Sunteți pe pagina 1din 19

ORDONANTA nr. 13 din 24 august 2011 privind dobnda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti pre!

um si pentru reglementarea unor masuri "inan!iar#"is!ale $n domeniul ban!ar


Forma sintetic la data 27-oct-2011. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale !olters "lu#er.

$n temeiul art. 10% din &onstitutia 'omniei( re)u*licata( si al art. 1 )ct. +., din -egea nr. 131%2011 )ri.ind a*ilitarea /u.ernului de a emite ordonante( &uvernul Romniei ado)ta )rezenta ordonanta.

'A()TO*+* ), Dobnda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti


Art. 1
-1.0artile sunt li*ere sa sta*ileasca( n con.entii( rata do*nzii att )entru restituirea unui m)rumut al unei sume de *ani( ct si )entru ntrzierea la )lata unei o*ligatii *anesti. -2.1o*nda datorata de de*itorul o*ligatiei de a da o suma de *ani la un anumit termen( calculata )entru )erioada anterioara m)linirii termenului scadentei o*ligatiei( este denumita do*nda remuneratorie. -3.1o*nda datorata de de*itorul o*ligatiei *anesti )entru ne nde)linirea o*ligatiei res)ecti.e la scadenta este denumita do*nda )enalizatoare( -4.1aca nu se )recizeaza altfel( termenul do*nda din )rezenta ordonanta )ri.este att do*nda remuneratorie( ct si do*nda )enalizatoare. -/.0rin do*nda se ntelege nu numai sumele socotite n *ani cu acest titlu( ci si alte )restatii( su* orice titlu sau denumire( la care de*itorul se o*liga dre)t echi.alent al folosintei ca)italului.

Art. 2

$n cazul n care( )otri.it dis)ozitiilor legale sau )re.ederilor contractuale( o*ligatia este )urtatoare de do*nzi remuneratorii si2sau )enalizatoare( du)a caz( si n a*senta sti)ulatiei e3)rese a ni.elului acestora de catre )arti( se .a )lati do*nda legala aferenta fiecareia dintre acestea. -1.'ata do*nzii legale remuneratorii se sta*ileste la ni.elul ratei do*nzii de referinta a 4ancii 5ationale a 'omniei( care este rata do*nzii de )olitica monetara sta*ilita )rin hotarre a &onsiliului de administratie al 4ancii 5ationale a 'omniei. -2.'ata do*nzii legale )enalizatoare se sta*ileste la ni.elul ratei do*nzii de referinta )lus 6 )uncte )rocentuale. -3.$n ra)orturile 7uridice care nu decurg din e3)loatarea unei ntre)rinderi cu sco) lucrati.( n sensul art. , alin. 8,9 din -egea nr. 201%2002 )ri.ind 'odul !ivil( re)u*licata( rata do*nzii legale se sta*ileste )otri.it )re.ederilor alin. 819( res)ecti. alin. 829( diminuat cu 20:. -4.5i.elul ratei do*nzii de referinta a 4ancii 5ationale a 'omniei .a fi )u*licat n ;onitorul <ficial al 'omniei( 0artea +( )rin gri7a 4ancii 5ationale a 'omniei( ori de cte ori ni.elul ratei do*nzii de )olitica monetara se .a modifica.

Art. 3

Art. 4 Art. /

$n ra)orturile 7uridice cu element de e3traneitate( atunci cnd legea romna este a)lica*ila si cnd s-a sti)ulat )lata n moneda straina( do*nda legala este de =: )e an. -1.$n ra)orturile 7uridice care nu decurg din e3)loatarea unei ntre)rinderi cu sco) lucrati.( n sensul art. , alin. 8,9 din -egea nr. 201%2002 )ri.ind 'odul !ivil( re)u*licata( do*nda nu )oate de)asi do*nda legala cu mai mult de >0: )e an. -2.<rice clauza )rin care se ncalca dis)ozitiile alin. 819 este nula de dre)t. $n acest caz( creditorul este decazut din dre)tul de a )retinde do*nda legala. -3.?ala*ilitatea ni.elului do*nzii con.entionale se determina )rin ra)ortare la do*nda legala n .igoare la data sti)ularii.

Art. 3

1o*nda tre*uie sa fie sta*ilita )rin act scris. $n li)sa acestuia se datoreaza numai do*nda legala. 0lata antici)ata a do*nzii remuneratorii se )oate efectua )e cel mult = luni. 1o*nda astfel ncasata nu este su)usa restituirii( indiferent de .ariatiile ulterioare.

Art. 1 Art. 0

-1.1o*nda se .a calcula numai asu)ra cuantumului sumei m)rumutate. -2.&u toate acestea( do*nzile se )ot ca)italiza si )ot )roduce do*nzi n temeiul unei con.entii s)eciale ncheiate n acest sens( du)a scadenta lor( dar numai )entru do*nzi datorate )e cel )utin un an. -3.&u toate acestea( do*nzile remuneratorii se )ot ca)italiza si )ot )roduce do*nzi. -4.1is)ozitiile alin. 819-8,9 nu se a)lica contractului de cont curent nici atunci cnd )rin lege s-ar dis)une altfel.

Art. 2

1o*nzile )erce)ute sau )latite de 4anca 5ationala a 'omniei( de institutiile de credit( de institutiile financiare ne*ancare si de ;inisterul Finantelor 0u*lice( )recum si modul de calcul al acestora se sta*ilesc )rin reglementari s)ecifice.

Art. 10 Art. 11

1is)ozitiile art. 1.>,> si art. 1.>,%-1.>6, din -egea nr. 201%2002( re)u*licata( sunt a)lica*ile do*nzii )enalizatoare. Se a*roga <rdonanta /u.ernului nr. 2%2000 )ri.ind ni.elul do*nzii legale )entru o*ligatii *anesti( )u*licata n ;onitorul <ficial al 'omniei( 0artea +( nr. 2= din 2> ianuarie 2000( a)ro*ata cu modificari )rin -egea nr. 3/3%2002( cu modificarile si com)letarile ulterioare.

'A()TO*+* )), 4odi"i!area si !ompletarea *egii nr. 2/3%2004 privind !ara!terul de"initiv al de!ontarii $n sistemele de plati si $n sistemele de de!ontare a operatiunilor !u instrumente "inan!iare si modi"i!area si !ompletarea Ordonantei &uvernului nr. 2%2004 privind unele !ontra!te de garantie "inan!iara
Art. 12
-egea nr. 2/3%2004 )ri.ind caracterul definiti. al decontarii n sistemele de )lati si n sistemele de decontare a o)eratiunilor cu instrumente financiare( )u*licata n ;onitorul <ficial al 'omniei( 0artea +( nr. >== din 2% iunie 2006( se modifica si se com)leteaza du)a cum urmeaza@ 1.-a articolul 2 alineatul 819( )unctul 1 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ A1. sistem - o con.entie n forma scrisa care nde)lineste( cumulati.( urmatoarele conditii@ a9 este ncheiata ntre , sau mai multi )artici)anti( altii dect o)eratorul de sistem al acelui sistem( un )osi*il agent de decontare( o )osi*ila contra)arte centrala( o )osi*ila casa de com)ensare sau un )osi*il )artici)ant indirect( si are reguli comune si )roceduri standardizate )entru com)ensare( realizata )rin intermediul unei contra)arti centrale sau al altei entitati( si2sau )entru e3ecutarea ordinelor de transfer ntre )artici)antiB *9 este gu.ernata de legea aleasa de )artici)anti( care )oate fi legea unui stat mem*ru al S)atiului Cconomic Curo)ean( daca cel )utin unul dintre )artici)anti si are sediul social n res)ecti.ul stat mem*ruB c9 este desemnata de 4anca 5ationala a 'omniei ca sistem ce intra su* incidenta )rezentei legi sau este desemnata de alt stat mem*ru al S)atiului Cconomic Curo)ean a carui lege i este a)lica*ila si este notificata ca atare &omisiei Curo)ene. < con.entie ncheiata ntre o)eratorii unor sisteme intero)era*ile nu constituie un sistem.A 2.-a articolul 2 alineatul 819 )unctul 2( literele a9 si *9 se modifica si .or a.ea urmatorul cu)rins@ Aa9 o institutie de credit( asa cum este definita n <rdonanta de urgenta a /u.ernului nr. 22%2003 )ri.ind institutiile de credit si adec.area ca)italului( a)ro*ata cu modificari si

com)letari )rin -egea nr. 221%2001( cu modificarile si com)letarile ulterioare( )recum si orice entitate a.nd sediul social ntr-un stat mem*ru al S)atiului Cconomic Curo)ean( autorizata sa atraga de)ozite ori alte fonduri ram*ursa*ile de la )u*lic si sa acorde credite )e cont )ro)riu( sau orice entitate( alta dect o institutie de credit( a.nd sediul social ntr-un stat mem*ru al S)atiului Cconomic Curo)ean( autorizata sa emita mi7loace de )lata su* forma de moneda electronicaB *9 o firma de in.estitii( asa cum este definita n <rdonanta de urgenta a /u.ernului nr. 22%2003( a)ro*ata cu modificari si com)letari )rin -egea nr. 221%2001( cu modificarile si com)letarile ulterioare( sau orice )ersoana 7uridica a.nd sediul social ntr-un stat mem*ru al S)atiului Cconomic Curo)ean( autorizata sa )resteze unul ori mai multe ser.icii de in.estitii catre terti si2sau sa desfasoare una ori mai multe acti.itati de in.estitii )e *aze )rofesionaleBA 3.-a articolul 2 alineatul 819( )unctele =-% se modifica si .or a.ea urmatorul cu)rins@ A=. )artici)ant - o institutie( o contra)arte centrala( un agent de decontare( o casa de com)ensare sau un o)erator de sistemB n conformitate cu regulile sistemului( )artici)antul )oate actiona n acelasi tim) n toate sau doar n unele dintre aceste calitatiB 7. )artici)ant indirect - o institutie( o contra)arte centrala( un agent de decontare( o casa de com)ensare sau un o)erator de sistem care are o relatie contractuala cu un )artici)ant la sistem care e3ecuta ordine de transfer si n temeiul careia )artici)antul indirect )oate transmite ordine de transfer n res)ecti.ul sistem( cu conditia ca )artici)antul indirect sa fie cunoscut o)eratorului de sistem. 0entru )re.enirea riscului sistemic( un )artici)ant indirect )oate fi considerat )artici)ant( fara ca aceasta sa limiteze res)onsa*ilitatea )artici)antului )rin intermediul caruia )artici)antul indirect transmite ordine de transfer n res)ecti.ul sistemB %. instrumente financiare - acele instrumente )re.azute la art. 7 alin. 819 )ct. 16 1 din <rdonanta de urgenta a /u.ernului nr. 22%2003( a)ro*ata cu modificari si com)letari )rin -egea nr. 221%2001( cu modificarile si com)letarile ulterioareBA 4.-a articolul 2 alineatul 819 )unctul D( litera a9 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ Aa9 o instructiune data de un )artici)ant de a se )une la dis)ozitia unui destinatar o suma de *ani( )rin nscrierea acesteia n conturile unei institutii de credit( ale unei *anci centrale( ale unei contra)arti centrale ori ale unui agent de decontare( sau orice instructiune care antreneaza asumarea ori e3ecutarea unei o*ligatii de )lata( asa cum este aceasta definita de regulile de functionare a sistemuluiB sauA /.-a articolul 2 alineatul 819( )unctele 12 si 1, se modifica si .or a.ea urmatorul cu)rins@ A12. cont de decontare - un cont deschis la *anca centrala( la un agent de decontare sau la o contra)arte centrala( utilizat )entru de)ozitarea de fonduri ori de instrumente financiare( )recum si )entru decontarea tranzactiilor dintre )artici)antii la un sistemB 1,. garantie - orice acti. care se )oate .alorifica( inclusi. o suma de *ani( instrumente financiare si creante )ri.ate( si care face o*iectul oricarei forme de garantare( al unui contract de re)ort ori al unui contract similar si care este constituit n sco)ul garantarii dre)turilor si o*ligatiilor care )ot rezulta n legatura cu )artici)area la un sistem sau care este )us la dis)ozitia 4ancii 5ationale a 'omniei ori a *ancilor centrale din statele mem*re ale S)atiului Cconomic Curo)ean sau a 4ancii &entrale Curo)eneBA 3.-a articolul 2 alineatul 819( du)a )unctul 1> se introduc cinci noi )uncte( )unctele 1=20( cu urmatorul cu)rins@ A1=. zi de o)erare - inter.alul de tim) n care au loc decontarile din cursul zilei si2sau no)tii( inclusi. toate )rocesele care se desfasoara n cadrul ciclului de o)erare al sistemuluiB 17. sisteme intero)era*ile - doua sau mai multe sisteme ai caror o)eratori de sistem au ncheiat acorduri n temeiul carora este )osi*ila e3ecutarea ordinelor de transfer dintr-un sistem n altulB 1%. o)erator de sistem - entitatea ori entitatile res)onsa*ile din )unct de .edere legal de o)erarea unui sistem. En o)erator de sistem )oate sa actioneze inclusi. n calitate de agent de decontare( contra)arte centrala sau casa de com)ensareB

