Sunteți pe pagina 1din 3

JOCURILE COPIILOR N ANOTIMPUL IARNA

NUME..

Coloreaz desenul, n ta elul de !a" #os traseaz at$tea l"n"u%e &$te "!a'"n" de a&ela(" )el a" n ta loul re*rezent$nd #o&ur"le &o*""lor "arna

OMUL +E ,-PA+-

NUME..

Ce )a& &o*""" d"n a&est ta lou. /*une &$%" &o*"" se #oa& . Cu! s0au ! r&at e".C$%" ul'r" au )&ut &o*""" *entru o!ul de z*ad. Ce #o&ur" de "arn %" *la& %"e &el !a" !ult .