Sunteți pe pagina 1din 32

MINISTERULAGRICULTURIII INDUSTRIEIALIMENTAREA REPUBLICIIMOLDOVA

UNITATEACONSOLIDATPENTRU IMPLEMENTAREAIMONITORIZAREA PROGRAMULUIDERESTRUCTURAREA SECTORULUIVITIVINICOL

ProgramuluideRestructurareaSectoruluiVitivinicoldinRepublicaMoldova

Anexanr.5
LaGhidulBeneficiarului ncadrulProgramuluideRestructurareaSectoruluiVitivinicol

PLANDEAFACERI
ModelrecomandatdectreUCIMPRSVVncadrulProgramuluideRestructurarea SectoruluiVitivinicoldinRepublicaMoldova.

Titlulproiectuluiinvestiional: Localitatea: RepublicaMoldova,__________________________________ Prezentatctre: Unitatea Consolidat pentru Implementarea i Monitorizarea ProgramuluideRestructurareaSectoruluiVitivinicolRM Directoratul Liniei de credit pe lng Ministerul Finanelor a RepubliciiMoldova Bancacomercial:____________________________________ Prezentatde: (Denumireantreprinderii)

Dataprezentrii:

CONINUTUL: 1. Rezumatulplanuluideafaceri(ntroformsuccint) 1.1 Scurtistoricalntreprinderii. 1.2 Sumarulproiectuluiinvestiionalfinanciarisumacredituluisolicitat. 1.3 Impactulproiectuluiinvestiionalasuptaprodusuluiipieei,performanelorfinanciare. 2. Descriereageneralantreprinderii. 2.1 Prezentaregeneral. 2.2 Misiuneaiobiectivelentreprinderiipetermenmediuilung. 2.3 Activitateacurrentantreprinderii. 2.4 Analizaindicatoriloreconomicofinanciariaiactivitiicurenteantreprinderii. 3. Managementulntreprinderii(experien,calificri,strategiidecretereprofesional); 4. DescriereaProiectuluiinvestiional. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 5. Tehnologiaiprodusele. Strategiadeprodus/politicadepre. Procesultehnologicdeproducie. Parteneriifurnizori. 6. Piaaistrategiademarketing. 6.1 6.2 Piaa curent a produselor (volumul produselor, structura pieei: local, export, clienii, concurenii, canalelededistribuie,preuliformaachitrii). Planul de marketing (strategiei de vnzri, politica preului, de promovare, stabilitatea pieei, calitateaproduselor,preul,etc. 5.1 5.2 5.3 Scopuliobiectiveleproiectuluiinvestiional. Valoareaisurseledefinanareaproiectului. Informaiireferitorlacondiiiledecreditareaproiectuluiinvestiional Informaiireferitorlavaloareadeasigurareacreditului. Impactulproiectuluiinvestiional(asuprantreprinderiipropriuzis,comunitii).

7. Planulfinanciar. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8. Riscuri.(Risculoperaional,Risculcomercial,etc.) 9. Anexele. Proieciarezultatelorfinanciare.(Raportulprivindrezultatelefinanciare). Proieciafluxuluidenumerar.(Raportulprivindfluxulmijloacelorbneti). Proieciaactivelor,capitaluluiidatoriilor.(Bilanulcontabil). Proieciaperformanelorfinanciareieficieneiproiectului.(Analizaindicatorilorfinanciari). Analizapraguluiderentabilitateiperioadeiderecuperareainvestiiei.

9.1 9.2 9.3 1.

Organigramantreprinderii. AnalizaSWOT(avantaje,dezavantaje,oportunuti,ameninri). Alteanexe(lasolicitareabnciicomerciale,lacaresadepuscerereadecredit).

Rezumatulplanuluideafaceri

Istoriculntreprinderii 1 2 3 Denumirea Experienndomeniu(ani) Domeniulprincipaldeactivitate

Sedescrientroformscurtistoriculactivitiintreprinderiiiprincipaleledomeniideactivitate. Sumarulproiectuluiinvestiional Se descrie succinct proiectul investiional pentru care se solicit finanarea, care este scopul proiectului, valoarea bunurilor care vor fi procurate din sursele mprumutate, valoarea contribuiei proprii (mijloace bneti sau echipamente,utilaje,altebunuri),inclusivinfromaiadespre: Valoareatotalaproiectuluiinvestiional,(miilei); Valoareacreditului(50%dinproiectului),(miilei) Valoareadecofinanare(50%dinproiectului); Denumireacofinanatoruluisaucofinanatorilor(dupcaz); Descriei scopul proiectului investiional, bunurile (utilaj, echipamente, tehnic, material sditor, etc) care planificaisleprocuraidinsurselecreditului. Impactulproiectuluiinvestiional(asuprantreprinderiipropriuzis,comunitii); Impactulproiectuluiasupradezvoltriizoneiimediuluideafaceri:deexemplu:realizareaproiectuluivaavea efectefavorabilenplaneconomic,social,ecologicialeconomieinaionalentructcontribuielacreterea producieiagricolepentruaprovizionareapieeiinterneirelansareaexportului. Impactultehnicoeconomicisocialestimatlaimplementareaproiectului: 1. aliniereaproduselorntreprinderiilastandardeleeuropenedecalitateiperforman; 2. cretereacompetitivitiieconomiceiacapacitaiiderecunoatereeconomicpepiaantreprinderii; 3. introducereaidezvoltareadetehnologiiiprocedeenoi; 4. diversificareaproduciei; 5. ajustareaprofilului,niveluluiicalitiiproducieilacerinelepieei,inclusivaceleiecologice; 6. reducereaconsumurilordemateriiprimeienergie; 7. obinereadeprofitcarespermitncontinuaresusinereaprogramelordeinvestiiiiactivitidedezvoltare; 8. cretereavolumuluiproducerii,datoritmodernizriitehnologieicu..%; 9. reducereaconsumuluidecombustibillaha,cucca..%; 10. cretereacifreideafaceriantreprinderiicucca...%; 11. etc. Impactulproiectuluiinvestiionalasupranumruluiistructuriisalariailoralntreprinderii.

