Sunteți pe pagina 1din 12

ORDIN nr. 1.

096 din 3 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naionale de informare i promovare turistic EMITENT: MINISTERUL ENTRU !NTRE RIN"ERI MI#I $I MI%L&#II' #&MER(' TURISM $I R&)ESII LI*ER+LE PUB I!"T #N: M&NIT&RUL &)I#I+L nr, -./ din 0/ septembrie 122/ D$t$ intr$rii in %i&'$re : 18 septembrie 2008

!n temeiul 3otr4rii 5uvernului nr, 6/781227 privind organi9area i funcionarea Ministerului pentru !ntreprinderi Mici i Mi:locii' #omer' Turism i rofesii Liberale' cu modificrile ulterioare' i al 3otr4rii 5uvernului nr, /.18122/ pentru aprobarea normelor i criteriilor de atestare a staiunilor turistice' ministrul pentru ;ntreprinderi mici i mi:locii' comer' turism i profesii liberale emite urmtorul ordin< +RT, 0 Se aprob Normele metodologice privind acreditarea centrelor naionale de informare i promovare turistic' prev9ute ;n ane=a care face parte integrant din pre9entul ordin, +RT, 1 re9entul ordin se public ;n Monitorul &ficial al Rom4niei' artea I, Ministrul pentru ;ntreprinderi mici i mi:locii' comer' turism i profesii liberale' &vidiu Ioan Silag>i *ucureti' 6 septembrie 122/, Nr, 0,2?-, +NE@A N&RME MET&"&L&5I#E privind acreditarea centrelor naionale de informare i promovare turistic 0, "ispo9iii generale 0,0, re9entele norme metodologice' elaborate ;n conformitate cu prevederile art, 02 alin, B6C din 3otr4rea 5uvernului nr, /.18122/ pentru aprobarea normelor i criteriilor de atestare a staiunilor turistice' stabilesc metodologia i criteriile de acreditare a centrelor naionale de informare i promovare turistic, 0,1, re9entele norme metodologice sunt obligatorii pentru toate consiliile locale i consiliile :udeene ;n subordinea

crora funcionea9 centrele naionale de informare i promovare turistic, 0,6, !n scopul ;mbuntirii activitii de promovare a potenialului turistic' de pre9entare a tuturor ofertelor turistice i a atraciilor turistice locale' regionale i naionale' consiliile locale i :udeene' dup ca9' organi9ea9 centre naionale de informare i promovare turistic, #entrele naionale de informare i promovare turistic sunt servicii speciali9ate care funcionea9 ;n subordinea consiliilor locale i :udeene' dup ca9' i ;n colaborare cu Ministerul pentru !ntreprinderi Mici i Mi:locii' #omer' Turism i rofesii Liberale, +creditarea centrelor naionale de informare i promovare turistic se face de Ministerul pentru !ntreprinderi Mici si Mi:locii' #omer' Turism i rofesii Liberale' la cererea consiliilor locale i consiliilor :udeene ;n subordinea crora funcionea9 acestea, 1, "ocumentaia necesar pentru eliberarea certificatului de acreditare 1,0, !n vederea obinerii certificatului de acreditare' consiliile locale i consiliile :udeene ;n subordinea crora funcionea9 centrele naionale de informare i promovare turistic vor ;ntocmi o documentaie cu urmtorul coninut< aC cerereDtip de eliberare a certificatului de acreditare' conform modelului pre9entat in ane=a nr, 0E bC fia centrului naional de informare i promovare turistic' conform modelului prev9ut ;n ane=a nr, 1E cC copia >otr4rii consiliului local sau a consiliului :udeean de ;nfiinare a centrului naional de informare i promovare turisticE dC documente care atest calificarea anga:ailor i copia contractului individual de munc' ;nregistrat conform prevederilor legale' al directorului centrului naional de informare i promovare turisticE eC o fotografie cu e=teriorul i o fotografie cu interiorul centrului naional de informare i promovare turisticE fC act doveditor privind deinerea spaiului aferent centrului naional de informare i promovare turisticE gC dovada emis de autoritatea administraiei publice locale privind orarul de funcionare a centrului naional de informare i promovare turistic, 1,1, !n termen de ?2 de 9ile de la eliberarea certificatului de acreditare' centrul naional de informare i promovare turistic are obligaia de a depune la autoritatea public central pentru turism cel puin un e=emplar al >rilor i planurilor oraului reali9ate ;n condiiile pct, .,0 lit, eC i c4te un e=emplar al materialelor de promovare proprii reali9ate ;n condiiile pct, F,0 lit, bC, 6, Eliberarea certificatului de acreditare 6,0, "ocumentaia de acreditare se transmite Ministerului pentru !ntreprinderi Mici si Mi:locii' #omer' Turism si rofesii Liberale D "irecia general autori9are i postDprivati9are' care

