Sunteți pe pagina 1din 8

Acordarea vizei anuale.

Aciunea de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei - persoane fizice i juridice - se desfoar pn la data de 31 ianuarie a anului respectiv, n condiiile prevzute de Normele nr ! "#"$%### privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei i Normele nr & %''$%##% privind or(anizarea evidenei ncasrii cotizaiilor

profesionale datorate de mem)rii *orpului, astfel+

- termenul de depunere la filiala Corpului a formularului "Declaraia anual", de ctre experii contabili i contabilii autorizai, este 31 ianuarie a anului pentru care se acord viza;

- viza anual pentru exercitarea profesiei de ctre experii contabili i contabilii autorizai se acord dac au fost ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii! 1" - ac#itarea n ntre$ime a obli$aiilor fa de Corp aferente anului trecut; %" - plata la bu$etul de stat, n cuantumul i la termenul prevzut de le$e, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor ncasate de la beneficiari; 3" - dovada asi$urrii pentru riscul profesional; &" - dovada c nu au suferit nicio condamnare care, potrivit le$islaiei n vi$oare, interzice dreptul de $estiune i de administrare a societilor comerciale 'prezentarea certificatului de cazier (udiciar sau declaraie pe proprie rspundere); *"- nu au sv+rit fapte care s ncalce obli$aiile prevzute de le$e, precum i re$ulile privind conduita etica i profesional, potrivit pct" 1%& i 1%* din ,e$ulamentul de or$anizare i funcionare a Corpului, pentru care s fi fost sancionai de comisia de disciplin cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toat durata suspendrii, precum i cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei; -"- depunerea declaraiei anuale completat la toate rubricile; ."- depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesional continu conform /ormei 30 a Corpului; 0" - prezentarea unei adeverine medicale din care s rezulte c ndeplinete condiia prevzut de art" &'1) lit" a) i art" * lit" a) din 1rdonana 2uvernului nr" -*3144& i este apt din punct de vedere fizic i psi#ic pentru exercitarea profesiei de expert contabil i, respectiv, de contabil autorizat" i

Cotizaia fix se pltete n dou rate! - cel puin *56 la obinerea autorizaiei de exercitare a profesiei pentru anul n curs, dar nu mai t+rziu de 31 ianuarie; - restul cotizaiei fixe se pltete p+n la 31 martie a fiecrui an"
Cotizaia variabil se pltete p+n la 31 au$ust pe baza realizrilor pe primul semestru i p+n la depunerea declaraiei anuale, respectiv 31 ianuarie a anului viitor" 7ventualele diferene constatate cu ocazia declaraiilor se vor re$ulariza p+n la 1* februarie a anului viitor"

1. Enumerai 8 atribuii ale adunrii generale ale filialei CECCAR. a, ia cunostinta, dez)ate si apro)a prin vot desc-is raportul consiliului filialei pentru exercitiul financiar expirat si raportul cenzorilor asupra (estiunii financiare a filialei. ), apro)a, prin vot desc-is, )u(etul de venituri si c-eltuieli al filialei pentru exercitiul financiar viitor si executia )u(etului pentru exercitiul financiar expirat. c, ia cunostinta de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activitatii profesionale a expertilor individuali si a societatilor comerciale controlate, in vederea asi(urarii )unei exercitari a profesiei de expert conta)il si de conta)il autorizat pe teritoriul filialei Adunarea (enerala apro)a lista expertiior individuali si societatilor comerciale ce vor fi analizate in anul urmator d, ale(e si revoca presedintele si % mem)ri ai comisiei de disciplina a filialei. e, ale(e si revoca presedintele si mem)rii consiliului filialei si cenzorul. f, propune, dintre mem)rii sai, candidati pentru functia de presedinte si de mem)ru al *onsiliului /uperior al *orpului. (, adopta lista cuprinzand mem)rii de onoare ai filialei. -, indeplineste orice alte atri)utii prevazute de le(e, re(ulament, *odul etic national al profesionistilor conta)ili sau -otarate de *onsiliul /uperior al *orpului

2. Care este logo-ul CECCAR i ce conine sigla CECCAR?


0m)lema este compus dintr-o carte sim)oliznd nsemnle profesiei, toia(ul de crainic al zeului 1ermes cu doi erpi ncolcii, ceea ce semnific n 2recia antic diplomaia. em)lema *orpului sim)olizeaz rolul de crainic al profesionistului conta)il, pe care l are atunci cnd red ima(inea fidel, corect i complet a patrimoniului conta)ilizat sau expertizat. precum i deviza+ 3455N67, 5N8090N80N67, :;<A=54A40, atri)ute eseniale ale acestei profesii

