Sunteți pe pagina 1din 24

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI

Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 1 din 24

CAPITOLUL I. GENERALITATI
1.1. OFERTANT LUCRARE:

S.C.DIMEX 2000 COMPANYS.R.L. REBRA


1.2.ELABORARE , VERIFICARE , APROBARE , VIZARE
( Prenume , nume , semnatura , data )
Data elaborarii : 20.06.2011
ELABORAT:
Responsabil Q&M&SSM&RS&SI:Ing. Birsan Cornel ....................... 20.06.2011
VERIFICAT:
Responsabil tehnic cu executia: Ing. Purel Daniel Valeriu

......... 20.06.2011

APROBAT:
Director General : Scurtu Ioan... 21.06.2011
VIZAT :
Persoana agreata MTCT: Ing. Ardelean Veronica........21.06.2011

1.3.LISTA MODIFICARILOR
Nr
crt

Nr.pag./
Editia

Nr.pag
Revizuita

Nr.parag
Revizuit

Continutul modificarii

Efectuata de/
Semnatura/data

Aprobata de/
Semnatura/
data

1.4. LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Nr.
crt. DESTINATAR
1.

Ex.
nr.

Editia /
Revizia

DATA SI SEMNATURA DE:


PRIMIRE
RETRAGERE
A Documentului
Aplicabil
30.06.2011

Orig.

1/0

1/0

1/0

30.06.2011
30.06.2011

1/0

30.06.2011

S.C. DIMEX 2000 COMPANYS.R.L.


REBRA (ARHIVA)
2.
3.

COMUNA DUMITRITA
SEF SANTIER

4.

Birou Q&M&SSM&RS&SI

A Documentului
retras

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 2 din 24

CAPITOLUL I. GENERALITATI
1.5.SCOPUL: Planul Calitate & Mediu & SSM & RS & SI descrie organizarea,
responsabilitatile si procedurile utilizate de catre societate pentru executarea ,
asigurarea si controlul calitatii lucrarilor contractate , n conformitate cu
prevederile Legii 10/1995 , a standardului SR EN ISO 9001/ 2008, SR EN ISO
14001 / 2005,
OHSAS 18001 / 2007, SA 8000 / 2008 , SR ISO/CEI 27001 /
2006 si a sistemului propriu de management integrat descris n
MMQ&M&SSM&RS&SI&SI-01, editia 2 , revizia 0/2009 si n procedurile de sistem,
procedurile operationale de proces si procedurile tehnice de executie.
1.6.DOMENIU DE APLICARE: Planul Calitate&Mediu&SSM&RS&SI se aplic
pentru lucrarea :
ASFALTARE STRAZI IN BUDACU DE SUS, COMUNA DUMITRITA,
JUD.BISTRITA - NASAUD
2.1.1.Amplasament :

Strazi in localitatea Budacu de Sus


1.7.GESTIONAREA PLANULUI CALITATII:
Planul de Calitate&Mediu&SSM&RS&SI este gestionat de ctre Responsabilul
MQ&M&SSM&RS&SI&SI. Tinerea sub control a lui se realizeaza pe tot parcursul
executiei lucrarilor de realizare a obiectivelor solicitate prin proiectul integrat
propus, pentru a se tine cont de prevederile de organizare si de tehnologia de
executie folosita. El se completeaza cu procedurile sistemului de management
integrat, procedurile de proces si procedurile tehnice de executie si control,
existente la nivel de societate.
Conducerea societatii la organizarea santierului pentru executia lucrarilor ,
va asigura urmatoarele documente :
-autorizatia de construire ;
-ordin de inceperea a lucrarilor;
-documentatia tehnica de executie ( caiete de sarcini , proceduri tehnice de
executie , planul calitatii);
-reglementarile tehnice aplicabile lucrarilor si planul de masurare si monitorizare;
-graficul de executie a lucrarilor contractate ;
-documentele contractuale;
-formulare tipizate pentru certificarea calitatii materialelor si executiei lucrarilor .
Gestionarea lor pe santier se realizeaza de catre efii de santiere , iar tinerea lui
sub control este asigurata de catre Responsabilul MQ&M&SSM&RS&SI&SI pe
lucrare.

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 3 din 24
CAPITOLUL II.

PREZENTAREA LUCRARII SI A PROCESELOR DE LUCRU CE INFLUENTEAZA CALITATEA

2.1.Denumirea obiectivului de investiie :


ASFALTARE STRAZI IN BUDACU DE
JUD.BISTRITA - NASAUD

SUS,

COMUNA

DUMITRITA,

2.1.1.Amplasament :

Strazi in localitatea Budacu de Sus


2.2.Proiectant general : S.C. DRUM PROIECT S.R.L. Bistrita, str.Cuza Voda nr.
17A, tel.0363/105651
2.3.Denumirea autoritatii contractante: Comuna DUMITRITA, loc.Dumitrita nr. 145
tel. 0263/271756, fax: 0263/271768

2.4.Ofertant : S.C. DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA


2.4.1.Asociat : 2.5.Executant: S.C. DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

2.6.Descrierea pe scurt a lucrrii:


2.6.1 Situatia actuala:
Strazile, in lungime totala de 3,355 km, sunt nemodernizate, imbracamintea
actuala fiind din material pietros, intr-o avansata stare de degradare, avand
elemente geometrice neamenajate in plan si in spatiu, prezentand numeroase
degradari si valuriri, ceea ce ingreuneaza circulatia.
2.6.2 Situatia propusa:
Strazile prevazute a se amenaja sunt:
Strada Dos
L= 0,410 km
Tronson 1 - L=370m
Lcaros. = 4,0 m
lac=2 x 0,50 m
Tronson 2 - L=40m
Lcaros. = 3,50 m
lac=1 x 0,50 m = 0,50 m
sant dalat stanga L=410m
sant dalat dreapta L=280m ( km 0+090-0+370 )
podete D=1000; L=10m 2 bucati
platforme de intalnire ( 2x20m ) 3 bucati
Strada La Burdea
L= 0,200 km
Lcaros. = 3,50 m
lac=2 x 0,25 m
sant dalat stanga L=80m ( km 0+100-0+180 )
sant dalat dreapta L=100m ( km 0+000-0+100 )
podete D=1000; L=10m 2 bucati
platforme de intalnire ( 2x20m ) 2 bucati
Strada La Botarla
L= 0,175 km
Lcaros. =3,50 m
lac=2 x 0,25 m
sant dalat stanga L=35m ( km 0+000-0+035 )
sant dalat dreapta L=60m ( km 0+030-0+090 )

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 4 din 24
CAPITOLUL II.

PREZENTAREA LUCRARII SI A PROCESELOR DE LUCRU CE INFLUENTEAZA CALITATEA

podet D=1000; L=10m 1 bucata


podet D=1500; L=10m 1 bucata
pereu piatra bruta si parapet dreapta L=50m+35m=85m
platforme de intalnire ( 2x20m ) 1 bucata
Strada La Bulea la Moara
L= 0,430 km
Tronson 1 - L=240m
Lcaros. = 4,0 m
lac=2 x 0,25 m
Tronson 2 - L=190m
Lcaros. = 3,50 m
lac=2 x 0,25 m
sant dalat dreapta L=240m ( km 0+000-0+240 )
podete D=1000; L=10m 2 bucati
podet D=1500; L=10m 1 bucata
pereu piatra bruta si parapet stanga L=120m
pereu piatra bruta si parapet dreapta L=70m
platforme de intalnire ( 2x20m ) 1 bucata
Strada Lui Bulea
L= 0,365 km
Lcaros. = 4,0 m
lac=2 x 0,25 m
sant dalat stanga L=215m ( km 0+000-0+215 )
sant dalat dreapta L=270m ( km 0+000-0+120 si km 0+215-0+365 )
podete D=1000; L=10m 3 bucati
platforme de intalnire ( 2x20m ) 1 bucata
Strada Pe Parau
L= 0,375 km
Lcaros. = 4,0 m
lac=2 x 0,25 m
sant dalat stanga L=125m ( km 0+250-0+375 )
podete D=1000; L=10m 1 bucata
pereu piatra bruta si parapet stanga L=75m
platforme de intalnire ( 2x20m ) 2 bucati
Strada Grui
L= 1,400 km
Lcaros. =4,50 m
lac=2 x 0,50 m
sant dalat stanga L=1400m ( km 0+000-1+400 )
sant dalat dreapta L=380m(km 0+555-0+935)si L=285(km1+095-1+380)
podete D=1000; L=10m 6 bucati
zid de sprijin L=60m
platforme de intalnire ( 2x20m ) 5 bucati
Sistemul rutier adoptat
- balast 20 cm (mediu) cf. S.R. 662/2002
- piatra sparta 12 cm cf. S.R. 667/2001
- BAD 25 5 cm cf. S.R.174-1/2009
- BA 16 5 cm cf. S.R.174-1/2009

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 5 din 24
CAPITOLUL II.

PREZENTAREA LUCRARII SI A PROCESELOR DE LUCRU CE INFLUENTEAZA CALITATEA

PODETE
Pentru scurgerea apelor in conditii normale si tinand cont de configuratia terenului,
s-au prevazut 17 podete cu D = 1000 si L= 10 m, si 2 podete cu D=1500 si L=10
m , care le inlocuiesc pe cele deteriorate sau subdimensionate existente .
SPRIJINIRI DE TERASAMENTE
Pentru sprijinirea terasamentelor strazilor s-au prevazut tronsoane cu pereu din piatra
bruta, in lungime totala de 155 m pe partea dreapta si 195 m pe partea stanga, cu
inaltimea cuprinsa intre 1,30 m si 3,15 m. Acesta se va executa pe un strat de beton
C12/15 de 15 cmfundat pe o grinda din beton, amplasata sub nivelul talvegului si va fi
prevazut la partea superioara cu un parapet de siguranta .
De asemenea este necesara executia unui zid de sprijin din beton C16/20, cu lungimea
de 60 m, pe strada Grui, pentru a limita alunecarea taluzului strazii spre proprietatile
particulare.

2.7.Procesele de lucru ce influenteaza calitatea:

Predarea primirea amplasamentului;


Calitatea materialelor;
Asigurarea transportului materialelor si semifabricatelor;
Executia lucrarilor de terasamente drum
Pregatirea platformei drumului
Asternerea straturilor de balast si piatra sparta
Prepararea si transportul mixturilor asfaltice
Executia penelor ranfort
Asternerea si finisajul mixturilor asfaltice
Amorsarea suprafetei inainte de asternerea mixturilor
Montarea tuburilor la podete
Prepararea si transportul betonului
Cofrarea elementelor
Turnarea betonului

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 6 din 24

CAPITOLUL II.

PREZENTAREA LUCRARII SI A PROCESELOR DE LUCRU CE INFLUENTEAZA CALITATEA

2.8.1.Standarde, legislaie i normative aplicabile:


SR EN ISO 9000/2006 Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i
vocabular
SR EN ISO 9001/2008 Sisteme de management al calitii. Cerine
SR EN ISO 14001/2005
Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de
utilizare
OHSAS 18001/2007 Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale.
Specificaie
SA 8000 sistem de management al responsabilitatii sociale
SR EN ISO 27001/2006 sistem de management al securitatii informatiei
Legea Nr. 10 / 1995 privind calitatea n construcii
OUG 195 / 2005 privind protecia mediului
Legea 319 / 2006 privind sntatea i securitatea n munc
HG 1425 / 2006 Norme de aplicare a prevederilor Legii 319/2006
HG 300 / 2006 privind cerinele minime de SSM pt. antiere temporare i mobile
H.G. 766 / 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii
H.G. 925 / 1995 Regulamentul de verificare i expertizare tehnic a proiectelor,
execuiei lucrrilor de construcii
H.G. 272 / 1994 Hotrre pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat
al calitii n construcii
H.G. 273 / 1994 Hotrre privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor
de construcii i instalaii aferente acestora
Normative specifice lucrrilor de construcii/ instalaii specificate in proiectele tehnice
2.8.2. Documentele specifice executiei lucrarii:
Nr.
Crt.

1.

Obiect/categoria de
lucrari

Documentatia
tehnica de
referinta

Asfaltare strazi in localitatea


Budacu de Sus, comuna
Dumitrita,
jud.Bistrita
Nasaud

-proiect tehnic
-Caiet de sarcini
-Instructiuni pentru
ofertanti

Editia in vigoare
a documentatiei
tehnice de
referinta /
Proiectant
general
-

Verificator
de proiecte
atestat /
Expert
tehnic
-

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 7 din 24
CAPITOLUL : III.

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT APLICABIL LUCRRII

3.1.Obiectivele Calitatii&Mediului&SSM&RS&SI stabilite de conducerea


societatii pentru realizarea lucrarii:
-realizarea lucrarii , respectand cu strictete normele tehnice si reglementarile in
vigoare;
-punerea in opera numai a materialelor certificate sau agrementate si verificarea
conformitatii materialelor si a produselor aprovizionate pe antier ,de catre comisia de
receptie . Acolo unde se impune nainte de punerea n oper a materialelor se vor
verifica de ctre laboratorul de ncercri prin texte i incercari , conform normelor
tehnice n vigoare ;
-utilizarea eficienta a resurselor umane prin asigurarea de personal tehnic de
specialitate si personal muncitor calificat;
-asigurarea conformitatii mijloacelor mecanice , a utilajelor si a capabilitatii
acestora de a realiza nivelul de calitate prescris in timpul proceselor de executie;
-satisfacerea deplina a cerintelor specificate de client prin documentatia tehnica si
clauzele contractuale;
-prevenirea tuturor neconformitatilor legate de mediu ( poluarea mediului) prin
identificarea aspectelor de mediu si a riscurilor asociate acestora ;
-masurarea si monitorizarea in permanenta a aspectelor semnificative de mediu in
vederea tinerii sub control a acestora ;
-consum minim de produse ce influenteaza negativ mediul, determinand aspecte
de mediu semnificative ;
-constientizarea personalului organizatiei privind importanta satisfacerii cerintelor
legale si de reglementare din domeniul mediului si securitatii si sanatatii in munca
-identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor profesionale si stabilirea metodelor de
control al acestora
- imbuntirea continu a performanelor de mediu si a performantei referitoare la
securitatea si sanatatea in munca si responsabilitate sociala;

3.2.Politica societatii aplicabil la lucrare:


Politica societatii S.C. DIMEX 2000

COMPANYS.R.L,

in domeniul
calitatii&mediului&SSM&RS&SI consta in asigurarea si garantarea calitatii produselor si
serviciilor furnizate in acord cu cerintele si nivelurile de calitate specificate in prevederile
legale si de reglementare in vigoare, respectand de asemenea clauzele contractuale
incheiate cu clientii .
Societatea
va executa lucrrile contractate n conformitate cu
prevederile
caietelor de sarcini , documentatiei de ofertare si a specificatiilor contractuale ,
respectand in totalitate prevederile normelor tehnice si legale n vigoare.
Conducerea societatii si asum responsabilitatea executrii lucrrilor la cerintele
de calitate&mediu&SSM&RS&SI specificate de catre investitor si in acest sens deleag pe
domnii: ing.Purel Daniel Responsabil R.T.E., si ing.Birsan Cornel - Reprezentant
al managementului pentru sistemul de management integrat specific lucrarii.
Acestia au responsabilitatea si autoritatea pentru planificarea si coordonarea activitatilor
referitoare la functionarea sistemului calitatii specific lucrarii si asigurarea controlului
calitatii lucrarilor executate. Au acces direct la conducerea de varf a societatii si au
autoritatea si responsabilitatea in vederea luarii masurilor necesare pentru evitarea
neconformitatilor.

Raspunde : Directorul general Scurtu Ioan

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 8 din 24
CAPITOLUL : III.

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT APLICABIL LUCRRII

3.3.Lista procedurilor sistemului de management integrat aplicabile lucrarii:


Nr
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Denumire procedura
Controlul documentelor
Controlul inregistrarilor
Audit intern
Controlul produsului neconform
Actiuni corective
Actiuni preventive
Competent, constientizare, i instruire
Monitorizare si masurare
Comunicare
Aspecte de mediu
Prevederi legale si alte cerinte
Pregatirea pentru situatii de urgenta si
capacitate de raspuns
Identificarea pericolelor , evaluare risc
si stabilire controale
Investigarea incidentelor

Cod document
PSMI[Q&M&SSM]-01-4.2.3/4.4.5/4.4.5
PSMI[Q&M&SSM]-02-4.2.4/4.5.4/4.5.3
PSMI[Q&M&SSM]-03-8.2.3/4.5.5/4.5.4
PSMI[Q&M&SSM]-04-8.3/4.5.3/4.5.2
PSMI[Q&M&SSM]-05-8.5.2/4.5.3/4.5.2
PSMI[Q&M&SSM]-06-8.5.3/4.5.3/4.5.2
PSMI[Q&M&SSM]-6.2/4.4.2 / 4.4.2
PSMI[Q&M&SSM]-8.2.3-4/-4.5.1/4.5.1
PSMI[Q&M&SSM] -7.2.3/4.4.3 / 4.4.3
PSMM-4.3.1
PSMM&SSM-4.3.2 / 4.3.2
PSMM&SSM -4.4.7/4.4.7

Editie/
Revizie
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0

PSSSO- 4.3.1

2/0

PSSSO- 4.5.3.1

2/0

3.4. Lista procedurilor de proces aplicabile lucrrii:


Nr
crt.

Denumire procedura

1.
2.

Elaborarea documentelor SMQ&M&SSM


Analiza efectuata de management

3.

Infrastructura si mediu de lucru

Cod document
PPQ&M&SSM 4.2.1/4.4.4/4.4.4

Editie/
Revizie
2/0
2/0

PPQ&M&SSM-5.6 / 4.6/4.6
2/0
PPQ&M&SSM-6.3-4/ 4.4.1/4.4.1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Planificarea realizarii produsului


Procese referitoare la relatia cu clientul
Aprovizionare
Productie si furnizare de servicii
Identificare si trasabilitate
Pastrarea produsului
Controlul
dispozitivelor
de
masurare
si
monitorizare
Satisfactia clientilor
Analiza datelor
Elaborarea programelor de mediu
Gestionarea deseurilor
Monitorizare factori de mediu
Evaluarea conformarii
Determinarea factorilor nocivi la locurile de
munca
Aspecte de medicina muncii

PPQ&M&SSM -7.1/4.4.6/4.4.6
PPQ&M&SSM-7.2/4.4.6/4.4.6
PPQ&M&SSM -7.4/4.4.6/4.4.6
PPQ&M&SSM -7.5.1/4.4.6/4.4.6
PPQ&M&SSM -7.5.3/4.4.6/4.4.6
PPQ&M&SSM -7.5.5/4.4.6/4.4.6
PPQ&M&SSM -7.6/4.5.1/4.5.1

2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0

PPQ&M&SSM -8.2.1/4.5.1/4.5.1
PPQ&M&SSM -8.4/4.5.1/4.5.1
PPM-4.3.4.
PMM-4.5.1.
PMM-4.5.1.-02
PMM-4.5.2.
PPSSM-4.3.1.-01

2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0

PPSSM-4.3.1.-02

2/0

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 9 din 24
CAPITOLUL : III.

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT APLICABIL LUCRRII

3.5.Lista procedurilor tehnice de executie:


Nr.
Crt.

DENUMIRE PROCEDURA TEHNICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17

Predare amplasament i trasare lucrari


Terasamente
Terasamente si desfaceri sisteme rutiere
Strat rutier din balast
Strat rutier din piatra sparta
Executie imbracaminti din mixturi asfaltice
Executie santuri si rigole
Preparare mixturi asfaltice si transport
Aprovizionare, transport, depozitare aggregate
Preparare betoane+mortare, transport
Fundatii directe
Turnarea betonului in elemente de constructii
Lucrari de cofraje, sustineri si sprijiniri
Executie ziduri de sprijin si ranforti
Executia lucrarilor de siguranta circulatiei
Executia lucrarilor de aparari de maluri
Executie lucrari de scarificare, reprofilare si pregatire platforma drum

COD
PT-001
PT-002
PT-003
PT-004
PT-005
PT-009
PT-014
PT-017
PT-018
PT-019
PT-020
PT-021
PT-023
PT-051
PT-055
PT-056
PT-059

3.6.Organizarea executiei lucrarilor


3.6.1.Organizarea santierului va consta in :
-utilizarea cailor de acces existente pentru
descarcarcarea materialelor si
produselor necesare realizarii lucrarii;
-organizarea unui spatiu inchis si protejat pentru depozitarea materialelor si
sculelor , echipamentelor de lucru si a unui spatiu cu destinatie de birou , vestiar
, materiale marunte , amenajate in containere si baraci pentru organizari de
santier;
-realizarea lucrarilor de protejare a zonelor de lucru si montarea de indicatoare
pentru semnalizarea zonelor de lucru;
-tot personalul existent in santier va fi instruit privind masurile de protectia
muncii , PSI si de protectie a mediului.
-asigurare grupuri sanitare ecologice provizorii;
3.6.2.Resurse alocate pentru executia lucrarii:
3.6.2.1.Resurse umane:
Pentru executarea lucrarilor se asigura urmatoarele categorii de personal
tehnic de specialitate, care vor urmari respectarea conditiilor tehnice de calitate
pe parcursul executiei lucrarilor de constructii , etapele verificarilor de calitate si
intocmirea documentelor de control.

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 10 din 24
CAPITOLUL : III.

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT APLICABIL LUCRRII

Numele si prenumele
Ing.Birsan Cornel

Functia
Manager de proiect

Ing.Purel Daniel Valeriu

Responsabil tehnic cu
executia atestat MLPTL
domeniul II

Verificarea
calitatii
lucrarilor
si
supravegherea proceselor de executie
conform procedurilor tehnice , a normelor
tehnice in vigoare.

Ing.Scurtu Daniel Florin

Sef santier

Sing.Matan Petru

Sef santier

Rspunde de executia lucrrii


conform
caietelor de sarcini si a normelor tehnice in
vigoare.
Coordonare formatii de lucru
Rspunde de executia lucrrii
conform
caietelor de sarcini si a normelor tehnice in
vigoare.
Coordonare formatii de lucru

Sing.Suciu Maria

Responsabil
calitate

Sing.Parauan Mircea

Sef laborator incercari


in constructii

Ing.Forrai Stelian

Responsabil SSM+PSI

Ing.Birsan Cornel

Manager al sistemelor
de
management
de
mediu

Ing.Scurtu Ioan Nicolae

Persoana atestata COR

control

Atributii /Responsabilitati
Planificare faze de executie conform graficului
de executie lucrari , stabilirea tehnologiilor de
executie si urmarirea realizarii contractului.
Rspunde de executia lucrrii
conform
caietelor de sarcini si a normelor tehnice in
vigoare.
Gestionarea
documentelor
sistemului
de
management integrat in vederea aplicarii
editiei in vigoare si realizeaza controlului
calitatii pe lucrare.

Tinere
sub
control
documentele
sistemului de management
integrat
specific lucrarii si a inregistrarilor calitatii.
Realizeaza controlul calitatii pe lucrare.
Efectuare analize de laborator
Monitorizare calitate semifabricate si
prefabricate
Monitorizare calitate materii si materiale
de constructii
Tinere
sub
control
documentele
sistemului de management SSM specific
lucrarii
si
a
inregistrarilor
privind
aspectele SSM+PSI.
Realizeaza
evaluarea
conformarii
si
respectarea prevederilor legale specifice
SSM.
Tinere sub control documentele sistemului de
management integrat specific lucrarii si a
inregistrarilor privind aspectele de mediu.
Realizeaza controlul conformarii.

Personal muncitor de specialitate alocat pentru executia lucrarii :asfaltatori,


betonisti, dulgheri constructii, finisori terasamente, instalatori apa, lacatusi
constructii montaj, montatori prefabricate beton, muncitori dedervire c+m,
pavatori, pietrari, sapatori, vopsitori, mecanici utilaje si conducatori auto.

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 11 din 24
CAPITOLUL : III.

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT APLICABIL LUCRRII

3.6.2.2. Organizarea santierului:

DIRECTOR GENERAL

RESPONS. TEHNIC CU
EXECUTIA

MANAGER PROIECT

CONTROL TEHNIC
CALITATE
LABORATOR

SEFI PUNCTE LUCRU

PUNCT LUCRU
~ STRAZI ~

3.6.2.3.Mijloace mecanice , echipamente , utilitati


Conducerea societatii va asigura mijloacele mecanice si echipamente , respectiv utilaje
de constructii : autocisterne, augtogredere, automacarale, compactoare, excavatoare,
macarale pe pneuri,repartizator mixturi asfaltice, statie de preparare mixturi asfaltice,
statie de preparare a betoanelor de ciment , masini de transport s.a..

3.6.2.4.Resurse materiale :
a. Principalele materiale folosite pentru realizarea lucrarii :balast de rau, betoane
de ciment, bitum, ciment, dulapi fag, emulsie bituminoasa cationica, mixturi
asfaltice Bad 25 si Ba 16, nisip, parapet metalic, piatra bruta, scanduri de
rasinoase, tuburi premo, s.a.
b. Principalii furnizori de materiale agreati:
s.c. Dimex 2000 Company s.r.l. Rebra,S.C. Muflonul S.R.L., S.C. Influent S.R.L.,
Directia Silvica Bistrita,
Comrad Intertrade, S.C. PREBET S.A. Aiud , S.C.
TEHTON S.A. , S.C. INEUL S.R.L. etc.
Compartimentele si birourile functionale ale societatii implicate in realizarea
lucrarii ( aprovizionare , tehnic-productie , calitate , resurse umane) vor colabora
cu santierul si personalul nominalizat pentru executia obiectivului de constructie
in vederea asigurarii materialelor / produselor necesare si a calitatii lucrarii.

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 12 din 24

CAPITOLUL : III.

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT APLICABIL LUCRRII

3.7.Descrierea sistemului de management a calitii aplicabil lucrrii


3.7.1.Procese referitoare la relatia cu clientul : Contractul va fi analizat ,
negociat si semnat de ambele parti , avnd la baza oferta .Modificarile la contract
se vor face prin acte aditionale care vor parcurge aceleasi etape de analiza si
negociere ca si contractul initial .
Referential : PPQ&M&SSM-7.2/4.4.6/4.4.6; Responsabil : Scurtu Ioan
3.7.2.Aprovizionarea : implica studiul pietei si selectarea unor cerinte privind :
- selectarea furnizorilor pe criterii de asigurarea calitatii pentru produsele aprovizionate;
- verificarea contractelor privind aprovizionarea din punct de vedere a cuprinderii de
clauze pentru asigurarea calitatii produselor ( documente de atestare a calitatii,
agremente tehnice, verificari de calitate la receptie, rezolvarea cazurilor de produse
neconforme ).
Referential: PPQ&M&SSM -7.4/4.4.6/4.4.6;

Responsabil : Biroul aprovizionare i ing.Scurtu Daniel,


3.7.3.Identificarea si trasabilitatea produsului :implica identificarea si
simbolizarea produselor introduse in opera pentru a se urmarii pe parcurs
comportarea lor;
Referential : PPQ&M&SSM -7.5.3/4.4.6/4.4.6 ;Responsabil : ing.Scurtu Daniel;
3.7.4. Productie si furnizare de servicii : Controlul proceselor se face in mod
planificat tinndu-se cont de fluxul tehnologic si fazele de executie a lucrarii.
Activitatile de executie norme tehnice de executie. Punctele de control sunt
stabilite in Planurile de monitorizare si masurare, cod PMM-16/2010 , iar
desfasurarea proceselor de executie este asigurata cu personal calificat care are
responsabilitati clare si bine definite prin fisele postului.
Referential: PPQ&M&SSM -7.5.1/4.4.6/4.4.6 ; PPQ&M&SSM -7.5.2/4.4.6/4.4.6 ;
Responsabil: ing.Scurtu Daniel,sing.Matan P. ing.Purel Daniel , ing.Birsan Cornel ,
3.7.5. Monitorizarea si masurarea produselor :
Activitatea de control este asigurata direct de executant , responsabilul
tehnic cu executia atestat MLPTL si la nivel de societate prin controlorul de
calitate. Se realizeaza prin inspectii la primire materiale si produse, inspectii si
incercari pe materiale inainte de punerea lor in opera , inspectii pe
parcursul executiei pe faze de executie si inspectii finale.Modul in care se asigura
controlul calitatii este specificata in Planurile de monitorizare si masurare care
prezinta detaliat tipul de control , inspectie , cine participa si documentele care se
emit.
Verificarea executiei lucrarilor se face sub raportul incadrarii in conditiile
dimensionale si de calitate prevazute in caietul de sarcini si reglementarile tehnice
in vigoare.

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 13 din 24

CAPITOLUL : III.

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT APLICABIL LUCRRII

Aceste verificari se realizeaza prin :


-constatarea existentei si examinarea continutului documentelor de atestare
a calitatii materialelor utilizate si a conformitatii lor cu prevederile proiectului si
reglementarilor tehnice , agremente tehnice ;
-examinarea vizuala si prin masurare a elementelor componente ale lucrarii
din punct de vedere a pozitiei , formelor , dimensiunilor si a celorlalte conditii de
calitate , inclusiv incadrarea in limitele abaterilor admisibile;
-verificarea rezultatelor incercarilor probelor de control prevazute de PMM16/2010 si reglementarile tehnice.
Incercarile si verificarile de laborator efectuate in vederea certificarii
materialelor/produselor puse in opera si a executiei lucrarilor in diferite faze se
realizeaza prin contract cu Laboratorul de incercari , autorizat pentru gradul II
de competenta.Incercarile specifice executiei lucrarii se incadreaza in gama de
profile si incercari pentru care este
autorizat laboratorul de incercari in
constructii. Orice incercare ceruta de client si pentru care laboratoarele cu care
s-au realizat contractul nu au capabilitatea tehnica se vor solutiona prin
subcontractarea lor cu alte laboratoare autorizate.
Principalele faze determinante :
1. La stadiul fizic, premergator executarii stratului de fundatie din balast pe primul
tronson de 100m lungime de strat realizat.
2. La stadiul fizic, premergator executarii stratului de baza din piatra sparta pe primul
tronson de 100m lungime de strat realizat.
3. La stadiul fizic, premergator executarii stratului de legatura din BAD25(binder), pe
primul tronson de 100m lungime de strat realizat .
4. La podete inainte de umpluturile peste podet la primul podet executat.
Referential: PSMI[Q&M&SSM]-8.2.3-4/-4.5.1/4.5.1; PPQ&M&SSM -8.4/4.5.1/4.5.1
Responsabil: ing.Scurtu Daniel, sing.Matan pentru, Ing.Purel Daniel, ing.Birsan Cornel

