit de bunurile sale= %n tot sau %n parte= %n fa oarea unei alte persoane2 ;-< Du se pot face liberaliti dec!t prin donaie sau prin le/at cuprins %n testament2 9onaia Art2 .432 B 9onaia este contractul prin care= cu intenia de a /ratifica= o parte= numit donator= dispune %n mod ire ocabil de un bun %n fa oarea celeilalte pri= numit donatar2 Le/atul Art2 .452 B Le/atul este dispo1iia testamentar prin care testatorul stipulea1 ca= la decesul su= unul sau mai muli le/atari s dob!ndeasc %ntre/ul su patrimoniu= o fraciune din acesta sau anumite bunuri determinate2 SE&ICDEA a -Ba &apacitatea %n materie de liberaliti &apacitatea de folosin Art2 .4*2 B ;)< Orice persoan poate face 0i primi liberaliti= cu respectarea re/ulilor pri ind capacitatea2 ;-< &ondiia capacitii de a dispune prin liberaliti trebuie %ndeplinit la data la care dispuntorul %0i e$prim consimm!ntul2 ;8< &ondiia capacitii de a primi o donaie trebuie %ndeplinit la data la care donatarul accept donaia2

;7< &ondiia capacitii de a primi un le/at trebuie %ndeplinit la data descGiderii mo0tenirii testatorului2 Lipsa capacitii depline de e$erciiu a dispuntorului Art2 .442 B ;)< &el lipsit de capacitate de e$erciiu sau cu capacitate de e$erciiu restr!ns nu poate dispune de bunurile sale prin liberaliti= cu e$cepia ca1urilor pre 1ute de le/e2 ;-< Sub sanciunea nulitii relati e= nici cGiar dup dob!ndirea capacitii depline de e$erciiu persoana nu poate dispune prin liberaliti %n folosul celui care a a ut calitatea de repre1entant ori ocrotitor le/al al su= %nainte ca acesta s fi primit de la instana de tutel descrcare pentru /estiunea sa2 Se e$ceptea1 situaia %n care repre1entantul ori= dup ca1= ocrotitorul le/al este ascendentul dispuntorului2 9esemnarea beneficiarului liberalitii Art2 .4.2 B ;)< Sub sanciunea nulitii absolute= dispuntorul trebuie s %l determine pe beneficiarul liberalitii ori cel puin s pre ad criteriile pe ba1a crora acest beneficiar s poat fi determinat la data la care liberalitatea produce efecte Furidice2 ;-< #ersoana care nu e$ist la data %ntocmirii liberalitii poate beneficia de o liberalitate dac aceasta este fcut %n fa oarea unei persoane capabile= cu sarcina pentru aceasta din urm de a transmite beneficiarului obiectul liberalitii %ndat ce a fi posibil2 ;8< Sub sanciunea nulitii absolute= dispuntorul nu poate lsa unui ter dreptul de aBl desemna pe beneficiarul liberalitii sau de a stabili obiectul acesteia2 &u toate acestea= reparti1area bunurilor transmise prin le/at unor persoane desemnate de testator poate fi lsat la aprecierea unui ter2 ;7< Este alabil liberalitatea fcut unei persoane desemnate de dispuntor= cu o sarcin %n fa oarea unei persoane alese fie de /ratificat= fie de un ter desemnat= la r!ndul su= tot de ctre dispuntor2 Incapacitile speciale Art2 ..,2 B ;)< Sunt anulabile liberalitile fcute medicilor= farmaci0tilor sau altor persoane= %n perioada %n care= %n mod direct sau indirect= %i acordau %n/riFiri de specialitate dispuntorului pentru boala care este cau1 a decesului2 ;-< Sunt e$ceptate de la pre ederile alin2 ;)<A a< liberalitile fcute soului= rudelor %n linie dreapt sau colateralilor pri ile/iai: b< liberalitile fcute altor rude p!n la al patrulea /rad inclusi = dac= la data liberalitii= dispuntorul nu are so 0i nici rude %n linie dreapt sau colaterali pri ile/iai2 ;8< 9ispo1iiile alin2 ;)< 0i ;-< sunt aplicabile 0i %n pri ina preoilor sau a altor persoane care acordau asisten reli/ioas %n timpul bolii care este cau1 a decesului2 ;7< 9ac dispuntorul a decedat din cau1a bolii= termenul de prescripie a dreptului la aciunea %n anulare cur/e de la data la care mo0tenitorii au luat cuno0tin de e$istena liberalitii2 ;3< ?n ca1ul %n care dispuntorul sBa restabilit= le/atul de ine alabil= iar aciunea %n anularea donaiei poate fi introdus %n termen de 8 ani de la data la care dispuntorul sBa restabilit2 Incapacitile speciale %n materia le/atelor Art2 ..)2 B Sunt anulabile le/atele %n fa oareaA a< notarului public care a autentificat testamentul: b< interpretului care a participat la procedura de autentificare a testamentului: c< martorilor= %n ca1urile pre 1ute la art2 )2,78 alin2 ;-< 0i art2 )2,7* alin2 ;8<: d< a/enilor instrumentatori= %n ca1urile pre 1ute la art2 )2,7*: e< persoanelor care au acordat= %n mod le/al= asisten Furidic la redactarea testamentului2 Simulaia Art2 ..-2 B ;)< Sanciunea nulitii relati e pre 1ute la art2 .44 alin2 ;-<= art2 .., 0i ..) se aplic 0i liberalitilor de/Gi1ate sub forma unui contract cu titlu oneros sau fcute unei persoane interpuse2 ;-< Sunt pre1umate p!n la proba contrar ca fiind persoane interpuse ascendenii= descendenii 0i soul persoanei incapabile de a primi liberaliti= precum 0i ascendenii 0i descendenii soului acestei persoane2

SE&ICDEA a 8Ba Substituiile fideicomisare Doiune Art2 ..82 B 9ispo1iia prin care o persoan= denumit instituit= este %nsrcinat s administre1e bunul sau bunurile care constituie obiectul liberalitii 0i s le transmit unui ter= denumit substituit= desemnat de dispuntor= nu produce efecte dec!t %n ca1ul %n care este permis de le/e2 Substituia fideicomisar Art2 ..72 B ;)< O liberalitate poate fi /re at de o sarcin care const %n obli/aia instituitului= donatar sau le/atar= de a administra bunurile care constituie obiectul liberalitii 0i de a le transmite= la decesul su= substituitului desemnat de dispuntor2 ;-< Instituitului i se aplic %n mod corespun1tor dispo1iiile din pre1entul cod referitoare la fiduciar2 ;8< Incapacitile de a dispune se aprecia1 %n raport cu dispuntorul= iar cele de a primi= %n raport cu instituitul 0i cu substituitul2 Efectele cu pri ire la bunuri Art2 ..32 B ;)< Sarcina pre 1ut la art2 ..7 produce efecte numai cu pri ire la bunurile care au constituit obiectul liberalitii 0i care la data decesului instituitului pot fi identificate 0i se afl %n patrimoniul su2 ;-< Atunci c!nd liberalitatea are ca obiect alori mobiliare= sarcina produce efecte 0i asupra alorilor mobiliare care le %nlocuiesc2 ;8< 9ac liberalitatea are ca obiect drepturi supuse formalitilor de publicitate= sarcina trebuie s respecte acelea0i formaliti2 ?n ca1ul imobilelor= sarcina este supus notrii %n cartea funciar2 9repturile substituitului Art2 ..52 B ;)< 9repturile substituitului se nasc la moartea instituitului2 ;-< Substituitul dob!nde0te bunurile care constituie obiectul liberalitii ca efect al oinei dispuntorului2 ;8< Substituitul nu poate fi= la r!ndul su= supus obli/aiei de administrare 0i de transmitere a bunurilor2 Garaniile 0i asi/urrile Art2 ..*2 B ?n ederea e$ecutrii sarcinii= dispuntorul poate impune instituitului constituirea de /aranii 0i %ncGeierea unor contracte de asi/urare2 Imputarea sarcinii asupra cotitii disponibile Art2 ..42 B 9ac instituitul este mo0tenitor re1er atar al dispuntorului= sarcina nu poate %nclca re1er a sa succesoral2 Acceptarea donaiei dup decesul dispuntorului Art2 ...2 B Oferta de donaie fcut substituitului poate fi acceptat de acesta 0i dup decesul dispuntorului2 Ineficacitatea substituiei Art2 )2 ,,,2 B Atunci c!nd substituitul predecedea1 instituitului sau renun la beneficiul liberalitii= bunul re ine instituitului= cu e$cepia ca1ului %n care sBa pre 1ut c bunul a fi cules de mo0tenitorii substituitului ori a fost desemnat un al doilea substituit2 SE&ICDEA a 7Ba Liberalitile re1iduale

Doiune Art2 )2,,)2 B 9ispuntorul poate stipula ca substituitul s fie /ratificat cu ceea ce rm!ne= la data decesului instituitului= din donaiile sau le/atele fcute %n fa oarea acestuia din urm2 9reptul de dispo1iie al instituitului Art2 )2,,-2 B Liberalitatea re1idual nu %l %mpiedic pe instituit s %ncGeie acte cu titlu oneros 0i nici s rein bunurile ori sumele obinute %n urma %ncGeierii acestora2 Interdicia de a dispune cu titlu /ratuit Art2 )2,,82 B ;)< Instituitul nu poate dispune prin testament de bunurile care au constituit obiectul unei liberaliti re1iduale2 ;-< 9ispuntorul poate inter1ice instituitului s dispun de bunuri prin donaie2 &u toate acestea= atunci c!nd este mo0tenitor re1er atar al dispuntorului= instituitul pstrea1 posibilitatea de a dispune prin acte %ntre ii sau pentru cau1 de moarte de bunurile care au constituit obiectul donaiilor imputate asupra re1er ei sale succesorale2 Independena patrimonial a instituitului Art2 )2 ,,72 B Instituitul nu este inut s dea socoteal dispuntorului ori mo0tenitorilor acestuia2 Aplicarea re/ulilor substituiei fideicomisare Art2 )2,,32 B 9ispo1iiile pre 1ute la art2 ..3= art2 ..5 alin2 ;-<= art2 ..*= ... 0i )2,,, sunt aplicabile liberalitilor re1iduale2 SE&ICDEA a 3Ba Re i1uirea condiiilor 0i sarcinilor 9omeniul de aplicare Art2 )2,,52 B 9ac= din cau1a unor situaii impre i1ibile 0i neimputabile beneficiarului= sur enite acceptrii liberalitii= %ndeplinirea condiiilor sau e$ecutarea sarcinilor care afectea1 liberalitatea a de enit e$trem de dificil ori e$cesi de oneroas pentru beneficiar= acesta poate cere re i1uirea sarcinilor sau a condiiilor2 Soluionarea cererii de re i1uire Art2 )2,,*2 B ;)< &u respectarea= pe c!t posibil= a oinei dispuntorului= instana de Fudecat sesi1at cu cererea de re i1uire poate s dispun modificri cantitati e sau calitati e ale condiiilor sau ale sarcinilor care afectea1 liberalitatea ori s le /rupe1e cu acelea similare pro enind din alte liberaliti2 ;-< Instana de Fudecat poate autori1a %nstrinarea parial sau total a obiectului liberalitii= stabilind ca preul s fie folosit %n scopuri conforme cu oina dispuntorului= precum 0i orice alte msuri care s menin pe c!t posibil destinaia urmrit de acesta2 ?nlturarea efectelor re i1uirii Art2 )2,,42 B 9ac moti ele care au determinat re i1uirea condiiilor sau a sarcinilor nu mai sub1ist= persoana interesat poate cere %nlturarea pentru iitor a efectelor re i1uirii2 SE&ICDEA a 5Ba 9ispo1iii speciale &lau1ele considerate nescrise

Art2 )2,,.2 B ;)< Este considerat nescris clau1a prin care= sub sanciunea desfiinrii liberalitii sau restituirii obiectului acesteia= beneficiarul este obli/at s nu conteste aliditatea unei clau1e de inalienabilitate ori s nu solicite re i1uirea condiiilor sau a sarcinilor2 ;-< 9e asemenea= este considerat nescris dispo1iia testamentar prin care se pre ede de1mo0tenirea ca sanciune pentru %nclcarea obli/aiilor pre 1ute la alin2 ;)< sau pentru contestarea dispo1iiilor din testament care aduc atin/ere drepturilor mo0tenitorilor re1er atari ori sunt contrare ordinii publice sau bunelor mora uri2 &onfirmarea liberalitilor Art2 )2,),2 B &onfirmarea unei liberaliti de ctre mo0tenitorii uni ersali ori cu titlu uni ersal ai dispuntorului atra/e renunarea la dreptul de a opune iciile de form sau orice alte moti e de nulitate= fr ca prin aceast renunare s se preFudicie1e drepturile terilor2 &A#I'OLCL II 9onaia SE&ICDEA ) ?ncGeierea contractului Forma donaiei Art2 )2,))2 B ;)< 9onaia se %ncGeie prin %nscris autentic= sub sanciunea nulitii absolute2 ;-< Du sunt supuse dispo1iiei alin2 ;)< donaiile indirecte= cele de/Gi1ate 0i darurile manuale2 ;8< Iunurile mobile care constituie obiectul donaiei trebuie enumerate 0i e aluate %ntrBun %nscris= cGiar sub semntur pri at= sub sanciunea nulitii absolute a donaiei2 ;7< Iunurile mobile corporale cu o aloare de p!n la -32,,, lei pot face obiectul unui dar manual= cu e$cepia ca1urilor pre 1ute de le/e2 9arul manual se %ncGeie alabil prin acordul de oine al prilor= %nsoit de tradiiunea bunului2 ?nre/istrarea donaiei autentice Art2 )2,)-2 B ?n scop de informare a persoanelor care Fustific e$istena unui interes le/itim= notarul care autentific un contract de donaie are obli/aia s %nscrie de %ndat acest contract %n re/istrul naional notarial= inut %n format electronic= potri it le/ii2 9ispo1iiile %n materie de carte funciar rm!n aplicabile2 Formarea contractului Art2 )2,)82 B ;)< Oferta de donaie poate fi re ocat c!t timp ofertantul nu a luat cuno0tin de acceptarea destinatarului2 Incapacitatea sau decesul ofertantului atra/e caducitatea acceptrii2 ;-< Oferta nu mai poate fi acceptat dup decesul destinatarului ei2 >o0tenitorii destinatarului pot %ns comunica acceptarea fcut de acesta2 ;8< Oferta de donaie fcut unei persoane lipsite de capacitate de e$erciiu se accept de ctre repre1entantul le/al2 ;7< Oferta de donaie fcut unei persoane cu capacitate de e$erciiu restr!ns poate fi acceptat de ctre aceasta= cu %ncu iinarea ocrotitorului le/al2 #romisiunea de donaie Art2 )2,)72 B ;)< Sub sanciunea nulitii absolute= promisiunea de donaie este supus formei autentice2 ;-< ?n ca1 de nee$ecutare din partea promitentului= promisiunea de donaie nu confer beneficiarului dec!t dreptul de a pretinde dauneB interese ecGi alente cu cGeltuielile pe care leBa fcut 0i a antaFele pe care leBa acordat terilor %n considerarea promisiunii2 #rincipiul ire ocabilitii Art2 )2,)32 B ;)< 9onaia nu este alabil atunci c!nd cuprinde clau1e ce permit donatorului s o re oce prin oina sa2

;-< Astfel= este lo it de nulitate absolut donaia careA a< este afectat de o condiie a crei reali1are depinde e$clusi de oina donatorului: b< impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul leBar contracta %n iitor= dac aloarea ma$im a acestora nu este determinat %n contractul de donaie: c< confer donatorului dreptul de a denuna unilateral contractul: d< permite donatorului s dispun %n iitor de bunul donat= cGiar dac donatorul moare fr s fi dispus de acel bun2 9ac dreptul de a dispune i1ea1 doar o parte din bunurile donate= nulitatea operea1 numai %n pri ina acestei pri2 ?ntoarcerea con enional Art2 )2,)52 B ;)< &ontractul poate s pre ad %ntoarcerea bunurilor druite= fie pentru ca1ul c!nd donatarul ar predeceda donatorului= fie pentru ca1ul c!nd at!t donatarul= c!t 0i descendenii si ar predeceda donatorului2 ;-< ?n ca1ul %n care donaia are ca obiect bunuri supuse unor formaliti de publicitate= at!t dreptul donatarului= c!t 0i dreptul de %ntoarcere sunt supuse acestor formaliti2 SE&ICDEA a -Ba Efectele donaiei Rspunderea donatorului Art2 )2,)*2 B ?n e$ecutarea donaiei= dispuntorul rspunde numai pentru dol 0i culp /ra 2 Garania contra e iciunii Art2 )2,)42 B ;)< 9onatorul nu rspunde pentru e iciune dec!t dac a promis e$pres /arania sau dac e iciunea decur/e din fapta sa ori dintrBo %mpreFurare care afectea1 dreptul transmis= pe care a cunoscutBo 0i nu a comunicatBo donatarului la %ncGeierea contractului2 ;-< ?n ca1ul donaiei cu sarcini= %n limita alorii acestora= donatorul rspunde pentru e iciune ca 0i !n1torul2 Garania contra iciilor ascunse Art2 )2,).2 B ;)< 9onatorul nu rspunde pentru iciile ascunse ale bunului donat2 ;-< 'otu0i= dac a cunoscut iciile ascunse 0i nu leBa adus la cuno0tina donatarului la %ncGeierea contractului= donatorul este inut s repare preFudiciul cau1at donatarului prin aceste icii2 ;8< ?n ca1ul donaiei cu sarcini= %n limita alorii acestora= donatorul rspunde pentru iciile ascunse ca 0i !n1torul2 SE&ICDEA a 8Ba Re ocarea donaiei K)2 9ispo1iii comune &au1ele de re ocare Art2 )2,-,2 B 9onaia poate fi re ocat pentru in/ratitudine 0i pentru nee$ecutarea fr Fustificare a sarcinilor la care sBa obli/at donatarul2 >odul de operare Art2 )2,-)2 B Re ocarea pentru in/ratitudine 0i pentru ne%ndeplinirea sarcinilor nu operea1 de drept2 Re ocarea promisiunii de donaie

Art2 )2,--2 B ;)< #romisiunea de donaie se re oc de drept dac anterior e$ecutrii sale se i e0te unul dintre ca1urile de re ocare pentru in/ratitudine pre 1ute la art2 ),-82 ;-< 9e asemenea= promisiunea de donaie se re oc de drept 0i atunci c!nd= anterior e$ecutrii sale= situaia material a promitentului sB a deteriorat %ntrBo asemenea msur %nc!t e$ecutarea promisiunii a de enit e$cesi de oneroas pentru acesta ori promitentul a de enit insol abil2 K-2 Re ocarea pentru in/ratitudine &a1uri Art2 )2,-82 B 9onaia se re oc pentru in/ratitudine %n urmtoarele ca1uriA a< dac donatarul a atentat la iaa donatorului= a unei persoane apropiate lui sau= 0tiind c alii intenionea1 s atente1e= nu lBa %n0tiinat: b< dac donatarul se face ino at de fapte penale= cru1imi sau inFurii /ra e fa de donator: c< dac donatarul refu1 %n mod neFustificat s asi/ure alimente donatorului aFuns %n ne oie= %n limita alorii actuale a bunului donat= in!nduBse %ns seama de starea %n care se afla bunul la momentul donaiei2 &ererea de re ocare Art2 )2,-72 B ;)< 9reptul la aciunea prin care se solicit re ocarea pentru in/ratitudine se prescrie %n termen de un an din 1iua %n care donatorul a 0tiut c donatarul a s !r0it fapta de in/ratitudine2 ;-< Aciunea %n re ocare pentru in/ratitudine poate fi e$ercitat numai %mpotri a donatarului2 9ac donatarul moare dup introducerea aciunii= aceasta poate fi continuat %mpotri a mo0tenitorilor2 ;8< &ererea de re ocare nu poate fi introdus de mo0tenitorii donatorului= cu e$cepia ca1ului %n care donatorul a decedat %n termenul pre 1ut la alin2 ;)< fr s %l fi iertat pe donatar2 9e asemenea= mo0tenitorii pot introduce aciunea %n re ocare %n termen de un an de la data morii donatorului= dac acesta a decedat fr s fi cunoscut cau1a de re ocare2 ;7< Aciunea pornit de donator poate fi continuat de mo0tenitorii acestuia2 Efectele /enerale ale re ocrii Art2 )2,-32 B ;)< ?n ca1 de re ocare pentru in/ratitudine= dac restituirea %n natur a bunului donat nu este posibil= donatarul a fi obli/at s plteasc aloarea acestuia= socotit la data soluionrii cau1ei2 ;-< ?n urma re ocrii donaiei pentru in/ratitudine= donatarul a fi obli/at s restituie fructele pe care leBa perceput %ncep!nd cu data introducerii cererii de re ocare a donaiei2 Efectele speciale ale re ocrii Art2 )2,-52 B Re ocarea pentru in/ratitudine nu are niciun efect %n pri ina drepturilor reale asupra bunului donat dob!ndite de la donatar= cu titlu oneros= de ctre terii de bunBcredin 0i nici asupra /araniilor constituite %n fa oarea acestora2 ?n ca1ul bunurilor supuse unor formaliti de publicitate= dreptul terului trebuie s fi fost %nscris anterior %nre/istrrii cererii de re ocare %n re/istrele de publicitate aferente2 K82 Re ocarea pentru nee$ecutarea sarcinii Aciunile %n ca1 de nee$ecutare a sarcinii Art2 )2,-*2 B ;)< 9ac donatarul nu %ndepline0te sarcina la care sBa obli/at= donatorul sau succesorii si %n drepturi pot cere fie e$ecutarea sarcinii= fie re ocarea donaiei2 ;-< ?n ca1ul %n care sarcina a fost stipulat %n fa oarea unui ter= acesta poate cere numai e$ecutarea sarcinii2 ;8< 9reptul la aciunea prin care se solicit e$ecutarea sarcinii sau re ocarea donaiei se prescrie %n termen de 8 ani de la data la care sarcina trebuia e$ecutat2 ?ntinderea obli/aiei de e$ecutare

Art2 )2,-42 B 9onatarul este inut s %ndeplineasc sarcina numai %n limita alorii bunului donat= actuali1at la data la care sarcina trebuia %ndeplinit2 Efecte Art2 )2,-.2 B &!nd donaia este re ocat pentru ne%ndeplinirea sarcinilor= bunul reintr %n patrimoniul donatorului liber de orice drepturi constituite %ntre timp asupra lui= sub re1er a dispo1iiilor art2 )25742 SE&ICDEA a 7Ba 9onaiile fcute iitorilor soi %n ederea cstoriei 0i donaiile %ntre soi &aducitatea donaiilor Art2 )2,8,2 B 9onaiile fcute iitorilor soi sau unuia dintre ei= sub condiia %ncGeierii cstoriei= nu produc efecte %n ca1ul %n care cstoria nu se %ncGeie2 Re ocabilitatea donaiei %ntre soi Art2 )2,8)2 B Orice donaie %ncGeiat %ntre soi este re ocabil numai %n timpul cstoriei2 Dulitatea donaiei %ntre soi Art2 )2,8-2 B Dulitatea cstoriei atra/e nulitatea relati a donaiei fcute soului de reaBcredin2 9onaiile simulate Art2 )2,882 B ;)< Este lo it de nulitate orice simulaie %n care donaia repre1int contractul secret %n scopul de a eluda re ocabilitatea donaiilor %ntre soi2 ;-< Este pre1umat persoan interpus= p!n la proba contrar= orice rud a donatarului la a crei mo0tenire acesta ar a ea ocaie %n momentul donaiei 0i care nu a re1ultat din cstoria cu donatorul2 &A#I'OLCL III 'estamentul SE&ICDEA ) 9ispo1iii /enerale Doiune Art2 )2,872 B 'estamentul este actul unilateral= personal 0i re ocabil prin care o persoan= numit testator= dispune= %n una dintre formele cerute de le/e= pentru timpul c!nd nu a mai fi %n ia2 &oninutul testamentului Art2 )2,832 B 'estamentul conine dispo1iii referitoare la patrimoniul succesoral sau la bunurile ce fac parte din acesta= precum 0i la desemnarea direct sau indirect a le/atarului2 Alturi de aceste dispo1iii sau cGiar 0i %n lipsa unor asemenea dispo1iii= testamentul poate s conin dispo1iii referitoare la partaF= re ocarea dispo1iiilor testamentare anterioare= de1mo0tenire= numirea de e$ecutori testamentari= sarcini impuse le/atarilor sau mo0tenitorilor le/ali 0i alte dispo1iii care produc efecte dup decesul testatorului2 'estamentul reciproc Art2 )2,852 B Sub sanciunea nulitii absolute a testamentului= dou sau mai multe persoane nu pot dispune= prin acela0i testament= una

%n fa oarea celeilalte sau %n fa oarea unui ter2 #roba testamentului Art2 )2,8*2 B ;)< Orice persoan care pretinde un drept ce se %ntemeia1 pe un testament trebuie s do edeasc e$istena 0i coninutul lui %n una dintre formele pre 1ute de le/e2 ;-< 9ac testamentul a disprut printrBun ca1 fortuit sau de for maFor ori prin fapta unui ter= fie dup moartea testatorului= fie %n timpul ieii sale= %ns fr ca acesta s %i fi cunoscut dispariia= alabilitatea formei 0i cuprinsul testamentului or putea fi do edite prin orice miFloc de prob2 &onsimm!ntul testatorului Art2 )2,842 B ;)< 'estamentul este alabil numai dac testatorul a a ut discernm!nt 0i consimm!ntul su nu a fost iciat2 ;-< 9olul poate atra/e anularea testamentului cGiar dac manoperele dolosi e nu au fost s !r0ite de beneficiarul dispo1iiilor testamentare 0i nici nu au fost cunoscute de ctre acesta2 Interpretarea testamentului Art2 )2,8.2 B ;)< Re/ulile de interpretare a contractelor sunt aplicabile 0i testamentului= %n msura %n care sunt compatibile cu caracterele Furidice ale acestuia2 ;-< Elementele e$trinseci %nscrisului testamentar pot fi folosite numai %n msura %n care se spriFin pe cele intrinseci2 ;8< Le/atul %n fa oarea creditorului nu este pre1umat a fi fcut %n compensaia creanei sale2 SE&ICDEA a -Ba Formele testamentului Formele testamentului ordinar Art2 )2,7,2 B 'estamentul ordinar poate fi olo/raf sau autentic2 'estamentul olo/raf Art2 )2,7)2 B Sub sanciunea nulitii absolute= testamentul olo/raf trebuie scris %n %ntre/ime= datat 0i semnat de m!na testatorului2 9escGiderea testamentului olo/raf Art2 )2,7-2 B ;)< ?nainte de a fi e$ecutat= testamentul olo/raf se a pre1enta unui notar public pentru a fi i1at spre nescGimbare2 ;-< ?n cadrul procedurii succesorale= notarul public procedea1= %n condiiile le/ii speciale= la descGiderea 0i alidarea testamentului olo/raf 0i %l depune %n dosarul succesoral2 9escGiderea testamentului 0i starea %n care se /se0te se constat prin procesB erbal2 ;8< &ei interesai pot primi= dup i1area spre nescGimbare= pe cGeltuiala lor= copii le/ali1ate ale testamentului olo/raf2 ;7< 9up finali1area procedurii succesorale= ori/inalul testamentului se pred le/atarilor= potri it %nele/erii dintre ei= iar %n lipsa acesteia= persoanei desemnate prin Gotr!re Fudectoreasc2 'estamentul autentic Art2 )2,782 B ;)< 'estamentul este autentic dac a fost autentificat de un notar public sau de o alt persoan %n estit cu autoritate public de ctre stat= potri it le/ii2 ;-< &u oca1ia autentificrii= testatorul poate fi asistat de unul sau de - martori2 ?ntocmirea testamentului autentic

Art2 )2,772 B ;)< 'estatorul %0i dictea1 dispo1iiile %n faa notarului= care se %n/riFe0te de scrierea actului 0i apoi iBl cite0te sau= dup ca1= iBl d s %l citeasc= menion!nduBse e$pres %ndeplinirea acestor formaliti2 9ac dispuntorul %0i redactase deFa actul de ultim oin= testamentul autentic %i a fi citit de ctre notar2 ;-< 9up citire= dispuntorul trebuie s declare c actul e$prim ultima sa oin2 ;8< 'estamentul este apoi semnat de ctre testator= iar %ncGeierea de autentificare de ctre notar2 Autentificarea %n situaii particulare Art2 )2,732 B ;)< ?n ca1ul acelora care= din pricina infirmitii= a bolii sau din orice alte cau1e= nu pot semna= notarul public= %ndeplinind actul= a face meniune despre aceast %mpreFurare %n %ncGeierea pe care o %ntocme0te= meniunea astfel fcut in!nd loc de semntur2 >eniunea a fi citit testatorului de ctre notar= %n pre1ena a - martori= aceast formalitate suplinind absena semnturii testatorului2 ;-< 9eclaraia de oin a surdului= mutului sau surdomutului= 0tiutori de carte= se a da %n scris %n faa notarului public= prin %nscrierea de ctre parte= %naintea semnturii= a meniunii Mconsimt la pre1entul act= pe care lBam cititM2 ;8< 9ac surdul= mutul sau surdomutul este= din orice moti = %n imposibilitate de a scrie= declaraia de oin se a lua prin interpret= dispo1iiile alin2 ;)< aplic!nduBse %n mod corespun1tor2 ;7< #entru a lua consimm!ntul unui ne 1tor= notarul public a %ntreba dac a au1it bine c!nd i sBa citit cuprinsul testamentului= consemn!nd aceasta %n %ncGeierea de autentificare2 ?nre/istrarea testamentului autentic Art2 )2,752 B ?n scop de informare a persoanelor care Fustific e$istena unui interes le/itim= notarul care autentific testamentul are obli/aia s %l %nscrie= de %ndat= %n Re/istrul naional notarial inut %n format electronic= potri it le/ii2 Informaii cu pri ire la e$istena unui testament se pot da numai dup decesul testatorului2 'estamentele pri ile/iate Art2 )2,7*2 B ;)< Se poate %ntocmi %n mod alabil un testament %n urmtoarele situaii specialeA a< %n faa unui funcionar competent al autoritii ci ile locale= %n ca1 de epidemii= catastrofe= r1boaie sau alte asemenea %mpreFurri e$cepionale: b< %n faa comandantului asului sau a celui care %l %nlocuie0te= dac testatorul se afl la bordul unui as sub pa ilionul Rom!niei= %n cursul unei cltorii maritime sau flu iale2 'estamentul %ntocmit la bordul unei aerona e este supus acelora0i condiii: c< %n faa comandantului unitii militare ori a celui care %l %nlocuie0te= dac testatorul este militar sau= fr a a ea aceast calitate= este salariat ori prestea1 ser icii %n cadrul forelor armate ale Rom!niei 0i nu se poate adresa unui notar public: d< %n faa directorului= medicului 0ef al instituiei sanitare sau a medicului 0ef al ser iciului ori= %n lipsa acestora= %n faa medicului de /ard= c!t timp dispuntorul este internat %ntrBo instituie sanitar %n care notarul public nu are acces2 ;-< ?n toate ca1urile pre 1ute la alin2 ;)< este obli/atoriu ca testamentul s se %ntocmeasc %n pre1ena a - martori2 ;8< 'estamentul pri ile/iat se semnea1 de testator= de a/entul instrumentator 0i de cei - martori2 9ac testatorul sau unul dintre martori nu poate semna= se a face meniune despre cau1a care lBa %mpiedicat s semne1e2 ;7< 9ispo1iiile alin2 ;8< sunt pre 1ute sub sanciunea nulitii absolute2 ;3< #re ederile art2 )2,7- se aplic %n mod corespun1tor 0i %n pri ina testamentului pri ile/iat2 &aducitatea testamentelor pri ile/iate Art2 )2,742 B ;)< 'estamentul pri ile/iat de ine caduc la )3 1ile de la data c!nd dispuntorul ar fi putut s teste1e %n reuna dintre formele ordinare2 'ermenul se suspend dac testatorul a aFuns %ntrBo stare %n care nu %i este cu putin s teste1e2 ;-< #re ederile alin2 ;)< nu se aplic dispo1iiei testamentare prin care se recunoa0te un copil2 'estamentul sumelor 0i alorilor depo1itate Art2 )2,7.2 B ;)< 9ispo1iiile testamentare pri ind sumele de bani= alorile sau titlurile de aloare depuse la instituii speciali1ate sunt alabile cu respectarea condiiilor de form pre 1ute de le/ile speciale aplicabile acestor instituii2 ;-< Instituiile speciali1ate nu or putea proceda la predarea le/atului a !nd ca obiect sume de bani= alori sau titluri de aloare dec!t %n ba1a Gotr!rii Fudectore0ti ori a certificatului de mo0tenitor care constat alabilitatea dispo1iiei testamentare 0i calitatea de le/atar=

pre ederile referitoare la raport 0i reduciune fiind aplicabile2 ;8< Instituiile de credit au obli/aia ca= la instituirea de ctre clienii acestora a unei dispo1iii testamentare= s comunice= de %ndat= meniunea acesteia %n re/istrul pre 1ut la art2 )2,752 &on ersiunea formei testamentare Art2 )2,3,2 B Cn testament nul din cau1a unui iciu de form produce efecte dac %ndepline0te condiiile pre 1ute de le/e pentru alt form testamentar2 SE&ICDEA a 8Ba Re ocarea oluntar a testamentului Re ocarea oluntar e$pres Art2 )2,3)2 B ;)< Cn testament nu poate fi re ocat e$pres= %n tot sau %n parte= dec!t printrBun act autentic notarial sau printrBun testament ulterior2 ;-< 'estamentul care re oc un testament anterior poate fi %ntocmit %ntrBo form diferit de aceea a testamentului re ocat2 ;8< Re ocarea e$pres a testamentului fcut printrBun act autentic notarial sau printrBun testament autentic se a %nscrie de %ndat de ctre notar %n re/istrul naional notarial pre 1ut la art2 )2,752 Re ocarea oluntar tacit Art2 )2,3-2 B ;)< 'estatorul poate re oca testamentul olo/raf 0i prin distru/erea= ruperea sau 0ter/erea sa2 ter/erea unei dispo1iii a testamentului olo/raf de ctre testator implic re ocarea acelei dispo1iii2 >odificrile reali1ate prin 0ter/ere se semnea1 de ctre testator2 ;-< 9istru/erea= ruperea sau 0ter/erea testamentului olo/raf= cunoscut de testator= atra/e de asemenea re ocarea= cu condiia ca acesta s fi fost %n msur s %l refac2 ;8< 'estamentul ulterior nu %l re oc pe cel anterior dec!t %n msura %n care conine dispo1iii contrare sau incompatibile cu acesta2 Efectele re ocrii nu sunt %nlturate %n ca1 de caducitate sau re ocare a testamentului ulterior2 Retractarea re ocrii Art2 )2,382 B ;)< 9ispo1iia re ocatorie poate fi retractat %n mod e$pres prin act autentic notarial sau prin testament2 ;-< Retractarea unei dispo1iii re ocatorii %nltur efectele re ocrii= cu e$cepia ca1ului %n care testatorul 0iBa manifestat oina %n sens contrar sau dac aceast intenie a testatorului re1ult din %mpreFurrile concrete2 9ispo1iiile art2 )2,3) alin2 ;8< rm!n aplicabile2 ;8< Retractarea unei dispo1iii re ocatorii fcut printrBun act autentic notarial sau printrBun testament autentic se a %nscrie de %ndat de ctre notar %n re/istrul naional notarial pre 1ut la art2 )2,752 SE&ICDEA a 7Ba Le/atul K)2 &ate/orii de le/ate &lasificarea le/atelor Art2 )2,372 B ;)< Le/atele sunt uni ersale= cu titlu uni ersal sau cu titlu particular2 ;-< Le/atul poate fi pur 0i simplu= cu termen= sub condiie sau cu sarcin2 Le/atul uni ersal Art2 )2,332 B Le/atul uni ersal este dispo1iia testamentar care confer uneia sau mai multor persoane ocaie la %ntrea/a mo0tenire2

Le/atul cu titlu uni ersal Art2 )2,352 B ;)< Le/atul cu titlu uni ersal este dispo1iia testamentar care confer uneia sau mai multor persoane ocaie la o fraciune a mo0tenirii2 ;-< #rin fraciune a mo0tenirii se %nele/eA a< fie proprietatea unei coteBpri din aceasta: b< fie un de1membrm!nt al proprietii asupra totalitii sau a unei coteBpri din mo0tenire: c< fie proprietatea sau un de1membrm!nt asupra totalitii ori asupra unei cotepri din uni ersalitatea bunurilor determinate dup natura sau pro eniena lor2 Le/atul cu titlu particular Art2 )2,3*2 B Orice le/at care nu este uni ersal sau cu titlu uni ersal este un le/at cu titlu particular2 K-2 Efectele le/atelor Fructele bunurilor ce constituie obiectul le/atului Art2 )2,342 B Le/atarul are dreptul la fructele bunurilor mo0tenirii care i se cu in din 1iua descGiderii mo0tenirii sau din 1iua %n care le/atul produce efecte %n pri ina sa= cu e$cepia ca1ului %n care cel care a posedat bunurile ce constituie obiectul le/atului a fost de bunB credin2 9repturile le/atarului cu titlu particular Art2 )2,3.2 B ;)< Le/atarul cu titlu particular al unui bun indi idual determinat dob!nde0te proprietatea acestuia de la data descGiderii mo0tenirii2 ;-< Le/atarul cu titlu particular al unor bunuri de /en este titularul unei creane asupra mo0tenirii2 9ac testatorul nu a pre 1ut altfel= cel %nsrcinat cu e$ecutarea acestui le/at este obli/at a preda bunuri de calitate medie2 Sarcina e$cesi a le/atului cu titlu particular Art2 )2,5,2 B ;)< 9ac le/atarul nu poate %ndeplini sarcina cu care este /re at le/atul su fr a dep0i aloarea bunurilor primite %n temeiul acestuia= se a putea libera pred!nd beneficiarului sarcinii bunurile ce iBau fost lsate prin le/at sau aloarea lor2 ;-< Haloarea bunurilor lsate prin le/at 0i a sarcinilor a fi aceea de la data descGiderii mo0tenirii2 Accesoriile bunului care constituie obiectul unui le/at cu titlu particular Art2 )2,5)2 B ;)< Iunul care constituie obiectul unui le/at cu titlu particular se pred cu accesoriile sale= %n starea %n care se /se0te la data descGiderii mo0tenirii2 ;-< Le/atul cuprinde 0i dreptul la aciunea %n desp/ubire pentru preFudiciul adus bunului de ctre un ter dup %ntocmirea testamentului2 ;8< Le/atul unui bun care= dup %ntocmirea testamentului= a cunoscut cre0teri cantitati e= calitati e sau alorice prin alipire= lucrri autonome= lucrri adu/ate sau acGi1iionarea altor bunuri %n cadrul unei uni ersaliti se pre1um= p!n la proba contrar= a i1a %ntre/ bunul ori uni ersalitatea re1ultat2 Le/atul rentei ia/ere sau al unei creane de %ntreinere Art2 )2,5-2 B &!nd obiectul le/atului cuprinde o rent ia/er sau o crean de %ntreinere= e$ecutarea acestuia este datorat din 1iua descGiderii mo0tenirii2 Le/atul alternati

Art2 )2,582 B ?n ca1ul %n care le/atarului cu titlu particular iBa fost lsat fie un bun= fie altul= dreptul de ale/ere re ine celui inut s e$ecute le/atul= dac testatorul nu a conferit acest drept le/atarului sau unui ter2 Le/atul bunului altuia Art2 )2,572 B ;)< &!nd bunul indi idual determinat care a fcut obiectul unui le/at cu titlu particular aparine unei alte persoane dec!t testatorul 0i nu este cuprins %n patrimoniul acestuia la data descGiderii mo0tenirii= atunci se aplic dispo1iiile pre1entului articol2 ;-< 9ac= la data %ntocmirii testamentului= testatorul nu a 0tiut c bunul nu este al su= le/atul este anulabil2 ;8< ?n ca1ul %n care testatorul a 0tiut c bunul nu este al su= cel %nsrcinat cu e$ecutarea le/atului este obli/at= la ale/erea sa= s dea fie bunul %n natur= fie aloarea acestuia de la data descGiderii mo0tenirii2 Le/atul conFuncti Art2 )2,532 B ;)< Le/atul cu titlu particular este pre1umat a fi conFuncti atunci c!nd testatorul a lsat= prin acela0i testament= un bun determinat indi idual sau /eneric mai multor le/atari cu titlu particular= fr a preci1a partea fiecruia2 ;-< ?n ca1ul le/atului conFuncti = dac unul dintre le/atari nu rea sau nu poate s primeasc le/atul= partea lui a profita celorlali le/atari2 ;8< #re ederile alin2 ;-< se aplic 0i atunci c!nd obiectul le/atului conFuncti %l constituie un de1membrm!nt al dreptului de proprietate2 &Geltuielile predrii le/atului Art2 )2,552 B ?n lipsa unei dispo1iii testamentare sau le/ale contrare= cGeltuielile predrii le/atului sunt %n sarcina mo0tenirii= fr ca prin aceasta s se aduc atin/ere re1er ei succesorale2 9reptul de preferin al creditorilor mo0tenirii fa de le/atari Art2 )2,5*2 B ;)< &reditorii mo0tenirii au dreptul s fie pltii cu prioritate fa de le/atari2 ;-< 9ac le/atele cu titlu particular dep0esc acti ul net al mo0tenirii= ele or fi reduse %n msura dep0irii= la cererea creditorilor mo0tenirii sau a celui care este obli/at s le e$ecute2 ;8< ?n ca1ul %n care= fr a se cunoa0te anumite datorii sau sarcini ale mo0tenirii= a fost e$ecutat un le/at= mo0tenitorul le/al sau testamentar= creditorii sau orice persoan interesat poate solicita restituirea de la le/atarul pltit= %n msura %n care le/atul urmea1 a fi redus2 K82 Ineficacitatea le/atelor Re ocarea oluntar a le/atului Art2 )2,542 B ;)< Le/atele sunt supuse dispo1iiilor pri ind re ocarea oluntar a testamentului2 ;-< Orice %nstrinare a bunului ce constituie obiectul unui le/at cu titlu particular= consimit de ctre testator= cGiar dac este afectat de modaliti= re oc implicit le/atul pentru tot ceea ce sBa %nstrinat2 ;8< Ineficacitatea %nstrinrii nu afectea1 re ocarea dec!t dacA a< este determinat de incapacitatea sau icierea oinei testatorului: ori b< %nstrinarea repre1int o donaie %n fa oarea beneficiarului le/atului 0i nu sBa fcut sub condiii sau cu sarcini substanial diferite de acelea care afectea1 le/atul2 ;7< 9istru/erea oluntar de ctre testator a bunului ce constituie obiectul le/atului cu titlu particular re oc implicit le/atul2 Re ocarea Fudectoreasc Art2 )2,5.2 B ;)< Re ocarea Fudectoreasc a le/atului poate fi cerut %n ca1ul ne%ndeplinirii= fr Fustificare= a sarcinii instituite de testator2 De%ndeplinirea fortuit a sarcinii poate atra/e re ocarea numai dac= potri it oinei testatorului= eficacitatea le/atului este condiionat de e$ecutarea sarcinii2

;-< Re ocarea Fudectoreasc a le/atului poate fi solicitat 0i pentru in/ratitudine %n urmtoarele ca1uriA a< dac le/atarul a atentat la iaa testatorului= a unei persoane apropiate lui sau= 0tiind c alii intenionea1 s atente1e= nu lBa %n0tiinat: b< dac le/atarul se face ino at de fapte penale= cru1imi sau inFurii /ra e fa de testator ori de inFurii /ra e la adresa memoriei testatorului2 'ermenul de prescripie Art2 )2,*,2 B 9reptul la aciunea %n re ocarea Fudectoreasc a le/atului se prescrie %n termen de un an de la data la care mo0tenitorul a cunoscut fapta de in/ratitudine sau= dup ca1= de la data la care sarcina trebuia e$ecutat2 &aducitatea le/atului Art2 )2,*)2 B Orice le/at de ine caduc atunci c!ndA a< le/atarul nu mai este %n ia la data descGiderii mo0tenirii: b< le/atarul este incapabil de a primi le/atul la data descGiderii mo0tenirii: c< le/atarul este nedemn: d< le/atarul renun la le/at: e< le/atarul decedea1 %naintea %mplinirii condiiei suspensi e ce afectea1 le/atul= dac aceasta a ea un caracter pur personal: f< bunul ce formea1 obiectul le/atului cu titlu particular a pierit %n totalitate din moti e care nu in de oina testatorului= %n timpul ieii testatorului sau %naintea %mplinirii condiiei suspensi e ce afectea1 le/atul2 9estinaia bunurilor constituind obiectul unui le/at ineficace Art2 )2,*-2 B Ineficacitatea le/atului din cau1a nulitii= re ocrii= caducitii sau desfiinrii pentru nereali1area condiiei suspensi e ori pentru %ndeplinirea condiiei re1olutorii profit mo0tenitorilor ale cror drepturi succesorale ar fi fost mic0orate sau= dup ca1= %nlturate prin e$istena le/atului sau care a eau obli/aia s e$ecute le/atul2 Re/imul le/atuluiBsarcin Art2 )2,*82 B &u e$cepia ca1ului pre 1ut la art2 )2,*) lit2 f<= caducitatea sau re ocarea Fudectoreasc a unui le/at /re at cu un le/atB sarcin %n fa oarea unui ter nu atra/e ineficacitatea acestui din urm le/at2 >o0tenitorii care beneficia1 de ineficacitatea le/atului sunt obli/ai s e$ecute le/atulBsarcin2 SE&ICDEA a 3Ba 9e1mo0tenirea Doiune Art2 )2,*72 B ;)< 9e1mo0tenirea este dispo1iia testamentar prin care testatorul %i %nltur de la mo0tenire= %n tot sau %n parte= pe unul sau mai muli dintre mo0tenitorii si le/ali2 ;-< 9e1mo0tenirea este direct atunci c!nd testatorul dispune prin testament %nlturarea de la mo0tenire a unuia sau mai multor mo0tenitori le/ali 0i indirect atunci c!nd testatorul instituie unul sau mai muli le/atari2 Efectele Art2 )2,*32 B ;)< ?n ca1ul de1mo0tenirii soului supra ieuitor= mo0tenitorii din clasa cu care acesta ine %n concurs cule/ partea din mo0tenire rmas dup atribuirea cotei cu enite soului supra ieuitor ca urmare a de1mo0tenirii2 ;-< 9ac= %n urma de1mo0tenirii= pe l!n/ soul supra ieuitor= in la mo0tenire at!t cel de1mo0tenit= c!t 0i acela care beneficia1 de de1mo0tenire= acesta din urm cule/e partea rmas dup atribuirea cotei soului supra ieuitor 0i a cotei celui de1mo0tenit2 ;8< Atunci c!nd= %n urma de1mo0tenirii= un mo0tenitor prime0te o cot inferioar cotei sale le/ale= mo0tenitorul cu care ine %n concurs cule/e partea care ar fi re enit celui de1mo0tenit2 ;7< 9ac= %n urma de1mo0tenirii= o persoan este %nlturat total de la mo0tenire= cota ce i sBar fi cu enit se atribuie mo0tenitorilor cu

care ar fi enit %n concurs sau= %n lipsa acestora= mo0tenitorilor subsec eni2 ;3< 9ispo1iiile pre 1ute la alin2 ;)<B;7< nu pot profita persoanelor incapabile de a primi le/ate2 Dulitatea Art2 )2,*52 B ;)< 9ispo1iia testamentar prin care mo0tenitorii le/ali au fost de1mo0tenii este supus cau1elor de nulitate= absolut sau relati = pre 1ute de le/e2 ;-< 'ermenul de prescripie a dreptului la aciunea %n anulare cur/e de la data la care cei de1mo0tenii au luat cuno0tin de dispo1iia testamentar prin care au fost %nlturai de la mo0tenire= dar nu mai de reme de data descGiderii mo0tenirii2 SE&ICDEA a 5Ba E$ecuiunea testamentar 9esemnarea 0i misiunea e$ecutorului Art2 )2,**2 B ;)< 'estatorul poate numi una sau mai multe persoane= conferinduBle %mputernicirea necesar e$ecutrii dispo1iiilor testamentare2 E$ecutorul testamentar poate fi desemnat 0i de ctre un ter determinat prin testament2 ;-< 9ac au fost desemnai mai muli e$ecutori testamentari= oricare dintre ei poate aciona fr concursul celorlali= cu e$cepia ca1ului %n care testatorul a dispus altfel sau leBa %mprit atribuiile2 ;8< #uterile e$ecutorului testamentar pot fi e$ercitate de la data acceptrii misiunii prin declaraie autentic notarial2 &apacitatea e$ecutorului Art2 )2,*42 B #ersoana lipsit de capacitate de e$erciiu sau cu capacitate de e$erciiu restr!ns nu poate fi e$ecutor testamentar2 9reptul de administrare Art2 )2,*.2 B ;)< E$ecutorul testamentar are dreptul s administre1e patrimoniul succesoral pe o perioad de cel mult - ani de la data descGiderii mo0tenirii= cGiar dac testatorul nu iBa conferit %n mod e$pres acest drept2 ;-< #rin testament= dreptul de administrare poate fi restr!ns doar la o parte din patrimoniul succesoral sau la un termen mai scurt2 ;8< 'ermenul de - ani poate fi prelun/it de instana de Fudecat= pentru moti e temeinice= prin acordarea unor termene succesi e de c!te un an2 #uterile e$ecutorului Art2 )2,4,2 B ;)< E$ecutorul testamentarA a< a cere= %n condiiile le/ii= punerea si/iliilor= dac printre mo0tenitori sunt 0i minori= persoane puse sub interdicie Fudectoreasc sau disprute: b< a strui a se face in entarul bunurilor mo0tenirii %n pre1ena sau cu citarea mo0tenitorilor: c< a cere instanei s %ncu iine1e !n1area bunurilor= %n lips de sume suficiente pentru e$ecutarea le/atelor2 Instana a putea %ncu iina !n1area imobilelor succesorale numai dac nu e$ist mo0tenitori re1er atari: d< a depune dili/ene pentru e$ecutarea testamentului= iar %n ca1 de contestaie= pentru a apra aliditatea sa: e< a plti datoriile mo0tenirii dac a fost %mputernicit %n acest sens prin testament2 ?n lipsa unei asemenea %mputerniciri= e$ecutorul testamentar a putea acGita datoriile numai cu %ncu iinarea instanei: f< a %ncasa creanele mo0tenirii2 ;-< 'estatorul poate dispune ca e$ecutorul testamentar s procede1e la partaFarea bunurilor mo0tenirii2 #artaFul produce efecte numai dac proiectul pre1entat de ctre e$ecutor a fost aprobat de toi mo0tenitorii2 'ransmiterea e$ecuiunii Art2 )2,4)2 B ;)< #uterile e$ecutorului testamentar nu pot fi transmise2 ;-< >isiunea e$ecutorului testamentar numit %n considerarea unei funcii determinate poate fi continuat de ctre persoana care preia

acea funcie2 Obli/aia de a da socoteal 0i rspunderea e$ecutorului Art2 )2,4-2 B ;)< La sf!r0itul fiecrui an 0i la %ncetarea misiunii sale= e$ecutorul testamentar este obli/at s dea socoteal pentru /estiunea sa= cGiar dac nu e$ist mo0tenitori re1er atari2 Aceast obli/aie se transmite mo0tenitorilor e$ecutorului2 ;-< E$ecutorul testamentar rspunde ca un mandatar %n le/tur cu e$ecutarea dispo1iiilor testamentare2 ;8< 9ac au fost desemnai mai muli e$ecutori testamentari= rspunderea acestora este solidar= cu e$cepia ca1ului %n care testatorul leB a %mprit atribuiile 0i fiecare dintre ei sBa limitat la misiunea %ncredinat2 Remuneraia e$ecutorului Art2 )2,482 B >isiunea e$ecutorului testamentar este /ratuit= dac testatorul nu a stabilit o remuneraie %n sarcina mo0tenirii2 Suportarea cGeltuielilor Art2 )2,472 B &Geltuielile fcute de e$ecutorul testamentar %n e$ercitarea puterilor sale sunt %n sarcina mo0tenirii2 ?ncetarea e$ecuiunii Art2 )2,432 B E$ecuiunea testamentar poate %ncetaA a< prin %ndeplinirea sau imposibilitatea aducerii la %ndeplinire a misiunii primite: b< prin renunare %n forma unei declaraii autentice notariale: c< prin decesul e$ecutorului testamentar: d< prin punerea sub interdicie Fudectoreasc a e$ecutorului testamentar: e< prin re ocarea de ctre instan a e$ecutorului testamentar care nu %0i %ndepline0te misiunea ori o %ndepline0te %n mod necorespun1tor: f< prin e$pirarea termenului %n care se e$ercit dreptul de administrare= afar de ca1ul %n care instana decide prelun/irea termenului2 &A#I'OLCL IH Re1er a succesoral= cotitatea disponibil 0i reduciunea liberalitilor e$cesi e SE&ICDEA ) Re1er a succesoral 0i cotitatea disponibil Doiunea de re1er succesoral Art2 )2,452 B Re1er a succesoral este partea din bunurile mo0tenirii la care mo0tenitorii re1er atari au dreptul %n irtutea le/ii= cGiar %mpotri a oinei defunctului= manifestat prin liberaliti ori de1mo0teniri2 >o0tenitorii re1er atari Art2 )2,4*2 B Sunt mo0tenitori re1er atari soul supra ieuitor= descendenii 0i ascendenii pri ile/iai ai defunctului2 ?ntinderea re1er ei succesorale Art2 )2,442 B Re1er a succesoral a fiecrui mo0tenitor re1er atar este de Fumtate din cota succesoral care= %n absena liberalitilor sau de1mo0tenirilor= i sBar fi cu enit ca mo0tenitor le/al2 Doiunea de cotitate disponibil

