Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. .S.R.L. Nr. ./200 ACT DE AUTORITATE Nr. / Privind modul de executare a lucr rilor cu !

oc de"c#i" $n %a&a 'revederilor art. () lit. a din *e+ea nr. ,0-/200. /i 0n con!ormitate cu 'revederile art. (- lit. c din Ordinul 1.A.I. nr. (.,/200-cu 'rivire la di"'o&i2iile Normele +enerale de 'revenire /i "tin+ere a incendiilor 'rivind ordinea interioar 3 'atronul 4.C. ..4R* Tulcea3 dl. .3 emite urm toarea DECI5IE 6 Art. 1 Pre&enta deci&ie3 re+lementea& 0n %a&a ordinii interioare /i a re+ulamentului de !unc2ionare a "ociet 2ii3 activit 2ile de"! /urate 'e teritoriul "ociet 2ii 7inclu"iv 'unctele de lucru 'ermanente "au tem'orare8 0n care "e !olo"e/te !oc de"c#i". Art.2 4e a"imilea& terminolo+ia /i urm toarele de!ini2ii te#nice6 9 Ordinea interioar 3 din 'unct de vedere al 'revenirii /i "tin+erii incendiilor3 re're&int an"am%lul di"'o&i2iilor care tre%uie "ta%ilite3 a'licate /i re"'ectate 0n incinta a+en2ilor economici3 0nainte3 0n tim'ul /i la terminarea unor activit 2i caracteri&ate 'rin !actori de ri"c de incendiu "'eci!ici. 9 Prin !oc de"c#i"3 0n "en"ul 're&entelor di"'o&i2ii +enerale3 "e 0n2ele+e arderea 0n aer li%er3 re"'ectiv acea ardere care nu "e de"! /oar 0ntr9un "'a2iu 0nc#i" de com%u"tie. Pot !i inclu"e 0n acea"t cate+orie !lac ra 'rodu" de6 %ric#ete3 c#i%rituri3 lum:n ri3 l m'i "au a'arate de + tit3 a'arate de li'ire3 t iere3 "udur etc.3 !ocul ! cut 0n aer li%er 0n "co' de 0nc l&ire "au 'entru arderea de re"turi mena;ere ori ve+etale3 'recum /i !lac ra care a'are 0n urma unor reac2ii c#imice. 9 $n cate+oria !oc de"c#i" "e includ /i materialele 0n "tare incande"cent 3 a!late 0n "itua2ii deo"e%ite3 cum "unt6 0m'ro/c rile3 dever" rile3 r "turn rile3 "ta2ion rile etc.3 care 'ot 'rovoca incendii datorit radia2iei termice "au contactului direct cu materialele com%u"ti%ile. <ocul de"c#i" "e !olo"e/te3 de re+ul 3 0n "co'uri utilitare3 0n de"! /urarea 'roce"elor te#nolo+ice 0n "'ecial la e!ectuarea "udurilor cu arc electric /i oxiacetilenice3 !ocul 'entru arderea +unoaielor /i de/eurilor3 !ocul 'entru 0nc l&ire 0n #ale indu"triale /i cl diri 0n con"truc2ie. (2) Se interzice lsarea fr supraveghere a f cului !eschis. Scpat !e su" c ntr l# f cul !eschis se p ate pr paga la $aterialele %i ele$entele c $"usti"ile !in apr piere. Art. & 4e au 0n vedere urm toarele con"idera2ii te#nice de 'rinci'iu /i !actori !avori&an2i6 9 0n aer li%er 'rinci'alul !actor !avori&ant 0n 'ro'a+area !ocului 0l con"tituie v:ntul3 'rin direc2ia /i vite&a "a. 9 al2i !actori !avori&an2i 0n 'ro'a+area !ocului "unt6 're&en2a materialelor com%u"ti%ile 0n a'ro'iere 7ier%uri3 !run&e3 c 'i2e de !:n "au re"turi ve+etale3 con"truc2ii din lemn etc.8 /i con!i+ura2ia terenului care 'oate determina crearea curen2ilor de aer. 9 dac tem'eratura !l c rii de' /e/te -00 9 =00 +rade C3 !enomenul 'rinci'al im'licat 0n 'ro'a+area !ocului 0l con"tituie radia2ia termic a !l c rii. 9 'ro'a+area !ocului "e 'oate !ace /i 'rin "c:nteile "au 'articulele incande"cente de+a;ate de ardere /i 'urtate de v:nt "au de curen2ii de aer. 9 alt mod de 'ro'a+are a !ocului 0l con"tituie +a&ele !ier%in2i de+a;ate de ardere.

Art. ' 7(8Activit 2ile de"! /urate 0n cadrul "ociet 2ii3 care com'ort !olo"irea !ocului de"c#i"3 "e 'ot executa numai 0n locurile care 'rin natura 'roce"ului te#nolo+ic !olo"it nu com'ort ri"curi de incendiere "au ex'lo&ie. $n celelalte "itua2ii3 0n care !olo"irea !ocului de"c#i" duce la "itua2ii de 'ericol iminent de 'roducere a incendiilor3 activitatea "e va re+lementa con!orm 'revederilor le+ale 0n vi+oare. 728Pe toat durata de"! /ur rii ace"tor activit 2i3 conduc torul locului de munc unde ele "e de"! /oar va or+ani&a /i a"i+ura "u'rave+#erea 'ermanent a locului de c tre 'er"oane in"truite 0n ace"t "en". 4e inter&ice l "area ! r "u'rave+#ere a !ocului de"c#i". 4c 'at de "u% control3 !ocul de"c#i" "e 'oate 'ro'a+a la materialele /i elementele com%u"ti%ile din a'ro'iere. Art. ( 7(8E"te inter&i" !olo"irea !ocului de"c#i" 0n locurile 70nc 'erile3 &onele3 in"tala2iile3 ec#i'amentele3 mi;loacele de tran"'ort etc.8 0n care "e 'relucrea& 3 "e utili&ea& 3 "e de'o&itea& 3 "e ve#iculea& 3 "e mani'ulea& materiale /i "u%"tan2e com%u"ti%ile "au care3 0n 're&en2a !ocului de"c#i"3 're&int 'ericol de incendiu "au de ex'lo&ie3 'recum /i 0n a'ro'ierea ace"tora3 cum "unt6 a8 in"tala2iile de di"tri%u2ie a +a&elor com%u"ti%ile 7+a& metan3 +a& de "ond 3 +a& de !urnal3 acetilen 3 #idro+en etc.8 /i a oxi+enului> %8 in"tala2iile de tran"'ort /i di"tri%u2ie a lic#idelor com%u"ti%ile 7'rodu"e 'etroliere3 vo'"ele3 lacuri etc.8> c8 +o"'od riile de un+ere /i ac2ion rile #idraulice cu ulei "au cu alte lic#ide com%u"ti%ile> d8 "ec2iile /i atelierele de vo'"itorie3 'relucrare a lemnului3 de model rii3 de aco'eriri metalice3 de 0ntre2inere /i re'ara2ie a autove#iculelor /i utila;elor de ridicat /i "tivuit3 de vulcani&are3 ta'i2erie3 croitorie etc.> e8 de'o&itele de lic#ide com%u"ti%ile 7%en&in 3 %en&en3 vo'"ele3 lacuri3 "olven2i3 uleiuri3 motorin etc.83 material lemno" /i 'rodu"e din lemn3 'rodu"e textile /i de #:rtie3 car%id3 ma"e 'la"tice3 reci'iente tran"'orta%ile cu +a&e com'rimate3 ex'lo&ivi etc.> !8 0nc 'erile 0n care "e execut o'era2iuni de "' lare "au de cur 2are cu 'rodu"e 'etroliere 7%en&in 3 neo!alin 3 'arc#etin3 'etro"in etc.83 'recum /i de vo'"ire 0n care "9au !olo"it "olven2i in!lama%ili> +8 0nc 'erile unde "e execut lucr ri de !ini"a; cu "u%"tan2e com%u"ti%ile> #8 0nc 'erile /i 'odurile cl dirilor ale c ror elemente de con"truc2ie "unt reali&ate din materiale com%u"ti%ile> i8 la%oratoarele /i "ta2iile9'ilot 0n care "e utili&ea& "u%"tan2e com%u"ti%ile> ;8 0nc 'erile de 0nc rcat acumulatori> ?8 0nc 'erile cu ec#i'ament electric de calcul3 m "ur 3 control3 automati&are3 "emnali&are3 control tra!ic> l8 0nc 'erile "'eciale de ca%luri electrice> m8 con"truc2iile civile 7'u%lice83 'e tim'ul 'ro+ramului cu 'u%licul 7ma+a&ine3 teatre3 ex'o&i2ii3 cinemato+ra!e etc.83 /i alte locuri "ta%ilite. 