verific ;ndeplinirea criteriilor de acreditare i ;ntocmete certificatul de acreditare' conform modelului pre9entat ;n ane=a nr, 6, 6,1, Eliberarea certificatului de acreditare se face ;n termen de cel mult 62 de 9ile de la data ;nregistrrii documentaiei complete, !n ca9ul ;n care centrul naional de informare i promovare turistic nu ;ntrunete toate criteriile pentru a fi acreditat' Ministerul pentru !ntreprinderi Mici i Mi:locii' #omer' Turism i rofesii Liberale D "irecia general autori9are i postDprivati9are va informa ;n scris' ;n acelai termen' consiliul local sau :udeean' dup ca9' interesat, 6,6, #onsiliile locale sau consiliile :udeene au obligaia s respecte' pe toat perioada de funcionare a centrelor naionale de informare i promovare turistic' condiiile i criteriile care au stat la ba9a acreditrii acestora, 6,F, Ministerul pentru !ntreprinderi Mici i Mi:locii' #omer' Turism i rofesii Liberale verific periodic respectarea condiiilor i criteriilor care au stat la ba9a acreditrii, 6,., #ertificatele de acreditare sunt valabile . ani de la data emiterii, F, +tribuiile centrelor naionale de informare i promovare turistic F,0, +tribuiile centrelor naionale de informare i promovare turistic sunt urmtoarele< aC informarea general asupra ofertei turistice i a atraciilor turistice locale' regionale sau naionaleE bC punerea la dispo9iia turitilor de materiale de promovare locale' regionale sau naionaleE cC informarea privind oferta local de ca9are' ca serviciu cu titlu gratuitE dC informare cu privire la posibilitile de re9ervare a biletelor de transport' precum i cu privire la g>i9i turistici locali' naionali i speciali9aiE eC organi9area de manifestri e=po9iionale de turism pe plan local i regional i de activiti generale de marGeting intern i e=tern cu rol ;n creterea circulaiei turistice locale i regionaleE fC consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale' regionale i naionale' ca serviciu cu titlu gratuitE gC cooperarea cu instituiile locale i regionale pe probleme de turism Bautoriti ale administraiei publice locale' camere de comer' +genia pentru "e9voltare Regional etc,CE >C cooperarea cu autoritatea public central pentru turism i furni9area' la cererea acesteia' de date statistice referitoare la circulaia turistic local i regional' de date referitoare la evenimente cu rol ;n creterea circulaiei turistice care se reali9ea9 pe plan local i regional' precum i furni9area altor informaii referitoare la activitile turistice i oferta turistic pe plan local i regionalE iC efectuarea de activiti de cercetare de pia pe plan local i regional' de anali9' planificare' structurare i