1D. CS;A - Autoritatea Curo)eana )entru Su)ra.eghere 8Autoritatea Curo)eana )entru 0iete si ?alori ;o*iliare - Curo)ean Securities and ;arFets AuthoritG9( nfiintata )rin 'egulamentul 8EC9 nr. 1.02/%2010 al 0arlamentului Curo)ean si al &onsiliului din 26 noiem*rie 2010 de instituire a Autoritatii euro)ene de su)ra.eghere 8Autoritatea euro)eana )entru .alori mo*iliare si )iete9( de modificare a 1eciziei nr. 113%2002%'5 si de a*rogare a 1eciziei 2002%11%'5 a &omisieiB 20. &C'S - &omitetul Curo)ean )entru 'isc Sistemic 8Curo)ean SGstemic 'isF 4oard9( nfiintat )rin 'egulamentul 8EC9 nr. 1.022%2010 al 0arlamentului Curo)ean si al &onsiliului din 26 noiem*rie 2010 )ri.ind su)ra.egherea macro)rudentiala la ni.elul Eniunii Curo)ene a sistemului financiar si de nfiintare a unui &omitet euro)ean )entru risc sistemic.A 1.-a articolul 2( alineatul 8,9 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ A8,9 0entru )re.enirea riscului sistemic( )rin e3ce)tie de la )re.ederile alin. 819 )ct. 1( 4anca 5ationala a 'omniei )oate( du)a caz( sa desemneze ca sistem care intra su* incidenta )rezentei legi si o con.entie ncheiata n forma scrisa ntre 2 )artici)anti( altii dect un )osi*il agent de decontare( o )osi*ila contra)arte centrala( o )osi*ila casa de com)ensare( un )osi*il o)erator de sistem sau un )osi*il )artici)ant indirect.A 0.-a articolul 2( alineatul 8>9 se a*roga. 2.-a articolul ,( alineatul 819 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. , 819 <rdinele de transfer si com)ensarea sunt .ala*ile( si )roduc efectele 7uridice si sunt o)oza*ile tertilor chiar si n cazul deschiderii )rocedurii de insol.enta asu)ra unui )artici)ant 8 n sistemul n cauza sau ntr-un sistem intero)era*il9( cu conditia ca res)ecti.ele ordine de transfer sa fi fost introduse n sistem naintea momentului deschiderii )rocedurii de insol.enta( asa cum este acesta definit la art. = alin. 819.A 10.-a articolul ,( du)a alineatul 819 se introduce un nou alineat( alineatul 81 19( cu urmatorul cu)rins@ A8119 1is)ozitiile alin. 819 se a)lica chiar si n cazul deschiderii )rocedurii de insol.enta m)otri.a o)eratorului unui sistem intero)era*il care nu este )artici)ant.A 11.-a articolul ,( alineatul 829 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ A829 1aca ordinele de transfer sunt introduse n sistem du)a momentul deschiderii )rocedurii de insol.enta si sunt )rocesate n cursul zilei de o)erare( asa cum este aceasta definita n regulile sistemului( n care s-a deschis )rocedura de insol.enta( aceste ordine de transfer si com)ensarea si )roduc efectele 7uridice si sunt o)oza*ile tertilor( cu conditia ca o)eratorul sistemului sa )oata do.edi ca n momentul n care ordinele de transfer au de.enit ire.oca*ile nu a cunoscut si nici nu tre*uia sa cunoasca fa)tul ca s-a deschis )rocedura de insol.enta.A 12.-a articolul ,( du)a alineatul 869 se introduce un nou alineat( alineatul 8>9( cu urmatorul cu)rins@ A8>9 $n cazul sistemelor intero)era*ile( fiecare sistem .a sta*ili( n )ro)riile reguli de sistem( momentul introducerii n sistem a unui ordin de transfer( astfel nct sa asigure( )e ct )osi*il( coordonarea n aceasta )ri.inta a regulilor tuturor sistemelor intero)era*ile n cauza. 'egulile unui sistem )ri.ind momentul introducerii n sistem a ordinelor de transfer nu .or fi afectate de regulile celorlalte sisteme cu care acesta este intero)era*il( cu e3ce)tia cazului n care regulile tuturor sistemelor intero)era*ile includ )re.ederi e3)rese n acest sens.A 13.Articolul 6 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. 6 A.nd n .edere termenii contractuali a)lica*ili( fondurile sau instrumentele financiare dis)oni*ile n contul de decontare al )artici)antului si facilitatea de creditare 8incluznd m)rumutul unor instrumente financiare9 acordata )artici)antului n ziua decontarii( n limita garantiilor constituite n acest sco)( )ot fi folosite( chiar n conditiile n care m)otri.a )artici)antului sau a o)eratorului unui sistem intero)era*il a fost deschisa o )rocedura de insol.enta( )entru nde)linirea o*ligatiilor )artici)antului n cadrul sistemului n cauza sau al sistemului intero)era*il din ziua de o)erare )e )arcursul careia s-a deschis )rocedura de insol.enta( n )rinci)al )entru nde)linirea oricarei o*ligatii

rezultate n urma com)ensarii( facnd )osi*ila decontarea finala )entru sistemul n cauza sau )entru sistemul intero)era*il.A 14.Articolul > se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. > 819 En ordin de transfer nu )oate fi re.ocat de catre un )artici)ant la sistem sau de catre un tert( din momentul sta*ilit )rin regulile sistemului res)ecti. 8momentul ire.oca*ilitatii9. 829 $n cazul sistemelor intero)era*ile( fiecare sistem .a sta*ili( n )ro)riile reguli de sistem( momentul ire.oca*ilitatii ordinelor de transfer( astfel nct sa asigure( )e ct )osi*il( coordonarea n aceasta )ri.inta a regulilor tuturor sistemelor intero)era*ile n cauza. 'egulile unui sistem )ri.ind momentul ire.oca*ilitatii ordinelor de transfer nu .or fi afectate de regulile celorlalte sisteme cu care acesta este intero)era*il( cu e3ce)tia cazului n care regulile tuturor sistemelor intero)era*ile includ )re.ederi e3)rese n acest sens.A 1/.Articolul 7 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. 7 819 1eschiderea )rocedurii de insol.enta asu)ra unui )artici)ant nu are efect retroacti. asu)ra dre)turilor si o*ligatiilor sale care decurg din )artici)area sa la sistem sau sunt legate de aceasta )artici)are( care au luat nastere anterior momentului deschiderii acestei )roceduri( asa cum acesta este definit la art. = alin. 819. 829 1is)ozitiile alin. 819 se a)lica si n )ri.inta dre)turilor si o*ligatiilor unui )artici)ant ntr-un sistem intero)era*il sau ale o)eratorului unui sistem intero)era*il care nu este )artici)ant.A 13.-a articolul D( alineatul 819 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. D 819 1re)turile unui o)erator de sistem ori ale unui )artici)ant n legatura cu garantiile constituite n fa.oarea sa si2sau )e care le detine n legatura cu sistemul ori cu orice sistem intero)era*il( )recum si dre)turile 4ancii 5ationale a 'omniei( ale *ancilor centrale din statele mem*re ale S)atiului Cconomic Curo)ean si ale 4ancii &entrale Curo)ene n legatura cu garantiile detinute sau constituite n fa.oarea acestora nu sunt afectate de deschiderea )rocedurii de insol.enta m)otri.a@ a9 )artici)antului la sistem sau la un sistem intero)era*ilB *9 o)eratorului unui sistem intero)era*il care nu este )artici)antB c9 contra)artii 4ancii 5ationale a 'omniei( a *ancii centrale dintr-un stat mem*ru al S)atiului Cconomic Curo)ean sau a 4ancii &entrale Curo)eneB d9 oricarei terte )arti care a constituit garantiile.A 11.Articolul 10 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. 10 1aca n fa.oarea )artici)antilor( o)eratorilor de sistem si2sau a 4ancii 5ationale a 'omniei( a *ancilor centrale din statele mem*re ale S)atiului Cconomic Curo)ean ori a 4ancii &entrale Curo)ene s-au constituit dre)t garantie instrumente financiare sau dre)turi asu)ra unor instrumente financiare si daca dre)tul lor ori al oricarui mandatar( agent sau tert care actioneaza )e seama acestora asu)ra res)ecti.elor instrumente financiare este nscris .ala*il ntr-un registru de e.identa( ntr-un cont sau ntr-un sistem centralizat de de)ozitare( localizat n 'omnia ori ntr-un stat mem*ru al S)atiului Cconomic Curo)ean( determinarea o)oza*ilitatii( continutului( ntinderii si efectelor dre)turilor acestora asu)ra garantiilor este gu.ernata de legea statului unde dre)turile au fost .ala*il nscrise.A 10.Articolul 11 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. 11 4anca 5ationala a 'omniei este o*ligata sa notifice decizia )re.azuta la art. = alin. 829( de ndata ce i-a fost comunicata( altor state mem*re ale S)atiului Cconomic Curo)ean( &C'S si CS;A.A 12.Articolul 12 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. 12