Categoriidepersonal 1 Nrdeangajaitotal:inclusiv (i) Debaz(permaneni)

Laultimadatde raportare

2012

Informaiiprognozate 2013 2014 2015

(ii) Princumul(sezonieri) Din Nr. total de agnajai de baz, inclusiv: (i) femei (ii) brbai

Impactulproiectuluiinvestiionalasupraperformaneloreconomicfinanciarealentreprinderii

Laultima datde raportare

2012

2013

2014

2015

1 2 3 a b c 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Valoareaactivelor,(miilei) Capitalulpropriu,(miilei) Datoriitotale,(miilei) Datoriicomerciale,(miilei) Datoriifinanciare,(miilei) Altedatorii,(miilei) Volumul produciei recoltate, kg/ha Volumulproducieifabricate,d/l Venituldinvnzri,(miilei) Inclusivexport,(miilei) Costulproducieivndute,(miilei) Marjadinvnzri.Cifradeafaceri (vnzrinete)(miilei) Profitulnet,(miilei) Fluxulnetdenumerar,(miilei) Rentabilitateacapitalului(ROE),% Rentabilitateaactivelor(ROA),% Rentabilitateavnzrilor,% Ratadendatorare,% Ratalichiditiicurente,% Ratacalitiiprofitului,% Coeficientul de suficien a capitalului,%

2. Descriereageneralantreprinderii Descrierea informaiei de baz despre ntreprindere, parteneri, fondatori, echipament, evoluia performanelor economice,etc. Informaiaprezentattrebuiesconinreferirila: Prezentareageneralacompaniei(informaiiledecontact) 1. Denumireacompletantreprinderii 2. 3. 4 6. 7. 8. 9. 10. Datanregistrrii Codfiscal CodTVA Formajuridic Formadeproprietate Domeniulprincipaldeactivitate CapitalSocial,lei(conformultimuluiraportfinanciar) Valoarea total a activelor, lei (conform ultimului raport financiar) 11. 12. Adresajuridic Adresa unde ntreprinderea desfoar activitatea (locul amplasrii) 13. 14. 15. 16. Informaiidecontact(telefon,fax) Email Administratorul(numele) Contabilef(numele)

Informaiiprivindconturilebancare:

No DenumireaBncilorcomercialelacarev
deservii

Codulbncii

Contbancar

Denumirea valutei

Structuracapitaluluisocialievoluiaacestuia 1 2 3 4 5 6 Lista fondatorilor (denumirea economic,numelepersoaneifizice) TOTAL agentului Cotadepartciparela fineleanuluiprecedent MDL % 100% Cotadepartciparelaultima datderaportare MDL % 100%

Cotastatului(secompleteazncazulexistenei)

Not:Asemenionaacionariicaredeinmaimultde5%dinvaloareacapitaluluisocial.

Drepturideproprietate: Dotareacumaini,utilaje,mijloacedetransport,imobileledeinute. (Precizaidacacesteasuntproprietateantreprinderiisausuntnchiriatesauobinuteprinleasing). 1 (i) (ii) (iii) 2 (i) (ii) (iii) 3 (i) (ii) (iii) Denumireaproprietii Cldiriialteedificii: Valoareadebilan,miilei Gajate(Da,Nu) Lafineleanului Laultimadatde precedent raportare Total

Echipamenteiutilaje:

Mijloacedetransport:

Terenuri(activefunciare)

Suprafaaterenuluiagricoldestinat producerii

1 2 3 4

Arabil Vie Livad Alteterenuri(ha) Total

Suprafaa (ha) Termenulde arend inclusiv Total teren teren propriu arendat

Not:Secompleteazdectrentreprinderilecaredeinterenurinproprietatesaunarend.

Informaiidespreterenurilearendate

1 2

Nr.dearendai(locatori) Platapentru1haarendat,lei/ha

Lafineleanului precedent

Laultimadatde raportare

Not:Secompleteazdectrentreprinderilecaredeinterenurinarend.

Terenuriirigabile(attproprii,ctiarendate) 1 (i) (ii) Suprafaatotaldeterenurideinut(ha) terenuriirigabile terenurineirigabile Lafineleanului precedent

Laultimadat deraportare

Not:Secompleteazdectrentreprinderile,caredeindiferitesistemedeirigare.

Structurasuprafeelorplantatecuvideviesoiuriletehnice: Lafineleanului Laultimadatde precedent raportare Suprafaa, Suprafaa Suprafaa, Suprafaa ha perod, ha perod, ha ha 1 Suprafaa totala aviilordeinute (i) Soiurialbi (ii) Soiuriroiiiroz Densitatea/ha Valoarea Centrul debilana vitivinicol plantaiei, geografic miilei

Not: Se completeaz de productorii de struguri, procesatoriifabricile de prelucrarea primar care dein vii, cti de fabricile de vin cu ciclu complte de producere). Indicai centrul vitivinicol geografic unde este amplasat ntreprinderea (Centrul vitivinicolNord,CentrulvitivinicolCentru,CentrulvitivinicolSud,CentrulvitivinicolSudEst).

Misiuneaiobiectivelentreprinderiipetermenmediuilung. Sedescriemisiuneantreprinderii(sursa:statutulntreprinderii). Seenumerprincipaleleobiectivealentreprinderii. Planul de afaceri trebuie s demonstreze c iniiatorii proiectului au o idee clar asupra a ceea ce i propun s realizeze. Un finanator care citete un plan de afaceri trebuie s vad care sunt scopurile afacerii i care sunt obiectivele n urmtoarele luni sau n urmtorii ani. Vor trebui prezentate misiunea/scopul principal al firmei, obiectivele sale pe termen mediu (unde vrem s ajungem n urmtorii 357 ani?), precumi cele pe termen scurt (ceurmeazsfacemimediat?). Strategiadeatingereaacestorscopuritrebuiedeasemeneaprezentatntrunmodconvingtor. Genurileprincipaledeactivitate: Seprezintlistagenurilordeactivitate,ctiinformaiedespreliceneleiautorizaiiledeinute.

1 2 3 4 5

Genuriledeactivitate

Licen Perioadapentrucare (da,nu) licenaestevalabil

Productivitateitehnologii Informaia despre licenele deinute, perioada de valabilitate a licenelor i altor autorizaii aferente activitii ntreprinderii Stantadedecalitateaplicate:descriereaacestorancazulimplementriilantreprindereasistemelorInternationale ISO seria 9001: 2000 Sistem de management al calitii, ISO 22000: 2005 Sisteme de management al siguranei alimentului; 3. Managementulntreprinderiiistructuraorganizaionalantreprinderii Planuldeafaceritrebueisincludeinformaiiprivinddiagnosticulmanagementuluiresurselorumane,care presupuneevaluareaurmatoarelorcomponente: 1. Structuraorganizatorica; 2. Moduldeluarealdeciziilor; 3. Eficienautilizriiresurselorumane;
4.

Imagineapublicaantreprinderii.

