Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC Profesor: Liceul: Disciplina: Chimie Tema : Monozaharide-proprietati chimice Clasa: a -!

I-a A " O#iecti$e operationale : %": sa descrie pe #aza cunostintelor anterioare compozitia chimica a &lucozei si fructozei ' precum si structurile lor chimice %(:sa defineasca pe #aza cunostintelor anterioare a&entii o)idanti si reducatori %*: sa clasifice tipurile de reactii la care participa monozaharidele in functie de natura &ruparii car#onil %+: sa recunoasca dintr-un sir de zaharide pe acelea care au caracter reducator %,: sa efectueze e)perimentele propuse de catre profesor %-: sa e)plice datele e)perimentale o#tinute lao)idarea monozaharidelor ( Resurse: a. Materiale : - materiale informati$e /soft educational. - fisa de lucru e)perimental - fise cu intre#ari #. 0mane : colecti$ul de (1 ele$i'omo&en * 2trate&iile didactice: a. metode de instruire: - con$ersatia euristica ' e)plicatia ' pro#lematizarea ' e)perimentul ' descoperirea diri3ata ' #. mi3loace tehnice: ta#la interacti$a ' $ideoproiector ' calculator c. forme de or&anizare : frontal ' pe &rupe 2cenariul didactic Evenimentul instruirii " Or&anizarea clasei si captarea atentiei Activitate de invatare Ce face profesorul Ce face elevul 4erifica prezenta si Isi pre&atesc caietele de noteaza a#sentii notite Repartizeaza fisele de Isi pre&atesc materialul lucru e)perimental a3utator Prezinta materialul ilustrati$ pentru captarea atentiei Comunica O"'6 O Asculta' cu interes 2crie tema pe ta#la Da ele$ilor spre rezol$are o fisa in care sunt intre#ari referitoare la : - compozitia chimica a &lucozei si respecti$ a fructozei/elemente compo" Rezol$a cerintele din fisa

( Enuntarea o#iecti$elor lectiei5 * Reactualizarea cunostintelor ancora

-&lucoza si fructoza sunt monoza&aride care contin atomi de car#on'"( atomi de

nente'tipuri chimice .

le&aturi hidro&en si - atomi de o)i&en'elemente le&ate intre ele prin le&aturi co$alente : simple intre atomii de car#on 'simple si intre atomii de car#on si cei de o)i&en din &ruparea hidro)il'simple si polare intre atomii de o)i&en si cei de hidro&en si o le&atura co$alenta du#la intre atomul de car#on si cel de o)i&en din &ruparea car#onil -proprietatile fizice ale -atat &lucoza cat si fructoza monozaharidelor in functie sunt su#stante solide'solu#ile de structura moleculelor lor in apa si care au &ust dulce /trei proprietati. -clasa de monozaharide din -&lucoza este o aldohe)oza in care fac parte &lucoza si timp ce fructoza este o respecti$ fructoza in functie cetohe)oza de doua criterii : -tipul de &rupare car#onil 5 -numarul de atomi de car#on -formulele structurale plane -scriu pe fisa de lucru pentru &lucoza si fructoza structurile plane -definirea a&entilor reducatori -a&entii reducatori sunt si respecti$e o)idanti speciile chimice care se o)ideaza iar a&entii o)idanti sunt speciile care se reduc 7iecare sarcina se rezol$a pe rand si apoi se trece la urmatoarea + Prezentarea noului continut si conducerea in$atarii Profesorul ii intrea#a pe ele$i care este principala proprietate pe care o prezinta compusii nesaturati Profesorul le cere ele$ilor sa scrie pe caiete ecuatia reactiei de aditie de hidro&en la &lucoza si fructoza Ce o#ser$atii au de facut8 Profesorul comunica ele$ilor ca o proprietate prin care deose#im &lucoza /aldohe)oza . de (

de

raspund la intre#are noteaza informatiile scriu ecuatiile reactiilor

fructoza /cetohe)oza. este reactia de o)idare care este posi#ila numai la aldoze Care este deci monozaharida cu caracter reducator8 Care este &ruparea functionala capa#ila sa se o)ideze8 Profesorul imparte ele$ii pe &rupe de lucru Profesorul e)plica ele$ilor e)perimentul pe care acestia il $or efectua in scopul compararii caracterului reducator al &lucozei si respecti$e al fructozei

raspund la intrea#are

efectueaza e)perimentul isi noteaza datele pe caiete compara comunica si noteaza concluziile e)perimentului Ele$ii fac selectia aldozelor si e)plica ale&erea facuta

Profesorul conduce e)perimentul /o#ser$a'e)plica'indruma.

, O#tinerea performantei

Profesorul prezinta la ta#la interacti$a o serie de monozaharide dintre care ele$ii le $or selecta numai pe acelea care au caracter reducator Profesorul da o fisa de Raspud la intre#ari : lucru cu urmatoarele intre#ari : "-Care sunt tipurile de monozaharide in functie -aldoze de natura &ruparii car#o- -cetoze nil8 (-Cum se clasifica monozaharidele dupa comportarea lor la o)idare8/cate un e)emplu din fiecare. *-Care sunt principalii o)idanti folositi /formula si denumire. 8/doua e)emple. * a.monozaharide cu caracter reducator 'e) :&lucoza #.monozaharide nereducatoare 'e) :fructoza ". 9A&/:;*.(<O; = reacti$ Tollens (. Cu/O;.( -reacti$ 7ehlin&

- Asi&urarea feed-#ac>-ului

? E$aluare formati$a

1 Intensificarea retentiei si a ni$elului de cunostinte

+-Care sunt ecuatiile reactiilor cu o)idantii indicati si folositi in e)perimentul efectuat 8 Profesorul comenteaza pe #aza raspunsurilor ele$ilor atin&erea o#iecti$elor : -ma3oritatea ele$ilor au atins o#iecti$ele O"'O+'O, Profesorul da spre rezol$are ele$ilor fisa de lucru prezentata mai sus Discuta cu ele$ii rezol$area corecta Da tema de lucru pentru acasa: -completarea portofoliului cu datele o#tinute in urma e)perimentului efectuat

scriu ecuatiile

recepteaza corecteaza e$entual ' rezol$a sarcini suplimentare

Rezol$a cerintele din fisa

:oteaza tema