Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECTAREA ACTIVITII DIDACTICE. EXEMPLE.

Defineam anterior procesul de nvmnt ca fiind principalul subsistem al sistemului de nvmnt i reprezentnd activitatea instructiv-educativ complex, desfurat n mod organizat i sistematic de elevi i profesori n coal, activitate graie creia elevii sunt nzestrai cu un sistem de cunotine, priceperi, deprinderi, capaciti competene, achiziii intelectuale i motrice, pe baza crora ei dobndesc cunoaterea tiinific a realitii, i formeaz concepia despre lume, convingerile morale, trsturile de caracter, precum i aptitudinile de cunoatere, cercetare i creaie. Reamintim de asemenea componentele procesului de nvmnt (obiectivele procesului de nvmnt, resursele umane implicate n activitatea instructiv-educativ, curriculum-ul, strategia didactic, timpul de studiu i achiziiile nvrii deoarece, atunci cnd vorbim despre proiectare didactic, ne referim la punerea n interrela ie a tuturor acestor componente, astfel nct demersurile instructiv - educative concrete s fie eficiente! "ciunea de proiectare se realizeaz att la nivel macro ct i la nivel micro, astfel c proiectarea activit ii instructiv-educative la nivel macro (nivelul general al procesului de nv mnt reprezint amsamblul de procese i operaii deliberative de anticipare a acesteia, de fixare mental a pa ilor ce vor fi parcur i n realizarea instruc iei i educa iei i a rela iilor dintre acetia (#onescu, $!, %oco , $!, &''(, p! )*+ ! ,a nivel micro (al activit ii didactice concrete proiectarea didactic presupune relaionarea i interrela ionarea dintre obiectivele opera ionale, strategiile de instruire i autoinstruire, strategiile de evaluare prin elaborarea unor instrumente de lucru utile cadrului didactic i elevului n desf urarea activit ii instructiv-educative (#onescu, $!, %oco , $!, &''(, p! )*- ! $ai concret, proiectarea didactic este ac iunea prin care se rspunde la ntrebrile puse n rela ie direct cu componentele procesului de nv mnt i anume. ce urmresc n cadrul activit ii didactice / Rspunsul la aceasta ntrebare este dat de stabilirea finalit ilor educa ionale concrete, respectiv de analiza copeten elor generale0obiectivelor cadru i a competen elor specifice0obiectivelor de referin prezente n programa colar, derivarea i operaionalizarea acestora n obiective opera ionale concrete ale activit ii didactice ce va fi realizat1 n ce condi ii realizez activitatea didactic? Rspunsul este dat de analiza resurselor temporale (timpul didactic , a resurselor umane (particularit ile de vrst i psihoindividuale ale elevilor precum i resursele materiale i de mediu1 cu ce voi realiza activitatea didactic? "naliza resurselor materiale1 cum voi pune n practic ceea ce mi propun? 2n urma rspunsului la ntrebrile anterioare, se va stabili strategia de instruire i autoinstruirem respectiv se vor alege metodele i procedeele didactice, formele de organizarea ale activit ii elevilor precum i mi3loacele0materialele didactice, toate acestea n rela ie direct cu obiectivele opera ionale prestabilite i cu con inuturile nv rii1 cum voi ti dac am realizat cele propuse? 4labornd strategia de evaluare a activit ii didactice, respectiv metodele de evaluare

(tradiionale, alternative i instrumentele de evaluare corespunztoare acestora (probe de evaluare scris sau practic, teste de cuno tin e etc ce trebuie s fac n continuare? feedbac5-ul primit n urma evalurii impune msuri viitoare de aprofundare, recuperare, dezvoltare etc! 4lementul central n proiectarea la nivel micro l reprezint programa colar, ca document curricular oficial, obligatoriu, care trebuie parcurs n ntregime, la nivel na ional! 6omponentele acesteia (nota de prezentare, competen ele generale0obiectivele cadru, competen ele specifice0obiectivele de referin , activit ile de nv are corelate cu obiectivele, sugestiile metodologice, standardele curriculare de performan trebuie analizate de ctre cadrul didactic i adaptate colectivului de elevi, ac iune care poarta numele de lectur personalizat a programei colare 7roiectarea curricular actual presupune trecerea de la o succesiune fi8 a coninuturilor e8istente n manualele colare unice la demersuri didactice personalizate, la valorificarea personalizat a programei colare, la citirea personalizat a manualelor alternative, la selectarea i structurarea coninuturilor de ctre cadrul didactic (pstratea, adaptarea, completarea, nlocuirea sau omiterea unor coninuturi , la realizarea transpoziiei didactice! (%oco, $!, &''9, p! ):: ! 7aii pe care cadrul didactic trebuie sa-i urmeze n proiectarea la nivel micro a procesului instructiv-educativ, pa i ce vor fi analiza i detaliat n cele ce urmeaz, sunt reda i n figura de mai 3os. ,46<AR" 74R>;=",#B"<? " 7R;CR"$4# 6;,"R4

7R;#46<"R4" 6",4=D"R#><#6? ;R#4=<"<#@?

7R;#46<"R4" 74 A=#<?# D4 2=@?"R4

7R;#46<A, D4 ,46#4 0 "6<#@#<"<4 D#D"6<#6?

Proiectarea calendaristic (orientativ 7roiectarea calendaristic anual este orientativ i presupune, n urma lecturii personalizate a programei colare i a consultrii planului cadru de nvmnt, parcurgerea integral a competen ele specifice0obiectivele de referin prezente n program, luarea unor decizii de ctre cadrul didactic n legatur cu. realizarea corespondenei ntre competen ele specifice0obiectivele de referin prezente n programa colar i con inuturile prin care acestea urmeaz a fi formate0realizate1 stabilirea unit ilor de nv are, prin mpr irea con inuturilor instructiveducative1 stabilirea succesiunii de parcurgere a unit ilor de nv are raportat la timpul didactic e8istent i la competen ele specifice0obiectivele de referin 1 stabilirea resurselor de timp necesare realizrii fiecrei unit i de nvare! Cadr! "entr! reali#area "roiectrii calendaristice $ e%e&"l! Anitatea de nvmnt.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Diliera.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7rofilul.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >pecializarea.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "ria curricular.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Disciplina.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =umr de ore pe sptmn.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6lasa.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7ropuntor.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;biectivele cadru06ompetente generale!!!!!!!!!!!!!!!!! 7R;#46< "=A", "nul colarEEEEE =r! crt! >uccesiunea unitilor de nvare ;biectivele de referin0 6ompetente specifice =r! de ore >emestrul ;bservaii

Proiectarea "e !nit'i de (nv'are 7roiectarea unitii de nvare are ca punct de plecare proiectarea calendaristic orientativ anual!, realizndu-se n mod ritmic pe parcursul anului colar, centrarea demersului didactic fiind pe obiectivele0competenele prevzute n programa colar i nu pe coninuturi! "cest demers presupune. studierea programei colare i a manualelor1 analiza amnunit a coninutului fiecrui capitol, identificarea unitilor de informaii,

ordonarea i ierarhizarea acestora1 ealonarea coninutului pe parcursul semestrului pn la stabilirea subiectului fiecrei lecii1 prefigurarea strategiilor didactice corespunztoare fiecrei arii de coninut1 corelarea necesarului de mi3loace de nvmnt cu resursele materiale e8istente n coal1 identificarea mi3loacelor de nvmnt ce vor fi procurate 0 elaborate de cadrul didactic1 stabilirea metodelor de evaluare pentru fiecare capitol! Anitatea de nvare constituie o structura didactica deschisa si fle8ibila ce prezint urmtoarele caracteristici. determina formarea la elevi a unui comportament specific, generat prin integrarea unor obiective de referinta0competente specifice1 corespunde unei uniti tematice (un capitol sau un subcapitol 1 contribuie la realizarea unor obiective de referin 0 competene specifice1 se desfoar sistematic pe parcursul unui interval de timp delimitat (de obicei mai multe ore 1 necesit n final o activitate de evaluare! 2n vederea proiectarii unitatii de nvatare, profesorul trebuie sa identifice elementele necesare demersului didactic! 7entru aceasta, se vor parcurge urmatoarele etape. *! identificarea obiectivelor0competentelor, (2n ce scop voi face / 1 &! selectarea continuturilor, (6e voi face / 1 )! analiza resurselor sau a strategiilor didactice. metode de predare-nvatare, mi3loace didactice, locul de desfasurare a activitatii didactice, formele de organizare si desfasurare a activitatii didactice, timp, (6u ce voi face / 1 F! determinarea activitatilor de nvatare, (6um voi face / 1 :! stabilirea instrumentelor de evaluare, (6t s-a realizat ! 7roiectarea unitii de nvare poate avea urmtoarea structur orientativ. Cadr! "entr! reali#area "roiectrii !nitii de (nvare $ e%e&"le Anitatea de nvmnt.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Diliera.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7rofilul.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >pecializarea.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "ria curricular.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Disciplina.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =umr de ore pe sptmn.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6lasa.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7ropuntor.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;biectivele cadru06ompetente generale!!!!!!!!!!!!!!!!! 7R;#46<A, A=#<?## D4 2=@?"R4 Anitatea de nvatare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =umarul de ore alocate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6ontinuturi ;biective de referinta0 6ompetente "ctivitati de invatare Resurse 4valuare