819 4anca 5ationala a 'omniei .a comunica CS;A sistemele si o)eratorii de sistem care intra su* incidenta )rezentei legi. CS;A .a face )u*lice res)ecti.ele informatii )e )agina sa de internet. 829 ;inisterul Finantelor 0u*lice .a informa CS;A ca 4anca 5ationala a 'omniei este autoritatea nationala com)etenta care tre*uie sa informeze si sa fie informata cu )ri.ire la deschiderea )rocedurii de insol.enta m)otri.a unui )artici)ant la un sistem.A 20.Articolul 16 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. 16 Fiecare o)erator al unui sistem desemnat de catre 4anca 5ationala a 'omniei n conformitate cu )re.ederile art. 1, este o*ligat sa comunice acesteia )artici)antii la sistem( inclusi. )artici)antii indirecti si o)eratorii de sisteme intero)era*ile care nu sunt )artici)anti( )recum si orice schim*are cu )ri.ire la acestia.A 21.Articolul 1> se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. 1> < institutie .a oferi gratuit( la cerere( oricarei )ersoane care 7ustifica un interes legitim informatii referitoare la sistemele la care aceasta institutie )artici)a si la )rinci)alele reguli de functionare a acestor sisteme( n termen de cel mult > zile de la data )rimirii cererii.A 22.1u)a articolul 1= se introduce un nou articol( articolul 1=1( cu urmatorul cu)rins@ AArt. 1=1 819 4anca 5ationala a 'omniei .a coo)era cu CS;A n sco)ul a)licarii )re.ederilor )rezentei legi( n conformitate cu 'egulamentul 8EC9 nr. 1.02/%2010 al 0arlamentului Curo)ean si al &onsiliului. 829 4anca 5ationala a 'omniei .a furniza CS;A( fara ntrziere( toate informatiile necesare )entru nde)linirea atri*utiilor acesteia( n conformitate cu art. ,> din 'egulamentul 8EC9 nr. 1.02/%2010 al 0arlamentului Curo)ean si al &onsiliului.A 23.Ane3a se a*roga.

Art. 13

<rdonanta /u.ernului nr. 2%2004 )ri.ind unele contracte de garantie financiara( )u*licata n ;onitorul <ficial al 'omniei( 0artea +( nr. 7% din ,0 ianuarie 2006( a)ro*ata cu modificari si com)letari )rin -egea nr. 222%2004( cu modificarile ulterioare( se modifica si se com)leteaza du)a cum urmeaza@ 1.-a articolul 2 alineatul 819( literele a9( e9 si f9 se modifica si .or a.ea urmatorul cu)rins@ Aa9 *anca de dez.oltare multilaterala - o *anca de dez.oltare internationala si regionala( cum ar fi@ 4anca +nternationala )entru 'econstructie si 1ez.oltare - +nternational 4anF for 'econstruction and 1e.elo)ment( &or)oratia Financiara +nternationala - +nternational Finance &or)oration( 4anca +nteramericana de 1ez.oltare - +nter-American 1e.elo)ment 4anF( 4anca Asiatica de 1ez.oltare - Asian 1e.elo)ment 4anF( 4anca Africana de 1ez.oltare - African 1e.elo)ment 4anF( 4anca de 1ez.oltarea a &onsiliului Curo)ei &ouncil of Curo)e 1e.elo)ment 4anF( 4anca 5ordica de +n.estitii - 5ordic +n.estment 4anF( 4anca &arai*iana de 1ez.oltare - &ari**ean 1e.elo)ment 4anF( 4anca Curo)eana )entru 'econstructie si 1ez.oltare - Curo)ean 4anF for 'econstruction and 1e.elo)ment( 4anca Curo)eana )entru +n.estitii - Curo)ean +n.estment 4anF( Fondul Curo)ean de +n.estitii - Curo)ean +n.estment Fund( &or)oratia +nteramericana de +n.estitii - +nter-American +n.estment &or)oration( Agentia de /arantare ;ultilaterala a +n.estitiilor - ;ultilateral +n.estment /uarantee AgencG( 4anca )entru &omert si 1ez.oltare a ;arii 5egre - 4lacF Sea Hrade and 1e.elo)ment 4anF( 4anca Americii &entrale )entru +ntegrare Cconomica - &entral American 4anF for Cconomic +ntegration( Facilitatea +nternationala de Finantare n fa.oarea +munizarii - +nternational Finance FacilitG for +mmunisation( 4anca +slamica )entru 1ez.oltare - +slamic 1e.elo)ment 4anFB ..................................................................................... e9 contract de garantie financiara cu transfer de )ro)rietate - un contract de garantie financiara( inclusi. contractul de re)ort( n temeiul caruia furnizorul garantiei transmite *eneficiarului acesteia )ro)rietatea de)lina sau dre)turile de)line asu)ra garantiei

financiare( n sco)ul garantarii sau al asigurarii n alt mod a e3ecutarii o*ligatiilor financiare garantateB f9 contract de garantie financiara fara transfer de )ro)rietate - un contract de garantie financiara n temeiul caruia furnizorul garantiei )une la dis)ozitie garantia financiara n fa.oarea sau catre un *eneficiar al acesteia( furnizorul )astrnd )ro)rietatea de)lina sau restrnsa ori dre)turile de)line asu)ra garantiei financiare la momentul constituirii acesteiaBA 2.-a articolul 2 alineatul 819( du)a litera g9 se introduce o noua litera( litera g 19( cu urmatorul cu)rins@ Ag19 creante )ri.ate - creante de natura )ecuniara care iz.orasc dintr-o con.entie )rin care se acorda un m)rumut su* forma de credit( de catre o institutie de credit sau de catre orice entitate a.nd sediul social ntr-un stat mem*ru al S)atiului Cconomic Curo)ean( autorizata sa atraga de)ozite ori alte fonduri ram*ursa*ile de la )u*lic si sa acorde credite )e cont )ro)riu( sau de catre orice entitate( alta dect o institutie de credit( a.nd sediul social ntr-un stat mem*ru al S)atiului Cconomic Curo)ean( autorizata sa emita mi7loace de )lata su* forma de moneda electronicaBA 3.-a articolul 2 alineatul 819( litera F9 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ AF9 garantie financiara - sume de *ani( instrumente financiare si2sau creante )ri.ate( destinate garantarii unor o*ligatii financiareBA 4.-a articolul 2 alineatul 819( litera I9 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ AI9 stat mem*ru - stat mem*ru( astfel cum acesta a fost definit n <rdonanta de urgenta a /u.ernului nr. 22%2003 )ri.ind institutiile de credit si adec.area ca)italului( a)ro*ata cu modificari si com)letari )rin -egea nr. 221%2001( cu modificarile si com)letarile ulterioareBA /.-a articolul ,( litera c9 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ Ac9 o institutie financiara su)usa su)ra.egherii )rudentiale( inclusi.@ 1. o institutie de credit( astfel cum a fost definita n <rdonanta de urgenta a /u.ernului nr. 22%2003( a)ro*ata cu modificari si com)letari )rin -egea nr. 221%2001( cu modificarile si com)letarile ulterioareB 2. o firma de in.estitii( astfel cum a fost definita n <rdonanta de urgenta a /u.ernului nr. 22%2003( a)ro*ata cu modificari si com)letari )rin -egea nr. 221%2001( cu modificarile si com)letarile ulterioareB ,. o institutie financiara( astfel cum a fost definita n <rdonanta de urgenta a /u.ernului nr. 22%2003( a)ro*ata cu modificari si com)letari )rin -egea nr. 221%2001( cu modificarile si com)letarile ulterioareB 6. o societate comerciala de asigurare( de asigurare-reasigurare si de reasigurare( )recum si intermediari n asigurari( astfel cum au fost definiti acesti termeni n -egea nr. 32%2000 )ri.ind acti.itatea de asigurare si su)ra.egherea asigurarilor( cu modificarile si com)letarile ulterioareB >. un organism de )lasament colecti. n .alori mo*iliare( astfel cum acesta a fost definit n -egea nr. 221%2004 )ri.ind )iata de ca)ital( cu modificarile si com)letarile ulterioareB =. o societate de administrare a in.estitiilor( astfel cum aceasta a fost definita n -egea nr. 221%2004( cu modificarile si com)letarile ulterioareBA 3.-a articolul 6( alineatul 819 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. 6 819 0unerea la dis)ozitie a garantiei financiare se face )rin remiterea( transferarea( detinerea( nregistrarea sau orice alta modalitate )rin care *eneficiarul garantiei ori )ersoana care actioneaza )e seama acestuia o*tine detentia sau controlul asu)ra garantiei financiare. /arantia financiara se considera )usa la dis)ozitie chiar daca furnizorul acesteia *eneficiaza de dre)tul de a nlocui garantia financiara( dre)tul de a retrage n fa.oarea sa sur)lusul de garantii ori dre)tul de a ncasa .eniturile aferente creantelor )ri.ate( )na la o dis)ozitie contrara(A 1.-a articolul 6( du)a alineatul 829 se introduce un nou alineat( alineatul 82 19( cu urmatorul cu)rins@ A8219 0entru creantele )ri.ate( includerea ntr-o lista de creante( furnizata n scris sau ntr-un mod echi.alent din )unct de .edere 7uridic *eneficiarului garantiei( este suficienta