3. Ce conine urm!ntul "e care un membru !l de"une la !nscrierea !n #abloul Cor"ului?


=a nscrierea n *orp, orice mem)ru este o)li(at s depun un jurmnt prin care se o)li( s aplice n mod corect i fr prtinire le(ile rii i re(ulile din re(ulamentele emise de *orp Jur s aplic n mod corect i fr prtinire legile rii, s respect prevederile Regulamentului Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autori ai i ale Codului privind conduita etic i profesional a experilor contabili i contabililor autori ai, s pstre secretul profesional i s aduc la ndeplinire cu contiincio itate ndatoririle ce mi revin n calitate de expert contabil !contabil autori at" %

$. %. '. ).

Care este structura Codului etic naional al "rofesionitilor contabili? Cui i se a"lic "re&ederile de la "artea A din Cod? Cui i se a"lic "re&ederile de la "artea ( din Cod? Cui i se a"lic "re&ederile de la "artea C din Cod?

*odul 0tic este structurat n 3 pri, i anume+ 9artea A > Aplica)il tuturor profesionitilor conta)ili. 9artea A sta)ilete principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionitii conta)ili i ofer un cadru conceptual pentru aplicarea acestor principii *adrul conceptual ofer ndrumri le(ate de principiile fundamentale de etic 9rofesionitilor conta)ili li se cere s aplice acest cadru conceptual n identificarea ameninrilor la adresa conformitii cu principiile fundamentale, n evaluarea importanei lor i, dac aceste ameninri sunt altfel dect n mod clar nesemnificative s aplice msuri de protecie pentru a le elimina sau reduce la un nivel accepta)il astfel nct s nu fie compromis conformitatea cu principiile fundamentale 9artea ? > Aplica)il profesionitilor conta)ili independeni 9artea * > Aplica)il profesionitilor conta)ili an(ajai 9rile ? i * ilustreaz modul n care *adrul conceptual tre)uie aplicat n situaii specifice 0le ofer exemple de msuri de protecie care ar putea fi adecvate pentru a soluiona ameninrile la adresa conformitii cu principiile fundamentale i, de asemenea, ofer exemple de situaii n care nu sunt disponi)ile msuri de protecie pentru a soluiona ameninrile i, n consecin, activitatea sau relaia care (enereaz ameninrile tre)uie evitat

8. Care sunt fa"tele care constituie abateri disci"linare ale membrilor Cor"ului?
*unt abateri disci"linare urmatoarele fa"te+ a, comportament necuviincios fata de mem)rii *orpului, reprezentantii :inisterului @inantelor sau fata de alti participanti la reuniunile de lucru ale or(anelor de conducere si control ale *orpului+ ), a)senta nemotivata de la intrunirea adunarii (enerale a filialei sau de la *onferinta Nationala. c, nerespectarea dispozitiilor *odului etic national al profesionistilor conta)ili. d, a)senta nejustificata de la actiunile de pre(atire si dezvoltare profesionala re(lementate prin normele emise de *orp. e, prestarea de servicii de conta)ilitate fara contract scris inc-eiat cu clientul sau pe )aza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il inc-eie+ expert conta)il sau conta)il autorizat+ f, nerespectarea o)li(atiei de pastrare a secretului profesional. (, nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor, in scopul sustra(erii de la plata cotizatiei prevazuta in prezentul re(ulament+ -, fapta mem)rului *orpului de a nu depune in termenul sta)ilit la filiala de care apartine, fisa pentru persoane fizice sau juridice. pentru persoanele juridice raspunderea incum)a presedintelui consiliului de administratie sau administratorului unic, dupa caz. i, inclcarea urmatoarelor dispoziii + - efectuarea de catre expertii conta)ili si conta)ilii autorizati de lucrari specifice profesiei pentru a(entii economici sau pentru institutiile unde sunt salariati sau pentru cei cu care acestia sunt in raporturi contractuale sau se afla in concurenta

- efectuarea de lucrari pentru a(entii economici, in cazul in care sunt rude sau afini pana la (radul al patrulea inclusiv sau soti ai administratorilor j, refuzul de a pune la dispozitia or(anelor de control ale *orpului documentele privind activitatea profesionala+ A, nedepunerea declaratiilor sau declaratii neconforme realitatii, in relatiile cu *orpul sau cu tertii 1, inscrierea in rapoarte de expertiza conta)ila sau a l t e lucrari efectuate pentru terti de aprecieri la adres a altor mem)ri ai *orpului fara consimtamantul acestora sau fara sa fi fost consultati =a sta)ilirea si aplicarea sanctiunilor disciplinare se va tine seama de (ravitatea a)aterii si consecintele acesteia

