Sunteți pe pagina 1din 35

Media aritmetica

Prof. Adriana Cațaron

m

Media aritmetica a doua sau a mai multe numere rationale este egala cu catul dintre suma lor si numarul lor.

Media aritmetica a doua sau a mai multe numere rationale este egala cu catul dintre suma
Media aritmetica a doua sau a mai multe numere rationale este egala cu catul dintre suma
Media aritmetica a doua sau a mai multe numere rationale este egala cu catul dintre suma
Media aritmetica a doua sau a mai multe numere rationale este egala cu catul dintre suma
a = a 1 +a 2 +a 3 …+a n , a 1 , a

a = a 1 +a 2 +a 3 …+a n , a 1 , a 2 ,

a = a 1 +a 2 +a 3 …+a n , a 1 , a 2

,

a n Q + U {0}

n

Pentru 2 numere: m a = a 1 +a 2

n ∈ Q + U {0} n Pentru 2 numere: m a = a 1 +a

2

Pentru 3 numere: m a = a 1 +a 2 +a 3

3

• Media aritmetica a mai multor numere rationale este mai mica decat cel mai mare si mai mare decat cel mic dintre ele (este cuprinsa intre cel mai mic si cel mai mare dintre numerele considerate) daca cel putin doua din numerele considerate sunt diferite. Daca toate numerele rationale considerate sunt egale, media aritmetica coincide cu fiecare din ele.

1. Calculati media aritmetica a numerelor:

1. Calculati media aritmetica a numerelor :
1. Calculati media aritmetica a numerelor :

2. Media aritmetica a patru numere este 563,75. Sa se afle numerele stiind ca al doilea este jumatate din primul, al treilea este o treime din al doilea, iar al patrulea este o patrime din al treilea.

Rezolvare

x+y+z+t=563,75 · 4

x=2y

 

y=3z

=>24t+12t+4t+t=563,75 · 4

z=4t

=>x=1320, y=660, z=220, t=55

3. Media aritmetica a 4 numere este 20. Media aritmetica a primelor trei este 20. Media aritmetica a ultimelor trei este 15. Aflati media aritmetica a numarului al doilea si al treilea.

Rezolvare

a+b+c+d=80

a+b+c=60

=>a+b+c+d+b+c=105

b+c+d=45

=>m a =

Rezolvare a+b+c+d=80 a+b+c=60 =>a+b+c+d+b+c=105 b+c+d=45 =>m a = =>

=>

4. Media aritmetica a doua numerele naturale prime diferite este n, iar n este numar natural diferit de zero si

1

25

<

1

2

n

<

1

4

Aflati cele doua numere.

Rezolvare

m a = a+b = n

Rezolvare m a = a+b = n 2 => n ∈ {3,4} a+b=3 => a+b=6 ,

2

Rezolvare m a = a+b = n 2 => n ∈ {3,4} a+b=3 => a+b=6 ,
Rezolvare m a = a+b = n 2 => n ∈ {3,4} a+b=3 => a+b=6 ,

=> n{3,4}

a+b=3 => a+b=6 , dar nu exista doua

2 => n ∈ {3,4} a+b=3 => a+b=6 , dar nu exista doua 2 numere naturale

2

numere naturale prime, diferite care adunate sa dea 6

a+b=4 => a+b=8 => cele doua numere sunt 3 si 5

doua 2 numere naturale prime, diferite care adunate sa dea 6 a+b=4 => a+b=8 => cele

5. Media aritmetica a 31 de numere consecutive este 65. Aflati numerele.

Rezolvare

X-15; X-14; … ;X-1; X; X+1; … ;X+14;X+15 sunt cele 31 de numere consecutive m a =65 => suma lor este egala cu 31 · 65 => numerele sunt: 50,51,52, … 79, 80

6. Aflati 2 numere stiind ca media lor aritmetica este 59,5 , iar cel mai mare divizor comun al lor este 7.

Rezolvare

(a,b)=7 => a=7x, b=7y, (x,y)=1 =>7x+7y=119 => x+y=17

Solutiile sunt: (7;112); (14;105); (21;98); (28;91); (35;84); (42;77); (49;70); (56; 63)

7. Suma a 5 numere distincte este 66. Stiind ca toate sunt divizibile cu 3 si ca al treilea reprezinta 8 din media aritmetica a

cu 3 si ca al treilea reprezinta 8 din media aritmetica a 9 celorlalte, considerate in

9

celorlalte, considerate in ordine, sa se afle numerele, stiind ca fiecare este mai mic decat 25.

Rezolvare

Numerele sunt: 3a; 3b; 3c; 3d; 3e; => c=4 a+b+d+e=18 => 2+3+6+7=18 sau

3b; 3c; 3d; 3e; => c=4 a+b+d+e=18 => 2+3+6+7=18 sau 1+2+7+8=18 • Numerele sunt: 6, 9,

1+2+7+8=18

• Numerele sunt: 6, 9, 12, 18, 21

sau 3, 6, 12, 21, 24

8. Media aritmetica a 50 de numere este 38. Daca doua numere dintre acestea, anume 45 si 55 sunt inlaturate, atunci media aritmetica a numerelor ramase este 38,5 sau 37 sau 36,5 sau 36? Care este rezultatul corect?

Rezolvare

Suma numerelor este 50x38=1900.

1900-(45+55)=1800

1800:48=37,5.

9. Fie a si b doua numere naturale mai mici sau egale cu 10 astfel incat 3<a<b. Stiind ca unul dintre numerele 3, a, b este media aritmetica a celorlalte doua, aflati numerele a si b.