elaborare de propuneri de de9voltare turistic local i regional i marGeting turistic' ;n colaborare cu autoriti ale administraiei publice locale i cu autoritatea public central pentru turismE :C oferirea de informaii cu privire la autoritile competente ;n soluionarea reclamaiilor care se ;nregistrea9 pe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice, F,1, #entrele naionale de informare i promovare turistic pot comerciali9a produse i servicii de tipul< bilete la evenimente culturale i sportive' materiale informaionale B>ri' planuri ale localitilor' g>iduri turistice' cri' casete video' #"Duri' "H"Duri' postere' ilustrate' brouri ale oraelorC' suveniruri Bstegulee' earfe' aluri' tricouri' umbrele' insigne' obiecte din ceramic' produse arti9anale i altele asemeneaC, F,6, rodusele i serviciile prev9ute la pct, F,1 pot fi oferite i cu titlu gratuit, ., #riterii obligatorii de acreditare a centrelor naionale de informare i promovare turistic .,0, +mplasarea i semnali9area< aC sediile centrelor naionale de informare i promovare turistic trebuie s fie situate ;n centrul localitilor' pe str9i cu circulaie intens' ;n apropierea obiectivelor de interes turistic' ;n cldiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turitiE bC semnali9area centrelor naionale de informare i promovare turistic ;n Rom4nia se face prin simbolul IiI scris cu alb pe fond albastruE cC folosirea simbolului prev9ut la lit, bC este obligatorie pentru centrele naionale de informare i promovare turistic acreditate i acesta va fi reali9at sub form de panou8firm luminoas cu urmtoarele dimensiuni recomandate< .22 mm = .22 mm' amplasat8amplasat obligatoriu la intrarea ;n centrul naional de informare i promovare turisticE dC folosirea simbolului prev9ut la lit, bC se poate face numai de ctre centrele naionale de informare i promovare turistic acreditate de autoritatea public central pentru turismE eC centrele naionale de informare i promovare turistic sunt semnali9ate corespun9tor ;n >ri i planuri ale oraelor prin utili9area simbolului prev9ut la lit, bCE fC drumul spre centrele naionale de informare i promovare turistic este semnali9at corespun9tor cu panouri' indicatoare i altele asemenea prin utili9area simbolului prev9ut la lit, bCE gC ;n faa sau ;n imediata apropiere a centrului naional de informare i promovare turistic trebuie amena:ate locuri de parcare gratuit' minimum 02 locuri pentru autoturisme i minimum dou locuri pentru autocare, !n ca9ul ;n care acest lucru nu este posibil' centrul naional de informare i promovare turistic trebuie amplasat la o distan de ma=imum .22 m fa de locul de parcare' cu facilitile ;n cau9E

>C centrul naional de informare i promovare turistic trebuie amplasat' pe c4t posibil' pe traseul mi:loacelor de transport ;n comun i ;n apropierea staiilor acestora, .,1, "otri administrative i te>nice< aC spaiu minim de primire a publicului< 62 mpE bC mi:loace de telecomunicaie< telefon direct i fa=E cC minimum un fotocopiatorE dC acces la internetE eC instalaii' ec>ipamente i dotri pentru asigurarea condiiilor de climati9are' siguran la foc i antiefracieE fC grup sanitarE gC mi:loace fi=e de tipul mobilier' dotri de u9 gospodresc i de protecie a muncii' de bun calitateE >C utili9area e=clusiv a spaiului pentru activitatea centrului naional de informare i promovare turistic i intrarea separat' cu acces facil' pentru turitiE iC posibiliti de e=punere corespun9toare a materialelor de promovareE :C ba9 de date i site propriu de promovare i informare' conectat obligatoriu la sistemul naional integrat cu acces onD line pentru colectarea i diseminarea informaiilor turistice' ce va fi reali9at de autoritatea public central pentru turism, Reali9area ba9ei de date i a siteDului se face ;n ma=imum un an de la data emiterii certificatului de acreditareE GC amena:area ;n interiorul centrului naional de informare i promovare turistic a unui ministand de pre9entare a produselor meteugreti i de arti9anat cu specific local' a mostrelor de flor repre9entative pentru aria geografic ;n cau9 i8sau a materialelor de promovare privind fauna' flora i gastronomia specific local' precum i a altor elemente de atracie turistic cu specific local i regional, .,6, ersonalul i programul de funcionare< aC cel puin o persoan care conduce centrul naional de informare i promovare turistic' calificat ca director de centru de informare turistic conform Standardelor ocupaionale' Seciunea turism' >oteluri' restaurante' po9iia S1/' i #lasificrii ocupaiilor din Rom4nia' cod ocupaie 060.06' i anga:at cu contract de munc pe perioad nedeterminat, #ursul de director de centru de informare turistic poate fi reali9at ;n termen de un an de la data acreditriiE bC asigurarea de personal calificat ca agent de turism sau g>id de turism' ;n proporie de .2J din totalul personaluluiE cC programul minim de funcionare este de luni p4n duminic ;ntre orele 02'22 i 07'22, -, Retragerea certificatului de acreditare -,0, #ertificatul de acreditare este suspendat pe o perioad de 62 de 9ile de ctre personalul de specialitate din cadrul Ministerului pentru !ntreprinderi Mici i Mi:locii' #omer' Turism i rofesii Liberale' ;n situaia ;n care se constat c centrul naional de informare i promovare turistic nu respect prevederile pre9entelor norme metodologice,

