Sunteți pe pagina 1din 14

173

7. APARATUL RESPIRATOR

Aparatul respirator este format din ci respiratorii i organe eseniale. 7.1. CILE RESPIRATORII Sunt reprezentate de: cavitile nazale, nazofaringe, laringe, trahee i bronhii extrapulmonare. 7.1.1. CAVITI ! "A#A ! Ca$it%&ile nazale sunt '%ptuite de o mu'oas% format% din epiteliu i 'orion. (u'oasa 'a$it%&ii nazale prezint% parti'ularit%&i fun'&ionale i stru'turale )n fun'&ie de 'ele trei re*iuni ale sale: regiunea vestibular, regiunea respiratorie i regiunea olfactiv. Mucoasa regiunii vestibulare are un epiteliu stratifi'at pa$imentos, a '%rui '+eratinizare s'ade pe m%sura p%trunderii )n interiorul 'a$it%&ilor. Corionul prezint% papile )nalte, ,ine $as'ularizate, i 'uprinde numeroi foli'uli piloi, *lande se,a'ee i sudoripare, 'are se des'+id la ,aza periorilor -denumi&i vibrissae.. a ma/oritatea spe'iilor, )n 'orion e0ist% *lande seroase dez$oltate, anterioare sau laterale, 'are ume'teaz% mu'oasa prin se're&ia lor, la 'arni$ore, suine, o$ine, 'aprine, e'$ine. Mucoasa regiunii respiratorii prezint% un epiteliu pseudostratifi'at prismati' 'iliat, ,o*at )n 'elule 'ali'iforme. Corionul 'uprinde *lande tu,ulo1a'inoase seroase i mu'oase, infiltra&ii limfoide i limfonoduli. Corionul ader% la periostul sau peri'ondrul planului su,ia'ent printr1un &esut 'on/uneti$ la0. 2n unele re*iuni, 'orionul prezint% o re&ea de 'apilare foarte ,o*at%, 'u aspe't de ple0 'a$ernos la rume*%toare i 'u rol )n )n'%lzirea aerului inspirat. A'east% re&ea este drenat% prin $ene 'u dispoziti$e sfin'teriforme. a mi'ros'opul s'annin* au putut fi o,ser$ate 'elule 'u mi'ro$ili a '%ror lun*ime $ariaz% )n diferite re*iuni ale 'a$it%&ii nazale. Spre des'+iderea narinelor i )nspre orifi'iile nazofarin*iene, mi'ro$ilii sunt mai s'ur&i i mai *roi. Celulele ,azale *enereaz% 'elulele 'iliate i 'elulele 'ali'iforme din mu'oasa nazal%. Mucoasa olfactiv 'uprinde 'elule senzoriale i $a fi studiat% la analizatorul olfa'ti$. (u'oasa 'are '%ptuete sinusurile paranazale -frontale, etmoidal, ma0ilar, sfenopalatin. este mai su,&ire de'3t restul mu'oasei nazale i mai s%ra'% )n 'elule 'ali'iforme. 7.1.4. "A#56A7I"8! ! "azofarin*ele este por&iunea din farin*e 'u rol )n respira&ie. Are )n stru'tura peretelui: mucoas, submucoas, musculoas i adventice.

179

(u'oasa prezint% un epiteliu pseudostratifi'at prismati' 'iliat, 'u numeroase 'elule 'ali'iforme. 2n 'orion, limfonodulii apar mai *rupa&i )n re*iunea dorsomedian% unde formeaz% ami*dala nazofarin*ian%. ipsete mus'ulara mu'oasei. (us'uloasa 'uprinde fi,re mus'ulare striate s'+eleti'e, 'are formeaz% mu'+ii farin*elui. 7.1.3. A7I"8! ! arin*ele se prezint% 'a un or*an tu,ular , 'u rol )n fona&ie i respira&ie. 6a'e le*%tura )ntre farin*e i tra+ee. Are peretele format din mucoas, schelet condrofibroelastic, muchi striai i adventice. Mucoasa larin*elui prezint% un epiteliu pseudostratifi'at prismati' 'iliat. Corionul este ,o*at )n fi,re elasti'e, mai ales la ni$elul 'orzilor $o'ale. Corionul 'uprinde infiltra&ii limfoide, fre'$ent or*anizate )n limfonoduri i *lande tu,ulo1a'inoase seroase sau uneori mi0te. i*amentele $o'ale sunt formate, )n prin'ipal, din fi,re elasti'e ataate ferm de mu'+ii )n$e'ina&i. Corzile $o'ale nu au *lande )n 'orionul lor. Cartilajele laringiene sunt de tip +ialin, 'u e0'ep&ia epi*lotei, 'are este de tip elasti'. Sunt arti'ulate )ntre ele 'u a/utorul unor fi,re de 'ola*en sau elasti'e ataate ferm de peri'ondrul 'artila/elor. Muchii intrinseci i extrinseci ai larin*elui sunt de tip s'+eleti'. :e fa&a sa e0tern%, larin*ele este )n$elit de &esut 'on/un'ti$ la0. 7.1.9. T7A;!!A Tra+eea este un 'ondu't tu,ular, permanent des'+is, 'e fa'e le*%tura )ntre larin*e i ,ron+iile e0trapulmonare. Are peretele format din: mucoas, tunica fibro-musculocartilaginoas i adventice. Mucoasa traheal prezint% un epiteliu pseudostratifi'at prismati' 'iliat, 'onstituit din 'elule 'iliate, 'elule 'ali'iforme, 'elule ne'iliate i 'elule ,azale. Celulele 'iliate se solidarizeaz% 'u restul 'elulelor prin desmozomi i e0pansiuni plasmalemale di*itiforme. Celulele ne'iliate e0o'iteaz% spre lumen *lu'ide 'omple0e. Celulele 'ali'iforme au mito'ondrii mari i er*astoplasm%. Celulele ,azale 'on&in tonofilamente i parti'ip% la re*enerarea epiteliului tra+eal. 1 Corionul mucoasei 'uprinde &esut 'on/un'ti$ la0, 'u multe fi,re elasti'e i infiltra&ii limfoide. 6i,rele elasti'e formeaz% un strat fi,roelasti' intern i altul e0tern, 'are ader% la peri'ondrul inelului 'artila*inos. 2n 'orion sunt prezente *lande tra+eale, de tip mu'os i seros. Tunica fibro-musculo-cartilaginoas 'uprinde inelele sau 'artila/ele tra+eale i li*amentele interinelare. 1 nelele traheale sunt in'omplete -'u e0'ep&ia p%s%rilor., a$3nd e0tremit%&ile unite prin mu'+iul tra+eal, format din fi,re mus'ulare netede, 'e se inser% pe peri'ondrul elasti'. A'est mu'+i este situat pe fa&a e0tern% a 'artila/elor tra+eale la 'arni$ore i leporide. Inelele tra+eale sunt formate din &esut 'artila*inos +ialin. 1 !igamentele interinelare sunt formate din fi,re de 'ola*en i elasti'e, 'ontinu3nd mem,ranele elasti'e -e0tern% i intern%. de la un inel la altul. !le permit alun*irea tra+eei. "dventicea este format% din &esut 'on/un'ti$ la0 )n 'are sunt prezente elementele limfoide $ase de s3n*e, $ase limfati'e i ner$i. 7.1.<. =75";II ! !>T7A:? (5"A7!

