Sunteți pe pagina 1din 54

Universitatea Dunarea de Jos Facultatea de Stiinte Economice

Analiza economico-financiara

Galati 2007

u!rins
A" Analiza

!e #aza #ilant """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$

de

A%" alculul indicatorilor de ec&ili#ru !entru #ilantul financiar""""""""""""""""""""""' A2" alculul indicatorilor de ec&ili#ru !entru #ilantul functional""""""""""""""""""%(
)" Analiza

!e #aza contului !ierdere""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""%*

de

!rofit

si

)%" Soldurile intermediare de +estiune"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""%* )2" a!acitatea de autofinantare"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2*


" Analiza

!rin sistem rate"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2,

de

%" -atele de renta#ilitate"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2, %" -atele de renta#ilitate economica"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2' 2" -atele de renta#ilitate financiara"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$% 2" -atele ec&ili#rului financiar"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$2 $" -atele de lic&iditate""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$( (" -atele de indatorare""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$* ." -atele !rivind structura activului si !asivului""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$' D" Analiza S/01"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""($ E" Evenimentele ce au influenta asu!ra activitatii firmei""""""""""""""""""""""""""""""""(. F" )i#lio+rafie""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".$

Societatea comerciala ale carei situatii financiare le analizam este o societate !e actiuni2 ce are ca o#iect de activitate !re!onderenta2 conform AE32 !re+atirea fi#relor si filarea in fire de #um#ac si ti! #um#ac" Firma !roduce si comercializeaza atat !rodusele finite o#tinute2 cat si semifa#ricatele si !rodusele reziduale2 dar mai o#tine venituri din !roducerea de imo#ilizari cor!orale2 din lucrari e4ecutate si servicii !restate si din revedente2 locatii de +estiune si c&irii" Firma are sediul in localitatea Galati2 ea detinand atat terenuri2 constructii !ro!rii2 cat si inc&iriate2 !recum si mi5loace de trans!ort" 6a sfarsitul anului 200(2 societatea avea un numar mediu de salariati de $%,2 dar in urma restructurarilor facute2 la sfarsitul anului 200.2 inre+istra un numar mediu de salariati de $0$" ANALIZA PE BAZA DE BILANT 7nformatia financiar-conta#ila2 ca instrument su!lu de analiza a rezultatelor firmelor2 tre#uie sa fie cu necesitate omo+ena" 0mo+enitatea ca finalitate a !rocesului de normalizare a conta#ilitatii se refera la termenii folositi si la re+ulile de redactare a documentelor conta#ile de sinteza care tre#uie sa fie identice !entru toate unitatile" Sistemul conturilor anuale2 cunoscut in forma a#reviata su# denumirea de #ilant conta#il2 este com!us 8 conform 6e+ii conta#ilitatii nr" ,29%''% 8 din: #ilantul conta#il2 contul !rofit si !ierderi2 ane4e si ra!ortul de +estiune" ;otrivit 0rdinului (0$922"0("%''' al <inisterului Finantelor2 formatul conturilor anuale se refera la #ilant2 contul de !rofit si !ierdere si note la conturile anuale" )ilantul conta#il !rezinta ima+inea statica a situatiei !atrimoniale" El sintetizeaza ansam#lul dre!turilor de !ro!rietate si de creanta si ansam#lul o#li+atiilor asumate de intre!rindere2 ce caracterizeaza situatia 5uridica si situatia financiara a acesteia" 7ntrucat #ilantul conta#il !rezinta o serie de distorsiuni introduse de a!licarea !rinci!iilor conta#ilitatii2 !entru o analiza financiara !ertinenta sunt utilizate doua intrumente care si-au dovedit valoarea o!erationala ridicata: #ilantul financiar si #ilantul functional" A#ordarea !atrimoniala !rezinta interes !entru !ro!rietarii intre!rinderii =actionarii> si !entru creditorii intre!rinderii !entru care !atrimoniul este +arantia realizarii dre!turilor lor" ;osturile de activ si de !asiv sunt !rezentate2 in valoare neta2 su# forma de coloane contra!use2 fiind clasificate du!a natura si destinatia lor" ;e #aza situatiei !atrimoniale se studiaza 8 !rin intremediul indicatorilor 8 renta#ilitatea2 solva#ilitatea2 lic&iditatea2 acestea constitund elemenete !rimare intr-o analiza calitativa a corelatiilor !rezente intre acesti
$

!arametri2 a riscului =economic2 financiar> si ulterior a modalitatilor de dis!ersie a lui"% )76A31 031A)76 la data de $%"%2"200( -leiDenumirea indicatorului A" A 17?E 7<0)767@A1E 7" 7mo#ilizari necor!orale 77" 7mo#ilizari cor!orale 777" 7mo#ilizari financiare Active imo#ilizate 8 101A6 )" A 17?E 7- U6A31E 7" Stocuri 77" reante 777" 7nvestitii financiare !e termen scurt 7?" asa si conturi la #anci Active circulante - 101A6 " AE61U7E67 73 A?A3S D" DA10-77 E 1-E)U7E ;6A171E 731--0 ;E-70ADA DE ;A3A 6A U3 A3 E" A 17?E 7- U6A31E 3E1E2 -E;E 17? DA10-77 U-E31E 3E1E F" 101A6 A 17?E <73US DA10-77 U-E31E G" DA10-77 E 1-E)U7E ;6A171E 731--0 ;E-70ADA <A7 <A-E DE U3 A3 A" ;-0?7@70A3E ;E31-U -7S U-7 S7 AE61U7E67 7" ?E371U-7 73 A?A3S2 din care : - su#ventii !entru investitii - venituri inre+istrate in avans J" A;71A6 S7 -E@E-?E 7" a!ital2 din care: - ca!ital su#scris nevarsat - ca!ital su#scris varsat - !atrimoniul re+iei 77" ;rime de ca!ital 777" -ezerve din reevaluare 7?" -ezerve ?" -ezultatul re!ortat 8 sold D
%

Suma .*$ $"%$$"702 ("0*' $"%$,"$$( $"(7%"2%. %"..*"(02 0 2$"..$ ."0.%"%70 $%"7$0 *"*,."70$ - %"*02",0$ %".$.".$% %"%*7"'7$ 0 0 0 0 %"0*%",0$ 0 %"0*%",0$ 0 0 0 %*"0*( 2"2$,"(0(

)o+dan 8 onstantin Andronic2 ;erformanta firmei2 Editura ;olirom2 7asi2 20002 !a+"%'"

?7" -ezultatul e4ercitiului financiar - sold ?77" -e!artizarea !rofitului a!italuri !ro!rii - 101A6 ;atrimoniul !u#lic a!italuri - 101A6 )76A31 031A)76 la data de $%"%2"200.

%".2,"0'. 0 $*7".., 0 $*7"..,

-leiDenumirea indicatorului A" A 17?E 7<0)767@A1E 7" 7mo#ilizari necor!orale 77" 7mo#ilizari cor!orale 777" 7mo#ilizari financiare Active imo#ilizate 8 101A6 )" A 17?E 7- U6A31E 7" Stocuri 77" reante 777" 7nvestitii financiare !e termen scurt 7?" asa si conturi la #anci Active circulante - 101A6 " AE61U7E67 73 A?A3S D" DA10-77 E 1-E)U7E ;6A171E 731--0 ;E-70ADA DE ;A3A 6A U3 A3 E" A 17?E 7- U6A31E 3E1E2 -E;E 17? DA10-77 U-E31E 3E1E F" 101A6 A 17?E <73US DA10-77 U-E31E G" DA10-77 E 1-E)U7E ;6A171E 731--0 ;E-70ADA <A7 <A-E DE U3 A3 A" ;-0?7@70A3E ;E31-U -7S U-7 S7 AE61U7E67 7" ?E371U-7 73 A?A3S2 din care : - su#ventii !entru investitii - venituri inre+istrate in avans J" A;71A6 S7 -E@E-?E 7" a!ital2 din care: - ca!ital su#scris nevarsat - ca!ital su#scris varsat - !atrimoniul re+iei 77" ;rime de ca!ital 777" -ezerve din reevaluare
.

Suma *"*'0 2",**"*.0 %'$",'' $"0*7"2$' 2"$.7".,* %"7'0"2(' 0 7*"$7$ ("22("20, .'".*7 ."$0,"',' - %"02."2%( 2"0(2"02. 0 0 0 0 0 2".0("(20 0 2".0("(20 0 0 0

7?" -ezerve ?" -ezultatul re!ortat 8 sold D ?7" -ezultatul e4ercitiului financiar - sold ?77" -e!artizarea !rofitului a!italuri !ro!rii - 101A6 ;atrimoniul !u#lic a!italuri - 101A6

%*"0*( 7%0"$0, 2$%",(' 0 2"0(2"02. 0 2"0(2"02.

7n sco!ul redactarii #ilantului financiar2 #ilantul conta#il este su!us o!eratiilor de tratare si reclasificare a datelor conta#ile" Actiunile de rectificare si reclasificare sunt +ru!ate in !atru tu!uri de o!eratiuni: 0!eratiuni de tratare a nonvalorilorB 0!eratiuni de inscriere in #ilantul financiar a unor mi5loace si resurse care nu sunt mentionate in #ilantul conta#ilB 0!eratiuni de corectare a evaluarilor facute asu!ra unor !osturi din #ilantul conta#ilB 0!eratiuni de reclasificare" a> 3onvalorile sunt imo#ilizarile necor!orale care cores!und unor utilizari de fonduri2 dar in termeni de lic&iditate nu !ot da nastere unor intrari viitoare de resurse financiare" Din acest motiv ele se mai numesc active fictive" Se inscriu in activul #ilantului conta#il din ratiuni de evidentiere a amortizarii lor si de esalonare !e mai multe e4ercitii a im!actului asu!ra rezultatelor" 1ratarea consta in deducerea lor din activ si din ca!italurile !ro!rii in !asiv" Diferentele de conversie de activ re!rezinta fie diminuarea creantelor2 fie cresterea datoriilor" 7n am#ele cazuri2 semnifica un rezultat ne+ativ !entru intre!rindere2 dar acesta nu este efectiv !ana cand datoriile nu sunt !latite si creantele recu!erate" 3eutralizarea acestor inscrieri in redactarea #ilantului financiar se face !rin deducerea sumelor cores!unzatoare din activul si !asivul #ilantului conta#il" 1ot in cate+oria nonvalorilor sunt incluse si c&eltuielile de re!artizat asu!ra e4ercitilor finaciare urmatoare =c&eltuieli inre+istrate in avans>2 care se deduc in !asiv din ca!italurile !ro!rii2 si !rimele de ram#ursare a o#li+atiunilor2 care se deduc in !asiv din datoriile mai mari de un an" Aceste ultime trei elemente constituie com!onentele contului de re+ularizare de activ" #> 0!eratiunile de inscriere a unor mi5loace si resurse financiare semnificative in #ilantul financiar au in vedere efectele sconatate care nu au a5uns inca la scadenta si activele detinute in leasin+" 7n activul #ilantului financiar se adau+a valoarea efectelor scontate si nea5unse la scadenta la

creante 8 clienti si in !asiv se adau+a la creditele su# un an suma !rimita de la #anca de catre intre!rinderea furnizoare" c> ;rinci!iile inre+istrarii conta#ile a5usteaza !rin reevaluare activele la costul istoric" Dar aceasta o!eratie se face tinand cont de nivelul +eneral al !returilor2 si nu de ritmurile diferite de crestere ale !returilor de la o !erioada la la alta" orectarea de o maniera continua a imo#ilizarilor cor!orale2 financiare sau a unor elemente de stoc semnifica s!orirea sau diminuarea valorii activelor su!use reevaluarii si a5ustarea in acelasi sens a valorii ca!italurilor !ro!rii" d> 0!eratiunile de reclasificare a !osturilor de #ilant se refera la structurarea acestora du!a criteriul lic&iditatii crescatoare =!entru !osturile de activ> si a e4i+i#ilitatii descrescatoare =!entru !osturile de !asiv>" Unele elemente de imo#ilizari se !ot realiza mai devreme de un an si in acest caz se inre+istreaza la active circulante si se deduc de la activele imo#ilizate" Alte corectii se refera la diminuarea ca!italurilor !ro!rii cu valoare ca!italului su#scris si nevarsat si la dividendelor de !lata2 !recum si cu datoria fiscala +enerata de reinte+rarea diferentelor de reevaluare2 a !rovizioanelor re+lementate2 a cotei !arte a su#ventiilor !entru investitii virate in contul de rezultate"2 )76A31 F73A3 7A- 200( -leiMIJLOACE 1. Mijloace c ! rata !e e"#loatare $ai $are !e n an 7mo#ilizari necor!orale 7mo#ilizari cor!orale 7mo#ilizari financiare *. Mijloace c ! rata !e e"#loatare $ai $ica !e n an Valoare neta RESURSE Valoare neta 1.)%).)%1

%.1%&.%% 1. Re( r(e c ' (ca!enta $ai $are !e n an .*$ a!ital su#scris varsat

%"0*%",0$ %*"0*( -2"2$,"(0( %".2,"0'.

