Sunteți pe pagina 1din 25

Campanie Publicitar

Pentru promovarea brand de ciocolat

n Republica Moldova

Elaborat: Sinchevici Mai

Grupa REC 12

ntroducere

Ciocolata
AdusnEuropananul1502deCristoforColumb,iniialarboreledecacaonus-abucuratde preamultsucces.Dupcetehnicadeprelucrareaboabelordecacaos-aperfec ionat, ciocolataade enitunprodusdintrecelemaiapreciate. In prezent, ciocolata este un produs consumat de toate segmentele de populatie: de la copii la vrstnici, femei, barbati, disponibil tuturor pturilor sociale. Rsful cel mai la indemn consumatorilor este ciocolata. Cu o gama variat de produse prezent pe pia, publicul are de ales intre ciocolat la un pre redus, de diverse sortimente la cea de lux cu arome inedite, n ambalaje sofististicate.

espre brand: Ciocolat !ergale !er"aleesteomarcadeciocolataprodusn#ituania,cusortimentlar"$delaciocolate tabletepnlaprodusedeciocolatdra%euridecalitatesuperioar. Ciocolatele!er"alesuntimportaten&epublica'oldo adin2010, dar,dinpcate, nusuntbinecunoscutepepiaa&',dinmoti cnuafostor"ani(atocampaniede promo are.

Sortiment i poziionarea pe pia RM (calitate + Pre): !rodusedeciocolatntablete,asortimentlar".!re $12)1*lei.

!rodusedeciocolatmpachetatecalitatemedie-superioar, 200)500"rame.!re$+0)120lei.

!rodusecomerciali(atela,"decalitatemedie,mrci$ -oro ,a,!upa,etc.!re$*5)100lei !rodusedra%euricomerciali(atela,"decalitatesuperioar, asortimentlar".!re$1.5)+00lei.

Alteproduse$biscuii/asortimentlar"0,napolitane,etc.

!entru promovarea brandului de ciocolat !"R#$%", se propune organizarea unei campanii publicitare pe teritoriul R&.

I ""$ !RI'CI!$%(: !"R#$%" : calitate, sortiment larg i pre accesibil)

*copul general: !romo areabranduluipepiaa&epublicii'oldo a iinformareapubliculuidespre"amade produsee1istente.Au"mentarea olumuluide n(ri. +biective: 10 2nformareapubliculuidesprebrandisortiment. 20 Au"mentarea olumului de n(ri pe perioad scurt /* luni0 cu 503 i pe perioad lun"cu5003. +0 !romo area n(rilor42C. 50 !romo area n(rilor424)pre(enansupermar,ete,ma"a(inealimentare,etc. 50 Creareauneiima"inipo(iti edesprebrandpetermenlun". *0 Atra"ereaclienilornoi. .0 Au"mentareanumruluideclienifideli.

Deoarece scopul principal al campaniei date este de a informa i promo a brandul !er"ale locuitorilordin&',iarproduselecomerciali(atesuntdelar"consum, publicul int esteunullar"iestecaracteri(at$

!ublicul int:

,rsta: -. /.0 ani #en: masculin, feminin ,enituri: de la mici pn la mari &ediu: urban ) deoarece produsele !er"ale sunt comercialia(ate n oraelemariale&'

Cum va fi promovat Strategia emoional

Slogan: Pergale ciocolata care ndulcete !""#


$erivate: Pergale pentru toi: copii% tineri% maturi& Pergale n orice 'ituaie creaz di'poziia& Pergale calitatea i pre&

Spot TV

Se va arta diferite categorii de consumatori: Copii la recreaie: un copil trist, altul se apropie i-i ntinde ciocolata Pergale. Tinerii ( studenii) veseli la plimbare cu Pergale. ucrtori de oficii discut la un ceai cu ciocolat Pergale !oi ndrgostii tineri " savurea# Pergale " apoi doi btrni se cuprind i #mbesc cu ciocolata Pergale. P(R)"*( ciocolata care ndulcete viaa&

Copii la recreaie: un copil trist, altul se apropie i-i ntinde ciocolata Pergale.

P(R)"*( ciocolata care ndulcete viaa

Tinerii ( studenii) veseli la plimbare cu Pergale.

