Sunteți pe pagina 1din 1

Tendinte de dezvoltare a transportului .

Un transport eficient reprezinta un aspect al calitatii vietii, maximizarea rezu ltatelor activitatii conducind la numeroase si permanente tendinte si evolutii. Una din principalele tendinte actuale ale evolutiei transporturilor o reprezinta transporturile multemodale (trafic combinat). Transportul multimondial, dupa cu m afirma multi cercetatori, este transportul viitorului. Transportul multimodal este un transport din poarta in poarta cu participarea a do ua sau a mai multor tipuri de transport, utilizind o unitate specializata de tra nsport si un document unic de transport, cu mentiunea ca toate responsabilitatil e de ordin economic, vamal, de asigurare sunt preluate de catre un singur agent de transport multimodal. Transportul combinat reprezinta o varianta simplificata a transportului multimod al si practicata anterior acestuia, este un transport din poarta in poarta , cu par ticiparea a doua sau mai multor tipuri de transport, care utilizeaza unitati spe cializate de transport, insa nu realizeaza cerintele transportului multimodal in ceea ce priveste responsabilitatea preluata de un singur agent si folosirea doc umentului unic de transport pe intreg lantul de transport. Sistemele de transport multimodal, respectiv, combinat, au avantaje in primul ri nd pentru beneficiarii de transport, dar si pentru transportatori si economia na tionala (reducerea poluarii mediului, a consumului de energie si compustibil). Transportul multimodal este organizat ca un sistem complet atit la nivel nationa l, cit si la nivel international, cu scopul de a realiza transporturi sigure si mai rapide de cit alte tipuri de transport. In ultimii ani se inregistreaza o te ndinta de dezvoltare a transportului feroviar de calatori si de marfuri in major itatea tarilor, datorita PTS. In planul inovatiei tehnice, lideri sunt: Europa, Japonia si America de Nord. In conditiile cresterii concurentei celorlalte mijlo ace de transport, a rezultat tendinta de crestere a vitezei in transporturile fe roviare in tarile industrializate si de dezvoltare a retelelor suburbane si a nu marului trenurilor de marfa in tarile in dezvoltare. Tendintele ascendente se observa la productia mijloacelor de transport. Numai in anul 2004, productia de autovehicule a inregistrat cresteri substantiale peste 50 mil. bucati. Un loc important o are si tendinta calatoriilor individuale visa-vis de cresterea numarului de automobile (in SUA la 1000 locuitori revin 600 a utomobile, in Europa Occidentala 400 -500, in tarile aflate in tranzitie sub 100 ). O alta tendinta in transporturi o constituie reducerea consumului de energie si compustibili, care se regaseste in cel putin, in trei directii: - tehnologica pe calea modernizarii motoarelor, prin reducerea masei tari si a m ijloacelor de transport; - structurala prin intermediul modificarii structurii traficului, pe tipuri de t ransport, in directia cresterii rolului celor mai eficiente tipuri din punctul d e vedere al consumului energetic maritim si prin conducte; - de exploatare - prin sporirea masei de incarcaturi si a capacitatilor de tran sport sau reducerea curselor in gol si stationarilor. Tendintele de reducere a costurilor de transport prin sporirea capacitatii de tr ansportare a mijloacelor de transport, mai ales maritim.

S-ar putea să vă placă și