$"%$$"702 -ezerve ("0*' -ezultat re!ortat ).+),.%' -ezultatul e4ercitiului -

)o+dan 8 onstantin Andronic2 ;erformanta firmei2 Editura ;olirom2 7asi2 20002 !a+"%'-20"

reante Stocuri &eltuieli in avans

%. Mijloace !e tre/orerie asa si contul la #anci TOTAL

%"..*"(0 Datorii ce tre#uie 2 !latite intr-o !erioada mai mare de un an $"(7%"2%. *. Re( r(e c (ca!enta $ai $ica !e n an $%"7$0 Datorii ce tre#uie !latite intr-o !erioada de !ana la un an *%.))% 2$"..$ &.**1.*% ' TOTAL

%"%*7"'7$ ...&).-+% *"*,."70$

&.**1.*%'

)76A31 F73A3 7A- 200. -leiMIJLOACE 1. Mijloace c ! rata !e e"#loatare $ai $are !e n an 7mo#ilizari necor!orale 7mo#ilizari cor!orale Valoare neta %.+.-.*% , *"*'0 2",**"*. 0 7mo#ilizari financiare *. Mijloace c ! rata !e * e"#loatare $ai $ica !e n an reante Stocuri * &eltuieli in avans %'$",'' -ezultat re!ortat '.*+-.'+ -ezultatul e4ercitiului - 7%0"$0, 2$%",(' RESURSE 1. Re( r(e c (ca!enta $ai $are !e n an a!ital su#scris varsat -ezerve Valoare neta *.+'*.+*)

2".0("(20 %*"0*(

%"7'0"2(' *. Re( r(e c (ca!enta $ai $ica !e n an 2"$.7"., Datorii ce tre#uie !latite intr-o !erioada de !ana la un an .'".*7

).%+&.,&, ."$0,"','

%.Mijloace !e tre/orerie asa si contul #anci TOTAL la

-..%-% 7*"$7$ -.%)1.+1 ' TOTAL -.%)1.+1'

Calc l l in!icatorilor !e ec0ili1r #entr 1ilant l 2inanciar 3on! l !e r l$ent 43R5 ;entru asi+urarea ec&ili#rului financiar al unei intre!rinderi este necesar ca utilizarile dura#ile =imo#ilizari> sa fie aco!erite din resurse !ermanente2 iar daca ramane un sur!lus in urma ciclului de finantare al investitiilor in imo#ilizari2 acest sur!lus !oate fi rulat !entru finantarea activelor circulante2 sur!lus denumit 2on! !e r l$ent.% Fondul de rulment este e4!resia ec&ili#rului financiar !e termen lun+2 care contri#uie si la mentinerea ec&ili#rului financiar !e termen scurt2 la reducerea +radului de indatorare si la s!orirea si+urantei unei intre!rinderi"( 1. Fondul de rulment brut5 : FRB Este total sau economic" Aceasta notiune cores!unde !ur si sim!lu cuantumului valorilor de rulment2 adica elementelor de activ circulant" Aceste elemente sunt susce!ti#ile de a fi transformate in #ani in mai !utin de un an si vor suferi astfel o reinoire2 o rotatie" 7n aceste conditii2 se !oate scrie: 3on! l !e r l$ent 6 Acti7 circ lant 6 Stoc ri 8 Creante 8 Di(#oni1ilitati 8 C0elt ieli in a7an(

F-)200( C $"(7%"2%. D %"..*"(02 D 2$"..$ D $%"7$0 C ."0,2"'00 F-)200. C 2"$.7".,* D %"7'0"2(' D 7*"$7$ D .'".*7 C ("2,$"77. reantele si stocurile se reinnoiesc !ermanent si ca urmare e4ista o nevoie !ermanenta de finantare a lor dintr-o resursa sta#ila" 2. Fondul de rulment net sau permanent: FRN Se !oate determina in doua moduri: 3RN. 6 Ca#ital ri #er$anente 9 Acti7 i$o1ili/at net
$ (

7on Stancu2 Finante2 Editura Economica2 )ucuresti2 %''*2 !a+" $%(" 7oan 0!rean2 7ntocmirea si auditarea #ilantului conta#il2 Editura 7ntelcredo2 Deva2 %''72 !a+" %'7" . Doinita Ariton2 Finantele intre!rinderii 8 su!ort de curs" * Doinita Ariton2 Finantele intre!rinderii 8 su!ort de curs"

'

Arata in ce masura resursele financiare !ermanente aco!era finantarea activelor fi4e ceea ce ramane !este aceasta aco!erire !oate fi folosit !entru finantarea activelor circulante" F-3200( C %".$.".$% 8 $"%$,"$$( C - %"*02",0$ F-3200. C 2"0(2"02. 8 $"0*7"2$' C - %"02."2%( Deoarece fondul de rulment este ne+ativ atat in 200(2 cat si in 200.2 acesta nu mai !oate aco!eri nevoile ciclice2 reinnoi#ile !ermanent din cadrul ciclului de e4!loatare si nici nu !oate finanta inte+ral imo#ilizarile nete" 3RN- 6 Acti7 circ lant 9 Datorii #e ter$en (c rt 7n acest caz2 notiunea de fond de rulment rezulta !rin !unerea in cores!ondenta a lic&iditatii activelor circulante cu e4i+i#ilitatea datoriilor !e termen scurt" Fondul de rulment !ermite a!recierea !e termen scurt a riscului de inca!acitate de !lata" F-3200( C ."0,2"'00 8 *"*,."70$ C - %"*02",0$ F-3200. C ("2,$"77. 8 ."$0,"',' C - %"02."2%( Acti7 circ lant : Datorii #e ter$en (c rt 6; 3RN : + 7n aceasta situatie2 lic&iditatile !otentiale nu aco!era in totalitate e4i+i#ilitatile !otentiale si deci sunt !revizi#ile dificultati ale ec&ili#rului financiar" 3. Fondul de rulment propriu: FRP Se defineste astfel: 3RP& 6 Ca#ital ri #ro#rii 9 Datorii #e ter$en $ijloci (i l n< <asoara e4cedentul de ca!italuri !ro!rii afectat activelor dura#ile" Acest indicator !ermite a!recierea autonomiei de care da dovada intre!rinderea din !unct de vedere al finantarii activelor imo#ilizate" F-;200( C $*7".., 8 %"%*7"'7$C - ,00"(%. F-;200. C 2"0(2"02. 8 0 C 2"0(2"02. 4. Fondul de rulment extern : FRE Se !rezinta ca o diferenta intre F-3 si F-;" F-E' C F-3 8 F-;
7 ,

Doinita Ariton2 Finantele intre!rinderii 8 su!ort de curs" Doinita Ariton2 Finantele intre!rinderii 8 su!ort de curs" ' Doinita Ariton2 Finantele intre!rinderii 8 su!ort de curs"

%0

F-E200( C -%"*02",0$ 8 =-,00"(%.> C - ,02"$,, F-E200. C -%"02."2%( 8 2"0(2"02. C - $"0*7"2$' *. Nece(ar l !e 2on! !e r l$ent= N3R 3ecesarul de finantare a ciclurilor de e4!loatare este asi+urat2 in !rimul rand2 din resurse tem!orare" Daca sursele tem!orare sunt mai mici decat alocarile tem!orare2 atunci intervine o nevoie tem!orara de resurse2 denumita 3F-%0" 3F-%% C <i5loace ciclice 8 -esurse ciclice 3F-200( C ."0.'"$(7 8 *"*,."70$ C - %"*2*"$.* 3F-200. C ("207"(02 8 ."$0,"',' C - %"%0%".,7 Atat in anul 200(2 cat si in anul 200.2 3F- este ne+ativ2 aratand un decala5 defavora#il intre lic&iditatea stocurilor si a creantelor2 !e de o !arte si e4i+i#ilitatea datoriilor de e4!loatare2 !e de alta !arte2 res!ectiv incetinirea incasarilor si ur+entarea !latilor" %. Tre/oreria neta= TN TN 6 TA 9 TP2 unde: TA re!rezinta trezoreria de activ2 res!ectiv soldurile de#itoare ale conturilor de dis!oni#ilitati si !lasamente" TP re!rezinta trezoreria de !asiv2 res!ectiv soldurile creditoare ale conturilor de credite !e termen scurt" 13200( C 2$"..$ 8 0 C 2$"..$ 13200. C 7*"$7$ 8 0 C 7*"$7$ 7n anii 200( si 200. trezoreria neta este !ozitiva si semnifica un e4cedent monetar al e4ercitiului financiar2 fiind o#tinut ca urmare a unei activitati renta#ile" )ilantul functional !rezinta !osturile din #ilantul conta#il +ru!ate du!a ciclul de o!eratiuni la realizarea caruia !artici!a: imo#ilizarile sunt !rezentate in valoare #ruta2 activul imo#ilizat inde!linind functia de investitiiB activele ciclice si !asivul ciclic inde!linesc functia de e4!loatareB valorile mo#iliare de !lasament im!reuna cu dis!oni#ilitatile #anesti inde!linesc functia de trezorerieB
%0 %%

7oan 0!rean2 7ntocmirea si auditarea #ilantului conta#il2 Editura 7ntelcredo2 Deva2 %''72 !a+"%''" Doinita Ariton2 Finantele intre!rinderii 8 su!ort de curs"

%%

ca!italurile !ro!rii2 amortizarile si datoriile financiare inde!linesc functia de finantare"%2 once!tia functionala cu !rivire la a+entul economic se inde!arteaza de cea !atrimoniala =sau 5uridica> de care tine seama conta#ilitatea2 adica fa!tul ca acesta este !ersoana 5uridica ce dis!une de un !atrimoniu" Ea vede a+entul economic ca o entitate economica al carui o#iectiv este !roducerea de #unuri si servicii in care sco! se e4ercita un ansam#lu de functii economice: !roductie2 comercializare2 re!artitie2 investitii si finantare" om#inatiile sau conlucrarea acestor functii reflecta un anumit com!ortament s!ecific unei entitati date" Analiza financiara urmareste acest com!ortament2 il descrie si tra+e concluzii asu!ra consecintelor sale financiare2 mai ales asu!ra trezoreriei" Adecvarea resurselor la nevoi im!une clasificarea o!eratiilor realizate de un a+ent economic in !atru cate+orii: o!eratii de investitii si dezinvestitii2 s!ecifice activelor imo#ilizateB o!eratii de finantare2 care !rocura a+entului economic resursele necesare functionarii si dezvoltarii saleB o!eratii de e4!loatare2 care decur+ din e4ercitarea o#iectului de activitate al a+entului economicB o!eratii de re!artitie sau de trezorerie2 care se refera la distri#utie si la incasarea veniturilor inde!endent de ciclul de e4!loatare"%$

)76A31 FU3 1703A6 200( -leiMIJLOACE 1. Mijloace (ta1ile 7mo#ilizari necor!orale 7mo#ilizari cor!orale 7mo#ilizari financiare Valoare RESURSE 1r ta %..,1.+&' 1. Re( r(e ! ra1ile $("%,( a!italuri !ro!rii Valoare 1r ta *.+&&.*&1 $*7".., ..2"7.0 %"%*7"'7$

$"*.2",$% Amortizare ("0*' Datorii ce tre#uie !latite intr-o !erioada mai mare de un an

%2 %$

)o+dan 8 onstantin Andronic2 ;erformanta firmei2 Editura ;olirom2 7asi2 20002 !a+" 2%" Adela Deaconu2 E)ilantul conta#il al a+entilor economici2 Editura 7ntelcredo2 Deva2 %'''2 !a+"*'-70"

%2

*.Acti7e circ lante !e e"#loatare Stocuri reante &eltuieli in avans %. Acti7e circ lante in a2ara e"#loatarii '.Mijloace !e tre/orerie asa si conturile #anci TOTAL

).+),.%'-

*. Pa(i7e !e e"#loatare

...&).-+% *"*,."70$ + +

$"(7%"2%. Datorii cu scadenta mai mica de un an %"..*"(02 %. Pa(i7e in a2ara e"#loatarii $%"7$0 '. Re( r(e !e tre/orerie + *%.))%

la

2$"..$ &.--%.,&' TOTAL &.--%.,&'

)76A31 FU3 1703A6 200. -leiMIJLOACE 1. Mijloace (ta1ile 7mo#ilizari necor!orale 7mo#ilizari cor!orale 7mo#ilizari financiare *. Acti7e circ lante !e e"#loatare Stocuri reante &eltuieli in avans Valoare 1r ta %.-11..+. (0"(,* $"(77"22% %'$",'' RESURSE 1. Re( r(e ! ra1ile a!italuri !ro!rii Amortizare *. Pa(i7e !e e"#loatare Valoare 1r ta *..&..%,* 2"0(2"02. *(("$*7 ).%+&.,&, ."$0,"',' + +

'.*+-.'+* Datorii cu scadenta mai mica de un an 2"$.7".,* %. Pa(i7e in a2ara e"#loatarii %"7'0"2(' '. Re( r(e !e tre/orerie .'".*7

%$

%. Acti7e circ lante in a2ara e"#loatarii '. Mijloace !e tre/orerie asa si conturile #anci TOTAL

+ -..%-%

la

7*"$7$ -.,,).%&1 TOTAL -.,,).%&1

Calc l l in!icatorilor !e ec0ili1r #entr 1ilant l 2 nctional 3on! l !e r l$ent net <lo1al= 3RN> Fondul de rulment reflecta ec&ili#rul financiar !artial al a+entului economic2 adica ec&ili#rarea functiei de investitii din finantari sta#ile sau !rin recur+erea la credite !e termen scurt"%( ;oate fi e4!rimat in doua moduri: a> F-3G C -esurse dura#ile 8 <i5loace sta#ile F-3G200( C 2"0,,"2,% 8 $"*'%"0,( C - %"*02",0$ F-3G200. C 2"*,*"$'2 8 $"7%%"*0* C -%"02."2%( #> F-3G C = A E D A 7E D A1> 8 = ;E D ;7E D ;1> F-3G200( C =."0.'"$(7 D 0 D 2$"..$> 8 =*"*,."70$ D 0 D 0> C %"*02",0$ F-3G200. C =("207"(02 D 0 D 7*"$7$> 8 =."$0,"',' D 0 D 0> C -%"02."2%( -esursele sta#ile sunt insuficiente aco!eririi utilizarilor sta#ile2 o#tinandu-se un fond de rulment ne+ativ" 6a !rima vedere2 insuficienta fondului de rulment este un indiciu al riscului de insolva#ilitate al a+entului economic2 !entru ca il face de!endent de #ancile care !ot sau nu sa-i reinnoiasca creditele !e termen scurt la care tre#uie sa a!eleze !entru a-si finanta com!let utilizarile sta#ile" 7n cazul unui a+ent economic cu activitate de comert2 un fond de rulment ne+ativ nu este deloc critica#il" Aici2 ca!italurile !ro!rii si datoriile !e termen mediu sau lun+ au o !ondere redusa in ansam#lul resurselor" Elementele ciclului de e4!loatare au o rotatie ra!ida2 !ermitand aco!erirea unei !arti a utilizarilor sta#ile" 7n !lus2 a!elul la credite !e termen scurt isi +aseste mai re!ede materializare decat in cazul a+entilor economici !roductivi" Aceasta !entru ca au !osi#ilitatea ram#ursarii ra!ide2 datorita evolutiei ciclului lor de e4!loatare" Nece(ar l !e 2on! !e r l$ent= N3R
%(

Adela Deaconu2 E)ilantul conta#il al a+entilor economici2 Editura 7ntelcredo2 Deva2 %'''2 !a+"%02"

%(

N3R 6 4ACE 8 ACIE5 9 4PE 8 PIE5 3F-200( C =."0.'"$(7 D 0> 8 =*"*,."70$ 8 0> C - %"*2*"$.* 3F-200. C =("207"(02 D 0> 8 =."$0,"',' 8 0> C - %"%0%".,7 Stocurile si creantele a+entului economic re!rezinta imo#ilizari tem!orale care se vor materializa in incasari2 dar !ana atunci tre#uie aco!erite din alte resurse" Ele formeaza nevoile de e4!loatare sau in afara e4!loatarii" Datoriile fata de furnizori si alte datorii nefinanciare se vor materializa in !lati2 dar !ana atunci ele sunt niste resurse atrase tem!orar2 care aco!era niste utilizari sau nevoi cu acelasi caracter tem!orar" Ele alcatuiesc resursele de e4!loatare sau in afara e4!loatarii" 3evoile si resursele de e4!loatare sau in afara e4!loatarii fluctueaza de la o !erioada la alta si la un moment dat sunt diferite ca marime" Decala5ul dintre ele2 !recum si cel dintre incasarile si !latile efective +enerate de acestea tre#uie aco!erit din alte resurse" elelalte resurse de care dis!une a+entul economic sunt fondul de rulment si creditele !e termen scurt"%. 3ecesarul de fond de rulment !entru e4!loatare: 3F-E C A E 8 ;E A E re!rezinta activele circulante de e4!loatare2 iar ;E re!rezinta datorii circulante de e4!loatare" 3F-E200( C ."027"*%7 8 *"*,."70$ C - %"*2*"$.* 3F-E200. C ("%.,"%(% 8 ."$0,"',' C - %"%0%".,7 3ecesarul de fond de rulment in afara e4!loatarii: 3F-7E C A 7E 8 ;7E A 7E re!rezinta activele circulante in afara e4!loatarii2 iar ;7E re!rezinta datorii circulante in afara e4!loatarii" 3F-7E200( C 0 8 0 C 0 3F-7E200. C 0 8 0 C 0 Tre/oreria neta= TN1. ;oate fi e4!rimata in doua moduri: 13 C A1 8 ;1 Se calculeaza ca o diferenta intre activul de trezorerie si !asivul de trezorerie" 1rezoreria activa constituie un mi5loc indis!ensa#il functionarii intre!rinderii" 7ncasarea creantelor2 !lata datoriilor2 incasarea numerarului din cresterea ca!italului social etc2 totul se re+aseste la un moment dat in trezorerie"
%. %*

Adela Deaconu2 E)ilantul conta#il al a+entilor economici2 Editura 7ntelcredo2 Deva2 %'''2 !a+"%0(-%0." Doinita Ariton2 Finantele intre!rinderii 8 su!ort de curs"

%.

13200( C 2$"..$ 8 0 C 2$"..$ 13200. C 7*"$7$ 8 0 C 7*"$7$ 13 C F-3G 8 3FEste indicatorul care e4!rima corelatia dintre fondul de rulment si nevoia de fond de rulment2 reflectand situatia financiara a firmei2 atat !e termen mediu si lun+2 cat si !e termen scurt" 13200( C - %"*02",0$ 8 =- %"*2*"$.*> C 2$"..$ 13200. C - %"02."2%( 8 =- %"%0%".,7> C 7*"$7$ Atat in 200(2 cat si in 200.2 13 este !ozitiva2 fa!t ce arata ca a+entul economic dis!une de suficiente resurse sta#ile !entru a finanta utilizarile sta#ile si c&iar !entru a o#tine lic&iditati e4cedentare" Aceata resursa su!limentara va !utea fi folosita !entru investitii !e termen scurt sau !oate fi !astrata si ca mar5a de si+uranta" ANALIZA PE BAZA CONTULUI DE PRO3IT SI PIERDERE Treptele crearii re ultatului exercitiului ! soldurile intermediare de gestiune ?iata intre!rinderii re!rezinta o inlantuire continua de o!eratiuni =ac&izitii2 vanzari2 !lati etc"> care influenteaza contul de rezultate" Fiecare dintre aceste o!eratiuni de+a5a un sur!lus financiar2 sur!lus care va fi reinvestit in alte o!eratiuni !entru a o#tine un e4cedent de renta#ilitate final2 rezultatul net" Aceste sur!lusuri sunt evidentiate a !osteriori cu a5utorul indicatorilor !artiali sau +lo#ali de renta#ilitate" ;rintre acestea2 soldurile intermediare de +estiune =S7G> sunt calculate !entru a e4!lica2 !e #aza unei lo+ici de succesiune in cascada2 formarea !ro+resiva a rezultatului net al e4ercitiului" S7G2 estimate in +eneral !e o #aza multianuala su# forma de !onderi in cifra de afaceri2 sunt o#tinute du!a structurarea contului de rezultate in +ru!e de venituri si c&eltuieli de aceeasi natura" Soldurile au o semnificatie economico-financiara !ro!rie"%7 1. Ci2ra !e a2aceri 4CA5

%7

)o+dan 8 onstantin Andronic2 ;erformanta firmei2 Editura ;olirom2 7asi2 20002 !a+"(0"

%*

ifra de afaceri2 re!rezinta asa du!a cum s-a mentionat2 suma totatala a veniturilor din o!eratiuni comerciale efectuate de o firma res!ectiv vanzarea de marfuri si !roduse2 intr-o !erioada de tim! determinata" 7n cifra de afaceri nu se includ veniturile financiare si veniturile e4ce!tionale" ifra de afaceri re!rezinta un indicator esential !entru !recizarea locului societatii comerciale in sectorul de activitate2 a !ozitiei acesteia !e !iata2 a ca!acitatii de a lansa si de a dezvolta activitati !rofita#ile" A%, C ?enituri din vanzarea marfurilor =activitate comerciala> D ?enituri din lucrari e4ecutate si servicii D ?enituri din activitati diverse D ?enituri din !roductia vanduta =activitate industriala de !relucrare>" A200( C %0"$0'"7$$ D %"0(0"$$0 C %%"$.0"0*$ A200. C '"$**"$,* D $"*$."%.( C %$"00%".(0 Se o#serva o crestere a cifrei de afaceri in anul 200. fata de anul 200(2 aceasta crestere fiind determinata de cresterea veniturilor o#tinute din vanzarea marfurilor2 crestere ce aco!era suficient diminuarea cantitatii de !roduse fa#ricate" Evolutia ascendenta a cifrei de afaceri inre+istrata in !erioada 200(200.2 semnifica fa!tul ca intre!rinderea dis!une de un !otential care ii !ermite sa isi consolideze !ozitia !e !iata" Din datele aflate la dis!ozitie2 se constata o evolutie descendenta a veniturilor din activitatea de #aza2 dar in acelasi tim! o evolutie ascendenta a veniturilor din activitatea comerciala" *. Marja co$erciala 4MC5 Determina !erformantele intre!rinderilor comerciale sau2 in cazul celor necomerciale2 !erformantele rezulatate din activitatea lor de comert" Aceasta mar5a masoara sur!lusul de valoare o#tinut !este costul marfurilor vandute si reflecta !ozitionarea intre!rinderii !e !iata sa tinand cont de: 3atura !roduselor =+ama2 ada!tarea la s!ecificul se+mentelor de !iata etc">B Forma de distri#utieB Formarea !retului de vanzareB 7ntensitatea concurentei"%'
%, %'

Doinita Ariton2 Finantele intre!rinderii 8 su!ort de curs" )o+dan 8 onstantin Andronic2 ;erformanta firmei2 Editura ;olirom2 7asi2 20002 !a+"(0"

%7

< C ?enituri din vanzarea marfurilor 8 vandute F ?ariatia stocurilor < < C %"0(0"$$0 8 ,.,"%7' C %,2"%.% 200. C $"*$."%.( 8 $"$%."22' C $%'"'2.
200(

&eltuieli cu marfurile

Societatea inre+istreaza mar5e comerciale mai reduse2 dar !ozitive2 !ozitivitatea lor e4!rimand fa!tul ca din o!eratiunile de vanzare-cum!arare de marfuri se o#tine un rezultat favora#il !entru societate" resterea mar5ei comerciale este in !rinci!iu un semnal favora#il mai ales cand e insotita de cresterea renta#ilitatii"
%. Pro! ctia e"erciti l i 4PE5*+

;roductia e4ercitiului masoara rezultatele activitatii de !roductie in cursul e4ercitiului si cu!rinde trei elemente: ;roductia e4ercitiului C ;roductia vanduta D ;roductia stocata D ;roductia imo#ilizata -e!artitia !roductiei e4ercitiului intre acesti trei factori reflecta ca!acitatea intre!rinderii de a-si ada!ta resursele de !roductie la modificarile de#useelor comerciale si ale nevoilor sale interne" ;E200( C %0"$0'"7$$ D %%".$2".(' D 0 C 2%",(2"2,2 ;E200. C '"$**"$,* D ,".$%".%2 D %0"2%% C %7"'0,"%0' ;rin ra!ortul ;E200.9;E200( se calculeaza indicile nominal de crestere a !roductiei intre!rinderii" 7n cazul analizat2 acest ra!ort este e+al cu 02,2 2 indicele nominal fiind de ,2G2 rezultand o rata nominala de scadere a !roductiei de %,G in anul 200. fata de anul 200("
'. Con( $ l e"tern #ro7enit !e la terti 4CE5*1

Este un indicator care cu!rinde totalitatea c&eltuielilor necesare !entru activitatea de !roductie a intre!rinderii =c&eltuielile cu a!rovizionarile2 serviciile e4ecutate de catre terti>" ;entru a-si realiza !roductia2 intre!rinderea foloseste in cursul e4ercitiului materii !rime si materiale consuma#ile a!rovizionate2 !recum si servicii ac&izitionate de la terti" Aceasta cantitate de valori =#unuri> utilizate constituie consumul de la terti sau consumul e4tern al intre!rinderii" onsumul e4tern !rovenit de la terti C
20 2%

)o+dan 8 onstantin Andronic2 ;erformanta firmei2 Editura ;olirom2 7asi2 20002 !a+"(%" Doinita Ariton2 Finantele intre!rinderii 8 su!ort de curs"

%,

&eltuieli cu a!rovizionarea stocurilor D &eltuieli cu inc&irierile de la terti D &eltuieli cu materiale consuma#ile D &eltuieli cu servicii e4terioare" E200( C %*"..$"02' D 2$,"(2% D %"72("72% D %"%.$"*.. C %'"**'",2* E200. C %2"*0("$70 D %",2$"$2$ D %"0$%"'.$ D $00",$$ C %."7*0"(7' Stocul de la sfarsitul anului 200. este mai mic decat stocul de la ince!utul acestuia2 ceea ce inseamna ca intre!rinderea a consumat din stoc !entru a-si realiza !roductia2 si va tre#ui crescut nivelul stocului" ." Valoarea a!a <ata 4VA5** ?aloarea adau+ata !ermite a!recierea a!ortului intre!rinderii la cresterea avutiei nationale2 fiind foarte utila si in conta#ilitatea nationala" ?aloarea adau+ata remunereaza: Salariatii2 !rin c&eltuielile de !ersonalB Statutul2 !rin im!ozite si ta4eB a!italurile de im!rumut2 !rin c&eltuielile financiareB a!italurile interne2 !rin rezultat netB a!italurile te&nice2 !rin amortizare" ?A C <ar5a comerciala D ;roductia e4ecutata 8 onsumul e4tern ?A200( C %,2"%.% D 2%",(2"2,2 8 %'"**'",2* C 2"$.("*07 ?A200. C $%'"'2. D %7"'0,"%0' 8 %."7*0"(7' C 2"(*7"... 7n !erioada 200(-200.2 se inre+istreaza o crestere a valorii adau+ate cu %%2"'(, =%0(2,0G>" resterea valorii adau+ate a fost rezultatul evolutiei urmatorilor indicatori: cresterea c&eltuielilor cu !ersonalul =%0(2$0G> este rezultatul evolutiei ascendente a c&eltuielilor cu !ersonalul =%0$2%.G> si a c&eltuielilor cu asi+urarile si !rotectia sociala =%072.*G>B cresterea amortizarii =%%*2.7G> a fost determinata de cresterea imo#ilizarilor necor!orale2 a caror valoare s-a marit cu %%,2((G 2 si a celor financiare =a crescut de (72*.ori>B cresterea c&eltuielilor financiare2 detinand o !ondere in valoarea adau+ata de 02%(G in anul 200(2 si de %$20%G in anul urmatorB rezultatul e4!loatarii detine o !ondere destul de mare in valoarea adau+ata in anul 200( =*.20$G>2 dar se diminueaza in anul 200. =2.2*,G>2 indicand fa!tul ca investitorul isi asuma un risc mai mic"
22

)o+dan 8 onstantin Andronic2 ;erformanta firmei2 Editura ;olirom2 7asi2 20002 !a+"(%"

%'

resterea valorii adau+ate nu este nea!arat un semn de !ros!eritate !entru intre!rindere2 in masura in care aceasta crestere !oate fi insotita de o scadere #rusca a !erformantelor comerciale si de o inrautatire a trezoreriei" <ai !oate fi si rezultatul cresterii stocurilor de !roduse finite fa#ricate la costuri foarte ridicate !e care !iata va fi inca!a#ila sa le a#soar#a datorita !returilor de vanzare !e care tre#uie sa le !ractice" ?A reflecta +radul si mi5loacele de inte+rare a !roductiei =a!elarea la su#antre!renori2 economiile de scara>2 dar si eficacitatea or+anizarii !roductiei =rationalitate2 !roductivitate>" De asemenea2 ?A evidentiaza modalitatile de finantare a activitatilor2 in s!ecial recur+erea la ca!italurile de im!rumut" resterea c&eltuielilor financiare asociate datoriei va determina reducerea ?A" ?A este un instrument de analiza foarte util2 mai ales !entru intre!rinderile industriale" Acest indicator !ermite: masurarea +radului de inte+rare a intre!rinderii !e #aza ratei: ?A9 ifra de afaceri" ;entru una si aceeasi marime a cifrei de afaceri2 o intre!rindere !uternica inte+rata va de+a5a o ?A mai im!ortanta in ra!ort cu o intre!rindere sla# inte+rata" ;rin !uternic inte+rata se intele+e o intre!rindere care a asimilat o #una !arte din filiera de fa#ricatie si distri#utie a !roduselor saleB masurarea contri#utiei fiecarui factor la crearea #o+atiei intre!rinderii" A!ortul factorului munca =com!etentele umane2 intensitatea utilizarii muncii> si cel al factorului ca!ital =masini si ec&i!amente> la ?A sunt estimate cu a5utorul ratelor:

?A2$ masoara ca!acitatea intre!rinderii de a-si asi+ura ea insasi cat mai multe faze de !roductie" 7nte+rarea este cu atat mai im!ortanta cu cat intre!rinderea recur+e la mai !utine a!orturi !ornind de la materiile !rime !entru !roducerea !roduselor finite" ;entru a !ermite com!ararea intre!rinderilor din aceeasi #ransa se determina urmatorul indicator care se numeste indicatorul de !roductivitate" Acesta masoara +radul de inte+rare a intre!rinderii2 !rin ra!ortul valoare adau+ata9 !roductie"
2$

Geor+eta ?intila 8 Gestiunea financiara a intre!rinderii

20

a> Gradul de inte+rare economica 7% C ?A 9 A H %00 7%200( C 7%200. C


2"$.("*07 H %00 = 2027.G %%"$.0"0*$ 2"(*7"... H%00 = %,2',G %$"00%".(0

-a!orturile rezultatelor nu sunt mari2 ceea ce semnifica2 ca intre!rinderea nu este inte+rata2 adica nu isi !oate asi+ura ea insasi un numar mare de faze de !roductie2 fara a recur+e la serviciile altor intre!rinderi =!entru e4ecutarea unor lucrari sau furnizarea unor ansam#le>" #>;onderea factorului c&eltuieli de !ersonal in structura firmei Acest indicator masoara !artea de c&eltuieli de !ersonal ce se re+aseste in valoarea adau+ata=influenta factorului munca>" 72 C &eltuieli de !ersonal 9 ?A H %00 72200( C 72200. C
2"$%$"((2 H %00 = ',22.G 2"$.("*07 2"(%2",*0 H %00 = '727'G 2"(*7"...

