Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Programa Olimpiadei Republica e la Ma!ema!ic" pe !ru cla#ele a VII$a % a &II$a


A ul 'colar ()*+ $ ()*, PARTEA I
Tema!ica preg"!irii par!icipa -ilor pe !ru Olimpiada Republica " la Ma!ema!ic" Clasa a VII-a Numere reale, calcul algebric; Rapoarte algebrice; Funcii; Geometrie n plan (dreapta, unghiuri, congruena triunghiurilor, triunghi dreptunghic). Clasa a VIII-a Numere reale, calcul algebric; Ecuaii de gradul II; Funcii; Geometrie n plan (triunghi, cercul, asem narea triunghiurilor, relaii metrice ntre elementele unui triunghi dreptunghic, cercul). Clasa a IX-a Numere reale, calcul algebric; !olinoame "i #racii algebrice; Funcia de gradul al II$lea "i aplicaii ale ei; Geometrie n plan. (unghiuri, triunghiuri, patrulatere, cercul, arii). Clasa a X-a Numere reale. %peraii (puteri, radicali, logaritmul unui num r po&iti'), propriet i; Funcii reale; Ecuaii, inecuaii iraionale, e(poneniale, logaritmice; Geometrie n plan; Elemente de combinatoric . )inomul lui Ne*ton. Clasa a XI-a Numere comple(e; Numere reale, "iruri de numere reale. +imite de #uncii. Funcii continue. Funcii deri'abile. ,plicaii ale deri'atelor; Elemente de combinatoric . )inomul lui Ne*ton. Elemente de trigonometrie. Geometrie n plan, geometrie in spaiu - paralelism i perpendicularitate. Clasa a XII-a Integrala nede#init "i de#init ; Elemente de algebr superioar ; Geometrie n plan, geometrie n spaiu (poliedre).

PARTEA II Tema!ica Preg"!irii c"!re Olimpiadele Balca ice i I !er aio al" la Ma!ema!ic"
*. Dome iile ma!ema!ice pri cipale/ Geometria ,lgebra "i inegalit i algebrice /eoria numerelor 0ombinatoric "i teoria gra#urilor.

Cla#a a VII%a Ari!me!ic" 'i Algebr"


Numere a!urale. Factorul comun. /eorema mp ririi cu rest. !uteri. Reguli de calcul cu puteri. 0ompararea
puterilor. 1ltima ci#r . ! trate per#ecte. 0uburi per#ecte. 2isteme de numeraie. !ropriet ile di'i&ibilit ii n N. 0riteriile de di'i&ibilitate cu3 4; 5; .6; 4 n ; 5 n ; 7; 8; 9; ..; .7. Numere prime "i numere compuse. /eorema #undamental a aritmeticii. 0.m.m.d.c. "i c.m.m.m.c. ; [ a; b] ( a; b ) = a b . Numere prime ntre ele. a / bc "i . ( a; b ) =. a / c :ac

( a; b) = d x, y N ast#el nc;t ( x; y ) =. "i a = xd ; b = yd . :ac [ a; b] = m x, y N ast#el nc;t


( x; y ) =. "i
m = ax; m = by .

Mul-imi. %peraii cu mulimi. Reuniunea. Intersecia. :i#erena a dou mulimi. !rodus carte&ian. !rincipiul includerii "i e(cluderii. Formula < A B <=< A < + < B < < A B < . !robleme de enumerare. !robleme de logic , re&ol'ate prin aplicarea principiului :irichlet (principiul cutiei). !robleme de logic , re&ol'ate prin aplicarea principiului elementului e(tremal. Numere 0 !regi. %peraii n 1. =odulul unui num r ntreg. !uterea unui num r ntreg cu e(ponent num r natural. Reguli de calcul cu puteri. !ropriet ile di'i&ibilit ii n 1.
.) 4) 7) @)

a>a ,

a 1

?) a / b ( a ) / b a / ( b ) ( a ) / ( b ) 8)

a / b "i b / c a / c

a / b a / b c , c
..) a / b. "i

a / b "i b / a a = b sau a = b . / a "i . / a ,

c. , c 4 1
5) A) 9)

a 1

.6) a / b. "i

a / b4 a / ( b. b4 )

a / b4 a / ( b.c. b4 c 4 ) , unde

a / . sau
a / 6,

a / . a =.

