Ghid de utilizare a programului OMNIASIG Portal Asigurari

:

2010

Cuprins
1. Logarea....................................................................3 2. OMNIASIG Portal Asigurari – Prezentare.............7 3. Modulul Asigurari...................................................9 4. al!ul "ri#a..........................................................11 $. In%or#atii ne!esare "entru e#iterea "olitei...........13 &. O%erta "olita de asigurare ' A.............................1$ 7. (inalizarea "olitei ' A.........................................1& ). autarea unei "olite in *aza de date......................17 9. autarea unui !lient in *aza de date......................1) 1+. autarea unui o*ie!ti, auto in *aza de date..........19 11. autarea unei o%erte..............................................2+ 12.'einoire "olita ' A.............................................21 13.Anularea unei "olite ' A.....................................22 14.Modulul Ad#inistrare...........................................23 1$.Modulul Agenda...................................................24 1&.Modulul Mesagerie...............................................2$ 17.Modulul urs -alutar...........................................2& 1). Modulul .o!u#ente /tile....................................2&

2 029

Logarea PAS 11 .ro a"asati 3Login4 in "artea de sus – drea"ta a e!ranului1 Pas 21 .u"a !e ati a"asat 3Login4 "e dis"la5 .u"a !e ati intrat "e 222.a a"area 3Autenti%i!area4 !are !ontine nu#ele utilizatorului si "arola1 3 029 .o#niasigonline.Ghid de utilizare a programului OMNIASIG Portal Asigurari: 1.

u"a !one!tare este "osi*il sa . A!easta !ontine o !8eie de autenti%i!are %or#ata dintr9un !od PIN ur#at de !odul .alid din #atri!ea d9.Pas 31 Introdu!eti nu#ele utilizatorului 6%or#at de o*i!ei din !odul INSIS7 si "arola 6%or#ata din !odul INSIS7 si a"asati 3 one!tare41 Pas 41 .a a"ara o 3Autenti%i!are su"li#entara4.oastra de a!!es1 029 .

alid din lista d9. Codul valid va fi folosit o singura data.or %i date de !oordonatorii de !are a"artineti. . Intre cele doua coduri nu lasati spatiu (sau alte caractere). parcurgea liniilor realizandu-se de sus in jos. parcurgerea lor realizandu-se din coltul stanga-sus parcurgand fiecare linie de la stanga la dreapta. Fiecare cod va fi folosit exact in ordinea in care sunt tiparite pe formular.oastra de a!!es .. ! 029 .. odul PIN si !odul .u"a !e 3Autenti%i!area4 si0sau 3Autenti%i!area su"li#entara4 sunt realizate logarea este e%e!tuata !u su!!es.IMPO':AN:.

a #inute "ana !and #esa=ul .> .a a=unge in #ailul du#nea.> <ste "osi*il sa %iti ne.eri%i!ati %iltrele de s"a# si0sau dire!toarele !u #esa=e res"inse.a %i resetata.ati !li!@ "e lin@ul "ri#it in <#ail si "arola . .a .oiti sa aste"tati !ate.In !azul in !are ati uitat "arola si a.9ati inregistrat.eti introdusa o adresa de <#ail .alida soli!itati la logare *utonul 3A# uitat "arola41 A"asati *utonul 3:ri#ite4 si un #esa= !ontinand instru!tiunile de resetare a "arolei a %ost tri#is !atre adresa de e#ail !u !are .a!a nu ati "ri#it #esa=ul? . " 029 .eri%i!ati #ailul.oastra. -a ruga# sa .

oastra? OMNIASIG Portal Asigurari .2. 9 <#iterea si "rintarea "olitelor 6o"tiunea <#itere ' A0 <#itere Storno7. 9 autarea !lientilor si !ore!tia datelor a!estora. 9 In !urand si e#iterea de *orderouri "re!u# si alte %un!tionalitati. !7 Asigurari 9 A!est #odul "er#ite1 9 O*tinerea de !otatii ra"ide ' A. 9 O*tinerea de !otatii ra"ide ' A "entru %lote de #asini.izualizarea detaliilor a!estora . 9 'einnoirea de "olite ' A. 9 Anularea de "olite in !azul in !are a!estea au %ost e#ise gresit. *7 autare 9 A!est #odul "er#ite1 9 autarea du"a di. 9 autarea unei o%erte e#ise din a"li!atie 6%olosind nu#arul uni! de o%erta generat de "ortal7 si? da!a se doreste? trans%or#area a!esteia in "olita 6da!a o%erta nu a eB"irat de=a si da!a nu a %ost de=a trans%or#ata in "olita7. 9 O*tinerea de o%erte 6o"tiunea <#itere ' A7. 9 autarea o*ie!ti. O#niasig Portal Asigurari 9 Prezentare Pas $1 . 9 O*tinerea de !al!ulatii "ersonalizate !are "ot %i trans%or#ate in o%erte 6o"tiunea <#itere ' A0 <#itere Storno7. # 029 .u"a !e ati intrat in !ontul d9.a o%era ur#atoarele1 a7 Ael" 9 A!est #odul !ontine des!rierea %un!tionalitatilor "ortalului.erse !riterii a "olitelor din *aza de date si .elor auto si !ore!tia datelor des"re a!estea. 9 Inregistrarea si anularea de in!asari.

d7 Ad#inistrare 9 Pentru #a=oritatea userilor a!easta o"tiune "er#ite doar #odi%i!area "ro"riilor date de !onta!t 6o"tiunea ontul #eu7.7 $ 029 .alutar 9 Per#ite interogarea !ursului .alutar este "reluat auto#at de "e site9 ul CN'. ursul . g7 urs . e7 Agenda – A!est #odul "er#ite notarea datelor i#"ortante de !atre useri.alutar? "re!u# si a istori!ului a!estuia. %7 Mesagerie – I#"ortanta deoare!e ai!i se "ri#es! #esa=ele de la su"eriori? dar se "ot tri#ite si de !atre useri #esa=e la su"eriori. 87 .o!u#ente utile 9 A!est #odul "er#ite a!!esul la do!u#ente utile "ro!esului de asigurare 6%or#ulare? !onditii de asigurare? "ro!eduri de lu!ru? #anuale? regle#entari in .igoare? liste su!ursale?et!. 'estul o"tiunilor sunt destinate ad#inistratorilor a"li!atiei.

%oate &ampurile ne&ompletate sunt o'ligatorii( ) 029 .. Modulul ASIG/'A'I O:A:I< 'API.A ' A Pas &1 Pentru a e#ite o "olita de asigurare? a"asati #odulul 3Asigurari4? ur#at de 3 otatie ra"ida ' A41 IMPO':AN:.e8i!ul? detaliile utilizatorului .e8i!ulului? adresa de do#i!ilui si "erioada de asigurare.3. Introdu!eti in%or#atiile des"re ..

a !u"rinde "ri#a de asigurare si in%or#atiile "e !are d9.a!a "ri#a de asigurare #ultu#este !erintele !lientului? atun!i "uteti !ontinua e#iterea "olitei de asigurare "rin 3Soli!itare o%erta4 6stanga9sus7.u"a !e ati !o#"letat !a#"urile a"asati 3 al!uleaza4.Pas 71 .oastra le9ati introdus la "asul anterior1 .a des!8ide o noua %ereastra !are . Se . 10 029 .

a des!8ide o alta %ereastra 6Pasul 27 in !are este a%isat rezultatul !al!ulului "ri#ei.u"a !e datele des"re . 11 029 .u"a 3Solo!itare o%erta4? OMNIASIG Portal Asigurari .4. o#"letati toate !a#"urile de la 3In%or#atii des"re .a des!8ide o noua %ereastra "entru !al!ularea "ri#ei eBa!te. A"asati 3.<SP'< -<AI /L Pas )1 ./ <'<A . al!ul "ri#a IN:'O.e8i!ul4 si a"asati 3 al!ul "ri#a41 .e8i!ul sunt introduse !ore!t a"asati 3 al!ul "ri#a4. Se .A:<LO' .ate aditionale4 "entru a !ontinua e#iterea "olitei de asigurare.

e8i!ul sele!tand la :i" in#atri!ulare – Nr in#atri!ulare "ro.izoriu 6"oza de deasu"ra7? iar la Perioada de asigurare – "erioada de 3+ zile si data start 6"oza de =os7.Polita de asigurare "e o "erioada de o luna se realizeara ast%el1 alegeti <#itere ' A din Modulul Asigurari? a"oi !o#"letati in%or#atiile des"re . 12 029 .

