Sunteți pe pagina 1din 3

PARTEA I

PROIECTAREA COMPOZITIEI BETONULUI: Date initiale: 1)Clasa betonului C20/25. 2)Caracteristicile elementului de constructive: a) tipul elementului: placa monolita. b) modul de armare si distanta minima dintre armature 98 si 96. c) dimensiunea minima a elementului de constructie si grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturilor:1 0mm )Conditii de e!punere a elementului de constructie: "mediu uscat moderat cu umiditate interioara # $5%. &)Conditii de e!ecutare si te'nologia adoptata: "conditii de e!ecutare normale. 5)(ransportul)manipulareasi punerea in lucrua betonului: "transport cu autoagitatorul si beton turnat cu pompa. 6)*radul de omogenitate a betonului ++. $),miditatea agregatelor: "pentru sorturi de nisip -0..$mm): ,0..$mm / 1)5% "pentru sorturi de pietris -0..$1mm): ,$..$1mm / 1% A.Stabilirea calitativa a materialelor. 1)Consistenta. +n 0unctie de tipul elementului de beton -placa))mi1loc de transport -autoagitator) si te'nologia de punere in lucru -bena) re2ulta clasa de Consistenta( /(& -tasare 100 3 20). 2)Dozajul minim de ciment: +n 0unctie de tipul betonului -armat) clasa de e!punere -1a) re2ulta do2a1ul minim de ciment C / 2504g/mc.

3)Agregatele: a)tipul agregatelor: avand in vedere clasa betonului C20/25 se vor agregate provenind din s0aramarea naturala a rocilor si anume agregate silicioase de balastiera cu densitatea 5 / 2)$4g/dmc. b)dimensiunea ma!ima a granule agregatelor se stabileste in 0unctie de "tipul elementului de beton -placa). ma! # 1/ din grosimea placii. ma! # 1/ 61 0 / & ) mm. "distanta dintre barele de armature: ma! # distant minima dintre armaturi 7 5mm. ma! # 111 7 5 / 106mm. "grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturilor: ma! # 1) 6 grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii ma! # 1) 6 1 / 16)9mm. "transportul si punerea in lucru a betonului8 in ca2ul transportului prin pompare: ma! # 1/ din diametrul conductei de transport a betonului si de regula ma!imum 1mm. +n 0inal dimensiunea ma!ima a agregatului se stabileste stabilind simultan toate conditiile pre2entate mai sus si alegand una din valorile standardi2ate: $8168208 18&0 sau $0mm. 9e alege ma! / 16mm. c)granulo2itatea agregatului total: "cunoscand consistenta -clasa de tasare( /(&) si do2a1ul minim de ciment -C / 2504g/mc) re2ulta 2ona de granulo2itate -+) si agregate 0..16mm. :gregat 0..0)2mm :aregat 0..1mm :gregat 0.. mm :gregat 0..$mm :gregat 0..16mm 8 "11% se alege % 8 5"&5% se alege &0% 8 51"60% se alege 55% 8 $1"80% se alege $5% 8 95"100% se alege 100%

4)Cimentul : "in 0unctie de conditiile de e!punere si de mediu -1a) de tipul betonului -armat) si de clasa betonului -C20/25) se recomanda ciment de tip C;< + 7 2)5=. 5) radul de im!ermeabilitate: ">& ")#a!ortul a!a ciment: "pentru clasa de e!punere -1a))clasa betonului -20/25) raportul apa"ciment -:/C 0)65).

$.Stabilirea cantitativa a materialelor com!onente. 1)A!a: Cantitatea orientativa de apa de amestecare -:) se determina in 0unctie de clasa betonului -C20/25) si de consistenat sa -( /&) re2ulta :/ 200l/mc)urmea2a sa 0ie corectata cu un coe0icient -c) stabilit in 0unctie de dimensiunea ma!ima a agregatului si de natura agregatului: :?/ :6c / 200 6 1)1 / 220l/mc +ntrucat dimensiunea ma!ima a agregatului este 16mm coe0icientul de corectie c / 1)1. c / 1@ 10% in ca2ul agregatelor 0..16mm. 2)#a!ortul a!a ciment: +n 0unctie de clasa betonului -C20/25))clasa cimentului - 2)5) si gradul de omogenitate -++) se determina valoarea raportului apa ciment -:/C / 0)50). :ceasta valoare se va compara cu valoarea ma!ima a raportului -:/C) determinat la punctul -:) si se va alege valoarea minima: -:/C / 50).