Sunteți pe pagina 1din 4

1

6. POLINOAME

1. Se consider polinomul ,
2 3 4
c bX aX X X f + + + = unde . , , R c b a e
a) Pentru 1 = =c a i 1 = b s se determine ctul i restul mpririi polinomului f la . 1
2
+ X
b) S se determine numerele a, b, c tiind c restul mpririi polinomului f la 1
2
+ X este X, iar restul mpririi
polinomului f la X 1 este 1.
c) S se demonstreze c dac , ,
2
1
|
.
|

\
|
+ e a atunci f nu are toate rdcinile reale.

2. n mulinea ] [ X R se consider polinoamele 1
2 3 4
+ + + + = X X X X f i . 1
2
= X X g
a) S se determine ctul i restul mpririi polinomului f la polinomul g.
b) S se arate c dac y este rdcin a polinomului g, atunci . 1 2
3
+ = y y
c) S se demonstreze c dac y este rdcin a polinomului g, atunci ) ( y f nu este numr raional.

3. Se consider polinoamele cu coeficeni reali 96 28
2 3 4
+ + + = bX X aX X f i 24 2
2
+ = X X g .
a) S se scrie forma algebric a polinomului ). 4 )( 24 2 (
2 2
+ = X X X h
b) S se determine R b a e , astfel nct polinoamele f i ) 4 )( 24 2 (
2 2
+ = X X X h s fie egale.
c) S se rezolve n R ecuaia . 0 96 2 8 4 28 8 2 16 = + +
x x x x

4. Fie polinoamele 1

2 3
+ + + = X aX X f i 3

+ = X g din inelul ] [
5
X Z .
a) S se determine
5
Z ae , astfel nct polinomul f s fie divizibil cu polinomul g.
b) Pentru , 1

= a s se arate c ). 1

)( 1

(
2
+ + = X X f
c) Pentru , 1

= a s se rezolve n inelul ) , , (
5
+ Z ecuaia . 0

) ( = x f
5. Se consider polinoamele ], [ ,
5
X Z g f e b a X X b a f 3

) 3

(
2
+ + + + = i . 2

2
b a X X g + + + =
a) S se determine
5
, Z b a e astfel nct cele dou polinoame s fie egale.
b) Pentru , 2

= = b a s se calculeze n
5
Z suma ). 4

( ) 3

( ) 2

( ) 1

( ) 0

( f f f f f + + + +
c) Pentru , 2

= = b a s se rezolve n
5
Z ecuaia . 0

) ( = x f
6. Se consider polinoamele
2012 2012
) 1 ( ) 1 ( + + = X X f i . 1 + = X g Polinomul f are forma algebric
, ...
0 1
2011
2011
2012
2012
a X a X a X a f + + + + = cu . ,..., ,
2012 1 0
R a a a e
a) S se determine .
0
a
b) S se calculeze restul mpririi polinomului f la polinomul g.
c) S se calculeze suma coeficienilor polinomului f.
7. Se consider polinoamele ], [ , X R g f e
10 10
) 2 ( ) 1 ( + = X X f i . 2 3
2
+ = X X g
a) S se descompun polinomul g n produs de factori ireductibili n R[X].
b) S se demonstreze c polinomul f nu este divizibil cu polinomul g.
c) S se determine restul mpririi polinomului f la polinomul g.
8. Se consider polinomul ,
2 4
n mX X f + + = unde . , R n m e Rdcinile polinomului sunt . , , ,
4 3 2 1
x x x x
a) S se determine R n m e , tiind c polinomul f admite rdcinile 0
1
= x i . 1
2
= x
b) S se determine R me astfel nct rdcinile polinomului s verifice relaia . 2
2
4
2
3
2
2
2
1
= + + + x x x x
c) Pentru m=1 i n=1 s se descompun polinomul f n produs de factori ireductibili n R[X].
9. Se consider polinoamele cu coeficieni raionali 6 5
2 3 4
+ + + = X bX aX X f i . 2
3
+ = X X g
a) S se determine Q b a e , , astfel nct polinomul f s fie divizibil cu polinomul g.
b) Pentru 3 = a i 1 = b s se descompun polinomul f n produs de factori ireductibili n ]. [X Q
c) S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia . 0 3 6 5 3 3 3
1 2 3
= + +
+ x x x x

