Sunteți pe pagina 1din 7

Date finanaciare ROMANEL INT'L GROUP SA

Bilant
2008
Variaie
RON
%
Imobilizri necorporale
20,006,324
Imobilizri corporale
165,884,913
Imobilizri financiare
25,863,750
Total active imobilizate
211,754,987
Stocuri
51,979,014
Casa i conturi la bnci
2,748,508
Creane
21,892,598
Total active circulante
76,620,120
Cheltuieli n avans
730,683
TOTAL ACTIVE
289,105,790
Capital social
18,359,160
Alte capitaluri proprii
351,874
Rezerve legale
929,440
TOTAL CAPITALURI PROPRII
17,429,720
Total datorii < un an
222,690,355
Total datorii > un an
49,500,601
TOTAL DATORII
272,190,956 154663394
Venituri n avans
305,770
Provizioane pentru riscuri i
cheltuieli
457,241
TOTAL PASIV
289,620,676
Capital de lucru
Fond de rulment

Bilant
CIFRA DE AFACERI
Venituri din exploatare
Cheltuieli din exploatare
Rezultatul din exploatare
Venituri din financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
Rezultatul curent
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
VENTURI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
PROFITUL BRUT
PIERDEREA BRUTA
Impozit pe profit
PROFIT NET
PIERDEREA NETA
EBIT
EBITA
Cheltuieli materiale
Cheltuieli salariale

2008
RON

Variaie
%

2007
RON

Variaie
%

2006
RON

Variaie
%

2007
RON

Variaie
%

2006
RON

Variaie
%

Amortizare
Cash flow

662,430.00
6,831,529.00
216,503.00
7,710,462.00

514,886.00
-514,886.00

SC MECANICA CEAHLAU SA
BILANTUL CONTABIL
Indicatori
Active imobilizate, total
- imobilizri necorporale
- imobilizri corporale
- imobilizri financiare
Active circulante, total
- stocuri
- creante
- disponibilitati(in casa si conturi la banci)
Cheltuieli n avans
TOTAL ACTIV
Capital social
Rezerve
Rezultatul reportat
Profitul sau pierderea exercitiului
Capital propriu
Datorii totale
- datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
- datorii financiare
Venituri n avans
Provizioane pentru riscuri i cheltuieli
TOTAL PASIV

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI


Indicatori
Cifra de afaceri
- productia vanduta
- venituri din vanzarea marfurilor
Venituri totale
- din exploatare
- financiare
- exceptionale
Cheltuieli totale
- din exploatare
- financiare
- exceptionale
Rezultatul curent
Profitul brut
Profitul net

REPARTIZAREA PROFITULUI
Indicatori
Profitul net

Repartizari din profit


Rezerva legala

2006
RON
26,690,918
104,625
26,501,525
84,768
28,298,524
10,773,915
15,859,088
1,665,521
17,917
55,007,359
11,104,755
22,110,628
2,741,069
35,956,452
18,162,446
18,054,981
107,465
622,021
266,440
55,007,359

2007
RON
35,979,592
19,420
35,895,392
64,780
30,649,177
9,704,290
20,005,384
939,503
32,557
66,661,326
13,325,705
23,646,184
2,136,443
39,108,332
26,861,029
21,396,307
5,464,722
424,336
267,629
66,661,326

2008
RON
31,898,135
8,072
31,824,971
65,092
27,672,891
12,255,559
15,307,371
109,961
269,901
59,840,927
15,990,846
23,117,486
-292,272
-5,143,735
33,672,325
25,865,447
21,328,852
4,536,595
215,236
87,919
59,840,927

2006
RON
29,965,632
27,764,483
2,201,149
33,285,579
32,338,817
946,762
27,942,532
26,487,900
1,454,632
3,343,047
3,343,047
2,908,221

2007
RON
37,313,302
29,043,001
8,270,301
43,590,603
43,163,338
427,265

2008
RON
31,703,491
28306169
3397322
37,266,862
36,880,897
385,965

40,978,839
39,072,767
1,906,072
2,611,764
2,611,764
2,267,031

42,410,597
38,386,651
4,023,946
-5,143,735
-5,143,735
-5,143,735

2006
RON
2,908,221
167,152
167,152

2007
RON
2,267,031
130588
130588

2008
RON
-5,143,735
-

Dividende

5,850,917.00 4,090,571 -1,505,754


507,870.00

2006

2007

2008

35,956,452
107,465
5,850,917

39,108,332
5,464,722
4,090,571

33,672,325
4,536,595
-1,505,754

Capital permanent
- Capital propriu

- Datorii financiare
Rezultatul exploatrii (Rex)