Sunteți pe pagina 1din 2

Substanta, in chimie, este definite drept o totalitate de atomi si molecule Chimia este stiinta despre substante, despre structura,

proprietatile si transformarile lor. Formula chimica este notarea compozitiei compusilor cu ajutorul simbolurilor chimice si al indicilor Formula moleculara reda compozitia reala a moleculei. Formula electronica arata schematic formarea legaturilor in molecula Formula Grafica indica ordinea in care se undesc atomii in molecula. Fiecare linie reda un cuplu de electroni sau o unitate de valenta. Simbolica chimica consta in notarea elementului chimic cu simbolul unei litere Formula generala arata compozitia clasei sau grupei de substante. Ecuatia chimica este reprezentarea reactie chimice prin formule chimice si coeficienti. Ecuatia moleculara consta din formule moleculare si simboluri chimice Ecuatia ionica completa cuprinde toate particulele prezente in solutie in timpul reactiei chimice. Ecuatia ionica redusa cuprinde numai particulele care intra nemijlocit in reactie Ecuatie schematica reprezinta schematic,simplificat, una sau mai multe reactii.

Reactiile exoterme care sunt insotite de degajare de caldura Efect termic al reactie Cantitatea de caldura care se degaja sau se absoarbe in reacita chimica Ecuatii termochimice ecuatiile reactiilor in care sint indicate efectul termic si starea de agregare a substantelor Viteza de reactie reprezinta variatia, intr-o unitate de timp, a numarului de moli ai substantei intr-un litre de gaz sau solutie Reactii ireversibile sunt reactiile care decurg pina la capat Reactii reversibile sunt reactiile care decurg simultan in doua directii opuse Elementul chimic reprezinta totalitatea atomilor cu aceeasi sarcina a nucleului Orbital (nor electronic este spatiul din jurul nucelului in care electronii se pot gasi cu cea mai mare probabilitate Elemente s elementele la acre are loc completarea subnivelului s Elemente p elemente ale caror subnivel p se compleateaza cu electroni Elemente d elementele la care are loc completarea cu electroni a cubnivelului d Electronegativitatea este marimea relativa care determina capacitatea unui atom de a atrage spre sine electronii in molecula de la atomii altor elemente !egatura covalenta este legatura chimica formata

pe baza cuplurilor commune de electroni Valenta elementelor in compusii cu legaturi covalente este egala cu numarul cuplurilor commune de electroni sau cu numarul de legaturi covalente Retea cristalina reprezinta o carcasa spatiala imaginara, formata din linii imaginare, ce trec prin particulele din care este alcatuit cristalul.Punctele de intersectie a acestor linii se numes noduri ale retelei cristaline" !inia de legatura este linia ce uneste centrele atomilor. !egatura sigma este legatura ce se formeaza la intrepatrunderea norilor electronici de-a lungul liniei de legatura. !egatura pi legatura este formata la intrepatrunderea norilor electronici in afara liniei de legatura, perpendicular pe aceasta, #nghi de valenta orientarea legaturii covalente in spatiu este determinate de unghiul dintre legaturi !egatura ionica este legatura formata prin atragerea electrostatica a ionilor cu sarcini opuse Retele ionice sunt retelele cristaline in ale caror noduri se afla ioni Solutiile adevarate sint sisteme omogene alcatuite din solvent, substanta dizolvata si produsii interactiunii lor. $mestecuri Produs obinut
prin punerea laolalt a mai multor substane care i pstreaz proprietile caracteristice

Emulsiile Amestec dispers format din dou lichide insolubile unul n cellalt Solutii coloidale Ale crei particule se afl n stare de dispersie i nu difuzeaz prin membrane Sistem dispers amestec eterogen a dou sau mai multor substane, dintre care cel puin una este divizat n particule foarte mici

Concentratia molara a substantei dizolvate intr-o solutie este egala cu raportul dintre cantitatea de substanta dizolvata si volumul solutiei. %isociatie electrolitica este procesul de desprindere a ionilor substante, la dizolvarea in apa sau la topire. Gradul de disociere reprezinta raportul dintre numarul de molecule dissociate si numarul total de molecule dizolvate