3.7.6.Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare: Toate


echipamentele sunt supuse verificarilor periodice si verificarilor metrologice .
Activitatea se desfasoara planificat , in baza Planului anual de verificari
metrologice asupra echipamentelor si Planul anual de mentenanta.
Referential: PPQ&M&SSM -7.6/4.5.1/4.5.1;Responsabil : sing. Parauan Mircea
3.7.7.Controlul produsului neconform:
Neconformitatile care apar la produse si pe parcursul executiei se inregistreaza in
Rapoarte de neconformitate , acestea sunt analizate , evaluate si tratate
aplicanduse actiuni corective . Produsele neconforme care sunt rebuturi se
elimina , iar cele la care sunt acceptate remedieri vor fi reinspectate de catre

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 14 din 24
CAPITOLUL: :III.
III. SISTEMUL
SISTEMULDE
DEMANAGEMENT
MANAGEMENTINTEGRAT
INTEGRATAPLICABIL
APLICABILLUCRRII
LUCRRII
CAPITOLUL

Responsabilul CTC cel putin la inspectiile si incercarile prevazute de PMM16/2010.


Referential: PSMI[Q&M&SSM]-04-8.3/4.5.3/4.5.2;
Responsabil: ing. Birsan Cornel, ing.Purel Daniel,
3.7.8.Actiuni corective si preventive: Actiunile corective prin care se va
realiza corectia neconformitatilor constatate vor fi adoptate dupa analizarea
cauzelor neconformitatilor , a efectelor acestora asupra celorlalte componente ale
lucrarii. In cazul in care se constata repetarea unei aceleasi categorii de
neconformitati se va analiza necesitatea stabilirii de actiuni preventive.
Referential:
PSMI[Q&M&SSM]-05-8.5.2/4.5.3/4.5.2;
PSMI[Q&M&SSM]-068.5.3/4.5.3/4.5.2; Raspunde: ing.Purel Daniel, ing.Birsan Cornel
3.7.9.Pastrarea produsului : produsele si materialele de constructii utilizate la
realizarea lucrarii vor fi depozitate in cadrul santierului cu asigurarea
urmatoarelor cerinte: depozite corespunzatoare , protectie impotriva actiunii
factorilor de mediu , siguranta; identificarea unica a materialelor si produselor
depozitate;evidenta completa a stocurilor depozitate;acces la produsele
depozitate.
Referential: PPQ&M&SSM -7.5.5/4.4.6/4.4.6 ;
Raspunde: ing.Scurtu Daniel, sing.Matan Petru,
3.7.10.Controlul documentelor si Controlul
inregistrarilori: Toate
documentele sunt tinute sub control de catre seful de santier . Inregistrarile
calitatii privind inspectiile si incercarile efectuate asupra lucrarii sunt efectuate in
urmatoarele documente:
-Proces verbal de predare-primire amplasament;
-Proces verbal de trasare a lucrarilor;
-Procese verbale de receptie calitativa a lucrarilor;
-Procese verbale de receptie a lucrarilor ce devin ascunse;
-Proces verbal faza determinanta;
-Registru pentru receptia calitativa a materialelor , prefabricatelor, si elementelor
de constructii , instalatii inaintea introducerii in opera;
-Buletine de incercari ,etc
Referential:PSMI[Q&M&SSM]-01-4.2.3/4.4.5/4.4.5;PSMI[Q&M&SSM]-02-4.2.4/4.5.4/4.5.3;

Raspunde: ing.Birsan Cornel, ing.Scurtu Daniel ,sing.Matan Petru, ing.Purel Daniel

3.7.11.Audituri interne: Toate activitatile care concura la realizarea lucrarii se


vor supune programului intern de audituri interne ale societatii.
Referential: PSMI[Q&M&SSM]-03-8.2.3/4.5.5/4.5.4;
Responsabil: ing. Ardelean Veronica
3.7.12. Resurse umane. Competenta , constientizare si instruire :
Personalul implicat in executia lucrarii va fi instruit din urmatoarele puncte de
vedere: cerintele de asigurarea calitatii specifice lucrarii tehnologiile de executie
si control a calitatii;masuri de protectia muncii specifice santierului.
Referential: PSMI[Q&M&SSM]-6.2/4.4.2 / 4.4.2;
Responsabil: ing.Birsan Cornel,

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 15 din 24
CAPITOLUL : III.

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT APLICABIL LUCRRII

3.8. MEDIU

3.8.1. Aspecte de mediu : Modul de identificare si evaluare a aspectelor de


mediu asociate proceselor ce se desfasoara la obiectivul de invetitii va cuprinde
cerintele standardului SR EN ISO 14001 / 2005.
Referential: PSMM-4.3.1;
Responsabil: ing.Birsan Cornel
Impacturi asupra mediului asociate activitilor de execuie i msuri de
diminuare.
3.8.1.1.Impacturi asupra solului :
a.Eroziunea solului-mod de prevenire i intervenie: Nu este cazul .
b.Poluarea solului cu materiale provenite din excavaii
Nu este cazul
c.Poluarea solului cu materiale utilizate n proces
Materialele utilizate n proces se vor depozita n spaiu restrns, ct mai
aproape de locul de punere n oper. Depozitarea intermediar a acestor
materiale se va face numai pt. perioade scurte de timp, pt. evitarea stagnrilor.
d. Poluarea solului cu deeuri
Deeurile vor fi depuse la gospodria de deeuri, n containere acoperite,
inscripionate
e.Scpri / pierderi accidentale de carburani / lubrefiani n sol, de la utilaje
Incidentele de acest gen pot apare ca urmare a ruperii unui furtun sub
presiune, fisurarea unui rezervor etc. n aceste cazuri se vor aplica metode
organizatorice pe amplasament i utilizarea de materiale de neutralizare
biodegradabile (dup caz).
3.8.1.2.Impacturi asupra apei
a. Scpri accidentale de carburani / lubrefiani:
-infestarea stratului freatic prin penetrarea solului;
-infestarea apelor de suprafa cu produse petroliere se trateaz prin
metode organizatorice pe amplasament i utilizarea de materiale de neutralizare
biodegradabile (dup caz).
b.Ape ncrcate cu suspensii de levigri provenite din zonele de activitate , vor
fi dirijate prin canale de gard n exteriorul suprafeelor de lucru.
c.Ape uzate, cu detergeni vezi cap. referitor la deeuri
3.8.1.3.Poluarea atmosferic
Emisiile de gaze de ardere provenite de la utilaje vor fi limitate prin asigurarea la
zi a inspeciilor i reviziilor tehnice a utilajelor.
Zgomot de la utilaje
Se va asigura un program de lucru care s respecte programul de linite urban /
rural, iar pe amplasmente se vor utiliza utilaje de joas frecven, acionate
termic.

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 16 din 24
CAPITOLUL : III.

