Sunteți pe pagina 1din 53

Modulul 1: ACHIZIII PUBLICE

Obiectivele modulului: nsuirea termenilor i conceptelor privind achiziiile publice Prezentarea modalitilor i procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public Contractarea achiziiilor publice

1.1. Definiii. Termeni


Temenii i expresiile folosite n activitatea de achiziii publice au urmtoarele semnificaii! acceptarea ofertei ctigtoare " actul #uridic prin care autoritatea contractanta i manifest acordul de a se an$a#a #uridic n contractul de achiziie public ce va fi ncheiat cu ofertantul a crui oferta a fost desemnat c%ti$toare& acord-cadru " nele$erea scris intervenit ntre una sau mai multe autoriti contractante i unul sau mai muli operatori economici' al crei scop este stabilirea elementelor(condiiilor eseniale care vor $uverna contractele de achiziie public ce urmeaz a fi atribuite ntr"o perioad dat' n mod special n ceea ce privete preul si' dup caz' cantitile avute n vedere& candidat " oricare operator economic care a depus candidatura n cazul unei proceduri de licitaie restr%ns' ne$ociere sau dialo$ competitiv& candidatur " documentele prin care un candidat isi demonstreaz situaia personala' capacitatea de exercitare a activitii profesionale' situaia economic i financiar' capacitatea tehnic i profesional' n vederea obinerii invitaiei de participare pentru depunerea ulterioar a ofertei' n cazul aplicrii unei proceduri de licitaie restr%ns' ne$ociere sau dialo$ competitiv& concurent " oricare operator economic care a prezentat un proiect n cadrul unui concurs de soluii& contract de achiziie public " contractul care include i cate$oria contractului sectorial' astfel cum este definit la art. ))* alin. +),' cu titlu oneros' ncheiat n scris ntre una sau mai multe autoriti contractante' pe de o parte' i unul sau mai muli operatori economici' pe de alt parte' av%nd ca obiect execuia de lucrri' furnizarea de produse sau prestarea de servicii' n sensul prezentei ordonane de ur$enta& contract de concesiune de lucrri publice " contractul care are aceleai caracteristici ca i contractul de lucrri' cu deosebirea c n contrapartida lucrrilor executate contractantul' n 1

calitate de concesionar' primete din partea autoritii contractante' ia calitate de concedent' dreptul de a exploata rezultatul lucrrilor pe o perioada determinata ' sau acest drept nsoit de plata unei sume de bani prestabilite& contract de concesiune de servicii " contractul care are aceleai caracteristici ca i contactul de servicii' cu deosebirea c n contrapartida serviciilor prestate contractantul' n calitate de concesionar' primete din partea autoritii contractante' n calitate de concedent' dreptul de a exploata serviciile pe o perioad determinat sau acest drept nsoit de plata unei sume de bani prestabilite& contractant " ofertantul care a devenit' n condiiile le$ii' parte ntr"un contract de achiziie public& documentaie de atribuire " documentaia ce cuprinde toate informaiile le$ate de obiectul contractului de achiziie public i de procedura de atribuire a acestuia' inclusiv caietul de sarcini sau' dup caz' documentaia descriptiv& drept special sau exclusiv " dreptul care rezult din orice form de autorizare acordat' conform prevederilor le$ale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative' de o autoritate competent i care are ca efect rezervarea desfurrii de activiti n domeniul anumitor servicii publice numai de ctre una sau de ctre un numr limitat de persoane' afect%nd n mod substanial posibilitatea altor persoane de a desfura o astfel de activitate& fonduri publice " sume alocate din bu$etele prevzute la art. 1 alin. +), dn -e$ea nr. .//()//) privind finanele publice' cu modificrile ulterioare& ntreprindere public " persoana #uridic ce desfoar activiti economice i asupra creia se exercita direct sau indirect' ca urmare a unor drepturi de proprietate' a participatiilor financiare sau a re$ulilor specifice prevzute n actul de nfiinare a ntreprinderii respective' influenta dominanta a unei autoriti contractante' astfel cum este definita aceasta la art. 0 lit. a,' b, sau c,& prezumia de exercitare a influenei dominante se aplic n orice situaie n care' n raport cu o astfel de persoan' una sau mai multe autoriti contractante definite conform art. 0 lit. a,' b, sau c, se afl' direct ori indirect' n cel puin unul dintre uraiatdarele cazuri! o dein ma#oritatea capitalului subscris& o dein controlul ma#oritii voturilor n or$anul de conducere' cum ar fi adunarea $enerala& o pot numi n componenta consiliului de administraie' a or$anului de conducere sau de supervizare mai mult de #umtate din numrul membrilor acestuia&

licitaie electronic " procesul repetitiv realizat dup o prima evaluare complet a ofertelor' n care ofertanii au posibilitatea' exclusiv prin intermediul mi#loacelor electronice' de a reduce preturile prezentate si(sau de a mbunti alte elemente ale ofertei& evaluarea final trebuie sa se realizeze n mod automat prin mi#loacele electronice utilizate& mijloace electronice " utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea i stocarea de date care sunt difuzate' transmise i recepionate prin cablu' radio' mi#loace optice sau prin alte mi#loace electroma$netice& ofertant " oricare operator economic care a depus oferta& oferta " actul #uridic prin care operatorul economic isi manifesta voina de a se an$a#a din punct de vedere #uridic intr"un contract de achiziie publica& oferta cuprinde propunerea financiara i propunerea tehnica& operator economic " oricare furnizor de produse' prestator de servicii ori executant de lucrri " persoana fizica(#uridica' de drept public sau privat' ori $rup de astfel de persoane cu activitate n domeniul care ofer n mod licit pe piaa produse' servicii si(sau execuie de lucrri& operatorul sistemului electronic de achiziii publice " persoana #uridica de drept public care asi$ura autoritilor contractante suportul tehnic destinat aplicrii' prin mi#loace electronice' a procedurilor de atribuire& procedura de atribuire " etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta i de ctre candidai(ofertani pentru ca acordul prtilor privind an$a#area n contractul de achiziie publica sa fie considerat valabil& procedurile de atribuire sunt! licitaia deschis' licitaia restr%ns' dialo$ul competitiv' ne$ocierea' cererea de oferte' concursul de soluii& propunere financiar " parte a ofertei ce cuprinde informaiile cu privire la pre' tarif' alte condiii financiare i comerciale corespunztoare satisfacerii cerinelor solicitate prin documentaia de atribuire& propunere tehnic " parte a ofertei elaborat pe baza cerinelor din caietul de sarcini' sau' dup caz' din documentaia descriptiv& scris sau n scris " orice ansamblu de cuvinte i cifre care pot fi citite' reproduse i apoi comunicate. 2cest ansamblu poate include i informaii transmise i stocate prin mi#loace electronice& sistem de achiziie dinamic " proces n ntre$ime electronic' limitat n timp i deschis pe ntrea$a sa durat oricrui operator economic care ndeplinete criteriile de calificare i selecie i care a prezentat o ofert orientativ conform cu cerinele caietului de sarcini.

sistemul electronic de achiziii publice " 452P desemneaz sistemul informatic de utilitate public' accesibil prin internet la o adresa dedicat' utilizat n scopul aplicrii prin mi#loace electronice a procedurilor de atribuire& ratat " Tratatul pentru nfiinarea Comunitii 5uropene' ncheiat la ). martie 1*.6' cu modificrile i completrile ulterioare& vocabularul comun al achiziiilor publice " CP7 " desemneaz nomenclatorul de referina aplicabil contractelor de achiziie publica' adoptat prin 8e$ulamentul nr. ).1*.()//)(C5 al Parlamentului 5uropean i al Consiliului privind vocabularul comun al achiziiilor publice' publicat n 9urnalul :ficial al ;niunii 5uropene nr. - 13/ din 1< decembrie )//)' asi$ur%nd corespondenta cu alte nomenclatoare existente& zile " zilele calendaristice' n afara cazului n care se menioneaz ca sunt zile lucratoare.

1.). Tipuri de contracte de achiziie public


Contractele de achiziie public sunt! a, contracte de lucrri& b, contracte de furnizare& c, contracte de servicii. Contractul de lucrri este acel contract de achiziie publica care are ca obiect a, execuia de lucrri sau execuia unei construcii& b, atat proiectarea' cat si execuia de lucrri sau at%t proiectarea' c%t si execuia unei construcii& c, realizarea prin orice mi#loace a unei construcii care corespunde necesitii i obiectivelor autoritii contractante. Prin construcie se nele$e rezultatul unui ansamblu de lucrri de construcii de cldiri sau lucrri de $eniu civil' destinat s ndeplineasc prin el nsui o funcie tehnic sau economic. Contractul de furnizare este acel contract de achiziie public' altul dec%t contactul de lucrri' care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse' prin cumprare' inclusiv n rate' nchiriere sau leasin$' cu sau fr opiune de cumprare. Contractul de achiziie public ce are ca obiect principal furnizarea de produse si' cu titlu accesoriu' operatiuni(lucrri de instalare i punere n funciune a acestora este considerat contract de furnizare. Contractul de servicii este acel contract de achiziie public' altul dec%t contractul de lucrri sau de furnizare' care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii. 3

Contractul de achiziie public care are ca obiect principal prestarea unor servicii i' cu titlu accesoriu' desfurarea unor activiti este considerat contract de servicii. Contractul de achiziie public care are ca obiect at%t furnizarea de produse' cit i prestarea de servicii este considerat& a, contract de furnizare' dac valoarea estimat a produselor este mai mare dec%t valoarea estimat a serviciilor din contractual respectiv& b, contract de servicii' dac valoarea estimat a serviciilor este mai mare dec%t valoarea estimat a produselor din contractual respectiv.

1.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziie public


2utoritatea contractant are obli$aia de a respecta principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziie public n relaia cu operatorii economici interesai s participle la procedura de atibuire sunt! a, nediscriminarea& b, tratamentul e$al& c, recunoaterea reciproca& d, transparenta& e, proportionalitatea& f, eficienta utilizrii fondtailor publice& $, asumarea rspunderii.

1.3. Procedurile de atribuire a contractului de achiziie public


Procedurile de atribuire a contractului de achiie public sunt: a, licitaia deschis' respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta& b, licitaia restr%ns' respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a"i depune candidatura' urm%nd ca numai candidaii selectai sa aib dreptul de a depune oferta& c, dialo$ul competitiv' respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a"i depune candidatura i prin care autoritatea contractant conduce un dialo$ cu candidaii admii' n scopul identificrii uneia sau mai multor soluii apte s rspund necesitilor sale' urm%nd ca' pe baza solutiei(solutiilor' candidaii selectai s elaboreze oferta final& d, ne$ocierea' respectiv procedura prin care autoritatea contractanta deruleaz consultri cu .

candidaii selectai i ne$ociaz clauzele contractuale' inclusiv preul' cu unul sau mai muli dintre acetia. =e$ocierea poate fi! i. ne$ociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare& ii. ne$ociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare. e, cererea de oferte' respectiv procedura simplificat prin care autoritatea contractant solicit oferte de la mai muli operatori economici& f, 2utoritatea contractant are dreptul de a or$aniza un concurs de soluii' respectiv o procedur special prin care achiziioneaz' ndeosebi n domeniul amena#rii teritoriului' al proiectrii urbanistice i peisa$istice' al arhitecturii sau n cel al prelucrrii datelor' un plan sau un proiect' prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de ctre un #uriu' cu sau fr acordarea de premii& $, 2utoritatea contractant are dreptul de a achiziiona direct produse' servicii sau lucrri' n msura n care valoarea achiziiei nu depete echivalentul n lei a 1../// euro pentru fiecare achiziie de produse' servicii sau lucrri. 2chiziia se realizeaz pe baz de document #ustificativ' care n acest caz se consider a fi contract de achiziie public. 4e menine obli$aia autoritii contractante de a asi$ura obinerea i pstrarea documentelor #ustificative care dovedesc efectuarea respectivei achiziii publice. 2utoritatea contractanta are obli$aia de a atribui contractul de achiziie public prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis sau licitaie restr%ns. Prin exceptie' autoritatea contractant are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevzute numai in circumstanele precizate de :;> 13()//<. :rice autoritate contractant are dreptul de a aplica procedurile de atribuire redate mai sus prin utilizarea mi#loacelor electronice. 2plicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mi#loacelor electronice se realizeaz prin intermediul 452P. >uvernul are dreptul de a stabili prin hotr%re obli$aia anumitor autoriti contractante de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achiziie public numai prin utilizarea mi#loacelor electronice. >uvernul are dreptul de a aproba prin hotr%re proiectarea i implementarea unui sistem centralizat la nivel naional de achiziionare specializat a anumitor produse' servicii sau lucrari de la sau prin uniti de achiziie centralizate. ;nitatea de achiziii centralizat este o contractant care! a, achiziioneaz n nume propriu produse i(sau servicii' care sunt sau pot fi destinate unei(unor alte autoriti contractante& b, atribuie contracte de achiziie public sau ncheie acorduri"cadru' n numele si pentru o alt(alte autoriti contractante. < autoritate

4e consider c autoritatea contractant' care achiziioneaz produse' servicii sau lucrri de la sau printr"o unitate de achiziii centralizata' respecta prevederile le$ale privind achiziiile publice' n msura n care unitatea centralizat le respect la r%ndul ei' atunci c%nd realizeaz activitile de achiziionare produse ( atribuie contracte ( ncheie acorduri"cadru. 2utoritatea contractant nu are dreptul de a diviza contractul de achiziie public n mai multe contracte distincte de valoare mai mic i nici de a utiliza metode de calcul care s conduc la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziie public' cu scopul de a evita aplicarea prevederilor :;> 13 ( )//< care instituie obli$aii ale autoritii contractante in raport cu anumite pra$uri valorice. 2utoritatea contractant are obli$aia de a asi$ura $arantarea prote#rii acelor informaii pe care operatorul economic le precizeaz ca fiind confideniale' n msura in care' n mod obiectiv' dezvluirea acestor informaii ar pre#udicia interesele le$itime ale operatorului economic' n special n ceea ce privete secretul comercial i proprietatea intelectual.