)entru a identifica creanta )ri.ata si )entru a do.edi )unerea la dis)ozitie a creantei )ri.ate ca garantie financiara ntre )arti( )recum si fata de de*itor si2sau terti.A 0.-a articolul >( alineatul 819 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. > 819 $ncheierea( .ala*ilitatea( )rioritatea( o)oza*ilitatea( e3ecutarea sau admiterea ca )ro*a a contractului de garantie financiara( )recum si )unerea la dis)ozitie a garantiei financiare nu sunt conditionate de nde)linirea .reunei formalitati.A 2.-a articolul >( du)a alineatul 869 se introduce un nou alineat( alineatul 8>9( cu urmatorul cu)rins@ A8>9 Fara a aduce atingere dis)ozitiilor -egii nr. 123%2000 )ri.ind clauzele a*uzi.e din contractele ncheiate ntre comercianti si consumatori( re)u*licata( cu modificarile ulterioare( si dis)ozitiilor nationale referitoare la conditiile contractuale neloiale( de*itorul care este )arte ntr-o con.entie din care rezulta o creanta )ri.ata )oate sa renunte n mod .alid( )rin nscris sau alta forma echi.alenta din )unct de .edere 7uridic( la@ a9 dre)turile sale de com)ensare a o*ligatiilor sale fata de creditorii creantei )ri.ate sau fata de )ersoanele carora res)ecti.a creanta )ri.ata le-a fost )usa la dis)ozitie dre)t garantieB *9 dre)turile care i re.in n temeiul normelor )ri.ind secretul *ancar( care ar )utea )re7udicia sau limita )osi*ilitatea creditorului care este )arte ntr-o con.entie din care rezulta o creanta )ri.ata de a oferi informatii cu )ri.ire la creanta )ri.ata sau de*itor( n sco)ul utilizarii acelei creante )ri.ate dre)t garantie.A 10.-a articolul = alineatul 819( litera *9 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ A*9 n cazul instrumentelor financiare si al creantelor )ri.ate( )rin .nzarea sau nsusirea acestora( )rin com)ensarea .alorii lor cu .aloarea o*ligatiilor financiare garantate ori )rin retinerea instrumentelor res)ecti.e dre)t )lata a acestor o*ligatii.A 11.-a articolul = alineatul 829( litera *9 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ A*9 )artile au con.enit( )rin contractul de garantie financiara fara transfer de )ro)rietate( cu )ri.ire la modul de e.aluare a instrumentelor financiare si a creantelor )ri.ate.A 12.-a articolul =( alineatele 8=9-8%9 se modifica si .or a.ea urmatorul cu)rins@ A8=9 0re.ederile art. 1>1 din <rdonanta /u.ernului nr. 22%2003 )ri.ind 'odul de pro!edura "is!ala( re)u*licata( cu modificarile si com)letarile ulterioare( nu sunt a)lica*ile n ceea ce )ri.este sechestrarea si .alorificarea sumelor de *ani( a instrumentelor financiare si a creantelor )ri.ate asu)ra carora este constituita o garantie financiara n fa.oarea *eneficiarului acesteia. 879 0re.ederile art. 16> din -egea nr. 221%2004( cu modificarile si com)letarile ulterioare( nu sunt a)lica*ile n ceea ce )ri.este momentul la care o)ereaza transferul dre)tului de )ro)rietate asu)ra instrumentelor financiare care fac o*iectul garantiei financiare. 8%9 0re.ederile alin. 819 lit. *9 se realizeaza cu res)ectarea reglementarilor emise de &omisia 5ationala a ?alorilor ;o*iliare.A 13.-a articolul 7( alineatul 8=9 se a*roga. 14.1u)a articolul D se introduce un nou articol( articolul D1( cu urmatorul cu)rins@ AArt. D1 0re.ederile art. 7-D nu se a)lica n )ri.inta creantelor )ri.ate.A 1/.-a articolul 16( du)a alineatul 819 se introduce un nou alineat( alineatul 829( cu urmatorul cu)rins@ A829 0rezenta ordonanta nu aduce atingere dis)ozitiilor cu)rinse n <rdonanta de urgenta a /u.ernului nr. /0%2010 )ri.ind contractele de credit )entru consumatori( a)ro*ata cu modificari si com)letari )rin -egea nr. 200%2010.A

Art. 14

<rdinele de transfer introduse ntr-un sistem nainte de data intrarii n .igoare a )rezentei ordonante( dar decontate nce)nd cu aceasta data( sunt su)use dis)ozitiilor -egii nr. 2/3%2004.

'A()TO*+* ))), 4odi"i!area si !ompletarea Ordonantei de urgenta a &uvernului nr. 22%2003 privind institutiile de !redit si ade!varea !apitalului

<rdonanta de urgenta a /u.ernului nr. 22%2003 )ri.ind institutiile de credit si adec.area ca)italului( )u*licata n ;onitorul <ficial al 'omniei( 0artea +( nr. 1.027 din 27 decem*rie 200=( a)ro*ata cu modificari si com)letari )rin -egea nr. 221%2001( cu modificarile si com)letarile ulterioare( se modifica si se com)leteaza du)a cum urmeaza@ 1.-a articolul 10( alineatul 829 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ A829 Fara a se aduce atingere dis)ozitiilor din )rezenta sectiune( 4anca 5ationala a 'omniei sta*ileste )rin reglementari si notifica &omisiei Curo)ene si Autoritatii 4ancare Curo)ene( nfiintata )rin 'egulamentul nr. 1.023%2010 al 0arlamentului Curo)ean si al &onsiliului din 26 noiem*rie 2010 de instituire a Autoritatii euro)ene de su)ra.eghere 8Autoritatea *ancara euro)eana9( de modificare a 1eciziei nr. 113%2002%'5 si de a*rogare a 1eciziei 2002%10%'5 a &omisiei( conditiile n care )oate acorda autorizatie si documentatia care tre*uie sa nsoteasca cererea )entru o*tinerea autorizatiei.A 2.Articolul ,= se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. ,= 4anca 5ationala a 'omniei notifica Autoritatii 4ancare Curo)ene orice autorizatie acordata( )entru ca denumirea institutiei de credit sa fie inclusa n lista institutiilor de credit ntocmita si actualizata de Autoritatea 4ancara Curo)eana( care se )u*lica )e #e*site-ul acesteia.A 3.Articolul 6, se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. 6, 'etragerea autorizatiei unei institutii de credit si( du)a caz( ncetarea .ala*ilitatii acesteia se notifica &omisiei Curo)ene si Autoritatii 4ancare Curo)ene( )recum si( )otri.it art. %% si 2>D( autoritatilor com)etente din statele mem*re gazda.A 4.-a articolul =,( alineatul 819 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. =, 819 $nainte de a urma )rocedura )re.azuta la art. =0( 4anca 5ationala a 'omniei ia( n cazuri de urgenta( orice masuri )re.enti.e necesare )rote7arii intereselor de)onentilor( in.estitorilor si ale altor )ersoane care *eneficiaza de ser.iciile furnizate de institutia de credit. Aceste masuri se comunica de ndata &omisiei Curo)ene( Autoritatii 4ancare Curo)ene si autoritatilor com)etente din alte state mem*re interesate.A /.Articolul => se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. => 4anca 5ationala a 'omniei informeaza &omisia Curo)eana si Autoritatea 4ancara Curo)eana cu )ri.ire la numarul si natura cazurilor n care au fost dis)use masuri )otri.it dis)ozitiilor art. =0.A 3.-a articolul =D( alineatul 8,9 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ A8,9 4anca 5ationala a 'omniei notifica &omisiei Curo)ene( Autoritatii 4ancare Curo)ene si &omitetului 4ancar Curo)ean orice autorizatie acordata unei sucursale a unei institutii de credit cu sediul ntr-un stat tert.A 1.Articolul %6 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. %6 4anca 5ationala a 'omniei informeaza &omisia Curo)eana si Autoritatea 4ancara Curo)eana cu )ri.ire la numarul si natura cazurilor n care aceasta s-a o)us nfiintarii de catre o institutie de credit( )ersoana 7uridica romna( a unei sucursale ntr-un alt stat mem*ru sau continuarii desfasurarii acti.itatii unei astfel de sucursale.A 0.-a articolul 17,( du)a alineatul 829 se introduce un nou alineat( alineatul 8,9( cu urmatorul cu)rins@ A8,9 4anca 5ationala a 'omniei )oate sesiza( cu )ri.ire la situatiile n care o cerere de cola*orare( n s)ecial n .ederea schim*ului de informatii( a fost res)insa sau acesteia nu i s-a dat curs ntr-un termen rezona*il( Autoritatea 4ancara Curo)eana( care .a actiona )otri.it com)etentelor atri*uite n temeiul art. 1D din 'egulamentul 8EC9 nr. 1.023%2010 al 0arlamentului Curo)ean si al &onsiliului.A 2.-a articolul 17=( alineatul 829 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ A829 $n anumite cazuri( 4anca 5ationala a 'omniei )oate( de comun acord cu autoritatile com)etente din alte state mem*re( sa nu a)lice criteriile )re.azute la alin. 819 lit. c9-e9( daca a)licarea acestora ar fi necores)unzatoare( a.nd n .edere institutiile

Art. 1/

de credit res)ecti.e si im)ortanta acti.itatii desfasurate de acestea n diferite state( si sa desemneze o alta autoritate res)onsa*ila cu e3ercitarea su)ra.egherii )e *aza consolidata. $n aceste cazuri( naintea luarii unei decizii( autoritatile com)etente tre*uie sa acorde )osi*ilitatea de a-si e3)rima o)inia asu)ra deciziei res)ecti.e institutiei de credit-mama la ni.elul Eniunii Curo)ene sau societatii financiare holding-mama la ni.elul Eniunii Curo)ene ori institutiei de credit cu cel mai mare total al acti.ului *ilantier( du)a caz. Autoritatile com)etente notifica &omisiei Curo)ene si Autoritatii 4ancare Curo)ene orice acord ncheiat )otri.it )re.ederilor )rezentului alineat.A 10.-a articolul 1%1( du)a alineatul 819 se introduce un nou alineat( alineatul 81 19( cu urmatorul cu)rins@ A8119 $n cazul n care 4anca 5ationala a 'omniei( n calitate de su)ra.eghetor consolidant( nu si nde)lineste atri*utiile )re.azute la alin. 819 sau daca autoritatile com)etente nu cola*oreaza cu aceasta n masura necesara nde)linirii atri*utiilor )re.azute la alin. 819( 4anca 5ationala a 'omniei si oricare dintre celelalte autoritati com)etente im)licate )ot su)une cazul s)re solutionare Autoritatii 4ancare Curo)ene( )otri.it )re.ederilor art. 1D din 'egulamentul 8EC9 nr. 1.023%2010 al 0arlamentului Curo)ean si al &onsiliului.A 11.-a articolul 1%2( du)a alineatul 8>9 se introduce un nou alineat( alineatul 8> 19( cu urmatorul cu)rins@ A8>19 1aca( )na la m)linirea termenului de = luni( oricare dintre autoritatile com)etente im)licate a su)us cazul s)re solutionare Autoritatii 4ancare Curo)ene( )otri.it )rocedurii de solutionare a dezacordurilor )re.azute la art. 1D din 'egulamentul 8EC9 nr. 1.023%2010 al 0arlamentului Curo)ean si al &onsiliului( 4anca 5ationala a 'omniei( n calitate de su)ra.eghetor consolidant( .a amna luarea unei decizii n aste)tarea deciziei )e care Autoritatea 4ancara Curo)eana o )oate lua )otri.it )re.ederilor art. 1D alin. 8,9 din regulamentul mentionat. 4anca 5ationala a 'omniei .a lua decizia n conformitate cu decizia Autoritatii 4ancare Curo)ene. Hermenul de = luni se considera faza de conciliere n sensul art. 1D din 'egulamentul 8EC9 nr. 1.023%2010 al 0arlamentului Curo)ean si al &onsiliului. 0otri.it )re.ederilor art. D )ct. 819 lit. *9 din 1irecti.a 2010%10%+5 a 0arlamentului Curo)ean si a &onsiliului din 26 noiem*rie 2010 de modificare a directi.elor 20%23%'5( 2002%01%'5( 2003%3%'5( 2003%41%'5( 2003%11%'5( 2004%32%'5( 2004%102%'5( 200/%30%'5( 2003%40%'5( 2003%42%'5 si 2002%3/%'5 cu )ri.ire la com)etentele Autoritatii euro)ene de su)ra.eghere 8Autoritatea *ancara euro)eana9( ale Autoritatii euro)ene de su)ra.eghere 8Autoritatea euro)eana )entru asigurari si )ensii ocu)ationale9 si ale Autoritatii euro)ene de su)ra.eghere 8Autoritatea euro)eana )entru .alori mo*iliare si )iete9( Autoritatea 4ancara Curo)eana .a lua o decizie n termen de o luna. &azul nu .a fi su)us s)re solutionare Autoritatii 4ancare Curo)ene du)a m)linirea termenului de = luni sau du)a luarea unei decizii comune de catre autoritatile com)etente im)licate.A 12.-a articolul 1%2,( du)a alineatul 819 se introduce un nou alineat( alineatul 829( cu urmatorul cu)rins@ A829 1aca( )na la m)linirea termenului de 6 luni )re.azut la alin. 819( oricare dintre autoritatile com)etente im)licate a su)us cazul s)re solutionare Autoritatii 4ancare Curo)ene( )otri.it )rocedurii de solutionare a dezacordurilor )re.azute la art. 1D din 'egulamentul 8EC9 nr. 1.023%2010 al 0arlamentului Curo)ean si al &onsiliului( 4anca 5ationala a 'omniei( n calitate de su)ra.eghetor consolidant( .a amna luarea unei decizii n aste)tarea deciziei )e care Autoritatea 4ancara Curo)eana o )oate lua )otri.it )re.ederilor art. 1D alin. 8,9 din regulamentul mentionat. 4anca 5ationala a 'omniei .a lua decizia n conformitate cu decizia Autoritatii 4ancare Curo)ene. Hermenul de 6 luni se considera faza de conciliere n sensul art. 1D din 'egulamentul 8EC9 nr. 1.023%2010 al 0arlamentului Curo)ean si al &onsiliului. 0otri.it )re.ederilor art. D )ct. 819 lit. *9 din 1irecti.a 2010%10%+5 a 0arlamentului Curo)ean si a &onsiliului( Autoritatea 4ancara Curo)eana .a lua o decizie n termen de o luna. &azul nu .a fi su)us s)re solutionare Autoritatii 4ancare Curo)ene du)a m)linirea termenului de 6 luni sau du)a luarea unei decizii comune de catre autoritatile com)etente im)licate.A 13.-a articolul 1%26( du)a alineatul 819 se introduce un nou alineat( alineatul 829( cu urmatorul cu)rins@

A829 0re.ederile art. 1%2, alin. 829 se a)lica n mod cores)unzator.A 14.-a articolul 1%,( alineatele 819 si 8119 se modifica si .or a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. 1%, 819 $n cazul a)aritiei unei situatii de urgenta( inclusi. n cazul unor e.olutii nefa.ora*ile ale )ietelor financiare( care ar )utea )une n )ericol lichiditatea )ietei si sta*ilitatea sistemului financiar n oricare dintre statele mem*re n care entitatile unui gru) au fost autorizate sau n care au fost nfiintate sucursale semnificati.e( 4anca 5ationale a 'omniei( n calitate de su)ra.eghetor consolidant( alerteaza n cel mai scurt tim) )osi*il( cu res)ectarea cerintelor referitoare la )astrarea secretului )rofesional( Autoritatea 4ancara Curo)eana( &omitetul Curo)ean )entru 'isc Sistemic( nfiintat )rin 'egulamentul 8EC9 nr. 1.022%2010 al 0arlamentului Curo)ean si al &onsiliului din 26 noiem*rie 2010 )ri.ind su)ra.egherea macro)rudentiala la ni.elul Eniunii Curo)ene a sistemului financiar si de instituire a &omitetului euro)ean )entru risc sistemic( si autoritatile )re.azute la art. 222 alin. 8=9 si art. 222 1 alin. 819 si le comunica toate informatiile esentiale nde)linirii atri*utiilor acestora. 8119 1aca 4anca 5ationala a 'omniei( n e3ercitarea atri*utiilor acesteia de *anca centrala( constata e3istenta unei situatii descrise la alin. 819( alerteaza n cel mai scurt tim) )osi*il autoritatile com)etente cu e3ercitarea su)ra.egherii )e *aza consolidata a institutiilor de credit si Autoritatea 4ancara Curo)eana.A 1/.Articolul 1%> se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. 1%> 819 4anca 5ationala a 'omniei( n calitate de autoritate com)etenta res)onsa*ila cu autorizarea unei institutii de credit( )ersoana 7uridica romna( filiala a unei institutii de credit dintr-un alt stat mem*ru( )oate( )rin acorduri *ilaterale( )otri.it )re.ederilor art. 2% din 'egulamentul 8EC9 nr. 1.023%2010 al 0arlamentului Curo)ean si al &onsiliului( sa delege res)onsa*ilitatea de su)ra.eghere autoritatii com)etente care a autorizat si su)ra.egheaza societatea-mama( astfel nct res)onsa*ilitatile ce re.in )e linia su)ra.egherii filialei res)ecti.e )otri.it )rezentei ordonante de urgenta sa re.ina acesteia din urma. 829 4anca 5ationala a 'omniei notifica Autoritatii 4ancare Curo)ene e3istenta si continutul acestor acorduri.A 13.-a articolul 1%>1( du)a alineatul 829 se introduce un nou alineat( alineatul 82 19( cu urmatorul cu)rins@ A8219 0entru a contri*ui la )romo.area si monitorizarea functionarii efecti.e( eficiente si coerente a colegiilor de su)ra.eghetori( )otri.it )re.ederilor art. 21 din 'egulamentul 8EC9 nr. 1.023%2010 al 0arlamentului Curo)ean si al &onsiliului( Autoritatea 4ancara Curo)eana )oate )artici)a n colegiile de su)ra.eghetori si .a fi considerata( n acest sco)( autoritate com)etenta.A 11.-a articolul 1%>1( )artea introducti.a si litera a9 ale alineatului 8,9 si alineatul 869 se modifica si .or a.ea urmatorul cu)rins@ A8,9 &olegiile de su)ra.eghetori asigura 4ancii 5ationale a 'omniei( Autoritatii 4ancare Curo)ene si celorlalte autoritati com)etente im)licate cadrul )entru e3ercitarea urmatoarelor atri*utii@ a9 schim*ul de informatii dintre autoritatile com)etente im)licate si( )otri.it )re.ederilor art. 21 din 'egulamentul 8EC9 nr. 1.023%2010 al 0arlamentului Curo)ean si al &onsiliului( cu Autoritatea 4ancara Curo)eanaB ..................................................................................... 869 $n cadrul colegiilor de su)ra.eghetori( 4anca 5ationala a 'omniei cola*oreaza n mod strns cu celelalte autoritati com)etente )artici)ante si cu Autoritatea 4ancara Curo)eana. &erintele referitoare la )astrarea secretului )rofesional nu m)iedica 4anca 5ationala a 'omniei sa schim*e informatii cu celelalte autoritati com)etente n cadrul colegiilor de su)ra.eghetori.A 10.-a articolul 1%=( du)a alineatul 819 se introduce un nou alineat( alineatul 81 19( cu urmatorul cu)rins@ A8119 4anca 5ationala a 'omniei coo)ereaza n mod strns cu Autoritatea 4ancara Curo)eana( )otri.it 'egulamentului 8EC9 nr. 1.023%2010 al 0arlamentului Curo)ean si al &onsiliului. 4anca 5ationala a 'omniei furnizeaza Autoritatii 4ancare Curo)ene(

)otri.it )re.ederilor art. ,> din regulamentul mentionat( toate informatiile necesare acesteia )entru nde)linirea atri*utiilor sta*ilite de 1irecti.a 2003%40%'5 a 0arlamentului Curo)ean si a &onsiliului din 16 iunie 200= )ri.ind initierea si e3ercitarea acti.itatii institutiilor de credit si de regulamentul mentionat.A 12.-a articolul 1%=( du)a alineatul 869 se introduce un nou alineat( alineatul 8>9( cu urmatorul cu)rins@ A8>9 4anca 5ationala a 'omniei )oate notifica Autoritatii 4ancare Curo)ene situatiile n care@ a9 o autoritate com)etenta nu i-a comunicat informatii esentialeB *9 o solicitare de cola*orare( n s)ecial )rin schim* de informatii rele.ante( a fost res)insa sau nu s-a ras)uns unei astfel de solicitari ntr-un termen rezona*il.A 20.-a articolul 202( alineatul 8,9 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ A8,9 4anca 5ationala a 'omniei( n calitate de autoritate res)onsa*ila )entru e3ercitarea su)ra.egherii )e *aza consolidata( ntocmeste o lista a societatilor financiare holding-mama la ni.elul 'omniei( care este transmisa autoritatilor com)etente din celelalte state mem*re( Autoritatii 4ancare Curo)ene si &omisiei Curo)ene.A 21.-a articolul 20=( alineatul 8,9 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ A8,9 0entru efectuarea .erificarii )otri.it )re.ederilor alin. 819( 4anca 5ationala a 'omniei are n .edere )rinci)iile generale de e.aluare a echi.alentei su)ra.egherii )e *aza consolidata e3ercitate de autoritatile com)etente din state terte asu)ra institutiilor de credit a.nd societatea-mama ntr-un stat tert( )rinci)ii ela*orate de &omitetul 4ancar Curo)ean la solicitarea &omisiei Curo)ene. 4anca 5ationala a 'omniei consulta Autoritatea 4ancara Curo)eana naintea luarii unei decizii.A 22.-a articolul 207( alineatul 869 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ A869 Hehnicile de su)ra.eghere tre*uie sa )ermita atingerea o*iecti.elor su)ra.egherii )e *aza consolidata( )otri.it )rezentei ordonante de urgenta si reglementarilor emise n a)licarea acesteia( si tre*uie sa fie comunicate celorlalte autoritati com)etente im)licate( Autoritatii 4ancare Curo)ene si &omisiei Curo)ene.A 23.-a articolul 210( du)a alineatul 829 se introduce un nou alineat( alineatul 8,9( cu urmatorul cu)rins@ A8,9 0re.ederile art. 17, alin. 8,9 se a)lica n mod cores)unzator.A 24.-a articolul 2102( du)a alineatul 829 se introduc trei noi alineate( alineatele 82 19-82,9( cu urmatorul cu)rins@ A8219 1aca( )na la m)linirea termenului initial de doua luni )re.azut la alin. 829( oricare dintre autoritatile com)etente im)licate a su)us cazul s)re solutionare Autoritatii 4ancare Curo)ene( )otri.it )rocedurii de solutionare a dezacordurilor )re.azute la art. 1D din 'egulamentul 8EC9 nr. 1.023%2010 al 0arlamentului Curo)ean si al &onsiliului( 4anca 5ationala a 'omniei .a amna luarea unei decizii n aste)tarea deciziei )e care Autoritatea 4ancara Curo)eana o )oate lua )otri.it )re.ederilor art. 1D alin. 8,9 din regulamentul mentionat. 4anca 5ationala a 'omniei .a lua decizia n conformitate cu decizia Autoritatii 4ancare Curo)ene. 8229 Hermenul de doua luni )re.azut la alin. 829 se considera faza de conciliere n sensul art. 1D din 'egulamentul 8EC9 nr. 1.023%2010 al 0arlamentului Curo)ean si al &onsiliului. Autoritatea 4ancara Curo)eana .a lua o decizie n termen de o luna. 82,9 &azul nu .a fi su)us s)re solutionare Autoritatii 4ancare Curo)ene du)a m)linirea termenului initial de doua luni )re.azut la alin. 829 sau du)a luarea unei decizii comune de catre autoritatile com)etente im)licate.A 2/.-a articolul 21>( alineatul 819 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. 21> 819 4anca 5ationala a 'omniei )oate sa schim*e informatii cu autoritatile com)etente din celelalte state mem*re( )otri.it )re.ederilor )rezentei ordonante de urgenta si ale altor acte normati.e a)lica*ile institutiilor de credit( si sa transmita informatii Autoritatii 4ancare Curo)ene( )otri.it )re.ederilor art. ,1 si ,> din 'egulamentul 8EC9 nr. 1.023%2010 al 0arlamentului Curo)ean si al &onsiliului.A 23.-a articolul 217( alineatul 829 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ A829 +nformatiile )rimite de 4anca 5ationala a 'omniei de la o autoritate com)etenta dintr-un alt stat mem*ru nu .or fi furnizate( )otri.it )re.ederilor alin. 819( dect cu

