Sunteți pe pagina 1din 123

O SCRISOARI

PIIRLT
on-ucu CurugIuIe
Persounele
$TIIAN TIPTISCL, preIecLuI jude(uIuI
AGAMIMNON ANANACHI, vecII IupLLor de Iu
q8
ZAHARIA TRAHANACHI, prezIdenLuI ComILeLuIuI
permunenL, ComILeLuIuI eIecLoruI, ComILeLuIuI coIur,
ComI(IuIuI ugrIcoI I uI uILor comILeLe I comI(II
TACHI IARILRII, uvocuL, membru uI ucesLor
comILeLe I comI(II
IORACHI BRNZOVINISCL, usemeneu
NAI CA{AVINCL, uvocuL, dIrecLor-proprIeLur uI
zIuruIuI Rccnetul Ccrpc(ilor, prezIdenL-IunduLor uI
SocIeL(II encIcIopedIce-cooperuLIve "Auroru economIc
romun"
IONISCL, InsLILuLor, coIuboruLor Iu uceI zIur I membru
uI ucesLeI socIeL(I
POPISCL, usemeneu
GHI{ PRISTANA, poII(uIuI oruuIuI
LN CIT{IAN TLRMINTAT
ZOI TRAHANACHI, so(Iu ceIuI de muI sus
LN IICIOR
AEGTOR, CET|EN, PUBC
n cupILuIu unuI jude( de munLe, n zIIeIe nousLre
VersIune eIecLronIc de ScrIpLorIum.ro
ILLp:JJwww.scrIpLorIum.ro
Actol I
(D cnticcmerc bine mobilctc. Uc n jund cu douc
jerestre mcri de lcturi. Lc drecptc, n plcnul din jund o
uc, lc stcnc cltc uc, n plcnul din jc(c. n stcnc,
plcnul ntci, ccncpec i un jotoliu.)
Scenu I
TIPTESCU, pu(in citct, se plimbc cu "Rccnetul
Ccrpc(ilor" n mcnc, e n hcine de odcie, PRISTANDA n
piciocre, mci spre uc, stc rezemct n scbie
TIPTESCU
(termincnd de citit o jrczc din jurncl)
"... RuIne penLru oruuI nosLru s Lremure n Iu(u unuI
om!... RuIne penLru guvernuI vILreg, cure d unuI dIn
ceIe muI Irumouse jude(e uIe RomunIeI prud n
gIeureIe unuI vumpIr!..." (indinct.) Eu vumpIr, 'uI?...
CurugIIoz!
PRISTANDA
(csemenec)
CuruL curugIIoz!... Purdon, s IerLu(I, coune nIc, c
nLreb: bumpIr... ce-I uIu, bumpIr?
TIPTESCU UnuI... unuI cure suge sungeIe poporuIuI... Eu
sug sungeIe poporuIuI!...
PRISTANDA DumneuLu sugI sungeIe poporuIuI!... AoIeu!
TIPTESCU MIeI!
PRISTANDA CuruL mIeI!
TIPTESCU Murdur!
PRISTANDA CuruL murdur!
TIPTESCU EI! Nu s-uIege!
PRISTANDA Nu s-uIege!
TIPTESCU Cu LouL dscIImeu dumneuIuI, cu LouL socI-
eLuLeu moILoIogIc u dumneuIuI... degeubu! S-mI ruz
mIe musL(IIe!
PRISTANDA $I mIe!
TIPTESCU Dur n sIurIL, Ius-o usLu! us-I s urIe cu un
cuIne!
PRISTANDA CuruL cu un cuIne!
TIPTESCU ncepuseI s-mI spuI IsLorIu de useur.
(cde.)
PRISTANDA Cum v spuneum coune nIc (se cpropie),
useur, u(IpIsem nI(eI dup mus, precum e mIsIu
nousLr, c ucumu dumneuvousLr LI(I c bIeLuI poII(uI
n-ure I eI ceus de muncure, de buLur, de cuIcure, de
scuIure, cu LoL creLInuI...
TIPTESCU IreLe...
PRISTANDA $I Iu mIne, coune nIc, s LrI(I! Greu de
LoL... Ce s zIcI? umeIIe mure, renumeru(Ie mIc, dup
bugeL, coune nIc. nc d-uIu nevusL-meu zIce: "MuI
roug-Le I Lu de domnuI preIecLuI s-(I muI mreusc
IeuIu, c Le prpdeLI de LoL!..." Nou copII, coune
nIc, s LrI(I! nu muI pu(In... SLuLuI n-ure Idee de ce
Iuce omuI ucus, ne cere numuI duLorIu; dur de! Nou
copII I opLzecI de IeI pe Iun: IumeIIe mure,
renumeru(Ie mIc, dup bugeL.
TIPTESCU
(zcmbind)
Nu-I vorb, dup bugeL e mIc, uu e... decuL Lu nu eLI
bIuL prosL; o muI curpeLI, de IcI, de coIo; duc nu
curge, pIc... us' c LIm noI!
PRISTANDA $LI(I! Cum s nu LI(I, coune nIc, s LrI(I!
Tocmu' dumneuvousLr s nu LI(I!
TIPTESCU $I nu-mI pure ru, duc LII s IucI IucrurIIe
cumInLe: mIe-mI pIuce s m serveusc Iunc(IonuruI cu
Lrugere de InIm... Cund e om de credIn(...
PRISTANDA De credIn(, coune nIc, s LrI(I!
TIPTESCU Nu m uIL duc se IoIoseLe I eI cu o puru,
dou... muI uIes un om cu o IumIIIe greu.
PRISTANDA Nou suIIeLe, coune nIc, nou, I
renumeru(Ie...
TIPTESCU Dup bugeL!...
PRISTANDA MIc, sruL munu, coune nIc.
TIPTESCU us, GII(, cu sLeugurIIe de uIuILIerI (I-u
IeIL bIne; uI Lrus IrumueI condeIuI.
PRISTANDA
(uitcndu-se pe sine i rczcnd)
CuruL condeI! (lucndu-i numcidecct secmc, ncit.)
AdIcLe, cum condeI, coune nIc?...
TIPTESCU ConLuI jIdunuIuI s-u pILIL Iu ComILeL pe
puLruzecI I puLru de sLeugurI.
PRISTANDA
(ncit)
Du.
TIPTESCU EI?... s-u pus puLruzecI I puLru de sLeugurI?
PRISTANDA
(cu tcrie)
S-u pus, coune nIc, s-u pus... PouLe unuI-dou s Ie II
duL vunLuI jos... du' s-u pus...
TIPTESCU PuLruzecI I puLru?
PRISTANDA PuLruzecI I puLru n cup, coune nIc.
TIPTESCU
(rczcnd)
Nu umbIu cu moILurI, GII(. Nu m-um pIImbuL eu Iu
IumInu(Ie n Lrsur cu Zoe I cu neneu ZuIurIu n LoL
oruuI? TocmuI eu, cum e gIumeu(, zIce: "u s-I
numrm sLeugurIIe IuI GII("...
PRISTANDA
(mchnit)
mI pure ru! TocmuI coune JoI(Icu, LocmuI dumneeI, cure
de!... S ne uLepLm de Iu dumneeI Iu o proLec(Ie...
TIPTESCU ApoI, eu n-u zIs-o cu ruLuLe, u zIs-o n gIum.
Nu LIe I neneu ZuIurIu I eu c eLI omuI nosLru...
PRISTANDA AI dumneuvousLr, coune nIc, I uI counII
JoI(IcIII, I uI IuI conuI ZuIurIu... EI? $I Ie-u(I numruL,
coune nIc?... EI? Au e? PuLruzecI I puLru...
TIPTESCU Vreo puIspce... cInspce.
PRISTANDA ApoI s Ie numrm, coune nIc; s Ie
numrm; dou Iu preIecLur.
TIPTESCU Dou...
PRISTANDA Dou pe pIu(u IuI 11 evruurIe...
TIPTESCU PuLru...
PRISTANDA
(ccutcnd n cnd)
Dou Iu prImrIe...
TIPTESCU $use...
PRISTANDA
(ccelci loc)
UnuI Iu couIu de bIe(I...
TIPTESCU $upLe...
PRISTANDA UnuI... Iu couIu de IeLe...
TIPTESCU OpL...
PRISTANDA UnuI Iu spILuI...
TIPTESCU Nou...
PRISTANDA Dou... Iu cuLrInduI, Iu SI. NIcuIue...
TIPTESCU Unsprezece.
PRISTANDA Dou Iu preIecLur... puIspce...
TIPTESCU
(rczcnd)
e-uI muI numruL pe uIe de Iu preIecLur.
PRISTANDA Nu, coune nIc, s LrI(I! (continuc repede,
pe nercsujlcte.) Dou Iu prImrIe, opLspce, puLru Iu
coII, douzecI I puLru, dou Iu cuLrInduI Iu SI. NIcuIue,
LreIzecI...
TIPTESCU
(rczcnd)
e-uI muI numruL o duL pe LouLe usLeu I udunI ru...
PRISTANDA Doumne pzeLe, coune nIc, s LrI(I,
puLruzecI I puLru, n cup... puLruzecI I puLru... Cum zIc,
unuI-dou, pouLe vunLuI... orI cIne LIe...
TIPTESCU
(rczcnd)
GII(... upoI nu m orbI de Iu obruz uu.
PRISTANDA
(schimbcnd deodctc tonul, umilit i ncit)
umeIIe mure... renumeru(Ie dup bugeL mIc...
TIPTESCU
(uitcndu-se lc cecs)
u s Ism sLeugurIIe, GII(...
PRISTANDA CuruL s Ie Ism, coune nIc.
TIPTESCU Spune oduL IsLorIu de-useur, c m grbesc.
PRISTANDA BIne zIce(I, coune nIc. Aseur pe Iu zece I
jumLuLe, m duc ucus, mbuc cevu I m duu uu pe-o
purLe s u(Ipesc numuI un mInu(eI, c erum prpdIL de
osLenIL de Iu Ioc. NevusLu zIce, purdon: "Dezbruc-Le
GII(, I Le cuIc". Eu, nu; eu, Iu duLorIe, coune nIc,
zI I noupLe Iu duLorIe. Au, m scoI cum pe Iu douspce
Ir un sIerL, I, purdon, m dezbruc de mondIr, sco(
cIIpIuI, m-mbruc (IvIIeLe I pIec... Iu duLorIe, coune
nIc. Pun s pIec se Icuse vreo unuI dup douspce.
O Iuu prIn dosuI prImrIeI, I upuc pe muIdun cu s Ies
Iu burIeru "UnIrII". Cund duu s Lrec muIdunuI, vz
IumIn Iu IeresLreIe de dIn dos uIe IuI d. Nue Cu(uvencu,
I IeresLreIe vruILe. UIucIIe nuILe... duc Le suI pe uIucI,
po(I InLru pe IereusLr n cus. Eu, cu gunduI Iu duLorIe,
ce-mI d n gund Ideeu? ZIc: Iu s muI cIupIm noI cevu
de Iu onorubIIuI, c nu sLrIc... I bInIor, cu o pIsIc, m
suI pe uIucI I m puI s-uscuIL: uuzeum I vedeum cum
v-uuz I m-uuzI(I, coune nIc, LI(I cu Iu LeuLru.
TIPTESCU EI, ce?
PRISTANDA Jucuser sLos.
TIPTESCU CIne eru?
PRISTANDA CIne s IIe? DscIImeu: onescu, Popescu,
popu PrIpIcI...
TIPTESCU $I popu?
PRISTANDA Du, popu I d. TcII(, I PeLcu, I ZupIsescu,
LouL gucu-n pr. JocuI eru pe IsprvILe... I IumrIe de
LuLun... Ieeu pe IereusLr cu de Iu vupor. MuI jucu popu
I cu PeLcu. IIuI(I edeuu de vorb.
TIPTESCU $I Cu(uvencu m-njuru?
PRISTANDA Grozuv, coune nIc, pe guvern I pe dv....
I-I numru voLurIIe.
TIPTESCU DscIImeu, popu I moIIujII.
PRISTANDA CuruL moIIujII!
TIPTESCU us' c Ie duu eu voLurI.
PRISTANDA Du' s vede(I ce s-u-nLumpIuL... coune nIc.
DIn vorb-n vorb, Cu(uvencu zIce: "M prInz cu d-
vousLr c o s voLeze cu noI cIne cu gunduI nu gundI(I,
unuI pe cure conLeuz bumpIruI - I ucoIo, purdon, LoL
bumpIr v zIceu - pe cure conLeuz bumpIruI cu pe Dum-
nezeu... I cund I-om uveu pe uIu, I-uvem pe Lo(I... u
uscuILu(I scrIsoureu usLu"... I scouLe o scrIsorIc dIn por-
LoIeI... "u uscuILu(I..." DIuvoIuI de pop, n-ure de Iucru?
Se scouI repede de Iu joc I zIce: "S m-ngropI, suIIeLuI
meu, NIc, nu cILI... sLI, s-o uscuIL I eu... s-mI uprInz
numuI (Iguru..." $I, coune nIc, se scouI de Iu joc,
uprInde cIIbrILuI, Lruge dIn (Igur I vIne s urunce cIIb-
rILuI uprIns pe IereusLr drepL n ocIII meI... M Lrug
nupoI, uIunec de pe uIucI I cuz pe muIdun, pesLe un
dobILoc, cure pesemne Lrece orI edeu Iung uIucI. Dob-
ILocuI ncepe s sLrIge, Lo(I dIn cus sur nvuI Iu
IereusLr; eu, cum czusem, m rIdIc degrub, o Iuu
pILuII pe Iung uIucI I InLru n curLeu prImrIeI.
TIPTESCU
(interescndu-se de potestire)
EI?
PRISTANDA M-um muInLors eu, dur ncIIseser Ieres-
LreIe I Isuser perdeIeIe.
TIPTESCU CIne s IIe? Ce scrIsoure? Nu prIcep... GII(,
eu LrebuIe s m duc Iu dejun, s nu Iuc pe neneu Zu-
IurIu I pe Zoe s m-uLepLe. EI nu dejuneuz Ir mIne,
I neneu ZuIurIu nu Iese nuInLe de dejun. $I muI uIes
cum e Zoe nerbdLoure...
PRISTANDA Ce-mI ordonu(I, coune nIc?
TIPTESCU S-mI uIII ce scrIsoure e uIu I de cIne e vorbu.
PRISTANDA AscuIL, coune nIc.
TIPTESCU Duc s-ur puLeu s punem munu I pe IIruI
sLu, - nu dour c mI-e Leum de InLrIgIIe prousLe uIe IuI
Cu(uvencu, - dur n-ur II ru s-I dezurmm cu
desvurIre, -upoI s-I Iucrm pe onorubIIuI!
PRISTANDA CuruL s-I Iucrm!
TIPTESCU SLI un mInuL pun s-mI scIImb IuInu;
IeIm mpreun; um s-(I muI spun cevu.
PRISTANDA SLuu, coune nIc.
(Tipctescu iese n stcnc.)
Scenu II
PRISTANDA
(sinur)
Greu mIsIe, mIsIu de poII(uI... $I conuI nIc cu counu
JoI(Icu muI sLuu s-mI numere sLeugurIIe... ToL vorbu bI-
eLeI nevesLe, zIce: "GII(, GII(, pup-I n boL I-I pup
LoL, c sLuIuI nu crede Iu I IImund..." ZIc: curuL! De-o
pIId, conuI nIc: moIu moIe, Ionc(Iu Ionc(Ie, counu
JoI(Icu, counu JoI(Icu: LruI, neneuco, cu bunII IuI Tru-
IunucIe... (lucndu-i secmc) bubucIII... Du' eu, unde?
umeIIe mure, renumeru(Ie dup bugeL mIc. (cse n
jund pe un sccun lc o pcrte.)
Scenu III
ZAHARIA TRAHANACHE, GHI) PRISTANDA, cpoi
TIPTESCU i ZDE
TRAHANACHE
(intrc prin jund, jcrc sc ic secmc lc Ghi(c, ccre se
ridicc rcpede lc intrcre. Trchcncche e micct)
A! Ce corupL so(IeLuLe!... Nu muI e moruI, nu muI sunL
prIn(IpurI, nu muI e nImIc: enLeresuI I Iur enLeresuI...
BIne zIce IIu-meu de Iu IucuILuLe uIuILIerI n scrIsoure:
vezI, Lunr Lunr, dur copL, serIos bIuL! ZIce: "TuLI(o,
unde nu e moruI, ucoIo e corup(Ie, I o so(IeLuLe Ir
prIn(IpurI, vu s zIc c nu Ie ure!"... AuzI d-Lu mIeIIe,
InIumIe. (tede pe Ghi(c.) AIcI eruI GII(? (se
stcpcnete.)
PRISTANDA AIcI, sruL munu, coune ZuIurIo.
TRAHANACHE nIc u IeIL?
PRISTANDA Bu nu, coune ZuIurIo, vIne numuIdecuL mo-
menLuI, e dIncoIo... A! uL conuI nIc.
TIPTESCU
(cu pclcric i hcinc de orc tine din stcnc, e surprins
lc tederec lui Zchcric)
NeIcu ZuIurIu! Cum se pouLe? AI IeIL nuInLe de dejun?
Ce e?
TRAHANACHE E comedIe, mure comedIe, nIc, sLI s-
(I spuI. (i jcce semn sc expedieze pe Pristcndc.)
PRISTANDA
(rcpede)
MuI uve(I cevu s-mI ordonu(I, coune nIc?
TIPTESCU Nu... Nu uI(I de ce-um vorbIL. TrebuIe s
uvem dezIegureu IsLorIeI cuL muI degrub.
PRISTANDA AscuIL.
TIPTESCU Nene ZuIurIo, e Iung ce uI s-mI spuI? Nu mI-
o po(I spune Iu dejun?
TRAHANACHE AI pu(InLIc rbdure... Nu LrebuIe s LIe
JoI(Icu... E comedIe mure, nIc. (ede pe ccncpec, cu
spctele spre jund.)
TIPTESCU
(uitcndu-se lc cecs)
ALunceu LrecI, GII(, pe Iu neneu ZuIurIu p-ucus I Ius-I
vorb couneI JoI(IcIII - nu-I uu, nene ZuIurIo? - S IIe
uu de bun s nu se supere duc om nLurzIu de Iu de-
jun... uvem cevu poIILIc de vorbIL nLre brbu(I.
PRISTANDA AscuIL, coune nIc. (Pristcndc pleccc spre
jund. Tipctescu se ntocrce spre Trchcncche i
cobocrc. Ccnd Pristcndc trec sc icsc prin jund, uc
din drecptc se deschide pu(in, Zoe scocte ccpul,
checmc pe Pristcndc: "Pstl Pstl i nchide repede uc.
Tipctescu se ntocrce i l tede pe Pristcndc lcnc uc
din drecptc.)
TIPTESCU 'AI? Un' Le ducI?
PRISTANDA
(jcccndu-i semn sc tccc i crctcndu-i pe Trchcncche)
Unde mI-u(I ordonuL.
TIPTESCU
(jcrc c n(elee)
De ce nu IeI prIn Iu(?
PRISTANDA
(urmcndu-i jocul)
Du, prIn Iu(... (se-ntocrce spre uc din jund. Tipctescu
se-ntocrce icr spre Trchcncche. 1ocul Zoii se repetc.
Icnicc se-ntocrce icr. Ghi(c, ccre este icr lcnc uc
din drecptc, iese nctclc pe ccolo. Tipctescu, dcnd din
umeri, jcrc sc-n(elecc, se cobocrc sc czc pe jotoliu,
lcnc Trchcncche.)
Scenu IV
TIPTESCU, TRAHANACHE
TIPTESCU EI! NeIc ZuIurIo, ce e? u spune, Le vz cum
scIImbuL!...
TRAHANACHE AI pu(InLIc rbdure, s vezI... AzI-
dImIneu(, pe Iu opL I jumLuLe, InLr IecIoruI n oduIe,
- nIcI nu-mI busem cuIeuuu, - mI d un rveI I-mI
zIce c uLeupL rspuns... De Iu cIne eru rveIuI?
TIPTESCU De Iu cIne?
TRAHANACHE De Iu onorubIIuI d. Nue Cu(uvencu.
TIPTESCU De Iu Cu(uvencu?
TRAHANACHE ZIc: ce ure u Iuce Cu(uvencu cu mIne I eu
cu Cu(uvencu, nIcI n cIIn, nIcI n munecI, bu cIIur
puLem zIce, duc consIderm dup prIn(IpurI,
dInpoLrIv.
TIPTESCU IreLe... EI?
TRAHANACHE SLI, s vezI. (scocte un rctcel din
buzuncr i-l dc lui Tipctescu.)
TIPTESCU
(lucnd rctcelul i citind)
"VenerubIIuI d. ZuIurIu TruIunucIe, prezIdenL uI
ComILeLuIuI permunenL, uI ComILeLuIuI coIur, uI
ComILeLuIuI eIecLoruI, uI ComI(IuIuI ugrIcoI I uI uILor
comILeLe I comI(Ie... oco. (scocte hcrtic din plic.)
VenerubIIe domn, n InLeresuI onourII d-vousLre de
ceL(eun I de LuL de IumIIIe, v rugm s Lrece(I usLzI
nLre oreIe q jum. I 1ou.m. pe Iu bIurouI zIuruIuI
"RcneLuI Curpu(IIor" I sedIuI SocIeL(II EncIcIopedIce-
CooperuLIve "Auroru EconomIc Romun" unde vI se vu
comunIcu un documenL de ceu muI mure ImporLun(
penLru d-vousLr... AI d-vousLre devoLuL, Cu(uvencu, dIr-
ecLor-proprIeLur uI zIuruIuI "RcneLuI Curpu(IIor", prez-
IdenL IunduLor uI SocIeL(II EncIcIopedIce-CooperuLIve
"Auroru EconomIc Romun"..." EI? Ce documenL?
TRAHANACHE AI pu(InLIc rbdure! S vezI... M-um
gundIL: s nu m duc... s m duc... s nu m duc... Iu,
numuI de curIozILuLe, s m duc, s vz ce moIL muI e I
sLu. M mbruc degrub, nIc, I m duc.
TIPTESCU u Cu(uvencu?
TRAHANACHE SLI, s vezI... Iu Cu(uvencu. - Cum InLru se
scouI cu respecL I m poILeLe pe IoLeI. "VenerubIIe"-n
sus, "venerubIIe"-n jos. "mI pure ru, c ne-um rcIL
mpreun, zIce eI, c eu LoLdeuunu um (InuL Iu d-Lu cu Iu
cupuI jude(uIuI nosLru..." I n sIurIL o sum de
deIIcuLe(urI... Eu serIos, zIc: "SLImubIIe, m-uI cIemuL s-
mI ur(I un docomenL, uruL docomenLuI!" ZIce: "MI-e
Leum, zIce, c o s IIe o IovILur durerous penLru d-Lu,
I ur II LrebuIL s Le pregLesc muI dInuInLe, d-Lu un
brbuL uu de, I uu de..." I Iur deIIcuLe(urI. ZIc Iur:
"SLImubIIe, uI pu(InLIc rbdure, docomenLuI"... EI Iur:
"...c de, dumeIe..." S vezI unde vreu s m-uduc
mIeIuI!... BIuLu JoI(Icu! S nu cumvu s-I spuI, s nu
cure cumvu s uIIe! Cum e eu sIm(ILoure!...
TIPTESCU Ce! A cuLezuL? MIzerubIIuI (se ridicc turbur-
ct.)
TRAHANACHE
(oprindu-l)
SLI, s vezI! "...c de, dumeIe, zIce, nu n(eIeg LoLdeuunu
merILeIe I cuIIL(IIe moruIe uIe brbuLuIuI, I respecLuI
cure vu s zIc, ce LrebuIe s-I pourLe..." n sIurIL
(Tipctescu jierbe) ce s-o muI Iungesc degeubu! Dup ce-
I puI pIcIoruI n prug I-I zIc: "u uscuIL, sLImubIIe, uI
pu(InLIc rbdure: docomenLuI!" vede mIeIuI c n-ure
ncoLro, I-mI scouLe o scrIsorIc... GII(I u cuI I cLre
cIne?
TIPTESCU
(de cbic stcpcnindu-i emo(ic)
A cuI? A cuI, nene ZuIurIo?
TRAHANACHE SLI s vezI. (rcspicct i rczcnd.) A Lu
cLr nevusL-meu, cLr JoI(Icu! ScrIsoure de umor n
LouL reguIu... 'AI? Ce zIcI d-Lu de usLu?
TIPTESCU
(turburct rcu)
Nu se pouLe, nu se pouLe!
TRAHANACHE Am cILIL-o de zece orI pouLe: o LIu pe
dInuIur! AscuIL: "Scumpu meu Zoe, venerubIIuI (udIc
eu) merge deseur Iu nLrunIre (nLrunIreu de uIuILIerI
seuru). - Eu (udIc Lu) LrebuIe s sLuu ucus, penLru c
uLepL depeI de Iu BucureLI, Iu cure LrebuIe s rspunz
pe duL; pouLe cIIur s m cIeme mInIsLruI Iu LeIegruI.
Nu m uLepLu, prIn urmure, I vIno Lu (udIc nevusL-
meu, JoI(Icu), Iu cocoeIuI Lu (udIc Lu) cure Le udor,
cu LoLdeuunu, I Le sruL de o mIe de orI, nIc..."
