Sunteți pe pagina 1din 85

REGLEMENTĂRI

AERONAUTICE

REGULILE AERULUI
RACR-RA

Ciprian Laurenţiu Drumea 1


RACR-RA-Definiţii
❂ Aerodrom/Aerodrome: suprafaţa delimitată pe pământ sau pe
apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalaţii şi materiale,
destinată să fie utilizată, în totalitate sau în parte, pentru sosirea,
plecarea şi manevrarea la sol a aeronavelor. Aerodromul utilizat
exclusiv pentru elicoptere se numeşte heliport
❂ Aerodromul controlat/Controlled aerodrome: un aerodrom la
care există serviciul de control al traficul de aerodrom.
❂ Aerodrom de rezervă/Alternate aerodrome: un aerodrom spre
care se poate îndrepta o a/v atunci când devine, fie imposibil, fie
nerecomandabil să-şi continue zborul către sau să aterizeze la
aerodromul pe care intenţiona să aterizeze. Aerodromurile de
rezervă include următoarele:
• Aerodrom de rezervă la decolare/Take-off alternate
• Aerodrom de rezervă pe rută/En-route alternate
• Aerodrom de rezervă la destinaţie/Destination alternate

Ciprian Laurenţiu Drumea 2


RACR-RA-Definiţii
❂ Altitudine/Altitude: distanţa în plan vertical până la un nivel, un
punct sau un obiect considerat ca un punct, măsurată faţă de
nivelul mediu al mării (MSL).
❂ Autorizare de trafic aerian (Autorizare ATC)/Air Traffic Control
Clearance: autorizare acordată unei a/v pentru a proceda
conform condiţiilor specificate de către o unitate de control al
traficului aerian.
❂ Birou de raportare a serviciilor de trafic aerian/Air Traffic
Services Reporting Office (ARO): o unitate stabilită cu scopul de
a primi rapoarte privind serviciile de trafic aerian şi planuri de
zbor depuse înainte de decolare.
• Un birou de raportare al serviciilor de trafic aerian poate fi o
unitate separată sau combinată cu o unitate deja existantă.

Ciprian Laurenţiu Drumea 3


RACR-RA-Definiţii
❂ Cale aeriană/Airway: un spaţiu aerian controlat sau o porţiune din
acesta definit sub forma unui coridor (culoar).
❂ Cale de rulare/Taxiway: un drum definit pe suprafaţa unui aerodrom
terestru destinat rulării aeronavelor şi asigurării legăturii între părţi
diferite ale aerodromului, incluzând:
• Culoarul de rulare pentru parcare/Aircraft stand taxilane: o porţiune
din platformă desemnată ca o cale de rulare şi destinată numai
asigurării accesului către locurile de parcare a aeronavelor.
• Calea de rulare pe platformă/Apron taxiway: o porţiune din sistemul
căilor de rulare situată pe o platformă şi destinată asigurării
accesului numai către locurile de parcare a a/v.
• Calea de rulare pentru degajare rapidă/Rapid exit taxiway: o cale de
rulare legată de o pistă sub un unghi ascuţit şi proiectată astfel
încât să permită a/v care au aterizat să degajeze pista cu viteze mai
mari decât cele permise de alte căi de rulare pentru degajare,
reducându-se astfel durata de ocupare a pistei.

Ciprian Laurenţiu Drumea 4


RACR-RA-Definiţii

❂ Cap/Heading: direcţia spre care este orientată axa longitudinală


a unei a/v, exprimată de obicei în grade faţă de direcţia Nord
(adevărat, magnetic, compas sau grilă).

❂ Autoritate competentă/Appropriate authority:


• pentru zborurile deasupra mării libere, Autoritatea competentă a
statului de înmatriculare;
• în toate celelalte cazuri, Autoritatea competentă a statului
care are suveranitate asupra teritoriului survolat.

Ciprian Laurenţiu Drumea 5


RACR-RA-Definiţii

❂ Centru de control regional/Area control centre (ACC): o unitate


stabilită pentru a asigura serviciul de control al traficului aerian
pentru zborurile controlate în regiunile de control aflate în
responsabilitatea sa.

❂ Centru de informare a zborului/Flight information centre (FIC): o


unitate stabilită pentru a asigura serviciul de informare a
zborului (FIS) şi serviciul de alarmare (ALRS).

Ciprian Laurenţiu Drumea 6


RACR-RA-Definiţii

❂ Condiţii meteorologice de zbor instrumental/Instrumental


meteorological conditions (IMC): condiţii meteorologice
exprimate în valori ale vizibilităţii, distanţei faţă de nori şi plafon,
mai mici decât minimele specificate pentru condiţiile
meteorologice de zbor la vedere.

❂ Condiţii meteorologice de zbor la vedere/Visual meteorological


conditions (IMC): condiţii meteorologice exprimate în valori ale
vizibilităţii, distanţei faţă de nori şi plafon, egale cu sau
superioare minimelor specificate.

Ciprian Laurenţiu Drumea 7


RACR-RA-Definiţii
❂ Drum/Track: proiecţia pe suprafaţa pământului a traiectoriei unei
a/v, a cărei direcţie într-un punct oarecare este de obicei
exprimată în grade faţă de Nord (adevărat, magnetic sau grilă).

❂ Durata totală estimată/Total estimated elapsed time: în cazul


zborurilor VFR, timpul estimat necesar de la decolare pentru a
ajunge la verticala aerodromului de destinaţie.

❂ Informare de trafic/Traffic information: informaţii furnizate de o


unitate de trafic aerian pentru a atenţiona un pilot în legătură cu
un alt trafic aerian cunoscut sau observat care poate fi în
apropierea poziţiei sau a rutei prevăzute de zbor, pentru a ajuta
pilotul să evite o coliziune.

❂ Indicaţii pentru evitarea traficului/Traffic avoidance advise:


indicaţii furnizate de o unitate de trafic aerian care specifică
manevrele ce ajută un pilot să evite o coliziune.
Ciprian Laurenţiu Drumea 8
RACR-RA-Definiţii

❂ Înălţime/Height (H): distanţa, măsurată în plan vertical, de la un


nivel de referinţă specificat până la un nivel, punct sau un obiect
considerat drept un punct.

❂ Limita autorizării/Clearance limit: punctul până la care unei a/v îi


este acordată o autorizare ATC.

❂ Membru al echipajului de zbor/Flight crew member: un membru


al echipajului, posesor al unei licenţe, căruia îi revin sarcini
esenţiale pentru operarea a/v în timpul zborului.

Ciprian Laurenţiu Drumea 9


RACR-RA-Definiţii
❂ NivelLevel: termen generic utilizat pentru a indica poziţia în plan
vertical a unei a/v şi însemnând, după caz, o înălţime, o altitudine
sau un nivel de zbor.

❂ Nivel de croazieră/Cruising level: un nivel menţinut de o a/v pe


parcursul unei porţiuni semnificative de zbor.