1... Desfurarea edinei de deschidere a ofertelor


-e$islaia privind achiziiile publice are un pre$nant caracter aplicativ atunci c%nd se instrumenteaz anumite faze ale procesului de atribuire a contractului de achiziie public. 2cest fapt se exemplific n continuare cu activitile(aciunile(paii care se ntreprind n le$tur cu desfurarea edinei de deschidere a ofertelor. I. Desfurarea edinei de deschidere " 4e elaboreaz Procesul verbal al edinei de deschidere a ofertelor& " Procesul 7erbal se semneaz de membrii Comisiei i de ctre reprezentanii ofertanilor care sunt prezeni la deschiderea ofertelor& " Procesul 7erbal se trimite n mod obli$atoriu tuturor ofertanilor' chiar dac nu au fost prezeni la deschidere II. Modul de lucru al Comisiei de evaluare " -a ntrunirile Comisiei de evaluare are dreptul de a participa numai membrii acesteia& " ?odul de lucra al Comisiei de evaluare este stabilit de ctre preedintele Comisiei de comun acord cu membrii acesteia& " Persoana responsabil pentru atribuirea contractului este preedintele Comisiei& " 4e elaboreaz un calendar estimativ de aplicare a procedurii i perioada solicitat pentru valabilitatea ofertelor& 6

" Deciziile se iau cu votul a cel puin )(1 din numrul membrilor Comisiei de evaluare& " n cazul diver$enelor de preri' preedintele Comisiei solicit reanalizarea punctelor diver$ente n scopul finalizrii n timp util a etapei de evaluare a ofertelor& " n cazul n care Comisia de evaluare nu a#un$e la un acord' decizia final se adopt cu ma#oritate simpl& " ?embrii Comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptat vedere in sens ehiboran; in acest sens @A nota indiBiduala care se af%sinCa fa 8aportul pCcc laiii du atribuire. 5xaminarea si evaluarea ofertelor "Pentru prezentarea documentelor care lipsesc se acord un termen rezonabil de timp' de re$ul n limita a 6) de ore de la momentul solicitrii. Corectarea viciilor de forma " Prin viciu de form se nele$e o eroare sau omisiune din cadrul unui document a crei corectare nu creeaz un avanta# evident n raport cu ceilali participani i nu altereaz sensul i coninutul informaiilor existente iniial n documentaia respectiv. " 7iciile de form ale documentelor i ofertelor se remediaz de Comisia de evaluare numai cu acceptul operatorilor economici. Clarificrile privind propunerea tehnic i calificarea " Comisia de evaluare stabilete! "clarificrile "completrile formale "confirmrile necesare pentru evaluarea fiecrei oferte " 4e stabilete' de asemenea' perioada de timp acordat pentru transmiterea clarificrilor; " Dac clarificrile solicitate nu se transmit n perioada solicitat sau explicaiile nu sunt concludente' oferta se considera neconform. Omisiuni sau neconcordane " Dac n cadrul propunerii tehnice se constat anumite omisiuni sau neconcordane se va considera ca aceasta rspunde n mod substanial cerinelor prevzute n caietul de sarcini numai atunci c%nd estimarea valorica a eventualelor omisiuni sau neconcordane nu reprezint mai mult de 1D din valoarea preului ofertat n cadrul propunerii financiare. n acest caz se solicit ofertantului completarea sau remedierea acesteia n conformitate cu cerinele din caietul de sarcini. 0

" Dac ofertantul nu accept completarea sau remedierea omisiunilor sau condiioneaz acest lucru de modificarea propunerii financiare' atunci oferta va fi considerat neconform. Corectarea erorilor aritmetice " 5rorile aritmetice se corecteaz numai cu acceptul ofertantului " Dac ofertantul nu este de acord' atunci oferta este neconform. espin!erea ofertelor " 4e respin$ ofertele care sunt! " irelevante n raport cu obiectul contractului' sau " inacceptabile' sau " neconforme. " 4e respin$ i ofertele care' dei rspund n mod substanial cerinelor prevzute n caietul de sarcini' estimarea valoric a omisiunilor sau neconcordanelor constatate n raport cu cerinele caietului de sarcini reprezint o valoare mai mare dec%t diferena dintre preul prevzut n oferta respectiv i preul prevzut n oricare alt ofert considerat admisibil de ctre Comisia de evaluare. Prin oferta admisibil se nele$e oferta corespunztoare din punct de vedere al documentaiei de atribuire. "tabilirea ofertei c#ti!toare " Comisia de evaluare are obli$aia de a stabili oferta c%ti$toare dintre ofertele admisibile' pe baza aplicrii criteriului pentru atribuirea contractului de achiziie public& " Dac criteriul utilizat a fost Eoferta cea mai avanta#oas din punct de vedere economicE' atunci evaluarea ofertei se realizeaz prin acordarea' pentru fiecare ofert n parte' a unui puncta# rezultat ca urmare a aplicrii al$oritmului de calcul stabilit n documentaia de atribuire. Clasamentul se ntocmete n ordinea descresctoare a puncta#ului acordat. " Dac criteriul utilizat a fost Fpreul cel mai sczutG' atunci evaluarea ofertelor se realizeaz prin compararea preului' fara T72' a fiecrei oferte n parte' i prin ntocmirea n ordinea descresctoare a preurilor respective' a clasamentului pe baza cruia se stabilete oferta c%ti$toare. " :ferta care a fost stabilit c%ti$toare nu poate fi modificat i constituie parte inte$rant a contractului de achiziie public care urmeaz s fie ncheiat. " n cazul n care autoritatea contractant nu poate ncheia contractul cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind c%ti$toare datorita faptului ca ofertantul n cauz se afl ntr"o situaie de for ma#or' atunci aceasta are dreptul! " fie s declare c%ti$toare oferta clasat pe locul doi& " fie s anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public. *

$nularea procedurii de achi%iie public& dac este ca%ul " Decizia de anulare se ia' de re$ul' nainte de data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire' i oricum nainte de data ncheierii contractului. " Procedura de atribuire a contractului se anuleaz atunci c%nd! " nu a fost posibil asi$urarea unui nivel satisfctor al concurenei& " au fost depuse numai oferte inacceptabile i(sau neconforme& " nu a fost depus nici o ofert sau au fost depuse oferte care' dei pot fi luate n considerare' nu pot fi comparate datorit modului neuniform de abordare a soluiilor tehnice i(sau financiare& " abateri $rave de la prevederile le$islative afecteaz procedura de atribuire sau este imposibil ncheierea contractului. 'laborarea aportului privind procedura de atribuire " 5xist un formular +nr. 1., al 8aportului procedurii de atribuire ( aportul procedurii de atribuire se nainteaz spre aprobare conductorului instituiei. III. $tribuirea contractului de achi%iie public ). *otificarea re%ultatului " 2utoritatea contractant are obli$aii de a informa candidaii(ofertanii despre deciziile referitoare la& (atribuirea contractului de achi%iie public& " ncheierea acordului(cadru; "admiterea ntr"un sistem de achiziie dinamic& "dac este cazul' anularea procedurii de atribuire i eventuala iniiere ulterioar a unei noi proceduri. " Comunicarea se realizeaz in scris i nu mai t%rziu de 1 %ile lucrtoare de la emiterea deci%iilor respective& " Comunicarea se transmite i prin fa+ sau prin mi,loace electronice; " 2tunci c%nd autoritatea contractanta nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicrii procedurii i prin fax sau prin mi#loace electronice' atunci termenul anterior +1 zile lucratoare, se ma#oreaz cu . zile. Candidailor(ofertanilor ale cror oferte nu au fost declarate c%ti$toare li se comunic i data limit p#n la care au dreptul de a depune contestaie& av#ndu(se -n vedere prevederile $rt../.: +1, Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al autoritatii contractante' astfel cum este definit la art. ).. alin. +3,. +), Hn cazul in care valoarea estimata conform prevederilor cap. HH sectiunea a )"a a contractului(acordului"cadru care urmeaza sa fie atribuit(incheiat este mai mare decat pra$urile valorice 13

prevazute la art. .. alin. +),' contestatia poate fi depusa in cel mult 1/ zile de la data luarii la cunostinta' in conditiile prezentei ordonante de ur$enta' de catre contestator' de un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nele$al. +1, Hn cazul in care valoarea estimata conform prevederilor cap. HH sectiunea a )"a a contractului(acordului"cadru care urmeaza sa fie atribuit(incheiat este e$ala cu sau mai mica decat pra$urile valorice prevazute la art. .. alin. +),' contestatia poate fi depusa in cel mult . zile de la data luarii la cunostinta' in conditiile prezentei ordonante de ur$enta' de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nele$al. +3, Hn cazul n care documentaia de atribuire este publicat n 452P n condiiile prevzute la articolul 6. alin. +.,' articolul 0* alin. +3, i articolul 1)6 alin. +),' data lurii la cunotin se consider a fi data publicrii documentaiei de atribuire. +., Prin excepie de la prevederile alin. +1,' contestaia care se refer la prevederile documentaiei de atribuire poate fi depus numai p%n la data stabilit pentru depunerea ofertelor. .. Perioada de ateptare Contractul de achziie public se semneaz dup o perioad de ateptare. 2ceast perioad de ateptare este re$lementat de prevederile art. )/. din :;> 13()//< cu modificrile ulterioare i completrile aduse de :;> *3()//6. Coninutul acestui articol este! 2utoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul de achizitie publica(acordul"cadru numai dupa implinirea termenelor de! a, 1/ zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii' conform prevederilor art. )/< si )/6' in cazul in care valoarea estimata conform prevederilor cap. HH sectiunea a )"a a contractului de achizitie publica(acordului"cadru este mai mare decat pra$urile valorice prevazute la art. .. alin. +),& b, . zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii' conform prevederilor art. )/< si )/6' in cazul in care valoarea estimata conform prevederilor cap. HH sectiunea a )"a a contractului de achizitie publica(acordului"cadru este mai mica sau e$ala cu pra$urile valorice prevazute la art. .. alin. +),. +), Contractul de achizitie publica(acordul"cadru incheiat inainte de implinirea termenelor prevazute la alin. +1, este lovit de nulitate absoluta. +1, 2utoritatea contractanta nu are obli$atia de a respecta termenele prevazute la alin. +1, in urmatoarele cazuri! a, atunci cand prezenta ordonanta de ur$enta nu prevede obli$ativitatea publicarii unui anunt sau a unei invitatii de participare in 452P& 1.

b, atunci cand contractul de achizitie publica(acordul"cadru urmeaza sa fie incheiat cu un operator economic care a fost sin$urul ofertant la respectiva procedura de atribuire& c, atunci cand este atribuit un contract subsecvent unui acord"cadru. +3, Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si in cazul utilizarii sistemelor de achizitie dinamice' precum si in cazul atribuirii contractelor prevazute la cap. 7HH. 0. "oluionarea contestaiilor :rice act al autoritii contractante care ncalc dispoziiile le$ale n materia achiziiilor publice poate conduce la apariia liti$iilor. 5ste act al autoritii contractante! " " " " " " orice act administrativ& lipsa emiterii unui act administrativ sau al oricrui alt act' refuzul de a"l emite& orice alt act n afara celor de mai sus' care produce sau poate produce efecte #uridice. :biectul contestaiei const n pretenia concret dedus #udecii i poate fi dup caz! anularea actului& obli$area autoritii contractante de a emite alt act& obli$area autoritii contractante de a lua orice alte msuri necesare pentru remedierea actelor ce afecteaz procedura de atribuire. Competena de soluionare a contestaiilor este dat de opiunea prii vtmate! " " fie Consiliului& fie instanei de #udecat. n vederea soluionrii contestaiilor pe cale administrativ"#urisdicional' partea care se consider vtmat are dreptul s se adreseze Consiliului =aional de 4oluionare a Contestaiilor' cu respectarea prevederilor art. )6/ I )6). Coninutul art. )6/ i )61 este redat n cele ce urmeaz' iar coninutul art. )6) se re$sete la punctul ) I Perioada de ateptare. $rt. ./1 +1, Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina urmatoarele elemente! a, numele' domiciliul sau resedinta contestatorului ori' pentru persoanele #uridice' denumirea' sediul lor si codul unic de inre$istrare. Hn cazul persoanelor #uridice se vor indica si persoanele care le reprezinta si in ce calitate& b, denumirea si sediul autoritatii contractante& c, denumirea obiectului contractului de achizitie publica si procedura de atribuire aplicata& d, obiectul contestatiei' formulat in conformitate cu prevederile art. ).. alin. +.,& e, motivarea in fapt si in drept a cererii& 1<

f, mi#loacele de proba pe care se spri#ina contestatia' in masura in care este posibil& $, semnatura partii sau a reprezentantului persoanei #uridice. +), Hn situatia in care Consiliul apreciaza ca in contestatie nu sunt cuprinse toate informatiile prevazute la alin. +1,' va cere contestatorului ca' in termen de . zile de la instiintarea prin care i se aduce la cunostinta aceasta situatie' acesta sa completeze contestatia. Hn cazul in care contestatorul nu se conformeaza obli$atiei impuse de Consiliu' contestatia va fi respinsa. $rt. ./) +1, Contestatia se transmite Consiliului' iar contestatorul va atasa la contestatie si copia actului atacat' n cazul n care acesta a fost emis' precum si copii ale nscrisurilor prevazute la art. )6/ alin. +1,' daca acestea sunt disponibile. +), Dupa naintarea contestatiei catre Consiliu' contestatorul va inainta de ndata autoritatii contractante o copie a contestatiei si a nscrisurilor prevazute la alin. +1,' daca acestea sunt disponibile. +1, n termen de . zile de la primirea notificarii privind contestatia' autoritatea contractanta are obli$atia sa i nstiinteze despre aceasta si pe ceilalti participanti la procedura de atribuire. +3, Toate notificarile sau comunicarile actelor procedurale se fac cu confimare de primire. Dispozitiile art. </ alin. +1, se aplica n mod corespunzator. +., n cazul ne ndeplinirii obli$aiei prevzute la alin.)' dispoziiile art. )66 alin. 1 nu sunt aplicabile. A Hn termen de . zile de la primirea copiei contestatei& autoritatea contractant are obli$aia transmiterii la Consiliu a punctului su de vedere asupra acesteia nsoit de orice documente considerate edificatoare' precum i sub sanciunea amenzii prevzute la art. )6. alin. +1,' o copie a dosarului achiziiei publice. -ipsa punctului de vedere al autoritii contractante nu mpiedic soluionarea contestaiei' n msura n care s"a fcut dovada comunicrii. " 2utoritatea contractant are obli!aia de a rspunde la orice solicitare a Consiliului i de a"i transmite acestuia orice alte documente care prezint relevan pentru soluionarea contestaiei' ntr"un termen care nu poate depi . zile de la data primirii solicitrii& sub sanciunea unei amenzi n cuantum de )1.111 iei' aplicat conductorului autoritii contractante. " Consiliul are obli$aia de a pronuna decizia privind amenda cel t#r%iu n cea de(a 2(a %i de la e+pirarea termenului prev%ut la alin. 0 3respectiv 2 %ile de la data primirii solicitrii4. " Decizia Consiliului privind amenda' neatacat n termen constituie tiltu executoriu i se execut de ctre or!anele competente' potrivit dispoziiilor le$ale privind executarea silit a creanelor fiscale i cu procedura prevzut de aceste dispoziii. A Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lmurirea unor aspecte de natur tehnic sau financiar. Durata efecturii expertizei trebuie s se ncadreze nuntrul termenului prevzut pentru 16