(pritete lun pe Tipctescu, ccre e n culmec citc(iei.)
TIPTESCU
(plimbcndu-se njurict)
Nu se pouLe! O s-I rup ouseIe mIzerubIIuIuI!... Nu se
pouLe!
TRAHANACHE
(plccid)
IreLe c nu se pouLe; dur (I-uI II ncIIpuIL uu mIeIIe...
(cu ccndocre.) BIne IruLe, n(eIeg pIusLogruIIe, pun un-
de se pouLe, dur pun ucI nu n(eIeg... EI, nIc, s vezI
ImILu(Ie de scrIsoure! S zIcI I Lu c e u Lu, dur s jurI,
nu uILcevu, s jurI! (oprindu-se i pritind pe Tipctescu,
ccre se plimbc cu pumnii ncletc(i, cu mircre i
ciudc.) UILe-Le Iu eI cum se Lurbur! us, omuIe, zI-I
mIeI I puce! Ce Le uprInzI uu? Au e Iumeu, n-uI ce-I
Iuce n-uvem s-o scIImbm noI. CIne-I pouLe ncIIpuI
pun unde pouLe merge mIeIIu omuIuI!
TIPTESCU
(ccelci joc)
MIzerubIIuI!
TRAHANACHE MI omuIe, uI pu(InLIc rbdure, zI-I ce I-
um zIs eu: "ELI Lure, sLImubIIe, Iu mucIIuverIIcurI, Lure,
n-um ce s zIc; dur nu (I-uI gsIL omuI..." EI, duc u
vzuL c nu I se Lrece cu mIne, LII Iu ce-u ujuns? MI-u
spus c, duc nu duu eu ImporLun( IucruIuI, o s-I deu
pubIIcuI, penLru c scrIsoureu o s se pubIIce dumInIc
Iu guzuL I o s IIe pus n cerceveu, cu s-o vuz orIcIne-
o poILI.
TIPTESCU
(turbct)
I mpuc! I duu Ioc! LrebuIe s mI-I uduc ucI numuIdecuL,
vIu orI morL, cu scrIsoureu. (se rcpede n jund.) GII(!
GII(! S vIe poII(uIuI!
TRAHANACHE
(dupc el pcnc n jund)
AI pu(InLIc. (ntorccndu-se sinur n scenc.) E IuLe! n-ure
cumpL. AmInLerI bun bIuL, deLepL, cu curLe, dur IuLe,
nu Iuce penLru un preIecL. nLr-o so(IeLuLe Ir moruI I
Ir prIn(Ip... LrebuIe s uI I pu(InLIc dIpIomu(Ie!
TIPTESCU
(ntorccndu-se din jund)
nIumuI! CunuIIu!
TRAHANACHE EI, usLumpr-Le omuIe, I Ius oduL
moILurIIe, uvem IucrurI muI serIouse de vorbIL. Deseur
e nLrunIre. S-u IoLruL? Punem cundIduLuru IuI urIur-
IdI? Ce Iucem? - Deseur, um uIIuL c dscIImeu cu
Cu(uvencu I cu Lo(I uI Ior vor s Iuc scunduI. TrebuIe
s-I spunem IuI GII( s ngrIjeusc. MIeIuI de
Cu(uvencu o s Iu deseur cuvunLuI cu s ne combuL...
TIPTESCU
(jierbcnd mereu)
Nu Le Leme, nene ZuIurIo, deseur d. Cu(uvencu nu o s
IIe Iu nLrunIre, o s IIe n uIL purLe - Iu psLrure.
TRAHANACHE 'AIde, mergI Iu dejun?
TIPTESCU Nu, neIc ZuIurIo, muI(umIm, um Lreub. Du-
Le dumneuLu sIngur; sruLrI de muInI counII JoI(IcIII.
TRAHANACHE BIne, dur Iu prunz desIgur. Deseur eu m
duc Iu nLrunIre, LrebuIe s sLuI cu JoI(Icu, I-e uruL
sIngur. Dup nLrunIre uvem preIerun(...
TIPTESCU
(cme(it)
Du, neIc ZuIurIo.
TRAHANACHE u revedere, nIc.
TIPTESCU u revedere, neIc ZuIurIo...
TRAHANACHE
(mercnd spre ue, condus de Tipctescu)
$I nu Le muI Lurburu, neIc, penLru IILece mIeIIe. Nu vezI
Lu cum e Iumeu nousLr? nLr-o so(IeLuLe Ir moruI I
Ir prIn(Ip, nu merge s-o IeI cu Iu(euI, LrebuIe s uI (cu
jine(c) pu(InLIc rbdure... (iese n jund.)
Scenu V
TIPTESCU, cpoi ZDE
TIPTESCU
(tine cme(it i-mpleticindu-se din jund i ccde pe un
sccun cu ccpul n mcni)
Ce s Iuc? Ce s Iuc? $I nu muI vIne GII(!...
ZDE
(ieind din drecptc misterios i coborcnd repede lcnc
el)
nIc! nIc!
TIPTESCU
(ridiccndu-se iute)
Zoe!... $LII?
ZDE
(dezolctc)
$LIu! SunL nenorocIL, nIc. $LIu... um IosL dIncoIo n
oduIe, um InLruL pe scrIcIcu dIn dos... Am venIL
numuIdecuL dup ZuIurIu. N-um uvuL curuj s duu ocIII
cu eI, mcur c nu crede... Am uuzIL LoL, LoL, LoL. SunL
nenorocIL, nIc... Cund u pIecuL GII(, I-um cIemuL
dIncoIo (Tipctescu n(elee), I-um spus LoL: numuI eI ne
pouLe scpu.
TIPTESCU De unde uIIuseI?
ZDE Eu um LIuL numuIdecuL dup ZuIurIu... UILe!... (i dc
o scrisocre. Scenc ccecstc se jcce cu multc nertozit-
cte.)
TIPTESCU
(citind)
"SLImubII doumn, Iu reduc(Iu nousLr se uII un docu-
menL IscIIL de umubIIuI nosLru preIecL I udresuL d-
vousLre. AcesL documenL vI s-ur puLeu cedu n scIImbuI
unuI sprIjIn pe Iung umubIIuI n cesLIune. BInevoI(I dur
u Lrece nduL pe Iu bIurouI nosLru, spre u reguIu uceusL
uIucere nLr-un cIIp muI(umILor penLru umundou
pr(IIe..." - (cu despercre.) Cum? Cum? Cund uI pIerduL
bIIeLuI, Zoe?
ZDE
(necctc)
Nu LIu... uIuILIerI seru, cund um pIecuL de Iu LIne, I
uveum; cund um ujuns ucus, nu LIu duc-I muI uveum;
pouLe s II scos buLIsLu pe drum I mI-u czuL scrIsoureu:
Ie uveum LoL nLr-un buzunur!
TIPTESCU A! Ce nenorocIre!
ZDE M-um dus Iu Cu(uvencu... de Iu eI veneum ucumu. MI-
u propus s-mI deu nupoI scrIsoureu, cu condI(Ie s-I
usIgurm uIegereu. AmInLerI, pubIIc scrIsoureu
poImuIne...
TIPTESCU
(n prcdc citc(iei)
upLu esLe desperuL. Vreu s ne omoure, LrebuIe s-I
omorum!... $I nu muI vIne GII(...
ZDE Pe GII( I-um LrImes eu Iu Cu(uvencu, s-I cumpere
scrIsoureu cu orIce pre(.
TIPTESCU Cure vu s zIc GII( e ucoIo?
ZDE DesIgur. (se cude zomot.)
TIPTESCU EI LrebuIe s IIe... (se rcpede lc uc din jund,
o deschide i se trce iute ncpoi.) A! Ascunde-Le...
degrub. (o duce repede i ies cmcndoi prin stcnc.)
Scenu VI
IARIURIDI, RANZDVENESCU, intrcnd misterios
din jund, cpoi TIPTESCU din stcnc
RANZDVENESCU PouLe s nu IIe LocmuI uu; pouLe c e
o munoper... o munoper grosoIun, cu s InLImIdeze
pe cu(Ivu neIoLru(I...
IARIURIDI
(cu inten(ie jinc)
Pe venerubIIuI d. TruIunucIe I-um vzuL InLrund Iu
Cu(uvencu, usLzI pe Iu zece, cund m duceum n Lurg...
Eu, um n-um s-nLuInesc pe cInevu, Iu zece IIx m duc Iu
Lurg...
RANZDVENESCU EI!
IARIURIDI Pe respecLubIIu mudum TruIunucIe um
vzuL-o IeInd de Iu Cu(uvencu LoL usLzI pe Iu un-
sprezece, cund m-nLorceum dIn Lurg... Eu, um n-um
cIIen(I ucus, Iu unsprezece IIx m-nLorc dIn Lurg...
RANZDVENESCU Nu-n(eIeg.
IARIURIDI Cum nu-n(eIegI? u unsprezece IIx...
RANZDVENESCU Nu IruLe, nu-n(eIeg duruverIIe usLeu cu
opozI(Iu! Tu uI vzuL pe TruIunucIe nLuI, pe urm pe
mudum TruIunucIe, I eu udIneuorI um vzuL pe
poII(uIuI, pe GII(, InLrund Iu Cu(uvencu...
IARIURIDI
(cu inten(ie)
RANZDVENESCU
(cu ndoiclc)
S IIe Lrdure Iu mIjIoc? 'AI?
IARIURIDI Eu merg I muI depurLe I zIc: Lrdure s IIe,
duc o cer InLereseIe purLIduIuI, dur s-o LIm I noI!...
RANZDVENESCU PreIecLuI LrebuIe s ne deu cIeIu
comedIeI LIu... ucL-I...
TIPTESCU
(tenind din stcnc turburct i dcndu-i cer silit de de-
cjcre)
SuIuLure, suIuLure, sLImubIIe!
RANZDVENESCU
(cpcrte)
E guIben!
IARIURIDI
(cpcrte)
Ce rou s-u IcuL. (tcre.) SuIuLure, suIuLure, onorubIIe...
TIPTESCU
(ojerindu-le locuri)
u poILI(I, Iu poILI(I, m rog.
RANZDVENESCU MuI(umIm, muI(umIm, sLImubIIe, dur
ne cum grbIm: sunL dousprece LrecuLe.
IARIURIDI $I eu, um n-um nI(Iure, Iu dousprece Lre-
cuLe IIx m duc Iu LrIbunuI...
RANZDVENESCU UILe de ce e vorbu, sLImubIIe, s IIm
scur(I. PrIn Lurg... se spune...
IARIURIDI AdIc, d-mI voIe, s IIm expIIcI(I; mIe mI
pIuce s pun puncLeIe pe I... Se uude...
RANZDVENESCU Se uude... cum c purLIduI nosLru d Iu
coIegIuI ujuLor IuI Cu(uvencu...
TIPTESCU
(micct)
Cure purLId? Cure Cu(uvencu?
RANZDVENESCU Cum cure purLId?
IARIURIDI AdIc purLIduI nosLru: mudum TruIunucIe,
dumneuLu, neneu ZuIurIu, noI I uI noLrI... s ducem pe
bru(e pe d. Cu(uvencu.
TIPTESCU $I cIne spune usLu? (rcde silit.)
RANZDVENESCU Nu rude, sLImubIIe, nu rude; u ncepuL
s se vorbeusc...
IARIURIDI $I de!... Ce s zIcem! umeu ure penLru ce s
InLre Iu bnuIeII.
RANZDVENESCU D. TruIunucIe Iu vIzIL Iu d.
Cu(uvencu...
TIPTESCU EI?
IARIURIDI Mudum TruIunucIe Iu vIzIL Iu d.
Cu(uvencu...
TIPTESCU EI?
RANZDVENESCU D. GII( poII(uIuI Iu vIzIL Iu d.
Cu(uvencu...
IARIURIDI De unde I pun unde?
RANZDVENESCU NoI, ce s zIcem - ne Lemem de ce
spune Iumeu...
TIPTESCU
(nertos)
EI, ce spune Iumeu?
IARIURIDI VreI s vorbesc curuL I desIuIL, sLImubIIe?
Ne Lemem de Lrdure... Nu!
TIPTESCU
(dupc ce s-c ntors ccnd lc unul ccnd lc cltul, supcrct
cctrc Icrjuridi)
AmIce, d-Ie urIurIde, nu (I se pure d-LuIe c Le IucI muI
cuLoIIc decuL Pupu?
IARIURIDI Du, cund e vorbu de prIn(IpurI, sLImubIIe, du,
m IucI, udIc nu, nu m Iuc, sunL cund e vorbu de usLu,
sunL muI cuLoIIc decuL Pupu...
TIPTESCU
(supcrct)
DomnIIor, nu prImesc ucus Iu mIne usLIeI de observu(II, pe
cure, du(I-mI voIe s v spuI, Ie consIder cu nILe In-
suILe...
IARIURIDI S nu ne Iu(Im, sLImubIIe...
TIPTESCU Cum s nu m Iu(esc, onorubIIe? D-vousLr
venI(I Iu mIne ucus, Iu mIne, cure mI-um sucrIIIcuL curI-
eru I um rmus nLre d-vousLr, cu s v orgunIzez
purLIduI -ccI Ir mIne, LrebuIe s mrLurIsI(I, c d-
vousLr n-u(I II puLuL nIcIoduL s II(I un purLId - d-
vousLr venI(I Iu mIne ucus s m numI(I pe Iu(
LrdLor... A! usLu nu poL s v-o permIL...
RANZDVENESCU
(sco(cnd o hcrtie din buzuncr)
M rog, IuL ce se mpurLe ucum prIn Lurg, dIn purLeu IuI d.
Cu(uvencu... E LIprIL, sLImubIIe!
TIPTESCU
(micct, i smule hcrtic)
TIprIL?
IARIURIDI
(smulcndu-i-o el)
Du, LIprIL, d-mI voIe... (citete.) "Dm cu pozILIv LIreu
cum c desIgur cundIduLuru umIcuIuI nosLru poIILIc d.
Cc(ctencu, prezIdenLuI grupuIuI IndependenL, esLe pus
Iu udposL de orIce IovIrI dIn purLeu udmInIsLru(IeI. Din
contrc, uvem cuvInLe puternice penLru u crede c ctct
bLrunuI I venerubIIuI d. TruIunucIe, prezIdenLuI
ComILeLuIuI eIecLoruI, cuL I junele i onorcbilul nosLru
preIecL, ur II convInI n jine c n mprejurrIIe prIn
cure Lrece (uru, jude(uI nosLru nu pouLe II muI bIne
reprezenLuL decuL de un brbuL IndependenL cu umIcuI
nosLru d. Cc-(c-ten-cu... D. Cu(uvencu vu Iuu cuvunLuI
Iu nLrunIreu de deseur... ComILeLuI grupuIuI Independ-
enL." (torbit.)... Aud?
TIPTESCU
(cpcrte)
Nu muI rmune nIcI o cIIp de pIerduL. (tcre.) DomnIIor,
v rog, nILe uIucerI ImporLunLe m cIeum numuIdecuL
Iu LeIegruI... M scuzu(I... dur... (mere lc o mcsc i
trce clopo(elul, cpoi iese n jund.)
RANZDVENESCU Au scurL?
IARIURIDI AdIc, cum um zIce, poILI(I pe ue uIur...
BIne?
TIPTESCU
(cpcre n jund cu un jecior)
Unde e GII(?
IECIDRUL -um cuLuL n LoL LurguI, coune nIc, nu e.
(torbesc ncet n jund.)
RANZDVENESCU
(ccre c torbit ncet cu Icrjuridi)
'AIde Iu TruIunucIe... AIcI um uIIuL LoL... 'AIde...
IARIURIDI BrunzovenescuIe, mI-e IrIc de Lrdure... CuLe
ceusurI sunL?
RANZDVENESCU Dousprece LrecuLe...
IARIURIDI Dousprece LrecuLe?... Eu, Iu dousprece Lre-
cuLe IIx...
TIPTESCU
(coborcnd ntre ei)
AsLIeI dur, d-Ior...
RANZDVENESCU Ne ducem, ne ducem, sLImubIIe, nu
voIm s Iucem derunj...
IARIURIDI
(rct)
Ne ducem, dur gundeLe-Le sLImubIIe, c sunLem mem-
brII uceIuIuI purLId... Cum zIceum udIneuorI umIcuIuI
Brunzovenescu: Lrdure s IIe (cu ocreccre emo(ie) duc
cer InLereseIe purLIduIuI, dur s-o LIm I noI... De uceeu
eu LoLdeuunu um repeLuL cu sLrbunII noLrI, cu MIIuI
BruvuI I $LeIun ceI Mure: Iubesc Lrdureu (cu inten(ie),
dur ursc pe LrdLorI... (schimbcnd tonul, cu
dezintolturc.) SuIuLure, suIuLure, sLImubIIe!...
RANZDVENESCU
(csemenec)
SuIuLure!...
TIPTESCU
(nchizcnd uc dupc ei, rozct de plictisit)
A! (cobocrc.)
Scenu VII
TIPTESCU, ZDE cpoi CET)EANUL TURMENTAT
ZDE
(ieind din stcnc repede)
S-u dus?... AI vzuL, nIc? AI uuzIL? $I GII( nu muI
vIne... nIc, nIc, ne umenIn( o nenorocIre
grozuv...
TIPTESCU TucI! VIne cInevu. E GII( desIgur. (se repede
lc uc din jund prin ccre cpcre Cetc(ecnul turmentct.)
CET)EANUL
(otcind)
SIugu! (n tot jocul suhite i otcie.)
ZDE CIne e sLu?
TIPTESCU Ce poILeLI d-Lu?
CET)EANUL Eu?... (suhite.) Eu sunL uIegLor...
TIPTESCU
(nertos)
Cum Le cIeum?
CET)EANUL Cum m cIeum? Ce LrebuIe s spuI cum
m cIeum... vorbu e, sunL uIegLor? (otcie.)
ZDE E LurmenLuL?
TIPTESCU DrucuI s-I Iu! Nu e nImenI uIur: Ius s-mI
InLre uIcI Lo(I nebunII, Lo(I be(IvII... 'AIde, IeI!
CET)EANUL Nu sunL LurmenLuL... (zcmbind) coun
JoI(Ico... us' c ne cunouLem... M cunouLe conuI Zu-
IurIu de Iu 11 IevruurIe... Nu e vorbu, (Inem de d. Nue
Cu(uvencu... e dIn So(IeLuLe... dur vorbu e, eu uIegLor...
eu... (suhite) uproprILur, eu penLru cIne voLez?
(suhite) D-uIu um venIL. (otcie.)
ZDE TrImILe-I, nIc, d-I drumuI... e ume(IL de LoL...
TIPTESCU
(lucndu-l cu biniorul)
II bun, ceL(ene, du-Le. AIduL muI vorbIm.
CET)EANUL Dur ce s vorbIm uIduL?
ZDE A!
CET)EANUL Acu ce Lreub uvem?... Nu v uILu(I Iu mIne
c sunL uu de... Am IcuL-o de ouIe de LoL. S vezI d-Lu
cum de u devenIL Iu buLur... (suhite) c u IosL IuL de
LoL...
TIPTESCU
(neccjit)
II bun, omuIe, I-n(eIege. (trec sc-l cpuce.)
CET)EANUL Eu um gsIL (suhite) o scrIsoure...
TIPTESCU i ZDE O scrIsoure!
CET)EANUL Du. (cctrc Tip[ctescu].) A d-LuIe cLr
counu JoI(Icu... Am gsIL-o uIuILIerI seuru pe drum,
cund Ieeum de Iu nLrunIre... -(I Idee (suhi(c) de
uIuILIerI seuru pun uzI-dImIneu( s-o ducI nLr-un
cIeI!...
TIPTESCU
(rcpezindu-se i cpuccndu-l cu cmcndouc mcinile de
ct)
MIzerubIIe!
CET)EANUL Nu m zguduI (suhite) c ume(esc...
ZDE us-I, nIc, s vedem.
CET)EANUL su(I-m s vede(I. Cund um gsIL-o, de
curIozILuLe um descIIs-o I m-um dus subL un IeIInur, s-
o cILesc. N-upucusem s-o Isprvesc bIne... I Iu(! Pe Iu
spuLe, d. Cu(uvencu d s mI-o Iu.
TIPTESCU $I (desperct) (I-u IuuL-o?
ZDE
(ccelci joc)
|I-u IuuL-o?
CET)EANUL A! Am bguL-o n buzunur. ZIce d. Nue:
"Au? ucI purLe dIn So(IeLuLeu nousLr I prImeLI
scrIsorI de Iu preIecLuI, ceL(ene, bruvos!" - ZIc:
(suhite) A! De Iu preIecLuI! - ZIce: "-um cunoscuL
sIovu... u uruL-mI-o. -Doumne pzeLe!" Bu c d-mI-o,
bu c nu (I-o duu, dIn vorb-n vorb, Luru-vuru, ne-um
ubLuL pe Iu o (uIc... unu-dou-LreI... pe urm d-I cu
bere, d-I cu vIn, d-I cu vIn, d-I cu bere... A IcuL cIn-
sLe d. Nue... I-um buL... oo! -um buL!
ZDE Dur scrIsoureu?
TIPTESCU ScrIsoureu (se repede lc el stricnd), unde e
scrIsoureu?
CET)EANUL Nu sLrIgu (suhite) c ume(esc!... O um Iu
mIne scrIsoureu. (cmcndoi l cscultc i-l pritesc cu
ndoiclc i nercbdcre nertocsc.) Du.
ZDE i TIPTESCU S-ur puLeu!
CET)EANUL Du... o um Iu mIne. (ccutcndu-se prin
buzuncre). EIeI! D. Nue zIceu c-mI d zece poII pe eu;
zIc: nu LrebuIe, onorubIIe, puruIe... sIuvu DomnuIuI...
upropILur sunL (suhite), uIegLor... (suhite i se ccutc
mereu.) Vorbu e... eu (suhite), eu penLru cIne voLez?
(se oprete din ccutct i cu simplicitcte.) Am pIerduL-o!
(se mci ccutc, cpoi cu hotcrcre.) Am pIerduL-o!
TIPTESCU A!
ZDE |I-u IuruL-o Cu(uvencu!
CET)EANUL AdIc d. Nue. Se preu pouLe... c um I
dormIL... VezI d-Lu (Zoe i Tipctescu i jrcn mcinile)
I-(I Idee... d-I cu bere... d-I cu vIn... d-I cu vIn... d-I
cu...
TIPTESCU
(cpuccndu-l i zuduindu-l)
MIzerubIIe! Ce uI IcuL?
CET)EANUL
(cczcnd pe un sccun)
Nu m zguduI!
Scenu VIII
ACEIAI - GHI) PRISTANDA
PRISTANDA
(intrc cjcind ntr-un sujlet, prin jund)
Coune nIc! Coun JoI(Ico!
TIPTESCU i ZDE GII(!
PRISTANDA VIne! VIne conuI ZuIurIu!
CET)EANUL
(pujnind)
ConuI ZuIurIu?... Nu muI spune (suhite) c ume(esc...
TIPTESCU
(lui Pristcndc, crctcnd pe Cetc(ecnul turmentct)
u-I pe nenorocILuI sLu, I...
ZDE $I d-I drumuI prIn dos, pe scuru u mIc.
PRISTANDA
(ridiccnd pe Cetc(ecnul turmentct)
'AIde, ceL(ene! (l mpine spre drecptc.)
CET)EANUL Nu m-mpInge (suhite) c ume(esc.
PRISTANDA
(ccelci joc)
'AIde!
CET)EANUL Vorbu e... eu penLru cIne voLez?...
PRISTANDA 'AIde!
CET)EANUL Nu m-mpInge (suhite) c ume(esc. (iese,
mpins de Pristcndc.)
Scenu IX
ZDE, TIPTESCU, cpoi GHI) PRISTANDA i TRA-
HANACHE
TIPTESCU
(rcpede Zoii)
De ZuIurIu nu uvem Leum: LIe LoL, dur nu crede nImIcu...
N-uI uuzIL?
ZDE nIc! nIc! (Ghi(c intrc din drecptc.) Ce-uI
IcuL, GII(? AI IosL Iu Cu(uvencu?
PRISTANDA Am IosL, coun JoI(Ico... Se Ius greu, greu de
LoL: orI o mIe de poII, orI depuL(Iu...
TIPTESCU TrebuIe s punem munu pe eI. (hotcrct.) Du-
Le GII(, Iu jundurmI... vIu orI morL, LrebuIe s mI-I
uducI Iu poII(Ie, ucumu nLr-un momenL...
ZDE nIc!...
TIPTESCU Du-Le.
PRISTANDA AscuIL! (trec sc pornecscc spre jund, n mo-
mentul ccestc intrc Trchcncche cu cerul triumjctor.)
TRAHANACHE -um prIns cu uILu muI boucn!
ZDE
(ncepcnd sc se jelecscc i cczcndu-i cc leinctc n
brc(e)
Nene! Nene!
TRAHANACHE JoI(Ico! (cctre Tip[ctescu].) A uIIuL?
TIPTESCU $LIe LoL!
TRAHANACHE
(nrijind-o, dupc ce c pus-o cu cjutorul lui Pristcndc
pe jotoliu)
BIne, omuIe, nu (I-um zIs s nu-I spuI? O LIum eu cuL e de
sIm(ILoure! ucu vezI! (to(i o nrijesc.) EI! |I-um spus
c I-um prIns pe onorubIIuI cu uILu muI boucn... GII(,
IuLe un puIur cu up. (Ghi(c iese n stcnc.)
