Sunteți pe pagina 1din 126

Informatii colectie: 1. Intrebarea nr.

1: Intrebarea1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A3 Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: .

Managementul este:
a) modul, felul comportrii cu oamenii b) arta de a atinge scopurile folosind munca, intelectul altor oameni c) arta administrativ d) sistem de moduri i metode prin care se realizeaz scopul e) o tiin teoretic 2. Intrebarea nr. 2: Intrebarea2 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

!tiina managerial utilizeaz cunotine oferite de alte tiine ca:


a) tiina economic b) informatica c) politica d) psi"ologia e) toate enumerate sunt corecte 3. Intrebarea nr. 3: Intrebarea# Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Managementul este arta de a conduce cu resursele :


a) intelectuale b) financiare c) materiale d) toate enumerate sunt corecte e) informationale 4. Intrebarea nr. 4: Intrebarea$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

%lementele de baz ale activitii de conducere sunt:


a) obiectul conducerii b) forele de producere c) te"nologia conducerii d) subiectul conducerii e) relaiile de conducere 5. Intrebarea nr. 5: Intrebarea& Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

'nele principii ale colii clasice sunt


a) descrierea functiilor conducerii b) crearea condiiilor necesare pentru munca c) folosirea metodelor de studiere a relaiilor d) dezvoltarea principiilor conducerii e) stimularea muncii

personale (n diri)are

6. Intrebarea nr. 6: Intrebarea* Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

'nele principii de conducere e+puse de , -a.ol sunt: a) diviziunea muncii b) disciplina c) supunerea intereselor generale celor personale d) iniiativa e) repartiia
. Intrebarea nr. : Intrebarea/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

'nele principii de conducere e+puse de , -a.lor sunt:


a) supunerea intereselor personale celor generale b) supunerea intereselor generale celor personale c) spiritul corporativ d) motivarea e) disciplina !. Intrebarea nr. !: Intrebarea0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

'nele principii de conducere dup , -a.ol sunt:


a) principiul unui singur ef b) descentralizarea c) stabilitatea locului de munc d) disciplina e) centralizarea ". Intrebarea nr. ": Intrebarea1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din urmtoarele principii nu se refer la cele descrise de , -a.ol


a) diviziunea muncii b) disciplina c) supunerea intereselor generale celor personale d) iniiativ e) controlul continuu #$. Intrebarea nr. #$: Intrebarea10 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2onform clasificrii lui Mintzberg la rolurile informative se refer:


a) conductor principal b) distribuitor al informaiei c) receptor al informaiei d) (ntreprinztor e) (nltur nea)unsurile ##. Intrebarea nr. ##: Intrebarea11 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2onform clasificrii lui Mintzberg la rolurile informative se refer:

a) conductor principal b) lider c) distribuitoral informaiei d) (ntreprinztor e) (nltur nea)unsurile #2. Intrebarea nr. #2: Intrebarea12 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2onform clasificrii lui , Mintzberg la rolurile informative se refer


a) negociator b) lider c) distribuitor al informaiei d) reprezentantul principal al organizaiei e) verig de legtur #3. Intrebarea nr. #3: Intrebarea1# Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2onform clasificrii lui , Mintzberg la rolurile informative se refer


a) receptor al informaiei b) (nltur nea)unsurile c) distribuitor al informaiei d) negociator e) conductor principal #4. Intrebarea nr. #4: Intrebarea1$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3up , Mintzberg rolurile unui conductor legate de luarea deciziilor sunt :


a) (ntreprinztor b) lider c) negociator d) verig de legtur e) distribuitor de resurse #5. Intrebarea nr. #5: Intrebarea1& Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3up , Mintzberg rolurile unui conductor legate de luarea deciziilor sunt :


a) conductor principal b) (ntreprinztor c) (nltur nea)unsurile d) distribuitor de resurse e) negociator #6. Intrebarea nr. #6: Intrebarea1* Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3up , Mintzberg rolurile interpersonale ale unui conductor sunt:


a) negociator

b) (ntreprinztor c) lider d) conductor principal e) verig de legtur # . Intrebarea nr. # : Intrebarea1/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din e+presiile de mai )os se refer la sarcinile managementului dup 3ruc"er:
a) conductor principal b) verig de legtur c) reprezentarea organizaiei d) desfurarea ne(ntrerupt a procesului de formare a oamenilor e) unirea oamenilor (n )urul unor obiective comune #!. Intrebarea nr. #!: Intrebarea10 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

4rganizaia (n management este:


a) o (ntreprindere cu c(teva filiale b) un grup ce include nu mai puin de 2 oameni, care au un scop comun c) un colectiv de lucrtori selectai dup anumite criterii d) un grup de oameni activitatea crora contient se coordoneaz pentru

atingerea unor

scopuri personale e) un grup de lucru


#". Intrebarea nr. #": Intrebarea11 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

'nele din cerinele obligatorii ctre organizaie sunt:


a) prezena a cel puin dou scopuri b) prezena a cel puin un scop c) prezena a cel puin d) dorina membrilor e) dorina

doi oameni

grupului de a lucra (mpreun

organic

2$. Intrebarea nr. 2$: Intrebarea20 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

'nele din cerinele obligatorii ctre organizaie sunt :


a) prezena a unui b) prezena c) dorina

scop general i mai multe specifice

a cel puin doi oameni

membrilor grupului de a lucra (mpreun selectat dup anumite criterii

d) colectivul s fie

e) prezena unui colectiv

unit i responsabil

2#. Intrebarea nr. 2#: Intrebarea21 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Mediul intern al unei organizaii include urmtorii factori


a) scopurile b) furnizorii c) consumatorii d) oamenii e) sarcinile 22. Intrebarea nr. 22: Intrebarea22 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

-actorii mediului influenei directe sunt:


a) furnizorii de resurse materiale b) factorii

socio5culturali

c) consumatorii d) factorii

politici

e) concurenii 23. Intrebarea nr. 23: Intrebarea2# Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

-actorii mediului influenei directe sunt:


a) furnizorii de resurse b) consumatorii c) factorii economici d) factorii politici e) concurenii f) factorii socio5culturali 24. Intrebarea nr. 24: Intrebarea2$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

-actorii mediului influenei indirecte asupra organizaiei sunt:


a) factorii politici

b) concurenii c) furnizorii d) factorii

economici

e) sarcinile 25. Intrebarea nr. 25: Intrebarea2& Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

-actorii mediului influenei indirecte asupra organizaiei sunt:


a) factorii economici b) factorii

socio5culturali

c) factorii politici d) progresul e) toate

te"nologic

enumerate sunt corecte

26. Intrebarea nr. 26: Intrebarea2* Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2ei mai importani factori ai mediului internaional sunt:


a) cultura b) economia c) legile i reglarea

statal

d) politica e) toate enumerate sunt corecte 2 . Intrebarea nr. 2 : Intrebarea2/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

6rin ce difer organizaia formal de cea neformal :


a) dup scop b) prin

structur i numrul de membri

c) principiile organizatorice d) metodele utilizate (n conducere e) dup modul

de formare

2!. Intrebarea nr. 2!: Intrebarea20 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are sunt elementele componente ale funciei de conducere:

a) obiectul conducerii b) forele de

producere

c) te"nologia conducerii d) subiectul conducerii e) relaiile de conducere 2". Intrebarea nr. 2": Intrebarea21 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

6rincipalele trsturi caracteristice ale previziunii sunt: a) precede celelalte atribute ale conducerii
b) identific tendinele e+istente c) stabilete scopul d) determin politic e) este str7ns

organizaiei

legat de decizie i control

3$. Intrebarea nr. 3$: Intrebarea#0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

%tapele caracteristice previziunii sunt:


a) stabilirea b)

perspectivei

fi+area i precizarea obiectivelor i analiza mediului (ncon)urtor strategice

c) aprecierea

d) studierea alternativelor e) formularea planurilor

i programarea aciunilor

3#. Intrebarea nr. 3#: Intrebarea#1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

6lanificarea strategic reprezint :


a) elaborarea i (ntocmirea b) definirea c) stabilirea

unei decizii

scopurilor strategiei

d) elaborarea e) realizarea

planurilor pentru coordonarea activitilor

obiectivelor

32. Intrebarea nr. 32: Intrebarea#2 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2omponentele c"eie a planificrii organizatorice sunt:


a) scopurile b) fora de munc c) te"nologia d) etapele procesului

de planificare

e) misiunea 33. Intrebarea nr. 33: Intrebarea## Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Asupra alegerii strategiei de ctre conductor influeneaz urmtorii factori: a) riscul b) numrul de persoane
c) cunoaterea strategiilor d) timpul

precedente

nu are o importan

e) procesul demografic 34. Intrebarea nr. 34: Intrebarea#$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Ma)oritatea psi"ologilor clasific necesitile (n:


a) primare b) secundare c) teriare d) toate enumerate sunt corecte e) materiale 35. Intrebarea nr. 35: Intrebarea#& Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

8n formularea strategiei managerul trebuie s cunoasc urmtoarele principii:


a) planul

strategic se formuleaz de conducerea de v7rf trebuie s se bazeze pe cercetri vaste i rezultate concrete

b) planul strategic c) plan

strategic trebuie s fie de scurt durat

d) s o

determine pe organizaie

e) s fie fle+ibil 36. Intrebarea nr. 36: Intrebarea#* Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3up durat, scopurile organizaiei se clasific (n:


a) scop b) scop c) scop d) scop e) scop

de lung durat 5 & ani de scurt durat 5 1 an de durat medie5 15& ani de durt lung 5 mai mult de & ani de durat medie 5 &510 ani

3 . Intrebarea nr. 3 : Intrebarea#/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

9copurile organizaiei trebuie s posede urmtoarele caracteristici:


a) s fie concrete b) s fie

i msurabile

posibile, realizabile, reale la toate nivelurile de conducere

c) s fie formulate d) s fie

orientate (n timp :orizont de prognozare; un anumit domeniu

e) s se refere la

3!. Intrebarea nr. 3!: Intrebarea#0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

%tapele procesului de planificare strategic sunt:


a) analiza mediului

(ncon)urtor a laturilor puternice i slabe

b) cercetarea managerial

c) studierea i alegerea alternativelor strategice d) efectuarea controlului orientat la rezultate e) realizarea

planului strategic

3". Intrebarea nr. 3": Intrebarea#1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

9tructurile organizatorice pot fi clasificate:


a) liniar b) funcional c) structur d) structur e) toate

de comitet matrice

enumerate sunt corecte

4$. Intrebarea nr. 4$: Intrebarea$0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Imputernicirile liniare se caracterizeaz prin:


a) se transmit b) pot

nemi)locit de la conductor la subaltern i la ali subalterni

fi delegate indivizilor din organizaie nivelurilor de conducere

c) formeaz ierar"ia d) sunt nite e) ele

(mputerniciri formale

pot fi consultative i de deservire a personalului

4#. Intrebarea nr. 4#: Intrebarea$1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

9tructura centralizat are urmtoarele avanta)e:


a) deciziile sunt luate (n

e+clusivitate de un singur conductor 2 i mai muli conductori

b) subalternul se subordoneaz la c)

antrenarea tuturor cadrelor de conducere luarea deciziilor particip efii funcionali i subalternii

d) la

e) organul de conducere colectiv f) fiecare specialist

are conductorul sau funcional

42. Intrebarea nr. 42: Intrebarea$2 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

9tructura descentralizat are urmtoarele:


a) deciziile sunt luate (n

e+clusivitate de un singur conductor

b) deciziile

sunt adaptate (ntr5un timp scurt particip efii funcionali i specialitii

c) la luarea deciziilor d) fiecare e) toate

subaltern are conductorul funcional

enumerate sunt corecte

43. Intrebarea nr. 43: Intrebarea$# Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Avanta)ele structurii centralizate sunt:


a) deciziile sunt luate de b) este

ctre un singur conductor 5 specialist calificat

evitat dublarea

c) este posibil instruirea subalternilor d) deciziile

sunt realizate (ntr5un termen scurt tuturor cadrelor de conducere

e) este antrenarea

44. Intrebarea nr. 44: Intrebarea$$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3ezavanta)ele structurii centralizate sunt:


a) deciziile luate de b) e

ctre o singur persoan nu (ntotdeauna sunt cele mai optimale

sczut nivelul de cooperare (ntre subdiviziuni cu deciziile luate las de dorit

c) familizarea lucrtorilor d) subalternii

nu particip la procesul decizional s prieia decizii (n favorarea subdiviziunii

e) efii funcionali se strduie

45. Intrebarea nr. 45: Intrebarea$& Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Avanta)ele structurii descentralizate sunt:


a) deciziile sunt luate de b) este

ctre un singur conductor 5 specialist calificat

evitat dublarea

c) este posibil instruirea subalternilor d) deciziile

sunt luate (ntr5un termen scurt

e)

antrenarea cadrelor de conducere de la mai multe nivele

46. Intrebarea nr. 46: Intrebarea$* Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3ezavanta)ele structurii descentralizate sunt:


a) deciziile luate de b) e

ctre o singur persoan nu (ntotdeauna sunt cele mai optimale

scazut nivelul de cooperare (ntre subdiviziuni lucrtorilor cu deciziile luate las de dorit

c) familiarizarea d) subalternii

nu particip la procesul decizional se strduie s primeasc decizii (n favorarea seciei sale

e) efii fiuncionali

4 . Intrebarea nr. 4 : Intrebarea$/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3elimitai dezavanta)ele centralismului:


a) conductorii b) deciziile c) e slab

n5au contracte permanente cu subalternii lor

nu (ntotdeauna conin informaia necesar

coordonarea (ntre subdiviziuni i lucrtori adoptrii deciziilor greite e destul de mare

d) probabilitatea e) e nevoie

de mult timp pentru a aduce la cunotina lucrtorilor deciziile

4!. Intrebarea nr. 4!: Intrebarea$0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3elimitai unul din dezavanta)ele descentralismului:


a) conductorii b) deciziile c) e slab

nu cunosc pe deplin problema dat

nu (ntotdeauna conin informaia necesar

coordonarea (ntre subdiviziuni i lucrtori adoptrii deciziilor greite e destul de mare

d) probabilitatea e) e nevoie

de mult timp pentru a aduce la cunotina lucrtorilor deciziile

4". Intrebarea nr. 4": Intrebarea$1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2a element al cercetrii manageriale domeniul de activitate mar<eting include:

a) analiza strii financiare b) sezonalitatea c) cercetri

produciei

i elaborri de pia i rezistena de concuren metodelor de selectare, anga)are, promovarea, instruire a

d) segmentul pieei

e) sporirea eficienei

potenialului uman
5$. Intrebarea nr. 5$: Intrebarea&0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2a element al cercetrii manageriale te"nologiile includ:


a) posibilitatea de producere a unei mrfi b) (nzestrarea cu

mai ieftine

utila) contemporan

c) analiza sezonalitii produciei d) prestri servicii e) diversificare sortimental

i calitate

5#. Intrebarea nr. 5#: Intrebarea&1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din e+presiile de mai )os nu este caracteristic pentru previziune:


a) indentific

tendinele e+istente funcii

b) precede celelalte c) a)ut (n

motivarea personalului pe logic organizaiei

d) se bazeaz

e) corespunde strategiei

52. Intrebarea nr. 52: Intrebarea&2 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din caracteristicele de mai )os nu este specific scopurilor


a) s fie concrete b) s fie

msurabile

reale

c) s corespund strategiei d) s fie e) s fie

organizaiei

(n concordan cu ale scopuri nefle+ibile

53. Intrebarea nr. 53: Intrebarea&# Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2a element al cercetrii manageriale cultura i imaginea firmei include:


a) stadii

de dezvoltare moral a firmei i normative etnice potenialului uman

b) coduri

c) sporirea instruirii d) etica

relaiilor

e) rezistena la concuren 54. Intrebarea nr. 54: Intrebarea&$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

-actorul economic ca element al cercet=rii manageriale include:


a) puterea

de cumprare a populaiei, ritmul de dezvoltare economic, rata oma)ului, nivelul inflaiei


b) cercetrile (ntreprinse de organizaii specializate c) licenele cumprate, capacitatea inovativ a laboratoarelor

sau institutelor de cercetare

d) prevederile legale privind capitalul strin, e+portul i importul e) tipul guvernrii de stat, sistemul de partide politice 55. Intrebarea nr. 55: Intrebarea&& Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

-actorul politic ca element al cercet=rii manageriale include:


a) puterea

de cumprare a populaiei, ritmul de dezvoltare economic, rata oma)ului, nivelul inflaiei


b) cercetrile

(ntreprinse de organizaii specializate, capacitatea inovativ a laboratoarelor sau institutelor de cercetare

c) licenele cumprate,

d) prevederile legale privind capitalul strin, e+portul i importul e) tipul guvernrii de stat, sistemul de partide politice