Rezolvare

3<a<b => a este media aritmetica a numerelor 3 si b.

3 +

b N

2

=> b impar.

(a,b) pot fi (4,5);(5,7);(6,9).

10. In varfurile unui triunghi sunt inscrise numere astfel incat fiecare numar este media aritmetica a celorlalte doua. Aratati ca numerele sunt egale.

2a=b+c

2b=a+c

2c=a+b

Inlocuim

a =

b

+

c

2

Rezolvare

in relatia a treia. Rezulta

4c=3b+c => b=c. Analog rezulta ca a=c, deci a=b=c.

11. Fie cinci numere reale distincte astfel incat daca unul si numai unul din ele se mareste de 11 ori, media lor aritmetica se mareste de 3 ori. Demonstrati ca media aritmetica a celorlalte 4 numere este egala cu media aritmetica a numerelor date.

Rezolvare

a+b+c+d+e=5m => b+c+d+e=5m-a 11a+b+c+d+e=15m => b+c+d+e=15m-11a =>5m-a=15m-11a => 10a=10m => a=m =>b+c+d+e=4m => b+c+d+e =m

4

=> b+c+d+e=15m-11a =>5m-a=15m-11a => 10a=10m => a=m =>b+c+d+e=4m => b+c+d+e =m 4 =>

=>

Comentarii

1. Reanalizati problema. Faptul ca a=m era previzibil. Va explicati de ce?

2. Numerele 11 si 3 nu au fost alese prin incercari. Sa formulam urmatoarea problema:

Fie a 1 ,a 2 ,a 3 …,a n numere reale a caror medie aritmetica este m. Se inlocuieste a 1 cu x a 1 astfel incat sa fie indeplinite doua conditii:

media aritmetica a numerelor xa 1 ,a 2 ,a 3 …,a n este pm, iar media aritmetica a numerelor a 2 ,a 3 …,a n este m. Determinati x.

Solutie

a 2 +a 3 …+a n =(n-1)m a 1 +a 2 …+a n =nm

=>a 1 =m

=> a 1 +(n-1)m=nm

Avem xm +(n-1)m = npm => x+n-1=np

=>x=np-n+1

Pentru n=5, p=3 => x=15-5+1=11

12. Se dau 9 numere rationale pozitive. Media aritmetica a primelor doua este k, a urmatoarelor trei este 3k, iar a urmatoarelor patru este 22k. Aflati media aritmetica a celor noua numere.

Solutie

a 1 +a 2 =2k, a 3 +a 4 +a 5 =9k, a 6 +a 7 +a 8 +a 9 =88k Media aritmetica este:

a

1

+

a

2

+

a

3

+

a

4

+

a

5

+

a

6

+

a

7

+

a

8

+

a

9

9

=

2

k

+

9

k

+

88

k

 

9

= 11 k

Media aritmetica ponderata

Avand n numere a 1 , a 2 ,

a n , daca printre

, ele p 1 sunt egale cu a 1 , p 2 sunt egale cu a 2 , …, p k sunt egale cu a k astfel incat p 1 +p 2 +…+p k =n, atunci media aritmetica se scrie:

M a

=

p a

1

1

+

p a

2

2

+

+

p a

k

k

p

1

+

p

2

+

+

p

k

si se mai numeste media aritmetica

ponderata a numerelor a 1 , a 2 ,

ponderile p 1 , p 2 , ,

, a k cu

p k

13. a) Se amesteca 20kg bomboane de 20 lei/kg cu 5kg bomboane de 24 lei/kg si cu 15 kg bomboane de 16 lei/kg. Cat costa un kg de amestec? b) Ce pret are un anumit sortiment de bomboane cand 1 kg de amestec format din 5kg din acest sortiment si 10 kg de 20 lei/kg costa 18 lei? c) Cu cate kg de bomboane de 18 lei/kg trebuie sa amestecam 10 kg bomboane de 25 lei/kg pentru ca amestecul sa coste 20 lei/kg?

a)

b)

c)

20 20

+

5

24

+

15 16

20

+

5

+

15

10

20

+

5

x

=

 

10

+

5

 

10

25

+

18

x

=

18

5

20

10 + x

Solutie

760

= 19

=

=

x

2

=

x

40

70

=

x

14

50

=

x

25

=

Comentariu

In acelasi mod se pot rezolva multe probleme de amestec si aliaj. De exemplu:

S-au amestecat doua solutii de apa si sare:

prima cu concentratia procentuala 38%, a doua cu concentratia procentuala 78%. Amestecul obtinut are concentratia 60%. Daca masa amestecului ese 1700 g, ce cantitate din fiecare solutie a fost folosita?

Solutie

m1+m2=1700

 

m

1

c

1

+

m

2

c

2

 

= c

 
 

m

1

+

m

2

m

1 38

+

(1700

m

1)

78 =

 

1700

 

60

Deci 20m1=1700x9 g => m1=765g, m2=935g.

Tema

1. Suma a trei numere naturale diferite este 54. Stiind ca unul dintre ele este media aritmetica a celorlalte doua si ca fiecare numar este divizibil cu 6, sa se afle cele trei numere.

2. Suma numerelor a, b si c este 101, b este mai mare cu 2 decat a, iar c este mai mic cu 4 decat media aritmetica a numerelor a si b. Aflati numerele a, b si c.

3. Media aritmetica a 11 numere naturale distincte este egala cu 6,(36). Aratati ca produsul acestor numere se divide cu 420.

Tema (II)

4. Determinati numerele de trei cifre in cazul

3

5

cand cifra sutelor este

cifra zecilor este media aritmetica a celorlalte

cifre.

din cifra unitatilor, iar