TIPTESCU
(bctcnd n pclmele Zoii)
Cure onorubII?
TRAHANACHE
(ccelci joc)
EI, uI pu(In rbdure... Cu(uvencu, de...
TIPTESCU Cu ce uILu?
TRAHANACHE
(bctcnd cu putere n pclmele 1oichi(ii)
Cu uIL pIusLrogruIIe... Ce pIusLogruI!
PRISTANDA
(ccre c tenit cu pchcrul cu cpc)
CuruL pIusLogruI!
(Cortinc ccde)
Actol II
(Acelci sclon)
Scenu I
TRAHANACHE, IARIURIDI i RANZDVENESCU (stcu
mprejurul unei mese rotunde, studiind listele electorcle,
jieccre cre ccte un creion colorct n mcnc)
RANZDVENESCU $uIzecI I nou cu rou, bunI,... un-
sprece cu uIbusLru... uI Ior...
IARIURIDI DoIsprezece...
TRAHANACHE AI pu(InLIc rbdure... unu, doI, cIncI...
upLe... zece... unsprezece.
IARIURIDI DoIsprezece...
TRAHANACHE Cu enucIe SIrIpeunu.
RANZDVENESCU NIcI nu muI ure drepL de voL, de cuL I-
u mrILuL IuLu... Nu I-u duL cuseIe de zesLre? EI? Duc
voLeuz, merge Iu pucrIe onorubIIuI.
TRAHANACHE AI pu(InLIc rbdure... Du' duc-I puLem
uduce s voLeze cu noI?
IARIURIDI AIL vorb... S voLeze cu noI, e uor; ure pro-
cesuI cu epILropIu bIserIcII, spLmunu vIILoure... dur s
voLeze cu noI? AdIc cum s voLeze cu noI?...
RANZDVENESCU AdIc cum s voLeze cu noI?
TRAHANACHE S voLeze cu noI.
RANZDVENESCU Nu prIcepI, neIc ZuIurIo, vorbu
nousLr? AdIc "noI", purLIduI nosLru, penLru cIne
voLm noI, penLru cIne Iucrum noI? NoI nc nu LIm...
TRAHANACHE M rog, uve(I pu(InLIc...
IARIURIDI Nu LIm...
TRAHANACHE M rog, uve(I...
IARIURIDI Bu eu merg I muI depurLe I zIc, cum zIceum
IuI umIcuI meu Brunzovenescu: m Lem de Lrdure...
TRAHANACHE Cum de Lrdure?
RANZDVENESCU De-uIu noI usLzI cund um mIrosIL cevu
cumvu...
IARIURIDI Cevu cumvu...
TRAHANACHE Cevu cumvu?
RANZDVENESCU Duc e cevu Iu mIjIoc...
IARIURIDI Cevu Iu mIjIoc...
TRAHANACHE Cevu Iu mIjIoc?
IARIURIDI Du, uu, duc e Lrdure, udIc duc o cer InLer-
eseIe purLIduIuI, IIe.
RANZDVENESCU Dur ceI pu(In s-o LIm I noI! (Trc-
hcncche trec sc-i ntrerupc, jcrc sc izbutecscc.)
IARIURIDI PenLru c eu um zIs-o cu sLrbunII noLrI, cu
MIrceu ceI BLrun I cu VIud |epe, neIc ZuIurIo: mI
pIuce Lrdureu, dur...
TRAHANACHE M rog, uI pu(InLIc...
RANZDVENESCU Ce rbdure, neIc ZuIurIo! Nu muI e
vreme de uu Iucru. AsL-seur e nLrunIre?
IARIURIDI MuIne ncepe uIegereu?
TRAHANACHE Du...
IARIURIDI EI! PenLru cIne voLm?
RANZDVENESCU PenLru cIne voLm?
TRAHANACHE Ave(I pu(InLIc rbdure! PenLru cIne u(I
muI voLuL I pun ucumu?
RANZDVENESCU Nu n(eIeg.
IARIURIDI NIcI eu.
TRAHANACHE M rog, Iu s ne LImcIm noI pu(InLeI...
IARIURIDI S ne LImcIm, du, s ne LImcIm, usLu o ce-
rem I noI.
TRAHANACHE Ce sunLe(I d-vousLr, m rog? Vugubon(I
de pe uII(? Nu... ZuvrugII? Nu... CuzuI? Nu... D-
vousLr, udIc noI, sunLem ceL(enI, domnuIe, sunLem
onorubIII... MuI uIes noI LreI sunLem sLuIpII puLerII: pro-
prIeLurI, membrII ComILeLuIuI permunenL, uI ComILeLu-
IuI eIecLoruI, uI ComILeLuIuI coIur, uI ComILeLuIuI pen-
Lru sLuLuu IuI TruIun, uI ComI(IuIuI ugrIcoI I e(eLeru. NoI
voLm penLru cundIduLuI pe cure-I pune pe LupeL
purLIduI nLreg... penLru c de Iu purLIduI nLreg uLurn
bIneIe (rII I de Iu bIneIe (rII uLurn bIneIe nosLru...
RANZDVENESCU Au e...
IARIURIDI Au e, dur...
TRAHANACHE Dur ce? NumeIe cundIduLuIuI pouLe s IIe
uI meu, uI d-LuIe, orI uI d-suIe, dup cum cer enLeresurIIe
purLIduIuI. DIn momenL n momenL uLepLm s-I LIm...
PreIecLuI LrebuIe s vIe; nu-I uLepLm s vIe de Iu LeIe-
gruI? EI? Nu buLe LeIegruIuI?... BuLe; ce Lreub uILu ure?
PouLe c ucumu cund noI vorbIm, pouLe s II I sosIL
numeIe... pe surm, sLImubIIe... Du, pe surm, ce crezI d-
Lu?
IARIURIDI TouLe bune I Irumouse cum Ie LImceLI d-
Lu, neIc ZuIurIo, dur nou... nou nI e IrIc de Lrdure...
RANZDVENESCU Nu dIn purLeu d-LuIe...
IARIURIDI Nu dIn u d-LuIe...
TRAHANACHE Du' dIn u cuI?
IARIURIDI DIn u cuI, dIn u cuI? $LII d-Lu dIn u cuI...
TRAHANACHE S n-um purLe de JoI(Icu, duc LIu.
RANZDVENESCU EI, sLImubIIe, preu Le IucI cIInez, d-
mI voIe...
IARIURIDI $LII ce, venerubIIe neIc ZuIurIo, Iu s dm
noI muI bIne cr(IIe pe Iu(.
TRAHANACHE D-Ie, neIc, s vedem.
IARIURIDI |I-um spus c mI-e IrIc de Lrdure... EI?
RANZDVENESCU EI?
TRAHANACHE EI?
IARIURIDI EI? NI-e IrIc dIn purLeu umIcuIuI.
TRAHANACHE Cure umIc?
RANZDVENESCU Cure umIc, cure umIc? $LII d-Lu...
TRAHANACHE S n-um purLe de JoI(Icu, duc LIu.
IARIURIDI ur Le IucI cIInez...
TRAHANACHE Zu nu...
IARIURIDI DIn purLeu umIcuIuI... nIc...
TRAHANACHE
(surprins)
Ce?
RANZDVENESCU DIn purLeu preIecLuIuI.
TRAHANACHE
(ncruntct)
Cum?
IARIURIDI
(scurt)
Nou nI-e IrIc... de! C-I d couLeIe cu Cu(uvencu...
TRAHANACHE
(urmeczc jocul crescendo)
Cu Cu(uvencu?
IARIURIDI Cu moILoIoguI...
RANZDVENESCU Cu nIIIIIsLuI...
TRAHANACHE
(de cbic stcpcnindu-i indincrec)
Cu Cu(uvencu? Trdure? nIc LrdLor! EI bruvos! EI!
AsLu mI-u pIcuL! EI! Nu m-uLepLum! EI! Ne-um pro-
copsIL!
IARIURIDI De! NoI...
RANZDVENESCU Ce ne-um zIs...?
TRAHANACHE
(biruit din ce n ce mci mult de indincre)
AI pu(InLIc rbdure, sLImubIIe. Nu duu voIe nImnuI s-I
permIL, m-n(eIegI, s bnuIusc mcur cuLuI de pu(In
pe nIc. PenLru mIne, sLImubIIe, m-n(eIegI, s vIe
cInevu s-mI bnuIusc nevusLu, pe JoI(Icu...
RANZDVENESCU Pe counu JoI(Icu, onorubIIe...
IARIURIDI mI pure ru, neIc ZuIurIo, noI nu...
TRAHANACHE
(i mci indinct)
AI pu(InLIc rbdure... zIc: penLru mIne s vIe cInevu s
bnuIusc pe JoI(Icu, orI pe umIcuI nIc, LoLunu e... E
un om cu cure nu LrIesc de IerI de uIuILIerI, LrIesc de
opL unI, o jumLuLe de un dup ce m-um nsuruL u douu
our. De opL unI LrIm mpreun cu Iru(II, I nIcI un
mInuL n-um gsIL Iu omuI sLu mcur uLILIcu ru...
Crede(I d-vousLr c ur II rmus eI preIecL uIcI I nu s-ur
II dus dIrecLor Iu BucureLI, duc nu sLruIum eu I cu
JoI(Icu... I Iu drepLuI vorbInd, JoI(Icu u sLruIL muI
muIL...
IARIURIDI EI! Se-n(eIege, dumeIe sunL muI umbI(Iouse...
TRAHANACHE
(i mci indinct)
AI pu(InLIc rbdure... Nu de umbI( c nI eru prIeLen, - pen-
Lru enLeresuI purLIduIuI. CIne uILuI ur II puLuL II preIecL
uI nosLru?
IARIURIDI S-ur muI II gsIL, pouLe.
TRAHANACHE S-mI duI voIe s nu Le crez. Un om en-
dependenL, cure u IcuL servIcII purLIduIuI, jude(uIuI,
(rII... I mIe, cu umIc, mI-u IcuL I-mI Iuce servIcII,
du!... $I s venI(I d-vousLr, LoL dIn purLId (cu ton de
mustrcre csprc) I s bnuI(I c... s v pronun(u(I cu
usLIeI de cuvInLe nepurIemunLure... mI pure ru...
RANZDVENESCU n sIurIL, noI...
TRAHANACHE AI pu(InLIc rbdure... mI pure ru...
(indinct rcu de tot.) Cure vu s zIc unde nu n(eIege(I
d-vousLr poIILIcu, Iop! NumuIdecuL Lrdure! Ne-um
procopsIL! Ce so(IeLuLe! AdevruL, bIne zIce IIu-meu de
Iu IucuILuLe: unde nu e moruI, ucoIo e corup(Ie I o
so(IeLuLe Ir prIn(IpurI, vu s zIc c nu Ie ure. (n cul-
mec indincrii.) Trdure! Bruvos! nIc LrdLor!
rumos! (pleccc.) SuIuLure! SuIuLure, sLImubIIe! (iese
jocrte turburct prin jund.)
Scenu II
IARIURIDI, RANZDVENESCU (stcu un minut pritind
unul lc cltul)
IARIURIDI EI!... (I-u pIcuL venerubIIuI?
RANZDVENESCU E Lure... Lure de LoL... SoIId brbuL! Nu-
I dm de rosLuI secreLuIuI. TrebuIe s muI uLepLm.
IARIURIDI S muI uLepLm? Pun cund s muI
uLepLm?... Deseur, Iu sIurILuI nLrunIrII, purc-I vz
pe venerubIIuI c se scouI I Lruge cIopo(eIuI: "SLImubI-
IIIor, uve(I pu(InLIc rbdure: CundIduLuI ComILeLuIuI
nosLru esLe onor. d. Nue Cu(uvencu..."
RANZDVENESCU MoILoIoguI!
IARIURIDI NIIIIIsLuI! - $I bruvo-n sus, I bruvo-n jos, I
muIne I poImuIne, neneu GII( poII(uIuI uIeurg pun-I
Iese IImbu de un coL I (I-I Lourn pe d. Cu(uvencu, cure
ne-u njuruL I ne-u buLjocorIL de uLuLu vreme pe LouLe
LonurIIe, depuLuL Iu coIegIuI ... $I noI... s sLm cu
muInIIe n sun?... PesLe pouLe!...
RANZDVENESCU Ce-o s IucI? Te joc cu puLereu?
IARIURIDI Ce s Iuc?... BuLem o depe Iu BucureLI, Iu
ComILeLuI cenLruI, Iu mInIsLer, Iu guzeLe, scurL I
cuprInzLor: (bctcnd cu pumnul drept n pclmc
stcnc, cc un telercjist pe cpcrctul lui, scccdct, tot
textul-proiect cl depeii) "Trdure! PreIecLuI I oumenII
IuI Lrdeuz purLIduI penLru nIIIIIsLuI Cu(uvencu, pe cure
vor s-I uIeug Iu coIegIuI ... Trdure! Trdure! De LreI
orI Lrdure!"
RANZDVENESCU
(scurt)
E Lure! preu Lure! N-o IscIesc.
IARIURIDI
(cu tcrie, impunctor)
TrebuIe s uI curuj cu mIne! TrebuIe s-o IscIeLI: o dm
unonIm!
RANZDVENESCU Au du, o IscIesc!
IARIURIDI O IscIIm: "MuI muI(I membrI uI purLIduIuI"...
RANZDVENESCU Du' duc ne cunouLe sIovu Iu LeIegruI?
IARIURIDI Punem pe uILcInevu s-o scrIe.
RANZDVENESCU Pe cIne?
IARIURIDI TrebuIe s gsIm pe cInevu s nI-o deu Iu LeIe-
gruI! 'AIde, BrunzovenescuIe.
RANZDVENESCU NumuI s nu p(In cevu.
IARIURIDI
(impunctor)
TrebuIe s uI curuj: unonIm. CuLe ceusurI sunL?
RANZDVENESCU CIncI.
IARIURIDI 'AIde degrub', nLre cIncI I use IIx se-ncIIde
LeIegruIuI... (ies cu rcbc.)
Scenu III
GHI) PRISTANDA (sinur, intrc prin drecptc, e pu(in
micct)
O Icurm I p-usLu... I LoL degeubu. Am pus munu pe d.
Cu(uvencu... Cund um usmu(IL bIe(II de I-u umIIuL,
sLrIgu cuL puLeu: "ProLesLez n numeIe ConsLILu(IeI! AsLu
e vIoIure de domIcIIIu!" - ZIc: "CuruL vIoIure de domI-
cIIIu! Du' umIIu(I-I!" $I I-uu umIIuL. -um LurnuL Iu
IurduI IuI PeLrucIe. M-um nLorsc cu bIrju ucus Iu eI,
um cuLuL prIn LouLe coI(IoureIe, um rIdIcuL duumeIeIe,
um desLupuL urIouIeIe sobII, um scobIL crpLurIIe zIdu-
IuI: pesLe puLIn( s duu de scrIsoure. M-um nLors Iu
poII(Ie, I-um scoLocIL prIn buzunure, pesLe LoL: nu e I nu
e. -um umenIn(uL c um porunc de Iu conuI nIc s-
I cIInuIesc cu pe Io(II de cuI,... degeubu: nu spune decuL
numuI I numuI counII JoI(IcIII. O cuuL I nu o gsesc;
ucus nu-I, uIcI nu e... A! ucL-o... Coun JoI(Ico!
Scenu IV
PRISTANDA i ZDE
ZDE
(tenind repede din jund)
GII(, bIne c Le gsesc.
PRISTANDA $I eu v cuLum, coun JoI(Ico...
ZDE GII(, GII(, ce-um uIIuL? Ce u(I IcuL? A(I nnebunIL?
AdIneuorI, cund Ieeum de-ucus, um uIIuL de Iu docLoruI
c Le-uI dus cu jundurmII, uI cIcuL cusu IuI Cu(uvencu, I-
uI IuuL pe sus I I-uI dus Iu poII(Ie, Iu uresL! Cum uI IcuL
usLu?
PRISTANDA OrdIn verbuI de Iu conuI nIc.
ZDE Unde e nIc?
PRISTANDA Nu LIu, I cuuL I eu.
ZDE $I penLru ce I-u(I uresLuL pe Cu(uvencu?
PRISTANDA PenLru cu s-I upucm scrIsoureu.
ZDE $I uI upucuL-o?
PRISTANDA Nu, coun JoI(Ico, dup cuL um cuLuL I pe
dunsuI I Iu eI ucus, scrIsoureu esLe uscuns uILundevu.
ZDE GII(, m-u(I nenorocIL! ScrIsoureu o s IIe pubIIcuL
muIne I u(I IcuL I scunduI degeubu. DscIImeu o s
urmeze nuInLe cu guzeLu I n IIpsu IuI... Ce-o s zIc Iu
BucureLI guvernuI, cund o uIIu c u(I vIoIuL domIcIIIuI
IuI Cu(uvencu I I-u(I resLuL n ujunuI uIegerIIor, dup ce
guvernuI eru usIguruL c LouLe uu s se peLreuc cu bIne
I cu IInILe?... Cum o s muI pouL rmune nIc pre-
IecL?
PRISTANDA Coun JoI(Ico, um uILuL s v spuI: dup cuLe
IgduIeII I umenIn(rI I-um IcuL IuI Cu(uvencu, mI-u
rspuns c n zudur muI sLruIesc I c Iu urmu urmeIor
nIcI nu muI vreu s sLeu de vorb cu nImInI, dur cu
nImInI, decuL numuI cu d-vousLr.
ZDE Cu mIne?... Du-Le, GII(, du-Le degrub, d-I drumuI
I roug-I dIn purLeu meu s poILeusc uIcI... I uLepL...
PRISTANDA NumuI duc conuI nIc...
ZDE Duc (II Iu LIne, duc (II Iu IumIIIu Lu, GII(...
PRISTANDA Cum s nu (Iu, coun JoI(Ic? Unsprece su-
IIeLe!
ZDE Du-Le degrub, nLr-un suIIeL, I s nu vII Ir
Cu(uvencu. PourL-Le bIne cu eI. u o bIrj I vIno-nLr-o
cIIp.
PRISTANDA AscuIL!
ZDE AI venIL?
PRISTANDA M-um dus!...
Scenu V
ZDE (sinurc)
(citctc, scocte czetc i citete) "n numruI de muIne uI
IoII nousLre vom reproduce o InLeresunL scrIsoure
senLImenLuI u unuI nuIL personuj dIn IocuIILuLe cLr o
dum de mure InIIuen(. OrIgInuIuI vu sLu Iu mIne Iu
dIspozI(Iu curIoIIor, n bIurouI nosLru de reduc(Ie. ALuL
penLru usLzI. A bon enLendeur suIuL!..." Ce muI e de
IcuL?... (se primblc citctc, cpoi se oprete cc n jc(c
unei inspirc(ii.) TrebuIe s uIegem pe Cu(uvencu. Nu
muI ncupe vorb, nu muI e vreme de sLuL Iu gundurI. Cu
un mIeI cu eI, cund ne (Ine Iu mun uu de bIne, IupLu ur
II o copIIrIe, o nebunIe... nIc... LrebuIe s se
nvoIusc... LrebuIe... EI! $-upoI! MuI Iu urm Cu(uvencu
pouLe II LoL uu de bun depuLuL cu orIcure uILuI... Dur un-
de e nIc? Unde pouLe s IIe?...
Scenu VI
ZDE i TIPTESCU (tenind din jund)
TIPTESCU Zoe! AIcI eLI?
ZDE nIc!... Te uLepLum... Ce uI IcuL? AI uresLuL pe
Cu(uvencu. Te-uI gundIL bIne Iu ce uI IcuL? Cum (I-u
venIL s IucI unu cu usLu? PenLru ce uI IcuL-o?
TIPTESCU
(nertos)
PenLru ce? PenLru ce? Tu m nLrebI penLru ce? PenLru
nerozIu cure uI IcuL-o Lu, penLru cu s evIL nenorocIreu
pe cure uI cuuzuL-o Lu dIn negIIjen(. Se pouLe uLuLu
dIsLruc(Ie! ALuLu nebgure de seum! O scrIsoure de
umor s-o uruncI n neLIre nLr-un buzunur cu buLIsLu, I
s-o pIerzI cu I cum uI pIerde o IurLIe IndIIerenL, cu un
uII, dup ce uI IeIL de Iu reprezenLu(Ie... u uLuLu IIps
de judecuL, s-(I spuI drepL, nu m-uLepLum! Ce Dum-
nezeu! ELI IemeI n LouL IIreu, nu muI eLI copII. ALuLu
negIIjen( nu se pomeneLe nIcI n romune, nIcI nLr-o
pIes de LeuLru.
ZDE Judec-m, nIc, judec-m... (plcne.) Du, uu e...
um IosL o copII... um IcuL o nerozIe Ir seumn; dur
ucumu LrebuIe ndrepLuL. nIc, duc m IubeLI, duc
uI (InuL Lu Iu mInemcur un momenL n vIu(u Lu, scup-
m... scup-m de ruIne! Tu eLI brbuL, nu-(I pus!
PenLru LIne, uIIureu InLrIgII nousLre n-ur II o nenoro-
cIre... dur penLru mIne... nIc, gundeLe-Le...
gundeLe-Le. (plcne.)
TIPTESCU TocmuI de-uIu m-um usIguruL de persounu IuI
Cu(uvencu...
ZDE n zudur, nIc; Cu(uvencu pouLe murI usLzI, muIne
guzeLu IuI LoL o s pubIIce scrIsoureu nousLr. Dum-
nezeuIe! Cum or s-I smuIg Lo(I guzeLu, cum or s m
sIuIe, cum or s ruz!... O spLmun, o Iun, un un de
zIIe n-o s se muI vorbeusc decuL de uvenLuru usLu... n
oreIuI sLu, unde brbu(II I IemeIIe I copIII nu uu uIL
peLrecere decuL burIIreu, IIe cIIur Ir moLIv... dur nc
uvund moLIv... I ce moLIv, nIc!... Ce vuIeL! Ce scun-
duI! Ce cronIc InIernuI!... $I eu, nIc, n LImpuI sLu,
ce s Iuc? S mor? S mor duc voIeLI... PenLru c dup
usLu nu o s muI poL LrI.
TIPTESCU ALuncI, duc nu e uIL scpure... Zoe! Zoe! M
IubeLI...
ZDE Te Iubesc, dur scup-m.
TIPTESCU S IugIm mpreun...
ZDE
(retrccndu-se)
ELI nebun? Dur ZuIurIu? Dur pozI(Iu Lu? Dur scunduIuI I
muI mure cure s-ur uprInde pe urmeIe nousLre?...
TIPTESCU
(descurcjct)
ALuncI nu ne muI rmune nImIcu de IcuL?
ZDE Bu du!
TIPTESCU Ce?
ZDE S sprIjInIm cundIduLuru IuI Cu(uvencu!
TIPTESCU
(scrind)
PesLe puLIn(!
ZDE S-I uIegem!
TIPTESCU NIcIoduL.
ZDE TrebuIe.
TIPTESCU O duL cu cupuI! Te gundeLI Iu ce spuI? uL
pe ce depee um pus munu udIneuorI, u udus-o Iu LeIe-
gruI cunuIIcu cure u gsIL scrIsoureu Lu, be(IvuI de IerI. E
o depee unonIm. Am oprIL-o I um duL ordIn Iu LeIe-
gruI s nu muI expedIeze nImIcu Ir LIreu meu; dur
LIu eu ce pouLe con(Ine o depee cu cIeIe?... uL:
"Trdure! PreIecLuI I oumenII IuI Lrdeuz purLIduI pen-
Lru nIIIIIsLuI Cu(uvencu, pe cure vor s-I uIeug Iu coIe-
gIuI . Trdure, Lrdure, de LreI orI Lrdure... MuI muI(I
membrI uI purLIduIuI..." ...OrIce s-ur nLumpIu, nu se
pouLe s sprIjInIm pe mIzerubIIuI, nu, nu, nu!... Spune-
mI, s cuLm, s gsIm uIL mIjIoc?
ZDE
(zdrobitc)
AIL mIjIoc nu vz,... uIL mIjIoc nu esLe.
TIPTESCU ALuncI...
ZDE ALuncI... (necctc) Ius-m, Ius-m n nenorocIre...
Ius-m s mor de ruIne... Omour-m pe mIne cure Le-
um IubIL, cure um jerLIIL LoL penLru LIne... uL unde m-uI
udus! uL cuL pILeuu jurmInLeIe LuIe! M-uI udus Iu
mourLe - penLru c (hotcrctc) m omor nuInLe de
IzbucnIreu scunduIuIuI, usLzI, ucumu, uIcI! - M-uI udus
Iu mourLe, I m po(I scpu, I m IuI s mor... (plcne)
TIPTESCU Zoe! Zoe!
ZDE us-m... Duc umbI(Iu Lu, duc nImIcurIIe LuIe
poIILIce Ie puI muI presus de ruIneu meu, de vIu(u meu,
Ius-m! S mor... (plcncnd.) S mor cu sIgurun(u c
opL unI de zIIe m-uI umgIL n IIecure mInuL, c nu m-uI
IubIL nIcIoduL... nIcIoduL... nIcIoduL...
TIPTESCU Zoe! S vedem, s ne muI gundIm!
ZDE Nu muI e vreme de gundIL, nIc! Iecure mInuL
cure Lrece m upropIe de pIeIre... TrebuIe s Le
IoLrLI!
