Sunteți pe pagina 1din 10

Liceul de arta ,, Stefan Luchian- Botosani

Logica si argumentare

CLASA : a IX-a B

PROF : H !"L#IC ALI#A

$ %&&' $

OBI"C( L )" *#+,-,!.#(: Lo/ica si ar/u0entare CLASA: a IX-a B S BI"C( L: Silo/is0ul (IP L L"C-I"I: sinteza aplicativa

OBI"C(I+" :
Co01eten23 /eneral3: Formarea abilitatilor de rezolvare a exercitiilor cu silogisme categorice. O4iecti5e o1era2ionale: elevul la sfarsitul lectiei elevul va fi capabil: Venn Sa explice algoritmul de rezolvare a exercitiilor cu silogisme categorice Sa respecte ordinea pasilor de rezolvare algoritmica Sa construiasca silogisme valide pornind de la anumiti termeni Sa verifice validitatea silogismelor categorice prin metoda diagramelor

S(RA("6II )I)AC(IC":
!"(O)" 7I PROC")"": expunerea, explicaia didactic, conversaia,

observaia sistematic, reflecia personal, invatare prin cooperare, invatare prin descoperire. !I8LOAC" 7I !A("RIAL": lucru pe grupe, planse, marker, s eme, manual.

Bi4lio/rafie:
o !otezatu, "etre, Introducere in lo/ica, #ditura "olirom, $asi, 1%%&. o 'upsa #lena, Lo/ica si Ar/u0entare-0anual 1entru clasa a IX-a, #ditura (orvin, )eva, *++,.

o 'upsa #lena, Lo/ica si Ar/u0entare-caietul ele5ului, #ditura (orvin, )eva, *++,. o - eorg iu, )umitru, Lo/ica 6enerala, #ditura Fundatiei Romania de maine, !iciresti, *++,.

Secven2ele lec2iei

Elemente esen2iale de con2inut Ob . Activitatea profesorului Activitatea elevilor

Strategii didactice Mijloac Metode e

Evaluare

1. Moment organizatoric (1)

- #fectuarea prezenei elevilor

0elevii se pregatesc de lectie (onversaia examinatorie si constatatoare

o definirea silogismului . !eactualizarea continutului predate anterior (1") o prezentarea structurii silogismului: subiect logic, predicat logic, termenul mediu. o premisa ma/ora si minora o figure si moduri silogistice o metode de verificare a validitaii silogismului: diagramelor Venn. o etapele metodei reprezentarea grafica.
,

0)efinesc silogismul explicatia 0)etecteaza elementele componente ale acestuia 0(onstruiesc silogisme elementare (onversatia 0"rezinta forma exprimare standard de #xpunere #xplicatii 'ucru cu manualul 2bs. sistematica

metoda 01eactualizeaza silogistice Venn si

figurile

etapele de Strategie solicita 0"rezinta verificare a silogismelor discursiv de prezentarea formei de reprezentare prin metoda Venn. tip explicativ 5 grafica a diagramelor Venn. "rofesorul "rofesorul importantei
2o1

insista indeplinirii

asupra etapelor (onversatia Strategie discursiv de tip explicati 0#levii lucreaza pe grupe de cate 4 elevi, fiecare grupa diferite avand dar exercitii urmand Strategie didactic de tip arg0 deductiv #xplicatia "lanse 2bs. sistematica

metodei.

3lgoritmul de rezolvare: $ntroducerea simbolurilor (onstruirea formulelor corespunzatoare silogismului (onstuirea silogismelor pornind de la premise si termini #. Aplicarea continutului reactualizat si insusit de catre Stabilirea concluziei prezarea validitatii prin metoda diagramelor Venn "ropune spre rezolvare exercitii in fise
4

6arkere

acelasi algoritm. 0#levii din fiecare grupa opereaza insusite 0solicita explicatii in tranformarile cerute utilizand notiunile

elev prin rezolvare de e$ercitii (#")

de lucru.

situatii

care

presupun speciale in cazul ce

probleme de intelegere a modalitatilor alese sau artificiilor

logice

presupun gasirea cailor mai simple de rezolvare Strategie discursiv de in cadrului grupului tip argumentativ rezolvand cerintele 0elevii coopereaza intre ei 0 elevii isi prezinta 2bs. sistematic rezolvarile in fata clasei spre corectare. 0se extrage concluzia generala a modului de solutionare a exercitiilor si #levii sunt atenti la se interpreteaza rezultatele modul cum au colaborat si cum au rezolvat Face aprecieri asupra modului in care exercitiile. elevii au colaborat la rezolvarea exercitiilor 2bs. sistematica

(onversatie

%. &i$area modului de rezolvare algoritmi 0noteaza elevii care au contribuit la lectie 0propune tema pt acasa: alcatuirea unui rebus in care sa se regaseasca termenii invatati in lectia Silogismul. #valuare formativa

'.Evaluarea activitatii elevilor. (ema pt acasa.

&

'ogica si argumentare F$S3 )# '8(18 -18"3 1 1. )eterminati sc ema de inferenta specifica fiecarui silogism, precizandu0se figura din care face parte: 8nii oameni sunt divinitati, deoarece fiinta perfecta este doar divinitatea si nici o fiinta perfecta nu este om. 8nii copii sunt personae sensibilile si toate persoanele sensibile sunt bolnave deci toate persoanele bolnave sunt copii. *. Verificati validitatea silogismelor de mai sus prin metoda diagramelor Venn.

'ogica si argumentare F$S3 )# '8(18 -18"3 * 1. )eterminati sc ema de inferenta specifica fiecarui silogism, precizandu0se figura din care face parte: 9oate mamiferele sunt vertebrate si nici un vertebrat nu este bacterie deci nici o bacterie nu este mamifer. 8nele pasari migratoare sunt cocori si nici un strut african nu este pasare migratoare deci nici un strut arican nu este cocor. *. Verificati validitatea silogismelor de mai sus prin metoda diagramelor Venn.

'ogica si argumentare F$S3 )# '8(18 -18"3 .

1. Formulati concluzii vlide ;corecte< pentru urmatoarele silogisme. Verificati validitatea silogismului prin metoda diagramelor Venn. =ici un urs nu este reptile si unele mamifere sunt ursi deci>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *. 3lcatuiti silogisme 5alide pornind de la umatoarele moduri silogistice: aaa01, eae0*. ;verificati0le prin metoda Venn<

'ogica si argumentare F$S3 )# '8(18 -18"3 , 1. Formulati concluzii vlide ;corecte< pentru urmatoarele silogisme. Verificati validitatea silogismului prin metoda diagramelor Venn. 9oti delfinii sunt mamifere acvatice si nici un mamifer acvativ nu este tigru deci>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *. 3lcatuiti silogisme 5alide pornind de la umatoarele moduri silogistice: aii01, aai.. ;verificati0le prin metoda Venn<

'ogica si argumentare F$S3 )# '8(18 -18"3 4

1. )eterminati sc ema de inferenta specifica fiecarui silogism, precizandu0se figura din care face parte. Verificati validitatea silogismelor de mai sus prin metoda diagramelor Venn. Se paote spune cu certitudine ca nici un animal nu este planta si ca toate mamiferele sunt animale, prin urmare nici un mamifer nu este planta. *. 3lcatuiti un silogism valid pornind de la urmatorii termeni.Verificati0i validitatea stiinta ar/u0entarii, a /andi corect, lo/ica. o4iect care 1oate /andi, 5iu, ro4ot.

1+