Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADITIONAL nr....../.............

la contractul individual de munca inregistrat sub numarul din incheiat astazi, intre Anga atorul, !C CO!"ODANA !#L, cu sediul social in $ocsani,%d.%ucuresti Nr &' inregistrata la O(iciul #eg. Com. )rancea, sub nr. *+,/-&.//00. ,Cod $iscal nr. &,0'0''-, re1rezentata de %O2DAN TOAD3# cu (unctia de AD"INI!T#ATO#, si !alariata , $ILI4 AD#IANA5!6!ANA domiciliata in $ocsani,str.Aleea & Iunie nr &, et 7 a1 +0, nascuta la data 0..0'.&,8+, in "unici1iul De ,*udet Clu , (iica lui )asile si a Domnica, 1osesor al C.I. seria )N, nr 7'0/,-, cod numeric 1ersonal /8+0'0.&/'78+, eliberat de !4CL34 $OC!ANI in calitate de salariat, 1e de alta 1arte, au convenit 9 Ince1and cu data de 0&.0/./0&+, numele salaiatei $ILI4 AD#IANA !6!ANA s5a modi(icat ca urmare a 1ronuntarii !entintei civile nr. ..../............., a *udecatoriei ........., de(initiva si irevocabila, in ........ 4rezentul act aditional s5a incheiat in / e:em1lare, cate unul 1entru (iecare 1arte

Anga ator

!alariat