Sunteți pe pagina 1din 83

SOCIETATEA BANCARA RAIFFEISEN BANK SUCURSALA

Capitolul I

BRASOV

Prezentarea societatii comerciale

1.1 Date de identificare a agentului economic

Nume firma: S.C. Raiffeisen Bank S. A. Emblema Raiffeisen Bank:

Calutii incrucisati reprezinta emblema Raiffeisen. Dar ce simbolizeaza hime, calutii incrucisati completau varful unui acoperis de casa, protejand ocupantii acesteia de orice tip de pericol. Or anizatia Raiffeisen a transformat acest simbol al protectiei in propria marca deoarece membrii acesteia se protejeaza reciproc de dificultatile economice, colaborand unul cu celalalt. Forma juridica: Societate pe actiuni avand un capital social de !.!"#,$%" mil. &ei. Societate administrata in sistem dualist 'orma si structura actionariatului,in present, este urmatoarea( ) "",*"+ ) ,rupul Bancar Raiffeisen ) -,%!+ ) peste !..--- de actionari persoane fizice si juridice Sediul central:Administratia centrala din /iata Charles de ,aulle, sector !, Cod -!!0%., Bucuresti 1umar de ordine in re istrul Comertului( 2*-3**3!""! 1umar de inre istrare in Re istrul Bancar( RB)/2R)*-)--"3!0.-$3!""" Cod unic de inre istrare( 4#!0$Cod de inre istrare fiscala( RO4#!0$-

Sediul sucursalei Brasov: Str. 5ihail 6o alniceanu nr. 4, 7el. -$#03*!%.#.Puncte de lucru birouri sectii de !roductie : Raiffeisen Bank, Romania, este o subsidiara a Raiffeisen 8nternational Bank)9oldin A, :Raiffeisen 8nternational;, o unitate consolidata in intre ime a Raiffeisen <entralbank =sterreich A, :R<B;. &a randul sau, R<B este institutia centrala a ,rupului Bancar Raiffeisen din Austria, cel mai puternic rup financiar din tara. ,rupul Raiffeisen aduce in Romania o traditie de peste !4- de ani, ce a fost construita pe filosofia Raiffeisen( accesibilitate, eficienta si incredere. /este $-- de sucursale si a encii in toata tara urmeaza visul 'ondatorului, 'riedrich >ilhelm Raiffeisen, si aranteaza servicii bancare de cea mai inalta calitate. Reteaua de retail( Bucuresti, 5untenia, 5oldova, 7ransilvania. ,rupul Raiffeisen este reprezentat in Romania prin subsidiare ca(Raiffeisen Leasing, Raiffeisen Capital & In est!ent, Raiffeisen Asset "anage!ent, Raiffeisen In est!ent R#!ania, Raiffeisen Ban$a pent%& L#$&inte, Raiffeisen Ban'( Raiffeisen "easing #FN S.$. membra a rupului bancar austriac Raiffeisen, activeaza pe piata romaneasca din $--$. Solutiile de finantare adaptate cerintelor individuale si calitatea serviciilor oferite ne asi ura un loc de frunte intre companiile de leasin romanesti. Raiffeisen &easin pentru persoane fizice( leasin autoturisme Raiffeisen leasin pentru persoane fizice autorizate( leasin autoturisme, leasin vehicule comerciale. Raiffeisen &easin pentru clienti 855)uri( finantare in leasin pentru autoturisme, vehicule comerciale, echipamente sau imobile necesare bunei desfasurari a activitatii firmei . Raiffeisen #nvestment Romania. Servicii oferite( Despre asistenta in fuziuni si achizitii( Sub umbrela denumirii de asistenta in fuziuni si achizitii sunt incluse servicii le ate direct de tranzactii, dar si anumite servicii oferite separat, atunci cand nu este vorba despre o tranzactie efectiva, ci despre decizii privind finantele intreprinderii :cum este cazul ?valuarilor de afaceri si a Asistentei in structurarea de finantari;. atunci cand nu este vorba despre o tranzactie efectiva, ci despre decizii privind finantele intreprinderii :cum este cazul ?valuarilor de afaceri si a Asistentei in structurarea de finantari;. Asistenta in achizitii: Desi sunt folosite de foarte multe ori impreuna, termenii @fuziune@ si @achizitie@ se refera la actiuni diferite.

8n sensul pur al cuvantului, o fuziune se realizeaza atunci cand actionarii a doua companii se pun de acord pentru unirea acestora, urmand a retra e actiunile fiecareia de pe piata si a emite actiuni ale noii companii. ?Aemplul cel mai elocvent este fuziunea intre Daimler)Benz si ChrBsler, care a dus la formarea noii companii DaimlerChrisler. 8n practica, multe fuziuni nu respecta aceste principii in totalitate, realizandu)se fie fuziuni prin absorbtie, fie fuziuni prin consolidare. Achizitiile sunt in mare masura similare fuziunilor, diferenta fiind ca achizitorul cumpara cu fonduri propri sau atrase actiunile companiei tinta, fara a se modifica structura actionarilor sai si fara consolidarea celor doua entitati. Asistenta in privatizari si parteneriate public)private: ,uvernele si entitatile publice au, in plus fata de companiile private, particularitati si obli atii ce fac din privatizari si parteneriate public)private tranzactii speciale, abordate diferit de catre bancile de investitii. Rolul unei banci de investii intr)o tranzactie ce implica ,uverne sau entitati publice rezida in a crea in plus fata de o tranzactie privata, o le atura intre obli atiile de interes public, fie el national si3sau local si interesele private privind activitatea economica. 5ai mult, in calitate de consultant, de orice parte a tranzactiei, o banca de investitii trebuie sa aiba contacte la nivel inalt cu reprezentantii administratiei publice, pentru a clarifica in mod operativ orice aspecte ce ar putea influenta buna derulare a acesteia. Asistenta in vanzari de companii, cesiuni, asocieri si joint)ventures( Cresterea numarului de fuziuni si achizitii si a interesului companiilor din toata lumea cu privire la noi oportunitati au facilitat crearea conditiilor pentru vanzarea controlului asupra unei societati in cadrul unui proces in care sunt selectati potentialii cumparatori si se deschid ne ocieri paralele cu acestia. De cele mai multe ori, vanzatorii selecteaza o banca de investitii pentru pre atirea si coordonarea procesului. Chiar daca arata ca un proces in o linda al achizitiei, vanzarea unei companii necesita o asistenta mai amanuntita, deoarece unul dintre scopurile sale este maAimizarea beneficiilor actionarilor vanzatori prin atra erea cat mai multor parti interesate si crearea unei presiuni competitionale si psiholo ice, in vederea obtinerii unor conditii si a unui pret cat mai bun. ?tapele acestui proces sunt( prin atra erea cat mai multor parti interesate si crearea unei presiuni competitionale si psiholo ice, in vederea obtinerii unor conditii si a unui pret cat mai bun. ?valuari de afaceri: ?Aista mai multe metode de evaluare a unei companii pe baza valorii prezente a rezultatelor viitoare, pe baza multiplilor comparabili, pe baza valorii de piata a activelor nete si in anumite cazuri, prin evaluarea pe baza optiunilor, evaluari pe baza de multipli specifici de industrie

sau valoarea economica adau ata. 8n cele mai multe cazuri este recomandata evaluarea pe baza a cel putin doua metode, pentru a avea mai mult de o perspectiva asupra valorii. Asistenta in structurarea de finantari: 8n conditiile in care se ofera asistenta pentru finantare in cadrul unor tranzactii, eAista posibilitatea de a asista obtinerea de finantare si pentru uzul intern al companiei, in eneral pentru investitii in active fiAe. Capitalul aditional necesar investitiilor poate fi obtinut prin crearea unei structuri de finantare a proiectului incheiata fie cu banci comerciale, fie prin emisiunea de obli atiuni pe pietele locale si internationale, realizata prin intermediul unei banci de investitii. Raiffeisen %a!ital & #nvestment Departamentul de Brokeraj ofera o ama vasta de servicii de vanzari si tranzactionare disponibile pe piata locala, inclusiv tranzactionare de actiuni si instrumente cu venit fiA, oferte publice de vanzare si preluare, precum si servicii de colectare de dividende. Clientii beneficiaza de serviciile noastre cu ajutorul retelei eAtinse formate din peste 4- de a enti si % a entii teritoriale pe tot cuprinsul tarii. 8n parteneriat cu alte entitati ale rupului Raiffeisen, cole ii nostri pot oferi servicii de brokeraj pe pietele occidentale si pe cele ale ?uropei Centrale si de ?st. 'olosind resursele bo ate pe care le are la dispozitie, echipa de cercetare si analiza a Raiffeisen CapitalC8nvestment, formata din cinci profesionisti, ofera produse de cercetare financiara de calitate superioara si usor de inteles in le atura cu diferite companii si sectoare de activitate, precum si o serie de strate ii de interpretare si anticipare a evenimentelor care afecteaza sau pot afecta deciziile investitionale pe piata romaneasca. Analistii nostri lucreaza in stransa cooperare cu echipa de analisti a ,rupului Raiffeisen din Diena, ce cuprinde saisprezece analisti cu eAperienta care se ocupa de pietele de capital din Austria si re iunea ?C?. ?chipa de cercetare si analiza a Raiffeisen CapitalC8nvestment ofera consultanta cu privire la deciziile investitionale private ale tuturor entitatilor ,rupului Raiffeisen din Romania. Departamentul de Oferte /rimare realizeaza consultanta si intermediere pentru atra erea de resurse financiare de pe piata de capital, prin emisiuni de valori mobiliare :actiuni si obli atiuni;, vandute prin oferte publice sau plasament privat. ?chipa de profesionisti a departamentului de Oferte /rimare beneficiaza de o vasta eAperienta in structurarea si intermedierea tranzactiilor, acumulata prin perfectarea unor importante operatiuni pe piata de capital( Departamentul de /roiecte Speciale ofera consultanta financiara pentru proiecte din domeniul investitiilor directe de capital. Activitatile departamentului includ analiza financiara si servicii de

evaluare pentru proiecte de investitii si plasament privat, consultanta cu privire la dezvoltarea de noi activitati sau linii de business, atat in cadrul rupului Raiffeisen cat si pentru clienti eAterni, consultanta pentru fuziuni, achizitii si finantare de proiecte. Raiffeisen Banca !entru locuinte Sistemul de economisire)creditare pentru domeniul locativ este un produs relativ nou pe piaEa bancarF romGneascF. 5ecanismul sFu de funcEionare este HnsF eAtrem de simplu( clientul trebuie sF stabileascF HmpreunF cu a entul nostru de vGnzFri suma de bani de care va avea nevoie peste o anumitF perioadF de timp. DupF ce stabileIte acest cuantum, clientului trebuie sF)i fie foarte clar cF va trebui sF economiseascF jumFtate din aceastF sumF, iar cealaltF jumFtate o va primi sub formF de credit de la Raiffeisen Banca pentru &ocuinEe. Suplimentar, pe lGn F economiile pe care le face individual, clientul beneficiazF anual de o subvenEie din partea statului, subvenEie concretizatF Hntr)o primF ce se acorda pentru sumele economisite Hn anul calendaristic respectiv de cFtre client, Hn condiEiile le ii. &a finalul perioadei de economisire, care poate sF fie de minimum !0 luni, clientul poate beneficia de un credit cu o dobGndF foarte avantajoasF, fiAF pe tot parcursul contractului, de #+ pe an Hn lei. Banca pune la dispoziEia clienEilor trei tarife ) rapid, standard Ii moderat. Jn funcEie de tariful ales clientul va Itii cGt este rata lunarF de economisire, rata lunarF de rambursat, perioada de economisire sau perioada de rambursare a creditului. Raiffeisen $sset 'anagement 'ondul Raiffeisen /rosper este un fond diversificat care investeste preponderent in actiuni, pana la un maAim de 0-+ din activele fondului, al carui obiectiv investitional este cresterea valorii capitalului pe termen lun , aducand o rentabilitate superioara, purtand insa si riscurile aferente, cel putin pe termen scurt. Strate ia noastra de investitii este una activa, avand ca obiectiv principal o rentabilitate pe termen lun , peste media investitiilor cu acelasi rad de risc. /entru a realiza aceasta, folosim un proces de investitii transparent cu o atenta monitorizare a riscului. 'ondul Raiffeisen Benefit este un fond diversificat, care investeste preponderent in obli atiuni, al carui obiectiv este obtinerea unui randament superior depozitelor bancare sau certificatelor de depozit. /entru a obtine un randament superior, pana la 4-+ din active vor fi investite in actiuni. Acestea sunt printre cele mai tranzactionate titluri pe piata bursiera si emise de companii cu perspective financiare foarte bune, constituindu)se intr)o premisa a cresterii viitoare a valorii detinerilor dumneavoastra in fond.

Reteaua de retail: )Bucuresti )5untenia )5oldova )7ransilvania R$#FFE#SEN B$N( ) B$N%*'$+E S# $,EN+## -.DE+." BR$S*/ )Camera de Comert si 8ndustrie, Str. 5ihail 6o alniceanu, 1r.$-, Brasov, 2ud. Brasov )Kniversitatea 7ransilvania, Str. /olitehnicii, 1r.4, Brasov, 2ud. Brasov )Raiffeisen Bank, Sucursala Str. 5ihail 6o alniceanu, 1r.4, Brasov, 2ud. Brasov )SC Carpatica 8nvest SR&, Str. Dalea Cetatii, 1r.#, Brasov, 2ud. Brasov )82/ Brasov, Str. Diminetii, 1r.!, Brasov, 2ud. Brasov )SC 5etchim SA, Str. !4 Decembrie, 1r.!!%, Brasov, 2ud. Brasov )Spitalul 2udetean Brasov, Calea Bucuresti, 1r. $%)$., Brasov, 2ud. Brasov )Cosmos, Str. Kranus, 1r.!-, Brasov, 2ud. Brasov )5a azin Casa 7a, B)dul ,rivitei, 1r.*., Brasov, 2ud. Brasov )Raiffeisen Bank A entia /iata Sfatului, 1r.!0, Brasov, 2ud. Brasov )Casa &iz, Str. !% 1oiembrie, 1r.%-, Brasov, 2ud. Brasov )Casa Soarelui, /iata 7eatrului, 1r.4, Brasov, 2ud. Brasov )5a azin ALA, Str. &un a, 1r.##, Brasov, 2ud. Brasov )Raiffeisen Bank Sel ros Brasov, Calea Bucuresti, 1r.$4!, Brasov, 2ud. Brasov )SC 8ason SA, Str. Avram 8ancu, 1r.*-)*$, Brasov, 2ud. Brasov )5a azin 5ita, Str. 5uresenilor, 1r.$%, Brasov, 2ud. Brasov ),ara Brasov, B)dul ,arii, 1r.!, Brasov, 2ud. Brasov )Raiffeisen Bank, Str. 5. 6o alniceanu, 1r.4, Brasov, 2ud. Brasov )Raiffeisen Bank A entia Racadau, B)dul 5uncii, 1r.*, Sc. D, /arter, Brasov, 2ud. Brasov ),himbav sediul &oto, Str. 5orii, 1r.!-%, Brasov, 2ud. Brasov )Raiffeisen Bank A entia 6ronstadt, Calea Bucuresti, 1r.%*, Brasov, 2ud. Brasov )Casa 7a, Str. Soarelui, 1r.*A, Brasov, 2ud. Brasov )Raiffeisen Bank A entia 7ractorul, Str. ! Decembrie !"!0, 1r.0, Bl. 4-%)4-0, Str. Oltet 1r.$") 44,Brasov,2ud.Brasov

)Raiffeisen Bank A entia Astra, Str. Saturn ) &ibraria 1r.!" in CompleA Astra 8, Brasov,2ud.Brasov )/enitenciar, Str. ,arii, 1r.!$, Codlea, 2ud. Brasov )Raiffeisen Bank, Str. &un a, 1r.!!., Codlea, 2ud. Brasov )Raiffeisen Bank, Str. Republicii, 1r.$., 'a aras, 2ud. Brasov )K5 -!-*!, Str. 7. Dladimirescu, 1r.##, 'a aras, 2ud. Brasov )S.C. 1itramonia S.A., Str. 8leni, 1r.!, /oarta 1r.!, 'a aras, 2ud. Brasov )&A'AR,?, Str. /adurii, 1r.!, 9o hiz, 2ud. Brasov )Sediul /olitie /oiana Brasov, 1r.!-, /oiana Brasov, 2ud. Brasov )SC Carmen Ana SR&, Str. 5ihai Saulescu, 1r.!$!, /redeal, 2ud. Brasov )K5 !.%!, Str. 'lorilor, 1r.0*, Rasnov, 2ud. Brasov )Raiffeisen Bank, Str. Republicii, 1r.!%4, Rupea, 2ud. Brasov )Cofetaria Savana, Str. ?piscop /opeea, 1r.$)*, Sacele, 2ud. Brasov )Raiffeisen Bank A entia /iata &ibertatii, 1r.$-, Sacele, 2ud. Brasov )5a azin Olimp, /iata A roalimentara, Dictoria, 2ud. Brasov

1.0 +i!ul activitatii curente

1umar de ordine in re istrul Comertului( 2*-3**3!""! 1umar de inre istrare in Re istrul Bancar( RB)/2R)*-)--"3!0.-$3!""" Cod unic de inre istrare( 4#!0$Cod de inre istrare fiscala( RO4#!0$Cod CA?1 ( #%$! Servicii financiare Conform actului constitutiv, principalul domeniu de activitate al Bancii il constituie activitatea de intermediere monetara si activitatile de creditare. 8n acord cu le ea bancara, obiectul de activitate al Bancii include( ) atra ere de depozite si de alte fonduri rambursabileM ) contractare de credite, incluzand printre altele( credite de consum, credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factorin , scontare, forfetareM ) servicii de transfer monetarM

) emitere si administrare de mijloace de plata, cum ar fi( carti de credit, cecuri de calatorie si alte asemenea, inclusiv emitere de moneda electronicaM ) emitere de arantii si asumare de an ajamenteM ) tranzactionare in cont propriu sau in contul clientilor, in conditiile le ii, cu( N instrumente ale pietei monetare, cum sunt( cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozitM N valutaM N contracte futuresM N instrumente avand la baza cursul de schimb si rata dobanziiM N valori mobiliare si alte instrumente financiareM ) intermediere, in conditiile le ii, in oferta de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii aferenteM ) acordare de consultanta cu privire la structura capitalului, strate ia de afaceri si alte aspecte le ate de aceasta, consultanta si prestare de servicii cu privire la fuziuni si achizitii de societati comercialeM ) intermediere pe piata interbancaraM ) administrare de portofolii ale clientilor si consultanta le ata de aceastaM ) pastrare in custodie si administrare de valori mobiliare si alte instrumente financiareM ) prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte in domeniul creditariiM ) inchiriere de casete de si urantaM ) depozitarea activelor fondurilor de investitii si societatilor de investitiiM ) distribuirea de titluri de participare la fonduri de investitii si actiuni ale societatilor de investitiiM ) actionarea ca operator al arhivei electronice de arantii reale mobiliareM ) operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acesteaM ) operatiuni in mandatM ) servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru tertiM ) participare la capitalul social al altor entitatiM ) inchirierea de bunuri mobile si imobile catre terte parti, in conditiile le iiM ) servicii auAiliare sau coneAe le ate de activitatile desfasurate, cum ar fi( detinerea si administrarea de bunuri mobile si imobile necesare desfasurarii activitatii sau pentru folosinta salariatilor, si efectuarea oricaror alte activitati ori operatiuni necesare pentru realizarea obiectului de activitate autorizat ) tranzactionarea in cont propriu sau in contul clientilor, in conditiile le ii, cu contracte options.

Banca universala, apartinand unui rup care ofera servicii financiare inte rate in urmatoarele domenii( bancar, banca de investitii, analiza si consultanta financiara, leasin , asi urari.

1.1 Natura ca!italului

Raiffeisen Bank Romania a rezultat prin fuziunea, incheiata in iunie $--$, a celor doua entitati detinute de Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB in Romania ) Raiffeisenbank :Romania;, infiintata in !""0 ca subsidiara a ,rupului R<B si Banca A ricola, achizitionata in $--!. /rincipalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise( $.#.--- obli atiuni nominative, in forma dematerializata, neconvertibile in actiuni, evidentiate prin inscriere in cont, cu o valoare nominala de %-- RO1. 8n anul $--#, Raiffeisen Bank s)a manifestat ca un jucator activ in industria bancara, consolidandu)si pozitia a 4)a. Banca a implementat concepte moderne de administrare a relatiei cu clientii, a dezvoltat infrastructura si a inceput procesul de redesenare a fluAurilor operationale in vederea cresterii eficientei. /rofitul inre istrat la 4!.!$.$--# a fost de !$! milioane RO1, in timp ce activele au ajuns la !4..4" milioane RO1, in crestere cu $4,* + fata de sfarsitul anului precedent. /ortofoliul de clienti era de peste $,$ milioane la sfarsitul anului $--#, comparativ cu anul precedent cand banca a avut circa !,"% milioane de clienti. Raiffeisen Bank, persoan juridic romn este constituit ca societate pe aciuni cu capital integral privat.. Capitalul social subscris si varsat( !.!"#.$%0.#40,% RO1 !lemente "e e#aluare $enerala a; profit( !$! milioane RO1 b; venituri totale( $.4#$,4 milioane RO1 c; eAport( ) d; costuri totale( $.$40,. milioane RO1 e; + din piata detinut( 0,-+ f; lichiditate :numerar si alte disponibilitati lichide;( *,%$#.$. milioane RO1 "

CAP% II ORGA&IZAR!A AC'I(I'A'II I& S!)I*+ SOCI!'A'II CO,!RCIA+!