soluionarea contestaiilor de ctre Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia. " " Consiliul are obli$aia de a soluiona contestaia n termen de 1/ zile de la data primirii dosarului achiziiei publice de la autoritatea contractant. =erespectarea termenului de soluionare a contestaiei prevzut mai sus poate atra$e declanarea procedurii de evaluare n confomitate cu prevederile art. )<1 alin. <. Msuri provi%orii " Depunerea contestaiei n faa Consiliului suspend de drept procedura de atribuire p%n la data soluionrii contestaiei de ctre Consiliu. Contractul ncheiat n perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate absolut. " Perioada de suspendare atra$e prelun$irea' n mod corespunztor a oricrei perioade afectate prin suspendare' cu excepia perioadelor prevzute pentru exercitarea cilor de atac. " Hn cazuri temeinic motivate i la solicitarea uneia dintre pri' Consiliul poate pronuna o decizie prin care dispune ca msur provizorie nceterea perioadei de suspendare a procedurii de atribuire' ncep%nd cu expirarea termenului prevzut la alin. 3 +respectiv 1/ zile de la comunicare,. Consiliul are obli$aia de a se pronuna asupra respectivei solicitri n termen de cel mult . zile de la primirea acesteia. " Decizia Consiliului cu privire la msura provizorie se poate ataca n termen de 1/ zile de la comunicare' potrivit dispoziiilor art. )01. " n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze produse' servicii sau lucrri defalcate pe loturi' prin atribuirea mai multor contracte de achiziie distincte' prevederile alin' +1, +respectiv suspendarea procedurii de atribuire, opereaz numai asupra loturilor la care se refera contestaia. "oluiile pe care le poate pronuna C.*.".C. " n cazul n care Consiliul admite contestaia i dispune luarea unei msuri de remediere a actului atacat' va preci%a i termenul n care aceasta trebuie adus la ndeplinire' care nu poate fi mai scurt dec%t termenul de exercitare a cii de atac mpotriva deciziei Consiliului aa cum este prevzut la art. )0/ alin. +.,. " 2utoritatea =aional pentru 8e$lementarea i ?onitorizarea 2chiziiilor Publice are obli$aia de a monitoriza ndeplinirea msurii de remediere& scop n care Consiliul i va trimite acesteia' n copie toate deci%iile sale motivate. " Decizia Consiliului privind modul de soluionare a contestaiei se adopt cu votul ma,oritii membrilor completului' acetia neav%nd posibilitatea de a se abine. 10

A Deci%ia Consiliului& adoptat potrivit alin. +1,'+ adica cu votul ma#oriti membrilor completului4 va fi motivat i comunicat n scris prilor n termen de . zile de la pronunare. Decizia' fr motivarea acesteia' se public pe pa$ina de internet a Consiliului nluntrul aceluiai termen. " Deci%ia motivat se public pe pa!ina de internet a Consiliului' n cadrul buletinului oficial' fr referine la datele de identificare a deciziei i ale prilor' precum i la datele personale. n termen de 1/ zile de la data la care aceasta rm%ne definitiv i irevocabil. A Deci%ia Consiliului este obli!atorie pentru pri& contractul de achiziie public ncheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absolut. (Deci%iile Consiliului privind soluionarea contestaiei i obli!area la plata amen%ii pot fi atacate cu pl%n$ere' -n termen de )1 %ile de la comunicare' at%t pe motive de nele$alitate' c%t i de netemeinicie' potrivit art. )01. " Pln!erea se -naintea% Consiliului' sub sanciunea nulitii acesteia' care va transmite dosarui instanei competente n cel mult 0 %ile de la e+pirarea termenului pentru e+ercitarea cii de atac.

Partea care formuleaz pl%n$erea are obli$aia si comunice' n termenul prevzut la art. )0/ alin.+.,' +respectiv )1 %ile4& o copie a acesteia' precum i a nscrisurilor doveditoare i prii adverse' depun%nd dovada de comunicare n faa instanei p%n la primul termen de #udecat. Ci de atac -mpotriva deci%iilor C.*.".C.

" Hnstana competent s soluioneze pl%n$erea formulat mpotriva deciziei pronunate de Consiliu este curtea de apel& secia de contencios(administrativ i fiscal pe raza creia se afl sediul autoritii contractante. Consiliul =aional de 4oluionare a Contestaiilor nu are calitate de parte n proces. " Pl%n$erea formulat mpotriva deciziilor pronunate de Consiliu de #udec de ur$en i cu precdere.

Partea nu poate' cu excepia situaiei prevzute la art. 110 alin. 1 din Codul de procedur civil s cear am%narea #udecii pentru pre$tirea aprrii sau pentru a lua cunotin de cererile ori nscrisurile comunicate' dac dovada citrii sau comunicrii f#cute cu cel puin 2 %ile -nainte de termenul de ,udecat este depus la acel termen.

-a cerere' instana poate dispune suspendarea procedurii de atribuire i"sau a deciziei

Consiliului p%n la soluionarea pl%n$erii formulate mpotriva deciziei Consiliului. " n situaia n care instana admite pl%n$erea' modific decizia Consiliului i constat c actul autoritii contractante a ncalcat prevederile le$islaiei n materia achiziiilor publice' iar contractul a fost ncheiat nainte de dispunerea suspendrii procedurii de atribuire potrivit dispoziiilor art.)03 alin. +1!" partea vtmat are dreptul la desp$ubiri. "oluionarea liti!iilor -n instana 1*

" Pentru soluionarea liti$iilor privind acordarea de desp$ubiri' este competent numai instana de #udecat. " -iti$iile privind acordarea de desp$ubiri se soluioneaz potrivit dispoziiilor -e$ii Contenciosului administrativ nr...3()//3f cu modificrile ulterioare. " Pentru soluionarea liti$iilor aprute dup ncheierea contractului de achiziie public' altele dec%t cele referitoare ia desp$ubiri' este competent numai instana de #udecat. " :rice documentaie de atribuire trebuie sa conin informaii despre soluionarea contestaiilor' precum si datele de contact ale Consiliului. H7. 4emnarea contractului " Procedura de atribuire a contractului se finalizeaz prin semnarea contractului de achiziie publica sau prin ncheierea acordului cadru. " Dac pari din contractul de achiziie pubilc urmeaza s se ndeplineasc pe unul sau mai muli subcontractani' atunci autoritatea contractant trebuie s solicite la ncheierea contractului prezentarea contractelor ncheiate ntre viitorul contractant si subcontractantii nominalizai in ofert.

Contractele de subcontractare trebuie sa fie in concordan cu oferta i se vor constitui in anexe la contractul de achiziie publica. 5. 6ransmiterea spre publicare a anunului de atribuire

" 2utoritatea contractant are obli$aia de a transmite spre publicare un anun de atribuire n cel mult 78 de %ile dup ce! a, a finalizat procedura de atribuire " licitaie deschis' licitaie restr%ns' dialo$ competitiv' ne$ociere cu(fr publicarea prealabil a unui anun de participare' cererea de oferte " prin atribuirea contractului de achiziie public sau ncheierea acordului"cadru& b, a finalizat un concurs de soluii prin stabilirea concurentului c%ti$tor& c, a atribuit un contract de achiziie public printr"un sistem dinamic de achiziii.

Pentru serviciile incluse n anexa nr. )J ia ordonana' obli$aia de mai sus este aplicabil numai contractelor a cror valoare este mai mare dec%t pra$ul valoric prevzut la art. .6 alin' +), lit.a, sau' dup caz' lit. b,. n aceste cazuri' autoritatea contractant indic' totodat' n anunul transmis dac este sau nu de acord cu publicarea acestuia.

2nunul de atribuire se public -n "'$P i -n Monitorul Oficial al

om#niei& Partea a 5I(a&

$chi%iii publice& i& dup ca%& -n 9urnalul Oficial al :niunii 'uropene. " Publicarea n 9urnalul :ficial al ;niunii 5uropene este obli$atorie n toate situaiile n care! )/

a, autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre cate$oriile prevzute la art. 0 lit a,"c,' iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare dec%t echivalentul n lei a 1)../// euro& b, autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre cate$oriile prevzute la art. 0 lit. d, sau e,' iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mil mare dec%t echivalentul n lei a 3)/./// euro& c, valoarea contractului de lucrri care a fost atribuit este mai mare dec%t echivalentul n lei a ..///./// euro. 5I. Definitivarea dosarului de achi%iie publica " Dosarul achi%iiei publice& precum i ofertele nsoite de documentele de calificare i selecie se pstreaz de ctre autoritatea contractant at%t timp c%t contractul de achiziie public(acordul"cadru produce efecte 9uridice' dar nu mai puin de 2 ani de la data finali%rii contactului respectiv. ;n ca%ul anulrii procedurii de atribuire& dosarul se pstrea% cel puin 2 ani de la data anulrii respectivei proceduri. " Dosarul achiziiei publice trebuie s cuprind documentele ntocmite(primite de autoritatea contractant n cadrul procedurii de atribuire' cum ar fi' dar fr a se limita la urmtoarele! a, nota privind determinarea valorii estimate& b, anunul de intenie i dovada transmiterii acestuia spre publicare' dac este cazul& c, anunul de participare i dovada transmiterii acestuia spre publicare i"sau' dup caz' invitaia de participare& d, documentaia de atribuire& e, nota #ustificativ privind accelerarea procedurii de atribuire' n cazul n care procedura aplicat a fost alta dec%t licitaia deschis sau licitaia restr%ns& f, nota #ustificativ privind accelerarea procedurii de atribuire' dac este cazul& $, procesul"verbal al edinei de deschidere a ofertelor& h, formularele de ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire& i, solicitrile de clarificri' precum i clarificrile transmise"primie de autoritatea contractant& #, reportul procedurii de atribuire& K, dovada comunicrilor privind rezultatul procedurii& l, contractul de achizie public"acordul"cadru' semnate& )1

m, anunul de atribuire i dovada transmiterii acestuia spre publicare& n, contestaiile formulate n cadrul procedurii de atribuire' dac este cazul& o, avizul consultativ emis n conformitate cu prevederile le$ale' referitor la funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public' dac este cazul& p, documentul constatator care conine informaii referitoare la ndeplinirea obli$aiilor contractuale de ctre contractant. " Dosarul achiziiei publice are caracter de document public. 2ccesul persoanelor la aceste informaii se realizeaz cu respectarea termenelor i procedurilor prevzute de re$lementrile le$ale privind liberul acces la informaiile de interes public i nu poate fi restricionat dec%t n msura n care aceste informaii sunt clasificate sau prote#ate de un drept de proprietate intelectual potrivit le$ii.

8estricionarea ne#ustificat a accesului la dosarul achiziiei publice atra$e sancionarea de ctre 2utoritatea =aional pentru 8e$lementarea i ?onitorizarea 2chiziiilor Publice a conductorului autoritii contractante' conform prevederilor prezentei ordonane de ur$en. 5II. <arania de participare!

"

n cazul n care documentaia de atribuire prevede $aranie de participare' atunci trebuie s conin

si urmtoarele informaii! a, cuantumul $araniei de participare in suma fixa' suma care nu poate depasi )D din valoarea estimat a contractului de achiziie public(acordului"cadru& b, perioada de valabilitate a $araniei de participare care va fi cel puin e$al cu perioada de valabilitate a ofertei. " <arania de participare constituit de ofertantul a crui oferta a fost stabilit ca fiind c%ti$atore' se restitue de ctre autoritatea contractanta -n cel mult 0 %ile lucrtoare de la data constituirii !arantiei de buna e+ecuie& " <arania de participare constituit de ofertanii a cror oferte nu au fost stabilite c%ti$toare' se returnea% de ctre autoritatea contractant dup semnarea contractului de achi%iie public cu ofertantul(ofertanii ale cror oferte au fost desemnate c%ti$toare' dar nu mai tar%iu ie 0 %ile lucratoare de la data e+pirrii perioadei de valabilitate a ofertei. 5III. <arania de buna e+ecuie& dac este ca%ul: " ;n ca%ul contractului de furni%are& autoritatea contractant are obli$aia de a elibera(restitui $arania de bun execuie n cel mult 13 %ile de la data -ntocmirii procesului(verbal de recepie a produselor ))

care fac obiectul contractului i(sau de la plata facturii finale' dac nu a ridicat p%n la acea dat pretenii asupra ei. " ;n ca%ul contractului de servicii& autoritatea contractant are obli$aia de a elibera(restitui $arania de buni execuie n cel mult )7 %ile de la dat -ndeplinirii de ctre contractant a obli!aiilor asumate prin contractul respectiv& dac nu a ridicat p%n la acea dat pretenii asupra ei. " n cazul contractelor de servicii ie proiectare' autoritatea contractant are obli$aia de a elibera(restitui $arania de bun execuie dup cum urmeaz! A valoarea $araniei de bun execuie aferent studiilor de prefezabilitate i(sau fezabilitate' n termen de 13 zile de la data predrii i nsuirii(aprobrii documentaiei tehnico"economice respective' dac nu a ridicat p%n la acea dat pretenii asupra ei& A valoarea $araniei de bun execuie aferent proiectului tehnic i(sau detaliilor de execuie' n termen de )7 %ile de la dat -ncheierii procesului(verbal de recepie la terminarea lucrrilor e+ecutate -n ba%a proiectului respectiv& dac nu a ridicat p%n la acea dat pretenii asupri ei. " n cazul contractelor de lucrri' autoritatea contractant' are obli$aia de a elibera(restitui $arania de bun execuie dup cum urmeaz! a, /1= din valoarea !araniei& -n termen de )7 %ile de la data -ncheierii procesului(verbal de recepie la terminarea lucrrilor& dac nu a ridicat p%n la acea dat pretenii asupra ei' iar riscul pentru vicii ascunse este minim& b4 restul dc 0)= din valoarea !araniei& la e+pirarea perioadei de !aranie a lucrrilor e+ecutate& pe ba%a procesului(verbal de recepie final. Procesele"verbale de recepie final pot fi ntocmite i pentru pri din lucrare' dac acestea sunt distincte din punct de vedere fzic i funcional.