>pecifice &

)A*+ Anitatea de nvmnt.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Diliera.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7rofilul.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >pecializarea.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "ria curricular.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Disciplina.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =umr de ore pe sptmn.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6lasa.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7ropuntor.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7R;#46<A, A=#<?G## D4 2=@?G"R4EEEEEEEEE >emestrul E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =r! de ore $etodologie 6oninuturi "ctiviti >ptmna Resurse Resurse =r! crt! ;biective ;biective de operaionale referin0 6ompetente specifice 4valuare 4valuare

)A* Anitatea de nvmnt.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Diliera.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7rofilul.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >pecializarea.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "ria curricular.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Disciplina.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =umr de ore pe sptmn.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6lasa.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7ropuntor.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7R;#46< ", A=#<?G## D4 2=@?G"R4 >emestrul E!! =r! crt! ;biective ;biective 6oninuturi "ctiviti =r! de operaionale de referin0 ore 6ompetente specifice
De predare De nvare

$etodologie

>ptmna

Proiectarea lec'iei,activit'ii didactice 7roiectarea unei lecii implic urmtoarele demersuri de baz. *! Dormularea obiectivelor operaionale ale activitii didactice (leciei 2naintea formulrii obiectivelor operaionale, este necesar formularea obiectivului fundamental al leciei, scopul leciei! "cesta e8prim intenia cadrului didactic de a obine modificri n comportamentul elevilor1 indic acele capaciti umane ce vor fi nvate0formate n lecie (nsuirea unui concept, formarea unei deprinderi etc! 1 constituie criteriul de baz pentru stabilirea tipului de lecie (a se vedea 6apitolul ##!:! - "orme de organizare a activitii educaionale - #ipuri de lecie ! Deoarece obiectivele0 competenele generale i specifice prevzute de programa colar nu se pot realiza ntr-o singur activitate didactic, este necesar formularea unor finaliti concrete care s indice rezultatele ce se pot realiza la sfritul unei activiti didactice date! ;biectivele operaionale se formuleaz prin derivarea finalitilor intermediare! ;peraionalizarea obiectivelor este activitatea de transpunere a finalitilor procesului de nvmnt n obiective specifice, iar acestea n obiective concrete0 operaionale ce precizeaz comportamente observabile i masurabile, n domeniul cognitiv, psihomotor i afectiv-motivaional! Deci, prin operaionalizare, se precizeaz ceea ce va fi capabil elevul sa fac, performana i competena la care elevul va a3unge dup parcurgerea secvenelor de predare i nvare! ;biectivele operaionale sunt rezultate anticipate ale activitii de nvare (ce ar trebui s tie s fac elevul la finalul unei e8periene de nvare care prezint urmtoarele caracteristici. corespund activitii educaionale la nivel micro1 e8prim n termeni de comportamente observabile i pe ct posibil msurabile, modificrile aprute la elev, n plan cognitiv, afectiv i psihomotor, la sfritul unei situaii de nvare1 se realizeaz n situaii specifice de nvare1 reprezint puncte de referin pentru organizarea, reglarea i evaluarea activitii de predare-nvare! Din numeroasele tehnici de operaionalizare prezente n literatura de specialitate vom prezenta doar modelul ta8onomic al obiectivelor operaionale n al lui %en3amin %loom, oferind totodat e8emple de ,,verbe-aciune,, care pot fi utilizate in formularea obiectivelor operaionale. DOME-I*L CO.-ITIV 6A=;"H<4R4. a defini a identifica a enumera a numi a denumi a reproducee a alege DOME-I*L A/ECTIV R4647<"R4. a diferenia a separa a izola a asimila a alege a combina a accepta (puncte de vedere,