-,1, !n perioada suspendrii' centrul naional de informare i promovare turistic are obligaia de a remedia deficienele care au determinat suspendarea, -,6, !n ca9ul ;n care aceste deficiene nu sunt remediate' certificatul de acreditare este retras i acreditarea centrului naional de informare i promovare turistic se poate reali9a numai dup reluarea procedurii de acreditare, 7, "ispo9iii finale +ne=ele nr, 0D6 fac parte integrant din pre9entele norme metodologice, +NE@+ 0 la normele metodologice #EREREDTI de eliberare a certificatului de acreditare #tre Ministerul pentru !ntreprinderi Mici i Mi:locii' #omer' Turism i rofesii Liberale D "irecia general autori9are i postDprivati9are #onsiliul Local 8#onsiliul %udeean ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,' :udeul ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,' v ;naintea9 documentaia prev9ut la pct, 1,0 din Normele metodologice privind acreditarea centrelor naionale de informare i promovare turistic' aprobate prin &rdinul ministrului pentru ;ntreprinderi mici i mi:locii' comer' turism i profesii liberale nr, 0,2?-8122/' ;n vederea eliberrii certificatului de acreditare a #entrului naional de informare i promovare turistic din localitatea ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , Repre9entant legal al consiliului local8:udeean' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Bnume i prenumeC Semntura ,,,,,,,,,,,,,,,,,, "ata ,,,,,,,,,,,,, +NE@+ 1 la normele metodologice KTK K)ont ?K )I$+ centrului naional de informare i promovare turistic

LMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO PNr, P#riterii obligatorii de acreditare a centrelor P Sunt ;ndeplinite P Pcrt,P naionale de informare i promovare turistic P "+8NU P QMMMMRMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMRMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMS P +mplasarea i semnali9area P QMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMS P 0,PSediul centrului naional de informare i P;n centrul localitii P P P Ppromovare turistic este situat< P P P QMMMMTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMS P P Ppe strad cu circulaie P P P P Pintens P P QMMMMTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMS P P P;n apropierea obiectivelor P P P P Pde interes turistic P P QMMMMTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMS P P P;n cldire independent P P QMMMMTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMS P P Pla parterul unui imobil cu P P P P Pacces facil pentru turiti P P QMMMMTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMS P 1,PSemnali9area centrului naional de informare iP P P P Ppromovare turistic este reali9at prin P P P P Putili9area simbolului IiI scris cu alb pe fond P P P P Palbastru' reali9at sub form de panou8firm P P P P Pluminoas' cu urmtoarele dimensiuni< .22 mm = P P P P P.22 mm' amplasat8amplasat la intrarea ;n P P P

P Pcentrul naional de informare i promovare P P P P Pturistic, P P P QMMMMTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMS P 6,PSemnali9area centrului naional de informare iP P P P Ppromovare turistic se face ;n mod corespun9tor P P P P;n >ri i planuri ale oraelor prin utili9area P P P Pacestui simbol, P P P QMMMMTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMS P F,P"rumul spre centrul naional de informare i P P P P Ppromovare turistic este semnali9at corespunD P P P P P9tor prin panouri' indicatoare i altele P P P P Pasemenea' cu utili9area simbolului prev9ut P P P P Pla pct, 1, P P P QMMMMTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMS P .,P#entrul naional de informare i promovare Plocuri de parcare gratuit'P P P Pturistic dispune de< Pminimum 02 locuri pentru P P P P Pautoturisme i minimum douP P P P Plocuri pentru autocare' ;n P P P P Pfa sau ;n imediata P P P P Papropiere P P P P QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMS P P Ploc de parcare cu faciliD P P P P Ptile ;n cau9 la o disD P P P P Ptan de ma=imum .22 m P P QMMMMTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMS P -,P#entrul naional de informare i promovare P P P