0.1. *rganigrame

-%.%.%Or$ani$rama Sucursala Raiffeisen Bank Braso#


Director Sucursala 5ana er Operatiuni Ofiter 7ranzactii Resp.Client 855 Resp.Client Consumer Analist Credit Retail 5ana er Retail Ofiter /rod. Card Analist Credit /' 5ana er Dep. Rel. Client

Casier

Ofiter cont

0.0. Pre2entarea !rinci!alelor atributii ale !rinci!alelor com!artimente

!-

Structuri "e con"ucere )Adunarea ,enerala a Actionarilor :A,A; )Directoratul )Consiliul de suprave here )Comitetul pentru 1orme si /roceduri :C/1; )Comitetul de Administrare a Riscurilor Semnificative:CARS; )Comitete de credit )Comitetul pentru Active si /asive )Comitetul pentru Credite /roblematice -%-%. Aria ,arketin$ si Comunicare Directia 5arketin este responsabila pentru atra erea, pastrarea clientilor si constituirea unei relatii solide cu acestia prin oferirea produselor si serviciilor ce au ca tinta Clientii /ersoane 'izice, 5icile 8ntreprinderi si &iber /rofesionistiiM dezvoltarea si mentinerea clientilor prin implementarea de pro rame de loializare a acestoraM dezvoltarea si administrarea bazei de date privind clientii in colaborare cu Directia 8nformatica si ComunicatiiM furnizarea serviciilor de marketin catre Diviziile Corporatii, 7rezorerie si /iete de Capital si operatiuni, &easin , R'AR, RC8, RB&. Directia 5arketin include si 5erchandisin )ul si Semnalizarea pentru sucursale si rezolvarea solicitarilor de acest tip primate de la toate diviziile banciiM realizarea cercetarilor de piataM selectarea si mana ementul a entiilor de pubicitate, companiilor care realizeaza studii de piata si a celorlalti parteneri necesari in vederea desfasurarii activitatii in mod efficientM mana ementul marcii si identitatii de corporatie. "isi&ne si s$#p ) ) ) Construirea ima inii Bancii pe piata si contribuirea la atin erea obiectivelor prin promovarea Sprijinirea celorlalte departamente si Directii din Divizia Retail in rezolvarea necesitatilor de Sprijinirea Diviziilor Corporatii si 7rezorerie si /iete de Capital in rezolvarea solicitarilor de ) Corelarea cu directia strate ica a bancii produselor si serviciilor catre publicul tinta matketin marketin

!!

)epa%ta!ente )i%e$tia "a%'eting a; Departamentul /ublicitate si /romovare )/' b;Departamentul Cercetare de /iata si /roiete noi c;Departamentul /ublicitate si /romovare ) /2 a;Departamentul /ublicitate si /romovare)/' Descriere a activitatii departamentului ) ) ) ) ) ,enereaza, propune si indeplineste planurile de publicitate si promovare in baza planului annual de ,enereaza, propune si administreaza bu etele aferente planurilor de publicitate si promovare Krmareste rezultatele obtinute in urma campaniilor de publicitate si promovare si elibereaza Selecteazasi administreaza relatia cu publicitatea , respective de marketin direct 8nformeaza si celelalte entitati ale bancii despre campanile publicitare si de promovare respective marketin

modalitati de actiune in consecinta

furnizeaza informatii despre rezultatele acestor campanii b;Departamentul Cercetare de /iata si /roiecte noi Descriere a activitatii departamentului( ) ) ) ) ) ) ) ) /ropune , prezinta si indeplineste proiectele de cercetare de piata privind actualii clienti /ropune, prezinta si indeplineste proiectele de cercetare de piata privind evolutia clientilor si non) Analizeaza structura bazei de date privind clientii bancii precum si structura de sucursale si A75)uri Coordoneaza activitatile de testare a noilor idei de promovare a produselor si de testare a noilor Krmareste si monitorizeaza rezultatele campaniilor publicitare si de promovare 8nformeaza reteaua de distributie despre campanile publicitare si de marketin precum si despre Asi ura eAplicarea corespunzatoare a campaniilor publicitare si de marketin Asi ura obtinerea unui feed)back din partea Canalelor de Distributie privind campanile de

clientilor asupra numelui Raiffeisen Bank. a bancii precum si a competitiei si recomanda activitati noi incrucisate, achizitie de noi clienti produse

rezultatele actiunilor de cercetare de piata

publicitate3marketin direct

!$

) ) ) ) )

,enereaza, propune si indeplineste planurile de semnalizare interna3eAterna ,enereaza, propune si administreaza bu etele aferente planurilor de semnalizare 5onitorizeaza vizibilitatea sucursalelor, a entiilor si a reprezentantelor, respective indeplineste Asi ura indeplinirea standardelor de 5erchandisin in Reteaua de Distributie a produselor bancii Asi ura afisarea corespunzatoare a materialelor de informare Raiffeisen Bank.

interna3eAterna: impreuna cu Directia &o istica si Aria Canale de Distributie; proiecte de imbunatatire a vizibilitatii

c; Departamentul /ublicitate si /romovare O /2 Active si passive pentru clientii corporative si 855, respective Raiffeisen 8nvestment Romania, RC8, Raiffeisen &easin si Raiffeisen Banca pentru &ocuinte. Descriere a activitatii departamentului( ) ) ) ) ) ) ) ,enereaza, propune si indeplineste planurile de publicitate si promovare in baza planului annual de ,enereaza, propune si administreaza bu etele aferente planurilor de publicitate si propmovare. Krmareste rezultatele obtinute in urma campaniilor publicitare si promovare si eventual actioneaza Selecteaza si administreaza relatia cu publicitatea 8nformeaza si celellalte entitati ale bancii despre campanile publicitare respectiv furnizeaza 8ntocmeste rezumate pentru desfasurarea campaniilor de publicitate si promovare 8ntocmeste rezumate pentru desfasurarea capaniilor de publicitate si promovarea produselor marketin

in consecinta

informatii despre rezultatele acestor campanii.

serviciilor precum si a ima inii bancii, asi ura intele erea perfecta a informatiilor catre a entii, primeste si analizeaza propunerile acestora. ) ) ) ) Krmareste si monitorizeaza rezultatele campaniilor publicitare si de promovare 8nformeaza reteaua de distributie despre campanile publicitarea si de marketin precum si despre

rezultatele actiunilor de cercetare de piata. Asi ura eAplicarea corespunzatoare a campaniilor publicitare si de marketin in vederea intele erii Asi ura obtinerea unui feed)back din partea Canalelor de distributie privind campanile de obiectivelor de catre Reteaua de Distributie . publicitate3marketin direct

!4

) ) ) ) )

,enereaza, propune si indeplineste planurile de semnalizare interna3eAterna a entiilor si ,enereaza, propune si adminisdtreaza bu etele aferente planurilkor de semnalizare interna3eAterna 5onitorizeaza vizibilitatea sucursalelor , a entiilor si reprezentantelor , respective indeplineste Asi ura indeplinirea standardelor de 5erchandisin is Reteaua de distributie a produselor bancii Asi ura afisarea corespunzatoare a materialelor de informare pentru Raiffeisen Bank:fonduri de

reprezentantelor in conformitate cu standardele rupului Raiffeisen Bank impreuna cu Directia &o istica si Aria Canale de Distributie proiecte de imbunatatire a vizibilitatii

investitii, societati de leasin , RB& etc.;. -%-%-% )irectia Resurse *mane 5isiunea Directiei de Resurse Kmane este aceea de a contribui, in mod substantial la implementarea strate iei bancii si realizarea obiectivelor saMle de afaceri prin( ) ) Construirea unui cadru unitarB si structurat pentru desfasurarea activitatii de resurse umane prin Asi urarea necesarului de personal, instruirea si dezvoltarea an ajatilor, utilizarea optima a elaborarea unor politici si proceduri specifice proceselor estionate resurselor umane, atat din punct de vedere al companiei, cat si al an ajatilor, respectarea responsabilitatilor companiei fata de an ajati, promovarea relatiei de parteneriat cu sindicatul. /rincipiile care stau la baza politicii de resurse umane sunt urmatoarele( ) ) ) ) ) ) ) ) An ajatii reprezinta cea mai valoroasa resursa a or anizatiei Dezvoltarea unei culturi or abizationale centratape valorile ,rupului Construirea unui climat intern motivant, care sa favorizeze performanta si Recunoasterea si recompensarea echitabila a performantelor 8ncurajarea dezvoltarii an ajatilor, a initiativei si spiritului lor intreprinzator /romovarea muncii in echipa Recunoasterea rolului) cheie a mana erilor prin stabilirea si realizarea de Asi urarea e alitatii sanselor pentru toti an ajatii bancii.

satisfactia in munca an ajatilor

obiective ambitioase si realiste

!*

)epa%ta!ente )i%e$tia Res&%se U!ane a;Departamentul Recrutare b; Departamentul instruire c; Departamentul Dezvoltare d; Departamentul Salarizare, Administrare /ersonal si Relatii cu Sindicatul e; Departamentul Compensatii si Beneficii e; Departamentul Compensatii si Beneficii Dezvolta, propune, implementeaza si comunica pro ramele de compensatii si beneficii necesare or anizatiei pentru a atra e, retine si motiva an ajatii. Activitate ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Asi ura crearea , implementarea si comunicarea noului sBstem salarial Coordoneaza si estioneaza pro ramul de acordare a bonusurilor sin a cresterilor Dalideaza si estioneaza toate miscarile interne din punct de vedere salarial( /articipa la studiile salariale si pe baza rapoartelor primate analizeaza pozitai Dezvolta si administreaza pro rame speciale de compensatii si beneficii pentru a Coordoneaza si ofera sprijin in procesul de elaborare a fiselor de post Revizuieste si propune annual structura de salarii reflectand astfel miscarea Revizuieste si propune annual rila de cresteri salariale 5onitorizeaza lunar, pe directii si sucursale, toate cresterile salariale pentru a sti Realizeaza evaluarea si reevaluarea posturilor, atunci cand se creeaza posturi noi Calculeaza si monitorizeaza lunar bu etul de salarii ?laboreaza statistici si rapoarte pe probleme de personal( fluctuatie de personal,

salariale pe baza calificativului de performanta promovari, miscari laterale, ajustarea salariala la nivelul pietei Raiffeisen pe piata sustine strate ia de resurse umane a bancii

salariala pietei

daca aceste cresteri se incadreaza in procentele stabilite de Board sau se produc schimbari or anizationale

costuri etc.

!%

0.1. Pre2entarea atributiilor !rinci!alelor categorii de !ersonal din cadrul unitatii

0.1.1. Director .nitate Bancara *!erationala Scopul major al postului ) Coordoneaza activitatea sucursalei si a unitatilor arondate acesteia, implicandu)se personal in crearea si dezvoltarea unei echipe cu un inalt rad de pre atire, professionalism si motivare, obtinand implicarea resurselor umane la realizarea bu etelor de venituri previzionate si a consolidarii unei cote cat mai consistente din piata locala. ) Contribuie la eficientizarea activitatii prin controlul asupra reducerii costurilor si urmarirea intocmai a procedurilor specifice bancii, precum si a controlului intern. Sarcini si responsabilitati principale ) Coordoneaza activitatile sucursalei is vederea indeplinirii obiectivelor stabilite : tinte de vanzari defalcate per produssi3sau pe cate orii de clienti, precum si obiective specifice de mana ement; ) Asi ura realizarea Bu etului previzionat de venituri si cheltuieli sio a contului de /rofit si 3sau /ierderi prin realizarea indicatorilor trasati de conducerea centraleiMasi ura profitabilitatea unitatilor din subordine3 arondate prin indeplinirea bu etelor de venituri, controlul costurilor si resurselor implicate, fara a utilize modificari de preturi3 dobanzi3 comisioane dincolo de accord ) ) ) local ) Recruteaza3 selecteaza personal pentru sucursala si unitatile subordinate , se asi ura de justa dispunere a personalului in cadrul schemei or anizatorice aprobate, !# 8dentifica noi oportunitati de afaceri cu clientii /2, monitorizeaza activitatea 8dentifica in mod active nevoile clientilor, prezinta produsele si serviciile bancii Asi ura crearea si mentinerea unei ima ini corespunzatoare pentru Raiffeisen acestora desfasurata cu banca, identifica noi clienti potentiali clientilor eAistenti si potentiali recomandand produsele si serviciile adecvate Bank in zona sa de activitate participand active la activitati sociale si manifestari in plan

urmareste si sustine dezvoltarea profesionala a personalului din subordine prin pro rame de instruire si perfectionnare profesionala , se implica in motivarea personalului, propune promovarea in functii, propune majorarea salariilor in limita rilei de salarizare stabilind nivelul si beneficiarii premiilor pe baza calificativului final de apreciere obtinut in procesul de evaluare a performantelor si limitele fondurilor aprobate ) /ropune masuri de restructurare3 disponibilizare in cadrul retelei judetene de distributie, aproba3 estioneaza efectuarea concediilor de odihna din perspective asi urarii unei activitati fluente si continue. ) Derifica modul si eficienta cu care sunt indeplinite sarcinile si atributiile de serviciu, inclusive obiectivele de performanta pentru intre personalul din subordineM or anizeaza sedinte operative si de urmarire a eAecutiei bu etelor de vanzari planificateM evalueaza performanta si stabileste calificative corespunzator sarcinilor si responsabilitatilor avute de catre titularul postului, precum si a realizarii obiectivelor de performanta allocate acestuia. ) Se implica in actiuni de interes eneral pentru banca( proiecte pilot, aport in elaborarea de norme si proceduri de lucru, implicarea in stabilirea si implementarea structurii or anizatorice, comunicarea cu Administratia Centrala si propriile unitati subordinate. ) Sprijina proiectele de optimizare a retelei de distributie la nivel local prin provizionarea veniturilor unor unitati noi, facilitarea relatiei cu autoritatile locale in sensul obtinerii in timp util a autorizatiilor si a avizelor necesare lucrarilor, etc. ) ) ) Se asi ura de or anizarea3buna infatisare a unitatilor din subordine, precum si de /e durata absentei sale din unitate emite decizie pentru dele area de competente ?Aecuta orice alta sarcina le ata de fluAul firesc al activitatii si misiunii postului. o semnalistica judicioasa

0.1.0. 'anager *!eratiuni3Sef de!artament Scopul major al postului ) Asi ura desfasurarea eficienta a activitatii in compartimentele subordinate, in celelalte compartimente ale sucursalei, respectand criteriile, planurile si indrumarile Administratiei Centrale.

!.

Sarcini si responsabilitati principale ) ) ) /lanifica, or anizeaza fluAul de activitati si defineste prioritatile de actiune Repartizeaza sarcinile, responsabilitatile si obiectivele salariatilor din subordine. Raspunde si supervizeaza activitatea de procesare a tranzactiilor, in cadrul pentru compartimentele din subordine.

departamentelor din subordine din cadrul sucursalei, inclusive operatiunile de Back) Ofice relationate tranzactiilor prin carduri, din punct de vedre al modului de operare in sBstem si al respectarii normelor, procedurilor si re ulamentelor in vi oare. ) ) ) Raspunde de modul in care se deruleaza activitatea de compensare, in sucursala si Raspunde de modul in care este asi urata consultanta privind operatiunile Raspunde de modul in care este asi urata calitatea in a entiile coordinate. documentare si alte produse bancare. serviciilor3operatiunilor3tranzactiilor desfasurate la nivelul unitatilor teritoriale coordinate. ) ) ) ) ) ) ) Raspunde de activitatea de priocesare a operatiunilor din Beck)Office si din ?ste detonator de chei. Raspunde de aplicarea principiilor sistemului dual asupra operatiunilor procesate Raspunde de colectarea si transmiterea catre Coordonatorul Operatiuni cu Krmareste verificarea zilnica a rapoartelor si asi ura reconcilierea zilnica a Raspunde de intocmirea si transmiterea rapoartelor la B1R si la Administratia Krmareste ca utilizatorii sa restpecte re ulile de securitate si asi uira buna casierie din cadrul sucursalei.

de catre salariati din compartimentele din subordine. 1umerar a informatiilor necesare planificarii si asi urarii numerarului la nivel de judet. rapoartelor aferente tranzactiilor procesate in sucursala. centrala, conform re lementarilor in vi oare. desfasurare a activitatii in cadrul unitatii, aproba fisele de inrolare utilizator, estioneaza procedurile de ADAR8? in cazul intreruperii comunicatiei cu sistemul central.

!0

Coordoneaza activitatea de deschidere si inchidere a zilei a sistemului informatic

al sucursalei, activitatea de salvare a operatiunilor zilei respective, activitatea de incarcare comisionae. ) ?Aecuta orice alta sarcina le ata de fluAul firesc al activitatii si misiunii postului.

0.1.1. Res!onsabil %lientela #''3$dministrator Bancar Scopul major al postului ) ) Administrarea, mentinerea si dezvoltarea relatiei cu clientii eAistenti ai 1e ocierea si structurarea tranzactiilor de creditare si rezolvarea problemelor care bancii: campanii mici si mijlocii inclusive /'A; si atra erea de noi clienti. pot sa apara in relatia cu clientii. Sarcini si responsabilitati principale )'urnizeaza informatii Directiei 855 din cadrul Diviziei Retail : Administratia Centrala; pentru a permite stabilirea strate iei de dezvoltare a relatiilor cu clientii 855 din raza de actiune a sucursalei. ),estioneaza relatia cu clientii 855 prin oferirea produselor bancare in concordanta cu politicile si procedurile bancii fiind responsabil de calitatea serviciilor oferite se mentului 855 )8nitiaza si coordoneaza relatia cu clientii 855, or anizand intalniri si vizite la acestia )8dentifica potentialul de afaceri in concordanta cu strate ia de dezvoltare stabilita si cu referintele date de Directia 855 din Administratia Centrala. )8dentifica clienti PtintaQ in sectorul 855, determina nevoile de servicii bancare, stabileste contractulpre ateste impreuna cu celelalte compartimente o oferta corespunzatoare pe care o comunica clientului. )8mplementeaza planurile de atra ere a clientilor pe baza pro ramelor de dezvoltare a afacerii adoptate de banca, le comunica unitatilor subiordonate sucursalei si analizeaza radul lor de indeplinire , prezentand constatarile efectuate 5ana er Retail sau Directorului de Sucursala. )Sprijina Directorii de A entie pentru dezvoltarea unui portofoliu de clienti 855 corespunzator criteriilor Raiffeisen Bank. )Or anizeaza intalniri si vizite la clientii 855M pre ateste rapoartele dupa intalnirile cu clientii eAistenti sau potentiali, pe care le arhiveaza sau3si le transmite la Directia 855 din Administratia Centrala.

!"

)Asi ura cu Analistul Credite Retail 855 pre atirea documentatiei pentru aprobarea cererilor de credit si coopereaza pentru aceasta cu Departamentul Credit Risc 855 din Directia Credit Risc) Aria Risc si Credit 5ana ement si cu Directia 855 din Administratia Centrala. )/re ateste ofertele indicative, aplicatiile de credit, modificarile si actualizarile la intervale re ulateM asi ura sprijin in aprobarea solicitarilor de credit furnizand informatiile relevante in cadrul dosarului de creditM ) /rezinta oferte produse si servicii card, respectiv(carduri de companiiM carduri de salariiM carduri individuale de debit si de creditM servicii de acceptare carduri la comerciantiM )5onitorizeaza si notifica Directia Carduri asupra modificarilor din statultul le al al comerciantilor acceptatori de card, precum si asupra relocarii unor puncte comerciale de vanzare. )5onitorizeaza constituirea de catre comerciantii acceptatori de card a arantiei operationalae solicitata de bancaM ) Contribuie la procesul de elaborare si realizare a bu etului sucursalei3a entiei, in principal cel privind 855 M )Revizuieste periodic profitabilitatea conturilor si a relatiilor cu clientii in eneralM )Krmareste dezvoltarea produselor si a pietei M )Raspunde intrebarilor si cerintelor clientilorM )5onitorizeaza si ofera feed)back titularului de produs privind calitatea produselorM )8dentifica se mentul de clientela vizat si defineste strate ia de abordare a acestuiaM ) ?fectueaza analiza problemelor din zona de activitate si propune solutii de imbunatatireM )/romoveaza produsele de retail:carduri , depozite; in randul clientilor corporatieM )?Aecuta orice alta sarcina le ata de fluAul firesc al activitatii si misiunii postului. 0.1.4. *fiter de %ont3 *fiter Bancar Scopul major al postului ) ) 5entine si dezvolta baza de clienti eAistenta prin casti area de noi clientiM ?fectueaza analiza financiara documentatiilor de credit pentru persoane fizice in

vederea eli ibilitatii acestora in conformitate cu criteriile de creditare retail. Sarcini si responsabilitati principale ) ) /rezentarea produselor RB clientilor3 potentialilor clienti. 8dentifica nevoile clientilor, recomandand serviciile si produsele adecvate.