17<

=ron+iile e0trapulmonare sau prini'ipale )n'ep la ni$elul ,ifur'a&iei tra+eale i p%trund )n pulmon la ni$elul +ilului, unde se ramifi'% )n ,ron+iile lo,are. !le prezint% inele 'artila*inoase 'omplete i rare fi,re mus'ulare netede, 'e 'ontinu% mu'+iul tra+eal, fiind dispuse )ntr1un strat 'ontinuu, situat )ntre mu'oas% i tuni'a fi,ro'artila*inoas%. 7.2. PULMONII :ulmonii reprezint% or*anele esen&iale ale aparatului respirator, la ni$elul lor a$3nd lo' +ematoza -s'+im,ul de *aze.. Cuprind )n stru'tura lor: o component de conducere, format% din ramifi'a&ia di'otomi'% a ,ron+iilor intrapulmonare@ o component respiratorie -format% din totalitatea stru'turilor impli'ate dire't )n pro'esele de +ematoz%.@ pleura visceral -pleura pulmonar%., 'are )i )n$elete la e0terior. 7.4.1. C5(:5"!"TA A! C5"A?C!7! Componenta de 'ondu'ere este reprezentat% de ar,orele ,ron+i' #arbor bronchialis$ intrapulmonar, 'e 'uprinde totalitatea ,ron+iilor rezultate )n urma ramifi'%ri ,ron+iilor primare. Aup% topo*rafia lor, a'este ramifi'a&ii se 'lasifi'% )n: bronhii lobare@ bronhii segmentare@ bronhii interlobulare@ bronhii intralobulare -sau bronhiole.. %ronhiile extralobulare au )n stru'tura peretelui lor urm%toarele: mucoasa, tunica musculo-cartilaginoas i adventiia -fi*. 7.1...

17B

Fig. 7.1. Bronhia extra o!" ar# -dup% ie,i'+, 1CCD.: 1 1 Cartila/ul. ,ron+iei@ 4 1 :eri'ondrul@ 3 1 8lande mu'oase@ 9 1 Vase de s3n*e@ < E (u'+i ,ron+ial@ B 1 amina propria@ 7 1 !piteliu pseudoprismati' 'iliat@ F 1 Celule 'ali'iforme. (u'oasa ,ron+iilor prezint% pliuri lon*itudinale datorit% 'ontra'&iei fi,relor mus'ulare netede 'e apar&in mus'ularei mu'oasei. (us'ulara mu'oasei 'ontinu% mu'+iul tra+eal i este 'unos'ut% su, denumirea de muchiul &eissessen. !piteliul este pseudostratifi'at prismati' 'iliat i de$ine simplu prismati' 'iliat la ni$elul ,ron+iei intralo,ulare. Corionul este format din &esut 'on/un'ti$ la0 'e 'on&ine fi,re elasti'e, infiltra&ii limfoide i *lande de tip tu,ulo1a'inos mu'os. (us'ulara mu'oasei este format% din fi,re mus'ulare netede dispuse 'ir'ular sau spiralat. Tunica musculo-fibro-cartilaginoas este format% din &esut 'on/un'ti$ )n 'are predomin% fi,rele elasti'e, 'e ader% la peri'ondrul pl%'ii 'artila*inoase. a ,ron+iile lo,are i interlo,ulare, stru'tura 'artila*inoas% se prezint% su, form% de insule de 'artila/, 'e dispar la ni$elul )n 'are ,ron+ia p%trunde )n lo,ulul pulmonar. 8lande ,ron+iale, tu,ulo1a'inoase sunt prezente )ntre fi,rele mus'ulare netede. "dventiia este reprezentat% de un &esut 'on/un'ti$ la0, ,o*at $as'ularizat, 'e se 'ontinu% 'u &esutul 'on/un'ti$ intrapulmonar. %ronhiile intralobulare sau bronhiolele se formeaz% prin ramifi'a&ii su''esi$e i sunt de trei ordine: de ordinul I -sau de 'ali,ru mare.@ de ordinul II -sau de 'ali,ru mi/lo'iu. i de ordinul III -sau de 'ali,ru mi'.. Cele de 'ali,ru mi' se 'ontinu% 'u ,ron+iolele terminale -fi*. 7.4...

