Sunteți pe pagina 1din 16

LOCUL DE MUNC Nr.

1 CONDUCATOR AUTO

1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA


PROCESUL DE MUNC oferii transport materiale , sau muncitori . MIJLOACE DE PRODUCIE Automacarale Basculanta Tir Reno Autoturisme Autobuze Excavatoare Autobetoniere Carburant; Lubrifian i; Lic!i" "e fr#n$toxic% Trus "e scule complet& Articole mentenan $ cric, pomp& pentru umflat ro i etc%. Lan uri pentru z&pa"& Extinctoare ; Truse c!ei;.

SARCINA DE MUNC Conform cu fisa postului

MEDIUL DE MUNC Con"ucatorul auto '(i "esf(oar activitatea at#t 'n cabina ma(inii, c#t (i 'n aer liber, 'n timpul opera iilor "e 'ncrcare ) "escrcare (i a lucrrilor "e 'ntre inere. Activitatea 'n aer liber se "esf(oar 'n prezen a curen ilor "e aer, temperatura fiin" sczut 'n anotimpul fri*uros (i ri"icat 'n perioa"a canicular.

La "eplasarea pe (osele traficul poate s& fie foarte a*lomerat, iar pe unele "rumuri neamena+ate apar pulberi pneumoconio*ene $praf%.

2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAI


A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCIE ,actori "e risc mecanic .rin"ere, antrenare m#n sau articole "e vestimenta ie "e c&tre or*anele "e ma(ini 'n mi(care$curele "e transmisie etc.%; Lovire "e c&tre alte mi+loace "e transport la "eplasarea pe"estr; Coliziuni sau "erapa+e 'n timpul mersului cu autove!iculul; Autoblocarea mecanismelor (i sistemelor "e "irec ie (i/ sau fr#nare; C&"ere liber "e piese *rele pe picior sau pe corp 'n timpul lucr&rilor "e repara ii $cutie "e viteze, anvelope, ro i etc.%; R&sturnarea autove!iculului la pier"erea a"eren ei cu "rumul; .roiectare "e particule "e parbriz rezultate ca urmare a spar*erii acci"entale a acestuia; Tiere, 'n epare la contactul cu suprafe e periculoase; 0ibra ii ale cabinei cauzate "e motorul termic (i "e micronere*ularit ile "rumului; ,actori "e risc termic Temperatura ri"icat a suprafe elor metalice atinse $'n timpul repara iilor 1 motor, e(apament etc.%; Temperatura cobor#t a suprafe elor metalice atinse 'n anotimpul rece $scule, piese etc.%; ,actori "e risc electric 2eficien e la instala ia electric care *enereaz riscuri "e pro"ucere a unor sc#ntei (i "e aprin"ere instala iei. ,actori "e risc c!imicContactul cu substan e caustice 1 electrolitul bateriilor "e acumulatori; Contactul cu substan e toxice 1 lic!i" "e fr#n, anti*el;

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC ,actori "e risc fizic Temperatura sc&zut& a aerului 'n timpul 'nc&rc&rii, "esc&rc&rii, efectu&rii "e repara ii 'n anotimpul fri*uros; Curen i "e aer; 3ivel "e iluminare- la "eplasarea pe timp "e noapte intervine fenomenul "e orbire provocat "e folosirea incorect a luminilor "e c&tre participan ii la trafic; Calamit i naturale1 v#nt, *rin"in&, tr&snet, inun"a ie, alunec&ri "e teren, pr&bu(iri "e copaci, seisme; C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC 4uprasolicitare fizic Efort static, pozi ie fix la parcur*erea traseelor lun*i.

4uprasolicitare psi!ic4olicitare permanent a aten iei 'n timpul "eplas&rii, "ecizii "ificile 'n timp scurt 1 interven ii pe baza reflexelor "ob#n"ite $efort mai accentuat 'n cazul "eplas&rii 'n con"i ii atmosferice *rele 1 cea , ploaie, ninsoare%. 5onotonia muncii;

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

Ac iuni *re(ite - Circula ia cu autove!iculul 'n sta"iu avansat "e oboseal; Executarea "e manevre nepermise "e le*isla ia care re*lementeaz circula ia pe "rumurile publice; Circula ia fr 'nc!i"erea centurii "e si*uran ; Circula ia cu "efec iuni la mecanismul "e "irec ie, instala ia electric, instala ia "e fr#nare; 3ea"aptarea vitezei la con"i iile "e trafic (i la starea atmosferic; 2 ep&(irea num&rului maxim "e persoane a"mis, a sarcinii maxime a"mise sau an*a+area "e "iscu ii cu pasa*erii; 6ntreruperea motorului 'n ramp (i a"ucerea manetei "e viteze 'n pozi ia neutru $la cobor#re%;