❂ Nivel de zbor/Flight level: o suprafaţă izobară raportată la o


valoare de presiune de referinţă, 1013,2 hPa, şi despărţită de alte
asemenea suprafeţe prin intervale de presiune definite.
• Un altimetru barometric calibrat în conformitate cu Atmosfera
Standard:
– când este calat pe QNH, va indica altitudinea;
– când este calat pe QFE, va indica o înălţime deasupra unui nivel de
referinţă QFE;
– când este calat pe o presiune de 1013,2 hPa, poate fi folosit pentru
a indica nivelele de zbor.

Ciprian Laurenţiu Drumea 10


RACR-RA-Definiţii

❂ Ora prevăzută pentru apropiere/Expected approach time (EAT):


ora la care serviciile de trafic aerian prevăd că o a/v, care
soseşte ca urmare a unei întârzieri, va părăsi punctul de
aşteptae pentru a efectua apropierea pentru aterizare.

❂ Ora estimată de plecare de la locul de staţionare/Estimated


off/block-time: ora estimată la care a/v va începe să se deplaseze
cu mijloace proprii în vederea plecării.

❂ Ora estimată de sosire/Estimated time of arrival (ETA): în cazul


zborurilor VFR, ora la care se estimează că a/v va sosi la
verticala aerodromului.

Ciprian Laurenţiu Drumea 11


RACR-RA-Definiţii

❂ Personal critic pentru siguranţa zborului/Safety-sensitive


personnel: persoane care pot periclita siguranţa zborului dacă
execută în mod inadecvat atribuţiile lor. Această definiţie
include, atât membrii echipajelor, cât şi personalul de întreţinere
al aeronavelor şi controlorii de trafic aerian.

❂ Plafon/Ceiling: înălţimea deasupra solului a bazei celui mai de


jos strat de nori sub 6000 m (20000 ft) care acopeă mai mult din
suprafaţa cerului.

❂ Punct de raport/Reporting point: o poziţie geografică faţă de


care se poate raporta poziţia unei a/v.

Ciprian Laurenţiu Drumea 12


RACR-RA-Definiţii

❂ Pistă/Runway: o suprafaţă dreptunghiulară definită situată pe un


aerodrom terestru amenajată pentru decolarea şi aterizarea a/v.

❂ Platformă/Apron: o suprafaţă definită, pe un aerodrom terestru,


destinată aeronavelor pe timpul îmbarcării şi debarcării
pasagerilor, încărcării sau descărcării mărfurilor şi poştei,
alimentării cu combustibil, parcării sau lucrărilor de întreţinere.

❂ Poziţie de aşteptare la pistă/Runway-holding position: o poziţie


marcată destinată să protejeze pista, o suprafaţă în care există
limitări de obstacolare sau o zonă critică/sensibilă la care
aeronavele şi vehiculele care rulează trebuie să oprească şi să
aştepte, cu excepţia cazurilor când sunt autorizate altfel de către
turnul de control de aerodrom.

Ciprian Laurenţiu Drumea 13


RACR-RA-Definiţii
❂ Plan de zbor ATC/Flight plan (FPL): ansamblul informaţiilor specifice
referitoare la un zbor sau o porţiune din zborul pe care o a/v
intenţionează să-l efectueze, transmis unităţilor de trafic aerian.

❂ Plan de zbor depus/Filed flight plan: planul de zbor aşa cum a fost
depus la o unitate de trafic aerian de către pilot sau un reprezentant
desemnat al acestuia, fără nici o modificare ulterioară.

❂ Plan de zbor repetitiv/Repetitive flight plan (RPL): un plan de zbor


asociat unei serii de zboruri individuale având aceleaşi caracteristici de
bază identice, operate regulat şi frecvent, care este depus de operatorul
unei a/v pentru a fi păstrat şi utilizat în mod repetat de unităţile de trafic
aerian.

❂ Plan de zbor curent/Current flight plan: planul de zbor care cuprinde


eventualele schimbări intervenite prin autorizările ulterioare.

Ciprian Laurenţiu Drumea 14


RACR-RA-Definiţii

❂ Publicaţia de Informare Aeronautică/Aeronautical Information


Publication (AIP): o publicaţie emisă de/sau cu autoritatea unui
statnşi care conţine informaţii aeronautice cu caracter de durată,
esenţiale pentru navigaţia aeriană.

❂ Radiotelefonie (Radio) / Radiotelephony: o formă de


radiocomunicaţie prevăzută, în principal, pentru schimbul de
informaţii prin voce.

Ciprian Laurenţiu Drumea 15


RACR-RA-Definiţii
❂ Regiune de control/Control area: spaţiul aerian controlat care se
întinde, în plan vertical, începând de la o limită precizată deasupra
pământului.

❂ Regiune terminală de control/Terminal control area: o regiune de


control stabilită în mod normal la confluenţa rutelor ATS aflate în
vecinătatea unuia sau mai multor aerodromuri importante.

❂ Regiune de informare a zborurilor/Flight information region (FIR):


spaţiu aerian de dimensiuni definite în cadrul căruia se asigură
serviciul de informare a zborurilor şi serviciul de alarmare.

Ciprian Laurenţiu Drumea 16


RACR-RA-Definiţii
❂ Rulare/Taxiing: deplasarea unei a/v pe suprafaţa unui aerodrom
cu mijloace proprii, cu excepţia decolării şi aterizării.

❂ Rută ATS/ATS route: o rută definită destinată a orienta fluxul de


trafic aşa cum este necesar pentru furnizarea serviciilor de trafic
aerian.

❂ Rută consultativă/Advisory route: o rută desemnată de-a lungul


căreia este disponibil serviciul consultativ de trafic aerian.

Ciprian Laurenţiu Drumea 17


RACR-RA-Definiţii
❂ Serviciu de alarmare/Alerting service: un serviciu furnizat pentru
informarea organizaţiilor şi autorităţilor desemnate, referitor la
a/v care necesită acţiuni de căutare şi salvare, precum şi pentru
a asista organizaţiile respective conform necesităţilor.

❂ Serviciul consultativ de trafic aerian/Air traffic advisory service:


serviciul furnizat într-un spaţiu aerian consultativ pentru
asigurarea eşalonării, în măsura posibilului, între a/v care
operează după planuri de zbor IFR.

❂ Serviciu de informare a zborurilor/Flight information service


(FIS): un serviciu furnizat pentru a oferi recomandări şi informaţii
utile în scopul desfăşurării sigure şi eficiente a zborurilor.

Ciprian Laurenţiu Drumea 18


RACR-RA-Definiţii
❂ Serviciu de control de aerodrom/Aerodrome control service:
serviciul de control al traficului aerian furnizat traficului de
aerodrom.

❂ Serviciu de control al apropierii/Approach control service:


serviciul de control al traficului aerian furnizat zborurilor
controlate în regiuni de control.