IN:'O.I < Pas 91 o#"letati toate !a#"urile de la 3In%or#atii des"re .a!a utilizatorul auto.e8i!ul4 sele!tati 3Persoana %izi!a4 si introdu!eti NP9ul1 13 029 .<SP'< -<AI /L – L<ASING P<'SOAN< (IDI < SI E/'I.e8i!ulului este "ersoana %izi!a? atun!i la 3.edere !a "ro"rietarul este %ir#a de leasing? sele!tati 3So!ietati %inan!iar9*an!are si ne*an!are41 .A:<LO' ./ <'<A .and in .etalii utilizator .e8i!ul4 si a"oi? a.

.e8i!ul4 sele!tati 3Persoana =uridi!a41 .e8i!ul4 a"asati *utonul 3 al!ul "ri#a41 1.etalii utilizator .etalii utilizator .u"a !e alegeti ti"ul "ersoanei din 3. /tilizator Persoana %izi!a – OMNIASIG Portal Asigurari .a!a utilizatorul auto.e8i!ulului este "ersoana =uridi!a? atun!i la 3.a a%isa !lasa Conus0Malus. 1 029 .

1! 029 .a a%isa doar "ri#a de asigurare? %ara !lasa de Conus0Malus? deoare!e "ersoanele =uridi!e nu *ene%i!iaza de !lasa Conus0Malus. /tilizator Persoana =uridi!a – OMNIASIG Portal Asigurari .2.

a a%isa 3In%or#atii ne!esare "entru e#iterea "olitei4 6Pasul 37. A"oi a"asati 3Genereaza o%erta4 "entru "asul ur#ator.$. In%or#atii ne!esare "entru e#iterea "olitei Pas 1+1 .ate aditionale4? e!ranul . o#"letati !a#"urile o*ligatorii 6!ele #ar!ate !u 3F47? dar si nu#arul de tele%on. 1" 029 .u"a a"asarea 3.

.a .a atentiona re%eritor la eroarea !o#isa1 1# 029 . In !azul in !are in%or#atiile des"re .IMPO':AN:.e8i!ul sunt introduse eronat? atun!i "rogra#ul OMNIASIG Portal Asigurari ..

1$ 029 .u"a generarea o%ertei? OMNIASIG Portal Asigurari realizeaza o o%erta la "olita de asigurare de ras"undere !i..ine "ana "e data de 1$. (ie!are o%erta are un !od o%erta si o data de eB"irare.a!a un !lient nu #ai doreste !ontinuarea "olitei de asigurare "entru !a nu are su#a de *ani si re. O%erta "olita de asigurare ' A Pas 111 .&. <Be#"lu1 .12.oastra %olositi #odulul 3 autare4 – alegeti 3O%erte4 si ti"ariti !odul o%ertei in !8enar.ila ' A 6Pasul 471 IMPO':AN:..2++9? atun!i d9.

..7. 1) 029 . (INALIDA'<A POLI:<I ' A Pas 121 (inalizarea "olitei ' A 6Pasul $7 se realizeaza du"a !e se 3Adauga in!asarea4 "rin introdu!erea seriei si nu#arului !8itantei? dar si a seriei si nu#arului "olitei de asigurare1 IMPO':AN:. Pentru a "utea ti"ari "olita ' A tre*uie adaugata o in!asare si o serie si un nu#ar de "olita.

20 029 .etalii "olita4 si 3<B"orta in <B!el4.). autarea unei "olite ' A in *aza de date Pas 131 Pentru a !auta "olita in *aza de date? %olositi #odulul 3 autare4? alegeti 3Polite4? a"oi ti"ul "olitei? tastati serie si nu#arul "olitei si a"asati *utonul 3 auta41 Sele!tand "olita de la 3'ezultatele !autarii4 se "ot realiza !ele doua !erinte 3.

autarea unui !lient in *aza de date Pas 141 Pentru a !auta un !lient in *aza de date %olositi #odulul 3 autare4? alegeti 3 lienti4? introdu!eti nu#ele !lientului sau NP9ul a!estuia si a"asati 3 auta41 3 autare !lienti4 9 !u"rinde !autarea !lientilor du"a nu#e si NP sau da!a a"asati 3 auta4 %ara a #entiona .9.reun nu#e sau NP "rogra#ul . 21 029 .oastra ati in!8eiat "olite de asigurare.a a%isa toti !lientii "entru !are d9.

