Sunteți pe pagina 1din 11

1.

Consumatorul si conceptul de protectie a consumatorului


Progresul tehnic in general, dezvoltarea mijloacelor de comunicatie in special, cresterea nivelului de cultura, determina evolutia rapida a gusturilor, preferintelor, diversificarea nevoilor oamenilor. Consumatorii devin tot mai exigenti fata de calitatea produselor. Ei formuleaza o serie de cerinte privind comportarea in timp a produselor, caracteristicilor psihosenzoriale, economice ale acestora, compatibilitatea lor cu alte produse etc. De asemenea, doresc s fie informati corect si complet pentru a alege produsele in cunostinta de cauza. Ei se organizeaza in asociatii de protectie a consumatorilor pentru a putea analiza i compara produsele care li se ofera si pentru a putea contracara tendintele de proliferare a celor necorespunzatoare calitativ. a nivel macroeconomic !national, regional, international" calitatea produselor si serviciilor este evaluata tot mai mult in stransa legatura cu calitatea vietii. #e acorda o importanta deosebita caracteristicilor sanogenetice ale produselor, diminuarii impactului ambiental negativ al unor produse si procese, fiind introduse tot mai multe restric$ii% reglementari, standarde obligatorii referitoare la protectia vietii, sanatatii persoanelor si mediului inconjurtor. &stfel, in societatea de astazi, rolul consumatorului devine tot mai complex si un numar tot mai mare de organizatii sunt afectate de comportamentul acestuia. &desea, consumatorii sunt confruntati cu o serie de dezechilibre in raporturile de piata, dezechilibre care ii afecteaza sub multiple aspecte% economic, educational, al sigurantei, sanatatii etc. Consumatorul, in calitate de purtator al cererii de marfuri, joaca un rol important in cadrul mecanismului de piata, constituind in acelasi timp elementul de referinta al tuturor actiunilor intreprinse atat de producatori, cat si de comercianti. 1.1. Consumatorul Ca purtator al cererii, consumatorul este si un element de referinta al activitatilor intreprinse de agentii economici'producatori, comercianti sau prestatori de servicii. Pe piata, consumatorul apare intr'o multitudine de ipostaze% Consumator final Consumator intermediar Consumator actual Consumator efectiv Consumator potential Consumator individual (ospodarii !familii" )rganizatii, institutii si unitati economice Procesul de cumparare implica participarea mai multor persoane cu atributii distincte% Consumator !ca utilizator final al produsului sau serviciului" Cumparator !cel ce achizitioneaza produsul" Prescriptor Consilier cei care acorda asistenta de specialitate cumparatorilor in scopul orientarii si fundamentarii deciziei de achizitie a produselor