a formula 2=G4,4C4R4. a distinge a estima a e8plica a e8tinde a generaliza a e8emplifica a parafraza a rescrie a rezuma "7,#6"R4. a schimba a demonstra a descoperi a manipula a modifica a prezenta a folosi "=",#B?. a diferenia a distinge a ilustra a alege a separa a diri3a >#=<4B?. a aborda pe categorii a combina a compune a imagina a e8plica a modifica a organiza a planifica a rescrie a rezuma 4@",A"R4. a aprecia a compara a contrasta a descrie a 3ustifica a interpreta a argumenta

reguli, evenimente R4"6G#4. a aproba a discuta a practica

@",;R#B"R4. a renuna a specifica a asista a ncura3a a nega a protesta a argumenta ;RC"=#B"R4. a discuta a compara a defini a formula a armoniza 6"R"6<4R#B"R4. a schimba a revizui a completa a evita a rezista a diri3a

2n formularea obiectivelor operaionale ale activitii didactice se folosete cel mai de procedura lui $.". %ager de operaionalizare a obiectivelor, care precizeaz c indicatorii prin care este caracterizabil un comportament final inclus ntr-un obiectiv operaional sunt. &pecificarea comportamentului final I descrierea rezultatului ce se ateapt de la elev n finalul realizrii sarcinii de nvare e8primat printr-un verb de aciune (a identifica, a e8plica, a demonstra, a analiza, a trasa, a e8ecuta - a se vedea tabelul de mai sus 1 1 48emplu. ;* 4levul s enumere etapele succesive ale procesului de fabricaie al produselor de panificaieE! ;& 4levul s e8ecute reprezentarea grafic i cotarea unui filetE 'escrierea condiiilor de realizare a comportamentului final (prezena sau absena unor resurse materiale etc! ( 48emplu. ;* 4levul s enumere etapele succesive ale procesului de fabricaie al produselor de panificaie, avnd la dispoziie imaginile reprezentative a &' etapeE ;& 4levul s e8ecute reprezentarea grafic i cotarea unui filet, avnd la dispoziie toate datele numerice necesare i materialele de desenatE &pecificarea nivelului de reuit minimal (acest parametru este important n elaborarea instrumentelor de evaluare 48emplu. ;* 4levul s enumere etapele succesive ale procesului de fabricaie al produselor de panificaie, avnd la dispoziie imaginile reprezentative a &' etape, cu o precizie de &0) din operaiile concrete! ;& 4levul s e8ecute reprezentarea grafic i cotarea unui filet, avnd la dispoziie toate datele numerice necesare i materialele de desenat, fr a face mai mult de dou greeli sau omisiuni!

Aciunea observabil, prin care se va exterioriza comportamentul

Obiectul (coninutul aciunii)

Condiiile n care elevul va proba J formarea comportamentului dorit

Criteriile dup care se va aprecia semnificaia pedagogic a performanelor probate

Cod!l o0iectiv!l!i ;*

Con'in!t!l o0iectiv!l!i 4levul s enumere etapele succesive ale procesului de fabricaie al produselor de panificaie 4levul s e8ecute reprezentarea grafic i cotarea unui filet

Condi'iile de "ro0are >e ofer imaginile a &' de etape

Condi'iile de reali#are "ezarea n ordine corect a cel puin &0) din etapele prezentate

;&

>e ofer datele nimerice > se fac cel mult dou necesare i materialele greeli sau omisiuni de desenat

)ele mai frecvente greeli de formulare a obiectivelor operaionale. prin raportare la activitatea profesorului, ele indicnd schimbri n comportamentul elevilor (e8!. s e8plic elevilor modul de utilizare al aparatului 1