728Utili&area !ocului de"c#i" nu "e admite la di"tan2e mai mici de @0 m !a2 de locurile cu 'ericol de ex'lo&ie 7+a&e /i lic#ide com%u"ti%ile3 va'ori in!lama%ili3 ex'lo&ivi etc.83 re"'ectiv (0 m !a2 de materiale "au "u%"tan2e com%u"ti%ile 7lemn3 #:rtie3 textile3 carton a"!altat3 %itum3 ulei etc.83 ! r a !i "u'rave+#eat /i a"i+urat 'rin m "uri core"'un& toare. Art.) 7(8 E!ectuarea lucr rilor de "udare3 taiere3 li'ire "au a altor a"emenea o'era2iuni care 're&int 'ericol de incendiu3 0n con"truc2ii civile 'e tim'ul 'ro+ramului cu 'u%licul3 0n in"tala2ii te#nolo+ice cu ri"c de incendiu "au ex'lo&ie3 0n de'o&ite ori 0nalte "'a2ii cu 'ericol de a'rindere a materialelor3 'rodu"elor "au "u%"tan2elor com%u"ti%ile3 e"te inter&i"a. 728 *ucr rile men2ionate la alin. 7(8 "e 'ot executa 0n "'atiile re"'ective numai du' ce "9au luat3 du' ca&3 m "uri 'entru6 evacuarea 'er"oanelor> 0nde' rtarea "au 'rote;area materialelor com%u"ti%ile> +olirea3 "' larea3 %lindarea tra"eelor de conducte "au a utila;elor > aeri"irea "au ventilarea "'atiilor > dotarea locurilor de munca cu mi;loace de limitarea /i "tin+ere a incendiilor . 7,8 *ucr rile men2ionate la alin.7(8 "e executa numai 'e %a&a 'ermi"ului de lucru cu !oc3 al c rui model e"te 're&entat 0n anex . $n ca&ul lucr rilor ce "e execut la in"tala2ii /i 0n alte locuri 7&one8 cu ri"c ridicat de incendiu "au de ex'lo&ie3 'reci&ate 0n normele "'eci!ice de 'revenire /i "tin+ere a incendiilor3 "e 0ntocme/te autori&a2ie de lucru . 7@8 0n toate ca&urile la alin. 7(8997,8 e"te o%li+atorie in"truirea 'er"onalului de execu2ie3 control /i "u'rave+#ere a"u'ra ma"urilor de 'revenire /i "tin+ere a incendiilor3 'recum /i in!ormarea "erviciului de 'om'ieri.

Art.* *a lucr rile care com'ort ri"curi de incendii "e vor emite PER1I4E DE *UCRU CU <OC numai de c tre /e!ul "ectorului 0n care "e e!ectuea& o'era2ii cu !oc de"c#i" du' cum urmea& 6 9"ector I . 9"ector II . Art.+ Permi"ul de lucru cu !oc 7autori&a2ia de lucru8 "e 0ntocme/te 0n dou exem'lare3 dintre care unul "e 0nm:nea& /e!ului !orma2iei de lucru "au 'er"oanei care execut o'era2iunile cu !oc de"c#i"3 iar cel lalt r m:ne la emitent 7/e!ul "ectorului de activitate unde "e execut lucrarea8. Art., Ae!ul "ectorului de activitate3 atelier3 "ec2ie3 de'o&it3 in"tala2ie etc.3 0n care "e execut o'era2iuni cu !oc de"c#i"3 are o%li+a2ia " a"i+ure m "uri 'entru6 a8 're+ tirea locului> %8 in"truirea 'er"onalului> c8 controlul du' terminarea lucr rii. 728 $n ca&ul lucr rilor cu !oc de"c#i" care "e execut 0n in"tala2ii /i 0n alte locuri 7&one8 cu ri"c ridicat de incendiu "au de ex'lo&ie3 'er"oana cu atri%u2ii de conducere va di"'une luarea /i a altor m "uri de 'rotec2ie "'eci!ice. Art.1Permi"ul de lucru cu !oc e"te vala%il o "in+ur &i. *a terminarea lucrului 'ermi"ul de lucru cu !oc "e 'red de c tre executant emitentului. $n mod "imilar "e 'rocedea& /i 0n ca&ul autori&a2iei de lucru. Art. 11 Re"'on"a%ilul te#nic '.".i. 'e "ocietate va 0ntocmi Re+i"trul de eviden2 a 'ermi"elor de lucru cu !oc 'e care 0l va 0nm:na /e!ului com'artimentului te#nic 7 /e! "ector etc8 care are o%li+a2ie de "erviciu " 2in eviden2a 'ermi"elor de lucru cu !oc emi"e. Art.12 Con2inutul Permi"ului de lucru cu !oc e"te 're&entat 0n anex 're&entei deci&ii. Art. 1& Nereali&area m "urilor de 'revenire a incendiilor3 'rev &ute 0n 're&enta deci&ie3 conduce la inter&icerea execut rii lucr rilor cu !oc de"c#i". Art.1' Dre't de control a 'revederilor 're&entei deci&ii au conduc torul "ociet 2ii3 /e!ii "ectoarelor de activitate 'recum /i re"'on"a%ilul te#nic P4I 'e "ocietate. Pre&enta deci&ie "e va comunica tuturor "ectoarelor de activitate /i 'er"oanelor cu atri%u2ii de control /i veri!icare.

PATRON Numele /i 'renumele.... 4emn tura .. *.4.