C&"ere la acela(i nivel prin alunecare, 'mpie"icare, "ezec!ilibrare la "eplasarea pe"estr&;

7misiuni 3eutilizarea ec!ipamentului in"ivi"ual "e protec ie. 3eutilizarea triun*!iurilor reflectorizante la repara iile acci"entale pe "rumurile publice$pene etc%;

Comportament socio ) profesional Rela ii primare necorespunz&toare $rela ii neprincipiale 'ntre cole*i, st&ri tensionate, a*resiuni verbale sau fizice, "eficien ele sistemul "e comunicare%; Lipsa "e satisfac ie 'n munc&; Consumul "e alcool 'n timpul pro*ramului "e lucru; 3erespectarea "isciplinei la locul "e munc& prin prezentarea la serviciu obosit sau 'n stare "e ebrietate;

UNITATEA: 10.3. FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC LOCUL DE MUNC: C7328CAT7R A8T7

COMPONEN A SISTEMULUI DE MUNC

FACTORI DE RISC IDENTIFICAI

FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC ( !"#r$!r!% &'r'(!)r$*

2 :. .rin"ere, antrenare m#n sau articole "e vestimenta ie "e c&tre or*anele "e ma(ini 'n mi(care$curele "e transmisie etc.%; ;. Lovire "e c&tre alte mi+loace "e transport la "eplasarea pe"estr; <. Coliziuni sau "erapa+e 'n timpul mersului cu autove!iculul; =. Autoblocarea mecanismelor (i sistemelor "e "irec ie (i/ sau fr#nare;

MIJLOACE DE PRODUCIE

,ACT7R9 2E R94C 5ECA39C

>. C&"ere liber "e piese *rele pe picior sau pe corp 'n timpul lucr&rilor "e repara ii $cutie "e viteze, anvelope, ro i etc.%; ?. R&sturnarea autove!iculului la pier"erea a"eren ei cu "rumul; @. .roiectare "e particule "e parbriz rezultate ca urmare a spar*erii acci"entale a acestuia

2 A. Tiere, 'n epare la contactul cu suprafe e periculoase; B. 0ibra ii ale cabinei cauzate "e motorul termic (i "e micronere*ularit ile "rumului;

,ACT7R9 2E R94C TER59C ,ACT7R9 2E R94C ELECTR9C

:C. Temperatura ri"icat a suprafe elor metalice atinse $'n timpul repara iilor 1 motor, e(apament etc.%; ::. Temperatura cobor#t a suprafe elor metalice atinse 'n anotimpul rece $scule, piese etc.%;

:;. 2eficien e la instala ia electric care *enereaz riscuri "e pro"ucere a unor sc#ntei (i "e aprin"erea instala iei;

:<. Contactul cu substan e caustice 1 electrolitul bateriilor "e acumulatori; ,ACT7R9 2E R94C CD959C :=. Contactul cu substan e toxice 1 lic!i" "e fr#n, anti*el; :>. .ericol explozie la transport butelii oxi*en, acetilena, in con"itii improprii; :?. Temperatura sc&zut& a aerului 'n timpul 'nc&rc&rii, "esc&rc&rii, efectu&rii "e repara ii 'n anotimpul fri*uros; :@. Curen i "e aer; MEDIUL DE MUNC ,ACT7R9 2E R94C ,9E9C :A. 3ivel "e iluminare- la "eplasarea pe timp "e noapte intervine fenomenul "e orbire provocat "e folosirea incorect a luminilor "e c&tre participan ii la trafic; :B. Calamit i naturale1 v#nt, *rin"in&, tr&snet, inun"a ie, alunec&ri "e teren, pr&bu(iri "e copaci, seisme; 2 ;C. Efort static, pozi ie fix la parcur*erea traseelor lun*i;

1 48.RA47L9C9) TARE ,9E9CF 48.RA47L9C9) TARE .49D9CF ACG9839 HRE9TE

SARCINA DE MUNC

;:. 4olicitare permanent a aten iei 'n timpul "eplas&rii, "ecizii "ificile 'n timp scurt 1 interven ii pe baza reflexelor "ob#n"ite $efort mai accentuat 'n cazul "eplas&rii 'n con"i ii atmosferice *rele 1 cea , ploaie, ninsoare%; ;;. 5onotonia muncii; ;<. Circula ia cu autove!iculul 'n sta"iu avansat "e oboseal; ;=. Executarea "e manevre nepermise "e le*isla ia care re*lementeaz circula ia pe "rumurile publice; ;>. Circula ia fr 'nc!i"erea centurii "e si*uran ; ;?. Circula ia cu "efec iuni la mecanismul "e "irec ie, instala ia electric, instala ia "e fr#nare; ;@. 3ea"aptarea vitezei la con"i iile "e trafic (i la starea atmosferic; ;A. 2ep&(irea num&rului maxim "e persoane a"mis, a sarcinii maxime a"mise sau an*a+area "e "iscu ii cu pasa*erii;

EXECUTANT

;B. 6ntreruperea motorului 'n ramp (i a"ucerea manetei "e viteze 'n pozi ia neutru $la cobor#re%;

<C. C&"ere la acela(i nivel prin alunecare, 'mpie"icare, "ezec!ilibrare la "eplasarea pe"estr&;

<:. Ca"ere "e la mica inaltime prin pasire in *ol sau "ezec!ilibrare la coborarea "in autove!icule cu tona+ mare

<;.Efectuare "e operatii *resite) pozitionarea *resita a autobasculantei la incarcare)far posibilitatea ca incarcarea sa se faca numai prin spate sau pe partil laterale, iar sarcina manevrata sa nu treaca pe "easupra cabinei )neasi*urarea autove!iculului cu frana "e a+utor la "escarcare inainte "e a coman"a ri"icarea benei )neverificarea "upa incarcare a repartizarii uniforme a incarcaturi in bena, respectarea tona+ului si *abaritului acesteia )intrarea con"ucatorului auto sub bena ri"icata fara ca aceasta sa fi asi*urata )suspen"area benei autobasculantei$in ve"erea unor lucrari " intretinere si exploatare% fara asi*urarea benei cu a+utorul tirantului s bolturilor "in "otare )scoaterea pneului "e pe +anta inainte "e a se evacua aerul "in el s umflarea acestuia la alta presiune "ecat cea prescrisa 75949839 <;. 3eutilizarea ec!ipamentului in"ivi"ual "e protec ie; <<. 3eutilizarea triun*!iurilor reflectorizante la repara iile acci"entale pe "rumurile publice$pene etc%; <=. Rela ii primare necorespunz&toare $rela ii neprincipiale 'ntre cole*i, st&ri tensionate, a*resiuni verbale sau fizice, "eficien ele sistemul "e comunicare%; <>. Lipsa "e satisfac ie 'n munc&; <?. Consumul "e alcool 'n timpul pro*ramului "e lucru; <@. 3erespectarea "isciplinei la locul "e munc& prin prezentarea la serviciu obosit sau 'n stare "e ebrietate;

C75.7RTA) 5E3T8L 47C97) .R7,E4973AL

CONDUCATOR AUTO NIVELUL DE RISC +LOBAL AL LOCULUI DE MUNC ESTE:

Nrg: =

riRi
i =: <@

<@

ri
i =:

:$@ @% + <$> >% + =$ = =% + ;A$< <% + :$; ;% + :$::% ==> = = <,>? : @ + +< > + = = + ;A < + : ; + :: :;>

NIVELURILE DE RISC PARIALE PE FACTORI DE RISC(F$,.-r.1*


L.#/0 ! (/-#1 -r. 1 CONDUCATOR AUTO N$2!0 ! r$"# ,0.3'0 : 3%45

7 6 5 NIVEL DE RISC . 4 3 2 1 0 F1 F3 F5 F7 FACTORI DE RISC

F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F2

LE+END FI+URA NR. 1


,: .rin"ere, antrenare m#n sau articole "e vestimenta ie "e c&tre or*anele "e ma(ini 'n mi(care$curele "e transmisie etc.%; ,; Lovire "e c&tre alte mi+loace "e transport la "eplasarea pe"estr; ,< Coliziuni sau "erapa+e 'n timpul mersului cu autove!iculul; ,= Autoblocarea mecanismelor (i sistemelor "e "irec ie (i/ sau fr#nare; ,> C&"ere liber "e piese *rele pe picior sau pe corp 'n timpul lucr&rilor "e repara ii $cutie "e viteze, car"an, anvelope, ro i etc.%; ,? R&sturnarea autove!iculului la pier"erea a"eren ei cu "rumul; ,@ .roiectare "e particule "e parbriz rezultate ca urmare a spar*erii acci"entale a acestuia; ,A Tiere, 'n epare la contactul cu suprafe e periculoase; ,B 0ibra ii ale cabinei cauzate "e motorul termic (i "e micronere*ularit ile "rumului; ,:C Temperatura ri"icat a suprafe elor metalice atinse $'n timpul repara iilor 1 motor, e(apament etc.%; ,:: Temperatura cobor#t a suprafe elor metalice atinse 'n anotimpul rece $scule, piese etc.%; ,:; 2eficien e la instala ia electric care *enereaz riscuri "e pro"ucere a unor sc#ntei (i "e aprin"erea instala iei; ,:< Contactul cu substan e caustice 1 electrolitul bateriilor "e acumulatori; ,:= Contactul cu substan e toxice 1 lic!i" "e fr#n, anti*el; ,:> .ericol "e explozie la transportul buteliilor "e oxi*en si acetilena in timpul transportului necorespunzator; ,:? Temperatura sc&zuta a aerului 'n timpul 'nc&rc&rii, "esc&rc&rii, efectu&rii "e repara ii 'n anotimpul fri*uros; ,:@ Curen i "e aer; ,:A 3ivel "e iluminare- la "eplasarea pe timp "e noapte intervine fenomenul "e orbire provocat "e folosirea incorect a luminilor "e c&tre participan ii la trafic;

,:B Calamit i naturale1 v#nt, *rin"in&, tr&snet, inun"a ie, alunec&ri "e teren, pr&bu(iri "e copaci, seisme; ,;C Efort static, pozi ie fix la parcur*erea traseelor lun*i. ,;: 4olicitare permanent a aten iei 'n timpul "eplas&rii, "ecizii "ificile 'n timp scurt 1 interven ii pe baza reflexelor "ob#n"ite $efort mai accentuat 'n cazul "eplas&rii 'n con"i ii atmosferice *rele 1 cea , ploaie, ninsoare%. ,;; 5onotonia muncii; ,;< Circula ia cu autove!iculul 'n sta"iu avansat "e oboseal; ,;= Executarea "e manevre nepermise "e le*isla ia care re*lementeaz& circula ia pe "rumurile publice; ,;> Circula ia fr 'nc!i"erea centurii "e si*uran ; ,;? Circula ia cu "efec iuni la mecanismul "e "irec ie, instala ia electric, instala ia "e fr#nare; ,;@ 3ea"aptarea vitezei la con"i iile "e trafic (i la starea atmosferic; ,;A 2ep&(irea num&rului maxim "e persoane a"mis, a sarcinii maxime a"mise sau an*a+area "e "iscu ii cu pasa*erii; ,;B 6ntreruperea motorului 'n ramp (i a"ucerea manetei "e viteze 'n pozi ia neutru $la cobor#re%; ,<C C&"ere la acela(i nivel prin alunecare, 'mpie"icare, "ezec!ilibrare la "eplasarea pe"estr&; ,<: Ca"ere "e la mica inaltime prin pasire in *ol sau "ezec!ilibrare la coborarea "in autove!icule cu tona+ mare ,<; Efectuare "e operatii *resite) pozitionarea *resita a autobasculantei la incarcare)fara posibilitatea ca incarcarea sa se faca numai prin spate sau pe partile laterale, iar sarcina manevrata sa nu treaca pe "easupra cabinei )neasi*urarea autove!iculului cu frana "e a+utor la "escarcare ) inainte "e a coman"a ri"icarea benei )circulatia cu autobasculanta avan" bena ri"icata)cu riscul "e a lovi parti "in constructiile apropiate, copaci, stanci sau liniile electrice aeriene )neverificarea "upa incarcare a repartizarii uniforme a incarcaturii in bena, respectarea tona+ului si *abaritului acesteia )intrarea con"ucatorului auto sub bena ri"icata fara ca aceasta sa fie asi*urata )suspen"area benei autobasculantei$in ve"erea unor lucrari "e intretinere si exploatare% fara asi*urarea benei cu a+utorul tirantului si bolturilor "in "otare )scoaterea pneului "e pe +anta inainte "e a se evacua aerul "in el si umflarea acestuia la alta presiune "ecat cea prescrisa

,<; 3eutilizarea ec!ipamentului in"ivi"ual "e protec ie. ,<< 3eutilizarea triun*!iurilor reflectorizante la repara iile acci"entale pe "rumurile publice$pene etc%; ,<= Rela ii primare necorespunz&toare $rela ii neprincipiale 'ntre cole*i, st&ri tensionate, a*resiuni verbale sau fizice, "eficien ele sistemul "e comunicare%; ,<> Lipsa "e satisfac ie 'n munc&; ,<? Consumul "e alcool 'n timpul pro*ramului "e lucru; ,<@ 3erespectarea "isciplinei la locul "e munc& prin prezentarea la serviciu obosit sau 'n stare "e ebrietate;

6. FIA DE MSURI PROPUSE


Nr.#r). 0 FACTOR DE RISC 1 ,<. Coliziuni sau "erapa+e 'n timpul mersului cu autove!iculul; :. @ NIVEL DE RISC 2
-

MSURI PROPUSE N.($-'0$7'r!' (1"/r$$ 3 9nstruirea corect& . Respectarea preve"erilor care re*lementeaz& circula ia pe "rumurile publice.

,;. Lovire "e c&tre alte mi+loace "e transport la "eplasarea pe"estr; ;. >

9nstruirea corect& . Respectarea re*ulilor interne "e "eplasare (i "e acces la obiective.

<. ,=. Autoblocarea mecanismelor (i sistemelor "e "irec ie (i/ sau fr#nare; > = = -

=. >.

,@. .roiectare "e particule "e parbriz rezultate ca urmare a spar*erii acci"entale a acestuia; ,;:. 4olicitare permanent a aten iei 'n timpul "eplas&rii, "ecizii "ificile 'n timp scurt 1 interven ii pe baza reflexelor "ob#n"ite $efort mai accentuat 'n cazul

Executarea reviziilor te!nice la termenele stabilite "e le*isla ia 'n vi*oare (i "e celelalte norme interne. Raportarea ime"iat& a tuturor "efec iunilor semnalate sau a suspiciunii asupra mo"ului "e func ionare la mecanismele (i sistemele mi+loacelor "e transport; Controlul st&rii te!nice la plecarea 'n curs&. 6nlocuirea ime"iat& a parbrizului 'n momentul 'n care se constat& c& acesta a fost lovit (i "eteriorat; 2otarea autoturismului cu parbriz securizat;

Control me"ical perio"ic; Alc&tuirea traseelor cu o respectare +u"icioas& a alternan ei con"ucere/o"i!n&, 'n func ie "e starea "e oboseal& a con"uc&torului auto; ) ,olosirea timpilor "e o"i!n& 'n intervalele "intre "eplas&ri.

"eplas&rii 'n con"i ii atmosferice *rele 1 cea , ploaie, ninsoare%;

,;;.5onotonia muncii. ?. ,<<. 3eutilizarea triun*!iurilor reflectorizante la repara iile acci"entale pe "rumurile publice$pene etc%; ,<@ Consumul "e alcool 'n timpul pro*ramului "e lucru; =

7prirea 'n parcurs la intervale re*ulate (i efecuarea "e exerci ii fizice "e 'nviorare;

@.

9nstruirea personalului privin" protec ia muncii; ,olosirea triun*!iurilor reflectorizante pe parcursul efectu&rii repara iilor acci"entale pe "rumurile publice; 9nstruirea personalului privin" consecin ele consumului "e alcool;

A.

4. INTERPRETAREA RE8ULTATELOR EVELURII


6n urma analizei factorilor "e risc (i evalurii efectuate, nivelul "e risc *lobal $3*% calculat conform meto"ei are valoarea <,>?, 'nca"r#n"u)se 'n cate*oria r$"#/r$0.r (! $$ $ situate peste limita "e acceptabilitate <,> % 4)au i"entificat un numr "e <? "e factori "e risc, "intre care- ;A factori "e risc au niveluri par iale "e risc sub limita a"mis, iar A factori "e risc "ep(esc aceast limit$ fi*.nr.;% situ#n"u)se 'n cate*oria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate msuri "e eliminare sau "iminuare a efectelor lor. .entru "iminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori "e risc sunt necesare msurile prezentate 'n I,i(a "e msuri propuseJ. 2in punct "e ve"ere al reparti iei pe sursele *eneratoare, se remarc pon"erea ma+oritar a factorilor proprii mi+loacelor "e pro"uc ie cu =>,<A K, urm#n" executantul cu pon"ere "e <?,B; K . 5e"iul "e munc cu o pon"ere "e B,;< K (i sarcina "e munc& are o pon"ere "e A,=? K. Erorile executantului au, 'n cea mai mare parte, consecin e ireversibile 1 "eces.

PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUP SURSA +ENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC( F$,.-r.2* L.#/0 ! (/-#1 -r. 1 CONDUCATOR AUTO N$2!0 ! r$"# ,0.3'0: 3%45

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI 36,92%

FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUC IE 45,38%

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC 8,46%

FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC 9,23%

S-ar putea să vă placă și