Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Aria curriculară: Limbă şi comunicare Data: 04.10.2013 Clasa: a X-a Locul: Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara Obiectul: Limba şi literatura română Profesor: Istrătoaie Mihaela Unitate de conţinut: Portretul personajelor Titlu: Enigma Otiliei de George Călinescu

Competenţe generale:

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare

2. Comprehensiunea şi interpretarea textelor

3. Argumentarea orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare

4. Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale / literare

Valori şi atitudini

1. Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii

2. Stimularea gândirii autonome, reflexice şi critice în raport cu diversele mesaje receptate

3. Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române

4. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare

5. Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi

6. Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

Competenţe specifice:

2.1

Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textelor studiate

2.3

Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură

3.4

Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare şi cercetare a unei teme

Obiective operaţionale:

O1. Să descopere modalitatea de realizare a portretului literar. O2. Să comenteze relaţiile dintre formă şi conţinut ale textului. O3. Să descopere caracteristicile descrierii balzaciene în realizarea portretului. O4. Să prezinte instanţa scripturală şi perspectiva desscriptivă. O5. Să urmărească aspectualizarea şi relaţionarea. O6. Să recunoască funcţiile portretului.

Tipul lecţiei: lecţie de însuşire de cunoştinţe Strategii didactice: conversaţia euristică, argumentarea orală, problematizarea, munca în grupe, organizatorul grafic, descoperire, tehnica răspunsului subiectiv Forme de organizare: individual, pe grupe Resurse: Fişe de lucru Bibliografie: Enigma Otiliei de George Călinescu

Etapele

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

Strategii didactice

Evaluare

lecţiei /

Timp

Evocare

Adresează întrebarea pre-codată: Care sunt caracteristicile descrierii balzaciene, aşa cum reies din descrierea mediului în care trăiesc personajele?

Răspuns aşteptat: Descrierea de tip balzacian acordă importanţă tuturor detaliilor, deoarece este una dintre metodele de caracterizare a personajelor

   

5 min.

Argumentare orală

Realizarea

Anunţă tema şi obiectivele: Portretul personajelor. Invită grupele să prezinte pe rând rezultatul activităţii pe grupe din ora precedentă.

Notează tema.

sensului

40 min.

Grupa I prezintă rezultatele printr-un raportor (anexa 1). În urma prezentării personajului Felix Sima, rezultă principala trăsătură de caracter a acestuia, căutarea idealului. Grupa II prezintă rezultatele printr-un raportor (anexa 2). În urma prezentării personajului Costache Giurgiuveanu, rezultă principala trăsătură de caracter a acestuia, frica de oameni. Răspuns aşteptat: Costache poate reprezenta tipul avarului.

Tehnica

 

răspunsului

subiectiv

Anunţă grupa a II-a să lucrat.

prezinte ce a

 

Munca în grupe

Adresează întrebarea reflexivă: Dacă asociem această frică a personajului cu aspectul casei în care locuieşte, ce tip de personaj reprezintă Costache?

Notarea

se

 

face

în

Conversaţie

funcţie

de

 

rezultate

şi

Anunţă grupa a III-a să prezinte ce a

Organizator grafic

de

inter-

lucrat.

Grupa III prezintă rezultatele printr-un raportor (anexa 3). În urma prezentării personajului Otilia Mărculescu, se observă încă de la început că este un personaj contradictoriu, care va fi realizat prin acumulare de detalii.

 

pretarea lor.

Conversaţie

Descoperire

Anunţă grupa a IV-a să prezinte ce a lucrat.

Grupa IV prezintă rezultatele printr-un raportor (anexa 4). În urma prezentării personajului Leonida Pascalopol, rezultă că este un personaj educat, care vede în Felix un posibil rival.

Problematizare

Tehnica

răspunsului

 

subiectiv

Anunţă grupa a V-a să lucrat.

prezinte ce a

Grupa V prezintă rezultatele printr-un raportor (anexa 5). În urma prezentării personajului Aglae Tulea, rezultă că este un personaj de o răutate extremă.

Completează răspunsul cu încadrarea Aglaei în tipul „babei absolute, fără cusur în rău”.

Argumentare

Conversaţie

Anunţă grupa a VI-a să prezinte ce a lucrat.

În urma prezentării personajului Stănică Raţiu, rezultă că este un personaj agresiv, care-şi va urmări interesul.