56. Intrebarea nr. 56: Intrebarea&* Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

-actorii te"nologici ca element al cercetrii manageriale include:


a) puterea

de cumprare a populaiei, ritmul de dezvoltare economic rata oma)ului, nivelul inflaiei


b) cercetrile

(ntreprinse de organizaii specializate, licenele cumprate, capacitatea inovativ a laboratoarelor sau institutelor de cercetare
c) prevederile legale privind capitalul strin, e+portul i importul d) tipul guvernrii de stat, sistemul de partide politice e) raportul (ntre populaia urban i cea rural, structura social a populaiei,

ocrotirea

sntii, cultura, tiine


5 . Intrebarea nr. 5 : Intrebarea&/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

-actorul socio5cultural, ca element al cercetrii manageriale include:


a) puterea

de cumprare a populaiei, ritmul de dezvoltare economic, rata oma)ului, nivelul inflaiei


b) cercetrile (ntreprinse de organizaii specializate,

licenele cumprate, capacitatea inovativ a laboratoarelor sau institutelor de cercetare


c) prevederile legale

privind capitalul strin, e+portul i importul ocrotirea

d) tipul guvernrii de stat, sistemul de partide politice e) raportul (ntre populaia urban i cea rural, structura social a populaiei,

sntii, cultura, tiine


5!. Intrebarea nr. 5!: Intrebarea&0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

>eoriile de coninut ale motivaiei sunt:


a) teoria

speranei ? ?room :dreptii;

b) teoria ec"itaii c) teoria

lui A Maslo@ combinat 6orter5Ao@ler

d) modelul e) teoria

bifactorial a lui ,ertzberg

5". Intrebarea nr. 5": Intrebarea&1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are sunt deciziile tipice pentru funcia de motivareB


a) de a face sc"imbri (n b) ce

structura organizatoric

metode de folosit (n aprecierea rezultatelor obinute sunt necesitile subalternilor de satisfacere a subalternilor

c) care

d) care factori influeneaz nivelul e) ce drepturi pot

fi delegate subalternilor

6$. Intrebarea nr. 6$: Intrebarea*0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3elimitai factorii motivatori conform teoriei bifactoriale:


a) (nsi munca b) realizarile c) relaiile cu

profesionale colegii lucru

d) condiiile de e) securitatea

6#. Intrebarea nr. 6#: Intrebarea*1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3elimitai factorii igienici conform teoriei bifactoriale:


a) (nsi munca b) realizarile c) relaiile cu

profesionale colegii lucru

d) condiiile de e) securitatea

62. Intrebarea nr. 62: Intrebarea*2 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2aracteristicile teoriei speranei sunt:


a) efortul

va duce la rezultat mari

b) salariul se va

c) se ateapt o d) rezultatul va e) stimulentul

perfecionare a cadrelor fi urmat de un stimulent

va fi acceptat ca cel dorit

63. Intrebarea nr. 63: Intrebarea*# Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

6otrivit teoriei lui Maslo@ necesitile sunt:


a) sociale b) fiziologice c) de a avea putere d) (n e) (n

succes respect

64. Intrebarea nr. 64: Intrebarea*$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din necesitile de mai )os caracterizeaz teoria Mc Clleland:


a) necesitile fiziologice b) (n c) (n d) (n

a se evidenia putere succes

e) necesiti (n apartenen 65. Intrebarea nr. 65: Intrebarea*& Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

>eoriile procesuale ale motivaiei sunt:


a) teoria

speranei :dreptii;

b) teoria ec"itii c) teoria

lui A Maslo@ combinat 6orter5Ao@ler

d) modelul e) teoria

bifactorial

66. Intrebarea nr. 66: Intrebarea** Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3in stimulentele economice fac parte:


a) obinerea unor

cunotine greu accesibile la acela post

b) avansri (n funcie c) salarizare progresiv d) medalia

e) premiile 6 . Intrebarea nr. 6 : Intrebarea*/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3in stimulente intrinseci fac parte


a) repartizarea

de locuinte

b) mustrare scris c) prestigiul organizaiei, d) sigurana locului de

compartimentului sau ec"ipei (n care lucreaz

munc

e) critica 6!. Intrebarea nr. 6!: Intrebarea*0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3in stimulentele relaionale fac parte a) participarea la deciziile din activitatea desfurat
b) trecerea

de la lucru individual la lucru (n ec"ip funcie

c) cadouri d) avansri (n

e) lauda 6". Intrebarea nr. 6": Intrebarea*1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2aracteristicile controlului eficient sunt:


a) efectuat la timp b) orientat

la rezultate

c) economicos d) trebuie s fie efectuat de conducerea de v7rf e) evalueaz c"eltuielile $. Intrebarea nr. $: Intrebarea/0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate:

mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

6rocesul de control reprezint:


a) proces

de verificare i comparare a rezultatelor finale cu obiectivele planificate de corecie

b) procedeu c) o

metod necesar i eficient de evaluare capacitilor profesionale

d) evaluarea

e) stimularea activitii de producere #. Intrebarea nr. #: Intrebarea/1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2ontrolul poate fi:


a) preliminar b) secundar c) curent d) final e) primar 2. Intrebarea nr. 2: Intrebarea/2 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2ontrolul final are urmtoarele funcii:


a) ofer informaia necesar (n b) determin cantitatea c) stabilete direciile d) se efectueaz dup e) revede

planificarea viitoare

resurselor necesare

de formare a motivaiei o anumit perioad de timp stabilit preliminar

mi)loacele organizatorice

3. Intrebarea nr. 3: Intrebarea/# Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

6rocesul de control const din urmtoarele etape:


a) previziunea standardelor b) elaborarea

standardelor

c) prevederea rezultatelor

d) compararea e) efectuarea

rezultatelor cu standardele

msurilor de corecie

4. Intrebarea nr. 4: Intrebarea/$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din e+presiile de mai )os nu este caracteristic controlului efectiv


a) s fie mobil b) s corespund

politicii organizaiei

c) s fie economicos d) evalueaz c"eltuielile e) trebuie

efectuat de conducerea de v(rf

5. Intrebarea nr. 5: Intrebarea/& Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

8n procesul de munc, factorii care contribuie la satisfacia de munc sistematizai de ,ertzberg sunt:
a) realizarea

(n activitatea de munc colegi

b) aprecierea activitii de ctre c) (nsi munca

d) aprecierea de ctre conductor e) condiiile

de lucru

6. Intrebarea nr. 6: Intrebarea/* Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

8n procesul de munc, factorii care diminueaz satisfacia lucrtorului sunt:


a) politica b) relaiile

firmei cu conductorii de munc

c) condiiile d) (nsi

munca

e) relaiile cu

colegii

. Intrebarea nr. : Intrebarea// Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

%tapele procesului sc"imbului de informaie sunt:


a) e+peditorul b) recepionarea i discifrarea c) informaia d) formarea ideii e) codarea !. Intrebarea nr. !: Intrebarea/0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

%videniai barierele ce apar (n comunicarea interpersonal:


a) denaturarea informaiei b)

problemele semantice informaional

c) supra(ncarcarea d) structura

ineficient a organizaiei

e) lipsa legturii inverse ". Intrebarea nr. ": Intrebarea/1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Indicai barierele :obstacolele; (n comunicarea organizaional: a) nivelul de percepere a informaiei


b) barierele c) structura

semantice organizatoric ineficient

d) barierele neverbale e) denaturarea informaiei !$. Intrebarea nr. !$: Intrebarea00 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Darierele neverbale (n comunicarea interpersonal sunt:


a) comunicarea b) lipsa

neformal

artei de a comunica

c) tactul psi"ologic al d) e+presia feei, e) lcapacitate

conductorului

gesturile

diminuat de a recepiona informaia transmis

!#. Intrebarea nr. !#: Intrebarea01 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3ireciile realizrii controlului preliminar sunt orientate spre:


a) resursele umane b) structura organizaiei c) bugetul

organizaiei administrative

d) deciziile

e) resursele materiale !2. Intrebarea nr. !2: Intrebarea02 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3ireciile realizrii controlului definitiv sunt orientate spre:


a) bugetul

organizaiei administrative

b) deciziile

c) resursele materiale

d) motivarea personalului e) planificare

!3. Intrebarea nr. !3: Intrebarea0# Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

-unciile conducerii sunt:


a) previziunea :prognozarea; b) planificarea c) organizarea

d) luarea deciziilor e) motivarea !4. Intrebarea nr. !4: Intrebarea0$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3elegarea reprezint:
a) transferarea sarcinilor

i (mputernicirilor persoanei care5si ia responsabilitatea s le

(ndeplineasc b) atribuirea activiti specializate pentru fiecare post


c) autoritatea de a

da recomandri, indicaii de la conductor la subaltern

d) transmiterea (mputernicirilor e) abilitatea personal de a

influena asupra rezultatelor

!5. Intrebarea nr. !5: Intrebarea0& Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din urmtoarele caracteristici se atribuie responsabilitiiB


a) (ndeplinete b) nu

sarcinile prezentate

se deleg rezultatul (ndeplinirii sarcinilor

c) rspunde pentru d) nu

e valabil personal dar (ntregului grup

e) nu sunt variante corecte !6. Intrebarea nr. !6: Intrebarea0* Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3elimitai una din caracteristicile controlului efectiv


a) sa fie orientat

spre bugetul organizaiei strategic

b) s aib caracter

c) s motiveze personalul d) s evalueze structura organizaiei ! . Intrebarea nr. ! : Intrebarea0/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

8n interiorul unei organizaii comunicarea pe vertical poate fi:


a) ascendent

b) descendent c) (ntre

subaltern subdiviziuni de conducere

d) (ntre diferite e) neformal

!!. Intrebarea nr. !!: Intrebarea00 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3in elementele de baz a sc"imbului de informaie, emitentul este:


a) persoana creia b) persoana

(i este destinat informaia

care genereaz i transmite un mesa) sau )uridic

c) persoan fizic

d) e+clusiv persoana care genereaz idei e) nu sunt variante corecte !". Intrebarea nr. !": Intrebarea01 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3in elementele de baz a sc"imbului de informaie, mesa)ul reprezint:


a) ideea codificat b) comunicarea non5verbal c) modul de legtur (ntre doi indivizi d) modul de transmitere a informaiei e) legtura invers "$. Intrebarea nr. "$: Intrebarea10 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3in elementele de baz a sc"imbului de informaie, mi)loacele i procedurile de transmitere reprezint:


a) algoritmul b) obinerea, c) modul de

transmiterii informaiei decodificarea i interpretarea mesa)ului

legtur (ntre subieci (n procesul de comunicare

d) efortul de g7ndire, c"ibzuire asupra informaiei e) toate sunt corecte "#. Intrebarea nr. "#: Intrebarea11 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3in elementele de baz a sc"imbului de informaie, receptorul este:

a) persoan creia b) persoana

(i este destinat informaia

care genereaz i transmite idei recepioneaz informaia

c) persoana care

d) managerul exclusiv e) toate variantele sunt corecte "2. Intrebarea nr. "2: Intrebarea12 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Apariia ideii reprezint:


a) obinerea, b) un

decodificarea i interpretarea mesa)ului

efort de g7ndire, c"ibzuire asupra informaiei logic al recioEpientului

c) efortul

d) modul de legtur (ntre subieci (n procesul de comunicare e) toate sunt corecte "3. Intrebarea nr. "3: Intrebarea1# Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3in etapele sc"imbului de informaie, codificarea reprezint:


a) ideea

cifrat informaii, gesturi, mi)loace te"nice de la emitent la receptor prin anumite proceduri i mi)loace

b) cuvinte,

c) deplasarea mesa)ului d) un

efort de g7ndire, c"ibzuire asupra informaiei

e) toate sunt corecte "4. Intrebarea nr. "4: Intrebarea1$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3in etapele sc"imbului de informaie, decodarea reprezint


a) transmiterea b) interpretarea c) efortul

mesa)ului de la emitent ctre destinatar mesa)ului

logic al emitentului

d) toate sunt corecte e) nu sunt variante corecte "5. Intrebarea nr. "5: Intrebarea1& Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Darierele nonverbale (n sc"imbul de informaie in de: a) %+presia feei


b) Aimba)ului c) Mimica d) Festurile e) Intonaia f) 6auza (n

discuie

"6. Intrebarea nr. "6: Intrebarea1* Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din noiunile enumerate nu se atribuie decizieiB


a) un b) un

ordin regulament care nu se discut ci se (ndeplinete alternative

c) alegerea unei d) o

funcie a managementului

e) proces de legtur " . Intrebarea nr. " : Intrebarea1/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are sunt deciziile tipice funciei de motivareB


a) ce metode de folosit (n aprecierea rezultatelor b) care sunt necesitile subalternilor c) care d) ce e) ele

obinute

factori influeneaz nivelul de satisfacere a subalternilor

drepturi pot fi delegate subalternilor pot fi consultative i de deservire a personalului

"!. Intrebarea nr. "!: Intrebarea10 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Geieind din funciile conducerii deciziile pot fi urmtoarele :


a) decizii

(n timpul procesului de planificare

b) decizii de motivare c) decizii

de control

d) decizii raionale e) decizii

intuitive

"". Intrebarea nr. "": Intrebarea11 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are sunt deciziile tipice pentru funcia de planificare:


a) periodicitatea

aprecierii activitii firmei

b) aprecierea misiunii firmei c) metodele d) ce

de aprecierea a rezultatelor obinute

fel de scopuri se stabilesc fi delegate subalternilor

e) ce drepturi pot

#$$. Intrebarea nr. #$$: Intrebarea100 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

6rocesul de adoptare a deciziilor poate avea caracter:


a) intuitiv b) bazat pe c) logic d) raional e) strategic #$#. Intrebarea nr. #$#: Intrebarea101 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

e+perien

%tapele procesului de rezolvare raional a problemelor sunt:


a) diagnoza

problemei a laturilor slabe i puternice pentru adoptarea deciziilor

b) cercetarea managerial c) formularea restriciilor d) determinarea, e) stabilirea

evaluarea i alegerea alternativei

perspectivei

#$2. Intrebarea nr. #$2: Intrebarea102 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Managementul resurselor umane include (n sine urmtoarele etape:


a) perfecionarea b) recrutarea c) asigurarea d) selecia e) determinarea mrimii

cu personal

salariului i a (nlesnirilor

#$3. Intrebarea nr. #$3: Intrebarea10# Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Managementul, resurselor umane include (n sine urmtoarele etape: a) selecia


b)

meninerea personalului c) determinarea mrimii salariului i a (nlesnirilor


d) analiza

postului

e) evaluarea activitii de munc #$4. Intrebarea nr. #$4: Intrebarea10$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Activitile managementului resurselor umane legate de asigurarea cu personal sunt:


a) acomodarea b) planificarea c) recrutarea d) perfecionarea e) selecia #$5. Intrebarea nr. #$5: Intrebarea10& Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

resurselor

Activitile managementului resurselor umane legate de meninerea personalului sunt:


a) recompensa b) recrutarea c) securitatea d) adaptarea

i sntatea la locul de munc

e) selecia #$6. Intrebarea nr. #$6: Intrebarea10* Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Activitile managementului resurselor umane legate de dezvoltarea resurselor umane sunt:


a) perfecionarea b) recompensa c) evaluarea perfomanei d) dezvoltarea individual i organizaional e) relaiile de munc #$ . Intrebarea nr. #$ : Intrebarea10/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Gecrutarea personalului (ntr5o instituie medical:


a) se bazeaz at7t pe resurse e+terne, c7t i interne b) este determinat de diferena (ntre fora de munc e+isten

i necesitile pe viitor

c) se efectuiaz

regulat odat (n an

d) este

determinat de sc"imbrile (n societate

e) nu este obligatorie #$!. Intrebarea nr. #$!: Intrebarea100 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Managementul resurselor umane reprezint:


a) ansamblul

activitilor ce vizeaz potenialul uman i dinamizarea resurselor umane (n vederea obinerii perfomanelor dorite

b) direcionarea c) totalitatea

strategiilor organizaiei

d) una di functiile managementului e) proces de legturi (ntre funcii #$". Intrebarea nr. #$": Intrebarea101 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

6lanificarea resurselor umane include urmtoarele etape:


a) evaluarea resurselor

e+istente

b) e+aminarea postului c) determinarea necesitilor d) elaborarea

pe viitor

programului pentru satisfacerea necesitilor viitoare

e) adoptarea social a personalului 110. Intrebarea nr. 110: Intrebarea110 Capitol: manag mul Mod de punctare: A3 Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: .