❂ Serviciu de control regional/Area control service: serviciu de


control al traficului aerian furnizat zborurilor controlate în regiuni
de control.

❂ Serviciul de control al traficului aerian/Air traffic control service:


un serviciu asigurat în scopul:
• de a preveni coliziunile întrea/v şi între a/v şi obstacole, pe
suprafaţa de manevră;
• de a mări fluenţa şi de a menţine un flux ordonat al traficului.
Ciprian Laurenţiu Drumea 19
RACR-RA-Definiţii
❂ Spaţii aeriene ATS/Air traffic service airspaces: spaţii aeriene de
dimensiuni definite, identificate alfabetic (de la A la G), în care pot fi
operate anumite zboruri şi pentru care sunt specificate serviciile de
trafic aerian şi regulile de operare.

❂ Spaţiul aerian controlat/Controlled airspace: un spaţiu aerian de


dimensiuni definite în interiorul căruia este asigurat serviciul de
control al traficului aerian în conformitate cu clasificarea spaţiului
aerian (termen generic pentru clasele de la A la E).

❂ Spaţiu aerian consultativ/Advisory airspace: un spaţiu aerian de


dimensiuni definite sau rută desemnată în care este disoponibil
serviciul consultativ de trafic aerian.

❂ Statutul zborului/Flight status: o indicaţie care specifică dacă o


anumită a/v necesită sau nu servicii speciale din partea unităţilor de
trafic aerian.
Ciprian Laurenţiu Drumea 20
RACR-RA-Definiţii

❂ Suprafaţa de aterizare/Landing area: acea parte a suprafeţei de


mişcare destinată aterizării şi decolării aeronavelor.

❂ Suprafaţa de manevră/Manoevring area: acea parte a unui


aerodrom utilizată pentru decolarea, aterizarea sau rularea la sol
a aeronavelor, exclusiv platformele.

❂ Suprafaţa de mişcare/Movement area: acea parte a unui


aerodrom utilizată pentru decolarea, aterizarea şi rularea la sol a
a/v, constând din suprafaţa de manevră şi platforma
(platformele).

Ciprian Laurenţiu Drumea 21


RACR-RA-Definiţii

❂ Trafic aerian/Air traffic: ansamblul de aeronave aflate în zbor la


un moment dat, într-un spaţiu aerian determinat, şi respectiv, de
aeronave care se află în suprafaţa de manevră a unui aerodrom.

❂ Trafic de aerodrom/Aerodrome traffic: ansamblul traficului de pe


suprafaţa de manevră a unui aerodrom şi toate aeronavele care
zboară în vecinătatea aerodromului.

Ciprian Laurenţiu Drumea 22


RACR-RA-Definiţii
❂ Turn de control de aerodrom/Aerodrome control tower: o unitate de
trafic stabilită pentru a asigura serviciul de control al traficului
aerian pentru traficul de aerodrom.

❂ Unitate de control al apropierii/Approach control office (APP): o


unitate stabilită pentru a asigura serviciul de control al traficului
aerian pentru zborurile controlate care sosesc la sau pleacă de la
unul sau mai multe aerodromuri.

❂ Unitate ATC/Air traffic control unit: un termen generic desemnând,


după caz, centru de control regional, centru de control al apropierii
sau turn de control de aerodrom.

❂ Unitate ATS/Air traffic services unit: un termen generic desemnând,


după caz, unitate ATC, centru de informare a zborului (FIC) sau
birou de raportare al serviciilor de trafic aerian(ARO).

Ciprian Laurenţiu Drumea 23


RACR-RA-Definiţii
❂ Urcare de croazieră/Cruise climb: o unitate stabilită pentru a
asigura serviciul de control al traficului aerian pentru zborurile
controlate care sosesc la sau pleacă de la unul sau mai multe
aerodromuri.

❂ Vizibilitate/Visibility: capacitatea, influenţată de condiţiile


atmosferice şi exprimată în unităţi de distanţă, la care se pot
vedea şi identifica, în timpul zilei, obiecte proeminente
neiluminate şi, în timpul nopţii, obiecte proeminent iluminate.

❂ Vizibilitate la sol/Ground visibility: vizibilitatea la un aerodrom,


aşa cum este raportată de un observator meteorologic autorizat.

❂ Vizibilitate în zbor/Flight visibility: vizibilitatea spre înaintare


stabilită din cabina de pilotaj a unei a/v în zbor.
Ciprian Laurenţiu Drumea 24
RACR-RA-Definiţii
❂ Zbor acrobatic/Acrobatic flight: manevrele efectuate intenţionat de
o a/v, implicând o schimbare bruscă în atitudinea sa, o atitudine
neobişnuită în viteză, sau o variaţie neobişnuită în viteză.

❂ Zbor controlat/Controlled flight: orice zbor care face obiectul unei


autorizări ATC.

❂ Zbor IFR/IFR flight: un zbor efectuat în conformitate cu regulile de


zbor instrumental.

❂ Zbor VFR/VFR flight: zbor efectuat în conformitate cu regulile


zborului la vedere.

❂ Zbor VFR special/Special VFR flight: un zbor VFR autorizat de


controlul traficului aerian să opereze într-o zonă de control în
condiţii meteorologice cu valori inferioare condiţiilor VMC.

Ciprian Laurenţiu Drumea 25


RACR-RA-Definiţii

❂ Zonă de control/Control zone: un spaţiu aerian controlat ce se


extinde, în plan vertical, de la suprafaţa solului până la o limită
superioară specificată.

❂ Zonă cu semnale/Signal area: o suprafaţă pe un aerodrom pe


care sunt dispuse semnale de sol.

❂ Zonă de trafic de aerodromIAerodrome traffic zone: un spaţiu


aerian de dimensiuni definite stabilit în jururl unui aerodrom
pentru protecţia traficului de aerodrom.

Ciprian Laurenţiu Drumea 26


RACR-RA-Definiţii

❂ Zonă interzisă/Prohibited area: o porţiune de spaţiu aerian de dimensiuni


definite, deasupra teritoriului sau apelor teritoriale ale unui Stat, în
interiorul căruia zborul aeronavelor este interzis.

❂ Zonă periculoasă/danger area: o porţiune de spaţiu aerian de dimensiuni


definite în care activităţi periculoase zborului aeronavelor pot exista în
perioade de timp specificate.

❂ Zonă restricţionată/restricted area: o porţiune de spaţiu aerian de


dimensiuni definite, deasupra teritoriului sau apelor teritoriale ale unui
Stat, în interiorul căruia zborul aeronavelor se poate efectua în condiţii
specificate.

Ciprian Laurenţiu Drumea 27


RACR-RA-Aplicabilitate
❂ Aplicabilitatea teritorială a RA:

• Prevederile RA se aplică tuturor aeronavelor care circulă în


spaţiul aerian naţional.
• Aeronavele civile române trebuie să se conformeze, oriunde s-ar
afla, regulilor şi regulamentelor aplicabile zborului şi manevrei
aeronavelor în locul respectiv.
• Aeronavele civile române trebuie să respecte prevederile
acordurilor regionale de navigaţie aeriană, cu excepţia cazurilor
în care există o notificare contrară, adresată OACI, din partea
statului pe care îl survolează sau pe al cărui teritoriu se află.