Art2 )2,4.2 B &otitatea disponibil este partea din bunurile mo0tenirii care nu este re1er at prin le/e 0i de care defunctul putea dispune %n mod ne%n/rdit prin liberaliti2 &otitatea disponibil special a soului supra ieuitor Art2 )2,.,2 B ;)< Liberalitile neraportabile fcute soului supra ieuitor= care ine la mo0tenire %n concurs cu ali descendeni dec!t cei comuni lor= nu pot dep0i un sfert din mo0tenire 0i nici partea descendentului care a primit cel mai puin2 ;-< 9ac defunctul nu a dispus prin liberaliti de diferena dintre cotitatea disponibil stabilit potri it art2 )2,4. 0i cotitatea disponibil special= atunci aceast diferen re ine descendenilor2 ;8< 9ispo1iiile alin2 ;)< 0i ;-< se aplic %n mod corespun1tor atunci c!nd descendentul menionat la alin2 ;)< a fost de1mo0tenit direct= iar de aceast de1mo0tenire ar beneficia soul supra ieuitor2 SE&ICDEA a -Ba Reduciunea liberalitilor e$cesi e Stabilirea re1er ei succesorale 0i a cotitii disponibile Art2 )2,.)2 B ;)< Haloarea masei succesorale= %n funcie de care se determin re1er a succesoral 0i cotitatea disponibil= se stabile0te astfelA a< determinarea acti ului brut al mo0tenirii= prin %nsumarea alorii bunurilor e$istente %n patrimoniul succesoral la data descGiderii mo0tenirii: b< determinarea acti ului net al mo0tenirii= prin scderea pasi ului succesoral din acti ul brut: c< reunirea ficti = doar pentru calcul= la acti ul net= a alorii donaiilor fcute de cel care las mo0tenirea2 ;-< ?n ederea aplicrii alin2 ;)< lit2 c<= se ia %n considerare aloarea la data descGiderii mo0tenirii a bunurilor donate= in!nduBse %ns cont de starea lor %n momentul donaiei= din care se scade aloarea sarcinilor asumate prin contractele de donaie2 9ac bunurile au fost %nstrinate de donatar= se ine seama de aloarea lor la data %nstrinrii2 9ac bunurile donate au fost %nlocuite cu altele= se ine cont de aloarea= la data descGiderii mo0tenirii= a bunurilor intrate %n patrimoniu 0i de starea lor la momentul dob!ndirii2 'otu0i= dac de alori1area bunurilor intrate %n patrimoniu era ine itabil la data dob!ndirii= %n irtutea naturii lor= %nlocuirea bunurilor nu este luat %n considerare2 ?n msura %n care bunul donat sau cel care lBa %nlocuit pe acesta a pierit fortuit= indiferent de data pieirii= donaia nu se a supune reunirii ficti e2 Sumele de bani sunt supuse inde$rii %n raport cu indicele inflaiei= corespun1tor perioadei cuprinse %ntre data intrrii lor %n patrimoniul donatarului 0i data descGiderii mo0tenirii2 ;8< Du se a ine seama %n stabilirea re1er ei de darurile obi0nuite= de donaiile remuneratorii 0i= %n msura %n care nu sunt e$cesi e= nici de sumele cGeltuite pentru %ntreinerea sau= dac este ca1ul= pentru formarea profesional a descendenilor= a prinilor sau a soului 0i nici de cGeltuielile de nunt2 ;7< #!n la do ada contrar= %nstrinarea cu titlu oneros ctre un descendent ori un ascendent pri ile/iat sau ctre soul supra ieuitor este pre1umat a fi donaie dac %nstrinarea sBa fcut cu re1er a u1ufructului= u1ului ori abitaiei sau %n scGimbul %ntreinerii pe ia ori a unei rente ia/ere2 #re1umia operea1 numai %n fa oarea descendenilor= ascendenilor pri ile/iai 0i a soului supra ieuitor ai defunctului= dac ace0tia nu au consimit la %nstrinare2 ;3< Re1er a succesoral 0i cotitatea disponibil se calculea1 %n funcie de aloarea stabilit potri it alin2 ;)<2 La stabilirea re1er ei nu se ine seama de cei care au renunat la mo0tenire= cu e$cepia celor obli/ai la raport= potri it art2 )2)7* alin2 ;-<2 >odul de operare Art2 )2,.-2 B 9up descGiderea mo0tenirii= liberalitile care %ncalc re1er a succesoral sunt supuse reduciunii= la cerere2 #ersoanele care pot cere reduciunea Art2 )2,.82 B Reduciunea liberalitilor e$cesi e poate fi cerut numai de ctre mo0tenitorii re1er atari= de succesorii lor= precum 0i de ctre creditorii cGiro/rafari ai mo0tenitorilor re1er atari2 &ile de reali1are a reduciunii Art2 )2,.72 B ;)< Reduciunea liberalitilor e$cesi e se poate reali1a prin buna %n oial a celor interesai2 ;-< ?n lipsa unei asemenea %n oieli= reduciunea poate fi in ocat %n faa instanei de Fudecat pe cale de e$cepie sau pe cale de aciune=

dup ca12 ;8< ?n ca1ul pluralitii de mo0tenitori re1er atari= reduciunea operea1 numai %n limita cotei de re1er cu enite celui care a cerutBo 0i profit numai acestuia2 'ermenul de prescripie Art2 )2,.32 B ;)< 9reptul la aciunea %n reduciune a liberalitilor e$cesi e se prescrie %n termen de 8 ani de la data descGiderii mo0tenirii sau= dup ca1= de la data la care mo0tenitorii re1er atari au pierdut posesia bunurilor care formea1 obiectul liberalitilor2 ;-< ?n ca1ul liberalitilor e$cesi e a cror e$isten nu a fost cunoscut de mo0tenitorii re1er atari= termenul de prescripie %ncepe s cur/ de la data c!nd au cunoscut e$istena acestora 0i caracterul lor e$cesi 2 ;8< E$cepia de reduciune este imprescriptibil e$tincti 2 Ordinea reduciunii Art2 )2,.52 B ;)< Le/atele se reduc %naintea donaiilor2 ;-< Le/atele se reduc toate deodat 0i proporional= afar dac testatorul a dispus c anumite le/ate or a ea preferin= ca1 %n care or fi reduse mai %nt!i celelalte le/ate2 ;8< 9onaiile se reduc succesi = %n ordinea in ers a datei lor= %ncep!nd cu cea mai nou2 ;7< 9onaiile concomitente se reduc toate deodat 0i proporional= afar dac donatorul a dispus c anumite donaii or a ea preferin= ca1 %n care or fi reduse mai %nt!i celelalte donaii2 ;3< 9ac beneficiarul donaiei care ar trebui redus este insol abil= se a proceda la reduciunea donaiei anterioare2 Efectele reduciunii Art2 )2,.*2 B ;)< Reduciunea are ca efect ineficacitatea le/atelor sau= dup ca1= desfiinarea donaiilor %n msura necesar %ntre/irii re1er ei succesorale2 ;-< ?ntre/irea re1er ei= ca urmare a reduciunii= se reali1ea1 %n natur2 ;8< Reduciunea se reali1ea1 prin ecGi alent %n ca1ul %n care= %nainte de descGiderea mo0tenirii= donatarul a %nstrinat bunul ori a constituit asupra lui drepturi reale= precum 0i atunci c!nd bunul a pierit dintrBo cau1 imputabil donatarului2 ;7< &!nd donaia supus reduciunii a fost fcut unui mo0tenitor re1er atar care nu este obli/at la raportul donaiei= acesta a putea pstra %n contul re1er ei sale partea care dep0e0te cotitatea disponibil2 ;3< 9ac donatarul este un succesibil obli/at la raport= iar partea supus reduciunii repre1int mai puin de Fumtate din aloarea bunului donat= donatarul re1er atar poate pstra bunul= iar reduciunea necesar %ntre/irii re1er ei celorlali mo0tenitori re1er atari se a face prin luare mai puin sau prin ecGi alent bnesc2 ;5< ?n ca1ul %ntre/irii re1er ei %n natur= /ratificatul pstrea1 fructele prii din bun care dep0e0te cotitatea disponibil= percepute p!n la data la care cei %ndreptii au cerut reduciunea2 Reduciunea unor liberaliti speciale Art2 )2,.42 B ;)< 9ac donaia sau le/atul are ca obiect un u1ufruct= u1 ori abitaie sau o rent ori %ntreinere ia/er= mo0tenitorii re1er atari au facultatea fie de a e$ecuta liberalitatea astfel cum a fost stipulat= fie de a abandona proprietatea cotitii disponibile %n fa oarea beneficiarului liberalitii= fie de a solicita reduciunea potri it dreptului comun2 ;-< 9ac mo0tenitorii re1er atari nu se %nele/ asupra opiunii= reduciunea se a face potri it dreptului comun2 Imputarea liberalitilor Art2 )2,..2 B ;)< 9ac beneficiarul liberalitii nu este mo0tenitor re1er atar= liberalitatea primit se imput asupra cotitii disponibile= iar dac o dep0e0te= este supus reduciunii2 ;-< 9ac /ratificatul este mo0tenitor re1er atar 0i liberalitatea nu este supus raportului= ea se imput asupra cotitii disponibile2 9ac este ca1ul= e$cedentul se imput asupra cotei de re1er la care are dreptul /ratificatul 0i= dac o dep0e0te= este supus reduciunii2 ;8< 9ac /ratificatul este mo0tenitor re1er atar 0i liberalitatea este supus raportului= ea se imput asupra re1er ei celui /ratificat= iar dac e$ist= e$cedentul se imput asupra cotitii disponibile= afar de ca1ul %n care dispuntorul a stipulat imputarea sa asupra re1er ei /lobale2 ?n acest ultim ca1= numai partea care e$cedea1 re1er ei /lobale se imput asupra cotitii disponibile2 ?n toate ca1urile= dac se

dep0e0te cotitatea disponibil= liberalitatea este supus reduciunii2 ;7< 9ac e$ist mai multe liberaliti= imputarea se face potri it alin2 ;)<B;8<= in!nd seama 0i de ordinea reduciunii liberalitilor e$cesi e2 'I'LCL IH 'ransmisiunea 0i partaFul mo0tenirii &A#I'OLCL I 'ransmisiunea mo0tenirii SE&ICDEA ) 9ispo1iii /enerale Doiunile de opiune succesoral 0i de succesibil Art2 )2),,2 B ;)< &el cGemat la mo0tenire %n temeiul le/ii sau al oinei defunctului poate accepta mo0tenirea sau poate renuna la ea2 ;-< #rin succesibil se %nele/e persoana care %ndepline0te condiiile pre 1ute de le/e pentru a putea mo0teni= dar care nu 0iBa e$ercitat %nc dreptul de opiune succesoral2 &aracterele Furidice ale opiunii Art2 )2),)2 B Sub sanciunea nulitii absolute= opiunea succesoral este indi i1ibil 0i nu poate fi afectat de nicio modalitate2 Hocaia multipl la mo0tenire Art2 )2),-2 B ;)< >o0tenitorul care= %n ba1a le/ii sau a testamentului= cumulea1 mai multe ocaii la mo0tenire are= pentru fiecare dintre ele= un drept de opiune distinct2 ;-< Le/atarul cGemat la mo0tenire 0i ca mo0tenitor le/al %0i a putea e$ercita opiunea %n oricare dintre aceste caliti2 9ac= de0i nu a fost %nclcat re1er a= din testament re1ult c defunctul a dorit s diminue1e cota ce i sBar fi cu enit le/atarului ca mo0tenitor le/al= acesta din urm poate opta doar ca le/atar2 'ermenul de opiune succesoral Art2 )2),82 B ;)< 9reptul de opiune succesoral se e$ercit %n termen de un an de la data descGiderii mo0tenirii2 ;-< 'ermenul de opiune cur/eA a< de la data na0terii celui cGemat la mo0tenire= dac na0terea sBa produs dup descGiderea mo0tenirii: b< de la data %nre/istrrii morii %n re/istrul de stare ci il= dac %nre/istrarea se face %n temeiul unei Gotr!ri Fudectore0ti de declarare a morii celui care las mo0tenirea= afar numai dac succesibilul a cunoscut faptul morii sau Gotr!rea de declarare a morii la o dat anterioar= ca1 %n care termenul cur/e de la aceast din urm dat: c< de la data la care le/atarul a cunoscut sau trebuia s cunoasc le/atul su= dac testamentul cuprin1!nd acest le/at este descoperit dup descGiderea mo0tenirii: d< de la data la care succesibilul a cunoscut sau trebuia s cunoasc le/tura de rudenie pe care se %ntemeia1 ocaia sa la mo0tenire= dac aceast dat este ulterioar descGiderii mo0tenirii2 ;8< 'ermenului pre 1ut la alin2 ;)< i se aplic pre ederile cuprinse %n cartea a HIBa referitoare la suspendarea 0i repunerea %n termenul de prescripie e$tincti 2 #roro/area termenului Art2 )2),72 B ;)< ?n ca1ul %n care succesibilul a cerut %ntocmirea in entarului anterior e$ercitrii dreptului de opiune succesoral= termenul de opiune nu se a %mplini mai de reme de dou luni de la data la care i se comunic procesulB erbal de in entariere2 ;-< #e durata efecturii in entarului= succesibilul nu poate fi considerat mo0tenitor= cu e$cepia ca1ului %n care a acceptat mo0tenirea2

Retransmiterea dreptului de opiune Art2 )2),32 B ;)< >o0tenitorii celui care a decedat fr a fi e$ercitat dreptul de opiune succesoral %l e$ercit separat= fiecare pentru partea sa= %n termenul aplicabil dreptului de opiune pri ind mo0tenirea autorului lor2 ;-< ?n ca1ul pre 1ut la alin2 ;)<= partea succesibilului care renun profit celorlali mo0tenitori ai autorului su2 SE&ICDEA a -Ba Acceptarea mo0tenirii Libertatea acceptrii mo0tenirii Art2 )2),52 B Dimeni nu poate fi obli/at s accepte o mo0tenire ce i se cu ine2 Acceptarea mo0tenirii de ctre creditori Art2 )2),*2 B &reditorii succesibilului pot accepta mo0tenirea= pe cale oblic= %n limita %ndestulrii creanei lor2 Felurile acceptrii Art2 )2),42 B ;)< Acceptarea poate fi e$pres sau tacit2 ;-< Acceptarea este e$pres c!nd succesibilul %0i %nsu0e0te e$plicit titlul sau calitatea de mo0tenitor printrBun %nscris autentic sau sub semntur pri at2 ;8< Acceptarea este tacit c!nd succesibilul face un act sau fapt pe care nu ar putea s %l fac dec!t %n calitate de mo0tenitor2 ?nre/istrarea actelor de acceptare Art2 )2),.2 B ?n situaia %n care acceptarea este fcut printrBun %nscris autentic= declaraia de acceptare se a %nscrie %n re/istrul naional notarial= inut %n format electronic= potri it le/ii2 Actele cu aloare de acceptare tacit Art2 )2)),2 B ;)< Actele de dispo1iie Furidic pri ind o parte sau totalitatea drepturilor asupra mo0tenirii atra/ acceptarea tacit a acesteia2 Sunt astfel de acteA a< %nstrinarea= cu titlu /ratuit sau oneros= de ctre succesibil a drepturilor asupra mo0tenirii: b< renunarea= cGiar /ratuit= %n folosul unuia sau mai multor mo0tenitori determinai: c< renunarea la mo0tenire= cu titlu oneros= cGiar %n fa oarea tuturor como0tenitorilor sau mo0tenitorilor subsec eni2 ;-< 9e asemenea= pot a ea aloare de acceptare tacit a mo0tenirii actele de dispo1iie= administrare definiti ori folosin a unor bunuri din mo0tenire2 ;8< Actele de conser are= supra e/Gere 0i de administrare pro i1orie nu alorea1 acceptare= dac din %mpreFurrile %n care acestea sBau efectuat nu re1ult c succesibilul 0iBa %nsu0it prin ele calitatea de mo0tenitor2 ;7< Sunt considerate a fi de administrare pro i1orie actele de natur ur/ent a cror %ndeplinire este necesar pentru normala punere %n aloare= pe termen scurt= a bunurilor mo0tenirii2 9eclaraia de neacceptare Art2 )2)))2 B Succesibilul care intenionea1 s %ndeplineasc un act ce poate a ea semnificaia acceptrii mo0tenirii= dar care dore0te ca prin aceasta s nu fie considerat acceptant= trebuie s dea %n acest sens= anterior %ndeplinirii actului= o declaraie autentic notarial2 #re1umia de renunare Art2 )2))-2 B ;)< Este pre1umat= p!n la proba contrar= c a renunat la mo0tenire succesibilul care= de0i cuno0tea descGiderea

mo0tenirii 0i calitatea lui de succesibil= ca urmare a citrii sale %n condiiile le/ii= nu accept mo0tenirea %n termenul pre 1ut la art2 )2),82 &itaia trebuie s cuprind= sub sanciunea nulitii acesteia= pe l!n/ elementele pre 1ute de &odul de procedur ci il= 0i preci1area c= dac succesibilul nu %0i e$ercit dreptul de a accepta mo0tenirea %n termenul pre 1ut la art2 )2),8= a fi pre1umat c renun la mo0tenire2 ;-< #re1umia de renunare operea1 numai dac citaia iBa fost comunicat succesibilului cu cel puin 8, de 1ile %nainte de e$pirarea termenului de opiune succesoral2 Reducerea termenului de opiune Art2 )2))82 B ;)< #entru moti e temeinice= la cererea oricrei persoane interesate= un succesibil poate fi obli/at= cu aplicarea procedurii pre 1ute de le/e pentru ordonana pre0edinial= s %0i e$ercite dreptul de opiune succesoral %nuntrul unui termen stabilit de instana Fudectoreasc= mai scurt dec!t cel pre 1ut la art2 )2),82 ;-< Succesibilul care nu optea1 %n termenul stabilit de instana Fudectoreasc este considerat c a renunat la mo0tenire2 Efectele acceptrii Art2 )2))72 B ;)< Acceptarea consolidea1 transmisiunea mo0tenirii reali1at de plin drept la data decesului2 ;-< >o0tenitorii le/ali 0i le/atarii uni ersali sau cu titlu uni ersal rspund pentru datoriile 0i sarcinile mo0tenirii numai cu bunurile din patrimoniul succesoral= proporional cu cota fiecruia2 ;8< Le/atarul cu titlu particular nu este obli/at s suporte datoriile 0i sarcinile mo0tenirii2 #rin e$cepie= el rspunde pentru pasi ul mo0tenirii= %ns numai cu bunul sau bunurile ce formea1 obiectul le/atului= dacA a< testatorul a dispus %n mod e$pres %n acest sens: b< dreptul lsat prin le/at are ca obiect o uni ersalitate= cum ar fi o mo0tenire culeas de ctre testator 0i nelicGidat %nc: %n acest ca1= le/atarul rspunde pentru pasi ul acelei uni ersaliti: c< celelalte bunuri ale mo0tenirii sunt insuficiente pentru plata datoriilor 0i sarcinilor mo0tenirii2 ;7< ?n ca1ul %nstrinrii bunurilor mo0tenirii dup descGiderea acesteia= bunurile intrate %n patrimoniul succesoral prin efectul subro/aiei pot fi afectate stin/erii datoriilor 0i sarcinilor mo0tenirii2 ?ntocmirea in entarului Art2 )2))32 B ;)< Succesibilii= creditorii mo0tenirii 0i orice persoan interesat pot cere notarului competent s dispun efectuarea unui in entar al bunurilor din patrimoniul succesoral= toate cGeltuielile care se or face %n acest scop fiind %n sarcina mo0tenirii2 ;-< 9ac succesibilii sau persoanele care dein bunuri din patrimoniul succesoral se opun= efectuarea in entarului este dispus de ctre instana Fudectoreasc de la locul descGiderii mo0tenirii2 ;8< In entarul se efectuea1 de ctre persoana desemnat prin acordul succesibililor 0i al creditorilor sau= %n lipsa unui asemenea acord= de ctre persoana desemnat fie de notar= fie= dup ca1= de instana de Fudecat competent2 #rocesulB erbal de in entariere Art2 )2))52 B ;)< #rocesulB erbal de in entariere cuprinde enumerarea= descrierea 0i e aluarea pro i1orie a bunurilor ce se aflau %n posesia defunctului la data descGiderii mo0tenirii2 ;-< Iunurile a cror proprietate este contestat se or meniona separat2 ;8< ?n in entar se cuprind meniuni pri ind pasi ul succesoral2 ;7< Iunurile mo0tenirii care se /sesc %n posesia altei persoane or fi in entariate cu preci1area locului unde se afl 0i a moti ului pentru care se /sesc acolo2 ;3< ?n ca1ul %n care= cu oca1ia in entarierii= se a /si reun testament lsat de defunct= acesta a fi i1at spre nescGimbare 0i a fi depus %n depo1it la biroul notarului public2 ;5< In entarul se semnea1 de cel care lBa %ntocmit= de succesibilii aflai la locul in entarului= iar %n lipsa acestora sau %n ca1ul refu1ului lor de a semna= in entarul a fi semnat de - martori2 >surile speciale de conser are a bunurilor Art2 )2))*2 B ;)< 9ac e$ist pericol de %nstrinare= pierdere= %nlocuire sau distru/ere a bunurilor= notarul a putea pune bunurile sub si/iliu sau le a preda unui custode2

;-< #oate fi numit custode= cu acordul tuturor celor interesai= unul dintre succesibili= iar %n ca1 contrar= o alt persoan aleas de ctre notar2 ;8< ?n ca1ul %n care conser area bunurilor mo0tenirii necesit anumite cGeltuieli= acestea or fi fcute= cu %ncu iinarea notarului= de ctre custodele pre 1ut la alin2 ;)< sau= %n lipsa custodelui= de un curator special= numit de notar pentru administrarea bunurilor2 ;7< Iunurile date %n custodie sau %n administrare se predau pe ba1 de proces erbal semnat de notar 0i de custode sau curator2 9ac predarea are loc concomitent cu in entarierea= se a face meniune %n procesulB erbal= un e$emplar al acestuia pred!nduBse custodelui sau curatorului2 ;3< &ustodele sau curatorul este obli/at s restituie bunurile 0i s dea socoteal notarului asupra cGeltuielilor de conser are sau administrare a acestor bunuri la finali1area procedurii succesorale sau atunci c!nd notarul consider necesar2 ;5< Oricine se consider tmat prin in entarul %ntocmit sau prin msurile de conser are 0i administrare luate de notarul public poate face pl!n/ere la instana Fudectoreasc competent2 >surile speciale pri ind sumele de bani 0i alte alori Art2 )2))42 B ;)< 9ac %n timpul efecturii in entarului se or /si sume de bani= G!rtii de aloare= cecuri sau alte alori= se or depune %n depo1itul notarial sau la o instituie speciali1at= fc!nduBse meniune despre aceasta 0i %n procesulB erbal de in entariere2 ;-< 9in sumele de bani /site la in entariere se or lsa mo0tenitorilor sau celor care locuiau cu defunctul 0i /ospodreau %mpreun cu acesta sumele necesare pentruA a< %ntreinerea persoanelor ce erau %n sarcina celui decedat= pentru ma$imum 5 luni: b< plata sumelor datorate %n ba1a contractelor indi iduale de munc sau pentru plata asi/urrilor sociale: c< acoperirea cGeltuielilor pentru conser area 0i administrarea bunurilor mo0tenirii2 Acceptarea forat Art2 )2)).2 B ;)< Succesibilul care= cu reaBcredin= a sustras ori a ascuns bunuri din patrimoniul succesoral sau a ascuns o donaie supus raportului ori reduciunii este considerat c a acceptat mo0tenirea= cGiar dac anterior renunase la ea2 El nu a a ea %ns niciun drept cu pri ire la bunurile sustrase sau ascunse 0i= dup ca1= a fi obli/at s raporte1e ori s reduc donaia ascuns fr a participa la distribuirea bunului donat2 ;-< >o0tenitorul aflat %n situaia pre 1ut la alin2 ;)< este inut s plteasc datoriile 0i sarcinile mo0tenirii proporional cu cota sa din mo0tenire= inclusi cu propriile sale bunuri2 SE&ICDEA a 8Ba Renunarea la mo0tenire Forma renunrii Art2 )2)-,2 B ;)< Renunarea la mo0tenire nu se presupune= cu e$cepia ca1urilor pre 1ute la art2 )2))- 0i art2 )2))8 alin2 ;-<2 ;-< 9eclaraia de renunare se face %n form autentic la orice notar public sau= dup ca1= la misiunile diplomatice 0i oficiile consulare ale Rom!niei= %n condiiile 0i limitele pre 1ute de le/e2 ;8< #entru informarea terilor= declaraia de renunare se a %nscrie= pe cGeltuiala renuntorului= %n re/istrul naional notarial= inut %n format electronic= potri it le/ii2 Efectele renunrii Art2 )2)-)2 B ;)< Succesibilul care renun este considerat c nu a fost niciodat mo0tenitor2 ;-< #artea renuntorului profit mo0tenitorilor pe care iBar fi %nlturat de la mo0tenire sau celor a cror parte ar fi diminuatBo dac ar fi acceptat mo0tenirea2 Renunarea frauduloas Art2 )2)--2 B ;)< &reditorii succesibilului care a renunat la mo0tenire %n frauda lor pot cere instanei re ocarea renunrii %n ceea ce %i pri e0te= %ns numai %n termen de 8 luni de la data la care au cunoscut renunarea2 ;-< Admiterea aciunii %n re ocare produce efectele acceptrii mo0tenirii de ctre succesibilul debitor numai %n pri ina creditorului

reclamant 0i %n limita creanei acestuia2 Re ocarea renunrii Art2 )2)-82 B ;)< ?n tot cursul termenului de opiune= renuntorul poate re oca renunarea= dac mo0tenirea nu a fost deFa acceptat de ali succesibili care au ocaie la partea care iBar re eni= dispo1iiile art2 )2)-, aplic!nduBse %n mod corespun1tor2 ;-< Re ocarea renunrii alorea1 acceptare= bunurile mo0tenirii fiind preluate %n starea %n care se /sesc 0i sub re1er a drepturilor dob!ndite de teri asupra acelor bunuri2 'ermenul de prescripie Art2 )2)-72 B 9reptul la aciunea %n anularea acceptrii sau renunrii se prescrie %n termen de 5 luni= calculat %n ca1 de iolen de la %ncetarea acesteia= iar %n celelalte ca1uri din momentul %n care titularul dreptului la aciune a cunoscut cau1a de nulitate relati 2 SE&ICDEA a 7Ba Se1ina Doiune Art2 )2)-32 B #e l!n/ stp!nirea de fapt e$ercitat asupra patrimoniului succesoral= se1ina le confer mo0tenitorilor se1inari 0i dreptul de a administra acest patrimoniu 0i de a e$ercita drepturile 0i aciunile defunctului2 >o0tenitorii se1inari Art2 )2)-52 B Sunt mo0tenitori se1inari soul supra ieuitor= descendenii 0i ascendenii pri ile/iai2 9ob!ndirea se1inei de ctre mo0tenitorii le/ali nese1inari Art2 )2)-*2 B ;)< >o0tenitorii le/ali nese1inari dob!ndesc se1ina numai prin eliberarea certificatului de mo0tenitor= dar cu efect retroacti din 1iua descGiderii mo0tenirii2 ;-< #!n la intrarea %n stp!nirea de fapt a mo0tenirii= mo0tenitorul le/al nese1inar nu poate fi urmrit %n calitate de mo0tenitor2 Intrarea le/atarului uni ersal sau cu titlu uni ersal %n stp!nirea mo0tenirii Art2 )2)-42 B ;)< Le/atarul uni ersal poate cere intrarea %n stp!nirea de fapt a mo0tenirii de la mo0tenitorii re1er atari2 9ac asemenea mo0tenitori nu e$ist sau refu1= le/atarul uni ersal intr %n stp!nirea mo0tenirii prin eliberarea certificatului de mo0tenitor2 ;-< Le/atarul cu titlu uni ersal poate cere intrarea %n stp!nirea de fapt a mo0tenirii de la mo0tenitorii re1er atari sau= dup ca1= de la le/atarul uni ersal intrat %n stp!nirea mo0tenirii ori de la mo0tenitorii le/ali nere1er atari care au intrat %n stp!nirea mo0tenirii= fie de drept= fie prin eliberarea certificatului de mo0tenitor2 9ac asemenea mo0tenitori nu e$ist sau refu1= le/atarul cu titlu uni ersal intr %n stp!nirea mo0tenirii prin eliberarea certificatului de mo0tenitor2 #redarea le/atului cu titlu particular Art2 )2)-.2 B Le/atarul cu titlu particular intr %n posesia obiectului le/atului din 1iua %n care acesta iBa fost predat de bun oie sau= %n lips= din 1iua depunerii la instan a cererii de predare2 SE&ICDEA a 3Ba #etiia de ereditate #ersoanele care pot obine recunoa0terea calitii de mo0tenitor Art2 )2)8,2 B >o0tenitorul cu ocaie uni ersal sau cu titlu uni ersal poate obine oric!nd recunoa0terea calitii sale de mo0tenitor

contra oricrei persoane care= pretin1!nd c se %ntemeia1 pe titlul de mo0tenitor= posed toate sau o parte din bunurile din patrimoniul succesoral2 Efectele recunoa0terii calitii de mo0tenitor Art2 )2)8)2 B ;)< Recunoa0terea calitii de mo0tenitor %l obli/ pe deintorul fr titlu al bunurilor din patrimoniul succesoral la restituirea acestor bunuri cu aplicarea re/ulilor pre 1ute la art2 )2583B)257.2 ;-< ?n pri ina actelor Furidice %ncGeiate %ntre deintorul fr titlu al bunurilor succesorale 0i teri= dispo1iiile art2 .5, alin2 ;8< se aplic %n mod corespun1tor2 SE&ICDEA a 5Ba &ertificatul de mo0tenitor Doiune Art2 )2)8-2 B &ertificatul de mo0tenitor se eliberea1 de ctre notarul public 0i cuprinde constatri referitoare la patrimoniul succesoral= numrul 0i calitatea mo0tenitorilor 0i cotele ce le re in din acest patrimoniu= precum 0i alte meniuni pre 1ute de le/e2 Efecte Art2 )2)882 B ;)< &ertificatul de mo0tenitor face do ada calitii de mo0tenitor= le/al sau testamentar= precum 0i do ada dreptului de proprietate al mo0tenitorilor acceptani asupra bunurilor din masa succesoral= %n cota care se cu ine fiecruia2 ;-< ?n ederea stabilirii componenei patrimoniului succesoral= notarul public procedea1= mai %nt!i= la licGidarea re/imului matrimonial2 Dulitatea Art2 )2)872 B &ei care se consider tmai %n drepturile lor prin eliberarea certificatului de mo0tenitor pot cere instanei Fudectore0ti constatarea sau= dup ca1= declararea nulitii acestuia 0i stabilirea drepturilor lor= conform le/ii2 &A#I'OLCL II >o0tenirea acant Doiune Art2 )2)832 B ;)< 9ac nu sunt mo0tenitori le/ali sau testamentari= mo0tenirea este acant2 ;-< 9ac prin le/at sBa atribuit numai o parte a mo0tenirii 0i nu e$ist mo0tenitori le/ali ori ocaia acestora a fost restr!ns ca efect al testamentului lsat de defunct= partea din mo0tenire rmas neatribuit este acant2 Administrarea pro i1orie a bunurilor mo0tenirii Art2 )2)852 B ;)< &!t timp mo0tenirea nu a fost acceptat sau dac succesibilul nu este cunoscut= notarul public competent poate s numeasc un curator special al mo0tenirii= pentru aprarea drepturilor mo0tenitorului e entual= a !nd drepturile 0i %ndatoririle de administrare pre 1ute la art2 )2))* alin2 ;8<B;3<2 ;-< ?n ca1urile pre 1ute la alin2 ;)<= aciunile %mpotri a mo0tenirii se or %ndrepta %mpotri a unui curator special= numit de notarul public competent= la cererea reclamantului2 ;8< 9ac e$ist indicii c mo0tenirea urmea1 a fi declarat acant= notarul public competent %ncuno0tinea1 0i or/anul care repre1int comuna= ora0ul sau= dup ca1= municipiul2 Somarea succesibililor Art2 )2)8*2 B ;)< 9ac %n termen de un an 0i 5 luni de la descGiderea mo0tenirii nu sBa %nfi0at niciun succesibil= notarul= la cererea oricrei persoane interesate= %i a soma pe toi succesibilii= printrBo publicaie fcut la locul descGiderii mo0tenirii= la locul unde se afl

imobilele din patrimoniul succesoral= precum 0i %ntrBun 1iar de lar/ circulaie= pe cGeltuiala mo0tenirii= s se %nfi0e1e la biroul su %n termen de cel mult dou luni de la publicare2 ;-< 9ac niciun succesibil nu se pre1int %n termenul fi$at %n publicaie= notarul a constata c mo0tenirea este acant2 9reptul de a cule/e mo0tenirea acant Art2 )2)842 B >o0tenirile acante re in comunei= ora0ului sau= dup ca1= municipiului %n a crui ra1 teritorial se aflau bunurile la data descGiderii mo0tenirii 0i intr %n domeniul lor pri at2 Este considerat nescris orice dispo1iie testamentar care= fr a stipula transmiterea bunurilor mo0tenirii= urmre0te s %nlture aceast re/ul2 Intrarea %n stp!nirea mo0tenirii acante 0i rspunderea pentru pasi Art2 )2)8.2 B ;)< &omuna= ora0ul sau= dup ca1= municipiul intr %n stp!nirea de fapt a mo0tenirii de %ndat ce toi succesibilii cunoscui au renunat la mo0tenire ori= la %mplinirea termenului pre 1ut la art2 )2)8*= dac niciun mo0tenitor nu este cunoscut2 >o0tenirea se dob!nde0te retroacti de la data descGiderii sale2 ;-< &omuna= ora0ul sau= dup ca1= municipiul suport pasi ul mo0tenirii acante numai %n limita alorii bunurilor din patrimoniul succesoral2 9esfiinarea acanei mo0tenirii Art2 )2)7,2 B 9ac= de0i sBa constatat acana mo0tenirii= e$ist mo0tenitori= atunci ace0tia pot e$ercita petiia de ereditate %mpotri a comunei= ora0ului sau= dup ca1= municipiului2 &A#I'OLCL III Amintirile de familie Iunurile care constituie amintiri de familie Art2 )2)7)2 B ;)< &onstituie amintiri de familie bunurile ce au aparinut membrilor familiei 0i stau mrturie istoriei acesteia2 ;-< Sunt incluse %n aceast cate/orie bunuri precum corespondena purtat de membrii familiei= arGi ele familiale= decoraiile= armele de colecie= portretele de familie= documentele= precum 0i orice alte bunuri cu semnificaie moral deosebit pentru respecti a familie2 Re/imul Furidic al amintirilor de familie Art2 )2)7-2 B ;)< >o0tenitorii pot ie0i din indi i1iune cu pri ire la bunurile care constituie amintiri de familie numai prin partaF oluntar2 ;-< ?n ca1ul %n care nu se reali1ea1 partaFul oluntar= bunurile care constituie amintiri de familie rm!n %n indi i1iune2 ;8< #e durata indi i1iunii= prin acordul mo0tenitorilor sau= %n lipsa acestuia= prin Gotr!rea instanei= amintirile de familie sunt depo1itate %n interesul familiei la unul ori mai muli dintre mo0tenitori sau %n locul con enit de ei2 ;7< >o0tenitorul desemnat ca depo1itar poate re endica bunurile care constituie amintiri de familie de la cel care le deine pe nedrept= dar nu le poate %nstrina= %mprumuta sau da %n locaiune fr acordul unanim al coindi i1arilor2 &A#I'OLCL IH #artaFul succesoral 0i raportul SE&ICDEA ) 9ispo1iii /enerale referitoare la partaFul succesoral Starea de indi i1iune Art2 )2)782 B ;)< Dimeni nu poate fi obli/at a rm!ne %n indi i1iune2 >o0tenitorul poate cere oric!nd ie0irea din indi i1iune= cGiar 0i atunci c!nd e$ist con enii sau clau1e testamentare care pre d altfel2 ;-< 9ispo1iiile art2 55.B545 se aplic 0i partaFului succesoral %n msura %n care nu sunt incompatibile cu acesta2

#artaFul oluntar Art2 )2)772 B ;)< 9ac toi mo0tenitorii sunt pre1eni 0i au capacitate de e$erciiu deplin= partaFul se poate reali1a prin bun %n oial= %n forma 0i prin actul pe care prile le con in2 9ac printre bunurile succesorale se afl imobile= con enia de partaF trebuie %ncGeiat %n form autentic= sub sanciunea nulitii absolute2 ;-< 9ac nu sunt pre1eni toi mo0tenitorii ori dac printre ei se afl minori sau persoane puse sub interdicie Fudectoreasc ori persoane disprute= atunci se or pune si/ilii pe bunurile mo0tenirii %n cel mai scurt termen= iar partaFul oluntar se a reali1a cu respectarea re/ulilor referitoare la protecia persoanelor lipsite de capacitate de e$erciiu sau cu capacitate de e$erciiu restr!ns ori pri itoare la persoanele disprute2 >suri conser atorii Art2 )2)732 B Iunurile mo0tenirii pot s fac obiectul unor msuri conser atorii= %n tot sau %n parte= la cererea persoanelor interesate= %n condiiile le/ii2 SE&ICDEA a -Ba Raportul donaiilor Doiune Art2 )2)752 B ;)< Raportul donaiilor este obli/aia pe care o au %ntre ei soul supra ieuitor 0i descendenii defunctului care in efecti 0i %mpreun la mo0tenirea le/al de a readuce la mo0tenire bunurile care leBau fost donate fr scutire de raport de ctre cel ce las mo0tenirea2 ;-< ?n lips de stipulaie contrar din partea donatorului= cei menionai la alin2 ;)< sunt obli/ai la raport numai dac ar fi a ut ocaie concret la mo0tenirea defunctului %n ca1ul %n care aceasta sBar fi descGis la data donaiei2 Scutirea de raport a renuntorului la mo0tenirea le/al Art2 )2)7*2 B ;)< ?n ca1 de renunare la mo0tenirea le/al= descendentul sau soul supra ieuitor nu mai are obli/aia de raport= put!nd pstra liberalitatea primit %n limitele cotitii disponibile2 ;-< #rin stipulaie e$pres %n contractul de donaie= donatarul poate fi obli/at la raportul donaiei 0i %n ca1ul renunrii la mo0tenire2 ?n acest ca1= donatarul a readuce la mo0tenire numai aloarea bunului donat care dep0e0te partea din bunurile defunctului la care ar fi a ut dreptul ca mo0tenitor le/al2 #ersoanele care pot cere raportul donaiei Art2 )2)742 B 9reptul de a cere raportul %l au numai descendenii 0i soul supra ieuitor= precum 0i= pe cale oblic= creditorii personali ai acestora2 &aracterul personal al obli/aiei de raport Art2 )2)7.2 B ;)< >o0tenitorul datorea1 raportul numai pentru donaiile pe care leBa primit personal de la donator2 ;-< 9ac descendentul donatarului ine %n nume propriu la mo0tenirea donatorului= nu este obli/at s raporte1e donaia fcut ascendentului su= cGiar dac a acceptat mo0tenirea acestuia din urm2 ;8< 9escendentul care ine la mo0tenire prin repre1entare succesoral este obli/at s raporte1e donaia primit de la defunct de ctre ascendentul su pe care %l repre1int= cGiar dac nu lBa mo0tenit pe acesta din urm2 E$cepiile de la obli/aia de raport Art2 )2)3,2 B ;)< Du sunt supuse raportuluiA a< donaiile pe care defunctul leBa fcut cu scutire de raport2 Scutirea poate fi fcut prin cGiar actul de donaie sau printrBun act ulterior= %ntocmit %n una dintre formele pre 1ute pentru liberaliti:

b< donaiile de/Gi1ate sub forma unor %nstrinri cu titlu oneros sau efectuate prin persoane interpuse= cu e$cepia ca1ului %n care se do ede0te c cel care a lsat mo0tenirea a urmrit un alt scop dec!t scutirea de raport: c< darurile obi0nuite= donaiile remuneratorii 0i= %n msura %n care nu sunt e$cesi e= sumele cGeltuite pentru %ntreinerea sau= dac este ca1ul= pentru formarea profesional a descendenilor= a prinilor sau a soului 0i nici cGeltuielile de nunt= %n msura %n care cel care las mo0tenirea nu a dispus altfel: d< fructele culese= eniturile scadente p!n %n 1iua descGiderii mo0tenirii 0i ecGi alentul bnesc al folosinei e$ercitate de donatar asupra bunului donat2 ;-< 9e asemenea= raportul nu este datorat nici %n ca1ul %n care bunul donat a pierit fr culpa donatarului2 &u toate acestea= dac bunul a fost reconstituit prin folosirea unei indemni1aii %ncasate ca urmare a pieirii sale= donatarul este inut s fac raportul bunului %n msura %n care indemni1aia a ser it la reconstituirea acelui bun2 ?n ca1ul %n care indemni1aia nu a fost utili1at %n acest scop= ea %ns0i este supus raportului2 9ac indemni1aia re1ult dintrBun contract de asi/urare= aceasta se raportea1 numai %n msura %n care dep0e0te cuantumul total al primelor pltite de donatar2 >odul de efectuare a raportului Art2 )2)3)2 B ;)< Raportul se face prin ecGi alent2 Este considerat ca nescris dispo1iia care impune donatarului raportul %n natur2 ;-< &u toate acestea= donatarul poate efectua raportul %n natur dac la data cererii de raport este %nc proprietarul bunului 0i nu lBa /re at cu o sarcin real 0i nici nu lBa dat %n locaiune pentru o perioad mai mare de 8 ani2 ;8< Raportul prin ecGi alent se poate reali1a prin preluare= prin imputaie sau %n bani2 ;7< Raportul prin preluare se reali1ea1 prin luarea din masa succesoral de ctre mo0tenitorii %ndreptii la raport a unor bunuri= pe c!t posibil de aceea0i natur 0i calitate cu cele care au format obiectul donaiei= in!nd seama de cotele succesorale ale fiecruia2 ;3< ?n ca1ul raportului prin imputaie= aloarea donaiei se scade din partea mo0tenitorului obli/at la raport2 ;5< ?n ca1ul raportului %n bani= cel obli/at la raport a depune la dispo1iia celorlali mo0tenitori o sum de bani care repre1int diferena dintre aloarea bunului donat 0i partea din aceast aloare ce corespunde cotei sale succesorale2 &ile de reali1are a raportului Art2 )2)3-2 B ;)< Raportul se reali1ea1 %n cadrul partaFului= prin bun %n oial sau pe cale Fudectoreasc2 ;-< Raportul cerut de unul dintre mo0tenitori profit 0i celorlali mo0tenitori %ndreptii s solicite raportul= cu e$cepia celor care au renunat %n mod e$pres la raport2 E aluarea bunului %n ca1ul raportului prin ecGi alent Art2 )2)382 B ;)< ?n ederea efecturii raportului prin ecGi alent= se ia %n considerare aloarea bunului donat la momentul Fudecii= in!nduBse %ns cont de starea lui %n momentul donaiei= din care se scade aloarea= la momentul Fudecii= a sarcinilor asumate prin contractul de donaie2 ;-< 9ac bunul a fost %nstrinat de donatar anterior cererii de raport= se ine seama de aloarea lui la data %nstrinrii2 9ac bunul donat a fost %nlocuit cu altul= se ine cont de aloarea= la data raportului= a bunului intrat %n patrimoniu 0i de starea lui la momentul dob!ndirii2 'otu0i= dac de alori1area bunului intrat %n patrimoniu era ine itabil la data dob!ndirii= %n irtutea naturii sale= %nlocuirea bunului nu este luat %n considerare2 ;8< Sumele de bani sunt supuse inde$rii %n raport cu indicele inflaiei= corespun1tor perioadei cuprinse %ntre data intrrii lor %n patrimoniul donatarului 0i data reali1rii raportului2 Ameliorrile 0i de/radrile bunului donat %n ca1ul raportului %n natur Art2 )2)372 B ;)< 9onatarul are dreptul s recupere1e= proporional cu cotele succesorale= cGeltuielile re1onabile pe care leBa fcut cu lucrrile adu/ate= precum 0i cu lucrrile autonome necesare 0i utile p!n la data raportului2 ;-< 'otodat= donatarul este rspun1tor de toate de/radrile 0i deteriorrile care au mic0orat aloarea bunului ca urmare a faptei sale culpabile2 ;8< 9onatarul poate reine bunul p!n la plata efecti a sumelor ce %i sunt datorate pentru cGeltuielile pre 1ute la alin2 ;)<= afar de ca1ul %n care creana lui se compensea1 cu desp/ubirile pe care le datorea1 potri it alin2 ;-<2 SE&ICDEA a 8Ba #lata datoriilor

#lata pasi ului2 E$cepiile de la di i1area de drept a pasi ului mo0tenirii Art2 )2)332 B ;)< >o0tenitorii uni ersali 0i cu titlu uni ersal contribuie la plata datoriilor 0i sarcinilor mo0tenirii proporional cu cota succesoral ce %i re ine fiecruia2 ;-< ?nainte de partaFul succesoral= creditorii ale cror creane pro in din conser area sau din administrarea bunurilor mo0tenirii ori sBau nscut %nainte de descGiderea mo0tenirii pot cere s fie pltii din bunurile aflate %n indi i1iune2 9e asemenea= ei pot solicita e$ecutarea silit asupra acestor bunuri2 ;8< Re/ula di i1rii de drept a pasi ului succesoral nu se aplic dacA a< obli/aia este indi i1ibil: b< obli/aia are ca obiect un bun indi idual determinat ori o prestaie determinat asupra unui astfel de bun: c< obli/aia este /arantat cu o ipotec sau o alt /aranie real= ca1 %n care mo0tenitorul care prime0te bunul afectat /araniei a fi obli/at pentru tot= %ns numai %n limita alorii acelui bun= iar participarea sa la restul pasi ului mo0tenirii se reduce corespun1tor: d< unul dintre mo0tenitori este %nsrcinat= prin titlu= s e$ecute sin/ur obli/aia2 ?n acest ca1= dac titlul %l repre1int testamentul= scutirea celorlali mo0tenitori constituie o liberalitate= supus reduciunii dac este ca1ul2 Situaia creditorilor personali ai mo0tenitorilor Art2 )2)352 B ;)< ?nainte de partaFul succesoral= creditorii personali ai unui mo0tenitor nu pot urmri partea acestuia din bunurile mo0tenirii2 ;-< &reditorii personali ai mo0tenitorilor 0i orice persoan ce Fustific un interes le/itim pot s cear partaFul %n numele debitorului lor= pot pretinde s fie pre1eni la partaFul prin bun %n oial sau pot s inter in %n procesul de partaF2 ;8< &eilali mo0tenitori pot obine respin/erea aciunii de partaF introduse de ctre creditor= pltind datoria %n numele 0i pe seama mo0tenitorului debitor2 ;7< &reditorii pot solicita re ocarea partaFului fr a fi obli/ai s do edeasc frauda coprta0ilor numai dac= de0i au cerut s fie pre1eni= partaFul sBa reali1at %n lipsa lor 0i fr s fi fost con ocai2 ?n toate celelalte ca1uri= aciunea %n re ocarea partaFului rm!ne supus dispo1iiilor art2 )235-2 ;3< 9in bunurile mo0tenirii atribuite la partaF= precum 0i din cele care le iau locul %n patrimoniul mo0tenitorului= creditorii mo0tenirii or fi pltii cu preferin fa de creditorii personali ai mo0tenitorului2 ;5< 9ispo1iiile alin2 ;3< sunt aplicabile 0i le/atarilor cu titlu particular ori de c!te ori obiectul le/atului nu const %ntrBun bun indi idual determinat2 Re/resul %ntre mo0tenitori2 Insol abilitatea unuia dintre mo0tenitori Art2 )2)3*2 B ;)< >o0tenitorul uni ersal sau cu titlu uni ersal care= din cau1a /araniei reale sau din orice alt cau1= a pltit din datoria comun mai mult dec!t partea sa are drept de re/res %mpotri a celorlali mo0tenitori= %ns numai pentru partea din datoria comun ce re enea fiecruia= cGiar 0i atunci c!nd mo0tenitorul care a pltit datoria ar fi fost subro/at %n drepturile creditorilor2 ;-< &!nd unul dintre mo0tenitorii uni ersali sau cu titlu uni ersal este insol abil= partea lui din pasi ul mo0tenirii se %mparte %ntre toi ceilali %n proporie cu cotele succesorale ale fiecruia2 ;8< >o0tenitorul are dreptul de a cere plata creanelor pe care le are fa de mo0tenire de la ceilali mo0tenitori= ca orice alt creditor al mo0tenirii2 ?n pri ina prii din datorie care %i re ine ca mo0tenitor= dispo1iiile art2 )25-,B)25-7 sunt aplicabile2 Raportul datoriilor Art2 )2)342 B ;)< 9ac= la data partaFului succesoral= un mo0tenitor are o datorie cert 0i licGid fa de mo0tenire= aceasta se licGidea1 prin luare mai puin2 ;-< 9ac mo0tenitorul are mai multe datorii fa de mo0tenire care nu sunt acoperite cu partea sa din bunurile mo0tenirii= aceste datorii se stin/ proporional prin raport %n limita prii respecti e2 ;8< Raportul nu operea1 %n pri ina creanei pe care un mo0tenitor o are fa de mo0tenire2 ?ns mo0tenitorul care este at!t creditor= c!t 0i debitor al mo0tenirii se poate pre ala de compensaia le/al= cGiar dac nu ar fi %ntrunite condiiile acesteia2 ;7< #rin acordul tuturor mo0tenitorilor= raportul datoriilor se poate reali1a 0i %nainte de partaFul succesoral2 'itlurile e$ecutorii obinute %mpotri a defunctului

Art2 )2)3.2 B 'itlurile e$ecutorii obinute %mpotri a defunctului pot fi e$ecutate 0i %mpotri a mo0tenitorilor si= %n condiiile pre 1ute de &odul de procedur ci il2 SE&ICDEA a 7Ba #artaFul de ascendent Subiecte Art2 )2)5,2 B Ascendenii pot face partaFul bunurilor lor %ntre descendeni2 Forme Art2 )2)5)2 B ;)< #artaFul de ascendent se poate reali1a prin donaie sau prin testament= cu respectarea formelor= condiiilor 0i re/ulilor pre 1ute de le/e pentru aceste acte Furidice2 ;-< #artaFul reali1at prin donaie nu poate a ea ca obiect dec!t bunurile pre1ente2 &uprins Art2 )2)5-2 B 9ac %n partaFul de ascendent nu au fost cuprinse toate bunurile mo0tenirii= bunurile necuprinse se or partaFa conform le/ii2 Ineficacitate Art2 )2)582 B ;)< Este lo it de nulitate absolut partaFul %n care nu sBau cuprins toi descendenii care %ndeplinesc condiiile pentru a eni la mo0tenire= fie %n nume propriu= fie prin repre1entare succesoral2 ;-< 9ispo1iiile alin2 ;)< nu se aplic partaFului %n care nu a fost inclus un descendent care ine la mo0tenire prin repre1entare succesoral= %ns a fost cuprins acela pe care %l repre1int2 ;8< 9ac prin partaFul de ascendent se %ncalc re1er a succesoral a reunui descendent sau a soului supra ieuitor= sunt aplicabile dispo1iiile pri itoare la reduciunea liberalitilor e$cesi e2 &AR'EA a HBa 9espre obli/aiiE< @@@@@@@@@@@ E< 9ispo1iiile tran1itorii 0i de punere %n aplicare a crii a HBa sunt cuprinse %n art2 ),-B)4. din Le/ea nr2 *)+-,))2 'I'LCL I 9ispo1iii /enerale &oninutul raportului obli/aional Art2 )2)572 B Obli/aia este o le/tur de drept %n irtutea creia debitorul este inut s procure o prestaie creditorului= iar acesta are dreptul s obin prestaia datorat2 I1 oarele obli/aiilor Art2 )2)532 B Obli/aiile i1 orsc din contract= act unilateral= /estiunea de afaceri= %mbo/irea fr Fust cau1= plata nedatorat= fapta ilicit= precum 0i din orice alt act sau fapt de care le/ea lea/ na0terea unei obli/aii2 'I'LCL II I1 oarele obli/aiilor

&A#I'OLCL I &ontractul SE&ICDEA ) 9ispo1iii /enerale Doiune Art2 )2)552 B &ontractul este acordul de oine dintre dou sau mai multe persoane cu intenia de a constitui= modifica sau stin/e un raport Furidic2 Re/ulile aplicabile contractelor Art2 )2)5*2 B ;)< 'oate contractele se supun re/ulilor /enerale din pre1entul capitol2 ;-< Re/ulile particulare pri itoare la anumite contracte sunt pre 1ute %n pre1entul cod sau %n le/i speciale2 Re/ulile aplicabile contractelor nenumite Art2 )2)542 B &ontractelor nere/lementate de le/e li se aplic pre ederile pre1entului capitol= iar dac acestea nu sunt %ndestultoare= re/ulile speciale pri itoare la contractul cu care se aseamn cel mai mult2 Libertatea de a contracta Art2 )2)5.2 B #rile sunt libere s %ncGeie orice contracte 0i s determine coninutul acestora= %n limitele impuse de le/e= de ordinea public 0i de bunele mora uri2 IunaBcredin Art2 )2)*,2 B #rile trebuie s acione1e cu bunBcredin at!t la ne/ocierea 0i %ncGeierea contractului= c!t 0i pe tot timpul e$ecutrii sale2 Ele nu pot %nltura sau limita aceast obli/aie2 SE&ICDEA a -Ba 9iferite cate/orii de contracte &ontractul sinala/matic 0i contractul unilateral Art2 )2)*)2 B &ontractul este sinala/matic atunci c!nd obli/aiile nscute din acesta sunt reciproce 0i interdependente2 ?n ca1 contrar= contractul este unilateral cGiar dac e$ecutarea lui presupune obli/aii %n sarcina ambelor pri2 &ontractul cu titlu oneros 0i contractul cu titlu /ratuit Art2 )2)*-2 B ;)< &ontractul prin care fiecare parte urmre0te s %0i procure un a antaF %n scGimbul obli/aiilor asumate este cu titlu oneros2 ;-< &ontractul prin care una dintre pri urmre0te s procure celeilalte pri un beneficiu= fr a obine %n scGimb reun a antaF= este cu titlu /ratuit2 &ontractul comutati 0i contractul aleatoriu Art2 )2)*82 B ;)< Este comutati contractul %n care= la momentul %ncGeierii sale= e$istena drepturilor 0i obli/aiilor prilor este cert= iar %ntinderea acestora este determinat sau determinabil2

;-< Este aleatoriu contractul care= prin natura lui sau prin oina prilor= ofer cel puin uneia dintre pri 0ansa unui c!0ti/ 0i o e$pune totodat la riscul unei pierderi= ce depind de un e eniment iitor 0i incert2 &ontractul consensual= solemn sau real Art2 )2)*72 B ;)< &ontractul poate fi consensual= solemn sau real2 ;-< &ontractul este consensual atunci c!nd se formea1 prin simplul acord de oin al prilor2 ;8< &ontractul este solemn atunci c!nd aliditatea sa este supus %ndeplinirii unor formaliti pre 1ute de le/e2 ;7< &ontractul este real atunci c!nd= pentru aliditatea sa= este necesar remiterea bunului2 &ontractul de ade1iune Art2 )2)*32 B &ontractul este de ade1iune atunci c!nd clau1ele sale eseniale sunt impuse ori sunt redactate de una dintre pri= pentru aceasta sau ca urmare a instruciunilor sale= cealalt parte nea !nd dec!t s le accepte ca atare2 &ontractulBcadru Art2 )2)*52 B ;)< &ontractulBcadru este acordul prin care prile con in s ne/ocie1e= s %ncGeie sau s menin raporturi contractuale ale cror elemente eseniale sunt determinate de acesta2 ;-< >odalitatea de e$ecutare a contractuluiBcadru= %n special termenul 0i olumul prestaiilor= precum 0i= dac este ca1ul= preul acestora sunt preci1ate prin con enii ulterioare2 &ontractul %ncGeiat cu consumatorii Art2 )2)**2 B &ontractul %ncGeiat cu consumatorii este supus le/ilor speciale 0i= %n completare= dispo1iiilor pre1entului cod2 SE&ICDEA a 8Ba ?ncGeierea contractului K)2 9ispo1iii preliminare Libertatea formei Art2 )2)*42 B &ontractul se %ncGeie prin simplul acord de oine al prilor dac le/ea nu impune o anumit formalitate pentru %ncGeierea sa alabil2 &ondiiile eseniale pentru aliditatea contractului Art2 )2)*.2 B ;)< &ondiiile eseniale pentru aliditatea unui contract suntA )2 capacitatea de a contracta: -2 consimm!ntul prilor: 82 un obiect determinat 0i licit: 72 o cau1 licit 0i moral2 ;-< ?n msura %n care le/ea pre ede o anumit form a contractului= aceasta trebuie respectat= sub sanciunea pre 1ut de dispo1iiile le/ale aplicabile2 K-2 &apacitatea prilor &apacitatea prilor

Art2 )2)4,2 B #oate contracta orice persoan care nu este declarat incapabil de le/e 0i nici oprit s %ncGeie anumite contracte2 Re/uli aplicabile Art2 )2)4)2 B Re/ulile pri itoare la capacitatea de a contracta sunt re/lementate %n principal %n cartea I2 K82 &onsimm!ntul I2 Formarea contractului ?ncGeierea contractului Art2 )2)4-2 B ;)< &ontractul se %ncGeie prin ne/ocierea lui de ctre pri sau prin acceptarea fr re1er e a unei oferte de a contracta2 ;-< Este suficient ca prile s se pun de acord asupra elementelor eseniale ale contractului= cGiar dac las unele elemente secundare spre a fi con enite ulterior ori %ncredinea1 determinarea acestora unei alte persoane2 ;8< ?n condiiile pre 1ute la alin2 ;-<= dac prile nu aFun/ la un acord asupra elementelor secundare ori persoana creia iBa fost %ncredinat determinarea lor nu ia o deci1ie= instana a dispune= la cererea oricreia dintre pri= completarea contractului= in!nd seama= dup %mpreFurri= de natura acestuia 0i de intenia prilor2 IunaBcredin %n ne/ocieri Art2 )2)482 B ;)< #rile au libertatea iniierii= desf0urrii 0i ruperii ne/ocierilor 0i nu pot fi inute rspun1toare pentru e0ecul acestora2 ;-< #artea care se an/aFea1 %ntrBo ne/ociere este inut s respecte e$i/enele buneiBcredine2 #rile nu pot con eni limitarea sau e$cluderea acestei obli/aii2 ;8< Este contrar e$i/enelor buneiBcredine= %ntre altele= conduita prii care iniia1 sau continu ne/ocieri fr intenia de a %ncGeia contractul2 ;7< #artea care iniia1= continu sau rupe ne/ocierile contrar buneiBcredine rspunde pentru preFudiciul cau1at celeilalte pri2 #entru stabilirea acestui preFudiciu se a ine seama de cGeltuielile an/aFate %n ederea ne/ocierilor= de renunarea de ctre cealalt parte la alte oferte 0i de orice %mpreFurri asemntoare2 Obli/aia de confidenialitate %n ne/ocierile precontractuale Art2 )2)472 B &!nd o informaie confidenial este comunicat de ctre o parte %n cursul ne/ocierilor= cealalt parte este inut s nu o di ul/e 0i s nu o foloseasc %n interes propriu= indiferent dac se %ncGeie sau nu contractul2 ?nclcarea acestei obli/aii atra/e rspunderea prii %n culp2 Elementele de care depinde %ncGeierea contractului Art2 )2)432 B Atunci c!nd= %n timpul ne/ocierilor= o parte insist s se aFun/ la un acord asupra unui anumit element sau asupra unei anumite forme= contractul nu se %ncGeie p!n nu se aFun/e la un acord cu pri ire la acestea2 >omentul 0i locul %ncGeierii contractului Art2 )2)452 B ;)< &ontractul se %ncGeie %n momentul 0i %n locul %n care acceptarea aFun/e la ofertant= cGiar dac acesta nu ia cuno0tin de ea din moti e care nu %i sunt imputabile2 ;-< 9e asemenea= contractul se consider %ncGeiat %n momentul %n care destinatarul ofertei s !r0e0te un act sau un fapt concludent= fr aBl %n0tiina pe ofertant= dac= %n temeiul ofertei= al practicilor statornicite %ntre pri= al u1anelor sau potri it naturii afacerii= acceptarea se poate face %n acest mod2 Forma ofertei 0i a acceptrii Art2 )2)4*2 B Oferta 0i acceptarea trebuie emise %n forma cerut de le/e pentru %ncGeierea alabil a contractului2

Oferta de a contracta Art2 )2)442 B ;)< O propunere constituie ofert de a contracta dac aceasta conine suficiente elemente pentru formarea contractului 0i e$prim intenia ofertantului de a se obli/a %n ca1ul acceptrii ei de ctre destinatar2 ;-< Oferta poate pro eni de la persoana care are iniiati a %ncGeierii contractului= care %i determin coninutul sau= dup %mpreFurri= care propune ultimul element esenial al contractului2 ;8< 9ispo1iiile art2 )2)4-B)2-,8 se aplic %n mod corespun1tor 0i atunci c!nd %mpreFurrile %n care se %ncGeie contractul nu permit identificarea ofertei sau a acceptrii2 #ropunerea adresat unor persoane nedeterminate Art2 )2)4.2 B ;)< #ropunerea adresat unor persoane nedeterminate= cGiar dac este precis= nu alorea1 ofert= ci= dup %mpreFurri= solicitare de ofert sau intenie de ne/ociere2 ;-< &u toate acestea= propunerea alorea1 ofert dac aceasta re1ult astfel din le/e= din u1ane ori= %n mod ne%ndoielnic= din %mpreFurri2 ?n aceste ca1uri= re ocarea ofertei adresate unor persoane nedeterminate produce efecte numai dac este fcut %n aceea0i form cu oferta %ns0i sau %ntrBo modalitate care permite s fie cunoscut %n aceea0i msur cu aceasta2 Solicitarea de oferte Art2 )2).,2 B Solicitarea de a formula oferte= adresat uneia sau mai multor persoane determinate= nu constituie= prin ea %ns0i= ofert de a contracta2 Oferta ire ocabil Art2 )2).)2 B ;)< Oferta este ire ocabil de %ndat ce autorul ei se obli/ s o menin un anumit termen2 Oferta este= de asemenea= ire ocabil atunci c!nd poate fi considerat astfel %n temeiul acordului prilor= al practicilor statornicite %ntre acestea= al ne/ocierilor= al coninutului ofertei ori al u1anelor2 ;-< 9eclaraia de re ocare a unei oferte ire ocabile nu produce niciun efect2 'ermenul de acceptare Art2 )2).-2 B 'ermenul de acceptare cur/e din momentul %n care oferta aFun/e la destinatar2 Oferta fr termen adresat unei persoane absente Art2 )2).82 B ;)< Oferta fr termen de acceptare= adresat unei persoane care nu este pre1ent= trebuie meninut un termen re1onabil= dup %mpreFurri= pentru ca destinatarul s o primeasc= s o anali1e1e 0i s e$pedie1e acceptarea2 ;-< Re ocarea ofertei nu %mpiedic %ncGeierea contractului dec!t dac aFun/e la destinatar %nainte ca ofertantul s primeasc acceptarea sau= dup ca1= %naintea s !r0irii actului ori faptului care= potri it pre ederilor art2 )2)45 alin2 ;-<= determin %ncGeierea contractului2 ;8< Ofertantul rspunde pentru preFudiciul cau1at prin re ocarea ofertei %naintea e$pirrii termenului pre 1ut la alin2 ;)<2 Oferta fr termen adresat unei persoane pre1ente Art2 )2).72 B ;)< Oferta fr termen de acceptare= adresat unei persoane pre1ente rm!ne fr efecte dac nu este acceptat de %ndat2 ;-< 9ispo1iiile alin2 ;)< se aplic 0i %n ca1ul ofertei transmise prin telefon sau prin alte asemenea miFloace de comunicare la distan2 &aducitatea ofertei Art2 )2).32 B ;)< Oferta de ine caduc dacA a< acceptarea nu aFun/e la ofertant %n termenul stabilit sau= %n lips= %n termenul pre 1ut la art2 )2).8 alin2 ;)<:

b< destinatarul o refu12 ;-< 9ecesul sau incapacitatea ofertantului atra/e caducitatea ofertei ire ocabile numai atunci c!nd natura afacerii sau %mpreFurrile o impun2 Acceptarea ofertei Art2 )2).52 B ;)< Orice act sau fapt al destinatarului constituie acceptare dac indic %n mod ne%ndoielnic acordul su cu pri ire la ofert= astfel cum aceasta a fost formulat= 0i aFun/e %n termen la autorul ofertei2 9ispo1iiile art2 )2)45 rm!n aplicabile2 ;-< 'cerea sau inaciunea destinatarului nu alorea1 acceptare dec!t atunci c!nd aceasta re1ult din le/e= din acordul prilor= din practicile statornicite %ntre acestea= din u1ane sau din alte %mpreFurri2 Acceptarea necorespun1toare a ofertei Art2 )2).*2 B ;)< Rspunsul destinatarului nu constituie acceptare atunci c!ndA a< cuprinde modificri sau completri care nu corespund ofertei primite: b< nu respect forma cerut anume de ofertant: c< aFun/e la ofertant dup ce oferta a de enit caduc2 ;-< Rspunsul destinatarului= e$primat potri it alin2 ;)<= poate fi considerat= dup %mpreFurri= ca o contraofert2 Acceptarea tardi Art2 )2).42 B ;)< Acceptarea tardi produce efecte numai dac autorul ofertei %l %n0tiinea1 de %ndat pe acceptant despre %ncGeierea contractului2 ;-< Acceptarea fcut %n termen= dar aFuns la ofertant dup e$pirarea termenului= din moti e neimputabile acceptantului= produce efecte dac ofertantul nu %l %n0tiinea1 despre aceasta de %ndat2 Retra/erea ofertei sau a acceptrii Art2 )2)..2 B Oferta sau acceptarea poate fi retras dac retra/erea aFun/e la destinatar anterior ori concomitent cu oferta sau= dup ca1= cu acceptarea2 &omunicarea ofertei= acceptrii 0i re ocrii Art2 )2-,,2 B ;)< Oferta= acceptarea= precum 0i re ocarea acestora produc efecte numai din momentul %n care aFun/ la destinatar= cGiar dac acesta nu ia cuno0tin de ele din moti e care nu %i sunt imputabile2 ;-< &omunicarea acceptrii trebuie fcut prin miFloace cel puin la fel de rapide ca cele folosite de ofertant= dac din le/e= din acordul prilor= din practicile statornicite %ntre acestea sau din alte asemenea %mpreFurri nu re1ult contrariul2 &lau1e e$terne Art2 )2-,)2 B 9ac prin le/e nu se pre ede altfel= prile sunt inute de clau1ele e$trinseci la care contractul face trimitere2 &lau1e standard Art2 )2-,-2 B ;)< Sub re1er a pre ederilor art2 )2-,8= dispo1iiile pre1entei seciuni se aplic %n mod corespun1tor 0i atunci c!nd la %ncGeierea contractului sunt utili1ate clau1e standard2 ;-< Sunt clau1e standard stipulaiile stabilite %n prealabil de una dintre pri pentru a fi utili1ate %n mod /eneral 0i repetat 0i care sunt incluse %n contract fr s fi fost ne/ociate cu cealalt parte2 ;8< &lau1ele ne/ociate pre alea1 asupra clau1elor standard2 ;7< Atunci c!nd ambele pri folosesc clau1e standard 0i nu aFun/ la o %nele/ere cu pri ire la acestea= contractul se %ncGeie totu0i pe ba1a clau1elor con enite 0i a oricror clau1e standard comune %n substana lor= cu e$cepia ca1ului %n care una dintre pri notific celeilalte pri= fie anterior momentului %ncGeierii contractului= fie ulterior 0i de %ndat= c nu intenionea1 s fie inut de un astfel de

contract2 &lau1e neu1uale Art2 )2-,82 B &lau1ele standard care pre d %n folosul celui care le propune limitarea rspunderii= dreptul de a denuna unilateral contractul= de a suspenda e$ecutarea obli/aiilor sau care pre d %n detrimentul celeilalte pri decderea din drepturi ori din beneficiul termenului= limitarea dreptului de a opune e$cepii= restr!n/erea libertii de a contracta cu alte persoane= re%nnoirea tacit a contractului= le/ea aplicabil= clau1e compromisorii sau prin care se dero/ de la normele pri itoare la competena instanelor Fudectore0ti nu produc efecte dec!t dac sunt acceptate= %n mod e$pres= %n scris= de cealalt parte2 II2 Halabilitatea consimm!ntului &ondiii Art2 )2-,72 B &onsimm!ntul prilor trebuie s fie serios= liber 0i e$primat %n cuno0tin de cau12 Lipsa discernm!ntului Art2 )2-,32 B ;)< Este anulabil contractul %ncGeiat de o persoan care= la momentul %ncGeierii acestuia= se afla= fie 0i numai remelnic= %ntrBo stare care o punea %n neputin de aB0i da seama de urmrile faptei sale2 ;-< &ontractul %ncGeiat de o persoan pus ulterior sub interdicie poate fi anulat dac= la momentul c!nd actul a fost fcut= cau1ele punerii sub interdicie e$istau 0i erau %ndeob0te cunoscute2 III2 Hiciile consimm!ntului &a1uri Art2 )2-,52 B ;)< &onsimm!ntul este iciat c!nd este dat din eroare= surprins prin dol sau smuls prin iolen2 ;-< 9e asemenea= consimm!ntul este iciat %n ca1 de le1iune2 Eroarea Art2 )2-,*2 B ;)< #artea care= la momentul %ncGeierii contractului= se afla %ntrBo eroare esenial poate cere anularea acestuia= dac cealalt parte 0tia sau= dup ca1= trebuia s 0tie c faptul asupra cruia a purtat eroarea era esenial pentru %ncGeierea contractului2 ;-< Eroarea este esenialA )2 c!nd poart asupra naturii sau obiectului contractului: -2 c!nd poart asupra identitii obiectului prestaiei sau asupra unei caliti a acestuia ori asupra unei alte %mpreFurri considerate eseniale de ctre pri %n absena creia contractul nu sBar fi %ncGeiat: 82 c!nd poart asupra identitii persoanei sau asupra unei caliti a acesteia %n absena creia contractul nu sBar fi %ncGeiat2 ;8< Eroarea de drept este esenial atunci c!nd pri e0te o norm Furidic determinant= potri it oinei prilor= pentru %ncGeierea contractului2 ;7< Eroarea care pri e0te simplele moti e ale contractului nu este esenial= cu e$cepia ca1ului %n care prin oina prilor asemenea moti e au fost considerate Gotr!toare2 Eroarea nescu1abil Art2 )2-,42 B ;)< &ontractul nu poate fi anulat dac faptul asupra cruia a purtat eroarea putea fi= dup %mpreFurri= cunoscut cu dili/ene re1onabile2 ;-< Eroarea de drept nu poate fi in ocat %n ca1ul dispo1iiilor le/ale accesibile 0i pre i1ibile2 Eroarea asumat

Art2 )2-,.2 B Du atra/e anularea contractului eroarea care poart asupra unui element cu pri ire la care riscul de eroare a fost asumat de cel care o in oc sau= dup %mpreFurri= trebuia s fie asumat de acesta2 Eroarea de calcul Art2 )2-),2 B Simpla eroare de calcul nu atra/e anularea contractului= ci numai rectificarea= afar de ca1ul %n care= concreti1!nduBse %ntrB o eroare asupra cantitii= a fost esenial pentru %ncGeierea contractului2 Eroarea de calcul trebuie corectat la cererea oricreia dintre pri2 Eroarea de comunicare sau de transmitere Art2 )2-))2 B 9ispo1iiile pri itoare la eroare se aplic %n mod corespun1tor 0i atunci c!nd eroarea poart asupra declaraiei de oin ori c!nd declaraia a fost transmis ine$act prin intermediul unei alte persoane sau prin miFloace de comunicare la distan2 In ocarea erorii cu bunBcredin Art2 )2-)-2 B #artea care este ictima unei erori nu se poate pre ala de aceasta contrar e$i/enelor buneiBcredine2 Adaptarea contractului Art2 )2-)82 B ;)< 9ac o parte este %ndreptit s in oce anulabilitatea contractului pentru eroare= dar cealalt parte declar c dore0te s e$ecute ori e$ecut contractul a0a cum acesta fusese %neles de partea %ndreptit s in oce anulabilitatea= contractul se consider c a fost %ncGeiat a0a cum lBa %neles aceast din urm parte2 ;-< ?n acest ca1= dup ce a fost informat asupra felului %n care partea %ndreptit s in oce anulabilitatea a %neles contractul 0i %nainte ca aceasta s fi obinut anularea= cealalt parte trebuie= %n termen de cel mult 8 luni de la data c!nd a fost notificat ori de la data c!nd i sBa comunicat cererea de cGemare %n Fudecat= s declare c este de acord cu e$ecutarea sau s e$ecute fr %nt!r1iere contractul= astfel cum a fost %neles de partea aflat %n eroare2 ;8< 9ac declaraia a fost fcut 0i comunicat prii aflate %n eroare %n termenul pre 1ut la alin2 ;-< sau contractul a fost e$ecutat= dreptul de a obine anularea este stins 0i notificarea pre 1ut la alin2 ;-< este considerat lipsit de efecte2 9olul Art2 )2-)72 B ;)< &onsimm!ntul este iciat prin dol atunci c!nd partea sBa aflat %ntrBo eroare pro ocat de manoperele frauduloase ale celeilalte pri ori c!nd aceasta din urm a omis= %n mod fraudulos= s %l informe1e pe contractant asupra unor %mpreFurri pe care se cu enea s i le de1 luie2 ;-< #artea al crei consimm!nt a fost iciat prin dol poate cere anularea contractului= cGiar dac eroarea %n care sBa aflat nu a fost esenial2 ;8< &ontractul este anulabil 0i atunci c!nd dolul pro ine de la repre1entantul= prepusul ori /erantul afacerilor celeilalte pri2 ;7< 9olul nu se presupune2 9olul comis de un ter Art2 )2-)32 B ;)< #artea care este ictima dolului unui ter nu poate cere anularea dec!t dac cealalt parte a cunoscut sau= dup ca1= ar fi trebuit s cunoasc dolul la %ncGeierea contractului2 ;-< Independent de anularea contractului= autorul dolului rspunde pentru preFudiciile ce ar re1ulta2 Hiolena Art2 )2-)52 B ;)< #oate cere anularea contractului partea care a contractat sub imperiul unei temeri Fustificate induse= fr drept= de cealalt parte sau de un ter2 ;-< E$ist iolen c!nd temerea insuflat este de a0a natur %nc!t partea ameninat putea s cread= dup %mpreFurri= c= %n lipsa consimm!ntului su= iaa= persoana= onoarea sau bunurile sale ar fi e$puse unui pericol /ra 0i iminent2 ;8< Hiolena poate atra/e anularea contractului 0i atunci c!nd este %ndreptat %mpotri a unei persoane apropiate= precum soul= soia=

ascendenii ori descendenii prii al crei consimm!nt a fost iciat2 ;7< ?n toate ca1urile= e$istena iolenei se aprecia1 in!nd seama de !rsta= starea social= sntatea 0i caracterul celui asupra cruia sBa e$ercitat iolena= precum 0i de orice alt %mpreFurare ce a putut influena starea acestuia la momentul %ncGeierii contractului2 Ameninarea cu e$erciiul unui drept Art2 )2-)*2 B &onstituie iolen 0i temerea insuflat prin ameninarea cu e$erciiul unui drept fcut cu scopul de a obine a antaFe inFuste2 Starea de necesitate Art2 )2-)42 B &ontractul %ncGeiat de o parte aflat %n stare de necesitate nu poate fi anulat dec!t dac cealalt parte a profitat de aceast %mpreFurare2 'emerea re ereniar Art2 )2-).2 B Simpla temere i1 or!t din respect= fr s fi fost iolen= nu atra/e anularea contractului2 Hiolena s !r0it de un ter Art2 )2--,2 B ;)< Hiolena atra/e anularea contractului 0i atunci c!nd este e$ercitat de un ter= %ns numai dac partea al crei consimm!nt nu a fost iciat cuno0tea sau= dup ca1= ar fi trebuit s cunoasc iolena s !r0it de ctre ter2 ;-< Independent de anularea contractului= autorul iolenei rspunde pentru preFudiciile ce ar re1ulta2 Le1iunea Art2 )2--)2 B ;)< E$ist le1iune atunci c!nd una dintre pri= profit!nd de starea de ne oie= de lipsa de e$perien ori de lipsa de cuno0tine a celeilalte pri= stipulea1 %n fa oarea sa ori a unei alte persoane o prestaie de o aloare considerabil mai mare= la data %ncGeierii contractului= dec!t aloarea propriei prestaii2 ;-< E$istena le1iunii se aprecia1 0i %n funcie de natura 0i scopul contractului2 ;8< Le1iunea poate e$ista 0i atunci c!nd minorul %0i asum o obli/aie e$cesi prin raportare la starea sa patrimonial= la a antaFele pe care le obine din contract ori la ansamblul circumstanelor2 Sanciune Art2 )2---2 B ;)< #artea al crei consimm!nt a fost iciat prin le1iune poate cere= la ale/erea sa= anularea contractului sau reducerea obli/aiilor sale cu aloarea daunelorBinterese la care ar fi %ndreptit2 ;-< &u e$cepia ca1ului pre 1ut de art2 )2--) alin2 ;8<= aciunea %n anulare este admisibil numai dac le1iunea dep0e0te Fumtate din aloarea pe care o a ea= la momentul %ncGeierii contractului= prestaia promis sau e$ecutat de partea le1at2 9isproporia trebuie s sub1iste p!n la data cererii de anulare2 ;8< ?n toate ca1urile= instana poate s menin contractul dac cealalt parte ofer= %n mod ecGitabil= o reducere a propriei creane sau= dup ca1= o maForare a propriei obli/aii2 9ispo1iiile art2 )2-)8 pri itoare la adaptarea contractului se aplic %n mod corespun1tor2 'ermenul de prescripie Art2 )2--82 B ;)< 9reptul la aciunea %n anulare sau %n reducerea obli/aiilor pentru le1iune se prescrie %n termen de un an de la data %ncGeierii contractului2 ;-< Anulabilitatea contractului nu poate s fie opus pe cale de e$cepie c!nd dreptul la aciune este prescris2 Inadmisibilitatea le1iunii Art2 )2--72 B Du pot fi atacate pentru le1iune contractele aleatorii= tran1acia= precum 0i alte contracte anume pre 1ute de le/e2

K72 Obiectul contractului Obiectul contractului Art2 )2--32 B ;)< Obiectul contractului %l repre1int operaiunea Furidic= precum !n1area= locaiunea= %mprumutul 0i altele asemenea= con enit de pri= astfel cum aceasta reiese din ansamblul drepturilor 0i obli/aiilor contractuale2 ;-< Obiectul contractului trebuie s fie determinat 0i licit= sub sanciunea nulitii absolute2 ;8< Obiectul este ilicit atunci c!nd este proGibit de le/e sau contra ine ordinii publice ori bunelor mora uri2 Obiectul obli/aiei Art2 )2--52 B ;)< Obiectul obli/aiei este prestaia la care se an/aFea1 debitorul2 ;-< Sub sanciunea nulitii absolute= el trebuie s fie determinat sau cel puin determinabil 0i licit2 Imposibilitatea iniial a obiectului obli/aiei Art2 )2--*2 B &ontractul este alabil cGiar dac= la momentul %ncGeierii sale= una dintre pri se afl %n imposibilitate de aB0i e$ecuta obli/aia= afar de ca1ul %n care prin le/e se pre ede altfel2 Iunurile iitoare Art2 )2--42 B ?n lipsa unei pre ederi le/ale contrare= contractele pot purta 0i asupra bunurilor iitoare2 Iunurile care nu sunt %n circuitul ci il Art2 )2--.2 B Dumai bunurile care sunt %n circuitul ci il pot face obiectul unei prestaii contractuale2 Iunurile care aparin altuia Art2 )2-8,2 B 9ac prin le/e nu se pre ede altfel= bunurile unui ter pot face obiectul unei prestaii= debitorul fiind obli/at s le procure 0i s le transmit creditorului sau= dup ca1= s obin acordul terului2 ?n ca1ul nee$ecutrii obli/aiei= debitorul rspunde pentru preFudiciile cau1ate2 9eterminarea calitii obiectului Art2 )2-8)2 B Atunci c!nd nu poate fi stabilit potri it contractului= calitatea prestaiei sau a obiectului acesteia trebuie s fie re1onabil sau= dup %mpreFurri= cel puin de ni el mediu2 9eterminarea obiectului de ctre un ter Art2 )2-8-2 B ;)< Atunci c!nd preul sau orice alt element al contractului urmea1 s fie determinat de un ter= acesta trebuie s acione1e %n mod corect= dili/ent 0i ecGidistant2 ;-< 9ac terul nu poate sau nu dore0te s acione1e ori aprecierea sa este %n mod manifest nere1onabil= instana= la cererea prii interesate= a stabili= dup ca1= preul sau elementul nedeterminat de ctre pri2 9eterminarea preului %ntre profesioni0ti Art2 )2-882 B 9ac un contract %ncGeiat %ntre profesioni0ti nu stabile0te preul 0i nici nu indic o modalitate pentru aBl determina= se presupune c prile au a ut %n edere preul practicat %n mod obi0nuit %n domeniul respecti pentru acelea0i prestaii reali1ate %n condiii comparabile sau= %n lipsa unui asemenea pre= un pre re1onabil2

Raportarea la un factor de referin Art2 )2-872 B Atunci c!nd= potri it contractului= preul se determin prin raportare la un factor de referin= iar acest factor nu e$ist= a %ncetat s mai e$iste ori nu mai este accesibil= el se %nlocuie0te= %n absena unei con enii contrare= cu factorul de referin cel mai apropiat2 K32 &au1a Doiune Art2 )2-832 B &au1a este moti ul care determin fiecare parte s %ncGeie contractul2 &ondiii Art2 )2-852 B ;)< &au1a trebuie s e$iste= s fie licit 0i moral2 ;-< &au1a este ilicit c!nd este contrar le/ii 0i ordinii publice2 ;8< &au1a este imoral c!nd este contrar bunelor mora uri2 Frauda la le/e Art2 )2-8*2 B &au1a este ilicit 0i atunci c!nd contractul este doar miFlocul pentru a eluda aplicarea unei norme le/ale imperati e2 Sanciune Art2 )2-842 B ;)< Lipsa cau1ei atra/e anulabilitatea contractului= cu e$cepia ca1ului %n care contractul a fost /re0it calificat 0i poate produce alte efecte Furidice2 ;-< &au1a ilicit sau imoral atra/e nulitatea absolut a contractului dac este comun ori= %n ca1 contrar= dac cealalt parte a cunoscutB o sau= dup %mpreFurri= trebuia sBo cunoasc2 #roba cau1ei Art2 )2-8.2 B ;)< &ontractul este alabil cGiar atunci c!nd cau1a nu este e$pres pre 1ut2 ;-< E$istena unei cau1e alabile se pre1um p!n la proba contrar2 K52 Forma contractului Formele de e$primare a consimm!ntului Art2 )2-7,2 B ;)< Hoina de a contracta poate fi e$primat erbal sau %n scris2 ;-< Hoina poate fi manifestat 0i printrBun comportament care= potri it le/ii= con eniei prilor= practicilor statornicite %ntre acestea sau u1anelor= nu las nicio %ndoial asupra inteniei de a produce efectele Furidice corespun1toare2 Forma scris Art2 )2-7)2 B ?nscrisul care constat %ncGeierea contractului poate fi sub semntur pri at sau autentic= a !nd fora probant pre 1ut de le/e2 Sanciune

Art2 )2-7-2 B ;)< Este lo it de nulitate absolut contractul %ncGeiat %n lipsa formei pe care= %n cGip ne%ndoielnic= le/ea o cere pentru %ncGeierea sa alabil2 ;-< 9ac prile sBau %n oit ca un contract s fie %ncGeiat %ntrBo anumit form= pe care le/ea nu o cere= contractul se socote0te alabil cGiar dac forma nu a fost respectat2 >odificarea contractului Art2 )2-782 B 9ac prin le/e nu se pre ede altfel= orice modificare a contractului este supus condiiilor de form cerute de le/e pentru %ncGeierea sa2 Forma cerut pentru %nscrierea %n cartea funciar Art2 )2-772 B ?n afara altor ca1uri pre 1ute de le/e= trebuie s fie %ncGeiate prin %nscris autentic= sub sanciunea nulitii absolute= con eniile care strmut sau constituie drepturi reale care urmea1 a fi %nscrise %n cartea funciar2 Forma contractelor electronice Art2 )2-732 B &ontractele care se %ncGeie prin miFloace electronice sunt supuse condiiilor de form pre 1ute de le/ea special2 SE&ICDEA a 7Ba Dulitatea contractului K)2 9ispo1iii /enerale Dulitatea Art2 )2-752 B ;)< Orice contract %ncGeiat cu %nclcarea condiiilor cerute de le/e pentru %ncGeierea sa alabil este supus nulitii= dac prin le/e nu se pre ede o alt sanciune2 ;-< Dulitatea poate fi absolut sau relati 2 ;8< 9ac prin le/e nu se pre ede altfel= nulitatea contractului poate fi constatat sau declarat prin acordul prilor2 ;7< #rin acordul prilor nu pot fi instituite 0i nici suprimate cau1e de nulitate2 Orice con enie sau clau1 contrar este considerat nescris2 Dulitatea absolut Art2 )2-7*2 B ;)< Este nul contractul %ncGeiat cu %nclcarea unei dispo1iii le/ale instituite pentru ocrotirea unui interes /eneral2 ;-< Dulitatea absolut poate fi in ocat de orice persoan interesat= pe cale de aciune sau de e$cepie2 ;8< Instana este obli/at s in oce din oficiu nulitatea absolut2 ;7< &ontractul lo it de nulitate absolut nu este susceptibil de confirmare dec!t %n ca1urile pre 1ute de le/e2 Dulitatea relati Art2 )2-742 B ;)< &ontractul %ncGeiat cu %nclcarea unei dispo1iii le/ale instituite pentru ocrotirea unui interes particular este anulabil2 ;-< Dulitatea relati poate fi in ocat numai de cel al crui interes este ocrotit prin dispo1iia le/al %nclcat2 ;8< Dulitatea relati nu poate fi in ocat din oficiu de instana Fudectoreasc2 ;7< &ontractul anulabil este susceptibil de confirmare2 #rescripia Art2 )2-7.2 B ;)< 9ac prin le/e nu se pre ede altfel= nulitatea absolut poate fi in ocat oric!nd= fie pe cale de aciune= fie pe cale de e$cepie2

;-< Dulitatea relati poate fi in ocat pe cale aciune numai %n termenul de prescripie stabilit de le/e2 &u toate acestea= partea creia i se cere e$ecutarea contractului poate opune oric!nd nulitatea relati a contractului= cGiar 0i dup %mplinirea termenului de prescripie a dreptului la aciunea %n anulare2 K-2 &au1ele de nulitate &au1ele de nulitate absolut Art2 )2-3,2 B &ontractul este lo it de nulitate absolut %n ca1urile anume pre 1ute de le/e= precum 0i atunci c!nd re1ult ne%ndoielnic din le/e c interesul ocrotit este unul /eneral2 &au1ele de nulitate relati Art2 )2-3)2 B &ontractul este anulabil c!nd au fost nesocotite dispo1iiile le/ale pri itoare la capacitatea de e$erciiu= c!nd consimm!ntul uneia dintre pri a fost iciat= precum 0i %n alte ca1uri anume pre 1ute de le/e2 #re1umia de nulitate relati Art2 )2-3-2 B ?n ca1urile %n care natura nulitii nu este determinat ori nu reiese %n cGip ne%ndoielnic din le/e= contractul este anulabil2 Dulitatea irtual Art2 )2-382 B ?n afara ca1urilor %n care le/ea pre ede sanciunea nulitii= contractul se desfiinea1 0i atunci c!nd sanciunea nulitii absolute sau= dup ca1= relati e trebuie aplicat pentru ca scopul dispo1iiei le/ale %nclcate s fie atins2 K82 Efectele nulitii 9esfiinarea contractului 0i a actelor subsec ente Art2 )2-372 B ;)< &ontractul lo it de nulitate absolut sau anulat este considerat a nu fi fost niciodat %ncGeiat2 ;-< 9esfiinarea contractului atra/e= %n condiiile le/ii= 0i desfiinarea actelor subsec ente %ncGeiate %n ba1a lui2 ;8< ?n ca1ul %n care contractul este desfiinat= fiecare parte trebuie s restituie celeilalte= %n natur sau prin ecGi alent= prestaiile primite= potri it pre ederilor art2 )258.B)257*= cGiar dac acestea au fost e$ecutate succesi sau au a ut un caracter continuu2 Dulitatea parial Art2 )2-332 B ;)< &lau1ele contrare le/ii= ordinii publice sau bunelor mora uri 0i care nu sunt considerate nescrise atra/ nulitatea contractului %n %ntre/ul su numai dac sunt= prin natura lor= eseniale sau dac= %n lipsa acestora= contractul nu sBar fi %ncGeiat2 ;-< ?n ca1ul %n care contractul este meninut %n parte= clau1ele nule sunt %nlocuite de drept cu dispo1iiile le/ale aplicabile2 ;8< 9ispo1iiile alin2 ;-< se aplic %n mod corespun1tor 0i clau1elor care contra in unor dispo1iii le/ale imperati e 0i sunt considerate de le/e nescrise2 Dulitatea contractului plurilateral Art2 )2-352 B ?n ca1ul contractelor cu mai multe pri %n care prestaia fiecrei pri este fcut %n considerarea unui scop comun= nulitatea contractului %n pri ina uneia dintre pri nu atra/e desfiinarea %n %ntre/ime a contractului= afar de ca1ul %n care participarea acesteia este esenial pentru e$istena contractului2 9auneleBinterese2 Reducerea prestaiilor Art2 )2-3*2 B ?n ca1 de iolen sau dol= cel al crui consimm!nt este iciat are dreptul de a pretinde= %n afar de anulare= 0i dauneB

interese sau= dac prefer meninerea contractului= de a solicita numai reducerea prestaiei sale cu aloarea daunelorBinterese la care ar fi %ndreptit2 Repararea preFudiciului %n ca1ul nulitii contractului %ncGeiat %n form autentic Art2 )2-342 B ?n ca1ul anulrii sau constatrii nulitii contractului %ncGeiat %n form autentic pentru o cau1 de nulitate a crei e$isten re1ult din %nsu0i te$tul contractului= partea preFudiciat poate cere obli/area notarului public la repararea preFudiciilor suferite= %n condiiile rspunderii ci ile delictuale pentru fapta proprie2 Refacerea contractului nul Art2 )2-3.2 B &ontractul nul poate fi refcut= %n tot sau %n parte= cu respectarea tuturor condiiilor pre 1ute de le/e la data refacerii lui2 ?n toate ca1urile= contractul refcut nu a produce efecte dec!t pentru iitor= iar nu 0i pentru trecut2 &on ersiunea contractului nul Art2 )2-5,2 B ;)< Cn contract lo it de nulitate absolut a produce totu0i efectele actului Furidic pentru care sunt %ndeplinite condiiile de fond 0i de form pre 1ute de le/e2 ;-< &u toate acestea= dispo1iiile alin2 ;)< nu se aplic dac intenia de a e$clude aplicarea con ersiunii este stipulat %n contractul lo it de nulitate sau reiese= %n cGip ne%ndoielnic= din scopurile urmrite de pri la data %ncGeierii contractului2 K72 Halidarea contractului &au1ele de alidare Art2 )2-5)2 B ;)< &ontractul afectat de o cau1 de nulitate este alidat atunci c!nd nulitatea este acoperit2 ;-< Dulitatea poate fi acoperit prin confirmare sau prin alte moduri anume pre 1ute de le/e2 &onfirmarea contractului Art2 )2-5-2 B ;)< &onfirmarea unui contract anulabil re1ult din oina= e$pres sau tacit= de a renuna la dreptul de a in oca nulitatea2 ;-< Hoina de a renuna trebuie s fie cert2 &ondiiile confirmrii Art2 )2-582 B ;)< Cn contract anulabil poate fi confirmat dac %n momentul confirmrii condiiile sale de aliditate sunt %ntrunite2 ;-< #ersoana care poate in oca nulitatea poate confirma contractul numai cunosc!nd cau1a de nulitate 0i= %n ca1 de iolen= numai dup %ncetarea acesteia2 ;8< #ersoana cGemat de le/e s %ncu iine1e actele minorului poate= %n numele 0i %n interesul acestuia= cere anularea contractului fcut fr %ncu iinarea sa ori s confirme contractul atunci c!nd aceast %ncu iinare era suficient pentru %ncGeierea alabil a acestuia2 ;7< 9ispo1iiile alin2 ;8< se aplic %n mod corespun1tor 0i %n ca1ul actelor %ncGeiate fr autori1area instanei de tutel2 ;3< ?n lipsa confirmrii e$prese= este suficient ca obli/aia s fie e$ecutat %n mod oluntar la data la care ea putea fi alabil confirmat de ctre partea interesat2 ;5< &el care trebuie s confirme poate s fie pus %n %nt!r1iere printrBo notificare prin care partea interesat s %i solicite fie s confirme contractul anulabil= fie s e$ercite aciunea %n anulare= %n termen de 5 luni de la notificare= sub sanciunea decderii din dreptul de a cere anularea contractului2 &uprinsul actului confirmati Art2 )2-572 B #entru a fi alabil= actul confirmati trebuie s cuprind obiectul= cau1a 0i natura obli/aiei 0i s fac meniune despre moti ul aciunii %n anulare= precum 0i despre intenia de a repara iciul pe care se %ntemeia1 acea aciune2

Efectele confirmrii Art2 )2-532 B ;)< &onfirmarea %0i produce efectele din momentul %ncGeierii contractului 0i atra/e renunarea la miFloacele 0i e$cepiile ce puteau fi opuse= sub re1er a %ns a drepturilor dob!ndite 0i conser ate de terii de bunBcredin2 ;-< &!nd fiecare dintre pri poate in oca nulitatea contractului sau mai multe pri o pot in oca %mpotri a alteia= confirmarea fcut de una dintre acestea nu %mpiedic in ocarea nulitii de ctre celelalte pri2 ;8< &onfirmarea unui contract anulabil pentru icierea consimm!ntului prin dol sau iolen nu implic prin ea %ns0i renunarea la dreptul de a cere dauneBinterese2 SE&ICDEA a 3Ba Interpretarea contractului Interpretarea dup oina concordant a prilor Art2 )2-552 B ;)< &ontractele se interpretea1 dup oina concordant a prilor= iar nu dup sensul literal al termenilor2 ;-< La stabilirea oinei concordante se a ine seama= %ntre altele= de scopul contractului= de ne/ocierile purtate de pri= de practicile statornicite %ntre acestea 0i de comportamentul lor ulterior %ncGeierii contractului2 Interpretarea sistematic Art2 )2-5*2 B &lau1ele se interpretea1 unele prin altele= d!nd fiecreia %nelesul ce re1ult din ansamblul contractului2 Interpretarea clau1elor %ndoielnice Art2 )2-542 B ;)< &lau1ele susceptibile de mai multe %nelesuri se interpretea1 %n sensul ce se potri e0te cel mai bine naturii 0i obiectului contractului2 ;-< &lau1ele %ndoielnice se interpretea1 in!nd seama= %ntre altele= de natura contractului= de %mpreFurrile %n care a fost %ncGeiat= de interpretarea dat anterior de pri= de sensul atribuit %n /eneral clau1elor 0i e$presiilor %n domeniu 0i de u1ane2 ;8< &lau1ele se interpretea1 %n sensul %n care pot produce efecte= iar nu %n acela %n care nu ar putea produce niciunul2 ;7< &ontractul nu cuprinde dec!t lucrul asupra cruia prile 0iBau propus a contracta= oric!t de /enerali ar fi termenii folosii2 ;3< &lau1ele destinate s e$emplifice sau s %nlture orice %ndoial asupra aplicrii contractului la un ca1 particular nu %i restr!n/ aplicarea %n alte ca1uri care nu au fost e$pres pre 1ute2 Re/ulile subsidiare de interpretare Art2 )2-5.2 B ;)< 9ac= dup aplicarea re/ulilor de interpretare= contractul rm!ne neclar= acesta se interpretea1 %n fa oarea celui care se obli/2 ;-< Stipulaiile %nscrise %n contractele de ade1iune se interpretea1 %mpotri a celui care leBa propus2 SE&ICDEA a 5Ba Efectele contractului K)2 Efectele %ntre pri Fora obli/atorie Art2 )2-*,2 B ;)< &ontractul alabil %ncGeiat are putere de le/e %ntre prile contractante2 ;-< &ontractul se modific sau %ncetea1 numai prin acordul prilor ori din cau1e autori1ate de le/e2 Impre i1iunea