Exemple de consilieri si prescriptori% *edicii, pentru vanzarea de medicamente+ ,irme de design in achizitionarea si decorarea spatiilor+ ,irme de proiectare in achizitionarea de echipamente, instalatii etc. &gentii de turism, in alegerea anumitor produse turistice etc. De exemplu, un copil bolnav va urma un tratament medical prescris de un medic !prescriptor" si achizitionat de parinti !cumparatori". El nu va fi decat utilizatorul, adica consumatorul final al medicamentelor. -n acceptiunea mar.eting'ului, consumatorul este orice subiect economic al carui comportament este indreptat spre satisfacerea necesitatilor sale. Pentru teoria protectiei consumatorilor prezinta interes consumul neproductiv !final" al indivizilor !populatiei". Consumatorul este asadar orice persoana f/zica ce consuma intr'un scop particular si neprofesional, produse si servicii oferite pe piata de producatori sau comercianti. -ndiferent de modul in care isi exprima interesele'colectiv sau individual'consumatorii formeaza in cadrul pietei un grup eterogen al carui comportament necesita o analiza complexa. Definitia conceptului de protectie a consumatorului% ansamblu de dispozitii privind initiativa publica sau privata, destinat a asigura si a ameliora continuu respectarea intereselor consumatorilor !Patriche, D., coord, 0Protectia Consumatorilor1, 2egia &utonoma *onitorul )ficial, 3ucuresti, 4556, pag. 78". Comentariile legate de protectia consumatorista incep cu expresia formulata pentru prima data de scotianul &dam #mith, in secolul 9:---'lea, aceea ca unicul scop final al produsului este consumul, producatorul fiind subordonat in totalitate cerintelor consumatorilor. -n ultimile decenii, problemele protectiei consumatorului se afla in centrul atentiei teoriei si practicii economice si juridice din intreaga lume. &semenea probleme tot mai complexe prin continut si mai ales prin solutiile reclamate, fac ca teoria protectiei consumatorului sa fie tot mai mult studiata la nivelul diverselor comunitati internationale si mondiale,guvernamentale si neguvernamentale, coroborat cu stabilirea masurilor necesare pentru crearea cadrului necesar si adecvat !atat legislativ cat si institutional" asigurarii unei protectii reale a consumatorului. 1.2 Comportamentul consumatorului Comportamentul consumatorului este o componenta a comportamentului economic al oamenilor, care la randul sau reprezinta o forma de manifestare a comportamentului uman in general. Comportamentul consumatorului poate fi definit drept 0totalitatea actelor , atitudinilor si deciziilor acestuia privind utilizarea veniturilor sale pentru cumparari de marfuri, servicii si pentru economii14. Ph. ;otler a realizat un model care exprima raspunsul cumparatorului la stimuli. #timulii de mar.eting constau in cele patru elemente ale mix'ului de mar.eting% produs, pret, promovare, distributie. &lti stimuli includ forte si elemente semnificative din mediul cumparatorului% economice, tehnologice, politice si culturale. <oti acesti stimuli patrund in = cutia neagra > a consumatorului, unde se transforma intr'un set de reactii observabile ale

Patriche D+ Pistol (h.!coordonatori"' Protectia consumatorilor, 2.&. 0*onitorul oficial1 , 3ucuresti 4556, p.?7

acestuia !alegerea produsului sau a marcii, alegerea furnizorului, cantitatea achizitionata, frecventa cumpararii etc." Pe baza acestui sistem cibernetic de analiza a comportamentului consumatorului se urmareste% Explicarea modului in care stimulii genereaza reactii in 0cutia neagra1 a consumatorului+ &naliza modului in care procesul de luare a deciziilor de catre consumator influenteaza comportamentul lui. Dezvoltarea stiintei mar.eting'ului a permis analiza comportmentului consumatorului dintr'o perspectiva pluridisciplinara in care se regasesc elemente ale psihologiei, sociologiei, antropologiei. &bordarea comportamentului consumatorului a fost realizata si in cadrul teoriei microeconomice care a pus un accent deosebit pe modul de formare a cererii. &stfel, principalele aspecte ale demersului teoriei economice a cererii se refera la elasticitatea cererii in functie de pret si venit, linia bugetului, harta curbelor de indiferente, rata marginala de substitutie, maximizarea utilitatii de catre consumator, efectul de venit, efectul de substitutie@. 2. Drepturile consumatorilor si obligatiile agentilor economici in Romania Drepturile consumatorilor: Dreptul de a fi protejat impotriva achizitionarii unui produs !sau a beneficia de servicii" care ar putea sa le afecteze viata, sanatatea sau securitatea, sau sa le afecteze drepturile si interesele legitime+ Dreptul de a fi informat complet, corect si precis asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor+ Dreptul de a avea acces la piete de desfacere a produselor care sa ii asigure o gama variata de produse si servicii+ Dreptul de a fi despagubit pentru prejudicii generate de calitatea necorespunzatoare a produselor si serviciilor+ Dreptul de a se organiza in asociatii pentru protectia consumatorului, in scopul apararii intereselor lor. Drepturile consumatorilor cu privire la contractele incheiate cu agentii economici: Dreptul de a lua decizii la achizitionarea de produse si servicii fara a li se impune in contracte clauze care pot favoriza folosirea unor tehnici abuzive. Dreptul de a beneficia de o redactare clara si precisa a clauzelor contractuale; Dreptul de a fi e onerati de plata produselor si serviciilor care nu au fost solicitate si acceptate+ Dreptul de a fi despagubiti pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale Dreptul de a li se asigura sevice!ul necesar si piesele de schimb pe durata medie de utilizare a produsului stabilita in documentele tehnice normative,declarata de producator sau convenita de parti; Dreptul de a pretinde agentilor economici remedierea sau inlocuirea produsului, precum si despagubiri pentru pierderile suferite datorate deficientelor constatate in cadrul termenului de garantie sau de valabilitate.