acordul e3)res al res)ecti.ei autoritati si( daca este cazul( doar )entru sco)urile )entru care acordul a fost o*tinut.A 21.-a articolul 222 alineatul 819( du)a litera *9 se introduce o noua litera( litera c9( cu urmatorul cu)rins@ Ac9 &omitetului Curo)ean )entru 'isc Sistemic( daca informatiile sunt rele.ante )entru e3ercitarea atri*utiilor sale statutare )re.azute de 'egulamentul 8EC9 nr. 1.022%2010 al 0arlamentului Curo)ean si al &onsiliului.A 20.-a articolul 222( alineatele 8,9 si 8=9 se modifica si .or a.ea urmatorul cu)rins@ A8,9 $n nde)linirea atri*utiilor sale n calitate de autoritate monetara si a celor )ri.ind monitorizarea sistemelor de )lati( 4anca 5ationala a 'omniei )oate transmite autoritatilor com)etente din celelalte state mem*re informatii )e care acestea le-ar )utea solicita n situatii similare celor )re.azute la art. 21=. ..................................................................................... 8=9 $n cazul a)aritiei unei situatii de urgenta( astfel cum este )re.azuta la art. 1%, alin. 819( 4anca 5ationala a 'omniei )oate transmite informatii *ancilor centrale a)artinnd Sistemului Curo)ean al 4ancilor &entrale( daca aceste informatii sunt rele.ante )entru e3ercitarea atri*utiilor statutare care le re.in( inclusi. coordonarea )oliticii monetare si furnizarea de lichiditati( su)ra.egherea sistemelor de )lati( a sistemelor de com)ensare si decontare si mentinerea sta*ilitatii sistemului financiar( )recum si &omitetului Curo)ean )entru 'isc Sistemic( )otri.it 'egulamentului 8EC9 nr. 1.022%2010 al 0arlamentului Curo)ean si al &onsiliului( daca astfel de informatii sunt rele.ante )entru e3ercitarea atri*utiilor sale statutare.A 22.-a articolul 17,6( articolul 1%22 alineatul 8,9( articolele 1%2= si 1%>6( sintagma A&omitetul Su)ra.eghetorilor 4ancari Curo)eniA se nlocuieste cu sintagma AAutoritatea 4ancara Curo)eanaA 30.Articolul 26016 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. 26016 819 <)eratiunile de .nzare de acti.e( transfer de de)ozite( .nzare de acti.e cu asumare de )asi.e si fuziunea2di.izarea unei institutii de credit n administrare s)eciala se )ot efectua catre institutii de credit sau( du)a caz( institutii financiare care( n o)inia 4ancii 5ationale a 'omniei( au o situatie financiara adec.ata din )ers)ecti.a .olumului si riscurilor aferente acti.itatilor ce urmeaza a fi )reluate( dis)un de ca)acitate o)erationala si )ot asigura( n mod adec.at continuarea ser.iciilor *ancare aferente acti.elor si( du)a caz( )asi.elor transferate( iar o)eratiunea )reconizata nu )une n )ericol siguranta si .ia*ilitatea acti.itatii acestora sau( daca este cazul( ca)acitatea lor de a res)ecta cerintele )rudentiale( n s)ecial cele )ri.ind ni.elul minim al fondurilor )ro)rii. 829 0entru facilitarea im)lementarii unei masuri de restructurare constnd n o)eratiuni care im)lica transferul de de)ozite garantate n acce)tiunea <rdonantei /u.ernului nr. 32%1223( re)u*licata( cu modificarile si com)letarile ulterioare( )ot fi utilizate resursele administrate de Fondul de garantare a de)ozitelor n sistemul *ancar )entru finantarea o)eratiunii( inclusi. )rin emiterea de garantii( cu res)ectarea )re.ederilor ordonantei mai sus mentionate. Finantarea este )ro)usa de administratorul s)ecial si fundamentata n cadrul ra)ortului )re.azut la art. 260 1> alin. 819 sau( du)a caz( al solicitarii formulate conform art. 2601> alin. 869( )e *aza analizei referitoare la .aloarea estimata a com)ensatiilor aferente de)ozitelor din e.identa institutiei de credit aflate n administrare s)eciala( transmisa de Fondul de garantare a de)ozitelor n sistemul *ancar administratorului s)ecial. Finantarea se solicita Fondului de garantare a de)ozitelor n sistemul *ancar de catre administratorul s)ecial( )e *aza a)ro*arii 4ancii 5ationale a 'omniei. 8,9 -a realizarea o)eratiunilor )re.azute la alin. 819 tre*uie sa fie res)ectate urmatoarele cerinte@ a9 sa fie asigurat tratamentul echita*il si concurenta loiala dintre institutiile care nde)linesc conditiile de eligi*ilitate )re.azute la alin. 819 si care si manifesta intentia de )reluareB n acest sens( administratorul s)ecial asigura )unerea la dis)ozitia institutiilor interesate( n mod nediscriminatoriu si numai du)a semnarea de catre acestea a unui acord de confidentialitate( a )achetului de informatii rele.ante din )ers)ecti.a masurilor

de restructurare .izate( )recum si facilitarea realizarii e.aluarii acti.elor si2sau( du)a caz( a )asi.elor ce urmeaza sa fie )reluate( daca aceasta e.aluare are loc nainte de semnarea contractului care sta la *aza o)eratiuniiB *9 daca e3ista oferte din )artea mai multor institutii care nde)linesc conditiile de eligi*ilitate )re.azute la alin. 819( desemnarea institutiei de credit ori a institutiei financiare cstigatoare se face )e *aza celui mai *un )ret oferitB c9 n cazul unei o)eratiuni de transfer )artial de de)ozite ori de .nzare )artiala de acti.e cu asumare de )asi.e( sa se acorde )rioritate transferului de)ozitelor garantate( cu res)ectarea )rinci)iului costului minim( res)ecti. ca suma aferenta finantarii de catre Fondul de garantare a de)ozitelor n sistemul *ancar a acestei o)eratiuni sa fie mai mica dect cea a com)ensatiilor de )latit )entru res)ecti.ele de)oziteB d9 )oate fi realizat att transferul tuturor de)ozitelor garantate( ct si transferul unei )arti dintre acestea( n cazul transferului )artial o)eratiunea urmnd a fi efectuata astfel nct sa fie minimizat riscul( daca acesta e3ista( ca Fondul de garantare a de)ozitelor n sistemul *ancar( du)a finantarea transferului( sa ramna o*ligat si )entru )lata com)ensatiei aferente de)ozitelor aceluiasi de)onent la institutia de credit de la care s-a realizat transferul )artialB e9 n cazul o)eratiunilor care im)lica un transfer de de)ozite( documentele contractuale ncheiate cu institutiile de credit *eneficiare sa nu cu)rinda clauze care sa )re.ada restituirea( la )roducerea unor e.enimente determinate( a de)ozitelor transferateB f9 sumele care )ot rezulta din o)eratiuni de natura celor )re.azute la alin. 819( cu deducerea cheltuielilor aferente o)eratiunii( sunt incluse n a.erea institutiei de credit aflate n situatia )re.azuta la art. 260 1% alin. 829 si sunt afectate )entru )lata creditorilor( conform ordinii de stingere a creantelor( n )rocedura de lichidare2faliment. 869 0entru )unerea n a)licare a masurilor de restructurare )re.azute la art. 260 12 alin( 819 lit. c9( d9 si e9 nu este necesar acordul de)onentilor sau al altor creditori ori al de*itorilor institutiei de credit. 0entru notificarea acestora( administratorul s)ecial )u*lica un anunt general n ;onitorul <ficial al 'omniei( 0artea a +?-a( si n unul sau mai multe ziare de circulatie nationala si( du)a caz( asigura )u*licitatea )otri.it art. 26010( imediat du)a im)lementarea masurii. 0ersoanele interesate )ot o*tine informatiile necesare )ri.ind situatia creantelor sau a o*ligatiilor lor de la institutia de credit aflata n administrare s)eciala( administratorul s)ecial fiind o*ligat sa ia masurile necesare n acest sens. 8>9 $n cazul masurilor de restructurare care im)lica transfer de de)ozite( n termenul comunicat de institutia de credit care a )reluat de)ozitele( de)onentii transferati tre*uie sa o)teze )entru mentinerea de)ozitelor la institutia de credit res)ecti.a( n conditiile agreate cu aceasta( sau )ot sa si retraga de)ozitele( daca acestea nu sunt gre.ate de alte sarcini ori interdictii( fara su)ortarea .reunei forme de )enalizare )entru retragere antici)ata. 8=9 +nstitutia care )reia )asi.e ale institutiei de credit aflate n administrare s)eciala este ras)unzatoare doar )entru o*ligatiile aferente )asi.elor care fac o*iectul transferului conform termenilor contractuali si care sunt e.identiate n situatia financiara ntocmita de administratorul s)ecial.A 31.-a articolul 2601>( alineatul 8,19 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ A8,19 C3)ertul autorizat inde)endent )re.azut la alin. 8,9 tre*uie sa ai*a e3)erienta cores)unzatoare n domeniul e.aluarii acti.elor *ancare( sa fie mem*ru acti. al &amerei Auditorilor Financiari din 'omnia si sa fie agreat de 4anca 5ationala a 'omnieiB se )rezuma ca nde)linesc aceste conditii auditorii financiari a)ro*ati de 4anca 5ationala a 'omniei conform )re.ederilor art. 1>> alin. 819. 5u )oate nde)lini sarcinile s)ecifice ale e3)ertului autorizat inde)endent auditorul financiar care a desfasurat n ultimii > ani acti.itati s)ecifice )rofesiei la institutia de credit aflata n administrare s)eciala.A 32.-a articolul 2601=( alineatul 8>9 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ A8>9 1aca )rin ado)tarea masurilor de restructurare creditorii institutiei de credit se afla ntr-o situatie mai )utin fa.ora*ila dect cea n care s-ar fi aflat daca aceste masuri nu ar fi fost im)lementate si institutia de credit ar fi intrat direct n lichidare( lund n considerare .aloarea estimati.a care s-ar fi o*tinut de catre acestia )rin distri*uire n caz

