Sunteți pe pagina 1din 1

_________________________________

BUCURESTI SECTOR _________


STR. ______________
Cod Fiscal RO _________________

ADEVERIN

Prin prezenta se atest faptul c domnul ____________, domiciliat n judetul ________ ,


________, str.___________ nr.________,bl.____, sc._, ap__, et.__, posesor a crii de identitate seria
____ emisa de SPCLEP ______ la data de ____, CNP ___________, este angajat al societii ,
____________ CUI RO __________, cu sediul social n Bucureti, str.__________, sector _, n
baza contractului individual de munc cu norm ntreag de 8 ore/zi, ncheiat pe durat
nedeterminat, cu funcia de ____________ .
S-a eliberat prezenta pentru a-i folosi la.

ADMINISTRATOR,
__________