$-

Administrarea bazei de clientiM inrolarea clientilor /'M deschidere de cont /'M verificarea si

administrarea contuluiM inchideri de cont M actualizeaza informatii despre clientiM eliberare eAtrase si documente aneAate. ) Danzari de carduri( consilierea clientului privind cardurile RBM verificare documente pentru emiterea de card RBM or anizeaza distribuirea cardului catre client, informare client asupra modului de folosire a cardului si a codului /81, elibereaza eAtrase de cont cardM promoveaza serviciile de acceptare carduri de catre comercianti. ) ) /rimeste, verifica si proceseaza operatiuni non)cash pentru /', 855 si /'A( plati, incasari, /rimeste de la clienti si avanseaza Ofiterului 7ranzactii pentru procesare instrumentele de plata servicii Smart)7el, >estern Knion , incheie contracte pentru deschidere de cont : Smart7el, /D';. de credit si debit in lei dispuse de clienti /2, ordinele de plata in valuta si documentatia aferenta de la clientii /' si /2, cecurile comerciale si necomerciale in valuta, incasso si arantii. ) ) ) ) /rimeste si proceseaza ordinele de schimb valutar in cont ale clientilor /' si /2. Derifica rapoartele privind tranzactiile zilnice efectuate . Claseaza documentele la dosarele ?fectueaza corectia3re larea eventualele operatiuni eronate pentru conturile tranzitorii si de ?Aecuta orice alta sarcina le ata de fluAul firesc al activitatii si misiunii postului.

clientilor. suspensiile pentru care este responsabil.

0.1.5. *fiter de cont cu activitatea de creditare a Persoanelor Fi2ice Ofiterul "e Cont "in Sucursala: ) 8ntervievarea clientilor persoane fizice in scopul acordarii de credite retailM Derificarea veridicitatii si corectitudinii intocmirii documentatiei furnizate de catre clienti, dealeri sau retaileri dupa cazM Analiza bonitatii financiare a clientilor si verificarea incadrarii acestora in parametrii minimi de creditareM 8ntocmirea bu etului lunar si a planului de rambursare. ) Calculul credit)scorin , verificarea informatiilor furnizate in cererea de creditM 'ormularea propunerii de aprobare3respin ere a documentatiei de credit si intocmirea formularelor de aprobare internaM 8nstiintarea clientului cu privire la aprobarea3respin erea cererii de credit depusa. ) 8ntocmirea contractului de credit, a stadin Oorder)ului, a contractului de aj si a politelor de asi urare . Ofiter "e cont cu functie "e super#izare:

$!

) ) )

Supervizarea3autorizarea operatiunilor efectuate de personalul din a entie3 Departament Relatii Administreaza baza de date locala, procedura activitati specifice 87. Krmareste ca utilizatorii sa respecte re ulile de securitate in sistem, identifica disfunctionalitatile

cu Clientii. ?ste detinator de chei tezaur in cadrul A entiei.

din sistem si propune remedierea acestora. 0.1.6. *fiter +ran2actii3*fiter bancar Scopul major al postului )/rocesarea tranzactiilor dispuse de clientii bancii. )/rocesarea tranactiilor pentru derularea corespunzatoare a sedintei de compensare. Sarcini si responsabilitati principale ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 8nroleaza clienti /2 Deschide, inchide si administreaza conturile /2 in lei si in valuta: curente, de depozit; Krmareste contractele /D' si efectueaza platile in cadrul acestora. ?fectueaza creditari conturi de card /2. ?fectueaza operatiunile de back)office relationate mana ementului cardurilor : inrolare clienti, /roceseaza tranzactiile non)numerar pe carnete de economii. /roceseaza instrumentele de plata de credit in lei pentru /2 si /'. /roceseaza instrumentele de plata de debit in lei primite in '3O si de la Sedinta de Compensare, Derifica si proceseaza ordinele de plaata in valuta preluate de la '3O si cele restituite de /reia prin modem documentele aferente incasarilor in valuta. Derifica, proceseaza si transmite 3proceseaza la3 de la Administratia Centrala documentele primite /roceseaza cecurile comerciale si necomerciale in valuta, inclusiv cecurile neonorate . 7ransmite 7ransmite la Administratia Centrala sales receipt. 8ntocmeste si remite rapoarte, la B1R si la Administratia Centrala. Derifica rapoartele privind tranzactiile zilnice efectuate.

deschidere conturi de card /2, postarea in conturile de card a tranzactiilor efectuate;.

inclusiv refuzurile de plata. Consulta baza de date C8/. Administratia Centrala.

din '3O aferente &3C, incasso, arantii. cecurile in valuta la Administratia Centrala.

$$

) ) ) ) ) ) )

Arhiveaza documentele procesate. ?ste detinator de chei. ?fectueaza corectia3 re larea eventualelor operatiuni eronate pentru conturile tranzitorii se de ?Aecuta orice alta sarcina le ata de fluAul firesc al activitatii si misiunea postului. /re ateste sedinta de compensare( ,rupeaza instrumentele de plata primite din B3O: pe unitati bancare destinatare, pe instrumente 8ntocmeste documentele de compensareM /re ateste si si ileaza plicurile cu instrumentele de plata compensabile si centralizatoarele pentru /articipa la sedinta de compensare se la sedinta de verificare. Krmareste respectarea re lementarilor B1R privind compensarea: termene, circuite

suspensie pentru care este responsabil. Ofiterul 'ranzactii "in Sucursala mai efectueaza si:

de plata compensabile de debit si de credit;M

fiecare unitate bancara destinataraM

intra3interbancare;. Ofiterul 'ranzactii cu functie "e super#izare( ) ) ) Supervizeaza3 autorizeaza tranzactiile procesate de catre personalul din Back)Office. Administreaza baza de date locala, procedura activitatii specifice 87. Krmareste ca utilizatorii sa respecte re ulile de securitate in sistem, identifica disfunctionalitatile din

sistem si propune remediera acestora. Ofiterul 'ranzactii "e"icat procesarii operatiunilor specifice Centrului "e Procesare ( in sucursalele cu structura e/tinsa 0 1?fectueaza operatiunile aferente urmatoarelor activitati( Alimentarea bancomatelor 8nventarul bancomatelor Consumurile bancomatelor Colectarea de numerar de la clientii bancii Re larea diferentelor de numerar pe conturile clientilor 7ransferuri de numerar intre Centrele de /rocesare Alimentari3 remiteri de numerar intre Centrul de /rocesare si alte banci3 B1R

$4

) ) )

Re larea diferentelor de numerar pe contul unitatilor operative 7ransmite documentele aferente colectarilor de numerar la ,roup *'alck, pentru a fi remise la clienti Reconciliaza contul Centrului de /rocesare: tranzactii vs raport ,roup*'alck; 'urnizeaza, la cerere, rapoarte privind operatiunile derulate prin Centrul de /rocesare

0.1.7. %asier Scopul major al postului ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ,estionarea eficienta a numerarului si servirea prompta a clientilor. ?fectueaza incasari si plti in numerar)lei si valuta) pentru clientii bancii: /' si /2; /rimeste enti si ilate cu numerar de la clientii bancii ?fectueaza operatiuni cu numerar pentru carduri in lei si in valuta: /' si /2; ?fectueaza incasari si plati in numerar aferente serviciilor oferite de banca /roceseaza schimburile valuatare pentru /' prin casa de schimb valutar. /reschimba bancnotele uzate sau retrase din circulatie Dinde cecuri de calatorie /rimeste, verifica si onoreaza cecurile de calatorie prezentate de clienti si non)clienti Derifica, numara, triaza, impacheteaza si si ileaza numerarul primit Claseaza zilnic documentele de casa in vederea arhivarii Ktilizeaza si intretine echipamentele din dotarea casierieiM asi ura buna functionare a sistemelor de ,estioneaza numerarul si intocmeste foile de transport valori Derifica rapoartele privind tranzactiile zilnice efectuate Realizeaza orice alte sarcini trasate de seful direct care corespund pre atirii, eAperientei si calificarii Sarcini si reponsabilitati principale

securitate din casierie.

si care nu vor depasi !%+ ca pondere in totalul activitatilor. Casierul cu atributii "e casier sef : ) ) ) ?ste detinator de chei /articipa la inchiderea3deschiderea tezaurului, a caselor de banisau a casetelor de valori Raspunde de aplicarea principiilor politicii de control dual in zona de responsabilitate, avand

functie de supervizare

$*

) ) ) ) )

/anifica, or anizeaza fluAul de activitati se defineste prioritatile de actiune pentru personalul din Asi ura alimentarea3 remiterea de numerar la3 de la casierii unitatii si de la unitate catre( Centrul Colaboreaza ci Coordonatorii Operatiuni 1umerar 8ntocmeste si transmite rapoartele aferente activitatii de casierie la B1R si la Administratia Or anizeaza se efectueaza instruirea periodica a salariatilor din casieri cu privire la normele de

subordine de procesare, alte unitati, alte banci comerciale, Banca 1ationala a Romaniei

Centrala lucru si dispozitiile le ale care re lementeaza activitatea de casierieM asi ura, indruma si urmareste respectarea si aplicarea acestora. 8nstruieste personalul nou an ajat. ) ?Aecuta orice alta sarcina le ata de fluAul firesc al activitatii se misiunea postului.

0.4. Ponderea fiecarei activitati desfasurate in volumul total al activitatii sociale

Rezultate financiare ale Grupului Raiffeisen 2n Rom3nia Cifrele prezentate mai jos sunt preluate din Situaoeiile 'inanciare Auditate ale BRncii pentru anul $--#, situatii care consolideazR subsidiarele Raiffeisen Capital C 8nvestment S.A. si Raiffeisen Asset 5ana ement S.A. DatoritR dimensiunii HncR reduse a acestor douR subsidiare, impactul Hn situatia financiarR si Hn rezultatele operatiilor BRncii este limitat.

BI+A&' CO&'ABI+ &ota 4. "ec% -556 Ron 7555 Acti#e 1umerar si echivalente de numerar Active financiare detinute pentru tranzactionare Derivative detnute pentru !% !# !. *.$"4."!$ !-.#!$.%4. "ec%-558 Ron 7555 $.0#-.-!*%.04% *.$$! 4. "ec !ur9555 4. "ec% !ur 7555

&eau"itat neau"itat !.$#"..*" 4.4!. 0!4 .....0" !$.*-! !$.%

$%

mana ementul riscului Credite si avansuri acordate bancilor Credites avansuri acordate clientlor 7itluri de valoare /articipatii 8mobilizRri corporale 8mobilizRri necorporale 8mpozit amGnat. activ Creante privind impozitul pe profit Alte active 'otal acti#e )atorii Datorii financiare detinute pentru tranzactionare Derivative detinute pentru mana ementul riscului Depozite de la bRnci Depozite de la clienti Credite de la bRncisi alte institutii financiare Obli atiuni emise Datorii subordonate /rovizioane Datorie privind impozitul amGnat Alte datorii 'otal "atorii Capitaluri proprii Capital social /ierderi cumulate Alte rezerve 7otal capitaluri proprii 'otal "atorii si capitaluri proprii )etalii pri#in" e#olutia acti#elor

!0 !" $$! $$ $4 $* $% !# !. $# $. $0 $" 4$ 4$* 4! 44 4*

$-4%".0 ##"-$#% 4--$". *-*4. $"4"%4 0#-4" $"* !*-%! "!*$!40#---# *.4% 4"!" %*$.". ""%.-"# !4.*#%* !4.4%# $".4-" $-"#4 !0$.$ $%4-%0 !$#!-!%" !!"#$%" .$0-! !$#40" !$*"0*. !40#---#

#"*0!" %!*.%.. !"-%-$!!$$0 $"4400%!#0 "$%" .0.#$ !!!4%$." " !4# *!*0". .0!0*-% !$!%!.! !40-4% 4$$44% 0.0* !*"##" !--#.**! !!"#$%" !444%0 *"4. !-#.040 !!!4%$."

#-$-%0 !".04.* 000-!!"%0 0#"$% $%**4 0# *!%% $.-4* *-"0%4$ !*-!!%0 !#-%!! $"***-# *-#*"0 *-#!0 0."!0 #!"0 %*-4 .*04! 4.$0"*! 4%4.*% $!%$4 4.4.* 4#"%"! *-"0%4$

!00"%" !4"""-$ %!0-.. 4-%4 .".0# $4!#! $*%% $!*!" 4-$0$.. $ 4# !!$044 $!$#$*4 44-*#" 4.%*0.##$40" *-.-4 $.4.0.% 4$%4$. 4#$#. !4*$ $"-*-$ 4-$0$..

Activele totale ale Raiffeisen Bank au avut o evolutie foarte bunR Hn anul $--# :cresterea lor fiind de $*,%+;, ajun Gnd la !4.0#- milioane RO1 la data de 4! decembrie $--#, de la !!.!4%,4 milioane RO1 la sfGrsitul anului $--%. AceastR crestere a fost sustinutR de dezvoltarea si specializarea retelei de unitRti. 1umRrul total de unitRti Raiffeisen era de $#% la sfGsitul lui $--# fatR de $!% la sfGrsitul anului precedent. Jn timpul anului au fost deschise unitRti dedicate Hn special populatiei si Hntreprinderilor mici si mijlocii, Hn cadrul procesului de specializare a retelei pe se mentele de corporate

$#

si retail. /onderea titlurilor de valoare Hn totalul activelor a scRzut semnificativ, de la !.,!+ la sfGrsitul lui $--% la $,$+ Hn decembrie $--#, ca effect al lipsei licitatiilor de titluri de stat pe piata primarR Hn timpul anului si al volumului scRzut de plasamente Hn certificate de depozit emise de B1R. JnsR raportul active lichide pe total active a rRmas la valoare ridicatR, foarte apropiatR de cea din $--%, datoritR plasamentelor crescute pe piata interbancarR si Hn rezervele minime obli atorii. Creditele si avansurile acordate clientilor au crescut cu 4-+ Hn $--#. Banca a reusit nu numai sR HnlocuiascR portofoliul de credite pe termen scurt care au ajuns la maturitate, ci si sR schimbe structura portofoliului de credite, crescGnd ponderile creditelor acordate pe termen mediu si lun . Aceasta reflectR strate ia BRncii de a Hntemeia relatii pe termen lun cu clientii sRi. Ca rezultat, creditele si avansurile acordate clientilor reprezentau *0,4+ din active totale, HnsumGnd #.#"-,4 milioane RO1 la sfGrsitul lui $--#. )etalii pri#in" e#olutia pasi#elor Depozitele atrase de la clienti au crescut cu $.,*+ Hn $--#, fiind de "."%.,! milioane RO1 fatR de ..0!0,* milioane RO1 la sfGrsitul anului $--%. Resursele atrase de la institutii financiare au crescut cu !.,#+ Hn $--#, din care depozitele de la bRnci au fost de %*$,0 milioane RO1, iar creditele de la bRnci Hnsumau !.4.*,. milioane RO1 la sfGrsitul lui $--#, scopul lor principal fiind de a finanta creditele pe termen mediu si lun Hn valutR.

CO&'*+ )! PRO:I' SI PI!R)!R! &ota -556 Ron 7555 Denituri din dobGnzi Cheltuieli cu dobGnzile (enituri nete "in "ob3nzi Denituri din speze si comisioane Cheltuieli cu speze si comisioane (enituri nete "in speze si comisioane Denituri nete din tranzactionare Denituri3:cheltuieli; nete din alte instrumente financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere :4.$#$; 0..## $. 0""-%% 4..0-$ 8-.-84 *4"$%% %-$#$ 4;;>>4 !%"0#" 4$#$ -558 Ron 7555 .0-!-* 44%%$% <<<8=> 4$4*". *-"-" -;-8;; !$!!0" 0.## -556 !ur 7555 $%%!4!-.$!! .<=>.> !$*#%!*$#4 ..54;= *%4#. "$# -558 !ur 7555 $!%$"# "$%"" .--6>= 0"$." !!$"==>;> 44**% $*!"

; > !-

Alte venituri operationale (enituri operationale Cheltuieli operationale Cheltuieli nete cu provizioanele pentru deprecierea valorii activelor financiare /ierdere din participatii Hn entitRti asociate /rofit Hnainte de impozitare :Cheltuiala;3venitul cu impozitul pe profit Profitul e/ercitiului financiar

!! !$ !4

$.*!0 .5><-=. .#0".. !!$*#"

%"-0# >.6-5; #.4%%% %044.

..04.58-= $!0$!. 4!"!#

!#4-# -8-;86 !0%0"!#!--

$!

$%.0 $!-$*. $04.$ .;.;=8

*#*! !."#.% 0!$. .;=;5-

.4! %"##4 0-%! 8.6.-

!$0*"%0# $$*$ 8.;-;

!*

(!&I'*+ &!' Deniturile operationale au avut o crestere de !",*+ Hn $--# fatR de cele din $--%, HnsumGnd !.-"*,4 milioane RO1. Cheltuielile operationale au crescut numai cu !*,$+, HnsumGnd .#" milioane RO1, ceea ce a condus la continuarea trendului de HmbunRtRtire a eficientei activitRtilor bancare Hn timpul anului $--#. Denitul net al BRncii obtinut din dobGnzi a fost de %$!,4 milioane RO1 Hn $--#, mai mare cu !.,$+ decGt cel din $--%. Din veniturile din dobGnzi de 0"",! milioane Hn $--#, .%.$+ au fost enerate de activitatea de creditare cRtre clienti. Cheltuielile cu dobGnzile au fost de 4..,0 milioane RO1 Hn $--#, mai mari cu !$,#+ fatR de cele din $--%, din care o proportie de .$.!+ a fost plRtitR depozitelor de la clienti. Banca a cGsti at din tranzacoeionare un venit net de !%"," milioane RO1 Hn $--#, cu 4!,"+ mai mare decGt Hn anul precedent. Cresterea veniturilor nete din tranzactionare a fost eneratR de cresterea volumelor tranzactionate cu diferitele se mente de clienti si de cGsti urile pozitiilor luate de bancR Hn valutele principale. AceastR crestere s)a datorat Hn principal tranzactiilor efectuate de companiile multinationale si de Hntreprinderile mijlocii. Deniturile nete din speze si comisioane au fost de 40" milioane RO1 Hn $--#, reprezentGnd o crestere de 4.,.+ fatR de $--%. Raiffeisen Bank este a treia banca din sistemul bancar romanesc cu active totale care depasesc * miliarde de euro. &a 4- iunie $--., banca inre istra un profit net de trei ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, *.,$ de milioane de euro :conform 8'RS;. *n ?uc@tor important pe piata car"urilor $0

Banca oferR clientilor sRi toatR ama de carduri( de debit si de credit, pentru persoane fizice si juridice, Hn lei sau Hn valutR, cu utilizare internationalR sau nationalR, Disa sau 5astercard. &a finalul anului $--#, Raiffeisen Bank detinea( N !%,%+ din numRrul total de carduri active de pe piatR, adicR !.*-4.*-#M N $*+ din numRrul total de carduri de credit de pe piatR, adicR peste !.-.---. Raiffeisen Bank a Hnre istrat performanoee remarcabile si Hn $--#( N $#%.$00 de carduri de debit D8SA emise ) cel mai mare numRr de carduri de debit emise de o bancR Hn RomGnia Hntr)un anM N #%.--- de carduri de credit emise. 1umRrul de tranzactii efectuate cu cardurile Raiffeisen Bank :plRti la comercianti si retra eri de numerar; s)a dublat fatR de anul trecut, depasind %- de milioane. Daloarea tranzactiilor efectuate cu cardurile Raiffeisen Bank a crescut cu 44+ fatR de $--%, depRsind 0,4 miliarde RO1. Raiffeisen Bank a continuat sR investeascR Hn reteaua de A75)uri si ?/OS)uri, ajun Gnd la #..!$ de ?/OS)uri si 0%- de A75)uri. !#olutii ale se$mentelor "e clienti *e%s#ane fi+i$e Knul din motoarele cresterii a fost activitatea de creditare. /ortofoliul de produse a fost permanent HmbunRtRtit si adaptat cerintelor pietei. De asemenea, s)au produs cGteva schimbRri importante Hn ceea ce priveste procedurile acordRrii de credite, simplificGnd documentatia necesarR sau modalitatea de calculare a venitului prin luarea Hn calcul si a altor venituri suplimentare Hn afara salariului. Ca urmare, creditele cRtre persoane fizice au ajuns la ".- milioane ?KR, reprezentGnd o crestere de "*+ Hn comparaoeie cu anul precedent. Depozitele au ajuns la !.-0* milioane ?KR, la care au contribuit atGt lansarea mRrcii pentru private bankin O Raiffeisen ?Aclusive O cGt si produsele inovatoare lansate, cum ar fi primul pachet promotional care combinR o investitie pe termen lun Hn unitRti de fonduri si una pe termen scurt Hn depozite. ,nt%ep%in-e%i "i$i si "i.l#$ii 8ntreprinderile mici si mijlocii au reprezentat un obiectiv principal Hn $--#, HntrucGt acest se ment a dovedit o crestere consistentR. Banca a sustinut aceastR evolutie prin produse noi sau HmbunRtRtite si prin servicii de foarte bunR calitate. Acest se ment este structurat Hn 5icro Jntreprinderi cu o cifrR de afaceri sub ! milion ?KR si

$"

Jntreprinderi 5ici cu o cifrR de afaceri Hntre ! si % milioane ?KR. AceastR structurR conduce la o mai bunR Hntele ere a profilului clientului, respectiv la oferirea de produse si servicii potrivite pentru clienti. 855)urile beneficiazR de o echipR dedicatR de profesionisti, care poate oferi consultanta necesarR Rsirii celei mai bune solutii financiare. AceastR echipR este alcRtuitR din aproAimativ $-- de persoane Hn Hntrea a retea. 855)urile pot avea acces la serviciile si produsele BRncii si prin alte canale alternative( call center Raiffeisen Direct, mBBankin , 5ulticash. Jn $--#, volumul de credite a crescut cu 4-+ pGnR la $!. milioane ?KR, iar depozitele au crescut cu peste 4$+ pGnR la *#$ milioane ?KR. Solutiile oferite de Raiffeisen Bank au ajutat clientii sR identifice cea mai potrivitR linie de dezvoltare a activitRoeii lor. /e parcursul anului $--#, conditiile de creditare au HmbunRtRtite semnificativ prin eAtinderea termenelor de rambursare, accelerarea procesului de aprobare, simplificarea documentatiei. Jn ultima parte a anului, Banca a lansat creditul fRrR arantii materiale care se adreseazR companiilor cu o cifrR de afaceri anualR mai micR de ! milion de ?KR. De asemenea, Raiffeisen Bank a lansat douR noi produse de creditare Hn RO1, ce fac parte din linia de finantare Hn valoare de 4- de milioane ?KR, Hn cadrul /ro ramului de sprijin al 855)urilor initiat de Kniunea ?uropeanR, prin Banca de Dezvoltare a ,ermaniei :6f>; Hn cooperare cu Banca de Dezvoltare a Consiliului ?uropei :C?B;( 6f> pentru investitii pe termen mediu :pGnR la #- de luni; Si 6f> pentru capital circulant pe termen scurt :pGnR la !$ luni;. Raiffeisen Bank a primit premiul pentru PCea mai bunR bancR Hn sustinerea se mentului 855Q oferit de a entia de publicitate P7emplusQ Hn cadrul ,alei /remiilor $--#.

