Sunteți pe pagina 1din 3

Rezolvarea de exercitii si probleme Ex si probl se folosesc de mult timp in cadrul disciplinelor reale, tehnice si tehnologice formand obisnuinta elevilor

de a efectua aplicatii numerice de specialitate concomitent cu aprofundarea de catre elevi a cunostintelor la disciplinele studiate. in invatamantul traditional principalul scop al ex si probl era consolidarea cunostintelor accentul cazand cu preponderenta asupra exercitiilor si problemelor de calcul urmarindu-se deci un rezualtat cantitativ. In invatamantul modern sfera de cuprindere este mult mai larga prin solutiile de ordin calitativ pe care le reclama. In afara obiectivelor de ordin general cum ar fi capacitatea de a corela anumiti factori , de a trfansfera cunostintele, de a formula ipoteze, de a generaliza prin rezolvarea problemelor la disciplinele tehnice si tehnologice se urmaresc si alte scopuri cum sunt: -cuprinderea intr-o forma concisa a unor aspecte esentiale calitative si cantitative alle fenomenelor studiate; dezvoltarea unui sist de dezvoltare a gandirii logice; educarea spiritului de economisire a materiilor prime prin prelucrarea totala a acestora si imbunatatirea randamentelor Ex si probl utilizate pot fi clasificate: Dupa functiile generale indeplinite pot fi: -introductive - de baza - de consolidare - de exersare - structurare de formare a automatismelor! Dupa nr elevilor: -individuale -de echipa -frontale Dupa gradul de interventie al cadrului didactic: -diri"ate -semidiri"ate -autodiri"ate -combinate Dupa scopul urmarit pot fi: -de scriere -de dezvoltare a capacitatilor psihice

-de calcul mental -de creativitate -de dezvoltare a gandirii logice -de formare a deprinderilor practice Dupa strategia utilizata in rezolvare: -euristice -algoritmice #rincipalele tipuri de probleme care se utilizeaza cel mai adesea in predarea disciplinelor tehnice in functie de formularea cerintelor sunt: -probleme intrebari: apar sub forma de intrebari problema sau sub forma de text in care sunt incluse date cunoscute si anumite cerinte sub forma de itemuri de diferite tipuri. $ f mare extindere au capatat in ultimul timp ex si probl cu caracter problematizat alcatuite dintr-o serie de cerinte "udicios organizate cu grad de dificultate. -probleme de calcul: in domeniul chimiei si I% se inscriu in una din urmat categorii: stabilirea formulelor chimice, calcule stoechiometrice, prelucrarea datelor analizelor chimice si analizelor tehnice, calcularea randamentelor calculelor diverselor transformari si a conversiilor diferitor substante in alte produse. -probleme practice: se rezolva prin mobilizarea cunostintelor teoretice ale elevilor si folosirea acestora in diverse activitati cu caracter experimental. In functie de natura lor problemele se pot prezenta si rezolva oral, in scris, sau sub forma de lucrari practice.pe cat posibil aceste probl vor constitui un model pt rezolvarea altor probl, vor avea grade de dificultate in functie de nivelul clasei. %apacitatea elevilor de a rez ex si probl dem ca nottiunile predate, masura in care si-au sistematizat cunostintele si si-au format un sistem de gandire logic. Rezolvand diferite probleme elevul fie ca obtine confirmarea rationamentelor sale fie ca intampina dificultati ceea ce indica lacune in cunostinte. &ntrenarea elevilor in formularea de probleme si ex analoage celor rezolvate sau chiar diferite constituie un bun mi"loc de dezvoltare a capacit creatoare .

&ctivitatea de proiectare

#rin proiect se intelege o activitate independenta sau de grup care se efectueaza inainte de rezolvarea sau realizarea unei lucrari practice sau teoretice . dintre multiplele cumostinte ale utilizarii acestei forme de problematizare: inlaturarea neprevazutului si a erorilor din actiune si activitate, asigurarea conditiilor optime pt dezvoltare, formarea capacitatii de a prevedea si gandi prospectiv prin folosirea unor metode se va urmari ca elevii sa capete o serie de deprinderi intelectuale si practice cum sunt deprinderea de a lucra si a raspunde dupa un anumit plan de a

gasi metodele de realizare ale acestuia, deprinderea de a descifra proiecte intocmite de alte persoane si prezentate sub forma de desen tehnic, scheme tehnologice, fluxuri tehnologice. 'ocurile didactice (orma de invatare prin descoperire, "ocurile didactice reprezinta o activitate care capata la clasele cu elevi mici o extindere tot mai mare. In afara faptului ca transforma invatarea intr-o activitate placuta si antrenanta "ocurile didactice isi aduc contributia la formarea elevilor deoarece in descoperirea solutiilor care le ridica probleme respective, atentia, rabdarea. #e aceasta baza se poate usura asimilarea cunostintelor privitoare la simbolurile elementelor, scrierea formulelor substantelor compuse, scrierea ecuatiilor reactiilor chimice, completarea straturilor si substraturilor cu electroni, asamblarea unor instalatii simple sau mai complexe de laborator din partile componente. In organizarea si conducerea acestor "ocuri inventivitatea prof este esentiala. De fiecare data nu se va pierde din vedere a se sublinia la un moment dat scopul cognitiv urmarit printr-o intrebare, precizare, concluzie pt ca aceasta metoda didactica sa nu ramana subordonata caracterului distractiv al "ocului.