de faliment( )e *aza estimarilor facute )otri.it art. 260 1> alin. 8,9( sunt a)lica*ile )re.ederile art. 26021.A 33.-a articolul 2601%( alineatul 829 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ A829 $n cazul im)lementarii unor masuri de restructurare constnd n o)eratiuni care im)lica transferul de)ozitelor )lasate la institutia de credit aflata n administrare s)eciala( 4anca 5ationala a 'omniei retrage autorizatia acesteia nce)nd cu data la care contractul care sta la *aza o)eratiunii de transfer de de)ozite sau de .nzare de acti.e cu asumare de )asi.e )roduce efecte si( du)a caz( sesizeaza instanta com)etenta )entru declansarea )rocedurii falimentului. 'etragerea autorizatiei nu m)iedica finalizarea masurilor de restructurare a)ro*ate de 4anca 5ationala a 'omniei.A 34.-a articolul 6061( alineatul 819 si litera *9 a alineatului 829 se modifica si .or a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. 6061 819 Sistemele de )lati tre*uie sa asigure accesul ne ngradit la sistem al )restatorilor de ser.icii de )lata( institutii de credit( institutii de )lata n ntelesul <rdonantei de urgenta a /u.ernului nr. 113%2002 )ri.ind ser.iciile de )lata( a)ro*ata cu modificari )rin -egea nr. 121%2010( cu modificarile si com)letarile ulterioare( si institutii emitente de moneda electronica n ntelesul -egii nr. 121%2011 )ri.ind acti.itatea de emitere de moneda electronica( )e *aza unor reguli o*iecti.e( nediscriminatorii si )ro)ortionale( care nu .or limita accesul mai mult dect este necesar )entru )rote7area sistemului de )lati m)otri.a unor riscuri s)ecifice( )recum riscul de decontare( riscul o)erational si riscul comercial( si )entru )rotectia sta*ilitatii financiare si o)erationale a sistemului de )lati. ..................................................................................... *9 reguli care sa faca discriminare ntre )restatorii de ser.icii de )lata( n ceea ce )ri.este dre)turile si o*ligatiile )artici)antilorBA

'A()TO*+* )6, 4odi"i!area si !ompletarea Ordonantei &uvernului nr. 32%1223 privind $n"iintarea si "un!tionarea 7ondului de garantare a depozitelor $n sistemul ban!ar
Art. 13
<rdonanta /u.ernului nr. 32%1223 )ri.ind nfiintarea si functionarea Fondului de garantare a de)ozitelor n sistemul *ancar( re)u*licata n ;onitorul <ficial al 'omniei( 0artea +( nr. >%7 din 1D august 2010( cu modificarile si com)letarile ulterioare( se modifica si se com)leteaza du)a cum urmeaza@ 1.-a articolul >( alineatul 8,9 se a*roga. 2.-a articolul D alineatul 819( litera f9 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ Af9 alte .enituri( sta*ilite conform legii( inclusi. cele )ro.enite din acti.itatea de administrator s)ecial( administrator interimar sau lichidator.A 3.-a articolul D( alineatele 829 si 8,9 se modifica si .or a.ea urmatorul cu)rins@ A829 'esursele financiare )re.azute la alin. 819 lit. a9( *9( c9 si f9 .or fi utilizate )entru )lata com)ensatiilor aferente de)ozitelor garantate sau( du)a caz( )entru finantarea( inclusi. )rin emiterea de garantii( a o)eratiunilor ce im)lica transfer de de)ozite garantate( n conditiile sta*ilite de lege( iar cele )re.azute la alin. 819 lit. d9 .or fi utilizate )otri.it sco)ului )entru care au fost acordate. 8,9 'esursele financiare )re.azute la alin. 819 lit. e9 .or fi utilizate )entru aco)erirea cheltuielilor curente ale Fondului( cu e3ce)tia celor )re.azute la art. =0 alin. 8,9.A 4.-a articolul D( du)a alineatul 8=9 se introduc cinci noi alineate( alineatele 879-8119( cu urmatorul cu)rins@ A879 $n a)licarea )re.ederilor art. 26016 alin. 829 din <rdonanta de urgenta a /u.ernului nr. 22%2003( a)ro*ata cu modificari si com)letari )rin -egea nr. 221%2001( cu modificarile si com)letarile ulterioare( Fondul .a finanta( inclusi. )rin emiterea de garantii( o)eratiuni ce im)lica transferul de de)ozite garantate ale unei institutii de credit )artici)ante si )entru care suma ce ar urma sa fie )latita de Fond este mai mica dect cea a com)ensatiilor de )latit )entru res)ecti.ele de)ozite. $n acest sens( Fondul are o*ligatia de a )une la dis)ozitia administratorului s)ecial( n conformitate cu solicitarea acestuia( informatiile )ri.ind .aloarea com)ensatiilor de )latit si( res)ecti.( finantarea solicitata.

8%9 Sumele aferente finantarii( inclusi. cele rezultate din e3ecutarea garantiilor emise de catre Fond( )otri.it dis)ozitiilor alin. 879( se e.identiaza ca o creanta a Fondului asu)ra institutiei de credit de la care se transfera de)ozitele garantate. 8D9 1aca e.aluarea )re.azuta la art. 260 16 alin. 8,9 lit. a9 din <rdonanta de urgenta a /u.ernului nr. 22%2003( a)ro*ata cu modificari si com)letari )rin -egea nr. 221%2001( cu modificarile si com)letarile ulterioare( nu a fost derulata nainte de semnarea contractului( Fondul emite o garantie n fa.oarea institutiei de credit achizitoare )entru )lata .alorii de achizitie a acelor acti.e transferate acesteia a caror situatie2calitate la data transferului nu cores)undea informatiilor rele.ante furnizate conform )re.ederilor mentionate. /arantia emisa de Fond tre*uie sa nde)lineasca urmatoarele conditii@ a9 .ala*ilitatea este sta*ilita contractual si nu )oate de)asi un anB *9 .aloarea ma3ima este sta*ilita contractual si nu )oate de)asi o treime din .aloarea acti.elor transferate( cu e3ce)tia numerarului. 8109 $n .ederea e3ecutarii garantiei( institutia de credit n fa.oarea careia a fost emisa garantia transmite Fondului o cerere de e3ecutare nsotita de documente care sa )ro*eze ncadrarea n situatia )re.azuta la alin. 8D9 )entru fiecare dintre acti.ele a caror .aloare de achizitie este solicitata sa fie )latita. 8119 $n termen de ma3imum 20 de zile lucratoare de la )rimirea solicitarii( Fondul efectueaza )lata sumei re)rezentnd .aloarea de achizitie a acti.elor )entru care a fost )ro*ata ncadrarea n situatia )re.azuta la alin. 8D9( urmnd ca institutia de credit n fa.oarea careia a fost emisa garantia sa restituie imediat institutiei de credit de la care s-a efectuat transferul acti.ele a caror .aloare de achizitie a fost ncasata( )otri.it )rezentului alineat( inclusi. sumele ncasate n contul res)ecti.elor acti.e.A /.-a articolul 1>( alineatul 829 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ A829 $n situatii e3ce)tionale n care resursele financiare ale Fondului ar fi insuficiente )entru aco)erirea )latii com)ensatiilor( res)ecti. )entru finantarea( inclusi. )rin emiterea de garantii( a o)eratiunilor ce im)lica transferul de de)ozite garantate( n conditiile )re.azute la art. D alin. 879( /u.ernul )une la dis)ozitia Fondului( su* forma de m)rumut( sumele necesare( n termen de ma3imum 1> zile lucratoare de la solicitarea lor de catre Fond. Sursa fondurilor este re)rezentata de .eniturile din )ri.atizare nregistrate n contul curent al Hrezoreriei Statului( iar conditiile de acordare2ram*ursare a m)rumutului acordat de /u.ern Fondului se sta*ilesc )rin hotarre a /u.ernului.A 3.1u)a articolul 27 se introduce un nou articol( articolul 271( cu urmatorul cu)rins@ AArt. 271 &reantele Fondului asu)ra unei institutii de credit( aferente transferului de)ozitelor garantate( )otri.it art. D alin. 879 si 8%9( .or fi com)ensate din a.erea res)ecti.ei institutii de credit.A 1.-a articolul ,, litera *9( )unctul , se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ A,. desemnarea re)rezentantului Fondului ca administrator s)ecial( administrator interimar ori ca lichidator la institutiile de creditBA 0.-a articolul >D( litera d9 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ Ad9 )asi. negarantat - .aloarea n lei a elementelor *ilantiere de )asi.( altele dect ca)italurile )ro)rii( nregistrate n situatiile financiare anuale ale institutiei de credit( din care se deduce soldul de)ozitelor garantate( determinate )otri.it e.identelor institutiei de credit de la data de ,1 decem*rie a anului )recedent anului de )lata a cotizatiei.A 2.-a articolul =1( du)a alineatul 8>9 se introduce un nou alineat( alineatul 8=9( cu urmatorul cu)rins@ A8=9 +nstitutiile de credit rezultate dintr-o fuziune( )recum si institutiile de credit care continua sa e3iste n urma unui )roces de di.izare( daca aceste )rocese au a.ut loc du)a )lata cotizatiei anuale( sunt scutite de )lata acesteia )entru anul res)ecti..A 10.-a ane3a A-ista de)ozitelor negarantateA( )unctul 6 se modifica si .a a.ea urmatorul cu)rins@ A6. 1e)ozite ale asiguratorilor si reasiguratorilor( asa cum sunt acestia definiti n legislatia )ri.ind acti.itatea de asigurare si su)ra.egherea asigurarilorA

'A()TO*+* 6, 4odi"i!area Ordonantei &uvernului nr. 10%2004 privind "alimentul institutiilor de !redit