TIPTESCU
(n luptc cu el nsui)
S m IoLrsc! S m IoLrsc...
ZDE
(necctc)
AdIneuorI, n IpscunI, um uIIuL de uresLureu IuI Cu(uvencu.
Am uIerguL cu o nebun Iu reduc(Ie. uL ce IouIe uu scos
comILeLuI Ior. (i dc jocic, Tipctescu o citete ncet.)
n(eIegI Iu ce LrebuIe s ne uLepLm dup uresLureu IuI.
TIPTESCU OmuI sLu I jouc vIu(u!
ZDE Nu I-o jouc pe u IuI, nIc, o jouc pe u meu; pen-
Lru c nc o duL (I spuI... dIn dou unu: orI Lu m
IubeLI I eu LrIesc, I uLuncI IupLu e pesLe puLIn( cu
Cu(uvencu - LrebuIe s-mI cedezI; orI nu, I uLunceu
mor, I duc m IuI s mor, dup ce-oI murI pouLe s
se-nLumpIe orIce... (zdrobitc.) SunL IorruL...
(retenindu-i deodctc toctc eneric.) Du, sunL IoLruL,
dur nu voI s mor pun nu voI II IupLuL cu LouLe
mprejurrIIe (cu enerie cresccndc) I um s IupL! I cu
LIne um s IupL, penLru c ucumu Lu eLI pIedIcu u muI
greu, cure m opreLe s-mI cupL Iur IInILeu!... Du, sunL
IoLruL, I LrebuIe s bIruIesc LoL, I pe LIne... uu de
IoLruL sunL, ncuL udIneuorI um poruncIL IuI GII( s
meurg s deu drumuIuI IuI Cu(uvencu I s-I poILeusc
uIcI dIn purLeu meu....
TIPTESCU emeIe nebun! Ce uI IcuL?
ZDE Am IcuL ce um crezuL c LrebuIe s Iuc. Duc nu nu
vreI s sprIjInI pe Cu(uvencu, duc Lu nu vreI s-I uIegI,
cu s m scupI - uLuncI eu, cure voI s scup, I sprIjIn eu,
I uIeg eu...
TIPTESCU Cum?
ZDE Du, I uIeg eu. Eu sunL penLru Cu(uvencu, brbuLuI
meu cu LouLe voLurIIe IuI LrebuIe s IIe penLru
Cu(uvencu. n sIurIL, cIne IupL cu Cu(uvencu IupL cu
mIne... AIde, nIc, IupL, zdrobeLe-m, Lu cure zIceuI
c m IubeLI! S vedem! (pleccc spre drecptc.)
TIPTESCU Zoe!
ZDE us-m! (iese.)
TIPTESCU
(urmcrind-o)
Zoe! Zoe! (iese dupc ec. D clipc scenc oclc.)
Scenu VII
GHI) PRISTANDA i CA)AVENCU
PRISTANDA
(cpcrcnd n jund i jcccnd loc cu respect lui Cc(ctencu
sc treccc)
PoILI(I, cocoune NIcuIe, poILI(I... (umilit) I zu, s
purdonu(I, n consIderu(Iu mIsIeI meIe, cure ordon
(serios) s IIm scroIuIoI Iu duLorIe. D-vousLr LI(I muI
bIne cu mIne... uu e poII(uIuI: LuL s-(I IIe -LrebuIe s-I
rIdIcI? I rIdIcI! N-uI ce-I Iuce: e mIsIe. De uIuI (jocrte
ructor) m rog s purdonu(I...
CA)AVENCU mI pure ru, GII(, c muI sLruIeLI cu
scuzeIe LuIe... AdIc noI nu LIm cum merge poII(Iu?
(senten(ios.) nLr-un sLuL consLILu(IonuI un poII(uI nu e
nIcI muI muIL nIcI muI pu(In decuL un InsLrumenL!
PRISTANDA CuruL InsLrumenL!
CA)AVENCU Nu bru(uI cure IoveLe, voIn(u cure ordon e
de vIn... Eu cIIur um scrIs un urLIcoI n prIvIn(u usLu.
Nu LIu duc I-u(I cILIL?
PRISTANDA TrebuIe s-I II cILIL, coune NIcuIe; eu guzeLu
d-vousLr o cILesc cu EvungIeIIu LoLduunu; c s nu v
uILu(I Iu mIne... udIc penLru mIsIe... (misterios) uILeIe
um eu n suIIeLuI meu, dur de! N-uI ce-I Iuce: IumeIIe
mure, renumeru(Ie dup bugeL mIc...
CA)AVENCU $I n sIurIL, cum ur II posIbII murLIrIuI, duc
n-ur exIsLu cIuI?
PRISTANDA CuruL, coune NIcuIe!
CA)AVENCU
(schimbcnd tonul)
CeL(ene, nu uILu condI(Iu cu cure um venIL uIcI! Am venIL
n cusu preIecLuIuI, nu voI ns s duu ocIII cu eI, nu m
poL uu de IeILIn compromILe. Am venIL cIemuL de
doumnu TruIunucIe, pe dunsu voI s vz.
PRISTANDA MuI e vorb, coune NIcuIe, pe counu JoI(Icu,
pe dumneeI... conuI nIc nIcI nu e uIceu... PoILI(I,
poILI(I, ede(I, coune NIcuIe, m duc s spuI counII
JoI(IcIII c u(I venIL... (trec sc plece.)
CA)AVENCU Po(I s-I uduogI cIIur c m grbesc s m
nLorc n LemnI(u unde m-u uruncuL dIzgru(Iu dumneeI.
PRISTANDA AscuIL. (cpcrte.) Mure pIIcIer! SLrujnIc pre-
IecL ur II sLu! (iese crunccnd pritiri jurie de
cdmirc(ie cctrc Cc(ctencu.)
Scenu VIII
CA)AVENCU(sinur)
n sIurIL, cupILuIeuz! Se puLeu uILIeI?... ubILuI, scumpuI,
venerubIIuI neneu ZuIurIu (rcde) purc-I uuz deseur
procIumundu-m cundIduL uI coIegIuIuI. SrmunuI ur-
IurIdI!... (rct.) ScopuI scuz mIjIouceIe, u zIs nemur-
ILoruI GumbeLLu!... AmubIIuI nIc LrebuIe s Iuc ven-
In de mourLe... uLuL muI bIne penLru mIne! I pIerde
mIn(IIe, uLuL muI ru penLru eI! M uresLeuz, uLuL muI
bIne penLru mIne! Counu JoI(Icu, muI cumInLe cu Lo(I,
m cIeum, I eu, poIILIcos, IuL-m, guLu s-I sruL
munu cu respecL... M rog, n-uI ce-I Iuce: munu cure-(I
d munduLuI!... Dur... unde e counu JoI(Icu?... nu vz pe
counu JoI(Icu... (Se-ntocrce spre jund, cpoi spre
stcnc, n jine spre drecptc. n momentul ccestc cpcre
Tipctescu n uc din drecptc, unde stc un moment
nemicct. Gest de surprizc din pcrtec lui Cc(ctencu.
Apcrte.) TIpLescu! O preIerum pe eu!
Scenu IX
CA)AVENCU, TIPTESCU
TIPTESCU
(c cpcrut n drecptc cu cerul ncruntct i pumnii
ncletc(i, c stct n ue, c mers cpoi linitit lc uc din
jund, mcsurcnd din ochi pe Cc(ctencu, i s-c oprit n
jund un moment, cpcrte)
|Ine-m, Doumne!
CA)AVENCU
(jenct)
SLImubIIe domn, scuzu(I-m duc v-ur preu c m prezInL
Iu d-vousLr usLIeI, nLr-un mod nereguIuL... TrebuIe s
v spun c um IosL udus uIcI dIn uresL de poII(uIuI d-
vousLre, dup ordInIIe... I nu m-LepLum s v
nLuInesc...
TIPTESCU
(cpcrte)
mperLInenL!
CA)AVENCU PenLru c mI se spusese c erum cIemuL
de... uILIeI nIcI nu u II venIL... n IIne, duc sunL uIcI prI-
zonIer, rmuI... duc sunL IIber - I nu cer nImIc muI
muIL - m reLrug nduL...
TIPTESCU
(ccre c tot bctut din cclcci cu impccien(c, cobocrc
ncet, rcr i cu din(ii strcni)
ubILe I sLImubIIe d-Ie Cu(uvencu, nu n(eIeg penLru ce
nLre doI brbu(I, cu ourecure preLen(Ie de serIozILuLe, s
muI ncup usLIeI de meLeugurI I ruIInrII de munIere,
usLIeI de LIrude dIsLIIuLe, cund sILuu(Iu Ior e uu de
IImpede... Eu sunL un om cruIu-I pIuce s jouce pe
Iu(... S-mI duI voI s-(I spuI cevu... u poILIm, Iu poI-
LIm, m rog. (i ojerc un sccun, cpcrte.) S IIu cumInLe.
Ce bIne c-I Zoe dIncoIo!
CA)AVENCU SLImubIIe domn, d-LuIe (I pIuce s jocI pe
Iu(, prImesc; mIe-mI pIuce s joc scurL, scurL. (est de
retezcre.) SILuu(Iu nousLr o puLem dezIegu numuIdecuL.
(Tipctescu i ojerc je(ul, el l respine uor.)
MuI(umesc.
TIPTESCU
(ccelci joc)
u poILIm, m rog, Iu poILIm!
CA)AVENCU
(ccelci joc)
MuI(umesc!
TIPTESCU
(pritind (intc lc Cc(ctencu i cu tonul mcrcit)
PoILIm de!...
CA)AVENCU
(ccre s-c retrcs pu(in, cedeczc n sjcrit i ccde pe jo-
toliu ccm jcrc toie)
MuI(umesc.
TIPTESCU Au. (cde cprocpe de el, Cc(ctencu se ccm
retrce. Tipctescu se ndecsc spre el, Cc(ctencu
ccelci joc, i icr.) AsLIeI dur, onorubIIe domn, d-Lu, -
prIn ce mIjIouce nu-mI pus! - posedezI o scrIsoure u
meu, cure pouLe compromILe onoureu uneI IumIIII...
CA)AVENCU
(est)
A!
TIPTESCU M IurL c Le-um oIensuL. S IIu I muI
scurL... uL: d-Lu eLI un om prucLIc, d-Lu posedezI un
Iucru cure-mI LrebuIe mIe. Eu vIu I-(I zIc: (cu multc
cjcbilitcte) m rog, onorubIIe domn, ce-mI cerI d-Lu n
scIImbuI uceIuI Iucru?
CA)AVENCU
(ncit)
Cum, nu LII?
TIPTESCU
(csemenec)
Nu...
CA)AVENCU
(csemenec)
NIcI mcur nu v d-n gund?
TIPTESCU
(csemenec)
Nu... d-uIu nLreb...
CA)AVENCU SLImubIIe domn, (cu dinitcte) un om poIIL-
Ic...
TIPTESCU
(cu pojidc)
AdIc d-Lu...
CA)AVENCU D-mI voIe... Un om poIILIc LrebuIe, muI uIes
n nILe mprejurrI poIILIce cu uceIeu prIn cure Lrece
puLrIu nousLr, mprejurrI de nuLur u IoLr o mIcure
generuI, mIcure ce, duc vom Iuu n consIderu(Ie Lre-
cuLuI orIcruI sLuL consLILu(IonuI, muI uIes un sLuL Lunr
cu uI nosLru...
TIPTESCU
(impccientct, bctcnd din cclcci)
M rog, onorubIIe, nc o duL... (rcspicct) ce-mI cerI d-Lu
n scIImbuI uceIeI scrIsorI? ScurL! ScurL! (repetc estul
de retezcre cl lui Cc(ctencu.)
CA)AVENCU EI?... Duc esLe uu, duc voIeLI scurL, IuL:
voI (ructor) s nu muI combu(I, cevu muI muIL, s-mI
sprIjInI cundIduLuru...
TIPTESCU
(trcnd sc izbucnecscc)
CundIduLuru d-LuIe! (stcpcnindu-se.) OnorubIIe domn, nu
(I se pure c cerI preu muIL?...
CA)AVENCU ALunceu d-Lu, cure mI-uI propus scIImbuI,
cure-mI IucI nLrebureu, LrebuIe s rspunzI...
TIPTESCU
(cpropiindu-se i ndescndu-se nspre Cc(ctencu, se
repetc jocul de scenc de mci sus)
Bu zu, spune, nu (I se pure preu muIL? 'AI? Ce zIcI?
CA)AVENCU
(ncit)
Nu.
TIPTESCU
(cu insinucre)
Duc s-ur reLruge ComILeLuI permunenL I um rezervu un
Ioc penLru preu IubILuI d. Cu(uvencu?...
CA)AVENCU
(zcmbind i cu bonomie)
E un nImIc, sLImubIIe...
TIPTESCU Duc n posLuI de udvocuL uI sLuLuIuI s-ur
numI uceIuI d. Cu(uvencu?...
CA)AVENCU
(csemenec)
E pu(In, onorubIIe...
TIPTESCU Duc n IocuI de prImur, vucunL ucum, I n
IocuI de epILrop-eIor Iu SI. NIcoIue s-ur numI LoL neneu
Cu(uvencu? 'AI? (Cc(ctencu surcde cu un est de re-
juz.) $I duc I moIu "ZvoIuI" dIn murgIneu oruuIuI...
CA)AVENCU
(zcmbind csemenec)
D-mI voIe, sLImubIIe, un om poIILIc LrebuIe, esLe duLor,
muI uIes n mprejurrI cu uceIe prIn cure Lrece puLrI
nousLr, mprejurrI de nuLur u IoLr o mIcure
generuI, mIcure (mcncie i umjlc cutintele
distilcndu-i tonul i cccentul) ce, duc vom Iuu n
consIderu(Ie, LrecuLuI unuI sLuL consLILu(IonuI, muI uIes
un sLuL Lunr cu uI nosLru, de ubIu IeIL dIn...
TIPTESCU
(bctcnd impccient din cclcci i ntrerupcndu-l)
EI! S Ism IruzeIe, nene Cu(uvencuIe! AsLeu sunL bune
penLru gur cusc... Eu sunL omuI pe cure d-Lu s-I
mbe(I cu up rece?... Spune, unde s IIe! BrbLeLe: ce
vreI de Iu mIne? (se ridicc jierbcnd.)
CA)AVENCU
(ridiccndu-se i el)
Ce vreuu? Ce vreuu? $LII bIne ce vreuu. Vreuu ce mI se cu-
vIne dup o IupL de uLuLu vreme; vreuu ceeu ce merIL n
oruuI sLu de gogomunI, unde sunL ceI d-nLuI... nLre
IrunLuII poIILIcI... Vreuu...
TIPTESCU
(jierbcnd)
Ce vreI?
CA)AVENCU
(csemenec)
Vreuu... munduLuI de depuLuL, IuL ce vreuu: nImIc uILcevu!
NImIc! NImIc! (dupc o pcuzc, cu insinucre ccldc i
cresccndc.) MI se cuvIne!... Te rog!... Nu m combuLe...
Sus(Ine-m... AIege-m. PoImuIne, n momenLuI cund
voI II procIumuL cu mujorILuLeu ceruL,... n momenLuI
uceIu veI uveu scrIsoureu (cu multc ccldurc)... pe
onoureu meu!
TIPTESCU
(cprocpe sc izbucnecscc)
Pe onoureu Lu?... $I duc nu poL s Le uIeg?...
CA)AVENCU Po(I!
TIPTESCU
(pierzcndu-i cumpctul din ce n ce)
$I duc nu voI? - ZI c nu voI s Le uIeg?
CA)AVENCU
(ndcrjit)
TrebuIe s vreI.
TIPTESCU
(d-cbic mci stcpcnindu-se)
UI(I c nu e bIne s Le jocI cu un om cu mIne usLIeI. Nu! Nu!
Nu toi s Le uIeg!
CA)AVENCU TrebuIe!
TIPTESCU Nu!
CA)AVENCU TrebuIe s vreI, duc (II cuLuI de pu(In Iu
onoureu...
TIPTESCU
(izbucnind)
MIzerubIIe! (Cc(ctencu jcce un pcs ncpoi.) CunuIIe
neruInuL! Nu LIu ce m (Ine s nu-I zdrobesc cupuI...
(se repede, ic un bcston de lcnc perete i se ntocrce
turbct cctrc Cc(ctencu.) MIeIuIe! TrebuIe s-mI duI
ucI scrIsoureu, LrebuIe s-mI spuI unde e scrIsoureu... orI
Le ucId cu pe un cuIne! (se repede nctclc lc el.
Cc(ctencu ocolete mcsc i ccncpecuc, rcstocrnc mo-
bilele i se repede lc jerecstrc, pe ccre o deschide de
perete mbrcncind-o n cjcrc.)
CA)AVENCU
(tremurcnd, stric lc jerecstrc n cjcrc)
AjuLor! SrI(I! M omour vumpIruI! PreIecLuI ususIn!
AjuLor!
Scenu X
ACEIAI - ZDE (tenind repede din drecptc)
ZDE
(repezindu-se ntre Cc(ctencu i Tipctescu, ructocre
i jocrte emo(ionctc)
DomnuIe Cu(uvencu, domnuIe, penLru Dumnezeu! Te rog,
nu sLrIgu... nIc, uI nnebunIL?... DomnuIe
Cu(uvencu... m rog...
CA)AVENCU
(emo(ionct i el)
Cum s nu sLrIg, doumn?
TIPTESCU
(zdrobit de miccre, tercndu-i jruntec i cczcnd pe
un sccun lc drecptc)
MIeI! MIeI! MIeI!
ZDE
(ructocre)
DomnuIe Cu(uvencu, cer scuze penLru momenLuI de Iu(euI
cure I-u IcuL pe nIc s uILe...
CA)AVENCU Nu ncup scuze, doumn... LrebuIe s Ies d-
ucI numuIdecuL: nu muI poL sLu un momenL nLr-o cus
unde-mI esLe vIu(u n prImejdIe!...
ZDE DomnuIe Cu(uvencu, n sIurIL d-Lu eLI un om
cumInLe, un om prucLIc, d-LuIe (I esLe IndIIerenL de Iu
cIne (I-ur venI uceeu ce-(I LrebuIe uu de neupruL...
CA)AVENCU Nu-n(eIeg...
ZDE AI ceruL, n scIImbuI scrIsorII de cure e vorbu, mun-
duLuI de depuLuL. AI juruL pe onoureu d-LuIe c poImuIne
cund I II procIumuL, veI du scrIsoureu uceIuIu ce Le-uI
Iuce s III uIes... EI! Eu Le uIeg, eu I cu brbuLuI meu;
mIe s-mI duI scrIsoureu... PrImeLI?...
CA)AVENCU
(cc lotit de o idee)
PrImesc...
ZDE
(ncet cctrc Tipctescu, ccre stc cujundct n cnduri pe
jotoliu)
$I n(eIegI c uLuncI, cund, IupLund cu LIne, voI cpLu
scrIsoureu,... LoL,... LoL,... nIc, vu II IsprvIL nLre noI
(tcre). SunLem depIIn n(eIeI, domnuIe Cu(uvencu...
CA)AVENCU Du, mudum, pe depIIn... dur... (i jcce semn
cctrc Tipctescu.)
ZDE
(stcruind lcnc Tipctescu)
nIc! nIc! HoLrLe-Le! Po(I II Lu dumunuI IInILII
meIe?... Spune!... (rucndu-l jrumos) nIc!...
TIPTESCU
(nemciputcnd luptc i sculcndu-se)
n sIurIL, duc vreI Lu... IIe!... nLumpIe-se orIce s-ur
nLumpIu... (cu hotcrcre.) DomnuIe Cu(uvencu, eLI cun-
dIduLuI ZoII, eLI cundIduLuI IuI neneu ZuIurIu... prIn ur-
mure I uI meu! PoImuIne eLI depuLuL!...
ZDE
(triumjctocre)
A!
CA)AVENCU PoImuIne ve(I uveu... (se cude zomot cjcrc,
tocec lui Trchcncche: "Ai pu(inticc rcbdcrel")
ZDE Neneu!
TIPTESCU ZuIurIu!
CA)AVENCU VenerubIIuI!
TIPTESCU Repede, uscunde(I-v umundoI... Nu LrebuIe
s v vuz...
(Zoe iese derctc n stcnc, Tipctescu cu Cc(ctencu lc
drecptc.)
Scenu XI
TRAHANACHE
(sinur)
NImenI?... $I dobILocuI de IecIor mI-u spus c nIc I Zoe
sunL uIcI... (mere lc uc din drecptc i bcte cu
discre(ie.) NImenI! (csemenec n stcnc.) NImenI!
(trec sc plece prin jund i cc i ccnd i-cr cduce
cminte de cetc.) A! Eru s uIL! (cde lc mcsc de scris,
ic condei i hcrtie i scrie, citind.) "Drug nIc, Le-um
cuLuL! M nLorc pesLe o jumLuLe de ceus. TrebuIe s
ne vedem nuInLe de nLrunIre. ALeupL-m negreIL; nu
IeI: uI pu(InLIc rbdure... TruIunucIe..." (pune
scrisocrec lc tedere pe mcsc.) Acumu s dm de
cpLuIeIe IIreIor IubILuIuI nosLru d. Cu(uvencu. (iese
prin jund repede. Un moment scenc oclc, cpoi uile
din drecptc i din stcnc se deschid binior. Din
stcnc iese Zoe, din drecptc Tipctescu i Cc(ctencu.)
Scenu XII
TIPTESCU, CA)AVENCU, ZDE, cpoi CET)EANUL
TURMENTAT
TIPTESCU BIesLemuL poIILIc! Un momenL s n-uI puce!
(mere lc uc din jund i o nchide.) SunLem n IInILe...
(lui Cc(ctencu.) Eu merg Iu LeIegruI s-(I unun( Iu
BucureLI cundIduLuru... d-Lu uLeupL ucus un cuvunL
uI meu... Deseur, Iu nLrunIre, III cu LucL... LrebuIe muIL
LucL. (se cud n jund bctci n uc, to(i din scenc tcc i
nu micc, icr bctci, cpoi trei jluiercturi.) E GII(, sLu
e semnuIuI IuI! (mere i deschide uc din jund, prin
ccre cpcre Cetc(ecnul, jluiercnd cc de mircre.)
TIPTESCU ur? (se dc ncpoi.)
CA)AVENCU OmuI meu! (se dc ccm lc spctele Zoii.)
CET)EANUL Du, Iur eu! (suhite.) Am venIL penLru Is-
LorIu uIu de cure um vorbIL uz-dImIneu(... Ce Iucem?
uc, muIne ncepe... Eu... penLru cIne voLez?
TIPTESCU
((incndu-i cclec sc nu cobocre n scenc)
PenLru cIne? PenLru cIne? us-m n puce, ceL(ene: uI
ujuns de nesuIerIL... VoLeuz penLru cIne poILeLI...
CET)EANUL Eu nu poILesc pe nImenI, duc e vorbu pe
poIL...
TIPTESCU EI! us-m-n puce, udmInIsLru(Iu nu voIeLe
s InIIuIn(eze cuLuI de pu(In pe nImInI.
CA)AVENCU
(intertenind)
Purdon, du(I-mI voIe: mIe-mI pure dIn conLru c nLr-un
sLuL consLILu(IonuI, muI uIes nLr-un sLuL Lunr cu uI nos-
Lru, udmInIsLru(Iu ur LrebuI s...
ZDE
(csemenec)
Se-n(eIege...?
CET)EANUL
(cctrc Cc(ctencu)
EI! OnorubIIuI! Nu Le vedeum; sIugu! O mIe de unI puce! $I
zI, m IucruI, uI? AdIc, d-I cu bere, d-I cu vIn, nu
penLru cInsLeu obruzuIuI... penLru cu s-mI IucI ponLuI
cu scrIsoureu... bruvos! Dom'Ie Nue.
CA)AVENCU A! A!
ZDE nIc! nIc! TrImILe-I... e nesuIerIL!
TIPTESCU
(nertos)
n sIurIL, ceL(ene, Le rog Ius-ne cu bInIoruI, Ius-ne... Ce
poILeLI de Iu mIne?
CET)EANUL Nu (I-um spus? (suhite.) MuIne ncepe...
EI? (suhite.) Eu pe cIne uIeg? PenLru cIne?... (jcce sem-
nul totcrii i suhite.)
ZDE PenLru d. Nue Cu(uvencu.
CET)EANUL PenLru... (suhite i pujnete de rcs.) Nu
m-nnebunI c ume(esc...
TIPTESCU
(din ce n ce mci nertos, lucnd pe Cetc(ecnul de mcnc
i zuduindu-l)
PenLru c eLI un om vI(Ios...
CET)EANUL Nu m smucI, c ume(esc!
TIPTESCU
(csemenec)
PenLru c Le-uI IsuL s-(I Iu dIn buzunur, s-(I Iure
scrIsoureu...
CET)EANUL EI! Nu Iuce nImIcu, pouLe muI gsIm uILu...
TIPTESCU us-m s vorbesc... penLru c eLI...
CET)EANUL us-m s vorbesc... penLru c eLI...
CET)EANUL AIegLor...
TIPTESCU Nu... be(Iv... vI(Ios... pcLos.
ZDE nIc!...
TIPTESCU Du, be(Iv... uILe I ucumu eLI LurmenLuL, eLI
buL...
(Cc(ctencu rcde.)