Ciprian Laurenţiu Drumea 28


RACR-RA-Aplicabilitate

❂ Conformarea cu RA:

• Operarea unei aeronave fie în zbor, fie pe suprafaţa de


manevră a unui aerodrom, trebuie să se conformeze regulilor
general şi, în plus, când este în zbor, cu unele dintre:

– regulile de zbor la vedere (VFR) sau

– regulile de zbor instrumental (IFR).

Ciprian Laurenţiu Drumea 29


RACR-RA-Aplicabilitate

❂ Responsabilitatea conformării cu RA:

• Pilotul comandant de aeronavă, fie că manevrează


comenzile de zbor sau nu, este responsabil pentru
operarea aeronavei, în conformitate cu RA,
exceptând cazul în care, în interesul siguranţei
zborului, pilotul comandant se abate de la aceste
reguli îm circumstanţe care fac absolut necesară
aceasta.

Ciprian Laurenţiu Drumea 30


RACR-RA-Aplicabilitate
❂ Responsabilitatea conformării cu RA:

• Pregătirea zborului

• Înainte de a începe un zbor, PIC trebuie să se familiarizeze cu toate


informaţiile disponibile corespunzătoare operării intenţionate, să utilizeze
ediţia în vigoare a hărţilor de navigaţie aeriană şi să depună un plan de
zbor.

• Pentru zborurile în afara vecinătăţii unui aerodrom şi pentru toate zborurile


IFR, pregătirea preliminară a zborului trebuie să includă un studiu atent al
rapoartelor şi prognozelor meteo actuale disponibile, luând în considerare
cerinţele referitoare la combustibil şi un plan alternativ de acţiune dacă
zborul nu poate fi executat aşa cum a fost planificat.

Ciprian Laurenţiu Drumea 31


RACR-RA-Aplicabilitate
❂ Responsabilitatea conformării cu RA:

• Pregătirea zborului

• La încărcarea aeronavei, PIC se va asigura că greutatea


maximă admisibilă nu este depăşită şi centrul de greutate al
a/v este şi se păstrează în limitele admise, în toate fazele
zborului.

Ciprian Laurenţiu Drumea 32


RACR-RA-Aplicabilitate
❂ Responsabilitatea conformării cu RA:

• Pregătirea zborului

• Cu excepţia planoarelor, baloanelor şi a/v ultrauşoare, toate a/v,


suplimentar cerinţelor VFR şi IFR specificate în reglmentările
aplicabile, trebuie să aibă o cantitate de combustibil suficientă
pentru:
– rulare şi întârzieri previzibile înainte de decolare;
– întârzieri sau devieri determinate de condiţii meteo;
– întârzieri previzibile de trafic;
– asigurarea aterizării pe un aerodrom corespunzător, în cazul
depresurizării cabinei sau, în cazul a/v cu mai multe motoare,
cedarea unui motor în punctul cel mai critic al zborului;
– a satisface necesităţile de navigaţie în orice alte situaţii
previzibile.

Ciprian Laurenţiu Drumea 33


RACR-RA-Aplicabilitate
❂ Autoritatea PIC:

• PIC, atâta timp cât are această responsabilitate, are


autoritatea finală de a decide în legătură cu a/v.
• ÎN CAZUL ZBORURILOR VFR
• Pilotul care efectuează un zbor VFR rămâne responsabil
pentru evitarea adecvată a obstacolelor şi menţinerea înălţimii
corespunzătoare faţă de sol, chiar dacă zborul este
supravegheat radar de către unitatea ATC.
• Dacă evitarea adecvată a obstacolelor şi menţinerea înălţimii
corespunzătoare faţă de sol nu poate fi menţinută pe un
vector radar, pilotul trebuie să informeze controlorul de trafic
aerian şi să ia următoarele măsuri:
– dacă este posibil, să obţină un cap care să permită evitarea
adecvată a obstacolelor sau sa urce la o altitudine convenabilă;
– să revină la navigaţia fără asistenţă radar.
Ciprian Laurenţiu Drumea 34
RACR-RA-Aplicabilitate
❂ Folosirea substanţelor psihoactive:

• Toate persoanele care exercită funcţii critice din


punctul de vedere al siguranţei zborului (personal
critic pentru siguranţa zborului) nu trebuie să-şi
exercite acele funcţii în timpul cât sunt sub
influenţa oricărei substanţe psihoactive.

– Este interzis acestor persoane să se implice în folosirea


neautorizată a substanţelor psihoactive.

Ciprian Laurenţiu Drumea 35


RACR-RA-Clasificarea spaţiilor aeriene ATS
(serviciile furnizate şi cerinţele privind zborul)

• CLASA A: numai zboruri IFR

• CLASELE B-E: şi zboruri IFR, şi zboruri VFR

Ciprian Laurenţiu Drumea 36


RACR-RA-Clasificarea spaţiilor aeriene ATS
(serviciile furnizate şi cerinţele privind zborul)
pentru zborurile VFR

• CLASA B
– separarea asigurată:TUTUROR AERONAVELOR
– serviciul furnizat:CONTROL AL TRAFICULUI
– viteza limită:NU SE APLICĂ
– radiocomunicaţia:CONTINUĂ,ÎN AMBELE SENSURI
– necesitatea unei autorizări ATC:DA

Ciprian Laurenţiu Drumea 37


RACR-RA-Clasificarea spaţiilor aeriene ATS
(serviciile furnizate şi cerinţele privind zborul)
pentru zborurile VFR

• CLASA C
– separarea asigurată:VFR de IFR
– serviciul furnizat:CONTROL AL TRAFICULUI şi INFORMĂRI DE
TRAFIC despre zborurile VFR/VFR (şi indicaţii pentru evitarea
traficului, la cerere)
– viteza limită:250 KT IAS sub 10000 ft (3050 m)ASML
– radiocomunicaţia:CONTINUĂ,ÎN AMBELE SENSURI
– necesitatea unei autorizări ATC:DA

Ciprian Laurenţiu Drumea 38


RACR-RA-Clasificarea spaţiilor aeriene ATS
(serviciile furnizate şi cerinţele privind zborul)
pentru zborurile VFR

• CLASA D
– separarea asigurată:NU
– serviciul furnizat:INFORMĂRI DE TRAFIC despre zborurile
IFR/VFR şi VFR/VFR (şi indicaţii pentru evitarea traficului, la
cerere)
– viteza limită:250 KT IAS sub 10000 ft (3050 m)ASML
– radiocomunicaţia:CONTINUĂ,ÎN AMBELE SENSURI
– necesitatea unei autorizări ATC:DA