Capitolul III Acti#itatea "e comercializare "esfasurata in ca"rul societatii comerciale

1.1. 'odalitati de van2are a serviciilor3 !roduselor

Raiffeisen Bank foloseste pentru vanzarea produselor3 serviciilor urmatoarele modalitati(

4-

a; #anzare "irecta prin consilierea clientilor de catre analistii financiari pentru deciziile lor de investitii si eAecutarea ordinele lor ( *ent%& *F: ) conturi curente si servicii atasate acestora :5BBankin , Raiffeisen Direct, Raiffeisen Online plati directe furnizori, transferuri planificate, STeep, Smart7el; ) depozite la termen in lei sau valuta, cu sau fara capitalizare, contul ?veniment, contul Bonus, contul de economii Acces /lus ) credite( credite imobiliare, credite pentru nevoi personale nenominalizate, credite auto, credite pentru bunuri de consum ) carduri( cardul de credit 5asterCard in lei, cardul de debit Disa ?lectron in lei, cardul de debit 5aestro in lei, cardul de debit Disa Classic in lei, cardurile de debit ?urocard35astercard in KSD sau euro *ent%& I"" 1 conturi curente si servicii atasate :pachet operational 855, Raiffeisen Direct, 5BBankin Oran e, 5BBankin Dodafone; ) Cash 5ana ement :incasari si plati in lei si valuta, plati directe furnizori, administrarea incasarilor, multiCash, confirmarea electronica a platilor catre vama; ) credite( descoperit de cont, credite de investitii, credite imobiliare, credite pentru finantarea nevoilor nenominalizate, credite pentru capital de lucru ) carduri de credit sub si la D8SA in RO1, ?KRO sau KSD *ent%& $#%p#%atii ) conturi curente ) produse de Cash 5ana ement :incasari si plati in lei si valuta, Direct Debit, administrarea incasarilor, concentrarea lichiditatilor, 5ultiCash; ) produse de 'inantari Structurate si 'inantari /roiecte :creditul de prefinantare a eAportului, creditul de post)finantare a eAportului, factorin , finantarea comertului cu bunuri fun ibile, forfetarea, credite cumparator pe termen mediu, acreditivul documentar, scontarea documentelor in cadrul acreditivului, arantia bancara, incasso)ul, finantarea proiectelor de investitii; ) produse de creditare :descoperit de cont, avansul in cont curent, linia de credit revolvin pe termen scurt, creditul la termen; ) carduri sub si la D8SA, 5A?S7RO, 5asterCard si ?urocard in RO1, ?KRO sau KSD. In pa%tene%iat $& /este%n Uni#n

4!

.% Aill Call 5oneB 7ransfer( transferuri intre persoane fizice. /ermite clientilor sa trimita si sa primeasca bani, prin intermediul oricarui a ent >estern Knion, oriunde in lume, in cateva minute. -% Buick PaC Cel mai rapid, si ur si demn de incredere mijloc de plata folosit pentru ca o companie sa primeasca sume de bani transmise de clientii sai din intrea a lume. Aceste fonduri primite de persoanele juridice straine, inre istrate in sistemul >estern Knion, vor fi direct depozitate in contul bancar al acestora. 4%Buick Cash Serviciu ce ofera o modalitate si ura si rapida pentru o companie de a trimite fonduri, prin intermediul retelei >estern Knion, clientilor sai sau salariatilor oriunde in lume b ser#icii in"irecte eAecutate de a entii proprii care vand produsele Raiffeisen Bank) Direct Sales A ent: vand din usa in usa ; si de /osta Romana. Raiffeisen Bank a continuat pro ramul de investitii in dezvoltarea de unitati noi si modernizarea celor eAistente, continuarea dotarilor cu echipamente si softTare, precum si in retelele de A75 si ?/OS. 8n $--# au fost deschise %! de unitati noi, * au fost relocate, circa 0 modernizate, in timp ce o unitate din zona fara potential de dezvoltare economica, a fost inchisa. Reteaua de A75)uri a fost eAtinsa cu peste !%- de aparate, ajun and astfel la 0%-. De asemenea, Raiffeisen Bank si)a consolidat pozitia pe piata comerciantilor acceptatori de carduri, cu o retea de peste #..-- de ?/OS, din care peste !.%-- instalate in $--#. 1umarul cardurilor active :debit si credit; emise de Raiffeisen Bank, la 4!.!$.$--#, a fost de !.4"0."#". Banca a promovat intens canalele alternative de acces, astfel incat clientii sa poata sa tranzactioneze cu banca fara sa fie nevoiti sa se deplaseze la o unitate a acesteia. 8n consecinta, numarul clientilor care utilizeaza serviciul Raiffeisen Direct a ajuns la $4-.#*#, in timp ce mBBankin si Raiffeisen Online au fost folosite de peste 44.4-- de clienti.

1.0. +i!uri de mijloace !romotionale utili2ate de banca

/ublicul are acces la ( pliante M brosuri M pa ini de internet: TTT.raiffeisen bank.ro;M spoturi publicitare la televiziune:cel mai nou promoveaza motto)ul Pimpreuna reusimQ;, radio astfel clienti sau potentiali clienti pot primi informatii despre ofertele bancii. 4$

Raiffeisen Bank or anizeaza si o tombola lunara a referintelor . 7rebuie doar sa recomanzi persoane care sunt interesate de unul dintre produsele si serviciile oferite de banca, astfel ai posibilitatea de a casti a prin tra ere la sorti unul din premiile(

/remiul 8( %-- ?KRO /remiul al 88)lea( 4-- ?KRO /remiul al 888)lea( $-- ?KRO

Raiffeisen Banca pentru &ocuinte or anizeaza o promotie valabila -!.-#.$--.)4!.-0.$--. unde participa numai persoane fizice, avGnd cetFEenie romGnF, care au Hncheiat un contract de economisire) creditare cu Raiffeisen Banca pentru &ocuinte S.A. atGt prin Serviciul ClienEi /rivaEi, cGt si prin Serviciul DistribuEie BancF. /remiile oferite sunt de douF cate orii, Hn funcEie de numFrul contractelor Hncheiate Hn urma recomandFrilor. Cate oria HntGi /entru un contract de economisire)creditare valid Hncheiat Hn urma recomandFrilor, clientul RB& care a fFcut recomandarea poate ale e Hntre un fier de cFlcat Ii un prFjitor de pGine. Cate oria a doua /entru douF contracte de economisire)creditare valide Hncheiate Hn urma recomandFrilor, clientul RB& care a fFcut recomandFrile poate ale e Hntre un blender Ii un cuptor cu microunde. In urmatoarele pa$ini sunt prezentate pliante Raiffeisen Bank.

44

4*

4%

4#

4.

1.1. 'ediile folosite !entru !re2entarea mesajelor !romotionale

&ansarea lui Raiffeisen pe piata romaneasca, sub slo anul PBanca ta de incredereQ :curajos slo an, intr)o perioada cand cotele de incredere ale romanilor erau scazute; a avut darul de a spar e carapacea publicitatii pentru banci. Cred ca in acel moment, bancile si)au adus aminte de publicitate si, pe masura ce oferta de servicii si produse bancare s)a diversificat rapid, acestea au investit din ce in ce mai mult in ima ine si comunicare. Raiffeisen Banca pentru &ocuinte :RB&; a cheltuit aproAimativ %--.--- euro pentru o campanie de promovare si informare despre produsul bancii, pentru sfarsitul lui $--#. Campania a constat in %- de standuri mobile pentru consultanta in principalele zone de retail din toata tara, promovare in media :7D

40

si presa scrisa; si un proiect desfasurat in sucursalele Raiffeisen Bank, numit @Saptamanile economisirii) creditariiQ. Raiffeisen Banca pentru &ocuinte :RB&; a demarat o ampla Campanie de /rimavara pentru promovarea produsului de economisire)creditare in $--. la nivel national, prin care intentioneaza sa consilieze si sa ofere cat mai multe informatii clientilor actuali si potentiali despre cum pot sa)si maAimizeze casti urile incheind un contract de economisire)creditare. Kna dintre directiile acestei campanii o constituie inau urarea a aproAimativ $- de birouri de consiliere mobile in principalele retele de retail din tara :supermarketuri, mall)uri, centre comerciale;, iar cei care vor incheia contracte de economisire creditare cu RB& pana pe data de . aprilie vor avea posibilitatea de a casti a produse promotionale si aparate electrocasnice. /rodusele oferite de RB& sunt vandute in prezent prin trei canale de distributie principale( o retea de a enti proprii in care lucreaza peste $--- de colaboratori activi, sucursalele si a entiile Raiffeisen Bank si prin parteneri de afaceri :Dolksbank, /osta Romana ; Raiffeisen Banca pentru &ocuinte nu a folosit radioul. Campaniile s)au derulat in majoritate pe 7D cu !.$0" de spoturi. Bombardamentul publicitar s)a derulat pe noua canale 7D. 8mposibil sa scapi PnevatamatQ de acest PbombardamentQ pentru cei care locuiesc in mediul urban. /entru ca /ro 7D :4$%;, /ro Cinema :4$#;, B! 7D :$4%; si Antena ! :$-$; au condus PostilitatileQ. Se observa ca cele trei canale din rupul /ro au beneficiat de rosul bu etului de publicitate 7D din partea Raiffeisen Banca pentru &ocuinte. 7DR! si Antena ! s)au multumit cu niste firimituri O doua, respectiv sase spoturi. Din totalul de $0 milioane de euro :rate)card;, cat a fost volumul de publicitate pentru sistemul financiar)bancar pe 7D, presa si radio in primele opt luni ale anului $--%, aproAimativ .0+ reprezinta investitiile a $# de banci. <iua de $* septembrie $--. marcheaza inceputul unei campanii de comunicare eAterna si interna pentru brandul Raiffeisen Bank sub slo anul UReusim impreunaQ. UCred ca noul nostru slo an eAprima clar ceea ce vrem sa fim( o echipa unita, care coopereaza pentru a oferi clientilor cea mai buna solutie financiara si o relatie bazata pe parteneriat. ?senta brandului Raiffeisen este spiritul de echipaQ, a subliniat Steven van ,ronin en. Campania de ima ine prezinta o succesiune de situatii in care numitorul comun este partenerul invizibil ) acesta este ajutorul pe care clientii nostri il primesc atunci cand au nevoie. P/artenerul invizibilQ arata implicarea bancii in visele, proiectele de viitor, dorintele si nazuintele fiecaruia dintre

4"

clientii Raiffeisen Bank, sporindu)le succesul ori facand pur si simplu lucrurile sa se intample mai repede. Publicatii preferate "e bancheri sunt( <iarul 'inanciar :#*- insertii;, ?venimentul <ilei :!"#;, 2urnalul 1ational :!#4;, Adevarul :!*.;, &ibertatea :!!0; si Capital :!--;. Publicitatea la banci pe '(0 presa si ra"io (ian%1au$% -55= Raiffeisen Banca pt. &ocuinte $.!*0.0#!:Dolum Brut ?uro; Raiffeisen ,roup #*$."*": Dolum Brut ?uro;

Capitolul I( Preocuparile societatii comerciale in "omeniul asi$urarii calitatii

4.1. Descrierea !roduselor3 serviciilor !e care le comerciali2ea2a

Raiffeisen Bank este o banca universala ce ofera o ama completa de produse si servicii financiar)bancare celor peste $,$ milioane de clienti ai sai :corporate, 855 si persoane fizice; prin intermediul unei retele de distributie cu acoperire nationala, alcatuita din $#% sucursale si a entii :la 4! decembrie $--#;. 8n plus, Banca a promovat intens, in cursul anului trecut, canalele alternative de acces mBBankin si Raiffeisen Direct. Princi!alele !roduse si servicii oferite !ersoanelor fi2ice sunt urmatoarele( !. conturi curente si servicii atasate acestora :5BBankin , Raiffeisen Direct, Raiffeisen Online plati directe furnizori, transferuri planificate, STeep, Smart7el; o Raiffeisen )irect) tel.5;55 ;5- 5- 5-1prin telefonul fiA ratuit poti efectua operatiuni ca( informatii despre conturile tale si despre oferta bancii,ordoni plati intra sau interbancare in lei catre conturile proprii sau ale altor titulari3furnizori,constitui sau lichidezi depozite,soliciti emiterea de carduri de debit, efectuezi schimburi valutare intre conturile proprii :valabil doar pentru rezidenti;, reteaua de unitati3bancomate Raiffeisen Bank , cursul valutar.

*-

Internet bankin$) TTT.Raiffeisenonline.ro prin care ai control acasa asupra conturilor

$*3$* ore, platesti factura si orice alte tranzactii pe loc, ai comisioane cu pana la %- + mai mici decat la hiseele banciiM o mCBankin$ este propriul tau hiseu bancar, pe telefonul mobil. 'ara vizite la banca, fara

apeluri telefonice, ai acces la conturile tale direct din meniul telefonului mobil. Serviciul este disponibil oriunde in aria de acoperire Dodafone si Oran e, chiar si in roamin . /entru a beneficia de acesta optiune trebuie sa inchei la orice unitate Raiffeisen Bank, un contract de activare a serviciului mBBankin . 8n maAimum $* de ore vei avea propria ta unitate bancara Raiffeisen Bank direct pe telefonul mobilV o Smart'el .Oriunde te)ai afla, prin acest serviciu, informatiile despre cont iti sunt disponibile $* de ore din $*, . zile pe saptamana, direct pe ecranul telefonului mobil, sub forma unor mesaje teAt de tip S5S Oriunde in raza de acoperire Oran e, ConneA Dodafone, Cosmorom sau <app poti efectua urmatoarele operatiuni din meniul telefonului mobil( /rin apel la numarul scurt .;;. :pentru ConneA Dodafone, Oran e si <app si .6;. :pentru Cosmorom; vei primi informatii cu privire la toate conturile selectate in contractul Smart7el(informatii despre cont :curent, de credit sau de depozit;. /oti selecta contul sau conturile pentru care doresti informatiile, lista ultimelor % tranzactii efectuate pe un anumit cont :tranzactii de debit si credit;.

&ista ultimelor % tranzactii de creditare efectuate pe un anumit cont. &ista ultimelor % tranzactii de debitare efectuate pe un anumit cont. Cursul valutar al bancii3 B1R din data curenta. /oti solicita si un curs valutar dintr)o data Schimbare parola :/81;. 8ntero are a ratelor de credit :poate fi utilizata doar in cazul conturilor de credit;. BroDsin$ Zapp0 Aap Conne/ (o"afone sau Oran$e :numai pentru clientii care au telefoane

anterioara, dar nu mai veche de un an de la data solicitarii informatiei de curs valutar.


in reteaua <app, ConneA sau Oran e si permit navi area pe 8nternet; se pot obtine numeroase informatii despre conturi si tranzactii.Clientii Oran e au posibilitatea sa acceseze pa ina Smart7el >A/ selectand meniul Oran e >A/, submeniul @Bazar@. Clientii ConneA Dodafone au posibilitatea sa acceseze pa ina Smart7el >A/ la adresa http(33Tap.smarttel.ro .Clientii <app au posibilitatea sa acceseze pa ina Smart7el selectand meniul @'ADOR87?S@, iar adresa este smarttel.zappmobile.ro. 8nformatiile obtinute prin broTsin sunt( *!

contactM.

produsele si serviciile oferite de catre banca :informatii despre carduri, dobanzi si cursul

valutar ) atat pentru ziua in curs cat si retroactiv, reteaua de bancomate,reteaua de unitati, date de informatii personalizate( accesul se face in baza unui nume de utilizator :numarul de

telefon mobil; si a unei parole, informatii despre sold, informatii despre ultimele % tranzactii :toate, de debit sau de credit;,informatii despre alerte :listare, modificare, adau are sau ster ere;, schimbarea pin) ului. $. depozite la termen in lei sau valuta, cu sau fara capitalizare, contul ?veniment, contul Bonus, contul de economii Acces /lus Contul Bonus ( Caracteristici( o o o o o o o o o depozit in lei pentru persoane fizice termen de constituire a depozitului( ! luna. Depozitul se reinnoieste automat la scadenta suma minima pentru deschiderea contului( !.---.--- lei3 !-- lei noi iti ofera un plus de dobanda :$+; pentru fiecare a treia luna de eAistenta a depozitului rata dobanzii este cu atat mai mare cu cat sumele depuse sunt mai mari :pentru depozitele mai dobanda se poate plati direct in contul curent sau de card al titularului sau al unei alte persoane rata dobanzii este fiAa pe perioada depozitului :o luna; in cazul retra erii sumelor inainte de scadenta, se va plati dobanda la vedere comisioane( comision de retra ere -,%-+, minim %.--- lei3 -,% lei noiM comision de intretinere

Avantaje(

mari de *-.---.--- lei3 *.--- lei noi, rata dobanzii este mai mare cu un punct procentual; Dobanzi si comisioane(

cont curent ) -.$ KSD 3luna :echivalentul in lei; Contul "e economii Raiffeisen Acces Plus: fle/ibilitate si profit Caracteristici( N cont in lei pentru persoane fizice N termen( nelimitat N suma minima de deschidere a contului( *.---.--- de lei

*$

N depuneri ulterioare( minim !.---.--- de lei N retra eri( permise oricand, fara reducerea procentului de dobanda si fara penalizare. Daca soldul contului este mai mic de %--.--- de lei, orice retra ere de numerar se va putea efectua prin retra erea intre ului sold eAistent si lichidarea contului. Avantaje( N produsul ofera clientilor, pe de o parte, posibilitatea obtinerii unor niveluri superioare de dobanda comparativ cu cele oferite pentru contul curent si, in acelasi timp, accesul rapid la sumele economisite, fara restrictii N dobanda se capitalizeaza lunar in contul Acces /lus si este diferentiata pe transele valorice. Daca soldul contului trece in alta transa valorica, rata dobanzii se aplica pentru intre ul sold. N sunt permise transferuri automate din alte conturi curente3de card ale titularului detinute la Raiffeisen Bank in contul Acces /lus( pot fi transferate sume fiAe la date fiAe :standin order; sau sume care depasesc un anumit plafon prestabilit de catre detinatorul conturilor :sTeep; Dobanzi si comisioane( N dobanda este variabila, diferentiata pe transe valorice N nu se percepe comision de intretinere N comisioane( comision de retra ere -,%+, minim %.--- de lei 4. credite( credite imobiliare, credite pentru nevoi personale nenominalizate, credite auto, credite pentru bunuri de consum Cre"it Imobiliar% Beneficiezi acum "e "obanzi promotionale la cre"itele Casa 'a:

40>E la creditele in CF: contractate pana la 4! decembrie $--. 808E la creditele in +ei contractate pana la 4- septembrie $--. Daluta( &?8, ?KR, KSD sau C9'. Daloare( intre %.--- si $--.--- de ?KR :sau echivalentul in &?83KSD3C9';. /erioada( intre 4 si 4- de ani. Avans( $%+ din pretul de vanzare)cumparare 3 valoarea proiectului ,arantie( ipoteca de ran 8 instituita asupra imobilului achizitionat sau asupra unor bunuri Asi urare( asi urarea imobilului, cesionata in favoarea banciiW.

Caracteristici

imobile aflate in proprietatea solicitantului sau a unor terti.

*4

Anantaje

Consiliere din partea personalului specializat. Acceptarea unei ame lar i de venituri :salarii, comisioane, pensii, venituri din chirii, dividende Documentatie simplificata( fara carte de munca ?liberarea unei scrisori de pre)aprobare a creditului Acordarea creditului in ziua semnarii contractului de vanzare)cumparare si a contractului de /lata automata a ratelor din contul curent Refinantarea creditelor imobiliare de la alte banci

etc.;.

ipoteca

Cre"it Ipotecar1 Proiecte A&+ Raiffeisen Bank iti ofera posibilitatea de a)ti construi un imobil in cadrul proiectelor desfasurate de A1&.