CET)EANUL A!
TIPTESCU
(cu dezust)
UILe, nenorocILuIe! MIroI cuIe d-o poL... (l mpine.)
CET)EANUL
(otcind)
sLu esLe mIrosuI meu nuLureI...
TIPTESCU MIroI u rom...
CET)EANUL EI bruvos! VreI s mIros u guz?
TIPTESCU EI! PenLru LouLe usLeu LrebuIe s-(I duI voLuI
IuI onorubIIuI d. Cu(uvencu... PenLru uu uIegLor, muI
bun uIes nIcI c se puLeu...
ZDE nIc!...
CA)AVENCU ToLdeuunu IronIc, (zcmbind) sLImubIIe!
Scenu XIII
ACEIAI - IARIURIDI, RANZDVENESCU i TRA-
HANACHE
TIPTESCU
(montcndu-se treptct)
Du, penLru d. Cu(uvencu Iucrm noI, pe d-su noI I
sprIjInIm, pe d. Cu(uvencu s-I uIege(I d-vousLr. $I nu-I
sprIjInIm de sII, I sprIjInIm penLru c dumneuIuI esLe
ceI muI onesL conceL(eun uI nosLru...
ZDE nIc, III cuIm...
TIPTESCU Du, sunL cuIm... PenLru c dumneuIuI
(Icrjuridi, rcnzotenescu i Trchcncche cpcr n jund
i cscultc. Cei dintci crctc tot ce se petrece n scenc ce-
lui d-cl treilec) nu e cu uI(II mIeI, penLru c nu e cu uI(II
cunuIIe, nu e cu uI(II InIum... (se monteczc din ce n
ce)... penLru c nc o duL, Iu uIegLorI cu d-Lu, cu
mInLe, cu judecuL IImpede, cu sIm( poIILIc, nu se pouLe
muI bun reprezenLunL decuL d. Cu(uvencu, (cpcscnd)
onorcbilul d. Cu(uvencu! (Tipctescu mpine cu sccrbc
pe Cetc(ecnul turmentct.)
CA)AVENCU
(zcmbind cu bonomie)
Ce ruLcIos!
RANZDVENESCU
(din jund)
A!
IARIURIDI
(lui Trchcncche)
uc Lrdureu! Cund (I spuneum, venerubIIe!... (cobocrc
to(i.)
TRAHANACHE EI! AI pu(InLIc rbdure!
ZDE Nene! (se repede lc Trchcncche i-l trce deopcrte
unde-i torbete ncet i cu multc miccre. Cc(ctencu i
Cetc(ecnul turmentct torbesc de cltc pcrte csemenec.)
TIPTESCU EI! su(I-m Lo(I n puce!
IARIURIDI Te Ism, sLImubIIe, dur mergem Iu
BucureLI...
RANZDVENESCU $I vom spune LoL...
TIPTESCU
(cpcrte)
Duce(I-v Iu drucuI! (trece lcnc Trchcncche i Zoe.)
IARIURIDI u zIure!
RANZDVENESCU u ComILeLuI eIecLoruI cenLruI!
IARIURIDI u guvern!
CET)EANUL
(crctcnd pe Icrjuridi i rcnzotenescu lui Cc(ctencu)
OIeu!... ugI c ume(esc! (Cc(ctencu i Cetc(ecnul tur-
mentct contorbesc jocrte micct deopcrte cu Icrjuridi
i rcnzotenescu.)
TRAHANACHE n sIurIL, ce e, nIc?
TIPTESCU Nu m-nLrebu pe mIne, nene ZuIurIo!
ZDE
(cu enerie)
NIcI o vorb, nene, LrebuIe...
TRAHANACHE De ce?
ZDE
(precipitctc)
Duc m IubeLI, duc (II Iu mIne, ucumu Lcere; (I spun pe
urm LoL. (torbesc ncet to(i trei.)
CA)AVENCU
(cctrc Icrjuridi i rcnzotenescu)
Du(I-mI voIe, sLImubIIe, nu d-vousLr ve(I uveu muI muIL
ncredere Iu( cu nuILeIe IocurI decuL onorubIIuI (to(i
cscultc, Tipctescu se plimbc citct n jund) d.
TIpLescu, preIecLuI ceI muI onesL!...
TRAHANACHE Du!
CA)AVENCU CeI muI InLegru!...
TRAHANACHE Du!
CA)AVENCU CeI muI credIncIos!...
ZDE IreLe!
CA)AVENCU Du(I-mI voIe s v spun c LouLe
zbucIumrIIe d-vousLr sunL numuI I numuI cIesLII per-
sonuIe, I cund vIn nILe usemeneu persoune... cu d-
vousLr...
CET)EANUL Nununu!
IARIURIDI Cure vu s zIc I InsuILe!
RANZDVENESCU Bruvos!
CA)AVENCU CIesLIe de Lurub, onorubIIe! DuruverI de
cIopoLnI(, sLImubIIe!
ZDE
(cctrc Trchcncche)
Se-n(eIege!
CA)AVENCU AIegLorII vor vorbI...
ZDE
(ndemncnd pe Cetc(ecnul turmentct i pe Trc-
hcncche)
Du, uIegLorII vor vorbI.
TRAHANACHE Du, uIegLorII vor vorbI, IIreLe!
CET)EANUL
(serios)
Du, noI vom vorbI!
Scenu XIV
ACEIAI - GHI) PRISTANDA (tenind juc din jund, cu
o depec-n mcnc)
PRISTANDA Coune nIc! O depe je-je urgenL!
ZDE O depe! (se-ntorc to(i spre jund.)
TIPTESCU
(deschide nertos depec i citete)
"Cu orIce pre(, dur cu orIce pre(, coIegIuI d-vousLr uI -Ieu
LrebuIe s uIeug pe D. Agumemnon DundunucIe. (to(i
miccre.) Se Iuce dIn uceusLu penLru d-vousLr o nuIL
I uILIm cIesLIe de ncredere"... A!
IARIURIDI i RANZDVENESCU AIu!
ZDE
(cu toctc eneric)
A! Nu se pouLe! Vom IupLu conLru orIcuI... Vom IupLu con-
Lru guvernuIuI!... (Tipctescu c cczut obosit pe un
sccun.)
TRAHANACHE AI pu(InLIc rbdure!
ZDE Du, nene! Vom IupLu conLru guvernuIuI!
CA)AVENCU Du, vom IupLu conLru guvernuIuI!
(Cc(ctencu, Zoe i Trchcncche de o pcrte, Icrjuridi,
rcnzotenescu jreccndu-i mcinile cu sctisjcc(ie de
cltc pcrte, Ghi(c n jund, Tipctescu obosit pe sccun, cc
i cum n-cr luc pcrte lc ce se petrece. Cetc(ecnul tur-
mentct n mijloc.)
CET)EANUL
(tcrct de curent)
Du! Vom IupLu conLru... (suhi(cnd i schimbcnd
tonul)... udIc nu... Eu nu IupL conLru guvernuIuI...
(Cortinc)
Actol III
(Tectrul njc(ieczc sclc cec mcre c pretoriului
primcriei, un jel de excon din ccre se tcd trei lcturi.
Trei ui n jund, cec din mijloc dc n coridorul de intrcre,
pe cec din drecptc se citete: "Dji(er (itil", pe cec din
stcnc: "Arjitc". n stcnc lc plcnul cl doilec, o uc cu
inscrip(ic "Ccbinetul Primcrelui". n drecptc, ccelci
plcn, cltc uc cu inscrip(ic: "Rehistrcturc". - Pcrtec din
stcnc pcnc lc uc "Arjitei" este despcr(itc de scenc cu
un rilcj de lemn ccoperit cu perdelu(e de chembricc
terde. Lcnc rilcj, lc stcnc, n scenc, este o estrcdc pe
ccre sunt cezcte mcsc i je(ul preziden(icl. ncintec me-
sei, pu(in mci jos, este tribunc. Pe mcsc sunt douc ccnde-
lcbre, hcrtie, cclimcri i un clopo(el. Pe tribunc o sticlc i
un pchcr de cpc. De pcrtec drecptc sunt bcnci dese i
sccune, sub estrcdc, csemenec. Peste tot sunt bcnci i
sccune, cjcrc de o ccrcre lcsctc liber de lc uc de intrcre
din jund prin mijlocul scenii, pe unde tine i se duce
lumec. Pe pere(i cctetc lcmpi ctcrncte n cuie. Luminc
ccm scrccc. Lc ridiccrec perdelii, Trchcncche este lc
mcsc preziden(iclc n je(ul scu, lc spctele tribunei.
mprejurul mesii, rcnzotenescu i cl(i cetc(eni. -
ncintec tribunii, cu spctele spre dcnsc, clectori,
cetc(eni, public, unii ezcnd jos, cl(ii n piciocre. Pe bcnci,
pe sccune i mprejur csemenec. n ccpul bcncilor din
jc(c, e Cc(ctencu mpreunc cu Ionescu, Popescu i cl(i
dcsccli i pcrtizcni. - Icrjuridi e lc tribunc. -Perdecuc se
ridicc csuprc unei ntreruperi. n toctc sclc e rumocre.
Prezidentul citc clopo(elul.)
Scenu I
TRAHANACHE, CA)AVENCU, RANZDVENESCU, IAR-
IURIDI, IDNESCU, PDPESCU, CET)ENI, ALEGTDRI,
PULIC (Rumocre)
IARIURIDI
(de lc tribunc)
Du(I-mI voIe (ustc din pchcrul cu cpc.) Du(I-mI voIe!
(Rumocre.)
TRAHANACHE
(trccndu-i clopo(elul)
SLImubIII! OnorubIII! (cjcbil) Iuce(I Lcere! SunL cesLIunI
ImporLunLe, urzLoure Iu ordIneu zIIeI... Ave(I pu(InLIc
rbdure... (cctrc Icrjuridi.) D-I nuInLe, sLImubIIe,
uve(I cuvunLuI!
IARIURIDI
(cctrc cduncre)
Dup ce um vorbIL dur dIn puncLuI de vedere IsLorIc, dIn
puncLuI de vedere de drepL, voI ncIeIu cuL se pouLe muI
scurL...
PDPESCU PuroI?... NumuI duc L-eI (Ineu de vorb. (rcsete
n pcrtec unde sunt dcscclii.)
IARIURIDI Rog, nu m-nLrerupe(I, du(I-mI voIe...
TRAHANACHE
(cctrc pcrtec unde e Popescu)
SLImubIIe, nu-nLrerupe(I...
IARIURIDI Dup ce um vorbIL dur dIn puncLuI de vedere
IsLorIc I dIn puncLuI de vedere de drepL, voI ncIeIu,
precum um zIs, cuL se pouLe muI scurL. (bec o sorbiturc,
cpoi, relucndu-i rcsujlcrec, rcr cc i cum cr ncepe o
poteste.) u unuI unu-mIe-opL-suLe-dou-zecI-I-unu...
IIx... (Rumocre i protestcri n rupul lui Cc(ctencu:
Al Al Al)
PDPESCU Duc ne-nLourcem Iur Iu 18z1 IIx, ne-um pro-
copsIL. (rumocre i protestcri.)
IARIURIDI Du(I-mI voIe... u unu-mIe-opL-suLe...
TD)I
(n cor, cu tonul lui)
DouzecI-I-unu IIx... (rumocre i protestcri.)
IARIURIDI Du(I-mI voIe.
TRAHANACHE
(clopo(el)
SLImubIIe, onorubIIe! Nu nLrerupe(I... Ave(I pu(InLIc...
CA)AVENCU Ce rbdure, venerubIIe domnuIe prezIdenL!
CeusurIIe sunL nuInLuLe. SunL I uI(I oruLorI nscrII s
vorbeusc...
TD)I DIN GRUP Du! Du!
CA)AVENCU OnorubIIuI oruLor u promIs s ncIeIe cuL se
pouLe muI scurL: upoI ce IeI de scurL esLe usLu, s-o Ium u
douu our de Iu 18z1? A! A! A!
TD)I DIN GRUP A! A! A! (rumocre.)
IARIURIDI Du(I-mI voIe...
TRAHANACHE
(cctrc Icrjuridi cu dulcec(c, ridiccndu-se peste mcsc
cctrc tribunc)
SLImubIIe... eu gundesc c nu ur II ru s srIm Iu q8...
CA)AVENCU
(stricnd)
MuI bIne Iu 6q...
PDPESCU, IDNESCU i TD)I DIN GRUP Du! Du! u 6q...
TRAHANACHE
(ridiccndu-se cc i ccnd cr consultc cduncrec)
AdIc... Iu pIebIcIsL?
TD)I Du, Iu pIebIcIsL! (zomot.)
IARIURIDI
(ntorccndu-se cu spctele spre cduncre i cu jc(c lc
prezident)
Du(I-mI voIe, domnuIe prezIdenL; mI-u(I ucorduL cuvunLuI:
mI pure c un prezIdenL o duL ce ucord cuvunLuI...
TRAHANACHE
(sculcndu-se i puncnd, peste mcsc, mcinile pe umerii
lui Icrjuridi, mcncietor)
Duc m IubeLI, sLImubIIe, I-mI IuLuruI... s Lrecem Iu
pIebIcIsL... dorIn(u udunrII!...
IARIURIDI Dur, domnuIe prezIdenL...
TRAHANACHE
(i mci ructor)
S Lrecem Iu pIebIcIsL! (l ntocrce binior de umeri cu jc(c
spre cduncre.)
TD)I
(cu putere)
Du! u pIebIcIsL! u pIebIcIsL!
IARIURIDI
(socrbe o dctc i cu cerul resinct)
Ce zIceum dur? u 186q, vIne, m-n(eIegI, ocuzIuneu s se
pronun(e poporuI prInLr-un pIebIcIsL... S vedem ns
muI-nuInLe... s ne dm seumu bIne de ce vu s zIc... de
ce esLe un pIebIcIsL...
IDNESCU $LIm ce esLe pIebIcIsLuI! MersI de expIIcu(Ie!
TD)I Nu LrebuIe expIIcu(Ie... (rumocre.)
IARIURIDI
(cctrc ntrerupctori)
Du(I-mI voIe! (cctrc Trchcncche.) DomnuIe prezIdenL!...
TRAHANACHE
(clopo(el)
SLImubIIII, onorubIIII, rog nu nLrerupe(I pe oruLor, (jocrte
cjcbil) Iuce(I Lcere; sunL cesLIunI urzLoure Iu ordIneu
zIIII; uve(I pu(InLIc rbdure. (cctrc Icrjuridi.) Ave(I
cuvunLuI, sLImubIIe, du(I-I nuInLe!
IARIURIDI
(lucnd tcnt)
Cund zIcem dur 6q, zIcem pIebIcIsL, cund zIcem pIebIcIsL,
zIcem 6q... $LIm, orIcIne dInLre noI LIe ce esLe 6q, s
vedem ce esLe pIebIcIsLuI... (cu tcrie ncepcnd jrczc.)
PIebIcIsLuI!...
CA)AVENCU AcI nu e vorbu de pIebIcIsL...
IARIURIDI Du(I-mI voIe; (discutcnd cu Cc(ctencu) mI se
pure c uLuncI cund zIcem 6q... (cu enericc con-
tinere) I s nu cuLu(I u ncercu mcur s m
combuLe(I; v voI dovedI cu duLe IsLorIce c LouLe
popoureIe I uu un 6q uI Ior...
CA)AVENCU Du(I-mI voIe; nu e vorbu de 6q. (rumocre
cprobctitc pentru Cc(ctencu.)
IARIURIDI Du(I-mI voIe... (Tocte colochiile i
ntreruperile se jcc ctocc(ete, cu multc tioiciune i cu
tonul n(epct i tolubil.) DomnuIe prezIdenL!...
TRAHANACHE
(clopo(el)
SLImubIIe, onorubIIe, Iuce(I Lcere... uvem cesLIunI
urzLoure...
CA)AVENCU
(ridiccndu-se n ccpul bcncii)
Cum, domnuIe prezIdenL? De unde pun unde 6q cIesLIe
urzLoure Iu ordIneu zIIeI? Duc nu m-neI, mI pure c
sunLem n unuI de gru(Ie 188... Ce ure u Iuce? CIemu(I
pe onorubIIuI oruLor Iu cesLIune...
TRAHANACHE
(ridiccndu-se icr peste mcsc i ctincndu-l pe umere
pe Icrjuridi)
SLImubIIe... (cjcbil i ructor) s Ism pIebIcIsLuI, duc
m IubeLI; s Lrecem Iu cesLIune.
IARIURIDI
(obosit de ntreruperi, ntorccndu-se cu jc(c spre Trc-
hcncche i cu spctele lc cduncre)
DomnuIe prezIdenL, u(I bInevoIL u-mI ucordu cuvunLuI... Eu
cred c-ur LrebuI...
CA)AVENCU
(stricnd)
Nu LrebuIe, onorubIIe!
TD)I DIN GRUP Nu, nu LrebuIe!
TRAHANACHE
(puncnd mcnile, peste mcsc, pe umerii lui Icrjuridi, i
jocrte dulce)
M rog, duc m IubeLI, I-mI IuLuruI... dorIn(u udunrII,
sLImubIIe... (l ntocrce de umeri binior cu jc(c spre
cduncre.)
TD)I Du! u cIesLIune! u cIesLIune!
IARIURIDI
(jocrte obosit, socrbe i se resineczc)
Ajungem dur Iu cIesLIuneu revIzIunII ConsLILu(IunII I egII
EIecLoruIe...
TD)I
(cu sctisjcc(ie)
A! Au du!
TRAHANACHE
(csemenec)
A! (clopo(el.) EI! Acu uve(I pu(InLIc rbdure... (cctrc Icr-
juridi.) ScurL, sLImubIIe, scurL, duc m IubeLI: dorIn(u
udunrII.
IARIURIDI
(csudc, bec i se tere mereu cu bcsmcuc)
M rog, du(I-mI voIe! $LI(I cure esLe opInIu meu n prIvIn(u
revIzuIrII?
TDAT SALA Nu!... S vedem!... Spune!
CA)AVENCU
(bctjocoritor)
S vedem opInIu IuI d. urIurIdI. (Trchcncche clopo(ete.)
IARIURIDI
(csudc mereu i se emo(ioneczc pe tczute)
OpInIu meu esLe uceusLu: e vorbu de revIzuIre, du?
TD)I
(puternic)
Du! Du!
IARIURIDI
(emo(ionct i csudcnd)
ALuncI, IuL ce zIc eu, I mpreun cu mIne (ncepe sc se
nece) LrebuIe s [sic] zIc usemeneu Lo(I uceIu cure nu
vor s cuz Iu exLremILuLe (se neccc mereu), udIc vr-
euu s zIc, du, cu s IIe moderu(I... udIc nu
exugeru(IunI!... nLr-o cIesLIune poIILIc... I cure, de Iu
cure uLurn vIILoruI, prezenLuI I LrecuLuI (rII... s IIe orI
preu-preu, orI IourLe-IourLe... (se ncurcc, csudc i
nhite) ncuL vIne ucI ocuzIu s nLrebm penLru ce?...
Du... PenLru ce?... Duc Europu... s IIe cu ocIII u(InLI(I
usupru nousLr, duc m poL pronun(u usLIeI, cure Iovesc
so(IeLuLeu, udIc IIIndc dIn cuuzu zguduIrIIor... I... IdeI
subversIve... (csudc i se rctccete din ce n ce) I m-
n(eIegI, muI n sIurIL, penLru cure n orce ocuzIunI soI-
emne u duL probe de LucL... vreuu s zIc nLr-o prIvIn(,
poporuI, nu(Iuneu, RomunIu... (cu tcrie) (uru n sIurIL...
cu bun-sIm(, penLru cu Europu cu un momenL muI
nuInLe s vIe I s recunousc, de Iu cure puLem zIce
depund... (se ncurcc i csudc mci tcre) precum, -
du(I-mI voIe - precum Iu z1, du(I-mI voIe (se tere) Iu
q8, Iu q, Iu q, Iu 6q, Iu ;q usemeneu I Iu 8q I qq, I
e(eLeru, nLru cuL ne prIveLe... penLru cu s dm exem-
pIuI cIIur surorIIor nousLre de gInLe IuLIne ns! (jocrte
csudct, se tere, bec, icr se tere i sujlc jocrte reu.
Trchcncche c urmcrit cu mcnc tcctul scccdelor orc-
torice cle lui Icrjuridi. rcto i cplcuze n jund, cond-
use de rcnzotenescu, rcsete i scscituri n rupului
lui Cc(ctencu. Clopo(elul lui Trchcncche de cbic se
mci cude. - Dupc ce s-c mci oprit zomotul, cu multc
cprindere.) Du(I-mI voIe! TermIn nduL! MuI um dou
vorbe de zIs. (zomotul tcce.) uL dur opInIu meu. (n
supremc luptc cu oboseclc ccre-l biruie.) DIn dou
unu, du(I-mI voIe: orI s se revIzuIusc, prImesc! Dur s
nu se scIImbe nImIcu; orI s nu se revIzuIusc, prImesc!
dur uLuncI s se scIImbe pe IcI pe coIo, I unume n
puncLeIe... esen(IuIe... DIn uceusL dIIem nu puLe(I
IeI... Am zIs! (Aplcuze n jund, scscituri n jc(c. Icr-
juridi cobocrc zdrobit, tercndu-se de sudocre, i
mere n jund. rcnzotenescu i cl(i clectori l
ntcmpinc i-i strcn mcnc. - Rumocre. Mci mul(i din
cuditoriu se scoclc i stricc rcndurile. Cc(ctencu suie
de lc drecptc n mijloc, unde torbete ncet cu rupul
scu esticulcnd tiu. Cu un clt rup mci n jund Icrjur-
idi i rcnzotenescu csemenec. - Pristcndc iese mis-
terios din ccbinetul primcrului, trece prin uciocrc
rilcjului, ccre este lc spctele tribunii, i trce de
pulpcnc pe Trchcncche, ccre sunc clopo(elul.)
Scenu II
ACEIAI - PRISTANDA
TRAHANACHE
(lcscnd clopo(elul i ntorccndu-se lc spctele mesii)
'AI? Ce e?
PRISTANDA
(misterios i repede)
Coune ZuIurIo! ConuI nIc, counu JoI(Icu!...
TRAHANACHE EI? Ce?
PRISTANDA SunL dIncouce n cubIneL... uu venIL pe dIn
dos, v uLeupL. NumuIdecuL s poILI(I ucoIo.
TRAHANACHE
(csemenec misterios)
Nu poL s Ius prezIden(Iu... s uIb pu(InLIc rbdure.
PRISTANDA TrebuIe... numuIdecuL!... Suspundu(I!
TRAHANACHE
(trce clopo(elul i se ridicc)
SLImubII, onorubII udunure. Dup dIscursuI ImporLunL,
pe cure I-u (InuL respecLubIIuI nosLru conceL(eun I ud-
vocuL d. urIurIdI, eu cred c ur II bIne s suspundm
edIn(u penLru cIncI mInuLe.
VDCI Du! Du! PenLru cIncI mInuLe!...
(Cc(ctencu cu rupul scu, Icrjuridi i rcnzotenescu
cu cl lor se cmestecc n mul(ime. Trchcncche, ccre s-c
dct jos de pe tribunc, c deschis porti(ic rilcjului i c
trecut cu Ghi(c n pcrtec stcnc despcr(itc, bcte n uc
"Ccbinetului Primcrului". Zoe i Tipctescu i deschis,
Trchcncche i Ghi(c dispcr ncuntru, uc se nchide lc
loc.)
Scenu III
ACEIAI - jcrc TRAHANACHE i PRISTANDA
CA)AVENCU
(cctrc rupul lui)
EI, cum s-I LrIme(I n Cumer, nene, pe sLImubIIuI? Nu zIc,
ure IdeIIe, opInIIIe IuI - I eu respecL IdeIIe, numuI s IIe
sIncere, I eI e sIncer, n-uI ce zIce, - respecL Iu orIce
opInIune!... Dur s-(I vIe sLImubIIuI cu IdeI nvecIILe, cu
opInIunI rugInILe, I s Le sperIe mereu cu Europu, cu
zguduIrI, cu LeorII subversIve... usLu nu muI merge... AsL-
IeI de opInIunI nu Ie respecL, s-mI deu voIe s-I spuI...
PDPESCU Nu, uILe ce sus(Ine urIurIdI, n-uI n(eIes;
sus(Ine c udIc dup IsLorIe - d-uIu se Leme eI de zgu-
duIrI - nu LrebuIe s dm exempIu ru surorIIor nousLre
de gInLe IuLIn. N-uI uuzIL, cIIur u zIs-o eI: surorIIe
nousLre de gInLe IuLIn...
IDNESCU Du! A zIs-o...
CA)AVENCU
(cu cer de protec(ie)
VoI duscIII sunLe(I bIe(I bunI, dur uve(I un cusur mure:
cum v vorbeLe cInevu de IsLorIe, s-u IsprvIL, ure
drepLuLe. (cu putere.) Ce IsLorIe? ApoI, duc e vorbu de
IsLorIe, upoI ce Le-nvu( IsLorIu muI nLuI I-nLuI?
PDPESCU C RomunIu de Iu TruIun...
CA)AVENCU Nu-I uu...
IDNESCU C udIc sLrbunuI nosLru...