Prezentareaorganigrameisolicitantului: Prezentaiinformaiadespreorganulsupremdeconducereantreprinderii,despreprocesuldeexecutarea deciziiloraprobatedectreConsiliuldeAdministraie(dacestecazul). Administratoriintreprinderii(datedespreconductorulntreprinderiiipersonalulcheie) 1 2 3 4 Numeleadministratorului(conductorului) Numelecontabiluluief Numeleinginerului(tehnicianuluief) Numeletehnologuluiprincipal Studii(superioare, colegiu) Experien,ani

Se descriu principalele responsabiliti, pregtire, experien/ locuri de munc anterioare (Se pot anexai CVurile persoanelorcheieimplicatenactivitatearespectiv). Informaiadespresalariaiexisteni. Politicadepersonal:asigurareasalariuluilunaricondiiidemunccorespunztoare,carespermitrealizarea (ndeplinirea)nbunecondiiiasarcinilordeserviciuconformfieipostului. Sepoatefaceodetalierepedomeniideactivitate(deexemplupersonaldirectproductiv/personaladministrativ), peniveluridepregtireprofesional,pegender,etc.Organigramantreprinderiiseprezintncompartimentul8 Anexeaplanuluideafaceri. Salariai(evoluiapinlaimplementareaproiectuluiinvestiional).

Dintrecare: Dintrecare: Debaz Princumul femei brbai (permaneni) (sezonieri) 1 Lafineleanuluiprecedent 2 Laultimadatderaportare Total Seindicsalariulbrutmediulunarpercategoriileindicateinclusivevoluiaacestoranultimaperioada(ultimii23 ani).Indicaicauzeleprincipalepentrucrestereasalariilor,ctipentrumicrareaacestora(dupcaz). 4. DescriereaProiectuluiinvestiional. Scopuliobiectiveleproiectuluiinvestiional. Strategia ntreprinderii implic o serie de obiective economice i sociale, dorind astfel prin acest proiect de investiii: 1. cretereacoeficientuluideeficienacapitalului,profitului,cifreideafaceri; 2. cretereacalitiiproduseloriserviciilor; 3. poziionareapepiaproduselorpetermenlung; 4. adaptarealadinamicapieeivinurilor; 5. adaptarealaritmulschimbrilorprodusepepia; 6. obinereaunuinivelridicatdecalitatecarescorespundexigeneiconsumatorilor; 7. ofensivadecretereacoteidepia; 8. Satisfacereaclienilorprincalitate. Valoareaisurseledefinanareaproiectuluiinvestiional. Descrierea Valoarea,miilei Ponderea,% 1 Valoarea total a proiectului investiional, 100% inclusiv: 2 Valoarea creditului din sursele BEI (50 % din suma 50% proiectuiluiinvestiional) 3 Cofinanarea din alte surse (50 % din suma 50% proiectuiluiinvestiional),inclusiv: (i) Contibutiainstituieifinanciarbancare % (ii) Contibutiaproprie,inclusiv % prinmijloacebneti(cash) princldiri,echipamente,etc Informaiireferitorlacondiiiledecreditareaproiectuluiinvestiional. CredituldinsurseleBEI Credituldinsursele Contribuiaproprie BC (50% dinsuma (50% dinsumaproiectuiluiinvestiional) proiectuiluiinvestiional) Suma,miilei Rataanualaadobnzii,% X Tipul ratei dobnzii (fix, X flotant) Termendecreditare,luni X Perioadadegraie,luni X Nrde angajaitotal

10

Valoarea de asigurare (gaj, fidijusiune,etc.),miilei

Informaiireferitorlavaloareadeasigurareacreditului. Valoarea de asigurare, Pondereadeacoperiredin miilei valoareatotalaasigurrii, % Gajimobil,dintrecare: Cldiredeproducere Cldireadministrativ Haladedepozitare Altebunuriimobile Gajmobil,dintrecare: Echipament,maini,mij.detransport Utilajagricol,inclusivvitivinicol Utilajdeproducere Altebunurimobile Fidejusiune,dintrecare: Numelefidejusorului Numelefidejusorului Stocdemarfcugradnaltdelichiditate Cesiuneacreanelor Scrisoaredegaraniefinanciar Altegaraniipropuse Valoarea total de asigurarea a creditului (1+2+3+4+5+6+7) Tip

1 (i) (ii) (iii) (iv) 2 (i) (ii) (iii) (iv) 3 (i) (ii) 4 5 6 7

Informaiiprivindnecesaruldeechipamente/utilajenbazaproiectuluiinvestiional: 1 2 3 4 Tipdeechipament Numr Valoareaunitar uniti estimativ,lei Utilaj vitivinicol (prelucrare, ambalare, pstrare): Subtotal Utilaj de producere a ambalajului i accesoriilorpentrumbuteliere: Subtotal Echipamentnecesardeproducie: Subtotal Tehnicviticolperformant: Tehnic pentru ngrijirea plantaiilor mamaicolilordevie Valoareatotal estimativ,lei

11

5 6

Subtotal Sistemedeirigare,antigrindini antinghe: Subtotal Mijloacedetransport Subtotal Total


Not : Se indic bunu rile care dorii s le proc urai n

bazaproiectuluiinvestiional.

Indicai valoarea estimativ a costului de construire/renovare/extindere a cldirilor i construciilor de producie,nbazaproiectuluiinvestiionalpropus: Denumirea Total Suprafaa(m.p.) Destinaia Valoareatotal estimativ,lei

Not:Seindicbunurilecaredoriisleprocurainbazaproiectuluiinvestiional.

Indicai valoarea estimativ a costului de nfiinarea plantaiilor de portaltoi i altoi, n baza proiectului investiionalpropus: Materialsditor Portaltoi,ha Altoi,ha Costul Costultotal estimat, pentruplantare, lei/ha lei/ha 1 Soiuritehnicealbe 2 Soiuritehniceroziroii Total
Not:Seindiccostuldenfiinareaplantaiilordeportaltoiialtoinbazaproiectuluiinvestiional. Secompleteazdectrentreprinderilepepiniere.

