Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. A&A ARHITECTURA SI ANTREPRIZA S.R.L.

GRUPUL DE POMPIERI

(PROIECTANT)

FISA TEHNICA
In vederea emiterii Acordului Unic pentru avizul privind protectia civila
1.

DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII


Denumire: 1
EXTINDERE SEDIU PRIMARIE (FOST DISPENSAR)
Amplasament: 1 com. Manesti, sat Cocorasti Colt, jud. Prahova
Beneficiar: 1
Consiliul Local Manesti
1
Proiect nr. . Elaborator 1 S.C. A&A Arhitectura si Antrepriza S.R.L.
Targoviste, str. A. I. Cuza, nr. 34
2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI 1
structura extinderii zidarie portanta, materiale: ziduri caramida, fundatii beton, planseu
b.a., sarpanta din lemn, invelitoare din tabla. Instalatii interioare: electrice de iluminat si
prize, instalatii sanitare, canalizare in fosa vidanjabila, incalzire cu centrala termica
proprie cu combustibil gazos. Aria construita = aria desfasurata = 182 mp.
3. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI 1
Materialele inflamabile (sarpanta din lemn) se vor ignifuga cu Diasil, sau alt ignifugant
omologat; accesul in centrala termica se va face printr-o usa rezistenta la foc cu
autoinchidere.
4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE 1
.
INTOCMIT 2
carh. Viorel Costescu (DS 481 OAR)
5. Vazand specificatiile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a
cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare
(PAC/PAD/POE), se acorda:
AVIZ FAVORABIL
in vederea emiterii ACORDULUI UNIC fara/cu urmatoarele conditii: 3

________________________________
(nume, prenume, semnatura)

L.S.
Data ____________