Sunteți pe pagina 1din 2

Statutul auditorilor de calitate in domeniul serviciilor contabile si expertizelor contabile judiciare

Art.1

Auditorul de calitate face parte din structura Departamentului de urmrire a aplicrii normelor profesionale i auditului de calitate (DUANPAC) i este angajat de Secretariatul eneral al Corpului la propunerea preedintelui de filial! pe durat nedeterminat! cu contrat de munc full"time sau part"time #n func$ie de %olumul lucrrii potri%it specificului i condi$iilor concrete din fiecare filial. Auditorul de calitate este e&pert conta'il cu e&perien$! format i instruit de Corp #n domeniul auditului de calitate al ser%iciilor conta'ile i e&perti(elor conta'ile judiciare.

Art.)

*isiunea de 'a( a auditorului de calitate const #n %erificarea modului de respectare a normelor profesionale pri%ind e&ercitarea profesiei de e&pert conta'il i conta'il autori(at! a Codului etic na$ional al profesionitilor conta'ili! precum i a reglementrilor interne ale Corpului.

Art.+

Auditor de calitate poate fi persoana care #ndeplinete urmtoarele condi$ii, a) este cet$ean rom-n i are domiciliul #n .om-nia ') are e&erci$iul drepturilor ci%ile c) are calitatea de e&pert conta'il i e&perien$ profesional de minim / ani de (ile0 d) 'eneficia( de pregtire profesional des%-rit i face do%ada pregtirii sale profesionale continue e) a a%ut un comportament personal i profesional ireproa'il de la #nscrierea #n Corp p-n #n pre(ent i rspunde cerin$elor din punct de %edere al independen$ei! conflictului de interese i a celorlalte aspecte etice i deontologice. f) este apt din punct de %edere medical pentru e&ercitarea func$iei de auditor de calitate0 aceast condi$ie se do%edete cu certificat medical eli'erat #n condi$iile legii.

Art.1

2&ercitarea misiunii de auditor de calitate nu este compati'il cu, a) acti%it$ile care le(ea( demnitatea i independen$a profesiei de e&pert conta'il sau 'unele mora%uri0 ') alte incompati'ilit$i re(ultate din situa$ii de conflict de interese #n conformitate cu Codul etic na$ional al profesionitilor conta'ili.

Art./

Auditorul de calitate este su'ordonat din punct de %edere te3nic " profesional Departamentului de urmrire a aplicrii normelor profesionale i auditului de calitate (DUANPAC) i din punct de %edere administrati% directorului e&ecuti% al filialei. 4n rela$iile de su'ordonare te3nic " profesionale ale auditorului de calitate cu DUANPAC se includ, " transmiterea rapoartelor de acti%itate lunare! semestriale i anuale #n domeniul ser%iciilor conta'ile i al e&perti(ei conta'ile judiciare0 " #naintarea dosarelor de audit ale ca'inetelor conform programului de audit de calitate anual0 " semnalarea pro'lemelor deose'ite i%ite #n acti%itatea auditului de calitate #n domeniul ser%iciilor conta'ile i e&perti(ei conta'ile judiciare0 " instruirea auditorilor de calitate pe pro'leme pri%ind auditul de calitate #n domeniul ser%iciilor conta'ile i al e&perti(ei conta'ile judiciare0 " anali(area i propunerea pentru decontare a c3eltuielilor oca(ionate de desfurarea auditului de calitate0 " comunicarea lunar ctre DUANPAC a programului (ilnic de lucru care a fost pre(entat directorului e&ecuti% al filialei precum i a propunerilor de programare a concediului de odi3n. " e%aluarea anual a acti%it$ii profesionale i a conduitei auditorilor de calitate care se pre(int conducerii Corpului. .ela$iile de su'ordare administrati% ale auditorului de calitate constau #n, " pre(entarea de ctre auditorul de calitate a programului (ilnic de lucru i urmrirea modului de respectare a acestuia de ctre directorul e&ecuti% al filialei0 #n%oirile #n interes personal se apro' de ctre directorul e&ecuti% al filialei0 " cola'orarea cu directorii e&ecuti%i la #ntocmirea graficelor de ealonare lunar a ca'inetelor programate pentru auditul de calitate! urmrirea e&ecu$iei acestora! transmiterea i primirea de la mem'rii Corpului a .apoartelor anuale pri%ind auditul de calitate! %erificarea #ndeplinirii o'liga$iilor de mem'ru al Corpului #n ce pri%ete formarea i de(%oltarea profesional! ac3itarea coti(a$iilor i respectarea o'iectului de acti%itate autori(at. " directorul e&ecuti% asigur auditorului de calitate condi$iile necesare acti%it$ii (spa$iu! ec3ipamente! consuma'ile i alte materiale). Drepturile i o'liga$iile! respecti% atri'u$iile auditorului de calitate sunt pre%(ute #n .egulamentul pri%ind auditul de calitate #n domeniul ser%iciilor conta'ile i #n Normele pri%ind acti%itatea de e&perti( conta'il judiciar emise de Corp.

Art.5

Art.6

Auditorul de calitate #n reali(area misiunii sale cola'orea( cu comisia de disciplin de pe l-ng consiliul filialei! cu consiliul filialei! cu e&per$ii conta'ili i conta'ilii autori(a$i din cadrul filialei! cu 7iroul local de e&perti( te3nic judiciar de pe l-ng tri'unalele jude$ene i cu alte organe 'eneficiare ale lucrrilor de e&perti( conta'il judiciar! cu Direc$ia juridic din cadrul Corpului.

(Apro'at prin 3ot. Consiliul Superior nr. 8/955 din 11.8:.)88/)

S-ar putea să vă placă și