Sunteți pe pagina 1din 67

O NOAPTI

ILRTLNOAS
on-ucu CurugIuIe
PIRSOANILI
JUPN DUMTRACHE TTRC NM-REA,
cIeresLIgIu, cpILun n gurdu cIvIc
NAE PNGESCU, IpIsLuL, umIc poIILIc uI cpILunuIuI
CHRAC, LejgIeLur, om de ncredere uI IuI DumILrucIe,
sergenL n gurd
SPRDON, bIuL pe procopseuI n cusu IuI TILIrc
RC VENTURANO, urIIvur Iu o judecLorIe de ocoI,
sLudenL n drepL I pubIIcIsL
VETA, consourLu IuI Jupun DumILrucIe
Z|A, soru eI
n BucureLI, Iu DumILrucIe
VersIune eIecLronIc de ScrIpLorIum.ro
ILLp:JJwww.scrIpLorIum.ro
ACTLL I
(D odcie de mchclc. Uc n jund dcnd n sclc de intrcre,
de cmcndouc pcr(ile uii din jund, ccte o jerecstrc. Mo-
bile de lemn i pcie. Lc stcnc, n plcnul ntci i-n plcnul
din jund ccte o uc, n drecptc, pe plcnul cl doilec cltc
uc. n drecptc n jund, rczemctc de jerecstrc, o pucc de
crdist cu spcnc ctcrnctc lcnc ec.)
SCINA I
1UPAN DRUMITRACHE, n hcine de ccpitcn de crdc
jcrc scbie, i NAE IPINGESCU
1UPAN DUMITRACHE
(urmcnd o torbc nceputc)
ucu, nILe pupugII... nILe scur(u-scur(u pe IurLIe! ' LIm
noI! Mnunc pe duLorIe, beu pe veresIe, Lrug Iumeu pe
sIour cu pIIcIerIIcurI... I seuru... se gLesc Irumos I
umbI dup nevesLeIe oumenIIor s Ie Iuc cu ocIIuI. N-
uI s muI IeI cu o IemeIe pe uII(, c se Iu bugubon(II
IuIe dup dumneuLu. Un Iu... un prpdIL de umpIoIuL,
n-ure cIIur n pung I se (Ine dup nevesLeIe negus-
LorIIor, s Ie spurg cuseIe, domnuIe!
IPINGESCU Nu se Iu dup LouLe, jupun DumILrucIe; dup
cum e I IemeIu: duc Lruge Iu eI cu coudu ocIIuIuI I
Iuce Iusoune, vezI bIne! bugubon(II uLuL uLeupL.
1UPAN DUMITRACHE Bu s um purdon! $LIu eu ce vreI
dumneuLu s zIcI... Dur nevusL-meu nu-I d-uIeu, dom-
nuIe.
IPINGESCU VuI de mIne! jupun DumILrucIe, udIc,
gundeLI c um vruL penLru cu s-(I Iuc un uLuc? mI pure
ru!
1UPAN DUMITRACHE Nu, nene Nue; dur vreuu s zIc
udIc c nevusLu meu nu-I d-uIeu cum zIseI, I Iucu,
dup mIne de ce s-u IuuL?
IPINGESCU S-u IuuL bugubon(II I dup dumneuLu?
1UPAN DUMITRACHE S-u IuuL I se Iu...
IPINGESCU $I cum eLI dumneuLu!...
1UPAN DUMITRACHE Eu um umbI(, domnuIe, cund e
vorbu Iu o udIc de onoureu meu de IumIIIsL...
IPINGESCU Rezon!
1UPAN DUMITRACHE ApoI s LIu de bIne c InLru n
cremenuI! S muI vz eu numuI c se (Ine bugubonLuI
dup mIne, Ius-I...
IPINGESCU Curu bugubonL?
1UPAN DUMITRACHE EI! Iucu... un bugubonL! de unde-I
cunosc eu?
IPINGESCU ApoI, duc nu-I cunoLI, de unde LII c-I
bugubonL?
1UPAN DUMITRACHE AsLu-I Unu vorbIm I bucu ne-
n(eIegem. Dur de! uI drepLuI; nu LII ce mI s-u nLumpIuL,
nu LII cum m IIerbe eI pe mIne de dou spLmunI de
zIIe... Nu c mI-e IrIc de cevu, udIc de nevusL-meu...
s nu...
IPINGESCU 'AIdu de! Counu VeLu! MIe-mI spuI? n-o LIu
eu?...
1UPAN DUMITRACHE Nu c mI-e IrIc... dur um umbI(,
domnuIe; cund e vorbu Iu o udIc de onoureu meu de Iu-
mIIIsL...
IPINGESCU Rezon!
1UPAN DUMITRACHE BugubonLuI...
IPINGESCU C bIne zIcI! ncepuseI s-mI spuI IsLorIu.
1UPAN DUMITRACHE SLuI s-o Iuu de Iu cup.
IPINGESCU SLuu.
1UPAN DUMITRACHE $LII dumneuLu c Iu IsuLu secuIuI
um mers Iu grdIn Iu "unIon"; eruu eu, consourLu meu
I cumnuL-meu ZI(u. Ne punem Iu o mus, cu s vedem
I noI comedIIIe uIeu de Ie jouc onescu. Trece uu pre(
cu Iu un sIerL de ceus, I numuI ce m pomenesc cu un
Iu, cu un bugubonL de umpIoIuL...
IPINGESCU De unde LII c eru umpIoIuL?
1UPAN DUMITRACHE Dup porL nu semnu u II negus-
Lor. M pomenesc c vIne I se pune Iu uIL mus uILurI,
cu Iu(u spre musu nousLr I cu spuLeIe Iu comedIe. $ude
rezemuL nLr-un pe, ude, ude, ude, I se uIL Iung I
guII Iu cocoune, se uIL, se... Eu, cum m-u IcuL Dum-
nezeu cu umbI(, m scoI cu s pIecm; cocouneIe nu! c
s muI edem, c nc nu s-u IsprvIL comedIu. ncep s
m-ncrunLez Iu bugubonLuI I muI c-mI veneu s-I
curpesc, dur mI-eru ruIne de Iume; eu de! negusLor, s
m puI n pobIIc cu un couLe-gouIe nu vIne bIne... MuI
m uIL eu ncoIo, muI m Iuc c nu m sIncIIsesc de eI...
bugubonLuI cu ocIII zguI(I Iu cocoune; bu nc-I pune I
ocIIIurII pe nus. TII! IruLu Nue, s II IosL eI uIcI s m
IIurb uu, c-I sreu ocIIIurII dIn ocII I gIubenuI dIn
cup, de uuzeu cuInII dIn GIurgIu.
IPINGESCU Rezon!
1UPAN DUMITRACHE n sIurIL, se IsprveLe comedIu.
Ne scuIm s pIecm; couLe-gouIe se scouI I dum-
neuIuI. PIecm noI, pIeuc I dumneuIuI dup noI. Eu I
vedeum cu coudu ocIIuIuI; dur nu vreum s Ie spuI co-
couneIor, cu s nu Ie ruInez. $LII cum e VeLu meu,...
ruInous.
IPINGESCU MIe-mI spuI? n-o LIu eu?... EI?
1UPAN DUMITRACHE EI! Apucm pe Iu SIunLuI onIc cu
s IeIm pe PoduI-de-pmunL, - pupugIuI cuL coIeu
dup noI; IeIm n dosuI AgIeI, - couLe-gouIe dup noI;
ujungem Iu SIunLuI IIe n GorgunI, - moILungIuI dup
noI; mergem pe Iu MIIuI-Vod cu s upucm spre SLu-
bIIumenL, - mu(e-IrIpLe dup noI... Eu Lrgeum cu
coudu ocIIuIuI... IIerbeum n mIne, dur nu vreum s spuI
cocouneIor...
IPINGESCU Rezon! cu s nu Ie ruInezI.
1UPAN DUMITRACHE $LII cum e VeLu meu...
IPINGESCU RuInous, mIe-mI spuI?
1UPAN DUMITRACHE Cund upucm de Iu SLubIIumenL n
sus, m uIL nupoI cu coudu ocIIuIuI I nu muI vd pe
couLe-gouIe. MuI mergem ce muI mergem, m uIL Iur...
m IerLuse bugubonLuI.
IPINGESCU Jupun DumILrucIe, udIc s um purdon de
ImpresIe, eu gundesc c numu' (I-uI IcuL spuIm de-
geubu. PouLe c omuI o II ezund prIn purLeu IocuIuI, pe
DeuIuI SpIrII. EI! u venIL I eI Iu grdIn cu I
dumneuvousLr, u sLuL I eI pun Iu IsprvILuI comedIeI,
I s-u nemerIL s upucu(I LoL pe-un drum cu s v
nLurnu(I Iu domIcIIIu. EI u rmus Iu uI IuI I
dumneuvousLr u(I mers nuInLe.
1UPAN DUMITRACHE Au um crezuL I eu nLuI, dur sLuI
s vezI!... A LrecuL dup uIu o spLmun Iu mIjIoc. mI
cu I uILusem eu de IsLorIu bugubonduIuI; gundeum I
eu: pouLe c-o II sLung couLe-gouIe prIn purLeu IocuIuI, -
bunIour vorbu dumILuIe. Au, zIce cumnuL-meu IerI:
"Nene, IuI deseur Iu unIon Iu onescu!" Cum uuzII
eu de "unIon", m IcuI verde Iu Iu(. "Ce s muI
cuLm Iu comedIIIe uIeu nem(eLI, nILe moILurI; dm
puruIe I nu n(eIegem nImIcu; muI bIne punem bunII n
buzunuruI IIuIL I zIcem c ne-um dus." - "'AIde,
nene, zu! puroI! s n-uI purLe de mIne I de VeLu!" EI!
cund um uuzIL uu vorb mure, n-um puLuL penLru cu s-o
LruLez cu reIuz.
IPINGESCU Rezon!
1UPAN DUMITRACHE EI! IuIde!... dur unde m gundeum
eu c o s mI se nLumpIe un uu cevu. Ne ducem. $edem
Iu o mus muI Iu o purLe; edem cuL edem, I ncepe
comedIu. Nu LIu cum m-nLorc cu ocIII nupoI, I pe
cIne gundeLI c vz Iu musu de Iu spuLe?...
IPINGESCU Pe bugubonLuI...
1UPAN DUMITRACHE Pe couLe-gouIe, domnuIe, pe
moILungIuI, pe mu(e-IrIpLe, domnuIe! Ir-uI uI drucuIuI
de pungu!... BugubonLuI, nene, cu sLIcIeIe-n ocII, cu gI-
ubenuI n cup I cu busmuuu Iuc-uu scous. Cum m-u
vzuL, - c LrebuIe s II IosL scIImbuL Iu Iu(, cum sunL
eu cund m necjesc (i mcncie jctoritele) - cum m-
u vzuL, u sIecIIL-o... A nLorsc cupu-ncoIo I u ncepuL s
beu dIn (Igur LII uu, nIznuI. Dur m Lrgeu cu coudu
ocIIuIuI. M-nLorc eu Iur Iu Ioc I m Iuc c m uIL Iu
comedII, se-nLource I bugubonLuI Iur cu ocIII Iu co-
coune!... m uIL Iur Iu eI, Iur se-nLource-ncoIo;... m-
nLorc Iur Iu comedII, Iur se uIL Iu cocoune;... m uIL Iur
Iu eI, Iur se-nLource-ncoIo; m-nLorc Iur comedII...
IPINGESCU ur se uIL Iu cocoune...
1UPAN DUMITRACHE EI! Iuc-uu m-u IIerL Ir up LouL
seuru...
IPINGESCU n sIurIL?
1UPAN DUMITRACHE n sIurIL... pIecm; couLe-gouIe
dup noI. Eru s m-nLorc n pourLu "unIonuIuI", s-I
zIc numu': "Ce poILeLI, m musIu?" I s-I I umIIu; dur
LII, um umbI(; m-um gundIL: eu negusLor... s m puI n
pobIIc cu un bugubonL cu Iu, nu Iuce...
IPINGESCU Rezon!... EI! pe urm?
1UPAN DUMITRACHE Pe urm s-u (InuL Iur guIe dup
mIne.
IPINGESCU Pun Iu SLubIIumenL...
1UPAN DUMITRACHE Du, pun Iu SLubIIumenL! S-u (InuL
dup mIne pun Iu rscrucI, LII, unde vreI s-upucI spre
cuzurm. Ce zIceum eu? "HuIde, druce, IuIde! s InLrI Lu
pe sLrudu IuI Murcu AoIerIu orI CuLIIInu I Ius!" Aveum
de gund s InLru cu cocouneIe n cus, s LrImIL repede
pe CIIrIuc pe pourLu de dIn dos pe muIdun s-I Ius
nuInLe, I eu s-I Iuu pe Iu spuLe,... s-I upucm Iu mIjIoc
penLru cu s-I nLreb: "Ce poILeLI, m musIu?" I s-I I
umIIu!... $I duc nu-I ujungeu, s-mI LuI mIe IuvurIdeIe!
(i mcncie jctoritele)
IPINGESCU EI! duc nu-I ujungeu, despr(Ireu e uproupe;
s II poILIL Iu mIne Iu despr(Ire cu Icrmu(Ie, c-I
mpIIneum eu cuL I muI IIpseu.
1UPAN DUMITRACHE A uvuL noroc! mure noroc u uvuL
bugubonLuI; u scpuL!
IPINGESCU II! pcuL... Cum?
1UPAN DUMITRACHE Cund um LrecuL eu de rscrucI cu
couoene, I bugubonLuI eru s InLre dup noI n uII(, u
IeIL IuILu de cuInI de Iu muIoruI dIn coI(, I I-u LIuL dru-
muI IuI couLe-gouIe. Am IsuL pe ZI(u ucus, m-um suIL
degrub cu VeLu sus, um LrImIs pe CIIrIuc repede pe
muIdun, eu I-um IeIL nuInLe pesLe uIucI LocmuI pe Iu
prvIIu IuI Bursuc; dur... geubu! pun s IeIm noI, Iu-
gIse bugubonLuI!
(Se cude lcsul lui Chiricc, stricnd cjcrc:
"Spiridocnel Spiridocnel")
IPINGESCU ucL vIne CIIrIuc. S n-uuz.
1UPAN DUMITRACHE A! de eI nu m sIIesc. u dIn con-
Lru, eI LIe LouL IsLorIu, I-um spus-o de Iu ncepuL...