5. Descriereaproduselor/serviciilor. Produsele/serviciile.

12

Se enumr pe scurt produsele, caracteristici, rentabilitate, avantaje competitive. La fel se descrie locul n care se desfoar activitatea i implicaiile acestei situaii (de exemplu privind utilitile, costurile aferente amplasrii (zonarural,urban),etc.). Planuldeafaceritrebuiesofereodescrieresuficientdedetaliataprodusului/serviciuluintreprinderii. n cazul n care este vorba de un produs/serviciu existent, poate fi prezentat experiena firmei n domeniu, capacitile de producie existente, competenele tehnice acumulate, performana n domeniul vnzrilor etc. n cazulncareestevorbadeunprodus/serviciunouvorfiprezentateavantajelecarepermitntreprinderiiiobinerea acestuiaiaciunilecaremaitrebuientreprinsepnlancepereaactivitiinormale. Calitatea i preul produsului reprezint aspecte principale care nu pot lipsi din nici un plan de afaceri. Ele sunt eseniale n poziionarea ntreprinderii fa de clienii concuren. O calitate inferioar reprezint un risc crescut de pierdere a clienilor n faa concurenilor; n acelai timp, cheltuielile pentru mbuntirea produsului nu vor fi recuperate dac nu corespund percepiilor clienilor. Imaginea despre calitatea produsului poate fi mbuntit pringaraniilesaualteserviciipostvnzareoferite. n cazul n care preul este mai ridicat, trebuie s artai ce i va determina pe clieni s cumpere de la dumneavoastr. Ceea ce conteaz este rentabilitatea pe care o poate aduce produsul la un anumit nivel de pre. Dac avei mai multe produse sau servicii, vei prezenta caracteristicile fiecruia i ponderea estimat n totalul vnzrilor. Diagnosticultehnicsitehnologic Realizaio analizdetaliat a factorilor tehnici de producie, atehnologiilorde fabricaie, aorganizrii producieii a muncii. Saceti aprecieri n legatura cu: mijloacele fixe, cladirile, mijloacele de transport, terenuri, productia si tehnologiiledefabricaie. Amplasamentulntreprinderii Descrieidacntreprindereaesteracordatalareteauadedrumurimunicipalesinationale. Descrieidimensiunilentreprinderiiicapacitateaeideaprestaserviciiidearealizaproduse. Prezentai informaia despre dotarea din punct de vedere tehnic i prezentai informaia despre starea de funcionare fie datorit exploatrii i ntreinerii corespunztoare, fie datorit datei relativ recente de punere n funciuneaacestora. ntreinereaireparareautilajelorserealizeazancadrulfirmeiprinexistenaunorspaiiamenajatedotatecutoat aparaturanecesaa,sculelenecesaredesfurariiuneiastfeldeactiviti,dispozitiveiechipamentedecontrol. Prezentaiinformaiadespreutilitiledisponibiledesfurriiactivitiisale: energieelectrica; apacanal; energietermica; reeatelefonic. Procesultehnologic. Descrieitehnologiiinnovativecareleutilizailantreprindere(materialsemincerisoiurinoi,mecanizaremai intensaoperaiuniloragricole,utilajmaiperformant,procesetehnologicenoi) ncazulncareestevorbadeoactivitatedeproducie,vatrebuisdaiidetaliinlegturcuprocesultehnologic: Suprafaaplantaiilordeportaltoiialtoiexistente: Materialsditor Portaltoi,ha Altoi,ha Total,ha 1 Soiuritehnicealbe 2 Soiuritehnicerozeiroii Total
Not:Secompleteazdectrentreprinderilorpepiniereviticole.

Producerea/importulmaterialuluisditorviticol(inclusivimportul)

13

Denumire Lafinele anului precedent

Laultima datde raportare

2012

Informaiiprognozate 2013 2014

2015

1 Material sditor produs total, miiviedevie Soiurialbe Soiuriroiiiroz 2 Costuldeproducerea materialuluisditor,miilei Soiurialbe Soiuriroiiiroz 3 Material sditor importat total , miiviedevie Soiurialbe Soiuriroiiiroz 3 Costuldeimportamaterialului sditor,miilei Soiurialbe Soiuriroiiiroz 4 Venit din vnzrea materialului sditor,miilei Not:secompleteazdectrepepinieriileviticole. Structurasuprafeelorplantatecuvideviesoiuriletehnice: Denumire

Lafineleanuluiprecedent Suprafaa,ha Suprafaa perod,ha

Laultimadatderaportare
Suprafaa,ha Suprafaape rod,ha

1 Suprafaatotalaaviilordeinute(ha) 2 Soiurialbe: (i) Rkatsiteli (ii) Aligote (iii) SauvignonBlanc (iv) Chardonnay (v) FeteascaAlb (vi) Tramminer (vii) Muscat (viii) PinotBlanc (ix) Etc. 3 Soiuriroiiiroz: (i) Merlot (ii) CabernetSauvignon (iii) PinotNoir (iv) Reisling (v) Saperavi (vi) RaraNeagra (vii) Etc. Total

Not:Secompleteazdeproductoriidestruguri,procesatoriifabriciledeprelucrareaprimarcaredeinvii,ctidefabricile devincuciclucompltedeproducere).

14

Descrieiamplasareaplantaiilordevidevie,indicndcentrulvitivinicolgeografic(CentrulvitivinicolNord,Centrul vitivinicolCentru,CentrulvitivinicolSud,CentrulvitivinicolSudEst). Densitateaactualaplantaiilordevidevie/soiuritehnice. Viadevie Plante/ha Suprafaa, TotalPlante ha (tufedevide vie) 1 Soiurialbe 2 Soiuriroiiiroz Total Informaiiprivindsuprafaaviilorpreconizatafiplantatncadrulproiectuluiinvestiional: Viadevie/soiuritehnice Suprafaaviilor spreplantare,ha Costulestimat pentruplantare, lei/ha Costultotalde plantare,lei/ha

1 2

Soiurialbe Soiuriroiiiroze Total

Not:Descrieiinformaiadesprenfiinareadenoiplantaiicuvidevie/soiuritehnice. Se completeaz de ntreprinderile din sectorul vitivinicol, proiectul crora prevede plantarea suprafeelor noi cu vi de vie/ soiuritehncice.

Informaiiprivindconversia(defriarea)plantaiilorviticole. Via de vie/soiuri Vrstamediea Starea tehnice plantaiilor agrotehnic spre casare,ani 1 Soiurialbe 2 Soiuriroiiiroze Total

Suprafaaviilor sprecasare,ha

Costul estimatde defriare, lei/ha

Costultotal dedefriare, lei

Not: Descriei starea agrotehnic a plantaiilor viticole exsitente, motivul defririi i costurile relevante procesuluidedefriareirepunereaterenuluincircuitulagricol.Indicaivrstaviilorntabelademaijos. Vrstaviei Vrstaviei 14ani 515ani 1625ani Peste25 Total ani ha ha ha ha ha 1 Soiurialbe Rkatsiteli Aligote SauvignonBlanc Chardonnay FeteascaAlb Tramminer Muscat Etc.

15

Soiuriroiiiroz Merlot CabernetSauvignon PinotNoir Reisling Saperavi RaraNeagra Etc.

Not: Se completeaz de productorii de struguri, procesatoriifabricile de prelucrarea primar, cti de fabricile de vin cu ciclu complte de producer,caredeinplantaiidevidevie.

Descriereasuccintaprocesuluitehnologicdeproducereavinului. Planul de afacere pentru o activitate de producie, va trebui s conin informaii succinte despre procesul tehnologic, cum ar fi: Culesul strugurilor; Transportul strugurilor; Prelucrarea strugurilor; Desciorchinatul i zdrobirea; Scurgerea mustului ravac; Presarea botinei; Sulfitarea; Asamblarea; Deburbarea; Bentonizarea; Supravegherea i conducerea fermentaiei; Operaiunile de depozitare, ngrijire i condiionare; Maturitatea vinului;mbutelierea;Pstrarea. Aprovizionareacumaterieprimimaterial,inclusivlistafurnizorilordemateriiprimeimaterial: Strugurimaterieprim
Tip de materie prim i material Cantitatea medie,tone Preul mediu, lei/ton Costulmediual materieiprime, lei Costurimediide transportare,lei Totalcosturi, lei

1 Soiuri pentru vinuri albe de consumcurent: Rkatsiteli Aligote SauvignonBlanc Chardonnay FeteascaAlb Muscat Etc. 2 Soiuripentruvinurialbede calitatesuperioara: Chardonnay Feteascaalba Feteascaregala PetitSauvigon Pinotgris Rieslingitalian RieslingdeRin Traminerroz GrosSauvignon GrasadeCotnari Muscadelle 3 Soiuripentruvinurirosiisi rozedeconsumcurent: Reisling

3=1*2

5=3+4

16

RaraNeagra Etc. 4 Soiuripentruvinurirosiide calitatesuperioara: CabernetSauvigon Cabernetfranc Feteascaneagra Malbec Merlot Pinotnoir Saperavi 5 Soiuripentruvinuri aromate: Busuioaca MuscatOttonel Total Tip de vinmaterie prim i material

1 2

Soiuripentruvinurialbede consumcurent: Rkatsiteli Aligote SauvignonBlanc Chardonnay FeteascaAlb Muscat Reisling Albdemasa Jozefina Lucianoalb Traminer Soiuri pentru vinuri albe decalitatesuperioara: Chardonnay

Vinnvracmaterieprim Cantitatea Preul Costulmediu Costuri medie,dal mediu, almateriei mediide lei/dal prime,lei transportar e,lei 1 2 3=1*2 4

Totalcosturi, lei

5=3+4

17

3 4

Sauvignion Soiuripentruvinurirosiisi rozedeconsumcurent: Cabernet Merlot Pinotfran ahor Izabela. Leana Lidia Lucianorosu Medvejiacrovi Rosudemasa Voshodiashiesolntse Zemfira Codreanca Soiuripentruvinurirosii decalitatesuperioara: Cabernet Merlot Total

Principaliifurnizoridevinmaterieprimasunt: Prezentaiinformaiadespreprincipaliifurnizori(Denumierafurnizorilor,amplasareaacestora,cantitateamediede achiziiepean) Principaliifurnizoridestrugurimaterieprimasunt: Prezentaiinformaiadespreprincipaliifurnizori(Denumierafurnizorilor,amplasareaacestora,cantitateamediede achiziiepean)

18

Recoltaglobaldestruguripentruvinirecoltalahectar:

1 2 3 4 5

Recoltaglobal,miitone(inclusivdupsoiuridestruguri) Recoltalaha,miitone(inclusivdupsoiuridestruguri) Cantitateadevinprodusnvrac,decalitri Costultotaldeprocudereavinuluinvrac Venitglobaldinvnzareavinuluinvrac

Lafineleanului precedent

Laultimadatde raportare

Not:Secompleteaz deproductorii destruguri,procesatoriifabricilede prelucrareaprimar, ctide fabriciledevin cu ciclu completdeproducere.

Informaiiprivindprocesareaprimarastruguriloristocareavinuluinvrac. Cantitatea Costulde Costultotal Cantitatea de medieavinului procesare medie estimativde pentruuna procesarea, produsnvrac, lei tone tonde struguri struguri,lei procesai, tone Soiuripentruvinurialbedeconsumcurent: Rkatsiteli Aligote SauvignonBlanc Chardonnay FeteascaAlb Muscat Etc. Soiuri pentru vinuri albe de calitate superioara: Chardonnay Feteascaalba Feteascaregala PetitSauvigon Pinotgris Rieslingitalian RieslingdeRin Traminerroz GrosSauvignon GrasadeCotnari Muscadelle Soiuripentruvinuriroiiirozedeconsum curent: Reisling RaraNeagra Etc. Soiuripentruvinuriroiidecalitate superioara: CabernetSauvigon Cabernetfranc Feteascaneagra Malbec Tipdematerieprimimaterial

1 2 3 4

19

Merlot Pinotnoir Saperavi 5 Soiuripentruvinuriaromate: Busuioaca MuscatOttonel Total

Not:secompleteazdeprocesatoriifabriciledeprelucrareaprimar,ctidefabriciledembuteliereavinului,fabriciledevin cu ciclu complet de producere. Strugurii procesai pot fi colectai att de la productorii de struguri ct i produi de ntreprindere.

Informaiiprivindproducereavinuluimbuteliatistoculuinevalorificatdevindinaniiprecedent: Denumire Cantitatea Costultotal devin de mbuteliat, mbuteliere, sticle miilei Venitglobal dinvnzarea vinului mbuteliat,mii lei Cantitatea sticlenstoc, buc Valoareade bilana stoculuide vin mbuteliat, miilei

1 Vinuri naturale din struguri soiurialbe 2 Vinuri naturale din struguri soiuriroiiiroze 3 Vinuri fortificate (Madeira, Porto,Tokay,Sheirry,etc) 4 Vinurispumante 5 Vinuridestilate 6 Alte Total Not:secompleteazdefabriciledembuteliereavinului,fabriciledevincuciclucompletdeproducere.

Informaiiprivindproducereaambalajuluiistoculuinerealizatlaultimadataderaportare: Denumire Cantitatea, Costultotal Venitglobal Cantitatea Valoareadebilan astoculuide buc. de dinvnzarea ambalajn stoc,buc ambalaj,miilei producie, ambalajului, miilei miilei Ambalajcarton Ambalajsticl Etichete Dopuri Alteaccesorii Etc. Total Not:secompleteazdentreprinderiledinindustriaconex.