Daluta( &?8, ?KR sau KSD. Daloare( intre %.--- si $--.--- de ?KR :sau echivalentul in &?83 KSD;. /erioada( intre % si $% de ani. Avans( minimum $%+ din valoarea proiectului. ,arantii( ipoteca de ran 8 constituita in favoarea bancii asupra imobilului care urmeaza sa fie

construit si asupra terenului aferent. Avantaje


Creditul poate fi acordat in &?8, ?KR sau KSD. 'ara irant. 'ara asi urare de viata. 'ara comision de administrare a creditului. 'ara comision de evaluare a imobilului 3 proiectului. Se ia in calcul bu etul familiei, nefiind impus un venit minim personal. /lata automata a ratelor lunare din contul curent, fara sa mai fie necesara deplasarea la banca.

/osibilitatea de rambursare anticipata a creditului, partiala sau inte rala :le/icre"it **

'leAicredit este un credit destinat nevoilor personale nenominalizate. Banii se acorda in numerar, fara sa fie necesara dovada cumpararii unui anumit bun.

Daluta( &?8 sau ?KR. Daloare( intre 4-- si !-.--- de ?KR :sau echivalentul in lei;. /erioada( intre # luni si !- ani. Acordare in maAimum $* de ore. 1u este necesara justificarea modului de utilizare a sumei primite. 'ara avans, fara irant. /lata automata a ratelor lunare din contul curent, fara sa mai fie necesara deplasarea la banca. /osibilitatea de rambursare anticipata a creditului, partiala sau inte rala. /osibilitatea de a beneficia, la cerere, de asi urare de viata in conditii avantajoase

Avantaje

:le/icre"it Plus 'leAicredit /lus este suportul pe care il cauti( creditul destinat nevoilor personale nenominalizate, care iti respecta deciziile, iti sustine visele si iti ofera independenta de care ai nevoieV Banii se acorda in numerar, fara sa fie necesara dovada cumpararii unui anumit bun. Beneficiezi acum "e "obanzi promotionale la cre"itul :le/icre"it Plus:

*," + la creditele in C9' contractate pana la 4! decembrie $--. #+ la creditele in &ei contractate pana la 4- septembrie $--.. Daluta( &ei, ?uro, KSD sau C9'. Daloare( oricGt iti doresti, in functie de venit si arantii :cu justificarea destinatiei creditului /erioada( intre # luni si $% ani. ,arantie( ipoteca de ran 8 constituita in favoarea bancii asupra unuia sau mai multor imobile Asi urare( asi urarea imobilului3imobilelor, cesionata in favoarea bancii. 'ara avans. 'ara irant. *%

Caracteristici(

pentru sume ce depasesc .%.--- ?uro, sau echivalentul in &ei3KSD3C9';.


aflate in proprietatea ta sau a unor terti.

Avantaje

'ara carte de munca. Consiliere din partea personalului specializat. Comision inclus, finantat de catre banca. /lata automata a ratelor lunare din contul curent

Cre"itul pentru masina ta Creditul 5asina 7a este un credit pentru cumpararea de masini sau moto)scutere noi. Caracteristici(

Daluta( lei, ?KR sau KSD. Daloare( intre $.--- si .%.--- de ?KR :sau echivalentul in lei3 KSD;. /erioada( intre # luni si . ani. Avans( minim !%+ din valoarea autoturismului achizitionat ,arantii( aj pe masina si asi urare 'ull)CASCO cesionata in favoarea bancii. 'ara irant. Aprobare rapida, in maAimum *0 de ore din momentul constituirii dosarului. Documentatie simpla si suport in obtinerea creditului la sediul dealer)ului auto. Se ia in calcul bu etul familiei, nefiind impus un venit minim personal. /lata automata a ratelor lunare din contul curent, fara sa mai fie necesara deplasarea la banca . /osibilitatea de rambursare anticipata a creditului, partiala sau inte rala.

Avantaje

Cre"itul pentru bunuri "e consum Caracteristici: ) Daloare( intre $%- si %.--- de ?KR :echivalentul in lei;. ) /erioada( intre !0 luni si % ani. ) Dobanda fiAa. Avantaje: ) 'ara carte de munca. ) 'ara avans, fara irant. ) Rata lunara scazuta. ) /osibilitatea de rambursare anticipata a creditului. *#

Cre"it pe loc Caracteristici( ) Daluta( lei, ?KR sau KSD. ) Daloare( intre !%- si 4.--- de ?KR :sau echivalentul in lei;. ) /erioada( intre # luni si % ani. ) Dobanda( pentru creditele in lei ai posibilitatea de a opta intre dobanda fiAa si dobanda variabila. /entru creditele in valuta, dobanda este variabila. Avantaje 1 Creditul in lei se acorda pe loc. ) Doar cu buletin si adeverinta de salariu. ) 'ara avans, fara irant. ) /osibilitatea de rambursare anticipata a creditului. :le/icre"it Inte$ral 'leAicredit 8nte ral, creditul de refinantare de la Raiffeisen Bank in care iti aduni toate celelalte credite in valuta pe care le detii la alte banci :cu eAceptia creditelor imobiliare3ipotecare;. 5ai mult timp liber, mai multe posibilitati. 5ai multe credite inseamna prea multe rate lunare, prea multe drumuri la banca, prea multe obli atii financiare, dobanda prea mare... Aduna)ti toate creditele intr)unul sin ur, mai avantajosV De eAemplu, daca ai un credit de nevoi personale, un credit auto si un credit de consum, le poti consolida pe toate trei intr)un sin ur credit la Raiffeisen Bank( 'leAicredit 8nte ral, creditul de refinantare, arantat cu ipoteca. Beneficiezi acum "e "obanzi promotionale:

*," + la creditele in C9' contractate pana la 4! decembrie $--. Daluta( ?KR, KSD sau C9'. Daloare( intre %.--- si .%.--- de ?KR :sau echivalentul in KSD3C9';. /erioada( intre # luni si $% ani. ,arantii( ipoteca constituita in favoarea bancii asupra unuia sau mai multor imobile aflate in

Caracteristici(

proprietatea ta sau a unor terti.

*.

Asi urare( asi urarea imobilului3 imobilelor cesionata in favoarea bancii. 7ipuri de venituri acceptate( venituri din salarii, venituri din comisioane din vanzari, venituri din

activitati independente, venituri din chirii, venituri din pensii, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din dividende. Avantaje

/oti beneficia de o rata a dobanzii redusa fata de cele platite la creditele anterioare. /latesti o sin ura rata lunara, intr)un sin ur loc. /oti obtine o suma de bani suplimentara. 'ara avans, fara irant. 'ara carte de munca. Comision inclus, finantat de catre banca. 1u este necesara asi urarea de viata. /lata automata a ratelor lunare din contul curent, fara sa mai fie necesara deplasarea la banca . /osibilitatea de rambursare anticipata a creditului, partiala sau inte rala. 5ai putine drumuri la banca.

*. carduri( cardul de credit 5asterCard in lei, cardul de debit Disa ?lectron in lei, cardul de debit 5aestro in lei, cardul de debit Disa Classic in lei, cardurile de debit ?urocard35astercard in KSD sau euro

Card de credit Raiffeisen Bank Standard

?urocard3 5astercard in KSD

*0

Cardul de credit Raiffeisen Bank) Dodafone

?urocard3 5astercard in ?KRO

Cardul de credit Raiffeisen Bank ,old

5aestro

Disa ?lecron

5astercard in &ei

Car" "e cre"it Raiffeisen Bank Stan"ar" Oricare ar fi lista ta de cumparaturi cu noul card de cumparaturi Raiffeisen Bank te bucuri de cele mai multe optiuni de rambursare:

-+ dobanda pana la %# de zile, pe viata% 'oloseste cardul de cumparaturi fara dobandaV /lateste Rambursare fleAibila% ?ste ale erea ta cati bani rambursezi lunarV 8nfunctie de baniipe care ii ai /lata in rate fiAe, cu dobanda redusa. ,estioneaza)ti bu etul cu costuri %e-&seV Ale e plata in

cu cardul, ramburseaza inte ral sumele utilizate, pana la scadenta lunara si beneficiezi de -+ dobanda.

la dispozitie poti rambursa lunar orice suma, pornind de la minimum %+ din creditul utilizat.

rate lunare fiAe :#, !$, !0, $* sau 4# de rate; pentru cumparaturi in valoare de minimum 4-- &ei si ai dobanda mai mica decat dobanda standard. Avantajele cardului de cumparaturi: !. /rotectia Cardului: beneficiezi de eAtra protectie in cazul in care pierzi sau iti este furat cardul. $. /rotectia Cumparaturilor: cumparaturile pe care le platesti cu *"

cardul sunt protejate impotriva deteriorarii, distru erii sau furtului pentru 4- de zile de la data achizitiei, inclusiv pe durata transportului. 4. /rotectia /retului: stii ca poti beneficia de cel mai bun pret de pe piata pentru cumparaturile platite cu cardul. /rimesti bonusuri la cumparaturi% Beneficiezi de reduceri arantate sub forma de /uncte de Colectie la partenerii bancii( 5cDonaldXs :%+ reducere;, Sensiblu :$+ reducere;, Au sbur 8nternational :$+ reducere; *%i!esti g%at&it pana la 0 $a%-&%i s&pli!enta%e% 8mparte beneficiile cardului de cumparaturi Raiffeisen Bank cu inca * persoane dra i tie carora le poti oferi cate un card suplimentar, fara niciun cost de administrare. 5ai mult, pentru fiecare card suplimentar ale i acces total sau partial la limita ta de credit. Car"ul "e cre"it Raiffeisen Bank1 (o"afone Oricare ar fi lista ta de cumparaturi cu noul card de cumparaturi Raiffeisen Bank O Dodafone te bucuri de cele mai multe optiuni de rambursare:

-+ dobanda pana la %# de zile, pe viata% 'oloseste cardul de cumparaturi fara dobandaV /lateste Rambursare fleAibila% ?ste ale erea ta cati bani rambursezi lunarV 8nfunctie de baniipe care ii ai /lata in rate fiAe, cu dobanda redusa% ,estioneaza)ti bu etul cu costuri %e-&seV Ale e plata in

cu cardul, ramburseaza inte ral sumele utilizate, pana la scadenta lunara si beneficiezi de -+ dobanda.

la dispozitie poti rambursa lunar orice suma, pornind de la minimum %+ din creditul utilizat.

rate lunare fiAe :#, !$, !0, $* sau 4# de rate; pentru cumparaturi in valoare de minimum 4-- &ei si ai dobanda mai mica decat dobanda standard. Avantaje( Aplici o sin ura data si ai acces la credit pe o perioada nelimitata. Banca iti acorda o linie de credit care iti sta la dispozitie toata viata si la care ai acces, din tara sau strainatate, platind la comercianti sau retra and numerar de la bancomate si hisee bancare, $* ore din $* si . zile din .. 7u decizi cand apelezi la credit, in functie de necesitatile de moment. 'aci cumparaturi in si uranta. /oti beneficia de un pachet unic de serviciide protectie atasat cardului tau( !. /rotectia Cardului: beneficiezi de eAtra protectie in cazul in care pierzi sau iti este furat cardul.

%-

$./rotectia Cumparaturilor: cumparaturile pe care le platesti cu cardul sunt protejate impotriva deteriorarii, distru erii sau furtului pentru 4- de zile de la data achizitiei, inclusiv pe durata transportului. 4. /rotectia /retului( stii ca poti beneficia de cel mai bun pret de pe piata pentru cumparaturile platite cu cardul. /rimesti bonusuri la cumparaturi% Beneficiezi de reduceri arantate sub forma de /uncte de Colectie la partenerii bancii( 5cDonaldXs :%+ reducere;, Sensiblu :$+ reducere;, Au sbur 8nternational :$+ reducere;. Casti i puncte de loialitate Dodafone% /lateste cu cardul de cumparaturi Raiffeisen Bank Dodafone si primesti % puncte la fiecare !- &ei cheltuiti. 8n plus, primesti un bonus de %-- de puncte la prima tranzactie, indifferent de valoarea tranzactiei. /rimesti ratuit pana la * carduri suplimentare% 8mparte beneficiile cardului de cumparaturi Raiffeisen Bank cu inca * persoane dra i tie carora le poti oferi cate un card suplimentar, fara niciun cost de administrare. 5ai mult, pentru fiecare card suplimentar ale i acces total sau partial la limita ta de credit. Car"ul "e cre"it Raiffeisen Bank Gol" Cu cardul de cumparaturi Raiffeisen Bank ,old beneficiezi de o limita de credit de pana la *-.--- lei, cu utilizare internationala si de un pachet complet de servicii, oferit ratuit( Servicii de asistenta ratuite ) asistenta de calatorie :informatii utile privind tara in care urmeaza sa calatoriti, referinte privind interpreti de limbi straine, raportarea pierderii 3 furtului cardului; ) asistenta medicala :referinte privind serviciile medicale din tara respectiva, monitorizarea starii de sanatate, furnizarea medicamentelor si echipamentului medical, acolo unde ele nu eAista, avansuri pentru spitalizare etc.; ) asistenta le ala :referinte juridice; Servicii de asi urare ratuite ) asi urare in cazul anularii sau intarzierii calatoriei ) asi urare in cazul pierderii 3 deteriorarii 3 intarzierii ba ajelor ) asi urare medicala ) asi urare in caz de accident de calatorie

%!

) asi urare de raspundere civila ) asi urare in cazul cheltuielilor de judecata 8n plus, te bucuri de toate avantajele cardului de cumparaturi Raiffeisen Bank(

Aplici o sin ura data si ai acces la credit pe o perioada nelimitata. Banca iti acorda o linie de

credit care iti sta la dispozitie toata viata si la care ai acces, din tara sau strainatate, platind la comercianti sau retra and numerar de la bancomate si hisee bancare, $* ore din $* si . zile din .. 7u decizi cand apelezi la credit, in functie de necesitatile de moment.

Beneficiezi de -+ dobanda pana la %# de zile% /entru platile efectuate la comercianti cu cardul

de cumparaturi Raiffeisen Bank beneficiezi de o perioada de ratie de pana la %# de zile in care nu platesti dobanda, in cazul rambursarii inte rale, pana la data scadenta, a sumelor utilizate.

Ai -+ comision pe tranzactie la achitarea cumparaturilor cu ajutorul cardului% Daca platesti cu

cardul la comercianti, banii vor trece din contul tau in cel al comerciantului fara costuri suplimentare pentru tine.

Rambursezi sumele utilizate intr)un mod fleAibil% 8n functie de banii pe care ii ai la dispozitie

poti rambursa in fiecare luna orice suma intre suma minima de plata :%+ din creditul utilizat; si intrea a suma utilizata.

Ai reduceri arantate sub forma de /uncte de Colectie la fiecare cumparatura pe care efectuezi

cu cardul la partenerii bancii% Caracteristici(


card de credit, in lei, pentru persoane fizice utilizare nationala si internationala :in strainatate se face automat conversia in moneda tarii limita de credit este stabilita de banca pentru fiecare utilizator, pana la *-.--- RO1 rambursare lunara minima( %+ din valoarea creditului utilizat pana la * carduri atasate contului de credit, in afara de cardul principal limita lunara de cheltuiala( !--+ din limita acordata de banca pentru plati la comercianti, *-+ nu necesita iranti, asi urare sau alte arantii

respective;

pentru retra eri de numerar

(isa !lectron

%$

Caracteristici

card de debit, in lei, pentru persoane fizice card de plata a salariilor pentru an ajatori utilizare domestica si internationala suma minima de deschide de a contului pe card trebuie sa fie %-.--- lei3 % lei noi. pana la % carduri pe cont. posibilitatea de a efectua tranzactii comerciale directe si eAtra eri de numerar nu numai in tara,

Avantaje:

dar si in strainatate :cardul este alimentat cu lei, 8n strainatate realizandu)se conversia automata in moneda tarii respective;.

poti incasa dobanzile oferite de banca la depozite fara capitalizarea dobanzii. poti efectua plati directe catre furnizorii de utilitati, fara a fi necesara deplasarea la banca, in cazul in care cardul este folosit pentru incasarea lunara a salariului, poti beneficia, la cerere, de

datorita contului curent atasat cardului tau.

facilitatea de descoperit de cont :overdraft; , in valoare de unul pana la trei salarii nete. Aceasta reprezinta o linie de credit atasata cardului tau de salariu. ,aestro Caracteristici card de debit, in lei, pentru persoane fizice card de plata a salariilor pentru an ajatori utilizare domestica si internationala suma minima de deschide de a contului pe card trebuie sa fie %-.--- lei3 % lei noi.

,astercar" in lei Caracteristici

card de debit in lei atasat contului curent, destinat persoanelor fizice, cetateni romani, precum si

pentru cetatenii straini care lucreaza in cadrul ambasadelor, consulatelor si reprezentantelor altor tari in Romania sau in cadrul unor or anizatii internationale cu sedii in Romania

cardul foloseste disponibilul din acest cont, inclusiv linia de overdraft

%4

permite retra eri numerar la A75 ori /OS si cumparaturi la comercianti, in Romania si card de debit embosat, in lei, pentru persoane fizice utilizare domestica si internationala utilizare in mediul electronic si manual Odata cu emiterea cardului, clientul beneficiaza de deschiderea unui cont curent in lei, care poate

strainatate

Avantaje fi accesat prin intermediul cardului, de oriunde din tara sau strainatate( contul este alimentat in lei, iar in strainatate se realizeaza conversia automata in moneda tarii respective. ) acces in mod direct la disponibilul din contul curentM ) permite rezervarea de servicii in strainatate ) permite efectuarea de plati pe internet ) efectuare plati la comercianti sau retra eri de numerar oriunde in tara si in strainatateM ) -+ comision la platile efectuate cu cardul la comerciantii din Romania si strainatate. ) pana la % carduri pe cont !urocar"G ,astercar" in *S) Caracteristici

card de debit, in KSD, pentru persoane fizice cetateni romani, precum si pentru cetatenii straini

care lucreaza in cadrul ambasadelor, consulatelor si reprezentantelor altor tari in Romania sau in cadrul unor or anizatii internationale cu sedii in Romania.

utilizare domestica si internationala

suma minima de deschidere a contului( %- KSD Avantaje

permite atasarea mai multor carduri la acelasi cont, putand stabili o limita zilnica de cheltuiala permite rezervarea de camere la hoteluri din strainatate.

pentru fiecare card.

asi ura inlocuirea in re im de ur enta a cardului declarat ca pierdut sau furat si eliberarea de numerar in re im de ur enta pana la emiterea cardului inlocuitor !urocar"G ,astercar" in !*RO

%*

Caracteristici

card de debit, in ?uro, pentru persoane fizice cetateni romani, deosebit de util pentru calatorii in utilizare domestica si internationala. suma minima de deschidere a contului( %- ?uro

tarile care utilizeaza ca moneda nationala ?uro.


Avantaje

permite atasarea mai multor carduri la acelasi cont, putand stabili o limita zilnica de cheltuiala pentru tranzactiile facute cu acest card in zona ?uro nu sunt percepute taAe de conversie valutara. asi ura rezervarea de camere la hoteluri de peste hotare. asi ura inlocuirea in re im de ur enta a cardului declarat ca pierdut sau furat si eliberarea de

pentru fiecare card.


numerar in re im de ur enta pana la emiterea cardului inlocuitor. %. fonduri de investitii.

Principalele pro"use si ser#icii oferite I,,1urilor sunt urmatoarele( .. conturi curente si servicii atasate :pachet operational 855, Raiffeisen Direct, 5BBankin Oran e, 5BBankin Dodafone; Pachet operational I,, Ce se poate finantaY Orice proiect de investitii care se dovedeste fezabil conform standardelor banciiM de eAemplu( ) constructia de sedii, hale, depozite, etcM ) efectuarea de lucrari de imbunatatire, modernizare de activeM ) achizitia de( utilaje, echipamente, autovehicule, parti sociale si actiuni :cu scop de participare la capitalul societatilor respective;, licente, pachete de softTare, etc. Caracteristici principale ale produselor de investitii ale bancii ) Se acorda in RO&, ?KR , KSD ) Se finanteaza maAim 0%+ din valoarea proiectului de investitii ) Se accepta ca aport la proiect si o contributie in natura :teren, hala eAistenta, etc.;

%%

) 8nre istrarea de pierderi la sfarsitul eAercitiului financiar de catre solicitant nu este un criteriu eliminatoriu ) /erioada de rambursare( pana la!- ani :in functie de natura proiectului de investitii; ) /erioada maAima de ratie( !$ luni ) ,rad de acoperire cu arantii a capitalului imprumutat :fara dobanzi si comisioane;( !--+ :eAista si produse de credit de investitii pentru care radul de acoperire cu arantii poate fi cuprinsa intre %-+ si 0%+;. Cre"ite pentru capital "e lucru Cine poate obtine credite de investitiiY Orice 855 :societate cu cifra de afaceri mai mica de %.---.--- de ?uro; Descoperit de cont ) Se acorda sub forma de descoperit pe contul curent in RO&, ?KR si KSD pe o perioada de !$ luni, cu posibiltatea de prelun ire ) 'acilitatea are caracter revolvin 8mprumut pe termen scurt ) 'acilitate care permite obtinerea unei finantari cu caracter punctual pentru activitatea curenta :eAemplu( achizitia de stocuri de materie prima necesare unui ciclu de productie mai lun , plata anticipate a unor servicii3bunuri utilizate in activitatea curenta, etc.; ) Rambursarea facilitate se realizeaza pe baza unui rafic de rambursare a reat cu clientul.. $. Cash 5ana ement :incasari si plati in lei si valuta, plati directe furnizori, administrarea incasarilor, multiCash, confirmarea electronica a platilor catre vama; ,ulticash: ser#icii bancare electronice "irect "e pe computerul tau Avantaje Servicii bancare direct din biroul dumneavoastra. Si uranta si simplitate ) acces restrictionat de parole si comunicatie criptata cu banca. Acces rapid la informatii, care sunt actualizate din ora in ora. Rapiditate in efectuarea platilor si in obtinerea eAtrasului de cont. ?ficienta in estiunea incasarilor si platilor. %#

Reducerea costurilor pentru comisioane bancare si resurse. 5ultiCash este o solutie softTare structurata care permite estionarea optima a platilor si incasarilor.