P(R)"*( ciocolata care ndulcete zmbetul

!oi ndrgostii tineri " savurea# Pergale

P(R)"*( ciocolata care ndulcete 'rutul

!oi btrni se cuprind i #mbesc cu ciocolata Pergale.

P(R)"*( ciocolata care ndulcete drago'tea

OOH

+aner: $n dependen de locaie " vor fi artai diferite tipuri de categorii consumatori care consum diferite tipuri de produse Pergale i Sloganul: P(R)"*( ciocolata care ndulcete viaa&

$naliza concurenei: !iaa R& este caracterizat de o concuren mare, caracterizat de un brand local lider: 1ucuria i o gam larg de produse din import, dintre care cele mai importante 2promovate la 3,, outdoor, etc.4: 5orona, 1ount6, etc. Ciocolataesteunprodusconsumatdinplcere,iardelectareacuciocolatamruieareefecte po(iti easuprasistemuluicirculator.Ceamaicunoscutmarcdeciocolatntabletedin6ara noastreste7898:;,aceastafiindnotorieprintre<*3dintreresponden i.!eloculdoi itrei s-aupo(iionatproduseleautohtone.CiocolataDorestecunoscutde=03dintreparticipan i, iar 4ucuria ) de *23. Alte mrci cunoscute ale productorilor de ciocolat sunt$ 'il,a /5=30,>ispa/5+30,?estle/5+30,@ABBCDEF8C8G;H/+530,Do e/+530,!oiana/+530 i IJiK8L/2.30. #antrebareacemrcipreferresponden iisprocure,=13dintreconsumatoriideciocolat ale" 7898:;. !referinele respondenilor de a procura aceast marc este impresionant. Aproape toate persoanele care cunosc marca dat, obi nuiesc Mi s o cumpere. ?u putem spuneacelailucrudesprecelelaltetipurideciocolat,aicicotaresponden ilorcareconsum un tip anumit de ciocolat este cel pu in de dou ori mai mic decNt cota notoriet ii produsuluipropriu-(is.

"laborarea campaniei publicitare: *e va organiza o campanie larg de promovare a brandului !ergale 7 ciocolat de calitate, sortiment larg i preuri accesibile. !erioada: Campania afior"ani(atndouetape$ I. "tapa agresiv de promovare. !erioada: 8 luni 2noiembrie 7 decembrie, 89-:4. Oe recomand o strate"ie a"resi de promo are, deoarece concuren a pe pia este mare, caracteri(atdeunbrandlider$4ucuria io"amlar"deprodusedinimport. II. "tapa de reamintire. !erioada: 8 ani 289-; 7 89-04 1ugetul este stabilit n funcie de obiectivele promoionale: 2. Etapaa"resi depromo are.4u"etul$50000euro. 22. Etapadereamintire.4u"etul$50000euro. Implementarea i coordonarea programului: Oe aapelalaoa"eniedepublicitatelocal, &esponsabildincompanie)directorulde',

&ixul !romoional:
"tapa agresiv de promovare. !erioada: 8 luni 2noiembrie 7 decembrie, 89-:4. !entruetapadatse orutili(aurmtoriipurttoridepublicitate$ 3, ) posibilitatea de comunicare cu publicul lar", tre(irea interesului, informarea i promo area. ++<: 4illboardnor.Chiinui&e"iuni/oraelemaimariale&'0 CitP-li"ht !anouri %" Radio egustri n supermar=ete i centre comerciale "tapa de reamintire. !erioada: 8 ani 289-; 7 89-04 !entruetapadatse orutili(aurmtoriipurttoridepublicitate$ 3,)promo areade2oripean)cte20(ile ++<: 4illboardnor.Chiinu i&e"iuni/oraelemaimariale&'0)plasareaperioadtotal,+ panouriChiinu,1panou4li,1panouCahul.

