Sunteți pe pagina 1din 4

SUBIECTUL

FORMAREA CONCEPTULUI DE SUBIECT INCLUS I. Obiective: -recunoasterea, identificarea si numirea tipurilor de subiecte; -demonstrarea intelegerii transpozitiei lexico-gramaticale; -construirea de enunturi cu tipurile de subiecte cerute; -exemplificarea conceptului de subiect inclus; - cultivarea gustului pentru creatie; II. Continuturi: -texte suport cu diferite tipuri de subiecte; - fisa de lucru cu caracter teoretico-aplicativ:

1. Definitie Subiectul este partea principala de propozitie care arata: a) cine face actiunea (autorul acesteia); b) cine sufera actiunea tacuta de altcineva; c) cine are insusirea exprimata de numele predicativ. 2. Intrebari: a) cine? ce? b) care este lucrul care?

3. Clasificare unic

simplu dezvoltat

Subiectul

exprimat suspendat multiplu

reluat

1. inclus: in desinentele verbelor-predicat la pers. I si a II-a, sg. si pl. neexprimat sg. si pl.) 3. nedeterminabil: specific verbelor care denumesc
fenomene atmosferice; 4. nedeterminat (general): nu intereseaza autorul actiunii: "Suna de trei ori!"

2. subinteles: se subintelege din context (pers. a III-a,

Subiectul logic si subiectul gramatical Subiectul logic indica autorul actiunii. Subiectul gramatical este cuvantul care indeplineste functia sintactica de subiect. Uneori se suprapun, alteori, subiectul logic indeplineste alte functii sintactice: complement de agent, complement indirect etc. Copiii culeg mere. Merele sunt coapte.

SUBIECTUL INCLUS-se deduce din desinentele de persoana I si a II-a singular si plural ale verbelor cu functie sintactica de predicat. ex. Plecam in parc. (noi plecam). Invatati mai mult. (voi invatati). Citesti (tu) o carte. Invatati (voi) aceasta poezie. Mergem (noi) in excursie. Scriu (eu) o scrisoare. Topica subiectului inclus Subiectul este punct de plecare in gandire, iar comunicarea se ordoneaza in functie de acesta, de aceea topica unei unitati sintactice poate fi caracterizata ca: topica obiectiva: propozitia incepe cu subiectul; topica subiectiva: pe primul loc in propozitie este plasata, din necesitati subiective, o alta
parte de propozitie.

Model de lucru: Ravasita de vant se pregateste de culcare.- topica obiectiva; De culcare se pregateste ravasita de vant. -topica subiectiva. III. Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe; IV. Metode si procedee: -observatia; -explicatia; -demonstratia; -analiza structurala. V. Mijloace de invatamant -tabla, caietul, fisa. VI: EVALUARE: 1. Alcatuiti propozitii in care sa existe subiecte neexprimate: incluse, subintelese, nedeterminabile, nedeterminate si aratati prin ce se deosebesc. 2. Alcatuiti doua propozitii cu subiect inclus si doua cu subiect subinteles si precizati deosebirea dintre cele doua tipuri de subiect.

3.Realizati o compunere gramaticala pe tema "Vacanta de vara', in care sa folositi toate tipurile de subiect. Analizati-le morfologic si sintactic. 4. Descrieti, in zece randuri, un ghiocel. Folositi toate tipurile de subiect invatate, plasate in topica subiectiva, apoi in topica obiectiva. Comparati cele doua texte si aratati ce diferenta apare intre ele. 5. In propozitia: Merg la mare., exista: a) subiect simplu; b) subiect inclus; c) subiect nedeterminat 6. In propozitia: E rau de mine., exista: a) subiect subinteles; b) subiect nedeterminat; c) subiect nedeterminabil 6. In propozitia: Admira marea.,exista topica: a) subiectiva; b) obiectiva