*orar 2.' #isteme de protectie a consumatorilor, Ed. umina ex, p.86

"bligatiile agentilor economici &gentul economic este, conform legii, orice persoana fizica sau juridica care fabrica, importa, transporta, depoziteaza sau comercializeaza produse, parti din acestea, sau presteaza servicii. Exista patru categorii de agenti economici% 1. #roducatorul este% ' agentul economic care fabrica un produs sau care isi aplica numele,marca sau alt semn distinctiv pe produs,sau care reconditioneaza produsul. ' Reprezentzntul fabricantului ,cand acesta nu isi are sediul in Romania,sau in lipsa acestuia importatorul produsului. ' Agentul economic din lantul de distributie 2. Distribuitorul este agentul economic din lantul de distributie, a carui activitate profesionala nu afecteaza caracteristicile produsului. $. %anzatorul este distribuitorul care ofera produsul consumatorului. &. #restatorul este agentul economic care presteaza servicii. Este interzisa in relatiile cu consumatorii a folosirii unor practici comerciale abuzive, agentii economici avand urmatoarele obligatii: a' producatorii: sa comercializeze numai produse sigure !produse care, folosite in conditii normale sau previzibile, nu prezinta riscuri sau care prezinta riscuri minime, tinand seama de intrebuintarea acestuia" si ' daca actele normative prevad ' acestea sa fie testate siBsau certificate. #a comercializeze numai produse care respecta conditiile calitative prescrise sau declarate+ #a opreasca livrarile si sa retraga de la beneficiari produsele periculoase sau care nu indeplinesc caracteristicile calitative prescrise sau declarate+ #a asigure in productie conditii igienico'sanitare conform normelor sanitare in vigoare. b' distribuitorii: sa se asigure ca produsele oferite spre comercializare sunt sigure si respecta conditiile calitative prescrise sau declarate+ sa nu comercializeze produse despre care detin informatii sau considera ca pot fi periculoase+ sa anunte imediat autoritatile publice competente, precum si producatorul despre existent pe piata a oricarui produs periculos+ sa retraga de la comercializare produsele la care s'a constatat ca nu indeplinesc caracteristicile calitative prescrise sau declarate+ sa asigure conditiile tehnice stabilite de producator, cat si conditiile igianico'sanitare pe timpul transportului, manipularii, depozitarii si desfacerii, conform normelor in vigoare. c' prestatorii de servicii: sa foloseasca in cadrul serviciilor prestate numai produse sigure si, dupa caz, acestea sa fie testate siBsau verificate+ sa presteze numai servicii care nu afecteaza viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor, ori interesele economice ale acestora+ sa respecte conditiile calitative prescrise sau declarate, precum si clauzele prevazute in contracte+ sa asigure prestarea serviciilor, conditiile tehnice stabilite de producator, precum si conditiile igienico'sanitare, conform normelor in vigoare. 8

#entru produsele si serviciile furnizate, agentii economici sunt obligati sa remedieze deficientele aparute in cadrul termenului de garantie la produsele de larg consum, inclusiv a celor de folosinta indelungata care nu sunt imputabile consumatorilor, fiind facuti raspunzatori pentru viciile ascunse ale produselor ce nu permit folosirea produsului sau serviciului potrivit scopului pentru care acesta a fost realizat si achizitionat. Definitia termenului de garantie: limita de timp ce curge de la data dobandirii produsului sau serviciului de catre consumator, pana la data la care producatorul sau prestatorul isi asuma responsabilitatea remedierii sau inlocuirii serviciului achizitionat pe cheltuiala sa, daca deficientele nu sunt imputabile consumatorului. Definitia termenului de valabilitate % limita de timp ' stabilita de producator ' pana la care un produs perisabil sau un produs care in scurt timp poate prezenta un pericol imediat pentru sanatatea consumatorului, isi pastreaza caracteristicile specifice daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si de pastrare. Pentru produsele alimentare aceasta reprezinta data limita de consum. %iciile ascunse reprezinta deficiente calitative ale unui produs livrat sau serviciu prestat, care nu au fost cunoscute si nici nu puteau fi cunoscute de catre consumator prin mijloace obisnuite de verificare. Consumatorii au dreptul de a pretinde remedierea sau inlocuirea produselor afectate de vicii ascunse.