Fig. 7.2. Bronhio a ter$ina # -dup% ie,i'+, 1CCD.: 1 1 umen@ 4 1 !piteliu simplu prismati' 'iliat@ 3 1 Celule 'ali'iforme@

177

9 1 Celule mus'ulare@ < 1 Vase de s3n*e@ B E sept interal$eolar@ 7 1 Al$eol% pulmonar%. Mucoasa, 'utat% lon*itudinal, prezint% un epiteliu simplu prismati' 'iliat 'are de$ine 'u,i' la ni$elul ,ron+iolelor terminale i se aplatizeaz% )n ,ron+ia respiratorie i )n 'analul al$eolar. "um%rul 'elulelor 'iliate des'rete spre ,ron+ia terminal%. Sunt prezente i 'elule se'retorii ne'iliate -'elulele Clara.. Celulele 'ali'iforme sunt prezente p3n% la ni$elul ,ron+iei terminale. 6i,rele mus'ulare netede se dispun spiralat, form3nd mus'ulara mu'oasei. Corionul prezint% infiltra&ii limfoide, rari noduli limfoizi mi'i i fi,re elasti'e lon*itudinale 'e se 'ontinu% 'u &esutul 'on/un'ti$ la0 al ad$enti&iei. Cartila/ul lipsete din stru'tura ,ron+iilor intralo,ulare. Bronhio e e re%&iratorii 'ontinu% ramifi'a&iile ,ron+iolelor terminale. Se 'ara'terizeaz% prin faptul '% prezint% des'+ideri ale al$eolelor pulmonare. 'piteliul este simplu 'u,i', 'u tendin&a de aplatizare. :rintre 'elulele 'u,i'e 'iliate, se *%ses' 'elulele des'rise de Clara, ne'iliate, 'u rol se'retor( Corionul, format din &esut 'on/un'ti$ la0, 'uprinde numeroase limfo'ite i fi,roelasti'e. 6i,rele mus'ulare netede, dispuse spiralat, formeaz% un strat e0trem de su,&ire. =ron+iolele respiratorii fa' parte at3t din 'omponenta de 'ondu'ere, '3t i din 'ea respiratorie -fi*. 7.3...

Fig. 7.'. Bronhii intra o!" are -dup% ie,i'+, 1CCD. : 1 1 =ron+iol% terminal%@ 4 1 =ron+iol% respiratorie@ 3 1 Canal al$eolar@ 9 1 Sa' al$eolar@ < 1 Al$eol%@ B 1 Sept al$eolar. 7.4.4. C5(:5"!"TA 7!S:I7AT57I!

17F

Componenta respiratorie 'uprinde 'analele al$eolare, sa'ii al$eolari i al$eolele pulmonare. Canalele alveolare 'ontinu% ,ron+iolele respiratorii. a ni$elul lor se des'+id sa'ii al$eolari i al$eolele pulmonare. !piteliul 'analelor este simplu 'u,i' 'u tendin&a de a de$eni simplu pa$imentos. Corionul este redus, iar fi,rele mus'ulare netede sunt prezente numai )n /urul des'+iderii sa'ilor al$eolari i al$eolelor. Canalele al$eolare se 'ontinu% 'u sa'ii al$eolari. )acii alveolari au pere&ii Gperfora&iH de orifi'iile de des'+idere ale al$eolelor pulmonare. !piteliul apare aplatizat, asem%n%tor 'elui al$eolar. 2n pere&ii lor sunt prezente fi,re elasti'e i fi,re reti'ulare, dar lipses' fi,rele mus'ulare netede. "lveolele pulmonare sunt 'a$it%&i mi'i poliedri'e, dispuse )n /urul sa'ilor al$eolari, a 'analelor al$eolare i a ,ron+iolelor respiratorii. Al$eolele au un perete foarte su,&ire, '%ptuit de un epiteliu simplu pa$imentos, spri/init pe o mem,ran% ,azal%. Totodat%, al$eolele sunt delimitate )ntre ele prin septe interal$eolare. . Septele interal$eolare sunt str%,%tute de o re&ea de 'apilare. 2n stru'tura septelor interal$eolare intr%: su,tan&a fundamental% -sau matri'ea e0tra'elular%., fi,re elasti'e, fi,re de reti'ulin%, fi,re de 'ola*en i 'elule septale. Septele sunt delimitate de mem,ranele ,azale ale 'elor dou% al$eole adia'ente. Celulele septale sau macrofagele alveolare au un nu'leu o$alar, situat e0'entri'. a mi'ros'opul ele'troni', 'elulele septale prezint% numeroi lizozomi ,o*a&i )n +idrolaze a'ide. Celulele septale sunt mo,ile. !le pot fi *%site )ntre 'elulele epiteliului al$eolar, dar pot ap%rea i )n 'a$itatea al$eolelor, tra$ers3nd mem,rana ,azal% a epiteliului al$eolar. Celulele septale fa*o'iteaz% parti'ule str%ine -de e0emplu pul,eri., de unde i denumirea de G'elule 'u prafH. Celulele septale se pot transforma )n 'elule *i*anti'e de 'orpi str%ini. Sursa 'elulelor septale este reprezentat% de mono'ite, )n 'ondi&ii normale, iar )n 'ondi&ii patolo*i'e pro$in din elementele 'elulare lo'ale -din +istio'ite, din pneumo'itele *ranuloase.. !piteliul al$eolar 'uprinde urm%toarele tipuri de 'elule: pneumo'itul mem,ranos, pneumo'itul *ranulos, pneumo'itul 'u mar*ine )n perie i ma'rofa*ul al$eolar. - *neumocitul membranos -sau celula alveolar mic sau celula de tip . prezint% un nu'leu de mi'i dimensiuni. !mite $oaluri 'itoplasmati'e lun*i i foarte su,&iri, 'e a'oper% 'ea mai mare parte a pere&ilor al$eolari i permit s'+im,ul rapid de *aze, de unde i denumirea de epitelio'it respirator. Sta,iles' /on'&iuni 'u pneumo'itele *ranuloase pe 'are le a'oper%, l%s3nd li,er% numai por&iunea lor api'al%@ 1 *neumocitul granulos sau celula alveolar mare sau celula de tip se spri/in% pe $oalurile de 'itoplasm% ale pneumo'itelor mem,ranoase. Au mito'ondrii numeroase, 'omple0 8ol*i, reti'ul endoplasmi' ru*os i ri,ozomi ,ine reprezentati. Sunt *ranulare pentru '% )n 'itoplasm% 'on&in in'luzii fosfolipidi'e, 'are 'ontri,uie la formarea surfa'tantului. a polul api'al, pneumo'itul *ranulos prezint% mi'ro$ilozit%&i. )urfactantul este un li'+id, 'e a'oper% suprafa&a pere&ilor al$eolari, opun3ndu1se distensiei e0'esi$e a pere&ilor al$eolari )n timpul respira&iei. 6ormeaz% o peli'ul% foarte fin% i 'uprinde )n 'ompozi&ia sa fosfolipide i mu'opoliozide, am,ele ela,orate de pneumo'itele *ranulare. - *neumocitul cu margine +n perie prezint% mi'ro$ilozit%&i lun*i la ni$elul polului api'al. Au rol )n a,sor,&ia transsudatului al$eolar. Membrana bazal a epiteliului al$eolar, foarte su,&ire, se spri/in% pe &esutul 'on/un'ti$ 'are al'%tuiete peretele propriu al al$eolei i septele interal$eolare. esutul 'on/un'ti$ 'on&ine fi,re de reti'ulin%, fi,re elasti'e i numeroase 'apilare san*uine.

17C

Capilarele alveolare sunt 'apilare tipi'e o'up% 7D I din suprafa&a total% a al$eolelor. 2ntre s3n*e i aerul al$eolar se interpun o serie de stru'turi 'are formeaz% o,ariera +ematoaerian%. A'este stru'turi sunt: surfa'tantul, epiteliul al$eolar, mem,rana ,azal% a epiteliului al$eolar, peretele septal -a'olo unde e0ist%., mem,rana ,azal% a endoteliului 'apilar, endoteliul 'apilar, plasma san*uin%, mem,rana plasmati'% a eritro'itului. Al$eolele pulmonare, sa'ii al$eolari i 'analele al$eolare 'are sunt tri,utare unei ,ron+iole respiratorii al'%tuies' un a'in pulmonar, o unitate respiratorie a paren'+imului pulmonar -fi*. 7.9...

Fig. 7.(. Re&re)entarea %*he$ati*# a "n"i a*in &" $onar+ 1 E =ron+iol% intralo,ular%@ 4 E Arter% pulmonar%@ 3 1 Ven% pulmonar% 9 1 Arter% ,ron+i'%@ < 1 =ron+iol% respiratorie@ B 1 Canal al$eolar@ 7 E Sa' al$eolar@ F 1 Al$eole@ C E :leur%. (ai mul&i a'ini pulmonari al'%tuies' un lo,ul pulmonar se'undar 'e reprezint% unitatea morfolo*i'% a paren'+imului pulmonar. o,ulii pulmonari sunt delimita&i de septe 'on/un'ti$e, foarte e$idente la ,o$ine i suine, unde desenul lo,ular -'onturul lo,ulilor. este $izi,il pe suprafa&a pulmonilor. o,ulii pulmonari au form% piramidal%, 'u ,aza orientat% spre suprafa&a pulmonului i $3rful perforat de o ,ron+iol% lo,ular%. 5 dat% 'u ,ron+iola, p%trund )n lo,ulul pulmonar arteriola i $ena intralo,ular%, limfati'e i ner$i. a r3ndul lor, lo,ulii pulmonari sunt dispui )n 'adrul unor se*mente ma'ros'opi'e, denumite lo,i pulmonari, separati )ntre ei prin s'izuri pulmonare.6ie'are lo, pulmonar are un pedi'ul 'e 'uprinde ramura lo,ar% a arterei pulmonare, a $enelor pulmonare, ner$i i limfati'e. 2n 'adrul unui lo, se des'riu, )n fun'&ie de topo*rafia ramifi'a&iilor ,ron+i'e, mai multe se*mente pulmonare.

