Sunteți pe pagina 1din 11

Anexa la fisa de evaluare nr.1345/4.06.

2013
RAPORT DE AUTOEVALUARE / EVALUARE N VEDEREA ACORDRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN NVMNTUL PREUNIVERSITAR 2012 - 2013
Domen !"e e#!"$%& C& 'e& (e )e&*o&m!n+% In( ,!'o& (e )e&*o&m!n+% P,'m!. P,'!$'o e#!"0 Do#e/

10 P&o e,'!&e! !,' # '%+ 0 To'!" 1 12 )

101. Respectarea programei colare, a normelor de elaborarea documentelor de proiectare, precum i adaptarea acesteia la particularitile grupei / clasei.( 8 puncte)

1.1.a. Cunoterea de ctre cadrul didactic a categoriilor de documente curriculare elaborate la nivel naional/local i a coninuturilor acestora precum i a link urilor ctre site urile care conin aceste documente. 1.1.b. !laborarea documentelor de programare i plani(icare a activitilor didactice la termen )n vederea avi*rii lor )n comisiile de resort. 1.1.c. .legerea strategiilor optime pentru parcurgerea e(icient i integral a programei 1.1.d. 0roiectarea unitilor de )nvare con(orm competenelor generale i speci(ice pe ba*a evalurilor iniiale i a particularitilor de v1rst / nevoi ale elevilor.(calitate )n coninuturi)

1 1

!"istena programei nr.#$%&/'$$% la porto(oliul pro(esorului

' 1

+epunerea plani(icrii la comisie metodic ,r.1%-#/1&.$%.'$1' .m ales i am combinat un ansamblu de metode,materiale i mi/loace )n vederea atingerii obiectivelor (iecrei lecii. .m )ntocmit proiectele unitilor de )nvare con(orm programei i plani(icrilor. !"ist concordan )ntre competenele speci(ice obiective operaionale coninuturi activiti de )nvare metode didactice mi/loace didactice av1nd )n vedere re*ultatul testelor iniiale. 2oate documentele au (ost personali*ate cu antetul speci(ic al ministerului i al colii. .m )ntocmit dosarul pentru burse,ritmicitatea notrii. '

1.1.e. Completarea i semnarea condicilor. 1 1.1.(. 0roiectarea activitilor comisiilor )n con(ormitate cu documentele unitii3 plan managerial,strategii,proceduri(membru C.,membru C!.C,consilier educativ,responsabil comisie metodic/responsabil alte comisii) 2 1

1020 4mplicarea )n activitile de proiectare a o(ertei educaionale la nivelul unitii.(' puncte) 103. ;olosirea 24C )n activitatea de proiectare.(< puncte)

1.'.a. 0romovarea unei o(erte educaionale (C+5)/adaptarea )n con(ormitate cu legislaia )n vigoare i interesul ma/or al populaiei colare , al comunitii locale/al solicitrilor agenilor economici parteneri. 1.'.b. !laborarea/adaptarea/actuali*area proiectului de marketing educaional al unitii sau al altor materiale de promovare a o(ertei educaionale. 1.<.a. =tili*area motoarelor de cutare i a portarurilor/ site urilor pentru accesarea in(ormaiilor legate de documentelor curriculare,a legislaiei generale din educaie i a celei subsecvene. 1.<.b. =tili*area portalului colii pentru postarea materialelor reali*ate respectiv pentru accesarea materialelor necesare. 1.<.c =tili*area la nivel e"perimentat a pac9etului >((ice pentru elaborarea documentelor de proiectare a activitilor. 1.<.d 0roiectarea de lecii (olosind plat(orma .e8 sau alte plat(orme educaionale similare. 1.?.a. 0roiectarea unor activiti e"tracurriculare pentru programul elevilor din sptm1na:6 tii mai multe,s (ii mai bun@: 1.?.b. 0roiectarea activitilor e"tracurriculare )n con(ormitate cu documentele unitii(planul managerial,al directorului unitii,al consilierului educativ,al activitii metodice,etc.

1 $,#

032

032

$,#

.m pre*entat o(erta educationala(C+6) la nivelul clasei aplicand procedura. .m pre*entat elevilor de clasa a 7444 a 8iceul 2e9nologic:!lena Caragiani: i bene(iciile urmrii unui liceu te9nologic. .m reali*at toate documentele de plani(icare ,rapoarte,materiale pentru a(iare la clas. .m (olosit motoarele de cutare pentru accesarea in(ormatiilor legate de documentele curriculare i a legislaiei speci(ice. .m accesat portalul scolii pentru in(ormare i l am recomandat elevilor si parinilor. 2oate documentele au (ost te9noredactate.

1 1 1 1

1 1 .m sustinut - lectii in .e8. .ctivitile e"tracurriculare proiectate au (ost )n concordan cu documentele unitii..m urmat procedura i calendarul din ane"a >.A cu re(erire la structura anului colar. Bn activitile pe care le am des(urat am avut ca parteneri prini,Ciblioteca colar i unitatile economice. 07 activiti e"tracurriculare D dosar D consilier educativ. ;olosirea de materiale suplimentare )n di(erite momente ale leciei. ' .m )mbinat metodele tradiionale cu cele centrate pe elev3R.4,7!,,,cubul,arborele ideilor,ciorc9inele

1040 0roiectarea activitilor e"tracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile i interesele educabililor i planul managerial al unitii. 20 Re!" /!&e! !,' # '%+ "o& ( (!,' ,e. To'!" 1 22 ) 2010=tili*area unor strategii didactice care asigur caracterul aplicativ al )nvrii i (ormarea competenelor speci(ice.(% puncte)

1 1#

TOTAL 12 )0 12 '.1.a. 7alori(icarea materialelor de predare( sinte*e de curs,re*umate,(ie de documentare)puse la dispo*iia elevilor de ctre cadrul didactic )n vederea asimilrii 2 noilor cunotine,cu scopul e(icienti*rii )nvrii i optimi*rii resurselor temporale. '.1.b. Reali*area activitilor de )nvare prin aplicarea 2 metodelor moderne,centrarea acestora pe elev )n vederea dob1ndirii de competene.

'

'.1.c.=tili*area instruirii di(ereniate prin aplicarea de msuri remediale pentru elevii cu di(iculti de 1nvare i respectiv pentru stimularea elevilor capabili de per(orman. '.1.d. 0unctualitatea la program i la intrare/ieire de la ore. '.1.e. Reali*area )ntocmai i la timp a activitilor plani(icate. '.'.a. =tili*area plat(ormei .e8 sau a altor plat(orme similare. 2020 =tili*area e(icient a resurselor materiale din unitatea de )nvm1nt )n vederea optimi*rii activitilor didactice, inclusiv utili*area 24C. (- puncte) 2030 +iseminarea, evaluarea i valori*area activitilor reali*ate. (< puncte) '.'.b. =tili*area materialelor speci(ice (iecrei discipline (plane,9ri,plat(orme de e"perimente,lucrri practice, .AC,monstre de materiale,manuale,au"iliare). '.'.c.=tili*area resurselor audio video i 42EC(+vd plaFer,27,Radio,7ideoproiector,4nternet,calculato C+/+7+,diapo*itive/(oto,(ilme,pre*entri multimedia). '.<.a. +iseminarea e"emplelor de bun practic ctre colegii de catedr sau )n Consiliul 0ro(esoral. '.<.b. 6olicitarea de (eed back de la elevi,prini,dirigini prin discuii,interviuri,aplicare de c9estionare. '.<.c. .nali*a critic a atingerii obiectivelor curriculare i de dob1ndire a competenelor(diseminarea calitativ a activitilor reali*ate). '.?.a. >rgani*area i des(urarea unor activiti e"tracurriculare/de voluntariat )n timpul anului colar/)n sptm1na:6 tii mai multe,s (ii mai bun@: . '.?.b. 0articiparea la unele activiti e"tracurriculare/de voluntariat la nivelul colii sau )n comunitate. '.?.c. 0ublicarea unor articole )n revista colii sau )n alte reviste de specialitate.Redactarea i coordonarea revistei HenesFs 11 sau a altor reviste.

' ' 1 ' '

2 1 2

!"ist concordan )ntre competenele speci(ice obiective operaionale coninuturi activiti de )nvare metode didactice mi/loace didactice. ,= am intar*iat si nu am plecat de la program..m respectat programul in totalitate. +ocumentele depuse la toate comisiile pot con(irma reali*area tuturor activitilor. .m sustinut - lectii in .e8 Culegeri,dicionare,plane,aparatura de laborator ,mac9ete,modele reali*ate de elevi etc. .m (olosit toate resursele.

2 1 1

' +iseminare de la (ormarile din proiectul G!0. .plicare c9estionare la parinti,impresii de la elevi D la porto(oliu ;r reclamaii 1 1 >rnarea clasei. Curenie in clasa.