$. #rotectia consumatorului ! componenta a politicii de protectie sociala a statului $.1 (mplicarea statului in functionarea economiei de piata -mplicarea statului in economia de piata urmareste sa asigure% Cadrul legislativ si institutional adecvat pentru respectarea drepturilor si libertatilor individuale+ 2espectarea legii si ordinii publice+ &pararea militara+ Cn anumit sistem de protectie sociala+ 2elatii si acorduri de diferite tipuri cu alte tari etc. -n domeniul economic, interventia statului urmareste% &sigurarea legislatiei si cadrului institutional care sa permita functionarea libera si normala a pietei+ Protectia mediului inconjurator+ Controlul inflatiei etc. $.2 #rotectia sociala ! componenta a interventiei statului in economia de piata 2ealizarea protectiei sociale trebuie sa ia in considerare urmaroarele aspecte% &sigurarea unui nivel de trai corespunzator pentru toate categoriile populatiei+ )bligativitatea participarii tuturor agentilor economici la constituirea resurselor pentru sustinerea masurilor de protectie sociala. ,actorii implicati in realizarea protectiei sociale sunt% statul, agentii economici, agentii sociali !cum ar fi sindicatele", fiecare din acesti factori actionand conform rolului si locului pe care il detin in cadrul mecanismului social. $.$ )ormele de manifestare a protectiei sociale ?

Cn sistem eficace de protectie sociala trebuie sa aiba obiective generale, vizand protectia demnitatii umane, promovarea principiilor solidaritatii si justitiei sociale, eliminarea formelor de discriminare, precum si obiective specifice ce cuprind protectia anumitor categorii ale populatiei, cum ar fi% Protectia copiilor si tinerilor+ Protectia familiei si a femeii+ Protectia pensionarilor si a persoanelor cu handicap+ Protectia unor persoane aflate intr.'o situatie conjuncturala dificila!someri, bolnavi"+ Protectia starii de sanatate a populatiei si protectia mediului+ Protectia consumatorilor . Cea mai eficienta forma de protectie sociala ramane politica de crestere si dezvoltare economica. Ca latura importanta a politicii sociale, protectia consumatorilor reprezinta un ansamblu de dispozitii privind initiativa publica sau privata, destinate a asigura respectarea intereselor consumatorilor.A Conceptul de protectie a consumatorilor este o notiune ce are o arie de cuprindere larga deoarece imbraca o serie importante de aspecte. Consumatorul, in calitatea sa de cumparator, se confrunta cu probleme ca% #tructura produselor destinate consumului+ Preturile de achizitionare a produselor+ Calitatea produselor+ #istemul de informare+ #istemul de comercializare a produselor si calitatea serviciilor comerciale. (uvernele si diversele organizatii care actioneaza in acest domeniu isi stabilesc structura programelor de protectie a consumatorilor in functie de etapa pe care o parcurge societatea respectiva si prioritatile fiecarei zone. Programele de protectie a consumatorului trebuie sa se axeze in principal pe ansamblul intereselor consumatorilor in procesul politic si dupa aceea pe tratarea unor cazuri particulare ale unor grupe de cumparatori. &ceasta deoarece este necesar sa se asigure cadrul general de solutionare a problemelor consumatorilor sub aspect juridic, financiar, administrativ etc. si apoi sa se stinga orice stare conflictuala generata de cauze speciale sau aparute intamplator. 2esponsabilitatea asigurarii protectiei consumatorilor revine in principal statului, la care se adauga organizatiile sociale !sindicatele" si organizatiile si asociatiile consumatorilor. ,actorii implicati in politica de protectie a consumatorului sunt% Producatorul% calitate, pret, fiabilitate, mentenabilitate, garantii+ (uvernul% cadrul legislativ, norme si acte normative, reguli si reglementari, control si verificare, sanctiuni + #indicatele% supraveghere sociala, actiuni de sustinere, actiuni de promovare+ )D('uri de profil% informare, educare, instruire, reprezentare.