.4) .7) .@)

a / b a c / b c , c
a c / b c , c 6 a / b

6/ aa=6

a 1

a. / b. "i a 4 / b4 a. a 4 / b.b4

Numere ra-io ale. Ecuaii n 2. Fracii &ecimale. %peraii. Inecuaii n 2. !robleme. !eriodicitate. =edia aritmetic . Rapoar!e 'i propor-ii. Rapoarte. !roporii. !rocente. = rimi direct proporionale. = rimi in'ers proporionale. Bir de
rapoarte egale. !roporionalitate direct . !roporionalitate in'ers .

Mul-imea umerelor reale. =odulul unui num r real. !ropriet i: a) b) d)

x 6, x R;

x = ma(( x; x ) , x R; c) xy = x y , x, y R;
x x = , x R, y R ; e) y y Reguli de calcul cu radicali .
x4 = x

, x R.

a 2, atunci a N; b) :ac a, b N "i a + b 2, atunci a N "i b N; c) :ac a "i b nu sunt p trate ale unor numere raionale, atunci a + b 2; d) :ac a, b 2 "i , 2 ast#el nc;t , atunci a + b 2 , atunci a 2 "i b 2; e) :ac a, b 2 ast#el nc;t b R32, atunci a b R32 "i a b R32; #) :ac a 2 "i b R32, atunci a + b R32 "i ab R32;
a) :ac N "i

g)

a b =

a+c a c , unde 4 4

a, b, c R

"i

c 4 = a 4 b (#ormula radicalilor compu"i).

=etoda reducerii la absurd "i aplicarea ei n demonstraii.

Calcul algebric. 0alcule cu numere reale repre&entate prin litere. Formulele de calcul prescurtat3 ( a b ) 2 = a 2 2ab + b 2 ;

( a + b) ( a b) = a b
an + bn

2 2;

(a+ b+ c) = a + b + c + 2ab+ 2ac+ 2bc


2222
n .

a n b n = ( a b ) a n . + a n 4 b + ... + b n . , a, b R "i

( = ( a + b)(a
)

a n 4 b + ... ab n 4 + b n . ) , a, b R "i

N;

(a
1. 2. 3.

( a + b) n
4

4 4 + b 4 c 4 + d 4 = ( ac + bd ) + ( ad bc ) (identitatea lui +agrange)

I egali!"-i.

)(

= M a + b n , unde

a, b 1, "i n N

N,

n impar;

, M a multiplul num rului a.

a 4 + b 4 4ab, a, b R ;

a 4 + b 4 + c 4 ab + ac + bc, a, b, c R ;
a b + 4; b a

a, b R

4eome!rie
Pu c!. Dreap!". Semidreap!". Segme ! (coninutul programei "colare). U g5i (coninutul programei "colare "i, n plus, teorema direct "i teorema reciproc a unghiurilor opuse la ';r#). Co grue -a !riu g5iurilor (coninutul programei "colare) Perpe diculari!a!e (coninutul programei "colare). Paraleli#m (coninutul programei "colare "i, n plus, teorema direct "i teorema reciproc a liniei miClocii a unui triunghi). Proprie!"-i ale !riu g5iurilor (coninutul programei "colare) "i urm toarele teoreme3 $ /eorema direct "i teorema reciproc a liniei miClocii a unui triunghi. $ Dntr$un triunghi dreptunghic, lungimea catetei care se opune unghiului de 76 este Cum tate din lungimea ipotenu&ei. /eorema reciproc . $ Dntr$un triunghi dreptunghic, lungimea medianei corespun& toare ipotenu&ei este Cum tate din lungimea ipotenu&ei. /eorema reciproc . Pa!rula!ere (coninutul programei "colare). Cercul. :e#iniie. Elemente n cerc. 1nghi la centru. = sura arcelor. 0oarde "i arce; propriet i. /eorema despre proprietatea diametrului perpendicular pe o coard .