1 1

2040 >rgani*area i des(urarea activitilor e"tracurriculare, participarea la aciuni de voluntariat. (? puncte)

032 2

$ ' !levii colii au publicat in revista I6tiintele naturii:. .m elaborat )n (orma bruta revista colii HenesFs 11,nr.11

'.?.d. Bntocmirea documentaiei speci(ice organi*rii i des(urrii unor activiti e"tracurriculare/de 032 voluntariat(procese verbale,rapoarte,anali*e etc.) 2020 ;ormarea deprinderilor de studiu individual i )n ec9ip )n vederea (ormrii / de*voltrii competenei de ,,a )nva s )nvei:. (< puncte) '.#.a. .ntrenarea elevilor )n activiti ce promovea* studiul individual )n re*olvarea unor sarcini de lucru creative. '.#.b. =tili*area metodelor ce promovea* studiul )n ec9ip/pe grupe )n re*olvarea unor sarcini de lucru. '.#.c +es(urarea orelor de pregtire suplimentar pentru per(orman/activiti remediale TOTAL 22 )0 <.1.a. 0re*entarea ctre elevi/prini a criteriilor,modalitilor de evaluare i baremurilor de notare )n con(ormitate cu planul de evaluare. <.1.b. 0re*entarea ctre elevi/prini a standardelor de promovare. 30 E#!"$!&e! &e/$"'!'e"o& 5n#%+%& 0 To'!" 1 20 ) 3020 .plicarea testelor predictive, interpretarea i comunicarea re*ultatelor. (? puncte) 3010.sigurarea transparenei criteriilor, a <.1.c. .sigurarea permanent a (eed back ului prin notare ritmic i aprecieri verbale. procedurilor de evaluare. (# puncte) <.1.d.Kusti(icarea notrii pe ba*a criteriilor i procedurilor aplicate )n evaluare. <.1.e. .(iarea re*ultatelor / comunicarea individual / discutarea la nivelul claselor a re*ultatelor evalurii pe ba*a criteriilor utili*ate . <.'.a. .plicarea testelor predictive pentru (iecare nivel/disciplin/modul. 1

$,#

4ntocmirea documentatiei pentru toate activitatile la timp con(orm gra(icelor. ;ie de lucru,lucrrile de laborator etc.

1 8ucrri de laborator virtual

1 1 '?,# 1 1 1 Comunicarea i motivarea notelor elevilor 1 1 ' 7e*i subiecte lucrri de control 1 1 Caremele au (ost pre*entate ori de cate ori a (ost necesar. Respectarea procedurii de notare Criteriile de notare i standardele de per(orman a(iate )n laborator. 7e*i subiecte lucrri de control Comunicate i discutate la (iecare clasa la )nceputul anului colar JJJ.edu.ro/inde".p9p/articles/c#?#/ 6tabilirea criteriilor de notare la lucrrile scrise,lucrri de laborator,porto(oliu ;r reclamaii 6ptm1nal D tabele porto(oliu

1 22 1 1 1 1 1

2 1

<.'.b. 4nterpretarea testelor predictive i elaborarea planurilor remediale. <.'.c. Comunicarea re*ultatelor testelor predictive i a 1 msurilor ameliorative care se impun.

<.<.a. .plicarea celor trei (orme de evaluare3 iniial, continu i sumativ. 3030 =tili*area diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unic. (? puncte) <.<.b. ;olosirea unor (ie de lucru / c9estionare. <.<.c. =tili*area unor instrumente diverse de evaluare3 teste, te*e, porto(olii / re(erate / proiecte. <.<.d. ;olosirea unor modele de teste (olosite la nivel naional (e"emplu modelele de teste de la evaluarea iniial sau evaluare naional). <.<.e ;olosirea unor instrumente care s permit i o evaluare oral / practic. <.?.a. 4ncluderea autoevalurii ca etap )n demersul didactic )n proiectarea activitilor. 3040 0romovarea autoevalurii i interevalurii. (',# puncte) <.?.b. ;olosirea unor (ie / c9estionare de autoevaluare. <.?.c. Reali*area autoevalurii individuale/)n cadrul grupelor de lucru. <.?.d. Reali*area inter evalurii la nivelul clasei / grupelor de lucru. <.#.a. .plicarea de c9estionare prinilor / elevilor. 302 !valuarea satis(aciei bene(iciarilor educaionali. (1,# puncte) <.#.b. !valuarea implicrii bene(iciarilor educaionali )n alegerea o(ertei educaionale ce urmea* a (i parcurs. <.#.c. 7alori(icarea (eed back ului obinut )n activitatea didactic ulterioar.