;onderea c&eltuielilor de !ersonal scade in 200. fata de 200(2 ceea ce re!rezinta ca !roductivitatea muncii este corelata cu !olitica salariala sau de !ersonal"
c> ;onderea factorului ca!ital in structura intre!rinderii

7$ C &eltuieli cu amortizarea 9 ?A H %00 7$200( C 7$200. C


%0,".,, H %00 = (2*%G 2"$.("*07 %*'"*** H %00 = *2,,G 2"(*7"...

Avem o crestere a !onderii amortizarii ceea ce re!rezinta ca e4ista o eficienta necores!unzatoare a ca!italului fi4 =randament mic> sau im#atranirea acestuia =uzura fizica sau morala>"

2%

d> ontri#utia la ram#ursarea ca!italului 7( C &eltuieli financiare 9 ?A H %00 7(200( C 7(200. C


$"2%( H %00 = 02%(G 2"$.("*07 $20"'%* H %00 = %$G 2"(*7"...

resterea !onderii c&eltuielilor financiare evidentiaza fa!tul ca e4ista un credit scum!2 dar si ca e4ista o!eratiuni financiare soldate nefavora#il =mana+ement financiar neins!irat>" .. E"ce!ent l 1r t !e e"#loatare 4EBE5*' E4cedentul #rut de e4!loatare masoara eficacitatea industriala si comerciala a intre!rinderii si reflecta rezultatul economic de+a5at ca urmare a e4!loatarii !otentialului de !roductie" Acest indicator este inde!endent de: !olitica de finantare a intre!rinderii2 !olitica investitionala =de amortizare>2 !olitica de !rovizioane si aco!erire a riscurilor2 o!eratiunile e4ec!tionale" E)E C ?aloarea adau+ata D Su#ventii de e4!loatare 8 7m!ozite si ta4e I &eltuieli de !ersonal =salarii si c&eltuieli sociale> o o o o
o

E)E !ermite +enerarea unei trezorerii necesare !entru: finantarea investitiilorB ram#ursarea im!rumuturilorB remunerarea ca!italurilor e4terneB remunerarea ca!italurilor !ro!riiB mentinerea ec&i!amentului te&nic =amortizarea>B !lata im!ozitului !e !rofit" E)E200( C 2"$.("*07 D 0 8 $7"$.2 8 2"$%$"((2 C $",%$ E)E200. C 2"(*7"... D 0 8 *7"%., 8 2"(%2",*0 C - %2"(*$ ?aloarea !ozitiva a acestui indicator in anul 200( arata ca firma analizata dis!une de resurse financiare necesare mentinerii sale sau cresterii acesteia" E4istenta E)E demonstreaza !erformanta economica a unitatii2
2(

)o+dan 8 onstantin Andronic2 ;erformanta firmei2 Editura ;olirom2 7asi2 20002 !a+"(2"

22

inde!endenta !oliticii financiare2 a !oliticii de investitie si a celei de devidend" 7n sc&im#2 in anul urmator2 valoarea indicatorului este ne+ativa" 7" Re/ ltat l e"#loatarii 4RE5*) -ezultatul e4!loatarii determina eficacitatea industriala si comerciala a intre!rinderii fara influenta structurii si !oliticii financiare2 !e de o !arte2 si a elementelor e4ce!tionale2 !e de alta !arte" -ezultatul e4!loatarii masoara im!actul !oliticii de investitii si dinamica acestora in ra!ort cu normele sectoriale2 tinand cont de structura activelor #ilantului" De asemenea2 acest indicator !oate sa reflecte riscurile e4!loatarii anumitor acctivitati =de!recierea stocurilor2 clienti incerti2 etc"> -E C ?enituri din e4!loatare 8 &eltuieli din e4!loatare -E200( 6 2("'2,"2*' - 2$"$'7"0,, C %".$%"%,% -E200. C 22"'(("$2* 8 22"$%0"7.. C *$$".7% 7n !erioada 200(-200.2 se constata o diminuare a rezultatului e4!loatarii ca urmare a scaderii veniturilor din e4!loatare ='220(G> intr-un ritm mai mare decat c&eltuielile din e4!loatare ='.2$*G>" Datele de mai sus arata ca societatea o#tine !rofit din activitatea de e4!loatare2 e4!rimand renta#ilitatea activitatii curente rezultata din deducerea tuturor c&eltuielilor din veniturile de e4!loatare" &. Re/ ltat l 2inanciar 4R35*. Se determina ca diferenta dintre c&eltuielile si veniturile s!ecifice le+ate de o!eratiunile financiare ale intre!rinderii" Acesta reflecta calitatea +estiunii financiare2 !recum si efectele im!uta#ile activitatii de e4!loatare2 strate+iei de dezvoltare industriala si comerciala sau ale insta#ilitatii monetare a mediului economic" -F C ?enituri financiare 8 &eltuieli financiare -F200( C %2, 8 $"2%( C - $"0,* =!ierdere> -F200. C '"$$. 8 $20"'%* C - $%%".,% =!ierdere> Atat in anul 200.2 cat si in anul 200( firma a inre+istrat !ierderi din activitatea financiara" ,. Re/ ltat l c rent 4RC5*2. 2*

)o+dan 8 onstantin Andronic2 ;erformanta firmei2 Editura ;olirom2 7asi2 20002 !a+"(2" Doinita Ariton2 Finantele intre!rinderii 8 su!ort de curs" 27 )o+dan 8 onstantin Andronic2 ;erformanta firmei2 Editura ;olirom2 7asi2 20002 !a+"(2"

2$

-ezultatul curent masoara rezultatul de+a5at +lo#al de e4!loatare si !olitica financiar a intre!rinderii2 re!rezentand suma rezultatului e4!loatarii si a rezultatului financiar2 la care tre#uie adau+ata cota-!arte a o!eratiunilor efectuate in comun" - C -ezultatul e4!loatarii D -ezultatul financiar C %".$%"%,% - $"0,* C %".2,"0'. 200. C *$$".7% 8 $%%".,% C $2%"''0
200(

Din valorile inre+istrate de acest indicator2 se o#serva o scadere a acestuia in anul 200.2 valoare ce re!rezinta 2%207G din valoarea inre+istrata in anul 200(" 1+. Re/ ltat l e"traor!inar*& -ezultatul e4traordinar cores!unde variatiilor #o+atiei intre!rinderii determinate de factori e4ce!tionali" -ezultatul e4traordinar C ?enituri e4traordinare 8 &eltuieli e4traordinare -ez e4traordinar200( C 0 - 0 C 0 -ez e4traordinar200. C 0 - 0 C 0 7n acest caz2 intre!rinderea nu inre+istreaza venituri e4traordinare si nici c&eltuieli e4traordinare2 deci rezultatul e4traordinar este 0" Re/ ltat l e"erciti l i*, realizeaza o confruntare +lo#ala intre ansam#lul c&eltuielilor si ansam#lul veniturilor unei intre!rinderi !e o !erioada de tim! data2 numita e4ercitiu" -ezultatul e4ercitiului !ermite evaluarea efectului activitatii intre!rinderii asu!ra acumularii" )eneficiul semnaleaza caracterul lar+it al acestei acumulari2 adica reconstituirea ca!italurilor an+a5ate si o#tinerea unor resurse su!limentare" 0 !ierdere semnaleaza2 ca resursele an+a5ate nu au !utut fi reconstituite com!let2 si !utem vor#i in aceasta situatie de o re!roductie restransa a ca!italurilor avansate in cursul e4ercitiului" alitatea informatiei furnizata de catre indicatorul: rezultatul e4ercitiului2 este influentata de: o distorsiunile !rivind evaluarea veniturilor si c&eltuielilor ca urmare a unor incertitudini care nu !ot fi evitate =amortizarile2 !rovizioanele2 variatiile de curs valutar>B
2, 2'

)o+dan 8 onstantin Andronic2 ;erformanta firmei2 Editura ;olirom2 7asi2 20002 !a+"(2" Doinita Ariton2 Finantele intre!rinderii 8 su!ort de curs"

2(

o im!ortanta unor factori accidentali care se reflecta in c&eltuielile sau veniturile e4traordinare" 11" Re/ ltat l 1r t al e"erciti l i 4re/ ltat l total5 Se determina ca suma dintre rezultatul curent si rezultatul e4traordinar" -ezultatul #rut al e4ercitiului C -ez curent D -ez e4traordinar -ez total200( C %".2,"0'. -ez total200. C $2%"''0 1*. Re/ ltat l net al e"erciti l i 4#ro2it l net5 E4!rima marimea a#soluta a renta#ilitatii financiara cu care vor fi remunerati actionarii !entru ca!italurile !ro!rii su#scrise" -ezultatul net al e4ercitiului C -ezultatul #rut 8 7m!ozit !e !rofit -ez net200( C %".2,"0'. - 0 C %".2,"0'. -ez net200. C $2%"''0 - '0"%(% C 2$%",(' S!re deose#ire de anul 200(2 in anul 200. intre!rinderea se confrunta cu cateva dificultati2 scaderea rezultatului din activitatea de e4!loatare fiind consecinta +estionarii necores!unzatoare a intre!rinderii" Aceasta tre#uie sa-si resta#ileasca situatia financiara !rin fonduri !ro!rii si2 de asemenea2 sa de!isteze cauzele deficitelor sale si sa le remedieze" ;e #aza descom!unerii tri!artite a rezultatului +lo#al2 evidentiind elementele sale de e4!loatare2 financiare si e4ce!tionale2 este !osi#ila o !rima a!reciere a renta#ilitatii si delimitarea catorva situatii caracterizate !rintr-o anumita structura a rezultatului" 3otand cu -E 8 rezultatul e4!loatarii2 cu -F 8 rezultatul financiar2 cu - - rezultatul curent2 vom avea: Situatia cea mai o#isnuita$0

$0

)o+dan 8 onstantin Andronic2 ;erformanta firmei2 Editura ;olirom2 7asi2 20002 !a+"(."

2.

Este o situatie normala !entru intre!rinderile industriale sau de servicii" ;rofiturile rezultate din e4!loatare sunt !artial am!utate de c&eltuielile financiare" 1otusi2 din !unctul de vedere al rezultatului de e4!loatare2 !olitica de indatorare este 5udicioasa" -iscul intre!rinderii de!inde deci de !erenitatea !rofitului e4!loatarii" <omentele sesi#ile tin de !olitica de investitii a intre!rinderii2 mai e4act2 de +ardul de reinnoire a imo#ilizarilor" ;entru a minimiza tensiunile financiare2 tre#uie ca sur!lusul e4!loatarii sa nu fie im!uta#il unui nivel scazut al amortizarilor2 datorat unei !olitici investitionale !asive" CAPACITATEA DE AUTO3INANTARE ;rofitul net este o notiune esentialmente fiscala2 un rezultat +lo#al si definitiv" a!acitatea de autofinantare = AF> ne+li5eaza veniturile si c&eltuielile nemonetare =calculate>2 find un rezultat !artial si tranzitoriu" a!acitatea de autofinantare este constituita din flu4ul de lic&iditati efectiv sau !otential2 +enerat de ansam#lul o!eratiunilor de +estiunare in cursul unei !erioade anumite2 care raman la dis!ozitia intre!rinderii !e termen lun+" AF este sursa !rivile+iata de finantare a dezvoltarii intre!rinderii" Deoarece toate o!eratiunile intre!rinderii 8 de e4!loatare2 financiare si e4ce!tionale 8 re!rezinta flu4uri reale de inacasari si !lati2 sunt incluse in calculul AF" AF !oate fi calculata !rin doua metode: Prin $eto!a !e! cti7a= E4ecedentul #rut de e4!loatare =sau insuficienta #ruta de e4!loatare> D Alte venituri de e4!loatare - Alte c&eltuieli de e4!loatare F ota !arte a rezultatului o!eratiunilor realizate in comun =in !ractica conta#ila franceza> D ?enituri financiareH - &eltuieli financiareHH D ?enituri e4ce!tionaleHHH - &eltuieli e4ce!tionaleHHHH - ;artici!area salariatilor la !rofit - 7m!ozitul !e !rofit C a!acitatea de auto finantare
H

Fara venituri din !rovizioane" Fara amortizari si !rovizioane financiare" HHH Fara: - venituri din cesiunea imo#ilizarilorB
HH