&. "rganizarea procesului de protectie a consumatorilor


A

Dictionnaire commercial de lE&cademie de #ciences commerciales, Ed. Fachette, Paris , 45G5

)rganizarea procesului de protectie a consumatorilor implica% &ctiunea statului pentru asigurarea unei legislatii adecvate in domeniul protectiei consumatorului si organizarea unor institutii de specialitate care sa vegheze asupra respectarii protectiei consumatorilor+ ,ormarea de organizatii specifice ale consumatorilor pentru apararea drepturilor lor. &.1 *sigurarea cadrului legislativ al protectiei consumatorului. (uvernul fiecarei tari are obligatia de a emite legi si acte normative care sa reglementeze aspecte si tipuri de relatiice pot apare in procesal de vanzare'cumparare. egea acorda consumatorilor drepturi incorporate intr'o legislatie care defineste obligatiile fundamentale ale producatorilor sau comerciantilor. "rientari ale legislatiei. 4. #ustinerea unor produse adecvate consumului si informarea consumatorilor. + emple% legi referitoare la regimul alimentar si al medicamentelor+ legi privind bunuri de folosinta indelungata+ legi referitoare la protectia si siguranta consumului+ legi referitoare la calitatea produselor+ legi referitoare la relatia calitate'pret+ legi referitoare la promovarea produselor si publicitate etc. *vantaje% obligatia comerciantului de a'si asuma responsabilitatea referitoare la calitatea produselor prin actul de vanzare si actiuni promotionale+ asigurarea concordantei intre parametrii calitativi si cei inscrisi in prospectele ce insotesc produsul+ interdictia de a pune in vanzare alimente si medicamente necorespunzatoare+ obligativitatea inscrierii indicatorilor calitativi si cantitativi pe unitate de produs ambalat etc. @. Protejarea consumatorilor impotriva distributiei de produse necorespunzatoare calitativ si a oricarei forme de concurenta neloiala. + emple% legi referitoare la vanzarea anumitor bunuri si servicii+ legi referitoare la practici comerciale+ legi care reglementeaza creditele de consum etc. *vantaje: consumatorul beneficiaza de o protectie fundamentala de care nu poate fi privat prin diverse clauze contractuale, notele ce figureaza pe un bon de comanda, certificatele de garantie etc. A. &sigurarea dreptului consumatorilor nemultumiti de a adresa plangeri in justitie, de a fi despagubiti pentru pagubele suportate. *vantaje: cresterea accesibilitatii consumatorilor la justitie+ o mai buna valorificare a drepturilor de care beneficiaza consumatorii etc. &.2 (nstitutiile publice implicate in protectia consumatorilor ) componenta a politicii statului privind protectia consumatorilor o reprezinta infiintarea de organisme si institutii specifice cum ar fi% departamente de protectie a consumatorilor, departamente de preturi, laboratoare centrale sau locale de analiza etc. )biectivele acestor institutii sunt% generale, care urmaresc analiza informatiilor publicate de ofertanti pentru consumatori, promovarea unor legi in acest domeniu etc. specifice, cum ar fi supravegherea modului de respectare a legilor si reglementarilor privind protectia consumatorilor, acordarea asistentei de specialitate pentru consumatorii individuali sau asociatii ale acestora. G

Pe langa organismele speciale infiintate, protectia consumatorilor face obiectul actiunii a numeroase ministere sau departamente pentru protectia sanatatii si a mediului inconjurator.

,. "rganizarea consumatorilor ! forma de asigurare a propriilor drepturi


*sociatiile si organizatiile consumatorilor pot fi% generale% centre ale consumatorilor, uniuni nationale, organizatii regionale ale consumatorilor+ speciale% pe grupe de produse sau domenii de activitate+ organizatii independente % uniuni federale si asociatii nationale ale consumatorilor+ organizatii patronate de sindicate sau centrale cooperatiste% organizatii generale ale consumatorilor. Consiliile consultative sunt formate din reprezentanti ai consumatorilor avnd ca scop concilierea diferitelor probleme ale procesului de aprovizionare cu marfuri sau servicii, studierea opiniei consumatorilor referitor la anumite masuri care ii vizeaza. "rganizatiile internationale au ca obiective protectia sanatatii si securitatii consumatorilor, protejarea intereselor economice ale acestora, informare si educare, consiliere calificata, consultarea si reprezentarea consumatorilor.