1 2 3 4 5 6

Analizapotenialuluitehnicoproductivactual.(Asigurareaactualcuunitideexploatare(echipament,utilaje) Tipdeechipament Numr uniti Anin exploatare Starea tehnic Rata uzurii anuale,% Valoareade bilan,lei

Cldiri/edificiideproducere

20

2 3 4

Subtotal Utilaje: Subtotal Echipamente Subtotal Tehnic Subtotal Total

6. Piaaiconcurenii. Piaa(evoluiapnlaimplementareaproiectuluiinvestiional). 1 (i) (ii) (iii) 2 (i) (ii) (iii) Canalelededistribuie Pieelelocale,inclusiv: Supermarketeimagazine ntreprinderiprelucrtoare Intermediari(angro,etc.)/colectori Pieeexterne,inclusivrile: Total Lafineleanului precedent Vnzri,miilei % 100%

Laultimadatderaportare
Vnzri,miilei 100% %

Seestimeaszimpactulproiectuluiinvestiionalasuprapieeidedistribuieantreprinderii. Identificareasegmentelorpieeicreiavadresaiestefoarteimportantpentrudeterminareasegmentuluide piapecareovadeserviefectivntreprindereadupimplementareaproiectuluiinvestiional. Descrieicaresuntcanalelededistribuiecarepredominipondereaacestoranvolumulvnzriloractuale. De asemenea, trebuie s identificai i tendinele de viitor de pe pia, determinai caracteristicile principale ale viitorilor clieni: potenialul de cretere, orientrile viitoare ale consumatorilor, posibilitatea intrrii/ieirii de pe piaaunorconcurenietc. Clienii. Orice ntreprinztor trebuie s fie orientat ctre pia. O afacere nu va avea succes dac nu rspunde unor necesiti reale ale consumatorilor. Planul de afaceri trebuie s dovedeasc o bun cunoatere a clienilor poteniali.

21

n cazul n care exist un numr limitat de cumprtori se poate face o prezentare detaliat a acestora cuprinznd, deexemplu,datedesprevaloareavnzriloractuale,amplasareaclientului,etc. ncazulncareaveidejacomenzisaucontractencheiatecuclieniirespectivi,acestlucrutrebuiemenionat.Copii alecontractelor/comenzilorrespectivepotfianexatelaplanuldeafaceri. n cazul n care exist mai multe produse, analiza trebuie fcut pentru clienii fiecrui produs. Planul de afaceri trebuiesprezintefoarteclarcrornecesitialeclienilorseadreseazprodusulrespectivicaresuntfactoriicare i determin pe clieni s cumpere produsele firmei. n cazul n care ntreprinderea se orienteaz spre un segment specificdepia,acestatrebuieclardelimitat. Impactulproiectuluiinvestiionalasupraclieniloripieei. Garania viitorului oricrei ntreprinderi este reprezentat de orientarea spre pia; din acest motiv, ntreprinderea trebuiesdovedeascobuncunoatereaclienilorsi. Vor fi prezentate date care caracterizeaz grupul/grupurile de cumprtori exiatenii poteniali (numr mediu de client poteniali, forma de proprietate, localizarea geografic, valoarea medie a vnzrilor prognozate ctre un client,etc. Impactulproiectuluiinvestiionalasupravnzrilorduptipulpieei(canalelededistribuie) Denumirea clienilor 1 Piaalocal 2 Piaaextern 3 Total Vnzriactuale miilei % 2011
100%

miilei % 2012

100%

Vnzriprognozate miilei % miilei % 2013 2014


100% 100%

miilei % 2015

100%

Principaliiconcureni Descriei influena i riscurile legate de activitatea concurenilor, ponderea lor pe pia i poziia firmei fa de acetia,etc. 7. Planulfinanciaridiagnosticuleconomicofinanciar. Prognozaraportuluideprofitipierdere(miilei). Structura La ultima dat Dateprognozate de raportare veniturilor/cheltuielilor 2012 2013 2014 2015 Vnzrinete Costulvnzarilor Profitulbrut(pierdereglobala) Alteveniturioperaionale Cheltuielicomerciale Cheltuieligeneraleiadministrative Altecheltuielioperaionale Rezultatuldinactivitatea operaionala:profit(pierdere)

Rezultatul din activitatea de investiii:profit(pierdere) Rezultatuldinactivitateafinanciar: profit(pierdere)

22

Rezultatul excepional: : profit (pierdere) Profitul(pierderea)perioadeide gestiunepnlaimpozitare Cheltuieli (economii) privind impozitulpevenit Profitnet(pierderenet)

Analiza dinamiciii structurii cheltuielilor ntreprinderii are la baz datele din contul de profiti pierdere, precum idincontuldevenituriicheltuieli.Rezultateleanalizeisuntprezentatentabeleleurmatoare: Prognozacheltuielilor(miilei). Structuracheltuielilor Dimanicacheltuielilor 2012 2013 2014

Laultima datde raportare

2015

Cheltuielicumateriileprimesi materiale Cheltuielicumateriale consumabile Cheltuielicuenergiasiapa Altecheltuielimateriale Cheltuielitaxe,impozite Cheltuielisalariulpersonalului CheltuieliCNAS,23% CheltuieliCNAM,3,5% Amortizareaactivenemateriale Uzuramijloacefixe Cheltuieliformareaipregtirea profesional Cheltuielipentru proiectareiasistentehnic Cheltuielipentruachiziiadeteren Cheltuielipentruamenajareade teren Cheltuielipentru construciiiinstalaiilegatede construcii Cheltuielipentruachiziionare utilajeloriaechipamentelor Cheltuielipentru montareautilajelor/echipamentelor tehnologice Cheltuielinotariale Altecheltuielineprevzute Totalcheltuieligeneraladmin. Cheltuielidindobnd Cheltuielidincomision Cheltuielidinpenalitate Cheltuieliprivindarendafinanat

23

aactivelormaterialepetermen lung Cheltuieliprivinddiferenelede cursvalutar Altecheltuielifinanciare Totalcheltuielialeactivitii financiare Cheltuielilegatedeactivitateade investiii Cheltuieliexcepionale Totalcheltuieliprognozate

Analizadinamiciiistructuriiveniturilorntreprinderiiarelabazdateledincontuldeprofitipierdere,precumi dincontuldevenituriicheltuieli.Rezultateleanalizeisuntprezentatentabeleleurmatoare: Prognozaveniturilor(miilei). Structuraveniturilor Dimanicaveniturilor 2013 2014

Laultima datde raportare

2012

2015

Venituridinvnzareamaterialului sditor Venituridinvnzareastrugurilor /materieprim Venituridinvnzareavinuluinvrac Venituridinvnzareavinului mbuteliat Venituridinvnzareaambalajuluii altoraccesorii Venitaletipuridevnzridin afacerile Venituridinarend Venituridindobnd Venituridingrant Venitdinpenalitate Venitdinsurplusuri Altevenituri Totalveniturioperaionalei neopreaionale Venituridindobnd Venituridincomision Venituridinpenalitate Venituridindiferenedecursvalutar Venituridinactiveintratecutitlu gratuit Venituridinsubveniidestat,prime, premiiisumesponsorizate Altevenituri Totalvenituridinactivitatea financiar Totalveniturilegatedeactivitatea