<rdonanta /u.ernului nr. 10%2004 )ri.ind falimentul institutiilor de credit( )u*licata n ;onitorul <ficial al 'omniei( 0artea +( nr. %6 din ,0 ianuarie 2006( a)ro*ata cu modificari si com)letari )rin -egea nr. 210%2004( cu modificarile si com)letarile ulterioare( se modifica du)a cum urmeaza@ 1.-a articolul 2( alineatul 829 .a a.ea urmatorul cu)rins@ A829 Hermenii@ Jinstitutie de creditK( Jstat mem*ruK( Jstat mem*ru de origineK( Jstat mem*ru gazdaK( JsucursalaK si Jautoritate com)etentaK au ntelesul )re.azut la art. 7 alin. 819 din <rdonanta de urgenta a /u.ernului nr. 22%2003 )ri.ind institutiile de credit si adec.area ca)italului( a)ro*ata cu modificari si com)letari )rin -egea nr. 221%2001( cu modificarile si com)letarile ulterioare.A 2.-a articolul ,( alineatul 8,9 .a a.ea urmatorul cu)rins@ A8,9 1esemnarea 7udecatorilor sindici se realizeaza )rin a)licarea )re.ederilor art. >, din -egea nr. 304%2004 )ri.ind organizarea 7udiciara( re)u*licata( n mod aleatoriu( n sistem informatizat.A 3.-a articolul > litera i9( )unctul 79 .a a.ea urmatorul cu)rins@ A7. acte ncheiate( n anul anterior deschiderii )rocedurii( cu )ersoane aflate ntr-o legatura s)eciala cu institutia de credit de*itoare( asa cum sunt sta*ilite la )ct. %-11 din J-ista de)ozitelor negarantateK( )re.azuta n ane3a la <rdonanta /u.ernului nr. 32%1223 )ri.ind nfiintarea si functionarea Fondului de garantare a de)ozitelor n sistemul *ancar( re)u*licata( cu modificarile si com)letarile ulterioareBA 4.-a articolul 7( alineatul 819 .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. 7 819 0rin hotarrea 7udecatoreasca )ri.ind deschiderea )rocedurii falimentului( 7udecatorul-sindic desemneaza lichidatorul si sta*ileste atri*utiile acestuia. 0rin derogare de la )re.ederile art. , din <rdonanta de urgenta a /u.ernului nr. 03%2003 )ri.ind organizarea acti.itatii )racticienilor n insol.enta( a)ro*ata cu modificari si com)letari )rin -egea nr. 2/4%2001( cu modificarile si com)letarile ulterioare( Fondul de garantare a de)ozitelor n sistemul *ancar .a )utea fi desemnat lichidator.A /.-a articolul 11( alineatul 869 .a a.ea urmatorul cu)rins@ A869 Lotarrea 4ancii 5ationale a 'omniei de a)ro*are sau de res)ingere a solicitarii .a fi moti.ata si )oate fi contestata n instanta n conditiile )re.azute de <rdonanta de urgenta a /u.ernului nr. 22%2003( a)ro*ata cu modificari si com)letari )rin -egea nr. 221%2001( cu modificarile si com)letarile ulterioare.A 3.-a articolul 1>( alineatul 829 .a a.ea urmatorul cu)rins@ A829 4anca 5ationala a 'omniei .a desemna un administrator interimar si i .a sta*ili remuneratia la data de)unerii cererii sale sau la data )rimirii notificarii mentionate la alin. 819. 1aca institutia de credit se afla n )rocedura de administrare s)eciala la acea data( atri*utiile administratorului interimar .or fi e3ercitate de administratorul s)ecial( n conditiile )rezentei ordonante.A 1.-a articolul 17( alineatul 869 se a*roga. 0.Articolul 27 .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. 27 1u)a darea hotarrii 7udecatoresti )ri.ind deschiderea )rocedurii falimentului unei institutii de credit( lichidatorul ntocmeste ra)ortul )re.azut la art. > lit. c9( care tre*uie sa includa( ntre altele( si )ro)uneri )ri.ind modalitatea de lichidare a *unurilor si dre)turilor din a.erea institutiei de credit de*itoare( )otri.it art. > lit. n9.A 2.Articolul ,, .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. ,, $n functie de calitatea acti.elor institutiei de credit aflate n stare de faliment( institutiile de credit achizitoare )ot sa si asume( conform legii( )asi.ele( n mod diferentiat( res)ecti. numai de)ozite garantate( n acce)tiunea art. 2 alin. 8,9 lit. *9 din <rdonanta /u.ernului nr. 32%1223( re)u*licata( cu modificarile si com)letarile ulterioare( ori de)ozitele( n totalitate( att garantate( ct si negarantate( a7ungndu-se )na la )reluarea n ntregime a institutiei de credit declarate n stare de faliment.A 10.-a articolul ,%( )unctul 2 .a a.ea urmatorul cu)rins@

Art. 11

A2. creantele rezultate din de)ozitele garantate( inclusi. cele ale Fondului de garantare a de)ozitelor n sistemul *ancar rezultate din )lata com)ensatiilor catre de)onentii garantati si2sau din finantarea( inclusi. )rin emiterea de garantii( a unor o)eratiuni care au im)licat transferul de de)ozite garantate ale institutiei de credit de*itoare( )recum si creantele iz.orte din ra)orturi de munca )e cel mult = luni anterioare deschiderii )roceduriiBA 11.Articolul >% .a a.ea urmatorul cu)rins@ AArt. >% 0ersoanele care tre*uie sa )rimeasca sau sa transmita informatii n legatura cu )rocedurile de informare ori de consultare )re.azute n )rezenta ordonanta au o*ligatia de a )astra secretul )rofesional n conformitate cu )re.ederile art. , si >2 din -egea nr. 312%2004 )ri.ind Statutul 4ancii 5ationale a 'omniei si cu cele cu)rinse n titlul ++( ca). ++ din <rdonanta de urgenta a /u.ernului nr. 22%2003( a)ro*ata cu modificari si com)letari )rin -egea nr. 221%2001( cu modificarile si com)letarile ulterioare( cu e3ce)tia oricaror autoritati 7udiciare carora li se a)lica )re.ederile nationale n .igoare.A

'A()TO*+* 6), Dispozitii tranzitorii si intrarea $n vigoare


Art. 10

-1.0na la intrarea n .igoare a -egii nr. 201%2002 )ri.ind 'odul !ivil( re)u*licata( dis)ozitiile art. , alin. 819 si 829 se a)lica )entru sta*ilirea do*nzii n materie comerciala. -2.0na la intrarea n .igoare a -egii nr. 201%2002( re)u*licata( sintagma A n ra)orturile 7uridice care nu decurg din e3)loatarea unei ntre)rinderi cu sco) lucrati.( n sensul art. , alin. 8,9 din -egea nr. 201%2002 )ri.ind 'odul !ivil( re)u*licataA din art. , alin. 8,9 si art. > alin. 819 se .a citi A n ra)orturile ci.ileA. -3.1is)ozitiile art. % alin. 8,9 si art. 10 intra n .igoare la data de 1 octom*rie 2011. -4.1is)ozitiile art. % alin. 829 se a)lica numai )na la data de 1 octom*rie 2011.

Art. 12

0rezenta ordonanta intra n .igoare la , zile de la data )u*licarii n ;onitorul <ficial al 'omniei( 0artea +( cu e3ce)tia )re.ederilor art. % alin. 8,9 si art. 10( care intra n .igoare la data de 1 octom*rie 2011( si ale art. 1> )ct. 1-2D( care intra n .igoare la data de ,1 decem*rie 2011.
M

0rezenta ordonanta asigura trans)unerea urmatoarelor dis)ozitii cu)rinse n directi.e ale Eniunii Curo)ene@ - )re.ederile art. 2 )ct. = din 1irecti.a 2011%1%+5 a 0arlamentului Curo)ean si a &onsiliului din 1= fe*ruarie 2011 )ri.ind com*aterea ntrzierii n efectuarea )latilor n tranzactiile comerciale( )u*licata n Nurnalul <ficial al Eniunii Curo)ene( seria -( nr. 6% din data de 2, fe*ruarie 2011B # la !ap. )), Dire!tiva 2002%44%'5 a (arlamentului 5uropean si a 'onsiliului din 3 mai 2002 de modi"i!are a Dire!tivei 20%23%'5 privind !ara!terul de"initiv al de!ontarii $n sistemele de plati si de de!ontare a titlurilor de valoare si a Dire!tivei 2002%41%'5 privind !ontra!tele de garantie "inan!iara $n !eea !e priveste sistemele legate si !reantele private publi!ata $n 8urnalul O"i!ial al +niunii 5uropene seria * nr. 143 din 10 iunie 2002 pag. 31#439 art. 1 din Dire!tiva 2010%10%+5 a (arlamentului 5uropean si a 'onsiliului din 24 noiembrie 2010 de modi"i!are a dire!tivelor 20%23%'5 2002%01%'5 2003%3%'5 2003%41%'5 2003%11%'5 2004%32%'5 2004%102%'5 200/%30%'5 2003%40%'5 2003%42%'5 si 2002%3/%'5 !u privire la !ompetentele Autoritatii europene de supraveg:ere -Autoritatea ban!ara europeana. ale Autoritatii europene de supraveg:ere -Autoritatea europeana pentru asigurari si pensii o!upationale. si ale Autoritatii europene de supraveg:ere -Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete. publi!ata $n 8urnalul O"i!ial al +niunii 5uropene seria * nr. 331 din 1/ de!embrie 2010 pag. 120#1319
(la data 30-sep-2011 Art. 19 din capitolul VI rectificat de Actul din Rectificare din 2011 )

- la art. 1> )ct. 1-2D@ dis)ozitiile art. D )ct. 819 8a9( )ct. 8,9( 869( 8109( 8119( 8129( )ct. 8169 )aragraful 1( )ct. 81>9 8a9( )ct. 81=9( 8179( 81%9( )ct. 81D9 8a9( )ct. 8,19( )ct. 8,29

8a9( 8*9( 8d9 i9-i.9( )ct. 8,,9( 8,69( )ct. 8,>9 8a9 )aragrafele 2-6( )ct. 8,>9 8*9 ii9( )ct. 8,=9( )ct. 8,79( )ct. 8,%9 8a9 ii9( )ct. 8,%9 8*9 si ale art. 1, )ct. 819 din 1irecti.a 2010%10%+5 a 0arlamentului Curo)ean si a &onsiliuluiB - la art. 1> )ct. ,6@ )re.ederile art. 20 )ct. 1 din 1irecti.a 2002%110%'5 a 0arlamentului Curo)ean si a &onsiliului din 1= se)tem*rie 200D )ri.ind accesul la acti.itate( desfasurarea si su)ra.egherea )rudentiala a acti.itatii institutiilor emitente de moneda electronica( de modificare a directi.elor 200/%30%'5 si 2003%40%'5 si de a*rogare a 1irecti.ei 2000%43%'5( )u*licata n Nurnalul <ficial al Eniunii Curo)ene( seria -( nr. 2=7 din 10 octom*rie 200D. -MMMM0'+;-;+5+SH'E 54)* ;O' &ontrasemneaza@ ;inistrul finantelor )u*lice( &:eorg:e )alomitianu /u.ernatorul 4ancii 5ationale a 'omniei( 4ugur 'onstantin )sares!u

0u*licat n ;onitorul <ficial cu numarul =07 din data de 2D august 2011


Forma sintetic la data 27-oct-2011. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale !olters "lu#er.