ALuLu om de ncredere um... BIuL bun!... (Ine Iu onoureu
meu de IumIIIsL. Duc nu I-u II uvuL pe eI, mI-ur II mers
Lreubu greu. Eu, LII, cu negusLorIu, muI mergI coIo, muI
du-Le dIncoIo, m rog, cu omuI cu duruverI, LouL zIuu
LrebuIe s IIpsesc de-ucus. Pe de uIL purLe, ce s-(I
spuI! um umbI(, (Iu cund e vorbu Iu o udIc Iu onoureu
meu de IumIIIsL. De! cund IIpsesc eu de-ucus, cIne s-
mI pzeusc onoureu? CIIrIuc srucuI! N-um ce zIce!
onorubII bIuL! De-uIu m-um IoLruL I eu, cum m-oI
vedeu Iu un IeI cu meremeLuI cuseIor, I Iuc Lovur Iu
purLe I-I I nsor!
IPINGESCU Du'... counu VeLu ce zIce?
1UPAN DUMITRACHE ConsourLu meu?... Ce s zIc?...
De! cu muIereu... muI ursuz. Am cum bguL eu de
seum c nu-I preu ure eu Iu ocII bunI pe CIIrIuc; dur -
LII cum m-u IcuL Dumnezeu pe mIne, nu-I Lrec muIerII
nIcI uLILIcu dIn uI meu, - I-um zIs pe Ieuu: "NevusL, e
bIuL onorubII I credIncIos; n-uI ce-I Iuce: ce-I uI omuIuI
e uI omuIuI!"
IPINGESCU Rezon!
ACEIAI - CHIRIAC
SCINA II
ACEIAI - CHIRIAC
CHIRIAC
(intrcnd prin jund)
Jupune, LrebuIe s Iucem munduL de uresLure penLru TucIe
punLoIuruI de Iu SI. eILerI; nu vreu s Ius muIne Iu
IzIrcI( cu nIcI un pre(.
1UPAN DUMITRACHE Dur penLru ce nu vreu?
CHIRIAC ZIce c-I boInuv. Am LrImIs gornIsLuI de LreI orI
Iu eI cu bIIeLuI, I I-u prImIL cu reIuz. ZIce m-su c nu
pouLe umbIu, c de-ubIu s-u scuIuL dup IIngoure.
IPINGESCU S deu ceIerLIcuL medIcuI.
CHIRIAC M-um dus eu Iu eI cIIur n persoun; zIc: pe ce
buz nu vreI s vII muIne Iu ezIrcI(, domnuIe? zIce: sunL
boInuv, domnuIe sergenL, zIce, de-ubIu m (Iu pe pI-
cIoure, nu poL s merg nIcI pun' Iu prvIIe, zIce; zIc: nu
cunosc Iu un uu rezon Ir moLIv; zIce: uduc murLorI,
domnuIe sergenL, c um zcuL o Iun de zIIe, zIce,
nLreub I pe popu Zbuv de Iu SIunLuI eILerIe, zIce,
uIuILIerI m-u grIjIL, m-u spovedIL; zIc: n-um eu de-u Iuce
cu popu Zbuv, nu-I um pe IIsL, zIc, eu pe dumneuLu Le
um pe IIsL; s Le prezun(I muInI Iu compunIe. - Acu,
LrebuIe s-I dm munduL, penLru cu s-I Iuu muIne
dImIneu(.
1UPAN DUMITRACHE S-I dm, s-I IeI! AIu-I de-uI
cIocoIIor, I LIu eu; cuL u umbIuL dunsuI IeI I cIIp s
scupe de gurd...
IPINGESCU $I eu I um nsemnuL pe musIu TucIe Iu cuLu-
sLIIuI meu; e IInuI IuI Popu TucIe.
1UPAN DUMITRACHE EI! vezI!
CHIRIAC us-I c nu se sIIn(eLe eI cu mIne, jupune, I
pocIesc eu... EI! dup uIu pe neu GII( |Ircdu nu I-u
puLuL gsI gornIsLuI deIoc. A IosL Iu eI I IerI I usLzI cu
bIIeLuI; cIc n-u duL pe-ucus de LreI zIIe!
1UPAN DUMITRACHE PrIcopsILuI de cumnuLu-meu, n-u
II muI uvuL purLe de eI! CIne LIe n ce curcIum s-
u-nIunduL!...
IPINGESCU -um vzuL eu uzI dImIneu(, Lrece pe Iu
despr(Ire.
CHIRIAC M duc s-I LrIme( gornIsLuI cu bIIeLuI penLru
muIne. (iese repede)
IPINGESCU Eru uIumuL ru neneu GII(.
1UPAN DUMITRACHE EI! bruvos! usLu e unu Iu mun.
Om sLrIcuL, domnuIe! PI de ce um dezvor(uL-o pe ZI(u
de eI, gundeLI? Nu muI puLeu LrI cu mILocunuI, dom-
nuIe...
IPINGESCU Rezon!
1UPAN DUMITRACHE uL Irumous, modIsL I nv(uL
I LreI unI Iu pusIon, s-I mnunce eu LInere(eIe cu un
Iu... ToL gundeum Iu ncepuL, c de! e Lunr, o s-I
Lreuc muI ncoIo, o s-I vIe Iu pocIn(. A, (I-uI gsIL!
|Ircdu I om de Lreub! Eu, cu Iu, cumnuL muI mure,
cum um zIce cu I un IruLe, LoL I dum pove(e IeLII s muI
rubde, s nu sLrIce cusu. Cu uzI, cu muIne, u rbduL bIuLu
IuL - bIuL s nu IIe! - u rbduL cuL u rbduL, pun m-
um pomenIL nLr-o zI c vIne (Ipund Iu mIne, pe cum c:
"Nene, mourL, LIuL, nu muI sLuu cu mILocunuI, scup-
m de pusLrumugIuI! s LIu de bIne c m duc Iu
mnsLIre, puIne I sure nu muI mnunc cu eI!" EI! duc
um vzuL -um vzuL, zIc: "us, ZI(o, zIc, (I gseLI Lu
norocuI, n-u InLruL zIIeIe-n suc! ucu e vremeu Lu! uc s
IIe, c brouLe desLuI!" - -um I dezvor(uL-o. ApoI nu
muI eru de suIerIL uu LruI. N-o muI muILruLu, domnuIe,
mcur cu o vorb bun. M rog, o duL ce nu e brbuLuI
IevenL, ce IeI de cus s muI IIe -uIu?
IPINGESCU MIe-mI spus? Nu I-um ncIeIuL eu procesLuI-
verbuI uLunceu noupLeu, cund u LruLuL-o cu InsuILe I cu
bLuIe?
(Chiricc reintrc)
1UPAN DUMITRACHE ApoI de ! n-u uvuL drepLuI muIereu
s-I? Om Ir umbI(, domnuIe, nu (Ineu Iu onoureu IuI
de IumIIIsL! Un mILocun, m rog; zIce c-I negusLor,
uIege-s-ur pruIuI!
CHIRIAC Jupune, du' deseur c eLI de rond... mergI?
1UPAN DUMITRACHE MuI e vorb? cum s nu merg? De
ce m-um mbrcuL? nu vezI?
CHIRIAC Jupune, du' Iuce LouLe posLurIIe? nu-I uu? Nu
sunL muILe... pun pe dou dup douspce Ie IsprveLI.
1UPAN DUMITRACHE Au, cum pe Iu dou dup
douspce, cu LoLdeuunu... CIIrIuc bIeLe (l trce lc o
pcrte) Iu vezI Lu... m LII c um umbI(, cund e vorbu Iu o
udIc, (Iu Iu...
CHIRIAC us, jupune, c dour nu m cunoLI de IerI de-
uIuILIerI.
ACEIAI - SPIRIDN (cduccnd o czetc)
SCINA III
ACEIAI - SPIRIDN (cduccnd o czetc)
1UPAN DUMITRACHE
(lui Spiridon)
Dur muI muIL nu puLeuI s ezI, m?
SPIRIDDN VezI c eru muI(I muLIrII, jupune, pun s-mI
deu mudumu guzeLu. (pIngescu Iu guzeLu)
1UPAN DUMITRACHE M SpIrIdoune, III bIuL de Lreub,
m, c Iuu pe sIunLuI NIcuIue dIn cuI; LII c I-um pus
sIurcuI nou de IbrIIm s nu-I Iuc suILeu pe spInureu Lu!
SPIRIDDN Du' de ce, jupune?
1UPAN DUMITRACHE ALuLu-(I spuI eu (Ie: 'uIdu! du-Le
IuLe I cere cocounII s-mI deu subIu I cInLIronuI.
(Spiridon pleccc.) CIIrIuc bIeLe, (l ic lc o pcrte) Iu
vezI, LII c um umbI(, (Iu cund e Iu o udIc...
CHIRIAC us, jupune, m LII c consIm( Iu onoureu du-
mILuIe de IumIIIsL.
1UPAN DUMITRACHE EI! Iu vezI...
CHIRIAC N-uI grIje, jupune... Eu m duc s ncIIz cunLoruI
I muguzIu. (cctrc Ipinescu, ccre, de ccnd c cdus
Spiridon czetc, c sorbit-o cu ochii pe tocte je(ele.)
Bonsour, nene Nue.
IPINGESCU SuIuLure, onorubIIe! (CIIrIuc Iese, prIn Iund,
dup ce u scIImbuL gesLurI de n(eIegere, despre
onoureu de IumIIIsL, cu jupun DumILrucIe.
SPIRIDDN
(tine din drecptc cu scbic i cintironul)
ucu, nu, jupune, poILIm.
1UPAN DUMITRACHE Ce Iceu cocounu, m?
SPIRIDDN Coseu guIouneIe Iu mondIruI IuI neu CIIrIuc.
1UPAN DUMITRACHE Ce u zIs?
SPIRIDDN ZIceu c s vII muI devreme Iu noupLe, c-I e
uruL sIngur-n cus.
1UPAN DUMITRACHE UIL m! Ce (I-e cu muIereu
IrIcous! (strcjnic) Du' CIIrIuc nu-I uIceu?
SPIRIDDN Jupune, neu CIIrIuc mI-u zIc s-ncIIdem muI
degrub, c uI s pIecI de rond.
1UPAN DUMITRACHE Du-L' de udo cIeIIe I Ie du IuI
CIIrIuc jos. (Spiridon iese.) Nene Nue, uuzII cum mI
pourL CIIrIuc de grIju ronduIuI? EI! I-e LoL IrIc s nu
uIL regIemenLuI. Are umbI( bIuLuI, cu s IIe compunIu
nousLr cevu muI ubILIr dIn LouLe. GundeLI dumneuLu c
muI prImeum eu s IIu cpILun duc nu-I uIegeu pe eI
sergenL? $LII cum u reguIuL compunIu? E prImu dom-
nuIe, pocI s zIc...
IPINGESCU Bruvos!
1UPAN DUMITRACHE uce s-I deu I dIcoru(Ie!
IPINGESCU S-I deu! de ce s nu-I deu? $I eI e d-uI noLrI,
bIuL dIn popor...
1UPAN DUMITRACHE IreLe, dIcor(IIIe nu sunL IcuLe
LoL dIn sudoureu poporuIuI?
IPINGESCU RezonL!
SPIRIDDN
(tenind din jund)
S-u ncIIs, jupune; ucumu eu... m duc s m cuIc?
1UPAN DUMITRACHE Du, dur LuLun I crLIcIc (I-uI Iu-
uL? CIIbrILurI uI?
SPIRIDDN Ce LuLun, jupune?
1UPAN DUMITRACHE Te Iuce c nu n(eIegI, uI? Nu LII
ce LuLun? Eu n-um uIIuL c LrugI (Igur? AoIeo,
SpIrIdoune, nu Le-oI prInde oduL!... SrucuI sI. NIcuIue!
I LII Lu ppuru IuI...
SPIRIDDN Zu, jupune.
1UPAN DUMITRACHE HuIdu pIeuc. (Spiridon pleccc.)
M! spune IuI nen-Lu CIIrIuc s nu uILe de ce ne-u IosL
vorbu... s IIe cu ocIII-n puLru.
SPIRIDDN
(ieind)
BIne, jupune.
IPINGESCU, 1UPAN DUMITRACHE
SCINA IV
IPINGESCU, 1UPAN DUMITRACHE
1UPAN DUMITRACHE
(ezcnd pe sccun)
HeI! Iu s vedem ucu ce muI zIce poIILIcu. CILII cevu?
IPINGESCU Bruvos zIur, domnuIe! sLu LIu c combuLe
bIne.
1UPAN DUMITRACHE ApoI nu-I zIce IuI degeubu "Voceu
PuLrIoLuIuI Nu(IonuI"!...
IPINGESCU
(citete reoi i jcrc interpunctc(ie)
"BucureLI 1Jz; RpcIune.-AmIcuI I coIuboruLoreIe nos-
Lru R. VenL. ..., un june scrIILor democruL, u cruI usInu-
ILuLe o cunouLe demuIL pubIIcuI cILILor, ne LrImILe
urmLoureu preIu(Iune u unuI nou op uI su. dm
usLzI IocuI de onoure, recomundund cu cIdur popor-
uIuI suverun scrIereu umIcuIuI nosLru. Republicc i
Recc(iunec suu Venitorele i
Trecutul.-PreIu(Iune.-Democru(Iuneu romun, suu
muI bIne zIs (InLu Democru(IunII romune esLe de u per-
suudu pe ceL(enI, c nImenI nu LrebuIe u muncu de Iu
duLorIIIe ce ne Impun soIemnumInLe pucLuI nosLru Iun-
dumenLuIe, sIunLu ConsLILu(Iune..."
1UPAN DUMITRACHE
(mul(umit)
EI, bruvos! AIcI u udus-o bIne.
IPINGESCU
(ccutcnd irul unde c rcmcs)
"... A muncu... sIunLu ConsLILu(Iune..."
1UPAN DUMITRACHE
(ccm nedomirit)
AdIc, cum s-o mnunce?
IPINGESCU SLuI s veI... c spune eI... "SIunLu
ConsLILu(Iune, I muI uIes ceI dIn musu poporuIuI..."
1UPAN DUMITRACHE
(nedomirit)
E scrIs udunc.
IPINGESCU Bu nu-I udunc deIoc. Nu prIcepI? VezI cum
vIne vorbu IuI: s nu muI mnunce nImenI dIn sudoureu
bunIour u unuIu cu mIne I cu dumneuLu, cure sunLem
dIn popor; udIc s uz numuI poporuI Iu mus, c eI e
sLpun.