24

deinvestiii Totalvenituriexceptionale TotalVenituriprognozate

Prognozaactivelor,capitaluluiidatoriilor(miilei).Raportulfinanciar(bilanulcontabil) Structuraactivului/pasivului Dateprognozate Denumireaelementului Laultima 2012 2013 2014 2015 datde raportare 1 Activepetermenlung Activenemateriale Mijloacefixe Plantaiimultianuale Activefinanciare Alteactivepetermenlung Totalactivepetermenlung 2 Activecirculante Investitiifinanciarepetermen Stocuriimaterial Creane Mijloacebaneti Alteactivepetermenscurt Totalactivepetermenscurt Alteactive TOTALACTIV 3 Capitalpropriu Capitalsocial(statutar) Profit (pierdere) nerepartizat alanilorprecedeni Profit (pierdere) nerepartizat alanuluicurrent Rezerve Totalcapitalpropriu 4 Datoriipetermenlung Creditebancare mprumuturi Finanri i ncasri cu destinaie special (granturi, subvenii) Altedatoriipetermenlung Totaldatoriipetermenlung 5 Datoriipetermenscurt Creditebancare mprumuturi Furnizori Datoriiprivindsalariicalculate Datorii privind decontrile cu bugetul Datoriifadefondatori Altedatorii

25

Totaldatoriipetermenscurt Totaldatorii TOTALPASIV

26

Prognozafluxuluidenumerar(miilei). Structurafluxurilordenumerar Rezultateleeconomicofinanciarealeactivitii Laultima 2012 2013 2014 2015 datde raportare

Intrri Intrridinvnzri Intrridincrediteleprimite Intrridindareanchirie Alteincasribneti TotalIntrri Ieiri Plipentruachiziiadeteren Plipentruamenajareadeteren Plideproiectareiasisten tehnic Plipentruachiziionarea utilajeloriechipamentelor Plipentrumontareautilajelori echipamentelorprocurate Platactrefurnizoridematerie prim Platactrealifurnizori Plictresalariai Contribuiisocialeaferente cheltuielilorsalariale Pliaimpozitelor(salariale,locale, TVA,accize,etc) Plipentruautorizaiiilicene Platapentrulucrriagricole Platadearend Platacheltuieliloradministrative Plataserviciilordeaudit Platataxelornotariale Platapentruevaluareabunurilor aflatenproprietate Onorariipentruconsultan juridic Primedeasigurare(imobile,bunuri irspunderecivil) Platacomisioanelorbancare Platarateidecredit Platadobnziiaferentcreditelor primite Alteplibneti

27

TotalIeiri Fluxdenumerar Fluxnetcumulativ

Prognozaperformanelorfinanciareieficieneiproiectului. Analizalichiditii,solvabilitiiirentabilitii. Nivelul optimal indicatorului Indicatoriieconomicofinanciaria activitii Laultima 2012 2013 2014 2015 datde raportare

(i) Indicatoridelichiditate.Analizacapacitiideplataclientului Ratalichiditii Active curente (pe termen 1,7 curente scurt)/ Datorii curente (pe termenscurt) Ratalichiditii Active curenteStocuri/ 1,2 rapide Datoriicurente Lichiditateaimediat Mijloace bneti/ Datorii 1 (Testulacid) curente Ratacalitii Flux net al mijloacelor 1 profitului bneti/Profitnet (ii)Indicatoridesolvabilitate Ratasolvabilitii generale Ratasolvabilitii patrimoniale Solvabilitatea financiar Ratasolvabilitii TotalActive/Datoriitotale

Total Capital propriu/ Datoriitotale Capital propriu/ Cifra de 0,350,50 afaceri Credite pe termen mediu 35%50% silung/Capitalpropriu (iii)Indicatoriprivindgestiuneaeficientaipotentialuluitehnic,economicsifinanciar: Vitezaderotatiea Cifra de afaceri/ Active activelorcirculante totale Vitezaderotaiea Cifradeafaceri/Stocuri stocurilor Perioadade Soldul creantelor/ Cifra de recuperarea Afaceri*360 creantelor(zile) Perioadamediede Soldul datoriei fa de platafurnizorilor furnizori/ Cifra de afaceri*360 Productivitatea Volumul de producie muncii obinut/Nr.deangajai Ratadeeficiena Total cheltuieli/Total cheltuielilor venituri Pondereasalariilorn Salarii calculate/Total cheltuielilede cheltuieli producie Ponderea Cheltuieli admin/ Total

28

Cheltuieli totale/Suprafaa, ha Costulpeunitatea Cheltuieli directe i peprodus indirecte aferente produsului/Volumul de producieobinut Productivitatea Volumul de producie pmntului obinut/Suprafaa,ha (iv)Indicatorideprofitabilitate Rentabilitatea Profitnet/Venitdinvnzri vnzrilor(%) Rentabilitatea Profit net/ Valoarea medie activelor(ROA)(%) aactivelor Rentabilitatea Profit net/Valoarea medie financiarcapitalului acapitaluluipropriu (ROE)(%) (v)Indicatoriaiechilibruluifinanciar Coeficientulde Capitalpropriu/Active suficiena capitalului Graduldendatorare Datorii totale/Capital propriu Ratadatoriilorlaun Datorii/Active leuactive

cheltuielilor administrative Cheltuielilelahectar

cheltuieli

>10% >15% >25%

>0,5

<0,4 0,350,40

Analizastructuriicifreideafaceri,estimatndinamic(miilei). 2011 1 Vinzricomerciale 2 Costuricomerciale 3 Cifradeafacerinet(CAn)(12) 4 Alteveniturioperaionale 7 Cifradeafaceritotal(CAT)(1+4) Analizapraguluiderentabilitateainvestiiei. 1 2 3 4 5 Indicatoriieconomicofinanciariaactivitii 2012 2013 2014

2015

Venituridinvnzri,miilei Cheltuielicomericale,miilei Cifradeafacerinet(CAn),miilei(12) Marjadevnzri(%)(3/1*100%) Cheltuielivariabile(CHV),miilei Indicatoriieconomicofinanciariaactivitii 2012 2013 2014 2015

29

6 Ratacheltuielilorvariabilela1leu(RCHV) (5/3) 7 Cheltuielifixe(CHF),miilei 8 Pragulderentabilitate(CHF/(1RCHV),miilei Analizaperioadeiderecuperareainvestiiei. Termenulderecuperareainvestiieireprezintnumruldeani/luninecesarepentruerecuperavaloareainvestiiei iniialedindisponibilulbnescgeneratdeoperaiilespecificproiectului. 1 Valoareainiialainvestiie 2 Fluxuldenumerarnetprognozatpefiecare perioad,miilei* 3 Fluxuldenumerarnetprognozatcumulativ, miilei 4 Perioadaderecuperareainvestiiei,ani 2011 Indicatoriieconomicofinanciariaactivitii 2012 2013 2014 2015