-. Cadrul legislativ si institutional al protectiei consumatorului in Romania; organisme nationale pentru protec.ia drepturilor consumatorului
-.1 #olitica in domeniul protectiei consumatorului in Romania Prima etapa in elaborarea legislatiei in domeniul protectiei consumatorului in 2omania a constituit'o )rdonanta (uvernului nr.@4B455@. Prin Hotararea guvernului nr.32 2!!" in 2omania a fost creata Autoritatea #ationala pentru Protectia Consumatorului $A.#.P.C% ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, care are rolul de a pune in aplicare politica si strategia (uvernului. De remarcat ca, datorita unei sustinute activitati, la Conferinta pentru aderare a Romaniei la /niunea +uropeana din 20.10.2111 de la 2ru elles s'a decis deschiderea si simultan inchiderea provizorie a capitolului @A ' Protectia consumatorilor si a sanatatii. &DPC a organizat si a pus la dispozitia consumatorilor% un telefon cu apelare gratuita la care consumatorii pot adresa direct reclamatii &DPC+ linie telefonica cu tarif normal la care se pot obtine informatii privind activitatea desfasurata de &utoritate+ un telefon pentru reclamatii privind calitatea serviciilor turistice. -n subordinea &DPC functioneaza, ca unitati cu personalitate juridica, 84 de )ficii Hudetene pentru Protectia Consumatorului, )ficiul *unicipiului 3ucuresti pentru Protectia Consumatorilor si Centrul Dational pentru -ncercarea si Expertizarea Produselor &2E9, organism neutru de incercare si certificare . Documentele emise de laboratoarele &2E9 sunt% raport de incercari, certificat de conformitate, raport de expertizare, scrisoare de neconformitate. &utoritatea, aflata in subordinea (uvernului, are urmatoarele atributii de supraveg&ere si control' elaboreaz impreun cu alte organe ale administratiei publice cu atributii in domeniu si cu organismele neguvernamentale de protectie a consumatorilor programul national privind protectia consumatorilor+ 6

propune (uvernului spre adoptare si avizeaza proiecte de acte normative in domeniul protectiei consumatorului+ efectueaza analize si incercari cu privire la calitatea produselor si serviciilor pe care le aduce la cunostinta publicului+ dispune masurile de limitare a consecintelor producerii, importului sau comercializarii unor produse sau servicii care nu respecta prevederile legale privind protectia consumatorului+ informeaz permanent consumatorii asupra produselor care prezinta riscuri pentru sanatatea si siguranta lor+ sprijina asociatiile pentru protectia consumatorilor si participa, impreun cu acestea, la informarea i educarea consumatorilor+ constata contraventii si aplica amenzi, sesizeaza organele de urmarire penala.

-.2 "rganismele neguvernamentale cu atributii in domeniul protectiei consumatorilor *sociatiile pentru protectia consumatorilor )rganismele neguvernamentale cu atributii in domeniul protectiei consumatorilor apartin societatii civile si au rolul de a apara drepturile si interesele consumatorilor. -n 2omania au fost infiintate organizatii neguvernamentale denumite &sociatii pentru Protectia Consumatorilor. &cestea sunt constituite ca persoane juridice care, fara a urmari realizarea de profit, au drept scop unic apararea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor lor sau ale consumatorilor in general. &sociatiile beneficiaza de o serie de drepturi in vederea unei protectii eficiente a consumatorilor% - dreptul de a fi sprijinite de catre organismele administratiei publice centrale si locale, in vederea atingerii obiectivelor lor+ - dreptul de a solicita autorittilor competente luarea de masuri in vederea opririi productiei sau a retragerii de pe piata a produselor sau serviciilor care nu asigura nivelul calitativ prescris in documentele stabilite de lege sau care pun in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor+ - dreptul de a introduce actiuni in justitie pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor lor+ - dreptul de a informa opinia publica, prin mass'media, asupra deficientelor de calitate a produselor si serviciilor, precum si asupra consecintelor vatamatoare ale acestora pentru consumatori+ - dreptul de a initia actiuni proprii, in vederea identificarii cazurilor in care agentii economici nu respecta drepturile consumatorilor prevazute de lege. Cn exemplu in acest sens este &sociatia pentru Protectia Consumatorilor din 2omania !&PC 2omania", care a fost infiintata in anul 455I, dobandind personalitate juridica prin sentinta civila nr.?II din @6 februarie 455I a Hudecatoriei #ectorului 4 3ucuresti. a acea data a fost prima organizatie neguvernamentala cu preocupari in domeniul protectiei consumatorilor. #tructura guvernamentala cu atributii in domeniul protectiei consumatorilor a aparut abia in anul 455@ sub titulatura "ficiul pentru #rotectia Consumatorilor !incepand cu anul @II4, *utoritatea 3ationala pentru #rotectia Consumatorilor". -n cadrul &PC a fost infiintat in anul @II4 Centrul de (nformare si Consultanta a Consumatorilor! 2ucuresti. Consiliile consultative pentru protectia consumatorilor Pentru o aplicare unitara a politicii privind protectia consumatorilor, la nivel central si local se constituie Consiliul Consultativ pentru Protectia Consumatorului, format atat din reprezentanti ai administratiei publice, cat si din cei ai asociatiilor pentru protectia 5