1.<. Contractarea achiziiilor publice


n sistemul achiziiilor publice activitatea contractual este deosebit de important i deosebit de complex. De respectarea formei contractului' de exactitatea cu care acesta este conceput i completat depinde n mare msur reuita ntre$ului proces de achiziie public. n continuare este redat' cu titlu de exemplu' procedura ncheierii unui contract de atribuire a unei achiziii publice. "tabilirea clau%elor contractuale Contractul de achiziie public se ncheie in forma scris' n cel puin ) exemplare n urma unei proceduri de atribuire sau n baza unui contract cadru. Clau%ele contractului sunt stabilite n cea mai mare parte de autoritatea contractant i nceteaz de drept la expirarea perioadei pentru care a fost ncheiat. Prelun!irea duratei contractului )1

de achiziie public este posibil numai n condiiile ordonanei i fr a fi modificate condiiile stabilite iniial. Prile pot stabili i alte clauze de ncetare a contractului fr' a aduce atin$ere clauzelor obli$atorii. nainte de stabilirea clauzelor contractuale trebuie s se stabileasc tipul contractului. Calificarea naturii #uridice a contractului de achiziie public este dat de obiectul preponderent ca valoare' respectiv contractele pot fi! " Contracte de furnizare& " Contracte de servicii& " Contracte de lucrri. Contractul de achiziie public este structurat astfel! " Preambul& " Clauze contractuale obli$atorii& " Clauze contractuale specifice. Preambulul este partea introductiv a contractului i conine informaii despre! " temeiul le$al n baza cruia se semneaz contractul de achiziie public& " denumirea prilor contractante& " definiii aplicabile& " interpretare. Clauzele contractuale obli$atorii sunt acele prevederi contractuale pe care orice contract de achiziie public trebuie s le conin! " obiectul principal al contractului& " preul contractului i modalitatea de plat& " durata contractului& " sanciuni pentru neexeeuttrea culpabil a obli$aiilor& " obli$aiile principale ale prilor. L:28T5 H?P:8T2=T MMM Contractele de subcontractare trebuie s se constituie n anexe la contractul de achiziie public. Clauzele contractuale specifice sunt acele prevederi contractuale specifice fiecrui contract de achiziie public i care se stabilesc de re$ul prin acordul prilor n funcie de necesitile obiective tle autoritii contractante i de coninutul ofertei declarate c%ti$toare. Clauzele contractuale specifice pot face referire la! " subcontractori& " $arania de bun execuie& " $arania de calitate& )3

" modalitatea de a#ustare a preului& " tennene de executare a obli$aiilor prilor& " recepie' inspecie' teste& " ambalare' marcare' transport& " asi$urri " alte condiii de executare a contractului. $6'*>I' ???? Prin act adiional nu pot fi afectate prevederile referitoare la pre Dac ofertantul declarat c%ti$tor refuz semnarea contractului' procedura de atribuire va fi anulata' iar autoritatea contomctantt va relua procedura. 4tabilirea cerinelor minime de calificare i' dac este cazul' a criteriilor de selectare. Documentaia de atribuire trebuie s conin aceleai cerine minime ca n anunul de participare. n cazul n care cerinele din anunul de participare nu se re$sesc n documentaia de atribuire se aplic cele din anun' documentaia interpret%ndu"se n consecin. Criteriile de calificare i selecii se refer numai la! " situaia personal a candidatului sau ofertantului& " capacitatea de exercitare a activitii profesionale& " situaia economic i financiar& " capacitatea tehnic i(sau profesional& " standarde de asi$urare a calitii& " standarde de protecia mediului' dac este cazul. Criteriile de calificare i selecie odat stabilite nu mai pot fi schimbate pe parcursul aplicrii procedurii. $6'*>I' ??? Dac se solicit ndeplinirea unor cerine minime referitoare la situaia economic i financiar sau la capacitatea tehnic i(sau profesional' atunci autoritatea contractant elaboreaz o not #ustificativ prin care s motiveze cerinele respective. =ota #ustificativ se ataeaz la dosarul achiziiei. $6'*>I' ??? 2utoritatea contractant nu are dreptul de a impune candidailor sau ofertanilor prezentarea unei anumite certificri scrise& se vor lua n considerare i alte documente echivalente. Cerine privind situaia personal a operatorului economic Documentaia de atribuire trebuie s conin toate cazurile n care un operator economic este exclus. Pentru a evita excluderea dintr"o procedur de atribuire' operatorul economic trebuie s dovedeasc c nu se afl n situaiile descrise n art. 10/ i art. 101 din :;> 13()//< cu modificrile i completrile aduse de :;> *3()//6. $6'*>I' ??? 8eealonarea datoriilor nu reprezint un aran#ament cu creditorii. ).

4e consider documente edificatoare! " certificate& " caziere #udiciare& " alte documente echivalente emise de autoriti competente din ara respectiv. n cazul n care n ara de ori$ine sau n ara n care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaz toate situaiile' atunci trebuie s fie acceptat! " fie o declaraie .pe propria rspundere& " fie o declaraie autentic n faa unui notar' a unei autoriti administrative sau #udiciare ori a unei asociaii profesionale care are competene n acest sens. Cerine privind capacitatea de e+ercitare a activitii profesionale Pentru a"i demonstra capacitatea de exercitare a activitii profesionale operatorul economic va prezenta documente care s dovedeasc! " forma de nre$istrare ca persoana fizic sau #uridic& " daca este cazul' atestarea sau apartenena din punct de vedere profesional n conformitate cu prevederile din ara n care ofertantul(candidatul este stabilit. Cerine privind situaia economic i financiar $6'*>I' ??? 5ste interzis a se solicita ndeplinirea unor cerine minime referitoare la situaia economic i financiar care ar conduce la restricionarea participrii la procedura de atribuire. Pentru a se demonstra situaia economic i financiar operatorul economic va prezenta documente edificatoare cum ar fi! " declaraii bancare corespunztoare sau' dup caz' dovezi privind asi$urarea riscului profesional& " bilanul contabil sau extrase de bilan n cazul n care publicarea acestor bilanuri este prevzut de le$islaia rii n care este stabilit ofertantul(candidatul& " declaraii privind cifra de afaceri $lobal sau dac este cazul privind cifra de afaceri n domeniul de activitate aferent obiectului contractului ntr"o perioad anterioar care vizeaz activitatea din cel mult ultimii 1 ani' n msura n care informaiile respective sunt disponibile " auditul financiar emis de persoane autorizate. Dac din motive obiective' bine #ustificate' operatorul economic nu poate prezenta documentele solicitate' acesta are dreptul s"i demonstreze situaia economic i financiar i prin prezentarea altor documente care s prezinte o ima$ine fidel a situaiei economice i financiare i pe care autoritatea contractant le consider edificatoare. Capacitatea situaia economic i financiar a operatorului economic poate fi susinut si de o alt persoan indiferent de natura relaiilor #uridice existente ntre operatorul economic i persoana respectiv. n acest caz persoana respectiv prezint un an$a#ament )<

ferm de susinere. Persoana care susine financiar operatorul economic nu trebuie s se afle ntr"una din situaiile de la art. 10/ i 101 din :;> nr.13()///< cu modificrile ulterioare +:;> nr.*3()//6,. Dac un $rup de operatori economici depune o ofert sau o candidatur comun' atunci situaia economic i financiar se demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor. Ni $rupul de operatori economici poate fi susinut de o ter persoan sau de tere persoane' n aceleai condiii descrise mai sus. $6'*>I' ??? Pentru ca riscul ne ndeplinirii unui contract din cauza lipsei capacitii financiare a contractantului s fie redus' cerinele de calificare pot fi solicitate astfel! " cifra de afaceri medie anual pe ultimii 1 ani' n cazul n care se' s fie de p%n la 1 ori mai mare dec%t valoarea estimat a contractului ce urmeaz a fi atribuit& " demonstrarea c operatorul economic are acces la sau c are disponibile resurse reale ne$revate de datorii' linii de credit confirmate de bnci sau orice alte mi#loace financiare suficiente pentru a realiza cashfloC de execuie a lucrrii pentru perioada impus. Cerine privind capacitatea tehnic i@sau profesional n documentaia de atribuire se indic informaiile pe care operatorii economici urmeaz s le prezinte pentru a"i demonstra capacitatea tehnic i(sau profesional. Ca i n cazul capacitii economice i financiare' capacitatea tehnic i(sau profesional a operatorului economic poate fi susinut de o alt persoan' indiferent de natura relaiilor #uridice existente ntre ele' caz n care persoana respectiv va prezenta un an$a#ament ferm prin care confirm faptul c va pune la dispoziia operatorului economic resursele tehnice i profesionale invocate. Persoana care asi$ur susinerea tehnic nu trebuie sa se afle n una din situaiile invocate n art. 10/ i 101 din :;> nr.13()///< cu modificrile ulterioare +:;> nr.*3()//6,. 2celeai prevederi sunt valabile i pentru un $rup de operatori economici care depun o ofert sau candidatur comun +au fost descrise mai sus n ceea ce privete capacitatea economic i financiar,. 5erificarea capacitii tehnice i@sau profesionale n cazul unui contract de furnizare se poate realiza prin solicitarea! " liste ale principalelor livrri de produse efectuate n ultimii 1 ani' conin%nd valori' perioade de livrare' beneficiari' indiferent dac acetia din urm sunt autoriti contractante sau clieni privai& " declaraii referitoare la personalul(or$anismul tehnic de specialitate de care dispune sau al crui an$a#ament de participare a fost obinut' n special pentru asi$urarea controlului calitii produselor& " certificate sau alte documente emise de or$anisme care s ateste conformitatea produselor' identificat clar prin referire la specificaii sau standarde relevante& )6

" mostre' descrieri' i(sau foto$rafii(fise tehnice(cataloa$e a cror autenticitate trebuie s poat fi demonstrat n cazul n care se solicit acest lucru. 5erificarea capacitii tehnice i@sau profesionale n cazul unui contract de servicii se poate realiza prin solicitarea! " unei liste a principalelor servicii prestate n ultimi 1 ani' conin%nd valori' perioade de prestare' beneficiari' indiferent dac acetia din urm sunt autoriti contractante sau clieni privai& " unei declaraii referitoare la echipamentele tehnice i la msurile aplicate n vederea asi$urrii calitii precum i' daca este cazul la resursele de studiu si cercetare& " de informaii referitoare la personalul(or$anismul tehnic de specialitate de care dispune sau al crui an$a#ament de participare a fost obinut de ctre candidat(ofertant n special pentru asi$urarea controlului calitii& " unei declaraii referitoare la efectivul mediu anual al personalului an$a#at i al cadrelor de conducere n ultimi 1 ani& " dac este cazul' de informaii privind masurile de protecie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica n timpul ndeplinirii contractului de servicii& " de informaii referitoare la utila#ele' instalatiile' echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru ndeplinirea corespunztoare a contractului de servicii& " de informaii privind proporia n care contractul de servicii urmeaz s fie ndeplinit de ctre subcontractani i specializarea acestora. 5erificarea capacitii tehnice i@sau profesionale n cazul unui contract de lucrri se poate realiza prin solicitarea! " unei liste a lucrrilor executate n ultimii . ani nsoit de certificri de bun execuie pentru cele mai importante lucrri si care vor contine valori' perioada si locul execuiei locurilor' modul de ndeplinire a obli$aiilor' beneficiari' indiferent dac acetia sunt autoriti contractante sau clieni privai& " de informaii referitoare la personalul(or$anismul tehnic de speciaitate de care dispune sau al crui an$a#ament a fost obinut n special pentru asi$urarea controlului calitii& " de informaii referitoare la studiile' pre$tirea profesional i calificarea personalului de conducere' precum i alte persoane responsabile pentru execuia lucrrilor& " unei declaraii referitoare la efectivul mediu anual al personalului an$a#at i al cadrelor de conducere in ultimii 1 ani& " dac este cazul' de informaii privind msurile de protecia mediului pe care operatorul economic le poate aplica n timpul ndeplinirii corespunztoare a contractului de lucrri& )0

" unei declaraii referitoare la utila#ele' instalaiile' echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru ndeplinirea corespunztoare a contractului de lucrri& " de informaii privind proporia n care contractul de lucrri urmeaz' s fie ndeplinit de ctre subcontractani i specializarea acestora. "e poate solicita ca cerin minim privitoare la demonstrarea capacitii tehnice i@sau profesionale pre%entarea unei liste care s conin cel puin informaii: " despre un contract de lucrri(servicii(furnizare care din punct de vedere fizic si(sau valoric sa nu reprezinte mai mult de 1/D din volumul fizic sau valoric al viitorului contract& " despre cel mult 1 contracte de lucrari(servicii(furnizare care din punct de vedere fizic si(sau valoric Cerine privind pre%entarea de standarde de asi!urare a calittii Daca se solicit prezentarea unor certificate prin care se atest respectarea anumitor standarde de asi$uraere a calitii' atunci aceast solicitare trebuie sa se raporteze la sistemele de asi$urare a calitii bazate pe seriile de standarde europene relevante'certificate de or$anisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea. Cerine privind pre%entarea de standarde de protecia mediului Dac se solicit prezentarea unor certificate prin care se atest respectarea anumitor standarde de protecia mediului' atunci autoritatea contractant trebuie sa se raporteze& " fie la 4istemul Comunitar de ?ana$ement 5colo$ic si 2udit+ 5?24, " fie la standarde de $estiune ecolo$ic bazate pe seriile de standarde europene sau internaionale n domeniu' certificate de or$anisme conforme cu le$islaia comunitara ori cu standarde europene sau internaionale privind certificarea. Dac operatorul economic nu deine oertificattul de calitate sau certificatul de mediu solicitat'atunci se accept orice alte probe sau dovezi prezentate de acestea' dac prin aceste probe sau dovezi confirm asi$urarea unui nivel corespunztor al calittii(proteciei mediului. "tabilirea criteriului de atribuire a contractului de achi%iie publica Criteriul de atribuire a contractului de achiziie publica poate fi! " " oferta cea mai avanta,oasa; sau& -n mod e+clusiv& pretul cel mai sc%ut. Criteriul de atribuire a contractului de achiziie public se precizeaz in mod obli$atoriu in anunul de perticipare i n cadrul documentaiei de atribuire. Criteriul de atribuire odat stabilit nu poate fi schimbat pe toat durata de aplicare a procedurii de atribuire. )* s nu reprezinte mai mult de ./D din volumul fizic sau valoric al viitorului contract.