Ciprian Laurenţiu Drumea 39


RACR-RA-Clasificarea spaţiilor aeriene ATS
(serviciile furnizate şi cerinţele privind zborul)
pentru zborurile VFR

• CLASA E
– separarea asigurată:NU
– serviciul furnizat:INFORMĂRI DE TRAFIC în măsura
posibilităţilor
– viteza limită:250 KT IAS sub 10000 ft (3050 m)ASML
– radiocomunicaţia:NU
– necesitatea unei autorizări ATC:NU

Ciprian Laurenţiu Drumea 40


RACR-RA-Clasificarea spaţiilor aeriene ATS
(serviciile furnizate şi cerinţele privind zborul)
pentru zborurile VFR

• CLASA F
– separarea asigurată:NU
– serviciul furnizat:INFORMAREA ZBORURILOR
– viteza limită:250 KT IAS sub 10000 ft (3050 m)ASML
– radiocomunicaţia:NU
– necesitatea unei autorizări ATC:NU

Ciprian Laurenţiu Drumea 41


RACR-RA-Clasificarea spaţiilor aeriene ATS
(serviciile furnizate şi cerinţele privind zborul)
pentru zborurile VFR

• CLASA G
– separarea asigurată:NU
– serviciul furnizat:INFORMAREA ZBORURILOR
– viteza limită:250 KT IAS sub 10000 ft (3050 m)ASML
– radiocomunicaţia:NU
– necesitatea unei autorizări ATC:NU

Ciprian Laurenţiu Drumea 42


RACR-RA-Minimele VMC de vizibilitate şi
distanţa în raport cu norii
• CLASA A-E

– DISTANŢA FAŢĂ DE NORI:


– 1500 m orizontal şi 300 m (1000 ft) vertical

– VIZIBILITATE ÎN ZBOR:
– 8 km la şi peste 3050 m (10000 ft) AMSL
– 5 km sub 3050 m (10000 ft) ASML

Ciprian Laurenţiu Drumea 43


RACR-RA-Minimele VMC de vizibilitate şi
distanţa în raport cu norii
• CLASA F-G
– peste 900 m (3000 ft) AMSL sau
– peste 300 m (1000 ft) peste teren, care este mai înalt

– DISTANŢA FAŢĂ DE NORI:


– 1500 m orizontal şi 300 m (1000 ft) vertical

– VIZIBILITATE ÎN ZBOR:
– 8 km la şi peste 3050 m (10000 ft) AMSL
– 5 km sub 3050 m (10000 ft) ASML

Ciprian Laurenţiu Drumea 44


RACR-RA-Minimele VMC de vizibilitate şi
distanţa în raport cu norii
• CLASA F-G
– la şi sub 900 m (3000 ft) AMSL sau
– la şi sub 300 m (1000 ft) peste teren, care este mai înalt
– DISTANŢA FAŢĂ DE NORI:
– fără nori şi la vedere
– VIZIBILITATE ÎN ZBOR:
– 5 km*
– *Când este specificat astfel de către autoritatea ATS competentă,
vizibilităţi în zbor de 1500 m sunt permise pentru zborurile care sunt
efectuate:
» la viteze care permit, ţinând cont de vizibilitate, să se onâbserve la timp
toate celelalte a/v sau orice obstacole pentru a evita coliziunea;
» în zone cu volum de trafic aerian scăzut şi pentru lucru aerian la nivele
joase.

Ciprian Laurenţiu Drumea 45


RACR-RA-Reguli generale
• Responsabilitatea în operarea a/v

• O a/v va fi operată numai într-o manieră care


să asigure siguranţa acesteia, a persoanelor şi
bunurilor aflate la bord.

– Operatorii aerieni sunt responsabili privind


operarea aeronavelor în conformitate cu condiţiile şi
cerinţele aplicabile.

Ciprian Laurenţiu Drumea 46


RACR-RA-Reguli generale
• Înălţimi minime

• Cu excepţia cazurilor când este necesar la decolare şi


aterizare şi a cazurilor când există o autorizare din
partea Autorităţii competente, a/v pot zbura deasupra
zonelor dens populate ale oraşelor sau ale altor
aşezări sau deasupra unor adunări de persoane în aer
liber, doar la o asemenea înălţime care să le permită, în
caz de urgenţă, să aterizeze fără a pune în pericol
persoanele sau bunurile aflate la bord.

Ciprian Laurenţiu Drumea 47


RACR-RA-Reguli generale
• Nivelurile de croazieră

• Nivelurile de croazieră la care un zbor sau o porţiune a


zborului se va efectua vor fi exprimate în:
– niveluri de zbor, pentru zborurile la sau deasupra
celui mai de jos nivel de zbor utilizabil sau, după
caz, deasupra altitudinii de tranziţie;
– altitudini, pentru zborurile sub cel mai de jos nivel
de zbor utilizabil sau, după caz, la sau sub
altitudinea de tranziţie.

Ciprian Laurenţiu Drumea 48


RACR-RA-Reguli generale

• Largarea sau pulverizarea

• Obiecte, substanţe, pulberi sau lichide pot fi


pulverizate dintr-o a/v în zbor numai în condiţiile
stabilite de Autoritatea competentă şi numai în
conformitate cu informaţiile, indicaţiile şi/sau
autorizările primite de la unitatea ATS competentă.

Ciprian Laurenţiu Drumea 49


RACR-RA-Reguli generale

• Tractarea

• O a/v sau un obiect va putea fi tractat de o altă a/v,


numai în condiţiile respectării cerinţelor Autorităţii
competente şi numai în conformitate cu informaţiile,
indicaţiile şi/sau autorizările relevante primite de
unitatea ATS competentă.

Ciprian Laurenţiu Drumea 50


RACR-RA-Reguli generale

• Salturile cu paraşuta

• Salturile cu paraşuta, altele decât salturile pentru


salvarea din aeronave, pot fi efectuate numai în
condiţiile respectării cerinţelor Autorităţii competente
şi numai în conformitate cu informaţiile, indicaţiile
şi/sau autorizările relevante primite de unitatea ATS
competentă.

Ciprian Laurenţiu Drumea 51


RACR-RA-Reguli generale

• Zborul acrobatic

• O a/v poate efectua zbor acrobatic numai în condiţiile


respectării cerinţelor Autorităţii competente şi numai
în conformitate cu informaţiile, indicaţiile şi/sau
autorizările relevante primite de unitatea ATS
competentă.

Ciprian Laurenţiu Drumea 52


RACR-RA-Reguli generale
• Zborul în formaţie
• Aeronavele pot efectua zbor în formaţie numai dacă
există o înţelegere prealabilă între PIC de a/v care iau
parte la zborul în formaţie în spaţiul aerian controlat şi
în conformitate cu condiţiile precizate de către
autorităţile ATS competente, care trebuie să includă:
– formaţia operează ca o singură a/v în ce priveşte navigaţia şi
raportarea poziţiei;
– separarea între a/v în zbor este responsabilitatea PIC al a/v cap
de formaţie şi a PIC ai celorlalte a/v participante la zbor şi
trebuie să includă perioade de tranziţie;
– o distanţă de maxim 1 km (0,5 NM) lateral şi longitudinal şi de 30
m (100 ft) pe verticală faţă de capul formaţiei trebuie menţinută
de fiecare a/v, dacă nu este prevăzut altfel.