consumatorilor. &cesta are caracter consultativ si asigura, la nivelurile respective, cadrul informational si organizatoric necesar% stabilirii si aplicarii politicii de protectie a consumatorilor+ corelarii actiunilor diverselor organisme ale administratiei publice cu cele ale organizatiilor neguvernamentale care au rol in realizarea protectiei consumatorilor. Consiliul Consultativ pentru Protectia Consumatorilor este format din% reprezentanti ai tuturor organelor administratiei publice care au competente cu caracter general sau special in domeniul protectiei consumatorilor si au structuri organizatorice la nivelul respectiv+ prefect sau primar, dupa caz, sau reprezentanti ai acestora+ reprezentanti ai asociatiilor pentru protectia consumatorilor+ reprezentanti ai altor organisme, dupa caz. (uvernul stabileste, in mod concret, componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Consiliului Consultativ pentru Protectia Consumatorilor, la fiecare nivel in parte. Consiliul (nterministerial pentru (nspectarea Calitatii si *rmonizarea Reglement4rilor 5ehnice Prin Fotararea (uvernului nr. ?GB4555 s'a decis infiintarea Consiliului Interministerial pentru Inspectarea Calittii si Armonizarea Reglementarilor Tehnice ' organism consultativ fara personalitate juridica care functioneaza pe langa &gentia Dationala pentru #tiinta, <ehnologie si -novatii. Consiliul -nterministerial asigura colaborarea dintre autoritatile administratiei publice centrale, pe de o parte, si colaborarea dintre aceste autoritati si structurile societatii civile, pe de alta parte, in vederea% fundamentarii si corelarii politice a acestora privind crearea si dezvoltarea infrastructurii calitatii+ armonizarea reglementarilor tehnice, certificarea produselor si serviciilor, acreditarea, standardizarea, metrologia legala si protectia consumatorilor+ promovarii si sustinerii innoirii tehnologice si inovarii, a concurentei, a cresterii competitivitatii exporturilor si importurilor+ crearii conditiilor de participare a 2omaniei la Protocolul european pentru evaluarea conformitatii si pentru accelerarea procesului de aderare a 2omaniei la Cniunea Europeana. Comitetul (nterministerial pentru 6upravegherea #ietei #roduselor si 6erviciilor si #rotec.ia Consumatorilor Comitetul -nterministerial are rolul de a asigura colaborarea dintre autoritatile administratiei publice centrale, pe de o parte, si colaborarea dintre aceste autoritati si structurile civile, pe de alta parte, in vederea% dezvoltarii si perfectionarii sistemului national de supraveghere a pietei produselor si serviciilor, concept care reprezinta totalitatea institutiilor, mecanismelor, metodelor si procedurilor de control necesare in vederea protejarii vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor, precum si a mediului inconjurator+ perfectionarii cadrului legislativ si institutional in materie, care sa indeplineasca cerintele de integrare in piata unica europeana+ accelerarii procesului de armonizare a legislatiei nationale cu legislatia comunitara in domeniu.

4I

44

S-ar putea să vă placă și