,. Care sunt abaterile disci"linare ale membrilor care se sancionea- cu sus"endare sau interdicie?
A)aterile disciplinare ale mem)rilor care se sancioneaz cu sus"endare Bde la 3 la 1% luni, sunt+ o a)senta nemotivata de la doua sedinte consecutive ale A2 ale filialei sau ale *onferinei Naionale, o Neplata cotizatiei anuale i$sau a celorlalte termene sta)ilite de <e(ulament, pe durata unui an calendaristic, o Nerespectarea normelor privind aprarea i pstrarea secretului profesional A)aterile disciplinare ale mem)rilor care se sancioneaz cu inter-icere a dreptului de a exercita profesia conta)il sunt+ o A)senta nemotivata de la 3 reuniuni consecutive ale A2 ale filialei sau ale *N. o 9u)licitatea fara respectarea prevederilor *odului privind conduita etica si profesionala a experi1or conta)ili si a conta)ililor autorizati din <omania. o Neplata cotizatiei anuale si a celorlalte o)li(aitii )anesti aferente unui an calendaristic. o *ondamnarea mem)rului *orpului pentru savrsirea unei fapte penale care, potrivit le(ii, interzice dreptul de (estiune si de administrare a societatii comerciale de profil. o 0xecutarea unei pedepse privative de li)ertate pentru savrsirea unei fapte care nu interzice dreptul de (estiune si de administrare a societatii comerciale de profil. o Neplata la )u(et, in termenul si in cuantumul prevazut de le(e, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor incasate de catre persoane fizice. o 5ncalcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei. o <efuzul de a pune la dispoziia or(anelor de control ale *orpului documentele privind activitatea profesionala. o 9racticarea profesiei de expert conta)il sau conta)il autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei le(al constituite

1.. Care sunt atribuiile Comisiei *u"erioare de /isci"lin?


*omisia superioara de disciplina este formata din " mem)ri titulari si " mem)ri supleanti, astfel+ a, presedintele si % mem)ri experti conta)ili, alesi de *onferinta Nationala pentru un mandat de C ani dintre mem)rii *orpului 0xpertilor *onta)ili si *onta)ililor Autorizati din <omania, care se )ucura de autoritate profesionala si morala deose)ita. ), % mem)ri desemnati de ministrul finantelor pu)lice . c, % mem)ri desemnai de ministrul justitiei *omisia superioara de disciplina are urmatoarele atri)uii+ a, analizeaza plan(erile referitoare la a)ateri de la conduita etica si profesionala ale mem)rilor *onsiliului /uperior si ai consiliilor filialelor Binclusiv a presedintilor acestora,, facand propuneri de sanctionare a acestora *onferintei Nationale care -otaraste. ), solutioneaza plan(erile referitoare la a)aterile de la conduita etica si profesionala a presedintilor si mem)rilor comisiilor de disciplina de pe lan(a consiliile filialelor precum si a persoanelor fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert conta)il sau conta)il autorizat in <omania si aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute in art 1! din ; 2 nr !&$1DDC, apro)ata si modificata prin =e(ea nr C%$1DD& cu modificarile si completarile ulterioare. c, judeca si solutioneaza contestatiile formulate impotriva -otararilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor d, aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert conta)il sau conta)il autorizat mem)rilor *orpului care au savarsit a)ateri (rave