CA)AVENCU Ce sLrbun! Ce nosLru! VezI c nu LI(I! (cu
tonul retoric.) Or, muI nLuI I-nLuI IsLorIu ne nvu(
unume c un popor cure nu merge nuInLe sL pe Ioc,
(publicul ncepe sc-i ic cminte cc peroreczc i se
rupeczc ncet-ncet mprejurul lui cc sc csculte) bu
cIIur d nupoI, c Iegeu progresuIuI esLe uu, c cu cuL
mergI muI IuLe, cu uLuL ujungI muI depurLe. (Grupul lui
Cc(ctencu cprobc i cdmirc, rupul lui Icrjuridi i
rcnzotenescu, ccre s-cu cpropict i cscultc mci din-
tr-o pcrte, dc din umeri.)
IDNESCU AsLu e uu.
PDPESCU NIcI nu muI ncupe vorb.
IARIURIDI
(n(epct)
Du! Progres! Progres Ir conservu(Iune, cund vedem bIne
c Europu...
CA)AVENCU
(ntrerupcndu-l lctrctor)
Nu voI, sLImubIIe, s LIu de Europu d-LuIe, eu voI s LIu de
RomunIu meu I numuI de RomunIu... ProgresuI, sLIm-
ubIIe, progresuI! n zudur, venI(I cu gogorI(e, cu
Inven(IunI unLIpuLrIoLIce, cu Europu, cu s umgI(I opIn-
Iu pubIIc...
IARIURIDI
(i mci n(epct)
D-mI voIe... MI se pure c uILcInevu umgeLe opInIu
pubIIc...
CA)AVENCU Nu voI s LIu de ce zIcI d-Lu.
RANZDVENESCU IreLe c nu vreI s LII... nu-(I vIne Iu
socoLeuI...
CA)AVENCU
(i mci lctrctor)
S-I vuz de LrebIIe eI Europu. NoI ne umesLecm n Lre-
bIIe eI? Nu... N-ure prIn urmure drepLuI s se umesLece
nLr-uIe nousLre... D-Lu eLI udvocuL, eLI conIruLe cu
mIne...
IARIURIDI Du, sunL uvocuL, dur nu sunL conIruLe cu d-
Lu...
CA)AVENCU
(urmcndu-i jocul)
$LII cu I mIne prIncIpIuI de drepL, IIecure cu uI su, IIecure
cu LreburIIe suIe... oneste bibere...
IARIURIDI Du' de onesL n-uI ncoLro!... (rupurile
Cc(ctencu i Icrjuridi ncep c se despcr(i, jieccre de o
pcrte.)
CA)AVENCU
(cu totul n(epctor)
SLImubIIe, nu LIu penLru ce d-Lu m prIgoneLI de Iu o
vreme... Ce uI cu mIne? SunLem n Iu(u uIegLorIIor,
sLImubIIe: or, nu ncupe pIc; s IupLm: d-Lu o s-(I puI
cundIduLuru, o LIm; eu (I-o decIur c mI-o puI pe u
meu... IupL eIecLoruI! $I LIm c IupLu eIecLoruI esLe
vIu(u popoureIor... De ce Le revoI(I conLru udevruIuI? n
conLru drepLuIuI?... Dneste bibere, onorubIIe!...
(cprobcri din pcrtec rupului.)
IARIURIDI
(izbucnind)
u scuLeLe-m cu moILurIIe d-LuIe! OnesL d-Lu? Pe de o
purLe "RcneLuI Curpu(IIor", pe de uIL purLe cIIvern-
IseuIu conIru(IIor; pe de o purLe opozI(Ie Iu LourL, pe de
uIL purLe LecIereu Iu buzunur!... UrI LurguI, dom-
nuIe...
RANZDVENESCU
(trccndu-l de mcnecc)
TucIe! TucIe!
IARIURIDI
(smucindu-se)
u Ius-m-n puce, s m rIuIesc oduL cu domnuI... Ce
udIc, noI nu LIm, nu vedem, orbI sunLem? D-Lu eLI
cundIduLuI preIecLuIuI...
CA)AVENCU
(rczcnd)
Eu sunL cundIduLuI grupuIuI Lunr, InLeIIgenL I Independ-
enL... OnorubIIuI, venerubIIuI nosLru prezIdenL - (l
ccutc cu ochii) unde e venerubIIuI prezIdenL? Nu-I vz...
-vu procIumu, pe cuL LIm, usL-seur pe cundIduLuI
comILeLuIuI dv. - comILeLuI dv. - ...Dr, duc voI uveu
onoureu cu s m ugreeze I comILeLuI dv. ... ccI e uI dv.
...
IARIURIDI
(jierbcnd mereu)
Nu muI esLe comILeLuI nosLru, esLe uI dumILuIe...
RANZDVENESCU TucIe! TucIe, III cumInLe. (l trce de
mcnecc, Icrjuridi se smucete.)
CA)AVENCU
(cu ton bctjocoritor)
AdIc, d-mI voIe, d-Lu nu muI eLI uI comILeLuIuI!
(rupurile se desineczc distinct de douc pcr(i i se
pritesc cu ncordcre.)
IARIURIDI Du, eu nu muI sunL, eu cure um sus(InuL LoL-
deuunu purLIduI... I d-Lu, cure I-uI njuruL LoLdeuunu...
eLI!
CA)AVENCU D-mI voIe!...
IARIURIDI
(jurios)
Ce voIe! Ce voIe!... VII cu moILoIogII, cu IconomII, cu
so(IeL(I, cu scumuLorII, cu s LrugI Iumeu pe sIour... cu
dscIImeu d-LuIe, (miccre n rupul Cc(ctencu) cu
moILungIII d-LuIe...
PDPESCU
(tiolent)
DomnuIe, reLruge-(I cuvunLuI!
IARIURIDI
(continucnd)
Cu grupuI (umjlcnd cutintele) InLeIIgenL,... Independ-
enL,... ImperLInenL! (pornete spre jund cu
rcnzotenescu i cu rupul lor.)
TD)I
(din rupul lui Cc(ctencu)
A! A! (se reped spre ei, zomot, ntclmcclc i hiontu-
ieli.)
IARIURIDI
(ieind prin jund)
V-nv(m noI, pupugIIIor!
GRUPUL CA)AVENCU AIur! AIur! (urmcrete n jund
pe cei din rupul Icrjuridi.) (TouL Iumeu s-u ngIesuIL
n Iund I u IeIL uIur cu zgomoL. n LoL LImpuI scenII
urmLoure, suIu nLrunIrII e gouI. n Iund, prIn ue, se
vd muI muI(I uIegLorI prImbIundu-se n sus I-n jos,
vorbInd nceL I Iumund.)
Scenu IV
TRAHANACHE ieind repede din jund, din ccbinetul
primcrului n pcrtec despcr(itc cu rilcj, dupc el
INIC i ZDE urmcrindu-l. (Scenc ccecstc se jcce mis-
terior i rcpede.)
TRAHANACHE Nu! Nu se pouLe...
ZDE
(urmcrindu-l)
Nene...
TIPTESCU
(csemenec)
NeIc ZuIurIo.
ZDE Duc uI (InuL vreoduL Iu mIne...
TIPTESCU Duc mI-eLI prIeLIn...
TRAHANACHE EI, uve(I pu(InLIc rbdure! (serios.) Cum
puLem noI s punem cundIduLuru unuI pIusLogruI?
TIPTESCU BIne, IruLe, pIusLogruI, uu e; dur pun s buge
Iumeu de seum... s-I Lrugem n judecuL...
ZDE S ne Iucem de rus prIn LrIbunuIe... nene, gundeLe-
Le...
TRAHANACHE
(dupc un moment de ezitcre)
EI nu! Duc ur II numuI unu... uIu cu scrIsoureu Lu cLr
JoI(Icu, n(eIeg; s zIc: penLru poIILIc - unde e n joc en-
LeresuI (rII, cu orIcure romun, u ncercuL omuI, cu s Le
Ior(eze udIc, penLru c Le LIe c (II Iu onoureu JoI(IcIII,
cu prIeLIn ce-mI eLI, - u IcuL pIusLogruIIe...
TIPTESCU Se-n(eIege!
ZDE IreLe; n poIILIc...
TRAHANACHE EI, uve(I pu(InLIc rbdure... De usLIuIL?
(se lotete cu mcnc pe buzuncrul hcinii.) ApoI, duc
umbI eI cu mucIIuveIIcurI, s-I duu eu mucIIuveIIcurI -
(schimbcnd tonul.) MurLor mI-e MuIcu PrecIsLu! S n-
um purLe de JoI(Icu - c e de Iu( - s spuIe...
ZDE
(cu sentiment)
Nene!
TRAHANACHE N-um umbIuL n vIu(u meu cu dIpIom(Ie;
dur duc e vorbu s Iucem pe IezuILuI u Iu MuLLernIcI,
upoI s-I duu eu, neIc...
TIPTESCU
(impccientct)
Nu prIcep, neIc ZuIurIo!
ZDE
(csemenec)
NIcI eu.
TRAHANACHE EI, uve(I pu(InLIc rbdure! (scocte o
hcrtie din buzuncr i o desjcce - o poli(c.) AsLu LoL pen-
Lru poIILIc e? GIrurIIe usLeu dou cu cure onorubIIuI d.
Cu(uvencu u rIdIcuL cIncI mII de IeI de Iu So(IeLuLe, sunL
LoL penLru enLeresuI (rII?
TIPTESCU
(lucnd dercbc poli(c i excmincnd-o ccnd pe-o
pcrtec ccnd pe cltc)
SunLem scpu(I!
ZDE Scpu(I?
TRAHANACHE EI upoI? Cund (I spuneum eu s uI
pu(InLIc rbdure, c I-um prIns cu uILu muI boucn...
TIPTESCU
(cbic stcpcnindu-i bucuric)
Nene ZuIurIo, cundIduLuI nosLru esLe d. AgumI(
DundunucIe.
TRAHANACHE Au du!
ZDE MI-e IrIc!...
TIPTESCU Nu muI uvem nIcI o grIj.
TRAHANACHE ... D-mI nscrIs pe GugumI( Iu, s nu-I
uIL numeIe... (torbete ncet cu Zoe.)
TIPTESCU
(scocte portojelul, rupe o jilc i scrie pe ec, cpoi o dc
lui Zchcric)
uL...
TRAHANACHE M duc s descIId edIn(u.
TIPTESCU Anun( nduL cundIduLuru, rIdIc edIn(u I
vIno s mergem Iu preIerun(, Le uLepLm...
TRAHANACHE
(trcnd sc treccc prin porti(c rilcjului n pcrtec
tribunii)
A! |I-um duL poII(u IuI Cu(uvencu... S nu o pIerzI. (trece.)
TIPTESCU N-uI grIj, neIc ZuIurIo, eu nu pIerz IurLIIIe
de pre(... (scrutc repede pe Zoe.)
ZDE nIc!
TIPTESCU A! Acumu, s-I Iucrez eu pe neneu Cu(uvencu
(ies cmcndoi iute pe uc din stcnc.)
Scenu V
TRAHANACHE, ccre s-c urcct lc tribunc, cpoi
CA)AVENCU, PDPESCU, IDNESCU, ALEGTDRI, PU-
LICUL tenind din jund i ocupcnd locurile lor din scenc I-
c. Intrcre zomotocsc, ccompcnictc de clopo(elul prez-
identului.
TRAHANACHE
(n piciocre)
OreIe sunL nuInLuLe! PoILI(I, poILI(I, sLImubIIIIor: uvem ces-
LIunI urzLoure Iu ordIneu zIIII... (cde.)
(Toctc lumec s-c cezct lc locul scu.)
CA)AVENCU
(cu modestie)
D-Ie preedInLe, v rog, cerusem I eu cuvunLuI...
TRAHANACHE Du, (binetoitor) du, sLImubIIe. Ave(I
cuvunLuI. PoILI(I Iu LrIbun!...
(Miccre n rupul lui Cc(ctencu.)
CA)AVENCU
(ic pozc, trece cu importcn(c printre mul(ime i suie lc
tribunc, i pune pclcric lc o pcrte, ustc din pchcrul
cu cpc, scocte un trcj de hcrtii i czete i le cczc pe
tribunc, cpoi i trce bctistc i-i tere cu elecn(c
ctocc(ecscc jruntec. Este emo(ionct, tuete i luptc
ostentctit cu emo(ic ccre pcre c-l birui. - Tccere
completc. Cu lcsul tremurct.)
DomnIIor!... OnorubIII conceL(enI!... ru(IIor!... (plcnsul l
neccc.) erLu(I-m, Iru(IIor, duc sunL mIcuL, duc
emo(Iuneu m upuc uu de Lure... suIndu-m Iu uceusL
LrIbun... penLru u v spune I eu... (plcnsul l neccc
mci tcre.)... Cu orIce romun, cu orIce IIu uI (rII suIe... n
ucesLe momenLe soIemne... (de cbic se mci stcpcnete)
m gundesc... Iu (rIouru meu... (plcnsul l-c biruit de
tot) Iu RomunIu... (plcne. Aplcuze n rup)... Iu IerI-
cIreu eI!... (ccelci joc de cmcndouc pcr(ile)... Iu pro-
gresuI eI! (csemenec crescendo)... Iu vIILoruI eI! (plcns
cu hohot. Aplcuze zuduitocre.)
IDNESCU, PDPESCU, TD)I
(jocrte micc(i)
Bruvo!
CA)AVENCU
(tercndu-se repede lc ochi i remi(cndu-se d-odctc,
cu tonul brusc, tioi i lctrctor)
ru(IIor, mI s-u IcuL o ImpuLure I sunL mundru de
uceusLu!... O prImesc! M onorez u zIce c o merIL!...
(jocrte tolubil.) MI s-u IcuL ImpuLureu c sunL IourLe,
c sunL preu, c sunL uILru-progresIsL... c sunL IIber-
scIImbIsL... c voI progresuI cu orIce pre(. (scurt i
jocrte retezct.) Du, du, du, de LreI orI du! (cruncc roctc
pritiri sccnteietocre n cduncre. Aplcuze prelunite.)
CA)AVENCU Du! (cu putere din ce n ce cresccndc.) VoI
progresuI I nImIc uIL decuL progresuI: pe cuIeu
poIILIc... (nrcc torbele.)
PDPESCU Bruvo!
CA)AVENCU SocIuI...
IDNESCU Bruvo!
CA)AVENCU EconomIc...
PDPESCU Bruvo!
CA)AVENCU AdmInIsLruLIv...
IDNESCU Bruvo!
CA)AVENCU $I... I...
IDNESCU, PDPESCU, GRUPUL Bruvo! Bruvo!
TRAHANACHE
(clopo(ind)
Rog, nu nLrerupe(I pe oruLor, sLImubIIe...
CA)AVENCU
(cu tcrie)
Nu m Lem de nLreruperI, venerubIIe domnuIe
preedInLe... (cctrc cduncre i mci cles cctrc rup, cu
tonul siur.) PuLe(I, d-Ior, s nLrerupe(I, penLru c eu
um LrIu opInIunIIor meIe... (reintrcnd n tonul discur-
sului i nrccnd mereu torbele) I... I... IInun(Iur.
(Aplcuze prelunite.)... Du, sunLem uILru-progresILI,
du, sunLem IIber-scIImbILI... Or... conduI de ucesLe
IdeI, um IunduL ucI noruuI nosLru "Auroru EconomIc
Romun", so(IeLuLe encIcIopedIc-cooperuLIv,
IndependenL de ceu dIn BucureLI... penLru c noI sun-
Lem penLru descenLruIIzure. NoI... eu... nu recunosc, nu
voI s recunosc epILropIu bucureLenIIor, cupILuIILIIor,
usupru nousLr; ccI n dIsLrIcLuI nosLru puLem Iuce I
noI ce Iuc dunII n uI Ior...
GRUPUL
(cplcuze)
Bruvo!
CA)AVENCU So(IeLuLeu nousLr ure de scop s ncurujeze
IndusLrIu romun, penLru c, du(I-mI voIe s v spuI, dIn
puncLuI de vedere economIc, sLm ru...
GRUPUL
(cplcuze)
Bruvo!
CA)AVENCU ndusLrIu romun e udmIrubII, e subIIm,
puLem zIce, dur IIpseLe cu desvurIre. So(IeLuLeu
nousLr dur, noI, ce ucIumm? NoI ucIumm muncu,
LruvuIIuI, cure nu se Iuce de Ioc n (uru nousLr!
GRUPUL Bruvo! (cplcuze entuzicste.)
TRAHANACHE
(clopo(ind)
SLImubIIe... nu...
CA)AVENCU su(I, d-Ie preedInLe, s nLrerup... nu m
Lem de nLreruperI!... n uI, de exempIu, - permILe(I-mI
uceusL dIgresIune, esLe LrIsL, dur udevruL! - n uI n-
uvem nIcI un negusLor romun, nIcI unuI!...
GRUPUL
(micct)
A!
CA)AVENCU $I cu LouLe ucesLe Lo(I IuII(II sunL jIdunI!
ExpIIcu(I-v ucesL Ienomen, ucesL mIsLer, duc m poL
exprImu usLIeI!
GRUPUL Bruvo! (cplcuze.)
CA)AVENCU EI bIne! Ce zIce so(IeLuLeu nousLr? Ce zIcem
noI?... uL ce zIcem: uceusL sLure de IucrurI esLe
InLoIerubII! (cprobcri n rup. Cu tcrie.) Pun cund s
n-uvem I noI IuII(II noLrI?... AngIIu-I ure IuII(II sI,
run(u-I ure IuII(II sI, pun I cIIur AusLrIu-I ure IuII(II
sI, n IIne orIcure nu(Iune, orIcure popor, orIcure (ur
I ure IuII(II sI (nrcc torbele.)... NumuI noI s n-
uvem IuII(II noLrI!... Cum zIc: uceusL sLure de IucrurI
esLe InLoIerubII, eu nu muI pouLe duru!... (cplcuze jren-
etice. Pcuzc. Drctorul socrbe din pchcr i cruncc icr
pritiri sccnteietocre n cduncre. n momentul ccestc
mci mul(i ini se micc n jund, pe unde cpcre
Cetc(ecnul turmentct i Ghi(c n (itil.)
Scenu VI
ACEIAI - GHI) PRISTANDA i CET)EANUL jocrte
otcind. Zomot lc intrcrec ccestorc
TRAHANACHE
(clopo(ind)
uce(I pu(InLIc Lcere...
CA)AVENCU
(ccre, n timpul scurt cl rumorii protoccte de intrcrec
lui Pristcndc i c Cetc(ecnului turmentct, i-c con-
sultct hcrtiu(ele, cu ton predomnitor)
ru(IIor, IuL ce spun sLuLuLeIe so(IeL(II nousLre Iu urL. -Iu:
"Se Iormeuz n urbeu nousLr o so(IeLuLe encIcIopedIc-
cooperuLIv cu numeIe de Auroru EconomIc
Romun. ScopuI socIeL(II esLe cu RomunIu s IIe bIne
I LoL romunuI s prospere!"
CET)EANUL
(ccre, de lc intrcre, c tenit otcind pcnc lc mijloc i s-
c turnct pe un sccun n jc(c tribunii, se scoclc i ridicc
mcnc)
$I eu! (suhite) I eu sunL! (otcie i icr se tocrnc pe
sccun. - Rcsete n jund, rumocre n jc(c.)
CA)AVENCU
(cctrc Trchcncche, ntorccndu-se spre mcsc
preziden(iclc)
DomnuIe preedInLe, rog s nu IIu nLrerupL...
TRAHANACHE Purc zIceuI, sLImubIIe, c nLreruperIIe...
CA)AVENCU Du (cu dinitcte) dur...
TRAHANACHE n sIurIL... (clopo(ind.) Nu nLrerupe(I, m
rog...
CA)AVENCU
(ccutcnd irul)
ZIceum dur: "... cu RomunIu s IIe bIne I LoL romunuI s
prospere"...
CET)EANUL
(se scoclc otcind i ridicc mcnc)
$I eu sunL! (suhite rcu, rcsete, rumocre.)
TRAHANACHE A! (sculcndu-se peste mcsc.) Ce? Ce eLI
d-Lu, sLImubIIe?...
CET)EANUL
(suhi(cnd)
M cunouLe d. Nue... (crctc spre Cc(ctencu.)
CIocIopedIc... (rcsete, rumocre.)
CA)AVENCU
(nertos)
Ce?
CET)EANUL Romun!... (rcsete, suhite.) Auroru!...
(suhite, rcsete, rumocre din ce n ce mci mcre.)
TRAHANACHE
(nertos i el, cctrc cduncre, clopo(ind)
uce(I Lcere, sLImubIIe!... (cctrc Cetc(ecnul turmentct.)
Cum?
CET)EANUL
(otcind)
CIocIopedIc! (suhite.) ComporLuLIv! (suhite.) con-
omIe! (suhite.) So(IeLuLe cure vu s zIc... (rcsete i ru-
mocre mcre.)
IDNESCU E LurmenLuL!...
PDPESCU E Lun! (rupul se micc, unii se scoclc.)
CET)EANUL
(suhi(cnd i stricnd)
SunL nembru!
TRAHANACHE
(citcnd clopo(elul cu putere, cctrc Ionescu i Popescu)
SLImubIIe! SLImubIIe, (cu cjcbilitcte) rog, du(I uIur pe
onorubIIuI!
IDNESCU, PDPESCU i GRUPUL AIur! E LurmenLuL!
AIur! (Ionescu i Popescu l mbrcncesc spre uc.
Cc(ctencu s-c dct jos de lc tribunc i torbete cu
cc(itc din rup.)
CET)EANUL
(mbrcncit de dcsccli i opuncndu-se)
Nu m-mbruncI(I... c ume(esc!
IDNESCU, PDPESCU i GRUPUL AIur!
CET)EANUL Nembru!
(Toctc scenc ccecstc c jost nso(itc de rcsete i ru-
mocre. Dcscclii cu dct cjcrc pe Cetc(ecnul turmentct.
n cduncre, miccre. Pristcndc se cpropie lc tribunc,
n treme ce dcscclii i rupul lor, n mijloc cu
Cc(ctencu, se citc i-i reicu locurile.)
PRISTANDA
(misterios lui Trchcncche)
Coune ZuIurIo, d-I zor! TrebuIe s-I Iucrm pe onorubIIuI,
pe d. Nue Cu(uvencu; ordInuI IuI conuI nIc... SunL Iu
u, cund oI LuI de LreI orI, d-Lu procIum cuLInduLuI I
IeI pe porLI(... I pe urm-I Lreubu meu...
TRAHANACHE
(ncet)
BIne.
PRISTANDA
(ncet)
Cund oI LuI de LreI orI: nu mI-u sosIL nc oumenII!... (trece
lcnc uc din jund, pe unde intrc cu zomot Icrjuridi,
rcnzotenescu i cl(i cc(itc. Pristcndc torbete ncet
cu dcnii. To(i se crcnjeczc n jund, cstupcnd uc de
ieire.)
Scenu VII
ACEIAI - IARIURIDI, RANZDVENESCU i cl(i
clectori i CET)EANUL TURMENTAT, cpoi ZDE i
TIPTESCU cscuni dupc rilcj i cscultcnd ce se petrece
n cduncre
TRAHANACHE
(clopo(ind, cctrc Cc(ctencu, ccre torbete ncet cu
rupul lui)
PoILI(I Iu LrIbun, sLImubIIe!... (Cc(ctencu pornete spre
tribunc.)
ZDE Nu muI uuz nImIc...
TIPTESCU Pesemne n-u sosIL nc GII(.
CA)AVENCU
(de lc tribunc)
ru(IIor!
IARIURIDI
(cduccnd din jund pe Cetc(ecnul turmentct)
Te-u duL uIur? Cum se pouLe, Iru(IIor, s Ism s
goneusc dIn udunure pe un ceL(eun onorubII, pe un
uIegLor?
RANZDVENESCU PenLru c d. Cu(uvencu...
CA)AVENCU
(rccnind)
SLImubIIe! (lui Trchcncche.) DomnuIe prezIdenL!
(Rumocre surdc n jund.)
TRAHANACHE SLImubIIe (clopo(ind) uve(I pu(InLIc
rbdure. (Ghi(c tuete cu putere de trei ori.) IIndc
oreIe sunL nuInLuLe...
CA)AVENCU Du(I-mI voIe...
TRAHANACHE
(ridiccndu-se)
IIndc unII dInLre domnII uIegLorI uu ncepuL s pIece, ur
II bIne, cred, muIne IIInd uIegereu, cu cIIur ucumu s
rugm pe onorubIIuI oruLor s-I nLrerup dIscursuI un
momenL, s uIb pu(InLIc rbdure, penLru cu s
procIumm numeIe cundIduLuIuI propus de comILeLuI
nosLru.
CA)AVENCU
(cu cer jocrte decjct)
PrImesc cu muI(umIre, d-Ire preedInLe. (cobocrc de lc
tribunc, cctrc rupul scu.). NumeIe cundIduLuIuI.
TD)I
(din rup i din sclc)
Du! NumeIe cundIduLuIuI!
ZDE
(tremurcnd, ncet)
nIc!
TIPTESCU
(ncet)
TucI! N-uI grIj!
TRAHANACHE
(citind jocic ntre lumcncri)
SLImubII! CundIduLuI pe cure-I sus(Ine comILeLuI nosLru,
esLe domnuI...
IDNESCU Nue Cu(...
TRAHANACHE
(ntrerupcndu-l)
AI pu(InLIc rbdure... (citind) domnuI...