1 032 1 1

1 $,# 1

6 a reali*at pe parcursul (iecrui semestru,notare ritmic,aprecieri verbaleL ;ie de lucru )n cadrul lectiilor leciilor,c9estionare pentru elevi !valuare oral,scris,practic,porto(oliu. 7e*i porto(oliu pro(esor

1 $,# 1 $,# $,# $,# $,# $,# Bn cadrul leciilor,ori de c1te ori a (ost ca*ul Bn cadrul leciilor,ori de c1te ori a (ost ca*ul Bn cadrul leciilor,ori de c1te ori a (ost ca*ul Bn cadrul leciilor,ori de c1te ori a (ost ca*ul Bn cadrul leciilor,ori de c1te ori a (ost ca*ul .plicare c9estionare la parinti,impresii de la elevi D la porto(oliu +iscuii cu elevii de clasa a 7444 a cu re(erire la pro(ilurile i speciali*rile liceelor din municipiu i din /ude. 0ermanent

032 1 032 032 032 032 032

032

$,# 8a )nceput de an colar

3060 Coordonarea elaborrii porto(oliului educaional ca element central al

<.-.a. 6tabilirea structurii porto(oliului educaional. <.-.b. 0re*entarea i discutarea criteriilor de evaluare a porto(oliilor educaionale.

1 1

1 7e*i porto(oliu pro(esorului 1

evalurii re*ulatelor )nvrii. (< puncte) 40 4010 6tabilirea unui cadru M!n!7emen'$" adecvat (reguli de ,"!8e (e e"e# 0 conduit, atitudini , ambient ) pentru des(urarea To'!" 1 12 ) activitilor )n con(ormitate cu particularitile clasei de elevi. (< puncte)

<.-.c. Aonitori*area i intervenia pentru reali*area corespun*toare a porto(oliilor. TOTAL 20 )

1 '$ 1

1 '$

7eri(icarea pe parcurs,evaluare s(1ritul (iecrui semestru.

?.1.a. 0re*entarea i a(iarea normelor care trebuie respectate )n timpul orelor de curs con(orm R>;=40 i R>4. ?.1.b. Bntocmirea documentelor care /usti(ic pre*entarea normelor. ?.1.c. Reali*area de activiti speci(ice care s conduc la cunoaterea legilor rii, a normelor de conduit, circulaie, etc. ?.'.a. !(ectuarea responsabil a serviciului pe coal de ctre cadrele didactice.

1 1 1

Reamintirea normelor ori de cate ori a (ost necesar.Aonitori*area inutei i disciplinei. .(iarea reguli de comportament )n timpul orelor de specialitate i )n general. 6e gsesc la porto(oliu. Aonitori*are inut,disciplin,norme de comportament,circulaie. .m e(ectuat serviciul pe coal con(orm programrii. .m mediat con(lictele care au a/uns la mine. Aonitori*area permanent a disciplinei,prevenirea situaiilor con(lictuale,stingerea sc1nteilor care ar (i putut genera un con(lict. .m intervenit ori de c1te ori a (ost ca*ul. 7e*i porto(oliul personal D (ia de observare sistemic a elevilor, monitori*area inut elevi,monitori*are (recven. .m reali*at (ia ptr.stilurile de )nvare. 0ermanent la clas,coal av1nd ca motto3 :6untem di(erii dar suntem cu toi egali: 0re*entarea unor (oti elevi drept modele de urmat.

2 1

' 1 1

4020 Aonitori*area comportamentului elevilor i gestionarea situaiei con(lictuale. (# puncte)

?.'.b. 0strarea unui cadru adecvat de des(urare a activitilor.

?.'.c. 4ntervenia )n re*olvarea unor situaii con(lictuale. ?.'..d. 4ntervenia cadrelor didactice )n aplicarea unor norme stabilite la nivelul unitii.

1 1

1 '

4030Cunoaterea,consilier ea i tratarea di(ereniat a elevilor. (? puncte) 4040 Aotivarea elevilor prin valori*area

?.<.a. Cunoaterea personalitii elevilor i respectarea particularitilor de v1rst,caracter,temperament, condiii sociale,etc,)n vederea consilierii adecvate a acestora. ?.<.b. 2ratarea speci(ic,di(ereniat a elevilor cu C!6 i a elevilor cu di(iculti de )nvare. ?.?.a. 0re*entarea consecvent a e"emplelor de bun practic ctre elevi.