cu a3utorul unor verbe generale (a cunoate, a ti, a nelege . aceste verbe nu denumesc comportamente observabile (e8!. elevul s cunoasc definiia puterii active 1 cu referire la mai multe operaii, cuprinznd mai multe comportamente finale (e8!. elevul s recunoasc i s clasifice aparatele de msur ! n numr prea mare, pentru c nu ar putea fi realizate ntr-o singur lecie! &! #dentificarea resurselor activitii didactice (leciei 7rofesorul are sarcina de a selecta i de a anali#a din multitudinea de informaii pe cele utile elevului astfel nct s realizeze obiectivele0competenele prevazute n programa colar! De asemenea, tot n sarcina profesorului cade i estimarea capacitaii fizice i intelectuale a clasei la care preda! "adar, trebuie estimat nivelul de pregtire, interesul nvarii, ritmul de munca al elevilor, precum si capacitatea necesara trecerii la un nivel superior de nvatare a acestora! 2n acest scop sunt luate n considerare res!rsele !&ane. particularitile elevilor. nivel de pregtire, ritm de nvare, stil de nvare, interese, nclinaii, trebuine! competenele cadrului didactic. pregtire tiinific, stil de predare etc1 i res!rsele &ateriale. coninutul (transpoziia didactic . selectarea i analiza riguroas a informaiei, alegerea e8emplelor, aplicaiilor, temelor etc n conformitate cu obiectivele operaionale prestabilite1 mi3loacele de nvmnt. stabilirea comple8ului multimedia pentru lecii, confecionarea de noi mi3loace etc1 locul desfurrii leciei. clas, cabinet, laborator, atelier1 timpul alocat leciei! )! >tabilirea strategiilor didactice >trategia didactic se stabilete n conformitate cu obiectivele operaionale prestabilite, natura coninutului selectat, particularitile elevilor, competenele cadrului didactic, condiii de dotare, timpul disponibil i desemneaz un anumit mod de a concepe activitatea de predare i nvare, combinnd metodele, mi3loacele de nvmnt i formele de organizare a activitii elevilor n vederea atingerii obiectivelor urmrite (a se vedea 6apitolul ## - &trategii de predare-nvare ! ;piunea pentru un anumit tip de strategie presupune precizarea metodelor, mi3loacelor de nvmnt i formelor de organizare a activitii elevilor, precum i a tipului de e8perien de nvare n care vor fi anga3ai elevii! F! >tabilirea structurii procesuale a leciei #ndiferent de capacitatea care se nva, ntr-o activitate de nvare se organizeaz o serie de evenimente care acioneaz asupra elevilor a3utndu-i s realizeze obiectivul propus! "ceste evenimente, numite evenimente ale instruirii se parcurg n urmtoarea ordine (dup CagnK Robert, %riggs $!, ,eslie L!, *rincipii de design al instruirii, 4ditura Didactic i 7edagogic, %ucureti, *(99 ! +venimentele )aracteristici instruirii 6aptarea ateniei, - este o condiie fundamental a nvrii1 se realizeaz prin

