Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE POST CONTABIL

1. Denumirea compartimentului: financiar-contabil 2. Denumirea postului: Conta il !. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT ". Se su or#onea$a: contabilului-sef %. Numele se&ului ierar'ic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC (. Su or#onea$a: Numai daca este ca ul ). Drept #e semnatura: Intern! E"tern! *. +elatii &unctionale: cu #ersonalul de e"ecutie al firmei ,. Pre-atirea si e.perienta: studii economice 1/. Autoritate si li ertate or-ani$atorica: Are acces la date financiare ale firmei Solicita si utili ea a ec$i#amentele%consumabilele #use la dis#o itie de firma 11. +esponsa ilitati si sarcini: &'Asi(ura e)identa contabila a stocurilor* a relatiilor cu tertii* a tre oreriei si e)identa )eniturilor si c$eltuielilor! -Contabili ea a facturile emise #entru clientii interni+ -Inre(istrea a incasarile si #latile in lei conform e"trasului de cont+ -,#erea a incasarile si #latile in numerar conform re(istrului de casa+ -,#erea a a)ansurile din tre orerie conform deconturilor+ -Inre(istrea a facturi de #restatii furni ori interni+ -Inre(istrea a intrari de marfa in ba a documentelor #rimite de la ma(a ie -facturi interne* facturi e"terne* ./I si NIR0' 1'Intocmeste situatii si ra#oarte financiar-contabile si )erifica corelarea acestora! -Intocmeste sa#tamanal lista facturilor emise si neincasate si lista a)ansurilor dis#onibile in lei+ -Intocmeste balante de )erificare #entru clienti+ -Intocmeste liste de a)ansuri din tre orerie' Res#onsabilitatile #ostului Le(at de acti)itatile s#ecifice* ras#unde de! - o#erarea ilnica a facturilor emise* a incasarilor #e facturi si in a)ans+

- o#erarea ilnica a facturilor de la furni ori #t' #restatii di)erse* #recum si a #latilor catre acestia+ - )erificarea ilnica a soldurilor din banca* casa si a)ansuri din tre orerie in lei+ - incadrarea corecta a documentelor contabili ate #e )enituri si c$eltuieli' Le(at de disci#lina muncii* ras#unde de! - imbunatatirea #ermanenta a #re(atirii sale #rofesionale si de s#ecialitate+ - #astrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor le(ate de firma+ - utili area resurselor e"istente e"clusi) in interesul firmei+ - res#ectarea #re)ederilor normati)elor interne si a #rocedurilor de lucru #ri)itoare la #ostul sau' Ado#ta #ermanent un com#ortament in masura sa #romo)e e ima(inea si interesele firmei' Se im#lica in )ederea solutionarii situatiilor de cri a care afectea a firma' 12. Sanctiuni pentru nerespectarea &isei postului sau a ane.elor acestora: .aca este ca ul 1!. Semnaturi: 1". Data semnarii: