Sunteți pe pagina 1din 1

Omul de-a lungul timpului a avut efecte bune si rele asupra apei.

In acest referat vom descrie cum omul a utilizat apa in scopuri bine definite. Mai intai vom incepe cu utilizarea apei in agricultura : apa indeplineste in agricultura functii complexe: intra in constitutia solului, plantelor,vehiculeaza materia si energia in sol. Sistemele de irigatii actuale sunt de dimensiuni mari, dotate cu tehnici moderne si sunt concepute in combinatie si cu alte tipuri de lucrari, in special cu cele hidroenergetice( sistemele de pe il!ssuan, "uang-he si sistemele care beneficiaza de apa acumulata in lacurile marilor hidrocentrale de pe #olga, $arana-%olumbia, Sacramento, colorado, &io 'rande(. #om continua acum cu utilizarea apei in industrie: dupa agricultura, cotata drept cea mai mare cosumatoare de apa, se situeaza industria. !cest aspect se explica prin marea utilitate a apei in procesele tehnologice, precum si ca forta energetica.. $entru alimentarea cu apa a centrelor populate se folosesc cele mai variate resurse : !pele subterane )acurile naturale )acurile de acumulare )a ora actuala unele centre urbane sunt afectate de criza de apa disponibilitatile in resurse de apa fiind sub nivelul cerintelor. In aparenta, potentialul hidroenergetic al tuturor fluviilot *errei ar putea asigura o proportie mult mai mare din necesarul de energie electrica al omenirii. *otusi el are anumite +limite,: o parte este foarte greu de amena-at, o alta parte necesita foarte mari transformari ale mediului, iar anumite tari nu au resurse financiare si tehnologice pentru constructia de hidrocentrale. !stfel hidroenergia este de fapt o resursa . limitata /. Apa 0intre cei trei factori de mediu ,apa este cea mai afectata de poluare cre1nd numeroase probleme pentru p2strarea si imbunatatirii calitatii ei. !pa in natura exista sub urm2toarele forme: apa de suprafa3a (fluvii, r1uri, mari, oceane( si apa subterana (straturi acvifere si izvoare(. $oluarea apelor ,in m2sura mai mare sau mai mica ,este greu de evitat. Statisticile au ar2tat ca sursele de poluare 4punctiforme, ,provenite de la ora5e sau fabrici si care sunt evaluate in emisari prin guri de desc2rcare ,reprezint2 numai circa 678 din totalul surselor de poluare in timp ce cele 4nepunctiforme, ,lipsite de guri de desc2rcare circa 978. Surse de poluare-poluani Sursele principale de poluare a apelor de suprafa3a si subterane sunt urm2toarele: :.!pele uzate orasenesti ,provenite din gospod2riri, restaurante, hoteluri si buna parte din mica industrie reprezint2 una din principalele surse de poluare. ;.!pele uzate industriale: provin din apele folosite in procesul tehnologic industrial. 6.!pele uzate de la cresc2toriile de animale au in mare m2sura caracteristici asem2n2toare cu ale apelor uzate orasenesti. <.!pele uzate rezultate in urma irig2rii terenurilor agricole: in special cu ape de suprafa3a ,sunt poluate cu fertilizatori organici, pesticide si multe altele. 7.!pele uzate provenite de la apele maritime sau fluviale: navele pot impurifica apele ,evacuarea rezidurilor lichide provenite din activitatea personalului navigant, pasagerilor sau animalelor transportate. Impactul asupra mediului Impactul pentru apele de suprafa3a si subterane poate fi grupat in doua mari categorii: s2n2tatea publica, afectata prin intermediul alimentarii cu apa, zonelor de agrement, piscinelor.