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT APLICABIL LUCRRII

3.8.1.4.Gestionarea deeurilor
Pierderi i / sau deeuri care pot rezulta i sursa care le genereaz:
-material pietros ,pmnt excavat care nu poate fi utilizat la umplutur
(17.05.04)
-beton rezultat din demolarile si material pietros rezultat dupa desfacerea
podetelor degradate (20.02.01).
-pmnt / nisip infestat cu produse petroliere la transferul combustibilului
din cistern n utilaje sau la funcionarea acestora (17.05.03)
-deeuri menajere (20.03.01)
-deeuri de hrtie (15.01.01)
-deeuri de lemn provenite de la confecionarea cofrajelor (17.02.01)
a.Deeuri care provin din activitile de execuie; eliminare / neutralizare
DEEU
MOD DE ELIMINARE / NEUTRALIZARE
Material pietros
Se va transporta i depune la locul de depozitare
excavat
indicat de beneficiar
Beton din demolari
Pmnt / nisip
Fiind deeuri periculoase (conf.L451/2001 privind OU
infestat cu
200/2000 ref. la deeuri periculoase) se neutralizeaz
carburani sau
pe
amplasament
cu
materiale
biodegradabile,
lubrefiani
continundu-se apoi la locul de depozitare final.
Carburani /
Se colecteaz n butoaie metalice nchise etan i se
lubrefiani
transport la
recuperai din
punctele de colectare .
pierderi accidentale
b.Deeuri care provin din activiti sociale; eliminare / neutralizare
DEEU
MOD DE ELIMINARE / NEUTRALIZARE
Deeuri menajere,
Se colecteaz n containere speciale i se preiau
deeuri de hrtie,
periodic de ctre societatea de salubrizare cu care
resturi de ambalaje
santierul are contract .
Ape menajere
Se colecteaz n bazin metalic i se vidanjeaz de
ctre societatea de salubrizare cu care organizaia
are contract .
Dejecii
Se colecteaz la WC-urile ecologice i se vidanjeaz
de ctre societatea de salubrizare cu care organizaia
are contract. ATENIE, incluse n categ. de deeuri
periculoase!
3.8.1.5.Reecologizarea amplasamentelor
- la desfintarea organizrilor de santier se va decapa stratul de balast /
piatr spart, care, dac nu necesit splare, se va reutiliza la alt
amplasament;

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 17 din 24
CAPITOLUL : III.

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT APLICABIL LUCRRII

se va readuce la cot suprafaa afectat i se va reface sistematizarea pe


verticala a amplasamentului, readucand amplasamentul la starea initiala ,
respectand prevederile proiectului tehnic;

3.8.2.Monitorizare si masurarea factorilor de mediu : Se stabilesc


responsabilitatile si modul de realizare a monitorizarii si masurarii pentru a
urmarii evolutia performantei de mediu specifica santierului . La baza
monitorizarii si masurarii factorilor de mediu specifica lucrarii va sta prevederile
procedurii specifice si Planul de monitorizare si masurare a factorilor de mediu.
Referential: PSMI[Q&M&SSM]-8.2.3-4/-4.5.1/4.5.1;
Responsabil: ing.Birsan Cornel
a.Sol: se vor monitoriza prin observaie direct: modul de depozitare
a
materialelor, exploatarea utilajelor, modul de depozitare al deeurilor.
b.Apa: se va urmri volumul depunerilor din canalele de gard precum i traseul
i efectul apelor meteorice.
c. Atmosfer: Se va monitoriza zgomotul n msura n care are influen major
asupra microclimatului.
3.8.3.Pregtirea pentru situaii de urgent i capacitate de rspuns:
Se aplica prevederile procedurii documentata pentru identificarea posibilelor
accidente si situatii de urgenta si raspunsul in cazul unor astfel de situatii
pentru a preveni si a reduce impactul asupra mediului, precum si prevenirea
imbolnavirii si ranirii probabile care poate fi asociat acestora. De asemenea,
organizatia testeaza periodic astfel de proceduri ( prin simulari) conform
Planurilor de urgenta interna care contin atat situatiile de urgenta SSM, cat si
cele SMM.
Referential: Aspecte de mediu, cod PSMM-4.3.1; Identificarea pericolelor,
evaluarea si controlul riscurilor, cod PSSSM- 4.3.1; Pregatire pentru situatii
de urgenta si capacitate de raspuns , cod PSMM&SSM -4.4.7/4.4.7
Responsabil: ing.Birsan Cornel

3.9. SNTATE , SECURITATE N MUNC - SSM


3.9.1 SCOP : Planul pentru Securitatea si Sntatea Muncii precizeaz toate
obiectivele si masurile Societatii in scopul derulrii proiectelor si activitilor
aferente conform reglementarilor legale si celor din documentaia sistemului de
management integrat calitate-mediu-SSM.
Definete cerinele de dotare, calificare, instruire precum si verificare a
personalului ce execut lucrarea, precum si ale subantreprenorilor.
Asigura investitorul ca cerinele specifice ale proiectului sunt respectate.
DEFINITII I PRESCURTRI
Accident de munca = vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia
acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in
indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 18 din 24
CAPITOLUL : III.

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT APLICABIL LUCRRII

in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate


temporara de munca de cel putin 3 zile, invaliditate sau deces.
Accident de circulatie = orice eveniment daunator autovehicolelor si activitatii
de transport, ce a avut loc in timpul circulatiei pe drumurile publice, pe
santiere, pe drumurile forestiere sau in orice alt loc de munca unde pot circula
autovehicole, datorate nerespectarii regulilor de
circulatie sau unei stari tehnice necorespunzatoare a autovehicolelor, avand drept
consecinte victime omenesti sau pagube materiale.
Prescurtari:
C.S.S.M. = Comitet de Sanatate si Securitate in Munca.
E.I.L. = Echipament Individual de Lucru.
E.I.P. = Echipament Individual de Protectie.
E.T. = Echipament Tehnic.
F.I.A.M. = Formular de Inregistrare a Accidentelor de Munca.
I.S.C.I.R. = Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientilor sub
Presiune si a Instalatiilor de Ridicat.
I.T.M. S.S.M. = Inspectia Teritoriala de Munca.
P.S.I. = Prevenirea si Stingerea Incendiilor.
RMSSM = Responsabil cu sntatea i securitatea n munc pe societate
S.C. = Siguranta Circulatiei.
S.S.M. = Sanatatea si Securitatea Muncii.
3.9.2 Planul pentru asigurarea conditiilor de sntate i securitate a
muncii ,cuprinde :
a.Avize si autorizaii prin care se reglementeaz activitatea de SSM, PSI,
SC din cadrul antierului
-Avize si autorizaii date de Client (nr., data, perioada de valabilitate);
-Avize si autorizaii SSM necesare pentru nceperea si derularea lucrrilor.
b.Personalul cu responsabilitati privind organizarea, verificarea si
respectarea cerinelor de asigurare a securitii si sanatatii muncii
- Personalul antierului cu responsabilitati directe in organizarea, verificarea
(controlul, inspecia) si in asigurarea condiiilor de SSM, PSI, din antier:
Responsabili SSM, PSI , responsabil metrologie , Sef santier care are in
subordine formaii de muncitori si care are sarcina efecturii instructajelor.
- Pentru personalul subcontractorilor si Clientului se trec acele persoane
stabilite de pari prin contract si / sau convenia de protecia muncii, care au
- sarcini, responsabilitati in domeniu si prin care se realizeaz comunicarea
intre pari.
3.9.3.Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor:Activitatile de
identificare a pericolelor, evaluarea riscurilor profesionale si tinerea lor sub
control se desfasoara conform cerintelor OHSAS 18001: 2007 .

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 19 din 24
CAPITOLUL : III.