Art2 )2-*)2 B ;)< #rile sunt inute s %0i e$ecute obli/aiile= cGiar dac e$ecutarea lor a de enit mai oneroas= fie datorit cre0terii costurilor e$ecutrii propriei obli/aii= fie datorit scderii alorii contraprestaiei2 ;-< &u toate acestea= dac e$ecutarea contractului a de enit e$cesi de oneroas datorit unei scGimbri e$cepionale a %mpreFurrilor care ar face dit inFust obli/area debitorului la e$ecutarea obli/aiei= instana poate s dispunA a< adaptarea contractului= pentru a distribui %n mod ecGitabil %ntre pri pierderile 0i beneficiile ce re1ult din scGimbarea %mpreFurrilor: b< %ncetarea contractului= la momentul 0i %n condiiile pe care le stabile0te2 ;8< 9ispo1iiile alin2 ;-< sunt aplicabile numai dacA a< scGimbarea %mpreFurrilor a inter enit dup %ncGeierea contractului: b< scGimbarea %mpreFurrilor= precum 0i %ntinderea acesteia nu au fost 0i nici nu puteau fi a ute %n edere de ctre debitor= %n mod re1onabil= %n momentul %ncGeierii contractului: c< debitorul nu 0iBa asumat riscul scGimbrii %mpreFurrilor 0i nici nu putea fi %n mod re1onabil considerat c 0iBar fi asumat acest risc: d< debitorul a %ncercat= %ntrBun termen re1onabil 0i cu bunBcredin= ne/ocierea adaptrii re1onabile 0i ecGitabile a contractului2 &oninutul contractului Art2 )2-*-2 B ;)< &ontractul alabil %ncGeiat obli/ nu numai la ceea ce este e$pres stipulat= dar 0i la toate urmrile pe care practicile statornicite %ntre pri= u1anele= le/ea sau ecGitatea le dau contractului= dup natura lui2 ;-< &lau1ele obi0nuite %ntrBun contract se sub%nele/= de0i nu sunt stipulate %n mod e$pres2 &onstituirea 0i transferul drepturilor reale Art2 )2-*82 B ;)< 9repturile reale se constituie 0i se transmit prin acordul de oin al prilor= cGiar dac bunurile nu au fost predate= dac acest acord poart asupra unor bunuri determinate= ori prin indi iduali1area bunurilor= dac acordul poart asupra unor bunuri de /en2 ;-< Fructele bunului sau dreptului transmis se cu in dob!nditorului de la data transferului proprietii bunului ori= dup ca1= a cesiunii dreptului= afar de ca1ul %n care prin le/e sau prin oina prilor se dispune altfel2 ;8< 9ispo1iiile %n materie de carte funciar= precum 0i dispo1iiile speciale referitoare la transferul anumitor cate/orii de bunuri mobile rm!n aplicabile2 Riscul %n contractul translati de proprietate Art2 )2-*72 B ;)< ?n lips de stipulaie contrar= c!t timp bunul nu este predat= riscul contractului rm!ne %n sarcina debitorului obli/aiei de predare= cGiar dac proprietatea a fost transferat dob!nditorului2 ?n ca1ul pieirii fortuite a bunului= debitorul obli/aiei de predare pierde dreptul la contraprestaie= iar dac a primitBo= este obli/at s o restituie2 ;-< &u toate acestea= creditorul pus %n %nt!r1iere preia riscul pieirii fortuite a bunului2 El nu se poate libera cGiar dac ar do edi c bunul ar fi pierit 0i dac obli/aia de predare ar fi fost e$ecutat la timp2 'ransmiterea succesi a unui bun mobil Art2 )2-*32 B ;)< 9ac cine a a transmis succesi ctre mai multe persoane proprietatea unui bun mobil corporal= cel care a dob!ndit cu bunBcredin posesia efecti a bunului este titular al dreptului= cGiar dac titlul su are dat ulterioar2 ;-< Este de bunBcredin dob!nditorul care= la data intrrii %n posesie= nu a cunoscut 0i nici nu putea s cunoasc obli/aia asumat anterior de %nstrintor2 ;8< 9ac niciunul dintre dob!nditori nu a obinut posesia efecti a bunului mobil corporal 0i creana fiecruia de predare a bunului este e$i/ibil= a fi preferat cel care a sesi1at cel dint!i instana de Fudecat2 9enunarea unilateral Art2 )2-*52 B ;)< 9ac dreptul de a denuna contractul este recunoscut uneia dintre pri= acesta poate fi e$ercitat at!t timp c!t e$ecutarea contractului nu a %nceput2 ;-< ?n contractele cu e$ecutare succesi sau continu= acest drept poate fi e$ercitat cu respectarea unui termen re1onabil de prea i1= cGiar 0i dup %nceperea e$ecutrii contractului= %ns denunarea nu produce efecte %n pri ina prestaiilor e$ecutate sau care se afl %n curs de e$ecutare2

;8< 9ac sBa stipulat o prestaie %n scGimbul denunrii= aceasta produce efecte numai atunci c!nd prestaia este e$ecutat2 ;7< 9ispo1iiile pre1entului articol se aplic %n lips de con enie contrar2 &ontractul pe durat nedeterminat Art2 )2-**2 B &ontractul %ncGeiat pe durat nedeterminat poate fi denunat unilateral de oricare dintre pri cu respectarea unui termen re1onabil de prea i12 Orice clau1 contrar sau stipularea unei prestaii %n scGimbul denunrii contractului se consider nescris2 #actul de opiune Art2 )2-*42 B ;)< Atunci c!nd prile con in ca una dintre ele s rm!n le/at de propria declaraie de oin= iar cealalt s o poat accepta sau refu1a= acea declaraie se consider o ofert ire ocabil 0i produce efectele pre 1ute la art2 )2).)2 ;-< 9ac prile nu au con enit un termen pentru acceptare= acesta poate fi stabilit de instan prin ordonan pre0edinial= cu citarea prilor2 ;8< #actul de opiune trebuie s conin toate elementele contractului pe care prile urmresc s %l %ncGeie= astfel %nc!t acesta s se poat %ncGeia prin simpla acceptare a beneficiarului opiunii2 ;7< &ontractul se %ncGeie prin e$ercitarea opiunii %n sensul acceptrii de ctre beneficiar a declaraiei de oin a celeilalte pri= %n condiiile con enite prin pact2 ;3< At!t pactul de opiune= c!t 0i declaraia de acceptare trebuie %ncGeiate %n forma pre 1ut de le/e pentru contractul pe care prile urmresc s %l %ncGeie2 #romisiunea de a contracta Art2 )2-*.2 B ;)< #romisiunea de a contracta trebuie s conin toate acele clau1e ale contractului promis= %n lipsa crora prile nu ar putea e$ecuta promisiunea2 ;-< ?n ca1 de nee$ecutare a promisiunii= beneficiarul are dreptul la dauneBinterese2 ;8< 9e asemenea= dac promitentul refu1 s %ncGeie contractul promis= instana= la cererea prii care 0iBa %ndeplinit propriile obli/aii= poate s pronune o Gotr!re care s in loc de contract= atunci c!nd natura contractului o permite= iar cerinele le/ii pentru aliditatea acestuia sunt %ndeplinite2 #re ederile pre1entului alineat nu sunt aplicabile %n ca1ul promisiunii de a %ncGeia un contract real= dac prin le/e nu se pre ede altfel2 ;7< &on enia prin care prile se obli/ s ne/ocie1e %n ederea %ncGeierii sau modificrii unui contract nu constituie promisiune de a contracta2 K-2 Efectele fa de teri I2 9ispo1iii /enerale Relati itatea efectelor contractului Art2 )2-4,2 B &ontractul produce efecte numai %ntre pri= dac prin le/e nu se pre ede altfel2 Opo1abilitatea efectelor contractului Art2 )2-4)2 B &ontractul este opo1abil terilor= care nu pot aduce atin/ere drepturilor 0i obli/aiilor nscute din contract2 'erii se pot pre ala de efectele contractului= %ns fr a a ea dreptul de a cere e$ecutarea lui= cu e$cepia ca1urilor pre 1ute de le/e2 'ransmisiunea drepturilor 0i obli/aiilor ctre succesori Art2 )2-4-2 B ;)< La moartea unei pri= drepturile 0i obli/aiile contractuale ale acesteia se transmit succesorilor si uni ersali sau cu titlu uni ersal= dac din le/e= din stipulaia prilor ori din natura contractului nu re1ult contrariul2 ;-< 9repturile= precum 0i= %n ca1urile pre 1ute de le/e= obli/aiile contractuale %n str!ns le/tur cu un bun se transmit= odat cu acesta= succesorilor cu titlu particular ai prilor2

II2 #romisiunea faptei altuia Efecte Art2 )2-482 B ;)< &el care se an/aFea1 la a determina un ter s %ncGeie sau s ratifice un act este inut s repare preFudiciul cau1at dac terul refu1 s se obli/e sau= atunci c!nd sBa obli/at 0i ca fideiusor= dac terul nu e$ecut prestaia promis2 ;-< &u toate acestea= promitentul nu rspunde dac asi/ur e$ecutarea obli/aiei terului= fr a se produce reun preFudiciu creditorului2 ;8< Intenia promitentului de a se an/aFa personal nu se pre1um= ci trebuie s reias ne%ndoielnic din contract sau din %mpreFurrile %n care acesta a fost %ncGeiat2 III2 Stipulaia pentru altul Efecte Art2 )2-472 B ;)< Oricine poate stipula %n numele su= %ns %n beneficiul unui ter2 ;-< #rin efectul stipulaiei= beneficiarul dob!nde0te dreptul de a cere direct promitentului e$ecutarea prestaiei2 &ondiiile pri ind terul beneficiar Art2 )2-432 B Ieneficiarul trebuie s fie determinat sau= cel puin= determinabil la data %ncGeierii stipulaiei 0i s e$iste %n momentul %n care promitentul trebuie s %0i e$ecute obli/aia2 ?n ca1 contrar= stipulaia profit stipulantului= fr a a/ra a %ns sarcina promitentului2 Acceptarea stipulaiei Art2 )2-452 B ;)< 9ac terul beneficiar nu accept stipulaia= dreptul su se consider a nu fi e$istat niciodat2 ;-< Stipulaia poate fi re ocat c!t timp acceptarea beneficiarului nu a aFuns la stipulant sau la promitent2 Stipulaia poate fi acceptat 0i dup decesul stipulantului sau al promitentului2 Re ocarea stipulaiei Art2 )2-4*2 B ;)< Stipulantul este sin/urul %ndreptit s re oce stipulaia= creditorii sau mo0tenitorii si neput!nd s o fac2 Stipulantul nu poate %ns re oca stipulaia fr acordul promitentului dac acesta din urm are interesul s o e$ecute2 ;-< Re ocarea stipulaiei produce efecte din momentul %n care aFun/e la promitent2 9ac nu a fost desemnat un alt beneficiar= re ocarea profit stipulantului sau mo0tenitorilor acestuia= fr a a/ra a %ns sarcina promitentului2 >iFloacele de aprare ale promitentului Art2 )2-442 B #romitentul poate opune beneficiarului numai aprrile %ntemeiate pe contractul care cuprinde stipulaia2 IH2 Simulaia Efecte %ntre pri Art2 )2-4.2 B ;)< &ontractul secret produce efecte numai %ntre pri 0i= dac din natura contractului ori din stipulaia prilor nu re1ult contrariul= %ntre succesorii lor uni ersali sau cu titlu uni ersal2 ;-< &u toate acestea= contractul secret nu produce efecte nici %ntre pri dac nu %ndepline0te condiiile de fond cerute de le/e pentru %ncGeierea sa alabil2 Efecte fa de teri Art2 )2-.,2 B ;)< &ontractul secret nu poate fi in ocat de pri= de ctre succesorii lor uni ersali= cu titlu uni ersal sau cu titlu particular

0i nici de ctre creditorii %nstrintorului aparent %mpotri a terilor care= %ntemeinduBse cu bunBcredin pe contractul public= au dob!ndit drepturi de la acGi1itorul aparent2 ;-< 'erii pot in oca %mpotri a prilor e$istena contractului secret= atunci c!nd acesta le atm drepturile2 Raporturile cu creditorii Art2 )2-.)2 B ;)< E$istena contractului secret nu poate fi opus de pri creditorilor dob!nditorului aparent care= cu bunBcredin= au notat %nceperea urmririi silite %n cartea funciar sau au obinut secGestru asupra bunurilor care au fcut obiectul simulaiei2 ;-< 9ac e$ist un conflict %ntre creditorii %nstrintorului aparent 0i creditorii dob!nditorului aparent= sunt preferai cei dint!i= %n ca1ul %n care creana lor este anterioar contractului secret2 #roba simulaiei Art2 )2-.-2 B 9o ada simulaiei poate fi fcut de teri sau de creditori cu orice miFloc de prob2 #rile pot do edi 0i ele simulaia cu orice miFloc de prob= atunci c!nd pretind c aceasta are caracter ilicit2 Actele unilaterale Art2 )2-.82 B 9ispo1iiile referitoare la simulaie se aplic %n mod corespun1tor 0i actelor Furidice unilaterale destinate unei persoane determinate= care au fost simulate prin acordul dintre autorul actului 0i destinatarul su2 Actele nepatrimoniale Art2 )2-.72 B 9ispo1iiile referitoare la simulaie nu se aplic actelor Furidice nepatrimoniale2 SE&ICDEA a *Ba Repre1entarea 'emeiul repre1entrii Art2 )2-.32 B #uterea de a repre1enta poate re1ulta fie din le/e= fie dintrBun act Furidic ori dintrBo Gotr!re Fudectoreasc= dup ca12 Efecte Art2 )2-.52 B &ontractul %ncGeiat de repre1entant= %n limitele %mputernicirii= %n numele repre1entatului produce efecte direct %ntre repre1entat 0i cealalt parte2 Deartarea calitii de repre1entant Art2 )2-.*2 B ;)< &ontractul %ncGeiat de repre1entant %n limita puterilor conferite= atunci c!nd terul contractant nu cuno0tea 0i nici nu ar fi trebuit sa cunoasc faptul c repre1entantul aciona %n aceast calitate= %i obli/ numai pe repre1entant 0i pe ter= dac prin le/e nu se pre ede altfel2 ;-< &u toate acestea= dac repre1entantul= atunci c!nd contractea1 cu terul %n limita puterilor conferite= pe seama unei %ntreprinderi= pretinde c este titularul acesteia= terul care descoper ulterior identitatea ade ratului titular poate s e$ercite 0i %mpotri a acestuia din urm drepturile pe care le are %mpotri a repre1entantului2 &apacitatea prilor Art2 )2-.42 B ?n ca1ul repre1entrii con enionale= at!t repre1entatul= c!t 0i repre1entantul trebuie s aib capacitatea de a %ncGeia actul pentru care repre1entarea a fost dat2 Hiciile de consimm!nt

Art2 )2-..2 B &ontractul este anulabil atunci c!nd consimm!ntul repre1entantului este iciat2 9ac %ns iciul de consimm!nt pri e0te elemente stabilite de repre1entat= contractul este anulabil numai dac oina acestuia din urm a fost iciat2 IunaBcredin Art2 )28,,2 B ;)< Afar de ca1ul %n care sunt rele ante pentru elementele stabilite de repre1entat= buna sau reauaBcredin= cunoa0terea sau necunoa0terea unei anumite %mpreFurri se aprecia1 %n persoana repre1entantului2 ;-< Repre1entatul de reaBcredin nu poate in oca niciodat bunaBcredin a repre1entantului2 Forma %mputernicirii Art2 )28,)2 B ?mputernicirea nu produce efecte dec!t dac este dat cu respectarea formelor cerute de le/e pentru %ncGeierea alabil a contractului pe care repre1entantul urmea1 s %l %ncGeie2 Oustificarea puterii de a repre1enta Art2 )28,-2 B &ontractantul poate %ntotdeauna cere repre1entantului s fac do ada puterilor %ncredinate de repre1entat 0i= dac repre1entarea este cuprins %ntrBun %nscris= s %i remit o copie a %nscrisului= semnat pentru conformitate2 &onflictul de interese Art2 )28,82 B &ontractul %ncGeiat de un repre1entant aflat %n conflict de interese cu repre1entatul poate fi anulat la cererea repre1entatului= atunci c!nd conflictul era cunoscut sau trebuia s fie cunoscut de contractant la data %ncGeierii contractului2 &ontractul cu sine %nsu0i 0i dubla repre1entare Art2 )28,72 B ;)< &ontractul %ncGeiat de repre1entant cu sine %nsu0i= %n nume propriu= este anulabil numai la cererea repre1entatului= cu e$cepia ca1ului %n care repre1entantul a fost %mputernicit %n mod e$pres %n acest sens sau cuprinsul contractului a fost determinat %n asemenea mod %nc!t s e$clud posibilitatea unui conflict de interese2 ;-< 9ispo1iiile alin2 ;)< se aplic 0i %n ca1ul dublei repre1entri2 ?ncetarea %mputernicirii Art2 )28,32 B #uterea de repre1entare %ncetea1 prin renunarea de ctre repre1entant la %mputernicire sau prin re ocarea acesteia de ctre repre1entat2 >odificarea 0i re ocarea %mputernicirii Art2 )28,52 B >odificarea 0i re ocarea %mputernicirii trebuie aduse la cuno0tina terilor prin miFloace corespun1toare2 ?n ca1 contrar= acestea nu sunt opo1abile terilor dec!t dac se do ede0te c ace0tia le cuno0teau ori puteau s le cunoasc %n momentul %ncGeierii contractului2 Alte cau1e de %ncetare a puterii de a repre1enta Art2 )28,*2 B ;)< #uterea de a repre1enta %ncetea1 prin decesul sau incapacitatea repre1entantului ori a repre1entatului= dac din con enie ori din natura afacerii nu re1ult contrariul2 ;-< 9ac repre1entantul sau repre1entatul este persoan Furidic= puterea de a repre1enta %ncetea1 la data la care persoana Furidic %0i %ncetea1 e$istena2 ;8< ?n ca1ul descGiderii procedurii insol enei asupra repre1entantului sau repre1entatului= puterea de a repre1enta %ncetea1 %n condiiile pre 1ute de le/e2

;7< ?ncetarea puterii de a repre1enta nu produce efecte %n pri ina terilor care= %n momentul %ncGeierii contractului= nu cuno0teau 0i nici nu trebuiau s cunoasc aceast %mpreFurare2 Obli/aiile repre1entantului la %ncetarea %mputernicirii Art2 )28,42 B ;)< La %ncetarea puterilor %ncredinate= repre1entantul este obli/at s restituie repre1entatului %nscrisul care constat aceste puteri2 ;-< Repre1entantul nu poate reine acest %nscris drept /aranie a creanelor sale asupra repre1entatului= dar poate s cear o copie a %nscrisului= certificat de repre1entat= cu meniunea c puterea de repre1entare a %ncetat2 Lipsa sau dep0irea puterii de repre1entare Art2 )28,.2 B ;)< &ontractul %ncGeiat de persoana care acionea1 %n calitate de repre1entant= %ns fr a a ea %mputernicire sau cu dep0irea puterilor conferite= nu produce efecte %ntre repre1entat 0i ter2 ;-< 9ac %ns= prin comportamentul su= repre1entatul lBa determinat pe terul contractant s cread %n mod re1onabil c repre1entantul are puterea de aBl repre1enta 0i c acionea1 %n limita puterilor conferite= repre1entatul nu se poate pre ala fa de terul contractant de lipsa puterii de a repre1enta2 Rspunderea repre1entantului Art2 )28),2 B &el care %ncGeie un contract %n calitate de repre1entant= nea !nd %mputernicire ori dep0ind limitele puterilor care iBau fost %ncredinate= rspunde pentru preFudiciile cau1ate terului contractant care sBa %ncre1ut= cu bunBcredin= %n %ncGeierea alabil a contractului2 Ratificarea Art2 )28))2 B ;)< ?n ca1urile pre 1ute la art2 )28,.= cel %n numele cruia sBa %ncGeiat contractul poate s %l ratifice= respect!nd formele cerute de le/e pentru %ncGeierea sa alabil2 ;-< 'erul contractant poate= printrBo notificare= s acorde un termen re1onabil pentru ratificare= dup a crui %mplinire contractul nu mai poate fi ratificat2 Efectele ratificrii Art2 )28)-2 B Ratificarea are efect retroacti = fr a afecta %ns drepturile dob!ndite de teri %ntre timp2 'ransmisiunea facultii de a ratifica Art2 )28)82 B Facultatea de a ratifica se transmite mo0tenitorilor2 9esfiinarea contractului %naintea ratificrii Art2 )28)72 B 'erul contractant 0i cel care a %ncGeiat contractul %n calitate de repre1entant pot con eni desfiinarea contractului c!t timp acesta nu a fost ratificat2 SE&ICDEA a 4Ba &esiunea contractului Doiune Art2 )28)32 B ;)< O parte poate s %0i substituie un ter %n raporturile nscute dintrBun contract numai dac prestaiile nu au fost %nc inte/ral e$ecutate= iar cealalt parte consimte la aceasta2 ;-< Sunt e$ceptate ca1urile anume pre 1ute de le/e2

Forma cesiunii Art2 )28)52 B &esiunea contractului 0i acceptarea acesteia de ctre contractantul cedat trebuie %ncGeiate %n forma cerut de le/e pentru aliditatea contractului cedat2 >omentul cesiunii Art2 )28)*2 B ;)< 9ac o parte a consimit %n mod anticipat ca partea cealalt s %0i poat substitui un ter %n raporturile nscute din contract= cesiunea produce efecte fa de acea parte din momentul %n care substituirea %i este notificat ori= dup ca1= din momentul %n care o accept2 ;-< ?n ca1ul %n care toate elementele contractului re1ult dintrBun %nscris %n care este cuprins clau1a Mla ordinM sau o alt meniune ecGi alent= dac prin le/e nu se pre ede altfel= /irarea %nscrisului produce efectul substituirii /iratarului %n toate drepturile 0i obli/aiile /irantului2 ;8< 9ispo1iiile %n materie de carte funciar= precum 0i dispo1iiile referitoare la transferul ori publicitatea anumitor cate/orii de bunuri mobile rm!n aplicabile2 Liberarea cedentului Art2 )28)42 B ;)< &edentul este liberat de obli/aiile sale fa de contractantul cedat din momentul %n care substituirea %0i produce efectele fa de acesta2 ;-< ?n ca1ul %n care a declarat c nu %l liberea1 pe cedent= contractantul cedat se poate %ndrepta %mpotri a acestuia atunci c!nd cesionarul nu %0i e$ecut obli/aiile2 ?n acest ca1= contractantul cedat trebuie= sub sanciunea pierderii dreptului de re/res %mpotri a cedentului= s %i notifice nee$ecutarea obli/aiilor de ctre cesionar= %n termen de )3 1ile de la data nee$ecutrii sau= dup ca1= de la data la care a cunoscut faptul nee$ecutrii2 E$cepiile contractantului cedat Art2 )28).2 B &ontractantul cedat poate opune cesionarului toate e$cepiile ce re1ult din contract2 &ontractantul cedat nu poate in oca %ns fa de cesionar icii de consimm!nt= precum 0i orice aprri sau e$cepii nscute din raporturile sale cu cedentul dec!t dac 0iBa re1er at acest drept atunci c!nd a consimit la substituire2 Obli/aia de /aranie Art2 )28-,2 B ;)< &edentul /arantea1 aliditatea contractului2 ;-< Atunci c!nd cedentul /arantea1 e$ecutarea contractului= acesta a fi inut ca un fideiusor pentru obli/aiile contractantului cedat2 SE&ICDEA a .Ba ?ncetarea contractului &au1ele de %ncetare Art2 )28-)2 B &ontractul %ncetea1= %n condiiile le/ii= prin e$ecutare= acordul de oin al prilor= denunare unilateral= e$pirarea termenului= %ndeplinirea sau= dup ca1= ne%ndeplinirea condiiei= imposibilitate fortuit de e$ecutare= precum 0i din orice alte cau1e pre 1ute de le/e2 Efectele %ncetrii Art2 )28--2 B La %ncetarea contractului prile sunt liberate de obli/aiile asumate2 Ele pot fi %ns inute la repararea preFudiciilor cau1ate 0i= dup ca1= la restituirea= %n natur sau prin ecGi alent= a prestaiilor primite %n urma %ncGeierii contractului2 Restituirea prestaiilor

Art2 )28-82 B Restituirea prestaiilor primite se face potri it dispo1iiilor art2 )2583B)257.2 &A#I'OLCL II Actul Furidic unilateral SE&ICDEA ) 9ispo1iii /enerale Doiune Art2 )28-72 B Este unilateral actul Furidic care presupune numai manifestarea de oin a autorului su2 Re/imul Furidic Art2 )28-32 B 9ac prin le/e nu se pre ede altfel= dispo1iiile le/ale pri itoare la contracte se aplic %n mod corespun1tor actelor unilaterale2 Actele unilaterale supuse comunicrii Art2 )28-52 B ;)< Actul unilateral este supus comunicrii atunci c!nd constituie= modific sau stin/e un drept al destinatarului 0i ori de c!te ori informarea destinatarului este necesar potri it naturii actului2 ;-< 9ac prin le/e nu se pre ede altfel= comunicarea se poate face %n orice modalitate adec at= dup %mpreFurri2 ;8< Actul unilateral produce efecte din momentul %n care comunicarea aFun/e la destinatar= cGiar dac acesta nu a luat cuno0tin de aceasta din moti e care nu %i sunt imputabile2 SE&ICDEA a -Ba Actul unilateral ca i1 or de obli/aii #romisiunea unilateral Art2 )28-*2 B ;)< #romisiunea unilateral fcut cu intenia de a se obli/a independent de acceptare %l lea/ numai pe autor2 ;-< 9estinatarul actului poate s refu1e dreptul astfel nscut2 ;8< 9ac autorul actului nu a stipulat e$pres un termen= promisiunea se consider fcut pentru o anumit durat= potri it cu natura obli/aiei 0i cu %mpreFurrile %n care a fost asumat2 #romisiunea public de recompens Art2 )28-42 B ;)< &el care promite %n mod public o recompens %n scGimbul e$ecutrii unei prestaii este obli/at s fac plata= cGiar dac prestaia a fost e$ecutat fr a se cunoa0te promisiunea2 ;-< 9ac prestaia a fost e$ecutat de mai multe persoane %mpreun= recompensa se %mparte %ntre ele= potri it contribuiei fiecreia la obinerea re1ultatului= iar dac aceasta nu se poate stabili= recompensa se %mparte %n mod e/al2 ;8< Atunci c!nd prestaia a fost e$ecutat separat de mai multe persoane= recompensa se cu ine aceleia care a comunicat cea dint!i re1ultatul2 Re ocarea promisiunii publice de recompens Art2 )28-.2 B ;)< #romisiunea poate fi re ocat %n aceea0i form %n care a fost fcut public sau %ntrBo form ecGi alent2 ;-< Re ocarea nu produce efecte fa de cel care= mai %nainte de publicarea ei= a e$ecutat prestaia2 ;8< 9ac re ocarea a fost fcut fr Fust cau1= autorul promisiunii datorea1 o desp/ubire ecGitabil= care nu a putea dep0i recompensa promis= celor care %nainte de publicarea re ocrii au fcut cGeltuieli %n ederea e$ecutrii prestaiei2 &u toate acestea= promitentul nu datorea1 desp/ubiri= dac do ede0te c re1ultatul cerut nu putea fi obinut2 ;7< 9reptul la aciunea %n desp/ubire se prescrie %n termen de un an de la data publicrii re ocrii2

&A#I'OLCL III Faptul Furidic licit SE&ICDEA ) Gestiunea de afaceri &ondiii Art2 )288,2 B ;)< E$ist /estiune de afaceri atunci c!nd= fr s fie obli/at= o persoan= numit /erant= /estionea1 %n mod oluntar 0i oportun afacerile altei persoane= numit /erat= care nu cunoa0te e$istena /estiunii sau= cunosc!nd /estiunea= nu este %n msur s desemne1e un mandatar ori s se %n/riFeasc %n alt fel de afacerile sale2 ;-< &el care= fr s 0tie= lucrea1 %n interesul altuia nu este inut de obli/aiile ce %i re in= potri it le/ii= /erantului2 El este %ndreptit la restituire potri it re/ulilor aplicabile %mbo/irii fr Fust cau12 ;8< Du e$ist /estiune de afaceri atunci c!nd cel care administrea1 afacerile unei alte persoane acionea1 cu intenia de a o /ratifica2 Obli/aia de %n0tiinare Art2 )288)2 B Gerantul trebuie s %l %n0tiine1e pe /erat despre /estiunea %nceput de %ndat ce acest lucru este posibil2 &ontinuarea /estiunii Art2 )288-2 B Gestiunea de afaceri %l obli/ pe /erant s continue /estiunea %nceput p!n c!nd o poate abandona fr riscul reunei pierderi ori p!n c!nd /eratul= personal sau prin repre1entant= ori= dup ca1= mo0tenitorii acestuia sunt %n msur s o preia2 &ontinuarea /estiunii de ctre mo0tenitorii /erantului Art2 )28882 B >o0tenitorii /erantului care cunosc /estiunea sunt inui s continue afacerile %ncepute de acesta din urm= %n acelea0i condiii ca 0i /erantul2 9ili/ena datorat de /erant Art2 )28872 B ;)< Gerantul este dator s se %n/riFeasc de interesele /eratului cu dili/ena pe care un bun proprietar o depune %n administrarea bunurilor sale2 ;-< &!nd /estiunea a urmrit s %l apere pe /erat de o pa/ub iminent= /erantul nu rspunde dec!t pentru preFudiciile cau1ate /eratului cu intenie sau din culp /ra 2 Obli/aiile /erantului Art2 )28832 B La %ncetarea /estiunii= /erantul trebuie s dea socoteal /eratului 0i s %i remit acestuia toate bunurile obinute cu oca1ia /estiunii2 Actele %ncGeiate de /erant Art2 )28852 B ;)< Gerantul care acionea1 %n nume propriu este inut fa de terii cu care a contractat= fr a limita dreptul oricruia dintre ace0tia de a se re/resa %mpotri a /eratului2 ;-< Atunci c!nd acionea1 %n numele /eratului= /erantul nu este inut fa de terii cu care a contractat dec!t dac /eratul nu este obli/at fa de ace0tia2 Obli/aiile /eratului Art2 )288*2 B ;)< Atunci c!nd condiiile /estiunii de afaceri sunt %ntrunite= cGiar dac re1ultatul nu a fost atins= /eratul trebuie s

ramburse1e /erantului cGeltuielile necesare= precum 0i= %n limita sporului de aloare= cGeltuielile utile fcute de /erant= %mpreun cu dob!n1ile din 1iua %n care au fost efectuate= 0i s %l desp/ubeasc pentru preFudiciul pe care= fr culpa sa= /erantul lBa suferit din cau1a /estiunii2 ;-< Geratul trebuie s e$ecute 0i obli/aiile nscute din actele necesare 0i utile care= %n numele ori %n beneficiul su= au fost %ncGeiate de /erant2 ;8< &aracterul necesar sau util al actelor 0i cGeltuielilor se aprecia1 la momentul la care /erantul leBa fcut2 ;7< ?n ederea /arantrii cGeltuielilor necesare= /erantul are dreptul de a cere instanei= %n urma unei e$perti1e dispuse de aceasta cu procedura pre 1ut de le/e pentru ordonana pre0edinial= %nscrierea %n cartea funciar a unei ipoteci le/ale= %n condiiile le/ii2 ?mpotri irea beneficiarului /estiunii Art2 )28842 B ;)< &el care %ncepe sau continu o /estiune= cunosc!nd sau trebuind s cunoasc %mpotri irea titularului afacerii= poate cere numai restituirea cGeltuielilor necesare2 ?n acest ca1= instana= la cererea titularului afacerii= poate acorda un termen pentru e$ecutarea obli/aiei de restituire2 ;-< &el care i/nor %mpotri irea titularului este rspun1tor pentru preFudiciile cau1ate cGiar 0i din cea mai u0oar culp2 Gestiunea inoportun Art2 )288.2 B Actele 0i cGeltuielile care= fr a fi necesare sau utile= au fost efectuate pe perioada /estiunii %l obli/ pe /erat la restituire numai %n msura %n care iBau procurat reun a antaF2 Ratificarea /estiunii Art2 )287,2 B ?n pri ina actelor Furidice= /estiunea ratificat produce= de la data c!nd a fost %nceput= efectele unui mandat2 SE&ICDEA a -Ba #lata nedatorat Doiune Art2 )287)2 B ;)< &el care plte0te fr a datora are dreptul la restituire2 ;-< Du este supus restituirii ceea ce sBa pltit cu titlu de liberalitate sau /estiune de afaceri2 ;8< Se pre1um= p!n la proba contrar= c plata sBa fcut cu intenia de a stin/e o datorie proprie2 #lata primit cu bunBcredin de creditor Art2 )287-2 B ;)< Restituirea nu poate fi dispus atunci c!nd= %n urma plii= cel care a primitBo cu bunBcredin a lsat s se %mplineasc termenul de prescripie ori sBa lipsit= %n orice mod= de titlul su de crean sau a renunat la /araniile creanei2 ;-< ?n acest ca1= cel care a pltit are drept de re/res %mpotri a ade ratului debitor %n temeiul subro/aiei le/ale %n drepturile creditorului pltit2 Restituirea plii anticipate Art2 )28782 B &eea ce debitorul a pltit %nainte de %mplinirea termenului suspensi nu se poate restitui dec!t atunci c!nd plata sBa fcut prin dol sau iolen2 9e asemenea= este supus restituirii 0i plata fcut %nainte de %ndeplinirea condiiei suspensi e2 Re/uli aplicabile restituirii Art2 )28772 B Restituirea plii nedatorate se face potri it dispo1iiilor art2 )2583B)257.2 SE&ICDEA a 8Ba

?mbo/irea fr Fust cau1 &ondiii Art2 )28732 B &el care= %n mod neimputabil= sBa %mbo/it fr Fust cau1 %n detrimentul altuia este obli/at la restituire= %n msura pierderii patrimoniale suferite de cealalt persoan= dar fr a fi inut dincolo de limita propriei sale %mbo/iri2 ?mbo/irea Fustificat Art2 )28752 B ?mbo/irea este Fustificat atunci c!nd re1ultA a< din e$ecutarea unei obli/aii alabile: b< din nee$ercitarea de ctre cel p/ubit a unui drept contra celui %mbo/it: c< dintrBun act %ndeplinit de cel p/ubit %n interesul su personal 0i e$clusi = pe riscul su ori= dup ca1= cu intenia de a /ratifica2 &ondiiile 0i %ntinderea restituirii Art2 )287*2 B ;)< Restituirea nu este datorat dec!t dac %mbo/irea sub1ist la data sesi1rii instanei2 ;-< &el care sBa %mbo/it este obli/at la restituire= %n condiiile pre 1ute la art2 )258. 0i urmtoarele2 &aracterul subsidiar Art2 )28742 B &ererea de restituire nu poate fi admis= dac cel preFudiciat are dreptul la o alt aciune pentru a obine ceea ce %i este datorat2 &A#I'OLCL IH Rspunderea ci il SE&ICDEA ) 9ispo1iii /enerale Rspunderea delictual Art2 )287.2 B ;)< Orice persoan are %ndatorirea s respecte re/ulile de conduit pe care le/ea sau obiceiul locului le impune 0i s nu aduc atin/ere= prin aciunile ori inaciunile sale= drepturilor sau intereselor le/itime ale altor persoane2 ;-< &el care= a !nd discernm!nt= %ncalc aceast %ndatorire rspunde de toate preFudiciile cau1ate= fiind obli/at s le repare inte/ral2 ;8< ?n ca1urile anume pre 1ute de le/e= o persoan este obli/at s repare preFudiciul cau1at de fapta altuia= de lucrurile ori animalele aflate sub pa1a sa= precum 0i de ruina edificiului2 ;7< Rspunderea pentru preFudiciile cau1ate de produsele cu defecte se stabile0te prin le/e special2 Rspunderea contractual Art2 )283,2 B ;)< Orice persoan trebuie s %0i e$ecute obli/aiile pe care leBa contractat2 ;-< Atunci c!nd= fr Fustificare= nu %0i %ndepline0te aceast %ndatorire= ea este rspun1toare de preFudiciul cau1at celeilalte pri 0i este obli/at s repare acest preFudiciu= %n condiiile le/ii2 ;8< 9ac prin le/e nu se pre ede altfel= niciuna dintre pri nu poate %nltura aplicarea re/ulilor rspunderii contractuale pentru a opta %n fa oarea altor re/uli care iBar fi mai fa orabile2 SE&ICDEA a -Ba &au1e e$oneratoare de rspundere Fora maFor 0i ca1ul fortuit

Art2 )283)2 B ;)< 9ac le/ea nu pre ede altfel sau prile nu con in contrariul= rspunderea este %nlturat atunci c!nd preFudiciul este cau1at de for maFor sau de ca1 fortuit2 ;-< Fora maFor este orice e eniment e$tern= impre i1ibil= absolut in incibil 0i ine itabil2 ;8< &a1ul fortuit este un e eniment care nu poate fi pre 1ut 0i nici %mpiedicat de ctre cel care ar fi fost cGemat s rspund dac e enimentul nu sBar fi produs2 ;7< 9ac= potri it le/ii= debitorul este e$onerat de rspundere contractual pentru un ca1 fortuit= el este= de asemenea= e$onerat 0i %n ca1 de for maFor2 Fapta ictimei sau a terului Art2 )283-2 B Fapta ictimei %nse0i 0i fapta terului %nltur rspunderea cGiar dac nu au caracteristicile forei maFore= ci doar pe cele ale ca1ului fortuit= %ns numai %n ca1urile %n care= potri it le/ii sau con eniei prilor= ca1ul fortuit este e$onerator de rspundere2 E$erciiul drepturilor Art2 )28382 B &el care cau1ea1 un preFudiciu prin cGiar e$erciiul drepturilor sale nu este obli/at s %l repare= cu e$cepia ca1ului %n care dreptul este e$ercitat abu1i 2 Alte cau1e de e$onerare Art2 )28372 B Hictima nu poate obine repararea preFudiciului cau1at de persoana care iBa acordat aFutor %n mod de1interesat sau de lucrul= animalul ori edificiul de care sBa folosit cu titlu /ratuit dec!t dac do ede0te intenia sau culpa /ra a celui care= potri it le/ii= ar fi fost cGemat s rspund2 &lau1e pri ind rspunderea Art2 )28332 B ;)< Du se poate e$clude sau limita= prin con enii sau acte unilaterale= rspunderea pentru preFudiciul material cau1at altuia printrBo fapt s !r0it cu intenie sau din culp /ra 2 ;-< Sunt alabile clau1ele care e$clud rspunderea pentru preFudiciile cau1ate= printrBo simpl impruden sau ne/liFen= bunurilor ictimei2 ;8< Rspunderea pentru preFudiciile cau1ate inte/ritii fi1ice sau psiGice ori sntii nu poate fi %nlturat ori diminuat dec!t %n condiiile le/ii2 ;7< 9eclaraia de acceptare a riscului producerii unui preFudiciu nu constituie= prin ea %ns0i= renunarea ictimei la dreptul de a obine plata desp/ubirilor2 Anunuri pri itoare la rspundere Art2 )28352 B ;)< Cn anun care e$clude sau limitea1 rspunderea contractual= indiferent dac este adus ori nu la cuno0tina publicului= nu are niciun efect dec!t dac acela care %l in oc face do ada c cel preFudiciat cuno0tea e$istena anunului la momentul %ncGeierii contractului2 ;-< #rintrBun anun nu poate fi e$clus sau limitat rspunderea delictual pentru preFudiciile cau1ate ictimei2 Cn asemenea anun poate a ea %ns aloarea semnalrii unui pericol= fiind aplicabile= dup %mpreFurri= dispo1iiile art2 )28*) alin2 ;)<2 SE&ICDEA a 8Ba Rspunderea pentru fapta proprie &ondiiile rspunderii Art2 )283*2 B ;)< &el care cau1ea1 altuia un preFudiciu printrBo fapt ilicit= s !r0it cu ino ie= este obli/at s %l repare2 ;-< Autorul preFudiciului rspunde pentru cea mai u0oar culp2

&riterii particulare de apreciere a ino iei Art2 )28342 B #entru aprecierea ino iei se a ine seama de %mpreFurrile %n care sBa produs preFudiciul= strine de persoana autorului faptei= precum 0i= dac este ca1ul= de faptul c preFudiciul a fost cau1at de un profesionist %n e$ploatarea unei %ntreprinderi2 Repararea preFudiciului const!nd %n tmarea unui interes Art2 )283.2 B Autorul faptei ilicite este obli/at s repare preFudiciul cau1at 0i c!nd acesta este urmare a atin/erii aduse unui interes al altuia= dac interesul este le/itim= serios 0i= prin felul %n care se manifest= creea1 aparena unui drept subiecti 2 Le/itima aprare Art2 )285,2 B ;)< Du datorea1 desp/ubire cel care= fiind %n le/itim aprare= a cau1at a/resorului un preFudiciu2 ;-< &u toate acestea= a putea fi obli/at la plata unei indemni1aii adec ate 0i ecGitabile cel care a s !r0it o infraciune prin dep0irea limitelor le/itimei aprri2 Starea de necesitate Art2 )285)2 B &el care= aflat %n stare de necesitate= a distrus sau a deteriorat bunurile altuia pentru a se apra pe sine ori bunurile proprii de un preFudiciu sau pericol iminent este obli/at s repare preFudiciul cau1at= potri it re/ulilor aplicabile %mbo/irii fr Fust cau12 Obli/aia terului de reparare a preFudiciului Art2 )285-2 B 9ac= %n ca1urile pre 1ute la art2 )285, alin2 ;-< 0i art2 )285)= fapta p/ubitoare a fost s !r0it %n interesul unei tere persoane= cel preFudiciat se a %ndrepta %mpotri a acesteia %n temeiul %mbo/irii fr Fust cau12 9i ul/area secretului comercial Art2 )28582 B O persoan se poate e$onera de rspundere pentru preFudiciul cau1at prin di ul/area secretului comercial do edind c di ul/area a fost impus de %mpreFurri /ra e ce pri eau sntatea sau si/urana public2 ?ndeplinirea unei acti iti impuse ori permise de le/e Art2 )28572 B ?ndeplinirea unei acti iti impuse ori permise de le/e sau ordinul superiorului nu %l e$onerea1 de rspundere pe cel care putea s %0i dea seama de caracterul ilicit al faptei sale s !r0ite %n asemenea %mpreFurri2 Efectele Gotr!rii penale Art2 )28532 B Instana ci il nu este le/at de dispo1iiile le/ii penale 0i nici de Gotr!rea definiti de acGitare sau de %ncetare a procesului penal %n ceea ce pri e0te e$istena preFudiciului ori a ino iei autorului faptei ilicite2 Rspunderea minorului 0i a celui pus sub interdicie Fudectoreasc Art2 )28552 B ;)< >inorul care nu a %mplinit !rsta de )7 ani sau persoana pus sub interdicie Fudectoreasc nu rspunde de preFudiciul cau1at= dac nu se do ede0te discernm!ntul su la data s !r0irii faptei2 ;-< >inorul care a %mplinit !rsta de )7 ani rspunde de preFudiciul cau1at= %n afar de ca1ul %n care do ede0te c a fost lipsit de discernm!nt la data s !r0irii faptei2 Rspunderea altor persoane lipsite de discernm!nt

Art2 )285*2 B ;)< &el care a cau1at un preFudiciu nu este rspun1tor dac %n momentul %n care a s !r0it fapta p/ubitoare era %ntrBo stare= cGiar remelnic= de tulburare a minii care lBa pus %n neputin de aB0i da seama de urmrile faptei sale2 ;-< &u toate acestea= cel care a cau1at preFudiciul este rspun1tor= dac starea remelnic de tulburare a minii a fost pro ocat de el %nsu0i= prin beia produs de alcool= de stupefiante sau de alte substane2 Obli/aia subsidiar de indemni1are a ictimei Art2 )28542 B ;)< Lipsa discernm!ntului nu %l scute0te pe autorul preFudiciului de plata unei indemni1aii ctre ictim ori de c!te ori nu poate fi an/aFat rspunderea persoanei care a ea= potri it le/ii= %ndatorirea de aBl supra e/Gea2 ;-< Indemni1aia a fi stabilit %ntrBun cuantum ecGitabil= in!nduBse seama de starea patrimonial a prilor2 Rspunderea altor persoane Art2 )285.2 B ;)< &el care lBa %ndemnat sau lBa determinat pe altul s cau1e1e un preFudiciu= lBa aFutat %n orice fel s %l pricinuiasc sau= cu bun 0tiin= a tinuit bunuri ce pro eneau dintrBo fapt ilicit ori a tras foloase din preFudicierea altuia rspunde solidar cu autorul faptei2 ;-< 9ispo1iiile alin2 ;)< se aplic 0i %n pri ina celui care= %n orice fel= a %mpiedicat ori a %nt!r1iat cGemarea %n Fudecat a autorului faptei ilicite2 Imposibilitatea de indi iduali1are a autorului faptei ilicite Art2 )28*,2 B 9ac preFudiciul a fost cau1at prin aciunea simultan sau succesi a mai multor persoane= fr s se poat stabili c a fost cau1at sau= dup ca1= c nu putea fi cau1at prin fapta reuneia dintre ele= toate aceste persoane or rspunde solidar fa de ictim2 Hino ia comun2 #luralitatea de cau1e Art2 )28*)2 B ;)< ?n ca1ul %n care ictima a contribuit cu intenie sau din culp la cau1area ori la mrirea preFudiciului sau nu leBa e itat= %n tot sau %n parte= de0i putea s o fac= cel cGemat s rspund a fi inut numai pentru partea de preFudiciu pe care a pricinuitBo2 ;-< 9ispo1iiile alin2 ;)< se aplic 0i %n ca1ul %n care la cau1area preFudiciului au contribuit at!t fapta s !r0it de autor= cu intenie sau din culp= c!t 0i fora maFor= ca1ul fortuit ori fapta terului pentru care autorul nu este obli/at s rspund2 SE&ICDEA a 7Ba Rspunderea pentru fapta altuia Rspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicie Art2 )28*-2 B ;)< &el care %n temeiul le/ii= al unui contract ori al unei Gotr!ri Fudectore0ti este obli/at s supra e/Ge1e un minor sau o persoan pus sub interdicie rspunde de preFudiciul cau1at altuia de ctre aceste din urme persoane2 ;-< Rspunderea sub1ist cGiar %n ca1ul c!nd fptuitorul= fiind lipsit de discernm!nt= nu rspunde pentru fapta proprie2 ;8< &el obli/at la supra e/Gere este e$onerat de rspundere numai dac do ede0te c nu a putut %mpiedica fapta preFudiciabil2 ?n ca1ul prinilor sau= dup ca1= al tutorilor= do ada se consider a fi fcut numai dac ei probea1 c fapta copilului constituie urmarea unei alte cau1e dec!t modul %n care 0iBau %ndeplinit %ndatoririle decur/!nd din e$erciiul autoritii printe0ti2 Rspunderea comitenilor pentru prepu0i Art2 )28*82 B ;)< &omitentul este obli/at s repare preFudiciul cau1at de prepu0ii si ori de c!te ori fapta s !r0it de ace0tia are le/tur cu atribuiile sau cu scopul funciilor %ncredinate2 ;-< Este comitent cel care= %n irtutea unui contract sau %n temeiul le/ii= e$ercit direcia= supra e/Gerea 0i controlul asupra celui care %ndepline0te anumite funcii sau %nsrcinri %n interesul su ori al altuia2 ;8< &omitentul nu rspunde dac do ede0te c ictima cuno0tea sau= dup %mpreFurri= putea s cunoasc= la data s !r0irii faptei preFudiciabile= c prepusul a acionat fr nicio le/tur cu atribuiile sau cu scopul funciilor %ncredinate2