11. Care sunt atribuiile Comisiilor de disci"lin de "e l!ng filialele Cor"ului?
*omisia de disciplina a filialei este formata din & mem)ri titulari si & mem)ri supleanti, astfel+ un presedinte si C mem)ri alesi de adunarea (enerala dintre mem)rii filialei, experti conta)ili, care se )ucura de autoritate profesionala si morala deose)ita :em)rii supleanti sunt desemnati in aceleasi conditii, o data cu titularii :andatul mem)rilor comisiei este de C ani *omisia de disciplina de pe lan(a consiliul filialei este competenta sa sanctioneze a)aterile disciplinare savarsite de expertii conta)ili si conta)ilii autorizati, mem)ri ai filialei, cu domiciliul in raza teriloriala a acesteia, c-iar daca a)aterile au fost savarsite in raza teritoriala a altei filiale @ac exceptie plan(erile privitoare la fapte savarsite de mem)rii *onsiliului /uperior si ai consiliilor filialelor, de presedintii *onsiliului /uperior si ai consiliilor filialelor, de presedintii si mem)rii comisiilor de disciplina de pe lan(a consiliile filialelor precum si de persoanele fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert conta)il sau conta)il autorizat in <omania, care se depun la *omisia superioara de disciplina 4oate reclamatiile privind fapte suscepti)ile de a antrena raspunderea disciplinara indreptate contra unui mem)ru al *orpului sau al unei societati comerciale recunoscute de *orp, se adreseaza comisiei de disciplina de care apartine cel reclamat Aceasta instiinteaza pe presedintele consiliului filialei si pe reprezentantul :inisterului @inantelor despre reclamatiile primite @ac exceptie reclamatiile indreptate impotriva mem)rilor *onsiliului /uperior, a mem)rilor )irourilor permanente ale filialelor sau a profesionistilor si societatilor straine care se adreseaza *omisiei superioare de disciplina

&

12. Ce este Tabloul Corpului i care este structura acestuia?

4a)loul *orpului este mprit n opt seciuni, cuprinznd mem)rii activi ai *orpului, cu drept de a exercita profesia de expert conta)il sau de conta)il autorizat, i anume+ BEezi 4A?0=, F 0videna persoanelor inactive care au calitatea de expert conta)il sau de conta)il autorizat se ine n cadrul seciunilor 0xperi conta)ili i *onta)ili autorizai, pe ntrea(a perioad de inactivitate
13. Care sunt organele cu atribuii de control !n cadrul CECCAR0 la ni&el central i teritorial? *onferina Naional este or(anul superior de control al *orpului *ontrolul activitatii *0**A< se exercita de catre cenzori *enzorii sunt alesi pentru o perioada de patru ani, de *onferinta Nationala ordinara, prin vot desc-is dintre mem)rii *orpului care nu fac parte din *onsiliul /uperior si anume+ doi din cadrul expertilor conta)ili, unul din cadrul conta)ililor autorizati *enzorii nu pot indeplini mai mult de doua mandate consecutive *enzorii au ca atri)utii verificarea (estiunii financiare a *onsiliului /uperior pentru exercitiul financiar inc-eiat, a concordantei dintre operatiunile inre(istrate in conta)ilitate si cele apro)ate prin )u(etul de venituri si c-eltuieli, raportand *onferintei Nationale in le(atura cu re(ularitatea si sinceritatea )ilantului si a executiei )u(etare 8e asemenea, cenzorii controleaza respectarea conditiilor privind convocarea *onferintei Nationale *enzorii isi desfasoara activitatea potrivit propriului re(ulament apro)at de *onsiliul superior *ontrolul activitatii filialei se exercita de catre cenzori 1$. Care sunt organele i structurile CECCAR cu atribuii de in&estigare0 udecare i tragere la rs"undere? ;r(anele si structurile *orpului cu atri)utii de investi(are, judecare si tra(ere la raspundere sunt+ =a nivel central+ *omisia /uperioara de 8isciplina =a nivel teritorial+ *omisia de 8isciplina a @ilialei 1%. Care sunt "rinci"alele $ obligaii ale unui membru CECCAR? 1 s fie cu cotizaia la zi. % s urmeze un curs de formare profesional 3 s nu fi svrit fapte penale C s nu ai) datorii la stat 1'. Ce !nelegei "rin control de calitate asu"ra ser&iciilor "rofesionale efectuate de membrii Cor"ului? Auditul de calitate desemneaz un ansam)lu de msuri luate de *orpul 0xperilor *onta)ili i *onta)ilor Autorizai din <omnia viznd analiza modalitilor de or(anizare i funcionare a unui ca)inet i aprecierea modului de aplicare n cadrul acestuia a normelor profesionale emise de *orp Auditul de calitate se exercit asupra ca)inetului i asupra fiecrui profesionist conta)il nscris n 4a)loul *orpului 0l se exercit att la sediul principal al ca)inetului, ct i la sediile secundare

0xpresia ca)inet desemneaz fie un ca)inet individual condus de un expert conta)il sau de un conta)il autorizat mem)ru al *orpului, fie o societate de expertiz conta)il sau de conta)ilitate, recunoscut de *orp Auditul de calitate n domeniul serviciilor conta)ile rspunde urmtoarelor o)iective+ oferirea ctre pu)lic a unei )une percepii despre calitatea serviciilor prestate, armonizarea componentelor profesionale ale mem)rilor. contri)uirea la )una or(anizare a ca)inetelor i la perfecionarea metodelor de lucru. aprecierea modului de aplicare a re(ulilor i normelor profesionale. dezvoltarea solidaritii n rndul profesiei, prin favorizarea contactelor dintre cole(i, apropierea i respectul profesionitilor fa de or(anismele *orpului