1UPAN DUMITRACHE
(lcmurit)
EI! uu muI vII de-ucus. Bruvos! ZI-I nuInLe.
IPINGESCU SLuI s vezI: ucumu vIne un ce I muI Lure.
1UPAN DUMITRACHE EI?
IPINGESCU
(urmcnd citirec)
"... A muncu poporuI muI uIes, esLe o greuI neIerLuL, bu
puLem zIce cIIur o crIm..."
1UPAN DUMITRACHE
(cu deplinc cprobcre)
$LII c I uIcI IoveLe bIne! Du! cIne mnunc poporuI s
meurg Iu cremenuI!
IPINGESCU
(bctcnd cu mcnc-n czetc)
ApoI de ce scrIe eI, sIreucuI!
1UPAN DUMITRACHE D-I nuInLe, c-mI pIuce.
IPINGESCU "... Bu puLem zIce cIIur o crIm. (schimbcnd
tonul i mci rct.) Nu! OrIce s-ur zIce I orIce s-ur Iuce,
cu LouLe zbIereLeIe reuc(IunII, ce se zvurcoIeLe sub
dIspre(uI sLrIvILor uI opInIunII pubIIce; cu LouLe urIeLeIe
uceIoru ce cu neruInure se InLILuIeuz sIsLemuLIcI
opozun(I..."
1UPAN DUMITRACHE
(ccre lc jiece cccent cl lui Ipinescu c dct mereu din
ccp n semn de cprobcre, l ntrerupe cu entuzicsm)
HuIuIuIu! I-u-nIunduL!
IPINGESCU
(urmcnd cu tcrie)
"... Nu! n vun! noI um spus-o I o muI spune: sILuu(Iuneu
RomunIeI nu se vu puLeu cIIurIIIcu; cevu muI muIL, nu
vom puLeu InLru pe cuIeu vIrILubIIeIuI progres, pun ce
nu vom uveu un sujrciu unIversuIe..." (cmcndoi
rcmcn jocrte ncurcc(i.)
1UPAN DUMITRACHE AdIcLeIe, cum vIne vorbu usLu?
IPINGESCU
(dupc cdcncc rejlec(ie)
A! n(eIeg! buLe n cIocoI, unde mnunc sudoureu popor-
uIuI suverun... LII: mus... suIrugIu...
1UPAN DUMITRACHE EI! ucu n(eIeg eu unde buLe vorbu
IuI! EI! bruvos! bIne vorbeLe...
IPINGESCU sLu combuLe, domnuIe, nu (I-um spus eu!
1UPAN DUMITRACHE ApoI, nu-I zIce IuI degeubu "Voceu
PuLrIoLuIuI Nu(IonuI"!
IPINGESCU "... Pun ce nu vom uveu un sujrciu unIver-
suI. Am zIs I subsemnez! R. VenL... sLudInLe n drepL I
pubIIcIsL."
(Ccnd ncc nu sjcrete bine Ipinescu de citit, se cude
cjcrc, n strcdc, lc drecptc, cecrtc mcre.)
UN GLAS DE RAT
(de cjcrc)
us, cocoun! PouLe c s mor I s nu (I-o Iuc!
GLASUL ZI)II
(de cjcrc)
MILocune! pusLrumugIuIe! Iu poII(Iune! (cmcndouc lcs-
urile torbesc deodctc.) Nene DumILrucIe!l(Jupun Du-
mILrucIe I Nue pIngescu rmun uImI(I.)
1UPAN DUMITRACHE
(cscultcnd)
SI, nene Nue!
IPINGESCU UrgenL!
(strcne repede czetc i scocte jluierul de lc
cheotocrec mondirului. Amcndoi ies juc prin jund,
Ipinescu uiercnd sinclul de clcrmc.)
SCINA V
SPIRIDDN
(sinur, intrc din drecptc jcccndu-i o (icrc)
M! uI drucuIuI rumun I jupunuI nosLru! BIne I-u boLezuL
cIne I-u boLezuL "TILIrc nIm-Reu". Ce ure eI cu mIne?
Zu! BIuLu cocoun I cu neu CIIrIuc! Cu eI muI um
noroc, eI muI m scup de uIurIsILuI, c despre purLeu IuI
jupun TILIrc nIm-Reu, IuIuI s IIe de ouseIe meIe! m-
ur coLonogI. erI spLmunu, cund s-u nLors de Iu
grdIn cu cocouneIe, m-u gsIL deLepL: "Bruvos, musIu
SpIrIdoune! zIce, nu Le-uI cuIcuL pun-ucumu; muIne
dImIneu( jupunuI srucuI s descIIz prvIIu; uI sLuL
pun-ucumu s beI Iu LuLun, 'uI? - Nu jupune, zIc, du'
duc nu mI-e somn. - Nu (I-s somn, 'uI? sLuI c-(I Iuc eu
(Ie poIL de cuIcuL!"... BIeLuI neu CIIrIuc m-u scpuL, c
Iuuse pe sIunLuI NIcuIue dIn cuI... erI seur m-u gsIL
dormInd: "Bruvos, musIu SpIrIdoune! zIce; dormI, ce-(I
muI pus! LuLun uI Lrus desLuI, ucum Le-uI pus s LrugI Iu
ugIIouse; LruI, neneuco, cu bunII bbucIII! - Nu,
jupune, du' duc mI-u IosL somn, zIc. - Somn, 'uI? Te
Lruge LruIuI I bun Iu somn! (AuzI, cu sIunLuI NIcuIue LruI
bun, cde-I-ur bunuI pe InIm IuI jupunuI!) TrugI Iu
somn? SLuI c um eu Ieuc s-(I LuI de pIroLeuI." $I mI-u
I pus munu-n pr. Duc nu eru cocounu s sur penLru
mIne LocmuI Iu upropoL, m rupeu, c nu-' ce-uveu, eru
LurbuL ru de LoL (s-cude zomot). AuIIu! VIne! (stine
repede (icrc cu deetele i o bcc n buzuncr.)
SPIRIDDN, ZI)A (intrc citctc)
SCINA VI
SPIRIDDN, ZI)A (intrc citctc)
ZI)A AuzI mIzerubIIuI! s se-nLInz pun-nLr-uLuLu cu s-
mI Iuc un uIronL.
SPIRIDDN DumneuLu eLI, cocoun ZI(o? BIne c venII.
Eu n-um puLuL s vIu. MI-eru IrIc s nu m spuIe neu
CIIrIuc IuI jupunuI, c um umbIuL noupLeu pe drum...
ZI)A
(repede)
EI! -uI gsIL? -uI vorbIL? -uI duL? -uI spus?
SPIRIDDN Du, cocoun.
ZI)A Ce-u zIs?
SPIRIDDN "MersI!"
ZI)A $I Lu ce I-uI spus?
SPIRIDDN "PenLru pu(In."
ZI)A Nu I-uI spus cum (I-um zIs eu?
SPIRIDDN Bu du, I-um IuuL s-I urL cusu.
ZI)A Nu muI LrebuIu s-I ur(I nImIc, c-I scrIsesem eu n
bIIeL unde s vIe.
SPIRIDDN Au mI-u zIs, s-I urL cusu, cu s meurg Iu sIg-
ur... Dur cund s Ies de p muIdun cu dumneuIuI, LocmuI
Lreceu jupunuI de Iu vuIe; um IsuL pe persounu n cIes-
LIune s m-uLepLe pe muIdun I eu um srIL pesLe uIucI
prIn IunduI cur(II, c mI-eru IrIc s nu deu jupunuI cu
ocIII de mIne, orI s vIe ucus I s nu m gseusc.
ZI)A ProsLuIe! Nu LII c neneu e de rond Iu noupLe? Nu
muI d pe-ucus pun Iu zIu.
SPIRIDDN Dur duc m gseu pe uII(, pILeuI dumneuLu
pIeIeu meu?
ZI)A EI! $I zI persounu n cIesLIune uLeupL pe muIdun?
SPIRIDDN Du, I mI-u duL I bIIeLuI sLu cu s (I-I uduc.
ZI)A
(lucnd biletul)
$I nu mI-I duI muI curund! Adu s vz. (mere lc o pcrte i
citete.) "AngeI rudIos! De cund Le-um vzuL nLuIuI
duL penLru prImu our, mI-um pIerduL uzuI ru(IunII...
(i comprimc pclpitc(iile.) Te Iubesc Iu nemurIre, 1e
tous cime et tous cdore: que pretendez-tous encore?
nImu-mI puIpIL de umoure. SunL nLr-o pozI(Iune
pILoreusc I mIzerIcordIous I suIr pesLe pouLe. O du!
Tu eLI uuroru subIIm, cure descIIde boILu uzurIe nLr-o
udoru(Iune poeLIc InIInIL de suspIne mIsLerIouse, pIIne
de reverIe I InspIru(Iune, cure m-u IcuL penLru cu s-I
Iuc ucI unexuLu poezIe:l l"ELI un crIn pIIn de cun-
doure, eLI o IrugII zumbII,lELI o roz purIumuL, eLI
o Lunr IuIeu!lUn poeL nebun I Lundru Le udor, uI!
copII!lDe u IuI pozI(Iune LurmenLuL IIe-(I mII;lTe
Iubesc Iu nemurIre I (I dedIc IIru meu!lAI Lu penLru o
eLernILuLe I per toujours."
(Iocrte cprinsc, i jcce tcnt cu scrisocrec i se plimbc
repede.)
SpIrIdoune bIeLe, du-Le, du-Le IuLe; Le uLeupL sIguruI-
menLe... du-Le... spune-I s uLepLe, vIu I eu dup LIne
numuIdecuL, numuI s vorbesc cevuIIeu cu ((Icu.
SPIRIDDN Nu poL, cocoun, s m duc, pun nu mI-o du
voIe orI neu CIIrIuc, orI cocounu.
ZI)A Unde-I CIIrIuc?
SPIRIDDN Nu LIu, pun curLe.
ZI)A Dur (u(u?
SPIRIDDN ucreuz dIncoIo. (Zi(c pornete spre uc din
stcnc, ccnd uc se deschide i Vetc intrc.) ucL-I co-
counu.
ACEIAI - VETA
SCINA VII
ACEIAI - VETA
VETA
(intrc cu lucrul n mcnc, cocse clocnele lc un mondir
de serent de crdc citicc, este obositc i distrctc,
torbete rcr i ncet)
CIne-I uIcI? (tczcnd pe Zi(c.) A! Tu eruI? m mIrum cIne-I.
(trece ncet sc czc cu lucrul lc mcsc din drecptc.)
ZI)A Eu, ((Ico; Le rog Ius pe SpIrIdon s se duc pun' Iu
mIne ucus, cu s-mI uduc munLeIuI; buLe vunLuI I mI-
e IrIc s nu rcesc cund m-o nLource... (tccere. Vetc
cde lc drecptc i lucreczc cdcncitc n cnduri.) I
IuI, (u(o? (se cpropie de ec.)
VETA 'AI? Ce s Ius?
ZI)A S IuI pe SpIrIdon s-mI uduc cevu de ucus.
VETA Du, I Ius.
ZI)A Du-Le, SpIrIdoune.
(Spiridon, dupc ce schimbc pritire i semne cu Zi(c,
iese.)
VETA Dur Lu, ZI(o, Iu ce-uI venIL? (lucreczc ncinte.)
ZI)A SLuI s-(I spuI... Dur nu m-nLrebI, (u(o, s-(I
povesLesc ce um p(IL cu mILocunuI! S vezI, e IuIImu...
AuzI, mIzerubIIuI! s-ndrzneusc s-mI (Ie drumuI cu
s-mI Iuc un uLuc... SLuI, (u(o, s-(I spuI I s Le cruceLI,
nu uILcevu. MuI udIneuorI edeum ucus. TuIcu, cum
LII c-u IcuL-o Dumnezeu, se cuIc o duL cu gInIIe.
Erum umbeLuL ubsoIuL. "DrumeIe PurIsuIuI" cuLe uu
IeIL pun ucumu Ie-um cILIL de LreI orI. Ce s Iuc? N-
uveum ce cILI. ZIc: IuI s m duc Iu (u(u, duc nu s-o II
cuIcuL, s muI sLm de vorb. Sco( IvruI de Iu uIon I
pIec. Cund s Lrec pe muIdun, m pomenesc cu mILo-
cuuI, cu prIcopsILuI de |Ircdu, c-mI LuIe drumuI.
"Bonsour-bonsour", I LII uu deoduL, sunIus: "HeI,
cocoun, zIce, muI bIne (I-e ucumu vduv? - Purdon,
domnuIe, zIc, n-um de-u Iuce cu dumneLu, I muI nLuI
cund e Iu o udIc, nu sunL vduv, sunL IIber, LrIesc
cum mI pIuce, cIne ce ure cu mIne! Acu mI-e LImpuI:
jun sunL, de nImInI nu depund, I cund oI vreu, mI
gseLe neneu DumILrucIe brbuL muI de onoureu cu
dumneuLu. - MI c L-eI cI! - ZIc: purdon, domnuIe,
nu-(I permIL s Le-nLInzI muI muIL Iu un uu uIronL; m-
n(eIegI? - zIce..."
VETA
(ntrerupcnd-o scurt)
ZI(o... ce e cund (I se buLe LumpIu u dreupL?
ZI)A (I vIne o bucurIe.
VETA MIe, bucurIe?... nu crez.
ZI)A Du' de ce nu?
VETA Dur cund (I se buLe u sLung?
ZI)A Te-mpucI cu o persoun cu cure eLI cerLuL.
VETA
(ridiccnd ccpul cu mult interes)
Du? (dcnd din umeri.) Cu cIne s m-mpuc?... Nu sunL
cerLuL cu nImenI.
ZI)A Au... zIc mILocunuIuI... (u(o, c eru LrsnIL... Am uuzIL
c de Iu o vreme-ncouce nLr-o buLur o duce. UI!
((Ico, muer, bIne c m-u scpuL Dumnezeu de LruIuI cu
pusLrumugIuI! S LrIesc eu cu un mILocun! Nu eru de
mIne; eu sunL o persoun deIIcuL; bIne c m-um vzuL
IIber!... Au - s nu-mI uIL vorbu - zIc mILocunuIuI:
"Nu-(I permIL, domnuIe, s Le nuInLezI Iu un uu uIronL!