2 ' 2 132 1,#

e"emplelor de bun practic. (< puncte)

?.?.b. Aotivarea elevilor prin valori*area e"emplelor de bun practic. 132

1,#

0re*entarea unor statistici cu privire la re*ultatele obinute de elevii colii la s(ritul cls D 7444 a i re*ultatele obinute la liceu ,la e"amenul de bacalaureat i reali*area pro(esional. Curs (ormare 0roc9imia #$ credite((ara adeverinta). Curs (ormare G!0 1# credite ((ara adeverinta) Curs (ormare 0!!R1# credite ((ara adeverinta) .m sustinut gradele la timp. Curs (ormare C,!! 1# credite((ara adeverinta)

TOTAL 2010 7alori(icarea competenelor tiini(ice, didactice i metodice dob1ndite prin 20 participarea la M!n!7emen'$" programele de (ormare ,!& e&e 9 ! !" continu / per(ecionare. (e/#o"'%& (',# puncte) )&o*e8 on!"e0 To'!" 1 10 ) #.'. 4mplicarea )n organi*area activitilor metodice la nivelul comisiei / catedrei/ responsabil. (',# puncte)

12 )0

1#

1# 1,#

#.1.a. 0articiparea la program de (ormare/per(ecionare care asigur acumularea a %$ de credite/# ani. 132

#.1.b. 6usinerea la timp a gradelor didactice. #.1.c. 0articiparea la program de (ormare la nivel local.

032 032

$,# $,#

#.'.a. 0articiparea la activiti metodice din cadrul cercului pedagogic. 032 #.'.b. 0articiparea la activiti catedrei/comisiei metodice.. metodice ale

$,#

0articiparea la cercurile metodice ale pro(esorilor de c9imie . .m participat la toate activitatile comisiei metodice matematica si stiinte,comisia dirigintilor 6em.4 D lecie dirigenie 6em.44 D re(erat metodic 6em.4 D re(erat metodic 6em.44 D lectie +ocumentele la dosarul (iecrei comisii. 0orto(oliul conine toate documentele relevante ale (ormrii i activitilor pe care le am des(urat. ;oarte buna.

032

$,# $,#

#.'.c.>rgani*area de activiti metodice la nivelul colii con(orm planului managerial avi*at / cerc metodic / responsabil cerc metodic/responsabil alte comisii. #.<.a. Reali*area i actuali*area permanent porto(oliului pro(esional i a dosarului personal. a

032

2030 Reali*area / .ctuali*area porto(oliului pro(esional i a dosarului personal. (1 puncte) 2040 +e*voltarea capacitii de comunicare

032

$,#

#.<.b. Calitatea i relevana documentelor cuprinse )n porto(oliu pro(esional i )n dosarul personal con(orm normelor )n vigoare. #.?.a. Comunicarea i relaionarea cu elevii

032 1

$,# 1 ;oarte buna.

i relaionare )n interiorul i )n a(ara unitii cu elevii, personalul colii, ec9ipa managerial i cu bene(iciarii din cadrul comunitii D(amiliile elevilor. (< puncte)

#.?.b. Comunicarea i relaionarea cu personalul colii. (personal didactic i nedidactic) #.?.c. Comunicarea i relaionarea cu (amiliilor elevilor. #.?.d. Comunicarea managerial. i relaionarea cu ec9ipa

;oarte buna. ;oarte buna. 6edine cu prinii,lectorate cu prinii clasei,vi*ite la domiciliu,consiliere individual,)nt1lniri comune elevi prini, )ntiinri. ;oarte buna .m respectat deontologia pro(esional,av1nd un comportament caracteri*at prin respect,cinste, corectitudine,colaborare i un limba/ adecvat )n tonaliti normale at1t (a de elevi,colegi,prini. .m respectat deontologia pro(esional i principiile etice din codul de etic.