9electai avanta)ele recrutrii interne din cadrul managementului resurselor umane:


a) cunoaterea capacitilor b) stimularea persoanei c) nu

de munc a anga)ailor

prin promovare

e+ist un grup de HsusintoriH de)a format perspective

d) presupune noi

e) toate sunt corecte ###. Intrebarea nr. ###: Intrebarea111 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

9electai avanta)ele recrutrii e+terne din cadrul managementului resurselor umane:


a) cost sczut

(n pregtirea personalului capacitilor de munc a anga)ailor

b) cunoaterea c) nu

e+ist un grup de HsusintoriH de)a format perspective

d) presupune noi e) are loc

stimularea persoanei prin promovare

##2. Intrebarea nr. ##2: Intrebarea112 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

9electai dezavanta)ele recrutrii interne din cadrul managementului resurselor umane:


a) politic b) are

neconcurenial viz7nd promovarea

loc diminuarea interesului pentru autoperfecionare cauza probleme morale pentru candidaii interni

c) poate d) timp

(ndelungat de adaptare

e) toate sunt corecte

113. Intrebarea nr. 113: Intrebarea113 Capitol: manag mul Mod de punctare: A3 Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: .

9electai dezavanta)ele recrutrii e+terne din cadrul managementului resurselor umane:


a) poate

cauza probleme morale pentru candidaii interni o politic neconcurenial viz7nd promovarea locul de munc este de durat mai indelungat

b) se formeaz c) adaptarea la d) are

loc diminuarea interesului pentru autoperfecionare

e) nu este susinere din partea conducerii ##4. Intrebarea nr. ##4: Intrebarea11$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are sunt avanta)ele interviului de selecie din cadrul managementului resurselor umaneB
a) are loc b) are

o analiza mai profund a candidatului

obiectivitate mare comportamentul candidatului

c) evaluaeaz d) are

caracter fle+ibil puin timp

e) consum mai

##5. Intrebarea nr. ##5: Intrebarea11& Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

%numerai avanta)ele metodei centrelor de evaluare:


a) ofer o b) e+pune

multitudine de date persoanele la situaii concrete candidailor

c) permite compararea d) ofer

detalii ce ine de profesionalizm

e) intervievatul poate adresa (ntrebri ##6. Intrebarea nr. ##6: Intrebarea11* Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

%numerai dezavanta)ele metodei centrelor de evaluare: a) nu pot msura cu finee abilitile

b) costisitoare c) are loc efectul de

contrast este mrit

d) comple+itatea metodei e) nu

face aprecierea pe baza primelor impresii

## . Intrebarea nr. ## : Intrebarea11/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din urmtoarele enunuri nu se refer la carier:


a) ansamblul

activitilor ce vizeaz potenialul uman i dinamizarea resurselor umane (n vederea obinerii perfomanelor dorite

b) direcionarea c) totalitatea

activitilor strate)iilor urmate de o persoan pe etape (n activitatea sa

d) motivarea anga)ailor e) selecia candidailor ##!. Intrebarea nr. ##!: Intrebarea110 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are sunt nevoile profesionale (n debutul cariereiB a) aciune


b) (ncura)are c) inovare d) specializare e) consultan ##". Intrebarea nr. ##": Intrebarea111 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

6entru mi)locul carierei sunt caracteristice nevoile profesionale:


a) formare b) consultan c) acumularea d) autonomie e) aplicarea

e+perienei

teoriei (n practic

#2$. Intrebarea nr. #2$: Intrebarea120 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

6entru debutul carierei sunt caracteristice urmtoarele nevoi individuale:


a) (ncura)are b) autonomie c) inovare d) aciune e) competiie #2#. Intrebarea nr. #2#: Intrebarea121 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

6entru mi)locul carierei sunt caracteristice urmtoarele nevoi individuale:


a) ec"ilibru

(n via

b) (ncura)are c) rezistena la stres d) valori familare e) competiie #22. Intrebarea nr. #22: Intrebarea122 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

6entru sf7ritul carierei sunt caracteristice urmtoarele nevoi individuale:


a) transmiterea b) aciune c) siguran d) inovare e) detaare de organizaie #23. Intrebarea nr. #23: Intrebarea12# Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

e+perienei

>estele de selecie pot fi grupate (n urmtoarele categorii:


a) teste

de intelegen

b) teste de aptitudini c) teste

ce vizeaz sntatea persoanei

d) teste de verificare a cunotinelor

e) teste

de personalitate

#24. Intrebarea nr. #24: Intrebarea12$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2erinele ctre recrutare sunt:


a) firma

trebuie s prezinte o imagine pozitiv trebuie prezentat c(t mai real s accentuieze remunerarea personalului rezonabilitatea postului

b) postul

c) trebuie

d) s se accentuieze e) s se testeze

atent dorina persoanelor de a fi devotai firmei

#25. Intrebarea nr. #25: Intrebarea12& Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3elimitai caracteristicile stilului i tipului de conductor democrat:


a) (n

dependen de personalitatea subalternilor, deleg drepturi

b) evita rspunderea c) nu

accept sfaturi de la subalterni i stimularea i pedeapsa

d) folosete e) (n

lipsa conductorului productivitatea scade brusc

#26. Intrebarea nr. #26: Intrebarea12* Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

9electai caracteristicile stilului i tipului de conductor democrat:


a) susine dorina b) nu c) (n

subalternilor de a fi independeni

pedepsete subalternii pentru critic

lipsa conductorului productivitatea crete rolul su

d) apreciaz obiectiv e) (n

lipsa conductorului productivitatea scade

#2 . Intrebarea nr. #2 : Intrebarea12/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2aracteristicile stilului i tipului de conductor democrat sunt:

a) le impune subalternilor b) cu

s fie activi

subalternii menine relaii formale i informale voie, linite

c) subalternii sunt lsai (n d) (n

lipsa conductorului productivitatea crete ec"itabile

e) are cerine

#2!. Intrebarea nr. #2!: Intrebarea120 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3elimitai caracteristicile stilului i timpului de conductor autoritar:


a) este foarte activ, b) instaleaz o

(ns nu le permite subalternilor s fie activi

disciplin de fier cu subalternii

c) limiteaz la ma+imum relaiile sale d) nu

deleg nici un drept sfaturi i propun algoritmul soluionrii problemelor

e) subalternii dau

#2". Intrebarea nr. #2": Intrebarea121 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

9electai caracteristicile stilului i tipului de conductor autocrat:


a) (n b) (n c) (n

lipsa conductorului productivitatea scade brusc lipsa conductorului productivitatea crete lips conductorului productivitatea nu are devieri subalterni Hlucrai fr odi"nH al activitii subalterinilor

d) cere de la

e) controlul total i permanent

#3$. Intrebarea nr. #3$: Intrebarea1#0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2aracteristicile stilului i tipului de conductor autocrat sunt:


a) toate b) nu

deciziile la ia personal

deleg nici un drept bolnvicios

c) la critic reacioneaz

d) nu e) (n

suport critica

lipsa conductorului productivitatea scade brusc

#3#. Intrebarea nr. #3#: Intrebarea1#1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3elimitai caracteristicile stilului i timpului de conductor liberal:


a) subalternii dau b) cu c) nu

sfaturi i propun algoritmul soluionrii problemelor

subalternii menine relaii formale i reformale particip la luarea deciziilor

d) nu5i controleaz subalternii e) (n

lipsa conductorului productivitatea crete

#32. Intrebarea nr. #32: Intrebarea1#2 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

9electai caracteristicile stilului i timpului de conductor liberal:


a) (n

lipsa conductorului, productivitatea crete la ma+imul relaiile sale cu subalternii privind rolul su (n colectiv

b) limiteaz

c) nu5i pune (ntrebri d) este

foarte pasiv (n activitate sualterni calificai

e) selecteaz

#33. Intrebarea nr. #33: Intrebarea1## Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2aracteristicile stilului i tipului de conductor liberal sunt:


a) (n b) la

lipsa conductorului productivitatea crete critic reacioneaz bolnvicios deciziile le ia personal

c) toate d) nu

selecteaz subalterni calificai de subalterni

e) se teme

#34. Intrebarea nr. #34: Intrebarea1#$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din e+presiile de mai )os nu se refer la principiile de conducere e+puse de A -a.olB
a) diviziunea b) disciplina c) supunerea intereselor d) iniiativa e) motivarea

muncii

generale celor personale

insuficient

#35. Intrebarea nr. #35: Intrebarea1#& Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din e+presiile de mai )os, conform clasificri lui Mintzberg, nu se refer la rolurile informativeB a) negociator
b) lider c) distribuitor

al informaiei principal al organizaiei

d) reprezintantul e) verig

de legtur

#36. Intrebarea nr. #36: Intrebarea1#* Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din e+presiile de mai )os, conform clasificrii lui Mintzberg, nu se refer la rolurile unui conductor privind de luarea deciziilorB
a) (ntreprinztor b) lider c) negociator d) veriga de legtur e) distribuitor

de resurse

#3 . Intrebarea nr. #3 : Intrebarea1#/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din e+presiile de mai )os, conform clasificrii lui Mintzberg nu se refer la rolurile interpersonale ale unui conductorB

a) negociator b) (ntreprinztor c) lider d) conductor e) verig

principal

de legtur

#3!. Intrebarea nr. #3!: Intrebarea1#0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din e+presiile de mai )os nu se refer la sarcinile managementului dup 3ruc"erB
a) conductor

principal

b) verig de legtur c) reprezentarea d) desfurarea e) unirea

organizaiei

ne(ntrerupt a procesului de formare a oamenilor

unor oameni (n )urul obiectivelor comune

#3". Intrebarea nr. #3": Intrebarea1#1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din trsturile de mai )os nu sunt caracteristice previziuniiB

a) precede

celelalte atribute ale conducerii

b) indentific tendinele e+istente

c) stabilete scopul

d) determin politica

organizaiei

e) precizeaz

i evalueaz rezultatele de)a obinute

#4$. Intrebarea nr. #4$: Intrebarea1$0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din etapele enumerate nu caracterizeaz previziunea:

a) stabilirea b) fi+area i

perspectivei precizarea obiectivelor i analiza mediului (ncon)urator strategice

c) aprecierea

d) studierea alternativelor e) formularea planurilor

i programarea aciunilor

#4#. Intrebarea nr. #4#: Intrebarea1$1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

9copurile organizaiei trebuie s fie:


a) concrete i msurabile b) realizabile,

reale toate nivelurile de conducere

c) formulate de d) de

lung durat (n timp

e) orientate

#42. Intrebarea nr. #42: Intrebarea1$2 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Asupra alegerii strategiei de ctre conductor nu influeneaz:


a) riscul b) timpul c) cunoaterea strategiilor

precedente (n organizaie

d) resursele umane prezente e) salarizarea personalului

#43. Intrebarea nr. #43: Intrebarea1$# Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din trsturile de mai )os nu se refer la centralismB


a) deciziile sunt luate

(n e+clusivitate de un singur conductor 2 i mai muli conductori

b) subalternul se subordoneaz la c) are loc

antrenarea tuturor cadrelor de conducere

d) la

luarea deciziilor particip efii funcionali i subalternii organe de conducere colectiv

e) activeaz

#44. Intrebarea nr. #44: Intrebarea1$$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din caracteristicile enumerate nu se refer la descentralismB


a) deciziile sunt luate b) subalternii

(n e+clusivitate de un singur conductor

se subordoneaz la 2 i mai muli conductori particip efii funcionali i specialitii

c) la luarea deciziilor d) fiecare

subaltern are conductorul su funcional

e) are loc reciclarea numai nivelului superior de diri)are #45. Intrebarea nr. #45: Intrebarea1$& Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3elimitai dezavanta)ele ce nu se refer la centralism:


a) conductorii b) deciziile c) e slab

nu au contacte permanente cu subalternii

nu (ntotdeauna conin informaia necesar

coordonarea (ntre subdiviziuni i lucrtori adoptrii deciziilor greite e destul de mare

d) probabilitatea e) e nevoie

de mult timp pentru a aduce la cunotina lucrtorilor deciziile primite

#46. Intrebarea nr. #46: Intrebarea1$* Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3elimitai dezavanta)ele ce nu se refer la descentralism:


a) conductorii b) deciziile c) e slab

n5au contracte permanente cu subalternii

nu (ntotdeauna conin informaia necesar

coordonarea (ntre subdiviziuni i lucrtori adoptrii deciziilor greite e mult mai mare

d) probabilitatea e) e nevoie

de mult timp pentru a aduce la cunotina lucrtorilor deciziile luate

#4 . Intrebarea nr. #4 : Intrebarea1$/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din necesitile enumerate nu se regsesc (n teoria lui Maslo@B


a) sociale b) fiziologice c) stimulare d) putere e) succes #4!. Intrebarea nr. #4!: Intrebarea1$0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din necesitile enumerate nu caracterizeaz teoria Mc Clelland


a) (n

respect

b) fiziologice c) (n

a se evidenia

d) putere e) succes #4". Intrebarea nr. #4": Intrebarea1$1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2onform clsificrii controlul poate fi:


a) preliminare b) curent c) secundar d) final e) primar #5$. Intrebarea nr. #5$: Intrebarea1&0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din etapele enumerate nu caracterizeaz controlulB


a) previziunea standardelor b) elaborarea

standardelor

c) prevederea rezultatelor d) comparare

rezultatelor cu standardele

e) efectuarea

msurilor de corecie

#5#. Intrebarea nr. #5#: Intrebarea1&1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

%videniai barierele ce nu apar (n comunicarea interpersonal:


a) denaturarea informaiei b) problemele semantice c) supra(ncarcarea

informaional a organizaiei

d) structura ineficient

e) lipsa legturii inverse #52. Intrebarea nr. #52: Intrebarea1&2 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

9electai barierele ce nu apar (n comunicarea organizaional:


a) nivelul de percepere b) sc"imbri c) bariere

a informaiei

(n structura organizatoric

semantice organizaiei

d) structura ineficient a e) barierele neverbale

#53. Intrebarea nr. #53: Intrebarea1&# Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din funciile enumerate nu se refer la funciile conduceriiB


a) luarea

deciziilor

b) motivarea

c)

controlul
d) organizarea e) monitorizarea #54. Intrebarea nr. #54: Intrebarea1&$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din urmtoarele caracteristici nu se atribuie responsabilitiiB


a) (ndeplinete b) se deleg" c)

sarcinile prezentate

nu se deleg" e valabil personal dar (ntregului grup rezultatul (ndeplinirii sarcinilor

d) nu

e) rspunde pentru

#55. Intrebarea nr. #55: Intrebarea1&& Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3in elementele enumerate, care nu se atribuie barierilor nonverbaleB


a) e+presia b) limba)ul c) mimica d) gesturile e) intonaia #56. Intrebarea nr. #56: Intrebarea1&* Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

feei

6uterea subalternului poate fi:


a) informaional b) de

constr(ngere 5 funcional

c) te"nologic

d) organizatoric e) economic #5 . Intrebarea nr. #5 : Intrebarea1&/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

9ub noiunea de conflict se (nelege:


a) confruntarea tendinelor

b) confruntarea c) fenomen

poziiilor prerilor, valorilor, ideilor

negativ agresivitate, disput, dumanie i armoniei dintre 2 sau mai multe pri

d) ameninare,

e) lipsa (nelegerii

#5!. Intrebarea nr. #5!: Intrebarea1&0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3in punct de vedere a nivelurilor organizatorice, conflictele pot fi:


a) orizontale b) verticale c) obiective d) interne e) mi+te #5". Intrebarea nr. #5": Intrebarea1&1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

3up caracterul su, conflictele pot fi:


a) obiective b) funcionale c) subiective d) disfuncionale e) simetrice #6$. Intrebarea nr. #6$: Intrebarea1*0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2onform modului de manifestare, conflictele pot fi:

a) ascunse b) simetrice c) desc"ise d) funcionale e) manifeste #6#. Intrebarea nr. #6#: Intrebarea1*1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Av7nd (n vedere consecinele, conflictele pot fi:


a) constructive b) ascunse c) distructive d) funcionale e) manifeste #62. Intrebarea nr. #62: Intrebarea1*2 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are sunt metodele interpersonale de rezolvare a conflictelor:


a) evitarea b) folosirea sistemului de c) atenuarea d) constringerea e) compromisul #63. Intrebarea nr. #63: Intrebarea1*# Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

recompense

2are din urmtoarele principii nu se refer la cele descrise de , -a.ol:

a) diviziunea muncii b) disciplina c) supunerea intereselor generale celor personale d) iniiativa e) ordinea #64. Intrebarea nr. #64: Intrebarea1*$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

2are din e+presiile de mai )os nu este caracteristic controlului efectiv:

a) s fie la timpul potrivit b) s fie mobilI c) s corespund politicii organizaieiI d) s fie economicos e) s fie obiectiv #65. Intrebarea nr. #65: Intrebarea1*& Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

'na din etapele procesului sc"imbului de informaie este:

a) e+peditorul b) informaia c) transmiterea informaiei d) mi)locul de transmitere e) nu s(nt variante corecte #66. Intrebarea nr. #66: Intrebarea1** Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

2aracteristicile teoriei speranei sunt:

a) efortul va duce la rezultatI b) salariul se va mriI c) se ateapt o perfecionare a cadrelorI d) rezultatul va fi urmat de un stimulentI e) stimulentul va fi acceptat ca cel doritI #6 . Intrebarea nr. #6 : Intrebarea1*/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

3ireciile realizrii controlului preliminar sunt orientate spre:

a) resursele umaneI b) structura organizaieiI c) bugetul organizaieiI d) deciziile administrativeI e) resursele materialeI #6!. Intrebarea nr. #6!: Intrebarea1*0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de

dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

%tapele procesului de control sunt:


a) formularea

scopurilor

b) elaborarea standardelor c) stabilirea timpului

de efectuare a controlului cu standardele

d) compararea rezultatelor e) efectuarea msurilor

de corecie

#6". Intrebarea nr. #6": Intrebarea1*1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

2aracteristic pentru planul strategic este:

a) se formeaz de conducerea de v7rfI b) se bazeaz pe cercetri vaste i rezultate concreteI c) se elaboreaz reieind din interesele individualeI d) s poat fi modificat (n caz de necesitateI e) s se bazeze pe alternative strategice # $. Intrebarea nr. # $: Intrebarea1/0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

6otrivit teoriei lui Maslo@, necesitile sunt:

a) de autorealizare b) fiziologice c) de a avea putere d) (n succes e) (n respect # #. Intrebarea nr. # #: Intrebarea1/1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

2are din necesitile de mai )os caracterizeaz teoria motivaiei dup Maslo@B

a) necesiti (n a se evideniaI b) necesitatea (n putereI c) necesitate (n succesI d) necesiti socialeI e) necesitatea (n protecie # 2. Intrebarea nr. # 2: Intrebarea1/2 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

2are din necesitile de mai )os caracterizeaz teoria motivaiei dup teoria Mc ClellandB

a) necesitatea (n respectI b) necesiti fiziologiceI c) necesiti (n a se evideniaI d) necesitatea (n putereI e) necesitatea (n succes # 3. Intrebarea nr. # 3: Intrebarea1/# Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

Atribuii noiunii emitentul :e+peditor; informaiei definiia respectiv:

a) modificarea

ideii cu a)utorul cuvintelor, intonaiei, gesturilor (n limba)ul acceptabil pentru receptor


b) persoana

creia este destinat informaia genereaz i transmite un mesa)

c) persoana care

d) ideea codificat

e) nu s(nt variante corecte # 4. Intrebarea nr. # 4: Intrebarea1/$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

-ondatorul colii conducerii tiinifice a fost:

a) , -a.ol b) - J >a.lor c) % Ma.o d) 6 3ruc"er e) nu s(nt variante corecte # 5. Intrebarea nr. # 5: Intrebarea1/& Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

Geieind din funciile conducerii, deciziile pot fi urmtoarele:


a) decizii

(n timpul procesului de planificare

b) decizii de motivare c) decizii

raionale

d) decizii de organizare e) decizii

programate

# 6. Intrebarea nr. # 6: Intrebarea1/* Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

2tre stimulentele relaionale ale motivrii subalternilor se atribuie:

a) cadourile b) lauda c) avansri (n funcie d) trecerea de la lucrul individual la lucrul (n ec"ip e) amenda # . Intrebarea nr. # : Intrebarea1// Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

%videniai barierele ce apar (n comunicarea interpersonal:

a) denaturarea informaiei b) problemele semantice c) supra(ncrcarea informaional d) structura organizatoric neeficient e) lipsa legturii inverse # !. Intrebarea nr. # !: Intrebarea1/0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

%videniai barierele ce apar (n comunicarea organizatoric:

a) denaturarea informaiei b) problemele semantice c) supra(ncrcarea informaional d) structura organizatoric neeficient e) lipsa empatiei i accesibiliti # ". Intrebarea nr. # ": Intrebarea1/1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

Atribuii noiuni furnizorii definiia respectiv:

a) 6ersoanele b)

fizice sau )uridice, care consum sau utilizeaz bunul produs sau serviciile prestate de ctre (ntreprindere 4rgan independent, care are drept scop aprarea intereselor salariailor c) 6ersoanele fizice sau )uridice, a cror activitate const (n aprovizionarea (ntreprinderii cu resursele necesare
d) Geglementarea

activitii organizaiei prin sistemul de impozitare, salariul minim, durata zilei de munc, durata concediului
e) 4rganizaiile

care produc produse similare sau substituibile

#!$. Intrebarea nr. #!$: Intrebarea100 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

Apariia colii clasice administrative de conduce este legat de numele lui:

a) ,

-a.ol

b) - J >a.lor c) % Ma.o d) 6

3ruc"er este variant corect

e) nu

#!#. Intrebarea nr. #!#: Intrebarea101 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

3ecizia programat difer de cea neprogramat prin:


a) algoritmul

adoptriiI care ele sunt adoptate

b) nivelurile la c) perioada

realizriiI realizrii deciziei luate

d) posibilitatea

e) nu s(nt variante corecte #!2. Intrebarea nr. #!2: Intrebarea102 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

3ac se spune c decizia luat nu se bazeaz pe cunotinele acumulate din trecut dar pe rezultate, atunci ea este o decizie:

a) organizatoricI b) intuitivI c) programatI d) raionalI e) bazat pe e+perien #!3. Intrebarea nr. #!3: Intrebarea10# Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

2are sunt deciziile tipice pentru funcia de motivare:

a) de a face sc"imbri (n structura organizatoricI b) ce metode de folosit (n aprecierea rezultatelor obinuteI c) care sunt necesitile subalternilorI d) care factori influeneaz nivelul de satisfacere a subalternilorI e) ce drepturi pot fi delegate subalternilorI #!4. Intrebarea nr. #!4: Intrebarea10$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

Alternativa strategic Hcreterea limitatH se caracterizeaz prin faptul c:

a) este folosit (n ramurile cu dezvoltarea rapid i o amortizare rapid a te"niciiI b) este una din metodele mai puin riscanteI c) scopurile se stabilesc reieind din rezultatele precedenteI d) ca rezultat are loc separarea surplusuluiI e) nu s(nt variante corecte #!5. Intrebarea nr. #!5: Intrebarea10& Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

6rivind formularea planului, se delimiteaz urmtoarele cerine:

a) planul se formuleaz i se prelucreaz de conducerea de v7rfI b) planul este realizat de subalterni i de conductorii de nivele mediiI c) planul trebuie s se bazeze pe cercetri i rezultate concreteI d) planul este un document rigid care e+clude modificarea luiI e) planul red individualitate organizaiei #!6. Intrebarea nr. #!6: Intrebarea10* Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

2ontrolul final are urmtoarele funcii:

a) ofer informaia necesar (n viitoarea planificare b) determin cantitatea resurselor necesare

c) stabilete direciile de formare a motivaiei d) se efectueaz dup o anumit perioad de timp stabilit preliminar e) revede mi)loacele organizatorice #! . Intrebarea nr. #! : Intrebarea10/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

3elimitai factorii motivatori conform teoriei bifactoriale:

a) (nsi muncaI b) realizrile profesionaleI c) relaiile cu colegiiI d) condiiile de lucruI e) politica firmei #!!. Intrebarea nr. #!!: Intrebarea100 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

3elimitai factorii igienici conform teoriei bifactoriale:

a) (nsi muncaI b) realizrile profesionaleI c) relaiile cu colegiiI d) condiiile de lucruI e) securitatea la locul de munc #!". Intrebarea nr. #!": Intrebarea101 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

Atribuii noiuni Hlansarea ideiiH definiia respectiv:


a) 3eplasarea mesa)ului de la emitent la receptor prin anumite proceduri i mi)loace b) Modul de legtur (ntre cei doi subieci (n procesul de comunicare c) 4binerea, decodificarea i interpretarea mesa)ului d) 'n efort de g7ndire, c"ibzuire asupra informaiei e) nu s(nt variante corecte #"$. Intrebarea nr. #"$: Intrebarea110 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

Apariia colii relaiilor umane este legat de numele lui:

a) ,

-a.ol

b) - J >a.lor c) %

Ma.o

d) 6 3ruc"er e) nu s(nt variante corecte #"#. Intrebarea nr. #"#: Intrebarea111 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

Alegei criteriile prin care se deosebete strategia de tactic:

a) durataI b) mobilitateaI c) rezultateleI d) timpul I e) nivelul de formulare a eiI #"2. Intrebarea nr. #"2: Intrebarea112 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

>rsturile caracteristice ale preveziunii sunt:

a) precede celelalte funciiI b) identific tendinele e+istenteI c) finiseaz cu elaborarea misiuniiI d) face legtura dintre prezent i viitor e) are multiple dezavanta)e #"3. Intrebarea nr. #"3: Intrebarea11# Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

8mputernicirile liniare se caracterizeaz:

a) se transmit nemi)locit de la conductor la subalterni i la ali subalterniI b) pot fi delegate indivizilor din organizaieI c) formeaz ierar"ia nivelurilor de conducereI d) sunt nite (mputerniciri formaleI e) ele pot fi consultative i de deservire a personalului #"4. Intrebarea nr. #"4: Intrebarea11$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

Alegei care factori, potrivit teoriei bifactoriale, contribuie la satisfacerea (n munc:

a) factorii motivaionaliI b) factorii igienici c) factorii politici d) factorii economici e) nu s(nt variante corecte #"5. Intrebarea nr. #"5: Intrebarea11& Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

2tre stimulentele economice ale motivrii subalternilor se atribuie:

a) lauda b) primele c) mustrarea d) repartizarea de locuine e) salarizarea progresiv pe acelai post #"6. Intrebarea nr. #"6: Intrebarea11* Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

'nul din principiile colii clasice este:

a) crearea condiiilor necesare pentru munc b) studierea a relaiilor personale (n diri)are c) stimularea muncii d) dezvoltarea principiilor conducerii e)

nu s(nt variante corecte


#" . Intrebarea nr. #" : Intrebarea11/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

6rin ce difer organizaia formal de cea neformal:

a) dup scop b) prin structur i numrul de c) principiile organizrii d) nu sunt variante corecte

membri

e) toate s(nt variante corecte #"!. Intrebarea nr. #"!: Intrebarea110 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

Kumii dezavanta)ele centralismului:


a) conductorii n5au b) deciziile nu c) e

contacte permanente cu subalternii lorI

(ntotdeauna conin informaia necesarI

slab coordonarea (ntre subdiviziuni i lucrtoriI deciziilor greite e destul de mareI

d) probabilitatea adoptrii e) e

nevoie de mult timp pentru a aduce la cunotina lucrtorilor deciziile adoptate

#"". Intrebarea nr. #"": Intrebarea111 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

Atribuii noiunii mi)loacele i procedurile de transmitere a informaiei definiia respectiv:

a) Modificarea ideii cu

a)utorul cuvintelor, semnelor, intonaiei, gesturilor (n limba)ul accesibil pentru receptor b) 6ersoana creia (i este destinat informaia c) 6ersoana care genereaz i transmite un mesa) d) Ideea codificat e) nu este variant corect
2$$. Intrebarea nr. 2$$: Intrebarea200 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

Atribuii noiunii HinformaiaH definiia respectiv:

a) Modificarea ideii cu

a)utorul cuvintelor, semnelor, intonaiei, gesturilor (n limba)ul accesibil pentru receptor b) 6ersoana creia (i este destinat informaia c) 6ersoana care genereaz i transmite un mesa) d) Ideea codificat e) nu este variant corect
2$#. Intrebarea nr. 2$#: Intrebarea201 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

Atribuii noiunii Hreceptorul :destinatarul; informaiei definiia respectiv:

a) Modificarea ideii cu

a)utorul cuvintelor, semnelor, intonaiei, gesturilor (n limba)ul accesibil pentru receptor b) 6ersoana creia (i este destinat informaia c) 6ersoana care genereaz i transmite un mesa) d) Ideea codificat e) nu este varianta corect
2$2. Intrebarea nr. 2$2: Intrebarea202 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

Atribuii noiunii HconsumatoriiH definiia respectiv:

a) 6ersoanele

fizice sau )uridice, care consum sau utilizeaz bunul produs sau serviciile prestate de ctre (ntreprindere b) 4rgan independent care are drept scop aprarea intereselor salariailor c) 6ersoanele fizice sau )uridice, a cror activitate const (n aprovizionarea (ntreprinderii cu resursele necesare d) Geglementarea activitii organizaiei prin sistemul de impozitare, salariul minim, durata zilei de munc, durata concediului
e) 4rganizaiile care produc produse similare sau substituibile 2$3. Intrebarea nr. 2$3: Intrebarea20# Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

Atribuii noiuni HconcureniiH definiia respectiv:

a) 6ersoanele

fizice sau )uridice, care consum sau utilizeaz bunul produs sau serviciile prestate de ctre (ntreprindere b) 4rgan independent care are drept scop aprarea intereselor salariailor c) 6ersoanele fizice sau )uridice, a cror activitate const (n aprovizionarea (ntreprinderii cu resursele necesare d) Geglementarea activitii organizaiei prin sistemul de impozitare, salariul minim, durata zilei de munc, durata concediului e) 4rganizaiile care produc produse similare sau substituibile
2$4. Intrebarea nr. 2$4: Intrebarea20$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

Atribuii noiuni Hlegile i organele de statH definiia respectiv:

a) 6ersoanele

fizice sau )uridice, care consum sau utilizeaz bunul produs sau serviciile prestate de ctre (ntreprindere b) 4rgan independent care are drept scop aprarea intereselor salariailor
c)

6ersoanele fizice sau )uridice, a cror activitate const (n aprovizionarea (ntreprinderii cu resursele necesare d) Geglementarea activitii organizaiei prin sistemul de impozitare, salariul minim, durata zilei de munc, durata concediului e) 4rganizaiile care produc produse similare sau substituibile
2$5. Intrebarea nr. 2$5: Intrebarea20& Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

Atribuii noiuni HsindicatulH definiia respectiv:

a) 6ersoanele

fizice sau )uridice, care consum sau utilizeaz bunul produs sau serviciile prestate de ctre (ntreprindere b) 4rgan independent care are drept scop aprarea intereselor salariailor c) 6ersoanele fizice sau )uridice, a cror activitate const (n aprovizionarea (ntreprinderii cu resursele necesare d) Geglementarea activitii organizaiei prin sistemul de impozitare, salariul minim, durata zilei de munc, durata concediului e) 4rganizaiile care produc produse similare sau substituibile
2$6. Intrebarea nr. 2$6: Intrebarea20* Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

Atribuii noiunii Htransmiterea informaieiH definiia respectiv:

a) 3eplasarea mesa)ului de la emitent la receptor prin anumite proceduri i mi)loace b) Modul de legtur (ntre subieci (n procesul de comunicare c) 4binerea, decodificarea i interpretarea mesa)ului d) 'n efort de g7ndire, c"ibzuire asupra informaiei e) Ku sLnt variante corecte 2$ . Intrebarea nr. 2$ : Intrebarea20/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

Atribuii noiunii HcodificareaH definiia respectiv:

a) 3eplasarea mesa)ului de la emitent la receptor prin anumite proceduri i mi)loace b) Modul de legtur (ntre subieci (n procesul de comunicare c) 4binerea, decodificarea i interpretarea mesa)ului d) 'n efort de g7ndire, c"ibzuire asupra informaiei e) Ku sLnt variante corecte 2$!. Intrebarea nr. 2$!: Intrebarea200 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

Atribuii noiunii Hrecepionarea :decodarea; informaieiH definiia respectiv:

a) 3eplasarea mesa)ului de la emitent la receptor prin anumite proceduri i mi)loace b) Modul de legtur (ntre cei doi subieci (n procesul de comunicare c) 4binerea, decodificarea i interpretarea mesa)ului d) 'n efort de g7ndire, c"ibzuire asupra informaiei e) Ku s(nt variante corecte 2$". Intrebarea nr. 2$": Intrebarea201 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

Kumii dezavanta)ele descentralismului:


a) conductorii n5au b) deciziile nu c) e

contacte permanente cu subalternii lorI

(ntotdeauna conin informaia necesarI

slab coordonarea (ntre subdiviziuni i lucrtoriI deciziilor greite e destul de mareI

d) probabilitatea adoptrii

e) e nevoie de mult timp pentru a aduce la cunotina lucrtorilor deciziile adoptate 2#$. Intrebarea nr. 2#$: Intrebarea210 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

'na din metodele de adoptare a deciziei este:

a) >eoria )ocului b) Modelul teoriei irurilor c) Arborele decizional d) Modelul de diri)are cu rezervele e) Analiza economic 2##. Intrebarea nr. 2##: Intrebarea211 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

3elimitai esena regulii ma+imin :pesimist; (n teoria lurii deciziei:

a) Alege opiunea cu cea mai mare valoare a rezultatului cel mai puin posibil b) Alege opiunea (n concordan cu probabilitatea estimat de apariie a unei anumite

situaii c) Alege opiunea care poate da rezultatele cele mai bune d) Ia (n vedere oportunitile ce pot fi pierdute dac alegem un curs de activitate i nu altul e) Alege opiunea cu mai puine bariere de (nfruntat
2#2. Intrebarea nr. 2#2: Intrebarea212 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

3ecizia prin consens este:

luat de conductor dup ce ascult discuiile i argumentele aduse de membrii grupului b) luat fr comentarii dup ce sunt sugerate diferite idei c) luat atunci c(nd este susinut de ma)oritatea membrilor grupului d) luat atunci c(nd un individ argumenteaz un anumit punct de vedere i foreaz restul grupului s adopte propria opiune
a)

luat atunci c(nd fiecare membru al grupului (i e+prim i susine o anumit opiune, este adoptat prin negociere i nu mai e+ist controverse
e) 2#3. Intrebarea nr. 2#3: Intrebarea21# Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

3elimitai esena ma+ima+ :optimist; (n teoria luarea deciziei:

a) Alege opiunea cu cea mai mare valoare a rezultatului cel mai puin posibil b) Alege opiunea (n concordan cu probabilitatea estimat de apariie a unei anumite

situaii c) Alege opiunea care poate da rezultate cele mai bune d) Ia (n vedere oportunitile ce pot fi pierdute dac alegem un curs de activitate i nu altul e) Alege opiunea cu mai puine bariere de (nfruntat
2#4. Intrebarea nr. 2#4: Intrebarea21$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

3ecizia prin regula ma)oritii este: luat de conductor, dup ce ascult discuiile i argumentele aduse de membrii grupului
a)

b) c) d)

luat fr comentarii, dup ce sunt sugerate diferite idei luat atunci c(nd este susinut de ma)oritatea membrilor grupului

luat atunci c(nd un individ argumenteaz un anumit punct de vedere i foreaz restul grupului s adopte propria opiune luat atunci c(nd fiecare membru al grupului (i e+prim i susine o anumit opiune i este adoptat prin negociere i nu mai e+ist contraverse
e) 2#5. Intrebarea nr. 2#5: Intrebarea21& Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

3elimitai esena valorii ateptate ca regul de baz (n luarea deciziei:

a) Alege opiunea cu cea mai mare valoare a rezultatului cel mai puin posibil b) Alege opiunea (n concordan cu probabilitatea estimat de apariie a unei anumite

situaii c) Alege opiunea care poate da rezultate cele mai bune d) Ia (n vedere oportunitile ce pot fi pierdute dac se alege un curs de activitate i nu altul e) Alege opiunea cu mai puine bariere de (nfruntat
2#6. Intrebarea nr. 2#6: Intrebarea21* Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

3ecizia prin lipsa de rspuns, ca variant de luare a deciziei (n grup, se caracterizeaz prin:
a) 3ecizia este

luat de conductor dup ce ascult discuiile i argumentele aduse de membrii grupului


b) 3ecizia

este luat fr comentarii dup ce sunt sugerate diferite idei luat atunci c(nd este susinut de ma)oritatea membrilor grupului

c) 3ecizia este

d) 3ecizia

este luat atunci c(nd un individ argumenteaz un anumit punct de vedere i foreaz restul grupului s adopte propria opiune
e) 3ecizia este

luat atunci c(nd fiecare membru al grupului (i e+prim o anumit opiune, este adoptat prin negociere i nu mai e+ist controverse
2# . Intrebarea nr. 2# : Intrebarea21/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de

dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

3ecizia prin regula autoritii este:


a) luat

de conductor dup ce ascult discuiile i argumentele aduse de membrii grupului


b) c) d)

luat fr comentarii dup ce sunt sugerate diferite idei luat atunci c(nd este susinut de ma)oritatea membrilor grupului

luat atunci c(nd un individ argumenteaz un anumit punct de vedere i foreaz restul grupului s adopte propria opiune luat atunci c(nd fiecare membru al grupului (i e+prim, o anumit opiune, adoptat prin negociere i nu mai e+ist controverse
e) 2#!. Intrebarea nr. 2#!: Intrebarea210 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

3ecizia prin regula minoritii este: luat de conductor dup ce ascult discuiile i argumentele aduse de membrii grupului
a) b) c) d)

luat fr comentarii dup ce sunt sugerate diferite idei luat atunci c(nd este susinut de ma)oritatea membrilor grupului

luat atunci c(nd un individ argumenteaz un anumit punct de vedere i foreaz restul grupului s adopte propria opiune luat atunci c(nd fiecare membru al grupului (i e+prim i susine o anumit opiune i este adoptat prin negociere i nu mai e+ist controverse
e) 2#". Intrebarea nr. 2#": Intrebarea211 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

3elimitai esena costului de oportunitate ca una din regulile de baz (n luarea deciziei:
a) Alege opiunea cu

cea mai mare valoare a rezultatului cel mai puin posibil

b) Alege

opiunea (n concordan cu probabilitatea estimat de apariie a unei anumite care poate da rezultate cele mai bune

situaii
c) Alege opiunea

d) Ia

(n vedere oportunitile ce pot fi pierdute dac se alege un curs de activitate i nu

altul
e) Alege opiunea cu mai puine bariere de (nfruntat 22$. Intrebarea nr. 22$: Intrebarea220 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: m

3ac decizia se adopt dup o anumit sc"em, algoritm, un ablon cunoscut, atunci este o decizie:

a) 4rganizatoric b) 4rganizatorico5programat c) 4rganizatorico5neprogramat d) intuitiv e) Dazat pe e+perien i logic 22#. Intrebarea nr. 22#: Intrebarea221 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Apariia colii clasice este legat de numele lui:

a) 6 3ruc"er b) - J >a.lor c) , -a.ol d) % Ma.o e) M -oillet 222. Intrebarea nr. 222: Intrebarea222 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: . Aparitia scolii relaiilor umane este legata de numele lui: a) 6 3ruc"er b) - J >a.lor c) , -a.ol d) % Ma.o e) M -oillet 223. Intrebarea nr. 223: Intrebarea223 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: .

ondatorul scolii

conducerii stiintifice este:

a) 6 3ruc"er b) - J >a.lor c) , -a.ol d) % Ma.o e) M -oillet 22 . Intrebarea nr. 22 : Intrebarea22! Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: . ondatorul "colii de conducere contemporan este: a) 6 3ruc"er b) - J >a.lor c) , -a.ol d) % Ma.o e) M -oillet 22!. Intrebarea nr. 22!: Intrebarea22# Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: . $anageruleste: a) un om care risc b) un proprietar al unei firme c) un lucrator care ocupa un post de conducere d) un businessman care face bani e) un anga%at care a fost pregatit special &n domeniul conducerii "i ocup un post de conducere 22". Intrebarea nr. 22": Intrebarea22' Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: . (nul din principiile scolii clasice este : a) crearea condiiilor necesare pentru munca b) studierea relatiilor personale &n diri%are c) stimularea muncii d) dezvoltarea princiilor conducerii e) nu sunt variante corecte 22#. Intrebarea nr. 22#: Intrebarea22) Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: . *are din caracteristicile de mai %os se refer la cultur: a) cultura nu poate fi sc+imbat b) cultura nu se bazeaz pe logic c) cultura combin vizibilul cu invizibilul d) cultura este uniform e) cultura este invizibil 22!. Intrebarea nr. 22!: Intrebarea220 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Kivelul vizibil al culturii organizaionale conine urmtorul element:

a) normele b) valorile c) profitul d) concepiile de baz e) perspectivele indivizilor 22". Intrebarea nr. 22": Intrebarea221 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Kivelul invizibil al culturii organizaionale include urmtorul element: a) ritualurile b) credinele c) ceremoniile d) vestimentaia e) miturile
23$. Intrebarea nr. 23$: Intrebarea2#0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

>ipul de cultur a sarcinilor se caracterizeaz prin: a) este cultura ec"ipei b) autoritatea este cea a managerului c) se bazeaz pe proceduri birocratice d) are forma unui templu e) e+ist departamente cu funcii specifice
23#. Intrebarea nr. 23#: Intrebarea2#1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Modelul HIcebergH al culturii organizaionale include urmtoarele pri: a) social b) vizibil c) economic d) tradiional e) invizibil
232. Intrebarea nr. 232: Intrebarea2#2 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2ultura puterii se caracterizeaz prin: a) este cultura ec"ipei b) are forma unei p(nze de piangen c) e+ist un lider carismatic d) comunicarea manager5subordonat este direct e) posturile sunt ierar"izate strict
233. Intrebarea nr. 233: Intrebarea2## Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Kivelul invizibil al culturii organizaionale include urmtoarele elemente: a) ritualurile b) credinele c) ceremoniile d) valorile e) normele 234. Intrebarea nr. 234: Intrebarea2#$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Kivelul vizibil al culturii organizaionale conine urmtoarele elemente: a) amplasarea i mobilierul birourilor b) ceremoniile c) ar"itectura cldirilor d) concepiile de baz

e) perspectivele indivizilor 235. Intrebarea nr. 235: Intrebarea2#& Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

>ermenul de cultur provine din limba: a) englez b) francez c) latin d) rom7n e) italian
236. Intrebarea nr. 236: Intrebarea2#* Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Alegei un element care aparine prii vizibile a modelului HIcebergH: a) credinele b) conceptele de baz c) perspectivele indivizilor d) cultura e) profitul
23 . Intrebarea nr. 23 : Intrebarea2#/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

'na din e+presiile de mai )os se include (n nivelul invizibil al culturii organizaionale: a) limba)ul b) aspectul cldirilor c) amena)area spaiilor desc"ise d) normele e) numele organizaiei
23!. Intrebarea nr. 23!: Intrebarea2#0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2ultura puterii se caracterizeaz prin: a) este cultura ec"ipei b) are forma unei reele c) e+ist un lider carismatic d) comunicarea doar formal e) posturile sunt ierar"izate strict
23". Intrebarea nr. 23": Intrebarea2#1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

>ipul de cultur personal se caracterizeaz prin: a) obiectivele indivizilor sunt mai importante dec(t obiectivele organiozaiei b) obiectivele organizaiei sunt mai importante dec(t obiectivele indivizilor c) are forma unei gala+ii cu cuiburi stelare d) regulile sunt puine i permisive e) este apreciat creativitatea
24$. Intrebarea nr. 24$: Intrebarea2$0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din e+presiile de mai )os reprezint funcii ale culturii organizaionale: a) contribuie la dezvoltarea relaiilor cu sta<er"olderii ei b) obiectivele organizaiei sunt mai importante dec(t obiectivele indivizilor c) are forma unei gala+ii cu cuiburi stelare d) regulile sunt puine i permisive e) este apreciat creativitatea
24#. Intrebarea nr. 24#: Intrebarea2$1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2ultura rolului se caracterizeaz prin:

a) se bazeaz pe proceduri birocratice b) e+ist un lider carismatic c) posturile sunt ierar"izate strict d) puterea este deinut de grupuri cu funcii specifice e) are forma unui templu grecesc 242. Intrebarea nr. 242: Intrebarea2$2 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Kivelul vizibil al culturii organizaionale conine urmtoarele elemente: a) ceremoniile b) ar"itectura cldirilor c) amplasarea i mobilierul birourilor d) concepiile de baz e) valorile
243. Intrebarea nr. 243: Intrebarea2$# Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2ultura organizaional reprezint un set de valori, credine, norme (mprtite de: a) un grup informal b) ec"ip de manageri c) naiune d) organizaie e) cetenii unei ri
244. Intrebarea nr. 244: Intrebarea2$$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

'na din e+presiile de mai )os se include (n nivelul invizibil al culturii organizaionale: a) numele organizaiei b) aspectul cldirilor c) amena)area spaiilor desc"ise d) limba)ul e) normele
245. Intrebarea nr. 245: Intrebarea2$& Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Kivelul vizibil al culturii organizaionale conine urmtorul element: a) profitul b) normele c) perspectivele indivizilor d) valorile e) concepiile de baz
246. Intrebarea nr. 246: Intrebarea2$* Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2ultura rolului se caracterizeaz prin: a) se bazeaz pe proceduri birocratice b) e+ist un lider carismatic c) posturile nu sunt ierar"izate strict d) puterea este deinut de grupuri cu funcii specifice e) are forma unei gala+ii cu cuioburi stelare
24 . Intrebarea nr. 24 : Intrebarea2$/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din e+presiile de mai )os reprezint tipuri de cultur descrise de ,and.B a) cultura puterii b) cultura rolurilor c) cultura sarcinii d) cultura organizaional

e) cultura managerial 24!. Intrebarea nr. 24!: Intrebarea2$0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2ultura puterii se caracterizeaz prin: a) este cultura ec"ipei b) are forma unei p(nze de piangen c) e+ist un lider carismatic d) comunicarea manager5subordonat este direct e) posturile sunt ierar"izate strict
24". Intrebarea nr. 24": Intrebarea2$1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

>ipul de cultur a sarcinilor se caracterizeaz prin: a) este cultura ec"ipei b) autoritatea este cea a e+pertului c) se bazeaz pe proceduri birocratice d) are forma unei reele e) ofer mult fle+ibilitate
25$. Intrebarea nr. 25$: Intrebarea2&0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

2are din e+presiile de mai )os reprezint funcii ale culturii organizaionale: a) pstreaz i transmite valorile b) realizeaz interfaa dintre cultura organizaional i cea individual c) ofer protecie membrilor si d) asigur sentimentul de apartenen la un grup e) direcioneaz salariaii spre atingerea obiectivelor individuale
25#. Intrebarea nr. 25#: Intrebarea2&1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

Managementul sc"imbrii este un proces care are drept obiectiv: a) motivarea anga)ailor b) planificarea activitilor c) planificarea i efectuarea sc"imbrilor d) organizarea proceselor e) evaluarea activitilor
252. Intrebarea nr. 252: Intrebarea2&2 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

'na din tipurile sc"imbrii este: a) consensual b) (n criz c) reenoneering d) coercitiv e) evoluionist
253. Intrebarea nr. 253: Intrebarea2&# Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor:

'na din tipurile de sc"imbri este: a) inovatoare b) ierar"ic c) (n clete d) coercifiv e) consensul
254. Intrebarea nr. 254: Intrebarea2&$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Floba

'na din strategile sc"imbrii este:

a) inovatoare b) evoluionist c) (n clete d) coercitiv e) consensual 255. Intrebarea nr. 255: Intrebarea2&& Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Floba

'na din strategiile sc"imbrii este: a) H(n focare contaminateH b) consensual c) de rutin d) (n criz e) reengoniring
256. Intrebarea nr. 256: Intrebarea2&* Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Floba

'na din abordrile sc"imbrii organizaionale este: a) inovatoare b) evoluionist c) consensual d) de rutin e) (n focare contaminate
25 . Intrebarea nr. 25 : Intrebarea2&/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Floba

'na din abordrile sc"imbrii organizaionale este: a) de rutin b) (n criz c) coercitiv d) reeintigueringul e) de colaborare
25!. Intrebarea nr. 25!: Intrebarea2&0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Floba

'na din cauzele organizaionale de rezisten la sc"imbri este: a) frica de necunoscut b) lipsa de timp c) lipsa de resurse d) ineria structurilor e) frica de a pierde relaiile
25". Intrebarea nr. 25": Intrebarea2&1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Floba

'na din cauzele interpersonale de rezisten la sc"imbri este: a) bariere organizaionale b) frica de necunoscut c) e+periena negativ d) ineria structurilor e) legtura dintre subsisteme
26$. Intrebarea nr. 26$: Intrebarea2*0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Floba

'nul din modelele managementului sc"imbrii este: a) evoluionist b) H(n focare contaminateH c) inovator d) consensual

e) coercitiv 26#. Intrebarea nr. 26#: Intrebarea2*1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Floba

2are din e+presiile de mai )os reprezint tipuri de sc"imbriB a) inovatoare b) normativ5educativ c) (n criz d) transformarea e) de rutin
262. Intrebarea nr. 262: Intrebarea2*2 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Floba

2are din e+presiile de mai )os reprezint tipuri de sc"imbriB a) de rutin b) consensual c) coercitiv d) transformarea e) (n criz
263. Intrebarea nr. 263: Intrebarea2*# Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Floba

2are din e+presiile de mai )os reprezint strategii ale sc"imbriiB a) normativ5educativ b) ierar"ic c) empiric5raional d) H(n focare contaminateH e) (n clete
264. Intrebarea nr. 264: Intrebarea2*$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Floba

2are din e+presiile de mai )os reprezint strategii ale sc"imbriiB a) inovatoare b) (n clete c) ierar"ic d) de rutin e) consensual
265. Intrebarea nr. 265: Intrebarea2*& Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Floba

2are din aciunile de mai )os reprezint etape ale sc"imbriiB a) identificarea problemei b) colectarea informaiilor c) controlul aciunilor d) definirea obiectivelor e) identificarea soluiilor alternative
266. Intrebarea nr. 266: Intrebarea2** Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Floba

2are din aciunile de mai )os reprezint etape ale sc"imbriiB a) analiza alternativelor de aciune b) planificarea aciunilor c) motivarea anga)ailor d) realizarea sc"imbrii e) evaluarea rezultatelor
26 . Intrebarea nr. 26 : Intrebarea2*/ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Floba

9electai din e+presiile de mai )os abordrile sc"imbrii organizatorice:

a) consensual b) normativ5educativ c) evoluionist d) coercitiv e) de rutin 26!. Intrebarea nr. 26!: Intrebarea2*0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Floba

9electai din e+presiile de mai )os abordrile sc"imbrii organizaionale: a) (n criz b) empirico5raional c) coercitiv d) consensual e) reengueeringul
26". Intrebarea nr. 26": Intrebarea2*1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Floba

9electai cauzele organizionale ale rezistenei la sc"imbri: a) frica de eec b) ineria structurilor c) legtura dintre subsisteme d) e+periena negativ e) lipsa de timp
2 $. Intrebarea nr. 2 $: Intrebarea2/0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Floba

9electai cauzele interpersonale ale rezistenei la sc"imbri: a) lipsa de resurse b) frica de a pierde relaiile c) frica de necunoscut d) ineria structurilor e) e+periena negativ
2 #. Intrebarea nr. 2 #: Intrebarea2/1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Floba

2are din e+presiile de mai )os reprezint modele ale managementului sc"imbriiB a) inovator b) evoluionist c) revoluionar d) (n criz e) (n clete
2 2. Intrebarea nr. 2 2: Intrebarea2/2 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Floba

2are din e+presiile de mai )os reprezint soluii pentru (nvingerea rezistenei la sc"imbriB a) informarea corect b) managementul participativ c) recompensarea d) pedeapsa e) elaborarea strategiilor corecte i reale
2 3. Intrebarea nr. 2 3: Intrebarea2/# Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma

4biectivele mesa)ului sunt:


a) informare

b) decodificare c) impresionare d) codificare e) obinerea unei aciuni 2 4. Intrebarea nr. 2 4: Intrebarea2/$ Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma

%mitorul are urmtoarele roluri:

a) produce mesa)ul b) alege modalitatea de decodificare c) stp7nete

informaia

d) alege modalitatea de codificare e) alege canalul i mi)locul de comunicare 2 5. Intrebarea nr. 2 5: Intrebarea2/& Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma

-orme de comunicare institutionala


a) comunicarea interpersonala b) comunicarea dintre structuri organizationale c) comunicarea e+traorganizaional d) comunicarea e+tern e) comunicarea intrapersonala 2 6. Intrebarea nr. 2 6: Intrebarea2/* Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma

>ermenul de Hmanagementul resurselor umaneH se refer la: a) planificarea resurselor umane b) motivarea resurselor umane c) adaptarea resurselor umane d) perfecionarea resurselor umane e) toate rspunsurile sunt corecte
2 . Intrebarea nr. 2 : Intrebarea2// Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma

Gecrutarea personalului (ntr5o instituie medical a) se bazeaz at(t pe resurse e+terne, c7t i interne b) este determinat de diferena de fora de munc e+istent i necesitile (n ea pe viitor c) se efectueaz regulat o dat pe an d) este determinat de sc"imbrile (n societate e) toate variantele sunt corecte
2 !. Intrebarea nr. 2 !: Intrebarea2/0 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma

Activitile managementului resurselor umane legate de dezvoltarea resurselor umane a) perfecionarea b) recompensa c) evaluarea performanei d) dezvoltarea individual i organizaional

e) relaiile de munc 2 ". Intrebarea nr. 2 ": Intrebarea2/1 Capitol: manag mul Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma

%numerai dezavanta)ele metodei centrelor de evaluare a) nu pot msura abilitile b) metod costisitoare c) are loc efectul de contrast d) comple+itatea metodei mrit e) nu face apreciere pe baza primelor impresii
2!$. Intrebarea nr. 2!$: Intrebarea200 Capitol: manag mul Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma

8ntr5un 2?, biografia personal, domeniile de interes i factorii motivani sunt: a) informaii standard cu privire la candidat b) informaii generale c) informaii de dorit d) informaii personalizate e) informaii specifice profesionale
2!#. Intrebarea nr. 2!#: I201 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

'nul din stilurile de leaders"ip descrise de modelul ,erse.5Dlanc"ard este:


a) 3emocrat

b) Autocrat

c) 6ersuasiv

d) 6ermisiv

e) Informal 2!2. Intrebarea nr. 2!2: I202 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

'nul din stilurile de leaders"ip descrise de abordarea comportamental este:

a) 6articipativ

b) 6ersuasiv

c) 6ermisiv

d) 3e delegare

e) 3irectiv 2!3. Intrebarea nr. 2!3: I20# Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

'na din 9ituaiile care influeneaz leaders"ip5ul in modelul lui -iedler este:
a) Fradul

de motivare

b) Kivelul

de control

c) Fradul

de organizare

d) Kivelul

de structurare a sarcinii

e) Maturitatea profesional a

subalternului

2!4. Intrebarea nr. 2!4: I20$ Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate:

scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

2ultura ec"ipei poate fi privit ca un element a urmtorului tip de cultur:


a) 2ultura

rolului

b) 2ultura personal

c) 2ultura

sarcinii

d) 2ultura puterii

e) 2ultura

naional

2!5. Intrebarea nr. 2!5: I20& Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

6rezena liderului carismatic, este, deseori, un component specific pentru:


a) 2ultura

naional

b) 2ultura personal

c) 2ultura

sarcinii

d)

2ultura rolului

e) 2ultura

puterii

2!6. Intrebarea nr. 2!6: I20* Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

2ultura (n care primeaz obiectivele indivizilor i nu cele ale organizaiei este:


a) 2ultura

sarcinii

b) 2ultura personal

c) 2ultura

naional

e; 2ultura puterii
d) 2ultura rolului

e) 2ultura

puterii

2! . Intrebarea nr. 2! : I20/ Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

2ultura (n care postul este mai important dec7t persoana care5l ocup este:
a) 2ultura

rolului

b) 2ultura puterii

c) 2ultura

sarcinii

d) 2ultura personal

e) 2ultura

naional

2!!. Intrebarea nr. 2!!: I200 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

'nul din tipurile de culturi dup criteriul de caracter este:


a) 6uternic

b) 6ozitiv

c) 9lab

d) 6articipativ

e) 3ominant 2!". Intrebarea nr. 2!": I201 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

'nul din tipurile de culturi dup criteriul de intensitate este:


a) 2ultura

negativ

b) 2ultura sarcinii

c) 2ultura

slab

d) 2ultura participativ

e) 2ultura

de tip dur

2"$. Intrebarea nr. 2"$: I210 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

%ste considerat printele managementului tiinific, i introduce ideea de conducere eficient :efficienc. management;
a) ,

-a.ol

b) - J >a.lor

c) %

Ma.o 3ruc"er Mintzberg

d) 6

e) ,

2"#. Intrebarea nr. 2"#: I211 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

2artea H6rincipiile managementului tiinificH considerat carte de cpt7i a managementului a fost publicata in 1111, de
a) ,

-a.ol

b) - J >a.lor

c) %

Ma.o 3ruc"er

d) 6

e) ,

Mintzberg

2"2. Intrebarea nr. 2"2: I212 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Acest management considera c a conduce (nseamn a prevedea, a organiza, a da dispoziii, a coordona i a controla in baza unor principii elementare
a) Managementul

sistemic administrativ I birocratic I

b) Managementul

c) Managementul

d) Managementul comportamental

e) Managementul

tiinific

2"3. Intrebarea nr. 2"3: I21# Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Acest management pune accentul pe nevoile i sentimentele lucratorilor i pe impactul relaiilor sociale asupra grupurilor
a) Managementul b) Managementul c) Managementul

sistemic administrativ I birocratic I

d) Managementul comportamental e) Managementul

tiinific

2"4. Intrebarea nr. 2"4: I21$ Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Acest management i5a orientat activitatea spre raionalizarea muncii i spre conducerea eficient a (ntreprinderii
a) Managementul sistemic

b) Managementul

administrativ I

c) Managementul birocratic I d) Managementul

comportamental

e) Managementul tiinific 2"5. Intrebarea nr. 2"5: I21& Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Acest management susine necesitatea includerii (n procesul decizional a modelelor i te"nicilor cantitative si a tuturor elementelor organizaiei :elemente te"nice, economice, sociale, morale, comportamentale, culturale, etc ;
a) Managementul sistemic

b) Managementul

administrativ I

c) Managementul birocratic I d) Managementul

comportamental

e) Managementul tiinific 2"6. Intrebarea nr. 2"6: I21* Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

-a.ol considera c a conduce (nseamn


a) A prevedea,

a organiza, a da dispoziii, a coordona i a controla lua decizii ce tine de managementul resurselor umane

b) A comunica si a

c) A realiza activitati

d) A delega

activitatinivelelor de diri)are subordonate

e) A diri)a

si a da ordine

2" . Intrebarea nr. 2" : I21/ Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

2a rezultat al planificarii strategice este elaborat:

a) planul operational

b) planul

tactic

c) planul strategic

d) bugetul

e) planul curent 2"!. Intrebarea nr. 2"!: I210 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Acest tip de plan este elaborat de managerii de pe nivele ierar"ice superioare pe termen lung
a) planul operational

b) planul

tactic

c) planul strategic

d) bugetul

e) planul curent 2"". Intrebarea nr. 2"": I211 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Acest tip de plan este orientat spre activiti zilnice, lunare ,anuale, ce trebuie efectuate pentru (ndeplinirea planului strategic:
a) planul operational

b) planul

managerial

c) planul strategic d) bugetul e) planul curent

3$$. Intrebarea nr. 3$$: I#00 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

%ste e+punerea scurt a valorilor de baz i a filosofiei organizaiei, este cauza principal a e+istentei ei:
a) 4biectivele b) 9trategia

c) Misiunea

d) >actica e) 6lan 3$#. Intrebarea nr. 3$#: I#01 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

3aca in planul strategic scopul include elemente cantitative sau calitative atunci organizaia a ales urmatoarea alternativ strategic:
a) 2reterea limitat

b) 2retereaI

c) Micorarea

i reorientarea ,sau lic"idarea

d) 2ombinarea

e) Ku

sunt variante corecte

3$2. Intrebarea nr. 3$2: I#02 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

3aca analiza strategica include evaluarea periodic a punctelor tari i a punctelor slabe, oportunitile i pericolele organizaiei, atunci se aplica :
a) Metoda Analiza 9J4>

b) Metoda Analiza c) Metoda

6%9>

9MAG>

d) Matoda

analitica

e) >oate

aceste metode

3$3. Intrebarea nr. 3$3: I#0# Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

6entru a aduce un succes organizaiei formularea scopurillor trebuie s respecte urmtoarele cerine Alegei varianta incorecta: a) Feneralisipartiali

b) 9pecifici

c) Accesibili

si Gelevani

d) 9a se raporteze la

un >imp

e) Msurabili

3$4. Intrebarea nr. 3$4: I#0$ Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

8n concepia carui cercettor , trebuinele umane sunt aran)ate pe & niveluri (ntr5o piramid ierar"ic (n funcie de importana lor:
a) Mo"n

9tace. Adams

b) Abra"am Maslo@ c) 3avid

Mc2lelland Irving ,erzberg

d) -rederic<

e) ?ictor ?room

3$5. Intrebarea nr. 3$5: I#0& Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

8n concepia carui cercettor ,teoria motivaional este e+plicat prin teoria bifactorial a satisfaciei muncii
a) Mo"n

9tace. Adams

b) Abra"am Maslo@ c) 3avid

Mc2lelland Irving ,erzberg

d) -rederic<

e) ?ictor ?room 3$6. Intrebarea nr. 3$6: I#0* Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Acest cercettor , e+plic ca starea de tensiune negativ generat de perceperea unei inec"iti motiveaz oamenii s acioneze (n direcia restabilirii ec"itii:
a) Mo"n

9tace. Adams

b) Abra"am Maslo@

c) 3avid

Mc2lelland Irving ,erzberg

d) -rederic<

e) ?ictor ?room 3$ . Intrebarea nr. 3$ : I#0/ Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

>eoria motivaional Ierar"ia trebuinelor :Maslo@; se caracterizeaz, prin


a) trebuinele umane,

aran)ate (n piramid de # nivele:apartenenta, putere si

suces
b) factori

care provsac satisfacie i care provac insatisfactie (n munc

c) necesitati fiziologice ,

ca factor determinant al motivatiei

d) trebuinele

umane, aran)ate (ntr5o piramid ierar"ic de & nivele (n funcie de importana lor e+ista aa teorie

e) nu

3$!. Intrebarea nr. 3$!: I#00 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

>eoria motivaional bifactorial se caracterizeaz, prin


a) trebuinele umane,

aran)ate (n piramid de # nivele: apartenenta, putere si

suces
b) factori

care provac satisfacie i care provac insatisfactie (n munc dezvoltare ca 2 factori determinanti al motivatiei

c) necesitati primare i de

d) trebuinele

umane, aran)ate (ntr5o piramid ierar"ic de & nivele (n funcie de importana lor e+ista aa teorie

e) nu

3$". Intrebarea nr. 3$": I#01 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

>eoria motivaional teoria ateptrilor a lui ?room, considera


a) satisfacerea

nesesitilor duce la micsorarea tensiunii si formarea unui ec"libru motivaional depus de individ (ntr5o activitate depinde de valoare recompensei pe care o ateapt factori decisivi in motivatie , factorii igienici i factori motivaionali fiziologice sunt factori decisivi (n motivaia

b) efortul

c) sunt 2

d) satisfacerea necesitatilor

managerial
e) starea de tensiune negativ

generat de perceperea unei inec"iti motiveaz

oamenii s acioneze (n direcia restabilirii ec"itii


3#$. Intrebarea nr. 3#$: I#10 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

>eoria motivaional teoria ec"itii a lui Adams, considera


a) satisfacerea

nesesitilor duce la micsorarea tensiunii si formarea unui ec"libru motivaional depus de individ (ntr5o activitate depinde de valoare recompensei pe care o ateapt factori decisivi in motivatie , factorii igienici i factori motivaionali fiziologice sunt factori decisivi (n motivaia

b) efortul

c) sunt 2

d) satisfacerea necesitatilor

managerial

e) starea de tensiune negativ

generat de perceperea unei inec"iti motiveaz oamenii s acioneze (n direcia restabilirii ec"itii

3##. Intrebarea nr. 3##: I#11 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

>eoria motivaional a lui Mc2lelland se caracterizeaz, prin


a) model motivaional

care delimiteaza urmtoarele nevoi : apartenenta, putere

si suces
b) factori

care provsac satisfacie i care provac insatisfactie (n munc ca factor determinant al motivatiei

c) necesitati fiziologice ,

d) trebuinele

umane, aran)ate (ntr5o piramid ierar"ic de & nivele (n funcie de importana lor e+ista aa teorie

e) nu

3#2. Intrebarea nr. 3#2: I#12 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

2onform teoriei bifactoriale :,erzberg; unul din cei doi factori produce satisfacie numai dac este prezent :

a) -actori motivatori

b) -actori

igienici

c) -actori personali

d) -actori

profesionali

e) -actori economici 3#3. Intrebarea nr. 3#3: I#1# Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Aa baza acestei teorii motivaionale st relatia efort5 performan 5rezultat 5valen a) teoria ec"itii a lui Adams
b) teoriei bifactoriale

:,erzberg;

c) teoria ateptrilor

a lui ?room :Maslo@;

d) ierar"ia trebuinelor

e) teoria motivaional a lui Mc2lelland 3#4. Intrebarea nr. 3#4: I#1$ Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