Cere elevilor să prezinte o concluzie asupra rezultatelor obţinute.

Răspuns aşteptat: Portretul personajelor este realizat în cea mai mare parte de personajul- martor Felix, dar apare şi intervenţia naratorului omniprezent şi omniscient. Din trăsăturile fizice, la fel ca şi din descrierea mediului în care locuiesc, rezultă încadrarea personajelor într-o anumită tipologie, cu excepţia Otiliei, care este un personaj mobil.

Temă de casă (anexa 7).

Reflecţia

5 min.

Reflec ţ ia 5 min.
Reflec ţ ia 5 min.
Reflec ţ ia 5 min.
Reflec ţ ia 5 min.
Reflec ţ ia 5 min.
Reflec ţ ia 5 min.
Reflec ţ ia 5 min.
Reflec ţ ia 5 min.

FIŞĂ DE LUCRU – ANEXA 5 PORTRETUL LITERAR – AGLAE TULEA

INSTANŢA SCRIPTURALĂ Cine descrie?

Personajul-martor Felix

PERSPECTIVA DESCRIPTIVĂ Cum descrie?

Obiectiv, focalizare externă

FORMULAREA TEMEI Ce descrie? Când şi cum este formulată tema?

Personajul este prezentat în casă, la masa de table.

ASPECTUALIZAREA ŞI RELAŢIONAREA Care sunt aspectele descrise?

Vârsta – vreo cincizeci de ani Aspectul fizic – părul negru pieptănat într-o coafură japoneză, faţa gălbicioasă, gura cu buzele subţiri, acre, nasul încovoiat şi acut, obrajii brăzdaţi de cîteva cute mari, ochii bulbucaţi, pleoape moi Vestimentaţia – bluză de mătase neagră cu cerculeţe, strânsă la gât cu o agrafă de os, sugrumată la mijloc cu un cordon de piele, un cesuleţ de aur Vocea – arţăgoasă şi răguşită Frontal, de sus în jos Seamănă cu moş Costache

Imperfectul Severitate, răutate, distanţă, ordine

Care este unghiul de privire? Care este relaţionarea asupra portretului? Care este timpul verbal folosit? Care sunt trăsăturile morale care pot fi descoperite prin intermediul înfăţişării fizice?

FUNCŢIILE DESCRIERII

De informare, de dezvăluire şi simbolică

EFECTUL ASUPRA CITITORULUI

 

FIŞĂ DE LUCRU – ANEXA 2 PORTRETUL LITERAR – COSTACHE GIURGIUVEANU

INSTANŢA SCRIPTURALĂ Cine descrie?

Personajul-martor Felix

PERSPECTIVA DESCRIPTIVĂ Cum descrie?

Obiectiv, focalizare externă

FORMULAREA TEMEI Ce descrie? Când şi cum este formulată tema?

Personajul este prezentat în casă.

ASPECTUALIZAREA ŞI RELAŢIONAREA Care sunt aspectele descrise?

Aspectul fizic cu detalii asupra capului – omuleţ subţire şi încovoiat, capul chel, faţa părea spână şi pătrată, buzele întoarse în afară şi galbene, doi dinţi vizibili ca nişte aşchii de os, vârstă înaintată, dar incertă. Vocea – glas răguşit, aproape şoptit, duhnind a tutun + bâlbâiala Frontal, de sus în jos Întocmai ca bufniţele

Imperfectul Imagini vizuale – „tânărul văzu”, imagini cromatice – „buzele galbene”, imagini auditive – „un glas răguşit, aproape şoptit”, imagini olfactive – „duhnind a tutun” Mirare, intimidare, uimire, buimăceală, dezorientare Teamă, izolare de oameni, refuz al acceptării altcuiva

Care este unghiul de privire? Care este relaţionarea asupra portretului? Care este timpul verbal folosit? Exemplifică imaginile artistice utilizate. Care sunt reacţiile lui Felix? Care sunt trăsăturile morale care pot fi descoperite prin intermediul înfăţişării fizice?

FUNCŢIILE DESCRIERII

De informare, de dezvăluire şi simbolică

EFECTUL ASUPRA CITITORULUI Portretul este peiorativ, meliorativ sau ambiguu? Argumentează.

Portretul este ambiguu, personajul trezeşte emoţii contradictorii (nedumerire, milă, simpatie, ciudă), neputând fi încadrat foarte bine.