Ciprian Laurenţiu Drumea 53


RACR-RA-Reguli generale

• Zonele interzise şi zonele restricţionate


• Aeronavele nu vor zbura într-o zonă interzisă sau într-
o zonă restricţionată, ale căror detalii au fost în mod
corespunzător publicate, decât în cazul respectării
condiţiilor de restricţionare sau cu permisiunea
statului peste al cărui teritoriu au fost stabilite zonele.

Ciprian Laurenţiu Drumea 54


RACR-RA-Reguli generale

• Evitarea coliziunilor
• În scopul prevenirii coliziunilor potenţiale, vigilenţa
echipajului trebuie să fie continuă la bordul unei a/v în
zbor, indiferent de tipul zborului sau clasa spaţiului
aerian în care operează a/v, atât în zbor, cât şi în timpul
deplasării pe suprafaţa de mişcare a unui aerodrom.

Ciprian Laurenţiu Drumea 55


RACR-RA-Reguli generale

• Proximitate

• Nici o a/v nu trebuie să fie operată într-o astfel de


proximitate faţă de o altă a/v încât să creeze un risc de
coliziune.

Ciprian Laurenţiu Drumea 56


RACR-RA-Reguli generale

• Prioritatea privind menţinerea traiectoriei


• A/v care are prioritate de trecere trebuie să-şi menţină
traiectoria şi viteza, dar nici una din aceste reguli nu-l
absolvă pe PIC de responsabilitatea luării altor măsuri,
prin care să evite cât mai bine coliziunea.

• O a/v obligată de regulie următoare să dea prioritate


alteia trebuie să treacă peste, sub sau prin faţa a/v
respective, numai dacă trece la o distanţă suficientă şi
ţine cont de efectul turbulenţei de siaj a a/v proprii şi a
celei depăşite.

Ciprian Laurenţiu Drumea 57


RACR-RA-Reguli generale

• Aeronave care se apropie din faţă

• Când două a/v se apropie din faţă sau aproximativ din


faţă şi există pericol de coliziune, fiecare trebuie să-şi
modifice traiectoria spre dreapta.

Ciprian Laurenţiu Drumea 58


RACR-RA-Reguli generale

• Traiectorii convergente
• Când traiectoriile a două a/v converg aproximativ la
acelaşi nivel, a/v care o are pe cealaltă în dreapta sa
trebuie să dea prioritate, cu excepţia următoarelor
cazuri:
– a/v mai grele decât aerul motopropulsoare trebuie să dea
prioritate dirijabilelor, planoare sau baloanelor;
– dirijabilele trebuie să dea prioritate planoarelor şi baloanelor;
– planoarele trebuie să dea prioritate baloanelor;
– a/v motopropulsoare trebuie să dea prioritate a/v care
tractează alte a/v sau obiecte.

Ciprian Laurenţiu Drumea 59


RACR-RA-Reguli generale

• Depăşirea

• O a/v care depăşeşte este a/v care se apropie de altă


a/v din spate pe o traiectorie ce formează un unghi mai
mic de 700 cu planul de simetrie a celei di urmă, adică
este într-o asemenea poziţie faţă de cealaltă a/v încât
pe timp de noapte s-ar putea să fie în imposibilitatea
de a vedea luminile de navigaţie ale a/v, fie cele din
stânga, fie cele din dreapta.

Ciprian Laurenţiu Drumea 60


RACR-RA-Reguli generale
• Depăşirea
– În momentul în care o a/v depăşeşte altă a/v, aceasta
din urmă are prioritate privind menţinerea traiectoriei,
iar a/v care depăşeşte, fie că se află în urcare, în
coborâre sau în zbor orizontal, trebuie să-şi modifice
corespunzător traiectoria prin deviere spre dreapta.

– Nici o modificare ulterioară a poziţiilor relative ale


celor două a/v nu absolvă de această obligaţie a/v
care depăşeşte până când depăşirea s-a încheiat şi
a/v s-au distanţat suficient spre a nu mai prezenta un
pericol de coliziune.

Ciprian Laurenţiu Drumea 61


RACR-RA-Reguli generale
• Aterizarea
– O a/v în zbor sau manevrând la sol ori pe apă trebuie să
dea prioritate unei a/v care aterizează sau care execută
etapele finale ale unei apropieri pentru aterizare.
– Când două sau mai multe a/v mai grele decât aerul se
apropie de un aerodrom pentru aterizare, a/v de la nivelul
superior trebuie să dea prioritate celei de la nivelul
inferior, dar cea din urmă nu trebuie să profite de această
regulă, să se interpună în faţa alteia aflate în etapele finale
ale unei apropieri pentru aterizare sau să depăşească acea
a/v.
– Cu toate acestea, a/v motopropulsoare mai grele decât aerul trebuie să
dea prioritate planoarelor.

Ciprian Laurenţiu Drumea 62


RACR-RA-Reguli generale

• Aterizare de urgenţă

– O a/v care ştie despre o alta că este forţată să


aterizeze trebuie să dea prioritate acelei a/v.

Ciprian Laurenţiu Drumea 63


RACR-RA-Reguli generale

• Decolarea

– O a/v care rulează pe suprafaţa de manevră a unui


aerodrom trebuie să dea prioritate unei a/v care
decolează sau este pe punctul de a decola.

Ciprian Laurenţiu Drumea 64


RACR-RA-Reguli generale
• Deplasarea a/v la sol
– În caz de pericol de coliziune între două a/v care
rulează pe suprafaţa de mişcare a unui aerodrom, se
vor aplica următoarele reguli:
– când două a/v se apropie din faţă sau aproximativ din faţă,
fiecare se va opri sau în măsura posibilului îşi va modifica
drumul spre dreapta sa pentru a trece la o distanţă
suficientă una de cealaltă;
– când două a/v sunt pe traiectorii convergente, cea care o
are pe cealaltă în dreapta sa trebuie să dea prioritate;
– o a/v care este depăşită de către o altă a/v are prioritate
privind menţinerea traiectoriei şi a/v care depăşeşte trebuie
să păstreze o distanţă suficientă faţă de a/v depăşită.

