Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 24,02.2009 CLASA : A VI A C OBIECTUL: LIMBA SI LITERATURA ROMANA SUBIECTUL LECTIEI: PORTRETUL LUI STEFAN CEL MARE TIPUL LECTIEI: FORMARE DE PRICEPERI SI DEPRINDERI, INSUSIREA UNOR NOI CUNOSTINTE DURATA:50 DE MINUTE

OBIECTIVE OPERATIONALE :La finalul lectiei elevii vor fi capabili sa identifice in textele propuse fragmente sugestive pentru anumite trasaturi ale .1 personajului sa numeasca trasaturile de caracter ale personajului sugerate de anumite .2 fragmente date sa grupeze insusirile gasite in trasaturi pozittive si negative .3 sa numeasca trasaturile dominante ale personajului desprinse din textele citite .4 sa identifice insusirile comune care apar in ambele portrete .5 sa numeasca modul de expunere folosit in textele citite si sa explice rolul sau .6 sa-si exprime opinia despre personajul aflat in discutie .7 sa identifice modalitatile prin care sunt evidentiate insusirile personajului .

!"#$"%&'$ ('($)"')$ *%"+(% !' ,#+)%(%%- conversatia. problematizarea. exercitiul. lectura. .invatarea prin descoperire /+#*% (% +#&$0'1$#% $ $)"'2'"$"''- activitatea frontala combinata cu cea .individuala si lucrul pe grupe .#%!3#!%- capacitatile de invatare ale elevilor. cunostintele insusite anterior *'45+$)% (% '02$"$*$0"- textul literar suport. fise cu sarcini de lucru. coli .albe. manuale.mar6ere 97'75'+&#$/'%- *i8ail !adoveanu-9/ratii 4deri *anualul de limba romana pentru clasa a 2' a al %diturii (idactice si ,edagogice

9).,arfene-9*etodica studierii limbii si literaturii romane in scoala DESFAS RAREA ACTIVITATII

'.+#&$0'1$#%$ )5$!%' ,entru lectie. clasa este impartita in 4 grupe. fiecare avand cate 5 elevi./iecare .ec8ipa va avea de indeplinit sarcini diferite pe parcursul lectiei ,rofesorul verifica tema elevilor data in ora trecuta. fiecare grupa a avut de pregatit cateva informatii generale despre !tefan cel *are.5iderul fiecarei grupe .va lectura ceea ce au gasit despre domnitorul roman ''. $030"$#%$ "%*%' 5%)"'%' !' $ !$#)'0'5+# (% 53)#3 ,rofesorul precizeaza ca in ora anterioara au citit doua texte ale unor autori diferiti care pun in evidenta personalitatea aceluiasi domnitor. !tefan cel *are si ca pe parcursul lectiei de astazi vor continua discutia asupra acestor texte.!e noteaza pe tabla titlul lectiei si profesorul precizeaza ca aceasta va consta intr-o serie de exercitii propuse ca sarcini de lucru pentru fiecare grupa. urmand a descoperi pe parcursul activitatii. trasaturile cele mai importante ale marelui .domnitor roman '''.('#'4$#%$ $)"'2'"$"'' ,#+,#'3-1'!% ,rin activitate frontala si individuala. profesorul le adreseaza elevilor cateva intrebari. cerandu-le sa numeasca autorii celor doua texte din manual si din ce opera face parte fiecare.!e reactualizeaza astfel cateva informatii necesare .pentru lectia de zi %levii sunt antrenati apoi intr-o activitate pe grupe./iecare grupa are sarcini de lucru diferite.5iderul fiecarei grupe va prezenta :dupa ce s-a lucrat in ec8ipa; raspunsurile formulate pentru sarcina de lucru propusa.,rofesorul precizeaza ca primele doua ec8ipe vor avea in discutie fragmentul scris de &rigore 3rec8e iar .celelalte doua se vor ocupa de textul din romanul scris de !adoveanu %)<',$ 0# 1 SARCINA DE LUCRU NR 1 Gasiti in textul lui Grigore Ureche un fragment care pune in evi enta o "trasatura fi!ica a omnitorului roman si numiti aceasta trasatura

SARCINA DE LUCRU NR # Ce trasatura e caracter a voievo ului va sugerea!a fiecare intre $ fragmentele ate "manios si degraba varsatoriu de sange nevinovat % "de multe ori la ospete omoraea fara judetu " "era om intreg la fire, nelenesu " "unde nu gandeai acolo il aflai " SARCINA DE LUCRU NR & Numiti calitatile si efectele pe care le'ati i entificat in fragmentele "anterioare ( grupan u'le pe oua coloane )RASA)URI *+,I)I-E "".................... )RASA)URI NEGA)I-E ".....................

