Sunteți pe pagina 1din 384
Cunescuta scrittoare americant CHMAYE HOLT » bucura de apracieri deosebite atat din partem ONNGNIN Gal a criticii de specialitate A fost supranumitd regina romancesasiul erie hi ce a fost nominalizata la mai multe premii naionale, Sa printre altele, prestigiosul Best Storyteller of the Yaar Personajul principal al acestul roman, Alia Waal este, la 25 de ani, o celibatara convin mai tanara cu opt ani, urmeaza sé debulem sd-5i gaseasca cat mai repede un sot din hunni In asteptarea evenimentului, mezina o hananiaae pe Abigail cu numeroase intrebari despre villa Um Hunn Numai cd, neméritata $i casta, sora mal mare 11 a i © habar, astfel inc4t hotaraste sa se documanlane He 1 Carolinei informatiile de care avea nevole, Drayl Te langajeaza ca ,profesor’ pe James Steves, ii Hin bogat i pli de viata londoneza, care orade 08 HE mai poate soca Cererea tinerei de a-i vorbi deapwe i surprinde intr-o oarecare maésura, inal Coen oe It adevarat este faptul ca se simte atras de Meee inocenta ei. El este convins ca un flirt -ar pula Oe Rey carnale, dar ceva mai mult ar putea-o dintride (0 Al na oard in viaté, Jamen me OOM Os eee Beale ere a Londra, 1812 ames Stevens intra in biroul sau gi inchise usa cu un zgomot ugor. Nu se deranji sa o incuie. Personalul sdu éra destul de bine instruit $i nimeni nu ar fi indriznil s4 intre in timp ce el se ocupa de interviul ce urma sa aibé loc. Asta nu pentru ca s-ar fi temut de mania lui daca |-ar fi intrerupt, ci pentrucd nicl micar unul dintre ei nu ar fi suportat sd fie martor la ceea ce cu stnjeneal numeau pledoaria pe care urma si.o suporte. Intalnirile erau mereu dezgustatoare, dar aflase de mult yreme cd acestea erau doar unele dintre fatetele cele mai neplacute ale faptului cd definea un cazinou. Femeia care il astepta in mica inclpere nu se deranjase si se ageze sau si se serveasca cu ceai de pe tava pe “are servitoarea o adusese pentru ca, La fel cum se intémplase cu aproape tofi cei care veniserd inaintea ei, era mult prea distrasd ca 34 se bucure de confortul oferit de miancare sau hauturd. Rimasese Ling’ fereastra, privind fix, dar fir si vada cu adevarat, strada pavata, aglomeratd, mulrimes de oameni side trasuri. Pozitia feapand a umerilor ei era dovaca hotararii sale. Ploaia mohorat de martie ripiiia ugor in ferestre, iar cenul cenusiu fi umbrea fata intr-un fel interesant, Dupé ce sosise, isi indepartase Mantia, aga cA putea si o studieze in 5