1FD

*ulmonii - drept i st3n*. 'uprind fie'are '3te 3 1 < lo,i. :e fa&a mediastinal% a fie'%rui pulmon de o,ser$%, +ilul pulmonar prin 'are p%trund i ies 'omponentele anatomi'e ale pedi'ulului pulmonar -artera pulmonar%, artera ,ron+i'%, ,ron+ia primar%, $enele pulmonare, ner$i, $ase limfati'e.. *leura pulmonar este reprezentat% de por&iunea $is'eral% a seroasei 'a$it%&ii tora'i'e. Cuprinde )n stru'tura sa, urm%toarele straturi: mezoteliu, stratul subpleural, limitanta elastic( 1 (ezoteliul sau endopleura este 'onstituit din 'elule aplatizate unite prin desmozomi i un strat su,mezotelial, format din &esut 'on/un'ti$, )n 'are predomin% fi,rele elasti'e, i infiltra&ii limfoide. 1 )tratul subpleural este format din &esut 'on/un'ti$ ,o*at )n fi,re elasti'e i foarte $as'ularizat. Se 'ontinu% )n profunzimea pulmonului 'u septele interlo,ulare, mai dez$oltate la taurine i suine. 1 !imitanta elastic se formeaz% prin 'ondensarea fi,relor elasti'e la 'onta'tul 'u paren'+imul pulmonar. ,a%*" ari)a-ia &" $oni or. :ulmonii au o $as'ulariza&ie du,l%: funcional -realizat% de arterele i $enele pulmonare. i nutritiv -realizat% de artere i $ene ,ron+i'e.. "rtera pulmonar p%trunde prin +il i se ramifi'%, urm%rind traie'tul ,ron+iilor, d3nd ramuri interlo,ulare i intralo,ulare 'are se termin% 'u re&ele 'apilare )n /urul ,ron+iolelor respiratorii, sa'ilor al$eolari i al$eolelor. ,enele pulmonare )i au ori*inea )n re&ele 'apilare al$eolare 'are dreneaz% s3n*ele )n $enele situate )n septele 'on/un'ti$e interlo,ulare, iar de la a'est ni$el, prin ramuri satelite arterelor, )n $enele pulmonare.2n 'ir'ula&ia $enoas% pulmonar% a/un*e s3n*e o0i*enat i s3n*e neo0i*enat al $aselor pleurale. Cir'ula&ia nutriti$% este realizat% de arterele ,ron+i'e, 'u ori*ine )n trun'+iul ,ron+oesofa*ian. Iri*% peretele ar,orelui ,ron+i' i pleura. ,ascularizaia limfatic realizeaz% dou% ple0uri, unul intrapulmonar i altul su,pleural. :le0ul intrapulmonar )i are ori*inea )n /urul ramifi'a&iilor ,ron+i'e i )n /urul $aselor san*uine 'e le )nso&es'. Septurile interal$eolare sunt lipsite de $ase limfati'e. imfa 'ole'tat% de ple0uri este drenat% spre limfonodurile de la ni$elul pulmonar. Iner.a-ia este realizat% de fi,re parasimpati'e -desprinse din ner$ul $a*. i de fi,re ortosimpati'e -'u ori*ine )n ortosimpati'ul 'er$i'o1tora'i'.. Se realizeaz% un ple0 mi0t ortoparasimpati' pulmonar, din 'are se desprind ramuri 'are iner$eaz% ar,orele ,ron+i', arterele i $enele pulmonare, f%'3nd /on'&iuni neuro1mus'ulare la ni$elul fi,relor mus'ulare netede -mu'+iul 7eissessen.. :arasimpati'ul produ'e ,ron+o'onstri'&ie, )n timp 'e ortosimpati'ul produ'e ,ron+odilata&ie. 7.4.3. :A7TIC? A7ITI ;IST5 58I8! A ! A:A7AT? ?I 7!S:I7AT57 A :S7I Aparatul respirator la p%s%ri prezint% parti'ularit%&i de spe'ie at3t la ni$elul '%ilor respiratorii, '3t i )n stru'tura pulmonilor. Ca.it#-i e na)a e. Cornetul nazal rostral, situat )n re*iunea $esti,ular% a 'a$it%&ii nazale, este intens $as'ularizat i a'operit 'u un epiteliu stratifi'at pa$imentos 'ornifi'at. A'est epiteliu prezint% un strat ,azal 'u 'elule 'u,i'e, uor nere*ulate, din 'are plea'% spre suprafa&% 'oloane 'elulare, perpendi'ulare pe stratul ,azal. S'+eletul 'ornetului este format din 'artila/ +ialin. amina propria 'uprinde numeroase $ase de s3n*e.

1F1

Cornetul nazal mijlociu este situat )n re*iunea respiratorie a 'a$it%&ii nazale. Are un s'+elet 'artila*inos +ialin, delimitat de un peri'ondru )n*roat. !ste )n$elit 'u o mu'oas% de tip respirator, 'u un epiteliu pseudostratifi'at 'olumnar 'iliat 'u 'elule 'ali'iforme. 2n mu'oas% sunt prezente numeroase *lande al$eolare mari, 'u aspe't mu'os, 'are se des'+id dire't la suprafa&a epiteliului, f%r% a prezenta 'anal de e0're&ie. Celulele 'ali'iforme sunt e0trem de rare, fun'&ia lor fiind preluat% de *landele al$eolare. 2n spa&iul 'on/un'ti$ dintre *lande i )n apropierea mem,ranei ,azale se *%ses' nu'lei de limfo'ite, plasmo'ite, ma'rofa*e. amina propria -'orionul mu'oasei. 'uprinde un &esut 'on/un'ti$, ,o*at )n fi,re de 'ola*en i elasti'e, 'elule limfoide dispersate uniform, numeroase spa&ii san*uine nere*ulate i fi,re ner$oase. Aup% stimul%ri anti*eni'e, num%rul 'elulelor limfoide 'rete i apare tendin&a de a se or*aniza )n nodului. Cornetul nazal caudal este situat )n re*iunea olfa'ti$% a mu'oasei nazale. !ste a'operit de o mu'oas% de tip olfa'ti$. )inusul infraorbitar prelun*ete a,oral 'a$itatea 'ornetului nazal 'audal i este '%ptuit )n partea rostral% de un epiteliu stratifi'at pa$imentos, iar )n partea 'audal% de un epiteliu pseudostratifi'at prismati' 'iliat 'u pu&ine 'elule 'ali'iforme. 2n re*iunea $esti,ular% se des'+ide 'ondu'tul *landei nazale, 'u aspe't de *land% tu,ular% ramifi'at%. Laringe e re%&irator. :rezint% un s'+elet 'artila*inos 'are se poate osifi'a par&ial. (u'+ii larin*elui sunt stria&i, iar mu'oasa prezint% un epiteliu pseudostratifi'at 'u 'elule 'ali'iforme i 'elule 'iliate. Traheea. !ste format% dintr1un num%r mult mai mare -1DF 1 14B. de inele 'artila*inoase 'omplete, 'are se arti'uleaz% )ntre ele prin li*amente interinelare, formate din fi,re de 'ola*en i elasti'e. Inelele sunt formate din 'artila/ +ialin i pot prezenta nu'lei de osifi'are 'u m%du$% +emato*en% -mai ales )n treimea 'ranial% a tra+eei.. a palmipede, inelele se pot osifi'a i pot 'uprinde )n stru'tura lor m%du$a +emato*en%. :eretele tra+eal 'uprinde )n stru'tura sa: mu'oasa, tuni'a fi,ro'artila*inoas% i ad$enti&ia. Mucoasa prezint% un epiteliu pseudoprismati' 'iliat i un 'orion 'u numeroase *lande tu,uloa'inoase mu'oase i fre'$ente infiltra&ii limfoide. 2n /um%tatea 'audal% a tra+eei i la ni$elul siri0ului, *landele mu'oase sunt )nlo'uite 'u 'elule 'ali'iforme. Tuni'a fi,ro'artila*inoas% 'uprinde inelele 'artila*inoase, )m,r%'ate pe am,ele fe&e de un &esut 'on/un'ti$, 'u fi,re elasti'e, 'are ader% la peri'ondru. Ad$enti&ia este reprezentat% de un &esut 'on/un'ti$ la0. P" $onii. :rezint% o stru'tur% 'omplet diferit% de a'eea a pulmonului de la mamifere. a p%s%ri, ar,orele ,ron+i' nu prezint% 'anale al$eolare, sa'i al$eolari i al$eole pulmonare. Ar,orele ,ron+i' este 'ompus dintr1o re&ea de ,ron+ii inter'omuni'ante. S'+im,urile de *aze -+ematoza. se realizeaz% la ni$elul 'elor mai fine ramifi'a&ii ale ,ron+iilor intrapulmonare, denumite ,ron+ii ter&iare -sau para,ron+ii. i la ni$elul di$erti'ulelor aerifere 'e 'omuni'% 'u a'eastea. 2nainte de a p%trunde )n pulmoni, ,ron+iile prezint% inele 'artila*inoase 'omplete, dar nesuprapuse par&ial. =ron+iile primare, st3n*% i dreapt%, rezultate )n urma ramifi'%rii tra+eei, p%trund )n pulmon la ni$elul +ilului, )mpreun% 'u artera i $ena pulmonar%. Str%,at pulmonul )n sens 'audo1 'ranial, mu'oasa lor 'ontinu3ndu1se 'u sa'ul aerian a,dominal. Ae la intrarea )n pulmon p3n% la $esti,ulul ,ro+i', s'+eletul lor apare format din pl%'i de 'artila/ +ialin, rezultate din fra*mentarea

1F4

inelelor. :l%'ile de 'artila/ de$in din 'e )n 'e mai rare pe m%sura )naint%rii )n profunzimea pulmonului, fiind )nlo'uite de un strat mus'ular neted. (u'oasa ,ron+iei primare prezint% un aspe't dantelat datorit% 'ut%rii sale i numeroaselor des'+ideri ale *landelor la suprafa&a epiteliului. 8landele al$eolare mu'oase dispar, fiind )nlo'iute 'u 'elule 'ali'iforme. !piteliul este pseudostratifi'at prismati' 'iliat. 2n lamina propria sunt prezente fi,re elasti'e, fi,re mus'ulare netede, $ase san*uine i 'elule limfoide, 'e se pot or*aniza )n noduli, dup% stimul%ri anti*eni'e. 2n epiteliul mezo,ron+iei s1a o,ser$at prezen&a unor *rupe de 'elule 'u numeroase mi'ro$ezi'ule dense )n 'itoplasm%, interpretate 'a me'ano1 i '+emore'eptoare. 6i,rele mus'ulare netede sunt dispuse 'ir'ular, spiralat sau lon*itudinal, a$3nd raporturi str3nse 'u fi,rele elasti'e ale 'orionului. Ain ,ro+iile primare se desprind ,ro+iile se'undare, dispuse )n patru *rupe -medio1 dorsal%, medio1$entral%, latero1dorsal%, latero1$entral%.. =ron+iile medio1$entral% i medio1 dorsal%, )mpreun% 'u para,ron+iile 'e se desprind din ele, apar&in paleopulmonului, 'are este ,ine dez$oltat la *alina'eele domesti'e. :ar,ron+iile din paleopulmon sunt dispuse paralel )ntre ele, iar aerul 'ir'ul% unidire'&ional. =ron+iile latero1dorsal% i latero1$entral%, )mpreun% 'u para,ron+iile 'e se desprind din ele, apar&in neopulmonului, mai re'ent filo*eneti', 'e o'up% numai 4D 1 4<I din pulmon. 2n neopulmon, para,ron+iile se anastomozeaz% )ntre ele, form3nd o re&ea, )n 'are aerul 'ir'ul% ,idire'&ional. =ron+iile se'undare prezint% un epiteliu 'olumnar 'iliat, 'u 'elule 'ali'iforme. =ron+iile se'undare prezint% un epiteliu simplu 'olumnar 'iliat )n re*iunea ini&ial%, 'are de$ine simplu pa$imentos )n re*iunea terminal% a ,ron+iei. Corionul 'on&ine *lande mu'oase numai )n por&iunea ini&ial% a ,ron+iilor, ulterior fiind )nlo'uite 'u 'elule mu'oase. Su, 'orion, fi,rele mus'ulare netede, dispuse spiralat sau o,li', se *rupeaz% )n fas'i'ule. :este ele se suprapune un &esut 'on/un'ti$ format din fi,re de 'ola*en i elasti'e -fi*. 7.<...