Du' eI: "GundeLI, zIce, c o s Le mrI(I, cocoun? -AsLu
m-mporL pe mIne, cIne ce Lreub ure! - S Le mrI(I,
'uI? CuL o LrI GII( |Ircdu, orI s Le-nIILezI cu vre-
unuI? SrcuI! Dur s LIu de bIne c merg cu eI de guL
pun Iu Dumnezeu, LoL n-uI dumneuLu purLe de un uu
cevu; ncuI duc m-uI IsuL pe mIne, s Le ducI Iu
mnsLIre, c uu Le IuduI Iu Lrebunur!... -MILocune,
pusLrumugIuI! u poII(Iune! VurdIsL! Nene Du-
mILrucIe!..." Am uvuL (u(o, purLe c u srIL neneu Du-
mILrucIe I cu Nue IpIsLuLuI! umInLerI, mILocunuI
scosese IcuI de Iu busLon penLru cu s m sInucId... EI!
Ce zIcI dumneuLu, ((Ico, de nusuI cure I I-u IuuL mI-
LocunuI? (Vetc nu rcspunde, Zi(c s-cpropie de ec i o
obsertc.) "|u(o! Ce uI? PIungI?
VETA
(tercndu-se lc ochi)
Eu? De ce s pIung? M doure cupuI, mI-e cum ru.
ZI)A (I sunL ocIII LurburI grozuv...
VETA Nu-' ce um; purc m-nceurc nILe IrIgurI.
ZI)A Neneu e de rond Iu noupLe?
VETA Du. (s-cpucc icr de lucru.) Tu muI sLuI, ZI(o
ZI)A Nu, (u(o; o s m duc I eu s m cuIc; LrebuIe s IIe
LurzIu.
SPIRIDDN
(intrc i trece repede lcnc Zi(c)
Cocoun! (ncet.) Pun ucu um uLepLuL degeubu. -um
cuLuL pesLe LoL, I pe muIdun, I pe uII(, nu e nIcIerI.
ZI)A
(ncet)
BIIeLuI, zIcI c I I-uI duL.
SPIRIDDN Nu LII? I-um duL de cund m-um dus Iu LuLun-
gerIe, cund m-u LrImes jupunuI. (iese n drecptc)
ZI)A BIne. (cctrc Vetc.) EI! (u(o, eu m duc, bonsour, uIe-
vou. CuIc-Le I muLuIe, nu muI Iucru duc (I-e ru.
VETA us s-mI IIe ru. (rczcnd silit.) MuI bIne ur II s
mor.
ZI)A VuI de mIne! Ce vorb-I usLu? Ce, (I-e ru de LoL? S
LrImILem s cuuLe pe neneu.
VETA A! ELI nebun! Nu vezI c gIumesc. M doure
cupuI; nu (I-um spus? Am IucruL muIL Iu Iumunure. (cre
un jior.) M-u Lrus I IereusLru... Cum m-oI cuIcu, mI
Lrece.
ZI)A ALuncI, uIevou, bonsoIr, (u(o. (pleccc i se ntocrce.)
A! s nu uIL; muIne ne vedem, LII c-I srbLoure. S ne
Iegm de neneu s ne duc Iu "unIon".
VETA
(repede)
u "unIon"? Nu ZI(o, nu muI merg Iu "unIon".
ZI)A Du' de ce?
VETA PenLru c... penLru c nu-mI Iuce nIcI o pIcere
ucoIo, nu-n(eIeg comedIIIe uIeu... EI! Ce s-(I spuI! Nu
voI.
ZI)A EI, Doumne! |uLo, puroI, LII c eLI curIous! Ce,
penLru comedIIIe uIeu mergem noI? Mergem s muI
vedem I noI Iumeu. Ce, udIc Lo(I cu(I merg ucoIo
n(eIeg cevu, gundeLI? Merg numuI uu de un cuprI(, de
un pumpIezIr; de ce s nu mergem I noI?
VETA De ce, de ne-ce, nu voI s merg.
ZI)A 'AIde, zu, (u(o; I zIc eu IuI neneu,... vreI?
VETA Nu voI, (I-um spus o duL, I nIcI dumneuIuI nu muI
vreu s meurg; mI-u spus de uzI dImIneu(: degeubu-I
zIcI.
ZI)A Zu! |(Ico, puroI! S m-ngropI!
VETA Nu merg, ZI(o, nu. M LII Lu; cund zIc o vorb e
vorb.
ZI)A ZI, nu vreI s mergI, (u(o?
VETA Nu.
ZI)A
(obidindu-se treptct)
Nu?
VETA Nu.
ZI)A
(podidind-o plcnsul)
Ir-ur u drucuIuI de vIu( -uIurIsIL! C m-u IcuL mumu
Ir noroc! (pleccc.) N-um uvuL purLe I eu pe Iume
mcur de o compLImIre! (iese, plcncnd i trcntind
uc, prin jund. - Spiridon intrc din drecptc.)
SPIRIDDN, VETA
SCINA VIII
SPIRIDDN, VETA
VETA
(lcsc mondirul din mcnc)
SpIrIdoune bIeLe, Lu de ce muI sLuI? MuI uI vreo Lreub?
SPIRIDDN Nu, cocoun.
VETA ApoI, duL-L' Le cuIc, ce muI uLep(I? - DomnuI
CIIrIuc unde esLe?
SPIRIDDN E jos pun curLe; udIneuorI ede pe IuvI(u de Iu
pourL. Dur... nu LIu ce o II uvund neu CIIrIuc,
cocoun... purc nu-I sunL Lo(I boII ucus...
VETA CIne LIe ce-o II uvund I dumneuIuI.
SPIRIDDN E necjIL Ioc; un ceus s-u LoL pIImbuL pe jos;
cund um LrecuL pun curLe, umbIu de coIo pun coIo,
purc vorbeu sIngur I se bLeu cu pumnII-n pIepL...
VETA O II supruL, cIne LIe!... Spune-I s-ncIIz pourLu.
GuIouneIe I Ie-um cusuL; uILe mondIruI, s I-I ducI.
SPIRIDDN BIne, cocoun. (trec sc plece cu mondirul.)
VETA Pe urm, s-I spuI... nu; pe urm, s Le ducI s Le
cuIcI, nu muI uI ce cuLu p-ucI. S nu vIe dumneuIuI s Le
gseusc deLepL, c Iur o pu(I.
SPIRIDDN
(cpcrte)
EI, c purc duc m-o gsI dormInd nu-I LoL un druc!
VETA 'AIde, du-Le.
SPIRIDDN M duc; noupLe bun, cocoun.
VETA NoupLe bun, SpIrIdoune. (Spiridon iese.) NoupLe
bun!... SrucuI SpIrIdon! Nu LIe eI ce-I pe suIIeLuI
meu, nu LIe eI cum rude de mIne! Eu I noupLe bun!...
(mere ncet lc jerecstrc din drecptc uii din jund, se
uitc n curte, cpoi se-ntocrce tot cdcncitc n cnduri.)
EI! uc nu vreu omuI, nu vreu! DrugosLe cu sIIu nu se
pouLe. - Nu-I muI pIuce, nu muI vreu!... BIne! N-o s
mor nIcI eu!... De unde LII? PouLe muI bIne c s-u
nLumpIuL uu... A! De ce muI d Dumnezeu omuIuI IerI-
cIre, duc e s I-o Iu nupoI!? De ce nu moure omuI cund
e IerIcIL!? De ce um muI LrIL eu s-ujung Iu uu cevu!?...
(plcne, se cude zomot.) VIne! (se tere lc ochi re-
pede i trec sc plece.) Nu! Nu muI voI s IIu prousL:
drugosLe cu sIIu nu se pouLe! (pornete sc icsc spre
stcnc, ccnd intrc Chiricc, ccre rcmcne un moment lc
uc. Vetc stc locului. Tccere.)
CHIRIAC, VETA, cpoi de cjcrc 1UPAN DUMITRACHE
i IPINGESCU
SCINA IX
CHIRIAC, VETA, cpoi de cjcrc 1UPAN DUMITRACHE i
IPINGESCU
CHIRIAC DumneuLu m-uI cIemuL?
VETA Eu?... Nu.
CHIRIAC SpIrIdon mI-u spus c...
VETA Du... um zIs IuI SpIrIdon s-(I uduc mondIruI; I-um
cusuL.
CHIRIAC MersI!
VETA PenLru pu(In.
(Pcuzc)
CHIRIAC PourLu... um ncIIs-o.
VETA BIne. (ntocrce ccpul n jc(c scenii, e micctc.)
CHIRIAC AIL nImIc nu muI uI s-mI porunceLI?
VETA Ce! Eu s-(I poruncesc dumILuIe?
CHIRIAC S-mI porunceLI, IIreLe; nu-mI eLI sLpun?...
Nu sunL sIug n cusu dumILuIe, cu sImbrIe?
VETA
(ntorccndu-se cu jc(c spre Chiricc)
BIne, domnuIe CIIrIuc, bIne; zI nuInLe, c n-uI zIs desLuIe.
CHIRIAC
(ncinteczc)
EI! De IerI seumu pun ucu cum uI peLrecuL? |I-e muI bIne
uu?
VETA
(scoborcnd un pcs spre c se depcrtc de el)
Du.
CHIRIAC (I pure bIne de ce-uI IcuL?
VETA Nu m LIu s II IcuL nImIc; dur nu-mI pure ru c
s-u-nLumpIuL uu.
(Pcuzc)
CHIRIAC
(mci cpropiindu-se)
MuIne seur mergI Iur Iu "unIon"?
VETA Duc o vreu dumneuIuI s mergem, LrebuIe s merg,
IIreLe.
CHIRIAC Cu s Le curLezI cu umpIoIuLuI dumILuIe?
VETA
(trescrind i ridiccnd ccpul spre el)
DomnuIe, Le-um ruguL s III bun s nu-mI muI zIcI vorbu
usLu. Duc n-uI uvuL desLuI vreme s m cunoLI, pcuL!
Eu Le credeum pe dumneuLu muI deLepL.
CHIRIAC
(stc lc ndoiclc, cpoi se mci cpropie)
Jur-Le nc o duL!
VETA S m muI jur - eu?... Nu m-um juruL? N-um pIuns?
Cu ce m-um uIes? Nu muI m jur, penLru c nu m crezI;
de pIuns u muI pIunge, dur nu muI poL... Dur... n
sIurIL, nu sLrIcI dumneuLu... eu sLrIc... nu LrebuIu s-mI
puI mInLeu cu un copII cu dumneuLu... D-uIu zIc I eu
muI bIne c s-u nLumpIuL uu. ToL LrebuIu s IsprvIm
oduL... Am IsprvIL...
CHIRIAC Jur-Le nc o duL I...
VETA
(cu emo(ie din ce n ce mci nestcpcnitc)
Ce IoIos! DumneuLu crezI muI muIL n prosLIIIe I n
bnuIeIIIe IuI brbuLu-meu, decuL n jurmunLuI meu, I
gundesc c LrebuIu s ne cunoLI desLuI de bIne I pe
mIne I pe dunsuI. Dur... IourLe bIne uI IcuL s nu m
crezI. Au e. Eu sunL o IemeIe reu; um vruL numuI s ruz
de dumneuLu. Eu Le Ius pe dumneuLu cu p-o sIug "cu
sImbrIe" s pzeLI cusu, I Lursc pe dumneuIuI pe Iu
grdInI cu s curLez cu uI(II. Eu sunL o IemeIe
mIncInous; n-um sIm(IL nImIc cund (I-um spus c nu
LIu s muI II LrIL pun s nu Le cunosc pe dumneuLu...
TouLe Ie-um IcuL penLru dumneuLu numuI dIn
preIcLorIe... LoLdeuunu uILu (I-um spus I uILu um
gundIL; Le-um mIn(I, Le-um umgIL, um rus de dumneuLu
uLuLu vreme... Acumu, bIne c (I-uI descIIs I dumneuLu
n sIurIL ocIII cu s vezI cIne sunL. De! |I-um IcuL ru,
dur... uI scpuL de mIne. us! Ce-u IosL u LrecuL... Bon-
sour. (trec sc plece spre stcnc.)
CHIRIAC
(ieindu-i cu un pcs ncinte)
Te ducI?
VETA u ce s muI sLuu? Ce muI um eu cu dumneuLu?
CHIRIAC Nu-mI muI zIce "dumneuLu".
VETA Cum poILeLI s-(I zIc?
CHIRIAC Cum mI-uI zIs pun IerI.
VETA AzI e uzI, IerI u LrecuL. (pornete sc icsc.)
CHIRIAC
(tcindu-i drumul)
$I nu vreI s se muI nLourc?
VETA
(scobocrc un pcs, depcrtcndu-se de el lc drecptc)
Nu.
CHIRIAC
(cpropiindu-se)
VeLo!
VETA Nu; Ius-m... Ce IoIos cuL IerIcIre um uvuL un un,
duc nLr-o zI mI-um pIuns-o LouL! Nu, nu muI voI; muI
bIne mI-esLe uu cum sunL...
CHIRIAC Dur eu.. eu ce s Iuc?
VETA Ce Iuc I eu... nv(uI ure I dezv(, nu LII dum-
neuLu?
CHIRIAC Dezv(! esne dIn gur. I sco(I rumunuIuI ocIII
I dup uIu-I zIcI: "us c nu e ru I Ir s muI vezI...
muI bIne c s-u nLumpIuL uu! N-o s morI Ir IumInIIe
ocIIIor!... nv(uI ure I dezv(!..." Dur duc n-oI vreu eu
s muI LrIesc uu!... cure vu s zIc s mor, 'uI?
VETA EI, bIne ur II s pouL murI omuI cund vreu; dur... nu
moure nImenI de usLu!
CHIRIAC Dur duc eu oI murI? (se repede i ic spcnc de
lc pucc.) VezI dumneuLu spungu usLu?
VETA
(se redepe lc el i trec sc i-o smucecscc)
CIIrIuc!
CHIRIAC
(luptcndu-se cu ec)
ugI!... us-m!...
VETA Nu Le Ius! Te LIu eu cIne eLI. Nu Le Ius! Nu voI s (I
se Lrug mourLeu de Iu mIne.
CHIRIAC us-m! us-m!... (se luptc.)
VETA
(desperctc)
CIIrIuc! (neccndu-se.) Duc vreI s Le omorI, omour-m
nLuI pe mIne! (se luptc din putere.) CIIrIuc!... Nu (I-e
mII (Ie de mIne? TouLe, LouLe de un un I muI bIne Ie-uI
uILuL nLr-o zI?... CIIrIuc!...
CHIRIAC TocmuI penLru c nu Ie-um uILuL, vreuu muI bIne
s mor. Duc nu muI esLe nImIc nLre noI, spune-mI
dumneuLu cum s muI LrIesc! Duc m IuI, duc nu
muI m vreI, LoL morL sunL eu; muI bIne, Ius-m: udIo,
vIu(! (se smucete.) us-m!
VETA
((incndu-l strcns)
CIIrIuc! VreI s sLrIg? ELI nebun?
CHIRIAC Du! SunL nebun, IIreLe c sunL nebun; m-uI
nnebunIL dumneuLu; dumneuLu s-mI LrugI pcuLuI!
CuLe gundurI I dor m-u urs pe mIne, nu m-nLrebI?
VETA Dur Lu pe mIne nu m-nLrebI?
CHIRIAC Nu muI voI s LIu de nImIc, nu muI LIu cIne
sunL! Am vruL s m omor udIneorI n curLe, dur (I-um
vzuL Lrecund umbru pesLe perdeuuu de Iu IereusLr, -
um vruL s Le muI vz o duL. ncuI s mor Iung LIne,
cum um LrIL. (cu torbele ccestec Chiricc s-c mci do-
molit.)
VETA CIIrIuc, uscuIL. Nu mI-uI zIs Lu s m jur nc o
duL? Duc m-oI juru, m crezI?
CHIRIAC Te crez.
VETA
(repede)
Drug CIIrIuc, s n-um purLe de ocIII meI, s n-um purLe
de vIu(u Lu, s nu muI upuc mcur o zI IerIcIL cu LIne -
nu! Ce muI vreI? - Duc LIu eu cevu Iu suIIeLuI meu dIn
cuLe (I Ie-u sporIL dumneuIuI.
CHIRIAC De ce Le-uI dus Iu grdIn?
VETA M-um dus numuI de guru sorII-mII ZI(II. Eru Iume
muIL, de n-uveum unde sLu; cunLu muzIcu; jucu
comedII; n-um uuzIL nImIc, n-um vzuL nImIc. TouLeu
seuru n uIeLuI grdInII m-um gundIL numuI Iu LIne;
purc dormeum I vIsum cevu... $LIum eu c o s mI se
nLumpIe mIe un necuz mure; mI se Icuse semn:
rsLurnusem de dImIneu( cundeIu.. nc dumneuIuI,
duc m-u vzuL c m sperIu, zIce: "EI ce e duc s-u
rsLurnuL! Nu muI crede n prosLII de-uIeu. Ce! Ce-o s
nI se-nLumpIe? S-mI urz cIeresLIgIrIu? Arz
snLous! Nu m-u IcuL eu pe mIne! EsLe usIgurIpsIL...
ALuLu pugub!..." RsLurnusem cundeIu; pe urm ocIIuI
I drepL mI se bLeu nLr-unu de vreo LreI zIIe. Pe LIne Le
Isusem ucus Lergundu-(I pucu: LII c rugInIse
ncrcLuru nunLru I Le upucuseI s-o sco(I cu
vergeuuu. Nu puLeum s-mI Iuu gunduI de Iu puc. M
gundeum: duc s-o descrcu, Doumne IereLe! Pucu n
munu IuI, ce s m Iuc eu cund I-oI gsI morL nLIns
ucus!... Du' de ce nu I-um spus s buge de seum! De ce
nu I-um ruguL s o Iuse cu gundurIIe LouL seuru. N-um
vzuL, zu! N-um vzuL nImIc, n-um uuzIL nImIc! M jur
pe ce vreI Lu; m crezI?
CHIRIAC
(biruit cu desctcrite)
Te crez! (cruncc depcrte spcnc i ic pe Vetc n brc(e.)
VETA
(strcncndu-l cu putere)
CIIrIuc! (rcmcn o clipc mbrc(ic(i n tccere.) CIIrIuc, s
nu muI IucI ce mI-uI IcuL, c mor... zu! m omorI...
CHIRIAC Nu, nu muI Iuc.
VETA mI IgduIeLI? Te jurI?
CHIRIAC Du.
VETA $I o s m crezI c eu numuI Iu LIne m gundesc?
CHIRIAC Du.
VETA C numuI penLru LIne LrIesc?
CHIRIAC Du.
VETA $I n-o s-mI muI zIcI nIcI o vorb reu?
CHIRIAC Nu.
VETA $I n-o s muI m IucI s pIung?
CHIRIAC Nu! Nu! Nu! Dur m Ier(I?
VETA Dur Lu pe mIne m Ier(I?
CHIRIAC Eu Le-um IerLuL de muIL (se strcn bine n
brc(e).
1UPAN DUMITRACHE
(de cjcrc, sub jerecstrc)
CIIrIuc! CIIrIuc!
(Cei mbrc(ic(i rcmcn ncremeni(i cscultcnd.)
VETA HII! DumneuIuI...
CHIRIAC
(repede, jcrc s-o lcse din brc(e, mere spre jerecstrc)
Nu-I nImIc! Trece Iu posLurIIe dInspre MurmIzon... (cctrc
jupcn Dumitrcche, pe jerecstrc.) DumneuLu eLI,
jupune?
1UPAN DUMITRACHE (de uIur) Dur ce, CIIrIuc puIuIe,
nu Le-uI muI cuIcuL?
CHIRIAC nc nu, jupune, ucu m cuIc.
1UPAN DUMITRACHE
(de cjcrc)
Somn uor!...
IPINGESCU
(csemenec)
$I vIse pIcuLe, onorubIIe!
1UPAN DUMITRACHE
(depcrtcndu-se treptct)
CIIrIuc, puIuIe, Iu vezI de ce um vorbIL, III cu ocIII-n puLru,
d-uproupe de LoL: m LII c (Iu cund e Iu o udIc...
CHIRIAC
(strcncnd pe Vetc cu putere)
us, jupune, m LII c consIm( Iu onoureu dumILuIe de Iu-
mIIIsL!...
(Cortinc)
(Aceeci odcie. - D lcmpc cu cz crde pe mcsc)
VETA, CHIRIAC
ACTLL II
(Aceeci odcie. - D lcmpc cu cz crde pe mcsc)
SCINA I
VETA, CHIRIAC
VETA Du-Le, puIuIe, du-Le; III cumInLe, sunL uproupe de
unsprezece... CIne LIe? VIne Ir vesLe!
CHIRIAC A! MuI ure dou ceusurI bune de uIerguL; nu
pouLe venI uu degrub'.
VETA De unde LII ce se-nLumpI? Puzu bun Lrece prImej-
dIu reu.
CHIRIAC N-uI grIj, drug, cund (I spuI eu c nu vIne; ure
s meurg pun Iu CoLrocenI, ce Le gundeLI? Nu-I LII pe
eI c umbI uguIeu?...
VETA BIne, dur u vreu I eu s m cuIc; zu, sunL obosIL
grozuv. $LII Lu c de IerI seur de cund ne-um cerLuL,
pun ucum n-um ncIIs ocIII?
CHIRIAC EI! D-upoI eu I-um ncIIs!
VETA TocmuI d-uIu; sruL-m nc o duL I du-Le I Lu de
Le cuIc. MuIne uI s IeI Iu ezIrcI(; uI uILuL c LrebuIe s
Le scoII pun-n zIu?
CHIRIAC BIne zIcI! Cum s uIL, se pouLe? MuIne LrebuIe s
m scoI Iu puLru ceusurI. Are s vIe gornIsLuI, s mergem
s Ium doI oumenI dIn compunIe, cu s rIdIcm pe
TucIe punLoIuruI de Iu SIunLuI eILerIe.
VETA ApoI mI-u spus IeII(u SuILu, c-I boInuv de IIngoure.
CHIRIAC Ce Lreub um eu cu bouIu IuI? Ce, eu sunL boI-
nuv? Nu m prIveLe pe mIne. I um pe IIsL, LrebuIe s
se prezunLe Iu ezIrcI(.
VETA
(trescrind, cc cum cr ji cuzit cetc)
u LucI! (cscultc.) MI s-u pruL c umbI cInevu pe porLI(.
'AIde, CIIrIuc, sruL-m I du-Le.
CHIRIAC
(o scrutc)
MuIne seur nu Le muI ducI Iu "unIon"?
VETA Nu, nu muI m duc Ir LIne... Dur Lu... nu uI(I ce mI-
uI IgduIL, - n-o s m muI necjeLI nIcIoduL?
CHIRIAC NIcIoduL. (o scrutc, o strcne-n brc(e i
pleccc.) Bonsour. (se mci ntocrce spre c repetc jocul i
iese n stcnc plcnul din jund.)
VETA
(sinurc, jredoneczc ncet, coborcnd lc mcsc)
"nLr-un momenL de IerIcIre,lSLeIeIe s-uu umpIuL de
dorl$I, prInLr-o perI de IubIre,lMI-uu revrsuL ruze
Ior."l l(jredoneczc din ce n ce mci ncet.) TrebuIe s
IIe LrecuLe de unsprezece... S m cuIc... Ce obosIL
sunL! Nu muI poL... (cde lcnc mcsc, deschide clbu-
mul i dc de portretul lui Chiricc.) AI! AI! CIIrIuc!
(jredoneczc ntcic strojc din "Portretul" de d. G.
Sion.)l l"Cund ore de-nLrIsLure vor Lurburu
vreoduLlrumousu-(I InImIour, Lu veI porLreLuI
meu,l$I crede c eu suIer cu LIne deoduL,l$I c-
umundoI uLunceu compLImIm mereu."
(Urmeczc mci ncet, micoreczc luminc lcmpii de tot
i ncepe c se precti de culccre. - Uc din jund se
deschide ncet n tremec cstc, i se crctc Ricc Venturi-
cno, odcic este jocrte slcb luminctc de jlcccrc nchisc
c lcmpii.)
VETA i RICc VENTURIAND, cpoi 1UPAN DU-
MITRACHEli IPINGESCU de cjcrc
SCINA II
VETA i RICc VENTURIAND, cpoi 1UPAN DU-
MITRACHEli IPINGESCU de cjcrc
RIC
(intrc, se oprete pe prc, tede pe Vetc n spcte,
rcsujlc din cdcnc, pune mcnc lc inimc i ncinteczc n
tcrjul deetelor pcnc lc spctele sccunului ei, ccde n
enunchi i ncepe cu putere)
AngeI rudIos!
VETA
(dc un (ipct, se scoclc i jue n pcrtec cecilcltc c
scenii jcccndu-i cruce i scuipcndu-i n scn)
A!
RIC
(ntorccndu-se n enunchi spre pcrtec unde c juit
ec)
AngeI rudIos! Precum um uvuL onoureu u v comunIcu n
precedenLu meu epIsLoI, de cund Le-um vzuL nLuIuI
duL penLru prImu our mI-um pIerduL uzuI ru(IunII; du!
SunL nebun...
VETA Nebun! (stricnd.) SrI(I, CIIrIuc! SpIrIdoune!
RIC Nu sLrIgu, mudum, (se tcrcte un pcs n enunchi)
III mIzerIcordIous! SunL nebun de umor; du, IrunLeu
meu mI urde, LumpIeIe-mI se buL, suIer pesLe pouLe,
purc sunL LurbuL.
VETA TurbuL?... DomnuIe, spune-mI degrub', c-umInLerI,
sLrIg: cIne eLI, ce poILeLI, ce cuu(I pe vremeu usLu n
cuseIe oumenIIor?
RIC
(se ridicc i se cpropie de dcnsc tcindu-i drumul)
CIne sunL? M nLrebI cIne sunL? SunL un june Lunr I ne-
IerIc, cure suIere pesLe pouLe I IubeLe Iu nemurIre.
VETA EI! $-upoI? Ce-mI pus mIe! (dupc o micc rejlec(ie.)
VuI de mIne! sLu e vun pungu: u uIIuL c nu-I dum-
neuIuI ucus I umbI s ne pungeusc. (tcre
stricnd.) CIIrIuc! SpIrIdoune! SrI(I! Ho(II!
RIC
(cu mcinile ructocre)
Nu sLrIgu! Nu sLrIgu! II mIzerIcordIous; uIbI pIeLuLe! M-uI
nLrebuL s-(I spuI cIne sunL, (I-um spus. M nLrebI s-(I
spuI ce cuuL... ngruLo! Nu mI-uI scrIs cIIur Lu nsu(I n
orIgInuI?
VETA Eu?
RIC Du! (se ridicc.) Nu mI-uI scrIs s InLru Ir grIj
dup zece ceusurI Iu numruI q, sLrudu CuLIIInu, cund oI
vedeu Iu IereusLr c se mIcoreuz Iumpu? uL-m. M-
um LrunsporLuL Iu IocuIILuLe penLru cu s-(I repeL c Le
Iubesc precum IubeLe scIuvuI IumInu I orbuI IIber-
LuLeu.
VETA AdevruL, domnuIe, puroI c eLI nebun. VIsezI; (I-
um scrIs eu dumILuIe vreo scrIsoure? AuzI obrznIcIe!
$LII dumneuLu cu cIne vorbeLI?
RIC Cum s nu LIu? n vun Le uperI. $I Lu m IubeLI pe
mIne, nu muI umbIu cu moILurI. Te-um vzuL d-uLuncI
seuru de Iu "unIon"...
VETA De Iu "unIon"? (ccutc cu cndul.)
RIC Du; cIIur de uLuncI seuru, cund prIvIrIIe nousLre s-uu
nLuInIL, um cILIL n ocIII LI ceI subIImI c I Lu
corespunzI Iu umoureu meu. M-um IuuL dup LIne cIIur
n seuru uceeu pun Iu SLubIIImenL. SIm(Isem c mI-
LocunuI de cumnuLu-Lu m mIrosIse, LIu c m (Iu
dup voI; I, ubundonundu-m curujuI de u muI InLru
nLr-o sLrud Ir Iumpe guzouse, m-um nLors ndrL,
penLru c-mI eru IrIc s nu pu( vun conIIIcL cu mI-
LocunuI. AIuILIerI seur, umoureu mI-u InspIruL curuj;
m-um (InuL dup voI pun n uceusL suburbIe, n coI(uI
sLrudeI; dur cund s-(I vz jusLumInLe udresu, mI-u LIuL
drumuI nILe cuInI. Cund um uIIuL c ezI pe ucI, Le-um
curLuL Iu nemurIre I m-um InIormuL prIn bIuLuI de Iu
cIeresLegerIu IuI cumnuLu-Lu cum sLuI cu IumIIIu Lu.