&orelaia formelor de rspundere pentru fapta altei persoane Art2 )28*72 B ;)< #rinii nu rspund dac fac do ada c sunt %ndeplinite cerinele rspunderii persoanei care a ea obli/aia de supra e/Gere a minorului2 ;-< Dicio alt persoan= %n afara comitentului= nu rspunde pentru fapta preFudiciabil s !r0it de minorul care a ea calitatea de prepus2 &u toate acestea= %n ca1ul %n care comitentul este printele minorului care a s !r0it fapta ilicit= ictima are dreptul de a opta asupra temeiului rspunderii2 SE&ICDEA a 3Ba Rspunderea pentru preFudiciul cau1at de animale sau de lucruri Rspunderea pentru preFudiciile cau1ate de animale Art2 )28*32 B #roprietarul unui animal sau cel care se ser e0te de el rspunde= independent de orice culp= de preFudiciul cau1at de animal= cGiar dac acesta a scpat de sub pa1a sa2 Rspunderea pentru preFudiciile cau1ate de lucruri Art2 )28*52 B ;)< Oricine este obli/at s repare= independent de orice culp= preFudiciul cau1at de lucrul aflat sub pa1a sa2 ;-< 9ispo1iiile alin2 ;)< sunt aplicabile 0i %n ca1ul coli1iunii unor eGicule sau %n alte ca1uri similare2 &u toate acestea= %n astfel de ca1uri= sarcina reparrii tuturor preFudiciilor a re eni numai celui a crui fapt culpabil %ntrune0te= fa de ceilali= condiiile forei maFore2 Doiunea de pa1 Art2 )28**2 B ?n %nelesul dispo1iiilor art2 )28*3 0i )28*5= are pa1a animalului sau a lucrului proprietarul ori cel care= %n temeiul unei dispo1iii le/ale sau al unui contract ori cGiar numai %n fapt= e$ercit %n mod independent controlul 0i supra e/Gerea asupra animalului sau a lucrului 0i se ser e0te de acesta %n interes propriu2 Rspunderea pentru ruina edificiului Art2 )28*42 B #roprietarul unui edificiu sau al unei construcii de orice fel este obli/at s repare preFudiciul cau1at prin ruina lor ori prin desprinderea unor pri din ele= dac aceasta este urmarea lipsei de %ntreinere sau a unui iciu de construcie2 Alte ca1uri de rspundere Art2 )28*.2 B ;)< &el care ocup un imobil= cGiar fr niciun titlu= rspunde pentru preFudiciul cau1at prin cderea sau aruncarea din imobil a unui lucru2 ;-< 9ac= %n ca1ul pre 1ut la alin2 ;)<= sunt %ndeplinite 0i condiiile rspunderii pentru preFudiciile cau1ate de lucruri= ictima are un drept de opiune %n ederea reparrii preFudiciului2 &au1e de e$onerare Art2 )284,2 B ?n ca1urile pre 1ute la art2 )28*3= )28*5= )28*4 0i )28*. nu e$ist obli/aie de reparare a preFudiciului= atunci c!nd acesta este cau1at e$clusi de fapta ictimei %nse0i ori a unui ter sau este urmarea unui ca1 de for maFor2 SE&ICDEA a 5Ba Repararea preFudiciului %n ca1ul rspunderii delictuale Obiectul reparaiei Art2 )284)2 B ;)< Orice preFudiciu d dreptul la reparaie2

;-< 9reptul la reparaie se na0te din 1iua cau1rii preFudiciului= cGiar dac acest drept nu poate fi alorificat imediat2 ;8< 9reptului la reparaie %i sunt aplicabile= de la data na0terii sale= toate dispo1iiile le/ale pri ind e$ecutarea= transmisiunea= transformarea 0i stin/erea obli/aiilor2 Rspunderea solidar Art2 )284-2 B &ei care rspund pentru o fapt preFudiciabil sunt inui solidar la reparaie fa de cel preFudiciat2 Raporturile dintre debitori Art2 )28482 B ?ntre cei care rspund solidar= sarcina reparaiei se %mparte proporional %n msura %n care fiecare a participat la cau1area preFudiciului ori potri it cu intenia sau cu /ra itatea culpei fiecruia= dac aceast participare nu poate fi stabilit2 ?n ca1ul %n care nici astfel nu se poate %mpri sarcina reparaiei= fiecare a contribui %n mod e/al la repararea preFudiciului2 9reptul de re/res Art2 )28472 B ;)< &el care rspunde pentru fapta altuia se poate %ntoarce %mpotri a aceluia care a cau1at preFudiciul= cu e$cepia ca1ului %n care acesta din urm nu este rspun1tor pentru preFudiciul cau1at2 ;-< &!nd cel care rspunde pentru fapta altuia este statul= >inisterul Finanelor #ublice se a %ntoarce %n mod obli/atoriu= pe cale Fudiciar= %mpotri a aceluia care a cau1at preFudiciul= %n msura %n care acesta din urm este rspun1tor= potri it le/ii speciale= pentru producerea acelui preFudiciu2 ;8< 9ac preFudiciul a fost cau1at de mai multe persoane= cel care= fiind rspun1tor pentru fapta uneia dintre ele= a pltit desp/ubirea se poate %ntoarce 0i %mpotri a celorlalte persoane care au contribuit la cau1area preFudiciului sau= dac a fi ca1ul= %mpotri a celor care rspund pentru acestea2 ?n toate ca1urile= re/resul a fi limitat la ceea ce dep0e0te partea ce re ine persoanei pentru care se rspunde 0i nu poate dep0i partea din desp/ubire ce re ine fiecreia dintre persoanele %mpotri a crora se e$ercit re/resul2 ;7< ?n toate ca1urile= cel care e$ercit re/resul nu poate recupera partea din desp/ubire care corespunde propriei sale contribuii la cau1area preFudiciului2 ?ntinderea reparaiei Art2 )28432 B ;)< #reFudiciul se repar inte/ral= dac prin le/e nu se pre ede altfel2 ;-< Se or putea acorda desp/ubiri 0i pentru un preFudiciu iitor dac producerea lui este ne%ndoielnic2 ;8< 9esp/ubirea trebuie s cuprind pierderea suferit de cel preFudiciat= c!0ti/ul pe care %n condiii obi0nuite el ar fi putut s %l reali1e1e 0i de care a fost lipsit= precum 0i cGeltuielile pe care leBa fcut pentru e itarea sau limitarea preFudiciului2 ;7< 9ac fapta ilicit a determinat 0i pierderea 0ansei de a obine un a antaF sau de a e ita o pa/ub= reparaia a fi proporional cu probabilitatea obinerii a antaFului ori= dup ca1= a e itrii pa/ubei= in!nd cont de %mpreFurri 0i de situaia concret a ictimei2 Formele reparaiei Art2 )28452 B ;)< Repararea preFudiciului se face %n natur= prin restabilirea situaiei anterioare= iar dac aceasta nu este cu putin ori dac ictima nu este interesat de reparaia %n natur= prin plata unei desp/ubiri= stabilite prin acordul prilor sau= %n lips= prin Gotr!re Fudectoreasc2 ;-< La stabilirea desp/ubirii se a a ea %n edere= dac prin le/e nu se pre ede altfel= data producerii preFudiciului2 ;8< 9ac preFudiciul are un caracter de continuitate= desp/ubirea se acord sub form de prestaii periodice2 ;7< ?n ca1ul preFudiciului iitor= desp/ubirea= indiferent de forma %n care sBa acordat= a putea fi sporit= redus sau suprimat= dac= dup stabilirea ei= preFudiciul sBa mrit= sBa mic0orat ori a %ncetat2 Htmarea inte/ritii corporale sau a sntii Art2 )284*2 B ;)< ?n ca1 de tmare a inte/ritii corporale sau a sntii unei persoane= desp/ubirea trebuie s cuprind= %n condiiile art2 )2844 0i )284.= dup ca1= ecGi alentul c!0ti/ului din munc de care cel p/ubit a fost lipsit sau pe care este %mpiedicat s %l dob!ndeasc= prin efectul pierderii sau reducerii capacitii sale de munc2 ?n afar de aceasta= desp/ubirea trebuie s acopere cGeltuielile

de %n/riFire medical 0i= dac a fi ca1ul= cGeltuielile determinate de sporirea ne oilor de ia ale celui p/ubit= precum 0i orice alte preFudicii materiale2 ;-< 9esp/ubirea pentru pierderea sau nereali1area c!0ti/ului din munc se acord= in!nduBse seama 0i de sporirea ne oilor de ia ale celui preFudiciat= sub form de prestaii bne0ti periodice2 La cererea ictimei= instana a putea acorda desp/ubirea= pentru moti e temeinice= sub forma unei sume /lobale2 ;8< ?n toate ca1urile= instana a putea acorda celui p/ubit o desp/ubire pro i1orie pentru acoperirea ne oilor ur/ente2 Stabilirea pierderii 0i a nereali1rii c!0ti/ului din munc Art2 )28442 B ;)< 9esp/ubirea pentru pierderea sau nereali1area c!0ti/ului din munc se a stabili pe ba1a enitului mediu lunar net din munc al celui p/ubit din ultimul an %nainte de pierderea sau reducerea capacitii sale de munc ori= %n lips= pe ba1a enitului lunar net pe care lBar fi putut reali1a= in!nduBse seama de calificarea profesional pe care o a ea sau ar fi a utBo la terminarea pre/tirii pe care era %n curs s o primeasc2 ;-< &u toate acestea= dac cel p/ubit face do ada posibilitii obinerii unui enit din munc mai mare %n ba1a unui contract %ncGeiat %n ultimul an= iar acesta nu a fost pus %n e$ecutare= se a ine seama %n stabilirea desp/ubirii de aceste enituri2 ;8< 9ac cel p/ubit nu a ea o calificare profesional 0i nici nu era %n curs s o primeasc= desp/ubirea se a stabili pe ba1a salariului minim net pe economie2 Htmarea minorului Art2 )284.2 B ;)< 9ac cel care a suferit tmarea inte/ritii corporale sau a sntii este un minor= desp/ubirea stabilit potri it pre ederilor art2 )2844 alin2 ;)< a fi datorat de la data c!nd= %n mod normal= minorul 0iBar fi terminat pre/tirea profesional pe care o primea2 ;-< #!n la acea dat= dac minorul a ea un c!0ti/ la momentul tmrii= desp/ubirea se a stabili pe ba1a c!0ti/ului de care a fost lipsit= iar dac nu a ea un c!0ti/= potri it dispo1iiilor art2 )2844= care se aplic %n mod corespun1tor2 Aceast din urm desp/ubire a fi datorat de la data c!nd minorul a %mplinit !rsta pre 1ut de le/e pentru a putea fi parte %ntrBun raport de munc2 #ersoana %ndreptit la desp/ubire %n ca1 de deces Art2 )28.,2 B ;)< 9esp/ubirea pentru preFudiciile cau1ate prin decesul unei persoane se cu ine numai celor %ndreptii= potri it le/ii= la %ntreinere din partea celui decedat2 ;-< &u toate acestea= instana= in!nd seama de %mpreFurri= poate acorda desp/ubire 0i celui cruia ictima= fr a fi obli/at de le/e= %i presta %ntreinere %n mod curent2 ;8< La stabilirea desp/ubirii se a ine seama de ne oile celui p/ubit= precum 0i de eniturile pe care= %n mod normal= cel decedat leB ar fi a ut pe timpul pentru care sBa acordat desp/ubirea2 9ispo1iiile art2 )284*B)284. se aplic %n mod corespun1tor2 Repararea preFudiciului nepatrimonial Art2 )28.)2 B ;)< ?n ca1 de tmare a inte/ritii corporale sau a sntii= poate fi acordat 0i o desp/ubire pentru restr!n/erea posibilitilor de ia familial 0i social2 ;-< Instana Fudectoreasc a putea= de asemenea= s acorde desp/ubiri ascendenilor= descendenilor= frailor= surorilor 0i soului= pentru durerea %ncercat prin moartea ictimei= precum 0i oricrei alte persoane care= la r!ndul ei= ar putea do edi e$istena unui asemenea preFudiciu2 ;8< 9reptul la desp/ubire pentru atin/erile aduse drepturilor inerente personalitii oricrui subiect de drept a putea fi cedat numai %n ca1ul c!nd a fost stabilit printrBo tran1acie sau printrBo Gotr!re Fudectoreasc definiti 2 ;7< 9reptul la desp/ubire= recunoscut potri it dispo1iiilor pre1entului articol= nu trece la mo0tenitori2 Ace0tia %l pot %ns e$ercita= dac aciunea a fost pornit de defunct2 ;3< 9ispo1iiile art2 -38B-35 rm!n aplicabile2 &Geltuieli de %n/riFire a sntii2 &Geltuieli de %nmorm!ntare Art2 )28.-2 B &el care a fcut cGeltuieli pentru %n/riFirea sntii ictimei sau= %n ca1 de deces al acesteia= pentru %nmorm!ntare are dreptul la %napoierea lor de la cel care rspunde pentru fapta ce a prileFuit aceste cGeltuieli2

9esp/ubirea %n raport cu aFutorul 0i pensia Art2 )28.82 B ;)< 9ac %n cadrul asi/urrilor sociale sBa recunoscut dreptul la un aFutor sau la o pensie= reparaia este datorat numai %n msura %n care pa/uba suferit prin tmare sau moarte dep0e0te aFutorul ori pensia2 ;-< &!t timp aFutorul sau pensia nu a fost efecti acordat sau= dup ca1= refu1at celui p/ubit= instana nu %l poate obli/a pe cel cGemat s rspund dec!t la o desp/ubire pro i1orie= %n condiiile dispo1iiilor art2 )284* alin2 ;8<2 #roro/area termenului prescripiei Art2 )28.72 B ?n toate ca1urile %n care desp/ubirea deri dintrBun fapt supus de le/ea penal unei prescripii mai lun/i dec!t cea ci il= termenul de prescripie a rspunderii penale se aplic 0i dreptului la aciunea %n rspundere ci il2 Suspendarea prescripiei Art2 )28.32 B #rescripia dreptului la aciune cu pri ire la repararea preFudiciului cau1at prin tmarea inte/ritii corporale sau a sntii ori prin decesul unei persoane este suspendat p!n la stabilirea pensiei sau a aFutoarelor ce sBar cu eni= %n cadrul asi/urrilor sociale= celui %ndreptit la reparaie2 'I'LCL III >odalitile obli/aiilor &A#I'OLCL I 9ispo1iii /enerale &ate/orii de obli/aii Art2 )28.52 B ;)< Obli/aiile pot fi pure 0i simple= obli/aii simple sau afectate de modaliti2 ;-< Obli/aiile pure 0i simple nu sunt susceptibile de modaliti2 Obli/aii simple Art2 )28.*2 B ;)< Obli/aia simpl nu este afectat de termen sau condiie 0i poate fi e$ecutat imediat= din proprie iniiati sau la cererea creditorului2 ;-< Obli/aia este simpl= iar nu condiional= dac eficacitatea sau desfiinarea ei depinde de un e eniment care= fr ca prile s 0tie= a usese deFa loc %n momentul %n care debitorul sBa obli/at sub condiie2 Obli/aii afectate de modaliti Art2 )28.42 B Obli/aiile pot fi afectate de termen sau condiie2 &A#I'OLCL II &ondiia Obli/aia condiional Art2 )28..2 B Este afectat de condiie obli/aia a crei eficacitate sau desfiinare depinde de un e eniment iitor 0i nesi/ur2 &ondiia suspensi Art2 )27,,2 B &ondiia este suspensi atunci c!nd de %ndeplinirea sa depinde eficacitatea obli/aiei2

&ondiia re1olutorie Art2 )27,)2 B ;)< &ondiia este re1olutorie atunci c!nd %ndeplinirea ei determin desfiinarea obli/aiei2 ;-< #!n la proba contrar= condiia se pre1um a fi re1olutorie ori de c!te ori scadena obli/aiilor principale preced momentul la care condiia sBar putea %ndeplini2 &ondiia imposibil= ilicit sau imoral Art2 )27,-2 B &ondiia imposibil= contrar le/ii sau bunelor mora uri este considerat nescris= iar dac este %ns0i cau1a contractului= atra/e nulitatea absolut a acestuia2 &ondiia pur potestati Art2 )27,82 B Obli/aia contractat sub o condiie suspensi ce depinde e$clusi de oina debitorului nu produce niciun efect2 &onstatarea %ndeplinirii condiiei Art2 )27,72 B ;)< ?ndeplinirea condiiei se aprecia1 dup criteriile stabilite de pri sau pe care acestea este probabil s le fi a ut %n edere dup %mpreFurri2 ;-< &!nd obli/aia este contractat sub condiia producerii unui e eniment %ntrBun anumit termen= condiia este socotit ne%ndeplinit dac termenul sBa %mplinit fr ca e enimentul s se produc2 ?n lipsa unui termen= condiia se consider ne%ndeplinit numai atunci c!nd este si/ur c e enimentul nu se a produce2 ;8< Atunci c!nd obli/aia este contractat sub condiia c un e eniment nu se a produce %ntrBun anumit termen= condiia se consider %ndeplinit dac este si/ur c e enimentul nu se a produce2 ?n lipsa unui termen= condiia nu se consider %ndeplinit dec!t atunci c!nd este si/ur c e enimentul nu se a produce2 ;7< #artea interesat poate cere oric!nd instanei s constate %ndeplinirea sau ne%ndeplinirea condiiei2 9eterminarea %ndeplinirii sau ne%ndeplinirii condiiei Art2 )27,32 B ;)< &ondiia se consider %ndeplinit dac debitorul obli/at sub aceast condiie %mpiedic reali1area ei2 ;-< &ondiia se consider ne%ndeplinit dac partea interesat de %ndeplinirea condiiei determin= cu reaBcredin= reali1area e enimentului2 Renunarea la condiie Art2 )27,52 B ;)< #artea %n al crei interes e$clusi a fost stipulat condiia este liber s renune unilateral la aceasta at!t timp c!t condiia nu sBa %ndeplinit2 ;-< Renunarea la condiie face ca obli/aia s fie simpl2 Efectele %ndeplinirii condiiei Art2 )27,*2 B ;)< &ondiia %ndeplinit este pre1umat a produce efecte retroacti = din momentul %ncGeierii contractului= dac din oina prilor= natura contractului ori dispo1iiile le/ale nu re1ult contrariul2 ;-< ?n ca1ul contractelor cu e$ecutare continu sau succesi afectate de o condiie re1olutorie= %ndeplinirea acesteia= %n lipsa unei stipulaii contrare= nu are niciun efect asupra prestaiilor deFa e$ecutate2 ;8< Atunci c!nd condiia suspensi produce efecte retroacti e= %n ca1 de %ndeplinire= debitorul este obli/at la e$ecutare ca 0i cum obli/aia ar fi fost simpl2 Actele %ncGeiate de proprietarul sub condiie suspensi sunt alabile 0i= %n ca1ul %ndeplinirii condiiei= produc efecte de la data %ncGeierii lor2 ;7< Atunci c!nd condiia re1olutorie produce efecte retroacti e= %n ca1 de %ndeplinire= fiecare dintre pri este obli/at s restituie celeilalte prestaiile pe care leBa primit %n temeiul obli/aiei ca 0i cum aceasta nu ar fi e$istat niciodat2 9ispo1iiile pri itoare la restituirea prestaiilor se aplic %n mod corespun1tor2

'ransmiterea obli/aiei condiionale Art2 )27,42 B ;)< Obli/aia afectat de condiie este transmisibil= drepturile dob!nditorului fiind %ns supuse aceleia0i condiii2 ;-< Obli/aia afectat de condiie se poate prelua= dispo1iiile art2 )23..B)25,4 aplic!nduBse %n mod corespun1tor2 Actele conser atorii Art2 )27,.2 B &reditorul poate= cGiar %nainte de %ndeplinirea condiiei= s fac orice acte de conser are a dreptului su2 Fructele culese %naintea %ndeplinirii condiiei Art2 )27),2 B ?n lips de stipulaie sau pre edere le/al contrar= fructele culese ori %ncasate %naintea %ndeplinirii condiiei se cu in proprietarului sub condiie re1olutorie2 &A#I'OLCL III 'ermenul Obli/aia afectat de termen Art2 )27))2 B ;)< Obli/aia este afectat de termen atunci c!nd e$ecutarea sau stin/erea ei depinde de un e eniment iitor 0i si/ur2 ;-< 'ermenul poate fi stabilit de pri sau de instan ori pre 1ut de le/e2 &ate/orii de termene Art2 )27)-2 B ;)< 'ermenul este suspensi atunci c!nd= p!n la %mplinirea lui= este am!nat scadena obli/aiei2 ;-< 'ermenul este e$tincti atunci c!nd= la %mplinirea lui= obli/aia se stin/e2 Ieneficiul termenului Art2 )27)82 B ;)< 'ermenul profit debitorului= afar de ca1ul c!nd din le/e= din oina prilor sau din %mpreFurri re1ult c a fost stipulat %n fa oarea creditorului sau a ambelor pri2 ;-< &el ce are beneficiul e$clusi al termenului poate renuna oric!nd la acesta= fr consimm!ntul celeilalte pri2 Efectul termenului suspensi Art2 )27)72 B &eea ce este datorat cu termen nu se poate cere %nainte de %mplinirea acestuia= dar ceea ce sBa e$ecutat de bun oie 0i %n cuno0tin de cau1 %nainte de %mplinirea termenului nu este supus restituirii2 Stabilirea Fudiciar a termenului Art2 )27)32 B ;)< Atunci c!nd prile con in s am!ne stabilirea termenului sau las uneia dintre ele sarcina de aBl stabili 0i c!nd= dup o durat re1onabil de timp= termenul nu a fost %nc stabilit= instana poate= la cererea uneia dintre pri= s fi$e1e termenul in!nd seama de natura obli/aiei= de situaia prilor 0i de orice alte %mpreFurri2 ;-< Instana poate= de asemenea= s fi$e1e termenul atunci c!nd= prin natura sa= obli/aia presupune un termen 0i nu e$ist nicio con enie prin care acesta s poat fi determinat2 ;8< &ererea pentru stabilirea termenului se soluionea1 potri it re/ulilor aplicabile ordonanei pre0ediniale= fiind supus prescripiei= care %ncepe s cur/ de la data %ncGeierii contractului2 &alculul termenelor Art2 )27)52 B &alculul termenelor= indiferent de durata 0i i1 orul lor= se face potri it re/ulilor stabilite %n titlul III din cartea a HIBa2

9ecderea din beneficiul termenului Art2 )27)*2 B ;)< 9ebitorul decade din beneficiul termenului dac se afl %n stare de insol abilitate sau= dup ca1= de insol en declarat %n condiiile le/ii= precum 0i atunci c!nd= cu intenie sau dintrBo culp /ra = diminuea1 prin fapta sa /araniile constituite %n fa oarea creditorului sau nu constituie /araniile promise2 ;-< ?n sensul pre ederilor alin2 ;)<= starea de insol abilitate re1ult din inferioritatea acti ului patrimonial ce poate fi supus= potri it le/ii= e$ecutrii silite= fa de aloarea total a datoriilor e$i/ibile2 9ac prin le/e nu se pre ede altfel= aceast stare se constat de instan= care= %n acest scop= poate ine seama de anumite %mpreFurri= precum dispariia intempesti a debitorului= neplata unor datorii de enite scadente= declan0area %mpotri a sa a unei proceduri de e$ecutare silit 0i altele asemenea2 ;8< 9ecderea din beneficiul termenului poate fi cerut 0i atunci c!nd= din culpa sa= debitorul aFun/e %n situaia de a nu mai satisface o condiie considerat esenial de creditor la data %ncGeierii contractului2 ?n acest ca1= este necesar s se fi stipulat e$pres caracterul esenial al condiiei 0i posibilitatea sanciunii decderii= precum 0i s fi e$istat un interes le/itim pentru creditor s considere condiia respecti drept esenial2 E$i/ibilitatea anticipat Art2 )27)42 Renunarea la termen sau decderea din beneficiul termenului face ca obli/aia s de in de %ndat e$i/ibil2 Inopo1abilitatea decderii din termen Art2 )27).2 B 9ecderea din beneficiul termenului a unui debitor= cGiar solidar= nu este opo1abil celorlali codebitori2 Dereali1area e enimentului Art2 )27-,2 B 9ac un e eniment pe care prile %l consider ca fiind un termen nu se reali1ea1= obli/aia de ine e$i/ibil %n 1iua %n care e enimentul ar fi trebuit %n mod normal s se produc2 ?n acest ca1= sunt aplicabile pre ederile pre1entului capitol2 'I'LCL IH Obli/aiile comple$e &A#I'OLCL I Obli/aiile di i1ibile 0i obli/aiile indi i1ibile &ate/orii Art2 )27-)2 B Obli/aiile pot fi di i1ibile sau indi i1ibile2 Obli/aia di i1ibil Art2 )27--2 B ;)< Obli/aia este di i1ibil %ntre mai muli debitori atunci c!nd ace0tia sunt obli/ai fa de creditor la aceea0i prestaie= dar fiecare dintre ei nu poate fi constr!ns la e$ecutarea obli/aiei dec!t separat 0i %n limita prii sale din datorie2 ;-< Obli/aia este di i1ibil %ntre mai muli creditori atunci c!nd fiecare dintre ace0tia nu poate s cear de la debitorul comun dec!t e$ecutarea prii sale din crean2 #re1umia de e/alitate Art2 )27-82 B 9ac prin le/e ori prin contract nu se dispune altfel= debitorii unei obli/aii di i1ibile sunt inui fa de creditor %n pri e/ale2 Aceast re/ul se aplic= %n mod similar= 0i %n pri ina creditorilor2 #re1umia de di i1ibilitate2 E$cepii B

Art2 )27-72 B Obli/aia este di i1ibil de plin drept= cu e$cepia ca1ului %n care indi i1ibilitatea a fost stipulat %n mod e$pres ori obiectul obli/aiei nu este= prin natura sa= susceptibil de di i1are material sau intelectual2 Efectele obli/aiei indi i1ibile Art2 )27-32 B ;)< Obli/aia indi i1ibil nu se di ide %ntre debitori= %ntre creditori 0i nici %ntre mo0tenitorii acestora2 ;-< Fiecare dintre debitori sau dintre mo0tenitorii acestora poate fi constr!ns separat la e$ecutarea %ntre/ii obli/aii 0i= respecti = fiecare dintre creditori sau dintre mo0tenitorii acestora poate cere e$ecutarea inte/ral2 Solidaritatea 0i indi i1ibilitatea Art2 )27-52 B ;)< Solidaritatea debitorilor sau creditorilor nu atra/e= prin ea %ns0i= indi i1ibilitatea obli/aiilor2 ;-< ?n lips de stipulaie contrar= creditorii 0i debitorii unei obli/aii indi i1ibile nu sunt le/ai solidar2 9i i1ibilitatea obli/aiei %ntre mo0tenitori Art2 )27-*2 B Obli/aia di i1ibil prin natura ei care nu are dec!t un sin/ur debitor 0i un sin/ur creditor trebuie s fie e$ecutat %ntre ace0tia ca 0i cum ar fi indi i1ibil= %ns ea rm!ne di i1ibil %ntre mo0tenitorii fiecruia dintre ei2 E$ecutarea %n natur Art2 )27-42 B &!nd e$ecutarea obli/aiei indi i1ibile are loc %n natur= fiecare creditor nu poate cere 0i primi prestaia datorat dec!t %n %ntre/ime2 Restituirea prestaiilor Art2 )27-.2 B Obli/aia de restituire a prestaiilor efectuate %n temeiul unei obli/aii indi i1ibile este di i1ibil= afar de ca1ul %n care indi i1ibilitatea obli/aiei de restituire re1ult din cGiar natura ei2 9auneleBinterese Art2 )278,2 B ;)< Obli/aia de a e$ecuta prin ecGi alent o obli/aie indi i1ibil este di i1ibil2 ;-< 9auneleBinterese suplimentare nu pot fi cerute dec!t debitorului ino at de nee$ecutarea obli/aiei2 Ele se cu in creditorilor numai %n proporie cu partea din crean ce re ine fiecruia dintre ei2 E$istena mai multor creditori Art2 )278)2 B ;)< &reditorii 0i debitorii unei obli/aii indi i1ibile nu sunt pre1umai aB0i fi %ncredinat reciproc puterea de a aciona pentru ceilali %n pri ina creanei2 ;-< Do aia= remiterea de datorie= compensaia ori confu1iunea consimit sau care operea1 fa de un creditor nu stin/e obli/aia dec!t pentru partea din crean ce re ine acestuia2 Fa de ceilali creditori= debitorul rm!ne obli/at pentru tot2 ;8< 9ebitorul care a pltit celorlali creditori este %ndreptit s primeasc de la ace0tia ecGi alentul prii din obli/aie cu enite creditorului care a consimit la stin/erea creanei sau fa de care aceasta a operat2 E$istena mai multor debitori Art2 )278-2 B ;)< Do aia= remiterea de datorie= compensaia ori confu1iunea consimit sau care operea1 %n pri ina unui debitor stin/e obli/aia indi i1ibil 0i %i liberea1 pe ceilali debitori= ace0tia rm!n!nd %ns inui s plteasc celui dint!i ecGi alentul prilor lor2 ;-< &reditorul poate s cear oricruia dintre debitori e$ecutarea %ntre/ii obli/aii= oricare ar fi partea din obli/aie ce re ine acestuia2 &reditorul poate= de asemenea= s cear ca toi debitorii s efectue1e plata %n acela0i timp2

;8< 9ebitorul cGemat %n Fudecat pentru totalitatea obli/aiei poate cere un termen pentru aBi introduce %n cau1 pe ceilali debitori= cu e$cepia ca1ului %n care prestaia nu poate fi reali1at dec!t de cel cGemat %n Fudecat= care= %n acest ca1= poate fi obli/at s e$ecute sin/ur %ntrea/a prestaie= a !nd %ns drept de re/res %mpotri a celorlali debitori2 ;7< #unerea %n %nt!r1iere a unuia dintre debitori= de drept sau la cererea creditorului= nu produce efecte %mpotri a celorlali debitori2 ;3< ?ndat ce cau1a indi i1ibilitii %ncetea1= obli/aia de ine di i1ibil2 #rescripia Art2 )27882 B ;)< Suspendarea prescripiei fa de unul dintre creditorii sau debitorii unei obli/aii indi i1ibile produce efecte 0i fa de ceilali2 ;-< 'ot astfel= %ntreruperea prescripiei %n pri ina unuia dintre creditorii sau debitorii unei obli/aii indi i1ibile produce efecte 0i fa de ceilali2 &A#I'OLCL II Obli/aiile solidare SE&ICDEA ) Obli/aiile solidare %ntre creditori Solidaritatea dintre creditori Art2 )27872 B ;)< Obli/aia solidar confer fiecrui creditor dreptul de a cere e$ecutarea %ntre/ii obli/aii 0i de a da cGitan liberatorie pentru tot2 ;-< E$ecutarea obli/aiei %n beneficiul unuia dintre creditorii solidari %l liberea1 pe debitor %n pri ina celorlali creditori solidari2 I1 orul solidaritii Art2 )27832 B Solidaritatea dintre creditori nu e$ist dec!t dac este stipulat %n mod e$pres2 Repre1entarea reciproc a creditorilor Art2 )27852 B ;)< &reditorii solidari sunt pre1umai aB0i fi %ncredinat reciproc puterea de a aciona pentru /estionarea 0i satisfacerea interesului lor comun2 ;-< Orice acte prin care unul dintre creditorii solidari ar consimi la reducerea ori %nlturarea drepturilor= accesoriilor sau beneficiilor creanei ori ar preFudicia %n orice alt mod interesele celorlali creditori sunt inopo1abile acestora din urm2 ;8< 6otr!rea Fudectoreasc obinut de unul dintre creditori %mpotri a debitorului comun profit 0i celorlali creditori2 ;7< 6otr!rea Fudectoreasc pronunat %n fa oarea debitorului comun nu poate fi in ocat 0i %mpotri a creditorilor care nu au fost parte %n proces2 Ale/erea debitorului Art2 )278*2 B 9ebitorul poate plti= la ale/erea sa= oricruia dintre creditorii solidari= liber!nduBse astfel fa de toi= %ns numai at!t timp c!t niciunul dintre creditori nu lBa urmrit %n Fustiie2 ?n acest din urm ca1= debitorul nu se poate libera dec!t pltind creditorului reclamant2 &ompensaia Art2 )27842 B 9ebitorul poate opune unui creditor solidar compensaia care a operat %n raport cu un alt creditor solidar= %ns numai %n proporie cu partea din crean ce re ine acestuia din urm2 &onfu1iunea

Art2 )278.2 B 9ac unul dintre creditorii solidari dob!nde0te 0i calitatea de debitor= confu1iunea nu stin/e creana solidar dec!t %n proporie cu partea din crean ce %i re ine acelui creditor2 &eilali creditori solidari %0i pstrea1 dreptul de re/res %mpotri a creditorului %n persoana cruia a operat confu1iunea= proporional cu partea din crean ce %i re ine fiecruia dintre ei2 Remiterea de datorie Art2 )277,2 B Remiterea de datorie consimit de unul dintre creditorii solidari nu %l liberea1 pe debitor dec!t pentru partea din crean ce %i re ine acelui creditor2 #rescripia Art2 )277)2 B ;)< Suspendarea prescripiei %n folosul unuia dintre creditorii solidari poate fi in ocat 0i de ctre ceilali creditori solidari2 ;-< ?ntreruperea prescripiei %n pri ina unuia dintre creditorii solidari profit tuturor creditorilor solidari2 9i i1ibilitatea obli/aiei %ntre mo0tenitori Art2 )277-2 B Obli/aia %n fa oarea unui creditor solidar se %mparte de drept %ntre mo0tenitorii si2 SE&ICDEA a -Ba Obli/aiile solidare %ntre debitori K)2 9ispo1iii /enerale Solidaritatea dintre debitori Art2 )27782 B Obli/aia este solidar %ntre debitori atunci c!nd toi sunt obli/ai la aceea0i prestaie= astfel %nc!t fiecare poate s fie inut separat pentru %ntrea/a obli/aie= iar e$ecutarea acesteia de ctre unul dintre codebitori %i liberea1 pe ceilali fa de creditor2 Obli/aiile solidare afectate de modaliti Art2 )27772 B E$ist solidaritate cGiar dac debitorii sunt obli/ai sub modaliti diferite2 I1 oarele solidaritii Art2 )27732 B Solidaritatea dintre debitori nu se pre1um2 Ea nu e$ist dec!t atunci c!nd este stipulat e$pres de pri ori este pre 1ut de le/e2 #re1umie de solidaritate Art2 )27752 B Solidaritatea se pre1um %ntre debitorii unei obli/aii contractate %n e$erciiul acti itii unei %ntreprinderi= dac prin le/e nu se pre ede altfel2 K-2 Efectele solidaritii %n raporturile dintre creditor 0i debitorii solidari I2 Efectele principale %n raporturile dintre creditor 0i debitorii solidari 9repturile creditorului Art2 )277*2 B ;)< &reditorul poate cere plata oricruia dintre debitorii solidari= fr ca acesta s %i poat opune beneficiul de di i1iune2

;-< Crmrirea pornit contra unuia dintre debitorii solidari nu %l %mpiedic pe creditor s se %ndrepte %mpotri a celorlali codebitori2 9ebitorul urmrit poate %ns cere introducerea %n cau1 a celorlali codebitori2 E$cepii 0i aprri contra creditorului comun Art2 )27742 B ;)< 9ebitorul solidar poate s opun creditorului toate miFloacele de aprare care %i sunt personale= precum 0i pe cele care sunt comune tuturor codebitorilor2 El nu poate %ns folosi miFloacele de aprare care sunt pur personale altui codebitor2 ;-< 9ebitorul solidar care= prin fapta creditorului= este lipsit de o /aranie sau de un drept pe care ar fi putut s %l alorifice prin subro/aie este liberat de datorie p!n la concurena alorii acelor /aranii sau drepturi2 #rescripia Art2 )277.2 B ;)< Suspendarea 0i %ntreruperea prescripiei fa de unul dintre debitorii solidari produc efecte 0i fa de ceilali codebitori2 ;-< ?ntreruperea prescripiei fa de un mo0tenitor al debitorului solidar nu produce efecte fa de ceilali codebitori dec!t pentru partea acelui mo0tenitor= cGiar dac este orba despre o crean ipotecar2 &ompensaia Art2 )273,2 B ;)< &ompensaia nu operea1 %ntre creditor 0i un debitor solidar dec!t %n limita prii din datorie ce re ine acestuia din urm2 ;-< ?n acest ca1= ceilali codebitori nu sunt inui solidar dec!t pentru partea rmas din datorie dup ce a operat compensaia2 Remiterea de datorie Art2 )273)2 B ;)< Remiterea de datorie consimit unuia dintre debitorii solidari nu %i liberea1 pe ceilali codebitori= cu e$cepia ca1ului %n care creditorul declar aceasta %n mod e$pres sau remite de bun oie debitorului ori/inalul %nscrisului sub semntur pri at constatator al creanei2 9ac unui codebitor %i este remis ori/inalul %nscrisului autentic constatator al creanei= creditorul poate do edi c nu a consimit remiterea de datorie dec!t %n pri ina acelui debitor2 ;-< 9ac remiterea de datorie sBa fcut numai %n fa oarea unuia dintre codebitorii solidari= ceilali rm!n inui solidar fa de creditor= dar cu scderea prii din datorie pentru care a operat remiterea2 &u toate acestea= ei continu s rspund pentru tot atunci c!nd= la data remiterii de datorie= creditorul 0iBa re1er at %n mod e$pres aceast posibilitate= ca1 %n care ceilali codebitori %0i pstrea1 dreptul de re/res %mpotri a debitorului beneficiar al remiterii de datorie2 &onfu1iunea Art2 )273-2 B &onfu1iunea %i liberea1 pe ceilali codebitori solidari pentru partea aceluia care reune0te %n persoana sa calitile de creditor 0i debitor al obli/aiei solidare2 Renunarea la solidaritate Art2 )27382 B ;)< Renunarea la solidaritate %n pri ina unuia dintre codebitorii solidari nu afectea1 e$istena obli/aiei solidare %n raport cu ceilali2 &odebitorul solidar care beneficia1 de renunarea la solidaritate rm!ne inut pentru partea sa at!t fa de creditor= c!t 0i fa de ceilali codebitori %n ca1ul re/resului acestora din urm2 ;-< Renunarea la solidaritate trebuie s fie e$pres2 ;8< 9e asemenea= creditorul renun la solidaritate atunci c!ndA a< fr aB0i re1er a beneficiul solidaritii %n raport cu debitorul solidar care a fcut plata= menionea1 %n cGitan c plata repre1int partea acestuia din urm din obli/aia solidar2 9ac plata are ca obiect numai o parte din dob!n1i= renunarea la solidaritate nu se %ntinde 0i asupra dob!n1ilor nepltite ori asupra capitalului dec!t dac plata separat a dob!n1ilor= astfel menionat %n cGitan= se face timp de 8 ani: b< %l cGeam %n Fudecat pe unul dintre codebitorii solidari pentru partea acestuia= iar cererea a !nd acest obiect este admis2 II2 Efectele secundare %n raporturile dintre creditor 0i debitorii solidari

Imposibilitatea e$ecutrii obli/aiei %n natur Art2 )27372 B ;)< Atunci c!nd e$ecutarea %n natur a unei obli/aii de ine imposibil din fapta unuia sau mai multor debitori solidari sau dup ce ace0tia au fost pu0i personal %n %nt!r1iere= ceilali codebitori nu sunt liberai de obli/aia de aBi plti creditorului prin ecGi alent= %ns nu rspund de dauneleBinterese suplimentare care i sBar cu eni2 ;-< &reditorul nu poate cere dauneBinterese suplimentare dec!t codebitorilor solidari din a cror culp obli/aia a de enit imposibil de e$ecutat %n natur= precum 0i celor care se aflau %n %nt!r1iere atunci c!nd obli/aia a de enit imposibil de e$ecutat2 Efectele Gotr!rii Fudectore0ti Art2 )27332 B ;)< 6otr!rea Fudectoreasc pronunat %mpotri a unuia dintre codebitorii solidari nu are autoritate de lucru Fudecat fa de ceilali codebitori2 ;-< 6otr!rea Fudectoreasc pronunat %n fa oarea unuia dintre codebitorii solidari profit 0i celorlali= cu e$cepia ca1ului %n care sBa %ntemeiat pe o cau1 ce putea fi in ocat numai de acel codebitor2 K82 Efectele solidaritii %n raporturile dintre debitori Re/resul %ntre codebitori Art2 )27352 B ;)< 9ebitorul solidar care a e$ecutat obli/aia nu poate cere codebitorilor si dec!t partea din datorie ce re ine fiecruia dintre ei= cGiar dac se subro/ %n drepturile creditorului2 ;-< #rile ce re in codebitorilor solidari sunt pre1umate ca fiind e/ale= dac din con enie= le/e sau din %mpreFurri nu re1ult contrariul2 Insol abilitatea codebitorilor Art2 )273*2 B ;)< #ierderea oca1ionat de insol abilitatea unuia dintre codebitorii solidari se suport de ctre ceilali codebitori %n proporie cu partea din datorie ce re ine fiecruia dintre ei2 ;-< &u toate acestea= creditorul care renun la solidaritate sau care consimte o remitere de datorie %n fa oarea unuia dintre codebitori suport partea din datorie ce ar fi re enit acestuia2 >iFloacele de aprare ale debitorului urmrit Art2 )27342 B 9ebitorul urmrit pentru partea sa din datoria pltit poate opune codebitorului solidar care a fcut plata toate miFloacele de aprare comun pe care acesta din urm nu leBa opus creditorului2 Acesta poate= de asemenea= s opun codebitorului care a e$ecutat obli/aia miFloacele de aprare care %i sunt personale= %ns nu 0i pe acelea care sunt pur personale altui codebitor2 Solidaritatea contractat %n interesul unui codebitor Art2 )273.2 B 9ac obli/aia solidar este contractat %n interesul e$clusi al unuia dintre codebitori sau re1ult din fapta unuia dintre ei= acesta este inut sin/ur de %ntrea/a datorie fa de ceilali codebitori= care= %n acest ca1= sunt considerai= %n raport cu acesta= fideiusori2 9i i1ibilitatea obli/aiei solidare %ntre mo0tenitori Art2 )275,2 B Obli/aia unui debitor solidar se %mparte de drept %ntre mo0tenitorii acestuia= afar de ca1ul %n care obli/aia este indi i1ibil2 &A#I'OLCL III Obli/aiile alternati e 0i facultati e SE&ICDEA ) Obli/aiile alternati e

Obli/aia alternati Art2 )275)2 B ;)< Obli/aia este alternati atunci c!nd are ca obiect dou prestaii principale= iar e$ecutarea uneia dintre acestea %l liberea1 pe debitor de %ntrea/a obli/aie2 ;-< Obli/aia rm!ne alternati cGiar dac= la momentul la care se na0te= una dintre prestaii era imposibil de e$ecutat2 Ale/erea prestaiei Art2 )275-2 B ;)< Ale/erea prestaiei prin care se a stin/e obli/aia re ine debitorului= cu e$cepia ca1ului %n care este acordat %n mod e$pres creditorului2 ;-< 9ac partea creia %i aparine ale/erea prestaiei nu %0i e$prim opiunea %n termenul care %i este acordat %n acest scop= ale/erea prestaiei a aparine celeilalte pri2 Limitele ale/erii Art2 )27582 B 9ebitorul nu poate e$ecuta 0i nici nu poate fi constr!ns s e$ecute o parte dintrBo prestaie 0i o parte din cealalt2 Ale/erea prestaiei de ctre debitor Art2 )27572 B ;)< 9ebitorul care are ale/erea prestaiei este obli/at= atunci c!nd una dintre prestaii a de enit imposibil de e$ecutat cGiar din culpa sa= s e$ecute cealalt prestaie2 ;-< 9ac= %n acela0i ca1= ambele prestaii de in imposibil de e$ecutat= iar imposibilitatea cu pri ire la una dintre prestaii este cau1at de culpa debitorului= acesta este inut s plteasc aloarea prestaiei care a de enit ultima imposibil de e$ecutat2 Ale/erea prestaiei de ctre creditor Art2 )27532 B ?n ca1ul %n care ale/erea prestaiei re ine creditoruluiA a< dac una dintre prestaii a de enit imposibil de e$ecutat= fr culpa reuneia dintre pri= creditorul este obli/at s o primeasc pe cealalt: b< dac creditorului %i este imputabil imposibilitatea de e$ecutare a uneia dintre prestaii= el poate fie s pretind e$ecutarea celeilalte prestaii= desp/ubinduBl pe debitor pentru preFudiciile cau1ate= fie s %l libere1e pe acesta de e$ecutarea obli/aiei: c< dac debitorului %i este imputabil imposibilitatea de a e$ecuta una dintre prestaii= creditorul poate cere fie desp/ubiri pentru prestaia imposibil de e$ecutat= fie cealalt prestaie: d< dac debitorului %i este imputabil imposibilitatea de a e$ecuta ambele prestaii= creditorul poate cere desp/ubiri pentru oricare dintre acestea2 Stin/erea obli/aiei Art2 )27552 B Obli/aia se stin/e dac toate prestaiile de in imposibil de e$ecutat fr culpa debitorului 0i %nainte ca acesta s fi fost pus %n %nt!r1iere2 #luralitatea de prestaii Art2 )275*2 B 9ispo1iiile acestei seciuni se aplic %n mod corespun1tor %n ca1ul %n care obli/aia alternati are ca obiect mai mult de dou prestaii principale2 SE&ICDEA a -Ba Obli/aiile facultati e Re/im Furidic

Art2 )27542 B ;)< Obli/aia este facultati atunci c!nd are ca obiect o sin/ur prestaie principal de care debitorul se poate %ns libera e$ecut!nd o alt prestaie determinat2 ;-< 9ebitorul este liberat dac= fr culpa sa= prestaia principal de ine imposibil de e$ecutat2 'I'LCL H E$ecutarea obli/aiilor &A#I'OLCL I #lata SE&ICDEA ) 9ispo1iii /enerale Doiune Art2 )275.2 B ;)< Obli/aia se stin/e prin plat atunci c!nd prestaia datorat este e$ecutat de bun oie2 ;-< #lata const %n remiterea unei sume de bani sau= dup ca1= %n e$ecutarea oricrei alte prestaii care constituie obiectul %nsu0i al obli/aiei2 'emeiul plii Art2 )27*,2 B Orice plat presupune o datorie2 #lata obli/aiei naturale Art2 )27*)2 B Restituirea nu este admis %n pri ina obli/aiilor naturale care au fost e$ecutate de bun oie2 SE&ICDEA a -Ba Subiectele plii #ersoanele care pot face plata Art2 )27*-2 B #lata poate s fie fcut de orice persoan= cGiar dac este un ter %n raport cu acea obli/aie2 #lata fcut de un incapabil Art2 )27*82 B 9ebitorul care a e$ecutat prestaia datorat nu poate cere restituirea in oc!nd incapacitatea sa la data e$ecutrii2 #lata obli/aiei de ctre un ter Art2 )27*72 B ;)< &reditorul este dator s refu1e plata oferit de ter dac debitorul lBa %ncuno0tinat %n prealabil c se opune la aceasta= cu e$cepia ca1ului %n care un asemenea refu1 lBar preFudicia pe creditor2 ;-< ?n celelalte ca1uri= creditorul nu poate refu1a plata fcut de un ter dec!t dac natura obli/aiei sau con enia prilor impune ca obli/aia s fie e$ecutat numai de debitor2 ;8< #lata fcut de un ter stin/e obli/aia dac este fcut pe seama debitorului2 ?n acest ca1= terul nu se subro/ %n drepturile creditorului pltit dec!t %n ca1urile 0i condiiile pre 1ute de le/e2 ;7< 9ispo1iiile pre1entului capitol pri ind condiiile plii se aplic %n mod corespun1tor atunci c!nd plata este fcut de un ter2 #ersoanele care pot primi plata Art2 )27*32 B #lata trebuie fcut creditorului= repre1entantului su= le/al sau con enional= persoanei indicate de acesta ori persoanei

autori1ate de instan s o primeasc2 #lata fcut unui incapabil Art2 )27*52 B #lata fcut unui creditor care este incapabil de a o primi nu liberea1 pe debitor dec!t %n msura %n care profit creditorului2 #lata fcut unui ter Art2 )27**2 B ;)< #lata fcut unei alte persoane dec!t cele menionate la art2 )27*3 este totu0i alabil dacA a< este ratificat de creditor: b< cel care a primit plata de ine ulterior titularul creanei: c< a fost fcut celui care a pretins plata %n ba1a unei cGitane liberatorii semnate de creditor2 ;-< #lata fcut %n alte condiii dec!t cele menionate la alin2 ;)< stin/e obli/aia numai %n msura %n care profit creditorului2 #lata fcut unui creditor aparent Art2 )27*42 B ;)< #lata fcut cu bunBcredin unui creditor aparent este alabil= cGiar dac ulterior se stabile0te c acesta nu era ade ratul creditor2 ;-< &reditorul aparent este inut s restituie ade ratului creditor plata primit= potri it re/ulilor stabilite pentru restituirea prestaiilor2 #lata bunurilor indisponibili1ate Art2 )27*.2 B #lata fcut cu nesocotirea unui secGestru= a unei popriri ori a unei opo1iii formulate= %n condiiile le/ii= pentru a opri efectuarea plii de ctre debitor nu %i %mpiedic pe creditorii care au obinut luarea unei asemenea msuri s cear din nou plata2 ?n acest ca1= debitorul pstrea1 dreptul de re/res %mpotri a creditorului care a primit plata ne alabil fcut2 SE&ICDEA a 8Ba &ondiiile plii 9ili/ena cerut %n e$ecutarea obli/aiilor Art2 )274,2 B ;)< 9ebitorul este inut s %0i e$ecute obli/aiile cu dili/ena pe care un bun proprietar o depune %n administrarea bunurilor sale= afar de ca1ul %n care prin le/e sau prin contract sBar dispune altfel2 ;-< ?n ca1ul unor obli/aii inerente unei acti iti profesionale= dili/ena se aprecia1 in!nd seama de natura acti itii e$ercitate2 Obli/aiile de miFloace 0i obli/aiile de re1ultat Art2 )274)2 B ;)< ?n ca1ul obli/aiei de re1ultat= debitorul este inut s procure creditorului re1ultatul promis2 ;-< ?n ca1ul obli/aiilor de miFloace= debitorul este inut s foloseasc toate miFloacele necesare pentru atin/erea re1ultatului promis2 ;8< #entru a stabili dac o obli/aie este de miFloace sau de re1ultat se a ine seama %ndeosebi deA a< modul %n care obli/aia este stipulat %n contract: b< e$istena 0i natura contraprestaiei 0i celelalte elemente ale contractului: c< /radul de risc pe care %l presupune atin/erea re1ultatului: d< influena pe care cealalt parte o are asupra e$ecutrii obli/aiei2 Obli/aia de a preda bunuri indi idual determinate Art2 )274-2 B ;)< 9ebitorul unui bun indi idual determinat este liberat prin predarea acestuia %n starea %n care se afla la momentul na0terii obli/aiei2 ;-< 9ac %ns= la data e$ecutrii= debitorul nu este titularul dreptului ce trebuia transmis ori cedat sau= dup ca1= nu poate dispune de acesta %n mod liber= obli/aia debitorului nu se stin/e= dispo1iiile art2 )2-8, aplic!nduBse %n mod corespun1tor2