Dac a fost ales criteriul de atribuire Foferta cea mai avanta#oas din punct de vedere economicG atunci oferta stabilita ca fiind c%ti$toare este oferta care ntrunete puncta#ul cel mai mare rezultat din aplicarea uniu sistem de factori de evaluare. Aactorii de evaluare a ofertei pot fi& alturi de pre: " cartcteristici privind nivelul calitativ' tehnic sau funcional " caracteristici de mediu " costuri de funcionale " raportul cost(eficient " servicii post"v%nzare i asistent tehnic " termen de livrare sau de execuie " alte emente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. Lactorii de evaluare a ofertei precum si ponderea relativa a acestora sau al$oritmul de calcul' precum si metodolo$ia concret de punctare a avanta#elor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertani trebuie s fie definii clar in documentaia de atribuire. Dac autoritatea contractanta' din motive #ustificate temeinic' nu poate stabili exact ponderile relative pentru fiecare factor dt evaluare' atunci are obli$aia de a indica n anunul de participare sau in documentaiai de atribuite cel puin ordinea descresctore a importanei factorilor de evaluare care urmeaz s fie utilizai. 5ste interzis a se utiliza cerinele referitoare la calificare ca factori de evaluare a ofertelor+ cu excepia atribuirii unor contracte care include prestaii intelectuale cum ar fi consultanaO proiectara si altele asemenea,. Daca a fost stabilit criteriul de atribuire F n mod exclusiv' preul cel mai sczutG' atunci oferta stabilit ca fiind c%ti$toare este acea ofert admisibil a carei propunere tehnic rspunde la toate cerinele minime obli$atorii solicitate i a crei propunere financiar conine preul cel mai sczut. 2T5=PH5 MMMM C%nd se stabilete criteriul de atribuire se elaboreaz o not #ustificativ prin care se motiveaz modul n care a fost stabilit ponderea factorilor de evaluare.=ota #ustificativa se ataeaz la dosarul achiziiei. Completarea fiei de date a achi%iiei Aia de date a achi%iiei cuprinde informaii si instruciuni privind! " autoritatea contractant' n special cu privire la adresa"inclusiv telefon'fax'e"mail" persoane de contact' mi#loace de comunicare etc. " adresa de unde se poate achiziiona' descrca documentaia de atribuire " activitatea autoriti contractante 1/

" dac este cazul' faptul c se achiziioneaz i numele altei autoriti " modul ie obinere de clarificri si alte informaii " soluionarea liti$iilor " Consiliul naional de 4oluionare a Contestaiilor' inclusiv adresa' telefon'fax' e"mail " :biectul contractului de achiziie public i durata acestuia " ?odul in care se va finaliza procedura " Dup caz' acordul"cadru' durata acestuia' numrul de operatori' valoarea minim i maxim a unui contract subsecvent " " " " " ( " " 5xistena loturilor si modul de abordare 2cceptarea(neacceptarea de oferte alternative Codul CP7 Cantitatea produselor >aranii Termen de valabilitate a ofertei Procedura aplicat si dac aceasta are ca etap final licitaia electronic Cerinele minime de calificare' precum si documentele care urmeaz s fie prezentate pentru

dovedirea ndeplinirii cerinelor de calificare i selecie dac sunt solicitate " Data limitade depunere ++ora(zi(luna(an,' locul de depunere i ce alte formaliti trebuie ndeplinite n le$tur cu participarea la procedura' de atribuire " " Hnformaii privind modul de elaborare si prezentare a ofertei Hnformaii detaliate si complete privind criteriul de atribuire. "tabilirea formularelor si modelelor Documentaia de atribuire conine si formularele ie ctre autoritatea contractant pe ba%a modelelor prev%ute de <BID. Documentaia de atribuire trebuie sa conin urmtoarele formulare: " ( " " " fia de date a achi%iiei formularul de ofert formularul de contact formularul de scrisoare de !aranie& daca se solicit formularul privind declaraii 2utoritatea contractant are dreptul de a concepe i alte modele pe care s le ataeze documentaiei de atribuire. Constituirea !araniei de participare& dac este ca%ul 11

>arania de participare se constitue numai dac autoritatea contractant solicit expres acest lucru n documentaia de atribuire. >arania de participare se stabilete! " in suma fixa' suma care nu poate depasi )D din valoarea estimat a contractului Perioada de valabilitate a$araniei de participare va fi cel puin e$ala cu perioada de valabilitate a ofertei. "e recomand ca valabilitatea ofertei i respectiv a !araniei s se preci%e%e printr(o data limita si nu -n %ile& Modaliti de constituire " " 4crisoare de $aranie bancar' Depunerea la casieria autoritii contractante!

" a uui rdin de plat sau unei file C5C nsoit de un document prin care se specific destinaia " a unei sume de bani. >arania de participare trebuie si fie prezentat cel mai t%rziu la deschiderea ofertelor. >arania de participare se restituie! " " ofertantului c%ti$tor' n cel mult 1 zile lucrtoare de la data constituirii $araniei de bun execuie ofertanilor nec%sti$atori' dup semnarea contractului de achiziie public sau dup ncheierea sau dup ncheierea acordului cadru acordului cadru dar nu mai t%rziu de 1 zile lucrtoare de la data. expirrii periodei de valabilitate a ofertei. 2utoritatea contractant are dreptul de a reine !arania de participare' ofertantul pierz%nd astfel suma constituita atunci c%nd! " " si retra$e oferta n perioada de valabilitate a acesteia oferta sa fiind stabilit c%sti$toare' nu constituie $arania de buna execuie n perioada de oferta sa fiind stabilit c%ti$toare' refuz s semneze contractul de achiziie public(contractul cadru n perioada de valabilitate a ofertei. Chemarea la competiie ). 'laborarea i publicarea anunului de participare $nunul de participare se public -n! " "'$P I adresa CCC.e(licitaie.ro

valabilitate a ofertei i' oricum nu mai t#r%iu de 1. zile de la semnarea contractului

Monitorul :ficiai al om#niei& Partea a 5l(a( $chi%iii publice ; e!ia 1)

$utonom DMonitorul OficialE public anunurile transmise spre publicare in cel mult 8 %ile de la data -nre!istrrii acestora& iar -n ca%ul anunului de participare pentru ne!ocierea ci anun prealabil& acesta se publica in MO in cel mult 0 %ile de la data -nre!istrrii;

9urnalul Oficial al :niunii 'uropene& dac este ca%ul ( se reali%ea% prin sistemul "'$P. ;n ca%ul -n care din motive de natura tehnic operatorul "'$P nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anun spre publicare in 9O al :'& autoritatea contractant are responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunului respectiv prin mi,loace proprii. Operatorul "'$P are obli!aia de a -ntiina autoritatea contractanta cu privire la apariia unei astfel de situaii& -n cei mult o %i lucratoare de la primirea acceptului de pubficare. .. Punerea la dispo%iie t itcimeitttfei ie atribuire Documentaia de atribuire poate fi obinut!

"

n urma unei solicitri a fiecarui operator economic interesat' sau prin accesarea direct i nerestricionat a unui fiier electronic care este disponibil n 452P i pe pa$ina de internet proprie. 0. spunsul la solicitrile de clarificri :rice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificri privind documentaia de

atribuire(selectare(preselectare. n cel mult 1 zile lucratoare de la primirea unei solicitri de clarificri autoritatea contractant are obli$aia de a raspmde n mod clar' complet si fr ambi$uiti.n msura n care clarificrile sunt solicitate n timp util' rspunsul autoritii contractante la aceste solicitri trebuie s fie transmise nu mai t%rziu die < zile nainte de data limit stabilit pentru depunerea ofertelor. 8spunsurile nsoite de ntrebrile aferente se transmit ctre toi operatorii economici care an obinut documentaia de atribuire. Deci documentaia este disponibil n 452P clarificrile sau modificrile acesteia se fac cunoscute printr"un nou fiier electronic la care accesul este direct i neristricionat. 2T5=PH5 MMMM 4e rspunde i la solicitrile de clarificri care nu au fost transmise n timp util numai dac perioada necesar pentru elaborarea i trasmiterea rspunsului face posibil primirea acestuia de ctre operatorii economici nainte de data limit de depunere a ofertelor. 7. e!uli de comunicare i transmitere a datelor :rice comunicare' solicitare' informare' notificare i altele asemenea trebuie s se transmit n scris. :rice dacument scris trebuie nre$istrat n momentul transmiterii i n momentul primirii. Documentele pot fi transmise! " prin pot 11

" prin fax " prin mi#loace electronice " prin orice combinaie de celor de mai sus. Documentelor transmise prin mi#loace electronice le sunt aplicabile prevederile le$ale privind semntura electronic. :peratorul economic poate transmite o solicitare! " n scris" prin post " prin fax prin mi#loace electronice " prin orice combinaie a celor de mai sus " prin telefon. $6'*>I' ???? C%nd participarea este solicitat prin telefon' ea trebuie confirmat n scris c%t mai cur%nd posibil. $6'*>I' ??? Daca solicitarea de participare este transmis' prin fax' se poate solicita confirmarea acesteia prin scrisoare transmis prin pot sau prin mi#loace electronice' ntr"un termen rezonabil. e!uli de participare i de evitare a conflictului de interese :rice operator economic indiferent de naionalitate are dreptul de a participa la procedura de atribuire individual au -ntr(un $rup de operatori. Participarea operatorilor economici ntr"un $rup de operatori se poate realiza ca! " " asociat sau' subcontractant Fe!ali%area asocierii se poate solicita numai dac oferta comun este declarat c%ti$toare i o astfel de solicitare reprezint o condiie necesara pentru ndeplinirea acesteia. :fertantul are dreptul de a include n oferta tehnic posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectv. n acest caz trebuie s se precizeze partea pe care intenionea% s o subcontracteze i datele de recunoatere ale subcontractanilor. 2T5=PH5 MMMM un operator economic nu are dreptul de a participa la o procedura de atribuire at%t in calitate de ofertant c%t i n calitate de ofertant asociat sau n calitate de subcontractant al altui ofertant. :peratorul economic nu are dreptul' n cadrul aceleai proceduri! " " sa participe n dou sau mai multe asocieri sa depun o candidatur(ofert individuala i o alt candidatur(ofert comun 13

" sa depun o ofert' individual i s fie nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte.

:peratorul economic nu poate depune in cadrul aceleai proceduri dec%t o sin$ura ofert. $6'*>I' ??? n cazul etapei a doua a licitaiei restr%nse sau ne$ocierii cu amnunt prealabil de puticipare' candidaii selectai nu au dreptul de a se asocia sau de a participa ca subcontractani. De asemenea' un candidat neselectat nu poate participa in calitate de subeontractant sau asociat la etapa a doua a licitaiei restr%nse sau ne$ocierii cu anun prealabil de participare. ;n conflict de interes reprezint' situaia in care an$a#atul public are un interes personal care ar putea influena in mod necorespunztor ndeplinirea sarcinilor si obli$aiilor sale de serviciu. Persoana fi%ic sau ,uridic care a participat la ntocmirea' documentaiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant& ofertant asociat sau subcontractant numai n cazul n care poate demonstra c implicarea sa n elaborarea documentaiei respectie nu este de natura s distorsione%e concurena. Persoana fizic sau #uridic care este implicat direct -n procesul de verificare sau evaluare a candidaturilor& respectiv ofertelor' nu are dreptul de a fi candidat' ofertant' ofertant asociat sau subcontractant sub sanciunea excluderii din procedura de atribuire. -e$islaia n vi$oare precede i o serie de incompatibilitai. Dup numirea comisiei de evaluare' membrii acesteia sunt obli$ai s dea o declaraie de imparialitate i confidenialitate.3formular nr.)04. Deralarea procedurii de atribuire a contractelor de achi%iie public 6ermene minime pentru elaborarea ofertelor Ficitaia deschis a4 nu a fost publicat un anun de intenie(pra!uri valorice mai mari dec#t cele din art.22 alin3.4 6ermen minim " .) %ile -ntre data transmiterii anunului de participare spre publicare n 9: al ;5 si data limit de depunere a ofertelor n condiiile n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este mia mare dec%t cea prevzut la art... alin+),"+1). /// euro'3)/ /// euro' . /// /// euro,. n cazul n care anunul de participare este transmis in format electronic spre publicare n 9: al ;5' perioada poate fi de 3. de zile + termenul se reduce cu 6 zile,. n cazul in care documenteia este publicat n 452P ncep%nd cu data anunului de participare' iar accesul operatorilor economici este direct i nerestricionat' perioada poate fi de 36 de zile +termenul se reduce cu . zile,. n cazul n care aunul de participare este transmis in format electronic spre publicare n 9: i documentaia este publicat n 452P' perioada poate fi de 3/ de zile +termenul se reduce cu 1) zile,. b4 a fost publicat un anun de intenie(pra!uri valorice mai mari dec#t cele din art.22 alin3.4 6ermenul minim( 0G de %ile " pentru pra$urile valorice mai mari dec%t cele de la art... alin+),. n cazul n care anunul de participare este transmis n format electronic spre publicare n 9O al :'(.H %ile. n cazul n care documentaia este publicat n 452P" 0) de %ile. n cazul n care anunul de 1.

participre este transmis spre publicare n 9: al ;5 n format electronic i documentaia este publicat n 452P" .7 de %ile. c4 pentru pra!urile valorice mai mici sau e!ale cu cele de la art.223.4 6ermen minim( .8 de %ile de la data transmiterii spre publicare a anunului de participare n 452P. n cazul n care ntrea$a documentaie este publicat n 452P i exist acces direct i nrestricionat" perioada este de .0 de %ile. Ficitaia restr#ns n cazul licitaiei restanse ofertele se depun la etapa a )"a a acestei proceduri' dup ce s"a realizat selectarea candidailor. 5tapa de evaluare a ofertelor se iniiaz prin transmiterea unei invitaii de participare operatorilor economici selectai n prima etapa' nsoit de documentaia de atribuire. Invitaia de participare trebuie transmis cu cel puin 3/ de zile nainte de data limit de depunere a ofertelor. Daca valoarea estimat a contractului este mai mare dec#t pra!urile valorice din art.22 alin3.4 i nu a fost publicat un anun de intenie& atunci: " Perioada minim este de 3/ de zile& " Perioada poate fi de 1. de zile dac ntrea$a documentaie este publicat n 452P i exist acces direct i nerestricionat& " Perioada poate fi de 1) zile dac exist motive de ur$en i documentaia este publicat n 452P& " Perioada poate fi de 1) zile dac invitaia de participare se transmite electronic la 9: al ;5' iar perioada minim nu poate fi respectat din motive de ur$ent. Dac valoarea estimat a contractului este mai mare dec%t pra$urile valorice din art... alin+), i a fost publicat un anun de intenie' atunci! " Perioada minim poate fi depus p%n la 1< de zile' de re$ul' i n niciun caz p%n la mai puin de )) zile& " Perioada poate fi de 1) zile dac exist motive de ur$en i documentaia este publicat n 452P. Daca valoarea estimat a contractului este mai mic sau e!al dec#t pra!urile valorice din art.22 alin3.4& atunci: " perioada minim este de )) zile " perioada poate fi de 16 zile dac documentaia este publicat n 452P& " perioada poate fi de 1) zile dac exist motive de ur$en. Dialo! competitiv n cazul aplicrii procedurii de dialo$ competitivi data limit pentru depunerea ofertelor finale se stabilete de comun acord cu candidaii preselectai n cadrul rundelor de dialo$. 1<

*e!ociere n cazul aplicrii procedurii de ne$ociere' oferta final se depune n ultima edin de ne$ociere stabilit e ctre autoritatea contractant. Cererea de oferte Hnvitaia de participare trebuie trimis spre 452P cu cel puin 1/ zile nainte de data limit de depunere a ofertelor. Perioada de timp cuprins ntre data transmiterii invitaiei de participare i data limit de depunere a ofertelor poate fi modificat dup cum urmeaz!