2*

- cota 8 !arte a su#ventiilor !entru investitii virate in contul de rezultateB - venituri din !rovizioane e4ce!tionale" HHHH Fara: - valoarea conta#ila a imo#ilizarilor cedateB - amortazarile si !rovizioanele e4ce!tionale" AF200( C $",%$ D 2"0(."*.7 8 (0'"('. D %2, 8 $2%( C %"*$*",,' AF200. C - %2"(*$ D %"(0%"0*$ 8 %"$'$"200 8 = .,."$*$ 8 %$2"0$.> D D '"$$. 8 $20"'%* 8 '0"%(% C ,.'"*.0 *. Prin $eto!a a!itionala= -ezultatul net al e4ercitiului D Amortizari si !rovizioane calculate: o de e4!loatare o financiare o e4ce!tionale - ?enituri din amortizari si !rovizioane: o de e4!loatare o financiare o e4ce!tionale D ?enituri e4ce!tionale din o!eratiunile de ca!ital - &eltuieli e4ce!tionale datorate o!eratiunilor de ca!ital C a!acitatea de autofinantare" AF200( C %".2,"0'. D %0,".,, D 20* C %"*$*",,' AF200. C 2$%",(' D %$2"0$. 8 %"$'$"200 D %*'"*** C - ,.'"*.0 A doua metoda este utilizata mai des in !olitica economica2 !ermitand evidentierea elementelor constitutive ale AF" AF este calculat !e #aza o!eratiunilor care in mod normal antreneaza flu4uri reale de inacasari si !lati !e termen scurt" 7n acelasi tim!2 in virtutea decala5elor datorate termenelor de !lata2 aceste o!eratiuni nu reflecta flu4ul de trezorerie cores!unzator" 7n 200.2 AF este ne+ativa2 ceea ce inseamna ca intre!rinderea analizata inre+istreaza !lati mai mari decat incasari si a o#tinut !ierdere in acest an" Firma nu dis!une de mi5loace financiare necesare activitatii de mentinere a !otentialului !roductiv si nici !entru activitatea de e4!ansiuneefectuarea de investitii" -ezulta ca in e4ercitiul urmator Jntre!rinderea va fi nevoita sa contracteze credite 2 actiune care va duce inevita#il la cresterea c&eltuielelor financiare ale unitatii"

27

ANALIZA PRIN SISTEMUL DE RATE 1. Ratele !e renta1ilitate%1 7ntr-o economie desc&isa si concurentiala urmarirea !ermanenta a renta#ilitatii constituie o re+ula" ;rin renta#ilitate se intele+e ca!acitatea intre!rinderii de a de+a5a un e4cedent financiar din activitatile desfasurate" ;entru intre!rindere2 aceasta este conditia su!ravetuirii si dezvoltarii" 7n acelasi tim!2 calculul unor valori a#solute nu este suficient" -enta#ilitatea este o notiune eminamente relativa: !rofiturile nu !ot fi a!reciate in mod !ertinent decat in ra!ort cu mi5loacele investite !t o#tinerea lor =active totale2 ca!italul !ro!iu2 etc">" Astfel2 renta#ilitatea este o o!tiune cu multi!le fatete2 fiecare e4!rimand o latura a eficientei intre!rinderii" -enta#ilitatea e4!rima eficienta resurselor financiare si materiale investite in activitatea de ansam#lu a intre!rinderii2 masurand !rofita#ilitatea mi5loacelor alocate2 mai !recis ca!acitatea lor relativa de a aduce !rofit" A analiza renta#ilitatea inseamna a com!ara rezultatele cu mi5loacele utilizate !entru a le o#tine"

<ecanismul renta#ilitatii" 7n ela#orarea dia+nosticului firmei2 ratele de renta#ilitate !ermit efectuarea de com!aratii in s!atiu2 !recum si fata de anumite norme sau standarde ela#orate si acce!tate de or+anisme de s!ecialitate"$2 A. Ratele !e renta1ilitate econo$ica%%
$% $2

)o+dan 8 onstantin Andronic2 ;erformanta firmei2 Editura ;olirom2 7asi2 20002 !a+"('-.0" " Stanescu2 A" 7sfanescu2 A" )aicusi2 Analiza economico-financiara2 Editura Economica2 )ucuresti2 %''*2 !a+"2%." $$ ?asile -o#u 2 3icolae Geor+escu 8 Analiza Economico-Financiara"

2,

-atele de renta#ilitate economica reflecta corelatia dintre un rezultat economic si mi5loacele economice =ca!italul> an+a5ate !entru o#tinerea acestuia" 7n calculul ratei renta#ilitatii economice2 la numarator se !oate utiliza rezultatul e4!loatarii =!rofitul aferent cifrei de afaceri> sau e4cedentul #rut din e4!loatare2 iar la numitor mi5loacele economice totale =activul total> sau o !arte a acestora" -atele de renta#ilitate economica sunt inde!endente de structura financiara =+radul de indatorare>2 !olitica fiscala de im!ozitare a !rofitului2 !recum si de elementele e4ce!tionale" ;entru determinarea ratelor de renta#ilitate economica tre#uie sa calculam urmatoarele : a> a!italul economic #rut Se calculeaza ca o suma dintre imo#ilizarile !entru e4!loatare si necesarul de fond de rulment din e4!loatare" a!ital ec #rut C 7mo#ilizari !entru e4!loatare D 3F-E a!ital ec #rut200( C %"$,'".7$ D %7"7'( D =- %"*2*"$.*> C - 2%,"',' a!ital ec #rut200. C %"'7'".(* D %*"$*7 D =- %"%0%".,7> C ,'("$2* #> a!italul economic net Se calculeaza ca diferenta dintre ca!italul economic #rut si c&eltuieli cu amortizarile si !rovizioanele" a!ital ec net200( C - 2%,"',' 8 $.("7%% 8 ,"%,. C - .,%",,. a!ital ec net200. C ,'("$2* 8 ((*"'0$ 8 ,"(*. C ($,"'., c> a!italul investit Se calculeaza ca o diferenta intre ca!italul economic #rut si imo#ilizarile in afara e4!loatarii" a!ital investit200( C - 2%,"',' 8 %.."%'( 8 *0$"*%, C - '77",0% a!ital investit200. C ,'("$2* 8 .$"*7$ 8 .*."2.2 C 27."(0% d> Activul economic #rut Are ca rezultat suma dintre ca!italul investit2 necesarul de fond de rulment in afara e4!loatarii si dis!oni#ilitati" Activ ec #rut200( C - '77",0% D 0 D 2$"..$ C - '.("2(, Activ ec #rut200. C 27."(0% D 0 D 7*"$7$ C $.%"77(

2'

-atele de renta#ilitate economica sunt : %> -enta#ilitatea activului #rut$( Se calculeaza ca un ra!ort intre e4cedentul #rut al e4ecitiului si activul economic" -enta#ilitatea act ec #rut200( C -enta#ilitatea act ec #rut200. C
$",%$ H%00 = 02(0G '.("2(, %2"(*$ H %00 = $2.(G $.%"77(

2> -enta#ilitatea economica #ruta$. Aceasta renta#ilitate nefiind !ertur#ata de deciziile !rivind amortizarea2 este folosita frecvent in analize e4terne deoarece !ermite efectuarea com!aratiilor in s!atiu2 intre intre!rinderile a!artinand aceluiasi sector sau sectoare diferite de activitate2 indiferent de marimea lor" -enta# ec #ruta C =E)E 9 a! ec net> H %00 -enta# ec #ruta200( C -enta# ec #ruta200. C
$",%$ H%00 = 02**G .,%",,. %2"(*$ H %00 = 22,(G ($,"'.,

Atat in 200(2 cat si in 200.2 acest indicator este ne+ativ2 ceea ce inseamna ca intre!rinderea nu !oate sa-si asi+ure o innoire ra!ida a ca!italurilor an+a5ate" $> -enta#ilitatea economica neta2 se determina !e #aza formulei: -enta# ec neta C =-ezultatul e4!loatarii 9 a!ital economic net> H %00 -enta# ec neta200( C -enta# ec neta200. C
%".$%"%,% H %00 = 2*$2%(G .,%",,. *$$".7% H %00 = %((2$(G ($,"'.,

0ricare ar fi modalitatea de calcul a renta#ilitatii economice2 marimea acesteia !entru o intre!rindere sanatoasa din !unct de vedere financiar tre#uie
$( $.

-adu Stroe 8 Gestiunea financiara a intre!rinderii" -adu Stroe 8 Gestiunea financiara a intre!rinderii"

$0

sa fie su!erioara ratei do#anzii la ca!italurile im!rumutate" 7n acest caz2 actionarii vor #eneficia de efectul de levier =de !ar+&ie financiara> al indatorarii2 care duce la cresterea renta#ilitatii financiare a intre!rinderii" ;e #aza renta#ilitatii economice2 intre!rinderea tre#uie sa ai#a !osi#ilitatea sa-si reinnoiasca si sa-si creasca activele intr-o !erioada de tim! cat mai scurta" Se recomanda ca nivelul ratei E)E 9 Active fi4e #rute sa fie mai mare de 2.G"$* B5 Ratele !e renta1ilitate 2inanciara 7n economia ca!italista2 o#iectivul !rinci!al al intre!rinderii consta in ma4imizarea avutiei actionarilor sai" Astfel2 se !oate considera ca eforturile intre!rinderii tre#uie sa fie orientate !rioritar s!re asi+urarea unei renta#ilitati inalte !entru furnizorii ca!italurilor !ro!rii 8 actionarii" -enta#ilitatea financiara reflecta acest !unct de vedere2 ras!unzand la intre#area: care este !rofitul o#tinut de o unitate monetara investita de actionariK ;e #aza renta#ilitatii financiare sunt remunerati actionarii !rin !lata dividendelor si !rin ma5orarea rezervelor2 ceea ce in realitate semnifica o crestere a #o+atiei actionarilor" Determinarea renta#ilitatii financiare este insotita de anumite dificultati2 le+ate in !rimul rand de calculul rezultatului =!rofitului> net: modalitatea de calcul a amortizarilor si !rovizioanelor2 determinarea c&eltuielilor deducti#ile" -enta#ilitatea financiara de!inde de modalitatile de finanatare a activitatilor intre!rinderii2 !rin urmare este sensi#ila la modificarile structurii financiare2 adica a indatorarii intre!rinderii" ;entru a atra+e !otentialii investitori si a creste cursul #ursier al actiunilor2 renta#ilitatea financiara a intre!rinderii tre#uie sa fie su!erioara ratei medii a do#anzii !e !iata finanaciara"$7 %> -enta#ilitatea financiara inaintea im!ozitarii se calculeaza in modul urmator: -ent fin inaintea im! C =-ez curent inaintea im! 9 a!it !ro!rii> H %00

$* $7

)o+dan 8 onstantin Andronic2 ;erformanta firmei2 Editura ;olirom2 7asi2 20002 !a+".%" )o+dan 8 onstantin Andronic2 ;erformanta firmei2 Editura ;olirom2 7asi2 20002 !a+".%-.2"

$%

2> -enta#ilitatea financiara neta Acest indicator masoara remunerarea ca!italurilor actionarilor aduse ca a!ort2 sau a !rofitului net lasat la dis!ozitia firmei !entru autofinantare"-ata in cauza reflecta corelatia dintre rezultatul net2 ca venit al actionarilor si ca!italurile !ro!rii ale intre!rinderii" Se calculeaza du!a formula: -ent fin neta C =-ezultat net 9 a!italuri !ro!rii> H %00

onform rezultatelor de mai sus rezulta ca Jntre!rinderea a Jnre+istrat un nivel de renta#ilitate destul de mare Jn ceea ce !riveste !lasamentele financiare !e care actionarii le-au efectuat Jn momentul cum!ararii de actiuni " Factorul de multi!licare a ca!italului !ro!riu2 cu cat este mai mare2 cu atat creste renta#ilitatea financiara" 7n !ractica economica2 insa2 e4ista o limita de indatorare acce!tata de #anci" Unele #anci a!eciaza ca limita ma4ima de indatorare 70G din sursele totale ale firmei2 de!asirea acestei limite de indatorare atra+e du!a firma in cauza do#anzi mai mari si +arantii su!limentare solicitate de #anci2 deoarece riscul financiar este mai mare" *5 Ratele ec0ili1r l i 2inanciar%& Ec&ili#rul financiar al intre!rinderii re!rezinta un sistem de corelatii2 !rin care se sta#ilesc anumite !ro!ortionalitati in cadrul si intre diferitele flu4uri financiare" Acestea re!rezinta o !remisa dar si o consecinta a unei desfasurari normale a activitatii firmei2 in conformitate cu o#iectul sau de activitate" a !remise tre#uie avute in vedere corelatiile o#iective dintre necesitatile de rezerve materiale si !osi#ile de finantare" De modul cum sunt utilizate si valorificate aceste resurse de!inde asi+urarea ec&ili#rului economico 8 financiar sau dere+larea acestuia" %> -ata de finantare a imo#ilizarilor Avem in aceasta situatie mai multe ti!uri de rate2 in functie de ti!ul imo#ilizarilor si de ca!italuri" -% C -esurse dura#ile 9 Active imo#ilizate #rute

$,

?asile -o#u 2 3icolae Geor+escu2 Analiza Economico-Financiara

$2

Acest indicator nu de!aseste valoarea %2 ceea ce semnifica fa!tul ca resursele dura#ile nu aco!era activele imo#ilizate #rute" #> -2 C a!italuri !ermanente 9 Active imo#ilizate nete

c> -$ C a!italuri !ro!rii 9Active imo#ilizate #rute

Acesti indicatori nu de!asesc valoarea de %2 ceea ce semnifica ca2 ca!italurile !ro!rii nu sunt suficient de mari !entru a aco!eri activele imo#ilizate #rute"

2> -ata de investire Este calculata !entru a vedea care este !ro!ortia investitiilor in valoarea adau+ata" -ata de investire C 7nvestitia anuala 9 ?A -ata de investire200( C 0 9 2"$.("*07 C 0 -ata de investire200. C 0 9 2"(*7"... C 0 Firma nu a efectuat investitii nici in 200(2 nici in 200."

$$

$> -ata finantarii activului economic - C -esurse dura#ile 9 a!ital economic net -200( C -200. C
2"0,,"2,% = $2.' .,%",,. 2"*,*"$'2 = *2%2 ($,"'.,

