Sunteți pe pagina 1din 20

PANOURI DE SALVARE SI PRIM AJUTOR CALE SI ACCES DE EVACUARE

CALE SI ACCES DE EVACUARE

CALE SI ACCES DE EVACUARE

CALE SI ACCES DE EVACUARE

CALE SI ACCES DE EVACUARE

PUNCT DE PRIM AJUTOR

PUNCT TARGI

DUS DE SECURITATE

PUNCT MEDICAL DE SPALARE A OCHILOR

LEGATURA TELEFONICA (PUNCT MEDICAL)

PUNCT MEDICAL

LOC DE ADUNARE IN CAZ DE EVACUARE

DIRECTIE DE URMAT (indicator adi iona! !a "n"! din #ano"ri!$ d$ %ai &"&)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adi iona! !a "n"! din #ano"ri!$ d$ %ai &"&)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adi iona! !a "n"! din #ano"ri!$ d$ %ai &"&)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adi iona! !a "n"! din #ano"ri!$ d$ %ai &"&)

PANOURI PRIVIND MATERIALE SI ECHIPAMENTE DE STINGERE A INCENDIILOR


DIRECTIE DE URMAT (indicator adi iona! !a "n"! din #ano"ri!$ d$ %ai 'o&)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adi iona! !a "n"! din #ano"ri!$ d$ %ai 'o&)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adi iona! !a "n"! din #ano"ri!$ d$ %ai 'o&)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adi iona! !a "n"! din #ano"ri!$ d$ %ai 'o&)

HIDRANT INTERIOR

SCARA

STINGATOR

TELEFON INCENDIU

INSTALA(IE DE STINGERE A INCENDIILOR

INDICATOARE DE INTERZICERE FUMATUL INTERZIS

LUCRUL CU FOCUL DESCHIS SI FUMATUL INTERZIS

ACCESUL PIETONILOR INTERZIS

STINGEREA CU APA INTERZISA

APA NEPOTA)ILA

ACCESUL INTERZIS PERSOANELOR NEAUTORIZATE

ACCESUL INTERZIS VEHICULELOR DE TRANSPORT

NU ATINGETI

PERICOL DE ELECTROCUTARE

DEPOZITARE INTERZISA

UTILIZAREA ASCENSOARELOR INTERZISA

ACCESUL CAINILOR INTERZIS

INTERZIS PULVERIZAREA CU AP*

UTILIZAREA TELEFONULUI MO)IL INTERZIS

ACCES INTERZIS

PLACUTE DE AVERTIZARE SI SEMNALIZARE A RISCULUI SAU PERICOLULUI

ATENTIE + MATERIAL INFLAMA)IL SAU TEMPERATURI RIDICATE

ATENTIE + MATERIALE E,PLOZIVE - PERICOL DE E,PLOZIE

ATENTIE + SU)STANTE TO,ICE

ATENTIE + SU)STANTE COROZIVE

ATENTIE + SU)STANTE RADIOACTIVE . RADIATII IONIZANTE

ATENTIE + SARCINI SUSPENDATE

ATENTIE + VEHICULE DE TRANSPORT

ATENTIE + PERICOL ELECTRIC

ATENTIE + PERICOL GENERAL

ATENTIE + RADIATII LASER

ATENTIE + SU)STANTE COM)URANTE

ATENTIE + RADIATII NEIONIZANTE

ATENTIE + C/MP MAGNETIC RIDICAT

ATENTIE + O)STACOL . RISC DE C*DERE

ATENTIE + DENIVELARE . RISC DE CADERE

ATENTIE + RISC )IOLOGIC

ATENTIE + TEMPERATURA JOASA

ATENTIE + SU)STANTE NOCIVE SAU IRITANTE

ATENTIE + PERICOLUL APARITIEI UNEI ATMOSFERE E,PLOZIVE

ATENTIE + PERICOL DE PRINDERE A MAINII

ATENTIE + PERICOL DE ALUNECARE

SEMNALIZARE DE RISC SAU PERICOL

MARCAJE O)LIGA(II PROTECTIA VEDERII O)LIGATORIE

PROTECTIA CAPULUI O)LIGATORIE

PROTEC(IA AUZULUI O)LIGATORIE

PROTECTIA CAILOR RESPIRATORII O)LIGATORIE

PROTECTIA PICIOARELOR O)LIGATORIE

PROTECTIA MAINILOR O)LIGATORIE

PROTECTIA CORPULUI O)LIGATORIE

PROTECTIA FETEI O)LIGATORIE

PROTECTIA INDIVIDUALA IMPOTRIVA CADERII O)LIGATORIE

PASAJ O)LIGATORIU PENTRU PIETONI

O)LIGATIE GENERALA (0n&o it !a n$1oi$ d$ "n a!t #ano" #$ntr" d$ta!ii &"2#!i%$ntar$)

DIMENSIONARE PLACUTE INDICATOARE

SIM)OLURI ETICHETE PRODUSE CHIMICE

E - E,PLOZIV

T3 - FOARTE TO,IC

O - COM)URANT

C . COROSIV

F . USOR INFLAMA)IL

,i . IRITANT

F3 - E,TREM DE INFLAMA)IL

,n . NOCIV

T - TO,IC

N . PERICULOS PENTRU MEDIU

ETICHETE DE PERICOL In !$45t"r5 c" $6#!o7ia . di1i7i"ni!$ 898: 89; <i 89=

In !$45t"r5 c" $6#!o7ia . di1i7i"n$a 89>

In !$45t"r5 c" $6#!o7ia . di1i7i"n$a 89?

In !$45t"r5 c" $6#!o7ia . di1i7i"n$a 89@

Ga7 n$inA!a%a2i! <i n$to6ic

P$rico! d$ inc$ndi" (&"2&tan $ !icBid$ inA!a%a2i!$)

S"2&tan 5 &o!id5 inA!a%a2i!5

S"2&tan 5 #r$di&#"&5 !a a#rind$r$ &#ontan5

P$rico! d$ $%ana i$ d$ 4a7 inA!a%a2i! 0n contact c" a#a

S"2&tan 5 co%2"rant5

P$ro6id or4anicC #$rico! d$ inc$ndi"

S"2&tan 5 to6ic5 (&$ in$ i7o!at5 d$ artico!$ a!i%$ntar$ &a" d$ a!t$ o2i$ct$ d$&tinat$ con&"%"!"i in 1$Bic"!$: #r$c"% <i d$ !oc"ri d$ d$&c5rcar$ &a" tran&2ordar$)

S"2&tan 5 inA$c ioa&5 (&$ in$ i7o!at5 d$ artico!$ a!i%$ntar$ &a" a!t$ o2i$ct$ d$ con&"% <i a!i%$nt$ #$ntr" ani%a!$ in 1$Bic"!$: #r$c"% <i d$ !oc"ri d$ 0nc5rcar$: d$&c5rcar$ &a" tran&2ordar$)

S"2&tan 5 radioacti15 0n a%2a!a'$ (in ca7 d$ a1ari$ a a%2a!a'$!or: #$rico! #$ntr" &5n5tat$ 0n ca7 d$ in4$rar$: inBa!ar$ &a" contact c" &"2&tan a 0%#r5<tiat5)

S"2&tan 5 radioacti15 0n a%2a!a'$ (In ca7 d$ a1ari$ a a%2a!a'$!or: #$rico! #$ntr" &5n5tat$ #rin in4$rar$: inBa!ar$ &a" contact c" &"2&tan a 0%#r5<tiat5: inc!"&i1 ri&c"ri d$ iradi$r$ !a di&tan 5)

S"2&tan 5 radioacti15 0n a%2a!a'$ (Dn ca7 d$ a1ari$ a a%2a!a'$!or: #$rico! #$ntr" &5n5tat$ #rin in4$rar$: inBa!ar$ &a" contact c" &"2&tan a 0%#r5<tiat5: inc!"&i1 ri&c"ri d$ iradi$r$ !a di&tan 5)

S"2&tan 5 coro7i15

S"2&tan $ <i o2i$ct$ di1$r&$: car$ 0n c"r&"! tran&#ort"!"i #r$7int5 "n #$rico!: a!t"! d$cEt c$!$ #$ car$ !$ #r$7int5 c$!$!a!t$ c!a&$

Dn ac$&t %a4a7in

LUCRUL CU FOCUL DESCHIS ESTE INTERZIS

Dn ac$&t %a4a7in FUMATUL ESTE INTERZIS

E1ac"ar$ 0n ca7 d$ "r4$n5

STINGTOR

STINGTOR