Aplicatia este utilizata in prezent de peste $--.--- de clienti corporate, fiind deci indelun testata si perfectionata. /ro ramul standard se instaleaza pe calculatoarele din biroul dumneavoastra si permite urmatoarele operatiuni(

Dizualizarea eAtrasului de cont zilnic si a eAtrasului intermediar actualizat in timpul zilei, din ora ?fectuarea de plati in lei si valuta. 7ransmiterea3primirea de fisiere tip teAt.

in ora.

4. credite( descoperit de cont, credite de investitii, credite imobiliare, credite pentru finantarea nevoilor nenominalizate, credite pentru capital de lucru Cre"ite "e in#estitii Ce se poate finanta1 Orice proiect de investitii care se dovedeste fezabil conform standardelor banciiM de eAemplu( ) constructia de sedii, hale, depozite, etcM ) efectuarea de lucrari de imbunatatire, modernizare de activeM ) achizitia de( utilaje, echipamente, autovehicule, parti sociale si actiuni :cu scop de participare la capitalul societatilor respective;, licente, pachete de softTare, etc. Caracteristici principale ale produselor de investitii ale bancii ) Se acorda in RO&, ?KR , KSD ) Se finanteaza maAim 0%+ din valoarea proiectului de investitii ) Se accepta ca aport la proiect si o contributie in natura :teren, hala eAistenta, etc.; ) 8nre istrarea de pierderi la sfarsitul eAercitiului financiar de catre solicitant nu este un criteriu eliminatoriu ) /erioada de rambursare( pana la!- ani :in functie de natura proiectului de investitii; ) /erioada maAima de ratie( !$ luni ) ,rad de acoperire cu arantii a capitalului imprumutat :fara dobanzi si comisioane;( !--+ :eAista si produse de credit de investitii pentru care radul de acoperire cu arantii poate fi cuprinsa intre %-+ si 0%+;.

%.

Cre"ite pentru capital "e lucru Cine poate obtine credite de investitiiY Orice 855 :societate cu cifra de afaceri mai mica de %.---.--- de ?uro; Descoperit de cont ) Se acorda sub forma de descoperit pe contul curent7n RO&, ?KR si KSD pe o perioada de !$ luni, cu posibiltatea de prelun ire ) 'acilitatea are caracter revolvin 'actorin intern si eAtern ) ,arantiile le reprezinta eAclusiv creantele eli ibile reprezentate de facturile :emise atat de catre societati din tara cat si din strainatate; prezentate de catre solicitant ) 'acilitatea are caracter revolvin 8mprumut pe termen scurt ) 'acilitate care permite obtinerea unei finantari cu caracter punctual pentru activitatea curenta :eAemplu( achizitia de stocuri de materie prima necesare unui ciclu de productie mai lun , plata anticipate a unor servicii3bunuri utilizate in activitatea curenta, etc.; ) Rambursarea facilitate se realizeaza pe baza unui rafic de rambursare a reat cu clientul. 8mprumut pe termen mediu si lun Raiffeisen Bank ofera clientilor 855 credite pentru finantarea investitiilor si a cheltuielilor nenominalizate( Cre"it In#est Caracteristici(

/erioada maAima de acordare este de !$- luni. /erioada de ratie este de maAim # luni. Rambursarea se realizeaza in rate e ale, care pot fi lunare sau trimestriale. Contributia clientului la proiectul de investitii :cash sau in natura; ) minim $-+ din costul total 'acilitatea foloseste un cont de credit separat, tra erile din credit se vor aproba in baza unei

al proiectului de investitii :fara 7DA;.

cereri a clientului si a documentelor care certifica utilizarea fondurilor conform intele erii contractuale :tra eri controlate;.

%0

Avantaje

/erioada de rambursare corelata cu timpul de amortizare a investitiei. /osibilitate acordare perioada de ratie de pana la # luni. ,rafic de rambursare pliat pe activitatea societatii :rate lunare sau trimestriale;.

Cre"it :le/i Scopul creditului( finantarea nevoilor nenominalizate Daloare( pana la $--.--- RO1 5oneda( RO1 /erioada( maAim !$- luni Rambursare( in rate lunare e ale Comisionul( platit din credit 1u este necesar rulaj prelabil cu banca Creditul poate fi folosit si pentru plata datoriilor la bu etul de stat Cre"itul Capital Raiffeisen Bank ofera un nou tip de credite 855)urilor eAtinzand astfel de la !- la !% ani perioada maAima de rambursare pentru clientii cu cifra de afaceri cuprinsa intre !)% milioane de euro. Avansul s)a redus de la $-+ la !%+ din valoarea totala a investitiei :avansul poate fi stabilit in functie de proiectul finantat;. Creditul poate fi rambursat in rate lunare e ale si beneficiaza de perioada de ratie de pana la # luni in cazul eAtinderii imobilului. Creditul Capital ofera 855Ourilor cu cifra de afaceri intre ! si % milioane de euro, optiunea U7op K/Q, prin care clientii pot beneficia de sume mai mari, fara documentatie suplimentara. Astfel, dupa utilizarea partiala a sumei acordate drept credit pentru capital de lucru, clientul poate solicita sa fie refinantat cu suma deja cheltuita, reintre ind astfel limita aprobata initial. Reintre irea limitei se poate realiza dupa rambursarea a sase rate lunare sau doua rate trimestriale de la acordarea sau reacordarea precedenta. Creditul Capital este destinat pentru acoperirea nevoii de finantare pe termen scurt si este acordat pe o perioada de maAim doi ani. Optiunea U7op K/Q ofera intreprinderilor *.. carduri de credit sub si la D8SA in RO1, ?KRO sau KSD. D8SA Business)KSD Disa Business)&ei cu utiliz internat.

%"

D8SA Business) ?KRO

D8SA Business) &ei cu utiliz.nationala

(ISA Business1 *S) Cardul in KSD D8SA Business Raiffeisen Bank este un produs de tip debit care se adreseaza persoanelor juridice romane ai caror salariati efectueaza deplasari in strainatate si in tara in interesul firmei. Caracteristici(

Da permite efectuarea de tranzactii comerciale si retra eri de numerar in orice colt al lumii. Da ofera posibilitatea de a limita cheltuielile anumitor an ajati la nivelul fiecarui card in parte. Da asi ura inlocuirea in re im de ur enta a cardului declarat ca pierdut furat si eliberarea de Da ofera numeroase servicii coneAe eAtrem de avantajoase(
o o o o o o

numerar in re im de ur enta pana la emiterea cardului inlocuitor.

Asistenta medicala de ur enta si referinte medicaleM Serviciul de asistenta juridicaM Asi urarea pentru cazuri de intarziere in timpul calatorieiM Asi urarea pentru ba ajele sosite cu intarziere sau pierduteM Asi urare in cazuri de deturnareM Rezervarea camerelor de hotel.

(ISA Business1 !*RO Cardul in ?KR D8SA Business Raiffeisen Bank este un produs de tip debit care se adreseaza persoanelor juridice romane ai caror salariati efectueaza frecvent deplasari in zona ?uro in interesul firmei. #-

Caracteristici(

Da permite efectuarea de tranzactii comerciale si retra eri de numerar in zona ?uro, fara a mai Da ofera posibilitatea de a limita cheltuielile anumitor an ajati la nivelul fiecarui card in parte. Da asi ura inlocuirea in re im de ur enta a cardului declarat ca pierdut furat si eliberarea de Da ofera numeroase servicii coneAe eAtrem de avantajoase(
o o o o o o

plati taAe de conversie valutara.


numerar in re im de ur enta pana la emiterea cardului inlocuitor.

Asistenta medicala de ur enta si referinte medicaleM Serviciul de asistenta juridicaM Asi urarea pentru cazuri de intarziere in timpul calatorieiM Asi urarea pentru ba ajele sosite cu intarziere sau pierduteM Asi urare in cazuri de deturnareM Rezervarea camerelor de hotel.

(ISA Business1 +ei0 cu utilizare internationala Cardul in lei D8SA Business international este un card de debit destinat societatilor romanesti ai caror salariati efectueaza deplasari in interesul firmei, atat in tara cat si in strainatate.

Da permite efectuarea de tranzactii comerciale si retra eri de numerar oriunde in lume :se face Da ofera posibilitatea rezervarii de camere de hotel. Da asi ura inlocuirea in re im de ur enta a cardului declarat ca pierdut 3 furat si eliberarea de

conversia automata a sumelor in lei din contul de card in moneda tarii respective;.

numerar in re im de ur enta pana la emiterea cardului inlocuitor. (ISA Business1 +ei0 cu utilizare e/clusi# nationala Cardul in lei D8SA Business Raiffeisen Bank este un produs de tip debit care se adreseaza societatilor romanesti ai caror salariati efectueaza deplasari in interesul firmei. Caracteristici(

Da permite efectuarea de tranzactii comerciale si retra eri de numerar in orice colt al tarii. Da ofera posibilitatea rezervarii de camere de hotel. Da asi ura inlocuirea in re im de ur enta a cardului declarat ca pierdut furat si eliberarea de

numerar in re im de ur enta pana la emiterea cardului inlocuitor. #!

Principalele pro"use si ser#icii oferite corporatiilor sunt urmatoarele( !. conturi curente $. produse de Cash 5ana ement :incasari si plati in lei si valuta, Direct Debit, administrarea incasarilor, concentrarea lichiditatilor, 5ultiCash; 4. produse de 'inantari Structurate si 'inantari /roiecte :creditul de prefinantare a eAportului, creditul de post)finantare a eAportului, factorin , finantarea comertului cu bunuri fun ibile, forfetarea, credite cumparator pe termen mediu, acreditivul documentar, scontarea documentelor in cadrul acreditivului, arantia bancara, incasso)ul, finantarea proiectelor de investitii; Cre"itul "e prefinantare a e/portului Creditul de prefinantare a eAportului este un produs cu ajutorul caruia compania pe care o reprezentati poate beneficia, in calitate de eAportator, de finantarea capitalului de lucru necesar pentru a indeplini obli atiile de livrare asumate prin contractele comerciale incheiate cu partenerii eAterni. 8n anumite situatii, riscul de performanta aferent eAportatorului este preluat de catre ?Aimbank Romania, in baza unui contract incheiat cu Raiffeisen Bank. Dili entele necesare obtinerii politei ?Aimbank fiind in sarcina bancii, in calitate de client, economisiti timp si resurse. :actorin$ul )estinatia cre"itului 'actorin )ul, produs utilizat in mediile de afaceri dinamice din intrea a lume, reprezinta o solutie rapida de eliberare a capitalului de lucru blocat in creditul furnizor, asi urand o utilizare productiva a resurselor financiare. Ca alternativa la creditele standard, factorin )ul este o modalitate de finantare cu risc scazut din ce in ce mai solicitata de societatile comerciale romanesti. 5ecanismul este urmatorul( in urma incheierii unui contract de factorin cu Raiffeisen Bank, creantele companiei catre clientii eli ibili sunt transferate bancii prin scontare, beneficiind astfel de finantare imediata. Avantaje

Accelerarea ciclului de plataM Acces nelimitat la capitalul de lucru prin finantare imediata in baza creantelorM 1u necesita arantii materialeM

#$

Asi urare impotriva riscului de neplata :pentru factorin )ul fara recurs Raiffeisen Bank ofera 'actorin cu recurs 'actorin fara recurs 'actorin intern 'actorin eAtern

acest produs in urmatoarele variante(


:inantarea comertului cu bunuri fun$ibile Raiffeisen Bank ofera acest en de finantare pentru achizitionarea, procesarea si vanzarea de bunuri fun ibile :cotate sau necotate la bursa;. /rin oferirea acestui en de produs, Raiffeisen Bank urmareste ca arantarea creditului sa se faca cu tranzactia comerciala in sine, cu un control atent al fluAului de marfuri si fluAurilor de numerar rezultate din vanzarea marfurilor. Domeniile de eAcelenta in care puteti beneficia de eAperienta noastra in acest en de finantare cuprind(

titei si produse petroliereM cereale si produse a ricoleM metale feroase si neferoaseM

:orfetarea 'orfetarea :forfaitin ; reprezinta unul dintre domeniile de eAcelenta ale Raiffeisen Bank. Dezvoltarea si implementarea acestui produs au fost enerate de creditul furnizor, perfectat intre un furnizor si un cumparator ) prin care furnizorul accepta ca pentru bunurile livrate sau serviciile prestate sa fie platit de cumparator ulterior, de re ula intr)o perioada de timp de pana la % ani. 'orfetarea se refera la cumpararea3vanzarea creantelor materializate in bilete la ordin sau cambii, rezultate din livrarea de bunuri si servicii, cu scadente la date fiAe. Raiffeisen Bank S.A. cumpara aceste efecte de comert de la furnizor sau detinatorul lor, de re ula fara recurs catre vanzator, contra retinerii unei taAe de forfetare si perceperii unui comision. 8n prezent, Raiffeisen Bank forfeteaza :cumpara; bilete la ordin:

arantate de catre statM arantate sau avalizate de catre o banca comerciala :al carei risc trebuie sa fie acceptat de catre emise de municipalitatiM

Raiffeisen Bank;M

#4

emise de companii3entitati acceptate de catre banca. Avantajele forfetarii pentru afacerea ta( crearea de lichiditati ) respectiv imbunatatirea cashfloT)ului prin incasarea imediata a valorii

rezultate din vanzarea efectelor de comertM eliminarea riscului de neplata la scadenta efectelor de comert ) acest risc fiind preluat de banca. Acre"iti#ul "ocumentar Acreditivul documentar este cel mai folosit instrument de plata in comertul international. Acest instrument ofera vanzatorului un an ajament irevocabil de plata din partea bancii si, in acelasi timp, ii ofera cumparatorului si uranta ca plata se va efectua numai contra prezentarii de documente care atesta livrarea marfurilor. Acreditivele documentare sunt autonome fata de contractele comerciale care stau la baza lorM bancile ne ociaza documente si platesc contra prezentarii documentelor stipulate in &3C, si nu contra marfa. 8n mod obli atoriu, acreditivele documentare sunt supuse /ublicatiei %-- a Camerei 8nternationale de Comert, /aris. Scontarea documentelor in cadrul acreditivului /rodusul este utilizat in cazul contractelor comerciale care prevad ca modalitate de decontare acreditivul documentar cu plata la termen. Scontarea se va efectua la primirea confirmarii de plata de la banca emitenta. Avantajele companiei in cazul scontarii documentelor in cadrul acreditivelor:

8mediat dupa efectuarea livrarii, compania eAportatoare primeste contravaloarea in numerar a

marfurilor sau serviciilor furnizate, diminuate cu cheltuielile de scontare, astfel incat, prin cresterea lichiditatii, isi poate asi ura continuitatea procesului de productieM

Se elibereaza resurse financiare in vederea abordarii de noi tranzactiiM Compania nu mai este nevoita sa apeleze la imprumuturi bancareM Riscurile care apar ca urmare a fluctuatiei ratei de schimb valutar sunt asumate de bancaM

Compania va economisi timpul necesar administrarii si incasarii debitelor. Incasso1ul

#*

8ncasso)ul, ca modalitate de plata, inseamna tratarea de catre banci a documentelor comerciale sau financiare :cambii, bilete la ordin, cecuri; in conformitate cu instructiunile primite de la eAportator, cu scopul de a(

Obtine plata si3sau acceptareaM Remite documentele contra plata si3sau acceptareM Remite documentele 8n baza altor termeni si conditii. De re ula, incasso)urile sunt supuse KRC %$$ :Kniform rules for collections; ale Camerei

8nternationale de Comert, /aris. :inantarea proiectelor "e in#estitii Reprezinta o structura de finantare a unei activitati economice, a carei rambursare depinde de fluAurile de lichiditati enerate de proiectul finantat si care este arantata cu activele acestuia. 8n marea majoritate a cazurilor, acest tip de finantare este caracterizat printr)un recurs limitat asupra investitorilor, limita fiind definita in timp si valoric. 8n acest fel, banca are un drept limitat de re res asupra altor surse de lichiditati sau asupra altor active detinute de investitori. 8n mod uzual, recursul asupra investitorilor se manifesta in situatia in care proiectul finantat nu poate fi finalizat sau in care nu enereaza suficiente lichiditati pentru rambursarea finantarii. Acest tip de credit prezinta o serie de avantaje majore:

Asi ura identificarea corecta a riscurilor aferente unui proiect, alocarea acestor riscuri intre

participanti pe principiul competentelor specifice fiecaruia, prin urmare, cresterea sanselor de reusita a proiectuluiM

/ermite finantarea pe termen lun a unor investitii de mare valoare 8n diferite sectoare /rotejeaza activele eAistente ale investitorilor de riscurile aferente noului proiect.

industriale, in infrastructura si in dezvoltarea serviciilor publiceM

*.produse de creditare :descoperit de cont, avansul in cont curent, linia de credit revolvin pe termen scurt, creditul la termen; :acilitatea "e "escoperit "e cont ( O#er"raft

#%

Overdraft)ul va pune la dispozitie o suma suplimentara de bani, echivalentul a pana la 4 salarii, pe care o puteti folosi imediat, fara restrictii. Astfel, aveti posibilitatea de a eAtra e din contul dumneavoastra o suma mai mare decat cea de care dispuneti la momentul respectiv. Avantajele facilitatii descoperit de cont ) ) ) )

banca nu percepe taAe sau comisioane pentru neutilizarea descoperitului de cont overdraft)ul nu are o data fiAa de rambursare inte rala dobanda se aplica numai pentru suma utilizata in cazul imbunatatirii situatiei financiare, poti beneficia de majorarea sumei acordate. 'acilitatea este destinata finantarii activitatii curente a clientului. Dalabilitatea facilitatii este de 4#* zile, cu posibilitatea de reinnoire cu acordul partilor. ?ste similara facilitatii de descoperit de cont :@overdraft@; , diferentele fiind acelea ca( ) banca monitorizeaza modalitatea de utilizare a facilitatiiM ) creditul se deruleaza printr)un cont separat de contul curent al clientului.

Avansul in cont curent

Ktilizarea din limita aprobata se poate realiza oricand pe perioada de valabilitate a facilitatii.

7ra erea nu trebuie notificata in avans bancii, dar trebuie justificata cu documente astfel incat sa fie in concordanta cu scopul facilitatii.

Rambursarea totala sau partiala se poate realiza in orice moment pe perioada de valabilitate a 'acilitatea poate avea caracter an ajant sau nean ajant. 'acilitatea este o linie de credit cu o limita aprobata si este destinata finantarii unor tranzactii Dalabilitatea facilitatii este de maA. 4#* zile, cu posibilitatea de reinnoire cu acordul partilor. Se utilizeaza in mod curent in situatiile in care iesirile si intrarile de numerar sunt previzibile :de Clientul poate tra e sume fiAe, pana la o limita de suma si o scadenta a reata, pentru perioade

facilitatii. Sumele odata rambursate pot fi reutilizate.

&inia de credit revolvin pe termen scurt

specifice de comert.

eAemplu pentru a acoperi perioada dintre momentul livrarii si momentul incasarii creantelor;.

fiAe de timp :!, 4 sau # luni;, la rate de dobanda fiAe. Odata rambursata, suma respectiva poate fi trasa din nou :facilitate revolvin ;.

'acilitatea poate avea caracter an ajant sau nean ajant.

##

Cre"itul la termen

?ste destinat finantarii unei nevoi specifice a clientului, cum ar fi constituirea de stocuri,

finantarea productiei de bunuri cu ciclu de productie indelun at sau finantarea unui proiect de investitii :achizitionarea unor mijloace fiAe, a unor echipamente sau finantarea unor proiecte de investitii;.

Aceasta facilitate de creditare la termen poate fi acordata pe termen scurt sau mediu. De re ula, suma totala a creditului trebuie sa fie trasa inte ral, intr)o sin ura transa, dar, in cazuri Rambursarea se va efectua de catre client in rate, conform unui rafic de rambursare a reat. 'iecare tra ere din facilitate se va efectua pe baza documentelor justificative in conformitate cu Oferind acest produs, banca intra intr)o relatie an ajanta cu clientul.

speciale, ea poate fi trasa si in mai multe transe, de)a lun ul unei perioade specifice de disponibilitate.

/rodusul are un caracter non)revolvin :o rata platita nu poate fi trasa din nou;.

obiectul facilitatii si trebuie notificata Bancii cu cel putin $ zile inainte.

%.carduri sub si la D8SA, 5A?S7RO, 5asterCard si ?urocard in RO1, ?KRO sau KSD. Principalele pro"use si ser#icii oferite in parteneriat cu Aestern *nion sunt urmatoarele : .% Aill Call 5oneB 7ransfer( transferuri intre persoane fizice. /ermite clientilor sa trimita si sa primeasca bani, prin intermediul oricarui a ent >estern Knion, oriunde in lume, in cateva minute. -% Buick PaC Cel mai rapid, si ur si demn de incredere mijloc de plata folosit pentru ca o companie sa primeasca sume de bani transmise de clientii sai din intrea a lume. Aceste fonduri primite de persoanele juridice straine, inre istrate in sistemul >estern Knion, vor fi direct depozitate in contul bancar al acestora. 4%Buick Cash Serviciu ce ofera o modalitate si ura si rapida pentru o companie de a trimite fonduri, prin intermediul retelei >estern Knion, clientilor sai sau salariatilor oriunde in lume

1.0.