Obli/aia de a strmuta proprietatea Art2 )27482 B ;)< Obli/aia de a strmuta proprietatea implic 0i obli/aiile de a preda lucrul 0i de aBl conser a p!n la predare2 ;-< ?n ceea ce pri e0te imobilele %nscrise %n cartea funciar= obli/aia de a strmuta proprietatea o cuprinde 0i pe aceea de a preda %nscrisurile necesare pentru efectuarea %nscrierii2 &edarea drepturilor sau aciunilor Art2 )27472 B 9ac bunul a pierit= sBa pierdut sau a fost scos din circuitul ci il= fr culpa debitorului= acesta este dator s cede1e creditorului drepturile sau aciunile %n desp/ubire pe care le are cu pri ire la bunul respecti 2 Obli/aia de a preda un bun Art2 )27432 B Obli/aia de a preda un bun indi idual determinat o cuprinde 0i pe aceea de aBl conser a p!n la predare2 Obli/aia de a da bunuri de /en Art2 )27452 B 9ac obli/aia are ca obiect bunuri de /en= debitorul are dreptul s alea/ bunurile ce or fi predate2 El nu este %ns liberat dec!t prin predarea unor bunuri de calitate cel puin medie2 Obli/aia de a constitui o /aranie Art2 )274*2 B &el care este inut s constituie o /aranie= fr ca modalitatea 0i forma acesteia s fie determinate= poate oferi= la ale/erea sa= o /aranie real sau personal ori o alt /aranie suficient2 Obli/aia de a da o sum de bani Art2 )27442 B ;)< 9ebitorul unei sume de bani este liberat prin remiterea ctre creditor a sumei nominale datorate2 ;-< #lata se poate face prin orice miFloc folosit %n mod obi0nuit %n locul unde aceasta trebuie efectuat2 ;8< &u toate acestea= creditorul care accept %n condiiile alin2 ;-< un cec ori un alt instrument de plat este pre1umat c o face numai cu condiia ca acesta s fie onorat2 9ob!n1ile sumelor de bani Art2 )274.2 B ;)< 9ob!nda este cea con enit de pri sau= %n lips= cea stabilit de le/e2 ;-< 9ob!n1ile scadente produc ele %nsele dob!n1i numai atunci c!nd le/ea sau contractul= %n limitele permise de le/e= o pre ede ori= %n lips= atunci c!nd sunt cerute %n instan2 ?n acest din urm ca1= dob!n1ile cur/ numai de la data cererii de cGemare %n Fudecat2 #lata parial Art2 )27.,2 B ;)< &reditorul poate refu1a s primeasc o e$ecutare parial= cGiar dac prestaia ar fi di i1ibil2 ;-< &Geltuielile suplimentare cau1ate creditorului de faptul e$ecutrii pariale sunt %n sarcina debitorului= cGiar 0i atunci c!nd creditorul accept o asemenea e$ecutare2 #lata fcut cu bunul altuia Art2 )27.)2 B ;)< Atunci c!nd= %n e$ecutarea obli/aiei sale= debitorul preda un bun care nu %i aparine sau de care nu poate dispune= el nu poate cere creditorului restituirea bunului predat dec!t daca se an/aFea1a sa e$ecute prestaia datorat cu un alt bun de care acesta poate dispune2 ;-< &reditorul de bunBcredin poate %ns restitui bunul primit 0i solicita= dac este ca1ul= dauneBinterese pentru repararea preFudiciului

suferit2 9area %n plat Art2 )27.-2 B ;)< 9ebitorul nu se poate libera e$ecut!nd o alt prestaie dec!t cea datorat= cGiar dac aloarea prestaiei oferite ar fi e/al sau mai mare= dec!t dac creditorul consimte la aceasta2 ?n acest din urm ca1= obli/aia se stin/e atunci c!nd noua prestaie este efectuat2 ;-< 9ac prestaia oferit %n scGimb const %n transferul proprietii sau al unui alt drept= debitorul este inut de /arania contra e iciunii 0i de /arania contra iciilor lucrului= potri it re/ulilor aplicabile %n materia !n1rii= cu e$cepia ca1ului %n care creditorul prefer s cear prestaia iniial 0i repararea preFudiciului2 ?n aceste ca1uri= /araniile oferite de teri nu renasc2 &esiunea de crean %n locul e$ecutrii Art2 )27.82 B ;)< Atunci c!nd= %n locul prestaiei iniiale= este cedat o crean= obli/aia se stin/e %n momentul satisfacerii creanei cedate2 9ispo1iiile art2 )2354B)2347 sunt aplicabile %n mod corespun1tor2 ;-< 9ac= potri it %nele/erii prilor= obli/aia %n locul creia debitorul %0i cedea1 propria crean se stin/e %nc de la data cesiunii= dispo1iiile art2 )2345 sunt aplicabile %n mod corespun1tor= cu e$cepia ca1ului %n care creditorul prefer s cear prestaia iniial2 Locul plii Art2 )27.72 B ;)< ?n lipsa unei stipulaii contrare ori dac locul plii nu se poate stabili potri it naturii prestaiei sau %n temeiul contractului= al practicilor statornicite %ntre pri ori al u1anelorA a< obli/aiile bne0ti trebuie e$ecutate la domiciliul sau= dup ca1= sediul creditorului de la data plii: b< obli/aia de a preda un lucru indi idual determinat trebuie e$ecutat %n locul %n care bunul se afla la data %ncGeierii contractului: c< celelalte obli/aii se e$ecut la domiciliul sau= dup ca1= sediul debitorului la data %ncGeierii contractului2 ;-< #artea care= dup %ncGeierea contractului= %0i scGimb domiciliul sau= dup ca1= sediul determinat= potri it pre ederilor alin2 ;)<= ca loc al plii= suport cGeltuielile suplimentare pe care aceast scGimbare le cau1ea12 9ata plii Art2 )27.32 B ;)< ?n lipsa unui termen stipulat de pri sau determinat %n temeiul contractului= al practicilor statornicite %ntre acestea ori al u1anelor= obli/aia trebuie e$ecutat de %ndat2 ;-< Instana poate stabili un termen atunci c!nd natura prestaiei sau locul unde urmea1 s se fac plata o impune2 #lata anticipat Art2 )27.52 B ;)< 9ebitorul este liber s e$ecute obli/aia cGiar %naintea scadenei dac prile nu au con enit contrariul ori dac aceasta nu re1ult din natura contractului sau din %mpreFurrile %n care a fost %ncGeiat2 ;-< &u toate acestea= creditorul poate refu1a e$ecutarea anticipat dac are un interes le/itim ca plata s fie fcut la scaden2 ;8< ?n toate ca1urile= cGeltuielile suplimentare cau1ate creditorului de faptul e$ecutrii anticipate a obli/aiei sunt %n sarcina debitorului2 9ata plii prin irament bancar Art2 )27.*2 B 9ac plata se face prin irament bancar= data plii este aceea la care contul creditorului a fost alimentat cu suma de bani care a fcut obiectul plii2 &Geltuielile plii Art2 )27.42 B &Geltuielile plii sunt %n sarcina debitorului= %n lips de stipulaie contrar2 SE&ICDEA a 7Ba 9o ada plii

>iFloace de do ad Art2 )27..2 B 9ac prin le/e nu se pre ede altfel= do ada plii se face cu orice miFloc de prob2 &Gitana liberatorie Art2 )23,,2 B ;)< &el care plte0te are dreptul la o cGitan liberatorie= precum 0i= dac este ca1ul= la remiterea %nscrisului ori/inal al creanei2 ;-< &Geltuielile %ntocmirii cGitanei sunt %n sarcina debitorului= %n lips de stipulaie contrar2 ;8< ?n ca1ul %n care creditorul refu1= %n mod neFustificat= s elibere1e cGitana= debitorul are dreptul s suspende plata2 #re1umia e$ecutrii prestaiei accesorii Art2 )23,)2 B &Gitana %n care se consemnea1 primirea prestaiei principale face s se pre1ume= p!n la proba contrar= e$ecutarea prestaiilor accesorii2 #re1umia e$ecutrii prestaiilor periodice Art2 )23,-2 B &Gitana dat pentru primirea uneia dintre prestaiile periodice care fac obiectul obli/aiei face s se pre1ume= p!n la proba contrar= e$ecutarea prestaiilor de enite scadente anterior2 Remiterea %nscrisului ori/inal al creanei Art2 )23,82 B ;)< Remiterea oluntar a %nscrisului ori/inal constatator al creanei= fcut de creditor ctre debitor= unul din codebitori sau fideiusor= na0te pre1umia stin/erii obli/aiei prin plat2 #roba contrar re ine celui interesat s do edeasc stin/erea obli/aiei pe alt cale2 ;-< 9ac %nscrisul ori/inal remis oluntar este %ntocmit %n form autentic= creditorul are dreptul s probe1e c remiterea sBa fcut pentru un alt moti dec!t stin/erea obli/aiei2 ;8< Se pre1um= p!n la proba contrar= c intrarea persoanelor menionate la alin2 ;)< %n posesia %nscrisului ori/inal al creanei sBa fcut printrBo remitere oluntar din partea creditorului2 #lata prin irament bancar Art2 )23,72 B ;)< 9ac plata se face prin irament bancar= ordinul de plat semnat de debitor 0i i1at de instituia de credit pltitoare pre1um efectuarea plii= p!n la proba contrar2 ;-< 9ebitorul are oric!nd dreptul s solicite instituiei de credit a creditorului o confirmare= %n scris= a efecturii plii prin irament2 Aceast confirmare face do ada plii2 Liberarea /araniilor Art2 )23,32 B 9ac prile nu au con enit c /araniile or asi/ura e$ecutarea unei alte obli/aii= creditorul care a primit plata trebuie s consimt la liberarea bunurilor afectate de /araniile reale constituite pentru satisfacerea creanei sale= precum 0i s restituie bunurile deinute %n /aranie= dac este ca1ul2 SE&ICDEA a 3Ba Imputaia plii Imputaia plii fcut prin acordul prilor Art2 )23,52 B ;)< #lata efectuat de debitorul mai multor datorii fa de acela0i creditor= care au acela0i obiect= se imput asupra acestora conform acordului prilor2

;-< ?n lipsa acordului prilor= se aplic dispo1iiile pre1entei seciuni2 Imputaia fcut de debitor Art2 )23,*2 B ;)< 9ebitorul mai multor datorii care au ca obiect bunuri de acela0i fel are dreptul s indice= atunci c!nd plte0te= datoria pe care %nele/e s o e$ecute2 #lata se imput mai %nt!i asupra cGeltuielilor= apoi asupra dob!n1ilor 0i= la urm= asupra capitalului2 ;-< 9ebitorul nu poate= fr consimm!ntul creditorului= s impute plata asupra unei datorii care nu este %nc e$i/ibil cu preferin fa de o datorie scadent= cu e$cepia ca1ului %n care sBa pre 1ut c debitorul poate plti anticipat2 ;8< ?n ca1ul plii efectuate prin irament bancar= debitorul face imputaia prin meniunile corespun1toare consemnate de el pe ordinul de plat2 Imputaia fcut de creditor Art2 )23,42 B ;)< ?n lipsa unei indicaii din partea debitorului= creditorul poate= %ntrBun termen re1onabil dup ce a primit plata= s indice debitorului datoria asupra creia aceasta se a imputa2 &reditorul nu poate imputa plata asupra unei datorii nee$i/ibile ori liti/ioase2 ;-< Atunci c!nd creditorul remite debitorului o cGitan liberatorie= el este dator s fac imputaia prin acea cGitan2 Imputaia le/al Art2 )23,.2 B ;)< 9ac niciuna dintre pri nu face imputaia plii= or fi aplicate= %n ordine= urmtoarele re/uliA a< plata se imput cu prioritate asupra datoriilor aFunse la scaden: b< se or considera stinse= %n primul r!nd= datoriile ne/arantate sau cele pentru care creditorul are cele mai puine /aranii: c< imputaia se a face mai %nt!i asupra datoriilor mai oneroase pentru debitor: d< dac toate datoriile sunt deopotri scadente= precum 0i= %n e/al msur= /arantate 0i oneroase= se or stin/e datoriile mai ecGi: e< %n lipsa tuturor criteriilor menionate la lit2 a<Bd<= imputaia se a face proporional cu aloarea datoriilor2 ;-< ?n toate ca1urile= plata se a imputa mai %nt!i asupra cGeltuielilor de Fudecat 0i e$ecutare= apoi asupra ratelor= dob!n1ilor 0i penalitilor= %n ordinea cronolo/ic a scadenei acestora= 0i= %n final= asupra capitalului= dac prile nu con in altfel2 SE&ICDEA a 5Ba #unerea %n %nt!r1iere a creditorului &a1uri de punere %n %nt!r1iere a creditorului Art2 )23),2 B &reditorul poate fi pus %n %nt!r1iere atunci c!nd refu1= %n mod neFustificat= plata oferit %n mod corespun1tor sau c!nd refu1 s %ndeplineasc actele pre/titoare fr de care debitorul nu %0i poate e$ecuta obli/aia2 Efectele punerii %n %nt!r1iere a creditorului Art2 )23))2 B ;)< &reditorul pus %n %nt!r1iere preia riscul imposibilitii de e$ecutare a obli/aiei= iar debitorul nu este inut s restituie fructele culese dup punerea %n %nt!r1iere2 ;-< &reditorul este inut la repararea preFudiciilor cau1ate prin %nt!r1iere 0i la acoperirea cGeltuielilor de conser are a bunului datorat2 9repturile debitorului Art2 )23)-2 B 9ebitorul poate consemna bunul pe cGeltuiala 0i riscurile creditorului= liber!nduBse astfel de obli/aia sa2 #rocedur Art2 )23)82 B #rocedura ofertei de plat 0i a consemnaiunii este pre 1ut de &odul de procedur ci il2 H!n1area public

Art2 )23)72 B ;)< 9ac natura bunului face imposibil consemnarea= dac bunul este perisabil sau dac depo1itarea lui necesit costuri de %ntreinere ori cGeltuieli considerabile= debitorul poate porni !n1area public a bunului 0i poate consemna preul= notific!nd %n prealabil creditorului 0i primind %ncu iinarea instanei Fudectore0ti2 ;-< 9ac bunul este cotat la burs sau pe o alt pia re/lementat= dac are un pre curent sau are o aloare prea mic fa de cGeltuielile unei !n1ri publice= instana poate %ncu iina !n1area bunului fr notificarea creditorului2 Retra/erea bunului consemnat Art2 )23)32 B 9ebitorul are dreptul s retra/ bunul consemnat c!t timp creditorul nu a declarat c accept consemnarea sau aceasta nu a fost alidat de instan2 &reana rena0te cu toate /araniile 0i toate celelalte accesorii ale sale din momentul retra/erii bunului2 &A#I'OLCL II E$ecutarea silit a obli/aiilor SE&ICDEA ) 9ispo1iii /enerale 9repturile creditorului Art2 )23)52 B ;)< &reditorul are dreptul la %ndeplinirea inte/ral= e$act 0i la timp a obli/aiei2 ;-< Atunci c!nd= fr Fustificare= debitorul nu %0i e$ecut obli/aia 0i se afl %n %nt!r1iere= creditorul poate= la ale/erea sa 0i fr a pierde dreptul la dauneBinterese= dac i se cu inA )2 s cear sau= dup ca1= s treac la e$ecutarea silit a obli/aiei: -2 s obin= dac obli/aia este contractual= re1oluiunea sau re1ilierea contractului ori= dup ca1= reducerea propriei obli/aii corelati e: 82 s foloseasc= atunci c!nd este ca1ul= orice alt miFloc pre 1ut de le/e pentru reali1area dreptului su2 Dee$ecutarea imputabil creditorului Art2 )23)*2 B O parte nu poate in oca nee$ecutarea obli/aiilor celeilalte pri %n msura %n care nee$ecutarea este cau1at de propria sa aciune sau omisiune2 Rspunderea debitorului Art2 )23)42 B ;)< 9ac prin le/e nu se dispune altfel= debitorul rspunde personal de %ndeplinirea obli/aiilor sale2 ;-< Rspunderea debitorului poate fi limitat numai %n ca1urile 0i condiiile pre 1ute de le/e2 Rspunderea pentru fapta terilor Art2 )23).2 B 9ac prile nu con in altfel= debitorul rspunde pentru preFudiciile cau1ate din culpa persoanei de care se folose0te pentru e$ecutarea obli/aiilor contractuale2 Rspunderea terilor Art2 )23-,2 B &reditorul poate urmri 0i bunurile care aparin terilor= dac acestea sunt afectate pentru plata datoriilor debitorului ori au fcut obiectul unor acte Furidice care au fost re ocate ca fiind %ncGeiate %n frauda creditorului2 SE&ICDEA a -Ba #unerea %n %nt!r1iere a debitorului >oduri

Art2 )23-)2 B #unerea %n %nt!r1iere a debitorului poate opera de drept sau la cererea creditorului2 #unerea %n %nt!r1iere de ctre creditor Art2 )23--2 B ;)< 9ebitorul poate fi pus %n %nt!r1iere fie printrBo notificare scris prin care creditorul %i solicit e$ecutarea obli/aiei= fie prin cererea de cGemare %n Fudecat2 ;-< 9ac prin le/e sau prin contract nu se pre ede altfel= notificarea se comunic debitorului prin e$ecutor Fudectoresc sau prin orice alt miFloc care asi/ur do ada comunicrii2 ;8< #rin notificare trebuie s se acorde debitorului un termen de e$ecutare= in!nd seama de natura obli/aiei 0i de %mpreFurri2 9ac prin notificare nu se acord un asemenea termen= debitorul poate s e$ecute obli/aia %ntrBun termen re1onabil= calculat din 1iua comunicrii notificrii2 ;7< #!n la e$pirarea termenului pre 1ut la alin2 ;8<= creditorul poate suspenda e$ecutarea propriei obli/aii= poate cere dauneBinterese= %ns nu poate e$ercita celelalte drepturi pre 1ute la art2 )23)5= dac prin le/e nu se pre ede altfel2 &reditorul poate e$ercita aceste drepturi dac debitorul %l informea1 c nu a e$ecuta obli/aiile %n termenul stabilit sau dac= la e$pirarea termenului= obli/aia nu a fost e$ecutat2 ;3< &ererea de cGemare %n Fudecat formulat de creditor= fr ca anterior debitorul s fi fost pus %n %nt!r1iere= confer debitorului dreptul de a e$ecuta obli/aia %ntrBun termen re1onabil= calculat de la data c!nd cererea iBa fost comunicat2 9ac obli/aia este e$ecutat %n acest termen= cGeltuielile de Fudecat rm!n %n sarcina creditorului2 ?nt!r1ierea de drept %n e$ecutarea obli/aiei Art2 )23-82 B ;)< 9ebitorul se afl de drept %n %nt!r1iere atunci c!nd sBa stipulat c simpla %mplinire a termenului stabilit pentru e$ecutare produce un asemenea efect2 ;-< 9e asemenea= debitorul se afl de drept %n %nt!r1iere %n ca1urile anume pre 1ute de le/e= precum 0i atunci c!ndA a< obli/aia nu putea fi e$ecutat %n mod util dec!t %ntrBun anumit timp= pe care debitorul lBa lsat s treac= sau c!nd nu a e$ecutatBo imediat= de0i e$ista ur/en: b< prin fapta sa= debitorul a fcut imposibil e$ecutarea %n natur a obli/aiei sau c!nd a %nclcat o obli/aie de a nu face: c< debitorul 0iBa manifestat %n mod ne%ndoielnic fa de creditor intenia de a nu e$ecuta obli/aia sau c!nd= fiind orba de o obli/aie cu e$ecutare succesi = refu1 ori ne/liFea1 s %0i e$ecute obli/aia %n mod repetat: d< nu a fost e$ecutat obli/aia de a plti o sum de bani= asumat %n e$erciiul acti itii unei %ntreprinderi: e< obli/aia se na0te din s !r0irea unei fapte ilicite e$tracontractuale2 ;8< ?n ca1urile pre 1ute la alin2 ;)< 0i ;-<= dac obli/aia de ine scadent dup decesul debitorului= mo0tenitorii acestuia nu sunt %n %nt!r1iere dec!t dup trecerea a )3 1ile de la data la care creditorul iBa notificat sau= dup ca1= de la data notificrii curatorului desemnat %n condiiile art2 )2)852 ;7< &a1urile %n care debitorul se afl de drept %n %nt!r1iere trebuie do edite de creditor2 Orice declaraie sau stipulaie contrar se consider nescris2 Oferta de e$ecutare Art2 )23-72 B 9ebitorul nu este %n %nt!r1iere dac a oferit= c!nd se cu enea= prestaia datorat= cGiar fr a respecta formalitile pre 1ute la art2 )23),B)23)3= %ns creditorul a refu1at= fr temei le/itim= s o primeasc2 Efectele %nt!r1ierii debitorului Art2 )23-32 B 9ebitorul rspunde= de la data la care se afl %n %nt!r1iere= pentru orice pierdere cau1at de un ca1 fortuit= cu e$cepia situaiei %n care ca1ul fortuit %l liberea1 pe debitor de %ns0i e$ecutarea obli/aiei2 &a1ul obli/aiilor solidare Art2 )23-52 B ;)< Dotificarea prin care creditorul pune %n %nt!r1iere pe unul dintre codebitorii solidari produce efecte 0i %n pri ina celorlali2 ;-< Dotificarea fcut de unul dintre creditorii solidari produce= tot astfel= efecte 0i %n pri ina celorlali creditori2

SE&ICDEA a 8Ba E$ecutarea silit %n natur 9reptul la e$ecutarea %n natur Art2 )23-*2 B ;)< &reditorul poate cere %ntotdeauna ca debitorul s fie constr!ns s e$ecute obli/aia %n natur= cu e$cepia ca1ului %n care o asemenea e$ecutare este imposibil2 ;-< 9reptul la e$ecutare %n natur cuprinde= dac este ca1ul= dreptul la repararea sau %nlocuirea bunului= precum 0i orice alt miFloc pentru a remedia o e$ecutare defectuoas2 E$ecutarea obli/aiei de a face Art2 )23-42 B ;)< ?n ca1ul nee$ecutrii unei obli/aii de a face= creditorul poate= pe cGeltuiala debitorului= s e$ecute el %nsu0i ori s fac s fie e$ecutat obli/aia2 ;-< &u e$cepia ca1ului %n care debitorul este de drept %n %nt!r1iere= creditorul poate s e$ercite acest drept numai dac %l %n0tiinea1 pe debitor fie odat cu punerea %n %nt!r1iere= fie ulterior acesteia2 E$ecutarea obli/aiei de a nu face Art2 )23-.2 B ?n ca1ul nee$ecutrii obli/aiei de a nu face= creditorul poate cere instanei %ncu iinarea s %nlture ori s ridice ceea ce debitorul a fcut cu %nclcarea obli/aiei= pe cGeltuiala debitorului= %n limita stabilit prin Gotr!re Fudectoreasc2 SE&ICDEA a 7Ba E$ecutarea prin ecGi alent K)2 9ispo1iii /enerale 9reptul la dauneBinterese Art2 )238,2 B &reditorul are dreptul la dauneBinterese pentru repararea preFudiciului pe care debitorul i lBa cau1at 0i care este consecina direct 0i necesar a nee$ecutrii fr Fustificare sau= dup ca1= culpabile a obli/aiei2 K-2 #reFudiciul I2 E aluarea preFudiciului Repararea inte/ral Art2 )238)2 B ;)< &reditorul are dreptul la repararea inte/ral a preFudiciului pe care lBa suferit din faptul nee$ecutrii2 ;-< #reFudiciul cuprinde pierderea efecti suferit de creditor 0i beneficiul de care acesta este lipsit2 La stabilirea %ntinderii preFudiciului se ine seama 0i de cGeltuielile pe care creditorul leBa fcut= %ntrBo limit re1onabil= pentru e itarea sau limitarea preFudiciului2 ;8< &reditorul are dreptul 0i la repararea preFudiciului nepatrimonial2 &aracterul cert al preFudiciului Art2 )238-2 B ;)< La stabilirea daunelorBinterese se ine seama de preFudiciile iitoare= atunci c!nd acestea sunt certe2 ;-< #reFudiciul ce ar fi cau1at prin pierderea unei 0anse de a obine un a antaF poate fi reparat proporional cu probabilitatea obinerii a antaFului= in!nd cont de %mpreFurri 0i de situaia concret a creditorului2 ;8< #reFudiciul al crui cuantum nu poate fi stabilit cu certitudine se determin de instana de Fudecat2 #re i1ibilitatea preFudiciului

Art2 )23882 B 9ebitorul rspunde numai pentru preFudiciile pe care leBa pre 1ut sau pe care putea s le pre ad ca urmare a nee$ecutrii la momentul %ncGeierii contractului= afar de ca1ul %n care nee$ecutarea este intenionat ori se datorea1 culpei /ra e a acestuia2 &Giar 0i %n acest din urm ca1= dauneleBinterese nu cuprind dec!t ceea ce este consecina direct 0i necesar a nee$ecutrii obli/aiei2 #reFudiciul imputabil creditorului Art2 )23872 B ;)< 9ac= prin aciunea sau omisiunea sa culpabil= creditorul a contribuit la producerea preFudiciului= desp/ubirile datorate de debitor se or diminua %n mod corespun1tor2 Aceast dispo1iie se aplic 0i atunci c!nd preFudiciul este cau1at %n parte de un e eniment al crui risc a fost asumat de creditor2 ;-< 9ebitorul nu datorea1 desp/ubiri pentru preFudiciile pe care creditorul leBar fi putut e ita cu o minim dili/en2 9aunele moratorii %n ca1ul obli/aiilor bne0ti Art2 )23832 B ;)< ?n ca1ul %n care o sum de bani nu este pltit la scaden= creditorul are dreptul la daune moratorii= de la scaden p!n %n momentul plii= %n cuantumul con enit de pri sau= %n lips= %n cel pre 1ut de le/e= fr a trebui s do edeasc reun preFudiciu2 ?n acest ca1= debitorul nu are dreptul s fac do ada c preFudiciul suferit de creditor ca urmare a %nt!r1ierii plii ar fi mai mic2 ;-< 9ac= %nainte de scaden= debitorul datora dob!n1i mai mari dec!t dob!nda le/al= daunele moratorii sunt datorate la ni elul aplicabil %nainte de scaden2 ;8< 9ac nu sunt datorate dob!n1i moratorii mai mari dec!t dob!nda le/al= creditorul are dreptul= %n afara dob!n1ii le/ale= la dauneB interese pentru repararea inte/ral a preFudiciului suferit2 9aunele moratorii %n ca1ul obli/aiilor de a face Art2 )23852 B ?n ca1ul altor obli/aii dec!t cele a !nd ca obiect plata unei sume de bani= e$ecutarea cu %nt!r1iere d %ntotdeauna dreptul la dauneBinterese e/ale cu dob!nda le/al= calculat de la data la care debitorul este %n %nt!r1iere asupra ecGi alentului %n bani al obli/aiei= cu e$cepia ca1ului %n care sBa stipulat o clau1 penal ori creditorul poate do edi un preFudiciu mai mare cau1at de %nt!r1ierea %n e$ecutarea obli/aiei2 9o ada preFudiciului Art2 )238*2 B 9o ada nee$ecutrii obli/aiei nu %l scute0te pe creditor de proba preFudiciului= cu e$cepia ca1ului %n care prin le/e sau prin con enia prilor se pre ede altfel2 II2 &lau1a penal 0i ar una &lau1a penal Art2 )23842 B ;)< &lau1a penal este aceea prin care prile stipulea1 c debitorul se obli/ la o anumit prestaie %n ca1ul nee$ecutrii obli/aiei principale2 ;-< ?n ca1 de nee$ecutare= creditorul poate cere fie e$ecutarea silit %n natur a obli/aiei principale= fie clau1a penal2 ;8< 9ebitorul nu se poate libera oferind desp/ubirea con enit2 ;7< &reditorul poate cere e$ecutarea clau1ei penale fr a fi inut s do edeasc reun preFudiciu2 ;3< 9ispo1iiile pri itoare la clau1a penal sunt aplicabile con eniei prin care creditorul este %ndreptit ca= %n ca1ul re1oluiunii sau re1ilierii contractului din culpa debitorului= s pstre1e plata parial fcut de acesta din urm2 Sunt e$ceptate dispo1iiile pri itoare la ar un2 &umulul penalitii cu e$ecutarea %n natur Art2 )238.2 B &reditorul nu poate cere at!t e$ecutarea %n natur a obli/aiei principale= c!t 0i plata penalitii= afar de ca1ul %n care penalitatea a fost stipulat pentru nee$ecutarea obli/aiilor la timp sau %n locul stabilit2 ?n acest din urm ca1= creditorul poate cere at!t e$ecutarea obli/aiei principale= c!t 0i a penalitii= dac nu renun la acest drept sau dac nu accept= fr re1er e= e$ecutarea obli/aiei2 Dulitatea clau1ei penale

Art2 )237,2 B ;)< Dulitatea obli/aiei principale o atra/e pe aceea a clau1ei penale2 Dulitatea clau1ei penale nu o atra/e pe aceea a obli/aiei principale2 ;-< #enalitatea nu poate fi cerut atunci c!nd e$ecutarea obli/aiei a de enit imposibil din cau1e neimputabile debitorului2 Reducerea cuantumului penalitii Art2 )237)2 B ;)< Instana nu poate reduce penalitatea dec!t atunci c!ndA a< obli/aia principal a fost e$ecutat %n parte 0i aceast e$ecutare a profitat creditorului: b< penalitatea este dit e$cesi fa de preFudiciul ce putea fi pre 1ut de pri la %ncGeierea contractului2 ;-< ?n ca1ul pre 1ut la alin2 ;)< lit2 b<= penalitatea astfel redus trebuie %ns s rm!n superioar obli/aiei principale2 ;8< Orice stipulaie contrar se consider nescris2 Obli/aia principal indi i1ibil Art2 )237-2 B Atunci c!nd obli/aia principal este indi i1ibil= fr a fi solidar= iar nee$ecutarea acesteia re1ult din fapta unuia dintre codebitori= penalitatea poate fi cerut fie %n totalitate celui care nu a e$ecutat= fie celorlali codebitori= fiecruia pentru partea sa2 Ace0tia pstrea1 dreptul de re/res %n contra celui care a pro ocat nee$ecutarea2 Obli/aia principal di i1ibil Art2 )23782 B ;)< Atunci c!nd obli/aia principal este di i1ibil= penalitatea este= de asemenea= di i1ibil= fiind suportat numai de codebitorul care este ino at de nee$ecutare 0i numai pentru partea de care acesta este inut2 ;-< 9ispo1iiile alin2 ;)< nu se aplic atunci c!nd clau1a penal a fost stipulat pentru a %mpiedica o plat parial= iar unul dintre codebitori a %mpiedicat e$ecutarea obli/aiei %n totalitate2 ?n acest ca1= %ntrea/a penalitate poate fi cerut acestuia din urm= iar de la ceilali codebitori numai proporional cu partea fiecruia din datorie= fr a limita re/resul acestora %mpotri a celui care nu a e$ecutat obli/aia2 Ar una confirmatorie Art2 )23772 B ;)< 9ac= la momentul %ncGeierii contractului= o parte d celeilalte= cu titlu de ar un= o sum de bani sau alte bunuri fun/ibile= %n ca1 de e$ecutare ar una trebuie imputat asupra prestaiei datorate sau= dup ca1= restituit2 ;-< 9ac partea care a dat ar una nu e$ecut obli/aia fr Fustificare= cealalt parte poate declara re1oluiunea contractului= rein!nd ar una2 Atunci c!nd nee$ecutarea pro ine de la partea care a primit ar una= cealalt parte poate declara re1oluiunea contractului 0i poate cere dublul acesteia2 ;8< &reditorul obli/aiei nee$ecutate poate %ns opta pentru e$ecutare sau pentru re1oluiunea contractului 0i repararea preFudiciului potri it dreptului comun2 Ar una penali1atoare Art2 )23732 B 9ac %n contract este stipulat e$pres dreptul uneia dintre pri sau dreptul ambelor pri de a se de1ice de contract= cel care denun contractul pierde ar una dat sau= dup ca1= trebuie s restituie dublul celei primite2 Restituirea ar unei Art2 )23752 B Ar una se restituie c!nd contractul %ncetea1 din cau1e ce nu atra/ rspunderea reuneia dintre pri2 K82 Hino ia debitorului Hino ia debitorului Art2 )237*2 B 9ebitorul este inut s repare preFudiciul cau1at cu intenie sau din culp2

#re1umia de culp Art2 )23742 B &ulpa debitorului unei obli/aii contractuale se pre1um prin simplul fapt al nee$ecutrii2 SE&ICDEA a 3Ba Re1oluiunea= re1ilierea 0i reducerea prestaiilor 9reptul la re1oluiune sau re1iliere Art2 )237.2 B ;)< 9ac nu cere e$ecutarea silit a obli/aiilor contractuale= creditorul are dreptul la re1oluiunea sau= dup ca1= re1ilierea contractului= precum 0i la dauneBinterese= dac i se cu in2 ;-< Re1oluiunea poate a ea loc pentru o parte a contractului= numai atunci c!nd e$ecutarea sa este di i1ibil2 9e asemenea= %n ca1ul contractului plurilateral= ne%ndeplinirea de ctre una dintre pri a obli/aiei nu atra/e re1oluiunea contractului fa de celelalte pri= cu e$cepia ca1ului %n care prestaia nee$ecutat trebuia= dup circumstane= s fie considerat esenial2 ;8< 9ac nu se pre ede altfel= dispo1iiile referitoare la re1oluiune se aplic 0i %n ca1ul re1ilierii2 >odul de operare Art2 )233,2 B ;)< Re1oluiunea poate fi dispus de instan= la cerere= sau= dup ca1= poate fi declarat unilateral de ctre partea %ndreptit2 ;-< 9e asemenea= %n ca1urile anume pre 1ute de le/e sau dac prile au con enit astfel= re1oluiunea poate opera de plin drept2 Reducerea prestaiilor Art2 )233)2 B ;)< &reditorul nu are dreptul la re1oluiune atunci c!nd nee$ecutarea este de mic %nsemntate2 ?n ca1ul contractelor cu e$ecutare succesi = creditorul are dreptul la re1iliere= cGiar dac nee$ecutarea este de mic %nsemntate= %ns are un caracter repetat2 Orice stipulaie contrar este considerat nescris2 ;-< El are %ns dreptul la reducerea proporional a prestaiei sale dac= dup %mpreFurri= aceasta este posibil2 ;8< 9ac reducerea prestaiilor nu poate a ea loc= creditorul nu are dreptul dec!t la dauneBinterese2 Re1oluiunea unilateral Art2 )233-2 B ;)< Re1oluiunea sau re1ilierea contractului poate a ea loc prin notificarea scris a debitorului atunci c!nd prile au con enit astfel= c!nd debitorul se afl de drept %n %nt!r1iere ori c!nd acesta nu a e$ecutat obli/aia %n termenul fi$at prin punerea %n %nt!r1iere2 ;-< 9eclaraia de re1oluiune sau de re1iliere trebuie fcut %n termenul de prescripie pre 1ut de le/e pentru aciunea corespun1toare acestora2 ;8< ?n toate ca1urile= declaraia de re1oluiune sau de re1iliere se %nscrie %n cartea funciar ori= dup ca1= %n alte re/istre publice= pentru a fi opo1abil terilor2 ;7< 9eclaraia de re1oluiune este ire ocabil de la data comunicrii ei ctre debitor sau= dup ca1= de la data e$pirrii termenului pre 1ut la alin2 ;)<2 #actul comisoriu Art2 )23382 B ;)< #actul comisoriu produce efecte dac pre ede= %n mod e$pres= obli/aiile a cror nee$ecutare atra/e re1oluiunea sau re1ilierea de drept a contractului2 ;-< ?n ca1ul pre 1ut la alin2 ;)<= re1oluiunea sau re1ilierea este subordonat punerii %n %nt!r1iere a debitorului= afar de ca1ul %n care sB a con enit c ea a re1ulta din simplul fapt al nee$ecutrii2 ;8< #unerea %n %nt!r1iere nu produce efecte dec!t dac indic %n mod e$pres condiiile %n care pactul comisoriu operea12 Efectele re1oluiunii 0i ale re1ilierii

Art2 )23372 B ;)< &ontractul desfiinat prin re1oluiune se consider c nu a fost niciodat %ncGeiat2 9ac prin le/e nu se pre ede altfel= fiecare parte este inut= %n acest ca1= s restituie celeilalte pri prestaiile primite2 ;-< Re1oluiunea nu produce efecte asupra clau1elor referitoare la soluionarea diferendelor ori asupra celor care sunt destinate s produc efecte cGiar %n ca1 de re1oluiune2 ;8< &ontractul re1iliat %ncetea1 doar pentru iitor2 SE&ICDEA a 5Ba &au1e Fustificate de nee$ecutare a obli/aiilor contractuale Ordinea e$ecutrii obli/aiilor Art2 )23332 B ;)< 9ac din con enia prilor sau din %mpreFurri nu re1ult contrariul= %n msura %n care obli/aiile pot fi e$ecutate simultan= prile sunt inute s le e$ecute %n acest fel2 ;-< ?n msura %n care e$ecutarea obli/aiei unei pri necesit o perioad de timp= acea parte este inut s e$ecute contractul prima= dac din con enia prilor sau din %mpreFurri nu re1ult altfel2 E$cepia de nee$ecutare Art2 )23352 B ;)< Atunci c!nd obli/aiile nscute dintrBun contract sinala/matic sunt e$i/ibile= iar una dintre pri nu e$ecut sau nu ofer e$ecutarea obli/aiei= cealalt parte poate= %ntrBo msur corespun1toare= s refu1e e$ecutarea propriei obli/aii= afar de ca1ul %n care din le/e= din oina prilor sau din u1ane re1ult c cealalt parte este obli/at s e$ecute mai %nt!i2 ;-< E$ecutarea nu poate fi refu1at dac= potri it %mpreFurrilor 0i in!nd seama de mica %nsemntate a prestaiei nee$ecutate= acest refu1 ar fi contrar buneiBcredine2 Imposibilitatea de e$ecutare Art2 )233*2 B ;)< Atunci c!nd imposibilitatea de e$ecutare este total 0i definiti 0i pri e0te o obli/aie contractual important= contractul este desfiinat de plin drept 0i fr reo notificare= cGiar din momentul producerii e enimentului fortuit2 9ispo1iiile art2 )2-*7 alin2 ;-< sunt aplicabile %n mod corespun1tor2 ;-< 9ac imposibilitatea de e$ecutare a obli/aiei este temporar= creditorul poate suspenda e$ecutarea propriilor obli/aii ori poate obine desfiinarea contractului2 ?n acest din urm ca1= re/ulile din materia re1oluiunii sunt aplicabile %n mod corespun1tor2 &A#I'OLCL III >iFloacele de protecie a drepturilor creditorului SE&ICDEA ) >surile conser atorii >surile conser atorii Art2 )23342 B &reditorul poate s ia toate msurile necesare sau utile pentru conser area drepturilor sale= precum asi/urarea do e1ilor= %ndeplinirea unor formaliti de publicitate 0i informare pe contul debitorului= e$ercitarea aciunii oblice ori luarea unor msuri asi/urtorii2 >surile asi/urtorii Art2 )233.2 B #rincipalele msuri asi/urtorii sunt secGestrul 0i poprirea asi/urtorie2 >surile asi/urtorii se iau %n conformitate cu dispo1iiile &odului de procedur ci il2 SE&ICDEA a -Ba Aciunea oblic

Doiune Art2 )235,2 B ;)< &reditorul a crui crean este cert 0i e$i/ibil poate s e$ercite drepturile 0i aciunile debitorului atunci c!nd acesta= %n preFudiciul creditorului= refu1 sau ne/liFea1 s le e$ercite2 ;-< &reditorul nu a putea e$ercita drepturile 0i aciunile care sunt str!ns le/ate de persoana debitorului2 ;8< &el %mpotri a cruia se e$ercit aciunea oblic poate opune creditorului toate miFloacele de aprare pe care leBar fi putut opune debitorului2 Efectele admiterii aciunii oblice Art2 )235)2 B 6otr!rea Fudectoreasc de admitere a aciunii oblice profit tuturor creditorilor= fr nicio preferin %n fa oarea creditorului care a e$ercitat aciunea2 SE&ICDEA a 8Ba Aciunea re ocatorie Doiune Art2 )235-2 B ;)< 9ac do ede0te un preFudiciu= creditorul poate cere s fie declarate inopo1abile fa de el actele Furidice %ncGeiate de debitor %n frauda drepturilor sale= cum sunt cele prin care debitorul %0i creea1 sau %0i mre0te o stare de insol abilitate2 ;-< Cn contract cu titlu oneros sau o plat fcut %n e$ecutarea unui asemenea contract poate fi declarat inopo1abil numai atunci c!nd terul contractant ori cel care a primit plata cuno0tea faptul c debitorul %0i creea1 sau %0i mre0te starea de insol abilitate2 &ondiii pri itoare la crean Art2 )23582 B &reana trebuie s fie cert la data introducerii aciunii2 'ermen de prescripie Art2 )23572 B 9ac prin le/e nu se pre ede altfel= dreptul la aciune se prescrie %n termen de un an de la data la care creditorul a cunoscut sau trebuia s cunoasc preFudiciul ce re1ult din actul atacat2 Efectele admiterii aciunii Art2 )23532 B ;)< Actul atacat a fi declarat inopo1abil at!t fa de creditorul care a introdus aciunea= c!t 0i fa de toi ceilali creditori care= put!nd introduce aciunea= au inter enit %n cau12 Ace0tia or a ea dreptul de a fi pltii din preul bunului urmrit= cu respectarea cau1elor de preferin e$istente %ntre ei2 ;-< 'erul dob!nditor poate pstra bunul pltind creditorului cruia profit admiterea aciunii o sum de bani e/al cu preFudiciul suferit de acesta din urm prin %ncGeierea actului2 ?n ca1 contrar= Gotr!rea Fudectoreasc de admitere a aciunii re ocatorii indisponibili1ea1 bunul p!n la %ncetarea e$ecutrii silite a creanei pe care sBa %ntemeiat aciunea= dispo1iiile pri itoare la publicitatea 0i efectele clau1ei de inalienabilitate aplic!nduBse %n mod corespun1tor2 'I'LCL HI 'ransmisiunea 0i transformarea obli/aiilor &A#I'OLCL I &esiunea de crean SE&ICDEA ) &esiunea de crean %n /eneral Doiune

Art2 )23552 B ;)< &esiunea de crean este con enia prin care creditorul cedent transmite cesionarului o crean %mpotri a unui ter2 ;-< 9ispo1iiile pre1entului capitol nu se aplicA a< transferului creanelor %n cadrul unei transmisiuni uni ersale sau cu titlu uni ersal: b< transferului titlurilor de aloare 0i altor instrumente financiare= cu e$cepia dispo1iiilor seciunii a -Ba din pre1entul capitol2 Felurile cesiunii Art2 )235*2 B ;)< &esiunea de crean poate fi cu titlu oneros sau cu titlu /ratuit2 ;-< 9ac cesiunea este cu titlu /ratuit= dispo1iiile pre1entei seciuni se completea1 %n mod corespun1tor cu cele din materia contractului de donaie2 ;8< 9ac cesiunea este cu titlu oneros= dispo1iiile pre1entului capitol se completea1 %n mod corespun1tor cu cele din materia contractului de !n1areBcumprare sau= dup ca1= cu cele care re/lementea1 orice alt operaiune Furidic %n cadrul creia prile au con enit s se e$ecute prestaia const!nd %n transmiterea unei creane2 'ransferul drepturilor Art2 )23542 B ;)< &esiunea de crean transfer cesionaruluiA a< toate drepturile pe care cedentul le are %n le/tur cu creana cedat: b< drepturile de /aranie 0i toate celelalte accesorii ale creanei cedate2 ;-< &u toate acestea= cedentul nu poate s predea cesionarului= fr acordul constituitorului= posesia bunului luat %n /aF2 ?n ca1ul %n care constituitorul se opune= bunul /aFat rm!ne %n custodia cedentului2 &reane care nu pot fi cedate Art2 )235.2 B ;)< Du pot face obiectul unei cesiuni creanele care sunt declarate netransmisibile de le/e2 ;-< &reana ce are ca obiect o alt prestaie dec!t plata unei sume de bani poate fi cedat numai dac cesiunea nu face ca obli/aia s fie= %n mod substanial= mai oneroas2 &lau1a de inalienabilitate Art2 )23*,2 B ;)< &esiunea care este inter1is sau limitat prin con enia cedentului cu debitorul nu produce efecte %n pri ina debitorului dec!t dacA a< debitorul a consimit la cesiune: b< interdicia nu este e$pres menionat %n %nscrisul constatator al creanei= iar cesionarul nu a cunoscut 0i nu trebuia s cunoasc e$istena interdiciei la momentul cesiunii: c< cesiunea pri e0te o crean ce are ca obiect o sum de bani2 ;-< 9ispo1iiile alin2 ;)< nu limitea1 rspunderea cedentului fa de debitor pentru %nclcarea interdiciei de a ceda creana2 &esiunea parial Art2 )23*)2 B ;)< &reana pri itoare la o sum de bani poate fi cedat %n parte2 ;-< &reana ce are ca obiect o alt prestaie nu poate fi cedat %n parte dec!t dac obli/aia este di i1ibil= iar cesiunea nu face ca aceasta s de in= %n mod substanial= mai oneroas pentru debitor2 &reane iitoare Art2 )23*-2 B ;)< ?n ca1 de cesiune a unei creane iitoare= actul trebuie s cuprind elementele care permit identificarea creanei cedate2 ;-< &reana se consider transferat din momentul %ncGeierii contractului de cesiune2 Forma cesiunii

Art2 )23*82 B ;)< &reana este cedat prin simpla con enie a cedentului 0i a cesionarului= fr notificarea debitorului2 ;-< &onsimm!ntul debitorului nu este cerut dec!t atunci c!nd= dup %mpreFurri= creana este le/at %n mod esenial de persoana creditorului2 #redarea %nscrisului constatator al creanei Art2 )23*72 B ;)< &edentul este obli/at s remit cesionarului titlul constatator al creanei aflat %n posesia sa= precum 0i orice alte %nscrisuri do editoare ale dreptului transmis2 ;-< ?n ca1 de cesiune parial a creanei= cesionarul are dreptul la o copie le/ali1at a %nscrisului constatator al creanei= precum 0i la menionarea cesiunii= cu semntura prilor= pe %nscrisul ori/inal2 9ac cesionarul dob!nde0te 0i restul creanei= de in aplicabile dispo1iiile alin2 ;)<2 Efectele cesiunii %nainte de notificare Art2 )23*32 B ;)< &esiunea de crean produce efecte %ntre cedent 0i cesionar= iar acesta din urm poate pretinde tot ceea ce prime0te cedentul de la debitor= cGiar dac cesiunea nu a fost fcut opo1abil debitorului2 ;-< &esionarul poate= %n acelea0i %mpreFurri= s fac acte de conser are cu pri ire la dreptul cedat2 9ob!n1ile scadente 0i ne%ncasate Art2 )23*52 B 9ac nu sBa con enit altfel= dob!n1ile 0i orice alte enituri aferente creanei= de enite scadente= dar ne%ncasate %nc de cedent= se cu in cesionarului= cu %ncepere de la data cesiunii2 &osturi suplimentare Art2 )23**2 B 9ebitorul are dreptul s fie desp/ubit de cedent 0i de cesionar pentru orice cGeltuieli suplimentare cau1ate de cesiune2 &omunicarea 0i acceptarea cesiunii Art2 )23*42 B ;)< 9ebitorul este inut s plteasc cesionarului din momentul %n careA a< accept cesiunea printrBun %nscris cu dat cert: b< prime0te o comunicare scris a cesiunii= pe suport G!rtie sau %n format electronic= %n care se arat identitatea cesionarului= se identific %n mod re1onabil creana cedat 0i se solicit debitorului s plteasc cesionarului2 ?n ca1ul unei cesiuni pariale= trebuie indicat 0i %ntinderea cesiunii2 ;-< ?nainte de acceptare sau de primirea comunicrii= debitorul nu se poate libera dec!t pltind cedentului2 ;8< Atunci c!nd comunicarea cesiunii este fcut de cesionar= debitorul %i poate cere acestuia s %i pre1inte do ada scris a cesiunii2 ;7< #!n la primirea unei asemenea do e1i= debitorul poate s suspende plata2 ;3< &omunicarea cesiunii nu produce efecte dac do ada scris a cesiunii nu este comunicat debitorului2 Opo1abilitatea cesiunii unei uni ersaliti de creane Art2 )23*.2 B &esiunea unei uni ersaliti de creane= actuale sau iitoare= nu este opo1abil terilor dec!t prin %nscrierea cesiunii %n arGi 2 &u toate acestea= cesiunea nu este opo1abil debitorilor dec!t din momentul comunicrii ei2 &omunicarea odat cu cererea de cGemare %n Fudecat Art2 )234,2 B Atunci c!nd cesiunea se comunic odat cu aciunea intentat %mpotri a debitorului= acesta nu poate fi obli/at la cGeltuieli de Fudecat dac plte0te p!n la primul termen= afar de ca1ul %n care= la momentul comunicrii cesiunii= debitorul se afla deFa %n %nt!r1iere2