+venimentele )aracteristici instruirii pregtirea procedee variate. a sublinierea noutii temei1 b sublinierea psihologic pentru utilitii practice a celor nv-ate1 c varierea materialului activitate didactic! "nunarea temei i - motiveaz elevii i i transform n coparticipani ai activitii a obiectivelor didactice! leciei Reactualizarea - se reactualizeaz acele capaciti considerate indispensabile elementelor pentru noua nvare1 anterior nvate - se realizeaz prin conversaie, observaie, rezol-vare de probleme etc!, cu antrenarea unui numr ct mai mare de elevi1 rspunsurile nu sunt no-tate! 7rezentarea - noul coninut poate fi prezentat prin comunicare verbal sau coninutului cu a3utorul unor imagini, demonstra-ii, e8perimente etc!1 nvrii i diri3area - diri3area nvrii se face prin solicitri adresate elevilor. s nvrii observe, s compare, s e8plice, s demonstreze, s rezolve etc! ;binerea - marcheaz momentul n care elevii au dobndit capacitatea performanei vizat i o pot proba (pot e8plica, pot e8emplifica ! "sigurarea - ofer informaii cadrului didactic dar i elevilor privitor la cone8iunii inverse atingerea obiectivelor i permite lua-rea unor msuri de reglare 0 corectare a activi-tii1 - se realizeaz o dat sau de mai multe ori pe parcursul leciei! 4valuarea - se realizeaz cu a3utorul probelor de evaluare, prin raportare la performanei obiectivele propuse! "sigurarea reteniei - prin fi8are, recapitulare, efectuare de aplicaii practice, teme i a transferului pentru acas etc! celor nvate 4venimentele instruirii nu se succed ntotdeauna n aceeai ordine! 4le pot s nu fie prezente n totalitatea lor pe parcursul unei singure lecii! ( de e8!. leciile de verificare sau de recapitulare nu conin toate aceste evenimente :! >tabilirea strategiei de evaluare "legerea metodelor de evaluare i construirea instrumentelor de evaluare se realizeaz pornind de la obiectivele activitii didactice! 4le pot mbrca forme variate i pot fi utilizate n diferite momente ale activitii didactice (a se vedea 6apitolul #@! )! - &trategii de evaluare i autoevaluare a actorilor procesului de nvmnt ! 7roiectarea unei lecii se finalizeaz cu elaborarea proiectului de lecie0 proiectului de activitate didactic! 2n literatura de specialitate sunt prezentate diferite e8emple de proiecte de lecii, toate viznd aceleai aspecte de baz! 6adrul didactic va opta pentru acel model pe care-l consider mai util i eficient! Cadr! "entr! reali#area "roiect!l!i de lecie,activitate didactic $ e%e&"le Anitatea de nvmnt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7rofilul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >pecializarea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "ria curricular!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Disciplina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anitatea de nvare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <ema leciei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6lasa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Data!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7rofesor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7R;#46< D4 ,46G#40"6<#@#<"<4 "! Definirea obiectivului fundamental al leciei %! Definirea obiectivelor operaionale cognitive, afectiv-motivaionale, i psihomotorii ale leciei 06ompetentele derivate 6! "legerea strategiei didactice adecvat obiectivelor definite, ceea ce presupune alegerea. - categoriei de lecie, - variantei de lecie - modului de organizare al clasei, - metodelor de predare utilizate de profesor, - evidenierea metodelor specifice de nvare induse elevilor, - mi3loacelor de nvmnt necesare! D! 6reionarea scenariului didactic. - captarea ateniei (trezirea interesului elevilor pentru activitate1 punctul de intrare n activitatea intelectual - comunicarea obiectivelor urmrite n lecie1 - reactualizarea cunotinelor nvate anterior1 - prezentarea coninutului noii nvri (a noului material faptic 1 - conducerea nvrii1 - obinerea performanelor prefigurate n obiective (generalizarea 1 - fi8area i stabilizarea performanei1 - aplicarea n practic1 - asigurarea feedbac5-ului1 - prefigurarea activitii de evaluare! 4! 4valuarea performanelor obinute de elevi i cu elevii! D! Reglarea demersului metodico-tiinific viitor prin valorificarea rezultatelor evalurii! )A* 7R;#46< D4 ,46G#40"6<#@#<"<4 Anitatea de nvmnt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7rofilul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >pecializarea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "ria curricular!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Disciplina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anitatea de nvare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <ema leciei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6lasa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Data!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7rofesor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;biectivul fundamental al leciei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;biectivele operaionale 06ompetentele derivate ale leciei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >trategia i scenariul didactic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;biective operaional e "ctivit 6oninutu i de ri nvare ale nvrii $od de organizar ea grupului educaion al $etod e $i3loace de nvm nt $odalit i de evaluare ;bs !

)A* 7R;#46< D4 ,46G#40"6<#@#<"<4 Anitatea de nvmnt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7rofilul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >pecializarea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "ria curricular!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Disciplina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anitatea de nvare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <ema leciei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6lasa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Data!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7rofesor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;biectivul fundamental al leciei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;biectivele operaionale 06ompetentele derivate ale leciei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >trategia i scenariul didactic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;biectiv operaion al 6oninut uri "ctivita "ctivita te te elevi profesor $od de organi z! a clasei $eto de $i3loa ce de nv m $odalit i de evaluare ;b s

)A* 7R;#46< D4 ,46G#4M ;biectul. 6lasa. Anitatea de nvare. >ubiectul leciei. 7ropuntor.

