Sunteți pe pagina 1din 23

Tema: Modelarea sistemelor electrotehnice in mediul MatLab-Simulink- SimPowerSystems

1. Ce este un SimPowerSystems ? 2. Biblioteca SimPowerSystems powerlib 3. Modul de utilizare SimPowerSystems 4. Construirea modelului si analiza unui circuit electric in mediul SimPowerSystems (SPS) 5. Exemple 6. Bibliografie
1

1. Ce este SimPowerSystems
SimPowerSysteme (anterior Power System Blockset) reprezinta un isntrument modern de proiectare a oricarui savant sau inginer pentru construirea usoara si rapida a modelelor de simulare a sistemelor elctrotehnice de putere. Sistemulul SPS utilizeaza mediul Simulink pentru desenarea rapida a topologiei circuitului prin proceduri simple de click and drag. SPS include posibilitati de analiza la interactiunea cu diferite parti mecanice, termice, control si comanda. Acesta este posibila datorita bibliotecii de modelare extinse a Simulink-ului. Cand Simulink utilizeaza MATLAB ca un motor computational Toolbox-urile MATLAB pot fi utilizate de de designer.

2. Biblioteca SimPowerSystem- powerlib

3. Modul de utilzare SPS


1. 2. 3. 4.

Dupa deschiderea Simulink Library Browser, se deschide SPS (clickdreapta). Se deschide un model nou si se preiau succesiv n acesta blocuri din componena sub-bibliotecilor. Se urmaresc parametri ce pot fi modificai prin masca blocurilor. Utilizarea blocurilor din sub-biblioteci este similara blocurilor Simulink n ceea ce priveste interconectarea lor.

Particularitati de utilizare SPS fata de Simulink:


Ca surse de alimentare trebuie utilizate sursele din subbiblioteca SPS-Electrical Sources. Nu mai este posibila utilizarea surselor din biblioteca Simulink-Sources. Pentru vizualizarea rezultatelor, pot fi utilizate osciloscoapele din biblioteca Simulink-Sinks, dar acestea nu pot fi conectate direct pe liniile de conexiune din model, ci doar prin intermediul unor blocuri de ma masura sura de tensiune, de curent sau de impedanta impedanta, , preluate din subbiblioteca Measurements. O facilitate importanta o reprezinta blocul Multimeter. Fizic, acest bloc nu are nici o intrare, dar preluarea sa ntr-un model face posibila ca prin interfaa lui sa poata fi selectate semnalele ce vor fi vizualizate, din lista tuturor semnalelor disponibile.

10

4. Creare unui model in mediul SPS


Sa se elaboreze modelul unei linii electrice de 300 km (sistem tipic de 735 kV)

11

Ordinea de creare a modelului


1 Din Din mediul Simulink se cereeaza o un fisier nou - model .mdl si il salvam cu numele circuit1.mdl 2 Din biblioteca Electrical Sources library blocul AC Voltage Source se trage in fereastra modelului circuit1. 3 Prin dublu clic pe AC Voltage Source se deschide boxa cu parametri si se introduc parametri Amplitude, Phase, and Frequency conform figurii. Nota: amplitudinea sorsei sinousoidale are valoarea 424.4e3*sqrt(2) V. 4 Se schimba denumirea blocului in Vs. 5 Se copie blocul Parallel RLC Branch block sin bibliotec Elements din SPS si se setaeaza parametri din figura, se denumeste prin Z_eq. 6 Rezistenta circuitului Rs_eq se obtine din blocul Parallel RLC Branch si denumeste corspunzator. 7. Se copie blocurile BusBar 8. Se copie blocul Series RLC Load, se denumeste cu 110 Mvar cu setarea parametrilor: Vn=424.4e3V; fn=60 Hz; P= 110e6/300 W (quality factor=300); QL=110e6 vars and Qc=0. 9. Se copie blocul PI section line din Elemente. 10. Se utilizeaza doua doua blocuri de masurare a tensiunii si 2 blocuri Scop

12

Modelul SPS

13

Analiza regimului stationar al circuitului electric (filtru). PowerGUI

14

PowerGUI. Analiza Armonica - FFT

15

PowerGUI. Masurare Impedndanta-Frecventa

16

Exemplu. Redresor Monoalternanta

17

Exemplu. ConvertorTiristoricTrifazat

18

Exemplu. CT-MCC. PowerGUI. FFT

19

Exemplu. Modelarea proceselortranzitorii ale MA conectat la sursa trifazata

20

21

Exemplu. SistemElectroEnergetic

22

Bibliografie
http://www.mathworks.com 2. www.exponenta.ru 3. Power Systems blockset. Tutorial 4. Cernih. SimPowerSystems
1.

23

S-ar putea să vă placă și