Am uIIuL c ucum eLI IIber, (I-um scrIs prImu meu
epIsLoI nLr-un momenL de InspIru(Iune, uI prImIL-o,
mI-uI rspuns s vIu, I um venIL... penLru cu s-(I repeL
c: (ccde icr n enunchi) nu, orIce s-ur zIce I orIce s-ur
Iuce, eu voI sus(Ineu, sus I Lure, c Lu eLI uuroru, cure
descIIde boILu nsLeIuL nLr-o udoru(Ie poeLIc, pIIn
de... (urmeczc declcrc(ic jocrte iute pcnc ce-l
ntrerupe Vetc.)
VETA
(c cscultct cu mult interes toctc tircdc lui Ricc i-l
ntrerupe izbucnind de rcs)
Hu! Hu! Hu! Acu n(eIeg eu LoL! Hu! Hu! Hu!
RIC RuzI, ruzI, IngruLo, de umoureu meu?
VETA Du' cum, Doumne IurL-m! S nu ruz?... VezI bIne
c ruz. ApoI LII dumneuLu cu cIne vorbeLI?... M
cunoLI?... $LII bIne cIne sunL?
RIC Cum s nu LIu! Tu eLI ungeIuI vIsurIIor meIe, Lu eLI
sLeuuu, poL penLru cu s zIc cIIur IuceuIruI, cure
sLrIuceLe subIIm n noupLeu Lenebrous u exIsLen(II
meIe, Lu eLI...
VETA
(ccre trece lc lcmpc, i mcrete jocul i se pune cu
chipul n bctcic luminii)
Zu? u uILe-Le bIne! (rcde.)
RIC
(jocrte ncurcct, se scoclc de jos i se dc ncpoi
mpiediccndu-se)
Mudum! S um purdon! Scuzu(I! Cocoun! ConsIderund
c... udIc, vreuu s zIc, respecLuI... purdon... sub preLexL
c I pe moLIvuI... scuzu(I... purdon...
VETA
(rczcnd)
BIne, purdonuI cu purdonuI, dur Le rog, duc (II Iu pIeIeu
dumILuIe, s Le ducI muI degrub, s IeI curund dIn cusu
usLu, c, Doumne IereLe! De Le-o cIcu uIcI brbuLu-meu
(cccentucnd) mILocunuI... De!...
RIC Scuzu(I... purdon...
VETA ApoI zu nu LIu ce s-o muI uIege de dumneuLu.
BrbuLu-meu suIere grozuv de geIozIe I e n sLure u II
cupubII s Le omoure.
RIC
(sperict)
S m omoure!
VETA Deju uIuILIerI seuru uI uvuL noroc de (I-u LIuL dru-
muI cuInII I nu Le-u IsuL s InLrI n uII(u nousLr. AmIn-
LerI, dumneuIuI s-u suIL repede sus, u deLepLuL pe CIIrI-
uc...
RIC CIIrIuc!
VETA Du, LejgIeLuruI nosLru, I uu IeIL umundoI, unuI pe
muIdun I uILuI pe Iu pourL cu s Le prInz n uII(. nc
CIIrIuc Iuuse I IevorveruI; dur pun s Ius eI, dum-
neuLu IugIseI...
RIC
(nrijct)
evorveruI!... Mudum, v rog bInevoI(I u-mI du drumuI d-
uIcI de urgen(...
VETA EI! $LII c-mI pIuce! Ce! Te (Iu eu? Du-Le, uu-I
descIIs; du-Le repede, I bug de seum Iu pourL s nu
duI pIepL n pIepL cu dumneuIuI, c de-ucum ncoIo Lre-
buIe s se nLourc ucus. Apuc pe muIdun I IeI devuIe
spre AnLIm. Bug de seum s nu Le nLuIneLI cu
brbuLu-meu, c Le cunouLe, I cum Le-o vedeu, zu! Te
umII.
RIC M umII!... (trec sc plece, cpoi stc i se ntocrce.)
Cocoun, eLI o dum venerubII; proIIL de ocuzIune,
spre u v rugu (cu multc tolubilitcte) s prImI(I usIgur-
ureu nuILeI sLIme I proIunduIuI respecL, cu cure um
onoure u II uI domnIeI-vousLre preu supus I preu pIecuL,
RIc VenLurIuno, urIIvur Iu judecLorIu de puce
cIrcumscrIp(Iu de guIben, poeL IIrIc, coIuboruLore Iu
zIuruI "Voceu PuLrIoLuIuI Nu(IonuI", pubIIcIL I sLudInLe
n drepL...
VETA n drepL, n sLrumb, ce-mI pus mIe! Du-Le oduL, orI
(I s-u IcuL pesemne de vun conIIIcL...
RIC Nu, mudum, nu; eu sunL june cu educu(Ie, nu voI s
pu( nIcI un conIIIcL!
VETA ApoI, uLuncI du-Le! Ce muI sLuI?
RIC M duc; scuzu(I, purdon, bonsour!
VETA 'AIde! (trec sc-l conducc pcnc lc uc, ccnd trec sc
deschizc uc cc sc-i dec drumul, s-cude lcsul lui
jupcn Dumitrcche n curte. - Ricc i Vetc cobocrc
nspcimcntc(i.)
1UPAN DUMITRACHE
(cjcrc n curte)
(I spuI c I-um vzuL eu cupuI pe IereusLr. E uIcI n cus.
CIIrIuc! SpIrIdoune!
VETA
(nrozitc)
MuzIu! DomnuIe! M-uI nenorocIL, I dumILuIe uLuLu (I-u
IosL! ugI, IugI, c Le omour!
RIC AoIeo! (se repede sc juc pe uc.)
VETA
(oprindu-l)
Nu p-ucoIo!
1UPAN DUMITRACHE
(d-cjcrc)
Duc nu I-o ujunge ce I-oI du eu moILungIuIuI, s-mI LuI
mIe IuvurIdeIe!
IPINGESCU
(tot d-cjcrc)
Rezon! (se cud pci repezi suind sccrile.)
RIC
(desperct)
Mudum, cocoun! AI mIzerIcordIe de un june romun n
prImvuru exIsLen(II suIe! De-ubIu douzecI I cInce de
roze I jumLuLe nnumr, douzecI I use Ie mpIInesc
LocmuI Iu sIunLuI AndreI... Scup-m!
VETA Du... dur pe unde? A! Pe IereusLru usLu; IeI curund,
LrecI bInIor pe scIeIe Iu sLungu, Ius-Le pe scur n
cupLuI bInuIII; jos e o porLI( scurL, cure d n
muIdun... ugI IuLe!...
RIC
(iese pe jerecstrc, se lotete cu ccpul de zid i-i
turtete pclcric)
Purdon!... Scuzu(I!... Bonsour! (dispcre pe jerecstrc, pcii
se cpropie.)
VETA sinurc, cpoi DUMITRACHE i IPINGESCU
SCINA III
VETA sinurc, cpoi DUMITRACHE i IPINGESCU
VETA A scpuL srmunuI... Ce comedIe! Doumne sIInLe!
Duc-I prIndeu CIIrIuc, I omoru. VezI dumneuLu cIne
mI-u IosL sor-meu ZI(u! D-uIu se (Ineu dumneueI de
cupuI meu s LoL buLem grdInIIe; eru umorezuL. $I eu,
prousL, s nu LIu nImIc, I s-mI Iuc zIIe umure cu
CIIrIuc dIn prIcInu IuI musIu sLu... BIne c u scpuL, vuI
de eI; ucum LrebuIe s-I sIuruIe cIcuIeIe pe muIdunuI IuI
Bursuc. (cobocrc lc mcsc i se jcce cc lucreczc. Uc
din jund se deschide de perete i intrc jurioi jupcn Du-
mitrcche i Ipinescu cu scbiile scocse.)
1UPAN DUMITRACHE
(ncinteczc strcjnic)
Cocoun! CIne u IosL ucum uIcI? (Ipinescu ccutc cu ochii
n tocte pcr(ile, se uitc pe sub pct, pe sub mcsc, peste
tot.)
VETA CIne s IIe?
1UPAN DUMITRACHE
(jierbcnd)
CIne s IIe?... $LIu eu cIne s IIe? Duc u LI, nu Le-u
nLrebu.
IPINGESCU Rezon! (ccutc mereu.)
VETA EI! $LII c eLI nu LIu cum! Ce vII uu LurbuL? UILe,
cu subIu scous, cu Iu bLIIe.
1UPAN DUMITRACHE Nu rude, cocoun, dup ce c pu(
un uIronL LocmuI Iu ce-um (InuL eu, nu rude; du-Le dIn-
coIo, cocoun!... De ce nu Le-uI cuIcuL pun-ucum?
VETA Zu, c nu eLI n LouL IIreu! AuzI c de ce nu m-um
cuIcuL; penLru c nu mI-u IosL somn. Ce! VreI s m cuIc
I s-mI Ius Iucru? MuIne e srbLoure, LrebuIe s m
gLesc s merg Iu bIserIc.
IPINGESCU Rezon!
1UPAN DUMITRACHE Cocoun, du-Le dIncoIo, ucI uvem
Lreub; du-Le curund. (umblc citct, stricnd.)
SpIrIdoune! SpIrIdoune! CIIrIuc! SpIrIdoune! CIIrIuc!
(cctre Vetc.) Ru uI IcuL, cocoun!
VETA Ce ru? Ce vIsezI? Ce-um IcuL?
1UPAN DUMITRACHE $LII dumneuLu bIne! DumneuLu s
LrugI pcuLuI de ce s-o nLumpIu (sinistru), c ure s se
nLumpIe Iucru mure, cocoun, mcur s LIu de bIne c
merg Iu cremenuI!
VETA ELI nebun! (cpcrte.) Acu nu muI mI-e IrIc.
1UPAN DUMITRACHE
(strcjnic lc culme)
Du-Le, cocoun, I nu rude.
VETA ucu, m duc. (iese rczcnd n stcnc plcnul ntci.)
1UPAN DUMITRACHE, NAE IPINGESCU, cpoi
SPIRIDDN
SCINA IV
1UPAN DUMITRACHE, NAE IPINGESCU, cpoi
SPIRIDDN
1UPAN DUMITRACHE $LII (se neccc de emo(ie), m
sLpunesc, udIc-I vorbesc cu perdeu, nu voI s-I IspIIc
Iucru IormuI, cu s n-o ruInez.
IPINGESCU Rezon!
1UPAN DUMITRACHE $LII cum e dunsu...
IPINGESCU Counu VeLu? RuInous,... mIe-mI spuI?
1UPAN DUMITRACHE
(plimbcndu-se citct)
AdIc cIIur n cusu meu s nu poL eu pune munu pe
bugubonLuI? C n-u uvuL pe unde IeI; uIL scur nu muI
ure cusu. (stric.) SpIrIdoune! CIIrIuc! CIIrIuc!
SpIrIdoune!
SPIRIDDN
(tinde din drecptc, cu pcrul tcltoi, sculct zcpccit din
somn)
Ce-I poruncu, jupune?
1UPAN DUMITRACHE Poruncu? VIno s-(I duu porunc.
(l ic de pcr.)
IPINGESCU HuIuIuIu! D-I, d-I c(euuu!
1UPAN DUMITRACHE ApoI purc ne-u IosL vorbu, musIu
SpIrIdoune bIeLe, s nu Le muI gsesc dormInd cund
m-nLorc ucus! Nu porunc! Nu porunc! MuI nu
porunc! S-(I muI Lreuc de pIroLeuI!
SPIRIDDN
(plcncnd)
AuIIu, jupune, uuIIu! Ce (I-um IcuL eu, jupune, duc um
dormIL?
IPINGESCU
(strcjnic cctrc Spiridon)
PenLru ce nu eLI prezenL Iu upeIuI nomInuI?...
SPIRIDDN AuIIu! (se jelete.)
1UPAN DUMITRACHE TucI! Unde-I CIIrIuc?
SPIRIDDN
(juind ntr-un col()
Nu LIu...
1UPAN DUMITRACHE
(se repede lc el, Spiridon jue)
Du' s mnuncI I s dormI LII?
SPIRIDDN Dourmne n oduIu dumneuIuI, jupune.
1UPAN DUMITRACHE Dourme? To(I dormI(I, dormIreu-(I
somnuI I Iung! PuIneu LI(I s mI-o muncu(I. CIeum pe
CIIrIuc degrub... mergI!
IPINGESCU
(cctrc Spiridon, bctcndu-i din picior)
UrgenL! (Spiridon iese dercb' n stcnc.)
1UPAN DUMITRACHE CIIrIuc! CIIrIuc!... Eu urz n Ioc I
Lo(I Lrug Iu ugIIouse! Eu urz de onoureu meu de IumIIIsL
I Ior de somn Ie urde... CIIrIuc!
ACEIAI - CHIRIAC, cpoi SPIRIDDN
SCINA V
ACEIAI - CHIRIAC, cpoi SPIRIDDN
CHIRIAC
(tercndu-se lc ochi, n costum de nocpte, tine mocle
de somn, din stcnc)
Ce-I jupune? Ce s-u uprIns? Arde? Unde urde?
1UPAN DUMITRACHE
(lucndu-l de mcnc i cduccndu-l n jc(c scenii)
CIIrIuc! (scurt.) M-um nenorocIL!
CHIRIAC PenLru ce?
1UPAN DUMITRACHE S-u dus umbI(uI!
CHIRIAC Cum?
1UPAN DUMITRACHE TocmuI Iu ce um (InuL...
CHIRIAC Ce?
1UPAN DUMITRACHE MI s-u necInsLIL onoureu de IumII-
IsL!
CHIRIAC A! nu se pouLe; (I s-u pruL!
1UPAN DUMITRACHE Am vzuL cu ocIII.
CHIRIAC A! Au m-uI sperIuL I uIuILIerI seuru; uu (I se
nzure dumILuIe.
1UPAN DUMITRACHE CIIrIuc, nLreub I pe neneu Nue!
IPINGESCU
(rct)
Aprob pozILIv.
CHIRIAC
(dezmeticit)
Cum? Cund? Unde? CIne?
1UPAN DUMITRACHE BugubonLuI!
CHIRIAC EI?
1UPAN DUMITRACHE Mu(e-IrIpLe, CIIrIuc puIuIe, I-um
vzuL dIn uII( pe IereusLr uIcI n cus... cu ocIeIurII pe
nus, cu gIubenu-n cup.
IPINGESCU dem.
(Spiridon intrc din drecptc.)
CHIRIAC AIcI n cus? Nu m bgu-n pcuLe, jupune!