autarea unui o*ie!ti.oastra ati in!8eiat "olite de asigurare.e auto4? introdu!eti serie sasiu sau nu#arul de in#atri!ulare sau nu#arul !artii de identitate al a!estuia si a"asati 3 auta41 3 autare o*ie!ti. 22 029 .e8i!ulele "entru !are d9.1+. auto in *aza de date Pas 1$1 Pentru a !auta un o*ie!ti. auto in *aza de date %olositi #odulul 3 autare4? alegeti 3O*ie!ti.a a%isa toate .e auto4 – !are !u"rinde !autarea autoturis#elor du"a serie sasiu? nu#ar de in#atri!ulare sau nu#ar !arte de identitate sau da!a a"asati 3 auta4 %ara a introdu!e o serie sasiu? un nu#ar de in#atri!ulare sau un nu#ar !arte de identitate "rogra#ul .

etalii o%erta46doar "entru a .11. autarea unei o%erte Pas 1&1 Pentru a !auta o%erta in *aza de date? %olositi #odulul 3 autare4? alegeti 3Lista de o%erte4? a"oi ti"ul o%ertei si a"asati *utonul 3 auta41 Sele!tand o%erta de la 3'ezultatele !autarii4 se "ot realiza !ele "atru !erinte 3.izualiza o%erta7? 3'einnoire o%erta4 6in !azul in !are a!easta este eB"irata7? 3 reaza Polita4 si 3<B"orta in <B!el4. 23 029 .

a tre*ui sa alegeti ti"ul "olitei si sa s"e!i%i!ati seria si nu#arul "olitei de asigurare !e tre*uie reinnoita si a"asati 3 autare41 Sele!tand "olita de la 3'ezultatele !autarii4 se "ot realiza !ele doua !erinte 3'einnoire "olita4!are .a .12. In a!est !8enar .a tri#ite !atre 3<#itere ' A4? dar toate datele .or %i !o#"letate re%eritoare la autoturis# si la utilizatorul a!esteia 6in !az !a utilizatorul si9a s!8i#*at do#i!iliul? doar #odi%i!ati adaugand noul do#i!iliu7 si 3<B"orta in <B!el4 "entru a .izualiza "olita de asigurare !e tre*uie reinnoita. 2 029 . 'einnoire "olita ' A Pas 171 Pentru a reinnoi o "olita sele!tati 3Asigurari4? a"oi 3'einnoire "olita ' A4.

ost anulata( In &azul in &are perioada de -ala'ilitate a in&eput. &onta&tati Coordonatorul . Modulul A.13. IMPO*%AN%+++ O polita se poate anula doar dupa &e in&asarea a .ie&arei Su&ursale sau /ire&tia Auto( 14. Anularea unei "olite ' A Pasul 1)1 Anularea "olitei se realizeaza a!!esand #odulul 3Asigurari4? a"oi 3Anularea "olitei4 si introdu!eti seria si nu#arul a!esteia? a"asati 3 auta41 Sele!tand "olita de la 3'ezultatele !autarii4 se "ot realiza !ele doua !erinte 3Anulare "olita4 si 3<B"orta in <B!el4.MINIS:'A'< 2! 029 .

i2 si un numar de tele.on . un numar de tele.on mo'il( 2" 029 .Pasul 191 Modulul 3Ad#inistrare4 !u"rinde ur#atoarea a"li!atie1 3 ontul #eu4 – !are !u"rinde 3Modi%i!are "arola4 si 3Modi%i!are date de !onta!t4 IMPO*%AN%+++ 0a rugam sa introdu&eti o adresa de 1mail -alida.

itatii1 2# 029 .1$. Modulul AG<N.A Pasul 2+1 3Agenda4 "er#ite notarea datelor i#"ortante de !atre useri sele!tand 3Adauga4 si notandu9si titlul a!ti.

I#"ortanta deoare!e ai!i se "ri#es! #esa=ele de la su"eriori? dar se "ot tri#ite si de !atre useri #esa=e la su"eriori. 2$ 029 . Modulul M<SAG<'I< Pasul 211 3Mesagerie4.1&.

Modulul /'S -AL/:A' Pasul 221 3 urs . ursul .alutar? "re!u# si a istori!ului a!estuia.alutar este "reluat auto#at de "e site9ul CN'.o!u#ente utile4.alutar4. Per#ite interogarea !ursului . 2) 029 .O /M<N:< /:IL< Pasul 231 3.7 si sunt "ri#ite de !atre utilizatori de la ad#inistrator. A!est #odul "er#ite a!!esul la do!u#ente utile "ro!esului de asigurare 6%or#ulare? !onditii de asigurare? "ro!eduri de lu!ru? #anuale? regle#entari in . 1).igoare? liste su!ursale? et!.17. Modulul .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful