Sunteți pe pagina 1din 2

Conform cerintelor Standardelor Internationale de Evaluare privind raportarea evaluarii, activitatea practica de evaluare este concretizata in intocmirea unui

Raport de Evaluare ( a se vedea IVS 103 Raportarea evaluarii, in vigoare incepand cu 1.01.2012)

CUPRINSUL RAPORTULUI DE EVALUARE

1. Sfera misiu ii de evaluare !formularea clara a obiectului i scopului raportului pe care-l va realiza evaluatorul pentru client, bazele i limitele evaluarii, eliminand orice neclaritate in legatura cu speta respectiva: (a) Identificarea i competena evaluatorului - evaluatorul poate fi persoan fizic sau !uridic " declaraie care confirm c evaluatorul poate oferi o evaluare obiectiv i imparial " dac evaluatorul are vreo leg tur efectiv sau o implicare important cu subiectul evalu rii sau cu cel care a comandat evaluarea" c evaluatorul este competent s efectueze evaluarea: dac evaluatorul are nevoie s apeleze la asisten din partea altor specialiti, pentru orice aspect al misiunii trebuie convenit i prezentat natura unei astfel de asistene, precum i m sura #n care s-a bazat pe aceasta$ (b) Identificarea clientului i a oric ror ali utilizatori desemnai$ C%nd se determin forma i coninutul raportului de evaluare este important s se precizeze beneficiarii evalu rii, pentru a confirma c evaluarea conine informaiile relevante pentru scopurile lor$ (c) Scopul evalu rii - trebuie prezentat #n mod clar, de e&emplu evaluarea este cerut pentru garantarea #mprumutului, pentru a spri!ini transferul unei aciuni sau pentru a spri!ini o emisiune de aciuni$ Scopul evalu rii va determina tipul valorii$ (d) Identificarea activului sau a datoriei supuse evalu rii - 'oate fi necesar o clarificare pentru a se face distincia #ntre un activ i un drept asupra activului, sau un drept de folosin al acelui activ$ (ac evaluarea se face pentru un activ care este utilizat #n combinaie cu alte active, ar putea fi necesar s se clarifice dac acele active se includ #n evaluare$ (e) )ipul valorii - trebuie s fie adecvat cu scopul evalu rii$ )rebuie citat sursa definiiei oric rui tip al valorii utilizat sau acesta trebuie s fie e&plicat$ )ipurile valorii recunoscute de I*S sunt definite i comentate #n I*S - Cadrul general, dar pot fi utilizate i alte tipuri ale valorii$ +r putea fi necesar i precizarea monedei #n care se va raporta valoarea$ (f) (ata evalu rii - este definit #n I*S ca fiind data la care se aplic opinia asupra valorii$ +ceasta poate fi diferit de data emiterii raportului de evaluare sau de data la care investigaiile urmeaz s se fac sau s se finalizeze$ (g) +mploarea investigaiei si ipotezele i ipotezele speciale - trebuie #nregistrate toate ipotezele i orice ipoteze speciale care se asum pe durata realiz rii evalu rii i raport rii valorii$ Ipotezele sunt aspecte care sunt acceptate, #n mod rezonabil, ca fapte #n conte&tul anga!amentului de evaluare, f r investigarea sau verificarea lor specific $ Ele sunt aspecte care, dup ce au fost stabilite, trebuie acceptate pentru #nelegerea evalu rii$ Ipotezele speciale se utilizeaz deseori pentru a ilustra efectul pe care #l au modificarea circumstanelor asupra valorii$ E&emple de ipoteze speciale sunt: , c o cl dire aflat #n faza de proiect a fost de fapt finalizat la data evalu rii" , c un anumit contract a fost #n vigoare la data evalu rii, care, de fapt, nu a fost efectiv finalizat" -n sfera misiunii de evaluare trebuie prezentate orice limit ri sau restricii referitoare la inspecia, investigarea i analiza necesare pentru scopul evalu rii$ (ac o informaie relevant nu este disponibil , deoarece condiiile misiunii de evaluare restricioneaz investigaiile, #n cazul #n care misiunea este acceptat , atunci aceste restricii i orice alte ipoteze sau ipoteze speciale vor fi incluse #n sfera misiunii de evaluare$

(/) 0atura i sursa informaiilor utilizate )rebuie convenite i prezentate #n scris natura i sursa oric ror informaii pe care se va baza evaluarea, informaii care nu sunt verificate pe durata procesului de evaluare$ (i) 1estricii de utilizare, distribuire sau publicare - c%nd este necesar sau de dorit s se restricioneze utilizarea evalu rii sau a celor care pot s se bazeze pe aceasta, acest lucru va fi de asemenea #nregistrat$ (!) Confirmarea conformit ii evalu rii cu I*S - (ei se cere declararea conformit ii evalu rii cu I*S, ar putea e&ista situaia #n care scopul evalu rii cere o deviere de la I*S$ 2rice astfel de deviere trebuie s fie identificat #mpreun cu !ustificarea acelei devieri$ 2 deviere nu este !ustificat , dac rezultatul acesteia este o valoare care induce #n eroare$

". Dia# osti$ul pe tru evaluarea firmei 3$. (iagnosticul !uridic reptul civil. reptul co!ercial. reptul "iscal. reptul !uncii. reptul !ediului. #itigiile 3$3 (iagnosticul operaional 4al activitatii4te/nic 3$5 (iagnosticul comercial $nali%a produselor&serviciilor 'ntreprinderii $nali%a pie(ei 'ntreprinderii $nali%a partenerilor de a"aceri (clienti, "urni%ori, concurenta) )ro!ovarea si distri*utia 3$6 (iagnosticul resurselor umane i al managementului firmei . iagnosticul resurselor u!ane iagnosticul !anage!entului "ir!ei 3$7 (iagnosticul financiar iagnosticul situa(iei patri!oniului - Corelaia fond de rulment 8 necesar fond de rulment, trezorerie net - (iagnosticul corelaiei creane-obligaii - (iagnosticul lic/idit ii i solvabilit ii - (iagnosticul pe baza ratelor de ec/ilibru financiar iagnosticul renta*ilit+(ii - Situaia general a rezultatului pe baza contului de profit i pierdere - +naliza factoriala al profitului - 'ragul de rentabilitate i intervalul de siguran - (iagnosticul pe baza ratelor de rentabilitate $nali%a riscului 'ntreprinderii %. A&ordarea evaluarii (pe baza de active, pe baza de venit sau prin comparatie), prin cel putin 3 metode de evaluare, inscrise in 3 abordari diferite$ '. Re$o $ilierea valorii (i estimarea valorii fi ale ( !udecarea valorilor obtinute si alegerea uneia din ele" aplicarea a!ustarilor finale oportune)