Ciprian Laurenţiu Drumea 65


RACR-RA-Reguli generale
• Deplasarea a/v la sol
– O a/v care rulează pe suprafaţa de manevră trebuie să oprească şi să
aştepte la toate poziţiile de aşteptare la pistă, cu excepţia cazurilor în
care este altfel autorizată de către turnul de control de aerodrom.
– O a/v care rulează pe suprafaţa de manevră trebuie să oprească şi să
aştepte la toate baretele STOP iluminate, dacă nu este dispus altfel
de către Autoritatea competentă, şi poate să îşi continue rularea
când luminile sunt stinse ori dacă Autoritatea competentă dispune
altfel.
– În timpul rulării, câmpul de vizibilitate al pilotului din cabina de
pilotaj fiind redus, turnul de control de aerodrom are obligaţia de a
utiliza toate echipamentele la dispoziţia sa şi de a transmite pilotului
autorizări, dispoziţii şi informări clare şi precise pentru a facilita
pilotului circulaţia pe căile de rulare în scopul evitării abordajului cu
alte a/v şi a ciocnirii cu obstacolele la sol.

Ciprian Laurenţiu Drumea 66


RACR-RA-Reguli generale
• Prioritatea a/v la decolare

– 1. A/v care decolează în misiuni urgente, pentru salvarea de


vieţi omeneşti sau pentru preîntâmpinarea urmărilor unor
calamităţi au prioritate faţă de celelalte a/v.

– 2. A/v care execută zboruri cu caracter special au prioritate


faţă de celelalte a/v, cu excepţia celor menţionate anterior.

– 3. A/v care efectuează zboruri după un orar prestabilit au


prioritate faţă de cele care efectuează zboruri în afara unui
orar, cu excepţia celor menţionate anterior.

Ciprian Laurenţiu Drumea 67


RACR-RA-Reguli generale
• Prioritatea a/v la decolare
– În cadrul priorităţilor expuse anterior, precum şi în
alte cazuri în afara acestora:

– avioanele cu motor (motoare) cu reacţie au prioritate faţă


de cele cu motor (motoare) cu piston;
– a/v având motorul (motoarele) răcit(e) cu lichid au
prioritate faţă de cele răcite cu aer;
– a/v cu viteză mai mare au prioritate faţă de cele cu viteze
mici;
– a/v propulsate de un organ motor au prioritate faţă de cele
nepropulsate de un organ motor (remorcate sau lansate).

Ciprian Laurenţiu Drumea 68


RACR-RA-Reguli generale
• Prioritatea a/v la aterizare
– 1. A/v care solicită aterizarea peste rând datorită unei situaţii de
urgenţă sau anormale la bord, care pune în pericol siguranţa
zborului au prioritate faţă de celelalte a/v.
– 2. A/v care aterizează în scopul salvării de vieţi omeneşti
(transport bolnavi, grav răniţi, personal medical şi medicamente
pentru intervenţii urgente) sau pentru preîntâmpinarea unor
calamităţi au prioritate faţă de toate celelalte a/v, cu excepţia
celor menţionate anterior.
– 3. A/v care efectuează zboruri cu caracter special au prioritate
faţă de toate celelalte a/v, cu excepţia celor menţionate anterior.
– 4. A/v care efectuează zboruri după un orar prestabilit au
prioritate faţă de cele care efectuează curse ocazionale, cu
excepţia celor menţionate anterior.

Ciprian Laurenţiu Drumea 69


RACR-RA-Reguli generale
• Prioritatea a/v la aterizare
– În cadrul priorităţilor expuse anterior, precum şi în
alte cazuri în afara acestora, se va da întâietate:

– în ordinea de sosire a a/v;


– a/v care are o rezervă de combustibil mai mică;
– a/v care pe panta de aterizare se găseşte în faţă, în stânga
şi mai jos faţă de o altă a/v aflată pe panta de aterizare;
– a/v echipate cu motor (motoare) cu reacţie faţă de a/v
echipată cu motor (motoare) cu piston;
– a/v cu tonaj superior;
– a/v nepropulsate de un organ motor faţă de cea propulsată
de un organ motor.

Ciprian Laurenţiu Drumea 70


RACR-RA-Reguli generale
• Cerinţe privind dotarea cu lumini a a/v şi
aprinderea lor
– De la apusul la răsăritul soarelui sau pe timpul
oricărei alte perioade care poate fi precizată de
Autoritatea competentă, toate a/v în zbor trebuie să
aibă şi să aprindă:

– lumini anticoliziune destinate să atragă atenţia asupra a/v;


– lumini de navigaţie destinate să indice traiectoria relativă a
a/v pentru un observator, nici o altă lumină nu trebuie să
fie expusă dacă aceasta poate fi confundată cu luminile de
navigaţie ale a/v.

Ciprian Laurenţiu Drumea 71


RACR-RA-Reguli generale
• Cerinţe privind dotarea cu lumini a a/v şi
aprinderea lor
– De la apusul la răsăritul soarelui sau pe timpul oricărei alte
perioade care poate fi precizată de Autoritatea competentă,
toate a/v care se deplasează sau operează pe suprafaţa de
mişcare a unui aerodrom trebuie să aprindă:

– luminile de navigaţie destinate să indice traiectoria relativă


a a/v pentru un observator;
– luminile destinate să indice extremităţile structurii lor;
– luminile destinate să atragă atenţia asupra lor;
– luminile care indică faptul că motoarele funcţionează, în
situaţia în care se întâmplă acest lucru.

Ciprian Laurenţiu Drumea 72


RACR-RA-Reguli generale
• Operarea pe un aerodrom şi în vecinătatea lui
– A/v care operează pe un aerodrom sau în vecinătatea lui, fiind
sau nu în zona de trafic de aerodrom, trebuie:

– să observe traficul de aerodrom pentru evitarea coliziunii:


– să se conformeze şi/sau să evite procedurile de trafic
executate de alte a/v în operare;
– să execute toate virajele spre stânga, când efectuează o
apropiere pentru aterizare şi după decolare, dacă nu este
prevăzut, nu i s-a solicitat sau nu i s-a aprobat altfel;
– să aterizeze şi să decoleze cu vântul de faţă, cu excepţia
cazului când siguranţa zborului, configuraţia pistei sau
consideraţii de trafic aerian impun că altă direcţie este de
preferat.

Ciprian Laurenţiu Drumea 73


RACR-RA-Reguli generale
• Clasificarea a/v în funcţie de turbulenţa de siaj
– A/v se clasifică în 3 categorii, în funcţie de masa lor maximă la
decolare, astfel:

– A/v grele (HEAVY/H) - toate tipurile de a/v având masa


maximă la decolare 136000 kg sau mai mult;

– A/v medii (MEDIUM/M) - toate tipurile de a/v având masa


maximă la decolare mai mică de 136000 kg, dar mai mare de
7000 kg;

– A/v uşoare (LIGHT/L) - toate tipurile de a/v având masa


maximă la decolare mai mică sau egală cu 7000 kg.

– Elicopterele care rulează în aer vor evita avioanele uşoare.


