Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCURESTI SCOALA GENERALA SI GRADINITA DATA: 22 februarie 2007 GRUPA: mare, pregatitoare pentru scoala

a 2 Stelutele EDUCATOARE: Aurora Stanescu

PROIECT DIDACTIC
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri si activitati la alegerea copiilor, recreativ-distractive DENUMIREA ACTIVITATII: Jocuri recreative SUBIECTUL: Cursa ursuletilor Tre este-te pinguinule! MIJLOC DE REALIZARE: Jocuri de miscare OBIECTIVE GENERALE: "#ormarea morala,estetica si fi ica a copiilor de varsta prescolara$ "Crearea unei bune dispo itii pentru viata si activitatea copiilor in gradinita% OBIECTIVE OPERATIONALE: &a sfarsitul activitatii toti copiii vor fi capabili' O(-sa strabata un parcurs dinainte stabilit $ O2-sa-si corele e miscarile in functie de sarcinile )ocului$ O*-sa dovedeasca spirit de ec+ipa si fair-pla,% STRATEGII DIDACTICE: -./T01/ S2 340C/1//' 5e6plicatia

5conversatia 5e6ercitiul 5demonstratia -.AT/42A& 121ACT2C' ursulet polar de plus, pinguin de plus, creta -.2J&0AC/ 1/ 278ATA.A7T' MATERIAL BIBLIOGRAFIC' ,,3rograma activit9:ilor instructiv-educative ;n gr9dini:a de copii, <ucure=ti 200>$ 1ru:9 ?eorgeta, Jurca .ariana, Culegere de )ocuri 'Jocul ;n cadrul activit9:ilor complementare, /d% /as, 3rint, 0radea,2000 FORMA DE REALIZARE' frontal, pe ec+ipe DURATA: *0 minute LOCUL DE DESFASURARE: sala de grup9

/TA3/&/ ACT282TAT22

0<2/CT28/ 03/4AT207A&/

C07T27@T@& ST227T2#2C

ST4AT/?22 121ACT2C/

/8A&@A4/

(% .0./7T 04?A72AAT042C

Asigurarea climatului educativ' - aerisirea s9lii de grup9$ - aran)area mobilierului pe margine$ - preg9tire materialului didactic necesar$ Se reali ea 9 prin pre entarea surpri elor' ursul polar si pinguinul de plus% Acum ne vom )uca )ocul Cursa ursuletilor. /6plicarea )ocului 8e:i fi ;mp9r:i:i ;n dou9 ec+ipe, a=e a:i ;n coloan9 cEte unul ;n fa:a unei linii de plecare trasat9 pe sol% Fn fa:9 se trasea 9 cEte un cerc ;n fa:a fiec9rei ec+ipe% &a semnalul meu, porni:i pe rEnd, pEn9 la cercul din fa:a ec+ipei voastre% &a un al doilea semnal dat de mine mergeti ursule:i, va a=e a:i ;n patru labe =i ocoli:i cercul prin afar9 =i spre dreapta, pEn9 ;ncon)ura:i tot cercul, apoi va ridica:i ;n picioare =i reveni:i la locul de plecare, ;n spatele ultimului coleg de ec+ipa% Apoi urmatorul coleg la rand% 8oi aprecia ec+ipa care respect9 regulile )ocului% a%G Jocul de prob9 b%G Jocul propriu- is%
*

2% CA3TA4/A AT/7T2/2 *% A7@7TA4/A T/./2 B% 1/S#CD@4A4/A J0C@&@2


0(, 02, 0*

Conversatia

/6plicatia

0biectivele se considera reali ate daca H0I din copii ating obiectivele 1emonstratia operationale% /6ercitiul

0(, 02, 0*

@rm9torul )oc Trezete-te pinguinule! a%G /6plicarea )ocului K&a acest )oc, copiii sunt a=e a:i ;n semicerc% Fn fa:a lor, pe un sc9unel st9 un copil ;ntors cu spatele =i cu mEinile la oc+ii Lpinguinul care doarmeG% &a semnalul meu, un copil se scoal9, merge aproape de ursule:, ;l atinge pe um9r =i-i spune cu glas sc+imbat' Ktre e=te-te pinguinule!% Apoi revine =i se a=a 9 repede la locul lui% K3inguinul se ridic9, se plimb9 prin fa:a copiilor =i ;ntreab9' KCine m-a tre it din somnM% Copiii r9spund' K?+iciM% 1ac9 a g+icit, atunci ;=i sc+imb9 rolul cu acela pe care l-a recunoscut% 1ac9 n-a g+icit, ;=i p9strea 9 locul% b%G Jocul de prob9 c%GJocul propriu N is 8oi face aprecieri individuale =i colective asupra modului de desf9=urare a )ocului%

/6plicatia

0biectivele se considera reali ate 1emonstratia daca H0I din copii ating /6ercitiul obiectivele operationale%

>% 27CJ/2/4/ ACT282TAT22