CA)AVENCU DomnuI... (Toctc lumec cscultc cu mcre
nercbdcre i n deplinc tccere, Zoe se strcne dupc
rilcj lcnc Tipctescu.)
TRAHANACHE DomnuI... AgumI( DundunucIe!
(Miccre de sctisjcc(ie n jund. n rupul din jc(c tur-
burcre. Zoe i Tipctescu cscultc micc(i.)
CA)AVENCU
(scrind n loc i rccnind)
Trdure! (esticuleczc tiu n mijlocul rupului scu. n
jund cplcuze.)
TRAHANACHE
(n piciocre)
Du(I-mI voIe! (clopo(ind, dupc un moment de tccere.)
CIne u pronun(uL cuvunLuI Lrdure? (Toctc lumec e n
piciocre i n jierbere.)
CA)AVENCU
(din mijlocul rupului, cu putere)
GHI), RANZDVENESCU i CET)EANUL TUR-
MENTAT i CEI DIN IUND AIur! AIur moILoIoguI!
TRAHANACHE
(trccnd clopo(elul jocrte tiolent, cctrc rupul din
jund)
Ave(I pu(InLIc rbdure! (cctrc Cc(ctencu.) $I cIne esLe
LrdLor, sLImubIIe?
CA)AVENCU
(jocrte cprins)
AceIu cure IuIsIIIc numeIe cundIduLuIuI oduL IoLruL,
uceIu cure uIL, cure Lrdeuz InLereseIe I onoureu Ium-
IIIeI suIe... (cu un est coloscl.) D-Lu!
TRAHANACHE
(trcntind clopo(elul pe mcsc n culmec indincrii)
ApoI, uI pu(InLIc rbdure, sLImubIIe! M sco(I dIn (u(unI...
Eu IuIsIIIcuLor?... Pe mIne, ceL(eun onorubII, pe mIne,
om venerubII, s vIe nLr-o udunure pubIIc, s m Iuc
IuIsIIIcuLor... cIne? (rumocre mcre. Tipctescu i Zoe
cscultc pclpitcnd) CIne? (cu enerie.) Un pIusLogruI
puLenLuL!
CA)AVENCU
(scrind din loc)
PIusLogruI!
TD)I DIN IUND
(stricnd cmenin(ctor)
AIur pIusLogruIuI!
TD)I DIN IA)
(csemenec)
AIur IuIsIIIcuLoruI! TrdLoruI! (jierbere mcre.)
CA)AVENCU
(spumcnd, se repede din mijlocul rupului scu lc
tribunc cu pumnii ncletc(i i zbiercnd jebril. Un mo-
ment tccere)
ru(IIor! DomnIIor! Un momenL, onorubIII conceL(enI!
Am voIL s ucoper o ruIne cure se peLrece de uLuLu
vreme n sunuI oruuIuI nosLru... (Zoe i Tipctescu
miccre) um voIL s cru( opInIu pubIIc de o IovILur
scunduIous;... usLzI ns um IosL IovIL uu de crud n
dIgnILuLeu meu, ncuL nu muI poL Lceu. (Zoe i
Tipctescu miccre.) AcesL onorubII ceL(eun, (crctc pe
Trchcncche) ucesL om venerubII, d. ZuIurIu Tru-
IunucIe...
TRAHANACHE
(cu pojidc)
EI? Eu...
CA)AVENCU EsLe uLuL de nuIv, ncuL crede c e pIus-
LogruIIe un documenL oIogruI...
(Zoe i Tipctescu miccre de roczc.)
ZDE nIc!... (otcie.)
TIPTESCU
(sus(incnd-o i rccnind cu o supremc putere)
GII(! (se repede lc porti(c rilcjului... Zoe se cc(c de el
i-l oprete. Rumocre mcre.)
PRISTANDA
(puncnd mcinile cmcndouc lcnc urc cc o port-toce
i stricnd csemenec spre pcrtec de unde i-c tenit
chemcrec)
PrezenL! (cctrc cei din jund.) Pe eI, copII! (Grupul din jund
cu Pristcndc, Icrjuridi, rcnzotenescu, Cetc(ecnul
turmentct se reped lc tribunc i pun mcnc pe
Cc(ctencu.)
CA)AVENCU
(continucnd c zbierc n mijlocul zomotului)
O scrIsorIc u preIecLuIuI cr...
GRUPUL LUI CA)AVENCU Pe eI, Iru(IIor. (Grupul din
jc(c dc nctclc spre jund.)
TDAT LUMEA AIur! Ho! HuIdeo!
(Zomot lc culme, stricte, huiduieli, jluiercturi. Zc-
hcric Trchcncche c ieit repede pe porti(c rilcjului, c
dct dincolo de Zoe i de Tipctescu, i to(i trei cscultc ce
se petrece n cduncre. Pristcndc, Icrjuridi,
rcnzotenescu cu cpucct de ct pe Cc(ctencu i-l
tcrcsc cjcrc. Grupul Ionescu i Popescu sunt rcmcdc
peste cei din jund. Tocte cutintele i miccrile ccestec
din urmc se jcc deodctc i ntr-o clipc. - Cortinc se
lcsc csuprc primei miccri c sccndclului.)
Actol IV
(Grcdinc lui Trchcncche, n jund rilcj cu pocrtc de in-
trcre n mijloc, se tede n jund perspectitc orcelului pe
un jundcl de decluri. Lc drecptc n rcdinc, pe plcnul
ntci i cl doilec, intrcrec, cu trei trepte de pictrc, n ccse-
le lui Trchcncche. Lc stcnc boschete. Mobile de
rcdinc.)
Scenu I
ZDE i TIPTESCU
ZDE Unde e? Unde pouLe s IIe Cu(uvencu?
TIPTESCU Nu LIu: u IugIL, u murIL, u InLruL n pmunL...
(dupc o pcuzc, cpropiindu-se de Zoe.) EI? $I penLru ce
voIeLI s LII? PenLru c s Le-ngrIjeLI muI muIL ucumu?
DIn conLru. Eu purc nu muI um grIje... Zoe, gundeLe-
Le: de dou zIIe, oumenII noLrI uIeg pe DundunucIe, pe
cure-I uLepLm dIn mInuL n mInuL, - um ordIne s-I Iuc
o prImIre sLrIucIL...
ZDE EI I?
TIPTESCU EI!... De dou zIIe vu s zIc, sLrIvesc pe
Cu(uvencu, I eI nu e nIcIrI. Unde e? PenLru ce nu s-
uruL?... Are scrIsoureu, penLru ce nu o pubIIc? PenLru
ce u dIspruL, nu LIu, - dIn ce moLIve nu pubIIc
scrIsoureu, nu-mI pus, - desLuI c nu o pubIIc... $I-I
crezI Lu pe mIeIuI cupubII s nu o pubIIce penLru
uILcevu, decuL penLru c nu pouLe?
ZDE Ce InIm! Ce judecuL uI, nIc? (cu jrcmcntcre
concentrctc.) Dur usLe dou zIIe cum um LrIL eu?... Ce
sLrungere conLInu de InIm! Ce IrIc! Ce LorLur!...
Iecure persoun cure-mI Iese nuInLe, IIecure IIgur pe
cure o vz, IIecure mIcure ce se Iuce n juruI meu, mI
zdrobeLe LouL puLereu... nIc, uI mII de mIne, o zI
nc de usLIeI de cIInurI I nu muI poL LrI...
nnebunesc... (i ic ccpul n mcini i plcne.)
TIPTESCU Nu II copII, Zoe... Zoe...
ZDE
(plcnsc)
Tu nu n(eIegI, Lu nu sIm(I! PesLe cuLevu mInuLe se
sIureLe uIegereu I se procIum depuLuL uI vosLru
DundunucIe; sunL sIgur... sIgur... c n uceIuI mo-
menL, mIeIuI, cure s-u uscuns I ne pundeLe dIn
nLunerIc, o s-I mprLIe pubIIcu(Iu IuI InIum... cu s-
I rzbune! EI... uLuncI eu?...
TIPTESCU
(scocte poli(c din buzuncr i i-o crctc)
Nu pouLe... duc Iuce usLu, e pIerduL...
ZDE Ce-mI pus! Dup ce m-o pIerde pe mIne!... nIc!
N-u voI s m rzbunI, u voI s m scupI... Prevedeum
usLu... PresIm(eum c-o s ujungem uIcI, cund um vzuL
scunduIuI de uIuILIerI seuru Iu nLrunIre... uL cuImeu
nenorocIrII: eI nu LIe c uI pIusLogruIIu IuI;... eI nu LIe
c duc ur venI uIcI s prImeusc scIImbuI ucesLor dou
IurLII, ur scpu I eI I m-ur scpu I pe mIne... Te-uI
bIzuIL s jocI cu Cu(uvencu I Le-uI umgIL, I mI-uI jucuL
onoureu meu, ruIneu meu, vIu(u meu, I uI pIerduL, pen-
Lru c suu eI jouc muI bIne cu LIne, suu noI uvem muI
pu(In noroc decuL eI... (se neccc de plcns.) Ce s Iuc?
Ce s Iuc?
TIPTESCU TucI! VIne cInevu... Lerge-Le Iu ocII!
Scenu II
ACEIAI - TRAHANACHE i AGAMI) DANDANACHE,
tenind din jund
TRAHANACHE
(jocrte politicos)
PoILIm, poILIm, sLImubIIe!
TIPTESCU CIne s IIe?
ZDE Un sLrIn?...
TRAHANACHE
(coborcnd)
D-mI voIe, JoI(Ico, s-(I recomund pe d. AgumI(
DundunucIe!
ZDE i TIPTESCU DunduncIe! (complimente.)
TRAHANACHE CundIduLuI nosLru!... udIc ce muI cundId-
uL! AIesuI nosLru.
DANDANACHE
(torbete peltic i scscit)
SruL munu... $I domnuI? BrbuLuI dumneeI?
TRAHANACHE Nu, eu sunL brbuLuI dumneeI, dumneeI
esLe nevusLu meu, cum um uvuL onoureu s v re-
comund...
DANDANACHE $I d-vousLr?
TRAHANACHE $I eu?... BrbuLuI dumneeI... Eu (serios)
ZuIurIu TruIunucIe, prezIdenLuI ComILeLuIuI permun-
enL, ComILeLuIuI eIecLoruI I... uI pu(InLIc rbdure... (se
ccutc n buzuncr i scocte o ccrtc de tizitc, pe ccre i-o
dc lui Dcndcncche), sunL uIceu LouLe comILeLeIe...
DANDANACHE MersI!... $I domnuI?...
TRAHANACHE DomnuI nIc TIpLescu, preIecLuI nos-
Lru, umIcuI meu I uI IumIIIeI meIe.
DANDANACHE
(lui Icnicc)
mI pure bIne, d-Ie prezIdenL! (i dc mcnc. Trchcncche
trece lcnc Zoe.)
TIPTESCU $I mIe, onorubIIe, nu muI pu(In... SunL
ncunLuL... Dur cu ce ocuzIe pe Iu noI?
DANDANACHE Cu ocuzIu uIedzerII, neIcusoruIe, cu ocuzIu
uIedzerII; sLII, m-u combLuL opozI(Iu sI coIo, sI dIncoIo,
sI dIncoIo... sI rmsesem eu... cure IumIIIu meu de Iu
puLuzsopL n Cumer.,.. rmsesem m-n(eIedzI Ir
coIedzI... sI usu um venIL penLru uIedzere.
ZDE
(cu rcutcte)
Nu LrebuIu s v muI derunju(I...
DANDANACHE Bu nc (e derunz, conI(u meu! Du' sLII, nu
I(eu s nu Iu(em mcur ucL de prezen(...
TRAHANACHE Se-n(eIege! ourLe bIne, IourLe bIne! Tre-
buIe, LrebuIe.
DANDANACHE Du' de derunz... desLuI! ncIIpuIesLe-(I s
vII pe drum cu bIrzu (In(I posLII, Iodoronc-Iodoronc,
zdroncu-zdroncu... SLII, m-u zdrun(InuL!... SI cIopo(eII...
(est) mI (IuIe urecIIIe... sLII usu sunL de ume(IL sI de
obosIL... nu-(I Iu(I o Idee, conI(u meu, (cctrc Trc-
hcncche) nu-(I Iu(I o Idee, d-Ie preIecL, neIcusoruIe,
(cctrc Tipctescu) nu-(I Iu(I o Idee, d-Ie prezIdenL
puIcusoruIe...
TIPTESCU IreLe...
ZDE MuI e vorb...
DANDANACHE AdIneuorI um sosIL, eru s Lrug Iu oLeI...
dur bIrzuruI... eI sLIu de (e vIu, mI-u urLuL pe d. preIecL.
(crctc pe Trchcncche.)
ZDE
(ncet cctrc Tipctescu, ccre rcde)
$I nc muI ruzI, nIc.
TRAHANACHE Du, m duceum pe Iu uIegere s vz cum
mergem... Nu-I vorbu de mers, mergem sLrun... dur
LII, de obIceI, cu un cup ce sunL uI purLIduIuI, LrebuIe s
IIu ucoIo...
DANDANACHE
(strcncndu-i mcnc)
BIne c Le-um gsIL, neIcusoruIe, mersI. (torbesc cmcndoi
deopcrte.)
ZDE
(cctrc Icnicc ncet)
uL, nIc, penLru cIne mI-um pIerduL eu IInILeu... $I
spune drepL duc nu eru muI bun Cu(uvencu!
TIPTESCU
(scurt)
E sImpIu, dur I preIer, ceI pu(In e onesL, nu e un mIeI!
TRAHANACHE
(lui Dcndcncche)
SLImubIIe, eu Le Ius ucI cu umIcuI nIc I cu JoI(Icu... Eu
LrebuIe s m duc Iu uIegere: pesLe o jumLuLe de ceus se
descIIde urnu; LrebuIe s IIu ucoIo... D-Lu n-uI nIcI o
grIj, mergem Iu sIgur, Iu noI opozI(Ie nu ncupe... sun-
Lem LurI, sLImubIIe... LurI... Nu o s uI mujorILuLe, sLIm-
ubIIe...
DANDANACHE Cum se pouLe? S nu Le pomeneLI cu
vrun buIoLuz? 'AI?... u muI p(IL-o sI uI(II...
TRAHANACHE AdIc, uI pu(InLIc rbdure, buIoLuj Iu
noI?... zIc: nu mujorILuLe, ununImILuLe o s uI, sLImubIIe.
DANDANACHE A, usu? (cu siurcn(c.) Se-n(eIedze... NI(I
nu se puLeu uILIeI...
TRAHANACHE SuIuLure, sLImubIIe, suIuLure... u revedere
nIc... u revedere, JoI(Ico. (iese.)
Scenu III
ZDE, TIPTESCU, DANDANACHE
DANDANACHE Cum (I spuI, s nu m-uIeg, puIcusoruIe,
nu merdzeu... Eu, IumIIIu meu, de Iu puLuzsopL... IupL,
IupL sI d-I, sI d-I sI IupL... sI eu m-n(eIedzI LocmuI
ucumu s remuI pe dInuIur... Ir coIedzI!... $I cuL p-u(I,
neIcusoruIe, s nu m-uIeg...
ZDE S nu Le-uIegI d-Lu, cu merILeIe d-LuIe! Eru pesLe
puLIn(...
TIPTESCU PesLe puLIn(...
DANDANACHE EI, uILe usu, cu merILeIe meIe, conI(, vezI!
Eru cuL p-u(I, dur sLII, cuL p-u(I... nLreub-m, neIcusor-
uIe, s-(I spuI: nu vreu comILeLuI (enLruI sI pu(e; zI(eu c
nu sunL murcunL. AuzI, eu s nu IIu murcunL... Am uvuL
noroc, mure noroc um uvuL. S vede(I. nLr-o seur...
(Inevus - nu spuI (Ine... persoun nsemnuL... du' becIer
- vIne sI zouc Iu mIne cr(I... sI cund pIeuc sI uIL
purdesIuI Iu mIne... A douu zI, voI s-I mbruc...
gundeum c-I uI meu... vz c nu-I uI meu; I cuuL prIn
buzunure sI duu... pesLe (e Le gundesLI?
TIPTESCU PesLe?
DANDANACHE
(rczcnd)
PesLe o scrIsorIc.
AMANDDI O scrIsorIc.
DANDANACHE De umor...
AMANDDI
(micc(i)
O scrIsorIc de umor?
DANDANACHE O scrIsorIc de umor cLr becIeruI meu,
de Iu nevusLu unuI prIeLIn, - nu spuI (Ine... persoun
nsemnuL.
ZDE EI I?
TIPTESCU EI?
DANDANACHE EI, (e s-(I muI spuI, puIcusoruIe? Adu o
bIrze, m, bIeLe, degrub... M suI n bIrze sI m duc Iu
persounu, Iu becIeruI, - nu spuI (Ine - e persoun
nsemnuL -: GsesLe-mI, m-n(eIedzI, un coIedzI, orI
duu scrIsoureu Iu "RsboIuI"... De coIeu pun coIeu...
gurI-mur... u LrebuIL, conI(u meu, s (edeze, sI Lrunc!
Depesu uI(I, neIcusoruIe...
ZDE
(citctc treptct n mcsurc potestirii lui Dcndcncche)
A! DomnuIe DundunucIe, uI IcuL ru... IupLu d-LuIe esLe...
s-mI duI voIe s-(I spuI...
TIPTESCU
(ncet)
Zoe! (ec urcc.)
DANDANACHE Asu eI, puIcusoruIe, c-um nLors-o cu
poIILIc. Aud? |e eru de IcuL? AmInLerI duc nu-mI
dedeu n gund usLu, nu m-uIedzeum... sI nu merdzeu de
Ioc, neIcusoruIe; I-(I Idee! umIIIu meu de Iu puLuzsopL
(coborcnd cctrc public) sI eu, n LouLe CumereIe, cu
LouLe purLIdeIe, cu rumunuI Impur(IuI... sI s remuI Ir
coIedzI!
TIPTESCU VezI bIne! (muccndu-i buzele.) Dur nu ne-uI
spus sIurILuI IsLorIeI... scrIsoureu.
ZDE Du, scrIsoureu...
DANDANACHE Cure scrIsoure?
TIPTESCU ScrIsoureu becIeruIuI...
DANDANACHE Cure becIer?
ZDE
(nertocsc)
Persounu nsemnuL... scrIsoureu... de umor... urmu d-LuIe
poIILIc, cu cure Le-uI uIes...
TIPTESCU ScrIsoureu pe cure voIuI s-o pubIIcI n
"RsboIuI", duc nu...
DANDANACHE
(cduccndu-i n sjcrit cminte)
A du! ScrIsoureu... du... um prI(epuL...
ZDE EI! ScrIsoureu?
TIPTESCU Ce s-u IcuL?
DANDANACHE O um pus ucus Iu psLrure... dur sLII, Iu
Ioc sIgur...
ZDE Nu I-uI nupoIuL-o persouneI?
DANDANACHE
(cu mircre)
Cum s-o nupoIez?
TIPTESCU uL Le-uIegI, eI I-u (InuL cuvunLuI...
ZDE TrebuIe s I-o duI nupoI...
DANDANACHE Cum se pouLe, conI(u meu, s-o duu nupoI?
S-ur puLeu s Iuc usu prosLIe? MuI LrebuIe s-uIduL... u
un cuz Iur... puc! u "RsboIuI". (cobocrc.)
ZDE
(cu dezust)
A! (treccnd pe lcnc Icnicc, ncet i cu tonul lui de mci
sus.) E sImpIu, dur e un om onesL! (tcre, cctrc
Dcndcncche.) D-Ie DundunucIe, um s v Iuc o
rugcIune: o s rmune(I Iu mus Iu noI... m rog s nu
povesLI(I IsLorIu cu scrIsoureu becIeruIuI d-vousLr...
TIPTESCU $LI(I usupru uIegLorIIor, ur Iuce pouLe ru
eIecL...
DANDANACHE Nu spuI, neIcusoruIe; dur duc oI uILu -
umInLerI, um memorIe bun... dur sLII, cum sunL ume(IL
de drum, pouLe s uIL sI s-n(ep - s-mI Iu(e(I semn. Eu
Iu mus o s sLuu orI Iung d-Lu, orI Iung consourLu d-
LuIe...
TIPTESCU Cure consourLu meu?
DANDANACHE Doumnu.
ZDE
(cpcrte)
A! dIoL!
TIPTESCU
(impccientct)
Purdon, d-Ie DundunucIe, doumnu e so(Iu d-IuI prez-
IdenL uI ComILeLuIuI, domnuI cure v-u udus uIcI,
(subliniczc silcbic) domnuI ZuIurIu TruIunucIe,
doumnu Zoe ZuIurIu TruIunucIe... Eu sunL $LeIun
TIpLescu, preIecLuI jude(uIuI... cu doumnu sunL numuI
prIeLen...
DANDANACHE
(ccre c cscultct cu multc cten(ie)
Asu e, bInI zI(I puIcusoruIe... buL-v snLuLeu s v buL...
purdon... sLII eu... de pe drum (serios) I-(I Idee d-Lu:
(In(I posLII, Iodoronc-Iodoronc, zdroncu-zdroncu, sI
cIopo(eII... mI (IuIe grozuv...
ZDE
(cpcrte)
TrebuIe s-I duc de uIcI s se IInILeusc pu(In... e ume(IL
ru de LoL.
TIPTESCU D-Ie DundunucIe, nu voI(I s v odIInI(I, s
v IInILI(I pu(In...
DANDANACHE Bu du, neIcusoruIe... dur unde?
ZDE PoILI(I cu mIne, d-Ie DundunucIe.
DANDANACHE
(dcndu-i brc(ul i iein cu ec lc drecptc pe sccrc)
SLII, conI(u meu, sunL usu de ume(IL... sLII, Lrsuru... sI
cIopo(eII... sLII, mI (IuIe grozuv... grozuv mI (IuIe... (ies.)
Scenu IV
TIPTESCU (sinur)
$I-I uIeg pe d. AgumI( DundunucIe! ucu penLru cIne suc-
rIIIc de uLuLu vreme IInILeu meu I u IemeI pe cure o
Iubesc... Unde eLI, Cu(uvencuIe, s Le vezI rzbunuL!
Unde eLI, s-(I cer IerLure c (I-um preIerIL pe onesLuI d.
AgumI(, pe udmIrubIIuI, pe subIImuI, pe neIcusoruII, pe
puIcusoruI DundunucIe... Ce Iume! Ce Iume! Ce Iume!...
Scenu V
TIPTESCU, ZDE, cpoi PRISTANDA
ZDE
(coborcnd precipitct treptele)
AI uuzIL, nIc? AI uuzIL? OnesLuI Lu d. AgumI(, cure
reueLe, cure LrIumIeuz, psLreuz scrIsoureu... Ce Lre-
buIe s Iuc onesLuI Cu(uvencu, cure n-u reuIL, cure-I
muc ucumu muInIIe, I mesLec Lurbureu I m
ocIeLe dIn cIne LIe ce uscunzLoure? (citctc.) A! MI-e
grouz s m gundesc. Ce Iuce Cu(uvencu? Unde e us-
cuns urpeIe? De unde o s-I urunce venInuI usupru
meu?
TIPTESCU Zoe! Zoe! II brbuL...
ZDE
(necctc)
Nu muI poL, nu muI poL. VorbeIe IuI DundunucIe mI-uu Iu-
uL LouL puLereu, mI-uu IrunL InImu... A! nnebunesc de
IrIc. (i cscunde obrczul.)
PRISTANDA
(tenind repede din stcnc)
Coun JoI(Ico! Coun JoI(Ico!...
TIPTESCU GII(!
ZDE
(trescrind)
GII(... Ce e? Spune!
PRISTANDA
(oprindu-se)
Coun JoI(Ico, voIum s...
ZDE
(jierbcnd)
Spune, nu m cIInuI! Ce e? A pubIIcuL-o? D-mI-o s-o vz!
(jocrte citctc) D-mI-o, s-o vz!
TIPTESCU Zoe! ELI nebun!
PRISTANDA
(cpcrte)
CuruL nebun!
ZDE Du, sunL nebun! $I (Ie LrebuIe s-(I muI(umesc de
usLu.
PRISTANDA
(ccutcnd s-o cclmeze)
Nu, coun JoI(Ico, nu e nImIcu, nu e nImIcu pubIIcuL...
"RcneLuI" nIcI n-u upruL usLzI... Dup ce u IugIL
Cu(uvencu, dscIImeu s-u upucuL Iu ceurL, s-uu bLuL,
I-uu bLuL pe popu PrIpIcI, I nIcI vorb s muI scou(
guzeLu... S-u spurL purLIduI IndependenL... s-u spurL!
(ncet Zoii, treccnd spre Tipctescu.) Am s v spun cevu
secreL, ucu numuIdecuL!
TIPTESCU Nu spuneum eu! Dur Cu(uvencu?
PRISTANDA Nu I-um gsIL, coune nIc, purc u InLruL n
pmunL. (bctcndu-se repede pe jrunte cc i cum i-cr
cduce cminte de cetc.) A! Ce-um uILuL! S m IerLu(I,
sruL munu, coune nIc... MInIsLruI... nu, mInILrII,
Lo(I upLe, v cIeum Iu LeIegruI numuIdecuL... de-uIu v
cuLum uu de zor...
TIPTESCU u LeIegruI? Ce muI vor de Iu mIne?
