Sunteți pe pagina 1din 1

Situatii individuale netratate Tip control Metoda consolidare Societate - %I Explicatie Imobilizari corporale Titluri participare Alte active

TOTAL ACTIVE Capital social Rezerve Rezultat/CPP Datorii TOTAL CAPITAL+DATORII CPP/Rezultat VENITURI CHELTUIELI C M 210.000 12.420 126.00 378.420 90.000 180.000 60.000 48.420 378.420 X 70% 30.000 20.000 50.000 12.000 15.000 7.000 16.000 50.000 CC Y 35% 45.000 30.000 75.000 8.400 12.600 6.000 48.000 75.000 IS Z 25% 15.000 12.000 27.000 6.000 8.000 1.000 12.000 27.000

60.000 600.000 540.000

7.000 90.000 83.000

6.000 120.000 114.000

1.000 55.000 54.000

Retratare politici contabile 1. X detine teren, valoare 10.000. Politica grup: valoare reevaluare = 14.000. 2. Y achizitioneaza (1.01.N) echipament val 8.000, AMO liniar 5ani. Politica grup: val 7.600, AMO liniar 4ani. 3. X detine stoc marfuri (31.12.N) val 9.000, evaluare CMP. Politica grup: val 11.000, evaluare FIFO. Tranzactii reciproce 1. M imprumuta lui X 5.000, dobanda incasata 350. 2. X vinde lui M marfa, decontare 500 (M achita in cursul ex.N), Pret Vanzare 1.500, Cost Achizitie 1.100. M vinde toate marfurile la Pret Vanzare 1.700. 3. M factureaza servicii (chirii) catre Y, valoare 6.000, nedecontate in N. 4. M vinde lui Z produse finite, Pret Vanzare 2.000, Cost Productie 1.800. Z vinde toate bunurile la Pret Vanzare 2.300. 5. X vinde lui Y marfa, Pret Vanzare 3.000, Cost Achizitie 2.400, nedecontate in N, pe stoc la Y (31.12.N) 6. M incaseaza dividende de la X valoare 5.000 Se cere: Proces consolidare Bilant consolidat CPP consolidat