Cla#a a VIII%a Algebr"


Numere reale !artea ntreag "i partea #racionar a unui num r real. Ecuaii. =odulul unui num r real. !ropriet ile a) c)

x a ( a > 6) , a , x R x a

x + y x + y , x, y R; b) x a ( a > 6) , a, x R a x a ;
sau

x a ;
7

Ecuaii. Inter'ale. Intersecia "i reuniunea inter'alelor. Raionali&area numitorului de #orma a b "i a b ,

a , b N.

Formulele de calcul prescurtat3 (a b) 7 = a 7 7a 4 b + 7ab 4 b 7 ; a 7 b 7 = (a b)(a 4 ab + b 4 ) . !uterea unui num r real cu e(ponent num r ntreg. Reguli de calcul cu puteri. Rapoarte de numere reale repre&entate prin litere. %peraii. Ecuaii de gradul al doilea cu coe#icieni reali. Formulele lui Eiete. Factori& ri. 2isteme de dou ecuaii de gradul nti cu dou necunoscute. Fracii raionale. %peraii. Biruri numerice. !rogresii aritmetice "i geometrice Funcia f 3 D R, f ( x ) = ax + b, a, b R, unde D este o submulime a lui R.

4eome!rie
A#em" area !riu g5iurilor /eorema lui /hales. /eorema reciproc a teoremei lui /hales. /eorema paralelelor echidistante. /eorema paralelelor neechidistante. +inia miClocie n triunghi; propriet i. 0entrul de greutate al unui triunghi; propriet i. +inia miClocie n trape&; propriet i. /eorema #undamental a asem n rii. 0riterii de asem nare a triunghiurilor. /eorema bisectoarei (interioare, e(terioare) "i teorema reciproc . /eorema lui =enelaus; teorema reciproc . /eorema lui 0e'a; teorema reciproc . Inegalitatea triunghiului. Dntr$un triunghi, la latura mai mare se opune unghiul mai mare, "i reciproc. /eorema perpendicularelor "i a oblicelor. 0onstrucii simple cu rigla negradat "i cu compasul. !robleme elementare de loc geometric. Rela-ii me!rice 0 !riu g5i Dn triunghiul dreptunghic3 teorema n limii; teorema catetei; teorema lui !itagora; teoreme reciproce. Rapoarte constante n triunghiul dreptunghic3 sin, cos, tg, ctg. Formule u&uale.
4 /eorema lui !itagora generali&at . /eorema medianei3 m a =

4 b4 + c4 a4 . @ abc ab sin C ,rii. A = p( p a )( p b )( p c ) ; A = ; A = p r ; A = ; @S 4

A pa!r"la!

convex

d . d 4 sin[ (d . , d 4 )] 4

Cercul. :e#iniie. Elemente n cerc. 1nghi la centru. = sura arcelor. 0oarde "i arce; propriet i. /eorema unghiului nscris n cerc. 0erc nscris, cerc circumscris unui triunghi. !atrulater ortodiagonal. !atrulater inscriptibil. !atrulater circumscriptibil. 0ondiii de inscriptibilitate, condiii de circumscriptibilitate. 0ercul lui Euler. !o&iiile relati'e ale unei drepte #a de un cerc. !o&iiile relati'e a dou cercuri. /eorema arcului capabil de un unghi dat. !uterea punctului n raport cu un cerc. !ropriet i. +ungimea cercului "i a arcului de cerc. ,ria discului "i a sectorului de cerc. Poligoa e regula!e. /riunghiul echilateral, p tratul, he(agonul regulat.