2onform constatrilor cercettorilor impactul cel mai mare asupra destinatorului (l are
a) 2omunicarea

verbal verbal

b) 2omunicarea para

c) 2omunicarea

non verbal de comunicare

d) >oate formele e) >oate

formele de comunicare

3#5. Intrebarea nr. 3#5: I#1& Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

2omunicarea dat se stabilete (ntre subordonai i manageri, prin intermediul creia managerii obin un feedbac< pe linie ierar"ic
a) 2omunicare

neoficial

b) 2omunicare vertical descendent

c) 2omunicare

vertical ascendent

d) 2omunicare orizontal

e) 2omunicare

oblic

3#6. Intrebarea nr. 3#6: I#1* Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

2omunicarea dat se stabilete spontan, uneori in form( de zvonuri


a) 2omunicare

neoficial

b) 2omunicare vertical descendent

c) 2omunicare

vertical ascendent

d) 2omunicare orizontal

e) 2omunicare

oblic

3# . Intrebarea nr. 3# : I#1/ Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

2omunicarea dat apare (ntre posturi i compartimente situate la niveluri ierar"ice diferite, fr ca (ntre acestea s e+iste relaii de autoritate de tip ierar"ic
a) 2omunicare

neoficial

b) 2omunicare vertical descendent

c) 2omunicare

vertical ascendent

d) 2omunicare orizontal

e) 2omunicare

oblic

3#!. Intrebarea nr. 3#!: I#10 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

6rocesul de comunicare se regleaz pe baza feedbac<5ului, care semnific :


a) transmitrrea informatiei

b) legtura invers

(n comunicare

c) apariia unei

relatii de apartenen sociale

d) satisfacerea necesitii

e) influenarea comportamentului 3#". Intrebarea nr. 3#": I#11 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Acest tip de sc"imbare organizauonale folosete metoda de (ncercare i eroare, se bazeaz pe creativitate i duce la aplicarea de noi metode de lucru
a) Inovatoare

b) 3e rutin

c) 8n

criz

d) >ransformatea

e) Gevolutionar 32$. Intrebarea nr. 32$: I#20 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Acest tip de sc"imbare organizauonaleste radical, ce pornete de la v7rf i duce la apariia unei organizaii total diferite

a) Inovatoare

b) 3e rutin

c) 8n

criz

d) >ransformarea

e) Gevolutionar 32#. Intrebarea nr. 32#: I#21 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Acest tip de sc"imbare organizauonalrezolv problemele, mentine statu5Nuo5ul prin restabilirea continu a ec"ilibrului, readuce deviatiile (napoi la normal:
a) Inovatoare

b) 3e rutin c) 8n

criz

d) >ransformatea

e) Gevolutionar 322. Intrebarea nr. 322: I#22 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Acest tip de sc"imbare organizauonalare loc cind apare pe neateptate o deviaie (n buna funcionare a organizaiei, care necesit o corectare imediat, nee+ist7nd timp de consultare: a) Inovatoare
b) 3e rutin c) 8n

criz

d) >ransformatea

e) Gevolutionar 323. Intrebarea nr. 323: I#2# Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Acest tip de strategie a sc"imbrii este formal ,solicit participarea tuturor membrilor (n mod obligatoriu,deseori fc7nd apel la spri)in provenit din resurse e+terne:
a) 9trategia

ierar"icI

b) 9trategia funcional

c) 9tratergia

orizontal focare contaminateHI

d) 9trategia H(n

e) 9trategia

(n clete

324. Intrebarea nr. 324: I#2$ Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Acest tip de strategie a sc"imbrii este considerat mai democratic , are loc implicarea unui manager de nivel superior i a managerului HunitiiH implicate i necesit mai puine resurse
a) 9trategia

ierar"icI

b) 9trategia funcional

c) 9tratergia

orizontal focare contaminateHI

d) 9trategia H(n e) 9trategia

(n clete

325. Intrebarea nr. 325: I#2& Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Acest tip de strategie a sc"imbrii este mi+t , unde nivelul managerial superior iniiaz, planific i coordoneaz sc"imbarea i care direct este implementat i e+perimentat la nivelul operaional

a) 9trategia

ierar"icI

b) 9trategia funcional c) 9tratergia

orizontal focare contaminateHI

d) 9trategia H(n

e) 9trategia

(n clete

326. Intrebarea nr. 326: I#2* Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

3ac sc"imbarea in organizatie este un proces de lung durat de modernizare i re(nnoire a acesteia (n managementul sc"imbrii este folosit modelul :
a) Modelul

revolutionar

b) Modelul economic c) Modelul

evoluionist

d) Modelul progresiv

e) Modelul

in spiral

32 . Intrebarea nr. 32 : I#2/ Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

2onform acestei abordari privind Managementul sc"imbarii persoanele care au puterea de decizie trebuie s decid, iar ceilalti trebuie s accepte sc"imbarea :
a) 2oercitivI

b) 3e succes c) %mpirico

5 raionalI

d) 2onsensualI

e) Kormativ

5 educativ

32!. Intrebarea nr. 32!: I#20 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

6otrivit acestei abordari conflictele dezbin organizaia, (mpiedic obinerea performanei se consider ca fiind disfuncional
a) abordarea tradiional

b) abordarea

structural

c) abordarea relatiilor

umane

d) abordarea

situaional

e) abordarea interacionist 32". Intrebarea nr. 32": I#21 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

6otrivit acestei abordari, conflictul este un rezultat natural si inevitabil pentru orice grup social sau organizaie, i poate fi perceput ca ceva functional
a) abordarea tradiional b) abordarea

structural umane

c) abordarea relatiilor d) abordarea

situaional

e) abordarea interacionist 33$. Intrebarea nr. 33$: I##0 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

6otrivit acestei abordari, conflictul este nu numai inevitabil ci si necesar ce poate favoriza inovarea si sc"imbarea
a) abordarea tradiional b) abordarea

structural

c) abordarea relatiilor

umane

d) abordarea

situaional

e) abordarea interacionist 33#. Intrebarea nr. 33#: I##1 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

6entru solutionarea conflictului interpersonal se propun urmatoarele strategii :


a) 2omunicarea

, Kegocierea , Gezolvarea , -u+area scopurilor comune -ortarea ,2ompromisul , 2onfruntarea

b) Getragerea,Aplanarea , c) Geformarea

Gevolutie >ransformarea, 6erfectionarea

d) >oate aceste strategii

e) Kici

una din aceste strategii

332. Intrebarea nr. 332: I##2 Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

In cadrul acestei strategii managerul nu manifesta interes pentru solutionarea conflictului i prefer s nu s se implice a) Getragerea
b) Aplanarea,

c) -ortarea, d) 2ompromisul,

e) 2onfruntarea 333. Intrebarea nr. 333: I### Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

In cadrul acestei strategii prile implicate (ntr5un conflict supraevalueaz valoarea meninerii relaiilor interpersonale i subevalueaz importana (ndeplinirii obiectivelor

a) Getragerea,

b) Aplanarea

c) -ortarea ,

d) 2ompromisul

e) 2onfruntarea 334. Intrebarea nr. 334: I##$ Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

In cadrul acestei strategii managerului doreste cu orice pret sa realizeze obiectivele de productivitate utilizind la ma+imum puterea cu care a fost (mputernicit :
a) Getragerea,

b) Aplanarea

c) -ortarea ,

d) 2ompromisul

e) 2onfruntarea 335. Intrebarea nr. 335: I##& Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

In cadrul acestei strategii ambele pri aflate (n conflict adopt o poziie Oc7tig minim5 pierdere minimH
a) Getragerea,

b) Aplanarea

c) -ortarea ,

d) 2ompromisul

e) 2onfruntarea 336. Intrebarea nr. 336: I##* Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Acest strategie este singura abordare care poate duce la rezolvarea definitiva a conflictului, luand in considerare atat nevoia de productivitate cat si pe aceea de cooperare interumana
a) Getragerea, b) Aplanarea ,

c) -ortarea

d) 2ompromisul ,

e) 2onfruntarea 33 . Intrebarea nr. 33 : I##/ Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

-actorii ce determin leaders"ip5ul sunt:


a) 2unotinele

liderului

b) Mediul

intern al organizaiei

c) 2alitile personale

d) 4rganizarea

e) Mediul e+tern

al organizaiei

33!. Intrebarea nr. 33!: I##0 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

9pre deosebire de manager, un leader:


a) 3eine puterea care vine

de sus

b) A)ut

i susine grupele

c) Are

scopul de a motiva oamenii

d) %ste

desc"is spre colaborare

e) 3irecioneaz

i controleaz subalternii

33". Intrebarea nr. 33": I##1 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

9pre deosebire de management, (n leaders"ip e+ist:


a) -ocalizare pe

obiective

b) Meninerea stabilitii

c) 2rearea

i (mprtirea valorilor

d) -ocalizare

asupra persoanelor

e) 4rganizarePcoordonare 34$. Intrebarea nr. 34$: I#$0 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

9pre deosebire de leaders"ip, in management e+ist:


a) 6uterea

ce vine de sus

b) 2onformism

c) 6uterea

ce vine de )os

d) 9tabilitate

e) 9c"imbare 34#. Intrebarea nr. 34#: I#$1 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

9electai factorii care sunt specifici pentru leaders"ip:


a) 9usinerea persoanelor

b) Geducerea

limitelor grupului

c) Aegtur emoional

puternic

d) 6erspicacitatea

e) 6lanificarea 342. Intrebarea nr. 342: I#$2 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

9electai factorii care condiioneaz un anumit stil de conducere:


a) 9tructura

organizaiei

b) 2ompetenele managerilor

c) >ipul de

activitate

d) 2apacitile e) 2ontrolul

subalternilor

343. Intrebarea nr. 343: I#$# Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

2onform modului prin care dob7ndesc influena, deosebim lideri:


a) -ormali

b) 2arismatici

c) >radiionali

d) Informali

e) 3e situaie 344. Intrebarea nr. 344: I#$$ Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

2onform modului prin care sunt investii cu autoritate, deosebim lideri:


a) -uncionali

b) -ormali

d% Autentici e; 3e situaie
c) >radiionali

d) Autentici

e) 3e situaie

345. Intrebarea nr. 345: I#$& Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

9electai abordrile de baz privind leaders"ip5ul efectiv:


a) 2omportamental

b) 9ituaional

c) >radiional

d) Modern

e) 3e pe poziia calitilor

personale

346. Intrebarea nr. 346: I#$* Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Abordarea comportamental descrie urmtoarele stiluri de leaders"ip:


a) Autentic

b) Autocrat

c) -ormal

d) 3emocrat

e) 6ermisiv 34 . Intrebarea nr. 34 : I#$/ Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Abordarea situaional descrie urmtoarele modele de leaders"ip:


a) Aeaders"ip5ul orientat

spre sarcin

b) Modelul

-iedler

c) Aeaders"ip5ul orientat

pe persoan

d) Modelul

,erse.5Dlanc"ard

e) Modelul Dla<e

i Mouton

34!. Intrebarea nr. 34!: I#$0 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

9ituaiile care influeneaz leaders"ip5ul in modelul lui -iedler sunt:


a) Gelaia lider5subordonat

b) 2laritatea

scopului

c) Kivelul

de structurare a sarcinii

d) 6oziia liderului

e) Maturitatea

anga)atului

34". Intrebarea nr. 34": I#$1 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

9porirea interesului managerilor fa de cultura organizaional se datoreaz urmtorilor factori:


a) Incertitudinilor

din mediul e+tern

b) Managementului participativ

c) Modificrii caracterului

muncii

d) 9c"imbrii

orientrilor valorice ale anga)ailor

e) 9poririi

gradului de motivaie a anga)ailor

35$. Intrebarea nr. 35$: I#&0 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

9electai funciile culturii organizaionale:

a) Gealizeaz interfaa

dintre cultura naional i cea individual

b) 4fer protecie

c) 9timuleaz

riscul

d) 6streaz valorile

e) Asigur

sentimentul de apartenen

35#. Intrebarea nr. 35#: I#&1 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

'tilitatea evalurii culturii organizaionale deriv din faptul ca aceasta permite:


a) 4binerea informaiilor

necesare pentru procesul de sc"imbare

b) -urnizarea de

informaii pentru elaborarea strategiilor

c) 2rearea

viziunii manageriale

d) Identificarea

realitilor e+istente

e) 9timularea

implicrii anga)ailor

352. Intrebarea nr. 352: I#&2 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

9electai te"nicile managementului culturii organizaionale:


a) 9eminarele

de lucru

b) 6rogramele de

management a performantei

c) Gecompensarea anga)ailor

d) 6rograme

de educaie

e) Metoda 9J4> 353. Intrebarea nr. 353: I#&# Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

2are din caracteristicile de mai )os sunt specifice culturilor organizaionale pozitive:
a) 6articiparea

b) 4mogenitatea componentelor

c) 2omunicare

d) -le+ibilitate

e) ?alori cunoscute

i acceptate

354. Intrebarea nr. 354: I#&$ Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

2are din caracteristicile de mai )os sunt specifice culturilor organizaionale puternice:
a) 4mogenitatea

componentelor

b) -le+ibilitate

c) ?alori cunoscute

i respectate

d) Inovarea

e) 9copuri clare i acceptate 355. Intrebarea nr. 355: I#&& Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

8n dependen de sfera de cuprindere, culturile organizaionale pot fi:


a) 6articipative

b) 6ozitive

c) 3ominante

d) 6uternice

e) 9ubculturi 356. Intrebarea nr. 356: I#&* Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

2onform criteriului de configuraie, culturile pot fi:


a) 6ozitive

b) 6uternice

c) A rolului

d) A sarcinii

e) 6ersonal 35 . Intrebarea nr. 35 : I#&/ Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

-actorii interni care determin tipul de cultur (ntr5o instituie medical pot fi: a) Managerii

b) Anga)aii

c) 6acienii

d) Istoria

instituiei

e) 2ultura

naional

35!. Intrebarea nr. 35!: I#&0 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Aa baza organizrii muncii i conducerii >a.lor a pus urmtoarele idei:


a) tiin

(n loc de deprinderi tradiionale necesare pentru munca

b) acordarea condiiilor

c) folosirea metodelor

de studiere a relaiilor personale (n diri)are

d) dezvoltarea

fiecrui muncitor p7n la ma+imum de productivitate 5 cel mai puternic factor motivator pentru om (n munc

e) factorul material

35". Intrebarea nr. 35": I#&1 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Managementul comportamental :be"aviorist; face urmatoarele concluzii


a) managerii sunt actorii

principali (n organizaie legile i respectarea instruciunilor sunt cerinte de

b) regulile i reglementrile,

baza in diri)are
c) rolului puternic,

autoritar al managerilor determina performanta organizationala

d) pentru

creterea productivitii e importanta relaia dintre conducere i muncitori

e) sc"imbarea

stilului de diri)are duce la dezvoltarea spiritului de ec"ip

36$. Intrebarea nr. 36$: I#*0 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

3ouglas Mc Fregor dezvolta managementul comportamental contribuid prin Oteoria QH :clasic; i Oteoria RH :modern; 6rezumiile Oteoriei QH sunt: a) fiina uman medie e predispus la delsare pentru depunerea unui anumit efort ea trebuie constr7ns, ameninat, pedepsit
b) omul mediu

evit rspunderea, are ambiie sczut, prefer s fie condus

c) individul

mediu este capabil s se autoconduc i autocontroleze sa (i asum responsabiliti

d)

prin recompense proporionale cu munca depus, se poate obine implicarea efectiv a anga)ailor (n desfurarea activitiiI intelectual prezent (n organizaie este folosit doar parial

e) potenialul imaginativ,

(n condiiile actuale
36#. Intrebarea nr. 36#: I#*1 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