). %ile I dac invitaia de participare este transmis direct operatorilor economici )1 %ile I dac invitaia de participare este publicat n 452P. G %ile " dac documentaia este accesibil n 452P 7. Primirea ofertelor :peratorul economic are dreptul de a transmite oferta!

" numai prin post " direct la sediul autoritaii sau la alt adres specificat. $6'*6I'???? :ferta poate fi transmis i electronic dac autoritatea contractant prevede acest lucru. :peratorii economici pot transmite ofertele i prin mi#loace electronice n cazurile n care se respect' conform le$islaiei in vi$oare' inte$ritatea i confidenialitatea datelor transmise.

Materiale biblio!rafice obli!atorii 1. :.;.>. 13()//< privind atribuirea contractelor de achiziie public' a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii +?.:. nr. 310()//<,. ). :.;.>. *3()//6 publicat n ?.:. nr. <6<()//6.

ntrebri recapitulative:
1. 2. 3. ". Contractele de achiziie public: modaliti de atribuire Definii autoritile contractante i exemplificai. rezentai principiile care !tau la baza atribuirii contractului de achiziie public #lementele componente ale do!arului de achiziie public.

16

Modulul II: CONTROL INTERN I AUDIT PUBLIC INTERN (la nivelul en i !"ilo# $u%li&e'

Obiectivele modulului: Hnstruirea i aprofundarea cunotinelor din domeniul controlului la nivelul instituiilor publice. Contientizarea rolului pe care auditul public intern l are n dezvoltarea instituiei' dar i pentru aprarea interesului public. Prezentarea activitii de audit public' prin modul de or$anizare i modul de desfurare al unei misiuni de audit. 5xplicarea tehnicilor i instrumentelor de audit public intern folosite pentru ndeplinirea obiectivelor misiunii de audit public intern. 4e prezint de asemenea' opinia auditorului prin raportul de audit public. Controlul intern reprezint ntre$ul sistem de control din sectorul public. 5ste un control specializat' realizat de persoane(structuri din interiorul instituiilor i autoritilor publice n care se efectueaz. Const din ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitilor publice' inclusiv auditul intern' stabilite de conducere n concordan cu obiectivele acesteia i cu re$lementrile le$ale' n vederea asi$urrii administrrii fondurilor n mod economic' eficient i eficace& acesta include' de asemenea' structurile or$anizatorice' metodele i procedurile. 2ceast definire implic autonomia or$anizatoric i funcional a entitilor publice numai prin acte normative. n noiunea de control intern se cuprind! " controlul de $estiune& " controlul mana$erial& " controlul financiar preventiv propriu& " auditul public intern. n ce privete formele de control stabilite' nu i n ce privete coninutul acestora' care este stabilit

).1. Controlul intern +de $estiune,


4e exercit n temeiul mai multor acte normative' specifice activitilor controlate. Controlul de $estiune se exercit' ca exemplificri posibile' prin activiti cum sunt! " verificarea stocurilor +de ma$azie,&

" "

controlul de cas +periodic' lunar' inopinat' la inventariere,& verificarea stocurilor de alimente consumurilor specifice' a reetelor,. n cazul consumurilor colective' a respectrii

Controlul de $estiune este n primul r%nd unul de re$ularitate.

).). Controlul financiar preventiv


4e exercit n scopul constituirii i utilizrii le$ale i eficiente a fondurilor publice. Controlul financiar preventiv +re$lementat prin :.>. nr. 11*(1*** privind controlul intern i controlul financiar preventiv' republicat n ?.:. nr. 6**()//1, const n verificarea le$alitii i re$ularitii operaiunilor financiare efectuate nainte de aprobarea acestora. Persoanele desemnate s efectueze aceast form de control sunt altele dec%t cele care iniiaz' sau aprob' operaiunea supus vizei. Controlul financiar preventiv este de dou tipuri! controlul financiar preventiv propriu' or$anizat la nivelul fiecrei entiti publice' i controlul financiar preventiv dele$at' or$anizat i exercitat de reprezentani ai ?inisterului Linanelor Publice. Controlul financiar preventiv urmeaz a se inte$ra n sfera rspunderii mana$eriale. 2u fost nre$istrate unele pro$rese n ceea ce privete descentralizarea funciei de control financiar preventiv de la ?inisterul Linanelor Publice ctre ordonatorii de credite. 4e or$anizeaz i se exercit de persoane competente' din compartimentele economice' n mod unitar' asupra tuturor operaiilor care afecteaz fondurile publice. 4e inte$reaz ;.5.' pe msur ce controlul mana$erial va asi$ura eliminarea riscurilor fondurilor publice. ?inisterul Linanelor Publice este autoritatea administraiei publice centrale de specialitate prin care se asi$ur elaborarea i implementarea politicii n domeniul mana$ementului financiar i controlului financiar la instutuiile publice. :biectivele controlului financiar intern sunt !
1

n mod

treptat n sfera rspunderii mana$eriale' proces ce trebuia finalizat p%n la aderarea 8om%niei la n administrarea

2ici' n mod $eneric. Persoana i(sau persoanele care lucreaz n compartimentul financiar-contabil" care verific documentele #ustificative i ntocmesc instrumentele de plat a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice. Compartimentul financiar"contabil este structura or$anizatoric din cadrul instituiei publice n care este or$anizat execuia bu$etar. 4unt instituii publice! Parlamentul' 2dministraia Prezidenial' ministerele' celelalte or$ane de specialitate ale administraiei publice' alte autoriti publice' instituiile publice autonome' precum i instituiile din subordinea acestora' indiferent de modul de finanare al acestora. ) 2rt. ) lit. d din -e$ea nr. 03()//1 pentru modificarea i completarea :.>. nr. 11*(1*** privind auditul public intern i controlul financiar preventiv. ?.:. nr. 1*.()//1.

realizarea atribuiilor instituiilor publice' stabilite

n concordan cu propria lor

misiune' n condiii de re$ularitate' eficacitate' economicitate i eficien& prote#area fondurilor publice mpotriva pierderilor datorate erorii' risipei' abuzului sau fraudei& respectarea le$ii' a re$lementrilor i deciziilor conducerii& dezvoltarea i ntreinerea unor sisteme de colectare' stocare' prelucrare' actualizare i difuzare a datelor i informaiilor financiare i de conducere' precum i a unor sisteme i proceduri de informare public adecvat prin rapoarte periodice. Controlul financiar preventiv este exercitat sub forma cunoscut de control financiar preventiv propriu# 5ste ndeplinit de persoana " sau persoanele Idin cadrul compartimentelor de specialitate +financiar"bu$etar i de contabilitate,' numite de conductorul instituiei' sau de persoanele care ndeplinesc aceast atribuie pe baz de contract. 2n$a#area' lichidarea i ordonanarea cheltuielilor din fonduri publice se aprob de ordonatorul de credite' iar plata acestora se efectueaz de ctre contabilQ. 2n$a#area i ordonanarea cheltuielilor se efectueaz numai cu viza prealabil de control financiar preventiv propriu. 7iza de control financiar preventiv propriu const n semnarea documentului supus vizei i aplicarea si$iliului personal. Ca urmare' se supun aprobrii ordonatorului de credite numai proiectele de operaiuni care respect ntrutotul cerinele de le$alitate' re$ularitate i ncadrare n limitele creditelor bu$etare sau creditelor de an$a#ament care poart vi%a de control financiar preventiv propriu. 8ezult' pe cale de consecin' rspunderea persoanelor n drept s exercite controlul financiar preventiv propriu n cazul acordrii vizei n condiii de nele$alitate i neconformitate. Hn toate cazurile n care' ca urmare a unui refuz de viz de control financiar preventiv propriu' conductorii instituiilor dispun totui efectuarea operaiunii pe proprie rspundere' persoana desemnat s efectueze controlul financiar preventiv propriu are obli$aia s informeze n scris Curtea de Conturi' ?.L.P. i' dup caz' or$anul ierarhic superior al instituiei publice& numai n aceast situaie persoana respectiv este exonerat de rspundere. De asemenea' persoana desemnat s efectueze controlul financiar preventiv propriu nu are dreptul de a anula' sau suspenda' executarea' i cu at%t mai puin de a se substitui controlate. persoanelor

Proiectele de operaiuni supuse vizei de control financiar preventiv propriu' documentele #ustificative i circuitul acestora se stabilesc de conductorii entitilor publice. ?inisterul Linanelor Publice este autoritatea de coordonare i re$lementare a controlului financiar preventiv propriu asupra tuturor operaiunilor cu impact financiar $eneral al atribuiilor i exercitrii controlului financiar preventiv propriu. n le$tur cu fondurile publice i patrimoniul public. ?.L.P. elaboreaz norme metodolo$ice privind cadrul

).1. Controlul mana$erial


5ste determinat de responsabilitatea mana$erial! cu c%t rspunderea mana$erial este mai mare cu at%t controlul mana$erial este mai intens. 8ezult c la o rspundere mana$erial exclusiv funcioneaz un control +intern, exclusiv. Controlul mana$erial se refer la toate procedurile mana$eriale care asi$ur at%t nre$istrarea' evidena' monitorizarea' prelucrarea i transmiterea informaiilor' c%t i raportarea situaiei cu privire la entitatea public. -a nivelul factorilor de mana$ement nu este perceput foarte clar diferena dintre control i audit. 2uditul intern este perceput mai de$rab ca un alt nivel de control i nu ca o activitate independent i obiectiv' care evalueaz i mbuntete eficiena sistemului de conducere bazat pe $estiunea riscului' a controlului i a proceselor de administrare. 2uditul are la baz activiti de control' se bazeaz pe control& este o activitate n acelai timp concomitent' dar i ulterioar controlului. Controlul n sine' ca forme de exercitare' documente' re$ularitate poate fi suspus auditului. Hnstituiile cu atribuii n domeniul controlului acord o importan destul de mare controlului interinstituional' fr a pune accentual necesar pe responsabilitatea mana$erial. 2cest fapt determin existena unui $rad sczut de responsabilizare a conductorilor multor instituii publice' afect%nd astfel eficiena activitilor de control intern. De asemenea' nu au fost elaborate $hiduri practice n materiacontrolului mana$erial' care s cuprind proceduri' tehnici i metode prin care mana$erul entitii publice s se asi$ure c utilizarea i administrarea fondurilor se fac n mod le$al' eficient i oportun. 5ste o activitate n devenire' sau n formare. 2re rolul de a reduce $reutatea specific " prea ridicat I a controlului interinstituional. 4unt preocupri n curs pentru extinderea controlului mana$erial n direcia unei mai bune $estionri a riscului asociat operaiunilor financiare la nivelul entitii publice. ;n prim pas l constituie descentralizarea a funciei de control financiar preventiv de la ?.L.P. ctre ordonatorii de credite +iniiat n )//3,.

).3. 2uditul public intern


2uditul public intern este o component a controlului. n fapt' este o form de control. 2uditul public se exercit la instituiile publice
1

n le$tur cu formarea i utilizarea fondurilor

publice i administrarea patrimoniului public +art. 1 din -e$ea nr. <6)()//) privind auditul public intern,. 4e exercit potrivit Cadrului comun cuprinz%nd obiectivele specifice auditului intern la entitile publice din domeniul public +elaborat de ?.L.P. i Camera 2uditorilor Linanciari,. 2uditul intern' or$anizat i exercitat astfel' este n esen unul financiar' fr a se limita ns la acesta. 4unt i entiti economice ale cror situaii financiare anuale sunt supuse' prin le$e ' exclusiv auditului financiar. Distincia ntre auditul intern i auditul financiar este una de fond. -e$ea prevede n acest sens! RCu ocazia exercitrii independente a profesiei de auditor financiar' indiferent de cadrul le$al care se aplic pentru or$anizarea i funcionarea auditului intern n entitile publice prevzute de le$e' auditorii financiari efectueaz i evaluarea funciei de audit intern& aceasta se refer la $radul de adecvare a ariei de cuprindere a pro$ramelor conexe aplicate' c%t i la performanele acestuia' pentru a determina msura n care auditorii financiari se pot baza pe rezultatele auditului intern n desfurarea activitii lorG . Controlul intern reprezint ntre$ul sistem de control intern din sectorul public' format din sistemele de control ale entitilor publice' ale altor structuri abilitate de >uvern i din uniti centrale responsabile cu armonizarea i implementarea principiilor i standardelor de control i audit intern. Prin control intern se entitilor publice' inclusiv nele$e ansamblul formelor de control exercitate la nivelul intern' stabilite de conducere n vederea asi$urrii auditul
. 3

administrrii fondurilor n mod economic' eficient i eficace. Controlul intern este re$lementat n principal de :rdonana >uvernului nr. 11*(1*** privind controlul intern i controlul financiar preventiv' republicat. 5xist ns alte acte normative +-e$ea finanelor publice' -e$ea Contabilitii' :rdonana de ur$en a >uvernului nr. 13()//< privind achiziiile publice .a.,
1

2utoritate public' instituie public' re$ie autonom(societate naional' societate comercial I entitate la care statul

sau o autoritate administrativ"teritorial este acionar ma#oritar i care are personalitate #uridic.
3 .