SPIRIDDN
(cpcrte)
Cu ocIeIurI? Cu gIuben? E persounu cocounII ZI(II. (iese pe
juri prin jund.)
1UPAN DUMITRACHE -um vzuL cu ocIII meI, I nu se
pouLe s II IeIL d-uIcI, c n-uveu pe unde! Pe scur m-
um suIL eu cu neneu Nue, LrebuIu s duu pIepL n pIepL
cu eI. TrebuIe s IIe uIcI n cus uscuns. - TrebuIe s-I
gsIm. (iese n drecptc.)
CHIRIAC
(bctcndu-se-n piept)
us' pe mIne, jupune.
IPINGESCU
(ccre se cjlc lc jerecstrc din stcnc)
S um purdon: IereusLru usLu d pe scIeIe, scIeIeIe merg
pun-n cupLuI bInuIII. (Jupun DumILrucIe reInLr I
Iese cuLund n sLungu.)
CHIRIAC Du.
IPINGESCU EI! AcoIo nu-I scur? Duc o II IeIL pe uIcI pe
IereusLr, s-u dus, u scpuL pe muIdunuI IuI Bursuc.
CHIRIAC Nu se pouLe s II gsIL scuru. ScIeIeIe se-nIund
n poduI grujduIuI; poduI nu-I podIL pun ucumu, e
gruLIe numu, I scuru esLe n purLeu uIIuIL, n dosuI bIn-
uIII.
1UPAN DUMITRACHE
(reintrc n stcnc desperct)
MI s-u dus umbI(uI, nu muI voI s LIu de nImIc! MI s-u ne-
cInsLIL onoureu de IumIIIsL, ucum nu muI mI pus mcur
s InLru I-n cremenuI! (ccutcnd cu ochii, csete bc-
stonul lui Ricc uitct pe sccnduri lcnc sccunul unde
ccestc c cczut n enunchi lc intrcre. - Chiricc i
Ipinescu ccutc i ei n tocte pcr(ile.) CIIrIuc! CIIrIuc!
puIuIe, uILe! (crctc bcstonul.) MuI zI c mI s-u pruL.
ACEIAI - VETA (din stcnc)
SCINA VI
ACEIAI - VETA (din stcnc)
VETA Ce e, IruLe, ce e?
CHIRIAC
(cu putere cctrc ec)
Nu scup eI, cocoun, nIcI morL dIn gIeuru meu!
1UPAN DUMITRACHE
(csemenec)
Du, cocoun, nIcI morL.
IPINGESCU
(csemenec)
AbsoIuL!
CHIRIAC 'AIde, jupune, 'uIde, nene Nue! (trec sc se
repeczc peste jerecstrc cu pucc-n mcnc.)
VETA
(clecrc i se pune n dreptul jerestrii)
SunLe(I nebunI? Vre(I s se rup scIeIeIe cu voI? CIIrIuc,
nu LII c scIeIeIe sunL prsILe de LreI spLmunI? VreI
s Le prpdeLI?
CHIRIAC us-ne cocoun! (trec s-o dec n lcturi, ec nu
se lcsc.)
1UPAN DUMITRACHE
(csemenec)
us-ne cocoun!
IPINGESCU
(csemenec)
Purdon!
VETA
(lui Chiricc)
ur Le IeI dup vreo bnuIuI de-u dumneuIuI, Iur? AI uILuL
ce...
1UPAN DUMITRACHE Du, bnuIuI... cu ocIIIurI Iu nus I
cu gIobenu-n cup!
CHIRIAC
(se luptc cu Vetc)
us-m, cocoun! (sccpc din mcinile ei i iese pe
jerecstrc.)
VETA
(otcie i ccde pe sccun)
CIIrIuc!
1UPAN DUMITRACHE nuInLe, CIIrIuc! nuInLe, nene
Nue! (iese pe jerecstrc, Nce Ipinescu l urmeczc.)
VETA
(sculcndu-se otcind, scocte ccpul pe jerecstrc)
CIIrIuc! CIIrIuc! BInIor! S nu cuzI!
VETA, ZI)A
SCINA VII
VETA, ZI)A
ZI)A
(intrc prin jund repede)
Ce e, (u(o? Ce s-u nLumpIuL? MI-u spus SpIrIdon...
VETA
(sculcndu-se repede de pe sccun)
ZI(o, ZI(o, Lu mI Ie IucI LouLe, Lu m-uu dus Iu "unIon", Lu uI
duL nus umpIoIuLuIuI s se (Ie dup noI, de mI-um gsIL
beIeuuu cu CIIrIuc...
ZI)A Cu CIIrIuc?
VETA
(drecnd-o)
Cu dumneuIuI, cu CIIrIuc, cu Lo(I; I-uI cIemuL s vIe, I n
Ioc s vIe Iu LIne u venIL uIcI.
ZI)A $I?...
VETA $I LocmuI cund s-I duu drumuI nupoI pe ue,
IucL-I dumneuIuI cu Nue IpIsLuLuI se suIu pe scur
sLrIgund cu nILe Lurbu(I...
ZI)A $I pe urm?
VETA -um IcuL scpuL pe IereusLr, I-um duL drumuI pe
scIeI, cu s Ius pe Iu spuLeIe bInuIII, pe porLI(u dInspre
muIdun.
ZI)A
(cu spcimc)
Pe porLI(u dInspre muIdun!
VETA Du, penLru c pe scuru u mure s-ur II nLuInIL pIepL n
pIepL cu dumneuIuI.
ZI)A
(zdrobitc)
|u(o! Per l'cmour di Dieu! PorLI(u dInspre muIdun e
ncuIuL; udIneorI um vrusL s vIu eu p-ucoIo, cu s nu
muI ocoIesc, I u LrebuIL s m nLorc Iur pe uII( cu s
InLru n curLe.
VETA ncuIuL? $I uIucIIe sunL de doI sLunjenI! ALuncI per-
sounu n cIesLIe n-u puLuL IugI! ZI(o, ZI(o! E prImejdIe!
dumneuIuI e grozuv, CIIrIuc e nebun!
ZI)A VuI de mIne! MoneruI meu! MI-I omour!
VETA CIIrIuc u IuuL pucu cu spung I dumneuIuI u scos
subIu...
ZI)A Nu muI spune (u(o, c mor! (se cude o dcrcmcre de
sccnduri.)
VETA TucI! (cscultc cmcndouc.)
1UPAN DUMITRACHE
(de cjcrc)
A(In'Le, CIIrIuc!
IPINGESCU
(de cjcrc)
SLuI! n numeIe CosLILu(IunII!
VETA
(nrozitc)
-u prIns!
ZI)A
(csemenec)
AI! Mor!
VETA SunL n curLe, 'uIde s mergem degrub. Tu uI IcuL
ncurcLuru, Lu s-o descurcI! 'AIde repede de scup omuI
dIn prImejdIe.
ZI)A 'AIde! (Amcndouc pornesc sc icsc prin jund, ccnd
ele tor sc pcecscc prcul, s-cude clt zomot cjcrc i
stricte.)
GLASUL LUI 1UPAN DUMITRACHE Nu Ie Isu, CIIrIuc!
(zomot, stricte i o detuncturc de pucc.)
VETA CIIrIuc!
ZI)A MoneruI meu! (ies cmcndouc despercte.)
RIC VENTURIAND, cpoi SPIRIDDN
SCINA VIII
RIC VENTURIAND, cpoi SPIRIDDN
RIC (Cobocrc ncet pe jerecstrc pe unde c ieit, este
prcjuit de tcr, ciment i ccrcmidc, pcrul i este n
neorcnduiclc, pclcric ruptc, e clben i trcs lc jc(c,
tremurc i i se ncurcc limbc lc torbc, i se nclucete c
spcimc din ccnd n ccnd i l cpucc slcbiciune lc
ncheieturi.) Am scpuL pun ucum! SIInLe AndreI,
scup-m I de ucu ncoIo: sunL nc june! GenIu bun uI
venILoruIuI RomunIeI, proLege-m; I eu sunL romun!
(rcsujlc din reu i i cpcsc pclpitc(iile.) O ce noupLe
IurLunous! OrIbII LrugedIe! (i se pcre cc cude cetc i
trescre.) Ce de perIpe(IunI!... es pe IereusLr I pornesc
pe dIbuILe pe scIeIe! M (Iu bInIor de zId I ujung n
cupLuI bInuIII... DesLInuI m persecuL ImpIucubII...
ScIeIeIe se-nIund; nIcI o scur... Cocounu perIId m
Indusese n eroure... Vreuu s m-nLorc I d-oduL uuz
pe InImIcI venInd n Iu(u meu pe scIeIe. O Iuu nupoI
Ir s LIu unde merg; m mpIedIc de un buLoI cu
(ImenL... O InspIru(Iune,... - eu cu poeL um LoLdeuunu
InspIru(IunI! - m-uscunz n buLoI! PuII InImIcIIor s-
upropIe n Iugu mure, muI(I InI Lrec IuLe pe Iung buL-
oIuI meu njurundu-m; eu, cu june cu educu(Iune, m
Iuc c n-uuz... To(I se deprLeuz... Auz un zgomoL,
sLrIgLe, (IpeLe de IemeI, n IIne o mpucLur. Zgo-
moLuI upoI cu nceLuI se sLInge, LoLuI rmune nLr-un
sIIen(Iu Iugubru, numuI dIn deprLure se uude oroIogIuI
de Iu SLubIIImenL bLund unsprezece I douzecI... or
IuLuI penLru mIne! - es bInIor dIn buLoIuI meu, m
Lursc de-u bueIe pe scIeIe I m pomenesc nupoI ucI...
Ce s Iuc? Pe unde s Ies? mI LrebuIe o InspIru(Iune
IngenIous... (pune mcnc lc jrunte i ccutc n cnd.)
Du, um gsIL-o! S Ies pe ue. (mere repede n tcrjul
deetelor lc uc din jund, o deschide, cjcrc, n sclc, e
beznc.) ObscurILuLe ubsoIuL! (mere lc jerecstrc.) A!
Auz puI; vIne cInevu pe scIeIe. (se repede lc uc din
drecptc, c odcii lui Spiridon.) P-uIcI! (Spiridon intrc n
ccelci moment repede, i se lotesc cmcndoi n piept.)
AI! Cum m-uI sperIuL! (i tine rcu.)
SPIRIDDN DomnuIe, musIu, LoL uIcI eLI? E Ioc mure, Lre-
buIe s IugI! Duc o pune munu pe dumneuLu, Le
omour...
RIC M omour?... Scup-m, bIeLe, scouLe-m de uIcI...
Pe unde s Ies? (pornind spre uc din drecptc, pe unde
c intrct Spiridon.) Pe uIcI...
SPIRIDDN Nu se pouLe. (i tcie drumul.) OduIu d-ucoIo
rspunde LoLo pe scuru u mure; vreI s Le-nLuIneLI cu eI
pIepL n pIepL?
RIC Nu, nu voI; dur uLuncI ce-I de IcuL! ExIsLen(u mI-
esLe perIcIILuL. VoI s scup. Scup-m: (I duu bucI
LreI sIerLurI de rubI.
SPIRIDDN TreI sIerLurI de rubI: use pucIeLe de LuLun!
Te scup.
RIC Cum? Pe unde? Spune-mI IuLe, c mI-e degrub, mI
vIne sLenuIorIe.
SPIRIDDN DumneuLu sLI uIcI. Eu m duc coIeu n odI(
(lc drecptc), descIIz uu cure d n scur, cum I-oI
vedeu c se urc sus, Le cIem n oduIe, ncIIdem uu de
Iu mIjIoc, I cund or InLru cu Lo(II uIcI, (I duu drumuI pe
dIncoIo pe scur, Le coborI I IeI repede pe pourL...
us c Le scup, n-uI grIj.
RIC Du, du-Le degrub!
SPIRIDDN
(cu iretenie)
ApoI, nu-mI duI?
RIC Ce?
SPIRIDDN Ce mI-uI IgduIL.
RIC Bu du, (I duu. (se ccutc n tocte buzuncrele i
completeczc sumc din mcrun(ele, Spiridon o socotete
cu scumpctcte.) BIeLe, (solemn) LunruIe! $LII Lu n ce
pozI(Iune m gsesc? $LII Lu ce perIcoI m umenIn(?
SPIRIDDN Bu bIne c nu! Duc n-oI LI eu ppuru IuI
jupunuI!... HeIeI! us; duc n-I puLeu scpu...
RIC 'AI? (otcie.)
SPIRIDDN AI s vezI I dumneuLu uI drucuIuI ce e... De ce-I
zIce IuI "TILIrc nIm-Reu"?
RIC Nu, nu voI s vz, scup-m.
SPIRIDDN
(ccm rece)
EI! us, duc oI puLeu, Le scup eu, IIreLe.
RIC A! (otcie.) Auz zgomoL pe scur; se suIe... (otcie.)
AIeurg; scup-m! (Spiridon iese ncet n drecptc,
numcrcnd olocnii, Ricc l zorete de lc spcte.)
RIC, DUMITRACHE, CHIRIAC, IPINGESCU, ZI)A i
cpoi VETA
SCINA IX
RIC, DUMITRACHE, CHIRIAC, IPINGESCU, ZI)A i
cpoi VETA
RIC
(o clipc sinur, joc de scenc mutc, deodctc se cud n
odcic din drecptc pclme, i Spiridon (ipcnd)
A! (pci pe sccrc, Ricc se repede lc uc din drecptc.)
1UPAN DUMITRACHE
(ntcmpincndu-l cu scbic scocsc)
SLI!
RIC
(dcndu-se ncpoi)
SunL morL, sIInLe AndreI! (se repede lc jerecstrc schelelor
n stcnc.)
CHIRIAC
(ntcmpincndu-l, scre pe jerecstrc n scenc, cu pucc
cu bcionetc n mcnc, cc de csclt)
SLI!
RIC
(dcndu-se ncpoi otcind)
GenIu bun uI venILoruIuI RomunIeI! (se repede lc uc din
jund.)
IPINGESCU
(ntcmpincndu-l cu scbic scocsc)
SLI! (recunosccnd pe Ricc, i ccde scbic din mcnc.) Nu
m nebunI, onorubIIe! DumneuLu eLI?
RIC
(tremurcnd rozct)
Eu!
(Zi(c intrc prin jund.)
1UPAN DUMITRACHE Ce poILeLI, m musIu? (se repede
sc-l umjle. Zi(c i scre-n piept i-l oprete.)