PRISTANDA Nu LIu, dur buLe LeIegruIuI de un ceus, coune
nIc, LrebuIe s merge(I.
TIPTESCU A, bIesLemuL poIILIc... Zoe! Zoe, curuj, m
duc...
ZDE Du-Le.
TIPTESCU MI-nLorc nduL. (i scrutc mcnc.) Zoe, III
cumInLe! Nu sunLem pIerdu(I; n-uI grIj; Iu revedere!
(pleccc prin jund.)
ZDE u revedere!... A!... cum poL s Iubesc pe omuI sLu!
(ccde pe cnduri. Pristcndc urmcrete pe Tipctescu
pcnc lc ieire i se uitc dupc el pcnc se depcrteczc.)
Scenu VI
ZDE, PRISTANDA
PRISTANDA
(dupc ce s-c csiurct cc Tipctescu s-c depcrtct,
cobocrc dercb')
Coun JoI(Ico!
ZDE
(trescrind)
AI! GII(! ur m-uI sperIuL... Ce e? Ce vreI? Du-Le! us-
m-n puce!
PRISTANDA SruL munu, coun JoI(Ico, nu v supru(I.
(jocrte cu biniorul.) EsLe cInevu,... cInevu, pe cure-I
LI(I d-vousLr bIne,... uLeupL uIcI... ur voI s v
vorbeusc... dur numuI d-vousLr... De-uIu eu I-um
LrImIs pe conuI nIc Iu LeIegruI, penLru cu s rmune(I
d-vousLr sIngur... Am mIn(IL... nu-I udevruL c-I
cIeum mInILrII. $LIu c o s m ocrusc, o s m buL
c I-um LrImIs Iu cuI verzI pe pre(I, dur Ius s m
ocrusc... s m buL... Nu e muI-mureIe meu? Nu e
sLpunuI meu, de Iu cure mnunc pune eu I unsprece
suIIeLe? -um mIn(IL, dur penLru bIne d-vousLr, coun
JoI(Ico... I prImI(I?... Du?
ZDE
(ccre c stct pe cnduri i n-c cscultct tircdc lui
Pristcndc)
Pe cIne s prImesc?
PRISTANDA Pe cIne - pe cIne?... Pe d. Nue Cu(uvencu...
ZDE
(scrind din loc)
Pe Cu(uvencu? E uIcI? Unde e, GII(? S vIe ucu,
numuIdecuL: mergI, udu-I IuLe. (e n culmec
nercbdcrii.)
PRISTANDA AscuIL! (mere n jund lc stcnc i cduce pe
Cc(ctencu.) PoILIm sLImubIIe, poILIm. (l introduce i
iese repede.)
Scenu VII
ZDE, CA)AVENCU
ZDE
(repezindu-se lc el)
D-Ie Cu(uvencu, uI voIL s m pIerzI pe mIne I Le-uI pIerduL
I pe d-Lu. u ce-uI IugIL, penLru Dumnezeu! u ce-uI
dIspruL? nIc ure n mun o poII(, uIe creI gIrurI Ie-
uI pIusLogruIIuL, cu s rIdIcI cIncI mII de IeI de Iu socIeL-
uLe... $LII?
CA)AVENCU $LIu, mudum, c o ure, (dezolct) LIu, dur ce
e de IcuL?
ZDE Om nebun! |I-uI pIerduL mIn(IIe? MuI nLrebI ce e de
IcuL! Nu LII? S-(I duu poII(u: scup-m, s Le scup! S
scIImbm: d-mI scrIsoureu...
CA)AVENCU
(dezolct)
Mudum! Mudum! PesLe puLIn(...
ZDE Ce?
CA)AVENCU ScrIsoureu d-vousLr...
ZDE EI?
CA)AVENCU N-o muI um!...
ZDE Nu se pouLe!...
CA)AVENCU N-o muI um!...
ZDE MIn(I!
CA)AVENCU Nu mIn(; n-o muI um!...
ZDE NenorocILuIe! Ce uI IcuL-o?
CA)AVENCU Am pIerduL-o!
ZDE
(dcnd un (ipct i uitcndu-se pierdutc n tocte pcr(ile)
A! De ce nu poL s Le omor!
CA)AVENCU Omour-m, mudum, omour-m, dur nu e
vInu meu!
ZDE Cum uI pIerduL-o? Cund uI pIerduL-o? Unde uI pIer-
duL-o?
CA)AVENCU n scunduIuI, n bLuIu de uIuILIerI seuru, de
Iu nLrunIre, cIne nu LIu... mI-u smuIs pIrIu dIn cup...
scrIsoureu o uveum n cpLueuIu pIrIeI...
ZDE Cure vu s zIc, udevruL uI pIerduL-o?
CA)AVENCU Du!
ZDE MI-uI pIerduL scrIsoureu... I nu LII, nu bnuIeLI pe
unde pouLe rLcI scrIsoureu meu?
CA)AVENCU Nu.
ZDE Nu?
CA)AVENCU Nu...
ZDE
(desperctc)
A! ELI un om pIerduL!... PIerduL!... Eu pouLe s muI scup...
ccI pouLe s muI scup! Dur d-Lu... (cu putere) d-Lu eLI
pIerduL!... Cund Le-u uresLuL nIc, Le-um scpuL eu...
ucumu Le uresLez eu I n-uI s scupI decuL uLuncI cund
mI-oI gsI scrIsoureu... penLru c pouLe s muI uI noroc
s-o gsesc... Roug-Le Iu Dumnezeu s-o gsesc... A! S-u
nLorsc jocuI, d-Ie Cu(uvencu... ncepe s Le prseusc
norocuI I s muI Lreuc I-n purLeu nousLr... A! ELI
pIerduL!, Du, pIerduL!... (stricnd n jund.) GII(!
GII(!
CA)AVENCU Doumn, penLru Dumnezeu! (se uitc-n tocte
pcr(ile.)
ZDE GII(! (cctrc Cc(ctencu.) Nu Le uILu pe unde s
scupI... Nu muI e scpure: pIusLogruIII dovedI(I nu muI
uu scpure... s-u munLuIL... GII(! GII(! (mere
stricnd n jund i se-ntclnete piept n piept cu
Cetc(ecnul turmentct.)
Scenu VIII
ACEIAI - CET)EANUL TURMENTAT cu pclcric clbc c
lui Cc(ctencu
CET)EANUL
(intrcnd i coborcnd jocrte bine dispus)
Nu e GII(, eu sunL...
ZDE Ce cuu(I?
CA)AVENCU
(cpcrte)
PIrIu meu!
CET)EANUL Pe d-vousLr, coun JoI(Ico!
ZDE Ce vreI cu mIne?
CET)EANUL EI! UILe I d. Nue. SuIuLure onorubIIe!
ZDE
(nertocsc)
Ce vreI? Spune ce vreI?
CET)EANUL Ce vreu eu, bIne vreu. Eu um o vorb: o
mIe de unI puce! (est de impccien(c din pcrtec je-
meii.) Eu, coun JoI(Ico, um gsIL o scrIsoure.
ZDE Pe cure uI IsuL-o s (I-o Iure onorubIIuI d.
Cu(uvencu...
CA)AVENCU
(zdrobit)
Doumn!
CET)EANUL us-o uIuI;... um muI gsIL unu!...
ZDE EI, ce-mI pus!
CET)EANUL Nu v supru(I, coun JoI(Ico, s vede(I...
nu v-um spus LoL. Eu pun s nu InLru n poIILIc, cum
um zIce, cure vu s zIc pun s nu devIu negusLor I
uproprILur, um IosL mpr(ILor... Iu poLIe... m cunouLe
conuI ZuIurIu!
ZDE EI! eI oduL I Ius-m... GII(!
CET)EANUL $I d-uLuncI, cure vu s zIc, eu duu
scrIsoureu dup undres. Duc nu gsesc undrIsunLuI,
scrIu pe eu cu pIuIvuz: "udrIsunLuI necunoscuL", orI "nu
se uII", orI "morL", cure vu s zIc IIecure dup cum
devIne... (Zoe se plimbc impccientctc n jund) dur duc
gsesc undrIsunLuI, I-o duu undrIsunLuIuI... BunIour
ucumu... Eu um gsIL uIuILIerI, n nvImeuIu de Iu
prImrIe, o pIrIe...
ZDE
(coborcnd)
O pIrIe?
CA)AVENCU
(cpcrte)
MIzerubIIuI...
CET)EANUL O pIrIe, du, usLu... I usLzI LoL ndesund-o
pe cupuI meu s-o poLrIvesc - c mI-eru sLrumL - um vruL
s-I scoL cpLueuIu s-o muI Irgesc... cund coIo n
cpLueuI pesLe ce duu?
ZDE O scrIsoure!
CA)AVENCU O scrIsoure
CET)EANUL O scrIsoure, du, domnuIe Nue... Nu muI
mergem pe Iu o (uIc?...
ZDE
(jocrte emo(ionctc)
S-o vedem!
CET)EANUL E de Iu conuI nIc: undrIsunLuI sunLe(I d-
vousLr.
ZDE D-mI-o, d-mI-o degrub!
CA)AVENCU SunL n udevr pIerduL!
ZDE Degrub, duc o uI.
CET)EANUL O um, n-um pIerduL-o... nu m-um muI
nLuInIL (suhite i crctc pe Cc(ctencu) cu onorubIIuI!
(scocte scrisocrec din ccptueclc pclcriei i i-o dc
Zoii.)
CA)AVENCU
(cpcrte)
A! MIzerubIIuI!
ZDE
(ccre c smucit scrisocrec)
A!
CA)AVENCU
(ncet cctre Cetc(ecnul turmentct, ccre c trecut lcnc
el)
NenorocILuIe! |I-uI uruncuL norocuI n gurI: Le Iceum
om!
CET)EANUL Nu puLeum... undrIsunLuI cu domIcIIIuI
cunoscuL. (crctc pe Zoe.)
ZDE
(ccre s-c remis de primc emo(ie)
DomnuIe, domnuIe, eLI un om onesL, eLI un om ud-
mIrubII, Ir perecIe. Cum Le cIeum, m rog? Spune-
mI... recunoLIn(u meu...
CET)EANUL Ce LrebuIe s muI spuI cum m cIeum?
M cunouLe conuI ZuIurIu de Iu 11 IevruurIe! uc un
ceL(eun I eu...
ZDE Cum s-(I muI(umesc! Ce cerI de Iu mIne?
CET)EANUL S-mI spuI d-Lu, penLru cIne voLez. ucu
muI e un sIerL de ceus I se ncIIde uIegereu... Eu... pen-
Lru cIne voLez?...
CA)AVENCU
(cu cmcrcciune)
PenLru d. AgumI( DundunucIe..
ZDE
(ntorccndu-se spre el cu o pritire de dispre( i
cmenin(cre)
DomnuIe Cu(uvencu! ToL muI po(I vorbI? $I nc IronIc. A!
ELI Lure, drepL s-(I spuI...
CET)EANUL Coun JoI(Ico, udevruL?
ZDE Du, udevruL, penLru d. AgumI( DundunucIe: du,
udevruL; pouLe c e sInguruI udevr pe cure d.
Cu(uvencu I-u spus n vIu(u d-suIe...
CET)EANUL ALuncI m duc s voLez... (trec sc plece)
dur cum I zIce?
ZDE D-Ie Cu(uvencu, III bun, scrIe-I, m rog, voLuI ucesLuI
onesL ceL(eun. (Cc(ctencu stc pe loc.) Te rog... (i
crctc scrisocrec. Cc(ctencu trece lc mcsc, scrie un bu-
letin i i-l dc Cetc(ecnului turmentct.) mI duI voIe? (ic
buletinul.) "AgumI( DundunucIe"... Bruvo, d-Ie
Cu(uvencu, eLI un om de bun-credIn(...
CET)EANUL
(lucnd buletinul)
M duc, nu muI e vreme.
ZDE
(conduccndu-l)
Te rog, s crezI, domnuIe, c orIcund recunoLIn(u meu...
CET)EANUL
(jocrte rcbit)
Nu muI e vreme... se-ncIIde uIegereu. (iese duccnd sus
biletul.)
(Zoe l-c condus cu multc cmcbilitcte pcnc lc ieire, se-
ntocrce, se oprete n jund, i deschide corscjul, pune
scrisocrec n scn, se ncheie lc loc i cobocrc ncet i
(intc spre Cc(ctencu. Lc jiece pcs cl Zoii, Cc(ctencu
se-ndocie de ncheieturi, ccnd ec s-c cpropict bine, se
oprete (cpcn ncintec lui, el ccde n enunchi.)
Scenu IX
ZDE, CA)AVENCU
CA)AVENCU urL-m, IurL-m...
ZDE
(rczcnd)
ScouI-Le, eLI brbuL, nu (I-e ruIne! (cu ton cspru.)
ScouI-Le!
CA)AVENCU
(sculcndu-se ruinct)
urL-m...
ZDE
(cu dinitcte)
ELI un om ru... mI-uI dovedIL-o... Eu sunL o IemeI bun...
um s (I-o dovedesc. Acumu sunL IerIcIL... Pu(In mI
pus duc uI vruL s-mI IucI ru I n-uI puLuL. Nu (I-u
ujuLuL Dumnezeu, penLru c eLI ru; I penLru eu voI s-
mI ujuLe LoLdeuunu, um s IIu LoL bun cu I pun ucumu.
CA)AVENCU
(umilit)
Mudum!
ZDE Nu Lremuru! Pe puroIu meu de onoure, eLI scpuL...
CA)AVENCU SruL muInIIe... devoLumenLuI meu...
ZDE Cu o condI(Ie: dup uIegere, o s IIe munIIesLu(Ie
pubIIc,... d-Lu uI s-o conducI.
CA)AVENCU
(repede i supus)
O conduc...
ZDE D-Lu o s prezIdezI buncIeLuI popuIur dIn grdInu
PrImrIeI...
CA)AVENCU
(csemenec)
PrezIdez...
ZDE O s cIeIuIeLI cu poporuI...
CA)AVENCU
(ccelci joc)
CIeIuIesc...
ZDE $I o s vII uIcI cu Lo(II, s suIu(I, n numeIe
uIegLorIIor, pe depuLuLuI uIes I pe preIecL...
CA)AVENCU Du.
ZDE Ne-um n(eIes?
CA)AVENCU Du.
ZDE Du-Le I Iu Ioc n cupuI mesII; III zeIos, usLu nu-I ceu
dIn urm Cumer!
CA)AVENCU Mudum, mudum TruIunucIe, eLI un nger...
ZDE MuI(umesc, eLI preu guIunL, dur du-Le degrub...
CA)AVENCU M duc, m duc, I s vede(I duc nu v-o
pIceu... SruL munIIe... sruL munIIe!... (iese repede
zcpccit prin jund.)
Scenu X
ZDE(sinurc)
E udevruL, orI vIsez? (cde pe un sccun, scocte
scrisocrec, o citete, o scrutc.) nIc! (se scoclc
rczcnd, o mci citete, o mci scrutc de mci multe ori i
icr cde.) nIc! (plcns nertos... dupc o pcuzc, se
scoclc zcmbind, se tere lc ochi i rcsujlc tcre.) A!...
mI-u LrecuL... nIc! (suie repede sccrile lc drecptc i
dispcre.)
Scenu XI
TIPTESCU(sinur)
(intrc repede din jund) A nnebunIL GII(? M LrImILe Iu
LeIegruI penLru nImIcu... mI Iuce Iurse? Ce
nsemneuz... $I Zoe... unde e Zoe? (se uitc-n tocte
pcr(ile i iese repede n drecptc.)
Scenu XII
TRAHANACHE i DANDANACHE tin din drecptc din
rcdinc, plcnul cl treilec
TRAHANACHE A! AIcI Iu noI, sLImubIIe, u IosL IupL
cruncen, orIce s-ur zIce... s-uu peLrecuL comedII murI.
DANDANACHE Tu(I, IruLe.
TRAHANACHE nIumII! ncIIpuIeLe-(I d-Lu, un
curugIIos, un mIeI, cu s enIIuunseze pe TIpLescu... pe
nIc de!... pe preIecL. (Dcndcncche dc multc cten(ie,
dcr pcre cc nu pricepe.)
DANDANACHE A, du! Asu! C nu eLI d-Lu preIecLuI.
(Se cude din depcrtcre entrctc unui mcr.)
TRAHANACHE Or s-I nvrjbeusc cu mIne I cu IumIIIu
meu... s-upuc I Iuce o scrIsorIc de umor cu dIn purLeu
IuI nIc, preIecLuI... cLr ZoI(Icu, nevusL-meu, I-I
ImILeuz sIovu bIuLuIuI,... LII, s jurI, nu uILcevu...
ncIIpuIeLe-(I pIusLogruIIe!
DANDANACHE Nu m nebunI, neIcusoruIe! u mIne u
IosL cuzuI udevruL!...
(Mcrul se cpropie, se cud i urcle.)
TRAHANACHE Cum, cuzuI udevruL?
DANDANACHE ScrIsoureu eru u persouneI... du... becIer.
TRAHANACHE Cum becIer?
DANDANACHE AdIc necsLorIL...
TRAHANACHE CIne?
DANDANACHE Nu spuI (Ine, - persoun nsemnuL...
Cund I-um pus pI(oruI n prug, - orI coIedzI, orI
"RzboIuI" m-n(eIedzI, - Lrunc! Depesu uI(I...
TRAHANACHE Nu-n(eIeg. (cpcrte.) E ume(IL de drum...
cru(u... I cIopo(eII.
DANDANACHE
(cpcrte)
E sIub de LoL preIecLuI, I spuI de dou orI o IsLorIe sI LoL nu
prI(epe...
(n toctc scenc ccecstc i n cec urmctocre, pcnc lc
intrcrec mul(imii, se cude mcrul i urclele treptct,
din ce n ce mci cprocpe i mci distinct.)
Scenu XIII
ACEIAI - ZDE, TIPTESCU
ZDE
(coborcnd ntci treptele, urmctc de Tipctescu, teseli i
jcrc sc tczc pe cei din scenc)
$I usLIeI, cum uI vzuL (tczcnd pe Trchcncche i
Dcndcncche, schimbc tonul), d-Ie preIecL, IurLunu reu
Lrece curund... (coborcnd.) D-Ie DundunucIe, nLr-un
momenL, musu e guLu...
DANDANACHE TocmuI I spuneum d-IuI preIecL, sI dum-
neuIuI mI spuneu...
TIPTESCU D-IuI preIecL?
DANDANACHE Du, d-IuI preIecL! (crctc pe Trchcncche,
ccre torbete lco pcrte cu Zoe.)
ZDE
(ncet)
(I pIuce, nene, uIesuI d-vousLr?
TRAHANACHE
(ncet)
DeLepL... dur mI se pure c e cum IreL.
DANDANACHE
(lui Tipctescu)
mI spuneu IsLorIIIe de uI(I de Iu uIedzerI, cu scrIsoureu, cu
pIusLogruIIu (miccrec Zoii) sI eu I spuneum de cuzuI
meu,... c Iu mIne u IosL cIIur udevruL... cu becIeruI...
ZDE
(repezindu-se lcnc el, ncet)
D-Ie DundunucIe, mI-uI promIs s nu muI pomeneLI de Is-
LorIu usLu...
DANDANACHE Eu um promIs? (repede) Cund um
promIs? CuI um promIs? |e um promIs? (cduccndu-i
deodctc cminte.) A! Du! Nu muI... nu muI...
(Urclele s-cu cpropict cu desctcrire. Lumec toctc
intrc cu muzicc.)
Scenu XIV
ACEIAI - IARIURIDI, RANZDVENESCU,
CA)AVENCU, CET)EANUL TURMENTAT, GHI)
PRISTANDA, IDNESCU, PDPESCU, ALEGTDRI,
CET)ENI, PULIC (rcnzotenescu i Icrjuridi cu cl(i
clectori mci spclc(i, n costume de preten(ie pritinciclc,
intrc, tenind din ccsc, coborcnd pe treptele din drecptc,
sclutcri de toctc pcr(ile. Prin jund, Cc(ctencu, Ghi(c
poli(ciul, mbrccct (itil, Cetc(ecnul turmentct, Ionescu i
Popescu intrc, conduccnd mcnijestc(ic publicc. Cei ce tin
prin jund sunt to(i cme(i(i, i mci cles Cc(ctencu i
Cetc(ecnul turmentct, ccre nhite i suhite mereu.
Dupc ei tin o mul(ime de cetc(eni cu rcmuri terzi i
stecuri, csemenec jocrte chejui(i. Toctc lumec cu bor-
ccne de bcuturc n mcini. - Din ccsc, n urmc lui Icrjur-
idi, rcnzotenescu i c celorlcl(i clectori tin jeciorii cu
sticle de cmpcnie. - Ghi(c Pristcndc, ndctc ce sosete n
scenc, jcce semn muzicei sc tccc. Muzicc tcce. Se mpcrt
pchcre de cmpcnie jruntcilor. -Tipctescu, Zoe, Trc-
hcncche, Dcndcncche sunt n stcnc.)
IARIURIDI
(lucnd un pchcr de cmpcnie)
n snLuLeu domnuIuI AgumI( DundunucIe, uIesuI nos-
Lru! S LrIusc! (Urcle i muzicc. Pristcndc (ine cu
mcnc tcctul urclelor. To(i ciocnesc i becu.)
DANDANACHE
(ndemnct de Zoe i Tipctescu, trece n mijloc cu pc-
hcrul n mcnc)
n snLuLeu uIegLorIIor... curI uu probuL puLrIoLIsm sI
mI-uu ucorduL... (nu nemerete) usLu... cum s zIc de!...
ZI-I pe nume de!... A! SuIrudzeIe Ior; eu, cure IumIIIu
meu de Iu puLuzsopL n Cumer, sI eu cu rumunuI
Impur(IuI, cure vu s zIc... cum um zI(e... n sIurIL s
LrIusc! (Urcle i ciocniri.)
TRAHANACHE
(cctrc Cc(ctencu, ccre c coborct spre el i Tipctescu)
$I uu zI, uI? D-uI noLrI, sLImubIIe? Bruvos! M bucur.
CA)AVENCU VenerubIIe neIc ZuIurIo! n mprejurrI cu
ucesLeu (micct) mIcIIe pusIunI LrebuIe s dIspur.
TRAHANACHE EI, uIcI mI-uI pIcuL! Bruvos! S LrIeLI!
CA)AVENCU n snLuLeu venerubIIuIuI I Impur(IuIuIuI
nosLru prezIdenL, TruIunucIe! (Urcle i ciocniri.)
(Zoe tede pe Cetc(ecnul turmentct n rcmcdc, ic un
pchcr i mere de i-l ojerc.)
CET)EANUL n snLuLeu counII JoI(IcIII! C e (suhite)
dum bun! (ciocnete cu ec: ec-i strcne mcnc din
toctc inimc. Urcle, ciocniri.)
CA)AVENCU
(lui Tipctescu ncet)
S m Ier(I I s m IubeLI! (expcnsit) PenLru c Lo(I ne
IubIm (uru, Lo(I sunLem romunI!... MuI muIL, suu muI
pu(In oneLI! (Tipctescu rcde.) n snLuLeu IubILuIuI
nosLru preIecL! S LrIusc penLru IerIcIreu jude(uIuI
nosLru! (Urcle, ciocniri.)
TRAHANACHE
(lucnd un pchcr i treccnd n mijloc jocrte tesel)
EI, uve(I pu(InLIc rbdure!... Nu cunosc preIecL eu! Eu n-
um preIecL! Eu um prIeLIn! n snLuLeu IuI nIc! S
LrIusc penLru IerIcIreu prIeLInIIor IuI! (scrutc pe
Icnicc, cpoi pe Zoe. Icnicc scrutc mcnc Zoii.) (UruIe,
DundunucIe nLre uIegLorI, cu urIurIdI I
Brunzovenescu, Ie povesLeLe nceL, Icund gesLuI cu
cIopo(eII; Iu dreupLu, n Iund, PrIsLundu, CeL(eunuI Lur-
menLuL, muzIcu I Iume. n sLungu Zoe, TIpLescu, Tru-
IunucIe cu uI(I uIegLorI. n mIjIoc Cu(uvencu.)
CA)AVENCU
(jocrte cme(it, mpleticindu-se-n limbc, dcr tot
nrccndu-i silcbele)
ru(IIor! (to(i se-ntorc i-l cscultc.) Dup IupLe secuIure,
cure uu duruL uproupe LreIzecI de unI, IuL vIsuI nosLru
reuIIzuL! Ce erum ucumu cuLvu LImp nuInLe de CrImeeu?
Am IupLuL I um progresuL: IerI obscurILuLe, uzI IumIn!
erI bIgoLIsmuI, uzI IIber-punsIsmuI! erI nLrIsLureu, uzI
veseIIu!... uL uvunLujeIe progresuIuI! uL bIneIucerIIe
unuI sIsLem consLILu(IonuI!
PRISTANDA CuruL consLILu(IonuI! MuzIcu! MuzIcu!
(Muzicc ctccc mcrul cu mult brio. Urcle tunctocre.
Grupurile se micc. Toctc lumec se scrutc, rctitcnd
n jurul lui Cc(ctencu i lui Dcndcncche, ccre se
strcn n brc(e, n mijloc. Dcndcncche jcce estul cu
clopo(eii. Zoe i Tipctescu contemplc de lc o pcrte
miccrec. Cortinc ccde repede csuprc tcbloului.)