:.;.>. nr. 6.(1*** privind activitatea de audit financiar' republicat. ?.:. nr. .*0()//1. :.>. nr. 16()//3 pentru modificarea i completarea re$lementrilor privind auditul intern. ?.:. nr. *1()//3.

care dezvolt sau se refer la obiectivele' funciile i rolul controlului intern. Hn vederea eficientizrii implementrii controlului intern n instituiile publice' se impune sistematizarea sub forma unui cod a tuturor re$lementrilor n vi$oare referitoare la controlul intern' astfel nc%t acestea s constituie un corp coerent de norme n materie. 2uditul este mai mult dec%t control. 5ste activitatea funcional independent i obiectiv' care d asi$urri i consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor i cheltuielilor publice' perfecion%nd activitile entitii publice& a#ut entitatea public s i ndeplineasc obiectivele printr"o abordare sistemic i metodic' care evalueaz i mbuntete eficiena i eficacitatea sistemului de conducere bazat pe $estiunea riscului' a controlului i a proceselor de administrare. Prin audit se obine o consiliere a conducerii asupra bunei I sau $reitei I administrri a veniturilor i cheltuielilor publice' o mbuntire a activitii entitii publice' ceea ce controlul realizeaz la nivel redus' doar punctual +referitor la tema de control,. :biectivele auditului public intern stabilite prin le$e sunt! a. asi$urarea obiectiv i consilierea' destinate s mbunteasc sistemele i activitile entitii publice& b. spri#inirea ndepliniriiobiectivelor entitii publice printr"o abordare sistemic i metodic' prin care se evalueaz i se 4fera auditului public intern cuprinde! a. activitile financiare sau cu implicaii financiare desfurate de entitatea public din momentul constituirii an$a#amentelor p%n la utilizarea fondurilor de ctre beneficiarii finali' inclusiv a fondurilor provenite din asisten extern& b. constituirea veniturilor publice' respectiv autorizarea i stabilirea titlurilor de crean' precum i a facilitilor acordate la ncasarea acestora& c. administrarea patrimoniului public' precum i v%nzarea' $a#area' concesionarea sau nchirierea de bunuri din administrativ"teritoriale& d. sistemele de mana$ement financiar i control' inclusiv contabilitatea i sistemele informatice aferente. 6ipurile de audit sunt: " auditul de sistem$ reprezint o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere i control intern' cu scopul de a stabili dac acestea funcioneaz economic' eficace i domeniul privat(public al statului ori al unitilor mbuntete eficacitatea sistemului de

conducere bazat pe $estiunea riscului' a controlului i a proceselor administrrii&

eficient' pentru " auditul

identificarea

deficienelor care

i formularea

de

recomandri pentru stabilite pentru

corectarea acestora& performanei$ prin se examineaz dac criteriile implementarea obiectivelor i sarcinilor entitii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor i apreciaz dac rezultatele sunt conforme cu obiectivele& " auditul de regularitate$ reprezint examinarea aciunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public' sub aspectul respectrii ansamblului principiilor' re$ulilor procedurale i metodolo$ice care le sunt aplicabile. 2uditorul intern desfoar audituri ad"hoc' respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepional' necuprinse n planul anual de audit public intern.

).3.1. :r$anizarea auditului public intern


4e or$anizeaz i funcioneaz structuri de audit public intern la urmtoarele niveluri! la instituiile publice mici ' care nu sunt subordonate altor entiti publice' auditul public intern se limiteaz la auditul de re$ularitate i se efectueaz de ctre compartimentele de audit public intern care funcioneaz n structurile teritoriale ale ?.L.P.& la instituiile publice subordonate' conductorul acestora poate stabili i menine un compartiment funcional de audit public intern' cu acordul entitii publice de la nivelul ierarhic imediat superior# Hn cazul n care acest compartiment nu se nfiineaz' auditul entitilor respective se efectueaz de ctre compartimentul de audit public intern de la nivelul ierarhic imediat superior& la celelalte instituii publice' altele dec%t cele ncadrate ca fiind mici i cele aflate n subordonare' conductorul acestora' sau or$anul de conducere colectiv' are obli$aia instituirii cadrului or$anizatoric i funcional necesar desfurrii activitii de audit public intern. 8ezult c se or!ani%ea%& i funcionea%& o activitate proprie de audit public intern.
<

<

Hnstituie public mic I instituia care deruleaz un bu$et anual de p%n la nivelul echivalentului n lei a 1//

/// euro pe o perioad de 1 ani consecutiv +-e$ea nr. <6)()//) privind auditul public intern' art. ) lit. #,.

).3.). Compartimentul de audit public intern! ncadrare' atribuii


4e constituie n subordinea direct a conducerii entitii publice i' prin atribuiile sale' nu trebuie s fie implicat n elaborarea procedurilor de control intern i n desfurarea activitilor supuse auditului public intern. Conductorul compartimentului de audit public intern este numit(destituit de ctre conductorul entitii publice' cu avizul ;C22PH& pentru entitile publice subordonate numirea(destituirea se face cu avizul or$anului ierarhic superior. Conductorul compartimentului de audit public intern este responsabil pentru or$anizarea i desfurarea activitilor de audit. Luncia de auditor intern este incompatibil cu exercitarea acestei funcii ca activitate profesional orientat spre profit sau recompens. 2ceste restricii impuse prin le$e funciei de auditor public i persoanelor care o exercit au fcut necesar o recunoatere i o recompensare' tot prin le$e' fie c acetia sunt ncadrai I sau nu I ca funcionari publici. 2stfel' auditorii interni care sunt funcionari publici sunt selectai i au drepturile' obli$aiile i incompatibilitile prevzute de 4tatutul funcionarilor publici. 2uditorii publici au un nivel de salarizare corespunztor ierarhiei acestei funcii n cadrul sistemului de salarizare a funcionarilor publici& n plus' auditorii interni beneficiaz de un spor pentru complexitatea muncii de ).D' aplicat la salariul de baz brut lunar S-e$ea nr. <6)()//)' art. +1,T. Pentru auditorii interni care nu sunt funcionari publici selectarea' stabilirea drepturilor i obli$aiilor se fac entitii publice' dar i intern,. =umirea sau revocarea auditorilor inerni se face de ctre conductorul entitii publice' respectiv de ctre or$anul colectiv de conducere' cu avizul conductorului compartimentului de audit public intern. 2uditorii interni trebuie s i ndeplineasc atribuiile n mod obiectiv i independent' cu profesionalism i inte$ritate' conform prevederilor le$ii i potrivit normelor i a procedurilor specifice activitii de audit public intern. Pentru aciunile lor' ntreprinse cu bun"credin n exerciiul atribuiilor i n limita acestora' auditorii interni nu pot fi sancionai sau trecui n alt funcie. De asemenea' auditorii interni nu vor divul$a nici un fel de date' fapte sau situaii pe care le"au constatat n cursul ori n le$tur cu ndeplinirea misiunilor de audit public intern. 2uditorii interni sunt responsabili de protecia documentelor referitoate la auditul public intern desfurat la o entitate public. 2uditorii interni trebuie s respecte prevederile Codului privind conduita etic a n concordan cu re$ulamentele proprii de funcionare a n concordan cu prevederile le$ii or$anice +privind auditul public

auditorului intern. 2uditorii interni au obli$aia perfecionrii cunotinelor profesionale& eful compartimentului de audit public intern' respectiv conducerea entitii publice' va asi$ura condiiile necesare pre$tirii profesionale' perioada destinat n acest scop fiind de minimum 1. zile pe an. =u pot fi auditori interni n cadrul aceleiai entiti publice persoanele care sunt soi' rude sau afini p%n la $radul al patrulea inclusiv cu conductorul entitii publice. De asemenea' auditorii interni nu pot fi desemnai s efectueze misiuni de audit public intern la o structur(entitate public dac sunt soi' rude sau afini p%n la $radul al patrulea inclusiv cu conductorul acesteia sau cu membrii or$anului de conducere colectiv. 2uditorii interni nu trebuie implicai n vreun fel n ndeplinirea activitilor pe care n mod potenial le pot audita i nici n elaborarea i implementarea sistemelor de control al entitilor publice. De asemenea' nu trebuie s li se ncredineze misiuni de audit public intern n sectoarele de activitate n care acetia au deinut funcii sau au fost implicai n aplicaii n alt mod& aceast interdicie se poate ridica dup trecerea unei perioade de 1 ani. 2uditorii interni care se $sesc n una din situaiile de mai sus au obli$aia de a informa de ndat' n scris' conductorul entitii publice i eful structurii de audit public intern. 2ceeai obli$aie o au i auditorii interni care sunt' eventual' implicai pro$rame,. Compartimentul de audit public intern elaboreaz un plan anual care se aprob de conductorul instituiei publice& auditorul poate efectua audituri i fr ca acestea s fie cuprinse n plan. -a sf%ritul fiecrei misiuni de audit public auditorii interni elaboreaz un proiect de raport de audit public intern. Proiectul se conciliaz n etape n vederea acceptrii recomandrilor formulate +v. 8aportul de audit,. 2tribuii. 2tribuiile compartimentului de audit public intern' stabilite prin le$e' sunt! elaboreaz norme metodolo$ice specifice entitii publice publice subordonate& elaboreaz proiectul planului anual de audit public intern& n care i desfoar activitatea' cu avizul ;C22PH sau al or$anului ierarhic superior' n cazul entitilor n auditarea pro$ramelor i proiectelor finanate inte$ral sau parial de ;.5. +este interzis implicare lor n auditarea unor astfel de

efectueaz activiti de audit public intern pentru a evalua dac sistemele de mana$ement financiar i control ale entitii publice sunt transparente i sunt conforme cu normele de le$alitate' re$ularitate' economicitate' eficien i eficacitate& informeaz ;C22PH despre recomandrile ne nsuite de ctre conductorul entitii publice auditate' precum i despre consecinele acestora& raporteaz periodic asupra constatrilor' concluziilor i recomandrilor rezultate din activitile sale de audit& elaboreaz raportul anual al activitii de audit public intern& n cazul identificrii unor ire$ulariti sau posibile pre#udicii' raporteaz imediat conductorului entitii publice i structurii de control intern abilitate. ?inisterul Linanelor Publice ndrum metodolo$ic or$anizarea activitii de instruire i pre$tire profesional n domeniul auditului intern.

).3.1. ?isiunea de audit


2uditul public intern este ndeplinit prin misiuni de audit. : misiune de audit public intern poate fi una de interes local' instituional' sau poate fi una de interes naional cu implicaii multisectoriale. :rice activitate din cadrul unei instituii publice poate face obiectul unei misiuni de audit. 2ltfel spus' nici"una dintre activitile care au loc ntr"o instituie public n ndeplinirea atribuiilor date prin le$e acesteia nu poate fi nafara auditului. Totui' le$ea or$anic a auditului limiteaz ntruc%tva sfera misiunilor de audit! R2uditul public intern se exercit asupra tuturor activitilor desfurate ntr"o entitate public' inclusiv asupra activitilor entitilor subordonate' cu privire la formarea i utilizarea fondurilor publice' precum i la administrarea patrimoniului public +s.n.,G Sart. 11 +1, din -e$ea nr. <6)()//)T. :ri' folosirea resurselor umane' evaluarea relaiilor contractuale' aplicarea prevederilor le$ale' or$anizarea propriu"zis a instituiei publice' modul de luare a deciziilor i toate celelalte activiti care se desfoar ntr"o instituie public nu pot fi nafara misiunilor de audit. ?isiunile de audit sunt ndeplinite pe baz de ordin de serviciu +emis de eful compartimentului de audit public intern sau' acolo unde funcioneaz un sin$ur auditor' ordinul este emis de conductorul instituiei,. Hn ordin se prevede n mod explicit scopul' obiectivele' tipul i durata auditului public intern' precum i persoanele care ndeplinesc misiunea.