Opo1abilitatea cesiunii fa de fideiusor Art2 )234)2 B &esiunea nu este opo1abil fideiusorului dec!t dac formalitile pre 1ute pentru opo1abilitatea cesiunii fa de debitor au fost %ndeplinite 0i %n pri ina fideiusorului %nsu0i2 Efectele cesiunii %ntre cesionar 0i debitorul cedat Art2 )234-2 B ;)< 9ebitorul poate s opun cesionarului toate miFloacele de aprare pe care leBar fi putut in oca %mpotri a cedentului2 Astfel= el poate s opun plata fcut cedentului %nainte ca cesiunea s %i fi de enit opo1abil= indiferent dac are sau nu cuno0tin de e$istena altor cesiuni= precum 0i orice alt cau1 de stin/ere a obli/aiilor sur enit %nainte de acel moment2 ;-< 9ebitorul poate= de asemenea= s opun cesionarului plata pe care el %nsu0i ori fideiusorul su a fcutBo cu bunBcredin unui creditor aparent= cGiar dac au fost %ndeplinite formalitile cerute pentru a face opo1abil cesiunea debitorului 0i terilor2 ;8< ?n ca1ul %n care cesiunea iBa de enit opo1abil prin acceptare= debitorul cedat nu mai poate opune cesionarului compensaia pe care o putea in oca %n raporturile cu cedentul2 &esiuni succesi e Art2 )23482 B ;)< Atunci c!nd cedentul a transmis aceea0i crean mai multor cesionari succesi i= debitorul se liberea1 pltind %n temeiul cesiunii care iBa fost comunicat mai %nt!i sau pe care a acceptatBo mai %nt!i printrBun %nscris cu dat cert2 ;-< ?n raporturile dintre cesionarii succesi i ai aceleia0i creane este preferat cel care 0iBa %nscris mai %nt!i cesiunea la arGi = indiferent de data cesiunii sau a comunicrii acesteia ctre debitor2 Efectele cesiunii pariale %ntre cesionarii creanei Art2 )23472 B ?n ca1ul unei cesiuni pariale= cedentul 0i cesionarul sunt pltii proporional cu aloarea creanei fiecruia dintre ei2 Aceast re/ul se aplic %n mod corespun1tor cesionarilor care dob!ndesc %mpreun aceea0i crean2 Obli/aia de /aranie Art2 )23432 B ;)< 9ac cesiunea este cu titlu oneros= cedentul are= de drept= obli/aia de /aranie fa de cesionar2 ;-< Astfel= cedentul /arantea1 e$istena creanei %n raport cu data cesiunii= fr a rspunde 0i de sol abilitatea debitorului cedat2 9ac cedentul sBa obli/at e$pres s /arante1e pentru sol abilitatea debitorului cedat= se pre1um= %n lipsa unei stipulaii contrare= c sBa a ut %n edere numai sol abilitatea de la data cesiunii2 ;8< Rspunderea pentru sol abilitatea debitorului cedat se %ntinde p!n la concurena preului cesiunii= la care se adau/ cGeltuielile suportate de cesionar %n le/tur cu cesiunea2 ;7< 9e asemenea= dac cedentul cuno0tea= la data cesiunii= starea de insol abilitate a debitorului cedat= sunt aplicabile= %n mod corespun1tor= dispo1iiile le/ale pri ind rspunderea !n1torului de reaBcredin pentru iciile ascunse ale bunului !ndut2 ;3< ?n lips de stipulaie contrar= cedentul cu titlu /ratuit nu /arantea1 nici mcar e$istena creanei la data cesiunii2 Rspunderea cedentului pentru e iciune Art2 )23452 B ;)< ?n toate ca1urile= cedentul rspunde dac= prin fapta sa proprie= sin/ur ori concurent cu fapta unei alte persoane= cesionarul nu dob!nde0te creana %n patrimoniul su ori nu poate s o fac opo1abil terilor2 ;-< ?ntrBun asemenea ca1= %ntinderea rspunderii cedentului se determin potri it dispo1iiilor art2 )2343 alin2 ;7<2 SE&ICDEA a -Ba &esiunea unei creane constatate printrBun titlu nominati = la ordin sau la purttor Doiune 0i feluri Art2 )234*2 B ;)< &reanele %ncorporate %n titluri nominati e= la ordin ori la purttor nu se pot transmite prin simplul acord de oin al prilor2

;-< Re/imul titlurilor menionate la alin2 ;)<= precum 0i al altor titluri de aloare se stabile0te prin le/e special2 >odaliti de transmitere Art2 )23442 B ;)< ?n ca1ul titlurilor nominati e= transmisiunea se menionea1 at!t pe %nscrisul respecti = c!t 0i %n re/istrul inut pentru e idena acestora2 ;-< #entru transmiterea titlurilor la ordin este necesar /irul= efectuat potri it dispo1iiilor aplicabile %n materia cambiilor2 ;8< &reana %ncorporat %ntrBun titlu la purttor se transmite prin remiterea material a titlului2 Orice stipulaie contrar se consider nescris2 >iFloace de aprare Art2 )234.2 B ;)< 9ebitorul nu poate opune deintorului titlului alte e$cepii dec!t cele care pri esc nulitatea titlului= cele care reies ne%ndoielnic din cuprinsul acestuia= precum 0i cele care pot fi in ocate personal %mpotri a deintorului2 ;-< &u toate acestea= deintorul care a dob!ndit titlul %n frauda debitorului nu se poate pre ala de dispo1iiile alin2 ;)<2 #lata creanei Art2 )23.,2 B 9ebitorul care a emis titlul la purttor este inut s plteasc creana constatat prin acel titlu oricrui deintor care %i remite titlul= cu e$cepia ca1ului %n care i sBa comunicat o Gotr!re Fudectoreasc prin care este obli/at s refu1e plata2 #unerea %n circulaie fr oia emitentului Art2 )23.)2 B 9ebitorul care a emis titlul la purttor rm!ne inut fa de orice deintor de bunBcredin= cGiar dac demonstrea1 c titlul a fost pus %n circulaie %mpotri a oinei sale2 Aciunea deintorului deposedat %n mod nele/itim Art2 )23.-2 B &el care a fost deposedat %n mod nele/itim de un titlu la purttor nu %l poate %mpiedica pe debitor s plteasc creana celui care %i pre1int titlul dec!t prin comunicarea unei Gotr!ri Fudectore0ti2 ?n acest ca1= instana se a pronuna pe cale de ordonan pre0edinial2 &A#I'OLCL II Subro/aia Felurile subro/aiei Art2 )23.82 B ;)< Oricine plte0te %n locul debitorului poate fi subro/at %n drepturile creditorului= fr a putea %ns dob!ndi mai multe drepturi dec!t acesta2 ;-< Subro/aia poate fi con enional sau le/al2 ;8< Subro/aia con enional poate fi consimit de debitor sau de creditor2 Ea trebuie s fie e$pres 0i= pentru a fi opus terilor= trebuie constatat prin %nscris2 Subro/aia consimit de creditor Art2 )23.72 B ;)< Subro/aia este consimit de creditor atunci c!nd= primind plata de la un ter= %i transmite acestuia= la momentul plii= toate drepturile pe care le a ea %mpotri a debitorului2 ;-< Subro/aia operea1 fr consimm!ntul debitorului2 Orice stipulaie contrar se consider nescris2 Subro/aia consimit de debitor

Art2 )23.32 B ;)< Subro/aia este consimit de debitor atunci c!nd acesta se %mprumut spre aB0i plti datoria 0i= pe aceast cale= transmite %mprumuttorului drepturile creditorului fa de care a ea datoria respecti 2 ;-< Subro/aia este alabil numai dac actul de %mprumut 0i cGitana de plat a datoriei au dat cert= %n actul de %mprumut se declar c suma a fost %mprumutat spre a se plti datoria= iar %n cGitan se menionea1 c plata a fost fcut cu banii %mprumutai de noul creditor2 ;8< Subro/aia consimit de debitor are loc fr consimm!ntul creditorului iniial= %n lips de stipulaie contrar2 Subro/aia le/al Art2 )23.52 B ?n afar de alte ca1uri pre 1ute de le/e= subro/aia se produce de dreptA a< %n folosul creditorului= cGiar cGiro/rafar= care plte0te unui creditor care are un drept de preferin= potri it le/ii: b< %n folosul dob!nditorului unui bun care %l plte0te pe titularul creanei %nsoite de o /aranie asupra bunului respecti : c< %n folosul celui care= fiind obli/at %mpreun cu alii sau pentru alii= are interes s stin/ datoria: d< %n folosul mo0tenitorului care plte0te din bunurile sale datoriile succesiunii: e< %n alte ca1uri stabilite de le/e2 Efectele subro/aiei Art2 )23.*2 B ;)< Subro/aia %0i produce efectele din momentul plii pe care terul o face %n folosul creditorului2 ;-< Subro/aia produce efecte %mpotri a debitorului principal 0i a celor care au /arantat obli/aia2 Ace0tia pot opune noului creditor miFloacele de aprare pe care le a eau %mpotri a creditorului iniial2 Subro/aia parial Art2 )23.42 B ;)< ?n ca1 de subro/aie parial= creditorul iniial= titular al unei /aranii= poate e$ercita drepturile sale pentru partea nepltit din crean cu preferin fa de noul creditor2 ;-< &u toate acestea= %n ca1ul %n care creditorul iniial sBa obli/at fa de noul creditor s /arante1e suma pentru care a operat subro/aia= cel din urm este preferat2 &A#I'OLCL III #reluarea datoriei SE&ICDEA ) 9ispo1iii /enerale &ondiii Art2 )23..2 B Obli/aia de a plti o sum de bani ori de a e$ecuta o alt prestaie poate fi transmis de debitor unei alte persoaneA a< fie printrBun contract %ncGeiat %ntre debitorul iniial 0i noul debitor= sub re1er a dispo1iiilor art2 )25,3: b< fie printrBun contract %ncGeiat %ntre creditor 0i noul debitor= prin care acesta din urm %0i asum obli/aia2 Efecte Art2 )25,,2 B #rin %ncGeierea contractului de preluare a datoriei= noul debitor %l %nlocuie0te pe cel ecGi= care= dac nu sBa stipulat altfel 0i sub re1er a art2 )25,)= este liberat2 Insol abilitatea noului debitor Art2 )25,)2 B 9ebitorul iniial nu este liberat prin preluarea datoriei= dac se do ede0te c noul debitor era insol abil la data c!nd a preluat datoria= iar creditorul a consimit la preluare= fr a cunoa0te aceast %mpreFurare2

Accesoriile creanei Art2 )25,-2 B ;)< &reditorul se poate pre ala %n contra noului debitor de toate drepturile pe care le are %n le/tur cu datoria preluat2 ;-< #reluarea datoriei nu are niciun efect asupra e$istenei /araniilor creanei= afar de ca1ul c!nd acestea nu pot fi desprite de persoana debitorului2 ;8< &u toate acestea= obli/aia fideiusorului sau a terului care a constituit o /aranie pentru reali1area creanei se a stin/e dac aceste persoane nu 0iBau dat acordul la preluare2 >iFloacele de aprare Art2 )25,82 B ;)< 9ac din contract nu re1ult altfel= noul debitor poate opune creditorului toate miFloacele de aprare pe care leBar fi putut opune debitorul iniial= %n afar de compensaie sau orice alt e$cepie personal a acestuia din urm2 ;-< Doul debitor nu poate opune creditorului miFloacele de aprare %ntemeiate pe raportul Furidic dintre noul debitor 0i debitorul iniial= cGiar dac acest raport a fost moti ul determinant al prelurii2 Ineficacitatea prelurii datoriei Art2 )25,72 B ;)< &!nd contractul de preluare este desfiinat= obli/aia debitorului iniial rena0te= cu toate accesoriile sale= sub re1er a drepturilor dob!ndite de terii de bunBcredin2 ;-< &reditorul poate= de asemenea= cere dauneBinterese celui ce a preluat datoria= afar numai dac acesta din urm do ede0te c nu poart rspunderea desfiinrii contractului 0i a preFudiciilor suferite de creditor2 SE&ICDEA a -Ba #reluarea datoriei prin contract %ncGeiat cu debitorul Acordul creditorului Art2 )25,32 B #reluarea datoriei con enit cu debitorul %0i a produce efectele numai dac creditorul %0i d acordul2 &omunicarea prelurii Art2 )25,52 B ;)< Oricare dintre contractani poate comunica creditorului contractul de preluare= cer!nduBi s %0i dea acordul2 ;-< &reditorului nu i se poate cere acordul c!t timp nu a primit comunicarea2 ;8< &!t timp creditorul nu 0iBa dat acordul= contractanii pot modifica sau denuna contractul2 'ermenul de acceptare Art2 )25,*2 B ;)< &ontractantul care comunic preluarea datoriei creditorului %i poate stabili un termen re1onabil pentru rspuns2 ;-< 9ac ambii contractani au comunicat creditorului preluarea datoriei= stabilind termene diferite= rspunsul urmea1 s fie dat %n termenul care se %mpline0te cel din urm2 ;8< #reluarea datoriei este considerat refu1at dac creditorul nu a rspuns %n termen2 Obli/aiile terului Art2 )25,42 B ;)< &!t timp creditorul nu 0iBa dat acordul sau dac a refu1at preluarea= cel care a preluat datoria este obli/at s %l libere1e pe debitor= e$ecut!nd la timp obli/aia2 ;-< &reditorul nu dob!nde0te un drept propriu %mpotri a celui obli/at s %l libere1e pe debitor= cu e$cepia ca1ului %n care se face do ada c prile contractante au oit altfel2 &A#I'OLCL IH Do aia

Doiune 0i feluri Art2 )25,.2 B ;)< Do aia are loc atunci c!nd debitorul contractea1 fa de creditor o obli/aie nou= care %nlocuie0te 0i stin/e obli/aia iniial2 ;-< 9e asemenea= no aia se produce atunci c!nd un debitor nou %l %nlocuie0te pe cel iniial= care este liberat de creditor= stin/!nduBse astfel obli/aia iniial2 ?n acest ca1= no aia poate opera fr consimm!ntul debitorului iniial2 ;8< Do aia are loc 0i atunci c!nd= ca efect al unui contract nou= un alt creditor este substituit celui iniial= fa de care debitorul este liberat= stin/!nduBse astfel obli/aia ecGe2 #roba no aiei Art2 )25),2 B Do aia nu se pre1um2 Intenia de a no a trebuie s fie ne%ndoielnic2 Garaniile creanei no ate Art2 )25))2 B ;)< Ipotecile care /arantea1 creana iniial nu or %nsoi noua crean dec!t dac aceasta sBa pre 1ut %n mod e$pres2 ;-< ?n ca1ul no aiei prin scGimbarea debitorului= ipotecile le/ate de creana iniial nu sub1ist asupra bunurilor debitorului iniial fr consimm!ntul acestuia din urm 0i nici nu se strmut asupra bunurilor noului debitor fr acordul su2 ;8< Atunci c!nd no aia operea1 %ntre creditor 0i unul dintre debitorii solidari= ipotecile le/ate de ecGea crean nu pot fi transferate dec!t asupra bunurilor codebitorului care contractea1 noua datorie2 >iFloacele de aprare Art2 )25)-2 B Atunci c!nd no aia are loc prin scGimbarea debitorului= noul debitor nu poate opune creditorului miFloacele de aprare pe care le a ea %mpotri a debitorului iniial 0i nici cele pe care acesta din urm le a ea %mpotri a creditorului= cu e$cepia situaiei %n care= %n acest ultim ca1= debitorul poate in oca nulitatea absolut a actului din care sBa nscut obli/aia iniial2 Efectele no aiei asupra debitorilor solidari 0i fideiusorilor Art2 )25)82 B ;)< Do aia care operea1 %ntre creditor 0i unul dintre debitorii solidari %i liberea1 pe ceilali codebitori cu pri ire la creditor2 Do aia care operea1 cu pri ire la debitorul principal %i liberea1 pe fideiusori2 ;-< &u toate acestea= atunci c!nd creditorul a cerut acordul codebitorilor sau= dup ca1= al fideiusorilor ca ace0tia s fie inui de noua obli/aie= creana iniial sub1ist %n ca1ul %n care debitorii sau fideiusorii nu %0i e$prim acordul2 Efectele no aiei asupra creditorilor solidari Art2 )25)72 B Do aia consimit de un creditor solidar nu este opo1abil celorlali creditori dec!t pentru partea din crean ce re ine acelui creditor2 'I'LCL HII Stin/erea obli/aiilor &A#I'OLCL I 9ispo1iii /enerale >oduri de stin/ere a obli/aiilor Art2 )25)32 B Obli/aiile se stin/ prin plat= compensaie= confu1iune= remitere de datorie= imposibilitate fortuit de e$ecutare= precum 0i prin alte moduri e$pres pre 1ute de le/e2 &A#I'OLCL II

&ompensaia Doiune Art2 )25)52 B 9atoriile reciproce se stin/ prin compensaie p!n la concurena celei mai mici dintre ele2 &ondiii Art2 )25)*2 B ;)< &ompensaia operea1 de plin drept de %ndat ce e$ist dou datorii certe= licGide 0i e$i/ibile= oricare ar fi i1 orul lor= 0i care au ca obiect o sum de bani sau o anumit cantitate de bunuri fun/ibile de aceea0i natur2 ;-< O parte poate cere licGidarea Fudiciar a unei datorii pentru a putea opune compensaia2 ;8< Oricare dintre pri poate renuna= %n mod e$pres ori tacit= la compensaie2 &a1uri %n care compensaia este e$clus Art2 )25)42 B &ompensaia nu are loc atunci c!ndA a< creana re1ult dintrBun act fcut cu intenia de a p/ubi: b< datoria are ca obiect restituirea bunului dat %n depo1it sau cu titlu de comodat: c< are ca obiect un bun insesi1abil2 'ermenul de /raie Art2 )25).2 B 'ermenul de /raie acordat pentru plata uneia dintre datorii nu %mpiedic reali1area compensaiei2 Imputaia Art2 )25-,2 B Atunci c!nd mai multe obli/aii susceptibile de compensaie sunt datorate de acela0i debitor= re/ulile stabilite pentru imputaia plii se aplic %n mod corespun1tor2 Fideiusiunea Art2 )25-)2 B ;)< Fideiusorul poate opune %n compensaie creana pe care debitorul principal o dob!nde0te %mpotri a creditorului obli/aiei /arantate2 ;-< 9ebitorul principal nu poate= pentru a se libera fa de creditorul su= s opun compensaia pentru ceea ce acesta din urm datorea1 fideiusorului2 Efectele compensaiei fa de teri Art2 )25--2 B ;)< &ompensaia nu are loc 0i nici nu se poate renuna la ea %n detrimentul drepturilor dob!ndite de un ter2 ;-< Astfel= debitorul care= fiind ter poprit= dob!nde0te o crean asupra creditorului popritor nu poate opune compensaia %mpotri a acestuia din urm2 ;8< 9ebitorul care putea s opun compensaia 0i care a pltit datoria nu se mai poate pre ala= %n detrimentul terilor= de pri ile/iile sau de ipotecile creanei sale2 &esiunea sau ipoteca asupra unei creane Art2 )25-82 B ;)< 9ebitorul care accept pur 0i simplu cesiunea sau ipoteca asupra creanei consimit de creditorul su unui ter nu mai poate opune acelui ter compensaia pe care ar fi putut s o in oce %mpotri a creditorului iniial %nainte de acceptare2 ;-< &esiunea sau ipoteca pe care debitorul nu a acceptatBo= dar care iBa de enit opo1abil= nu %mpiedic dec!t compensaia datoriilor creditorului iniial care sunt ulterioare momentului %n care cesiunea sau ipoteca iBa de enit opo1abil2

&A#I'OLCL III &onfu1iunea Doiune Art2 )25-72 B ;)< Atunci c!nd= %n cadrul aceluia0i raport obli/aional= calitile de creditor 0i debitor se %ntrunesc %n aceea0i persoan= obli/aia se stin/e de drept prin confu1iune2 ;-< &onfu1iunea nu operea1 dac datoria 0i creana se /sesc %n acela0i patrimoniu= dar %n mase de bunuri diferite2 &onfu1iunea 0i ipoteca Art2 )25-32 B ;)< Ipoteca se stin/e prin confu1iunea calitilor de creditor ipotecar 0i de proprietar al bunului ipotecat2 ;-< Ea rena0te dac creditorul este e ins din orice cau1 independent de el2 Fideiusiunea Art2 )25-52 B &onfu1iunea ce operea1 prin reunirea calitilor de creditor 0i debitor profit fideiusorilor2 &ea care operea1 prin reunirea calitilor de fideiusor 0i creditor ori de fideiusor 0i debitor principal nu stin/e obli/aia principal2 Efectele confu1iunii fa de teri Art2 )25-*2 B &onfu1iunea nu aduce atin/ere drepturilor dob!ndite anterior de teri %n le/tur cu creana stins pe aceast cale2 9esfiinarea confu1iunii Art2 )25-42 B 9ispariia cau1ei care a determinat confu1iunea face s renasc obli/aia cu efect retroacti 2 &A#I'OLCL IH Remiterea de datorie Doiune Art2 )25-.2 B ;)< Remiterea de datorie are loc atunci c!nd creditorul %l liberea1 pe debitor de obli/aia sa2 ;-< Remiterea de datorie este total= dac nu se stipulea1 contrariul2 Feluri Art2 )258,2 B ;)< Remiterea de datorie poate fi e$pres sau tacit2 ;-< Ea poate fi cu titlu oneros sau cu titlu /ratuit= potri it naturii actului prin care aceasta se reali1ea12 9o ada Art2 )258)2 B 9o ada remiterii de datorie se face %n condiiile art2 )27..2 Garanii Art2 )258-2 B Renunarea e$pres la un pri ile/iu sau la o ipotec fcut de creditor nu pre1um remiterea de datorie %n pri ina creanei /arantate2 Fideiusiunea

Art2 )25882 B ;)< Remiterea de datorie fcut debitorului principal liberea1 pe fideiusor= ca 0i pe oricare alte persoane inute pentru el2 ;-< Remiterea de datorie consimit %n fa oarea fideiusorului nu liberea1 pe debitorul principal2 ;8< 9ac remiterea de datorie este con enit cu unul dintre fideiusori= ceilali rm!n obli/ai s /arante1e pentru tot= cu includerea prii /arantate de acesta= numai dac au consimit e$pres la e$onerarea lui2 ;7< #restaia pe care a primitBo creditorul de la un fideiusor pentru aBl e$onera de obli/aia de /aranie se imput asupra datoriei= profit!nd= %n proporia alorii acelei prestaii= at!t debitorului principal= c!t 0i celorlali fideiusori2 &A#I'OLCL H Imposibilitatea fortuit de e$ecutare Doiune2 &ondiii Art2 )25872 B ;)< 9ebitorul este liberat atunci c!nd obli/aia sa nu mai poate fi e$ecutat din cau1a unei fore maFore= a unui ca1 fortuit ori a unor alte e enimente asimilate acestora= produse %nainte ca debitorul s fie pus %n %nt!r1iere2 ;-< 9ebitorul este= de asemenea= liberat= cGiar dac se afl %n %nt!r1iere= atunci c!nd creditorul nu ar fi putut= oricum= s beneficie1e de e$ecutarea obli/aiei din cau1a %mpreFurrilor pre 1ute la alin2 ;)<= afar de ca1ul %n care debitorul a luat asupra sa riscul producerii acestora2 ;8< Atunci c!nd imposibilitatea este temporar= e$ecutarea obli/aiei se suspend pentru un termen re1onabil= apreciat %n funcie de durata 0i urmrile e enimentului care a pro ocat imposibilitatea de e$ecutare2 ;7< 9o ada imposibilitii de e$ecutare re ine debitorului2 ;3< 9ebitorul trebuie s notifice creditorului e$istena e enimentului care pro oac imposibilitatea de e$ecutare a obli/aiilor2 9ac notificarea nu aFun/e la creditor %ntrBun termen re1onabil din momentul %n care debitorul a cunoscut sau trebuia s cunoasc imposibilitatea de e$ecutare= debitorul rspunde pentru preFudiciul cau1at= prin aceasta= creditorului2 ;5< 9ac obli/aia are ca obiect bunuri de /en= debitorul nu poate in oca imposibilitatea fortuit de e$ecutare2 'I'LCL HIII Restituirea prestaiilor &A#I'OLCL I 9ispo1iii /enerale &au1ele restituirii Art2 )25832 B ;)< Restituirea prestaiilor are loc ori de c!te ori cine a este inut= %n irtutea le/ii= s %napoie1e bunurile primite fr drept ori din eroare sau %n temeiul unui act Furidic desfiinat ulterior cu efect retroacti ori ale crui obli/aii au de enit imposibil de e$ecutat din cau1a unui e eniment de for maFor= a unui ca1 fortuit ori a unui alt e eniment asimilat acestora2 ;-< &eea ce a fost prestat %n temeiul unei cau1e iitoare= care nu sBa %nfptuit= este= de asemenea= supus restituirii= afar numai dac cel care a prestat a fcutBo 0tiind c %nfptuirea cau1ei este cu neputin sau= dup ca1= a %mpiedicat cu 0tiin reali1area ei2 ;8< Obli/aia de restituire beneficia1 de /araniile constituite pentru plata obli/aiei iniiale2 #ersoana %ndreptit la restituire Art2 )25852 B 9reptul de restituire aparine celui care a efectuat prestaia supus restituirii sau= dup ca1= unei alte persoane %ndreptite= potri it le/ii2 Formele restituirii Art2 )258*2 B ;)< Restituirea se face %n natur sau prin ecGi alent2 ;-< Restituirea prestaiilor are loc cGiar dac= potri it le/ii= nu sunt datorate dauneBinterese2 Restituirea pentru cau1 ilicit

Art2 )25842 B #restaia primit sau e$ecutat %n temeiul unei cau1e ilicite sau imorale rm!ne %ntotdeauna supus restituirii2 &A#I'OLCL II >odalitile de restituire Restituirea %n natur Art2 )258.2 B Restituirea prestaiilor se face %n natur= prin %napoierea bunului primit2 Restituirea prin ecGi alent Art2 )257,2 B ;)< 9ac restituirea nu poate a ea loc %n natur din cau1a imposibilitii sau a unui impediment serios ori dac restituirea pri e0te prestarea unor ser icii deFa efectuate= restituirea se face prin ecGi alent2 ;-< ?n ca1urile pre 1ute la alin2 ;)<= aloarea prestaiilor se aprecia1 la momentul %n care debitorul a primit ceea ce trebuie s restituie2 #ieirea sau %nstrinarea bunului Art2 )257)2 B ?n ca1ul pieirii totale sau %nstrinrii bunului supus restituirii= debitorul obli/aiei de restituire este inut s plteasc aloarea bunului= considerat fie la momentul primirii sale= fie la acela al pierderii ori al %nstrinrii= %n funcie de cea mai mic dintre aceste alori2 9ac debitorul este de reaBcredin ori obli/aia de restituire pro ine din culpa sa= atunci restituirea se face %n funcie de aloarea cea mai mare2 #ieirea fortuit a bunului Art2 )257-2 B 9ac bunul supus restituirii a pierit fortuit= debitorul obli/aiei de restituire este liberat de aceast obli/aie= %ns el trebuie s cede1e creditorului= dup ca1= fie indemni1aia %ncasat pentru aceast pieire= fie= atunci c!nd nu a %ncasatBo %nc= dreptul de a primi aceast indemni1aie2 9ac debitorul este de reaBcredin ori obli/aia de restituire pro ine din culpa sa= el nu este liberat de restituire dec!t dac do ede0te c bunul ar fi pierit 0i %n ca1ul %n care= la data pieirii= ar fi fost deFa predat creditorului2 #ierderea parial Art2 )25782 B ;)< 9ac bunul ce face obiectul restituirii a suferit o pierdere parial= cum este o deteriorare sau o alt scdere de aloare= cel obli/at la restituire este inut s %l indemni1e1e pe creditor= cu e$cepia ca1ului %n care pierderea re1ult din folosina normal a bunului sau dintrBo %mpreFurare neimputabil debitorului2 ;-< Atunci c!nd cau1a restituirii este imputabil creditorului= bunul ce face obiectul restituirii trebuie %napoiat %n starea %n care se /se0te la momentul introducerii aciunii= fr desp/ubiri= afar de ca1ul c!nd aceast stare este cau1at din culpa debitorului restituirii2 &Geltuielile pri itoare la bun Art2 )25772 B 9reptul la rambursarea cGeltuielilor fcute cu bunul ce face obiectul restituirii este supus re/ulilor pre 1ute %n materia accesiunii pentru posesorul de bunBcredin sau= dac cel obli/at la restituire este de reaBcredin ori cau1a restituirii %i este imputabil= re/ulilor pre 1ute %n materia accesiunii pentru posesorul de reacredin2 Restituirea fructelor 0i a contra alorii folosinei bunului Art2 )25732 B ;)< 9ac a fost de bunBcredin= cel obli/at la restituire dob!nde0te fructele produse de bunul supus restituirii 0i suport cGeltuielile an/aFate cu producerea lor2 El nu datorea1 nicio indemni1aie pentru folosina bunului= cu e$cepia ca1ului %n care aceast folosin a fost obiectul principal al prestaiei 0i a ca1ului %n care bunul era= prin natura lui= supus unei deprecieri rapide2 ;-< Atunci c!nd cel obli/at la restituire a fost de reaBcredin ori c!nd cau1a restituirii %i este imputabil= el este inut= dup compensarea cGeltuielilor an/aFate cu producerea lor= s restituie fructele pe care leBa dob!ndit sau putea s le dob!ndeasc 0i s %l indemni1e1e pe creditor pentru folosina pe care bunul iBa pututBo procura2

&Geltuielile restituirii Art2 )25752 B ;)< &Geltuielile restituirii sunt suportate de pri proporional cu aloarea prestaiilor care se restituie2 ;-< &Geltuielile restituirii se suport inte/ral de cel care este de reaBcredin ori din a crui culp contractul a fost desfiinat2 Restituirea prestaiilor de ctre incapabili Art2 )257*2 B ;)< #ersoana care nu are capacitate de e$erciiu deplin nu este inut la restituirea prestaiilor dec!t %n limita folosului reali1at= apreciat la data cererii de restituire2 Sarcina probei acestei %mbo/iri incumb celui care solicit restituirea2 ;-< Ea poate fi inut la restituirea inte/ral atunci c!nd= cu intenie sau din culp /ra = a fcut ca restituirea s fie imposibil2 &A#I'OLCL III Efectele restituirii fa de teri Actele de %nstrinare Art2 )25742 B ;)< 9ac bunul supus restituirii a fost %nstrinat= aciunea %n restituire poate fi e$ercitat 0i %mpotri a terului dob!nditor= sub re1er a re/ulilor de carte funciar sau a efectului dob!ndirii cu bunBcredin a bunurilor mobile ori= dup ca1= a aplicrii re/ulilor pri itoare la u1ucapiune2 ;-< 9ac asupra bunului supus restituirii au fost constituite drepturi reale= dispo1iiile alin2 ;)< se aplic %n mod corespun1tor2 Situaia altor acte Furidice Art2 )257.2 B ?n afara actelor de dispo1iie pre 1ute la art2 )2574= toate celelalte acte Furidice fcute %n fa oarea unui ter de bunB credin sunt opo1abile ade ratului proprietar sau celui care are dreptul la restituire2 &ontractele cu e$ecutare succesi = sub condiia respectrii formalitilor de publicitate pre 1ute de le/e= or continua s produc efecte pe durata stipulat de pri= dar nu mai mult de un an de la data desfiinrii titlului constituitorului2 'I'LCL IL 9iferite contracte speciale &A#I'OLCL I &ontractul de !n1are SE&ICDEA ) 9ispo1iii /enerale K)2 9omeniul de aplicare Doiune Art2 )253,2 B ;)< H!n1area este contractul prin care !n1torul transmite sau= dup ca1= se obli/ s transmit cumprtorului proprietatea unui bun %n scGimbul unui pre pe care cumprtorul se obli/ s %l plteasc2 ;-< #oate fi= de asemenea= transmis prin !n1are un de1membrm!nt al dreptului de proprietate sau orice alt drept2 Aplicarea unor re/uli de la !n1are Art2 )253)2 B 9ispo1iiile pre1entului capitol pri ind obli/aiile !n1torului se aplic= %n mod corespun1tor= obli/aiilor %nstrintorului %n ca1ul oricrui alt contract a !nd ca efect transmiterea unui drept= dac din re/lementrile aplicabile acelui contract sau din cele referitoare la obli/aii %n /eneral nu re1ult altfel2 K-2 &ine poate cumpra sau inde

#rincipiul capacitii Art2 )253-2 B #ot cumpra sau inde toi cei crora nu le este inter1is prin le/e2 Incapacitatea de a cumpra drepturi liti/ioase Art2 )25382 B ;)< Sub sanciunea nulitii absolute= Fudectorii= procurorii= /refierii= e$ecutorii= a ocaii= notarii publici= consilierii Furidici 0i practicienii %n insol en nu pot cumpra= direct sau prin persoane interpuse= drepturi liti/ioase care sunt de competena instanei Fudectore0ti %n a crei circumscripie %0i desf0oar acti itatea2 ;-< Sunt e$ceptate de la pre ederile alin2 ;)<A a< cumprarea drepturilor succesorale ori a cotelorBpri din dreptul de proprietate de la como0tenitori sau coproprietari= dup ca1: b< cumprarea unui drept liti/ios %n ederea %ndestulrii unei creane care sBa nscut %nainte ca dreptul s fi de enit liti/ios: c< cumprarea care sBa fcut pentru aprarea drepturilor celui ce stp!ne0te bunul %n le/tur cu care e$ist dreptul liti/ios2 ;8< 9reptul este liti/ios dac e$ist un proces %nceput 0i neterminat cu pri ire la e$istena sau %ntinderea sa2 Alte incapaciti de a cumpra Art2 )25372 B ;)< Sunt incapabili de a cumpra= direct sau prin persoane interpuse= cGiar 0i prin licitaie publicA a< mandatarii= pentru bunurile pe care sunt %nsrcinai s le !nd: e$cepia pre 1ut la art2 )28,7 alin2 ;)< rm!ne aplicabil: b< prinii= tutorele= curatorul= administratorul pro i1oriu= pentru bunurile persoanelor pe care le repre1int: c< funcionarii publici= FudectoriiBsindici= practicienii %n insol en= e$ecutorii= precum 0i alte asemenea persoane= care ar putea influena condiiile !n1rii fcute prin intermediul lor sau care are ca obiect bunurile pe care le administrea1 ori a cror administrare o supra e/Gea12 ;-< ?nclcarea interdiciilor pre 1ute la alin2 ;)< lit2 a< 0i b< se sancionea1 cu nulitatea relati = iar a celei pre 1ute la lit2 c< cu nulitatea absolut2 Incapaciti de a inde Art2 )25332 B ;)< #ersoanele pre 1ute la art2 )2537 alin2 ;)< nu pot= de asemenea= s !nd bunurile proprii pentru un pre care const %ntrBo sum de bani pro enit din !n1area ori e$ploatarea bunului sau patrimoniului pe care %l administrea1 ori a crui administrare o supra e/Gea1= dup ca12 ;-< 9ispo1iiile alin2 ;)< se aplic %n mod corespun1tor 0i contractelor %n care= %n scGimbul unei prestaii promise de persoanele pre 1ute la art2 )2537 alin2 ;)<= cealalt parte se obli/ s plteasc o sum de bani2 Inadmisibilitatea aciunii %n anulare Art2 )25352 B &ei crora le este inter1is s cumpere ori s !nd nu pot s cear anularea !n1rii nici %n nume propriu= nici %n numele persoanei ocrotite2 K82 Obiectul !n1rii Iunurile ce pot fi !ndute Art2 )253*2 B Orice bun poate fi !ndut %n mod liber= dac !n1area nu este inter1is ori limitat prin le/e sau prin con enie ori testament2 H!n1area unui bun iitor Art2 )25342 B ;)< 9ac obiectul !n1rii %l constituie un bun iitor= cumprtorul dob!nde0te proprietatea %n momentul %n care bunul sBa reali1at2 ?n pri ina construciilor= sunt aplicabile dispo1iiile corespun1toare %n materie de carte funciar2

;-< ?n ca1ul !n1rii unor bunuri dintrBun /en limitat care nu e$ist la data %ncGeierii contractului= cumprtorul dob!nde0te proprietatea la momentul indi iduali1rii de ctre !n1tor a bunurilor !ndute2 Atunci c!nd bunul sau= dup ca1= /enul limitat nu se reali1ea1= contractul nu produce niciun efect2 &u toate acestea= dac nereali1area este determinat de culpa !n1torului= el este inut s plteasc dauneBinterese2 ;8< &!nd bunul se reali1ea1 numai parial= cumprtorul are ale/erea fie de a cere desfiinarea !n1rii= fie de a pretinde reducerea corespun1toare a preului2 Aceea0i soluie se aplic 0i %n ca1ul pre 1ut la alin2 ;-< atunci c!nd /enul limitat sBa reali1at numai parial 0i= din acest moti = !n1torul nu poate indi iduali1a %ntrea/a cantitate de bunuri pre 1ut %n contract2 9ac nereali1area parial a bunului sau= dup ca1= a /enului limitat a fost determinat de culpa !n1torului= acesta este inut s plteasc dauneBinterese2 ;7< Atunci c!nd cumprtorul 0iBa asumat riscul nereali1rii bunului sau /enului limitat= dup ca1= el rm!ne obli/at la plata preului2 ;3< ?n sensul pre1entului articol= bunul este considerat reali1at la data la care de ine apt de a fi folosit potri it destinaiei %n ederea creia a fost %ncGeiat contractul2 H!n1area bunului pierit %n %ntre/ime sau %n parte Art2 )253.2 B 9ac %n momentul !n1rii unui bun indi idual determinat acesta pierise %n %ntre/ime= contractul nu produce niciun efect2 9ac bunul pierise numai %n parte= cumprtorul care nu cuno0tea acest fapt %n momentul !n1rii poate cere fie anularea !n1rii= fie reducerea corespun1toare a preului2 &ondiii ale preului Art2 )255,2 B ;)< #reul const %ntrBo sum de bani2 ;-< Acesta trebuie s fie serios 0i determinat sau cel puin determinabil2 #reul determinabil Art2 )255)2 B H!n1area fcut pe un pre care nu a fost determinat %n contract este alabil dac prile au con enit asupra unei modaliti prin care preul poate fi determinat ulterior= dar nu mai t!r1iu de data plii 0i care nu necesit un nou acord de oin al prilor2 9eterminarea preului de ctre un ter Art2 )255-2 B ;)< #reul poate fi determinat 0i de ctre una sau mai multe persoane desemnate potri it acordului prilor2 ;-< Atunci c!nd persoanele astfel desemnate nu determin preul %n termenul stabilit de pri sau= %n lips= %n termen de 5 luni de la %ncGeierea contractului= la cererea prii interesate= pre0edintele Fudectoriei de la locul %ncGeierii contractului a desemna= de ur/en= %n camera de consiliu= prin %ncGeiere definiti = un e$pert pentru determinarea preului2 Remuneraia e$pertului se plte0te %n cote e/ale de ctre pri2 ;8< 9ac preul nu a fost determinat %n termen de un an de la %ncGeierea contractului= !n1area este nul= afar de ca1ul %n care prile au con enit un alt mod de determinare a preului2 9eterminarea preului %n funcie de /reutatea lucrului !ndut Art2 )25582 B &!nd preul se determin %n funcie de /reutatea lucrului !ndut= la stabilirea cuantumului su nu se ine seama de /reutatea ambalaFului2 Lipsa determinrii e$prese a preului Art2 )25572 B ;)< #reul !n1rii este suficient determinat dac poate fi stabilit potri it %mpreFurrilor2 ;-< &!nd contractul are ca obiect bunuri pe care !n1torul le inde %n mod obi0nuit= se pre1um c prile au a ut %n edere preul practicat %n mod obi0nuit de !n1tor2 ;8< ?n lips de stipulaie contrar= !n1area unor bunuri al cror pre este stabilit pe piee or/ani1ate este presupus a se fi %ncGeiat pentru preul mediu aplicat %n 1iua %ncGeierii contractului pe piaa cea mai apropiat de locul %ncGeierii contractului2 9ac aceast 1i a fost nelucrtoare= se ine seama de ultima 1i lucrtoare2

#reul ficti 0i preul deri1oriu Art2 )25532 B ;)< H!n1area este anulabil atunci c!nd preul este stabilit fr intenia de a fi pltit2 ;-< 9e asemenea= dac prin le/e nu se pre ede altfel= !n1area este anulabil c!nd preul este %ntrBat!t de disproporionat fa de aloarea bunului= %nc!t este e ident c prile nu au dorit s consimt la o !n1are2 &Geltuielile !n1rii Art2 )25552 B ;)< ?n lips de stipulaie contrar= cGeltuielile pentru %ncGeierea contractului de !n1are sunt %n sarcina cumprtorului2 ;-< >surarea= c!ntrirea 0i cGeltuielile de predare a bunului sunt %n sarcina !n1torului= iar cele de preluare 0i transport de la locul e$ecutrii sunt %n sarcina cumprtorului= dac nu sBa con enit altfel2 ;8< ?n absena unei clau1e contrare= cGeltuielile aferente operaiunilor de plat a preului sunt %n sarcina cumprtorului2 &Geltuielile predrii Art2 )255*2 B ?n lipsa u1anelor sau a unei stipulaii contrare= dac bunul trebuie transportat dintrBun loc %n altul= !n1torul trebuie s se ocupe de e$pediere pe cGeltuiala cumprtorului2 H!n1torul este liberat c!nd pred bunul transportatorului ori e$peditorului2 &Geltuielile de transport sunt %n sarcina cumprtorului2 K72 #actul de opiune pri ind contractul de !n1are 0i promisiunea de !n1are #actul de opiune pri ind contractul de !n1are Art2 )25542 B ;)< ?n ca1ul pactului de opiune pri ind un contract de !n1are asupra unui bun indi idual determinat= %ntre data %ncGeierii pactului 0i data e$ercitrii opiunii sau= dup ca1= aceea a e$pirrii termenului de opiune nu se poate dispune de bunul care constituie obiectul pactului2 ;-< Atunci c!nd pactul are ca obiect drepturi tabulare= dreptul de opiune se notea1 %n cartea funciar2 ;8< 9reptul de opiune se radia1 din oficiu dac p!n la e$pirarea termenului de opiune nu sBa %nscris o declaraie de e$ercitare a opiunii= %nsoit de do ada comunicrii sale ctre cealalt parte2 #romisiunea de !n1are 0i promisiunea de cumprare Art2 )255.2 B ;)< &!nd una dintre prile care au %ncGeiat o promisiune bilateral de !n1are refu1= neFustificat= s %ncGeie contractul promis= cealalt parte poate cere pronunarea unei Gotr!ri care s in loc de contract= dac toate celelalte condiii de aliditate sunt %ndeplinite2 ;-< 9reptul la aciune se prescrie %n termen de 5 luni de la data la care contractul trebuia %ncGeiat2 ;8< 9ispo1iiile alin2 ;)< 0i ;-< se aplic %n mod corespun1tor %n ca1ul promisiunii unilaterale de !n1are sau de cumprare= dup ca12 ;7< ?n ca1ul promisiunii unilaterale de cumprare a unui bun indi idual determinat= dac= mai %nainte ca promisiunea s fi fost e$ecutat= creditorul su %nstrinea1 bunul ori constituie un drept real asupra acestuia= obli/aia promitentului se consider stins2 #reul promisiunii Art2 )25*,2 B ?n lips de stipulaie contrar= sumele pltite %n temeiul unei promisiuni de !n1are repre1int un a ans din preul con enit2 K32 Obli/aiile !n1torului I2 9ispo1iii /enerale Interpretarea clau1elor !n1rii Art2 )25*)2 B &lau1ele %ndoielnice %n contractul de !n1are se interpretea1 %n fa oarea cumprtorului= sub re1er a re/ulilor aplicabile

contractelor %ncGeiate cu consumatorii 0i contractelor de ade1iune2 Obli/aiile principale ale !n1torului Art2 )25*-2 B H!n1torul are urmtoarele obli/aii principaleA )2 s transmit proprietatea bunului sau= dup ca1= dreptul !ndut: -2 s predea bunul: 82 s %l /arante1e pe cumprtor contra e iciunii 0i iciilor bunului2 II2 'ransmiterea proprietii sau a dreptului !ndut Obli/aia de a transmite dreptul !ndut Art2 )25*82 B ;)< H!n1torul este obli/at s transmit cumprtorului proprietatea bunului !ndut2 ;-< Odat cu proprietatea cumprtorul dob!nde0te toate drepturile 0i aciunile accesorii ce au aparinut !n1torului2 ;8< 9ac le/ea nu dispune altfel= dispo1iiile referitoare la transmiterea proprietii se aplic %n mod corespun1tor 0i atunci c!nd prin !n1are se transmite un alt drept dec!t dreptul de proprietate2 'ransmiterea proprietii Art2 )25*72 B &u e$cepia ca1urilor pre 1ute de le/e ori dac din oina prilor nu re1ult contrariul= proprietatea se strmut de drept cumprtorului din momentul %ncGeierii contractului= cGiar dac bunul nu a fost predat ori preul nu a fost pltit %nc2 Opo1abilitatea !n1rii Art2 )25*32 B ?n ca1urile anume pre 1ute de le/e= !n1area nu poate fi opus terilor dec!t dup %ndeplinirea formalitilor de publicitate respecti e2 Strmutarea proprietii imobilelor Art2 )25*52 B ?n materie de !n1are de imobile= strmutarea proprietii de la !n1tor la cumprtor este supus dispo1iiilor de carte funciar2 Radierea drepturilor stinse Art2 )25**2 B H!n1torul este obli/at s radie1e din cartea funciar= pe cGeltuiala sa= drepturile %nscrise asupra imobilului !ndut= dac acestea sunt stinse2 H!n1area bunurilor de /en Art2 )25*42 B Atunci c!nd !n1area are ca obiect bunuri de /en= inclusi bunuri dintrBun /en limitat= proprietatea se transfer cumprtorului la data indi iduali1rii acestora prin predare= numrare= c!ntrire= msurare ori prin orice alt mod con enit sau impus de natura bunului2 H!n1area %n bloc a bunurilor Art2 )25*.2 B 9ac %ns mai multe bunuri sunt !ndute %n bloc 0i pentru un pre unic 0i /lobal= proprietatea se strmut cumprtorului %ndat ce contractul sBa %ncGeiat= cGiar dac bunurile nu au fost indi iduali1ate2 H!n1area dup mostr sau model

Art2 )254,2 B La !n1area dup mostr sau model= proprietatea se strmut la momentul predrii bunului2 H!n1area pe %ncercate Art2 )254)2 B ;)< H!n1area este pe %ncercate atunci c!nd se %ncGeie sub condiia suspensi ca= %n urma %ncercrii= bunul s corespund criteriilor stabilite la %ncGeierea contractului ori= %n lipsa acestora= destinaiei bunului= potri it naturii sale2 ;-< 9ac durata %ncercrii nu a fost con enit 0i din u1ane nu re1ult altfel= condiia se consider %ndeplinit %n ca1ul %n care cumprtorul nu a declarat c bunul este nesatisfctor %n termen de 8, de 1ile de la predarea bunului2 ;8< ?n ca1ul %n care prin contractul de !n1are prile au pre 1ut c bunul !ndut urmea1 s fie %ncercat= se pre1um c sBa %ncGeiat o !n1are pe %ncercate2 H!n1area pe /ustate Art2 )254-2 B ;)< H!n1area sub re1er a ca bunul s corespund /usturilor cumprtorului se %ncGeie numai dac acesta a fcut cunoscut acordul su %n termenul con enit ori statornicit prin u1ane2 ?n ca1ul %n care un asemenea termen nu e$ist= se aplic dispo1iiile art2 )254) alin2 ;-<2 ;-< 9ac bunul !ndut se afl la cumprtor= iar acesta nu se pronun %n termenul pre 1ut la alin2 ;)<= !n1area se consider %ncGeiat la e$pirarea termenului2 H!n1area bunului altuia Art2 )25482 B ;)< 9ac= la data %ncGeierii contractului asupra unui bun indi idual determinat= acesta se afl %n proprietatea unui ter= contractul este alabil= iar !n1torul este obli/at s asi/ure transmiterea dreptului de proprietate de la titularul su ctre cumprtor2 ;-< Obli/aia !n1torului se consider ca fiind e$ecutat fie prin dob!ndirea de ctre acesta a bunului= fie prin ratificarea !n1rii de ctre proprietar= fie prin orice alt miFloc= direct ori indirect= care procur cumprtorului proprietatea asupra bunului2 ;8< 9ac din le/e sau din oina prilor nu re1ult contrariul= proprietatea se strmut de drept cumprtorului din momentul dob!ndirii bunului de ctre !n1tor sau al ratificrii contractului de !n1are de ctre proprietar2 ;7< ?n ca1ul %n care !n1torul nu asi/ur transmiterea dreptului de proprietate ctre cumprtor= acesta din urm poate cere re1oluiunea contractului= restituirea preului= precum 0i= dac este ca1ul= dauneBinterese2 ;3< Atunci c!nd un coproprietar a !ndut bunul proprietate comun 0i ulterior nu asi/ur transmiterea proprietii %ntre/ului bun ctre cumprtor= acesta din urm poate cere= pe l!n/ dauneBinterese= la ale/erea sa= fie reducerea preului proporional cu cotaBparte pe care nu a dob!nditBo= fie re1oluiunea contractului %n ca1ul %n care nu ar fi cumprat dac ar fi 0tiut c nu a dob!ndi proprietatea %ntre/ului bun2 ;5< ?n ca1urile pre 1ute la alin2 ;7< 0i ;3<= %ntinderea daunelorBinterese se stabile0te= %n mod corespun1tor= potri it art2 )2*,- 0i )2*,82 &u toate acestea= cumprtorul care la data %ncGeierii contractului cuno0tea c bunul nu aparinea %n %ntre/ime !n1torului nu poate s solicite rambursarea cGeltuielilor referitoare la lucrrile autonome sau oluptuare2 Re1er a proprietii Art2 )25472 B Stipulaia prin care !n1torul %0i re1er proprietatea bunului p!n la plata inte/ral a preului este alabil cGiar dac bunul a fost predat2 Aceast stipulaie nu poate fi %ns opus terilor dec!t dup %ndeplinirea formalitilor de publicitate cerute de le/e= dup natura bunului2 III2 #redarea bunului Doiune Art2 )25432 B #redarea se face prin punerea bunului !ndut la dispo1iia cumprtorului= %mpreun cu tot ceea ce este necesar= dup %mpreFurri= pentru e$ercitarea liber 0i ne%n/rdit a posesiei2 ?ntinderea obli/aiei de predare Art2 )25452 B ;)< Obli/aia de a preda bunul se %ntinde 0i la accesoriile sale= precum 0i la tot ce este destinat folosinei sale perpetue2