Cla#a a I&$a
AL4EBR6
=odulul num rului real. Ecuaii "i inecuaii cu necunoscuta sub semnul modulului. Radicali de ordinul n. !ropriet i. Formula 4 n a 4 n =< a < . Ecuaii "i inecuaii iraionale, reductibile la re&ol'area unei ecuaii sau inecuaii de gradul al doilea. !uterea num rului real po&iti' cu e(ponent raional. Reguli de calcul cu puteri. Funcia de gradul doi. !ropriet ile "i gra#icul ei. !robleme de ma(im "i minim. Funcia putere. Funcia radical. !ropriet ile "i gra#icele lor. =onoame "i polinoame. %peraii. R d cinile unui polinom. :i'i&ibilitatea polinoamelor. Factori& ri. !olinoame reductibile "i ireductibile pe o mulime dat de numere. !olinoame simetrice "i antisimetrice. Fracii algebrice. %peraii. !ropriet i. Ecuaii "i sisteme de ecuaii. Inecuaii "i sisteme de inecuaii. =etoda inter'alelor.

I egali!"-i /

n
1.

. . . + + ... + a. a4 an

n a. a4 ... an

a. + a4 + ... + an n
@

4 4 a.4 + a4 + ... + an , n

F ai R + ,

i = ., n
4 n 4 . 4 4

2.

( a + a + ... + a )(b + b n N (i egali!a!ea Cauc57 % Bu ia8o9#8i % Sc5:ar;).


4 . 4 4 4 n . . 4 4

n N (i egali!a!ea mediilor); + ... + b ) ( a b + a b + ... + a b ) , a i , bi R,


"i

n n

i = ., n "i

4EOMETRIE
Pu c!e< drep!e< pla e. Paraleli#m 0 #pa-iu. +a coninutul programei "colare se adaug 3 teoreme de paralelism; teorema lui =enelaus n spaiu; teorema reciproc teoremei lui =enelaus; teorema lui /hales n spaiu; a(e de simetrie ale paralelipipedului dreptunghic; a(a de simetrie a piramidei patrulatere regulate; simetria #a de un plan; seciuni a(iale n corpurile care admit a(e de simetrie. Perpe diculari!a!e 0 #pa-iu. Proiec-ii or!ogo ale pe u pla . +a coninutul programei "colare se adaug 3 perpendiculara comun a dou drepte; reciprocele teoremei celor trei perpendiculare; plan mediator; plan bisector. 2#ere circumscrise, s#ere nscrise "i e(nscrise n corpuri regulate.

Cla#a a &%a
Algebr"
Numere reale. %peraii cu numere reale. !uterea unui num r real cu e(ponent real. !artea ntreag "i partea #ractionar a unui num r real. !ropriet i. +ogaritmi. !ropriet i. Elemente de logic matematic "i teoria mulimilor. Funcia caracteristic de mulime. =ulimi num rabile "i nenum rabile (N,Z,Q sunt num rabile "i R este nenum rabil ). :ensitatea n R a mulimilor 2 "i R $ 2 . /eorema de densitate a lui GronecHer. =ulimi con'e(e, n# "ur toarea con'e( ./eorema lui IellJ. !rincipiul includerii "i e(cluderii. !rincipiul induciei matematice. !rincipiul elementului e(tremal. Elemente de combinatoric "i binomul lui Ne*ton. Elemente din teoria gra#urilor. !rincipii de enumerare. Relaii "i #uncii. 0lasi#ic ri de #uncii. =onotonie, m rginire, periodicitate, con'e(itate "i conca'itate. Funcii inCecti'e, surCecti'e, biCecti'e. 0ompo&iia #unciilor. Funcii compuse. Funcii in'erse. 0riterii de in'ersabilitate. Ecuaii "i inecuaii #uncionale. Relaii de recuren . :eterminarea termenului general. 0alcul de sume "i produse. Funciile elementare principale (inclusi' cele trigonometrice) , propriet i, repre&ent ri gra#ice. Ecuaii "i inecuaii. 2isteme. /otalit i. Inegalit i de tip Kensen. Inegalitatea mediilor. Inegalitatea lui 0auchJ$)uniaHo'sHi. Inegalitatea lui Iolder. Inegalitatea lui )ernoulli. Inegalitatea lui 0eb"e'. =etoda lui Bturm.