Auditul de calitate se ntemeiaz pe %1cinci2 principii fundamentale+ universalitate > auditul se aplic tuturor ca)inetelor i tuturor serviciilor profesionale realizate de acestea. confidenialitate > nici o informaie privind un ca)inet sau un mem)ru al acestuia nu poate fi adus la cunotina terilor. adaptarea auditului > este corespunztor naturii misiunilor exercitate i mrimii ca)inetului. cole(ialitate > auditul este efectuat de ctre experii conta)ili mem)ri ai *orpului, care au calitatea de an(ajati ai *orpului Armonizarea > pe cit posi)il, ca)inetele care execut activiti re(lementate de mai multe or(anisme profesionale pot face o)iectul unui audit cu o)iective sta)ilite de comun acord cu aceste or(anisme

Auditul de calitate cuprinde+ - cunoaterea modului de or(anizare a ca)inetului, a sistemelor, a procedurilor n vi(oare n cadrul acestuia Bauditul structural, - aprecierea modului n care sunt aplicate normele profesionale, examinndu-se prin sondaj dosarele de lucru corespunztoare misiunilor selecionate pentru audit Baudit te-nic, - respectarea normelor cu privire la formarea i dezvoltarea profesional continu i ndeplinirea o)li(aiilor de mem)ru Baudit de conformitate, . 1%. Ce se intelege "rin "ublicitate in "rofesia contabila? 9u)licitatea in profesia conta)ila se face in limitele stricte prevazute de *odul etic si fara a fi afectate interesele celorlalalti mem)ri ai *0**A< 5n acest sens, tre)uie avut in vedere+ - 5nformarea o)iectiva a pu)licului. - 8ecenta. - *instea. - 5ncrederea. - ?unul (ust

"

1'. 3re-entai structura i "rile com"onente ale Codului etic naional al "rofesionitilor contabili. *odul etic naional al profesionitilor conta)ili din <omnia sta)ilete norme de conduita pentru profesionitii conta)ili i formuleaz principiile fundamentale care tre)uie respectate de ctre profesionitii conta)ili n vederea realizrii o)iectivelor comune 9rofesionitii conta)ili din <omnia acioneaz n diferite entiti i ramuri ale economiei naionale ca li)er-profesioniti sau ca an(ajai. scopul de )aza al *odului, tre)uie insa ntotdeauna respectat /tructura si partile componente ale noului *od etic national al profesionistilor conta)ili+ Anexa 1 - 5ntroducere explicativa Anexa % - 8eclaratia *onsiliului /uperior al * 0 * * A < privind punerea in aplicare si insusirea cerintelor etice 9A<40A A /ectiunea 1## /ectiunea 11# /ectiunea 1%# /ectiunea 13# /ectiunea 1C# /ectiunea 1&# A9=5*A<0A 20N0<A=A A *;8G=G5 5ntroducere si principii fundamentale A)ordarea cadrului conceptual 5nte(ritate ;)iectivitate *ompetenta profesionala si prudenta *onfidentialitatea *omportamentul profesional

9A<40A ? - 9<;@0/5;N5/455 *;N4A?5=5 5N8090N80N45 /ectiunea %## 5ntroducere /ectiunea %1# Acceptarea unui client /ectiunea %%# *onflicte de interese /ectiunea %3# ;pinii suplimentare /ectiunea %C# ;norarii si alte tipuri de remuneratii /ectiunea %&# :arAetin(ul serviciilor profesionale /ectiunea %!# *adouri si ospitalitate /ectiunea %'# ;)iectivitate /ectiunea %D# 5ndependenta > misiuni de audit si certificare 9A<40A * - 9<;@0/5;N5/45 *;N4A?5=5 AN2AHA45 /ectiunea 3## 5ntroducere /ectiunea 31# *onflicte potentiale /ectiunea 3%# 5ntocmirea si raportarea informatiilor /ectiunea 33# =uarea de masuri in cunostinta de cauza /ectiunea 3C# 5nterese financiare /ectiunea 3&# /timulente Acceptarea si emiterea de oferte Anexa + 8efinitii

'

S-ar putea să vă placă și