FIŞĂ DE LUCRU – ANEXA 4 PORTRETUL LITERAR – LEONIDA PASCALOPOL

INSTANŢA SCRIPTURALĂ Cine descrie?

Personajul-martor Felix şi naratorul omniprezent şi omniscient

PERSPECTIVA DESCRIPTIVĂ Cum descrie?

Obiectiv, focalizare zero

FORMULAREA TEMEI Ce descrie? Când şi cum este formulată tema?

Personajul este prezentat în casă, la masa de table.

ASPECTUALIZAREA ŞI RELAŢIONAREA Care sunt aspectele descrise?

Vârsta – vreo cincizeci de ani Aspectul fizic – voluminos, evitând impresia de exces, cărnos la faţă şi rumen ca un negustor, piele fină, mustaţă căruntă tăiată englezesc, părul rar, pieptănat cu cărare, dantura reparată. Vestimentaţia – lanţul greu de aur cu breloc la vestă, haine de stofă fină, parfum discret cu nuanţă de tabac + acul cu perlă din cravată, mîinile albe şi încărcate de inele Reacţii – creştere aleasă, fără excesivă cordialitate, umbră de ironie îndepărtată, politeţe grabnică şi respectuoasă Frontal, de sus în jos, de la imaginea generală la detalii Ca un negustor

Care este unghiul de privire? Care este relaţionarea asupra portretului? Care este timpul verbal folosit? Care sunt trăsăturile morale care pot fi descoperite prin intermediul înfăţişării fizice?

Imperfectul Se accentuează pe eleganţa personajului, pe educaţia acestuia, pe stilul diferit de al celorlalte personaje prezente în casă

FUNCŢIILE DESCRIERII

De informare, de dezvăluire şi simbolică

EFECTUL ASUPRA CITITORULUI

 

FIŞĂ DE LUCRU – ANEXA 1 PORTRETUL LITERAR – FELIX SIMA

INSTANŢA SCRIPTURALĂ Cine descrie?

Naratorul omniprezent şi omniscient, creditabil

PERSPECTIVA DESCRIPTIVĂ Cum descrie?

Obiectiv, focalizare zero

FORMULAREA TEMEI Ce descrie? Când şi cum este formulată tema?

Este primul personaj prezentat, este descris mergând pe stradă, ”într-o seară de la începutul lui iulie 1909, cu puţin înainte de orele 10”. I se face şi fişa biografică.

ASPECTUALIZAREA ŞI RELAŢIONAREA Care sunt aspectele descrise?

Înfăţişarea fizică – are 18 ani, faţa e juvenilă şi prelungă, părul lung, obrazul măsliniu, nasul tăiat elinic. Vestimentaţia – uniformă de licean, uniforma strânsă bine pe talie, gulerul tare şi foarte înalt, şapca umflată. Fişa biografică cuprinde: numele, vine din Iaşi, unde terminase liceul, e orfan, trăise prin pensionate şi internate. Uniforma

Aer bărbătesc şi elegant, faţa aproape feminină, nota voluntară

Care este cuvântul-cheie al descrierii? Care este relaţionarea asupra portretului? Care este timpul verbal folosit? Care sunt trăsăturile morale care se pot desprinde din aceste informaţii?

Imperfectul Sensibilitatea feminină, voinţa şi hotărârea, dorinţa de a-şi face o carieră

FUNCŢIILE PORTRETULUI

De informare, de dezvăluire şi simbolică

EFECTUL ASUPRA CITITORULUI

 

FIŞĂ DE LUCRU – ANEXA 3 PORTRETUL LITERAR – OTILIA MĂRCULESCU

INSTANŢA SCRIPTURALĂ Cine descrie?

Naratorul-martor, dar şi naratorul omniprezent şi omniscient

PERSPECTIVA DESCRIPTIVĂ Cum descrie?

Obiectiv, dar cu percepţii subiective, focalizare externă

FORMULAREA TEMEI Ce descrie? Când şi cum este formulată tema?

Este prezentată întâi pe scară, mai târziu în cameră, portretul este realizat progresiv, prin acumulare de detalii

ASPECTUALIZAREA ŞI RELAŢIONAREA Care sunt aspectele descrise?