1nainte de a (nce"e lec'ia... #! $;<#@"G#" o De ce este important i valoroas aceast lecie/ o 6um se leag ea de ce am predat de3a i de ceea ce voi preda mai departe/ o 6e ocazii de e8ersare a gndirii critice ofer aceast lecie/ ##! ;%#46<#@4 ;74R"G#;=",4 o 6e cunotine i semnificaii vor fi e8plorate sau transmise/ o 6e vor putea face elevii cu acestea/ ###! 6;=D#G## 7R4","%#,4 o 6e trebuie s tie i s poat face un elev de3a pentru a putea nva aceast lecie/ #@! R4>AR>4,4 H# $"="C4$4=<A, <#$7A,A# o 6um vor fi gestionate resursele materiale i timpul pentru diverse activiti/ @! 4@",A"R4" o 6e dovezi vor e8ista c elevul a nvat lecia/ Lec'ia "ro"ri!$#is... @#!4@;6"R4. o 6um vor fi condui elevii ctre formularea unor ntrebri i stabilirea unor scopuri pentru nvare/ o 6um vor a3unge s-i e8amineze cunotinele anterioare/ @##!R4",#B"R4" >4=>A,A#. o 6um va fi e8plorat coninutul de ctre elevi/ o 6um i vor monitoriza nelegerea acestui coninut/ @###!R4D,46G#4. o 6um vor utiliza elevii cunotinele dobndite n cadrul leciei/ o 6um vor fi ndrumai s caute informaii suplimentare, rspunsuri la ntrebrile care mai e8ist i rezolvri pentru neclaritile rmase/ #N!2=6O4#4R4. o ,a ce concluzii trebuie s se a3ung pn la sfritul leciei/ o 2n ce msur este de dorit s se rezolve problemele ridicate/ D!" lec'ie... N! 4N<4=>#4. o 6e alte lucruri pot fi nvate pornind de la aceast lecie/ o 6e ar trebui s fac elevii odat ce s-a terminat lecia/ Des23!rarea lec'iei *! 4@;6"R4" 4levii sunt ndrumai s-i aminteasc ceea ce tiau dinainte despre un anumit subiect (o anumit tem , s anticipeze i s stabileasc scopuri pentru investigaia lor1 >copuri 0 consecine. implicarea efectiv, activ a elevilor n procesul de nvare! 4levii devin contieni de propria lor gndire i i folosesc limba3ul propriu1 stimularea interesului i a dorinei de participare!

&! R4",#B"R4" >4=>A,A# ( 2=G4,4C4R4" 4levii integreaz ideile din te8tul citit n propriile lor scheme de gndire pentru a le da sens, pentru a le nelege1 >copuri 0 consecine. menine implicarea i interesul stabilite n faza de evocare1 susine efortul elevilor n monitorizarea propriei gndiri (nelegeri 1 permite raportarea informaiilor noi la scheme mintale pree8istente care, astfel, se restructureaz! )! R4D,46G#" 4levii reconsider ceea ce tiau, nva noi cunotine i i e8erseaz gndirea1 >copuri 0 consecine. asimilarea cu adevrat a unor cunotine noi i restructurarea activ a schemelo mentale (nvare autentic i durabil 1 reformulare, cu propriile cuvinte, a celor nvate (indiciu al nelegerii acestora!( schimbul de idei ntre elevi, dezvoltarea vocabularului i a capacitii de e8primare (clasa devine o comunitate de nvare!. MDup #on Dumitru I (&''* 4ducaie i nvare

6;=647<4-6O4#4 - proiectare didactic. - global1 - ealonat1 - etape ale proiectrii didactice1 - proiectare anual1 - proiectarea unitii de nvare1 - proiectarea leciei0evenimente ale instruirii! %#%,#;CR"D#4 *! 6erghit #oan (coord! , *erfecionarea leciei n coala modern 4ditura Didactic i 7edagogic, %ucureti, *(-)! &! 6erghit #oan, =eacu #oan, =egre-Dobridor #on, 7nioar #on ;vidiu, *relegeri pedagogice, 7olirom, #ai, &''*! )! 6uco 6onstantin, *edagogie, 4ditura 7olirom, #ai, *((+! F! 6uco 6onstantin, *sihopedagogie pentru examenele de definitivare i grade didactice, 4ditura 7olirom, #ai, *(-)! :! CagnK Robert, %riggs $!, ,eslie L!, *rincipii de design al instruirii, 4ditura Didactic i 7edagogic, %ucureti, *(99! +! de ,andsheere @iviane, de ,andcheere Cilbert, 'efinirea obiectivelor educaiei, 4ditura Didactic i 7edagogic, %ucureti, *(9(! 9! $oldoveanu $ihaela, ;proiu Cabriela, $epere didactice i metodice n predarea disciplinelor tehnice, 4ditura 7rintech, %ucureti, &'')! -! @lsceanu ,azr, *roiectarea pedagogic, n. 6erghit #oan, @lsceanu ,azr (coord! , )urs de pedagogie, <ipografia Aniversitii %ucureti, *(--!

S-ar putea să vă placă și