P Pturistic este amplasat pe traseul mi:loacelor P P P P Pde transport ;n comun i ;n apropierea P P P P Pstaiilor, P P P QMMMMRMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMRMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMRMMMMMMMS P "otri administrative i te>nice minime P QMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMS P 7,PSpaiu de primire a publicului< 62 mp P P P QMMMMTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMS P /,PMi:loace de telecomunicaie< telefon direct P P P P Pi fa= P P P P PNr, de telefon ,,,,,,,,,,,,,,, P P P P PNr, de fa= ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, P P P QMMMMTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMS P ?,P)otocopiator P P P QMMMMTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMS P 02,P+cces la internet P P P P P+dresa de eDmail ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, P P P P PUeb site ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, P P P QMMMMTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMS P 00,PInstalaii' ec>ipamente i dotri pentru P P P P Pasigurarea condiiilor de climati9are' P P P P Psiguran la foc i antiefracie P P P QMMMMTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMS P 01,P5rup sanitar P P P QMMMMTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMS P 06,PMi:loace fi=e de tipul mobilier' dotri de u9 P P P

P Pgospodresc i de protecie a muncii' de bun P P P P Pcalitate P P P QMMMMTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMS P 0F,PSpaiul este utili9at e=clusiv pentru activiD P P P P Ptatea centrului naional de informare i P P P P Ppromovare turistic i asigur accesul facil P P P P Ppentru turiti, P P P QMMMMTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMS P 0.,P osibiliti de e=punere corespun9toare a P P P P Pmaterialelor de promovare< vitrine' panouri P P P P Pe=terioare' supori' materiale de promovare etc, P P QMMMMTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMS P 0-,PMinistand de pre9entare a produselor meteuD P P P P Pgreti i de arti9anat cu specific local' a P P P P Pmostrelor de flor repre9entative pentru aria P P P P Pgeografic ;n cau9 i a materialelor de P P P P Ppromovare privind fauna' flora i gastronomia P P P P Pspecific local' precum i a altor elemente deP P P P Patracie turistic cu specific local i regional P P QMMMMRMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMRMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMRMMMMMMMS P ersonalul i programul de funcionare P QMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMS P 07,P ersoana care conduce centrul naional de P P P P Pinformare i promovare turistic este calificat P P P Pca director de centru de informare turistic P P P P Pconform Standardelor ocupaionale i #lasifiD P P P

P Pcrii ocupaiilor din Rom4nia i este anga:at P P P P Pcu contract de munc pe perioad nedeterminat,P P P P P#ursul de director de centru de informare P P P P Pturistic poate fi reali9at ;n termen de un an P P P P Pde la acreditare, P P P QMMMMTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMS P 0/,PNumr total de personal anga:at ;n centrul PTotal personal ,,,,, P P P Pnaional de informare i promovare turistic' QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMS P Pnumr de personal calificat P ersonal calificat ,,,,,,,,P P QMMMMTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMTMMMMMMMS P 0?,P rogramul de funcionare este de luni p4n P P P P Pduminic' ;ntre orele 02'22 D 07'22 P P P VMMMMRMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMRMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMRMMMMMMMW "eclar pe propria rspundere c ;ndeplinim criteriile de acreditare obligatorii susDpre9entate, Repre9entant legal al consiliului local8:udeean ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Bnume i prenumeC Semntura ,,,,,,,,,,,,,,,,,, "ata ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KSTK +NE@+ 6 la normele metodologice KTK STEM+ R&MXNI+ R&MXNIEI C MINISTERUL ENTRU !NTRE RIN"ERI MI#I $I MI%L&#II' #&MER(' TURISM $I R&)ESII LI*ER+LE B

Y IM+5INEKC Z #ERTI)I#+T "E +#RE"IT+RE valabil p4n la data< Se acreditea9 #entru Naional de Informare i romovare Turistic ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,' situat la adresa ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,' aparin4nd de ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , re9entul certificat de acreditare a fost eliberat ;n ba9a &rdinului ministrului pentru ;ntreprinderi mici i mi:locii' comer' turism i profesii liberale nr, 0,2?-8122/, Ministru' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"irector general' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nr, ,,,,,,,,,,, *ucureti' ,,,,,,,,,,,,,,, DDDDDDDDDD KC N&TAB#T#EC Imaginea se gsete ;n Monitorul &ficial al Rom4niei' I' Nr, -./ din 0/ septembrie 122/' la pagina 1?, KSTK DDDDDD

artea