Sunteți pe pagina 1din 2

Obligatia de fidelitate si clauza de neconcurenta

28 Mai 2009 drd. Ana Cioriciu Stefanescu


Potrivit art. 39 alin. (2) lit. d) din Codul muncii[1] salariatul are obligatia de fidelitate fata de anga!ator in e"ecutarea atributiilor de serviciu. #imensiune te"t

$rint %m &rticol interesant (3')


(ste fireasca aceasta obligatie intrucat ra$ortul !uridic de munca este unul intuitu $ersonae bazat $e increderea reci$roca a $artilor. )ncrederii manifestate de anga!ator trebuie sa*i cores$unda o obligatie de fidelitate (loialitate) a salariatului2. Obligatia de fidelitate constituie o obligatie $rinci$ala a salariatului $e durata e"ecutarii contractului individual de munca de a se abtine de la savarsirea oricarui act sau fapt ce ar putea dauna intereselor angajatorului, fie prin concurenta, fie prin lipsa de discretie cu privire la informatiile confidentiale secrete! $rivindu*l $e anga!ator de natura te+nica economica manageriala comerciala etc. la care are acces $ermanent sau ocazional $rin activitatea $e care o desfasoara3. Prin s$ecificul sau obligatia in discutie are un caracter permanent pe intreaga durata a e"istentei contractului individual de munca c#iar si atunci cand e suspendat!. (a insa nu actioneaza niciodata du$a incetarea contractului individual de munca., $entru concreti%area obligatiei de fidelitate este $osibila a$licarea $rin analogie a dis$ozitiilor art. 21 alin. (2) din Codul muncii (care se refera la clauza de neconcurenta) partile stabilind prin acordul lor unele $recizari in contractul individual de munca si anume'* activitatile interzise salariatului in cazul in care el ar desfasura in tim$ul liber o activitate in beneficiul unor terti. * determinarea unor terti. * aria geografica in care salariatul s*ar afla in com$etitie reala cu anga!atorul. #ar angajatorul poate introduce in regulamentul intern& obligatia de neconcurenta $e $arcursul e"ecutarii contractului individual de munca $rin instituirea obligatiei de loialitate onestitate si $rofesionalism fata de unitate cu sensul interzicerii desfasurarii unei activitati de aceeasi natura la alte societati comerciale concurente / strict determinate / dintr*o anumita arie geografica de asemenea determinata concret0. 1imilar angajatorul poate detalia in regulamentul intern informatiile confidentiale secrete! care*l $rivesc $e anga!ator de natura te+nica economica manageriala comerciala etc. pe care salariatul este obligat sa nu le divulge. 1*a considerat in $ractica !udiciara2 ca inc+eierea contractului de locatie de gestiune intre salariat si unitate al carui obiect il constituie insasi activitatea $e care salariatul o realiza in cadrul atributiilor sale de serviciu are dre$t consecinta incetarea ra$orturilor de munca dintre salariat si anga!ator noua calitate dobandita de fostul salariat (si anume aceea de comerciant) fiind incom$atibila cu aceea de salariat. Potrivit art. 21 din Codul muncii 3la inc+eierea contractului individual de munca sau $e $arcursul e"ecutarii acestuia $artile $ot negocia si cu$rinde in contract o clauza de neconcurenta $rin care salariatul sa fie obligat ca du$a incetarea contractului sa nu $resteze in interes $ro$riu sau al unui tert o activitate care se afla in concurenta cu cea $restata la anga!atorul sau in sc+imbul unei indemnizatii de neconcurenta lunare $e care anga!atorul se obliga sa o $lateasca $e toata $erioada de neconcurenta4. Obligatia res$ectiva se considera in literatura !uridica9 face $arte din continutul obligatiei generale de fidelitate a salariatului fata de anga!atorul sau. #e aceea modificarea Codului muncii in ceea ce $riveste aceasta clauza $rin Ordonanta de urgenta a 5uvernului nr. 6'7288'18 $recum si $rin 9egea nr. 3017288' de a$robare a acestei ordonante11 este radicala in sensul ca nu mai vizeaza si $erioada in care contractul individual de munca este in fiinta ci e"clusiv $erioada de du$a incetarea acestuia adica eta$a $ostcontractuala. O clau%a de neconcurenta este inadmisibila pe perioada e"istentei contractului individual de munca

de vreme ce obligatia legala de fidelitate $revazuta de art. 39 alin. (2) lit. d) din Codul muncii include si obligatia de neconcurenta.12 Pentru a*si $roduce efectele clauza mentionata este su$usa unor conditii $revazute e"$res in art. 21 alin. (2) si (3) art. 22 si art. 23 din Codul muncii. (sential este ca aceasta clauza sa fie $revazuta e"$res in contract inscrisa fie initial cu ocazia inc+eierii lui fie ulterior $e $arcursul e"ecutarii sale. 9a fel ca in cazul contractului individual de munca forma scrisa $e care trebuie sa o imbrace clauza de neconcurenta este ceruta numai ad probationem.13 )n cu$rinsul contractului trebuie $revazute1,* in mod concret activitatile ce sunt interzise salariatului (mai $recis fostului salariat) la data incetarii contractului. * cuantumul indemnizatiei lunare $latita de catre anga!ator celui in cauza ce se negociaza si este de cel $utin '8: din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca sau in cazul in care durata contractului a fost mai mica de 6 luni din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia $e durata contractului. * $erioada $entru care clauza isi $roduce efectele ce $oate fi de ma"imum 2 ani de la data incetarii contractului individual de munca. * tertii fireste in s$ecial comerciantii in favoarea carora se interzice $restarea activitatii. * aria geografica (localitatea !udetul etc.) unde salariatul $oate fi in reala com$etitie cu anga!atorul. '''';;;;;; (O)*1 9egea nr. '372883 * Codul muncii ($ublicata in <onitorul Oficial al =omaniei Partea ) nr. 02 din ' februarie 2883) modificata si com$letata ulterior. 2 lon >raian 1tefanescu Ovidiu <acovei ?randusa @artolomei Corelatia dintre obligatia de fidelitate si clauza de neconcurenta inserata in contractul individual de munca in 3#re$tulA nr. 117288' $. 22*29. 3 & se vedea 1erban ?eligradeanu )on >ralan 1tefanescu Obligatia de fidelitate in 3#ictionar de dre$t al munciiBB (ditura 9umina 9e" ?ucuresti 1990 $. 116. , 1erban ?eligradeanu )nadmisibilitatea asumarii de catre salariat * in dre$tul roman al muncii a obligatiei de neconcurenta $e durata e"istentei contractului individual de munca sau a inserarii intr*un astfel de contract a clauzei de e"clusivitate avand un caracter reiativ ori absolut in 3#re$tulA nr. ,72882 $. 98. ' )bidem. 6 & se vedea &na Cioriciu 1tefanescu =egulamentul intern / im$ortanta sanctiune in Contractul individual de munca / g+id $ractic (su$ort de curs la 1eminariile &vocatnet.ro (ditia 1 ?ucuresti 2882). 0 O astfel de incalcare a obligatiei de fidelitate a fost acce$tata de catre instanta ca o abatere disci$linara grava care !ustifica desfacerea contractului de munca $entru neres$ectarea clauzei de neconcurenta. Cel in cauza care avea o functie de conducere beneficia de anumite facilitati si $rivilegii acordate de anga!ator * salariu mai mare cursuri de s$ecializare autoturism la dis$ozitie tocmai $entru a stimula fidelitatea confidentialitatea salariatului fata de unitate (>ribunalul ?ucuresti sectia a )@*a civila dec. nr. 232=72881 in 3Pandectele =omaneA nr. ,72881 $. 1'6*1'2). 2 >ribunalul ?ucuresti sectia a )@*a civila dec. nr. '9271996 in in 3Pandectele =omane4 o$. cit. $. 219*228. 9 =aluca #imitriu Clauza de neconcurenta si clauza de confidentialitate in reglementarea noului Cod al muncii in 3=evista romana de dre$tul muncliA nr. 272883 $. 22*23. 18 Publicata in <onitorul Oficial al =omaniei Partea ) nr. '06 din ' iulie 288'. 11 Publicata in <onitorul Oficial al =omaniei Partea ) nr. 11,0 din 19 decembrie 288'. 12 &le"andru >iclea >ratat de dre$tul muncii (ditura Cniversul !uridic ?ucuresti 2889 (ditia a )))*a $. ,80. 13 & se vedea- )on >raian 1tefanescu 1erban ?eligradeanu Prezentare de ansamblu si obsevatii critice asu$ra noului Cod al muncii in 3#re$tulA nr. ,72883 $. 19. )on >raian 1tefanescu >ratat de dre$tul muncii (ditura Dolters EluFer ?ucuresti 2880 $. '92. &le"andru &t+anasiu 9uminita #ima =egimul !uridic al ra$orturilor de munca in reglementarea noului Cod al munci in 3Pandectele =omaneA nr. 272883 $. 2'3. 1erban ?eligradeanu &s$ecte esentiale referitoare la forma continutul si nulitatea deciziei de concediere in lumina Codului muncii in 3#re$tul nr. 67288, $. 36. Ovidiu <acovei Gorma contractului individual de munca in 3#re$tulA nr. 27288' $. 09*26. 1, &le"andru >iclea >ratat de dre$tul muncii o$. cit. $. ,86.