Sunteți pe pagina 1din 1

CONTINUTUL MAPEI DIDACTICE A CADRULUI DIDACTIC

1. CURRICULUM VITAE
2. INCADRAREA
3. FISA POSTULUI SI RESPONSABILITATI:
4. ORARUL SAPTAMANAL;
5. PROIECTAREA DIDACTICA:
-planificarile calendaristice la toate disciplinele predate;
-proiectele unitatilor de invatare asociate planificarilor calendaristice;
- proiecte didactice;
-curriculum-urile scolare in vigoare pentru disciplinele predate;
-planurile de invatamant pentru profilurile si specilizarile claselor incluse
in incadrare;
6. EVALUAREA SI NOTAREA ELEVILOR:
- rezultatele testelor predictive i interpretarea acestora
-fisele de notare sumative;
-analize si rapoarte statistice si comparative;
-fise de evidenta a corectarii caietelor de teme si a participarii elevilor la
diverse activitati aplicative (portofolii, proiecte, fise de lucru s.a.);
7. MATERIAL DIDACTIC DE CONCEPTIE PROPRIE:
-teste de evaluare predictiv, curenta si sumativa;
-subiecte la tezele semestriale;
-fise de lucru si aplicative pentru activitati teoretice;
-suporturi de curs teoretice si cu caracter aplicativ;
-materiale cu caracter metodic si pedagogic;
8. MATERIALE DIDACTICE SI MIJLOACE DE INVATAMANT
UTILIZATE IN ACTIVITATEA DIDACTICA;
9. BIBLIOGRAFIE DE SPECIALITATE SI METODICA UTILIZATA IN
ACTIVITATEA DIDACTICA SI DE PERFECTIONARE;
10. RAPORTUL DE ACTIVITATE(FISA DE AUTOEVALUARE)
11. DIVERSE