Ciprian Laurenţiu Drumea 74
RACR-RA-Reguli generale
• Eşalonarea a/v
– Unităţile ATC implicate nu vor aplica eşalonarea în funcţie de
turbulenţa de siaj, emiţând doar atenţionări cu privire la
posibilitatea apariţiei acesteia:
– pentru zboruri VFR care sosesc şi care aterizează pe
aceeaşi pistă cu a/v GRELE şi MEDII care au aterizat; şi
– între zboruri VFR care sosesc şi execută apropiere vizuală
şi când a/v din spate a raportat a/v din faţă la vedere şi a
fost instruită să urmărească şi să menţină eşalonarea
proprie faţă de a/v precedentă.

– Echipajul a/v implicate va fi responsabil pentru asigurarea


eşalonării faţă de a/v precedentă de categorie mai grea în
funcţie de turbulenţa de siaj.

Ciprian Laurenţiu Drumea 75


RACR-RA-Reguli generale
• Planul de zbor
– Informaţiile care se furnizează unităţilor ATS, referitoare la un
zbor sau la o porţiune din zborul intenţionat, vor fi sub forma
unui PLAN DE ZBOR.
– Un plan de zbor trebuie să fie depus înainte de efectuarea:
– oricărui zbor sau a unei porţiuni din acesta căruia urmează
să-I fie furnizate servicii ATC;
– oricărui zbor IFR în spaţiul aerian consultativ;
– oricărui zbor în interiorul unor zone desemnate sau către
acestea de-a lungul rutelor desemnate pentru a facilita
furnizarea FIS, ALRS, SAR ori coordonarea cu unităţile
militare competente;
– oricărui zbor care traversează graniţele internaţionale.

Ciprian Laurenţiu Drumea 76


RACR-RA-Reguli generale

• Planul de zbor

– În afara cazurilor în care s-a stabilit folosirea planurilor de


zbor repetitive, trebuie ca un plan de zbor să fie depus înainte
de plecare la un birou de raportare al serviciilor de trafic
aerian (ARO) sau, în timpul zborului, transmis unităţii ATS
competente sau staţiei radio de control sol-aer.

Ciprian Laurenţiu Drumea 77


RACR-RA-Reguli generale

• Planul de zbor
– Dacă nu a fost altfel stabilit de către autoritatea ATS
competentă, pentru un zbor căruia urmează să i se asigure
serviciul de control al traficului aerian sau serviciul
consultativ de trafic aerian, trebuie depus un plan de zbor cu
cel puţin 60 de minute înainte de plecare sau, dacă planul de
zbor se comunică în timpul zborului, acesta se va transmite la
o oră care să asigure primirea lui de către unitatea ATS
competentă cu cel puţin 10 minute înainte de ora la care se
estimează că a/v va survola:
– punctul intenţionat de intrare în regiunea de control sau în
regiunea de serviciu consultativ; sau
– punctul de traversare a unei căi aeriene sau a unei rute
consultative.

Ciprian Laurenţiu Drumea 78


RACR-RA-Reguli generale

• Planul de zbor
– Conform RCASTA (Regulamentul Circulaţiei Aeriene şi
Serviciilor de Trafic Aerian), planul de zbor va fi depus de
către cel interesat cu minimum 30 de minute înainte de ora
prevăzută de decolare, la biroul ARO al aerodromului de
plecare.
– Dacă a/v întârzie la decolare cu peste 30 de minute de ora
estimată de punere în mişcare prevăzută în planul de zbor
transmis:
– se va amenda planul de zbor printr-un mesaj de întârziere
(DLA) în cazul cunoaşterii duratei de întârziere;
– se va anula planul de zbor în cazul necunoaşterii duratei
de întârziere.

Ciprian Laurenţiu Drumea 79


RACR-RA-Reguli generale
• Planul de zbor - Conţinut
– Identificarea a/v;
– Regulile de zbor şi tipul zborului;
– Numărul şi tipul a/v şi categoria turbulenţei de siaj;
– Echipament;
– Aerodromul de plecare;
– Ora estimată de plecare de la locul de aterizare;
– Viteza de croazieră/numărul Mach;
– Nivelul de croazieră;
– Ruta de urmat;
– Aerodromul de destinaţie şi durata totală estimată a zborului;
– Aerodromul de rezervă;
– Autonomia a/v;
– Numărul total de persoane la bord;
– Echipamentul de urgenţă şi supravieţuire;
– Alte informaţii.
Ciprian Laurenţiu Drumea 80
RACR-RA-Reguli generale
• Planul de zbor - Completare

• Oricare ar fi scopul pentru care a fost depus, un plan de


zbor trebuie să conţină informaţii, după caz, referitoare la
elementele relevante ale planului de zbor până la rubrica
“Aerodrom de rezervă” inclusiv, în ceea ce priveşte ruta
întreagă sau porţiunea din aceasta pentru care planul de
zbor este depus.

• În plus, planul de zbor trebuie să conţină informaţii, după


caz, referitoare la toate celelalte elemente prevăzute de
către autoritatea ATS competentă sau considerate a fi
necesare de către persoana care a depus planul de zbor.

Ciprian Laurenţiu Drumea 81


RACR-RA-Reguli generale
• Planul de zbor - Modificări

• Toate modificările la un plan de zbor depus pentru un


zbor IFR sau VFR trebuie raportate cât mai repede
posibil unităţii ATS competente.

• Dacă informaţiile furnizate înainte de plecare cu privire


la autonomia a/v sau numărul total de persoane la
bord sunt incorecte la momentul plecării, aceasta
constituie o modificare semnificativă la planul de zbor
şi trebuie raportată.

Ciprian Laurenţiu Drumea 82


RACR-RA-Reguli generale
• Planul de zbor - Închidere

• Dacă autoritatea ATS competentă nu a stabilit altfel, un


raport de sosire trebuie transmis direct, prin radio sau
prin legătura de date, cel mai repede posibil după
aterizare, unităţii ATS competente de pe aerodromul
de sosire, pentru orice zbor pentru care a fost depus
un plan de zbor care acoperă întreg zborul sau
porţiunea de zbor rămasă de efectuat până la
aerodromul de destinaţie.

Ciprian Laurenţiu Drumea 83


RACR-RA-Reguli generale
• Planul de zbor - Raport de sosire

• Rapoartele de sosire transmise de către a/v trebuie să


conţină următoarele elemente:

– identificarea a/v;
– aerodromul de plecare;
– aerodromul de destinaţie (numai în cazul aterizării în alt loc
decât aerodromul de sosire prevăzut);
– aerodromul de sosire;
– ora de sosire.

Ciprian Laurenţiu Drumea 84


RACR-RA-Reguli generale
• Timp

• Pe toată durata zborului şi în legătură cu zborul trebuie


folosit Timpul Coordonat Universal (UTC) exprimat în
ore şi minute şi, când se solicită, şi în secunde.

• Pentru ore se va folosi numerotarea de la 0 la 23


începând cu miezul nopţii.

• O verificare a orei (time check) trebuie făcută înaintea


operării oricărui zbor controlat şi ori de câte ori este
necesar şi util în timpul zborului.

Ciprian Laurenţiu Drumea 85