Preocu!ari ale bancii de verificare a calitatii !roduselor3 serviciilor

/oliticile de estionare a riscului ale Raiffeisen Bank sunt stabilite pentru a identifica si analiza riscurile la care este eApusR Banca, pentru a stabili limitele adecvate de risc si control si pentru a #.

monitoriza riscurile si respectarea limitelor de risc. /oliticile si sistemul de estionare a riscurilor sunt revizuite periodic pentru a reflecta schimbRrile Hn conditiile pietei, produselor si serviciilor oferite. Banca Hsi propune sR dezvolte un mediu de control disciplinat si constructiv, Hn care toti an ajatii Hsi Hnoeele rolurile si obli aotile, prin intermediul cursurilor de instruire, standardelor si procedurilor de conducere implementate. ,rupul este eApus urmRtoarelor riscuri ca rezultat al folosirii instrumentelor financiare( N Riscul de Credit N Riscul de ratR a dobGnzii N Riscul valutar N Riscul de lichiditate N Riscul aferent impozitRrii N Riscul operational AceastR notR prezintR informatii referitoare la eApunerea ,rupului fatR de fiecare risc mentionat mai sus, obiectivele ,rupului, politicile si procesele de evaluare si estionare a riscului. Cele mai importante riscuri financiare la care este eApus ,rupul sunt riscul de credit, riscul de lichiditate si riscul de piatR. Riscul de piatR include riscul valutar, riscul de ratR a dobGnzii si riscul privind pretul instrumentelor de capital. Ca"rul $estion@rii riscurilor Consiliul de Administratie al ,rupului este responsabil pentru implementarea si monitorizarea cadrului de estionare a riscurilor. Consiliul de Administratie a Hnfiintat Comitetul de Directie, Comitetul de ,estionare al Activelor si /asivelor :A&CO; si Comitetele de Credit si de Risc care sunt responsabile pentru dezvoltarea si monitorizarea politicilor de estionare a riscului BRncii Hn ariile specificate de acestea. 7oate comitetele raporteazR Comitetului Director. /oliticile BRncii de estionare a riscului sunt stabilite pentru a identifica si analiza riscurile la care este eApusR Banca, pentru a stabili limitele adecvate de risc si control si a monitoriza riscurile si respectarea limitelor de risc. /oliticile si sistemul de estionare a riscurilor sunt revizuite periodic pentru a reflecta schimbRrile Hn conditiile pietii, produselor si serviciilor oferite. Banca Hsi propune sR dezvolte un mediu de control disciplinat si constructiv, Hn care toti an ajaoeii Hsi Hntele rolurile si obli atiile, prin intermediul cursurilor de instruire, standardelor si procedurilor de conducere implementate. Comitetul de Audit al BRncii raporteazR Consiliului de Administratie si are responsabilitatea de a monitoriza respectarea procedurilor de estiune a riscului. Comitetul de Audit este asistat Hn Hndeplinirea

#0

functiilor sale de cRtre departamentul de Audit 8ntern. Auditul 8ntern efectueazR atGt revizuiri re ulate cGt si ad)hoc asupra controalelor si procedurilor de estiune a riscurilor, iar rezultatele revizuirilor sunt raportate Comitetului de Audit. Riscul "e Cre"it ,rupul este eApus la riscul de credit atGt prin activitRtile sale de tranzactionare, creditare si investitie, cGt si prin situatiile Hn care actioneazR ca intermediar Hn numele clientilor sau a tertelor pRrti sau Hn calitatea sa de emitent de arantii. Riscul de credit asociat activitRtilor de tranzactionare si investitie este estionat prin intermediul proceselor de mana ement al riscului de piatR ale ,rupului. Riscul este diminuat prin selectarea unor parteneri cu performante financiare solide, prin monitorizarea activitRtii acestora, prin folosirea de limite de eApunere si, acolo unde este necesar, prin solicitarea de arantii. ?Apunerea cea mai mare a ,rupului la riscul de credit ia nastere din acordarea de credite si avansuri clienoeilor. Jn acest caz, eApunerea este reprezentatR de valoarea contabilR a activelor din bilant. ,rupul este eApus la riscul de credit pe diferite alte active financiare, incluzGnd instrumente derivate si de datorie, eApunerea Hn cazul acestor instrumente fiind e alR cu valoarea contabilR a acestora prezentatR Hn bilant. /e lGn R cele mentionate mai sus, ,rupul este eApus la riscul de crediteAtrabilantier, din an ajamentele de finantare si emiterea de arantii. /entru a minimiza riscul, ,rupul are anumite proceduri menite sR evalueze clientii Hnaintea acordRrii creditelor, sR monitorizeze capacitatea acestora de a rambursa principalul si dobGnzile aferente pe perioada derulRrii Hmprumuturilor si sR stabileascR limite de eApunere. Consiliul de Administratie a dele at, prin Comitetul Director, responsabilitatea estionRrii riscului de credit cRtre Comitetul de Credite. O divizie distinctR de Risc, care raporteazR 5ana erului de Risc, este responsabilR cu suprave herea riscului de credit al BRncii, incluzGnd( N F#%!&la%ea p#liti$il#% -e $%e-it prin consultarea cu unitRtile, acoperirea cerintelor pentru arantii, evaluarea creditului, clasificarea si raportarea riscului, proceduri le ale si de documentare, si conformitatea cu cerintele statutare re ulatorii. N Sta2ili%ea st%&$t&%ii -e a&t#%i+a%e a aprobRrii si reHnnoirii facilitRtilor de credit. &imitele de autorizare sunt alocate pe nivele ale comitetului de credit. 'acilitRtile de credit de valori mai mari necesitR aprobarea celui mai Hnalt nivel al Comitetului de Credit sau Consiliului de Administraoeie, dupR caz.

#"

N Re i+&i%ea 3i e al&a%ea %is$&l&i -e $%e-it( Comitetul de Credit evalueazR toate eApunerile de credit mai mari de limitele stabilite, Hnainte ca facilitRoeile sR fie aprobate sau supuse spre aprobare de cRtre Consiliul de Administraoeie sau acordate clienoeilor. ReHnnoirea Si revizuirea facilitRoeilor se supune aceluiasi proces de evaluare. N Li!ita%ea $#n$ent%4%ii e5p&ne%ii pe te%#ei, arii eo rafice si industrii :pentru credite si avansuri acordate clientilor; si pe emitent, cate oria de clasificare a creditului, lichiditatea pietii si tara :pentru titluri detinute ca investitii;. N )e+ #lta%ea si !en#eine%ea siste!&l&i B4n$ii -e $lasifi$a%e a %is$&l&i pentru Hncadrarea eApunerilor Hn functie de nivelurile de risc ale potentialelor pierderi financiare si pentru a se permite conducerii sR se concentreze pe riscurile care le Hnsotesc. Sistemul de clasificare a riscului este folosit pentru a determina dacR sunt necesare provizioanele pentru depreciere pentru anumite eApuneri de credit. Sistemul de scorin prezent constR Hn !- clase, cu diferite nivele ale riscului de neplatR. Responsabilitatea Hntocmirii rilelor revine Diviziei de Risc si autoritRtilor cu competentR de aprobare. ,rilele sunt revizuite periodic. N Re i+&i%ea, e%ifi$a%ea $#nf#%!it4#eii unitRoeii cu limitele de eApunere stabilite, inclusiv cele pentru industrii si produse specifice. N Rap#%t4%i pe%i#-i$e -esp%e $alitatea p#%t#f#li&l&i -e $%e-ite sunt depuse la Comitetul de Credite si sunt luate mRsuri adecvate de rectificare. N F&%ni+a%ea -e inf#%!atii, 6n-%&!4%i si e5pe%ti+e punctelor de lucru pentru a promova practica cea mai adecvatR Hn BancR Hn ceea ce priveste estionarea riscului de credit. 'iecare sucursalR3a enotie trebuie sR implementeze politicile si procedurile de credit ale BRncii. 'iecare sucursalR este responsabilR de calitatea si performanta portofoliului propriu de credite, precum si de monitorizarea si controlul asupra tuturor riscurilor de credit din portofoliul lor, inclusiv cele supuse aprobRrii Hn centralR. Departamentul de Audit 8ntern efectueazR verificRri periodice ale fiecRrei sucursale3a entii. ConcentrRrile de risc de credit semnificative iau nastere pe tipuri de clienti, Hn functie de creditele si avansurile acordate de ,rup si an ajamentele de credit luate. Concentrarea riscului de credit aferent instrumentelor financiare eAistR pentru rupe de clienti sau alti terti care prezintR caracteristici economice similare si a cRror capacitate de rambursare a creditelor este similar afectatR de schimbRrile Hn mediul economic. /rincipala concentrare a riscului de credit derivR din eApunerea individualR si pe cate orii de clienti Hn ceea ce priveste creditele si avansurile acordate de ,rup, an ajamentele de eAtindere a facilitRtilor si arantiile emise.

.-

,rupul detine arantii pentru creditele si avansurile acordate clientilor sub formR de depozite colaterale, ipoteci asupra proprietRtilor imobiliare, arantii si alte ajuri asupra echipamentelor sau sumelor de bani viitoare. Jn eneral, nu se retin arantii pentru creditele si avansurile acordate bRncilor. De asemenea, Hn eneral, nu se cer arantii pentru instrumentele de investitii, ,rupul nu a solicitat astfel de arantii la 4! decembrie $--# si nici Hn $--%. ,rupul scoate din evidenta contabilR un credit3un instrument financiar :inclusiv provizioanele pentru depreciere aferente; la momentul la care se considerR cR activul este nerecuperabil. Se ajun e la aceastR concluzie dupR evaluarea schimbRrilor semnificative care au avut loc Hn performanoea financiarR a debitorului3emitentului, schimbRri ce au determinat imposibilitatea de platR a obli atiei sau insuficienta sumelor din recuperarea arantiilor Hn vederea acoperirii Hntre ii eApuneri. Riscul "e rata a "ob3nzii ,rupul se confruntR cu riscul de dobGndR Hn principal datoritR eApunerii la fluctuatiile nefavorabile ale ratei dobGnzii pe piatR. /rincipalele surse ale riscului de dobGndR sunt reprezentate de corelatiile imperfecte dintre data maturitRtii :pentru ratele fiAe de dobGndR; sau data actualizRrii pretului :pentru ratele de dobGndR variabile; aferente activelor si pasivelor purtRtoare de dobGndR, evolutia adversR a curbei ratei randamentului :evolutia neparalelR a randamentului ratelor de dobGndR a activelor si pasivelor purtRtoare de dobGndR;, corelatia imperfectR Hn ajustarea ratelor cGsti ate si plRtite pentru diferite instrumente financiare cu caracteristici de actualizare a pretului asemRnRtoare si optiunile Hncorporate Hn produsele BRncii. ActivitRtile de estionare a activelor si datoriilor purtRtoare de dobGndR se desfRsoarR Hn conteAtul eApunerii ,rupului la fluctuaoeiile ratei dobGnzii. Jn eneral, ,rupul este mai sensibil la datoriile ce pot apRrea din instrumentele financiare detinute Hn monede strRine, HntrucGt activele Hnre istrate Hn monede strRine purtRtoare de dobGndR au o duratR mai mare si se modificR mai rar decGt datoriile purtRtoare de dobGndR Hnre istrate Hn moneda strRinR.Acest lucru HnseamnR cR, Hn conditii de crestere a ratelor de dobGndR, marja cGsti atR se va reduce pe mRsurR ce datoriile eAprimate Hn moneda strRinR se recoteazR. Cu toate acestea, efectul real depinde de o multitudine de factori, printre care mRsura Hn care rambursRrile se fac Hnainte sau dupR termenele stabilite prin contract, variatiile senzitivitRtii ratei de dobGndR Hntre perioadele de modificare a acesteia si Hntre valute. ,rupul este mai putin afectat de riscul de dobGndR aferent instrumentelor Hn moneda localR, HntrucGt majoritatea activelor si datoriilor sunt purtRtoare de dobGndR variabilR.,rupul HncearcR sR mentinR o pozitie netR pozitivR

.!

pentru instrumentele financiare purtRtoare de dobGndR. /entru a putea atin e acest obiectiv, ,rupul foloseste un miA de instrumente financiare purtRtoare de dobGndR fiAR si variabilR, pentru care HncearcR sR controleze necorelarea Hntre datele la care dobGnda activR si dobGnda pasivR sunt actualizate la rata de piatR sau Hntre datele de maturitate ale instrumentelor active si pasive. Riscul #alutar ,rupul este eApus riscului valutar prin tranzacoeiile de schimb valutar pe care le realizeazR. ?AistR de asemenea un risc bilantier le at de posibilitatea cresterii datoriilor monetare nete Hn valutR ca urmare a fluctuatiilor cursului de schimb. ActivitRtile de acoperire a riscului aferent activelor si datoriilor se desfRsoarR Hn conteAtul senzitivitRtii ,rupului la modificRrile ratelor de schimb. Banca acordR Hn eneral credite cu rate de dobGndR variabile. conform politicii sale, dar si cu rate de dobGndR indeAabile :care se determinR Hn functie de ratele de dobGndR de referintR cum ar fi BKBOR, &8BOR, ?KR8BOR;. Jn ceea ce priveste depozitele, ,rupul oferR rate de dobGndR fiAe :conform politicii de ,rup;.8nstrumentele financiare derivate folosite de ,rup pentru a reduce riscul valutar sunt reprezentate de sTap)uri pe curs de schimb. Riscul "e lichi"itate Riscul de lichiditate este enerat de politica de atra ere de resurse financiare si de estionare a pozitiilor bilantiere de active. Acesta include atGt riscul ca ,rupul sR HntGmpine dificultRti Hn procurarea fondurilor necesare pentru refinantarea activelor la scadentele aferente, cGt si riscul rezultGnd din incapacitatea de a colecta un activ la o valoare apropiatR de valoarea sa justR, Hntr)o perioadR de timp rezonabilR. ,rupul are acces la surse de finantare diversificate. 'ondurile sunt atrase printr)o amR vastR de instrumente incluzGnd depozite, Hmprumuturi si capital social. Aceasta HmbunRtRteste fleAibilitatea atra erii de fonduri, limiteazR dependenta fatR de un sin ur tip de finantare si conduce la o scRdere eneralR a costurilor implicate de atra erea de fonduri. ,rupul HncearcR sR mentinR un echilibru Hntre continuitatea si fleAibilitatea atra erii de fonduri, prin contractarea de datorii cu scadente diferite.,rupul controleazR Hn permanentR riscul de lichiditate identificGnd si monitorizGnd modificRrile de finantRri si diversificGnd baza de finantare. Riscul aferent impozitarii ,uvernul RomGniei dispune de un numRr de a entii abilitate sR efectueze controale aupra societRtilor romGnesti. Aceste controale sunt similare cu inspectiile fiscale realizate de autoritRti din alte tRri si se pot referi atGt la probleme de naturR fiscalR, cGt si la alte probleme le ate de le islatie si re ulamente, de care respectiva a entie ar putea fi interesatR. A entiile abilitate sR realizeze astfel de

.$

controale par sR fie eApuse la luarea unor decizii arbitrare Hntr)o mRsura mai mare decGt a entiile similare din alte tRri. ?ste probabil ca ,rupul sR fie supus Hn viitor la diverse controale pe mRsura ce se vor promul a noi le i si re ulamente. ,e"iul "e afaceri JncepGnd cu ! ianuarie $--. RomGnia a devenit membrR cu drepturi depline a Kniunii ?uropene. ?conomia 1ationalR prezintR Hn continuare caracteristicile unei piete emer ente. /rintre aceste caracteristici mentionRm( un deficit de cont curent ridicat, eAistenta unui ecart de competitivitate Hntre RomGnia si alte state membre ale Kniunii ?uropene, o piatR financiarR relativ nedezvoltatR, infrastructurR slabR si fluctuatii Hn cursurile de schimb valutare. Riscuri operationale Riscul operational este riscul Hnre istrRrii de pierderi directe sau indirecte, rezultGnd dintr)o amR lar R de factori asociati cu procesele, personalul, tehnolo ia sau infrastructura ,rupului sau factori eAterni, altii decGt cei asociaoei riscurilor de credit, piatR sau lichiditate, cum ar fi cei care rezultR din cerintele le ale si re ulatorii sau din standarde eneral acceptate de politici corporatiste. Riscu operational provine din toate activitRtile ,rupului si apare la nivelul tuturor entitRtilor. Obiectivul ,rupului este de a estiona riscul operational pentru a combina evitarea pierderilor financiare si influenta asupra reputatiei ,rupului cu eficacitatea costurilor si evitarea procedurilor eAcesive de control care restrictioneazR initiativa si creativitatea.Responsabilitatea principalR a dezvoltRrii si implementRrii controalelor le ate de riscul operational revine conducerii fiecRrei unitRti. Responsabilitatea este sprijinitR de dezvoltarea standardelor enerale ale ,rupului de estionare a riscului operational pe urmRtoarele domenii( N Cerinte de separare a responsabilitRtilor, inclusiv autorizarea independentR a tranzactiilorM N Cerinte privind responsabilizarea an ajatilor prin introducerea Hn fisa postului a unor responsabilitRti privind estiunea riscului operationalM N Cerinte de reconciliere si monitorizare a tranzactiilorM N Alinierea la cerintele re ulatorii si le aleM N Documentarea controalelor si procedurilorM N Cerinte de analizR periodicR a riscului operational la care este eApus ,rupul si adecvarea controalelor si procedurilor pentru a preveni riscurile identificateM N Cerinte de raportare a pierderilor operationale si propuneri de remediere a acestoraM N Dezvoltarea unor planuri contin enteM

.4

N Dezvoltarea si instruirea profesionalRM N Stabilirea unor standarde de eticRM N Diminuarea riscului, inclusiv asi urarea Hmpotriva acestuia, acolo unde este cazulM Departamentul de Audit 8ntern si Conducerea ,rupului monitorizeazR respectarea standardelor BRncii prin controale re ulate. Rezultatele auditului intern sunt discutate cu conducerea unitRtilor auditate, iar rezumatul acestora este trimis Comitetului de Risc :pentru analiza cost)risc;, Comitetului de Audit si conducerii BRncii :pentru nerespectarea re ulamentelor si acordarea de sanctiuni;.