*FluxuldenumerarnetprognozatseindicnRaportulprivindfluxulmijloacelorbnetincompartimentulPlanul financiaridiagnosticuleconomicofinanciaralplanuluideafaceri. 8. Riscurileiplanuldeaciuni. DescrieigraduldeexpunerelariscurileoperaionaleicomercialeaafaceriiDvs. 9. Anexe. Organigramantreprinderii Prezentaiorganigramantreprinderii. AnalizaSWOT(avantaje,dezavantaje,oportunuti,ameninri) AnalizeSWOTserecomand a fiefectuatiinclusnplanulfinanciarpentruascoate neviden multitudineade probleme cu care se confrunt ntreprinderea, cu scopul conceperii unei strategii de RELANSARE a activitii i obineriiperformanelorstabilitecaobioectivestrategice. PUNCTEFORTESTRENGHTS(descrieiaspectele PUNCTESLABEWEAKNESS puternicealentreprinderiiDvs),caexemplu: (i) intreprinderea beneficiaz de un management (i) starea tehnica precara a parcului de tractoarei modern maini agricole i lipsa anumitor categorii de (ii) existena a... specialiti n viticultur cu mare utilaje ce concur la aplicarea tehnologiilor cu experieni cu rezultate remarcabile n condiii costurictmaireduse; deexploatareoptimealetehnologiei; (ii) lipsa concordanei ntre preul de amortizare al (iii) existena unui aparat contabil de specialitate cu tehnologiilor i preul de valorificare i experiena i interesat n meninerea i direcionarecatrecombinatuldevinificare; dezvoltareafirmei; (iii) lipsa unui management profesional in (iv) existena unei infrastucturi, cldiri, utilaje, coordonareadepartamentelorsocietii; maini agricole, meninute la un nivel de (iv) lipsa aprovizionrii fermelor de producie cu exploatarenalt; inputuri ntimputilaplicriitehnologiilor,cucel

30

(v) exitenaanca..hadevidevieperodcuun potenial de producie de minim 79 t/ha cel puin nc . ani, n condiii de tehnologie standard mediu, iar n condiiile unui standard superior,sepoateducelaminim10t/ha; (vi) exitena construciei pentru vinificaie i a utilajelordestinatevinificrii,personalulcalificat exitent; (vii) exitena unui depozit de vin ce poate servi la atragerea unor linii de credit necesare relansrii producieicuscopulrevigorriiactivitii; (viii) exitena unor suprafee nsemnnate ce se pot defria, care pot servi la replantarea altor suprafeedevidevienoi; (ix) prin tehnologiile i aparatura modern cu care este dotat, societatea are posibilitatea urmririi eficiente a calitii produselor, aceasta fiindopreocupareconstant; (x) altepunctetarirelevanteafaceriiDvs.

(v) (vi) (vii)

(viii)

(ix) (x)

(xi)

(xii)

(xiii) (xiv) (xv)

(xvi)

(xvii)

puin pentru o perioad de minim 2 saptmnii celpuinproduselepentru2tratamente; ntrzierea mare a lucrrilor de tiere, de fructificare,legat,etc; lipsa mijloacelor de comunicaie eficiente ntre fermeidepartamente; lipsa unei gospodrii agricole proprii fermelor cu scopul susinerii meselor muncitorilor sezonieri ichiarpermaneni; lipsa unei strategii privind completarea golurilor n plantaii i a refacerii vielor prin metode ieftinedemarcotaj; neplata la timp a salariilor, diminuarea acestora pecriteriineprofesionale; folosirea muncitorilor permaneni calificai n activitai de paza, acetia nefiind folosii n scopulntreineriiutilajelor.a.; neexitena unui personal administrativi al unei autoutilitare care s deserveasc aprovizionarea fermelor cu inputuri, carburanti, personal muncitor.a.; neutilizarea laboratorului vinicol din lipsa de personal, aparatura i substane specifice analizelor; neexitena unui plan de marketing privind valorificareaproduselorfinitespecifice; lipsadecomunicarentredepartamenteiforme deproduciepeostructurtehnic; nengrdirea exploataiei cu gard propriu, proprietatea fiind permanent supus sustragerilordecantitinsemnatedestrugurii chiaraltebunuri; lipsa unei strategii de dezvoltare al capacitilor prezente i de dotare continu, deasemenea infiinareadesuprafeenoi; lipsa unor contracte ferme pentru valorificarea produselor proaspete i prelucrate, n regim en gros;

OPORTUNITATIOPPORTUNITIES (OPORTUNITATI, ANSE) (i) realizarea unui plan de relansare a ntreprinderii bazat pe conceperea unui plan de afaceri care s reflecte un standard mediu de exploatare al fermelor actuale de producie, care s fie susinut de ctre potenialii asociai, bnci creditoare, alte fonduri; (ii) conceperea rapida a unui plan de marketing pentru produsele vinicole existente i care se vorobinenanulagricolprezent; (iii) obinerea standardului de exploatare HACPP asupra ntregii activiti de producie cu

AMENIRITHREATS:

(viii) presiuneatotmaicrescndaconcurenei; (ix) eventuale calamiti naturale (secet, inundaii etc.), cu efect negativ asupra costurilor materiei prime; (x) intrarea ntro perioad de recesiune economic lanivelnaionalsauinternaional; (xi) intrareaunornoicompetitoripepia; (xii) neracordarea ntreprinderii la normele i practicile bune de agromediu, conform normelor U.E., privind exploatare raional, impactul asupra mediului, duce la probleme pe piaaproduselorialforeidemunc;

31

(iv) (v)

(vi)

(vii)

numirea unui ef de department cu scopul monitorizrii practicilor bune de agromediu, conformnormelorU.E.; mrirea numrului de personal necesar deserviriicramei; realizarea de contracte de desfacere pentru produsele finite obinute, ctre marile lanuri demagazine,sinunumai; realizarea unor proiecte de finantare europeana privind dotri noi i infiinarea de noisuprafeecuviadevie; crearea unei pepiniere proprii vitipomicole cu scopulobineriipermanentedebutainecesari menineriidesimiiioptime;

(xiii) nespecializareapeunanumitsegmentdeprodus va duce la vulnerabilitatea n desfacerea produselor; (xiv) concurena din piaa vinului este puternic, celelate firme avnd multe dintre ele dotri de ultima generaie, privind capacitile de vinificare, plantaii de mare randament, cu dotare tehnic nou i cu specialiti i personal bineretribuit; (xv) exitena n rndul tuturor salariailor a unei stri de tensiune i nencredere n managementul ntreprinderii, solicitri de mriri salariale i a siguraneilocurilordemunc; (xvi) Presiunea permanenta a competitorilor externi cu produse vitivinicole obinute la preuri de cost mai sczute, bazate pe un MANAGEMENT binestructurat,realistiorganizat.

32