3,: Deoarece Casa 'edia propune un split de tele i(iuni printre care !rime, CQC, 2plus ) cu ratin" ridicat, iar scopul principal al campaniei este de a promo a publicului lar" produsele!E&RA#E,serecomanddeacolaboracu Casa &edia idecumprasplitul din5canaleQS,pentruaobinepreurimaibune,respecti a em$

TV Canal Prime CTC $ET # plu& Mu' TV Total

Minute 300 !00 300 300 000

Condiii 65% prime time, 35% offtime "0% prime time, #0% offtime %0% prime time, 30% offtime "0% prime time, #0% offtime 00% prime time

Pre (Euro) 0500 3600 500 #50 00 14950

&ixul !romoional: "tapa agresiv de promovare. !erioada: 8 luni 2noiembrie 7 decembrie, 89-:4.

++< *e vor selecta: 10-9 1illboarduri ndiferitesectoarealeoraului,napropiereasupermar,etelor,undesunt comerciali(ateprodusele,perioada2luni.!re totalT5*00euro. 20Oe orselecta89 Cit6/lig>t/uri prinapropieredecoli,uni ersitiiln"ma"a(inele speciali(ate4ucuria,perioada2luni.!retotalT+200euro. +0Oe aplasaspotde10secpepanouri#EDnora,celemaimariintersec ii) ? %" /uri, perioada2luni.!retotalT+000euro.

Radio !entru a promova sloganul se va utiliza Radio, spot de -0 sec: Canalele Radio: russ=oe radio, radio noroc, 5iss@&, Retro@& , perioada2luni,totalminuteacte100minutelafiecare. !retotal$5000euro.

&ixul !romoional: "tapa agresiv de promovare. !erioada: 8 luni 2noiembrie 7 decembrie, 89-:4.

egustri n supermar=ete i centre comerciale, perioada 8 zile. !re total: 0999 "uro Toi (lienii vor o)ine redu(ere de 0%*

&ixul !romoional: "tapa agresiv de promovare. !erioada: 8 luni 2noiembrie 7 decembrie, 89-:4.

!lasarea n supermar=eturi i centre comerciale:


Ciocolatele n tablete orfipo(iionaten(onacaselor.

Ciocolatele drajeuri la =g/ntre1.0)+00lei0) orfi comerciali(atencompartimentuldulciurilor i orfi po(iionatecaciocolatedecalitatesuperioar.

&ixul !romoional: "tapa agresiv de promovare. !erioada: 8 luni 2noiembrie 7 decembrie, 89-:4.

3, !entruetapadatse aor"ani(acampaniiscurtedereamintirelaQS,naintedeAnulnou i prim ara/nceputulluimartie0 Canalele 3,: !rime D C3C !lasarea va fi efectuat, n limita bugetului disponibil. 3otal 3, C 89999 euro

++< 7 prezena 8; luni 4illboardnor.Chiinu i&e"iuni)plasareaperioad25luni,+panouriChi inu/centru, botanica,riscani0,1panou4li,1panouCahul. !re total: 8.;99 euro Bn cit6/lig>t lng magazin specializat 1ucuria 7 8; luni, !re 3otal C :999 euro 3otal ++< C 8A;99 euro

&ixul promoional. "tapa de reamintire. !erioada: 0 ani 289-; 7 89-A4

Rezultatele a teptate pe ter!en lun": ) Cunoa+terea )randului Per,ale de (-tre 65% din total populaia .M* #) Crearea unei ima,ini po'itive pentru produ&ele Per,ale* 3) Cre+terea v/n'-rilor mai mult de 500%* !) Cre+terea num-rului pun(telor de di&tri)uie*

E#aluarea e$icien%ii ac%iunilor pro!o%ionale:

) 0pelarea la Man,enta Con&ultin,, pentru anali'a /n )a'a an(1et-rii, (unoa+tererii )rand Per,ale pe teritoriul .M2 3 ianuarie (duppromovarea a,re&iv-) noiem)rie #0 ! 4 pentru verifi(are* 5i m-&urarea (lienilor di&poni)ili de a (ump-ra* #) 0nali'a /n )a'a volumului de v/n'-ri* 3) 0nali'a /n )a'a num-rului de pun(te de di&tri)uie, difi(ultatea de penetrare* !) 0nali'a /n )a'a 'vonurilor, (omentariile (lienilor* 5) Clienii vor fi invitai dup- de,u&tare de a /ndeplini o mi(- an(1et-*

Mulume'c dulce

Elaborat: Sinchevici Mai

Grupa REC 12

S-ar putea să vă placă și