2

10. Se consider polinomul 9 9
2 3
+ = X X X f care are rdcinile . . ,
3 2 1
R x x x e
a) S se determine ctul i restul mpririi polinomului f la . 1
2
X
b) S se verifice c . 18 ) ( 9
2
3
2
2
2
1
3
3
3
2
3
1
+ + = + + x x x x x x
c) S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia . 0 ) 3 ( =
x
f
11. Se consider polinomul cu coeficieni raionali 14 5
2 3
+ + = X aX X f i suma , ,
*
3 2 1
N n x x x S
n n n
n
e + + = unde
3 2 1
, , x x x sunt rdcinile polinomului f.
a) S se determine numrul raional a astfel nct polinomul f s admit rdcina . 2
1
= x
b) Pentru 4 = a s se rezolve ecuaia . 0 ) ( = x f
c) Pentru 4 = a s se demonstreze egalitatea . 5 4 42
1 2 3
S S S + = +
12. Se consider polinoamele ] [ 4

5
3 5
X Z X X X f e + + + = i ]. [ 3

5
2 3
X Z X X X g e + + + =
a) S se claculeze ). 1

( ) 0

( f f +
b) S se rezolve n mulimea
5
Z ecuaia . 0

) ( = x f
c) S se determine ctul i restul mpririi polinomului f la polinomul g.
13. Se consider polinomul m X X mX f + + + = 7 11
2 3
care are coeficieni reali.
a) S se determine R me astfel nct polinomul f s fie divizibil cu polinomul . 1 = X g
b) Pentru 9 = m s se descompun polinomul f n produs de factori ireductibili n ]. [X R
c) Pentru 9 = m s se calculeze suma ptratelor rdcinilor polinomului f.
14. Fie polinomul 4
2 3
+ = aX aX X f
a
care are coeficienii numere reale.
a) S se determine R ae astfel nct , 2
3 2 1
= + + x x x unde
3 2 1
, , x x x sunt rdcinile reale ale polinomului
a
f .
b) S se determine R ae astfel nct polinomul
a
f s fie divizibil cu polinomul . 2
2
X
c) S determine Z ae pentru care polinomul
a
f are o rdcin raional pozitiv.
15. Se consider polinomul , 1
3 4
+ = X aX X f unde Z ae .
a) S se determine a tiind c x=1 este rdcin a polinomului f.
b) Pentru a=1 s se determine rdcinile reale ale polinomului f.
c) S se demonstreze c . \ , 0 ) ( Z Q x x f e =
16. Se consider inelul polinoamelor ]. [
3
X z
a) Pentru ), 1

( ) 2

( ], [
2
3
+ + = e X X g X Z g s se calculeze ). 0

( g
b) Dac , 2

], [
3
3
X X f X Z f + = e s se arate c . , 0

) (
3
Z x x f e =
c) S se determine toate polinoamele ], [
3
X Z he care au gradul egal cu 3 i pentru care ). 2

( ) 1

( ) 0

( h h h = =
17. Se consider polinomul , 4 4 ) 7 ( 4 4
2 2 3 4
+ + + + + = mX X m mX X f unde . R me
a) S se determine R me tiind c x =1 este rdcin a polinomului f.
b) S se determine R me tiind c suma rdcinilor polinomului f este egal cu 0.
c) Pentru 5 = m s se rezolve ecuaia . 0 ) ( = x f
18. Se consider polinomul , ) 1 2 (
2 2 2
a X X f + = unde . R ae
a) tiind c a =0 s se determine soluiile ecuaiei . 0 ) ( = x f
b) S se verifice c ) 1 2 )( 1 2 (
2 2
a X X a X X f + + + = .
c) S se determine R ae pentru care polinomul f are toate rdcinile reale.
19. Se consider polinomul ]. [ 35 12
2 4
X R X X f e + =
a) S se arate c . 1 ) 6 (
2 2
= X f
b) S se demonstreze c polinomul f nu are rdcini ntregi.
c) S se descompun polinomul f n produs de factori ireductibili n ]. [X R
3

20. Se consider polinomul ], [ 2
2 3 4
X R c bX aX X X f e + + + + = cu rdcinile . , , ,
4 3 2 1
x x x x
a) S se calculeze suma .
4 3 2 1
x x x x + + +
b) S se determine rdcinile polinomului f tiind c a = 1, b = 2 i c=0.
c) tiind c rdcinile polinomului f sunt n progresie aritmetic, s se demonstreze c 1 =a b .
21. Se consider polinomul b aX X X f + + =
2 3
2 cu rdcinile , , ,
3 2 1
x x x unde . , R b a e
a) Pentru a =1 i b=0 s se determine . , ,
3 2 1
x x x
b) tiind c , 2
2
3
2
2
2
1
= + + x x x s se arate c a=1.
c) tiind c ), )( )( (
2
3
2
2
2
1
x X x X x X f = s se determine numerele reale a i b.
22. n inelul ] [ X R se consider polinomul , 5
3
= X X f cu rdcinile
3 2 1
, , x x x .
a) S se calculeze .
2
1
|
.
|