CHIRIAC
(trcntete pucc i scuipc n pclme)
us-mI-I mIe, jupune! (se repede i el sc-l umjle.)
IPINGESCU
(scrind i oprind n piept pe Chiricc)
Nu du, onorubIIe!... I cunosc eu.
CHIRIAC
(lui Ipinescu)
D-Le Iu o purLe!
ZI)A
(lui 1upcn Dumitrcche)
Nene DumILrucIe, nu-mI ususInu vIILoruI! (se luptc cu el.)
1UPAN DUMITRACHE us-I s-I nLreb numuI: ce
poILeLI, m musIu?
CHIRIAC us-m, nene Nue, s-I nv( eu pe mu(e-IrIpLe
s muI umbIe dup nevesLeIe negusLorIIor!
IPINGESCU
(stricnd tcre cc sc ccopere tocte strictele)
SLu(I! SLu(I! C e-ncurcLur! Pe dumneuIuI I cunosc eu!
DumneuIuI nu-I d-eI de cure crede(I dumneuvousLr; e
ceL(eun onorubII.
CHIRIAC Du' de onorubII n-ure-ncoLro! (trec sc se
repeczc.)
IPINGESCU
(oprindu-l)
E d-uI noLrI, e puLrIoL!
1UPAN DUMITRACHE Duc-I puLrIoL, de ce umbr s-mI
sLrIce cusu? De ce m uLuc Iu onoureu de IumIIIsL? (trec
sc se repeczc, Vetc intrc prin jund.)
ZI)A Nene! Nene! urL-m! Nu e ce crezI dumneuLu.
1UPAN DUMITRACHE Dur ce e?
CHIRIAC Ce e?
VETA
(treccnd lcnc Chiricc i lucndu-l lc o pcrte neccjitc)
Ce e, ce e! OumenI n LouL IIreu I nu-n(eIege(I ce e!
UmbIu(I cu nebunII! (optindu-i repede.) ucu ce e!
TunruI umb dup ZI(u, s-u umorezuL cu eu de Iu
"unIon", LII dIn seuru cund s-u IuuL dup noI, I-u LrI-
mes unuI Iu uILuI bIIeLe de umor, I-n Ioc s meurg Iu eu
ucus, u greIL -u venIL uIcI. Nu (I-um spus eu c e LoL o
bnuIuI prousL de-u dumneuIuI. M IucI s InLru n
uILe uIeu cu nebunIIIe LuIe. ucu ce e; uI vzuL? (n timpul
ccestc 1upcn Dumitrcche, ccm ncurcct de potolirec
lui Chiricc, trec sc csculte i el explicc(ic.)
CHIRIAC
(domirindu-se)
A!
1UPAN DUMITRACHE
(treccnd lcnc Vetc)
EI! Ce e!
(n timpul ccestc, scenc mutc ntre Ipinescu, Ricc i
Zi(c mci n jund.)
VETA
(cctrc Chiricc)
Spune-I ce e. (trece n jund.)
CHIRIAC
(lucnd lc o pcrte pe 1upcn Dumitrcche i optindu-i)
Ce e, ce e! OumenI n LouL IIreu I nu n(eIegem! UmbIm
cu nebunII! ucu ce e! TunruI umbI dup ZI(u; s-u
umorezuL cu eu de Iu "unIon", LII, dIn seuru uIu cund s-
u IuuL dup dumneuvousLr, I-u LrImes unuI Iu uILuI bI-
IeLe de umor, I n Ioc s meurg Iu eu ucus, u greIL -u
venIL uIcI. Nu (I-um spus eu, jupune, c uu (I cuneuz
dumILuIe! M-uI IcuL s uIerg cu nebunII, s-mI rup
guLuI! Doumne IereLe! Duc Iceum I mourLe de om?
uc ce e; uI vzuL?
1UPAN DUMITRACHE
(nseninct i domirit)
A! (ccutcnd lc Zi(c cu cocdc ochiului.) EI! BuL-Le, ZI(o, s
Le buL! (Chiricc trece lcnc Ipinescu.)
ZI)A
(pleccnd ochii cu netinotc(ie)
Nene!
1UPAN DUMITRACHE
(cu pcrin(ie)
EI! Nu Le ruInu! AIe LInere(II vuIurI! (cctrc public.) uL
romun(Ious! D-uIu dumneueI: "'AI, nene, Iu unIon,
puroI! S m-ngropI!"
(n timpul ccestc, cei ce n-cu torbit sunt rupc(i n
jund, Ricc ncc nu-i pocte teni bine n jire.)
IPINGESCU
(ncintcnd lcnc 1upcn Dumitrcche)
OnorubIIe! (cu ijos.) $LII cIne-I LunruI sLu? (crctc pe
Ricc.)
1UPAN DUMITRACHE CIne?
IPINGESCU sLu e I cure scrIe Iu "Voceu PuLrIoLuIuI
Nu(IonuI".
1UPAN DUMITRACHE Nu m nebunI!
IPINGESCU PuroI.
1UPAN DUMITRACHE EI, IugI c mor!
IPINGESCU D-upoI ce crezI! CIIur eI nsuI n persoun: e
bIuL bun, d-uI noLrI, dIn popor. EI combuLe n urLIcoIuI
I de usL-seur, LII cu "suIrugIuI".
1UPAN DUMITRACHE
(nccntct)
EI bruvos! (ncet.) ApoI de! S Iucem cunoLIn(. Cum e
umorezuL cu ZI(u, muI LII? De unde u IosL s Ius noro-
cuI IeLII!
IPINGESCU Rezon! AIu zIceum I eu. (cctrc Ricc.) Onor-
ubIIe domn, permILe-mI penLru cu s-(I prezunL pe
ceL(eunuI DumILrucIe TILIrc, comersunL, upropILur I
cpILun n gvurdu cIvIc. (cu importcn(c.) E d-uI noLrI.
(rupul din jund ncinteczc.)
RIC SunL ncunLuL. (se conjundc n complimente.) MersI
de cunoLIn(.
IPINGESCU DumneuIuI esLe ceL(eunuI RIc VenLurIuno,
umpIoIuL judIcIur, sLudenL Iu AcudemIe - nvu( IegIIe,
- I reducLor Iu "Voceu PuLrIoLuIuI Nu(IonuI"... (cu
putere.) E d-uI noLrI... ce s muI sLm s muI vorbIm...
I LII... (cmcndoi recomcndc(ii se complimenteczc i-i
dcu mcnc.)
1UPAN DUMITRACHE
(cu respect cmestecct cu sjiclc)
Du, LocmuI usL-seur cILeum cu neneu Nue, n guzeLu
dumneuvousLr, cum scrI(I despre cIocoI c mnunc
sudoureu poporuIuI suverun. EI, bruvos! mI pIuce! BIne
combuLe(I reuc(Iuneu, nu poL s zIc, LII coIeu, verde,
romuneLe. S v ujuLe Dumnezeu cu s scpu(I poporuI
de cIocoI!
(prinzcnd limbc, dupc ce c zcmbit cu multc sctisjcc(ie
de torbele lui 1upcn Dumitrcche)
DomnuIe, DumnezeuI nosLru esLe poporuI: box populi, box
dei! NoI n-uvem uIL credIn(, uIL sperun(, decuL
poporuI. (1upcn Dumitrcche cscultc uimit.) NoI n-
uvem uIL poIILIc decuL suverunILuLeu poporuIuI; de
uceeu n IupLu nousLr poIILIc, um spus-o I o muI spun-
em I o repeLm neconLenIL LuLuror ceL(enIIor: "OrI Lo(I
s murI(I, orI Lo(I s scpm!"
1UPAN DUMITRACHE Bruvos! S LrIeLI! (bcte-n pclme,
ncet cctre Ipinescu.) VorbeLe ubILIr, domnuIe. sLu e
bun de dIpoLuL.
IPINGESCU HeI! us-I c ujunge eI I dIpoLuL curund-
curund...
(n timpul ccestc Ricc c tenit lcnc Zi(c.)
1UPAN DUMITRACHE Cum combuLe eI, pouLe s ujung
I mInIsLru. (tcre cctrc Ricc, ccre stc tot n rup.) M
rog, onorubIIe, eu mI cer IerLure, LI(I c pouLe,
udIneuorI, cum (Iu eu Iu... pouLe, v-um udus un uIronL;
dur e I vInu dumneuvousLr; nu LIum c venIser(I
penLru ZI(u...
RIC M rog, purdon, vInu nu esLe nIcI u meu, nIcI u du-
mILuIe, nIcI u mudum ZI(II: esLe u LbII(II de Iu pourL...
DumneueI mI scrIsese c ude Iu numruI q... um vzuL
Iu pourL numruI q I um InLruL. (torbete ncet cu
Zi(c, Vetc i Chiricc.)
1UPAN DUMITRACHE
(cctre Ipinescu)
Au e; usLu meLeruI DInc bInugIuI mI-u IcuL-o; u LencuIL
zIduI de Iu pourL I mI-u bLuL numruI 6 d-
u-ndouseIeu; s-I puI muIne s mI-I nLourc Iu Ioc, s nu
mI se muI nLumpIe vreun conIIIcL.
CHIRIAC
(ccre s-c csit n jund cu Vetc, Zi(c i Ricc)
us ce-I spuI eu I cu cocounu, duc v e ruIne.
(cobocrc cu Vetc, Ricc i Zi(c se (in n jund.) Jupune.
VETA ruLe.
1UPAN DUMITRACHE Ce-I, CIIrIuc, puIuIe? Ce-I VeLo?
VETA Avem s Le rugm cevu.
CHIRIAC Du'... s nu ne LruLezI cu reIuz.
1UPAN DUMITRACHE OrIce; m LII cum (Iu Iu nevusL I
Iu LIne.
VETA UILe ce e: musIu RIc I cu ZI(u compLImesc
mpreun.
1UPAN DUMITRACHE
(nccntct)
EI! Au e, uIe LInere(II vuIurI!
CHIRIAC $I Ie e ruIne s-(I spuIe c ur vreu s...
1UPAN DUMITRACHE S... ce?
CHIRIAC EI! Nu LII dumneuLu? S puIe pIrosLrIIIe!... VreI
I DumneuLu?
1UPAN DUMITRACHE
(rcpit)
Duc dumneuIuI cubuIIpseLe s ne onoreze cu uLuLu cIn-
sLe... de! ZesLreu nu-I uu mure, I dumneuIuI e... LII,
cevu muI sus... noI sunLem negusLorI.
RIC
(coborcnd)
CeL(ene, sunLem sub regImuI IIberL(II, eguIIL(II I
IruLernIL(II: unuI nu pouLe II muI sus decuL uILuI, nu
permILe ConsLILu(Iu.
IPINGESCU Rezon!
1UPAN DUMITRACHE
(lui Ipinescu)
BIne vorbeLe, domnuIe, bruvos!
RIC Eu, duc compLImeLe I mudum ZI(u Iu suIerIn(u
meu...
1UPAN DUMITRACHE MuI e vorb! Cum s nu
compLImeusc? ZI(o, nene, Iu vIno-ncou. (Zi(c tine
ruinocsc.) EI! Nu-(I muI IIe ruIne: uIe LInere(II vuIurI...
VreI?
ZI)A Eu Iuc ce vreI dumneuLu; mI eLI cu I un IruLe muI
mure.
1UPAN DUMITRACHE EI! S v IIe de bIne, I ceusuI I
bun s-I deu PronIu. (ncet Zi(ii.) S-(I cInsLeLI
brbuLuI: sLu e om, nu gIum; (I-uI gsIL norocuI.
ZI)A MersI, nene. (trece n jund.)
1UPAN DUMITRACHE PenLru pu(In. (lui Ricc.) EI ucum,
cumnuLe, Iu s vorbIm o vorb coIeu nLre brbu(I, co-
couneIe s nu uscuILe; LIIn dumneuLu, nene Nue, cum
sunL cocouneIe...
IPINGESCU RuInouse... mIe-mI spuI?
1UPAN DUMITRACHE
(lui Ricc ccre c tenit lcnc ei)
TouLe cu LouLe, dur Iu onoureu de IumIIIsL s (II.
RIC Du, IumIIIu e puLrIu ceu mIc, precum puLrIu e IumIIIu
ceu mure; IumIIIu esLe buzu socIeL(II.
1UPAN DUMITRACHE Au e, bruvos! (lui Ipinescu.)
TouLe Ie LIe, mI pIuce...
IPINGESCU ApoI duc-I jurnuIIsL...
VETA
(din jund cctre 1upcn Dumitrcche)
EI! TouLe bune, Ir(Ico, dur noI nu dormIm n noupLeu
usLu? CIIrIuc ure s se scouIe muIne pun-n zIu Iu
ezIrcI(.
1UPAN DUMITRACHE MuI e vorb, soro, cum s nu?
(To(i se dispun c se retrce, Ricc e cu Zi(c, Chiricc cu
Vetc, 1upcn Dumitrcche suie cu Ipinescu.)l
IPINGESCU
(lui 1upcn Dumitrcche)
OnorubIIe, nduLoreuz-m cu o (Igur de LuLun.
1UPAN DUMITRACHE $I cu dou, nene Nue. (bcc mcnc
sc scoc(c tcbccherc i se oprete ncruntct cu mcnc n
buzuncr. Nene Nue! CIIrIuc!
CHIRIAC
(coborcnd lcnc 1upcn Dumitrcche)
Ce-I, jupune?
1UPAN DUMITRACHE
(lucnd pe Chiricc i pe Ipinescu de mcnc i
cduccndu-i drcmctic n jc(c scenii)
TouLe Ie-um ImurIL; bIne, de cumnuLuI RIc nu muI um ce
s zIc; dur s v urL ce um gsIL pe perneIe puLuIuI
dumneueI,... c uILusem;... mI vIne s InLru Iu bnuIeII
reIe.
CHIRIAC
(njiorct)
Ce-uI gsIL, jupune?
1UPAN DUMITRACHE UILe. (scocte din buzuncr o
lecturc de ct.)
IPINGESCU rumous IegLur, de Ic!
CHIRIAC A! Ado-ncou, jupune; usLu-I IegLuru meu, n-o
LII dumneuLu?
1UPAN DUMITRACHE
(lcmurit)
EI, buL-Le s Le buL! De ce nu spuI uu, IruLe? (lui Ipines-
cu, cu jilozojie.) EI! VezI?... UILe uu se orbeLe omuI Iu
necuz!
IPINGESCU Rezon!
(Pornesc cu to(ii teseli spre jund.)
(Cortinc)