%5 Ratele !e lic0i!itate%, 6ic&iditatea re!rezinta !ro!rietatea elementelor !atrimoniale de a se transforma in #ani" ;entru caracterizarea lic&iditatii unei firme se com!ara !asivele !e termen scurt cu resursele dis!oni#ile !entru aceeasi !erioada" ele mai utilizate rate de lic&iditate sunt: %> -ata lic&iditatii +enerale C Active lic&ide 9 ;asive e4i+i#ile Datoriile curente sunt formate din o#li+atiile fata de furnizori2 cele fiscale si salariale2 creditele !e termen scurt !recum si !artea din im!rumuturile !e termen lun+ a caror scadenta este in cadrul e4ercitiului financiar curent"(0 -ata lic&id"+en"200( C -ata lic&id"+en"200. C
."0.'"$(7 = 027* *"*,."70$ ("207"(02 = 027' ."$0,"','

Avand in vedere rezultatele calculelor2 in cei doi ani ratele au valori mai mici decat %2 ceea ce inseamna ca activele circulante nu au !utut aco!eri datoriile e4i+i#ile !e termen scurt" 2> -ata lic&iditatii reduse C =Active lic&ide 8 Stocuri> 9 ;asive e4i+i#ile ;otrivit teoriei nord americane acesta rata este cunoscuta su# denumirea de testul acid" Acest indicator e4!rima ca!acitatea activelor cu un +rad crescut de lic&iditate =creante2 titluri de !lasament2 dis!oni#ilitati> de a aco!eri valoarea datoriilor e4i+i#ile intr-un termen relativ scurt =mai mic de un an>2 cum sunt datoriile catre furnizori2 salariati2 #u+et si datoriile #ancare curente"
$' (0

?asile -o#u 2 3icolae Geor+escu2 Analiza economico-financiara Geor+eta ?intila2 Gestiunea financiara a intre!rinderii

$(

Aceasta rata este de o#icei su#unitara" 7ntervalul considerat ca satisfacator !entru aceasta rata este de 02*. si %" -ata lic&id"red"200( C -ata lic&id"red"200. C
."0.'"$(7 $"(7%"2%. = 022( *"*,."70$ ("207"(02 2"$.7".,* = 02$. ."$0,"','

Situatia lic&iditatii nu este #una2 nici in 200(2 cand e 022(2 si nici in anul 200.2 cand e 02$.2 deoarece nu atin+e intervalul favora#il" $> -ata lic&iditatii imediate C Dis!oni#ilitati 9 Datorii imediat e4i+i#ile 7n teoria economica2 aceasta rata este cunoscuta su# denumirea de rata solva#ilitatii imediate" 7nter!retarea acesteia tre#uie facuta cu mare +ri5a" Astfel2 un nivel ridicat al acesteia indica o solva#ilitate mare2 dar !oate fi consecinta unei utilizari mai !utin !erformante a resurselor dis!oni#ile" ?aloarea ridicata a acestei rate nu constituie in acelasi tim! o +arantie a solva#ilitatii2 daca restul activelor circulante au un +rad redus de lic&iditate" Din contra2 o valoare redusa a lic&iditatii imediate !oate fi com!ati#ila cu mentinerea ec&ili#rului financiar2 daca intre!rinderea minimizeaza valoarea dis!oni#ilitatilor sale2 detinand in sc&im#2 valori de !lasament2 creante2 stocuri cu un +rad mare de lic&iditate"(% -ata lic&id imediate200( C -ata lic&id imediate200. C
2$"..$ = 0200( *"*,."70$ 7*"$7$ = 020%( ."$0,"','

Aceasta rata tre#uie sa ai#a in mod normal valoare mai mare decat %" 7n cazul analizat2 aceasta are o valoare ce tinde s!re 02 ceea ce inseamna ca dis!oni#ilitatile nu !ot aco!eri datoriile imediat e4i+i#ile" '5 Ratele !e in!atorare'* %> oeficientul total de indatorare =-ata levierului> ?aloarea acestui indicator tre#uie sa fie su#unitara conform normelor #ancare !entru acordarea de credite in conditii de ma4ima +arantie" Se determina astfel:
(% (2

?asile -o#u 2 3icolae Geor+escu2 Analiza economico-financiara" Doinita Ariton2 Finantele intre!rinderii 8 su!ort de curs"

$.

6 C =Datorii totale 9 a!italuri !ro!rii> H %00

-ata levierului are o valoare mai mare de %00G2 deci firma de!inde de creantieri si nu !oate !rimi credite #ancare" 2> -ata datoriilor financiare aracterizeaza +radul de indatorare !e termen lun+ a intre!rinderii" 7n mod normal valoarea acestui indicator tre#uie sa fie mai mica de 02. =.0G>" -ata dat fin C =Datorii financiare !e termen lun+ 9 a!italuri !ermanente> -ata dat fin200( C -ata dat fin200. C
%"%*7"'7$ = 027* %".$.".$% 0 =0 2"0(2"02.

7n mod normal2 valoarea acestui indicator tre#uie sa fie mai mica decat 02." 7n anul 200(2 aceasta de!aseste valoarea normala2 dar in anul urmator2 nu e4ista datorii financiare !e termen lun+2 aceasta rata avand valoarea 0" $> -ata inde!endentei financiare($ Se determina astfel: -ata inde! fin C = a!ital !ro!riu 9 a!ital !ermanent> H %00

Se o#serva o crestere cu 7*20*G in anul 200. fata de 200(2 in 200. a5un+and la %00G2 in acest an firma avand o inde!endenta mare2 aceasta
($

Geor+eta ?intila2 Gestiunea financiara a intre!rinderii

$*

#azandu-se in s!ecial !e fondurile !ro!rii2 valoarea creditelor solicitate fiiind nula" (> -ata ca!acitatii de im!rumut(( 6 a! !ro!riu 9 7ndatorare la termen -ata ca!ac de im!200( C -ata ca!ac de im!200. C
$*7".., = 02$% %"%*7"'7$ 2"0(2"02. =0 0

.> -ata ca!acitatii de ram#ursare(. 6 Datorii financiare !e termen lun+ 9 AF Aceasta rata e4!rima in numar de ani ca!acitatea intre!rinderii de a ram#ursa datoriile financiare !e termen lun+" ;entru acest indicator normele #ancare im!un durata de ma4im $ ani !entru ram#ursarea datoriilor !e termen lun+ !rin ca!acitatea de autofinantare" -ata ca!ac"de ram#"200( C -ata ca!ac"de ram#"200. C
%"%*7"'7$ = 027% %"*$*",,' 0 =0 ,.'"*.0

*> -ata de !relevare a c&eltuielilor financiare C &elt financiare 9 E)E -ata de !relevare200( C -ata de !relevare200. C
$"2%( = 02,( $",%$ $20"'%* = 2.27. %2"(*$

7> ostul indatorarii =rata medie a do#anzii> 7 C &eltuieli financiare 9 7m!rumuturi totale

(( (.

-adu Stroe2 Gestiunea financiara a intre!rinderii Doinita Ariton2 Finantele intre!rinderii 8 su!ort de curs"

$7

,> Efectul de levier(7 se calculeaza du!a formula : Ef levier C =-enta#ilitatea economica 8 -ata medie a do#anzii> H 6evier Ef levier C =-e 8 i >H 6 -ezulta ca se descom!une in doi factori : - om!onenta =-e 8 i> cores!unde diferentei dintre renta#ilitatea economica si rata do#anzii2 numindu-se diferentiala efectului de levier" - om!onenta 6 care este e+ala cu ra!ortul dintre datoriile totale si ca!italurile !ro!rii2 si care e4!rima structura financiara si este cunoscuta su# numele de #ratul levierului" Ef levier200( C =-22*( 8 02000(> H 2%2$7 C - .*2(2 Ef levier200. C =%(2($ 8 020*>H22* C $72$* 7n anul 200( -e si i sunt ne+ative2 deci efectul de levier este ne+ativ2 iar renta#ilitatea financiara are tendinta de diminuare in functie de acelasi ra!ort" Acest efect este denumit efectul de #ata" 7n anul 200$ -e L i2 deci efectul de levier este !ozitiv2 iar renta#ilitatea financiara creste in functie de ra!ortul dintre datoriile totale si ca!italurile !ro!rii" '> ;onderea creditelor in indatorarea +lo#ala se calculeaza ca un ra!ort intre creditele #ancare curente si indatorarea +lo#ala" ; C redite #ancare curente 9 7ndatorare +lo#ala ;200( C 0 9 7",.$"*7* C 0 ;200. C 0 9 ."$0,"',' C 0 )5 Ratele #ri7in! (tr ct ra acti7 l i (i #a(i7 l i Analiza structurii !atrimoniale are ca o#iectiv sta#ilirea si urmarirea evolutiei !onderii diferitelor elementelor !atrimoniale =de activ si de !asiv>" -atele de structura !atrimoniala ofera !osi#ilitatea e4!rimarii #ilantului in !rocente si !ermite identificarea caracteristicilor ma5ore ale structurii #ilantului oferind de asemenea !osi#ilitatea realizarii de analiza com!arative in tim! si s!atiu" - -atele !rivind structura activului(*
(*

?asile -o#u 2 3icolae Geor+escu2 Analiza economico-financiara"

$,

-atele de structura a activului2 ca valoare2 sunt influentate de caracteristicile te&nice2 economice si 5uridice ale activitatii firmei" ;rinci!alele rate sunt : %> -ata activelor imo#ilizate - -ata activelor imo#il totale C =Active imo#ilizate 9 1otal activ> H %00 Aceasta rata reflecta !onderea activelor imo#ilizate in !atrimoniul total al intre!rinderii"

#> -ata imo#il necor! C =7mo#ilizari necor!orale 9 1otal activ> H %00 <arimea acestui indicator reflecta !onderea activelor intan+i#ile =#revete2 licente2 marci2 fond comercial etc"> in activele totale ale firmei" 7n cazul firmelor romanesti2 valoarea acestei rate este foarte redusa2 in tim! ce2 in alte tari2 cum ar fi SUA2 !onderea activelor necor!orale de!aseste .0G din valoarea de inlocuire a firmelor"

c> -ata imo#il cor!orale C =7mo#ilizari cor!orale 9 1otal activ> H %00 Aceasta rata reflecta !onderea ca!italurilor fi4e in !atrimoniul total al firmei si valoarea ei de!inde de s!ecificul activitatii si de caracteristicile te&nice ale intre!rinderii2 inre+istrand valori diferite de la o ramura la alta" Astfel2 aceasta are valori foarte mari in cazul firmelor care folosesc o infrastructura im!ortanta sau ec&i!amente costisitoare =!roducerea si distri#utia de ener+ie2 trans!orturi etc">2 industria +rea sau e4!loatatiile a+ricole" S!ecialistii a!reciaza ca !entru intre!rinderi com!ara#ile 2 aceasta rata semnifica ca!acitatea unei firme de a rezista unei crize economice2 stiindu-se

$'

foarte #ine ca o imo#ilizare ridicata a ca!acitaii atra+e du!a sine un risc mare al netransformarii acestora in lic&iditati" -ata imo# cor!200( C -ata imo# cor!200. C
$"%$$"702 H %00 = $,2%2G ,"22%"2$( 2",**"*.0 H %00 = $'G 7"$.%"0%(

- -ata imo#il financiare C =7mo#ilizari financiare 9 1otal activ> H %00 Aceasta reflecta intensitatea le+aturilor si relatiilor financiare !e care firma res!ectiva le-a sta#ilit cu alte firme cu ocazia o!eratiilor de crestere e4terne =!artici!atii2 investitii de !ortofoliu2 credite acordat etc>" Aceasta rata are valori mari in cazul societatilor de investitii financiare2 societati de valori mo#iliare2 fonduri mutuale etc" Aceasta inre+istreaza valorile scazute in cazul firmelor mici care nu !ot efectua investitii financiare" -ata imo# fin200( C -ata imo# fin200. C
("0*' H%00 = 020.G ,"22%"2$( %'$",'' H %00 = 22*(G 7"$.%"0%(

ele doua rate calculate mai sus demonstreaza ca unitatea economica este o unitate !roductiva2 ea inre+istrand o usoara crestere a !onderii imo#ilizarilor cor!orale2 in tim! ce !onderea imo#ilizarilor financiare este foarte mica2 dar in usoara crestere" 2> -atele activelor circulante(7 - -ata activelor circulante totale C =Act circulante 9 1otal activ> H %00 Aceasta rata reflecta !onderea activelor circulante in totalul mi5loacelor economice ale intre!rinderii" -ata act circulante totale200( C -ata act circulante totale200. C
(7

."0.'"$(7 H %00 = *%2.(G ,"22%"2$( ("207"(02 H %00 = .722(G 7"$.%"0%(

?asile -o#u 2 3icolae Geor+escu2 Analiza economico-financiara"

(0

a rate com!lementare se recomanda a fi utilizate: #> -ata stocurilor C =Stocuri 9 1otal activ> H %00 Acest indicator inre+istreaza valorile mari in cazul firmelor cu activitate de !roductie2 cu ciclu lun+ de fa#ricatie2 !recum si a acelor firme cu s!ecific de distri#utie de #unuri" -ata stocurilor200( C -ata stocurilor200. C
$"(7%"2%. H%00 = (2222G ,"22%"2$( 2"$.7".,* H %00 = $2207G 7"$.%"0%(

c> -ata creantelor comerciale C = reante 9 1otal activ> H %00 Este influentata de natura clientilor si de termenul de !lata !ecare firma il acorda !artenerilor sai" -ata creantelor200( C -ata creantelor200. C
%"..*"(02 H%00 = %,2'$G ,"22%"2$( %"7'0"2(' H %00 = 2(2$.G 7"$.%"0%(

-ata creantelor comerciale inre+istreaza o crestere de .2(2G2 ceea ce !oate cores!unde fie unei cresteri a vanzarilor2 fie unei incetiniri a incasarilor2 firma acordand credite comerciale !artenerilor sai2 cu scadente la un termen mai indelun+at decat in anul !recedent" - -ata activului de trezorerie C =Active de trezor 9 1otal activ> H %00 A!recierea acestei rate tre#uie facute cu !recautie2 deoarece dis!oni#ilitatile !ot suferi modificari insemnate !e !erioade scurte de tim!" 7n acelasi tim!2 tre#uie avut in vedere ra!ortul dintre dis!oni#ilitati si !lasamente !recum si destinatia !lasamentelor" -ata act de trezorerie200( C -ata act de trezorerie200. C
2$"..$ H%00 = 022'G ,"22%"2$( 7*"$7$ H %00 = %20(G 7"$.%"0%(