032

$,# $,#

032

2020 Aani(estarea atitudinii morale i #.#.a. Aani(estarea unei atitudini morale civice (limba/, civice(limba/,inut,respect,comportament). inut,respect,comport ament),respectarea i promovarea #.#.b.Respectarea i promovarea deontologiei deontologiei pro(esionale . pro(esionale. (1 punct)

032

$,#

032 1$

$,#

TOTAL
6010 +e*voltarea de parteneriate i proiecte educaionale )n vederea de*voltrii instituionale. (< puncte)

10 )

1$ 1,# 0arteneriat coala K.R 0arteneriat in cadrul proiectului:> generatie de specialisti romi in domeniul medical: (inantat de ;6! prin 0>6+R= >rgani*area i des(urarea de activiti de tutorat )n cadrul proiectului:> generatie de specialisti romi in domeniul medical: (inantat de ;6! prin 0>6+R= . .m promovat o(erta educaional )n cadrul sedinelor cu prinii la clas i )n comunitate. 0articiparea la 21rgul de o(ert educaional :Cariera '$1<:la standul 8iceului 2e9nologic:!lena Caragiani:

-.1.a. 4niierea de parteneriate i proiecte educaionale.

132

-.1.b. >rgani*area i des(urarea de activiti )n cadrul unor parteneriate i proiecte educaionale. -.'.a. 0romovarea o(ertei educaionale la nivelul instituiei / pe plan local.

132

1,#

1 1

6020 0romovarea o(ertei educaionale. (' puncte)

-.'.b. 0romovarea o(ertei educaionale prin mi/loace speci(ice. -.<.a. 0articipari i re*ultate la olimpiadele colare .

1 132

1 $

60 Con'& :$+ ! "!

6030 0romovarea imaginii colii )n comunitate

(e/#o"'!&e! n8' '$+ on!"% 9 "! )&omo#!&e! m!7 n $n '%+ 9,o"!&e0 To'!" 1 12 )

prin participare i re*ultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiii, activiti e"tracurriculare i e"tracolare. ;<,# puncte) 6040 Reali*area / participarea la programe / activiti de 0revenire i combatere a violenei i comportamentelor nesntoase )n mediul colar, (amilie i societate. (',# puncte) 6020 Respectarea normelor, procedurilor de sntate i securitatea muncii i de 064 i 46= pentru toate tipurile de activiti des(urate )n cadrul unitii de )nvm1nt precum i a sarcinilor suplimentare. (' puncte) 6060 4mplicarea activ )n crearea unei culturi a calitii la nivelul organi*aiei. (' puncte)

-.<.b. 0articiparea i re*ultate la concursuri/competiii/ !valuare ,aional.

1,# 132

Comisia de bacalaureat '$1< Colegiul 2e9nic IRadu ,egru:Halati 0articipare la concursul naional de c9imie :Aagda 0etrovanu: 0remii o(erite de revista :tiinele naturii: .rticol 2ecuci.eu >rgani*are activitate 1&.11.'$1' D Giua 2olerantei.

-.<.c. 0opulari*area activitilor e"tracurriculare i e"tracolare n vederea promovrii imaginii 032 colii. -.?.a. Reali*area/participarea la programe de prevenire/combatere a violenei. 132

$,#

1,# ;r evenimente la clas. Aediere con(licte )ntre elevi prini D cadre didactice 1 1

-.?.b. Reali*area/participarea la programe de prevenire i combatere a comportamentelor deviante,de delicven /uvenil.

-.#.a. Cunoaterea i aplicarea procedurilor de respectare a normelor de sntate i securitate a muncii i de 064 i 46= prev*ute de legislaia )n vigoare. -.#.b. 4mplicarea )n aciuni comune cu instituiile abilitate. -.#.c. +iseminarea normelor i procedurilor elevilor i )ntocmirea documentaiei speci(ice.

032

$,#

Respectarea procedurii pentru 66A,064 si 46= intocmirea proceselor verbale la (iecare actiune. .ctiviti )n parteneriat cu partenerii cu care s a )nc9eiat protocoale de colaborare. +e c1te ori a (ost ca*ul pe tot parcursul anului colar

032

$,# 1

-.-.a. +isponibilitate i promtitudine )n reali*area sarcinilor cerute de 46K, conducerea colii, 1 responsabili ai comisiilor ( C!.C,alte comisii ). -.-.b. .uto per(ecionarea i implicarea activ )n 1 reali*area tuturor sarcinilor )n mod corespun*tor i e"emplar )n vederea crerii unei culturi a calitii )n unitate.

1 1

.m rspuns la toate solicitrile cerute de ec9ipa manageriala,colegi,comisii,46K alte instituii. Consider c mi am )ndeplinit )n mod corespun*tor sarcinile din (ia postului,iar participarea la cursurile de (ormare parcurse atest autoper(ecionarea mea.

TOTAL 12 )0 TOTAL 100 )0

12 1<,# %8 p

P&o*0