3ouglas Mc Fregor dezvolta managementul comportamental contribuid prin Oteoria QH :clasic; i Oteoria RH :modern; 6rezumiile Oteoriei RH sunt urmtoarele:
a) fiina

uman medie e predispus la delsare pentru depunerea unui anumit efort ea trebuie constr7ns, ameninat, pedepsit evit rspunderea, are ambiie sczut, prefer s fie condus

b) omul mediu

c) individul

mediu este capabil s se autoconduc i autocontroleze sa (i asum responsabiliti recompense proporionale cu munca depus, se poate obine implicarea efectiv a anga)ailor (n desfurarea activitiiI intelectual prezent (n organizaie este folosit doar parial

d) prin

e) potenialul imaginativ,

(n condiiile actuale

362. Intrebarea nr. 362: I#*2 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

!coala &.'.Ta(lor )i A -a.olmanifest anumite deo)ebiri. 2omparativ cu managementul tiinific, mana)ementul administrativ :
a) pune

accentul pe muncitori, ca o ane+ a mainii pe reguli i reglementri, pe legi i respectarea instruciunilor

b) pune accentul

c) pune

accentul pe manageri , sunt actorii principali (n organizaie

d) managerii

e) managerii indeplinesc functiiI 363. Intrebarea nr. 363: I#*# Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Managementului tiinific si mana)ementul administrativ au urmatoarele a)emenari :


a) diviziunea muncii,

organizarea ierar"ic

b) accentul pe

performan,

c) negli)area relaiilor

informale sau sociale din cadrul organizaiei sau a aspectelor psi"ologice ale muncii, autoritar al managerilor

d) evidenierea rolului puternic,

e) accentul

pe relaiile interpersonale dintre conducere i muncitori

364. Intrebarea nr. 364: I#*$ Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

-ormularea misiunii organizaiei trebuie s conin urmtoarele: a) 9copul organizaiei din punct de vedere a pieelor i te"nologiilor
b) Mediul e+tern

al organizaieiiI

c) 2ultura organizaiei

d) 3ate privind

venitul general al organizatiei pentru realizarea obiectiveor

e) Aimite de timp

365. Intrebarea nr. 365: I#*& Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

%valuarea mediului e+tern al organizaiei 5 etap a planificrii strategice este efectuat dup trei criterii:
a) Aprecierea

sc"imbrilor care influeneaz organizaia

b) Analiza

subdiviziunilor structurale din care este constituit organizaia ce reprezint pericol

c) 3eterminarea factorilor

d) 3eterminarea

factorilor ce reprezint posibiliti pentru atingerea scopurilor din rapoartele oficiale cu privire la activitatea

e) Analiza indicatorilor

organizaiei
366. Intrebarea nr. 366: I#** Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

8n formularea obiectivelor organizaia trebuie s respecte urmtoarele cerine 4biectivul trebuie s fie :
a) Feneral si stabil b) 9pecific

si Msurabil

c) Accesibil si Gelevant

d) 9a se raporteaze la

un >imp

e) 9 fie

baza deciziei

36 . Intrebarea nr. 36 : I#*/ Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

2omponentele de baz ale realizrii planului strategic sunt:

a) 9trategia b) >actica, c) 6olitica,

d) 6rocedeele

e) Gegulile 36!. Intrebarea nr. 36!: I#*0 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

%valuarea planului strategic permite:


a) Kumirea

persoanele responsabile termenelor de realizare a activitilor enumerate in plan

b) 2unoaterea

c) Gevizuirea

periodic a planificrii strategice i corectarea termenilor avui (n vedere la momentul planificrii prin efectuarea de corecii i a)ustri

d) Actualizarea

e) Anticipeaz eventualele probleme

36". Intrebarea nr. 36": I#*1 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

6otrivit teoriei lui Maslo@:


a) motivaia este

determinat de necesitile : apartenenta, putere si suces

b) trebuinele

umane sunt aran)ate pe mai multe niveluri (ntr5o piramid ierar"ic fiziologice, securitate i apartenen formeaz primele # nivele a

c) necesitile

piramidei
d) p7n c7nd

nu sunt satisfcute necesitile de la nivelurile inferioare, cele superioare nu apar ca motivaie

e) necesitile

fiziologice, securitate i apartenen formeaz necesiti de

cretere,
3 $. Intrebarea nr. 3 $: I#/0 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

>eorii motivaionale de coninut (ncearc s rspund la (ntrebrile:


a) O2% (i

motiveaz pe oameniBH, (ntr5un anume felBH,

b) O3% 2% se comport oamenii

c) O2'M

apare motivaiaBH, dintre diferii factori implicaiBH

d) O2AG% sunt modalitile i relaiile

e) O'nde

are loc motivaia BH

3 #. Intrebarea nr. 3 #: I#/1 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

>eorii motivaionale procesuale (ncearc s rspund la (ntrebrile:


a) O2% (i motiveaz pe oameniBH,

b) O3% 2% se comport

oamenii (ntr5un anume felBH,

c) O2'M

apare motivaiaBH, sunt modalitile i relaiile dintre diferii factori implicaiBH

d) O2AG%

e) O'nde

are loc motivaia BH

3 2. Intrebarea nr. 3 2: I#/2 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

>eoria speranei este construit (n )urul a trei elemente de baz: a) ateptarea :relaia efort5performan;,
b) puterea :

cresterea in cariera ;

c) instrumentalitatea :relaia performan5rezultat; d) valena

:valoarea rezultatelor; :relatia interpersonal;

e) apartenena

3 3. Intrebarea nr. 3 3: I#/# Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

3elimitai barierele ce in de emitor:


a) recepionarea aceluiai mesa)

(n moduri diferite

b) incapacitatea

de a5i stp7ni emoiile (n transmiterea mesa)ului coninutului mesa)ului

c) nesigurana asupra

d) nesigurana

asupra coninutului mesa)ului care sunt (n dezacord cu ceea ce se cunoate de)a

e) ignorarea informaiilor

3 4. Intrebarea nr. 3 4: I#/$ Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

3elimitai barierele ce in de receptor:


a) recepionarea aceluiai mesa)

(n moduri diferite

b) incapacitatea

de a5i stp7ni emoiile (n transmiterea mesa)ului coninutului mesa)ului

c) nesigurana asupra

d) stereotipul

e) ignorarea informaiilor

care sunt (n dezacord cu ceea ce se cunoate de)a

3 5. Intrebarea nr. 3 5: I#/& Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Modaliti de perfectare a comunicrii organizatorice pot fi :

a) Geglarea

cu flu+urile informaionale (n e+primarea ideilor

b) 2laritatea i acurateea

c) -olosirea

pauzelor in comunicare de recepionare a propunerilor i reclamaiilor anga)ailor

d) 6erfectarea sistemei

e) Meninerea

contactelor formale cu subordonaii

3 6. Intrebarea nr. 3 6: I#/* Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Modaliti de perfectare a comunicrii interpersonale pot fi :


a) Geglarea

cu flu+urile informaionale (n e+primarea ideilor

b) 2laritatea i acurateea

c) -olosirea

pauzelor in comunicare

d) ?iteza

i ritmul vorbirii contactelor formalecu subordonaii

e) Meninerea

3 . Intrebarea nr. 3 : I#// Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

%mitorul are urmtoarele roluri:


a) produce

mesa)ul

b) alege

modalitatea de decodificare

c) stp7nete informaia

d) alege

modalitatea de codificare i mi)locul de comunicare

e) alege canalul

3 !. Intrebarea nr. 3 !: I#/0 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

3enaturarea informaiei5 ca barier organizatoric, are loc din cauza : a) conflictului intrapersonal
b) subalternii ofera

informaia dorita de ef

c) conductorul

nu este (n stare s prelucreze toat informaia

d) filtrarea

informaiei din cauza nivelurilor manageriale de a fi pedepsii pentru greeli

e) frica subalternilor

3 ". Intrebarea nr. 3 ": I#/1 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

3eosebim urmatoarele tipuri de sc"imbare:


a) Inovatoare

b) 3e rutin

c) 8n

criz

d) >ransformarea

e) Gevolutionar 3!$. Intrebarea nr. 3!$: I#00 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

9c"imbarea inovatoare are loc atunci c(nd :


a) folosete

metoda de (ncercare i eroare i se bazeaz pe creativitateI

b) apare

o deviaie (n buna funcionare a organizaiei, care necesit o corectare imediat, la aplicarea de noi metode de lucru la v7rf i duce la apariia unei organizaii total diferite mentine statu5Nuo5ul prin restabilirea continu a

c) duce

d) pornete de

e) rezolv problemele,

ec"ilibrului
3!#. Intrebarea nr. 3!#: I#01 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

9c"imbarea de rutin are loc atunci c(nd :


a) Managerul

folosete metoda de (ncercare i eroare i se bazeaz pe creativitate de managerul superior i duce la apariia unei organizaii total

b) %ste realizat

diferite
c) 8n

organizaie se mentine statu5Nuo5ul prin restabilirea continu a ec"ilibrului loc rezolvarea problemelor i deviatiile se readuc (napoi la normal

d) Are

e) Are loc

cind apare pe neateptate o deviaie i care necesit o corectare imediat, nee+ist7nd timp de consultare

3!2. Intrebarea nr. 3!2: I#02 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

9c"imbarea (n criz are loc atunci c(nd :


a) Managerul folosete

creativitatea i duce la aplicarea de noi metode de lucru

b) 9c"imbare

organizauonaleste radical i duce la apariia unei organizaii total diferite mentine statu5Nuo5ul prin restabilirea continu a ec"ilibrului

c) 9e

d) Apare

pe neateptate o deviaie problematic (n buna funcionare a organizaiei, problem ce necesit o corectare imediat, nee+ist7nd timp de consultare

e) Apare o

3!3. Intrebarea nr. 3!3: I#0# Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

9c"imbarea prin transformare are loc atunci c(nd : a) Managerul aplic noi metode de lucru si este creativ
b) 9c"imbare organizauonaleste

radical, ce pornete de la v7rf de la nivelurile

superioare
c) 9c"imbare

organizauonalduce la apariia unei organizaii total diferite statu5Nuo5ul prin restabilirea continu a ec"ilibrului

d) 9e mentine

e) Are

loc cind apare pe neateptate o deviaie (n buna funcionare a organizaiei i necesit o corectare imediat

3!4. Intrebarea nr. 3!4: I#0$ Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

3eosebim urmtoarele strategii ale sc"imbrii: a) 9trategia ierar"icI


b) 9trategia

funcional

c) 9tratergia orizontal

d) 9trategia H(n

focare contaminateHI

e) 9trategia (n

clete

3!5. Intrebarea nr. 3!5: I#0& Capitol: management2 Mod de punctare: A1 Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

%+ist dou modele (n managementul sc"imbrii :

a) Modelul revolutionar

b) Modelul

economic

c) Modelul evoluionist d) Modelul

progresiv spiral

e) Modelul in

3!6. Intrebarea nr. 3!6: I#0* Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

8n literatura de specialitate (n managementul sc"imbrii sunt folosite urmatoarele abordri : a) 2oercitivI


b) 3e succes c) %mpirico

5 raionalI

d) 2onsensualI e) Kormativ

5 educativ

3! . Intrebarea nr. 3! : I#0/ Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

3aca (n managementul sc"imbrii se folosete abordarea empirico raional , atunci au loc urmatoarele aciuni : a) 9e informeaz pertinena i avanta)ele sc"imbrilor pentru a convinge
b) 2a

e+emplu de aa activiti sunt :ec"ipele de lucru multidisciplinare, luarea deciziilor (n grup, negocierea intergrupuri campanii de sensibilizare, conferine, cursuri de formare

c) 9e organizeaz

d) 9e iniiaz

educarea indivizilor pentru deprinderea de noi valori, norme i

atitudini
e) Are

loc implicarea personal i lucrul (n grupuri restr7nse numeric

3!!. Intrebarea nr. 3!!: I#00 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Gezistena la sc"imbare este favorizat de urmtoarele cauze personale: a) Aegtura dintre subsistemeI
b) -rica

de necunoscutI

c) -rica de

a pierde relaiileI

d) Aipsa

de timp, resurse I

e) 9c"imbareastructuriiforeidemunc 3!". Intrebarea nr. 3!": I#01 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

Gezistena la sc"imbare este favorizat de urmtoarele cauze organizaionale:


a) Aegtura dintre subsistemeI

b) -rica

de necunoscutI a pierde relaiileI

c) -rica de

d) Aipsa

de timp, resurse I munc

e) 9c"imbarea structurii forei de

3"$. Intrebarea nr. 3"$: I#10 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

8n literatura de specialitate se propun urmtoarele abordri privind definirea conflictului:


a) abordarea

tradiional

b) abordarea structural

c) abordarea

relatiilor umane

d) abordarea situaional

e) abordarea

interacionist

3"#. Intrebarea nr. 3"#: I#11 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

2auzele conflictului organizaional :


a) Gezistenta la stres

b) 3iferenta i interdependenta

(ntre departamente,

c) 9copuri si obiective

contradictorii

d) Gesurse limitate

e) 3iferenta

de pregatire profesionala,

3"2. Intrebarea nr. 3"2: I#12 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

2auzele conflictului interpersonal : a) 3iferenta i interdependenta (ntre departamente,


b) Keconcordanta

de caracter si comportament,

c) Gesurse

limitate pregatire profesionala,

d) 3iferenta de

e) 3orinta de

putere

3"3. Intrebarea nr. 3"3: I#1# Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

6entru solutionarea conflictului structural se propune

a) fi+area

de obiective comune

b) consiliere

c) imbunatatirea proceselor

de comunicare

d) negocierea

integrativa

e) conferinte si adunari 3"4. Intrebarea nr. 3"4: I#1$ Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

9trategia *etra+erea in rezolvarea conflictului interpersonal se caracterizeaz prin:


a) reprezinta strategia

folosita de acei manageri care cauta aprobarea celor din )ur

b) managerul

nu manifesta interes pentru solutionarea conflictului i prefer s nu s se impliceI acestei strategii este limitat, contribuind la reducerea stresului generat de conflict, (n realitate conflictul rm7ne (n stare latent I pri aflate (n conflict adopt o poziie Oc7tig minim5pierdere minimHI

c) eficiena

d) ambele

e) prile implicate

(ntr5un conflict supraevalueaz valoarea meninerii relaiilor interpersonale i subevalueaz importana (ndeplinirii obiectivelor

3"5. Intrebarea nr. 3"5: I#1& Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

9trategia Aplanarea in rezolvarea conflictului interpersonal se caracterizeaz prin:


a) managerul nu

manifesta interes pentru solutionarea conflictului i prefer s nu s

se impliceI
b) reprezinta

strategia folosita de acei manageri care cauta aprobarea celor din )ur, in loc sa caute ca obiectivele organizationale sa fie atinseI abordare care poate duce la rezolvarea definitiva a conflictului,

c) este singura

d) prile

implicate (ntr5un conflict supraevalueaz valoarea meninerii relaiilor interpersonale i subevalueaz importana (ndeplinirii obiectivelor (n conflict adopt o poziie Oc7tig minim5pierdere minimHI

e) ambele pri aflate

3"6. Intrebarea nr. 3"6: I#1* Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

9trategia &ortarea in rezolvarea conflictului interpersonal se caracterizeaz prin:


a) eficiena

acestei strategii este limitat, contribuind la reducerea stresului generat de conflict, (n realitate conflictul rm7ne (n stare latent I doreste cu orice pret sa realizeze obiectivele de productivitate utilizind la ma+imum puterea cu care a fost (mputernicit

b) managerului

c) este adecvat

(n situaiile (n care se dispune de mult putere,, Mnagerul tinde s ma+imizeze impunerea interesului propriu singura abordare care poate duce la rezolvarea definitiva a conflictului,

d) este

e) prile implicate

(ntr5un conflict supraevalueaz valoarea meninerii relaiilor interpersonale i subevalueaz importana (ndeplinirii obiectivelor

3" . Intrebarea nr. 3" : I#1/ Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

9trategia Compromi)ul 5in rezolvarea conflictului interpersonal se caracterizeaz prin:


a) adeseori

sunt folosite negocierile, pentru atingerea unui anumit ec"ilibru

b) reprezinta

strategia folosita de acei manageri care cauta aprobarea celor din )ur, in loc sa caute ca obiectivele organizationale sa fie atinseI abordare care poate duce la rezolvarea definitiva a conflictului,

c) este singura

d) prile

implicate (ntr5un conflict supraevalueaz valoarea meninerii relaiilor interpersonale i subevalueaz importana (ndeplinirii obiectivelor

e) ambele pri aflate

(n conflict adopt o poziie Oc7tig minim5pierdere minimHI

3"!. Intrebarea nr. 3"!: I#10 Capitol: management2 Mod de punctare: A# Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Foma Audmila

9trategia Confruntarea 5in rezolvarea conflictului interpersonal se caracterizeaz prin:


a) managerul nu

manifesta interes pentru solutionarea conflictului i prefer s nu s

se impliceI

b) ma+imizeaz at7t impunerea

punctului de vedere propriu, c7t i cooperarea sau satisfacerea nevoilor celorlali, (n scopul satisfacerii tuturor intereselor prilor aflate (n conflict abordare care poate duce la rezolvarea definitiva a conflictului, luand in considerare atat nevoia de productivitate cat si pe aceea de cooperare interumana implicate (ntr5un conflict supraevalueaz valoarea meninerii relaiilorinterpersonale i subevalueaz importana (ndeplinirii obiectivelor (n conflict adopt o poziie Oc7tig minim5pierdere minimHI

c) este singura

d) prile

e) ambele pri aflate