Vocea – cristalină Capul – prelung şi tânăr, încărcat cu bucle, căzând până pe umeri Vestimentaţia – rochie foarte largă pe poale, strânsă tare la mijloc, cu o mare coleretă de dantelă pe umeri Braţul – gol şi delicat Faţa – măslinie, nasul mic, ochii foarte albaştri Corpul – subţiratic, cu oase delicate de ogar, de un stil perfect, cu libertate de mişcări şi o stăpânire desăvârşită de femeie Aglae – fără slăbiciunea suptă şi pătată – antiteza Felix – similaritatea portretului – capul prelung, faţa măslinie Perfectul simplu la început, apoi imperfectul Amestec de copil şi femeie, spontaneitate, ideal (din punctul de vedere al lui Felix – albastrul)

Care este relaţionarea asupra portretului? Care este timpul verbal folosit? Care sunt trăsăturile morale care se pot desprinde din aceste informaţii?

FUNCŢIILE PORTRETULUI

De informare, de dezvăluire

EFECTUL ASUPRA CITITORULUI

Personaj enigmatic

FIŞĂ DE LUCRU – ANEXA 6 PORTRETUL LITERAR – STĂNICĂ RAŢIU

INSTANŢA SCRIPTURALĂ Cine descrie?

Naratorul omniprezent şi omniscient

PERSPECTIVA DESCRIPTIVĂ Cum descrie?

Obiectiv, focalizare externă

FORMULAREA TEMEI Ce descrie? Când şi cum este formulată tema?

Personajul este prezentat mult mai târziu.

ASPECTUALIZAREA ŞI RELAŢIONAREA Care sunt aspectele descrise?

Vârsta – tânăr Aspectul fizic – roşu la faţă, fără să fie gras, de o sănătate agresivă, părul mare şi negru, foarte creţ, mustaţa muscă. Vestimentaţia – guler tare şi înalt, cravată înfoiată, costum de soie-ecrue deschis, haină largă, canotieră de paie mică Vocea – sonoră, rotundă Frontal, de sus în jos Imperfectul Agresivitatea, din aspect şi din tonul vocii

Care este unghiul de privire? Care este timpul verbal folosit? Care sunt trăsăturile morale care pot fi descoperite prin intermediul înfăţişării fizice?

FUNCŢIILE DESCRIERII

De informare, de dezvăluire şi simbolică

EFECTUL ASUPRA CITITORULUI

 

ANEXA 7

1. Pornind de la ideea admisă de critica literară că ”moş Costache Giurgiuveanu este un avar din descendenţa lui Hagi-Tudose” (explici

cine e Hagi-Tudose), identifică şi rezumă pe scurt 4 secvenţe care-l prezintă pe moş Costache avar.

2. Pornind de la afirmaţia lui G. Călinescu: ”a fi zgârcit, cred că nu este de ajuns spre a fi numit avar”, identifică şi numeşte cel puţin 4

secvenţe în care personajul apare în ipostaza de zgârcit; 3. Utilizând metoda ”căsuţa personajului”, completează “căsuţa“ lui Stănică Raţiu; (metoda căsuţa: se desenează o căsuţă şi se

numerotează liniile după cum urmează: baza casei şi a acoperişului se notează cu 1 şi 2 şi vor reprezenta trăsăturile de bază ale personajului, pereţii casei cu 3 şi 4 şi reprezintă trăsături secundare ale personajului, laturile acoperişului cu 5 şi 6 şi vor face referire la trăsături ce ajută personajul în relaţiile cu ceilalţi, ferestrele cu 7 şi 8 însemnând trăsăturile ascunse ale personajului, uşa cu 9 şi reprezintă o trăsătură intimă a personajului, iar hornul cu 10, adică o trăsătură de care ar trebui să scape personajul).

4. Caracterizează personajul Otilia, desenând un “soare” pe ale cărui raze să scrii trăsăturile; acestea vor fi argumentate prin citate, apoi.

5. Caracterizează pe Aglae astfel:

Portretistul: completează portretul Aglaei cu detalii fizice din text. Lingvistul – extrage din text replicile personajului şi notează ce trăsături de caracter posedă în fiecare caz în parte. Arhitectul: construieşte personajul pe baza a 5 trăsături de caracter din care se deduce felul în care acţionează, modul în care apreciază, modul în care gândeşte, modul în care vorbeşte.

AUTOR: ISTRĂTOAIE MIHAELA-MARIA COLEGIUL ECONOMIC „EMANUIL GOJDU” HUNEDOARA SPECIALITATEA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