4.1. Preocu!ari ale firmei !rivind imbunatatirea calitatii !roduselor3 serviciilor

Servicii de cercetare Departamentul de Cercetare din cadrul Raiffeisen Bank realizeazR analize si previziuni pentru mediul macroecomic, precum si pentru diverse variabile ale pietei financiare si oferR consultantR si eApertizR clientilor BRncii. Analizele sunt realizate de o echipR de profesionisti care utilizeazR bazele de date cuprinzRtoare ale BRncii si tehnici econometrice. Departamentul de cercetare oferR urmRtoarele studii si rapoarte( N )ailC 'reasurC Bulletin O raport zilnic. Cuprinde analiza evolutiilor din ziua anterioarR pe pietele interne si internationale O piata valutarR, piata monetarR, piata titlurilor cu venit fiA si piata de capital. N C!! AeeklC Bon" ,arkets Outlook O analizR sRptRmGnalR. RealizatR de Raiffeisen R?S?ARC9 Hn ?uropa CentralR si de ?st, prezintR evolutiile economice si politice din sRptRmGna anterioarR care pot avea impact la nivel economic, precum si perspectivele pentru sRptRmGna urmRtoare ale pietei obli atiunilor si ale celei valutare. N :ocus :H AeeklC O analizR sRptRmGnalR. RealizatR de Raiffeisen R?S?ARC9 pentru ?uropa CentralR si de ?st, contine comentarii le ate de evolutia cursului valutar Hn sRptRmGna anterioarR si perspective de evolutie Hn sRptRmGna urmRtoare. N ,onthlC !conomic O#er#ieD O buletin lunar. Contine analize asupra evolutiei principalilor indicatori macroeconomici O crestere economicR, inflatie, cont curent si balantR comercialR, bu etul eneral consolidat, salarii si productivitate, piata monetarR si curs de schimb, precum si previziunile noastre le ate de evolutia acestor indicatori. .*

N BuarterlC Strate$C !ast O buletin trimestrial. ?laborat de Raiffeisen R?S?ARC9 pentru ?uropa de ?st, analizeazR evolutiile economice ale ultimului trimestru si prezintR previziunile principalelor variabile macroeconomice. N South !ast !urope in the spotli$ht O raport semianual. Realizat de cRtre Raiffeisen R?S?ARC9, raportul oferR o ima ine concisR a ultimelor evolutii la nivel macroeconomic Hn tRrile din sud)estul ?uropei. N Strate$C Romania O raport de tarR realizat semianual. ?laborat de Raiffeisen R?S?ARC9, analizeazR evolutiile economice si politice ale perioadei recente si prezintR previziunile noastre pentru evolutia acestora Hn urmRtorii doi ani. N C!! Bankin$ Sector Report O analizR anualR. Raportul realizat de Raiffeisen R?S?ARC9 contine o analizR eAtinsR a sistemelor bancare din tRrile din centrul, estul si sud)estul ?uropei. Raportul prezintR cele mai recente evolutii ale activelor bancare, creditelor si depozitelor, ale cotelor de piatR ale principalelor bRnci ce Hsi desfRsoarR activitatea Hn aceste tRri, precum si asteptRrile privind evolutia acestor variabile Hn perioada urmRtoare. N Short notes ) Comentarii le ate de evolutiile recente care pot avea impact ridicat asupra activitRtii economice. N Analize la specifice, relizate la cererea clientilor. #nstruirea 8 s!rijin !entru de2voltarea angajatilor Raiffeisen Bank considerR cR personalul calificat este un avantaj competitiv si a continuat sa investesteascR Hn instruirea an ajatilor, alocGnd $,% milioane ?KR. Kn numRr total de $!.0$! persoane au participat la diferite sesiuni de instruire. Aceste cursuri de instruire sunt sustinute de o echipR internR de traineri cGt si de companii specializate romGnesti sau strRine. Cursurile oferite de cRtre BancR sunt personalizate pentru a rRspunde cGt mai bine nevoilor reale de instruire si dezvoltare a an ajatilor. /achetele de cursuri sunt mai de rabR Phaute coutureQ si nu produse Ude)a ataQ, ce se produc Hn serii mari si care ar trebui sR se potriveascR tuturor, dar nu vin perfect aproape nimRnui. Spre eAemplu, toti noii an ajati care lucreazR direct cu clientii beneficiazR de un curs specializat pe calitatea serviciilor, Hn timp ce mana erii urmeazR Academia de 5ana ement Raiffeisen, un pro ram de instruire ce cuprinde # module care se desfRsoarR pe parcursul a $ ani. %om!ensatii si beneficii !entru salariati

.%

Raiffeisen Bank revizuieste si HmbunRtRteste permanent politica sa de compensatii si beneficii pentru o rRspunde stadiului de dezvoltare a or anizatiei. Jn $--# pachetul de compensatii si beneficii cuprinde o serie de elemente esentiale, precum( N Asi urare Hn caz de accidente si HmbolnRviriM N Abonament la un centru medical privatM N Ajutoare substantiale Hn caz de nastere sau pensionareM N 8ndemnizatii suplimentare pe durata concediului de maternitateM N 7ichete de masR. Programe !entru tineri Raiffeisen Bank a dezvoltat o serie de pro rame pentru tineri, care oferR sprijin pentru studii, instruire sau ale erea unei cariere bancare. 7oate aceste pro rame subliniazR responsabilitatea socialR asumatR de BancR fatR de tRnRra eneratie. URaiffeisen 7raineeQ este un pro ram lansat Hn $--4 si este dedicat tinerilor absolventi de HnvRtRmRnt superior. Scopul acestui pro ram este sR ofere o ima ine de ansamblu a activitRtilor bancare, precum si cunostinte specifice, prin implicarea participantilor Hn proiecte aflate Hn derulare pe perioada instruirii lor. /entru editia $--# a acestui pro ram au fost selectati 0 tineri absolventi care au fost an ajati Hn cadrul BRncii pe perioada pro ramului de instruire si li s)a oferit posibilitatea de a)si continua cariera Hn departamentele BRncii unde eAistau posturi disponibile si care se potriveau cu profilul fiecRrui candidat Hn parte. 7oti tinerii care au participat la acest pro ram de)a lun ul timpului obtin Hn prezent rezultate profesionale foarte bune si Hsi construiesc o carierR de succes Hn cadrul Raiffeisen Bank. /rin pro ramul UBursa RaiffeisenQ, Banca acordR sprijin financiar nerambursabil studentilor cu rezultate universitare de eAceptie si eAperiente eAtra)curriculare semnificative care au fost admisi sR)si finalizeze studiile la universitRti de presti iu din strRinRtate. DupR absolvire, Banca oferR celor interesati posibilitatea an ajRrii pe pozitii corespunzatoare Hn cadrul or anizatiei. Cu aceastR a treia editie, un total de 4- de studenti au beneficiat de statutul de Pbursieri RaiffeisenQ, dintre care # sunt deja membri ai echipei noastre. 1oi considerRm US5? Raiffeisen SchoolQ ca fiind o provocare pentru tineri, HntrucRt acest pro ram se adreseazR studentilor, masteranzilor sau absolventilor de facultRti cu profil economic sau tehnic. ?ste un pro ram concentrat pe se mentul Hntreprinderilor mici si mijlocii, avRnd ca scop

.#

pre Rtirea tinerilor Hn procesul de abordare si creditare a acestui se ment. 7ot Hn $--#, Raiffeisen Bank a participat la ,lobal 5ana ement Challen e O ?uromana er, care este cel mai important eveniment international or anizat pentru studenti Hn colaborare cu scoli de economie de presti iu din 5area Britanie. Sta iile de practicR reprezintR o altR modalitate prin care Raiffeisen Bank sprijinR tinerii Hn vederea dezvoltRrii pre Rtirii lor. Studentii au oportunitatea de a se familiariza cu cultura unei or anizatii multinationale si de a cunoaste fluAul de activitRti din cadrul unei unitRti bancare. Acesta este unul dintre pro ramele cele mai populare pentru studenti. Spre eAemplu, numai Hn anul $--# aproape 0-- de tineri au efectuat sta ii de practicR, atGt Hn Bucuresti, cGt si Hn sucursalele si a entiile din tarR. Dintre acestia, aproape un sfert au fost an ajati pe diferite pozitii Hn sucursale si a entii din tarR, Hn call center sau Hn cadrul departamentului de colectare credite retail.

Capitolul (

Obser#atii si propuneri
5.1. $!recieri !rivind activitatea

Raffeisen Bank a adRu at Hn $--#, pentru al treilea an consecutiv, peste ! miliard de euro la totalul activelor. Am depRsit astfel * miliarde euro active si ne)am HmbunRtRtit profitabilitatea pe o piatR din ce Hn ce mai competitivR. /este $,! milioane de clienti, inclusiv !4-.--- de Hntreprinderi mici si mijlocii si %.--- de corporatii medii si mari, beneficiazR de serviciile financiare oferite de Raiffeisen Bank. Jntr)un sin ur an, au reusit sR reor anizeze activitatea bRncii prin specializarea fortei de vGnzRri pe se mente de clienti, dar si sR reluRm eAtinderea retelei de a entii, Hn a doua parte a anului. Am initiat si implementat Hn toate a entiile noastre pro ramul 7Efi$ien#ea F#%tei -e V8n+4%i( Reteaua noastrR a ajuns, la sfGrsitul anului $--#, la $#% de unitRti, cu %! mai mult decGt la sfGrsitul anului precedent. 5area majoritate a unitatilor deschise sunt a entii mici care deservesc cu precRdere persoane fizice si

..

Hntreprinderi mici si mijlocii. ?ste foarte important cR Hn .-+ dintre cazuri am reusit sR folosim personalul actual care a fost relocat sau promovat. Acest lucru ne aratR cR am reusit sR devenim mai eficienti, cR ne dezvoltRm fRrR sR crestem numRrul de salariati. Jn acelasi timp, au diversificat canalele de distributie, atGt Hn sensul specializRrii pe produse si se mente, cGt si al eficientei. Jn partea a doua a anului au lansat un proiect unic pe piata romGneascR, Raiffeisen Ban' 9 Casa Ta, centre dedicate eAclusiv acordRrii de credite imobiliare. !-+ din cresterea totalR a volumului de credite ipotecare Hn anul $--# este atribuitR acestor unitRti specializate. Au eAtins reteaua de a enti de vGnzare, care a ajuns la sfGrsitul anului $--# la peste 4-- si care au dublat vGnzRrile de carduri de credit. Au lansat, de asemenea, si Raiffeisen E5$l&si e, marca serviciului de private bankin si am deschis % birouri dedicate Hn orasele importante. &a sfGrsitul anului $--#, Raiffeisen E5$l&si e deoeinea Hn portofoliul sRu peste %-- de clienti. Raiffeisen Online, lansat la mijlocul anului, a fost deja premiat ca fiind cel mai bun serviciu de internet bankin de pe piatR. ?l va fi eAtins pentru persoane juridice Hn $--..8n ceea ce priveste produsele si serviciile pentru companii, oferta Raiffeisen Bank a rRspuns noilor evolutii ale pietei. /e de)o parte, am continuat procesul de standardizare a produselor, mai ales cele de creditare si cash mana ement. Jn anii trecuti, ne)am concentrat asupra ofertei pentru Hntreprinderi mici si mijlocii, iar anul acesta am Hn lobat si creditele standard pentru firmele mari. AceastR standardizare presupune o bunR cunoastere a pietei, eAperienta evaluRrii riscurilor si permite un rRspuns mai eficient la cerintele clientilor. /e de altR parte, au Hmbo Rtit oferta eAistentR. As aminti aici depozitele structurate care se adreseazR ambelor se mente de clienti companii( 855)uri si corporatii. Depozitele structurate au fost lansate Hn premierR Hn RomGnia de Raiffeisen Bank, Hn octombrie anul trecut. Succesul acestui produs Hn rGndul clientilor este demonstrat de volumele tranzactionate care au atins $* milioane echivalent ?KR. 7ot Hn cate oria produselor inovatoare se Hnscrie si creditul fRrR arantii materiale dedica microHntreprinderilor cu o cifrR de afaceri pGnR Hntr)un milion de euro( o finanoeare fleAibilR care sprijinR planurile de dezvoltare ale acestor firme mici. Raiffeisen Cereal?Apert este un alt pachet de produse care acoperR Hntre lantul de operatiuni a ricole, de la productie, la procesare si vGnzare. Cereal?Apert HnsumeazR eApertiza BRncii Hn finantRrile structurate pentru a riculturR. De foarte multe ori, ne referim la pachete de produse, dar vorbim de fapt despre o abordare specificR Raiffeisen Bank, aceea de a oferi solutii financiare inte rate care sunt posibile pe de)o parte faptului cR suntem o bancR universalR, dar si prin colaborarea dintre diferitele entitRti ale ,rupului Raiffeisen Hn RomGnia. De eAemplu, avem Hn plan Hnfiintarea unei directii care sR se ocupe de

.0

dezvoltRrile imobiliare rezidentiale si care sR ofere solutii financiare inte rate pentru dezvoltatori, dar si pentru entitRtile care doresc sR achizitioneze un imobil Hn ansamblul respectiv. Kna din campaniile de succes ale anului trecut a fost primul pachet promotional de economise dezvoltat de BancR HmpreunR cu Raiffeisen Asset 5ana ement si care combinR o investitie pe termen lun Hn unitRti de fonduri si una pe termen scurt Hn depozite. Anul $--# a fost interesant si pentru celelalte entitRti ale ,rupului. Raiffeisen CapitalC8nvestment :RC8; si)a mentinut pozitia Hn topul intermediarilor din RomGnia cu tranzactii Hn valoare de peste *%- milioane de euro si o cotR de piatR de .,.+. RC8 a actionat ca membru al sindicatului de intermediere pentru oferta publicR initialR a 7ranselectrica, cea mai mare din RomGnia pGnR Hn acest moment si a cGsti at mandatele pentru emisiunile de obli atiuni pentru numeroase municipii. Cole ii de la Raiffeisen Banca pentru &ocuinoee au continuat sR)si HmbunRtRteascR reteaua de distributie si au Hncheiat anul cu !--.--- de contracte de economisire)creditare. Raiffeisen &easin a fost activR, adaptGndu)si oferta de produse cerintelor unei piete mature, unde rRmGne compania cu una dintre cele mai ridicate rate de retentie a clientilor. 5ai tinerele membre ale ,rupului au preluat acest ritm alert de dezvoltare. Cu un numRr de #.$4" contracte intermediate si o valoare a primelor ajun Gnd la !,0 milioane de euro, Raiffeisen Broker de Asi urare)Reasi urare Hsi propune eAtinderea activitRtii si Hn afara rupului. Raiffeisen Asset 5ana ement :RA5; este eAemplul unei afaceri de succes( Hn mai putin de # luni, Raiffeisen /rosper ) unul din cele douR fonduri administrate de societate O a devenit cel mai mare fond de actiuni din RomGnia, iar cota de piatR a companiei a crescut pGnR la !$+, ceea ce situeazR RA5 pe locul trei Hn topul companiilor de administrare a investitiilor din RomGnia. &a Raiffeisen Bank au dezvoltat si o altR dimensiune a activitRtii, cea de rRspundere socialR corporatistR.Sunt deja cGtiva ani buni de cGnd Banca or anizeazR conferinte si seminare pentru firme, care sunt sau nu clienti , Hn cadrul cRrora abordeazR teme de actualitate care nu sunt le ate neapRrat de oferta noastrR de produse. Anul trecut, Raiffeisen Bank a or anizat o serie de 0 conferinte pe tema inte rRrii europene si oportunitRtile de accesare a fondurilor nerambursabile. Conferintele au fost or anizate Hn parteneriat cu ,rupul de ?conomie AplicatR, o or anzatie non)profit de tineri economisti. 5ai mult decGt atGt, la sfGrsitul anului am lansat un manual privind oportunitRtile de finantare din fondurile structurale care este un instrument de lucru pentru potentialii beneficiari de fonduri nerambursabile. O parte din pro ramele dezvoltate de bancR pentru tineri sunt deja foarte cunoscute( pentru

."

B&%sa Raiffeisen aplicR Hn fiecare an studenti cu rezultate cu adevRrat eAceptionale. Bucuria noastrR este cR multi dintre cei pe care Hi sprijinim sR)si termine studiile ale sR se HntoarcR spre Raiffeisen Bank pentru a o carierR. 5ulti dintre tinerii care au fost an ajati Hn cadrul pro ramului Raiffeisen 7rainee sunt acum directori sau sefi de departament. 7oate aceste rezultate pozitive neau dat Hncredere si anul trecut am lansat un pro ram nou( Raiffeisen S5? School, care pre Rteste specialisti Hn sectorul 855. Raiffeisen Bank este membru al Unite- /a: R#!ania din $--% si pentru al doilea an consecutiv am fost cel mai mare donator. ?ste adevRrat cR a crescut valoarea donatiilor din partea an ajatilor, suma stransR fiind dublatR de BancR, dar mult mai importantR a fost cresterea numRrului de voluntari. O altR marcR este Raifeisen A%t *%#ie$t, pro ramul prin care Banca sustine eAcelenta Hn culturR. 1efiind arondat vreunui domeniu artistic anume, Raifeisen A%t *%#ie$t a sustinut pGnR acum diverse forme de eAprimare artisticR( teatru, literaturR, arte plastice, muzicR. 7oate proiectele sustinute de noi au Hn comun unicitatea si calitatea. Anul viitor sectorul bancar romGnesc va continua sR se dezvolte, iar noi vom fi parte la aceastR crestere. Kn obiectiv important pentru noi rRmGne cresterea eficientei si reducerea costurilor operationale la nivelul unitRtilor noastre si Hn acest scop vom continua procesul de reor anizare. Jn $--#, reor anizarea a mai Hnsemnat centralizarea activitRtilor de risc. Jn prezent, toate functiile de estionare a riscului, incluzGnd analiza si functiile de evaluare, sunt reunite pe un sin ur nivel de mana ement independent de unitRtile care enereazR eApunerea. AceastR centralizare permite evaluarea corectR si un proces de estionare Hn conformitate cu noile standarde internationale. /GnR la sfGrsitul anului viitor, vom centraliza si functiiile de control, sporind eficienta si calitatea serviciilor. De asemenea, tot anul viitor vom Hncheia centralizarea activitRtilor din operatiuni. Centralizarea nu este ceva nou Hn domeniul bancar, cele mai multe bRnci din ?uropa au operatiunile si activitatea de creditare centralizate. Raiffeisen Bank este prima mare bancR din RomGnia care a Hnceput un astfel de proces, demonstrGnd HncR o datR cR este un lider al sistemului bancar. A/area pe ne#oile clientului Ofe%a se% i$ii finan$ia%e e5$elente $lientil#%. Derifica in mod periodic care sunt asteptarile si nevoile clientilor pentru a optimiza ama de produse si servicii oferite de catre personalul nostru eAtrem de calificat. S&nt -e-i$ati $el#% !ai inalte stan-a%-e p%#fesi#nale

0-

Acopera nevoile clientilor cu profesionalism si, prin urmare, le ofera solutii de cea mai noua eneratie si servicii cu valoare adau ata. Satisfactia interna a clientului este la fel de importanta ca si cea eAterna, deoarece clientul va beneficia de cooperarea lor. Ofe%i! fle5i2ilitate pent%& a %asp&n-e %api- la ne #ile $lientil#% Reactioneaza rapid si cu maAimum de fleAibilitate la nevoile clientilor. 8nsa fleAibilitatea nu inseamna lipsa de disciplina. ?ste mai de raba utilizarea eficienta a ceea ce este permis in cadrul unor re uli stabilite. /entru a imbunatati constant re ulile si procedurile interne pun emfaza pe inovarea si imbunatatirea proceselor. Cresterea #alorii pentru actionari 8ncerca din rasputeri sa ofere crestere continua si sustinuta a valorii pentru actionari, prin obtinerea un /rofit pe actiune eAceptional 7intesc sa fim rupul bancar international numarul unu din ?uropa Centrala si de ?st. 7inta lor este un /rofit pe actiune sustinut, peste medie. Pastrarea etcii $enerale soli"e Ne 2a+a! !&n$a si atit&-inile pe al#%i eti$e f&n-a!entale Serviciile bancare sunt in mod traditional bazate pe incredere. Dezvoltamcu atentie relatii bazate pe incredere cu clientii . 8nte ritatea si onestitatea ne hideaza in tot ceea ce facem. :ii numarul unu0 moti#eaza1i si "a1le oamenilor incre"ere in sine Sta2iles$ #2ie$ti e st%ategi$e si #pe%ati#nale si -&$ ;%&p&l pana la i!ple!enta%ea l#% $& s&$$es &iderii Raiffeisen Bank dezvolta o viziune de afaceri clara si strate ii viabile. Acestia creeaza un mediu or anizational care suporta si recompenseaza cresterea profitabila. ?i stabilesc scopuri rele dar realizabile, si cauta in mod constant noi oportunitati. Incura?am spiritul intreprinzator si initiati#a Spiritul intreprinzator si initiativa sunt cheia catre o mai buna performanta, timpi de raspuns si calitate mai buna in tot ceea ce fac. Acestia sunt indicatori ai cat de mult se identifica an ajatii lor cu scopurile corporatiste si ai devotarii lor fata de munca.

0!

+e "a an$a?atilor RZB Group incre"ere in sine0 crean" un me"iu care ii moti#eaza pentru a obtine performante ri"icate 8ncrederea in sine este baza lor pentru spirit intreprinzator si initiativa. 8ncerca din rasputeri sa mentina un mediu de lucru bazat pe ajutor reciproc si incredere, rezultand in an ajati motivati si dedicati. Incura?am "ez#oltarea0 satisfactia si loialitatea an$a?atilor lor An ajatii lor sunt dedicati satisfacerii clientilor si crearii de relatii pe termen lun . 8n acelasi fel, R<B ,roup este dedicat incurajarii dezvoltarii, satisfactiei si loialitatii personalului . Aceasta le da an ajatilor increderea si stimulentele pentru a prelua noi indatoriri pe plan local si international. (a" lucrul in echipa ca fiin" baza pentru cooperarea "e succes "in ca"rul RZB Group si pentru "ez#oltarea sa #iitoare &ucrul in echipa adau a valoare prin discutii, dezvoltarea in comun de idei, rezolvarea de probleme si pre atirea deciziilor. Datorita prezentei lor in multiple tari pun emfaza in mod special pe cooperarea transfrontaliera. Desi lucrul in echipa este o unealta de valoarea luarea de decizii nu trebuie sa se bazeze intotdeauna pe unanimitate.Ofera oportunitati de an ajare e ale functie de merite si rasplatim performanta. +a Raiffeisen Bank0 "aca obtii performante0 a?un$i "eparte% Desi R<B ,roup isi are radacinile in Austria, majoritatea an ajatilor sai vin din medii nationale si culturale diferite. Cu totii beneficiem de acea diversitate. Sunt pe deplin dedicati acestor valori si astepta ca toata lumea sa se identifice cu ele si sa le respecte. Adau and o tenta locala acestor valori vor aduce cultura lor corporatista mai aproape de clienti si de an ajati

5.0. Pro!uneri de imbunatatire a activitatii unitatii bancare

Raiffeisen Bank este un partener pe termen lun pentru toti clienoeii sRi, oferind o amR completR de servicii financiare la standarde Hnalte si enerGnd o rentabilitate peste medie a capitalului

0$

propriu. 8si respectR clientii, punGnd accent pe Hntele erea activitRtii acestora, analiza solicitRrilor, consilierea si oferirea de solutii adecvate. Sunt fleAibili Hn rezolvarea cerintelor si desfRsoara activitRtile Hn mod transparent. Se strRduiesc sR creasca permanent si sustinut valoarea BRncii prin mentinerea unui echilibru stabil Hntre asteptRrile clientilor si ale actionarilor lor.Atitudinile si comportamentul Hn muncR izvorRsc din valorile etice fundamentale( Hncredere, moralitate, inte ritate, onestitate si corectitudine. Se stabilesc obiective strate ice si operationale clare pe care le implementeaza Hn mod eficient.An ajatii Raiffeisen Bank reprezintR un bun de valoare, motiv pentru care Hncurajeaza spiritul antreprenorial, dezvoltarea profesionalR si lucrul Hn echipR.

04