EC/I*A NR # SARCINA DE LUCRU NR 1 Gasiti in textul scris e Grigore Ureche un fragment care pune in "evi enta o trasatura morala negativa a omnitorului si numiti'o SARCINA DE LUCRU NR # Ce trasatura e caracter a voievo ului va sugerea!a fiecare intre $ fragmentele ate "la lucruri de razboaie mester % "unde era nevoie insusi se varaea " "ca vazandu-l ai sai, sa nu se indaraptieze " "raru razboiu de nu biruia "

unde biruiau altii, nu perdea nadejdea, ca stiindu-se cazut jos se ridica " "deasupra biruitorilor SARCINA DE LUCRU NR & Numiti calitatile si efectele pe care le'ati i entificat in fragmentele "anterioare ( grupan u'le pe oua coloane )RASA)URI *+,I)I-E "".................... )RASA)URI NEGA)I-E "..................... EC/I*A NR & SARCINA DE LUCRU NR 1 Gasiti in textul lui 0ihail Sa oveanu un scurt fragment care evi entia!a "atmosfera si prile1ul cu care este infatisat marele voievo Stefan cel 0are

SARCINA DE LUCRU NR # Gasiti si transcrieti in textul sa ovenian un fragment care pune in lumina "insusiri fi!ice ale omnitorului

SARCINA DE LUCRU NR & Ce trasatura e caracter a voievo ului va sugerea!a fiecare intre $ fragmentele ate "privire verde, taioasa % desi scund de statura, cei dinaintea sa opriti la zece pasi, pareau ca se " "uita la el de jos in sus "Voda facu semnul crestinesc si saruta Evanghelia " indemna printr-un semn mic pe coconul sau sa savarseasca acelasi " lucru

EC/I*A NR 2 SARCINA DE LUCRU NR 1 Cu ce sentimente este primit Stefan e catre supusii sai$Gasiti un "fragment care evi entia!a atitu inea lor fata e omnitor

SARCINA DE LUCRU NR # Ce trasatura e caracter a voievo ului va sugerea!a fiecare intre $ fragmentele ate "prea sfintitul saruta mana cu pecetea de aur % "Voda isi implini aceeasi datorie catre batranul staret " "se puse in miscare cu pas viu " SARCINA DE LUCRU NR & Gasiti si numiti insusirile comune ale lui Stefan cel 0are care se regasesc "in am3ele portrete citite INSUSIRI .........................C+0UNE ""............................ ,rofesorul precizeaza apoi ca cele patru ec8ipe vor avea de indeplinit si doua -sarcini de lucru comune 0umiti trasaturile cele mai importante :dominante; ale domnitorului roman care :1 .se desprind din textul scris de &rigore 3rec8e )are este modul de expunere predominant din ambele texte citite si ce rol are :2 =acesta ,rin activitate frontala. profesorul le cere elevilor sa numeasca modalitatile prin care autorii pun in evidenta insusirile personajului.!e desprind astfel cele doua :modalitati de caracterizare prezente :directa si indirecta ,e masura ce sarcinile de lucru sunt rezolvate. profesorul noteaza pe tabla :informatiile desprinse. : a se vedea sc8ema tablei. anexa la proiect

'2.$!'&3#$#%$ /%%(7$)>-353' $)"'2'"$"'' $cesta se va realiza prin completarea de catre elevi la finalul lectiei a unei fise de evaluare finala si prin tema pentru acasa.: a se vedea anexa la proiect-fisa de :evaluare finala "ema pentru acasa - $lcatuiti o compunere despre domnitorul !tefan cel *are in care sa prezentati trasaturile fizice si morale ale sale asa cum reies din cele doua .fragmente studiate

!)<%*$ "$75%' "$75$ 1 ,+#"#%"35 #%$5'1$" (% &#'&+#% 3#%)<% "#$!$"3#' /'1')% "#$!$"3#' *+#$5% 0%&$"'2% "#$!$"3#' *+#$5% ,+1'"'2%

.?????????????????????- "#$!$"3#' (+*'0$0"%

"$75$ 2 9,+#"#%"35 ('0 9/#$"'' 4(%#' "#$!$"3#' /'1')% "#$!$"3#' *+#$5% "#$!$"3#' )+*30%

-*'45+$)% (% )$#$)"%#'1$#% /+5+!'"% .???????????????????????????('#%)"$ .?????????????????????????? '0('#%)"$