).3.3. 8aportul de audit

%aportul de audit public intern este redactat i prezentat n dou momente! primul' n faza de proiect de raport' la ncheierea fiecrei misiuni de audit public intern. Proiectul de raport de audit public intern reflect cadrul $eneral' obiectivele' constatrile' concluziile i recomandrile reieite n urma efecturii misiunii de audit +art. 16 din -e$ea nr. <6)()//),. Proiectul de raport de audit public intern se transmite structurii auditate& aceasta poate trimite' n maximum 1. zile de la primirea proiectului de raport" punctele sale de vedere' care vor fi analizate de auditorii interni. Hn termen de 1/ zile de la primirea punctelor de vedere' compartimentul de audit public intern or$anizeaz reuniunea de conciliere cu structura auditat' n cadrul creia se analizeaz constatrile i concluziile' n vederea acceptrii' sau reformulrii' sau respin$erii recomandrilor formulate. ;lterior se definitiveaz I dup parcur$erea pailor enumerai mai sus I proiectul de raport" acesta devenind raportul de audit public intern finalizat# 5laborarea formei definitive a raportului revine ca atribuie efului compartimentului de audit public intern. Lorma definitiv cuprinde rezultatele concilierii. Hn aceast form' raportul este prezentat conductorului entitii publice +cel care a aprobat misiunea de audit,. Conductorul instituiei poate interveni activ asupra raportului de audit prezentat audit. Dup avizare' recomandrile cuprinse structurii auditate. 4tructura auditat informeaz compartimentul de audit public intern asupra modului de implementare a recomandrilor' incluz%nd un calendar al implementrii acestora. Neful compartimentului de audit public intern informeaz ;C22PH' sau or$anul ierarhic superior' dup caz' despre recomandrile care nu au fost avizate& aceste recomandri sunt nsoite de documente de susinere. Compartimentul de audit public intern verific i raporteaz ;C22PH' sau or$anului ierarhic superior' dup caz' asupra pro$reselor nre$istrate n implementarea recomandrilor. %aportul de audit trebuie s exprime cu claritate opinia auditorului referitoare la misiunea de audit(situaiile auditate. Lorma i coninutul raportului de audit' procedurile i n raportul de audit public intern se comunic n sensul clarificrii unor aspecte' sau completrii recomandrilor' sau extinderii misiunii iniiale de

principiile fundamentale fac obiectul unei norme naionale de audit ' care este n acord cu norma internaional +corespunztoare, de audit '()*!# Pentru a ndeplini mai eficient obiectivul auditului un auditor poate opta ns pentru o abatere de la norm# Hn astfel de situaii' auditorul trebuie s fie n msur s #ustifice opiunea sa. De asemenea' orice limitare n aplicarea normei naionale de audit va fi explicitat n clar n para$raful introductiv la raportul de audit. %aportul de audit cuprinde' de re$ul' urmtoarele elemente eseniale! " " " " " titlul raportului& cui i este adresat' destinatarul acestuia& un para$raf de prezentare(introducere +privind situaiile auditate' responsabilitile materie ale auditorului i ale conducerii' natura( ntinderea auditului .a.,& data raportului+ semntura auditorului. n

&

n ntre$ul su' raportul de audit exprim opinia auditorului fa de situaiile auditate. Titlul raportului de audit trebuie s fie adecvat misiunii de audit. Hn titlu pot fi redate caracteristici proprii auditorului +ca fiind independent' sau auditor intern' sau contractual .a.,' aceasta pentru a face deosebire ca auditorul independent. n cazul instituiilor publice' raportul este adresat conducerii acesteia' inclusiv or$anismelor colective de conducere ale entitii publice +consiliul local' consiliul de conducere .a.,. Destinatarul raportului de audit este autoritatea rspunztoare de ntocmirea i coninutul situaiilor auditate. 8spundereapentru msurile luate n urma analizrii recomandrilor prezentate n rapoartele de audit aparine conducerii entitii publice. Para$raful de prezentare(introducere al raportului de audit cuprinde referiri la situaiile auditate(obiectul auditului' precum i perioada la care se refer acestea. 8eferitor la demersurile ntinderea auditului' n para$raful de prezentare(introducere se precizeaz ntreprinse i confirmarea faptului c auditul a fost realizat potrivit normelor ntre raportul de audit n cauz i rapoartele care pot fi redactate de alte persoane' care nu respect n mod necesar aceleai re$uli de etic profesional

naionale de audit# 2ici este locul ca auditorul s precizeze eventuale alte proceduri de audit
6

=orma naional de audit prezint procedurile i principiile fundamentale' precum i modalitile de aplicare a

acestora' redate sub form de explicaii i informaii complementare $rupate sub denumirea de comentarii. =orma naional de audit se aplic numai chestiunilor importante.

pe care le consider necesare n auditarea situaiilor n cauz. : referire la faptul c auditul a fost executat n baza pro$ramului anual de audit i n vederea obinerii unei asi$urri rezonabile c situaiile auditate nu conin erori semnificative. n raport trebuie s se specifice tipul de audit i faptul c auditul a fost exercitat prin sonda#' sau prin aprecierea unor principii recunoscute(re$lementate' sau prin aprecirea unor estimri semnificative' a unor detalii etc.

Materiale biblio!rafice obli!atorii 1. -e$ea nr. <6)()//) privind auditul public intern +?.:. nr. *.1()//),. ). :.>. nr. 11*(1*** privind controlul intern i controlul financiar preventiv. 8epublicat n ?.:. nr. 6**()//1. 1. :.;.>. nr. 31()//< privind .).()//<,. or$anizarea i funcionarea Curii de Conturi +?.:. nr.

ntrebri recapitulative:
$. %. (. ). -. rezentai auditul public ca form de control intern. Cum e!te or&anizat auditul public intern' Cla!ificai tipurile de audit public intern. #xemplificare. *aportul de audit +faza de proiect i de raport finalizat,. rezentai a!pectele principale. Cum !e de!foar mi!iunea de audit public intern'

$*'J$ )

5xemplu ( model privind activitatea de informare i publicitate n cazul unui proiect de achiziie public finalizat +consultan,
*r. $ctivitatea de informare i publicitate 3v ru!m descriei& pe scurt4 1. Comunicat de pres la lansarea proiectului publicat n ziarul local cu cea mai mare audien ). 1 zi( sptm%na 1' luna 1 ' an H 13.///'// Durata estimata@ Perioada 3Fei4 3./'// Costuri estimate

Comunicat de presa la finalizarea proiectului .publicat -una 1." sptm%na ) i 1 in ziarul local cu cea mai mare audienta ' timp de 1/ zile + format 1/ xl. cm sau H(1<pa$ policromie, ' c%te . zile(saptamana ) luni ( sptam%na 1' luna 11" sptam%na 3' luna 1 an )

1.

Pliante 2 3(1 de promovare a proiectului " )/// buc

...//'//

3.

Jrouri I )/// buc

) luni ( sptam%na 1' luna 11" sptam%na 3' luna 1 an )

)/.///'//

..

Lluturai" 1/ /// buc

) luni ( sptam%na 1' luna 11" sptam%na 3' luna 1 an )

1.1//'//

<.

2uticolante +)/ coli, i postere 21 +)/ buc,

) luni ( sptam%na 1' luna 11" sptam%na 3' luna 1 an )

)//'//

6.

Conferina de presa la ncheierea proiectului si lansarea sistemului inte$rat de urbanism + pentru 1// persoane,

4ptm%na 1' luna 1.' an ) 4ptm%na 1' luna 13' an )

1).///'//

0.

Placa de informare amplasata in sediul Consiliului 9udeean UUU 6otal

0//'// 2G..21&11

$*'J$ .

5xemplu ( model privind cuprinsul caietului de sarcini n cazul unui proiect de achiziie public finalizat 1. 1.1. 1.). 1.1. ). ).1. ).). ).1. 1. 1.1. 1.). 3. 3.1. 3.). 3.1. .. ..1. ..). ..1. <. <.1. <.). <.1. <.3. <... <.<. 6. 6.1. 6.). 0. 0.1. 0.). H=L:8?2PHH >5=582-5 2utoritatea Contractant Descrierea cadrului existent din sectorul relevant Pro$rame desfurate sau n curs de desfurare n acest sector 4C:P;- P8:>82?;-;H V 85W;-T2T5 2NT5PT2T5 :biectiv >eneral 4cop(:biectiv specific 8ezultate ce se doresc a fi atinse de :peratorul economic 4;P:WHPHH V 8H4C;8H 4upoziii care fundamenteaz intervenia proiectului 8iscuri 4C:P;- P854T2PHH-:8 Cadrul $eneral 2ctiviti specifice ?ana$ementul proiectului -:>H4THCX NH P-2=HLHC285 -ocaia Data demarrii , Perioda de execuie Pro$ramarea proiectului C58H=P5 Personal Condiiile la locul de munc Laciliti oferite ele :peratorul economic 5chipamentul Cheltuieli neprevzute 7erificarea cheltuielilor 82P:8T285 Cerine pentru raportare Transmiterea V aprobarea 8apoartelor Periodice ?:=HT:8HW2852 Nl 572-;2852 Definirea indicatorilor Cerine 4peciale

$*'J$ 0

Pre%entarea metodolo!ic a anali%ei "KO6 2naliza 4Y:T reprezint o analiz a punctelor tari' a punctelor slabe' a oportunitilor i a ameninrilor care a fost creat i utilizat de ntreprinderi ca instrument de formulare a strate$iilor. 2cest instrument face posibil analizarea rapid a punctelor strate$ice cheie' precum i identificarea alternativelor strate$ice. 2stzi' analiza 4Y:T este aplicat n cadrul analizei teritoriului i este utilizat ca instrument pentru facilitarea planificrii n cadrul administraiilor publice. nainte de a ncepe o analiz 4Y:T este absolut necesar prezentarea unei descrieri a cadrului $eneral al situaiei existente pentru ca n cadrul discuiilor toi participanii s aib o Fbaz comunG. 2ceast etap preliminar reprezint un element fundamental din moment ce' de cele mai multe ori' persoanele active de la nivelul comunitii dispun de o informare asimetric i au viziuni diferite asupra temelor de dezvoltare. Tehnica 4Y:T de discuie(analiz i cercetare se bazeaz pe metoda Fbrainstormin$G"ului' care s"ar traduce printr"o discuie ntre persoanele implicate n activitatea de elaborare a strate$iei. 2naliza 4Y:T se bazeaz pe urmtoarele elemente! puncte tari' puncte slabe' oportuniti si ameninri. Ce nseamn un punct tare pentru o comunitateZ 2ceasta este o ntrebare fundamental la care trebuie s se rspund. Dintr"o analiz a indicatorilor comunitii pot rezulta o ntrea$ $am de puncte tari. 2cestea pot fi Epuncte tari"$rele +hard,E i Epuncte tari"uoare +soft,E. Dac' n mod normal' primele se identific destul de repede' celelalte se contureaz prin discuii ulterioare sau din activiti de cercetare. 2l doilea parametru l reprezint punctele slabe. 2flate la polul opus fa de punctele tari' acestea reprezint slbiciunile cadrului local. Ni n cazul analizei punctelor slabe este posibil s facem distincia ntre Epuncte slabe"$releE i Epuncte slabe"uoare[[. 2l treilea parametru se refer la zona oportunitilor. 2cestea pot fi studiate i discutate doar dac a fost proiectat o ale$ere preliminar. n acest stadiu' se impune o nou descriere' mult mai clar a persoanelor implicate. 2r putea exista probleme n cadrul analizei dac punctele tari i oportunitile se suprapun. 5xist o diferena clar ntre aceti doi parametri. : re$ul simpl' dar folositoare pentru o analiz 4Y:T corect' este aceea de a verifica dac exist o distincie clar ntre punctele tari i oportuniti.

$meninrile includ implicaiile ne$ative ale msurilor adoptate. 2naliza oportunitilor i a ameninrilor implic un melan# al efectelor interne i externe ale politicii. 5fectele externe pot $enera ntr"un fel ameninri. n analiza 4Y:T nu exist o coresponden exclusiv ntre puncte tari i oportuniti' pe de o parte' i puncte slabe i ameninri pe de alt parte. ;neori' unele elemente de for pot conduce la ameninri ntr"un scenariu Fdup politicG. Punctele tari i punctele slabe sunt concepte FstaticeG' bazate pe parametrii descriptivi ai unei zone' ntr"o perioad determinat de timp \ C552 C5 5]H4TX. :portunitile i ameninrile au n vedere viitorul' i se refer la ale$erile pe care le au de fcut persoanele implicate n procesul de planificare \ C552 C5 72 LH. Cel mai puternic mesa# transmis de analiza 4Y:T este acela c' indiferent de aciunile stabilite' procesul decizional ar trebui s includ urmtoarele elemente! construiete pe -unctele ari& elimin -unctele )labe+ exploateaz .portunitile+ ndeprteaz *meninrile# /xemplu privind constatrile posibile n urma efecturii analizei )0. implicaii asupra planului de achiziii publice 'i nu numai!$ $4 ( Puncte tari: 1. Cadrul normativ $eneral care asi$ur instituiei stabilitate i continuitate " -e$ea nr. )1.()//1 privind administraia public local' republicat cu modificrile i completrile ulterioare& " 8e$ulamentul de or$anizare i funcionare a aparatului propriu i serviciilor publice ale comunitii locale' aprobat prin hotr%re a consiliului local& " :r$ani$rama i statul de funcii' aprobate prin hotr%re a consiliului local& ). Capacitatea de a dezvolta parteneriate! " Primria a ncheiat protocoale de colaborare internaional cu alte primrii din alte ri n vederea dezvoltrii relaiilor bilaterale n domeniile! nvm%nt' asisten social' infrastructur' cultur' sport& " De asemenea' primria este asociat i dezvolt parteneriate cu Consiliul 9udeean n vederea realizrii unor obiective' cum sunt$ 1Hntroducerea de $rupuri sanitare n unitile de nvm%ntG& la o localitate cu

EDele$area unor servicii publice +iluminat' salubrizare etc, ctre operatori nfiinai la nivel #udeeanE& E?suri de protecie i refacere a mediului ncon#urtorE' EHmplementarea sistemului informatic inte$rat n administraia public localE' dar i cu alte localiti din #ude n vederea realizrii unei rampe ecolo$ice' precum i mbuntirea alimentrii cu apa a localitilor componente. 1. Dezvoltarea sistemului de comunicare la nivelul comunitii locale& 3. Capacitatea de a crea i $estiona relaii internaionale& .. Posibiliti de a iniia i $estiona proiecte comunitare cu finanri mixte +exemple! alimentarea cu apa potabil a ntre$ii localiti prin fonduri $uvernamentale' reabilitare i modernizare coli prin fonduri de la Janca ?ondial' construcia unei coli noi din fonduri P^285,& <. Promovarea unor sisteme de re$uli i proceduri interne de lucru eficiente. L4 ( Puncte slabe: 1. 2mbi$uiti administrative i le$islative& le$islaie stufoas' modificat i completat frecvent & ). -ipsa fondurilor financiare' fiind dependeni mai mult de */ D de fondurile #udeene& 1. =ea#unsuri referitoare la situaia spaiilor i lo$isticii necesare& 3. -ipsa aplicrii unor strate$ii n dezvoltarea de ansamblu& .. -ispa unei culturi or$anizaionale& <. nele$erea parial a responsabilitii fa de contribuabili& 6. -ipsa de asumare a responsabilitii n realizarea diferitelor probleme. C4 ( Oportuniti: 1. 7alorificarea tradiiilor' a resurselor i a cadrului natural ale localitii& ). Colaborarea benefic realizat cu o serie de or$anizaii ne$uvemamentale n domeniul turismului i a proteciei mediului& 1. nfrirea cu unele localiti din ar' mai ales' din strintate i schimburi de experien realizate cu acestea n domeniul nvm%ntului' culturii' turismului etc& 3. Hnte$rarea 8om%niei n ;5 rezolvarea problemelor actuale& .. ncrederea n perfecionarea le$islativ determinat de respectarea ac_uis"ului comunitar. care va pune n valoare abordri i soluii noi privind cunoaterea' definirea' elaborarea obiectivelor' strate$iilor i aciunilor' fapt care poate contribui la

D4 ( $meninri: 1. Hnstabilitatea le$islativ & ). Persistena punctelor slabe nerezolvate& 1. Continuarea politizrii n administraia public local& 3. Hnsuficiena resurselor financiare pentru rezolvarea prioritilor primriei n aciunile acesteia pentru ceteni& .. Prelun$irea finalizrii unor proiecte.