;-< H!n1torul este= de asemenea= obli/at s predea titlurile 0i documentele pri itoare la proprietatea sau folosina bunului2 ;8< ?n ca1ul bunurilor de /en= !n1torul nu este liberat de obli/aia de predare cGiar dac lotul din care fceau parte bunurile respecti e a pierit %n totalitate= afar numai dac lotul era anume pre 1ut %n con enie2 #redarea bunului imobil Art2 )254*2 B #redarea imobilului se face prin punerea acestuia la dispo1iia cumprtorului= liber de orice bunuri ale !n1torului2 #redarea bunului mobil Art2 )25442 B #redarea bunului mobil se poate face fie prin remiterea material= fie prin remiterea titlului repre1entati ori a unui alt document sau lucru care %i permite cumprtorului preluarea %n orice moment2 Locul predrii Art2 )254.2 B #redarea trebuie s se fac la locul unde bunul se afla %n momentul %ncGeierii contractului= dac nu re1ult altfel din con enia prilor ori= %n lipsa acesteia= din u1ane2 Starea bunului !ndut Art2 )25.,2 B ;)< Iunul trebuie s fie predat %n starea %n care se afla %n momentul %ncGeierii contractului2 ;-< &umprtorul are obli/aia ca imediat dup preluare s erifice starea bunului potri it u1anelor2 ;8< 9ac %n urma erificrii se constat e$istena unor icii aparente= cumprtorul trebuie s %l informe1e pe !n1tor despre acestea fr %nt!r1iere2 ?n lipsa informrii= se consider c !n1torul 0iBa e$ecutat obli/aia pre 1ut la alin2 ;)<2 ;7< &u toate acestea= %n pri ina iciilor ascunse= dispo1iiile art2 )2*,*B)2*)7 rm!n aplicabile2 9e1acordul asupra calitii Art2 )25.)2 B ;)< ?n ca1ul %n care cumprtorul contest calitatea sau starea bunului pe care !n1torul i lBa pus la dispo1iie= pre0edintele Fudectoriei de la locul pre 1ut pentru e$ecutarea obli/aiei de predare= la cererea oricreia dintre pri= a desemna de %ndat un e$pert %n ederea constatrii2 ;-< #rin aceea0i Gotr!re se poate dispune secGestrarea sau depo1itarea bunului2 ;8< 9ac pstrarea bunului ar putea aduce mari pa/ube sau ar oca1iona cGeltuieli %nsemnate= se a putea dispune cGiar !n1area pe cGeltuiala proprietarului= %n condiiile stabilite de instan2 ;7< 6otr!rea de !n1are a trebui comunicat %nainte de punerea ei %n e$ecutare celeilalte pri sau repre1entantului su= dac unul dintre ace0tia se afl %ntrBo localitate situat %n circumscripia Fudectoriei care a pronunat Gotr!rea2 ?n ca1 contrar= Gotr!rea a fi comunicat %n termen de 8 1ile de la e$ecutarea ei2 Fructele bunului !ndut Art2 )25.-2 B 9ac nu sBa con enit altfel= fructele bunului !ndut se cu in cumprtorului din 1iua dob!ndirii proprietii2 >omentul predrii Art2 )25.82 B ?n lipsa unui termen= cumprtorul poate cere predarea bunului de %ndat ce preul este pltit2 9ac %ns= ca urmare a unor %mpreFurri cunoscute cumprtorului la momentul !n1rii= predarea bunului nu se poate face dec!t dup trecerea unui termen= prile sunt pre1umate c au con enit ca predarea s aib loc la e$pirarea acelui termen2 Refu1ul de a preda bunul Art2 )25.72 B ;)< 9ac obli/aia de plat a preului este afectat de un termen 0i= dup !n1are= cumprtorul a de enit insol abil ori /araniile acordate !n1torului sBau diminuat= !n1torul poate suspenda e$ecutarea obli/aiei de predare c!t timp cumprtorul nu

acord /aranii %ndestultoare c a plti preul la termenul stabilit2 ;-< 9ac %ns= la data %ncGeierii contractului= !n1torul cuno0tea insol abilitatea cumprtorului= atunci acesta din urm pstrea1 beneficiul termenului= dac starea sa de insol abilitate nu sBa a/ra at %n mod substanial2 IH2 Garania contra e iciunii &ondiiile /araniei contra e iciunii Art2 )25.32 B ;)< H!n1torul este de drept obli/at s %l /arante1e pe cumprtor %mpotri a e iciunii care lBar %mpiedica total sau parial %n stp!nirea netulburat a bunului !ndut2 ;-< Garania este datorat %mpotri a e iciunii ce re1ult din preteniile unui ter numai dac acestea sunt %ntemeiate pe un drept nscut anterior datei !n1rii 0i care nu a fost adus la cuno0tina cumprtorului p!n la acea dat2 ;8< 9e asemenea= /arania este datorat %mpotri a e iciunii ce pro ine din fapte imputabile !n1torului= cGiar dac acestea sBau i it ulterior !n1rii2 E$cepia de /aranie Art2 )25.52 B Acela care este obli/at s /arante1e contra e iciunii nu poate s e in/2 Indi i1ibilitatea obli/aiei de /aranie Art2 )25.*2 B Obli/aia de /aranie contra e iciunii este indi i1ibil %ntre debitori2 >odificarea sau %nlturarea con enional a /araniei Art2 )25.42 B ;)< #rile pot con eni s e$tind sau s restr!n/ obli/aia de /aranie2 Acestea pot cGiar con eni s %l e$onere1e pe !n1tor de orice /aranie contra e iciunii2 ;-< Stipulaia prin care obli/aia de /aranie a !n1torului este restr!ns sau %nlturat nu %l e$onerea1 pe acesta de obli/aia de a restitui preul= cu e$cepia ca1ului %n care cumprtorul 0iBa asumat riscul producerii e iciunii2 Limitele clau1ei de nerspundere pentru e iciune Art2 )25..2 B &Giar dac sBa con enit c !n1torul nu a datora nicio /aranie= el rspunde totu0i de e iciunea cau1at ulterior !n1rii prin faptul su personal ori de cea pro enit din cau1e pe care= cunosc!nduBle %n momentul !n1rii= leBa ascuns cumprtorului2 Orice stipulaie contrar este considerat nescris2 Re1oluiunea contractului Art2 )2*,,2 B ;)< &umprtorul poate cere re1oluiunea !n1rii dac a fost e ins de %ntre/ul bun sau de o parte a acestuia %ndeaFuns de %nsemnat %nc!t= dac ar fi cunoscut e iciunea= el nu ar mai fi %ncGeiat contractul2 ;-< Odat cu re1oluiunea= cumprtorul poate cere restituirea preului 0i repararea preFudiciului suferit2 Restituirea preului Art2 )2*,)2 B ;)< H!n1torul este inut s %napoie1e preul %n %ntre/ime cGiar dac= la data e iciunii= aloarea bunului !ndut a sc1ut sau dac bunul a suferit deteriorri %nsemnate= fie din ne/liFena cumprtorului= fie prin for maFor2 ;-< 9ac %ns cumprtorul a obinut un beneficiu %n urma deteriorrilor cau1ate bunului= !n1torul are dreptul s scad din pre o sum corespun1toare acestui beneficiu2 ;8< 9ac lucrul !ndut are= la data e iciunii= o aloare mai mare= din orice cau1= !n1torul este dator s plteasc cumprtorului= pe l!n/ preul !n1rii= sporul de aloare acumulat p!n la data e iciunii2 ?ntinderea daunelorBinterese

Art2 )2*,-2 B ;)< 9auneleBinterese datorate de !n1tor cuprindA a< aloarea fructelor pe care cumprtorul a fost obli/at s le restituie celui care lBa e ins: b< cGeltuielile de Fudecat efectuate de cumprtor %n procesul cu cel ce lBa e ins= precum 0i %n procesul de cGemare %n /aranie a !n1torului: c< cGeltuielile %ncGeierii 0i e$ecutrii contractului de ctre cumprtor: d< pierderile suferite 0i c!0ti/urile nereali1ate de ctre cumprtor din cau1a e iciunii2 ;-< 9e asemenea= !n1torul este inut s ramburse1e cumprtorului sau s fac s i se ramburse1e de ctre acela care e in/e toate cGeltuielile pentru lucrrile efectuate %n le/tur cu bunul !ndut= fie c lucrrile sunt autonome= fie c sunt adu/ate= dar= %n acest din urm ca1= numai dac sunt necesare sau utile2 ;8< 9ac !n1torul a cunoscut cau1a e iciunii la data %ncGeierii contractului= el este dator s ramburse1e cumprtorului 0i cGeltuielile fcute pentru efectuarea 0i= dup ca1= ridicarea lucrrilor oluptuare2 Efectele e iciunii pariale Art2 )2*,82 B ?n ca1ul %n care e iciunea parial nu atra/e re1oluiunea contractului= !n1torul trebuie s restituie cumprtorului o parte din pre proporional cu aloarea prii de care a fost e ins 0i= dac este ca1ul= s plteasc dauneBinterese2 #entru stabilirea %ntinderii daunelorBinterese= se aplic %n mod corespun1tor pre ederile art2 )2*,-2 ?nlturarea e iciunii de ctre cumprtor Art2 )2*,72 B Atunci c!nd cumprtorul a pstrat bunul cumprat pltind terului e in/tor o sum de bani sau d!nduBi un alt bun= !n1torul este liberat de urmrile /araniei= %n primul ca1 prin rambursarea ctre cumprtor a sumei pltite cu dob!nda le/al calculat de la data plii= iar %n al doilea ca1 prin plata alorii bunului dat= precum 0i= %n ambele ca1uri= a tuturor cGeltuielilor aferente2 &Gemarea %n Fudecat a !n1torului Art2 )2*,32 B ;)< &umprtorul cGemat %n Fudecat de un ter care pretinde c are drepturi asupra lucrului !ndut trebuie s %l cGeme %n cau1 pe !n1tor2 ?n ca1ul %n care nu a fcutBo= fiind condamnat printrBo Gotr!re intrat %n puterea lucrului Fudecat= pierde dreptul de /aranie dac !n1torul do ede0te c e$istau moti e suficiente pentru a se respin/e cererea2 ;-< &umprtorul care= fr a e$ista o Gotr!re Fudectoreasc= a recunoscut dreptul terului pierde dreptul de /aranie= afar de ca1ul %n care do ede0te c nu e$istau moti e suficiente pentru a %mpiedica e iciunea2 Ieneficiarii /araniei Art2 )2*,52 B H!n1torul este obli/at s /arante1e contra e iciunii fa de orice dob!nditor subsec ent al bunului= fr a deosebi dup cum dob!ndirea este cu titlu oneros ori cu titlu /ratuit2 H2 Garania contra iciilor bunului !ndut &ondiii Art2 )2*,*2 B ;)< H!n1torul /arantea1 cumprtorul contra oricror icii ascunse care fac bunul !ndut impropriu %ntrebuinrii la care este destinat sau care %i mic0orea1 %n asemenea msur %ntrebuinarea sau aloarea %nc!t= dac leBar fi cunoscut= cumprtorul nu ar fi cumprat sau ar fi dat un pre mai mic2 ;-< Este ascuns acel iciu care= la data predrii= nu putea fi descoperit= fr asisten de specialitate= de ctre un cumprtor prudent 0i dili/ent2 ;8< Garania este datorat dac iciul sau cau1a lui e$ista la data predrii bunului2 ;7< H!n1torul nu datorea1 /aranie contra iciilor pe care cumprtorul le cuno0tea la %ncGeierea contractului2 ;3< ?n !n1rile silite nu se datorea1 /aranie contra iciilor ascunse2 >odificarea sau %nlturarea con enional a /araniei

Art2 )2*,42 B ;)< 9ac prile nu au con enit altfel= !n1torul este obli/at s /arante1e contra iciilor ascunse= cGiar 0i atunci c!nd nu leBa cunoscut2 ;-< &lau1a care %nltur sau limitea1 rspunderea pentru icii este nul %n pri ina iciilor pe care !n1torul leBa cunoscut ori trebuia s le cunoasc la data %ncGeierii contractului2 9enunarea iciilor Art2 )2*,.2 B ;)< &umprtorul care a descoperit iciile ascunse ale lucrului este obli/at s le aduc la cuno0tina !n1torului %ntrBun termen re1onabil= stabilit potri it cu %mpreFurrile= sub sanciunea decderii din dreptul de a cere msura pre 1ut la art2 )2*), alin2 ;)< lit2 d<2 ;-< ?n ca1ul %n care cumprtorul este profesionist= iar bunul !ndut este mobil corporal= termenul pre 1ut la alin2 ;)< este de dou 1ile lucrtoare2 ;8< Atunci c!nd iciul apare %n mod /radual= termenele pre 1ute la alin2 ;)< %ncep s cur/ din 1iua %n care cumprtorul %0i d seama de /ra itatea 0i %ntinderea iciului2 ;7< H!n1torul care a tinuit iciul nu poate in oca pre ederile pre1entului articol2 Efectele /araniei Art2 )2*),2 B ;)< ?n temeiul obli/aiei !n1torului de /aranie contra iciilor= cumprtorul poate obine= dup ca1A a< %nlturarea iciilor de ctre !n1tor sau pe cGeltuiala acestuia: b< %nlocuirea bunului !ndut cu un bun de acela0i fel= %ns lipsit de icii: c< reducerea corespun1toare a preului: d< re1oluiunea !n1rii2 ;-< La cererea !n1torului= instana= in!nd seama de /ra itatea iciilor 0i de scopul pentru care contractul a fost %ncGeiat= precum 0i de alte %mpreFurri= poate dispune o alt msur pre 1ut la alin2 ;)< dec!t cea solicitat de cumprtor2 Hiciile care nu afectea1 toate bunurile !ndute Art2 )2*))2 B ;)< 9ac numai unele dintre bunurile !ndute sunt afectate de icii 0i acestea pot fi separate de celelalte fr pa/ub pentru cumprtor= iar instana dispune re1oluiunea %n condiiile art2 )2*),= contractul se desfiinea1 numai %n parte2 ;-< Re1oluiunea contractului= %n ceea ce pri e0te bunul principal= atra/e re1oluiunea lui 0i %n pri ina bunului accesoriu2 ?ntinderea /araniei Art2 )2*)-2 B ;)< ?n situaia %n care la data %ncGeierii contractului !n1torul cuno0tea iciile bunului !ndut= pe l!n/ una dintre msurile pre 1ute la art2 )2*),= !n1torul este obli/at la plata de dauneBinterese= pentru repararea %ntre/ului preFudiciu cau1at= dac este ca1ul2 ;-< Atunci c!nd !n1torul nu cuno0tea iciile bunului !ndut 0i sBa dispus una dintre msurile pre 1ute la art2 )2*), alin2 ;)< lit2 c< 0i d<= el este obli/at s restituie cumprtorului doar preul 0i cGeltuielile fcute cu prileFul !n1rii= %n tot sau %n parte= dup ca12 #ierderea sau deteriorarea bunului Art2 )2*)82 B #ierderea sau deteriorarea bunului= cGiar prin for maFor= nu %l %mpiedic pe cumprtor s obin aplicarea msurilor pre 1ute la art2 )2*), alin2 ;)<2 Garania pentru lipsa calitilor con enite Art2 )2*)72 B 9ispo1iiile pri itoare la /arania contra iciilor ascunse se aplic 0i atunci c!nd bunul !ndut nu corespunde calitilor con enite de ctre pri2 Garania %n ca1ul !n1rii dup mostr sau model

Art2 )2*)32 B ?n ca1ul !n1rii dup mostr sau model= !n1torul /arantea1 c bunul are calitile mostrei sau modelului2 HI2 Garania pentru buna funcionare &ondiiile /araniei pentru buna funcionare Art2 )2*)52 B ;)< ?n afar de /arania contra iciilor ascunse= !n1torul care a /arantat pentru un timp determinat buna funcionare a bunului !ndut este obli/at= %n ca1ul oricrei defeciuni i ite %nuntrul termenului de /aranie= s repare bunul pe cGeltuiala sa2 ;-< 9ac reparaia este imposibil sau dac durata acesteia dep0e0te timpul stabilit prin contract sau prin le/ea special= !n1torul este obli/at s %nlocuiasc bunul !ndut2 ?n lipsa unui termen pre 1ut %n contract sau %n le/ea special= durata ma$im a reparaiei este de )3 1ile de la data c!nd cumprtorul a solicitat repararea bunului2 ;8< 9ac !n1torul nu %nlocuie0te bunul %ntrBun termen re1onabil= potri it cu %mpreFurrile= el este obli/at= la cererea cumprtorului= s %i restituie preul primit %n scGimbul %napoierii bunului2 9efeciunea imputabil cumprtorului Art2 )2*)*2 B Garania nu a fi datorat dac !n1torul do ede0te c defeciunea sBa produs din pricina modului nepotri it %n care cumprtorul a folosit sau a pstrat bunul2 &omportamentul cumprtorului se aprecia1 0i lu!nduBse %n considerare instruciunile scrise care iBau fost comunicate de ctre !n1tor2 &omunicarea defeciunii Art2 )2*)42 B ;)< Sub sanciunea decderii din dreptul de /aranie= cumprtorul trebuie s comunice defeciunea %nainte de %mplinirea termenului de /aranie2 9ac aceast comunicare nu a putut fi fcut %n termenul de /aranie= din moti e obiecti e= cumprtorul are obli/aia s comunice defeciunea %ntrBun termen re1onabil de la data e$pirrii termenului de /aranie2 ;-< 9ispo1iiile alin2 ;)< sunt aplicabile %n mod corespun1tor 0i %n ca1ul %n care !n1torul a /arantat c bunul !ndut a pstra un timp determinat anumite caliti2 K52 Obli/aiile cumprtorului #lata preului 0i primirea bunului Art2 )2*).2 B &umprtorul are urmtoarele obli/aii principaleA a< s preia bunul !ndut: b< s plteasc preul !n1rii2 Locul 0i data plii preului Art2 )2*-,2 B ;)< ?n lipsa unei stipulaii contrare= cumprtorul trebuie s plteasc preul la locul %n care bunul se afla %n momentul %ncGeierii contractului 0i de %ndat ce proprietatea este transmis2 ;-< 9ac la data %ncGeierii contractului bunurile se afl %n tran1it= %n lipsa unei stipulaii contrare= plata preului se face la locul care re1ult din u1ane sau= %n lipsa acestora= la locul destinaiei2 9ob!n1i asupra preului Art2 )2*-)2 B ?n ca1ul %n care nu sBa con enit altfel= cumprtorul este inut s plteasc dob!n1i asupra preului din 1iua dob!ndirii proprietii= dac bunul produce fructe ci ile sau naturale= ori din 1iua predrii= dac bunul nu produce fructe= %ns %i procur alte foloase2 Suspendarea plii preului Art2 )2*--2 B ;)< &umprtorul care afl de e$istena unei cau1e de e iciune este %ndreptit s suspende plata preului p!n la %ncetarea

tulburrii sau p!n c!nd !n1torul ofer o /aranie corespun1toare2 ;-< &umprtorul nu poate suspenda plata preului dac a cunoscut pericolul e iciunii %n momentul %ncGeierii contractului sau dac %n contract sBa pre 1ut c plata se a face cGiar %n ca1 de tulburare2 Garantarea creanei preului Art2 )2*-82 B #entru /arantarea obli/aiei de plat a preului= %n ca1urile pre 1ute de le/e !n1torul beneficia1 de un pri ile/iu sau= dup ca1= de o ipotec le/al asupra bunului !ndut2 Sanciunea neplii preului Art2 )2*-72 B &!nd cumprtorul nu a pltit= !n1torul este %ndreptit s obin fie e$ecutarea silit a obli/aiei de plat= fie re1oluiunea !n1rii= precum 0i= %n ambele situaii= dauneBinterese= dac este ca1ul2 #unerea de drept %n %nt!r1iere Art2 )2*-32 B ;)< ?n ca1ul !n1rii bunurilor mobile= cumprtorul este de drept %n %nt!r1iere cu pri ire la %ndeplinirea obli/aiilor sale dac= la scaden= nici nu a pltit preul 0i nici nu a preluat bunul2 ;-< ?n ca1ul bunurilor mobile supuse deteriorrii rapide sau deselor scGimbri de aloare= cumprtorul este de drept %n %nt!r1iere %n pri ina prelurii lor= atunci c!nd nu leBa preluat %n termenul con enit= cGiar dac preul a fost pltit= sau atunci c!nd a solicitat predarea= fr s fi pltit preul2 E$ecutarea direct Art2 )2*-52 B ;)< &!nd cumprtorul unui bun mobil nu %0i %ndepline0te obli/aia de preluare sau de plat= !n1torul are facultatea de a depune lucrul !ndut %ntrBun depo1it= la dispo1iia 0i pe cGeltuiala cumprtorului= sau de aBl inde2 ;-< H!n1area se a face prin licitaie public sau cGiar pe preul curent= dac lucrul are un pre la burs sau %n t!r/ ori stabilit de le/e= de ctre o persoan autori1at de le/e pentru asemenea acte 0i cu dreptul pentru !n1tor la plata diferenei dintre preul con enit la prima !n1are 0i cel efecti obinut= precum 0i la dauneBinterese2 ;8< 9ac !n1area are ca obiect bunuri fun/ibile supuse unui pre curent %n sensul alin2 ;-<= iar contractul nu a fost e$ecutat din culpa !n1torului= cumprtorul are dreptul de a cumpra bunuri de acela0i /en pe cGeltuiala !n1torului= prin intermediul unei persoane autori1ate2 ;7< &umprtorul are dreptul de a pretinde diferena dintre suma ce repre1int cGeltuielile acGi1iionrii bunurilor 0i preul con enit cu !n1torul= precum 0i la dauneB interese= dac este ca1ul2 ;3< #artea care a e$ercita dreptul pre 1ut de pre1entul articol are obli/aia de a %ncuno0tina de %ndat cealalt parte despre aceasta2 Restituirea bunului mobil Art2 )2*-*2 B ;)< Atunci c!nd !n1area sBa fcut fr termen de plat= iar cumprtorul nu a pltit preul= !n1torul poate ca= %n cel mult )3 1ile de la data predrii= s declare re1oluiunea fr punere %n %nt!r1iere 0i s cear restituirea bunului mobil !ndut= c!t timp bunul este %nc %n posesia cumprtorului 0i nu a suferit transformri2 ;-< ?n ca1ul pre 1ut la alin2 ;)<= dac aciunea %n restituire nu a fost introdus %n condiiile stabilite de acesta= !n1torul nu mai poate opune celorlali creditori ai cumprtorului efectele re1oluiunii ulterioare a contractului pentru neplata preului2 9ispo1iiile art2 )2574 sau ale art2 )257.= dup ca1= rm!n aplicabile2 #unerea de drept %n %nt!r1iere Art2 )2*-42 B Atunci c!nd !n1area are ca obiect un bun imobil 0i sBa stipulat c %n ca1ul %n care nu se plte0te preul la termenul con enit cumprtorul este de drept %n %nt!r1iere= acesta din urm poate s plteasc 0i dup e$pirarea termenului c!t timp nu a primit declaraia de re1oluiune din partea !n1torului2 Efectele re1oluiunii fa de teri

Art2 )2*-.2 B Re1oluiunea !n1rii unui imobil are efecte fa de teri %n condiiile stabilite la art2 .,. 0i .),2 K*2 9reptul de preempiune Doiune 0i domeniu Art2 )2*8,2 B ;)< ?n condiiile stabilite prin le/e sau contract= titularul dreptului de preempiune= numit preemptor= poate s cumpere cu prioritate un bun2 ;-< 9ispo1iiile pre1entului cod pri itoare la dreptul de preempiune sunt aplicabile numai dac prin le/e sau contract nu se stabile0te altfel2 ;8< 'itularul dreptului de preempiune care a respins o ofert de !n1are nu %0i mai poate e$ercita acest drept cu pri ire la contractul ce iBa fost propus2 Oferta se consider respins dac nu a fost acceptat %n termen de cel mult ), 1ile= %n ca1ul !n1rii de bunuri mobile= sau de cel mult 8, de 1ile= %n ca1ul !n1rii de bunuri imobile2 ?n ambele ca1uri= termenul cur/e de la comunicarea ofertei ctre preemptor2 H!n1area ctre un ter a bunurilor supuse preempiunii Art2 )2*8)2 B H!n1area bunului cu pri ire la care e$ist un drept de preempiune le/al sau con enional se poate face ctre un ter numai sub condiia suspensi a nee$ercitrii dreptului de preempiune de ctre preemptor2 &ondiiile e$ercitrii dreptului de preempiune Art2 )2*8-2 B ;)< H!n1torul este obli/at s notifice de %ndat preemptorului cuprinsul contractului %ncGeiat cu un ter2 Dotificarea poate fi fcut 0i de acesta din urm2 ;-< Aceast notificare a cuprinde numele 0i prenumele !n1torului= descrierea bunului= sarcinile care %l /re ea1= termenii 0i condiiile !n1rii= precum 0i locul unde este situat bunul2 ;8< #reemptorul %0i poate e$ercita dreptul prin comunicarea ctre !n1tor a acordului su de a %ncGeia contractul de !n1are= %nsoit de consemnarea preului la dispo1iia !n1torului2 ;7< 9reptul de preempiune se e$ercit= %n ca1ul !n1rii de bunuri mobile= %n termen de cel mult ), 1ile= iar %n ca1ul !n1rii de bunuri imobile= %n termen de cel mult 8, de 1ile2 ?n ambele ca1uri= termenul cur/e de la comunicarea ctre preemptor a notificrii pre 1ute la alin2 ;)<2 Efectele e$ercitrii preempiunii Art2 )2*882 B ;)< #rin e$ercitarea preempiunii= contractul de !n1are se consider %ncGeiat %ntre preemptor 0i !n1tor %n condiiile cuprinse %n contractul %ncGeiat cu terul= iar acest din urm contract se desfiinea1 retroacti 2 &u toate acestea= !n1torul rspunde fa de terul de bunBcredin pentru e iciunea ce re1ult din e$ercitarea preempiunii2 ;-< &lau1ele contractului %ncGeiat cu terul a !nd drept scop s %mpiedice e$ercitarea dreptului de preempiune nu produc efecte fa de preemptor2 &oncursul dintre preemptori Art2 )2*872 B ;)< ?n ca1ul %n care mai muli titulari 0iBau e$ercitat preempiunea asupra aceluia0i bun= contractul de !n1are se consider %ncGeiatA a< cu titularul dreptului le/al de preempiune= atunci c!nd se afl %n concurs cu titulari ai unor drepturi con enionale de preempiune: b< cu titularul dreptului le/al de preempiune ales de !n1tor= c!nd se afl %n concurs cu ali titulari ai unor drepturi le/ale de preempiune: c< dac bunul este imobil= cu titularul dreptului con enional de preempiune care a fost mai %nt!i %nscris %n cartea funciar= atunci c!nd acesta se afl %n concurs cu ali titulari ai unor drepturi con enionale de preempiune: d< dac bunul este mobil= cu titularul dreptului con enional de preempiune a !nd data cert cea mai ecGe= atunci c!nd acesta se afl %n concurs cu ali titulari ai unor drepturi con enionale de preempiune2 ;-< Orice clau1 care contra ine pre ederilor alin2 ;)< este considerat nescris2 #luralitate de bunuri !ndute

Art2 )2*832 B ;)< Atunci c!nd preempiunea se e$ercit %n pri ina unui bun cumprat de ter %mpreun cu alte bunuri pentru un sin/ur pre= !n1torul poate pretinde de la preemptor numai o parte proporional din acest pre2 ;-< ?n ca1ul %n care sBau !ndut 0i alte bunuri dec!t acela supus preempiunii= dar care nu puteau fi desprite de acesta fr s %l fi p/ubit pe !n1tor= e$ercitarea dreptului de preempiune nu se poate face dec!t dac preemptorul consemnea1 preul stabilit pentru toate bunurile !ndute2 Scadena obli/aiei de plat a preului Art2 )2*852 B Atunci c!nd %n contractul %ncGeiat cu terul sBau acordat termene de plat a preului= preemptorul nu se poate pre ala de aceste termene2 Dotarea dreptului de preempiune asupra unui imobil Art2 )2*8*2 B ;)< 9reptul con enional de preempiune %n le/tur cu un imobil se notea1 %n cartea funciar2 ;-< 9ac o asemenea notare a fost fcut= acordul preemptorului nu este necesar pentru ca acela care a cumprat sub condiie suspensi s %0i poat %nscrie dreptul %n cartea funciar= %n temeiul contractului de !n1are %ncGeiat cu proprietarul2 ?nscrierea se face sub condiia suspensi ca= %n termen de 8, de 1ile de la comunicarea %ncGeierii prin care sBa dispus %nscrierea= preemptorul s nu notifice biroului de carte funciar do ada consemnrii preului la dispo1iia !n1torului2 ;8< Dotificarea fcut %n termen biroului de carte funciar %nlocuie0te comunicarea pre 1ut la art2 )2*8- alin2 ;8< 0i are acelea0i efecte2 ?n temeiul acestei notificri= preemptorul poate cere radierea din cartea funciar a dreptului terului 0i %nscrierea dreptului su2 ;7< 9ac preemptorul nu a fcut notificarea %n termen= dreptul de preempiune se stin/e 0i se radia1 din oficiu din cartea funciar2 E$ercitarea dreptului de preempiune %n cadrul e$ecutrii silite Art2 )2*842 B ?n ca1ul %n care bunul face obiectul urmririi silite sau este scos la !n1are silit cu autori1area FudectoruluiBsindic= dreptul de preempiune se e$ercit %n condiiile pre 1ute de &odul de procedur ci il2 &aractere ale dreptului de preempiune Art2 )2*8.2 B 9reptul de preempiune este indi i1ibil 0i nu se poate ceda2 Stin/erea dreptului con enional de preempiune Art2 )2*7,2 B 9reptul con enional de preempiune se stin/e prin moartea preemptorului= cu e$cepia situaiei %n care a fost constituit pe un anume termen2 ?n acest din urm ca1= termenul se reduce la 3 ani de la data constituirii= dac a fost stipulat un termen mai lun/2 SE&ICDEA a -Ba H!n1area bunurilor imobile K)2 Re/uli speciale aplicabile !n1rii imobilelor H!n1area imobilelor fr indicarea suprafeei Art2 )2*7)2 B Atunci c!nd se inde un imobil determinat= fr indicarea suprafeei= pentru un pre total= nici cumprtorul 0i nici !n1torul nu pot cere re1oluiunea ori modificarea preului pe moti c suprafaa este mai mic ori mai mare dec!t au cre1ut2 H!n1area unei suprafee dintrBun teren mai mare Art2 )2*7-2 B Atunci c!nd se inde= cu un anumit pre pe unitatea de msur= o anumit suprafa dintrBun teren mai mare= a crei %ntindere sau amplasare nu este determinat= cumprtorul poate cere strmutarea proprietii numai dup msurarea 0i delimitarea suprafeei !ndute2

H!n1area unui imobil determinat cu indicarea suprafeei Art2 )2*782 B ;)< 9ac= %n !n1area unui imobil cu indicarea suprafeei 0i a preului pe unitatea de msur= suprafaa real este mai mic dec!t cea indicat %n contract= cumprtorul poate cere !n1torului s %i dea suprafaa con enit2 Atunci c!nd cumprtorul nu cere sau !n1torul nu poate s transmit aceast suprafa= cumprtorul poate obine fie reducerea corespun1toare a preului= fie re1oluiunea contractului dac= din cau1a diferenei de suprafa= bunul nu mai poate fi folosit %n scopul pentru care a fost cumprat2 ;-< 9ac %ns suprafaa real se do ede0te a fi mai mare dec!t cea stipulat= iar e$cedentul dep0e0te a dou1ecea parte din suprafaa con enit= cumprtorul a plti suplimentul de pre corespun1tor sau a putea obine re1oluiunea contractului2 Atunci c!nd %ns e$cedentul nu dep0e0te a dou1ecea parte din suprafaa con enit= cumprtorul nu poate obine re1oluiunea= dar nici nu este dator s plteasc preul e$cedentului2 'ermenul de e$ercitare a aciunii estimatorii sau %n re1oluiune Art2 )2*772 B Aciunea !n1torului pentru suplimentul de pre 0i aceea a cumprtorului pentru reducerea preului sau pentru re1oluiunea contractului trebuie s fie intentate= sub sanciunea decderii din drept= %n termen de un an de la %ncGeierea contractului= afar de ca1ul %n care prile au fi$at o dat pentru msurarea imobilului= ca1 %n care termenul de un an cur/e de la acea dat2 H!n1area a dou fonduri cu preci1area %ntinderii fiecruia Art2 )2*732 B &!nd prin acela0i contract sBau !ndut dou fonduri cu preci1area %ntinderii fiecruia 0i pentru un sin/ur pre= dac %ntinderea unuia este mai mare= iar a celuilalt mai mic= se a face compensaia %ntre aloarea surplusului 0i aloarea lipsei= iar aciunea= fie pentru suplimentul de pre= fie pentru scderea sa= nu poate fi introdus dec!t potri it re/ulilor pre 1ute la art2 )2*78 0i )2*772 Re1oluiunea contractului este supus %n acest ca1 dreptului comun2 K-2 H!n1area terenurilor forestiere H!n1area terenurilor forestiere Art2 )2*752 B 'erenurile din fondul forestier aflate %n proprietate pri at se pot inde cu respectarea= %n ordine= a dreptului de preempiune al coproprietarilor sau ecinilor2 SE&ICDEA a 8Ba H!n1area mo0tenirii Doiune 0i form Art2 )2*7*2 B ;)< ?n sensul pre1entei seciuni= prin mo0tenire se %nele/e dreptul de a cule/e o mo0tenire descGis sau o cot din aceasta2 ;-< Sub sanciunea nulitii absolute a contractului= !n1area unei mo0teniri se %ncGeie %n form autentic2 Garania Art2 )2*742 B 9ac nu specific bunurile asupra crora se %ntind drepturile sale= !n1torul unei mo0teniri /arantea1 numai calitatea sa de mo0tenitor= afar de ca1ul c!nd prile au %nlturat e$pres 0i aceast /aranie2 Obli/aiile !n1torului Art2 )2*7.2 B 9ac nu sBa con enit altfel= !n1torul este obli/at s remit cumprtorului toate fructele pe care leBa cules 0i toate plile primite pentru creanele mo0tenirii p!n la momentul %ncGeierii contractului= preul bunurilor !ndute din mo0tenire 0i orice bun care %nlocuie0te un bun al mo0tenirii2 Obli/aiile cumprtorului

Art2 )2*3,2 B 9ac nu sBa con enit altfel= cumprtorul este inut s ramburse1e !n1torului sumele pltite de acesta din urm pentru datoriile 0i sarcinile mo0tenirii= precum 0i sumele pe care mo0tenirea i le datorea1 acestuia din urm2 Rspunderea pentru datoriile mo0tenirii Art2 )2*3)2 B H!n1torul rm!ne rspun1tor pentru datoriile mo0tenirii !ndute2 Iunurile de familie Art2 )2*3-2 B ;)< ?nscrisurile sau portretele de familie= decoraiile sau alte asemenea bunuri= care nu au aloare patrimonial %nsemnat= dar care au pentru !n1tor o aloare afecti = se pre1um a nu fi cuprinse %n mo0tenirea !ndut2 ;-< 9ac aceste bunuri au aloare patrimonial %nsemnat= !n1torul care nu 0i leBa re1er at e$pres datorea1 cumprtorului preul lor la data !n1rii2 Formaliti de publicitate Art2 )2*382 B ;)< &umprtorul unei mo0teniri nu dob!nde0te drepturile reale asupra imobilelor cuprinse %n mo0tenire dec!t potri it re/ulilor pri itoare la cartea funciar2 ;-< El nu poate opune terelor persoane dob!ndirea altor drepturi cuprinse %n mo0tenire dec!t dac a %ndeplinit formalitile cerute de le/e pentru a face opo1abil dob!ndirea fiecruia dintre aceste drepturi2 Alte forme de %nstrinare a mo0tenirii Art2 )2*372 B 9ispo1iiile pre1entei seciuni se aplic 0i altor forme de %nstrinare= fie cu titlu oneros= fie cu titlu /ratuit= a unei mo0teniri2 ?n pri ina %nstrinrilor cu titlu /ratuit se aplic %n mod corespun1tor 0i dispo1iiile pri itoare la donaii2 SE&ICDEA a 7Ba Alte arieti de !n1are K)2 H!n1area cu plata preului %n rate 0i re1er a proprietii Re1er a proprietii 0i riscurile Art2 )2*332 B Atunci c!nd= %ntrBo !n1are cu plata preului %n rate= obli/aia de plat este /arantat cu re1er a dreptului de proprietate= cumprtorul dob!nde0te dreptul de proprietate la data acGitrii ultimei rate din pre: riscul bunului este %ns transferat cumprtorului de la momentul predrii acestuia2 Deplata unei sin/ure rate din pre Art2 )2*352 B ?n lipsa unei %nele/eri contrare= neplata unei sin/ure rate= care nu este mai mare de o optime din pre= nu d dreptul la re1oluiunea contractului= iar cumprtorul pstrea1 beneficiul termenului pentru ratele succesi e2 Re1oluiunea contractului Art2 )2*3*2 B ;)< &!nd a obinut re1oluiunea contractului pentru neplata preului= !n1torul este inut s restituie toate sumele primite= dar este %ndreptit s rein= pe l!n/ alte dauneBinterese= o compensaie ecGitabil pentru folosirea bunului de ctre cumprtor2 ;-< Atunci c!nd sBa con enit ca sumele %ncasate cu titlu de rate s rm!n= %n tot sau %n parte= dob!ndite de !n1tor= instana a putea totu0i reduce aceste sume= aplic!nduBse %n mod corespun1tor dispo1iiile referitoare la reducerea de ctre instan a cuantumului clau1ei penale2 ;8< #re ederile alin2 ;-< se aplic 0i %n ca1ul contractului de leasin/= precum 0i al celui de locaiune= dac= %n acest ultim ca1= se con ine ca la %ncetarea contractului proprietatea bunului s poat fi dob!ndit de locatar dup plata sumelor con enite2

K-2 H!n1area cu opiune de rscumprare Doiune 0i condiii Art2 )2*342 B ;)< H!n1area cu opiune de rscumprare este o !n1are afectat de condiie re1olutorie prin care !n1torul %0i re1er dreptul de a rscumpra bunul sau dreptul transmis cumprtorului2 ;-< Opiunea de rscumprare nu poate fi stipulat pentru un termen mai mare de 3 ani2 9ac sBa stabilit un termen mai mare= acesta se reduce de drept la 3 ani2 E$ercitarea opiunii Art2 )2*3.2 B ;)< E$ercitarea opiunii de rscumprare de ctre !n1tor se poate face numai dac acesta restituie cumprtorului preul primit 0i cGeltuielile pentru %ncGeierea contractului de !n1are 0i reali1area formalitilor de publicitate2 ;-< E$ercitarea opiunii %l obli/ pe !n1tor la restituirea ctre cumprtor a cGeltuielilor pentru ridicarea 0i transportul bunului= a cGeltuielilor necesare= precum 0i a celor utile= %ns %n acest din urm ca1 numai %n limita sporului de aloare2 ;8< ?n ca1ul %n care !n1torul nu e$ercit opiunea %n termenul stabilit= condiia re1olutorie care afecta !n1area este considerat a nu se fi %ndeplinit= iar dreptul cumprtorului se consolidea12 Efecte Art2 )2*5,2 B ;)< Efectele !n1rii cu opiune de rscumprare se stabilesc potri it dispo1iiilor pri itoare la condiia re1olutorie= care se aplic %n mod corespun1tor2 &u toate acestea= !n1torul este inut de locaiunile %ncGeiate de cumprtor %naintea e$ercitrii opiunii= dac au fost supuse formalitilor de publicitate= dar nu mai mult de 8 ani din momentul e$ercitrii2 ;-< H!n1torul care intenionea1 s e$ercite opiunea de rscumprare trebuie s %i notifice pe cumprtor= precum 0i pe orice subdob!nditor cruia dreptul de opiune %i este opo1abil 0i fa de care dore0te s %0i e$ercite acest drept2 ;8< ?n termen de o lun de la data notificrii= !n1torul trebuie s consemne1e sumele menionate la art2 )2*3. alin2 ;)<= la dispo1iia cumprtorului sau= dup ca1= a terului subdob!nditor= sub sanciunea decderii din dreptul de a e$ercita opiunea de rscumprare2 Iunul nepartaFat Art2 )2*5)2 B ;)< ?n ca1ul !n1rii cu opiune de rscumprare ce are ca obiect o cot dintrBun bun= partaFul trebuie cerut 0i %n raport cu !n1torul dac acesta nu 0iBa e$ercitat %nc opiunea2 ;-< H!n1torul care nu 0iBa e$ercitat opiunea de rscumprare %n cadrul partaFului decade din dreptul de opiune= cGiar 0i atunci c!nd bunul este atribuit= %n tot sau %n parte= cumprtorului2 Sanciune Art2 )2*5-2 B ;)< ?n ca1ul %n care diferena dintre preul rscumprrii 0i preul pltit pentru !n1are dep0e0te ni elul ma$im stabilit de le/e pentru dob!n1i= preul rscumprrii a fi redus la preul pltit pentru !n1are2 ;-< #re ederile alin2 ;)< se aplic 0i !n1rilor %n care !n1torul se obli/ s rscumpere bunul !ndut2 &A#I'OLCL II &ontractul de scGimb Doiune Art2 )2*582 B ScGimbul este contractul prin care fiecare dintre pri= denumite copermutani= transmite sau= dup ca1= se obli/ s transmit un bun pentru a dob!ndi un altul2 Aplicabilitatea dispo1iiilor de la !n1are Art2 )2*572 B ;)< 9ispo1iiile pri itoare la !n1are se aplic= %n mod corespun1tor= 0i scGimbului2

;-< Fiecare dintre pri este considerat !n1tor= %n ceea ce pri e0te bunul pe care %l %nstrinea1= 0i cumprtor= %n ceea ce pri e0te bunul pe care %l dob!nde0te2 &Geltuielile scGimbului Art2 )2*532 B ?n lips de stipulaie contrar= prile suport %n mod e/al cGeltuielile pentru %ncGeierea contractului de scGimb2 &A#I'OLCL III &ontractul de furni1are Doiune Art2 )2*552 B ;)< &ontractul de furni1are este acela prin care o parte= denumit furni1or= se obli/ s transmit proprietatea asupra unei cantiti determinate de bunuri 0i s le predea= la unul sau mai multe termene ulterioare %ncGeierii contractului ori %n mod continuu= sau s preste1e anumite ser icii= la unul sau mai multe termene ulterioare ori %n mod continuu= iar cealalt parte= denumit beneficiar= se obli/ s preia bunurile sau s primeasc prestarea ser iciilor 0i s plteasc preul lor2 ;-< ?n ca1ul furni1rii de bunuri= ca accesoriu al obli/aiei principale= furni1orul se poate obli/a s preste1e beneficiarului acele ser icii necesare pentru furni1area bunurilor2 ;8< 9ac prin acela0i contract se con in at!t !n1area unor bunuri= c!t 0i furni1area unor bunuri sau ser icii= atunci contractul a fi calificat %n funcie de obli/aia caracteristic 0i cea accesorie2 'ransmiterea dreptului de proprietate2 #reluarea 0i predarea bunurilor Art2 )2*5*2 B ;)< #roprietatea asupra bunurilor se transfer de la furni1or la beneficiar %n momentul predrii acestora2 Ieneficiarul are obli/aia s preia bunurile la termenele 0i %n condiiile pre 1ute %n contract2 ;-< #reluarea bunurilor se face prin recepia de ctre beneficiar= oca1ie cu care se identific 0i se constat cantitatea 0i calitatea acestora2 ;8< &!nd e$pedierea produselor este %n seama furni1orului= produsele recepionate sunt socotite predate beneficiarului pe data predrii lor ctre cru02 #reul produselor sau ser iciilor Art2 )2*542 B ;)< #reul datorat de beneficiar este cel pre 1ut %n contract sau %n le/e2 ;-< 9ac %n cursul e$ecutrii contractului se modific re/lementarea le/al a preului sau mecanismului de determinare a acestuia= %ntre pri a continua s se aplice preul sau mecanismul de determinare a acestuia stabilit iniial %n contract= dac le/ea nu pre ede e$pres contrariul2 ;8< 9ac le/ea pre ede e$pres c preul sau modalitatea de determinare pe care le stabile0te se a aplica 0i contractelor %n curs= fiecare dintre pri poate denuna contractul %n 8, de 1ile de la data intrrii %n i/oare a le/ii2 #e durata celor 8, de 1ile prile or aplica preul stabilit prin contract2 Subcontractarea Art2 )2*5.2 B ;)< Furni1orul poate subcontracta furni1area bunurilor sau ser iciilor ctre o ter persoan= cu e$cepia ca1urilor %n care contractul are un caracter strict personal sau natura contractului nu permite2 ;-< E$ist subcontractare ori de c!te ori produsul sau ser iciul care face obiectul contractului de furni1are este %n fapt furni1at= %n tot sau %n parte= de ctre un ter cu care furni1orul a subcontractat %n acest scop2 Rspunderea furni1orului principal2 9reptul de re/res al acestuia Art2 )2**,2 B ?n ca1ul subcontractrii= e$ecutarea contractului de furni1are rm!ne sub supra e/Gerea furni1orului 0i acesta rspunde fa de beneficiar pentru calitatea produselor 0i a ser iciilor furni1ate de terul subcontractant= a !nd %ns drept de re/res %mpotri a acestuia2 Aplicabilitatea dispo1iiilor de la !n1are

Art2 )2**)2 B 9ispo1iiile pre1entului capitol se %ntre/esc= %n mod corespun1tor= cu dispo1iiile pri itoare la contractul de !n1are= %n msura %n care nu este pre 1ut o re/lementare special pentru contractul de furni1are2 &A#I'OLCL IH &ontractul de report Doiune Art2 )2**-2 B ;)< &ontractul de report este acela prin care reportatorul cumpr de la reportat cu plata imediat titluri de credit 0i alori mobiliare circul!nd %n comer 0i se obli/= %n acela0i timp= s re !nd reportatului titluri sau alori mobiliare de aceea0i specie= la o anumit scaden= %n scGimbul unei sume determinate2 ;-< &ontractul de report se %ncGeie prin remiterea titlurilor sau alorilor mobiliare= iar dac acestea sunt nominati e= prin %ndeplinirea formalitilor necesare pentru transmiterea lor2 9repturi accesorii Art2 )2**82 B ?n lips de stipulaie contrar= drepturile accesorii conferite de titlurile 0i alorile mobiliare date %n report= precum dob!n1ile 0i di idendele aFunse la scaden %n timpul duratei reportului= se cu in reportatorului2 Obli/aia reportatorului de a e$ercita opiunea Art2 )2**72 B ;)< Reportatorul este obli/at s e$ercite opiunea pe seama reportatului %n timpul reportului= dac titlurile acord un asemenea drept= %n condiiile le/ii speciale2 ;-< Reportatul trebuie s pun la dispo1iia reportatorului fondurile necesare= cu cel puin 8 1ile %nainte de scadena termenului de opiune2 9ac reportatul nu %ndepline0te aceast obli/aie= reportatorul trebuie s !nd dreptul de opiune %n numele 0i pe seama reportatului2 Efectuarea de rsminte asupra titlurilor Art2 )2**32 B 9ac %n timpul reportului urmea1 a se efectua rsminte %n contul titlurilor 0i alorilor mobiliare care fac obiectul reportului= reportatul trebuie s pun la dispo1iia reportatorului sumele necesare= cu cel puin 8 1ile %nainte de scadena rsmintelor2 ?n ca1 contrar= reportatorul poate proceda la licGidarea silit a contractului2 LicGidarea reportului2 LicGidarea diferenelor 0i re%nnoirea reportului Art2 )2**52 B ;)< LicGidarea reportului se a face %nuntrul celei de a doua 1ile de lucru ce urmea1 scadenei2 ;-< 9ac la scadena termenului reportului prile licGidea1 diferenele= fc!nd plata= 0i re%nnoiesc reportul asupra unor titluri sau alori mobiliare ce difer prin calitatea sau specia lor ori pe un alt pre= atunci se consider c prile au %ncGeiat un nou contract2 &A#I'OLCL H &ontractul de locaiune SE&ICDEA ) 9ispo1iii /enerale K)2 &uprinsul contractului Doiune Art2 )2***2 B Locaiunea este contractul prin care o parte= numit locator= se obli/ s asi/ure celeilalte pri= numite locatar= folosina unui bun pentru o anumit perioad= %n scGimbul unui pre= denumit cGirie2

Felurile locaiunii Art2 )2**42 B ;)< Locaiunea bunurilor imobile 0i aceea a bunurilor mobile se nume0te %ncGiriere= iar locaiunea bunurilor a/ricole poart denumirea de arendare2 ;-< 9ispo1iiile pre1entei seciuni sunt aplicabile= %n mod corespun1tor= %ncGirierii locuinelor 0i arendrii= dac sunt compatibile cu re/ulile particulare pre 1ute pentru aceste contracte2 ;8< Locaiunea spaiilor destinate e$e