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT APLICABIL LUCRRII

Referential: PSSSM- 4.3.1; Responsabil: ing. Forrai Stelian


a. Determinarea riscului pentru categoriile de lucrari specifice proiectului.
Nivelul de risc i locurile de munc periculoase
naintea efecturii evalurii riscurilor se identifica posibilele riscuri , conform
procedurii de sistem Identificarea pericolelor , evaluarea si controlul riscurilor ,
cod PSSSM- 4.3.1
Scopul este determinarea cantitativa a nivelului de risc / securitate a muncii
pentru categoriile de lucrri respective a ansamblului proiectului, precum si de a
stabili responsabilitatile pentru prevenirea / reducerea corespunztoare a
elementelor care genereaz accidentrile si mbolnvirile profesionale.
Evaluarea propriu-zisa este fcuta de o echip constituit din eful de antier,
RTEL , RMSSM, conform procedurii menionate anterior. Rezultatele evalurilor
se vor centraliza tabelar.
Locurile de munca periculoase si / sau cu pericol deosebit la care exista risc de
accidentare sau mbolnvire profesionala, se semnalizeaz in conformitate cu HG
971 / 2006 (Cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de
sntate la locul de munc).
b.Inventarul substanelor periculoase (materiale care conin substane
toxice si / sau periculoase)Fisele tehnice si instruciunile de manipulare,
transport si depozitare a substanelor toxice si/sau periculoase se pun la
dispoziia antierului de ctre Compartimentul Aprovizionare odat cu eliberarea
materialelor din depozit.
Nu sunt utilizate n execuia lucrrii substante periculoase.
3.9.3.1.Asigurarea dotarii cu echipamente tehnice si echipamente
individuale de lucru si de protectie
a.Echipamentul individual de protecia muncii si echipamentul individual
de lucru (EIP, EIL)
Acordarea E.I.P. si E.I.L. se face conform Normativ de acordare E.I.P. si E.I.L.
Stabilirea mijloacelor individuale de protecie (tipuri si sortimente), conform
Normativului de acordare E.I.P. si E.I.L., este fcuta in baza analizei riscurilor
cumulate la care salariatul ce practica o meserie este supus.
Durata normata de folosina a E.I.P. si E.I.L. este stabilita avnd in vedere
condiiile de munca, intensitatea factorilor care duc la pierderea calitii de
protecie precum si timpul efectiv de lucru.
E.I.P. si E.I.L. este achiziionat de la furnizorii acceptai, ce ndeplinesc cerinele
stabilite: Declaratii de conformitate , Autorizare MMSS, Garanie, Instruciuni de
folosire, etc.
Evidenele privind asigurarea si distribuirea EIP, EIL pe meserii (categorii de
personal) si pe fiecare salariat, precum si evidenta verificrilor periodice ale EIP
se in de ctre RSSM.

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 20 din 24
CAPITOLUL : III.

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT APLICABIL LUCRRII

b. Echipament tehnic
Prin echipament tehnic (ET) se nelege: agregat, utilaje, instalaii, aparatura,
dispozitiv, unealta sau orice alt mijloc necesar procesului de munca . Se
considera, de asemenea, ET echipament electric aparate electrice, instalaii si
sisteme care conin componente electrice si / sau electronice.
Echipamentele tehnice se supun verificrii SSM periodic. Periodicitatea
verificrilor pe categorii de ET este stabilit prin reglementri naionale i
prevederi interne.
3.9.3.2.Instructaje
Instructajele personalului d.p.d.v. al proteciei muncii, Siguranei Circulaiei si
PSI sunt parte componenta a pregtirii profesionale si se desfasoara conform
procedurii PSMI[Q&M&SSM]-6.2/4.4.2 / 4.4.2.- Competent, constientizare, i
instruire. Instructajele periodice ale personalului d.p.v. al SSM si PSI sunt
asigurate trimestrial de ctre RMSSM i la nceputul fiecrei lucrri de ctre eful
de antier .
Instructajul periodic se consemneaza in formularul ,,Proces verbal nr.___ de
instruire
Instructajul introductiv general, la locul de munca si periodic lunar se efectueaz
in baza unor tematici prestabilite si se evalueaz prin testare.
3.9.3.3.Planul Controalelor / Inspectiilor S.S.M. (PSI)
Controalele / inspeciile SSM (PSI) se efectueaz de ctre ef de santier si
de responsabilul RMSSM, conform unui grafic (unei programri).
Controalele / inspeciile se efectueaz in baza unor tematici (prevzute in
grafic) si pentru eficienta si uurina controalelor / inspeciilor se utilizeaz si
,,Liste de verificri date de RMSSM in baza IPSSM-urilor aplicabile activitilor /
lucrrilor ce se verifica.
Rezultatele controalelor, inspeciilor se consemneaz in Nota de constatare sau
direct pe listele de verificare (cnd se folosesc acestea).
3.9.3.4.Raportarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor
Raportarea, nregistrarea si evidenta evenimentelor se face conform
prevederilor din L319/2006 i HG 1425/2006.
a. Raportarea, comunicarea accidentelor : Raportarea / comunicarea
( telefonic si scris ) a accidentelor revine:
- Conductorului punctului de lucru care anuna Seful de santier si RMSSM .
- Seful de santier si RMSSM care anuna operativ conducerea societii, ITM
SSM Judeean, Procuratura Judeeana ( pentru accidentele mortale ) si
ntocmete comunicarea scrisa.
b. nregistrarea accidentului de munca
nregistrarea accidentului de munca se face in baza procesului verbal de
cercetare, de ctre organizatie.Dosarul de cercetare si Procesul Verbal de
cercetare a accidentului de munca se ntocmete si difuzeaz conform
preveerilor legale .
nregistrarea si evidenta accidentelor de munca se face de ctre RMSSM in
F.I.A.M. si in Registru de evidenta a accidentelor de munca.

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 21 din 24
CAPITOLUL : III.

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT APLICABIL LUCRRII

c. Comunicarea, Cercetarea, nregistrarea si Evidenta


mbolnvirilor Profesionale
Comunicarea, Cercetarea, nregistrarea si Evidenta mbolnvirilor Profesionale
se face conform prevederilor legale.
d. Comunicarea, nregistrarea si evidenta evenimentelor PSI
Pentru evenimentele P.S.I comunicarea, nregistrarea si evidenta se fac conform
prevederilor legale cu completarea unui ,,Proces verbal de incendiu.
e. Raportarea, cercetarea evenimentelor generate de lucru in comun
Raportarea, cercetarea evenimentelor generate de lucru in comun (lucru cu
subcontractantii) se face conform prevederilor conveniei pentru
lucru in
comun.
3.9.4. Aciuni in situaii de urgenta. Comunicarea evenimentelor in
situaii de urgenta (avarii, incendii, explozii, dezastre, inundaii,
etc.)
Aciunile, comunicarea si nregistrrile privind situaiile de urgenta se fac
conform prevederilor procedurii Pregatirea pentru situatii de urgenta si
capacitate de raspuns, PSMM&SSM -4.4.7/4.4.7 si a prevederilor din planurile
de aciune pentru situaii de urgenta, aplicabile antierului.
3.9.4.1.Controlul preventiv de medicina muncii
Angajarea si repartizarea personalului pe locurile de munca se vor face in funcie
de starea de sntate si de aptitudinile fizice si psihice ale solicitanilor.
Angajarea personalului in munca este realizata numai prin examene medicale si
psihologice efectuate conform reglementarilor legale n vigoare iar rezultatele se
consemneaz in Dosarul medical (inclusiv examenele medicale complementare,
clinice si paraclinice corespunztoare).
Controlul medical periodic se efectueaz la toate categoriile de salariai si cu
frecventa stabilit de medicul de medicina muncii pe societate.
3.9.4.22.Conditii de munca si asigurarea materialelor igienico
sanitare si a materialelor pentru primul ajutor
a.Dotri social sanitare, puncte de prim ajutor, apa potabila
Dotrile se asigura conform HG 1425/2006 (Norme de aplicare a legii SSM
nr.319/2006), coroborate cu prevederile din CCM. Funcie de condiiile de lucru
si caracteristicile proceselor tehnologice (ex. Procese in condiii in microclimat
nefavorabil, procese ce produc murdrirea, contaminarea cu substane toxice,
etc.) dotrile minime cuprind:
-vestiare pentru schimb sau / si nclzire / uscare echipament de protecie si de
lucru ; spltoare ; puncte pentru alimentarea cu apa potabila;
-cabine closet (barbati, femei)
-puncte de prim ajutor ; truse de prim ajutor conform Ordinului MSF nr. 427
pentru aprobarea ,,Componentei trusei sanitare si a baremului de materiale ce
intra in dotarea posturilor de prim ajutor fara cadre medicale din 14.06.2002
(M.O 531/22.07.2002)

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 22 din 24
CAPITOLUL : III.

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT APLICABIL LUCRRII

,,Evidenta acordrii materialelor igienico-sanitare se tine de ctre RMSSM.


Distribuirea la fiecare salariat se face de ctre RMSSM, cu semntura salariatului
(pentru primire).
b. Prim - ajutor pentru accidente / evenimente SSM, PSI, SC
Periodic, personalul este instruit pentru acordarea primului ajutor in caz de
accidente. Pentru fiecare loc de munca (punct de lucru, antier, secie, birou
etc.) la maximum 15 persoane exista cite un salvator specializat.
Instructajul pentru acordarea primului ajutor in caz de accident se
efectueaz de ctre medicul de ntreprindere, conform unui program de
instruire stabilit mpreuna cu RMSSM.
In urma instructajului si a evalurii cunotinelor personalului instruit,
medicul din organizatie stabilete, mpreuna cu Seful de antier si RMSSM
personalul de intervenie pentru acordarea primului ajutor.
Responsabil: ing.Forrai Stelian

3.10. RESPONSABILITATE SOCIALA


3.10.1 SCOP: asigurarea controlului tuturor aspectelor legate de drepturile
angajatilor la orice nivel din societate. Vizeaza imbunatatirea conditiilor de
lucru, avand la baza principiile conventiei privind drepturile omului.
3.10.2 Planul pentru asigurarea sistemului de management al
responsabilitatii sociale, este aplicabil pentru urmatoarele cerinte:
Sa masoare performanta companiilor in 8 zone cheie: munca copilului,
munca fortata, sanatate si securitate ocupationala, libera asociere in
asociatii colective, discriminarea, practici disciplinare, programul de lucru,
remunerarea;
Investigarea si rezolvarea problemelor angajatilor sau ale partilor
interesate, precum si luarea unor actiuni in vederea corectarii acestora;
Conceapa un sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale
pentru a elimina sau minimiza riscul pentru angajati sau alte parti
interesate care ar putea fi expuse la riscuri legate de sanatatea si securitatii
ocupationale asociate activitatilor desfasurate;
Implementeze, mentina si imbunatateasca permanent un sistem de
management al responsabilitatii sociale;
Sa se asigure de conformitatea acestuia cu politica sa in domeniul
responsabilitatii sociale;
Demonstreze aceasta conformitate si altora;
Caute certificarea/consemnarea sistemului sau de management al
responsabilitatii sociale de un organism extern sau.
Responsabil: Director general:Scurtu Ioan
CAPITOLUL : III.

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT APLICABIL LUCRRII

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 23 din 24

3.11. SECURITATEA INFORMATIEI


3.11.1 Domeniu de aplicare
n acord cu prevederile din prezentul document, Resursele Informatice i de
Comunicaii (RIC) sunt bunuri strategice ale DIMEX 2000 COMPANY SRL care
trebuiesc administrate ca resurse ale statului romn.
Compromiterea securitii sistemului RIC poate afecta capacitatea DIMEX
2000 COMPANY SRL de a oferi serviciile specifice, poate conduce la fraude sau
distrugerea datelor, violarea clauzelor contractuale, divulgarea secretelor,
afectarea credibilitii DIMEX 2000 COMPANY SRL n faa partenerilor si.
Aceast politic este stabilit astfel nct:
S fie n conformitate cu statutul, regulamentele, legile i alte
documente oficiale n vigoare privind administrarea resurselor
informatice publice;
S stabileasc practici prudente i acceptabile privind utilizarea RIC
ale DIMEX 2000 COMPANY SRL;
S instruiasc utilizatorii care au dreptul de folosire a sistemului RIC
privind responsabilitile asociate unei astfel de utilizri;
Politica de securitate a sistemului RIC al DIMEX 2000 COMPANY SRL se
aplic nediscriminatoriu tuturor persoanelor crora li s-a permis accesul la orice
resurs informatic i de comunicaii a DIMEX 2000 COMPANY SRL.
Urmtoarele entiti i utilizatori sunt vizai n mod distinct de prevederile
Politicii:
Angajaii cu contract de munc pe perioad determinat sau
nedeterminat care au acces la sistemul informaional i de
comunicaii;
Colaboratorii DIMEX 2000 COMPANY SRL care au acces la sistemul
RIC;
Furnizorii DIMEX 2000 COMPANY SRL care au acces la sistemul RIC;
Studenii/elevii care fac practic la DIMEX 2000 COMPANY SRL ;
Alte persoane, entiti sau organizaii care au acces la sistemul RIC.
3.11.2 Scopul politicii de securitate
Avnd n vedere c majoritatea personalului organizatiei a fost instruit,
precum i faptul ca angajaii au trecut de o prob practic de utilizare a
calculatorului se presupune c acetia sunt familiarizai cu termenii tehnici i de
asemenea cunosc sistemul de operare Windows i pachetul de programe
Microsoft Office.
Politica de securitate a sistemului RIC are ca scop asigurarea integritii,
confidenialitii i disponibilitii informaiei.
CAPITOLUL : III.

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT APLICABIL LUCRRII

Societatea Comerciala
DIMEX 2000 COMPANY
S.R.L. REBRA

PLANUL CALITATE & MEDIU & SSM & RS & SI


Cod PQ&M&SSM&RS&SI 05/2011

Editia : 1
Revizia: 0

Pag. 24 din 24

Confidenialitatea se refer la protecia datelor mpotriva accesului neautorizat.


Fiierele electronice create, trimise, primite sau stocate pe sistemele de calcul
aflate n proprietatea, administrarea sau n custodia i sub controlul DIMEX 2000
COMPANY SRL, sunt proprietatea organizatiei n condiiile legilor n vigoare.
Utilizatorul rspunde personal de confidenialitatea datelor ncredinate prin
procedurile de acces la sistemul RIC.
Integritatea se refer la msurile i procedurile utilizate pentru protecia
datelor mpotriva modificrilor sau distrugerii neautorizate.
Disponibilitatea se asigur prin funcionarea continu a tuturor
componentelor sistemului RIC. Diverse aplicaii au nevoie de nivele diferite de
disponibilitate n funcie de impactul sau daunele produse ca urmare a
nefuncionrii corespunztoare a sistemului RIC.
Politica de securitate are ca scop, de asemenea, stabilirea cadrului necesar
pentru elaborarea regulamentelor i procedurilor de securitate. Acestea sunt
obligatorii pentru toi utilizatorii sistemului RIC.
Responsabil: Ec. Iudean Tiberiu Vasile