\
|
f
b) S se determine numrul real a pentru care restul mpririi polinomului f la a X s fie . 5
c) S se arate c valoarea determinantului
2 1 3
1 3 2
3 2 1
x x x
x x x
x x x
este numr ntreg.
23. Se consider polinomul R m mX X X f e + + + = , 1
2 3
i
3 2 1
, , x x x rdcinile sale. Se definete ,
3 2 1
n n n
n
x x x S + + =
pentru
*
N ne .
a) S se determine numrul real m astfel nct 2
1
= x .
b) S se arate c . 0 3
1 2 3
= + + + mS S S
c) S se arate c pentru orice numr par Z me polinomul f nu are rdcini raionale.
24. Se consider polinoamele ], [ , X R g f e 1
2 3 4
+ + + + = X X X X f i . 1
2 3
+ + + = X X X g
a) S se demonstreze c . 1 + = g X f
b) S se determine rdcinile reale ale polinomului g.
c) S se calculeze ), (a f tiind c a este o rdcin a polinomului g.
25. Se consider polinoamele ], [ ,
5
X Z g f e 2

2 3
+ + + = X X X f i X X g 2

2
+ = .
a) S se calculeze ). 0

( ) 1

( g f
b) S se verifice c 2

) 3

( + + + = X g X f .
c) S se determine numrul rdcinilor din
5
Z ale polinomului f.
26. Se consider polinoamele , 1 3 3
2 3
+ + + = X X X f cu rdcinile R x x x e
3 2 1
, , i , 1 2
2
+ = X X g cu rdcinile
. ,
2 1
R y y e
a) S se calculeze diferena S S unde
3 2 1
x x x S + + = S i . '
2 1
y y S + =
b) S se determine ctul i restul mpririi polinomului f la g.
c) S se calculeze produsul ). ( ) (
2 1
y f y f
27. Se consider polinomul , 1 2
2 4
+ = X X f cu rdcinile . , , ,
4 3 2 1
R x x x x e
a) S se arate c polinomul f este divizibil cu . 1
2
= X g
b) S se calculeze produsul P S unde
4 3 2 1
x x x x S + + + = i .
4 3 2 1
x x x x P =
c) S se caluleze suma .
4
4
4
3
4
2
4
1
x x x x T + + + =
28. Se consider polinomul ], [X R f e
2012 2012
) 1 ( ) 1 ( ) ( + = X X X f care are forma algebric
. ... ) (
0 1
2011
2011
2012
2012
a X a X a X a X f + + + + =
a) S se determine .
0
a
4

b) S se arate c ) 1 ( ) 1 ( + f f este numr ntreg par.
c) S se determine rdcinile reale ale polinomului f.
29. Se consider polinomul ,
3 4
c bX aX X f + + + = cu . , , R c b a e
a) Pentru c=501, s se demonstreze c . 1004 ) 1 ( ) 1 ( = + f f
b) Pentru a = 2 , b=2 i c = 1 s se determine rdcinile reale ale polinomului f.
c) S se demonstreze c nu exist valori reale ale coeficienilor a, b, c astfel ca f s se divid cu polinomul .
3
X X g =
30. Se consider polinomul ,
2 3
c bX aX X f + + + = cu R c b a e , , avnd rdcinile . , ,
3 2 1
R x x x e
a) S se determine numrul real c tiind c . 1 2 ) 1 ( ) 1 ( + = + a f f
b) tiind c a = 3, b=1, c=1, s se determine rdcinile reale ale polinomului f.
c) S se exprime n funcie de numerele reale a, b, c determinantul
.
2 1 3
1 3 2
3 2 1
x x x
x x x
x x x
D =

31. Se consider polinomul , ) 1 (
1006 2
X X f + + = cu forma algebric . ...
2012
2012
2
2 1 0
X a X a X a a f + + + + =
a) S se calculeze ). 1 ( f
b) S se arate c
2012 2 1 0
... a a a a + + + + este un numr ntreg impar.
c) S se determine restul mpririi polinomului f la polinomul . 1
2
X