Fig. 7./. Se*-i"ne tran%.er%a # &rin o!" " &" $onar a &#%#ri+ 1 1 umenul para,ron+iei@ 4 1 Sept interatrial@ , 3 E (u'+i atrial@ 9 1 Atriu@ < 1 Sept 'on/un'ti$@ B 1 Vas san*$in@ 7 1 Infundi,ul@ F E :aren'+im.

1F3

:ulmonii la pas%re prezint% un aspe't stru'tural spon*ios datorit% ramifi'a&iilor ,ron+iale intrapulmonare. Astfel, fie'are pulmon 'on&ine o ,ron+ie primar% -sau mezo,ron+ia., patru *rupuri de ,ron+ii se'undare i un num%r mare de ,ron+ii ter&iare -sau para,ron+ii.. *arabronhiiie -sau ,ron+iile ter&iare. realizeaz% o re&ea tu,ular% intrapulmonar% )n spa&iul dintre mezo,ron+ie i ,ron+iile se'undare. 2mpreun% 'u &esutul 'on/un'ti$ adia'ent, o para,ron+ie realizeaz% un lo,ul pulmonar 'e reprezint% unitatea morfo1fun'&ional% a pulmonului la pas%re. :ara,ron+iile au un 'ali,ru relati$ uniform i fa' le*%tura )ntre ,ron+iile se'undare, put3nd s% se anastomozeze i 'u alte para,ron+ii. !piteliul para,ron+iilor este simplu pa$imentos, spri/init pe o me,ran% ,azal%, 'e )l delimiteaz% de &esutul 'on/un'ti$ intrapulmonar. !obul pulmonar la pas%re are o form% +e0a*onal%, pe se'&iune trans$ersal%, a$3nd )n 'entrul s%u o para,ron+ie, 'u un lumen 'e o'up% 'ir'a o treime din diametrul lo,ulului. umenul para,ron+iei este delimitat de un epiteliu simplu pa$imentos, spri/init de un &esut 'on/un'ti$ redus. (u'oasa para,ron+iilor apare perforat% de numeroase orifi'ii, 'e reprezint% des'+iderile unor spa&ii nere*ulate, sferoidale sau o$oidale, aflate )n peretele para,ron+iei i denumite atrii aeriene. Aes'+iderile atriilor )n para,ron+ii sunt 'ir'ums'rise de fi,re mus'ulare netede, dispuse sfin'teriform, 'are formeaz% mu'+i atriali. (u'+ii atriali sunt 'apa,ili s% re*leze at3t lumenul para,ron+iilor, '3t i 'omuni'%rile a'etora 'u atriile. :eretele para,ron+iilor mai 'uprinde un strat de mu'+i neted, format din 4 1 < r3nduri de fi,re mus'ulare netede, or*anizate su, form% de ,enzi spiralate, le*ate )ntre ele prin fi,re elasti'e. "triile aeriene -aerofore. sunt 'a$it%&i 'u diametrul 'uprins )ntre 1DD 1 4DD Jm. !le sunt '%ptuite de un epiteliu simplu 'u,i' sau pa$imentos . (i'ros'opia ele'troni'% a demonstrat '% epiteliul di$erti'ulelor aerifere este format din 'elule al$eolare 'u nu'lei nere*ula&i, sferoidali sau o$oidali. !le 'on&in mito'ondrii, 'omple0 8ol*i, reti'ul endoplasmi' ru*os i 'orpi deni osmiofili, fapt 'e demonstreaz% parti'iparea lor la ela,orarea peli'ulei de limfoproteine, sinonim% surfa'tantului de la mamifere. Atrille aerifere sunt delimitate de pere&i i septe interatriale 'e 'on&in fi,re de 'ola*en i elasti'e, 'elule septale i numeroase 'apilare san*uine, 'u un endoteliu e0trem de aplatizat i lumenul )n*ustat. :eretele atriilor este foarte su,&ire -ino,ser$a,il la un mi'ros'op opti'. )n zona adia'ent% 'apilarului. 2n atrii se des'+id mai multe infundi,ule, 'are 'ondu' aerul la 'apilarle aeriene. Capilarele aeriene, 'u un diametru $aria,il de 3 1 1D Jm se ramifi'% i se anastomozeaz%, form3nd o re&ea dens%. Capilarele aeriene a/un* )n 'onta't intim 'u 'ele san*uine, fapt 'e permite realizarea +ematozei. a p%s%ri, ,ariera aer1s3n*e este foarte su,&ire -1,DB Jm., tristratifi'at% i 'uprinde epiteliul 'apilarelor aerifere, mem,rana ,azal% i endoteliul 'apilar. )acii aerieni au un perete foarte su,&ire i reprezint% o prelun*ire )n e0teriorul pulmonilor a mu'oasei mezo,ron+iilor -sa'ii a,dominali. iKsau a ,ron+iilor se'undare -restul sa'ilor.. :eretele sa'ilor aerieni are o $as'ulariza&ie san*uin% redus%, )n'3 t a'etia nu parti'ip% dire't la s'+im,urile respiratorii, ser$ind numai 'a rezer$or de aer sau inter$enind )n me'ani'a respira&iei. 2n stru'tura peretelui sa'ilor aerieni intr%: un epiteliu simplu 'u,i' 'iliat, la zona de /on'&iune 'u ,ron+iile intrapulmonare i simplu pa$imentos )n restul fe&ei@ o mem,ran% ,azal% i o lam% su,&ire de &esut 'on/un'ti$ 'e 'on&ine fi,re de 'ola*en i elasti'e. 7.'. OR0ANO0ENE1A APARATULUI RESPIRATOR