(%

)> -atele !rivind structura !asivului(, ;rinci!alele rate de structura a !asivului #ilantier sunt: - -ata sta#ilitatii financiare C = a!ital !ermanent 9 1otal !asiv> H %00 Aceasta rata este un indicator +lo#al al sta#ilitatii finantarii si reflecta !onderea resurselor !e care le are intre!rinderea !entru o !erioada mai mare de % an2 in totalul surselor de aco!erire a mi5loacelor economice" -ata sta# fin200( C -ata sta# fin200. C
%".$.".$% H%00 = %,2*,G ,"22%"2$( 2"0(2"02. H %00 = 2727,G 7"$.%"0%(

2> -e!artitia intre resurse !ro!rii si datoriile din !asivul #ilantului" - -ata autonomiei finan +lo#ale C = a!ital !ro!riu 9 1otal !asiv> H %00 -ata autonomiei financiare +lo#ale semnifica !onderea resurselor !ro!rii in finantarea mi5loacelor economice ale firmei si inre+istreaza valori diferite in functie de !olitica financiara a intre!rinderii si renta#ilitatea ei" Se recomanda ca valoarea acestuia sa fie mai mare de .0G" -ata auton fin200( C -ata auton fin200. C
$*7".., H%00 = (2(7G ,"22%"2$( 2"0(2"02. H %00 = 2727,G 7"$.%"0%(

Unitatea economica inre+istreaza o situatie financiara foarte sla#a in ceea ce !riveste autonomia firmei" ;onderea ca!italurilor !ro!rii in total !asivului a crescut2 dar valoarea acestora este su# .0G" #> -ata de indatorare +lo#ala C =Datorii totale 9 1otal !asiv> H %00 Aceasta rata reflecta !onderea datoriilor !e termen lun+2 mediu si scurt in !atrimoniul intre!rinderii" -ata indat totale200( C
(,

7",.$"*7* H %00 = '.2.$G ,"22%"2$(

?asile -o#u 2 3icolae Geor+escu2 Analiza economico-financiara"

(2

-ata indat totale200. C

."$0,"',' H %00 = 72222G 7"$.%"0%(

Datoriile financiare ale intre!rinderii au o !ondere destul de mare in totalul !asivului2 dar este in scadere =a scazut cu 2$2$%G>" Anali/a S?OT', "#$T re!rezinta acronimul !entru cuvintele en+lezesti Stren+t&ts =Forte2 ;uncte forte>2 /eaMnesses =Sla#iciuni2 ;uncte sla#e>2 0!!ortunities =0!ortunitati2 Sanse> si 1&reats =Amenintari>" ;rimele doua !rivesc firma si reflecta situatia acesteia2 iar urmatoarele doua !rivesc mediul si o+lindesc im!actul acestuia asu!ra activitatii firmei" Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau com!etente distinctive !e care aceasta le !oseda la un nivel su!erior in com!aratie cu alte firme2 indeose#i concurente2 ceea ce ii asi+ura un anumit avanta5 in fata lor" Altfel !rezentat2 punctele forte, re!rezinta activitati !e care firma le realizeaza mai #ine decat firmele concurente2 sau resurse !e care le !oseda si care de!asesc !e cele ale altor firme" Punctele slabe ale firmei sunt caracteristici ale acesteia care ii determina un nivel de !erformante inferior celor ale firmelor concurente" Punctele slabe re!rezinta activitati !e care firma nu le realizeaza la nivelul !ro!riu celorlalte firme concurente sau resurse de care are nevoie dar nu le !oseda" Oportunitatile re!rezinta factori de mediu e4terni !ozitivi !entru firma2 altfel s!us sanse oferite de mediu2 firmei2 !entru a-si sta#ili o noua strate+ie sau a-si reconsidera strate+ia e4istenta in sco!ul e4!loatarii !rofita#ile a o!ortunitatilor a!arute" Oportunitati e4ista !entru fiecare firma si tre#uie identificate !entru a se sta#ili la tim! strate+ia necesara fructificarii lor sau !ot fi create2 indeose#i !e #aza unor rezultate s!ectaculoase ale activitatilor de cercetare-dezvoltare2 adica a unor inovari de anver+ura care !ot +enera c&iar noi industrii sau domenii aditionale !entru !roductia si comercializarea de #unuri si servicii" Amenintarile sunt factori de mediu e4terni ne+ativi !entru firma2 cu alte cuvinte situatii sau evenimente care !ot afecta nefavora#il2 in masura semnificativa2 ca!acitatea firmei de a-si realiza inte+ral o#iectivele sta#ilite2 determinand reducerea !erformantelor ei economico-financiare" a si in cazul o!ortunitatilor2 amenintari de diverse naturi si cauze !andesc !ermanent firma2 antici!area sau sesizarea lor la tim! !ermitand firmei sa-si reconsidere !lanurile strate+ice astfel incat sa le evite sau sa le minimalizeze im!actul"
('

orneliu -usu 8 <ana+ement strate+ic

($

<ai mult2 atunci cand o amenintare iminenta este sesizata la tim!2 !rin masuri adecvate ea !oate fi transformata in o!ortunitate" ;U3 1E 1A-7: - activitate renta#ila dedusa din !ozitivitatea trezoreriei neteB - in 200( E)E este !ozitiv2 deci firma dis!une de resurse financiare necesare mentinerii sale sau cresterii acesteia" ;U3 1E S6A)E: - !onderea factorului ca!ital in structura intre!rinderii este foarte mica" - fondul de rulment este ne+ativ2 acesta nu mai !oate aco!eri nevoile ciclice si nici nu !oate finanta inte+ral imo#ilizarile nete" - 3F- este ne+ativ2 aratand un decala5 defavora#il intre lic&iditatea stocurilor si a creantelor2 !e de o !arte si e4i+i#ilitatea datoriilor de e4!loatare2 !e de alta !arte2 res!ectiv incetinirea incasarilor si ur+entarea !latilor" A<E3731A-7: - !roductia e4ecutata a scazut in anul 200. fata de 200(B - daca nu se efectueaza investitii2 activitatea firmei va deveni ineficientaB - scaderea cifrei de afaceri"

0;0-1U371A17: - daca firma ar fi +estionata in mod cores!unzator2 nu s-ar mai confrunta cu dificultati2 nu ar mai inre+istra !ierderi din activitatea financiara2 ori un rezultat din e4!loatare scazutB - firma !oate sa-si resta#ileasca situatia financiara !rin fonduri !ro!rii si cu a5utorul unei !olitici monetare sa-si de!isteze cauzele sale si sa le remedieze"

E7eni$ente ce a in2l enta a( #ra acti7itatii 2ir$ei


1. Noi cerinte #entr #ro! catorii ro$ani (i 1 l<ari care 7or in Uni nea E ro#eana Firmele din -omania vor tre#ui sa res!ecte anumite conditii s!eciale cu !rivire la !rotectia mediului2 in conditiile aderarii la UE" De la % ianuarie 20072 anumite su#stante si !roceduri vor fi interzice in !rocesele de fa#ricare
((

!rintr-o directiva care se adreseaza tarilor !roas!at intrate in E" Este o atitudine restrictiva !entru cei nou intrati2 o atitudine ine+ala2 a s!us Elena 6aslu2 !resedintele Federatiei ;atronatelor de <ediu din -omania2 in cadrul onferintei onstructor" <ai e4act2 !roducatorii din -omania si )ul+aria vor fi nevoiti sa sc&im#e liniile de !roductie2 iar cei din tarile de5a mem#re ale UE2 care au e4act aceleasi te&nolo+ii2 nu au niciun fel de o#li+atie si vor !utea sa-si comercializeze !rodusele in continuare" -e+lementarile euro!ene cu !rivire la !rotectia mediului se re+asesc de5a in !ro!ortie de '0G in le+islatia -omaniei2 dar Silviu 7onescu2 comisarul +eneral al Garzii 3ationale de <ediu2 s!une ca foarte multi dezvoltatori si constructori intind coarda la ma4im sau nu res!ecta deloc le+islatia" De e4em!lu2 autoritatile de mediu !revad anumite ca!acitati de !roductie care tre#uie res!ectate" ele mai multe fa#rici de!asesc cu mult limitele im!use2 dar fara a lua si masuri de !rotectie a mediului care se im!un" UE a a!reciat ca -omania are nevoie de 2' mld" Euro !entru investitii in mediu ca sa a5un+a din urma restul tarilor mem#re" 7n urmatorii %% ani2 -omania tre#uie sa invete sa de!oziteze si sa recicleze deseurile2 sa rezolve !ro#lemele cu e!urarea si tratarea a!ei si sa +aseasca solutii !rin care natura sa fie cu adevarat !rote5ata" Sursa: NNN"#aniinostri"ro Sectiunea: S17-7 Data: 2*"%0"200* ;entru ca -omania sa adere la UE2 ea tre#uie sa se alinieze standardelor im!use de aceasta" Una din conditiile !e care tre#uie sa le res!ecte tara noastra este cea !rivitoare la !rotectia mediului2 ce !resu!une interzicerea anumitor su#stante si !roceduri ce sunt folosite in !rocesele de fa#ricare" Aceasta directiva se adreseaza doar tarilor nou intrate in UE2 fa!t care a adus nemultumiri !resedintelui Federatiei ;atronatelor de <ediu din -omania2 considerand aceasta cerinta ca fiind o atitudine ine+ala" u toate ca re+lementarile euro!ene cu !rivire la !rotectia mediului se re+asesc in mare masura in le+islatia -omaniei2 foarte multi !roducatori nu res!ecta le+ea" ;entru a se alinia standardelor cu !rivire la !rotectia mediului2 -omania va tre#ui sa investeasca in mediu 2' mld" Euro2 iar in urmatorul deceniu va tre#ui sa +aseasca solutii !rin care natura sa fie !rote5ata" Aceste noi cerinte vor afecta si firma ale carei situatii financiare le analizez" 0#iectul de activitate fiind !re+atirea fi#relor si filarea in fire de #um#ac si ti! #um#ac2 firma va tre#ui sa faca noi investitii in ceea ce !riveste ec&i!amentele te&nolo+ice2 sa sc&im#e liniile de !roductie2 ceea ce va afecta ca!italul #anesc al acesteia"

(.

*. Salariile ar # tea (a crea(ca Salariile ar !utea creste foarte mult in !erioada urmatoare2 din cauza scaderii fortei de munca din tara2 a declarat2 mirecuri2 !resedintele 73G )anM -omania2 <isu 3e+ritoiu2 la seminarul um vor evolua do#anzile si cursul in 2007K" red ca salariile vor avea o tendinta masiva de crestere din cauza deficitului de forta de munca" resterea salariilor ar !utea fi un factor de mo#ilizare a investitiilor s!re industrie2 a s!us 3e+ritoiu citat de 3eNs7n" ;ana acum2 ma5oritatea investitiilor straine directe veneau in servicii2 dar cresterea sectorului servicii este sustena#il !e termen mediu si lun+ doar daca +enereaza investitii si in industrie2 a e4!licat 3e+ritoiu" El a mai s!us ca unul dintre avanta5ele -omaniei din anii trecuti consta in forta de munca numeroasa si relativ calificata" Acum2 insa2 nu mai avem forta de munca" ei care sunt acum in industrie nu au alta solutie decat sa creasca salariile" red ca se va a5un+e2 intr-un tim! destul de scurt2 la e+alizarea salariilor din sectorul industrial cu salariul minim al ca!sunarilor2 a s!us 3e+ritoiu" El a mai s!us ca se astea!ta ca 2007 sa fie un an de dez#ateri asu!ra !ro#lemei le+ate de forta de munca2 !entru ca su#iectul nu a fost dez#atut suficient de mult" Sursa: NNN"Nall-street"ro Sectiunea: stiri Data: 16 Noiembrie 2006 Aceasta situatie ar !utea afecta in mod ne+ativ firma2 care2 datorita o#iectului ei de activitate2 !oate fi inclusa in sectorul industrial" 0 crestere a salariilor duce la cresterea datoriilor fiscale fata de #u+etul statului"

%.
Un l !in (a(e e ro#eni e intre#rin/ator ;otrivit cifrelor Eurostat2 -omania se afla !e ultimele locuri in Uniunea e4tinsa si la ca!itolul initiativei !rivate" Daca unul din sase cetateni ai UE =2.> si-a desc&is o afacere2 in -omania doar ,G lucreaza in !ro!ria com!anie2 ceea ce re!rezinta 5umatate din media euro!eana" 1arile cu cea mai mare rata a intre!rinzatorilor2 in com!aratie cu cea a an+a5atilor2 sunt cele din sudul Euro!ei: Grecia =$2G>2 7talia =2'G>2 i!ru =2(G>2 ;ortu+alia =2%G>2 in tim! ce ratele cele mai mici au fost inre+istrate in tari nordice ca 6etonia =7G> si Estonia =,G>"

(*

<unca in !ro!ria com!anie este !referata mai ales in domenii !recum constructiile2 serviciile le+ate de afaceri2 distri#utie" Sursa: ziarul Euro!eanul2 nr" (2 !a+ina %=!u#licatie #ilunara> Autor: Adrian 6un+u 7n ceea ce !riveste initiativa !rivata2 -omania se afla !e ultimele locuri in Uniunea e4tinsa cu ,G2 in com!aratie cu UE2 unde unul din sase cetateni si-a desc&is !ro!ria afacere" Grecia este tara cu cea mai mare rata a intre!rinzatorilor2 in com!aratie cu cea a an+a5atilor2 adica $2G2 iar in 6etonia si Estonia au fost inre+istrate cele mai mici rate: 7G2 res!ectiv ,G" Analizand din !unctul de vedere al firmei2 aceasta situatie este favora#ila2 deoarece concurenta este mai mica2 aria de aco!erire a !ietelor de desfacere este mai mare2 iar numarul consumatorilor creste" '. BNR #ro$ite ie2tinirea cre!itelor@ in !oi ani 0ficialii #ancii centrale !romit conditii mai le5ere de acordare a creditelor" 1otusi2 eliminarea restrictiilor ar !utea avea loc !este doi ani" 0 !arte din #ancile comerciale ar !utea acorda2 in anii urmatori2 credite mai ieftine" <otivul tine de trecerea2 ince!and cu anul viitor2 la un nou set de re+lementari !entru activitatea #ancara2 ce !resu!une o alta a#ordare !rivind adecvarea ca!italului la risc =)asel 77>" Astfel2 !entru creditele acordate2 #ancile tre#uie sa detina un ca!ital !ro!riu minim de ,G2 !onderat in functie de ti!ul finantarii" 7ar acest ca!ital inseamna2 de fa!t2 un cost !entru #anca2 !entru ca re!rezinta niste fonduri !e care nu le !oate folosi in creditare"
Fara limitarea ratei2 !ana in 200'

0 alta !romisiune de inlesnire a creditarii o constituie renuntarea la !revederile care limiteaza nivelul ratei im!rumutului la $0G !entru creditele de consum2 res!ectiv $.G !entru cele i!otecare si imo#iliare" Adrian ?asilescu a e4!licat fa!tul ca aceasta norma a )3- ar !utea fi eliminata in circa doi ani" Astfel2 restrictiiile asu!ra ratei vor fi mentinute atata tim! cat va !ersista diferenta dintre cererea de consum si oferta de #unuri si servicii" Sursa: ziarul Adevarul financiar2 !a+ina %" Autor: armen 3eacsu Data: 20"%%"200*

(7

Avand in vedere fa!tul ca -omania va adera la UE la % ianuarie 20072 se va trece la un nou set de re+lementari !entru activitatea #ancara" &iar daca !onderea de risc se va reduce2 de anul viitor #ancile nu vor acorda nea!arat credite mai ieftine" Foarte multe #anci din tara noastra vor folosi si in 20072 vec&ile norme2 urmand la le im!lementeze a#ia in 200," -enuntarea la restrictiile asu!ra ratei de credit nu inseamna nea!arat ca #ancile vor acorda credite mai mari" ;ractic2 #ancile sunt cele care se limiteaza sin+ure la $0G din venitul net2 ceea ce determina ritmul creditarii" Aceste noi re+lementari vor afecta firma2 dar in mod !ozitiv" 7n cazul in care firma va dori sa o#tina un credit2 avand in vedere conditiile mai le5ere de acordare a acestuia2 il va o#tine cu mai multa usurinta" ). I$#eri l te0nolo<iei in a2aceri Coor!onare e2icienta #rin te0nolo<ie Strate+ia !entru afaceri !rin intermediul softNare vizeaza urmatoarele #eneficii aduse firmelor care a!eleaza la astfel de servicii: o!timizarea !roceselor lo+istice de a!rovizionare2 !roductie2 de!ozitare2 trans!ort2 vanzari si distri#utie2 asi+urarea unui control mai #un asu!ra activitatilor com!aniei si costurilor" oordonarea eficienta a resurselor si facilitarea accesului mana+ementului la informatii coerente si consistente2 ra!ortarea consolidata la nivel de +ru!2 sim!lificarea o!eratiunilor financiare si a vitezei de ras!uns catre clienti re!rezinta o!eratiuni furnizate !rin im!lementarea sistemului informatic SA;" Acesta este liderul mondial in furnizarea de solutii softNare !entru afaceri" A!licatiile lui aco!era o +ama lar+a de solutii2 de la cele !roiectate !entru com!anii mici si mi5locii !ana la sute de solutii !entru or+anizatii +lo#ale" u a5utorul !latformei te&nolo+ice de a!licatii si inte+rare SA; 3et/eaver2 a!licatii softNare2 SA; !ermit com!aniilor din intrea+a lume sasi im#unatateasca relatiile cu clientii si !artenerii2 sa isi eficientizeze activitatea si sa o#tina avanta5e semnificative in cadrul intre+ii or+anizatii" Strate+iile de afaceri se a4eaza de asemenea2 !e dezvoltarea mana+ementului financiar: instrument de le+atura intre conta#ilitate si mana+ementul +eneral al firmei2 si !e definitivarea dia+nosticului firmei cu a5utorul indicatorilor financiari" ;lanificarea activitatii cu a5utorul #u+etelor si ra!oartelor de control #u+etar2 evaluarea !erformantelor cu a5utorul ra!oartelor mana+eriale sunt o#iective vizate de SA;" Sursa: ziarul Facultatea de Anunturi2 anul %2 nr" %2 !a+ina %2 Autor: Adina Duna Data: 2. noiem#rie 200*
(,

Avand in vedere situatia economico 8 financiara a firmei studiate2 aceasta ar !utea a!ela cu succes la serviciile furnizate !rin im!lementarea sistemului informatic SA;" ;rin intermediul a!licatiilor softNare SA;2 firma !oate sa-si im#unatateasca relatiile cu clientii si !artenerii2 sa-si eficientizeze activitatea" 0#iectivele vizate de SA; sunt: !lanificarea activitatii cu a5utorul #u+etelor si ra!oartelor de control #u+etar2 evaluarea !erformantelor cu a5utorul ra!oartelor mana+eriale" Firmele ce a!eleaza la astfel de servicii !ot #eneficia de: o!timizarea !roceselor lo+istice de a!rovizionare2 !roductie2 de!ozitare2 trans!ort2 vanzari si distri#utie2 asi+urarea unui control mai #un asu!ra activitatilor com!aniei si costurilor" .. Co! l $ ncii re7i/ it 6e+islatia referitoare la munca a fost in+aduita in -omania atat de an+a5atori cat si de an+a5ati" 3oile !revederi din odul <uncii !resu!un in !rimul rand un tratament e+al" Asfel an+a5atii !e o !erioada determinata2 cu un contract !art-time sau full-time nu !ot fi discriminati in ra!ort cu cei !ermanenti" Astfel2 an+a5atorii din -omania nu mai !ot inc&eia succesiv decat trei contracte de munca !e durata determinata !entru acelasi !ost" Daca a!are in continuare necesitatea an+a5arii cuiva !e acel !ost2 contractul va fi inc&eiat !e !erioada nedeterminata" onform !rinci!iului salariatului !ermanent2 !ersoana an+a5ata !e o !erioada determinata nu va !utea fi tratata diferentiat fata de acea !ersoana care realizeaza o munca e+ala cu contract !ermanent" 1ratatul omunitatii Euro!ene a formulat !rinci!iul remunerarii e+ale a femeilor si #ar#atilor: !entru munca e+ala sau de valoare e+ala este interzisa orice discriminare #azata !e criteriu de se4 cu !rivire la toate elementele si conditiile de remunerare" onform codului muncii2 numarul de ore normale de lucru se calculeaza in medie sa!tamanal2 lunar2 in functie de contractul de munca inc&eiat" Salariatii de noa!te #eneficiaza de un !ro+ram de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca2 !entru zilele in care se efectueaza cel !utin $ ore de munca de noa!te2 fara ca acestea sa duca la scaderea salariului de #aza" Sursa: ziarul Facultatea de Anunturi2 anul %2 nr" %2 !a+ina %2 Autor: Adina Duna Data: 20-2* noiem#rie 200*

('

Datorita sc&im#arilor ce au fost facute in odul <uncii2 firma nu mai !oate inc&eia succesiv decat trei contracte de munca !e durata determinata !entru acelasi !ost" Daca a!are in continuare necesitatea an+a5arii cuiva !e acel !ost2 contractul va fi inc&eiat !e !erioada nedeterminata" ;ersoanele an+a5ate !e o !erioada determinata nu vor fi tratata diferentiat fata de !ersoanele care realizeaza o munca e+ala cu contract !ermanent2 iar !entru munca e+ala sau de valoare e+ala este interzisa orice discriminare #azata !e criteriu de se4 cu !rivire la toate elementele si conditiile de remunerare" -. Petrom a ieftinit carburantii 7nce!and de sam#ata2 27 ianuarie2 ;etrom ieftineste intrea+a +ama de car#uranti cu $ #ani !e litru" om!ania a anuntat ca reducerile survin ca urmare a scaderii cotatiilor internationale ale !etrolului" Ultima ieftinire a car#urantilor ;etrom a avut loc la data de %% ianuarie 20072 cea mai mare reducere fiind de noua #ani !e litrul de motorina 1o! 3ordic Diesel" ;olitica de !returi a ;etrom2 ado!tata la ince!utul anului 200.2 tine seama de evolutiile internationale ale !retului !roduselor !etroliere dar si de conte4tul !ietei interne2 se arata intr-un comunicat al com!aniei" <asura de reducere a !returilor !racticate de ;etrom vine ca urmare a scaderii cotatiilor internationale la !etrol2 ada!tata conditiilor de !iata din -omania" 6a #ursa neN-OorMeza2 !retul unui #aril de !etrol era vineri de .(2.( de dolari in 5urul orei %("002 ora -omaniei" Sursa: NNN"&otneNs"ro Data: 27 ian" 2007 Sectiunea: stiri Aceasta masura are influenta asu!ra firmei2 deoarece aceasta detine mi5loace de trans!ort2 ieftinirea car#urantilor ducand la reducerea c&eltuielilor cu com#usti#ilul2 c&eltuieli ce sunt decontate" Aceasta reducere influenteaza calculul !rofitului o#tinut de firma2 !rin fa!tul ca se vor diminua c&eltuielile de e4!loatare2 o#tinandu-se un rezultat din e4!loatare mai mare" &. O#ort nitati !e a2aceri #e Aa"aB SUA C Ro$ania 9 UE Du!a % ianuarie 20072 com!aniile romanesti si straine din -omania se vor !utea adresa unei !iete unice euro!ene de !este (,0 milioane locuitori" -omania va fi astfel o cale de acces catre UE si !entru com!aniile
.0

americane active de5a !e !iata romaneasca2 dar si !entru noi investitori americani2 interesati de o!ortunitatile !e care tara noastra le !oate oferi" ;entru mediul de afaceri din -omania2 aderarea la UE inseamna mai multe o!ortunitati2 dar si o serie de !rovocari si sc&im#ari !entru a face fata concurentei !e !iata UE" 0data intrata intr-o comunitate de (,. milioane de locuitori2 in -omania vor fi revizuite te4ele vamale si !rocedurile a!licate !entru e4!ortul si im!ortul cu tarile din afara Uniunii2 in conformitate cu 5urisdictia euro!eana" 7n !rezent2 mai multi investitori americani din domeniile imo#iliar2 te4til si al te&nolo+iei inalte si-au aratat interesul !entru o!ortunitatile de afaceri !e care le ofera -omania" 7n ceea ce !riveste com!aniile romanesti2 +asirea unui !artener de afaceri in State !resu!une un adevarat !roces" om!aniile romanesti ar tre#uie sa-si doreasca sa investeasca in !rocesul de +asire a !artenerilor de afaceri !otriviti" 7n !rocesul de marMetin+ este esential sa vinzi !artenerului de afaceri !e care l-ai selectionat" 3icio com!anie nu va reusi sa intre !e !iata americana sau oricare alta2 daca nu este dis!usa sa investeasca cativa #ani in !rocesul de +asire a !artenerului de afaceri !otrivit si astea!ta ca !artenerii lor sa su!orte costurile" Un !ro+ram de consultanta !entru +asirea unui !artener de afaceri !otrivit !e !iata americana !resu!une trei sta+ii2 de cate * sa!tamani fiecare2 si costa a!ro4imativ %0000 de dolari" Succesul com!aniilor romanesti !e !iata americana va de!inde de a#ilitatea cu care vor oferi !roduse si servicii !e care consumatorii americani le doresc2 de a#ilitatea lor de amentine activitatea la standardele de calitate si serviciu solicitate2 si nu in !rimul rand2 de a#ilitatea cu care isi selecteaza cei mai !otriviti !arteneri de afaceri" Sursa: ziarul Euro!eanul2 nr" ( 2 !a+" ( Data: %*-2' noiem#rie 200* Autor: amelia <o+a Aderea -omaniei la UE inseamna mai mult decat o !iata unica ce !ermite circulatia li#era de ca!ital2 forta de munca2 #unuri si servicii2 ea im!lica res!ectarea unor re+uli foarte stricte si com!le4e" -omania ofera o!ortunitati de afaceri foarte #une2 ceea ce trezeste interesul multor investitori americani din domeniile imo#iliar2 te4til si al te&nolo+iei inalte" Datorita o#iectului de activitate desfasurat de firma studiata2 aceasta situatie este favora#ila doar ca va intam!ina un o#stacol: tre#uie sa +aseasca un !artener de afaceri !otrivit2 !entru a !atrunde cu succes !e !iata americana2 ceea ce necesita o investitie considera#ila de a!ro4imativ %0000 de dolari"
.%

Dar succesul !e !iata americana nu de!inde doar de modul de selectare a celor mai !otriviti !arteneri de afaceri2 ci va tre#ui sa ras!unda cat mai #ine nevoilor consumatorilor americani si sa-si mentina activitatea la standardele de calitate si serviciu solicitate"

BIBLIO>RA3IE

%" Andronic )o+dan 8 7asi2 2000B

onstantin2 ;erformanta firmei2 Editura ;olirom2

2" Ariton Doinita2 Finantele intre!rinderii 8 su!ort de cursB $" Deaconu Adela2 E)ilantul conta#il al a+entilor economici2 Editura 7ntelcredo2 Deva2 %'''B

.2

(" 0!rean 7oan2 7ntocmirea si auditarea #ilantului conta#il2 Editura 7ntelcredo2 Deva2 %''7B ." -o#u ?asile2 Geor+escu 3icolae2 Analiza economico-financiara 8 NNN"ase"roB *" -usu orneliu2 <ana+ement strate+ic2 Editura Economica2 )ucuresti2 %''' 8 NNN"ase"roB 7" Stancu 7on2 Finante2 Editura Economica2 )ucuresti2 %''*B ," Stanescu "2 7sfanescu A"2 )aicusi A"2 Analiza economico - financiara2 Editura Economica2 )ucuresti2 %''*B '" Stroe -adu2 Gestiunea financiara a intre!rinderii2 Editura ASE2 )ucuresti2 200( 8 NNN"ase"roB %0" ?intila Geor+eta2 Gestiunea financiara a intre!rinderii2 Editura Didactica si ;eda+o+ica2 )ucuresti2 200. 8 NNN"ase"roB %%" @iarul Adevarul financiar C )3- !romite ieftinirea creditelor2 in doi aniB %2" @iarul Euro!eanul- 0!ortunitati de afaceri !e a4a SUA--omani-UEB %$" @iarul Euro!eanulBC Unul din sase euro!eni e intre!rinzatorB %(" @iarul Facultatea de Anunturi - odul muncii revizuitB %." @iarul Facultatea de Anunturi - 7m!eriul te&nolo+iei in afaceriB %*" NNN"#aniinostri"ro - 3oi cerinte !entru !roducatorii romani si #ul+ari care vor in Uniunea Euro!eanaB %7" NNN"&otneNs"ro - ;etrom a ieftinit car#urantiiB %," NNN"Nall-street"ro - Salariile ar !utea sa creasca"

.$

.(