Teoria umerelor
Ecuaii n numere ntregi 3 ax + by = c ; x 4 + y 4 = # 4 , ecuaia lui !ell. /eorema mp ririi cu rest n mulimea numerelor ntregi. Num rul di'i&orilor, suma "i produsul di'i&orilor unui num r natural. ,lgoritmul lui Euclid. Indicatorul lui Euler. 0ongruene modulo n /eoremele3 Euler, Fermat, Lilson, +agrange, teorema chine&easca a resturilor. Numerele lui Fermat, Fibonacci, +ucas, =ersenne, 0atalan, triunghiulare "i propriet i.

4eome!rie 'i !rigo ome!rie


/eoreme clasice de geometrie plan . !uncte remarcabile "i drepte remarcabile. /eorema lui 2te*art. /eorema lui Ean$ ,ubel. /eorema lui 2teiner. :reapta lui Euler. :repte de tip 2imson. 0ercurile lui Euler, /ucHer, /aJlor. !robleme de concuren "i coliniaritate. Geometria patrulaterelor con'e(e. Relaii metrice. Inegalit i geometrice "i trigonometrice3 inegalit i #undamentale, metoda lui Bteiner, reducerea la inegalit i algebrice, inegalit i ntre elementele unui triunghi, ma(ime "i minime geometrice. /rans#orm ri geometrice3 simetrii, translaii, rotaii, omotetii, in'ersiuni "i aplicaii. Noiuni de calcul 'ectorial cu aplicaii n geometrie3 'ectori liberi, centre de greutate, aplicaii ale produsului scalar, centre de greutate, momente de inerie, teoremele lui Bteiner, +agrange, Kacobi. !uncte laticeale n plan. Elemente de geometrie analitic . +ocuri geometrice clasice. !ol "i polar la cerc.

Cla#a a &I%a
Algebr"
5

Numere comple(e. 0alcul cu numere comple(e. Forme de repre&entare ale numerelor comple(e. ,plicaii ale numerelor comple(e n calcul de sume "i produse. ,plicaii ale numerelor comple(e n geometrie. =atrice. :eterminani. :eterminantul de ordin n. Formula lui )inet$0auchJ. Regula lui +aplace de de&'oltare a unui determinant. /eorema Iamilton$0aJleJ. Rangul unei matrice din M n m ( C ) . Rangul produsului "i sumei a dou matrice. Inegalitatea lui 2Jl'ester asupra rangului produsului a dou matrice. 2isteme liniare de m ecuaii cu n necunoscute.

A ali;" ma!ema!ic"
=ulimea numerelor reale. =ulimi deschise, nchise, compacte, densitate n R, lema inter'alelor nchise. =ulimi num rabile, num rabilitatea lui 2 , num rabilitatea lui R Biruri de numere reale. !uncte limit pentru "iruri. +imita "irului. +imita superioar "i limita in#erioar la "iruri. 0alcul de limite. ,plicaii. Biruri recurente. !rogresii aritmetice "i geometrice. Ecuaii cu recurene liniare "i neliniare. =etode de re&ol'are "i aplicaii. +imite de #uncii. %scilaia unei #uncii pe o mulime, discontinuit i de prima "i a doua spe . 0alcul de limite. ,plicaii. Funcii continue. !ropriet i. /eoreme importante despre #uncii continue. ,plicaii. Funcii cu proprietatea 'alorii intermediare (proprietatea lui :arbou(). /eorema lui :arbou(. Formula lui /aJlor cu restul lui +agrange. :e&'olt ri n serie Funcii deri'abile. Reguli de deri'are. :eri'ate de ordin superior. Regula lui +eibni&. /eoreme importante despre #uncii deri'abile. =onotonie "i con'e(itate. Rolul primei deri'ate n studiul unei #uncii. Rolul deri'atei a doua n studiul unei #uncii. 2tudiul #unciilor. !robleme de ma(im "i minim. ,plicaii directe ale deri'atelor. Regula lui lMIospital. Re&ol'area unor inegalit i cu aCutorul deri'atelor.