1F9

Ca.it#-i e na)a e au ori*ine e'todermi'%, dez$olt3ndu1se 'on'omitent 'u or*anizarea 'a$it%&ii ,u'ale i a re*iunilor fe&ei -fi*. 7.B...

6i*. 7.B. Aez$oltarea 'a$it%&ilor nazale: 1 1 :ro'esul in'isi$ -palatul primar.@ 4 1 :ro'esele palatine -palatul se'undar.@ 3 1 Septul nazal@ 9 1 Ca$itatea ,u'al%@ < 1 Ca$it%&ile nazale@ B 1 im,a.

Celelalte 'omponente ale aparatului respirator au ori*ine endodermi'%, dez$olt3ndu1se din endodermul intestinului primar anterior. a formarea larin*elui, parti'ip% endodermul planeului farin*ian din 'are se diferen&iaz% epiteliul larin*elui i mezen'+imul ar'urilor ,ran+iale IV i VI, )n masa '%rora se $or dez$olta 'artila/ele i mu'+ii larin*elui. :rimul apare 'artila/ul tiroid, dup% 'are urmeaz% 'ri'oidul i 'artila/ele aritenoide, ultimul fiind epi*lota -fi*. 7.7...

Fig. 7.7. 2e).o tarea a&arat" "i re%&irator 3 %ta4ii ini-ia e+ 1 1 !minen&a +ipo,ran+ial%@ 4 1 !mine&a epi*lotei@ 3 1 Lan& larin*otra+eal@ 9 1 :roie'&ia di$erti'ulului tra+eo1,ron+i'@ < 1 6arin*ele@ B 1 Ai$erti'ul respirator@ 7 1 (u*ure +epato1'isti'@ F 1 Sept trans$ers. I E IV E Ar'uri ,ran+iale.

1F<

Fig. 7.5. M"g"rii a&arat" "i re%&irator+ 1 1 6arin*ele primiti$@ 4 1 5rifi'iul larin*ian@ 3 1 Tra+eea primiti$%@ 9 1 (u*uri ,ron+o1 pulmonari@ < 1 !sofa*ul primitti$. P" $onii Tra+eea i pulmonii se dez$olt%, la mamifere, dintr1o e$a*inare a endodermului de pe peretele anterior al farin*elui. A'east% e$a*inare se detaeaz% la limita 'audal% a re*iunii ,ran+iale, su, forma unui an& larin*o1 tra+eal. Ai$erti'ulul tra+eal $a *enera tra+eea, 'are se ,ifur'%, d3nd natere mu*urilor ,ron+o1pulmonari -fi*. 7.C. ..

6i*. 7.C. Aez$oltarea ar,orelui ,ron+i':

1 1 !sofa*ul@ 4 1 Tra+eea@ 3 1 (u*urii 'ondu'telor intrapulmonare. a mamifere, pulmonii )n'ep s% se diferen&ieze de timpuriu. Se produ' ramifi'%ri de tip ,i1 i tri'+otomi' ale ,ron+ilor primare, ap%r3nd ,ron+ii lo,are, se*mentare, lo,ulare i a'inii pulmonari. a or*ano*eneza pulmonilor 'ontri,uie i mezen'+imul lo'al, din 'are se $or forma 'artila/ele, mu'+ii netezi i &esutul 'on/un'ti$ intrapulmonar. T" !"r#ri 4e 4e).o tare a a&arat" "i re%&irator a ni$elul 'a$it%&ilor nazale, pot ap%rea 'a tul,ur%ri de dez$oltare: 1 atrezia narinelor prin persisten&a dopului epitelial 'are le astup% )n timpul dez$olt%rii@ 1 atrezia 'on*enital% a e0tremit%&ii 'audale a 'a$it%&ilor nazale, datorit% men&inerii mem,ranei ,u'ofarin*iene, 'are se fi,rozeaz%, se 'ondrifi'% sau se osifi'%. !pi*lota poate fi a,sent%, fisurat% sau r%su'it%. arin*ele poate prezenta atrezie, ap%r3nd 'a un 'ordon fi,ros )ntru'3t dopul epitelial larin*ian nu s1a resor,it )n 'ursul dez$olt%rii or*anului. Ae asemena, piesele larin*iene nu se 'ondrifi'%, r%m3n3nd fi,roase, )n'3t se 'ola,eaz% )n timpul inspira&iei. Tul,ur%rile de dez$oltare a tra+eei sunt 'omune 'u anomaliile esofa*ului din 'auza ori*inii lor 'omune. Astfel, dez$oltarea defe'tuoas% a septului esofa*o1tra+eal poate pro$o'a atrezia esofa*ului, )nso&it% de o fistul% esofa*o1tra+eal%.

1FB

:ulmonii pot fi afe'ta&i de: a*enezie unilateral%, aplazie, +iperplazie, lo,a&ie $i'iat% i de tul,ur%ri de stru'tur%, 'a de e0emplu pulmonul '+isti' 'on*enital.