4eome!rie
Elemente de geometrie spaial . !aralelism "i perpendicularitate n spaiu. /eoreme importante despre paralelism "i perpendicularitate. !roiecii ortogonale n spaiu. /eorema celor 7 perpendiculare, reciprocele ei. Geometria tetraedrului. /etraedre echi#aciale. /etraedre 0relle. /etraedre ortocentrice. !robleme de concuren "i coliniaritate n spaiu. Relaii metrice. /rans#orm ri geometrice n spaiu. !oliedre "i corpuri rotunde. ,rii "i 'olume. 2#ere nscrise, e(inscrise "i circumscrise n poliedre regulate. 0alcul 'ectorial n spaiu. !rodusul scalar, produsul mi(t "i produsul 'ectorial. !ropriet i "i aplicaii. Elemente de geometrie analitic spaial . Formula distanei. 2isteme spaiale de puncte materiale. 0entre de greutate. =omente de inerie. :istane n spaiu.

Cla#a a &II%a
Algebr"
!olinoame n mulimea numerelor comple(e. 0.m.m.d.c. "i c.m.m.m.c. "i algoritmul lui Euclid pentru polinoame. R d cini multiple, polinomul lui /aJlor, deri'ata #ormal a unui polinom, condiii necesare "i su#iciente pentru ca o r d cin s #ie multipl . !olinomul de interpolare al lui +agrange. /eorema #undamental a algebrei. !olinoame ireductibile, numere algebrice, polinom minimal. R d cini primiti'e ale unit ii, polinoame ciclotomice. !olinoame simetrice, teorema #undamental a polinoamelor simetrice, sumele lui Ne*ton. Ecuaii algebrice. Relaii Eiete.

A ali;" ma!ema!ic"
!rimiti'e. Integrale nede#inite. 0alculul primiti'elor. ,plicaii. Funcii integrabile. 2ume :arbou(, sume Riemann, propriet i. /eoreme importante re#eritoare la #uncii integrabile. ,plicaiile lor la re&ol'area unor probleme standarde. ,plicaii ale integralei Riemann la calculul ariilor, 'olumelor, lungimilor arcelor de curb , centrelor de greutate. 0alculul limitelor cu aCutorul integralei Riemann. 0alcul de sume.

4eome!rie a ali!ic"
:reapta n plan. Eector director "i 'ector normal al dreptei. !robleme de coliniaritate "i concuren . Geometria analitic a triunghiului. =etoda analitic de re&ol'are a problemelor de loc geometric. Relaii metrice. Ecuaia planului. Eector normal al planului. :istane n plan "i n spaiu. 0onice. 0lasi#icarea conicelor. 0onice degenerate. Ecuaii generale "i ecuaii canonice. Relaii metrice pentru conice. !robleme de concuren "i tangen pentru drepte "i conice. :istana dintre dou #iguri geometrice. ,plicaii pentru conice.

$o!%3
A

!entru #iecare clas , n programa de olimpiad republican pot #i incluse i coninuturi din clasele anterioare. 0uno"tinele suplimentare #a de programa "colar sunt acceptate n re&ol'area problemelor de olimpiad .